BJERGBY. den grønne by i bakkerne. Udviklingsplan for Bjergby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BJERGBY. den grønne by i bakkerne. Udviklingsplan for Bjergby"

Transkript

1 BJERGBY den grønne by i bakkerne Udviklingsplan for Bjergby

2 Kolofon Udviklingsplanen for Bjergby er udarbejdet af landsbyildsjæle i Bjergby i samarbejde med Jeanette Lund Kommunikation. Tekst: Landsbyildsjæle i Bjergby og Jeanette Lund Kommunikation. Fotos: Brian Mikkelsen og arkivfotos. Projektet er en del af Landsbypiloterne, der har modtaget støtte fra Landsbygruppen Thy, Landdistriktsrådet på Mors, Thisted Kommune, Morsø Kommune og LAG Thy-Mors. Udgivet: Juli

3 Indholdsfortegnelse Kolofon Indledning... 4 Vision for Bjergby... 5 Mål 5 årsplan... 6 SWOT... 6 Fyrtårne... 7 Karakteristik af Bjergby... 9 Kort over udviklingstiltagene Udviklingstiltag: - Samling og udvikling af eksisterende stier Fællesområder i Bjergby ideer til sociale mødesteder Kommunikation Udvikling af Gullerup Strand Højskole/kursusuge Nyt energivenligt villakvarter Ny anvendelse af den gamle fodboldbane Organisering

4 Indledning Målet med udviklingsplanen er at få skabt et fælles sigte og en fælles prioritering af alle de udviklingsmuligheder vi har i Bjergby og omegn. Gennem arbejdet med landsbyudviklingsplanen har vi blandt andet fået kompetenceudviklet nogle af vores ildsjæle, som vil give stærke afledte effekter i vores lokalområde, både til glæde for beboere, området og øen som helhed. Dette er sket gennem Landsbypiloternes kurser henover vinteren Arbejdet med udviklingsplanen er sket i regi af Landsbypiloterne, hvor Bjergby som en af fire landsbyer i Thy og Mors fik mulighed for at få udarbejdet en udviklingsplan med konsulentstøtte fra projektleder i Landsbypiloterne; Jeanette Lund Kommunikation. 4

5 Vision for Bjergby Inspiration til visionen At synliggøre Bjergby og omegns aktiver gennem naturoplevelser og social fællesskab Bjergby og omegn skal gøres mere attraktiv for beboere, besøgende og tilflyttere Visionen er kommet frem efter en lang række møder, diskussioner og snakke omkring det at skabe et fællesskab og skabe et liv i byen på tværs af generationer. Vi ønsker at skabe mere liv og samtidig fortælle den gode historie om det liv, vi lever her. Vi har fokus på at folk kan møde hinanden og at skabe steder, hvor man mødes. Vi ønsker at være en fremtidssikret landsby ved at fokusere på vores styrker og at være et sted hvor det er rigtigt godt at bo og komme som turist, så vi også kan skabe øget turismeomsætning. 5

6 Mål 5 årsplan SWOT analyse af Bjergby Inden 2021 ønsker vi at: Øge befolkningstallet i Bjergby og omegn Nye byggegrunde Boligsanering af faldefærdige huse Forbedre den teknologiske infrastruktur Bjergby lavede indledningsvist i processen en analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler for byen. Det er et godt udgangspunkt for at arbejde med, hvilke tiltag byen med fordel kan tage fat i. SWOT analysen er et billede af, hvordan situationen så ud, da vi begyndte på projektet i efteråret Øge muligheden for social samvær Lave legeplads i byen Lave mødesteder for folk i alle aldre At øge turismetilbudet Lave shelters At lave autocamperpladser Få Molermuseet flyttet til Gullerup Skabe tilbud så folk kan overnatte i området At øge opmærksomheden på Bjergby og omegn Få en ny hjemmeside Annoncere via sociale medier Foldere til turistkontorer, ejendomsmæglere mm. Kontakt til erhvervslivet ang. boligmuligheder og job Trusler Frygten for at miste... Manglende finansieringsmuligheder Tomme huse (signalerer forfald) Tung molertransport gennem byen Styrker Aktivt foreningsliv Friskolen og Troldehøj Radio Limfjord Naturen/Landskabet (de historiske landskaber) Svagheder Høj gennemsnitsalder i byen Mangler naturligt samlingspunkt Mathed oven på bankkrak og butiksdød Muligheder Samarbejdsmuligheder med nabobyer Byfornyelsesprojekt (nyt samlingspunkt) Landsbyudviklingsplan Fællesskabs-ambassadører 6

7 Fyrtårne Vi ser følgende fyrtårne i vores område, som vi vil arbejde for at udvikle: Hanklit (kandidat til UNESCO s verdensnaturarv) Gullerup Strand Børnenes Bjergby: Bjergby Friskole og Troldehøj puljepasning Mediehuset Radio Limfjord Foreningslivet i Bjergby 7

8 8 Bjergby

9 Karakteristik af Bjergby Geografi Bjergby er den grønne by i bakkerne, beliggende på Bjergby Buen, på den nordvestlige del af Mors. Gullerup og Hanklit ligger ved Limfjorden med udsigt til Thisted Bredning. Afstande: 3 km til A26, 20 km til Thisted, 12 km til Nykøbing, 4 km til Hanklit, 2 km til Gullerup Strand. Historie Bjergby har været bosat i flere tusinde år, hvilket landskabet bevidner om med gravhøje og arkæologiske interessante områder. Bjergby Kirke er bygget omkring år 1200 og siden er byen vokset omkring kirken. Fællesskabet er en del af Bjergbys sjæl bygget og op omkring den frivillige indsats som kan spores mange generationer tilbage. Foreningslivet og Friskolebevægelsen har skabt et stærkt fællesskab som stadig er synligt og til glæde for alle. Der er aktive foreninger, der har eksisteret i mange år, og som tilgodeser både børn, unge og ældre. Erhverv Der er gode muligheder for små og mellemstore virksomheder indenfor blandt andet håndværk og kontor og turisme. Radio Limfjord (Mediehuset Bjergby) gik i luften i 1987, og flyttede i 2015 til Bjergby. Radioen sender 24 timer i døgnet på tre kanaler. Flow, afvikling og dygtige værter med kontakt til det lokale liv, er ingredienserne til en populær lokalradio med en dækning på knap 70 % i primærområdet på Mors og over 60 % i Thy som er radioens sekundære område. Radioen har i alle år kørt med overskud og er stadig i dag en sund virksomhed. Radio Limfjord udlejer kontorer til iværksættere. Der er fortsat anvendelige lokaler i den tidligere købmandsforretning. Potentialet indenfor turismeerhverv er også stort set i lyset af at Hanklit kan komme på UNESCOS liste over verdensnaturarv. Det kan være Bed & Breakfast, udlejning af udstyr (cykler, vandsportsudstyr, paragliding mm.) og guidede ture i landskabet. Naturen Vi har strand, vi har skov, vi har mange udsigtsposter, hvor man kan se mod alle verdenshjørner, der er mange forskellige kig. Gullerup Strand og Hanklit, der geologisk er et interessant område, byder på molerskrænter og historier i fossilerne der kan findes på stranden. Den mest kendte molerformation er Hanklit. I den 61 m høje Hanklit er med mørke bånd af vulkansk aske tegnet øens dramatiske geologiske historie, der går mere end 55 millioner år tilbage. Og fra den tid finder både fag- og menigmand til stadighed flotte forstenede dyr og planter. Hanklit er Danmarks største molerklint og indeholder skiftende lag af vulkansk aske, der ses som mørke striber i det lysere moler. Klinten er fredet, og er en del af en større fredning der også omfatter det højeste punkt på Mors, den 89 meter høje Salgjerhøj. Hanklit er optaget på UNES- COs tentativliste og dermed i gang med ansøgningsprocessen til at blive anerkendt som Verdensarv. Fra P-pladsen kan man vælge at gå op på den stejle klint; for at nyde udsigten, eller gå langs med klinten. Der arbejdes på at etablere stisystemer, som kan gøre oplevelsen endnu bedre. Bjergby har med sine bløde kurver et flødeskumslandskab. Børnenes Bjergby Bjergby har tilbud for børn fra 0 år og indtil 9. klasse. Troldehøj er en integreret puljeordning, der har børn i alderen 0-6 år. Bjergby Friskole er oprettet i juni måned 1869, og er dermed en af landets ældste friskoler. Skolen har undervisning fra klasse. En skole med visioner, nyeste udvidelse er en medielinje. Friskolen bygger på traditionerne fra Grundtvig og Kold. Fællesskab, tryghed, tillid og ligeværd er grundpillerne i skolen. Gennem fælles morgensang og morgensamling lærer alle eleverne hinanden at kende. Fortælling og samtale er de vigtigste indgangsveje til at give børnene lyst til at lære, og dette vægtes højt gennem hele skoleforløbet. Når de rette rammer er skabt for skolegangen, kan skolen både danne og uddanne børnene til at leve i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre og udvikle børnenes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Foreningsliv Bjergby har et rigt foreningsliv på trods af størrelsen, og giver muligheder indenfor både skydning, biathlon, gymnastik, ungdomsklub og spejder, bridge og fællesspisning, banko og forsamlingshus-arrangementer. Der er desuden Motocross i Fårtoft. Banen er anlagt i 1950 erne. I dag ville man ikke give tilladelse til at etablere en bane i disse naturskønne bakker. Banen ligger godt gemt for udsyn og støj, og den har de tilladelser, der skal til i dag. Der trænes om lørdagen og på onsdag eftermiddage i sommerhalvåret. I enkelte weekender afvikles konkurrencer. Her er også en skydebane, som bruges af Hjemmeværnet. Turisme Gullerup Strand Kro har både spisemulighed og overnatningsmulighed. Potentialet er stort i området for bed & breakfast, autocamperpladser, friluftsovernatning og aktiviteter for turister. 9

10 Kort over mulige placeringer af udviklingstiltagene Bjergby 10

11 Gullerup Strand 11

12 12 Udviklingstiltag

13 Samling og udvikling af eksisterende stier Beskrivelse af tiltaget Det nordvestlige Mors byder på en enestående natur, som vi gerne vil gøre det tilgængeligt at komme ud i. De eksisterende stier, strande og småveje kendes i de små lokalsamfund. Nogen stier er en del af Kystruten, andre er med i Spor i landskabet eller i andre lokale projekter. Ønsket er at samle alle de eksisterende stier. Både rent fysisk ved at der bliver etableret nye stier, der binder de eksisterende stier sammen og derved giver nye muligheder for at gå nye veje, men også ved at udvikle en App, der synliggør sammenhængen mellem stierne og de forskellige områders muligheder. De nye stier anlægges som trampestier, der egner sig til gåben og løbesko. hives ind eller bølgerne brydes. Friluftsfolket kan kombinere overnatning i shelters med vandreture. Dette tiltag gør også naturen er tilgængelig for områdets beboere. Der er nogle meget aktive løbeklubber i området, som vi håber har lyst til at bruge muligheden for naturskønne løberuter i forskellige længder i et meget varieret terræn. Tidsplan Der ligger et større stykke arbejde med at indhente accept hos lodsejere til etablering af de nye stier. Men vi er optimistiske og mener vores relationer og vores kendskab til de lokale hotspots kan hjælpe os et langt stykke. Der skal nedsættes en frivilliggruppe til vedligehold af stierne. App en skal fortælle de lokale historier, både på skrift og indlæst på forskellige sprog. Det kan være beskrivelser af alt lige fra UNESCOs Verdensnaturarvskandidat Hanklit til heksebrændinger på Tinghøj i Bjergby. Vi ønsker også at etablere nogle mountainbike spor i Bjergby / Gullerup / Flade området. Der er allerede nogle stier i området der kan bruges, der skal bare flere til for at binde området sammen. Der er mange muligheder i det kurerede terræn i Sahara, sandgraven, ved skydehuset og ved Hanklit. Dette arbejde er ikke så langt, men der er en lille arbejdsgruppe der særligt vil arbejde med dette. Formålet med tiltaget Tiltaget vil være til glæde for både lokale beboere, tilflyttere og turister. Turister kan gå ture og spise frokost på områdets kroer eller medbringer madpakken. Sejlsportsfolk kan lægge til i Sundby Havn, og gå en tur rundt i istidens spor i landskabet på det nordvestlige af Mors. Lystfiskerens eller surferens bedre halvdel, kan gå eller løbe en tur, mens aftensmaden 13

14 14

15 Fællesområder i Bjergby ideer til sociale mødesteder Gruppen består af Birthe Klausen, Signe Jakobsen, Susan Schulz Jakobsen, Kirsten Josefsen, Mette Bladt Rolighed og Lisbeth Heide Sørensen. Alle bosiddende i Bjergby og omegn. Vi har alle børn eller børnebørn, der kommer i byen. Formålet med vores gruppe er at beskrive de områder, der kan bruges som sociale mødesteder. Dette gælder både børn og voksne. Potentialet for at udvikle områderne er stort, og det kan medvirke til at styrke sammenholdet i byen. Der skal være noget for alle aldersgrupper, så Bjergby i fremtiden er en by, der appellerer til flere generationer. Vi ved at etableringen af legepladser er én ting og vedligeholdelse er noget andet. Til vedligeholdelse mener vi, at der skal laves et udvalg inden for beboerforeningen der står for at indkalde borgere til vedligeholdelsesopgaver. Vi har opstillet områderne i en prioritet rækkefølge 1. Sahara Gammel sandgrav der ligger mellem Korsbakkevej og Ingeborghøjvej. Et kuperet terræn med mange muligheder. Fungerer nu som plads til byens Sankt Hans bål om sommeren og kælkebakke om vinteren. Der er to bålhytter og picnic-borde tilgængelige for alle. Området har den fordel at det er synligt fra vejen mod Hanklit, der er et turistmål for mange. Sahara kan bruges til at åbne op for at turister gør holdt i Bjergby og opdager byen. Toiletforhold er essentielt for at man bliver i området i længere tid. Toiletter skal være tilgængelige for handikappede og småbørnsforældre. Området kan være samlingssted for byens beboere, så unge og ældre kan holde petanqueturneringer og børnene kan lege på legepladsen. Handikapvenligt offentligt toilet med væghængt puslebord Infotavle over Bjergbys spændende områder, fx til stisystemer og cykelruter. Flere sprog (engelsk, tysk, dansk) Oprydning i buskads på skrænter og ud til vejen Petanquebane skal etableres Farverig legeplads til mindre børn (gynger, rutsjebane i skrænten, sandkasse, små trampoliner gravet ned, vippe, vippedyr.) 2. Sandgraven Ligger mellem den nye og den gamle friskole midt i byen. En grøn oase som mange børn benytter til legepladsområde, men der mangler gode legeredskaber. Det må gerne appellere til børn i skolealderen og udfordre motorisk og sanseligt. Sandgraven inviterer til en tarzanbane i bunden og svævebane fra træerne på skrænten og ned i det bløde græs. Tarzanbanen skal starte ved torvet for at indikere at der er noget spændende deromme. Det kunne fx være trædesten og træstubbe, men også en kørestolsvenlig sti, så der er adgang for alle. Vi ønsker følgende elementer: Tarzanbane Bålplads Handikapvenlige borde og bænke på fliser Svævebane Gyngestativ evt. dækgynge Indgangsparti til sandgraven kan være en trekantet sansehave/torv med højbede til krydderurter og frugttræer, evt. en skulptur eller springvand og borde og bænke og infotavle om Bjergby. Huset på Korsbakkevej 26 er faldefærdigt og kan inddrages som en del af indgangspartiet. 3. Græsplæne ved den nye skole (Friskolevej 5) Er i øjeblikket græs og en sti indtil skolen. Området kan laves til et mere urbant miljø med skaterbane og derved være medvirkende til at ændre de trafikale forhold, så det bliver mere sikkert for alle skolebørn at krydse vejen. Der skal gøres noget for at trafikken bliver langsommere omkring skolen. 4. Grusgraven (Langkærvej 25) Tidligere grusgrav, men nu et grønt naturskønt areal indrammet af høje skrænter og træer. Det er et område vi vil prioritere højt, da skyttehuset danner gode rammer for ungdomsaktiviteter og fællesskab for skydning og sport. Kong Fegge spejderne har også deres aktiviteter i grusgraven til glæde for mange. Der er også hundetræning en gang om ugen. Der skal etableres belysning på grusvejen fra Langkærvej til skyttehuset. Der kan plantes skov igen på de bare områder efter stormvejr. Der kan laves shelters i skoven samt en god stor bålplads Der kan laves flere stisystemer i de skovbeklædte skråninger Bjergby SGI og U ønsker depotrum i tilknytning til skyttehuset. 15

16 Kommunikation Gruppen består af Anna Marie Madsen, Brian Mikkelsen, Kirsten Foldager og Kristian Agerlin Petersen. Kommunikationsgruppen har især fokuseret på kommunikationsområder, som vi mener er vigtige for at sikre en målrettet informationsstrøm. En målrettet informationsstrøm er vigtig for sammenhængskraften i lokalsamfundet ved at skabe større samhørighed, fordi den får folk til at samles om lokale begivenheder (f.eks. koncerter/fester) eller projekter, som omtales i informationsstrømmen. Denne informationsstrøm går så at sige indadtil altså information imellem folk i lokalområdet. Sådanne informationsstrømme kan være hjemmesider, facebook eller omtale på informationstavlen ved den gamle købmandsforretning. Ikke mindre er vigtigheden af at sende en informationsstrøm udadtil altså rettet mod det omgivende samfund ved at gøre vort område interessant og indbydende for på den måde at tiltrække flere turister og i sidste ende måske få flere til at flytte til vort område. Det er vigtigt at fokusere på de dejlige sider af vort område (f.eks. den spændende geologi, meget varierende natur, skønne kyst, Friskolen, o.s.v.) og få besøgende til at føle sig velkomne. Denne informationsstrøm kan være hjemmesiden, facebook, trykte foldere, pressemeddelelser, o.s.v. Vi har især fokuseret på følgende områder: Kommunikation indadtil Udarbejdelse af ny hjemmeside der selvfølgelig indeholder de menuer, som normalt indgår i sådanne hjemmesider, og som den nuværende hjemmeside indeholder. Der vil være links til andre relevante hjemmesider. Endvidere ønsker vi, at der på hjemmesiden vil være et link til byens kalender, hvor alle for området vigtige begivenheder omtales. Det skal være muligt for de enkelte foreninger at omtale og redigere begivenheder, som netop de står for. Der vil også være links til de forskellige facebookgrupper, som findes i Bjergby. Facebook Alle foreninger i Bjergby har en facebookgruppe. Vi har diskuteret, om det vil være formålstjenligt måske at reducere lidt i antallet af facebookgrupper, men det skal aftales med de enkelte foreninger. Facebook er et meget vigtigt supplement til hjemmesiden, da facebook er et dynamisk medie, hvor f.eks. ændringer til en bestemt begivenhed hurtigt bliver mangfoldiggjort. Opslagstavlen Det er selvfølgelig stadig meget vigtigt, at opslagstavlen bliver benyttet, da mange ser, hvad der står på tavlen. Kommunikation udadtil Hjemmesiden Omtale af geologien, naturen, som omgiver Bjergby og omegn. Hvad kan området tilbyde? Siden skal indeholde adresser på og evt. links til udbyderne af de forskellige aktiviteter, som området tilbyder, herunder Gullerup Strand Kro. Friskolen skal have en synlig profil på hjemmesiden, da den er en del af områdets sjæl og er meget vigtig for området. Facebook Hvad sker der i Bjergby? Trykte foldere Evt. udarbejde foldere, som kan ligge f.eks. på turistkontoret. Folderne kunne evt. indeholde kort over de vandrestier, som vi forventer og håber på at få oprettet. Pressemeddelelser i avisen, Radio Limfjord og i andre medier om forestående begivenheder i Bjergby og omegn. Det er vigtigt, at vi i vores kommunikation giver udtryk for, at vi værdsætter åbenhed og imødekommenhed både over for hinanden, vore naboer, nabolandsbyer og i et større perspektiv hele omverdenen. Det skal være rart at komme at besøge os og meget gerne at bo her og vi skal kommunikere en glæde, der indbyder andre til at tage del i denne glæde ved at være her. Det er vort mål, at vi med de gode historier er med til at sikre bosætningen og tilstrømningen af turister i Bjergby og omegn. 16

17 17

18 Gullerup Strand Som bidrag til udviklingsplanen for Bjergby og omegn beskrives her områder, som specifikt kan løfte Bjergby og primært Gullerup Strand op på et niveau, hvor turismen vil blive væsentlig styrket. I arbejdsgruppen har vi haft fokus på turismen, for der igennem at gøre denne del af Nordmors til et attraktivt område for nye tilflyttere. Turisterne skal have oplevelser, som på sigt i deres valg af bopæl vælger Nordmors. Vi har som udgangspunkt taget afsæt i at Hanklit bliver erklæret for en del af Unesco s Verdensarv, og derfor er det naturligt at netop dette område bliver det foretrukne område, når turisterne skal besøge denne Verdensarv. Med sin beliggenhed mellem netop Hanklit og molerforekomsterne ved Stærhøj vil vi gøre Gullerup Strand til et centralt udgangspunkt for oplevelserne. Gruppen består af: Jørgen Dahlgren, John Frandsen, Ejvind Klausen, Kristian Sandal Oversigt over tiltag: Autocamper plads 4. pladser. Toilet + udendørs bruser (vil også kunne bruges af vinterbadere). Dette vil være afhængigt af samarbejde med kroen. El-standere. Sand-/grus bund som afgrænser pladsen. Adgang fra Kroens indkørsel. Udsigten fra autocamperpladsen er helt unik. Hanklit ses mod øst. Thisted mod nord. Pladsen ligger lige ud til stranden med mulighed for div. vandaktiviteter. kelt overnatning f.eks. fra til 10.00, og kun i sommerperioden. Tanken er, at der kun bliver et afmærket område på græsarealet. Shelter plads 2 sheltere (østvendt og nordvendt). Bål-/ grill-plads. Læ fra den nuværende vegetation. Adgang fra Krosiden eller fra Svaleklitvej (kan gøres handicapvenlig). Lokaliteten vil være et tiltrængt supplement på Kystruten med shelterpladser rundt langs kysten på Mors. Shelterbyggeriet kan udbydes som kursus. Etablering af shelterplads Op mod Svaleklitvej i læ af bakkedraget og de høje træer anlægges en shelterplads med én eller 2 shelters. Den primære anvendelse vil være for kajaksejlere, cyklister og vandrere, men kan naturligvis anvendes i dagtimerne af f. eks daginstitutioner og skoler. Det vil være muligt at gøre pladsen handicaptilgængelig. Bro Genetablering af bro - indskibningsbro til Gullerup Brugsforening. Den første anløbsbro i Gullerup var opført inden år 1900 (måske 1894) og havde på land et pakhus, som stadig er bevaret. Omkring 1912 blev brugsforeningen opført og der må have været øget fragtmængde fordi man i 1922 stiftede Gullerup Bro A/S, som byggede en ny og bedre bro, der var forsynet Etablering af Autocamper plads En primitiv plads for ca. 4 autocampere foreslås opretter lige vest for Gullerupbækken. Pladsen må kun benyttes for enmed spor til tipvogne. I pakhusets gulv findes stadig de spor, som tipvognene kørte på ud til skibene, når der skulle lastes og losses. Anløbsbroen var forbindelsen til og fra denne del af Nordmors. Denne anløbsbro tænkes genetableret måske ud til resterne af det oprindelige brohoved, som ligger under vandoverfladen ca. 60 m fra land, og som bliver synlig når vandstanden er omkring 70 cm. Anvendelse skal primært være til anløb af motor- og sejlbåde, som i dag kun har én bøje placeret ca. 100 fra land. Øvrige både må således ligge for anker i området. Det er yderst sjældent, at gæsterne fra disse både går i land, da det kræver en robåd. Der tilstræbes bestemt ikke at de sejlende må overnatte ved broen. Broen kan også anvendes for en evt. turbåd i højsæsonen, så turisterne kan få mulighed for at betragte Hanklit s virkelige format set fra søsiden. Kun derfra bliver formationerne i askelagene virkelig synlige. Broen vil kunne erstatte den badebro, som Bjergby Beboerforening opsætter hvert år fra forår til efterår. Molermuseum Der har i flere år været diskussioner om at etablere et nyt museum, som erstatning for det for tiden utidssvarende museum ved Skarregård. De fysiske rammer på museet står slet ikke mål med de unikke genstande, som museet indeholder. Der har i flere år været diskussioner om at etablere et nyt museum, som erstatning for det for tiden utidssvarende museum ved Skarregård. De fysiske rammer på museet står slet ikke mål med de unikke genstande, som museet indeholder. Når man sammenligner Fossil- og Molermuseet med Geocentrene i Faxe og på Møn, så må man virkelig forundres over, at der ikke langt tidligere er sket forbedringer. 18

19 Vel er kridtforekomsterne på Møn og i Faxe unikke, men set i det store perspektiv, så er moler betydelig mere interessant, da disse forekomster på verdensplan kun findes i den vestlige del af Limfjorden og med Nordmors som centrum. Dette bevises bl.a. også af at knap halvdelen af alle danske Danekræ er fundet i og omkring den vestlige del af Limfjorden og igen heraf er 60 % fundet på Mors. Vi har derfor forestillet os, at et nyt Fossil- og molermuseum skal placeres i nærheden af Stærhøj, som forventes udgravet i hvert fald i den østre del, og med direkte udsigt til Hanklit en unik sammenkobling af Hanklit som Unesco Verdensarv og de fossiler fra moleret, som gør Hanklit så interessant. Aktiviteter Guidede ture til Hanklit, fossiljagt, kystfiskeri, paraglidning fra Hanklit, modelflyvning fra Hanklit, badning(vinterbadning), havkajakturisme, overnatningsmulighed for skoleklasser. Toiletfaciliteter De øgede aktiviteter kræver naturligvis også behov for faciliteter til toilet- og evt. badeforhold. Disse faciliteter kan indrettes i det nordvestlige hjørne af det gamle pakhus, og primært være henvendt til sejlere, shelter og autocamper folket i sommerperioden, men også kunne benyttes af helårsbaderne. 19

20 20

21 Højskole/kursusuge Gruppen består af Morten Riis, Bente Marie Møller og Lisbeth Søndergaard Nielsen. Som en del af det, at skabe bosætning til området, ønsker vi at der laves en højskoleuge/ kursusuge med relevante emner for at promovere området. Foreslåede emner : Geologi (moler) Fotolære Grundtvig og Kold Sted Skolen (i sommerferien) som fast base og overnatning. Maden leveres af Gullerup Strandkro. Indhold Afhængig af emnet, skal der findes undervisere. Dette kunne være geologistuderende og evt. personale fra molermuseet lokale fotoentusiaster lærer og vores frimenighedspræst Ole Kobbelgaard. Herudover kan man gøre brug af lokale, der vil kunne fortælle gode historier. Dagene kan veksle mellem undervisning, vandreture med afsæt i undervisningen, udflugter, fællessang og hyggeligt samvær. Afslutning Der kan evt afsluttes med åbent hus for lokalbefolkningen. Vi forestiller os, at det vil involvere både professionel og frivillig arbejdskraft og det skal foregå i perioder hvor skolen er ledig (sommerferie eller mindre helligdagsferier.) 21

22 Nyt energivenligt villakvarter Ønsket om at tiltrække nye beboere til Bjergby er stærk, da byen ønsker andre også kan nyde godt af lokalsamfundet og dets omgivelser. Da der ikke er ledige familiehuse i byen ønsker vi at etablere et nyt kvarter, hvor vi påtænker at der skal bygges ca. 10 nye villaer. Disse villaer skal bygges på følgende principper: 0+ Energi huse (Det vil sige at de skal producere mere strøm end de bruger til at holde varmen) Samarbejde med Tesla omkring en Power Wall løsning i hvert hus. Powerwall er et batteri til hjemmet, der oplades med elektricitet fra solpaneler, eller når elpriserne er lave, og som giver strøm til dit hjem om aftenen. Powerwall er automatiseret, kompakt og enkel at installere og gør det muligt at få mest muligt ud af dit egetforbrug fra dine solceller. alle hjem i Bjergby, hvorved en kontorhjemmearbejdsplads er en mulighed, som ikke er begrænset af internettets hastighed. Når højhastighedsnettet er etableret er byen klar til at fremtiden i møde, hvor IoT (Internet of Things) vil ramme os alle. Inden for ganske få år vil hjemmene være fyldt med enheder der er tilkoblet nettet, som f.eks. et køleskab der automatisk kan give dig informationer omkring hvilke varer du har og hvilke varer der er for gamle, som du med fordel kan anvende til x antal opskrifter. Det kunne også være du gerne lige vi åbne garageporten for naboen der gerne vil låne et haveredskab, hvor du ser et billede i realtid fra garagen for at dirigere vedkommende hen til redskabet. En anden og krævende udvikling er tv, kommunikation og underholdnings teknologien. Kravene til opløsningen af de billeder vi ser stiger og stiger, hvilket kræver mere og mere data skal transporteres frem og tilbage fra hjemmet. Alt dette kan ske via internettet, hvilket kræver en god og stabil højhastigheds internetforbindelse. Have intelligent el installationer fra Smart House Når der installeres smart-house i et hjem, installeres der samtidig komfort i hverdagen. Inde og ude belysning, varme, ventilation, alarmer og elektriske apparater kan programmeres sådan at det netop dækker familiens behov, men mulighed for at styre dit hjem fra mobiltelefonen. Tagkonstruktionen skal have indbygget solceller så det ikke skæmmer omgivelserne. Opvarmningen af huset skal ske via et jordvarmeanlæg der med den højest mulige virkningsgrad skal bibringe husene med varme på den mest energivenlige måde. Total entreprise fra samme leverandør, som skal sikre at alle villaer bliver bygget i kvalitetsmaterialer og i samme arkitektonisk stil. Hver familie ejer deres egen villa på almindelig vis, hvor vi bare har hjulpet med en stor del at det praktiske arbejde i at bygge nyt. For at gøre afstanden til de attraktive arbejdspladser mindre, ønsker vi at etablere et samarbejde med Thy Mors Energi, for at sikre at fremtidens fiberforbindelser bliver en mulighed for 22

23 Placeringen af det nye kvarter påtænker vi pt. således (i den røde cirkel samt en ny vej som knytter det nye kvarter sammen med byen) 23

24 Ny anvendelse af den gamle fodboldbane Det område det drejer sig om, er fodboldbanen i Bjergby. Vi bruger ikke pladsen mere da der ikke er fodbold i Bjergby længere og det har der ikke været i mange år. Vejen ned til sportspladsen. Fodboldbanen ligger nede i et hul og med træer til begge sider er der godt med læ. Fodbold + håndboldbane. Det er et stort område der ikke bliver brugt til noget, der kunne sættes solceller op, som byens beboere kunne købe anpart i, et solcellelav. Selve klubhuset er så dårligt at den skal væk Der er også mulighed for at lave en slags holde plads/camping plads for autocampere, hvor der er mulighed for at tømme septiktank og fylde vand på, der er strøm og vand på pladsen og sammen med det kunne der laves en telt plads til dem der er på cykelferie, og pladsen ligger lige op af Marguerit ruten og der kunne laves toilet og bruser faciliteter med et udendørskøkken. 24

25 25

26 Organisering Styregruppen mødes hver 2. måned, for at sikre fremgang og koordinering af alle tiltag. Arbejdsgrupperne melder ind til styregruppen. Nedenfor organiseringen kontaktperson markeret med fed. Kommunikation og PR Anna Marie Madsen, Brian Mikkelsen, Kristian Agerlin Bosætning Morten Riis, Bente Marie Møller og Lisbeth Søndergaard Nielsen. Styregruppe Lisbeth Heide Sørensen, Anna Marie Madsen, Bettina R. Jensby, Carsten Fomsgaard, Brian Mikkelsen og Morten Riis Larsen Erhverv (solcellepark) Søren Sørensen, Gunner Sørensen Gullerup Strand gruppe Jørgen Dalgren, Ejvind Klausen, John Frandsen og Christian Sandal Sociale områder og legeplads Birthe Klausen, Signe Jakobsen, Susan Schulz Jakobsen, Kirsten Josefsen, Mette Bladt Rolighed. Stigruppe Anna Marie Madsen, Morten Lynggaard, Kim Fredholm (En del af Midtmors 2020 planen) 26

27 27

28 Projektet og udviklingsplanen er støttet af: Thy-Mors Landdistriktområdet for Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Byvandring og workshop i Bjergby

Byvandring og workshop i Bjergby Byvandring og workshop i Bjergby Sahara Søen Forskønnelse Put and take Eksisterende sti Belysning Samlet stiforløb Ny forbindelse med henblik på sammenhængende stiforløb igennem byen Bedre forhold for

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Roum Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Roum Beboerforening Ole Lundal Schoop Roumvej 3 29405755 olelundal@fiberpost.dk Adresse: Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Hvad synes du, pengene skal bruges til? Kom og stem til Lumby-festen den 26. august mellem kl. 14 og 16

Hvad synes du, pengene skal bruges til? Kom og stem til Lumby-festen den 26. august mellem kl. 14 og 16 Hvad synes du, pengene skal bruges til? Kom og stem til Lumby-festen den 26. august mellem kl. 14 og 16 Vi har skaffet pengene Hvad skal pengene fra Borgerne bestemmer bruges til? Afstemning til Sammen

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem.

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. 2. Ansøger er Lem Borgerforening, 8930 Randers. Lem Borgerforening er en 5 år gammel Forening, som blev stiftet af byens borgere

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Bofællesskabet Tulipangården

Bofællesskabet Tulipangården Bofællesskabet Tulipangården Tulipangården er et bofællesskab for enlige over 50 år, hvor hver beboer har sin egen lejlighed. Vi søger nye beboere til vores bofællesskab, som er beliggende på Tulipanvej

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade F O R S L A G T I L I N D S AT S O M R Å D E R #2 Forbindelse mellem by og havn #3 Grusplads #1 Fritidsområde Strand #4 Byporte Havnega de Museum #8 Fritidshavn #5 Sti langs vandet Kirke Vestergade Skole

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop

Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop 2 i Selsøområdet Program 18.00 18.35 Velkomst 18:35 18.45 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af 6 visioner 18.45 19.20

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Mindcraft. Opsamlingskatalog

Mindcraft. Opsamlingskatalog Mindcraft Opsamlingskatalog Tankerne bag projektet Hjortegården er et udsat boligområde i Herlev. Ifølge beboerne selv bliver de i resten af Herlev betegnet som dem deroppe. Beboerne beretter jævnligt

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø Så er forslagene kommet til brug af de 60000 kr. som Hedensted Kommune har stillet til rådighed gennem borgerbudgettering. Vi skal stemme om hvilket af det 9 forslag som skal gennemføres for midlerne,

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1 Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Fåborg Smørhullet i midten

UDVIK- LINGS- PLAN. Fåborg Smørhullet i midten UDVIK- LINGS- PLAN Fåborg 2021 - Smørhullet i midten Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Mandø turisme på stedest præmisser

Mandø turisme på stedest præmisser Mandø turisme på stedest præmisser Hvorfor er projektet vigtigt? (hvad er målene) Stedets præmisser: - et godt sted at bo - sikre og forbedre eksistens grundlaget - tiltrække flere besøgende og forbedre

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere