Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet"

Transkript

1 Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Målrettet Erhvervsindsats Resumé Skive Kommunes ansøgning vil understøtte en stor erhvervspolitisk satsning i kommunen GreenLab Skive Erhvervspark med planlægning af den fysiske infrastruktur (symbiosenet) og udvikling af den organisatoriske platform, for samarbejdet mellem de virksomheder, som etablerer sig i en kommende erhvervspark for grøn energi og cirkulær økonomi. Det erhvervspolitiske sigte med ansøgningen er, at skabe innovative og optimale rammebetingelser for en række virksomheder som ønsker at investere i erhvervsparken. Gennem etableringen af en industriel symbiose om et Power-to-gas anlæg, hvor virksomhederne udnytter hinandens overskydende ressourcer og restprodukter, skabes merværdi og vækstmuligheder for de deltagende og kommende virksomheder i GreenLab Skive. Med etableringen af det kommende Power-to-Gas anlæg, som investorer i øjeblikket planlægger, kan der skabes helt unikke muligheder for lokale virksomheder og erhvervsparken har potentialet til at blive et fyrtårn, der vil tiltrække nationale og internationale virksomheder og forskningsinstitutioner relateret til grøn gas, VE-teknologier og cirkulær økonomi. På regionalt niveau understøtter GreenLab Skive de regionale indsatser og strategier på energiområdet, ligesom projektet understøtter den overordnede strategi for Vækst og Udvikling i Region Midtjylland i krydsfeltet Energi og Klima/Innovation og Forretningsudvikling. Projektet læner sig op af konkrete ønsker formuleret af virksomheder i samarbejdet omkring GreenLab Skive og bidrager til, at Skive Kommune kan igangsætte byggemodningen af erhvervsparken i samarbejde med virksomhederne i begyndelsen af 2017 og frem til og med Aktiviteter og forventede resultater Konkret lægges op til et projekt bestående af følgende aktiviteter i perioden : Etablering af grundlag for fælles symbiosenet i forbindelse med den kommunale byggemodning af erhvervsparken. Understøttelse af et virksomhedsfællesskab som gennem produktionsenheder for vedvarende energi demonstrerer budskabet om energilagring i gasnettet, anvendelse af overskudsstrømme og restprodukter som varme, el, vand, ilt, brint, CO 2, biogas, lossepladsgas og gas i en industriel symbiose. Forberedelse af fysiske faciliteter og forretningsmodel for et fælles symbiosecenter for teknologivirksomheder, forskere, rugekassevirksomheder og iværksættere samt platformssamarbejdet omkring GreenLab Skive Opbygning af kommercielt fællesskab, som gennem en bæredygtig produktion udnytter markedets potentiale og skaber nye forretningsmuligheder og modeller. Kommunikation og videns- og erfaringsspredning. Skive Kommunes projektforslag vil resultere i følgende konkrete resultater: Kort sigt: I perioden vil projektforslaget medvirke til følgende: Et fysisk net vil være etableret mellem virksomhedsparcellerne, med en plug and play løsning for nye virksomheder der ønsker at blive en del af erhvervsparken. Et symbiosecenter vil være etableret i erhvervsparken. 3-4 konkrete virksomheder vil etablere sig i erhvervsparken i en symbiose. Investeringer i området vil andrage omkring 1 mia. kr. Side 1 af 12

2 200 jobs i anlægsfasen, herefter forventes jobs i driftsfasen. Lang sigt: I perioden vil projektforslaget have været medvirkede til, at Skive Kommune kan tiltrække nye store innovationstunge virksomheder til GreenLab Skive. Erhvervsparken bliver udlagt med mulighed for placering af virksomheder, som ønsker at producere eks. grøn metanol, grønne proteiner, grøn ammoniak og grønne brændstoffer m.v. til fremtidens fossilfrie samfund. Et unikt forretningsmiljø skaber grundlag for forsknings- og udviklingsaktiviteter, demonstrationsprojekter, nye iværksættervirksomheder og erhvervsturisme. Med etableringen af GreenLab Skive og symbiosen vil netop Skive Kommune være en attraktiv lokation i fremtiden for virksomheder, som arbejder med grøn omstilling og cirkulær økonomi. Opfyldelse af kriterier Regeringen har med initiativet Målrettet Erhvervsindsats et ønske om at skabe bedre balance i Danmark og vækstmuligheder i yderområderne. Med en bevilling fra Målrettet Erhvervsindsats vil netop regeringens visioner på området kunne løftes i et tæt samarbejde med Skive Kommune. For Skive Kommune vil GreenLab Skive være et en gamechanger i forhold til beskæftigelsen og væksten i kommunen. I forhold til de fem kriterier, der anvendes i vurderingen af ansøgninger til Målrettet Erhvervsindsats vil Skive Kommune gerne fremhæve følgende: Kriterier 1. Geografisk fokus Ansøgningen dækker et initiativ i Skive Kommune og understøttes af aktører og samarbejdsrelationer fra alle nabokommuner (Morsø, Viborg, Holstebro og Struer). 2. De erhvervsmæssige kompetencer Skive Kommune og 20 konkrete virksomheders styrker og kompetencer samt potentiale er beskrevet. 3. Ejerskab og forankring Stærk lokal forankring, organisering (solidt lederskab) og lokal medfinansiering. 4. Barrierer og udfordringer Barrierer og udfordringer for privat vækst i Skive Kommune beskrevet og model for privat vækst for vækstmotor beskrevet. 5. Sammenhæng i indsatsen Ansøgningen understøtter lokale, regionale, nationale og internationale strategier, målsætninger og planer. I ansøgningens side 6-11 uddybes, hvorledes ansøgningen står stærkt på hvert af de fem kriterier. Den grønne omstilling og muligheder for vækst Regeringen har sat et mål om en realistisk grøn omstilling, som skaber vækst i den private sektor, og har med initiativet Målrettet Erhvervsindsats skabt rammer for, at der lokalt kan igangsættes initiativer, som skaber vækst. Et afgørende skridt for at nå målene er stærke regionale og lokalpolitiske indsatser og partnerskaber, som følger op på energiaftalen fra 2012 og efterfølgende initiativer i forhold til udvikling og vækst i landdistrikterne, som bygger på stærke lokale kompetencer og konkrete interesser. I Skive Kommune har Skive Byråd valgt at anvende den grønne omstilling som løftestang til en målrettet erhvervsindsats omkring klima og energi og har gennem de seneste par år arbejdet med at udvikle et projekt - GreenLab Skive - som omdrejningspunkt for den målrettede erhvervsindsats. Projektbeskrivelse Baggrunden for Greenlab Skive Skives erhvervsliv er præget af industrivirksomheder og underleverandører til danske og internationale virksomheder. Det betyder bl.a., at egnens virksomheder har været relativt hårdt ramt af den seneste vækstpause og har mi- Side 2 af 12

3 stet op mod 2000 industriarbejdspladser i kommunen. På trods af at mange fyrede har fundet ny beskæftigelse, giver egnens relativt lave uddannelsesniveau risiko for strukturarbejdsløshed, og der er brug for at tænke nyt for at skabe umiddelbar og langsigtet vækst. Derfor har Skive Kommune strategisk valgt at satse på egnens styrker inden for energi og innovation for den fremtidige erhvervsudvikling og har etableret en enhed i kommunalt regi, som har arbejdet med erhvervsudvikling på klima og energi siden Arbejdet har bl.a. resulteret i, at der gennem de seneste år har samlet sig en gruppe af virksomheder omkring GreenLab Skive projektet - som hver især har deres egne bæredygtige forretningsmodeller. Gruppen af virksomheder har det seneste år arbejdet på at finde frem til en forretningsmodel for etablering af et Power-to-Gas anlæg i GreenLab Skive. Realiseringen af dette anlæg er rykket nærmere med regeringens nye udspil på fjernelse af PSO-afgiften og med investorenes aktuelle arbejde med at etablere et biogasanlæg fra Det innovative element energisymbiosen som Skive Kommune har præsenteret for virksomhederne, etableringen af det fælles fysiske net i erhvervsparken og en samarbejdsplatform, har ingen selvskreven finansieringskilde. En bevilling fra Målrettet Erhvervsindsats vil være det bidrag, som kan få den innovative energisymbiose til at lykkes i praksis og dermed skabe grobund for yderligere vækst i Skive Kommune og Region Midtjylland. Støtten vil med andre ord være den driver, der får organiseret samarbejdet mellem en gruppe virksomheder, som er på vej med investeringer og en række lokale virksomheder, der gerne vil medvirke til indsatsen og ser muligheder for vækst. Hermed skabes en langtidsholdbar vækstmotor for hele kommunen i et åbent erhvervstilbud for kommende virksomheder. Resultater på baggrund af aktiviteter finansieret af Målrettet Erhvervsindsats Støtten til Greenlab Skive projektet vil resultere i følgende: AKTIVITETER 1.0: Beregninger og tekniske modeller for 'smart energi' byggemodning Udvikling af business modeller Klarlægning af tekniske og juridiske udfordringer Analyse af drivkræfter og barrierer for virksomheder Planlægning af det fysiske net Aftalestrukturer og modeller Udvikling af kontraktmodeller Byggemodning 2017: modellering af energilandskab 2.0: Etablering af organisatorisk samarbejdsstruktur omkring symbioseplatformen Juridiske og organisatoriske muligheder i en symbioseplatform Udvikling af åben Forretningsmodel OUTPUT Perspektiver og udformning af en 'smart energi' byggemodning Ny model for energi- og ressourceudveksling Fysisk fremstilling af fremtidens energi- og ressourcelandskab Etablering af symbioseplatform juridisk og organisatorisk Grundlag for symbiosecenter etableret Erhvervs- og vækstmuligheder for virksomhederne i GreenLab Skive Vækstsynergier for eksisterende virksomheder i Skive Kommune EFFEKTER - KORT SIGT Første virksomhed etableres i virksomheder i Skive 4 jobs i erhvervsturisme Udvikling af nye forretningsmodeller og markeder for virksomhederne Nye samarbejdsformer Erfaringsudveksling med nationale og internationale interessenter Jobskabelse (100 jobs) Innovation Investeringer på op mod 1 mia. kr. Erhvervs- og symbiosecenter EFFEKTER - LANG SIGT Flere permanente produktionsarbejdspladser Øget anvendelse af affaldsprodukter i cirkulær økonomi Reducering af CO 2 : tons Energibalacering til fremtidens energisystem Udvikling af nye forretningsmodeller Øget tiltrækningskraft overfor virksomhederne Nye virksomheder - vækst og udvikling 3.0: Udarbejdelse af business case for symbiosecenter 4.0: Kommunikationsarbejde Side 3 af 12

4 GreenLab Skive projektets historie og aktuelle status GreenLab Skive er udviklet som projektidé i Skive Kommune i perioden I begyndte projektet for alvor at blive realistisk med involvering af relevante virksomheder, forskningsinstitutioner, inddragelse af Skive Byråd, Region Midtjylland, centrale myndigheder og sponsorer. Sideløbende har Skive Kommune arbejdet på flere fronter med bl.a. at skabe en landskabsvision, da omstillingen til vedvarende energi har betydning for fremtidens udformning af landskabet. I processen har Skive Kommune været i tæt dialog og samarbejde med Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, som har placeret projektet ind i Naturstyrelsens arbejde om Fremtidens Energilandskaber 1. Derudover har Real Dania vist stor interesse for projektet. I februar 2015 blev Masterplanen for GreenLab Skive offentliggjort og godkendt politisk i Skive Kommune. Flere end 20 private lokale, nationale og internationale virksomheder har siden december 2014 været samlet kvartalsvis og har investeret i modning af projektet, arbejdet med fælles forretningsudvikling og haft fælles diskussioner og drøftelser omkring, hvad GreenLab Skive skal udvikles til på kort og lang sigt. I en erkendelse af at Skive Kommune ikke kan agere på kommercielle vilkår, blev den kommercielle del af GreenLab Skive fra januar 2016 overdraget til den erhvervsdrivende fond Energifonden Skive, som er stiftet af Skive Kommune. Energifonden Skive er således platformen og har projektansvaret for OPP samarbejdet, herunder dialogen med relevante virksomheder, Skive Kommune og andre aktører i opgaven om, at udvikle forretningsmodellen GreenLab Skive og skabe grundlaget for den forretningsmæssige etablering af virksomheder og symbiose-setuppet i GreenLab Skive. Der er i den forbindelse indgået LOI (Letter of Intent) mellem Energifonden Skive og 14 konkrete partnere i projektet og de første fritstående anlæg i GreenLab Skive forventes etableret i starten af 2017, og vil herefter gradvis blive udbygget i årene I maj måned 2016 blev første skridt taget til etableringen af et stort biogasanlæg i GreenLab Skive Erhvervspark. Anlægget er helt centralt for realiseringen af det samlede erhvervsudviklingsprojekt. Konsortiet omkring biogasanlægget består af E-on, der sammen med gruppe lokale landmænd, har stiftet et leverandørselskab til et anlæg, som skal producere 20 mio. kubikmeter biogas årligt. I juni 2016 bekræftede virksomhederne på et seminar i Skive deres interesse for at investere i GreenLab Skive Erhvervspark med op til 1 mia. kr. i de kommende 4 år. Samtidig bekræftede de, at Energifonden Skive skal være den enhed, som skal etablere symbiosesamarbejdet og være den samlede juridiske enhed for GreenLab Skive projektet. I juni 2016 er projektet af Dansk Energi og Energistyrelsen, i forbindelse med forberedelserne til Energikommissionens arbejde, blevet identificeret som et kommende fyrtårnsprojekt for platformen for SMART ENERGY 2. I juni 2016 afvikledes et borgermøde i GreenLab Skive området og planerne for erhvervsparken blev fremlagt for over 100 fremmødte. 1 Naturstyrelsen: 2 Dansk Energi: Side 4 af 12

5 GreenLab Skive - planlægning Med GreenLab Skive skaber Skive Kommune en helt ny tilgang til at forene produktionen af grøn gas og erhvervsudvikling. GreenLab Skive vil derfor blive en model - en konkret case for energisymbiose, der kan anvendes i Skandinavien og i resten af Europa. Derfor forbereder Skive Kommune, sammen med virksomhederne i det etablerede partnerskab om et kommende Power-to-Gas anlæg i GreenLab Skive, at GreenLab Skive skal være en erhvervspark med en energisymbiose (jf. EU s energisymbiose målsætninger). For de involverede virksomheder vil der være tale om, at vækstpotentialet kan øges væsentligt gennem udnyttelse af overskudsstrømme og restprodukter fra hinandens virksomheder såsom varme, vand, el, biogas, gas, CO 2, brint og ilt 3. Midlet der skal binde det sammen er etableringen af et fysisk net i GreenLab Skive samt etableringen af et organiseret platformsamarbejde. Skive Kommune har i årene afsat 22 mio. kr. i budgettet til opkøb af ca. 60 ha nord for byen og har sat planlægningen af projektet i gang. Herudover har Skive Kommune i de kommunale budgetter afsat midler til etablering og drift af et sekretariat omkring erhvervsindsatsen. Projektet er indarbejdet i kommuneplanen og der arbejdes i øjeblikket på at lave en rammelokalplan for erhvervssparken. Frem mod 2020 planlægger Skive Kommune i samarbejde med de involverede virksomheder at etablere et symbiosecenter i GreenLab Skive Erhvervspark med fokus på virksomhedsudvikling i forhold til Grøn Gas, VE-teknologier, symbiosetankegangen og cirkulær økonomi. Målrettet Erhvervsindsats vil medvirke til at understøtte udviklingen og planlægningen omkring dette center således, at der fremadrettet bliver etableret et selvbærende og lokalt udviklingscentrum for fokuseret erhvervsudvikling i Skive Kommune inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi. En skitseret rammetidsplan for det samlede projekt: Udviklingsmæssigt forventes projektet i første omgang at kunne bidrage med arbejdspladser i Region Midtjylland samt forsknings- og udviklingsaktiviteter for de involverede universiteter og virksomheder. Herudover forventes projektet, at kunne tiltrække udenlandske investeringer i mia. klassen i de kommende år og vil være en virkelig vækstmotor for Skiveegnen. Den samlede satsning vil smitte af på nabokommuner som Viborg, Holstebro, Struer og Morsø Kommuner. Budget på plads til opkøb af arealer 1.Q 2016 Kommuneplan vedtaget 2.Q 2016 Lokalplan vedtages 3.Q 2016 Solcelleanlæg - byggestart 1.Q 2017 Biogasanlæg - byggestart 3.Q 2017 Affaldscenter - byggestart 3.Q 2017 Vindmøller - etablering 1.Q 2018 Electrolyse - etablering 3.Q 2018 Symbiosecenter - byggestart 1.Q 2019 Gasmotor/testcenter/CHP - byggestart 2.Q 2019 Placeringen i Kåstrup, nord for Skive, skaber unikke muligheder for GreenLab Skive. Placeringen er nøje udvalgt, så GreenLab Skive ligger tæt på det eksisterende energinet og distributionen af fjernvarme, stærkstrøm, biogas og naturgas. Derudover er området en del af et allerede eksisterende erhvervsområde med produktionsvirksomheder, der vil få mulighed for vækst ved etablering af Greenlab Skive og som derfor støtter op om projektet. 3 Copenhagen Economics Industrielle symbioser i Hovedstadsområdet Side 5 af 12

6 Opfyldelse af kriterier 1. Geografisk fokus Skive Kommune har store grønne ambitioner om at skabe en ny tilgang til grønne gasser og grønne forretningsmodeller. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale virksomheder. Ansøgningen til initiativet Målrettet Erhvervsindsats vedrørende GreenLab Skive omfatter en konkret indsats i Skive Kommune, men Skive Kommune ønsker med ansøgningen at inddrage erfaringer både fra nabokommuner og andre kommuner i Region Midtjylland. Konkret ønsker Skive Kommune, såfremt Erhvervsstyrelsen finder det muligt, at der indledes et samarbejde i projektet med Samsø Kommune, idet Samsø Kommune har nogle stærke kompetencer at byde ind med i forhold til værdikædesamarbejde specielt i forhold til gas til transport på det maritime område. Denne erfaring ønsker GreenLab Skive projektet at indhente gennem dialog og evt. direkte projektsamarbejde på et udvalgt område, da det har interesse for Skive Kommune. En af de virksomheder som har en stærk interesse og ser store forretningsmuligheder i GreenLab Skive er HMN Naturgas. Organisationen er placeret i Viborg Kommune og samarbejder med alle kommuner i Region Midtjylland. HMN Naturgas vil bidrage med erfaringer og kompetencer i forhold til etablering det konkrete gasnet og infrastruktur i tilknytning til GreenLab Skive. En anden virksomhed er E-on Denmark, som planlægger at bygge et biogasanlæg i GreenLab Skive. Allerede nu har E-on Denmark et biogasanlæg og samarbejde med Limfjordens Biogas på Mors. Disse forretningsrelationer vil også være med til at styrke de lokale vækstpotentialer inden for klima- og energiområdet i og omkring Skive. Således kunne det også tænkes at samarbejde med aktører i Morsø Kommune i projektet. Nomi4S, som er et kommunalt ejet affaldsselskab og som ejes af Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Struer Kommune og Skive Kommune har også store interesser i GreenLab Skive, da de ser projektet som en kick-starter for at arbejde med fremtidens ressourcehåndtering og genanvendelse i et symbiosenetværk i deres egen baghave. Nomi4s er nabo til Greenlab arealet. Vi er allerede godt i gang med, at arbejde med ressourcehåndtering, men GreenLab Skive er en unik mulighed for os til, at være en del af et unikt symbiosenetværk, som vil bidrage med lokal vækst og arbejdspladser for os. Side 6 af 12 Hans Bloch, Direktør, Nomi4s Skive Kommune vil i den forbindelse samarbejde med Holstebro, Lemvig og Struer Kommune om aktiviteter, der kan understøtte GreenLab Skive. Yderligere vil innovationsnetværket for biomasse (INBIOM) i Viborg være en tæt samarbejdspartner i projektet og vil bidrage med viden, netværk og erfaringsudveksling jf. hensigtserklæringen. Skive Kommune vil i forbindelse med arbejdet omkring beregning og modeller på gennemførelse af en smart energi -modning og landskabsmodellering i samarbejde med Aalborg Universitet, som har en strategisk samarbejdsaftale med Skive Kommune. Herudover vil Skive Kommune samarbejde med Aarhus Universitet i forhold til projektet på det tekniske set-up af energisymbiosen. 2. De erhvervsmæssige kompetencer og potentialer i området Skive Kommune har en lang tradition for, at arbejde målrettet med klima- og energiområdet og har sat sig ambitiøse politiske målsætninger, der kræver aktiv handling og samarbejde med både offentlige og private virksomheder. Skive Kommune blev i 2008 udnævnt til Danmarks første Energiby og har igennem mere end 40 år arbejdet målrettet med klima, energi og grøn omstilling.

7 I perioden har Skive Kommune omlagt transport fra fossilt brændsel til biogas i 50 biler og i 11 busser i den kollektive transport og der er samtidig opført 2 gastankstationer i Skive Kommune. I 2015 var Skive Kommune RegionStar finalist på baggrund af kommunens rolle som leder af Interreg-projektet Implement. Implement var et samarbejde mellem 15 norske, svenske og danske partnere, herunder Lemvig Kommune, Samsø Kommune samt Samsø Energiakademi. Den prestigefyldte pris blev givet til Implement, som fik en andenplads i sin kategori og er dermed et af de mest innovative projekter i Europa. I alt var 150 europæiske udviklingsprojekter indstillet til en RegioStars Award. Endvidere har Skive Kommune succesfuldt gennemført projektet Genbyg Skive og Energi i Væksten, hvilket efterfølgende har medført oprettelse af 3 virksomheder indenfor cirkulær økonomi. I årerne har Skive Kommune sammen med en række nationale og regionale partnere - bl.a. INBIOM - gennemført erhvervsklynge-projektet Grøn Gas Erhvervsklynge. Ud fra disse styrker og kompetencer vil Skive Kommune skabe grundlaget for nye arbejdspladser, vækst, nye grønne forretninger og nye måder at tænke forretningsmodeller på i et symbiosesamarbejde i GreenLab Skive. Store betydningsfulde lokale og private virksomheder støtter op om GreenLab Skive og ser nye vækstmuligheder, testfaciliteter, nye forretninger, eksportpotentialer og muligheder. Virksomhederne har store kompetencer på klimaog energiområdet, som vil understøtte GreenLab Skive og medvirke til vækst. COWI har for Skive Kommune i januar 2016 udarbejdet rapporten Vækst, Erhverv og Symbioser. COWI konkluderer i rapporten følgende om den økonomiske analyse for GreenLab Skive: Der investeres i omegnen af 800 millioner kr. i selve GreenLab Skive, hvilket vil generere arbejde svarende til 89 årsværk i anlægsfasen, og 26 årsværk løbende i driftsfasen. I de efterfølgende år vil forbedret konkurrenceevne for DEIF skabe arbejdspladser, mens forbedret konkurrenceevne for landbruget også vil skabe vækst i kommunen. Der vil ydermere komme øget efterspørgsel efter lokale håndværkere og transportfolk. Endvidere vil der generes et forbrug i kommunen på ca. 3 millioner kr. ved erhvervsturisme samt forskning og uddannelse, hvilket årligt vil skabe arbejdspladser svarende til 4,1 årsværk. Hertil vil der dog være en ikke ubetydelig økonomisk og erhvervsmæssig effekt i form af øget branding effekt samt tiltrækning af andre virksomheder. Endvidere kan de deltagende virksomheder også forvente, at opleve en konkurrencefordel og efterfølgende vækst ved de testmuligheder som GreenLab Skive tilbyder. Når man vurderer de erhvervsøkonomiske effekter af GreenLab Skive, er det vigtigt at holde sig for øje, at effekterne skal opbygges over en årrække. Der vil være en etableringsfase, hvor der vil være stor aktivitet i erhvervsområdet. De efterfølgende konkurrence-, turisme-, og brandingmæssige effekter vil gradvist komme i løbet af de følgende 5-10 år. De ovenstående estimater er konservative skøn over effekterne, men afhængig af succesen af GreenLab Skive og de tilknyttede virksomheder, kan de ovenstående estimater både øges og mindskes. I COWI-rapporten er det herudover undersøgt, hvilke potentialer, synergier og kompetencer en række lokale virksomheder i nær beliggenhed til GreenLab Skive og i lokalområdet har. I nedenstående tabel fremstår toneangivende lokale virksomheder. Flere af virksomhederne har underskrevet en støtteserklæring for projektet (Bilag 1). Side 7 af 12

8 DEIF A/S: DEIF er en partner omkring GreenLab Skive. DEIF A/S udvikler styringer til vindmølleindustrien samt styringer til store komplicerede tekniske anlæg, herunder gasmotorer. DEIF er klar til at investere 20 mio. kr. i etableringen af et testcenter for deres styringer og ser etableringen af GreenLab Skive som en stor mulighed for øget eksport og eksponering af produkterne i baghaven. DEIF A/S har store forhåbning om at projektet vil give øget mulighed for tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft til virksomheden. Omsætning: 500 mio. kr. Suntherm A/S: En ny virksomhed i Skive med stor succes på et produkt til lagring af solenergi. Suntherm A/S ser et stort potentiale i GreenLab i forhold til at kunne udstille sine produkter i et fælles miljø. Suntherm planlægger demonstration i en landsby i nærheden af GLS. Yderligere har virksomheden i 2016 modtaget WWF Climate Solver Award. En lokal Skive virksomhed med store potentialer og vækstmuligheder. Landbruget: Ca. 70 private landmænd har indgået aftale om at danne et leverandørselskab til GreenLab Skive Biogas. Landmændene har kompetencerne på leverancer af gylle og råstoffer til det kommende biogasanlæg og vil bidrage med kompetencer og viden i forhold til produktion af biomasse og affaldsprodukter til et kommende biogasanlæg. Frontmatec A/S Frontmatec A/S udvikler styringsløsninger i forsyningsbranchen og har lang referenceliste inden for energisektoren. Herunder Maabjerg, Biokraft, Kalundborg Forsyning og store internationale virksomheder. Frontmatec A/S er en stærk vækstvirksomhed i Skive og med 100 ansatte ingeniører og Danmarks største Automationsvirksomhed. Bruttoresultat 2015/2016: 80 mio. kr. Salling Planteskole A/S: Salling Planteskole kunne have interesse Skive Fjernvarme A.M.B.A.: Skive Fjernvarme ser muligheder for samarbejde med GreenLab omkring gas, da Skive Fjernvarme gerne bidrager med teknologi og viden. Skive Fjernvarme har interesse i, at flere arbejder med gas og udviklingen heraf. Forskellen mellem Skive Fjernvarme og GLS er, at Skive Fjernvarme arbejder mere hen imod flydende brændstof til den tunge transport. Skive Fjernvarme vil gerne understøtte udviklingen af et grønt gas lokomotiv i lokalområdet. Omsætning: 135 mio. kr. VB Enterprise All Energy Skive A/S: VB Enterprise All Energy Skive er partner i projektet og ser en stor mulighed for øget salg og eksportsalg i forbindelse med projektet. Virksomheden er verdensledende indenfor tilslutninger af vindmøller til stærkstrømsnettet og ud over at se potentiale på salg ser virksomheden også GreenLab Skive som en mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og uddannelse indenfor stærkt strøm til Skive. Skov A/S: SKOV A/S er verdensførende og toneangivende lokalvirksomhed inden for klima- og farm management til animalsk produktion. Virksomheden er i stor vækst både lokalt i Skive og på globalt plan. Virksomheden har netop investeret 60 mio. kr. til bl.a. tilbygning og udvidelse af produktionen. Omsætning: 535 mio. kr. Skive Maskinteknik A/S: Har produceret ca. 10 gastankstationer for HMN gassalg og vil med understøttelsen af GreenLab Skive projektet og øget produktion af biogas kunne øge afsætningen af biogastankstationer i fremtiden. Dan Element A/S: Dan-Element bruger elektricitet i pro- Side 8 af 12 Dantherm Power A/S: Dantherm Power A/S et spin-off selska b af Dantherm A/S i Skive -, vil kunne være interesseret i at aftage hydrogen. Dantherm Power er en international virksomhed, som arbejder aktivt med kommerciel anvendelse af hydrogen- og brændselscelleteknologier. På kort sigt kunne Dantherm Power A/S være interesseret i at samarbejde med GLS om en brintstation til brintkøretøjer (busser og trucks). Thise Mejeri amba.: Thise Mejeri er beliggende ca. 10 km fra GreenLab Skive og 15 af mejeriets økologiske bønder indgår i arbejdet med at danne en økologisk linje i et kommende biogasanlæg. For disse landbrugsvirksomheder er det af afgørende betydning, at der kommer en økologisk linje ind i biogasanlægget. Lykkes det vil det skabe vækstmuligheder for disse landbrug i forhold til udvidelse af dyrehold og øget produktion. Effekten vil være øget økologisk mælkeproduktion og øget branding. Omsætning (2014): 864 mio. kr. Kilde A/S Automation: Turn-Key leverandør af kundespecifikke produktions og pakkeløsninger. Stærk lokal vækstvirksomhed i Skive. Klimatek A/S: Producerer komponenter til ventilation og klimaløsninger. Bruger elektricitet til produktion af ventilationsmateriel til det danske og det udenlandske marked. Der kan potentielt være en brandingværdi for Klimatek ved at aftage lokal grøn strøm. Beliggende ved GreenLab Skive. Fjero A/S: Virksomheden arbejder med cylinder

9 i at modtage restvarme fra GLS. Salling Planteskole kunne levere biomasse til biogasanlæg samt aftage afgasset biomasse til gødning. Salling Planteskole A/S producerer planter til engros kunder. duktion af elementer af beton på special-bestilling til byggebranchen. Stærk lokal vækstvirksomhed i Skive. Har vist interesse for samarbejde om grøn strøm. indenfor både olie, gas, vind og andre industrier. Stærk lokal vækstvirksomhed i Skive. Beliggende ved GreenLab Skive. Salling Entreprenør A/S: Lokal entreprenør virksomhed med stor viden og speciale i cirkulær økonomi, genanvendelse og nedbrydning. Har vist interesse omkring Cirkulær Økonomi ind i GreenLab Skive. RK Plast A/S: Producerer sprøjtestøbning af plastkomponenter eksempelvis RK Bioelement til biologisk vandrensning. Til produktionen anvendes mere end 2 mio. kwh pr. år til deres produktion. Virksomheden ser en brandingværdi ved at aftage lokal grøn strøm. Beliggende ved GreenLab Skive. Omsætning: 12 mio. kr. Freja: FREJA Transport & Logistics tilbyder løsninger inden for transport, logistik og oplagring i både Europa og i resten af verden. Freja oplever stor vækst og vil fremadrettet være interesseret i grøn gas til den tunge transport. Damolin: Stærk vækst virksomhed der bl.a. producerer grønt granulatprodukter til en lang række industrielle formål. Har interesse for grøn gas og overskudsvarme fra GreenLab Skive Virksomheden har opnået deres hidtil bedste resultat i Omsætning på 180 mio. kr. A-Consult: Leverandør og producent af gylletanke, lagertanke, gylletanksoverdækning m.m. til biogasanlæg. Beliggende ved GreenLab Skive. 3. Lokal forankring og ejerskab Udviklingsansvaret for GreenLab Skive Erhvervspark er placeret i en platform, der ledes af den erhvervsdrivende fond Energifonden Skive i samarbejde med 14 konkrete private og offentlige virksomheder. Energifonden Skive har etableret et sekretariat, som er støttet af Skive Byråd, SparVestFonden og virksomheder i lokalområdet omkring Skive. Det er fondens opgave at sikre GreenLab Skive som en game changer i fremtidens smarte energisystem og agere løftestang for erhvervsudvikling på Skiveegnen. Energifonden Skive har senest i 2016 etableret en professionel bestyrelse, se nærmere på projektets hjemmeside GreenLab Skive har tilsagn om investeringer på op i mod 1 mia. kr. over de fire kommende år fra en række interesserede virksomheder og interessenter, som illustreres i nedenstående figur: GreenLab Skive 1 mia. kr. investeringer frem til % 2% 33% 25% 2% 5% 30% Side 9 af 12

10 Investeringerne fra virksomhederne dækker ikke over etableringen af et symbiosenet og udviklingen af den fælles platform, som her søges finansiering til, men dækker over de enkelte virksomheders egne finansieringer. Under Skive Kommunes investering forventes afsat midler frem til 2020 til etablering og drift af et platformsekretariat under Energifonden Skive. Øvrige økonomiske interessenter omfatter bl.a. Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og Region Midtjylland, Spar- Vestfonden og den Målrettede Erhvervsindsats (10,5 mio. kr) Barrierer/udfordringer for privat vækst Skive Kommune har generelt vanskeligt ved at tiltrække større produktionsvirksomheder på grund af beliggenhed langt fra motorvejsnettet og de store byer. I forlængelse af dette har de eksisterende virksomheder vanskeligt ved at tiltrække højt uddannet arbejdskraft, som er en forudsætning for øget vækst i de private virksomheder. Skive Kommune og erhvervslivet er derfor i kraft af fraflytning og demografiudviklingen i kommunen således udfordret på at skabe nye muligheder og nye virksomheder med udgangspunkt i nytænkning eller nye forretningsmodeller for eksisterende virksomheder. Initiativet omkring symbiosenettet i GreenLab Skive og etableringen af en organiseret platform kan netop være et af de elementer, som kan være medvirkende til, at virksomhederne kan tilbyde unikke samarbejder, kreative og tillokkende beskæftigelsesmuligheder og internationale relationer for såvel nye højt uddannede kandidater som erfarne medarbejdere med stærke kompetencer. I 2015 har Skive Kommune derfor indgået et samarbejde med OECDs LEED-afdeling (Local Economic and Employment Development) om pilotprojektet "Boosting Job Creation". Projektet er det første og eneste af sin slags i Danmark. OECD har stor international erfaring med vækst og jobskabelse. Formålet med OECD-projektet er at opnå vækst og udvikling ved at skabe de bedst mulige rammebetingelser for virksomhederne. Dette gøres blandt andet ved at sætte fokus på rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft og inklusion af borgere, som i øjeblikket er uden for arbejdsmarkedet og ved at fremme iværksætteri. I projektet undersøger OECD blandt andet, hvordan samarbejdet kan styrkes mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og offentlige aktører. Skive er en interessant case, fordi det ikke er en storby, men et område med en lokaløkonomi, som har en række styrker, og som aktivt søger nye muligheder og konkrete handlinger, der kan tiltrække mennesker og investeringer. Jonathan Barr, analytiker og leder OECDs Employment and Skills Strategies in Southeast Asia (ESSSA) GreenLab Skive ses i den forbindelse som en katalysator for vækst og tiltrækning af både højtkvalificeret arbejdskraft og investeringer i lokalområdet. Erfaringer fra Kalundborg Symbiosen og Erhvervsstyrelsens arbejde med Grøn Omstilling viser, at netop arbejdet med symbioser og grøn omstilling kan generere vækstmuligheder i private virksomheder og nye muligheder for vækst. 4 For aktiviteter under 1.0 og 2.0 (se s. 12) bygges videre på erfaringer og resultater fra foråret 2016 af RM støttet aktivitet under ØKS Interregprojektet ( DKK) gennem Biogas En bevilling fra målrettet erhvervsindsats vil komplementere RM bevilling og vil ikke være overlappende. Side 10 af 12

11 Industriel symbiose er en del af cirkulær økonomi, som ifølge Ellen MacArthur Foundation kan skabe nye arbejdspladser og en stigning i BNP på op til 1,4 procent alene i Danmark. Tilmed gør industrielle symbioser vækst mulig uden tilsvarende øget ressourcetræk, miljø- og klimapåvirkning. Dansk Symbiosecenter, den 1. juni 2016 Nøglen er partnerskaber og vilje til at tænke ud af boksen. Udfordringerne og løsningsmodeller omkring etableringen af en symbiose er derfor centrale for GreenLab Skive. I GreenLab Skive er der således allerede nu etableret et partnerskab som i fællesskab ønsker at etablere en symbiose. Onsdag 15. juni 2016 tilkendegav virksomhederne på et fælles seminar vigtigheden af et platformsamarbejde, der skal drives af Energifonden Skive på vegne af virksomhederne i projektet. Energifonden Skive og Skive Kommune skal således finde modeller for etablering af såvel et fysisk net i erhvervsparken samt for etablering af et kommercielt fælleskab omkring symbiosen. 5. Sammenhæng i indsatsen Der er stor politisk sammenhæng mellem GreenLab Skive projektet og de indsatser der arbejdes med både på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau i erhvervsudvikling indenfor klima- og energiområdet. Lokalt understøtter GreenLab Skive erhvervspolitikken, bosætningspolitikken og klima- og energipolitikken i Skive Kommune og er indarbejdet som en af de største satsninger i kommuneplanen for På regionalt niveau understøtter GreenLab Skive de regionale indsatser og strategier på energiområdet med udnyttelse af husdyrgødning til biogas, ligesom projektet understøtter den overordnede strategi for Vækst og Udvikling i Region Midtjylland i krydsfeltet Energi og Klima og Innovation og Forretningsudvikling. Yderligere arbejder Region Midtjylland med initiativer i omkring lagring af energi og cirkulær økonomi, som vil blive udfoldet i fuldskala i GreenLab Skive og vil virke som et udstillingsrum for nye forretningsmodeller og nye virksomheder i den grønne omstilling. På nationalt niveau er GreenLab Skive i juni 2016 blevet optaget som et fyrtårnsprojekt på SMART ENERGY platformen under Dansk Energi og Energistyrelsen og skal indgå i Energikommissionens arbejde om fremtidens energisystem. Projektet understøtter også arbejdet med skabelse af industrisymbioser i forlængelse af Erhvervsstyrelsens og Regionernes arbejde omkring grøn omstilling Internationalt understøtter GreenLab Skive EU s initiativer på industrisymbiose indenfor klima og energi og rammer lige ind i centrum af de initiativer, som er lanceret i Investment Plan for Europe af formanden for EU- Kommissionen Jean Claude Juncker. I februar 2016 præsenteredes projektet for EU-Kommissionen, som på mødet betegnede projektet som visionært, storslået og realistisk. Side 11 af 12

12 Indikativt budget Indsatser År : Fysisk symbiosenet - Udarbejdelse af beregninger og modeller på gennemførelse af en smart energi byggemodning - Klarlægning af tekniske og juridiske udfordringer - Fysisk planlægning - problemstillinger og løsninger - Modelleringen af Energilandskabet - Identifikation af barrierer for design af kontrolsystemer og i den tekniske infrastruktur for GreenLab Skive - Udarbejdelse af en business case for hvordan et symbiosenet skal virke. - Analyse af drivkræfter og barrierer for at virksomhederne kobler sig på - Redegørelse af hvilke kontraktmodeller der skal udvikles for at gennemføre et symbioseprojekt. 2.0: Symbioseplatform - Undersøgelse de juridiske og organisatoriske strukturer og muligheder omkring virksomhederne, som gør dem i stand til, at samarbejde ind over en platform samtidig med at de fastholder deres egen forretningsmodel - Synliggørelse af symbioseplatformsværdierne: 1 +1 = 3 - Implementering af den organisatoriske struktur. 3.0: Symbiosecenter - Forundersøgelse af business case for symbiosecenter - Forslag til fysisk udformning af symbiosecenter - Identifikation af muligheder for at indarbejde cirkulær økonomi i byggeriet gennem genanvendelse af byggematerialer - Identifikation af fundraisingmuligheder - Modeller for aftalegrundlag med virksomheder tilknyttet symbiosecentret. 4.0: Kommunikation - Videnspredning og erfaringsdeling om den teknologiske udviklingsproces og det organisatorisk platformsamarbejde i GreenLab Skive - National og international markedsføring. I alt 6 mio. kr. 2 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1. mio. kr. 10,5 mio. kr. Bidraget fra Erhvervsstyrelsens initiativ Målrettet Erhvervsindsats skal ses som 10,5 mio. ud af den samlede investering, jf. figur s. 9 øvrige interessenter. Side 12 af 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Skandinaviens Biogaskonference

Skandinaviens Biogaskonference Skandinaviens Biogaskonference GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede

Læs mere

Gastekniske Dage 2016

Gastekniske Dage 2016 Gastekniske Dage 2016 GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede mål er

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

nyhedsbrev ENERGIBYEN SKIVE Energibyen Skive.dk NYHEDER Kontaktoplysninger

nyhedsbrev ENERGIBYEN SKIVE Energibyen Skive.dk NYHEDER Kontaktoplysninger ENERGIBYEN SKIVE nyhedsbrev 4-2016 NYHEDER Ni millioner kroner til GreenLab Skive Skive Kommune er blevet tildelt 9 millioner kroner af Erhvervs- og Vækstministeriet til den videre udvikling af GreenLab

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Debatoplæg. GreenLab Skive. Fremtidens Energi- og Ressourcelandskab. Forudgående offentlighed 12.9.2015 3.10.2015. Teknisk Forvaltning Skive Kommune

Debatoplæg. GreenLab Skive. Fremtidens Energi- og Ressourcelandskab. Forudgående offentlighed 12.9.2015 3.10.2015. Teknisk Forvaltning Skive Kommune Debatoplæg Forudgående offentlighed 12.9.2015 3.10.2015 GreenLab Skive Fremtidens Energi- og Ressourcelandskab Teknisk Forvaltning Skive Kommune Indledning Skive Kommune har igangsat planlægning af et

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Agro Business Park har ligeledes en række brands med tilknyttede udviklings- og centerfunktioner,

Agro Business Park har ligeledes en række brands med tilknyttede udviklings- og centerfunktioner, Region Midtjyllands anmodning om supplerende oplysninger: Region Midtjylland har i mail af 11. oktober 2017 anmodet om supplerende oplysninger til ansøgningen fra Energifonden Skive om udvikling og etablering

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Dansk Fjernvarme ERFA-MØDE 11. juni 2013 Jørgen Krarup www.regionmidtjylland.dk 2 www.regionmidtjylland.dk Programmet 1. Hvorfor SEP? 2. Hvad er SEP? 3. Forudsætninger for

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Biogas 2020- KASK forprojekt [1. august 2013 30. december 2014] Journalnummer: 1-31-76-3-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring Side 1 af 9 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ -

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg 1 Greenlab Skive Projektets

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere