Sml. Ant. Antal opførte Lejligheder med (Pigeværelse Lejligh. medregnet som Værelse) appartements ii appartem. total. Væ- 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sml. Ant. Antal opførte Lejligheder med (Pigeværelse Lejligh. medregnet som Værelse) appartements ii appartem. total. Væ- 2"

Transkript

1 3 i. Hovedstaden la capitale: København Copenhague... Frederiksberg... Gentofte... r alt total Hovedstadens Forstæder fauhourgs de la capitale: f alt total Provinsbyerne villes de province: Byer med over plus de ndb. habitants i alt total under moires de alt total Provinsbyernes Forst. faubourgs des villes de prov.: alt total bymæssige Bebyggelser i Landkommunerne agglomirations urbaines dans les communes rurales: alt total Tilsammen (5) total: alt total TABEL Sml. Ant. Antal opførte Lejligheder med (Pigeværelse Lejligh. medregnet som Værelse) appartements ii appartem. total fl. Væ 2 ser prp Værelser. 5. Nov. l 940 piece pieces plus alt o o , o 43 Ejendomsskyldvurderingerne 936 og 932. Almindelig Oversigt. Evaluation des _Proj5ridlds fantieres en 436 et 932. Ajberfu general. Byerne villes: København Copenhague... Frederiksberg... Gentofte... Hovedstaden la capitale... Provinsbyerne villes de province... L a n d k o m ni u n e r n e communes Turales : Sjælland Sieland... Bornholm... LollandFalster Fyn Fionie... Øerne iles... Det østlige Jylland,etland oriental... nordlige du vestlige, occidental... sydlige du Sud... Jylland 7utland... Landkommunerne i alt comm. rur., total... Hele Landet le Danemark TABEL 46, Beboelseslejligheder opført i Aarene 942, 943 og 944. Ajbj5artements construits en 942, 943 et 944 Antal Areal Vurde Vurderingehitte evalua valeur de deringer super fcze Evalua valeur de b tion la terre ' terre roo ha Mill. Kr. Mill. Kr. ha Kr. Kr ,7 295, i , ,7 644, , , ,o o , , , 63, , , 7 45, ,5 62,4 698,4 Stattistisk Aarbog 945

2 TABEL Ejendomsskyldvurderingen 936 i Landkommunerne. Amtsraadskredse. t7 Å 0 o m m a o p s b x ' a c p Pa n F 0 Gaarde in. 2 Tdr. Hartk. og derover expl., 2 tnx. de hartkorn * et plus Gaarde m. 42 Tdr. Hartkorn expl., 42 tnx. de hartkorn Gaarde m. 24 Tdr. Hartkorn expl., 24 tnx. de hartkorn Gaarde m. 2 Tdr. Hartkorn expl., 2 tnx. de hartkorn Landbrugshuse' over i ha petites fermes (plus de z ha) Landejendomme tilsammen total des propristes agricoles Særskilt vurd. Skove bois stipar. evalues Havebrug, Gartnerier, Frugtplant. m.v. horticulture etc. Ejend. m. Beboelse og Forretning immeubles pour habit, et mag., bur. Ejend. m. Fri itagelse efter 5 8 mmeubles exempts Andre Vurderinger autres immeubles Samtlige Vurderinger total des immeubles Antal... Tdr. Hartkorn... Areal... ha Vurderingssum Kr. Grundværdi... loop Kr. Antal... Tdr. Hartkorn... Areal... ha Vurderingssum... ooo Kr. Grundværdi Kr. Antal... Tdr. Hartkorn... Areal... ha Vurderingssum Kr. Grundværdi Kr. Antal... Tdr. Hartkorn... Areal... ha Vurderingssum Kr. Grundværdi Kr. Antal... Tdr. Hartkorn... Areal... ha Vurderingssum Kr. Grundværdi... ooo Kr. Antal... Tdr. Hartkorn... Areal... ha Vurderingssum Kr. Grundværdi Kr. Antal... Areal... ha Vurderingssum... ooo Kr. Grundværdi Kr. Antal... Areal... ha Vurderingssum Kr. Grundværdi Kr. Antal... Areal... ha Vurderingssum... ooo Kr. Grundværdi Kr. Antal... Areal... ha Vurderingssum Kr. Grundværdi Kr. Antal... Areal... ha Vurderingssum... ooo Kr. Grundværdi Kr. Antal... Areal... ha Vurderingssum... loop Kr. Grundværdi Kr , , oi o , , o , /37/ /24/ , io io6o , , /32/ , , o An m. Hartkorn voir*). Antal nombre. Tdr. Hartkorn tnx. de hartkorn. Areal superficie. Vurderingssum i ooo Kr. svaluation Le tonneau de hartkorn= est une mesure cadastrale etablie en vue de 'impbt fonder et basle sur 'exploitation normale de la terre; les å io,9, en 7utland å 26,6 et pour tout le Pays å z8,o tonn. de sol ou 2 peu pres so hectares. 7usgu'b 903 le hartk. servait de base des Landejendomme paa r ha og derover med et Hartkornstilliggende under r Td. Hartkorn. Stattistisk Aarbog 945

3 Sc uo:lvnpvaq sap s97j'l4a4[ i'zauof sa suvp sap saunzuzuoa in,4 `salv wc ffp iv sluaucal gi6 : CD N 9' Ø c CD >7 N t, w C3 Ø w Ø ' m ` å Ø C Ø Ø " 7y CD p CD > Ø CD p m m ; Z Luo[pu> sap :u:uoa salvsns Z 'S S gt Lz g z t' 89 o Z9 o5 OSoz zlt' Soz Lgg olzi 'LLz ion gg t5t 59g S'9 tz o9o zg5 6 L g glog 6oSoz zll 59 L &' z Lo6z L'o LfL 586 oflf 'L z LLg5i flot 66 g6o9 SLto' 85' 99o6z 98 '09' flotz zgl'i z65g 55 55og og 5 o6 z 'otzz 5L9t otzl 9'95 Lzt,t 98LL z LL 'S 9' 669L 95 g6z gt ' 5 L5 z5' tz6t 6o't 9zgLz ' gz5 z 6 95 t5g zl5 z'l 'Lg iol L5 99L Lt ' Ltz Lt5 LzL L66z 5 5 'tz6 L'Lf Soz go't Z z6lt '9'Z L 5 t6z g6go5 zzogz o5g9t 'ogtz tg 6z LLoL9 5Lo5 fl'g zt'z o96 t L56 9 o'z 6fL gt'zz 3g 6z Lztz56 SLSLf 969L oz iogo5 L g 9t St 955 9oot flolf Sotg 56zoz 9Lztt zg'oz t o95 g6otz 55g9t i 'o56z 005 Z oo98z SL 'z i t5z ttgo Lt6zz 9zo i 6L'6z ogz LStz 6zz9 9o'Stg z'i Lzg o6' 9fL 565' 6t i communaux. 556 to6 68 9LL Lo5 zot Sz9 z6gz en tonn. i impbts des base de partie 926, jusqu'å kectare) 0,55 servait, il d'etat; imp8ts aux s'eleve kartk. de tonn. du moyenne la roais kartk., de forment fertile plus la terre la de s. de t. (i sol de tonneaux bl/a ogo6 z'89 z9zz9 couronnes. de 000 en terre la de valeur Kr. 000 i Grundværdi couronnes. de 000 en immeubles) des totale (valeur SizL' 5o5 zz89 55z. 9969z " , o,0568o L696 ol6z 6o9z gzgz o oo o8 4 ii o t o o o o Loi io i i L L z 't o zz't 6 Lz zo o io zz o'g tt 6447 L 443 9t tz t t8t L6' 25 ttz t8 zi $ o8o og o o gz ii o i i z59z 5oz9 9t58' L o6i o o o i xnv 9080 e/t9 ap tos ap s ap vt vt o z t g o8o c o , o o o o rurales ri) en p4. comm des F Ø 9 m F 6 ensemble? x p w q p d, Landkom. a p p Ø Ø 0 Ø alt y m 936. far Turales, communes les dans foncieres 6roj5rietds Stattistisk Aarbog des valuation

4 TABEL 49. Ejendomsskyldvurderingen i Hovedstaden og Provinsbyerne 936. Evaluation des Proj5rietes fantieres dans les villes Provinsbyer med Ejendomme Tilsammen byer med byer København udelukkende til Copenha og under staden ndb. Sooondb. riksberg byer Beboelse gue capitale, v. deprov. de ilrov., deprov., deprov., immeubles total, s 000 de hab. exclusivement pour o0o tal. habitation i Lejlighed Areal ha z appartement Vurderingssum. 000 Kr { Antal Antal med 2 Lejligheder Areal ha 2 appartements Vurderingssum. 000 Kr Grundværdi Kr Antal io med 3 Lejligheder Areal ha appartements Vurderingssum. 000 Kr Grundværdi Kr med 4 Lejliheder Antal... i og derover Areal... ha apartements Vurderingssum. ooo Kr et plus Grundværdi... ooo Kr Ejendomme med Antal Forretn. og Beb. Areal ha 6oo 74 imm. pour Kr magasins, bur., etc. Grundværdi Kr Udelukkende Antal Forretningsejend. Areal... ha i imm. excl. pour Vurderingssum. ooo Kr magasins, bur., etc. Grundværdi Kr o62 5o Kommunale Beb. Antal og Forretn.ejend. Areal... ha 6ol il imm.com.pourhab. Vurderingssum. ooo Kr. ioo io o63 et mag., bur., etc. Grundværdi Kr o alt Beboelses og Antal Forretningsejend. Areal... ha imm. pour hab. et Vurderingssum. 000 Kr mag., bur., etc. total Grundværdi... iooo Kr o Fabriker og Lager Antal Areal...ha b y ygnin ger usi Vurderingssum. iooo Kr. et depots o io Grundværdi Kr Landbrug, Gart Antal neri og Havebrug Areal... ha agriculture, horti Vurderingssum. 000 Kr culture Grundværdi Kr i Ejendomme med Antal e Fritagelse efter immeubles exempts Vurderingssum. ooo Kr o Grundværdi Kr o Areal... ha Andre Antal o o8 i Ejendomme Areal... ha sutres immeubles Vurderingssum. ooo Kr io Grundværdi... ooo Kr , Samtlige Antal Vurderinger Areal... ha total Vurderingssum. ooo Kr des immeubles Grundværdi... ooo Kr Kr, evaluation waleur totale de immeubles,) en iooo de couronnes, Grund Anm. Antal nombre. Areal superfzcie. Vurderingssum i rood værdi i Loco Kr. valeur de la terre en rooo de couronnes. Stattistisk Aarbog 945

5 Kr. 37 TABEL 50. Antallet al Landejendomme ved Ejendomsskyldvurderingen 936 fordelt efter Areal, Hartkorn og Grundværdi. Les exploitations agricoles rdliarties dajires la su6erficie, le hartkorn«,' et la valeur de la terre 936. Areal superficie 3 ha 35 ha 57 ha 70!ro5 52o 203o ha ha ha ha ha ha ha ha 80 2o ha rzoha o.dero alt total Grundværdi valeur de la terre: 000 Kr i [ ' o ooo [ [ [ o o 6oooo o So 80 ooo z o [ Kr. og dero. et plus. o alt total Hartkorn hartkorn«: /4 Td. tonn. Hrtk /4/ /2$/ '/ , o Tdr. Hrtk. og dero. et plus o6 634 alt total Grundværdi Under z ro r5 zo 30 over alt anoins de Soooo total valeur de la terre: rood Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Hartkorn hartkorn«: /4 Td. tonu. Hrtk /4/ [ S/4. 74 i to [ " Tdr. Hrtk. og dero. et plus alt total Voir Tableau 48: An m. Stattistisk Aarbog 945

6 38 TABEL 5 Samlet Omsætning al faste Ejendomme i 944 og 943. mmeubles vendus en 944 et 943. Hovedstaden la capitale... Provinsbyerne villes de province... Landkommunerne communes rurates... Nemlig f Landbrugsejendomme exploit. agricoles... dont Andre Ejendomme autres... Hele Landet le Danmark... Antal Salg ventes z Samlet Værdi af Købesum for Købesum somme somme d'ackat Løsøre' Jord og Bygninger somme d'achat du sal et des d'achat du mosl. immeubles Mill. Kr Mill. Kr Mill. Kr pct.2 4,2 8, 8,3 5,9 2, ,9 Antal Salg ventes Samlet Købesum samme d'achat , Værdi af Løsøre' somme d'achat du mob. Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr Købesum for Jord og Bygninger somme d'ackat du sol et des immeubles pct ,2 29 8, ,o 262 5,9 307,4 7,2 D. v. s. Besætning, nventar og Avl. 8 pct. af samlet Ejendomsskyldværdi 936. TABEL 52. Omsætning af Landbrugsejendomme' i 944 (Landkommunerne). Ventes de brobridtes agricoles' en 944 (communes rurales). Be bygged e Ejend omme p ropristes båties Ubeb pro ygged e Ejen pristes non b domme åties 2 Tdr. Td. Hrtk r2 /4 under og der Tdr. Tdr. Tdr Tdr alt Hrtk. Td. /4 Td og der /4 under... Td. /4 Td over totaux. Hrtk. Hrtk. Hrtk. Hrtk. Hrtk. Hrtk. over et Hrtk. Brik. et plus plus alt totaux Salg i alm. fri Handel ventes ordinaires: Antal Salg ventes heraf Salg til Landmænd r Hartkorn... Tdr Samlet Købesum somme d'achat Kr o o Salg af Statshusmandsbrug ventes de petites fermes: Antal Salg ventes oi 69 i Hartkorn... Tdr o 440 Samlet Købesum somme d'achat... ooo Kr Familiesalg ventes entre parents: Antal Salg ventes o Hartkorn... Tdr ,o Samlet Købesum somme d'achat Kr z Tvangssalg ventes forcees: Antal Salg ventes Hartkorn... Tdr. il Samlet Købesum somme d'achat... ioookr Magelæg og andre Salg autres: Antal Salg ventes Hartkorn... Tdr C Samlet Købesum somme d'achat Kr o Samtlige Salg ventes totales: Antal Salg ventes Hartkorn... Tdr r Samlet Købesum somme d'achat K ' Ejendomme paa i ha og derover proprietts de r ha et plus. Stattistisk Aarbog 945

7 39 TABEL 53. Købesummens Berigtigelse for bebyggede Ejendomme solgt i fri Handel i 944. Reglement de la somme dachat des immeubles avec constructions vendus en 944. Landejendomme i Landkommunerne exploit. agricoles Gaarde fermes r2 r2 Tdr. Hartk. Tdr. ogderov. Hartk. Huse t petites fermes Tilammen total Hovedstaden la C pitale Ejendomme med Beboelseskarakter immeubles anhabitation Provinsbyerne villes de provine Landkom. com. mr. m. Bebyggels. over løvrigt ~Soondb. autres habitants Tilsammen total Antal Salg nombre... Tdr. Hartkorn tonneaux de hartkorn... Areal superficie... ha Købesum for jord og Bygninger somme d'achat du sol et des immeubles... loco Kr. Købesum for Løsøreas. d'achat du mob. Samlet Købesum somme d'achat totale Købesummens Berigtigelse reglement de la somme d'achat: Sælgeren fik udbet. kont. versem. desti. 000 Kr. Overtagne Prioriteter hypotheques assum.: Rentefod ( under an dessous de 48/4 pct. 000 Kr. taux ' 48/45/4 pct... d'interit l 5'/4 pct. og derover etplus alt total... Pantebrev til Sælgeren obligation hypothecaire au vendeur... loop Kr. Andet Vederlag8 autres prestations.. Samlet Behæftelse efter Salget4 hypotheques totales apres la vente... loop Kr o ' o Ejendomme under i Td. Hrtk., men over r ha. 8 D. v. s. Besætning, nventar og Avl. D. v. s. visse Ydelser og Forpligtelser af offentlig og privatretlig Karakter saasom Aftægter og Mergelgæld. 4 D. v. s. overtagne Prioriteter, Pantebrev til Sælgeren og Andet Vederlag. TABEL 54. Købesummen pr. Td. Hartkorn for bebyggede Landbrugsejendomme solgt i fri Handel i Aarene 944 og 943. Ventes ordinaires de brobridtds agricoles avec constructions: Prix par tonneau de hartkorn en 944 et 943. jord og Bygninger sol et immeubles. : Øerne iles... Jylland, Yutland... Hele Landet le Danem. Løsørel mobilier: Øerne iles... Jylland Jutland... Hele Landet le Danem. Tilsammen total: Øerne iles... Jylland Yutland... Hele Landet le Danem. D. v. s. Besætning, nventar og Avl. 944 Gaarde, i Td. Hrtk. og derover fermes, i tonu. de h. et plus 2 Tdr Hrtk. og 4 4 derover Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. et plus Hrtk. Hrtk. Hrtk. Hrtk. alt Gaarde fermes, total Huse petites fermes t/4 Td. Hrtk. 943 Gaarde, i Td. Hrtk. og derover fermes, i tonu. de h. et plus 2 Tdr. 8r Hrtk. og 24 derover Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. et plus Hrtk. Hrtk. Hrtk. Hrtk. alt Gaarde ermes, total Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Huse petites fermes 'l Td. Hrtk , oo Stattistisk Aarbog 945

8 944.',. i TABEL 55. Forholdet mellem solgte Ejendommes Købesum og Ejendomsskyldværdil. ProJrietds vendues: Le raj bort de la somme dachat å la somme cl'dvaluation. A. Landbrugsejendomme propristes agricoles 2 Tdr. Hrtk. og derover et plus. 82 Tdr. Hrtk... Gaarde 48 fermes 24 2 Tils. 2 Tdr. Hrtk. total... Land lo Hektar og derover et plus.... brugsh. 3lo Hektar petites 3... fermes Tilsammen total... alt A. totaux... B. Ejend. med Beboelseskarakter immeubles d'habitation Hovedstaden la capitale.. Provinsbyerne villes de province... Landkomm. f m. Bebygg. overl 500 ndb.hab. comm. rur. lløvrigt autres... alt B. totaux ' 943' M u.m 4tl/ e\` d O t a R' y tl y ^a b,p o M O U.f. v. X zz: Y O+' dw O n, Q +U å 4 C. e", ' p h a b c d e mg y c,. z d 'Q Tdr. ha ioookr ,2 f 0 p k 7 p N 'Q b j.t N it v a b c d e f , i, , i8oo , ,0923' , , ; , , , /25/ , , ' 2354' , , , , , o , , , , , o , , , , o ,3 7o , , , , Tabellen omfatter kun Salg i almindelig fri Handel og kun Ejendomme med Oplysning om Ejendomsskyldværdi og Grundværdi. Købesummen er i begge Aar maalt med Ejendomsskyldværdien pr. i. Oktober 936. Købesummen uden Løsøre, d.v.s. med Fradrag af Værdien af Besætning, nventar og Avl. TABEL 56. Landbrugsejendomme, solgt i almindelig fri Handel, efter Ejendommens samlede Grundværdi Grundværdi i Kr. alsur de la terre en couronnes Ventes ordinaires de propridtds agricoles d'ajres la valeur de la terre des_rojridtds 944. ntal Salg dr. Hrtk tan real ufier ventes eaux fzcie rfa O 0 O Købes. f. Købes. Købe højere Købes. f. Købe Jord o sum Samlet jord g, Vurde Grund og Bygsum end Bygn. for Købering' Værdi Winger for eraf Vurde pr. Td. k Løsøre sum g pr. ' d. ' ' sum valene 'omme Løsøre Avl rings.' Hrtk. pr. d samme dont samme 'nurums Hrtk Hrt k.. el" de la d ' hat uation. erre du sol et at mme racolte d'achat] d'achat somm:e d. du depas,. et hat du s. et d ' achat d des im ntobilier l'eva atio, des inzmn. d,, mob. total meubles luation tartonn.partovznl,, artonn. ha rooo Kr. rooo Kr.!rooo Kr. rood Kr. l iooo Kr. pct. Kr. Kr. Kr. 0, o! , j08g , , ' ndtil ooo ,5; o oo 5o, , , , lo , , , , , o ooo , , oooloo ooo , , og derover , , z Sol , O 527 Tilsammen ,2 8o , For Jord og Byg r Tabellen omfatter kun den Del af Salgene, ved hvilke der findes Oplysning om Vurdering til Ejendomsskyld. ninger, uden Avl. ' Ved Ejendomsskyldvurderingen pr.!ha 936. yy 't: ro Kr. d d w o d Stattistisk Aarbog 945

9 222 4 TABEL 57. Oprettelse af StatsHusmandsbrug. Etablissement de ;petites fermes.. Husmandsbrug oprettet i H. t. Lovene af 4.Okt. 9 9 m.fl. petites fermes etablies en vertu des lois du 4 oct. 99 A. Oprettelse af selvstændige Husmandsbrug' etablissem. de petites fermesindepend. Antal Ejendomme nombre... Areal superficie... ha Byggelaan prets de constr Kr. B. Supplering af bestaaende Husmandsbrug' arrondissem. de petites fermes exist. Antal Ejendomme nombre... Areal superficie... ha Byggelaan (L 28/e 920 prats de construction Kr.. StatsHusmandsbrug opr. i m.fl.2,"' H.t.L. af 2 2.Marts petites fermes etablies en vertu de la loi du 22 mars 899, etc. A. Laan til Oprettelse af nye Ejendomme ilrets pour Etablissement de nouvelles petites fermes Øerne iles... Jylland, utland.... Hele Landet le Danemark... B. Tillægslaan prets supplement. Præstegaardsj ord terres app. aux Presbyt. 944 Jord i offentlig Eje domaine public 4 96 c. 29,0 c c. 88,o c.2 358,4 24 c. 345,0 c. 7,9 /4 9435/3 944 Antal Ejendomme nombre Statskassens Udlaan ilrets du Tresor Kr Tilsammen total 00 C. 253,2 C ,4 24 c. 345,0 c. 7,9 c. 37, '/4 9423/3 943 Antal Ejendomme nombre Antal Ejen Grund Areal valeur hypothec Ejendommens Grundværdi domme værdi supercee sum værdi værdi valeur de la terre des petites fermes nombre de de ilet. fermes Husmandsbrug opr. i H. t. Lovene af 4. Okt. la terre 99 m. fl. fermes etablies selon lois 99, etc. ha ooo Kr, ooo Kr. ooo Kr. ooo Kr. 000 Kr. ndtil moins de Kr. couronnes Præstegaardsj ord terres app. aux presbyt. Statskassens Udlaan ilrets du Tresor Kr c. 265,3 67 c. 900,2 c. 767,8 96 C. 266,4 c. 37, '/4 948/3 942 Antal Ej endomme nombre Statskassens Udlaan prets du Tresor Kr Jord i offentlig Ej e domaine public 44 c. 6oo c c. 50 c. 9 Tilsammen total 44 c. 6oo c c. 50 c. 9 '/4 9408'/e 94 Antal Ejenuomme nombre Statskassens Udlaan prets du Tresor Kr Desuden er i H. t. Kap. V i Lov Nr. 63 af 4/s 934 med Tillægslov jfr. Lovbek. Nr. 406, 23/9 94 jfr. nu Lov Nr. 50 af 9/9 943, oprettet følgende Antal Gartnerier og Havebrug: i 944 0, i med c. 9,8 ha. Endelig er der i H. t. Lov Nr. 39 af 3. April 938 med Tillægslove, jfr. Lovbek. Nr. 3 af alt 942, jfr. nu Lov Nr. 49 af 8/s 943 (opretholdt til Udgangen af Finansaaret 94$/49 ved Lovanordn. Nr. 52 af e/3 944, jfr. nu Lov Nr. 320 af 7/7 945) oprettet ialt 78 Landarbejderboliger paa jord i Statens Eje, til hvilke der er ydet Byggelaan med et samlet Beløb af ialt ca. r Kr., medens der endvidere i Finansaarene 938/3993/44 i H. t. samme Lov er ydet Jordkøbslaan med Kr. til Landarbejderboliger og Byggelaan for et Beløb af Kr. ; i H. t. samme Lovs Afsnit A V er der til Opførelse af Landarbejderboliger for Landmandens Regning i ydet Byggelaan c Kr. til 4 Landarbejderboliger. 2 Senest Lov Nr. r5o af 29/3 943 Kap. V (opretholdt til Udgangen af Finansaaret 945/49 ved Lovanordning Nr. 5 af e/3 944, jfr. nu Lov Nr. 320 af 7/7 945). 3 Desuden er i Finansaarene,933/34934/35 og /44 til Oprettelse af 63 Gartnerier og Havebrug i H. t. Lov af /5 933 og Lov af 4/5 934 (S26) udlaant o62 Kr. 4 Endvidere er i Finansaaret 943/44 i H. t. Lov af 4. Maj 934 (S 37 næstsidste Stk.) udlaant Kr. til Opførelse af Drivhuse paa a Huse med ringe Jordtilliggende. TABEL 58. Bestaaende StatsHusmandsbrug den 5. Juli 937. Petites fermes au 5 juillet 937, etablies moyennant tirets consentis biar ''Etat ooo 6ooo ooo 8ooo , StatsHusmandsbrug opr. i H. t. Lov af 22. Marts 899 m. fl. fermes etablies selon loi 899, etc. ndtil moms de Kr. couronnes ooo ooo 8ooo o ooo... rol Tilsammen total Jord i offentlig Eje domaine public c.862,2 50 c 77,8 Tilsammen total Præstegaardsj ord teges app. aux presbyt. Opgørelsen, der bygger paa Tællingen af Landbrugets Gældsforhold, mangler Oplysninger fra ca. 8o Husmandsbrug oprettet i H. t. Lovene af 4. Oktober x929 m. fl. og ca. 350 StatsHusmandsbrug oprettet i H. t. Lov af 22. Marts 899 m. fl. Stattistisk Aarbog 945

10 TABEL Regnskabsresultater fra danske Landbrug 942/43. Resultats de tombles d exj5loitations agricoles en 942/43. Antal Ejendomme nombre d'exploitations... Gennemsnitsstørrelse superficie moyenne... ha. Landbrugs nvesteret Kapitale capital investi... Kr. kapital pr. ha. til Handelsværdi valeur de vente... capital agricol til bogført Værdigi valeur de compte3... par hectare heraf Jordværdi dont valeur de la terre... Bruttoudbytte4 pr. ha rendement brut4 par hectare fra Planteavlen des plantes... heraf fra Kornavlen dont des ctrtales... Fra Husdyrholdet du btitail.... Kvægholdet espete bovine heraf fra f Svineholdet espete porcine... dont de l... Fra andre Kilder d'autres sources ll. Fjerkræholdet volaille..... Tilsammen total Driftsomkostninger5 pr. ha frais åexploitations par hectare: Arbejdsomkostninger tout du travail... heraf Driftlederens og Familiens Arbejde dont le travaille de employeur et de sa famille Vareindkøb achat de marchandises.... Andre Driftsomkostninger autres frais.... Tilsammen total..... Nettoudbyttes rendement net": Nettoudbytte pr. ha f rendement net par hectare l Nettoudbytte i pct.. nvesteret Kapitale capital investie. pct. af rendement net en Handelsværdi valeur de vente... pourcentage de bogført Værdig valeur de compte3... Samfundsmæssigt Udbytte' pr. ha J Kr. rendement social' par hectare l Ejendomme med exploitations de ro ha moms de ro hect. ha ha ha ha ,6 4,6 24, og derover et plus o o ,4 6,2 6,8 3,6 5,3 5,5 6,3 8,9 8, o Samtlige Ejendomme totalite des expl. Efter det landøkonomiske Driftsbureaus Beretninger d'apres les rapports du Bureau de comptabilite agricole. 2 Beregnet som Gennem snittet af de sidste 20 Aars Handelsværdi taleale comme moyenne de la valeur de compte des vingt dernieres anntes. a Vurderingssum + Værdien af Besætning og nventar valeur totale des immeubles et valeur du betail et de l'inventaire. 4 Værdien af den samlede Produktion, fremkommet ved direkte Salg, Leveringer til Husholdning, privat eller andet Erhverv samt Beholdningsforøgelser valeur de la production totale de 'exploitation provenue de vente directe, de livrances au menage, h industrie particuliere ou autre et augmentations de stocks. 5 De med Bruttoudbyttets Frembringelse forbundne Udgifter, herunder indbefattet Vederlag for Familiens eget Arbejde, Driftslederløn, Ejendomsskatter og Afgifter, men ikke Renter les dtpenses ajftrentes å la production du rendement brut, tompris les indemnitts au travail de la famille et de l'employeur, impåts et droits, mais pas d'inttrets. 3 Efter Driftsbureauets forel. Oversigt, omf. Zoo Landbrug, var Nettoudbyttet for rg93/ Kr. pr. ha, svarende til 8,7 pct. af den investe. rede Landbrugskapital (6,6 pct. af Handelsværdien og ro,8 pct. af den bogførte Værdi) d'apres un apercu prtliminaire, comprenant 200 exploitations, fait par le Bureau de comptabilitt agricole le rendement net par hectare de 'exercice rgå3/44 ttait de 266 Kr., tquivalant å 8,7 pour cent du capital agricote investi (6,6 pour cent de la valeur de vente et ro,8 pour cent de la valeur de compte). 7 Nettoudbytte + Ejendomsskatter og Afgifter+Driftslederløn samt Vederlag for Familiens og fremmedes Arbejde i Bedriften rendement net augment' d'imqsts et droit.,, d'indemnite k 'emqzoyeur, å sa,famille et å la maind'æuvre [trangere dans 'exploitation. TABEL 60. Del samlede Areals Benyttelse den 5. Juli 929. Emploi de la terre le S juillet 929. Landbrugsareal totaux des terres c. Andre Arealer autres sup Y.`La v å c 5 åov >åv w o b e o a o m u x v a " r o y nu d m > m ø ti Z _ 2 a w tl n v Areal (wu U'.'r. v o v x o 0, c a z o 0 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Sjælland Stieland o Bornholm o LollandFalster oo o Fyn Fionie o o Øerne iles Det østl. Jylland Yutland oriental o Det nordl. du Nord Det vestl. occidental o o Det sydl. du Sud o Jylland.7ietland Hele Landet le Danemark o i o , totale Stattistisk Aarbog 945

11 43 TABEL 6. Landbrugsarealets Benyttelse i Landkommunerne d.. Juli 942 efter Størrelsen al Landbrugsarealet'. Embloi des terres culliv/es dans les communes rurales le ii juillet 942 dages Pdtendue de la suj5erficie agricole. Ejendommenes Landbrugsareal superficie agricole 240 ha 0, o 20 og der alt 3 ha ha ha ha ha ha 2o ha 240 ha over totaux etplus Antal Ejendomme exploitations... Grundværdi val. de la terre... Mill. Kr. Kornarealer (Afgrøder til Modenhed) terrains de cirkles: Hvede froment... Rug seigle... Hvede og Rug ibl. andet Korn froment et seigle avec autres ceriales... Byg arge... Havre avoine... Blandsæd, alm. ceriales snelangees... Bælgsæd plantes h tosse... Tilsammen total... Rodfrugtarealer terrains de ravines: Kartofler pommes de terre... Fodersukkerroer betteraves å sutre fourr.... Foderroer iøvrigt autres betteraves k fourr... Sukkerroer til Fabrik betteraves k sutre aux fabriques... Cikorierødder chicoree... Tilsammen total... Andre Høstarealer autres terrains de rivolte: Frø gaaines... Havesager i Marken jardin. cultivis dans les champs... Andre Høstafgrøder div. autres cultures... Heraf dont Obehør lin oleagement... Spindhør lin å filer Hamp clranvre... Sennep seneve... Tilsammen total... Brakarealer jachires.... Grønfoder og Græsarealer i Omdriften fourrages verts dans la rotation: Grønfoder fourrages verts... Lucerne luzerne Græs herbe Tilsammen total... alt Areal i Omdriften superficit totale dans la rotation... Græsarealer uden for Omdriften pdturages hors de la rotation: Græs herbe... Tørvepladsarealerplace å mettre les tourbes.. Tilsammen total... Samlet Landbrugsareal totaui des terres cultivies... Grøngødningsplanter indsaaet i Kornarealet plantes ensemencies avec les ceriales pour etre enfouies comme engrais verts ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ' o o x /29/ o o o oo o o 'l all ene er beregnet paa Grundlag af ca. en Femtedel af Tællingsmaterialet fra Landbrugstællingen d. r. Juli 942. For Ejendomme med r2o ha og derover indgaar dog hele Tællingsmaterialet i Opgørelsen. Stattistisk Aarbog 945

12 20 TABEL 62. Landbrugsarealets Anvendelse juli 944. Emploi des terres cullivees en juillet iq t t. Kornarealer terrains de cereales Hvede froment... Rug seigle... Byg ialt orge, total... Havre ialt avoine, total... Blandsæd ciriales milangies... Ren Bælgsæd legumes å tosse purs. Tilsammen total... Kartofler pommes de terre... Runkelroer betteraves fourrageres.. Fodersukkerroer better. is surre fourr. Rod Kaalroer (Kaalrabi) chouxraves... frugt Turnips turneps... arealer Gulerødder carottes... terrains Sukkerroer til Foderbrug betleraves de å sutre å l'usagefourrager. ravines Sukkerroer til Fabrik betteraves å sutre aux fabriques... Cikorierødder chricorie... Andre Høstarealer autres terrains de rivolte Tilsammen total... Frø grvines... Grønsager paa Friland jardin. cultivis dans les champs... Oliehør lin oliagineux... Spindhør lin å,/ler.... Hamp chanvre... Sennep seneve Andre Høstafgrøder div. autr. cult. Tilsammen total u ø n ti u,y 0 Å N "" A f; a' b N ey A p x a teltl w >. ø m o o v ^; b N 'U, y W a Ø V Q ~ Q ~ z å ~ M å ` er ioo ha xoo ha ioo ha ha ha ha ha ha ha ha ha y ø C i, io Si o o o o o o t Brakarealer jacheres.... Grønfoderog Græsarealer i Omdriften fourrages verts dans la rotat. Grønfoder fourrages verts. Lucerne lunerne..... Kløver og Græs trefle et herbe: til Høslæt å fauchaison... til Græsning å phturage... Tilsammen total... alt Areal i Omdriften superficie totale dans la rotation... Udlagt til varigt Græs herbagesperm. Græs til Høslæt å fauchaison... arealer til Græsning å pdturage... uden Eng og andre værdifulde naturlige for Om Græsarealer pres, etc.: driften til Høslæt å fauchaison... pdtu til Græsning å paturage... rages, etc. Fælled, Strandmarker o. lign. tvhors la rages communaux, etc.... rotation Tilsammen total... Græsarealer i og udenfor Omdriften anvendt som Læggeplads til Tørv påturages employes comme place de tourbe... Samlet Landbrugsareal totaux des terres cultivies o o ; i o ' gi ' Stattistisk Aarbog 945

13 X TABEL 63. Det bevoksede Skov og Plantageareal 93. Forets et planrations 93. Skove med bevokset Areal forets d'aire boisie 5o ha og derover,50 hectares et plus: Statsskove forets de (Etat... Kommuneskove forets des communes. Privatskove forets app. lx des partisul. Tilsammen total... Under 50 ha moins de 50 hectares: Statsskove forets de PEtat... Kommuneskove forets des communes. Privatskove forets app. h des partisul. Tilsammen total. Skove i alt toutes les forets: Statsskove forets de l'etat... Kommuneskove forets des communes. Privatskove forets app. å des partisul. Tilsammen total... Bøg netre Eg chene 45 B. afrød Andet Tilog L øvtræ a l t " tres Løvtræ Bjergfyr Naaletræ Naale bevokset a p i n iz z e a l arbres fe illus et pin perfide zz ensemble boisee, ha ha ha ha o r Paa Grundlag af Oplysninger indhentet fra Skove og Plantager, hvis samlede bevoksede Areal udgjorde ca. 6o pct. af det samlede skovbevoksede Areal i 93, er den samlede Hugst i Skove og Plantager i 943%44 beregnet til ms, hvoraf m3 Gavntræ og r m3 Brænde (heri ikke indbefattet Stødbrænde). TABEL 64. Høsten i A f grødeenheder l 944 og 943. Revoltes: valsul des unitdsrevolte' en 944 et 943. Korn ciriales: Kærne grains... Halm paille... alt total... Rodfrugter racines: Kartofler pommes de terre... Foderroer ravines fourrageres Sukkerroer til Fabrik betteraves å sutre aux fabriques Cikorierødder chicorie... alt total... Lucernehø foin de luzerne.... Agerhø foin des champs... Enghø foin des pres... Græs og Grønfoder fourrages verts... Samlet Høstudbytte total Øerne Jylland Hele Landet Øerne Jylland Hele Landet iles Jutland le Danemark iles 7utland, le Danemark 000 rooo rooo 000 Afgrøde Afgrøde Afgrøde Afgrøde Afgrøde Afgrødeenheder 000 pr. ha enheder 000 pr. ha enheder 000 pr. ha enheder 000 pr. ha enheder 000 pr. ha enheder 000 pr. ha unites unites unites unitesrecolte revolte revolte revolte unitesrevolte unites revolte , , , , , , , ,8 20 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 34 75, , ,7 0 4, , 22 42,7 5 49, , , , , , , , , , ,6 6oi 29, , , , , , , , ,9 97 9, , , 94 9, , , , , , r , , , , , , , , ,9 _ x Ved AfgrødeEnheden forstaas et Fællesmaal for Høsten efter dennes Foderværdi m. v. 'uniterevolte constitue une unite comm etablie pour mesurer la quantite totale de la revolte et basle sur la valeur fourragere des diverses cultures. (En AfgrødeEnhed = 00 kg Byg = 2o kg Havre = roo kg Blandsæd = loo kg Korn iøvrigt loo kg Sukkerroetørstof r ro kg Roetørstof loo kg Kartoffeltørstof= 230 kg Lucernehø = 250 kg Ager og Enghø = 500 kg Halm.) TZA Stattistisk Aarbog 945

14 28 TABEL Høsten i Aaret 944 (Mængdeudbytte). Rdcoltes en rg. o G. G o 0.` 'O o G8 C w G 5 'O 4 C v N b ttl ttl r Kærneudbytte cereales: x000 hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg Hvede froment a Rug seigle Byg orge o o Havre avoine ioo Blandsæd cereales melan gees 0 97 i Ren Bælgsæd legumes å cosse , i Ca A bxi A bi La 'ø' Y x rny ~ Tilsammen total Rodfrugter tubereules: Kartofler pommes de terre Gulerødder carottes Runkelroer betteraves fourrageres Fodersukkerroer betteraves,t sucre fourrageres... 65o Kaalrabichouxraves Turnips turneps ioi Sukkerroer til Foderbrug betteraves å sucreål'usagefourrager Sukkerroer til Fabrik betteraves h sucre auxfabriques il Cikorierødder chicoree... si u Tilsammen total $ Halmudbytte paille Høfoin hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg hkg pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha pr. ha Høstudbytte i hkg pr ha rec. des cereales: Hvedefroment... 34,2 33,7 38,7 33, 34,4 30,3 28,8 27,3 32,6 30,2 32,9 28, Rug seigle... 27,3 28,9 29,0 26,8 27,4 20,8 20,0 6,6 2,8 9, 2,0 9,7 Byg orge ,5 32,9 37,4 33,9 34,3 30,2 28,7 25,8 29,9 28,7 3,6 29,8 Havre avoine... 34,8 33,8 39,4 34, 35,2 28,6 26,6 23,5 29,3 26,9 29,6 27,0 Blandsæd cereales melangees... 3,8 33,6 38,8 32,3 32,5 22,6 25,2 20,5 24,8 22,7 24,4 22,7 Udbytte af Rodfrugter revoltes des tuberc. : Kartofler pommes de terre Runkelroer betteraves fourrageres Fodersukkerroer betteraves å sutre fourrageres Kaalrabi chouxraves Turnipsturneps o 444 Sukkerroer til Foderbrug betteraves å sucreå rusagefourrager Sukkerroer til Fabrik betteraves å sure aux fabriques hkg. Heri medregnet Rug og Hvede ibl. andet Korn. 2 Fra og med 940 er Lucernehø medregnet. 944 androg Udbyttet heraf s gsntl. i Stattistisk Aarbog 945

... Antal Antal o Antal

... Antal Antal o Antal 1 1 TABEL 46. Ejendomsskyldvurderingen i Hovedstaden og Provinsbyerne 1936. valuation des.6roprietes dans les villes 1936. Ejendomme udelukkende til Beboelse immeubles exclusivement pour habitation 33

Læs mere

Antal... 7 955 1 265 917 137 142 143 195

Antal... 7 955 1 265 917 137 142 143 195 TABEL 46. Ejendomsskyldvurderingen i Hovedstaden og Provinsbyerne 936. Evaluation des fro bridtds foncilres dans les villes 936. 33 Provinsbyer med Ejendomme Tilsammen 20000 byer med byer København udelukkende

Læs mere

- 987 68o8 2 424 1062 669 11 950

- 987 68o8 2 424 1062 669 11 950 Danemark...i TABEL 38. Beboelseslejligheder opført i Aarene 935937. Appartements construils en 935937. Hovedstaden la capitale: København Copenhague... Frederiksberg... Gentofte... Aaret 937 I alt total....

Læs mere

a

a TABEL. Ejendomsskyldvurderingen i hovedstaden og provinsbyerne 9. Evaluation des proj rietes foncilres dans les villes 9. Ejendomme udelukkende til beboelse xclusivenaent pour habitation 9 København ri

Læs mere

- 1 o o

- 1 o o TABEL 40. Beboelseslejligheder opført i Aarene 19361938. Appartements construits en 19361938. Hovedstaden la capitale: København Copenhague... Frederiksberg... Gentofte... Aaret 1938 I alt total.... pr.

Læs mere

o

o TABEL 40. Beboelseslejligheder opført i Aarene 942 og 943. Afpartements construits en 942 et 943. 30 Sml. Ant. Antal opførte Lej (Pige Lejligh. medregnet som appartem Tallene maa ikke anvendes til Offentliggørelse

Læs mere

a... 1 307 8 397 791 213 8 649 076

a... 1 307 8 397 791 213 8 649 076 ejendomme TABEL 53. Ejendomsskyldvurderingen i hovedstaden og provinsbyerne 945. valuation des proårieles foncilres dans les villes 94,5. 49 Provins- Provinsbyer med Ejendomme Tilsammen byer med København

Læs mere

TABEL 46. Ejendomsskyldvurderingen i Hovedstaden og Provinsbyerne 1945. Evaluation des projridtds fonci?res dans les villes 1945.

TABEL 46. Ejendomsskyldvurderingen i Hovedstaden og Provinsbyerne 1945. Evaluation des projridtds fonci?res dans les villes 1945. TABEL 46. Ejendomsskyldvurderingen i Hovedstaden og Provinsbyerne 1945. Evaluation des projridtds fonci?res dans les villes 1945. med 520ooo med under Provins Provinsbyer med Tilsammen Ejendomme København

Læs mere

Vurdering til Ejendomsskyld 1916 af Landejendomme i Landdistrikterne'

Vurdering til Ejendomsskyld 1916 af Landejendomme i Landdistrikterne' TABEL 34 35 Vurdering til Ejendomsskyld 96 af Landejendomme i Landdistrikterne' efter Værdigrupper Evaluation des propristes foncieres dans les communes rurales, exscutee en 96 pour servir de base de la

Læs mere

Appartements construits dans les villes 1916-1926. Antal Lejligheder med. nombre d'appartement de. 3 Værelser. 4 Værelser. 2 Værelser. pieces.

Appartements construits dans les villes 1916-1926. Antal Lejligheder med. nombre d'appartement de. 3 Værelser. 4 Værelser. 2 Værelser. pieces. TABEL 32 Beboelseslejligheder opført i Byerne 96926 Appartements construits dans les villes 96926 Hovedstaden la capitale: København Copenhague Frederiksberg Gentofte Hovedstaden i alt total 92526 92425

Læs mere

TABEL 40. Beboelseslejligheder opført i Aarene 94 og 942. Aj5 artements construits en 94 et 942. Hovedstaden la capitale. København Copenhague... Frederiksberg... Gentofte... alt total 942... 94... Hovedstadens

Læs mere

i

i j Nordlige TABEL 39. Beboelseslejligheder opført i Aarene 938-940. construits en 938-g o. Hovedstaden la capitale: København Copenhague... Frederiksberg... Gentofte... alt total..... Aaret 940 f pr. ooo

Læs mere

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche 32 TABEL 33. Lejlighedernes Udstyrelse 935. des aj'7artements 935. Samlet Heraf havde dont munis de Antal Badeindretning bain Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad Vand varme to I alt bain

Læs mere

Køben- Frede- Born- I havns riksbor. Amt Amt ; 126

Køben- Frede- Born- I havns riksbor. Amt Amt ; 126 : 34 TABEL 36 Gaarde med 2 TdrHartk og derover exploitations de 2 tnx de harsk et plus A Gaarde exploitations Antal Tdr Hartkorn Hektar Vurderingssum 96 000 Kr pr Td Hartk Kr pr Hektar Stigning pr Td Hartk

Læs mere

indb. og, indb. 5 ooo indb. byer gue capstate, total hab. et plus a

indb. og, indb. 5 ooo indb. byer gue capstate, total hab. et plus a TABEL 52. Ejendomsskyldvurderingen i hovedstaden og provinsbyerne 945. Evaluation des probridtes foncilres dans les villes 945. ---- Ej endomme udelukkende til Co -ha- staden beboelse immeubles txciusivcment

Læs mere

Landets Hoveddele den i. Februar 1911. selon le recensement 1911 (suite).

Landets Hoveddele den i. Februar 1911. selon le recensement 1911 (suite). X 604 Landets Hoveddele den i Februar 9 selon le recensement 9 (suite) Landdistrikterne communes rumles 29 Hele Landet le Danemark Tyende og g og og Hus- Forsørgere Hus- Hus- 4 holdersker soutiens nourris

Læs mere

185 20 32 7o1,6 24,1 132,9 592,4 8451,0 248 118 13 570 4 974 662 697 359 110 813 4 599 1 893 1 671,9 116,3 338,3 126,5 188,6 315,1

185 20 32 7o1,6 24,1 132,9 592,4 8451,0 248 118 13 570 4 974 662 697 359 110 813 4 599 1 893 1 671,9 116,3 338,3 126,5 188,6 315,1 1 38 TABEL 36. Vurdering til Ejendosskyld 1932 af Ejendoe i Hovedstaden og Provinsbyerne. Evaluation des hrobrietcs foncieres dans les villes exetcutee en 1932 jour servir de base de la redevance iobiliere.

Læs mere

34 43 spinkel og svag Legemsbygn. strutture.. 151 219 226 191 302 6-886 521 413 20,3. Høj demaa l 1943 taille. Velær. ser pieces pieces.

34 43 spinkel og svag Legemsbygn. strutture.. 151 219 226 191 302 6-886 521 413 20,3. Høj demaa l 1943 taille. Velær. ser pieces pieces. 165 20,3 25 TABEL 29 Sessionsresultaterne og de Værnepligtiges Højde Resultats des conseils de revision et taille des conscrits 1936/40 1931/36 A Sessionsresultaterne for A a r e t :' 1944 1943 moyenne

Læs mere

24 ', ' super_ i ''! I! TABEL 5 2 Personer under kommunal Boligforsorg Hovedstaden la capztale Hovedstadens Forstæder faubourgs Provinsbyerne villes de provznce Personnes logges par les soins de la commune

Læs mere

,xd 0 C. 1 324 1 011 1 055 1 096 1 166 958 1 442 57,7 51,1 6o,o 56,0 63,1 68,2. 61,9 16,9 2,4 16,7 8,6 9,7 18,4 26,7

,xd 0 C. 1 324 1 011 1 055 1 096 1 166 958 1 442 57,7 51,1 6o,o 56,0 63,1 68,2. 61,9 16,9 2,4 16,7 8,6 9,7 18,4 26,7 6 6 5,2; ll, TABET, 35 Vurderng tl Ejendomsskyld 920 af Evaluaton des proprstes fonceres dans les communes rurales, x 0 Ø, å Ø,xd 0 C 0 Ø rn Ø w, 0 44 0,a6 bn y o 0 ag q Antal Tdr Hartkorn Gaarde Areal

Læs mere

+i 9. Antal Kolonihaver. nombre de jardins I Fyn Fionie... Nordlige dis Nord. 6oo. Vestlige - - occidental

+i 9. Antal Kolonihaver. nombre de jardins I Fyn Fionie... Nordlige dis Nord. 6oo. Vestlige - - occidental TABEL 33 Procentvis Huslejestigning 96934 Lejl igheder me app r ts å y w" N 2 N y 8 y N h h N i alt ; J2 8 v y 5 y i alt Hovedstaden > y 9 y y ~ o total la capitale v ines de ilrov pct pct pct pct pct

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 82. BIND 1. HÆFTE HØSTEN I DANMARK I AARET 1928 RÉCOLTES EN DANEMARK EN 1928 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 82. BIND 1. HÆFTE HØSTEN I DANMARK I AARET 1928 RÉCOLTES EN DANEMARK EN 1928 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 82. BIND 1. HÆFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4nie SÉRIE TOME 82 lére LIVRAISON HØSTEN I DANMARK I AARET RÉCOLTES EN DANEMARK EN UDGIVET AF DET STATISTISKE

Læs mere

Høstudbyttet i Danmark

Høstudbyttet i Danmark DANMARKS STATISTIK. STATISTIQUE DU DANEMARK. Høstudbyttet i Danmark i Aaret 1896. Produit de la récolte en Danemark 1896. Statistiske Meddelelser, Tredie Række, 18de Bind. Tredie Hæfte. Communications

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

V andareal' cete et Stangs

V andareal' cete et Stangs 32 TABEL 34 Danmarks Kystlinie og Areal efter den i Aaret 9o6 tilendebragte Opmaaling paa Generalstabens Kort La superficie du Daneinark dapres la mensuration des cartes en 9o6 Kystlinie V andareal Are

Læs mere

Ejendommenes Fordeling efter Hartkornstilliggende den i. Januar 19051 og Hartkornet i

Ejendommenes Fordeling efter Hartkornstilliggende den i. Januar 19051 og Hartkornet i TABEL 39 40 Ejendommenes Fordelng efter Hartkornstllggende den Januar 905 og Hartkornet Landdstrkterne communes rurates otdrhrtk og derov 0 tann de hartkorn etplus o Tdr Hartk ro t de h a> w 8[ 8 48 48

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Arealets Størrelse i det egentlige Danmark i Le Danemark propr. dit: superficie 1896.

Arealets Størrelse i det egentlige Danmark i Le Danemark propr. dit: superficie 1896. TABEL XXI 28 Arealets Størrelse i det egentlige Danmark i 1896 Le Danemark propr dit: superficie 1896 Overøvrighedskredsene bailliages Det samlede Areal Af det samlede Areal udgjorde u, superfacie totale

Læs mere

83 Ejendomsforhold. Antal. Grund- mill. kr.

83 Ejendomsforhold. Antal. Grund- mill. kr. Tabel 60. Omvurdering af faste ejendomme i årene 966, 967 og 968. Re-assessment of real property in 966, 967 og 968. Omvurd. i årene 966,967 og 968 Antal ejendomme A. Hovedstaden i alt... 7 373 København...

Læs mere

TABEL 37 40 Ejendommenes Fordelng efter Hartkornstllggende den Januar 9o5 og Hartkornet Landdstrkterne ommunes rurales 20 Tdr Hrtk og derov 20 t de hartkorn el plus 22o Tdr Hartk l22o t de h 82 82 ø 48

Læs mere

r9r 472 Sygdom i Lunger m. v. faurnons, etc... r 688 r 674 af andre Grunde autres... I rar r 097 Hø jdemaal 1943 taille 174,9»

r9r 472 Sygdom i Lunger m. v. faurnons, etc... r 688 r 674 af andre Grunde autres... I rar r 097 Hø jdemaal 1943 taille 174,9» 9 29 TABEL 29 De Værnepligtiges Sundhedstilstand og Højde' Sante et taille des conscrits A Sessionsresultaterne for Aaret: 943 2 resultats des conseils de revision 94 gsnt l moyenne enoyenne xroyenne moyenne

Læs mere

EJENDOMSSALG 1951. I(,y, KOBENHAVN STATISTISKE MEDDELELSER SALES OF REAL PROPERTY 1951 DANMARKS STATISTIK BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

EJENDOMSSALG 1951. I(,y, KOBENHAVN STATISTISKE MEDDELELSER SALES OF REAL PROPERTY 1951 DANMARKS STATISTIK BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RIEKKE 5. BIND 2. HEFTE EJENDOMSSALG 95 SALES OF REAL PROPERTY 95 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLISHED BY THE STATISTICAL DEPARTMENT KOBENHAVN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Arealets Størrelse i det egentlige Danmark i Aaret 1896.

Arealets Størrelse i det egentlige Danmark i Aaret 1896. Tdr TABEL XXI Arealets Størrelse i det egentlige Danmark i Aaret 1896 Le Danemark propr dit: superficie 1896 Det samlede Areal superficie totale Af det samlede Areal udgjorde repartition de la superficie

Læs mere

16o ... Løbende ordinaires...

16o ... Løbende ordinaires... z år I 3 4 6 7 8 10 11 TABEL 13 16o A Indtægter recettes Løbende Indtægter recettes ordinaires Formue og Erhvervsindtægter interets et entreprises publiques Ejendomsskatter contributions irnmobilieres

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

Fyn... 1 620 b. Jyllands landkommuner i alt... 6 441

Fyn... 1 620 b. Jyllands landkommuner i alt... 6 441 54 Tabel 49. Ejendomsvurderingerne 950 og 956. Real property assessments 950 and 956. Ejendomsskyldværdi pr.. oktober 950 A. Hovedstaden i alt... 8 094 København... 6 030 Frederiksberg... 92 Gentofte...

Læs mere

... ... ... 5Overord.extraordin. :...

... ... ... 5Overord.extraordin. :... 64 TABEL 44 Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 A ndtægter recettes Løbende ndtægter recettes ordinaires Formue og Erhvervsindtægter

Læs mere

Kolonihaver..sardins ouvriers. Antal Kolonihaver. nombre de jardins. Nordlige - - du Nord. 6oo

Kolonihaver..sardins ouvriers. Antal Kolonihaver. nombre de jardins. Nordlige - - du Nord. 6oo 3 de TABEL 32 Personer under kommunal Bolgforsorg Personnes logges par les sons de la commune Hovedstadens Provnsbyernes 66 Statonsbyer Samtlge Hovedstaden Forstæder Provnsbyerne Forstæder la capta le

Læs mere

STATISTISKE UNDERSØGELSER. Nr. 22. Landbrugsstatistik Agricultural Statistics Bind I

STATISTISKE UNDERSØGELSER. Nr. 22. Landbrugsstatistik Agricultural Statistics Bind I STATISTISKE UNDERSØGELSER Nr. 22 Landbrugsstatistik 1900-1965 Agricultural Statistics 1900-1965 Bind I Landbrugsareal og høstudbytte samt gødningsforbrug Volume I Agricultural Area and Harvest and Utilization

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

... 16,5 18,0 18,6 19,5 36,4 39,0 34,1 16,4. 160 165 170 cm 180 cm 333 174,8 169,4 24 - -...

... 16,5 18,0 18,6 19,5 36,4 39,0 34,1 16,4. 160 165 170 cm 180 cm 333 174,8 169,4 24 - -... 43 TABEL 41. Sessionsresultaterne og de værnepligtiges højde 1949. Resultats des conseils de revision etc. 1949. A. Sessionsresultaterne i året:' resultats des conseils de revision Ubetinget tjenstdygtige

Læs mere

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner Kan en efterafgrøde fange 1 kg N/ha? Arter N tilgængelighed Eftervirkning Kristian Thorup-Kristensen DJF Århus Universitet September 28 Efterafgrøder i Danmark Vandmiljøplaner 8 til 14% af kornareal rug,

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For F z 0 II 1 13 14 1 16 17 18 19 0 1 44 4 4 47 48 49 TABEL 1 14 A Indtægter recettes Løbende Indtægter recettes ordinaires Formue- og Erhvervsindtægter interits et exploitations industr Ejendomsskatter contributions

Læs mere

EJENDOMSSALG 1956 STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 169. BIND 5. HIEFTE DANMARKS STATISTIK KOBENHAVN SALES OF REAL PROPERTY 1956 DANMARK

EJENDOMSSALG 1956 STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 169. BIND 5. HIEFTE DANMARKS STATISTIK KOBENHAVN SALES OF REAL PROPERTY 1956 DANMARK DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 169. BIND 5. HIEFTE EJENDOMSSALG 1956 SALES OF REAL PROPERTY 1956 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLISHED BY THE STATISTICAL DEPARTMENT KOBENHAVN

Læs mere

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Andreas Østergaard DLG P og K balance i vinterhvede 2009 100 80 60 Bortførsel incl. Halm 40 Kg pr. ha 20 0-20 Fosfor Kalium Tilførsel i handelsgødning i DK i

Læs mere

EJENDOMSSALG 1923 STATISTISKE MEDDELELSER PROPRIÉTÉS VENDUES 1923 DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK

EJENDOMSSALG 1923 STATISTISKE MEDDELELSER PROPRIÉTÉS VENDUES 1923 DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4 R EKKE 72 BIND 6 HIEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SARI TOME 72 6me LIVRAISON EJENDOMSSALG 1923 PROPRIÉTÉS VENDUES 1923 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd II. A.

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen. Bd II. A. Forblad Handel med Skovprodukter Tidsskrifter Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd. A. 890 Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen Bd.. A" 890. Handel med Skovprodukter. (Eftertryk forbydes). 44. Københavnske

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 Kundenr.: Navn: STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december 2015 Til salg Til opfodring Byg hkg hkg hkg Havre hkg hkg hkg Hvede hkg hkg hkg

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. Folkemængde population. i. Februar. 1. Februar. vember vember 1925

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. Folkemængde population. i. Februar. 1. Februar. vember vember 1925 TABEL 194. 206 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. i. Folkemængder, Tilvækst, Areal ni. ni. Population, accroissement, superficie, etc. 5. November 1935 Mænd hammes.femures Kvinder

Læs mere

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951 STATSTSK ÅRBOG 95 Statistisk Aarbog 95 Statistisk Aarbog 95 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK URBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Sydlige - - du Sud..

Sydlige - - du Sud.. I I : I TABEL Personer under kommunal Bolgforsorg Købenvn Copengue Antal Faml nombre de Pers nombre de Hovedstaden la captale 0 Frederksberg a total Fml nombre de Pers,zmbre de pers Faml Pers Faml, nbr

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER Ej endomssal g. Sales of real property 1962 DET STATISTISKE DEPARTEMENT.

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER Ej endomssal g. Sales of real property 1962 DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 9 Ej endomssal g 9 Sales of real property 9 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 9 Tidligere publikationer om ejendomssalg STATISTISKE MEDDELELSER 85-9:,, 5-7

Læs mere

Danmarks Areal 1907.

Danmarks Areal 1907. 06 TABEL 35 3 Danmarks Areal 907 La superficie du Danemark 907 Kyst Land Vandareal eau Samlet Areal superficie totale linie areal Søer og Damme Ld Mil lavs et deau total de sol etangs de )eau cgeogr es

Læs mere

B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998

B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998 B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998 Landbrugsarealer Arealet af markblokkene kan anvendes som et udtryk for det potentielle landbrugsareal. I Figur B-1 er vist markblokareal i procent af landarealet.

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 /

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / Kundenr.: Navn: Telefon/mobilnr.: E-mail: (bedes venligst oplyst til brug for vort kundekartotek) STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2016 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943 STATISTISK AARBOG 943 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 943 ANNUAIRE STATISTIQUE 943 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944 STATISTISK AARBOG 944 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 944 ANNUAIRE STATISTIQUE 944 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Thisted -... Nordlige Jylland, utland du N..

Thisted -... Nordlige Jylland, utland du N.. Z TABEL 1. Danmarks kystlinie 1 og areal 19. La tote[ et la superficie du Danemark en 19. Københavns komm. Copenhague. Frederiksberg... Københavns amtsrådskreds dep. Roskilde - Frederiksborg amt departement

Læs mere

mer

mer INDHOLDSFORTEGNELSE I TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK I LE DANEMARK PROPREMENT

Læs mere

ooo - Foderbrug jourrage

ooo - Foderbrug jourrage TABEL 0. Forbruget af nogle væsentligere Varer. Consommations principales. Vægt eller Maal par 935 934 pr. Indbygger ll af Udførsel danske Forbru F b Maal par habitant g rug consemma- totale Produktion

Læs mere

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal i INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Page Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1939

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1939 STATISTISK AARBOG 939 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 939 ANNUAIRE STATISTIQUE 939 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE r)fn KØBENHAVN

Læs mere

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i.

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i. I INDHOLDSFORTEGNELSE! TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Forteanielse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold i Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolk- 2

Læs mere

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal.

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal. INDHOLDSFORTEGNELSE Side TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIV XVII Sources Les publications du Departement de la Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo.

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIII XVI Sources - Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

- 47 331 99 615-12,4 26,2 30,8 24,6 23,4

- 47 331 99 615-12,4 26,2 30,8 24,6 23,4 9300 5 TABEL 0. Forbruget af nogle væsentligere Varer. Consommations principales. Smøre beurre... ooo kg Ost fromage... Æg æufs... Flæsk m. m. port, etc... Okse og Kalvekød 5 viande... Fisk, Skaldyr ni.

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

I relser I rejser 7 rooms room rooms rooms more. væ- Lejligh. uden særskilt køkken dwellings without separate kitchen

I relser I rejser 7 rooms room rooms rooms more. væ- Lejligh. uden særskilt køkken dwellings without separate kitchen . 47 TABEL 44. kolonihaver 938 og 956..Number garden-plots 938 and 956. København Copenhagen... Af haverne var udlejet let out by: af kommunen governments...» Staten National Government...» private...

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser...

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser... INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK. Areal og Befolkning.... i. Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed............

Læs mere

pct. 4 å 32 å 4 å 42 - 8. Februar 19o5-3. Oktober - 4 4. Oktober -- - lo. - 1906. 5 II. - 1906-8. Novbr. 1907 6 9. Novbr..

pct. 4 å 32 å 4 å 42 - 8. Februar 19o5-3. Oktober - 4 4. Oktober -- - lo. - 1906. 5 II. - 1906-8. Novbr. 1907 6 9. Novbr.. 99 TABEL 8 Nationalbankens noterede Diskonto 8949n Eseompte de la Banque Nationale 8949 Fra 24 Januar 894 25 Februar 26 Febr 896 5 Maj 26 Septbr 5 Maj 4 6 Maj 897 Juli 6 Maj 25 Septbr t 2 4 Juli 7 Septbr

Læs mere

Tal om gartneriet 2011

Tal om gartneriet 2011 Tal om gartneriet 2011 Indholdsfortegnelse TENDENSER...3 STRUKTUR...3 ØKONOMI...4 EKSPORT...6 HOLLAND...7 TABELLER...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen INDHOLDSFORTEGNELSE i TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVII XXII Sources. Les publications du Departement de Statistique. L LE DANEMARK

Læs mere

SOMMAIRE... 0 AMENAGEMENT DU LITTORAL... 2 TOURISME... 2 Hébergement... 2 Croisires et plaisance... 2 Autres activités nautiques... 2 Pressions du secteur touristique... 2 Projets... 3 Conclusion... 3

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 3DE AARGANG 908 ANNUAIRE STATISTIQUE I;Mg ANNE 9o8 UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLIE PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ETAT KØBENHAVN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937 STATISTISK AARBOG 93 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 937 ANNUAIRE STATISTIQUE 937 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 6DE AARGANG 9 ANNUARE STATSTQUE 6ME ANNE 9 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLtU, it4e STATSTQUE DE L'ETAT t KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

bopæl Antal levendefødte pr kvinder i forskellige. årene tjeneste landsdele varighed

bopæl Antal levendefødte pr kvinder i forskellige. årene tjeneste landsdele varighed INDIIOLDSFORTEGNELSE I l TABLE DES MATIERES kildeangivelse Fortegnelse over Departementets skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVIII XXIV Areal og befolkning... 1-43 I. Meteorologiske forhold... I 2. Danmarks

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere