23. ÅRGANG 2015 NUMMER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. ÅRGANG 2015 NUMMER 1"

Transkript

1 23. ÅRGANG 2015 NUMMER 1 Malthe, Sarah, Maria og Lise til DM-sprint 2014 i Lemvig..

2 Sønderborg Orienteringsklub Bankkonto: Formand Næstformand Kasserer Trænings- og ungdomsudvalg Kortudvalg Kort, rentegning Webmaster SOK Birger Jønsson Toften 8, Høruphav, 6470 Sydals Tlf / Rasmus Ejlersen Rådyrvej 22, 6400 Sønderborg Tlf Svend Erik Bertelsen Skovvej 23, 6400 Sønderborg Tlf Hanne Ljungberg Skovvej 21, 6400 Sønderborg Tlf , mob Sten Oluf Jansson Hørup Bygade 26 st. tv Sønderborg Tlf Karsten Jøhnk Skovvej 21, 6400 Sønderborg Tlf , mob Kredsens materiel Jørn H. Klausen Kirsebærhaven 41, 6430 Nordborg Tlf Se hjemmesiden AAIG Orientering. Bestyrelse og udvalg 2015 Hjemmeside: Bankkonto: (Sydbank) Formand. Næstformand Kortudvalg Kasserer Sekretær Træningsudvalg skovkontakt Materialer Bredde, kontakt til nye medlemmer Arrangementer, ungdom Øvrige adresser: Kortsalg Webmaster Finn Hove, Høgelsbjerg 56, 6200 A Tlf Bent Petersen Uglekær 91, 6200 Aabe Tlf Helle Termansen Lærkeparken 7, 6230 Rø Tlf Bjarne Bang Christense Klosterbakken 60, 6230 Tlf Jon Matthiesen Nr. Hostrupvej 13, 6230 Tlf / Mob. Michael W. Nielsen Høgelsbjerg 130, 6200 A Tlf Hans Renkwitz Birkeparken 94, 6230 R Tlf Michael Termansen Lærkeparken 7, 6230 Rø Tlf Finn Hove, se adresse o Finn Hove, se adresse o

3 AAIG-formandens klumme Kære O-løbere Min klumme denne gang handler kun om én ting: klubbens fremtid. Før generalforsamlingen var der mørke skyer i horisonten, fordi der ikke var nogen som ville være formand. Og uden formand kunne klubben ikke fortsætte. Det fik vi talt igennem på et klubmøde i efteråret, hvor konklusionen blev at Sønderborg Orienteringsklub og AAIG Orientering bør sammenlægges i regi af OK Syd. Dette giver to store fordele 1. En stor klub i grænseegnen med kræfter til et mere aktivt klubarbejde, og med mindre administration på grund af én bestyrelse i stedet for Kandidater til at bemande bestyrelsen, såfremt generalforsamlingen bakkede op om målet om sammenlægning i OK Syd-regi. Generalforsamlingen bakkede op om målet om en sammenlægning, og dermed lykkedes det også at få valgt en bestyrelse. Men en sammenlægning er ikke nogen enkel sag. Først skal der laves et konkret forslag til hvordan man skal organisere sig, for eksempel: skal vi kun lægges sammen på bestyrelsesniveau og fastholde de udvalg som eksisterer vedr. kort, arrangementer, skov og træningsløb osv.? Og hvordan skal det foregå rent foreningsjuridisk? Måske skal alle medlemmer hver for sig aktivt melde sig ind i den nye OK Syd, - når man kommer så vidt. Dernæst skal forslaget besluttes på diverse generalforsamlinger, og afhængig af de 3 klubbers vedtægter også på ekstraordinære generalforsamlinger. Og AAIG's hovedstyrelse skal godkende disponering af vores materiel og penge. I min beretning til generalforsamlingen var der et længere afsnit om vores klubs fremtid. Det kan du læse mere om et andet sted i dette klubblad. Og på side 2 kan du se, hvem der kom i bestyrelsen. Jeg ønsker bestyrelsen hjertelig velkommen til en meget spændende tid, Vi ses i skoven. Mange O-hilsner Finn

4 AAI Orientering Årsberetning for 2014 Igen i år er jeg glad for at kunne sige, at vi har haft et godt år. Vi har et top tilbud til folk i alle aldre, som kan lide godt kammeratskab og spændende motion i det fri. Vi har en god økonomi, og vi har igen haft en pæn medlemstilgang. Vi er flittige i skoven og vi har løbere som markerer sig helt i front på resultatskamlerne både på åbne løb og ved turneringer. Men der er mørke skyer i horisonten: Vi har svært ved at få det nødvendige generationsskifte i bestyrelsen. Klubforhold Bestyrelsen har i 2014 bestået af Finn Hove, formand Bent Petersen, næstformand Bjarne Bang Christensen, sekretær Hans Renkwitz, kasserer Jon Matthiesen Michael W. Nielsen Herudover har vores to suppleanter Helle Termansen og Ove Petersen deltaget i alle bestyrelsesmøder. I 2012 var vi sidst på året 37 aktive medlemmer. I 2014 var det steget til 54 eller mere end 45 % på 2 år. Ganske flot. Det er utroligt vigtigt at banelæggere til træningsløbene er meget opmærksomme på at nye løbere bliver vejledt før løbet og involveres i eftersnakken efter løbet, så alle føler sig velkomne og så man lærer noget. Vores gode sociale forhold hænger især sammen med at vi som en lille klub, må have alle mand af hus når vi står for et stævne. Der er ikke noget så godt for samarbejde, som at arbejde sammen i praksis. Men også vores store deltagelse på blandt andet påskeløb og andre af de traditionsrige stævner og vores meget fine samarbejde med Sønderborg Orienteringsklub i OK Syd betyder meget. I min beretning vil jeg derfor også komme en hel del omkring OK Syd. I forhold til vores klubs størrelse har vi et meget stort fremmøde både i Danmarksturneringen for hold, det vi kalder Cowi ligaen, og i diverse åbne løb. For 4. år i træk fik OK Syd for eksempel vikingehjelmen på Vikingedysten for den klub, som havde størst fremmøde. Vi havde klubaftener på påskeløbet samt en enkelt klubaften om klubbens fremtid. Jeg mener at klubaftnerne er meget vigtige for vores interne kommunikation og læring og ville gerne have flere. I den forbindelse vil jeg minde om, at mange af vores nøglepersoner har været de samme i mange år, og at vi bør finde metoder til at uddanne afløsere. Vores hjemmeside blev helt nyomlagt i 2014 og er løbende blevet udviklet med nyheder, men der kunne sagtens komme flere nyheder, såfremt deltagere i arrangementer ude i landet indsender små beretninger til webmasteren Vores klubblad udgiver vi i OK Syd regi. Det udkommer 4 gange om året. Klubbladet kommer på hjemmesiden, og sendes med post til de medlemmer som ikke har en mailadresse. Det synes jeg, har virket godt. Tusind tak til Ruth og Bent Jørn Jacobsen for deres store arbejde med bladet. Vi har i 2014 fået en FaceBook side for klubben, så vi også ad den vej gør os mere synlige, og jeg har bestræbt mig på at sende en nyhedsmail til alle medlemmer mindst en gang om måneden om løst og fast.

5 Materiel Vores elektroniske tidtagningsudstyr synger på sidste vers. Flere og flere postenhederne og fingerbrikker holder op med at virke og må skiftes, så inden for et år eller to bliver vi nok nødt til at købe nyt og i den forbindelse sandsynligvis skifte fra Emit til SportIdent. Det vil koste knap ,-. Heldigvis har vi i de seneste år haft gode overskud, som så kan bruges til dette. Vi har foreslået at udstyret i Sydkredsens trailer skiftes til Sportident, og det vil klublederne i Sydkredsen drøfte på de kommende møder. Jeg har tidligere nævnt, at vores klublokale på stadion er for lille, så hvis vi skal have klubmøder må det ske privat, eller vi må låne lokale på en skole. Og efter anlæg af den nye legeplads på Høje Kolstrup skole, er også vores materialedepot blevet dårligt. Det er nemlig blevet meget besværligt at hente og tilbagelevere grej, og vi kan ikke længere opbevare vores tidtagningsudstyr forsvarligt. På kort sigt har familien Termansen stillet et hjørne af deres udhus til rådighed for et teknikskab, vi fik sponsoreret, så vores Emit grej og stævne IT-udstyr kan stå der. Men i AAIG regi arbejder vi på bedre forhold enten i den kommende hal 3, eller i Max Jenne bygningen eller som en pavillon på Stadion. Men det er et langt forløb. Breddearbejde Dansk Orienterings Forbunds vision med breddearbejdet er, at orientering skal være en anerkendt, synlig og tilgængelig sport, som det er sjovt, sejt og sundt at være en del af. Det handler med andre ord om synlighed, rekruttering, fastholdelse, motion, og klubliv. Jeg synes, at vi i høj grad kan være tilfredse med vores breddearbejde i de senere år. Vi er synlige i pressen og vi har fået flere medlemmer. Vores flagskib i 2014 var igen Find Vej dag i Hjelm Skov. Vi arrangerede også et begynderkursus, som vi dog måtte aflyse på grund af alt for få tilmeldte. Vores faste poster i Hjelm Skov er flittigt brugt, og jeg cykler jævnligt rundt med nye foldere til kasserne i skoven. En idrætslærer på Høje Kolstrup skole har efterspurgt faste poster i Nørreskov, hvilket bestyrelsen besluttede at gennemføre i løbet af Vi skal selv skaffe de godt ,- som dette koster. Men sponsorarbejdet er tidkrævende og har trukket ud, så det nåede vi ikke. Men i januar skete der så endelig noget, idet vi fik bevilget de første ,- af Friluftsrådet. I 2015 er der igen FindVej dag. Det er den 25. april, og som sædvanligt får vi brug for "alle mand af huse" til at hjælpe. Find Vej støttes igen i år af DOF og Nordea-fonden. For en uge siden fik vi en opfordring fra Kongehøjskolen til et samarbejde om sprintbaner. De havde lagt mærke til vores julesprintløb. Så der er mange borgere som ved at vi eksisterer, og at vi har et godt tilbud. Det Sønderjyske samarbejde Samarbejdet i OK Syd en fornøjelse. Vi har en energisk og driftsikker tilmelder i Hanne Ljungberg. Hun klarer både det administrative og det taktiske: hvilke baner skal de tilmeldte stille op på for at OK Syd får flest point. Og hun rykker os, hvis vi har overset en deadline. Og Svend Erik Bertelsen er mellemmand ved alle vores løbsafregninger fra DOF, som han sender videre til os. Tusind tak til Hanne og Svend Erik. Hertil kommer samarbejdet med Sønderborg og Haderslev om koordineret terminsliste for træningsløb. Det har bestået i mere end 30 år. Tak til både Edith og Mogens. Mogens styrer med sikker og hånd møderne og Edith har altid både kaffe og kage klar. Det Sønderjyske samarbejde dækker også over, at Flyvestation Skrydstup og

6 Haderslev Kaserne, stiller deres træningsløb til rådighed for os, samt at vi er en afdeling i hovedforeningen AAIG, hvor vi får god sparring og gode relationer. Træningsløb og åbne løb. Hanne Ljungberg og Karsten Jøhnk laver hvert år fornemme statistikker over deltagelse i træningsløb og åbne løb fra SOK og AAIG-O. Det er spændende læsning, som jeg dog ikke kan gå i detaljer med her, så jeg lægger statistikken på hjemmesiden. Her er lidt konklusioner: De 5 flittigste løbere til træningsløb fra AAIG var Ove Petersen, Mogens Thomsen, Jon Matthiesen, Anna Maria Kühl og Michael Termansen med træningsløb. Vores medlemmers deltagelse i træningsløb har ligget ret konstant på godt 400 siden Før da, var det væsentligt lavere. Også antallet af forskellige løbere, som møder frem til træningsløb er ca. fordoblet i forhold til 2006, med nogle gevaldige spidser i de sidste 2 år.. Ser vi på deltagelse i åbne løb var de 5 flittigste deltagere i 2014 Michael Termansen, Ove Petersen, Lise Termansen, Helle Termansen og Dorthe Kühl Petersen. Fra 2007 til 2011 lå vi ret konstant på ca. 30 forskellige løber, som deltog i åbne løb. Herefter faldt det gradvist til 23, men i 2014 vendte kurven igen lidt opad til 26. I nogle af de åbne løb har vi særlig tradition for stor deltagelse. Jeg har tidligere omtalt Vikingedysten. Men også den særlige tradition vedrørende Påskeløbet bør nævnes. I 2014 foregik det på Fyn, hvor AAIG deltog med 20 løbere - knap halvdelen af klubben. Med 1700 deltagere og samværet på campingpladsen og stævnepladsen, er Påskeløbet en helt særlig begivenhed, som alle o-løbere bør opleve mindst én gang. Også Nordjysk To-dages trækker mange AAIG'er til, men det vil føre for vidt at omtale vores deltagelse i alle åbne løb, så jeg vil standse her. Mesterskaber Klubmesterskabet Også i 2014 havde HTF sagt ja til at stå for OK Syd s klubmesterskab. Det foregik i Lovred, og det var et ret så udfordrende løb. Klubmestre blev D12 Maria Bargmeyer D13-16 Sarah Bargmeyer D21- Dorthe Kühl Petersen D45-54 Ulla Pallesen D55-64 Hanne Ljungberg H12 Aske Johannsen H13-16 Malthe Johannsen H17-20 Anders Termansen H21- Rasmus Ejlersen H35-44 Jonas Hekman H45-54 John Bargmeyer H55-64 Kristian Toustrup H65-74 Mogens Thomsen H75- Hans Kammann Hjertelig tillykke. Klubmatch Klubmatchen mellem HTF og OK Syd blev i 2014 knebent vundet af HTF med 179 point mod vores 174 point. Vi havde mange gode individuelle præstationer med hele 9 løbere på 1., 2. eller 3. pladser: Bjarne Johansen, Jonas Hekman, Hans Moos, Kurt Harck, Jørn Klausen, Ove Petersen, Rasmus Andresen, Malthe Johansen og Hanne Ljungberg.

7 Sønderjyske mesterskaber I SM lang fik vi igen flere førstepladser: D-10 Mette-Marie Jacobsen D-12 Maria Bargmeyer D21 Dorthe Kühl Petersen D45-54 Ulla Pallesen H-12 Aske Johansen H35-44 Bjarne Johansen H45-54 Karsten Jøhnk H85- Henrik Justesen I SM Stafet løb HTF med førstepladsen. På 2. pladsen kom Karsten Jøhnk, Malthe Johansen og Bjarne Johansen fra OK Syd. I SM nat fik vi disse topplaceringer: Rasmus Ejlersen H-21 Karsten Jøhnk H Kristian Toustrup H Hanne Ljungberg D Jysk/Fynske mesterskaber I JFM lang fik vi disse mestre: Henrik Justesen (H85), Susanne Bargmeyer (D21-C) og Sarah Bargmeyer (D-16B) Edit Thomsen (D70) fik en flot 3. plads Lise Termansen blev Jysk-Fynsk mester i sprint. Danske mesterskaber Lise Termansen blev dansk mester i sprint. Ungdomsmesterskaber Ved Kredsungdomsmatchen fik Lise Termansen en førsteplads i både i stafet og individuelt. Danmarksturneringen for hold I divisionsturneringen i 2014 Cowiligaen måtte vi igen ned i 3. division. Men vi havde nogle gode klubture og fine løb. Stævner og arrangementer Grænsedysten 2014 fandt sted i Lerskov på nye kort og med Bent Petersen som stævneleder og med meget flot deltagelse. Vi havde som nævnt en meget vellykket FindVej dag i april. Vi fik igen en god avisomtale og de mange flyvesedler fordelt i byen gjorde stor gavn. Vi havde oven i købet de ekstra fornøjelser, at vores borgmester og hans kone trak i løbetøjet og at vi fik besøg af TV2. I efteråret arrangerede vi som sædvanligt et B-løb i Cowi-ligaen (Danmarksturneringen for hold). Det foregik i Jørgensgård Skov, også på nye kort og med Jon Matthiessen som stævneleder. I regi af Aabenraa's Et Hjerte for Alle deltog 182 elever og 16 lærere fra Padborg og Aabenraa i Hjerternes O-løb. Arrangementet blev startet af en initiativrig idrætslærer fra Løjt, og med kort varsel var en håndfuld hjælpere klar til at bakke initiativet op. Det blev en herlig dag med glade børn og unge. Alle vores stævnehjælpere er erfarne folk, og også i 2014 blev arrangementerne afviklet med meget få fejl og med meget stor deltagertilfredshed. Tusind tak til alle. Korttegning Vores korttegnere Bent Petersen, Mogens Thomsen og Bjarne Bang Christensen har fortsat det høje niveau, så selv om vi er en lille klub, mestrer vi alligevel at hold trit med behovet. I år blev Jørgensgård færdigt, og fokus i de kommende år er Aabenraa Nord og Aabenraa Syd så alle vores skove bliver nytegnet på basis af cowi-materialet. Aabenraa Syd har den langsigtede plan, at det skal bruges til DM i Ultralang, som vi skal arrangere i Og som en trold af æsken dukkede Michael Termansen også op på korttegnerholdet, med et helt nyt sprintkort over Aabenraa City.

8 Ungdomsarbejde Vores ungdomsarbejde har i mange år fokuseret på økonomisk støtte til deltagelse i Talentcenter Syd og ungdomstræning i OK Syd regi. Det har vi også gjort i år. Dorthe Kühl Petersen er med i OK Syd's team af ungdomstrænere, men næste generation af AAIG's egne unge er endnu for små til at deltage. Elitearbejde Sidste år kom der et afsnit om elitearbejde ind i min beretning. Dette skyldtes at Lise Termansen dels blev optaget i Talent Center Syd Vejle og dels blev inviteret til at deltage i det elitearbejde, de to vejleklubber Snab og Gorm laver i det såkaldte TVO Team Vejle Orientering. Lise blev i 2014 også udtaget til U16 bruttolandsholdet men pr. 1. juli tog hun imod et tilbud om at indgå i HTF's elite stafet hold med blandt andet Maja Alm. Lise blev derfor overført til HTF. Hun er passivt medlem hos AAIG, men kan ikke længere stille op for OK Syd. Vi ønsker Lise al mulig held og lykke med hendes store indsat som eliteløber. Planer for fremtiden Som jeg nævnede i min indledning tegner der sig nogle dystre skyer på horisonten. Jeg varslede for to år siden min afgang, idet jeg er nået en alder, hvor arbejdsevne og overblik er for nedadgående, og jeg derfor ikke længere kan påtage mig et ledelsesansvar. Ingen i klubben har ønsket at overtage formandsjobbet, men uden en arbejdsdygtig bestyrelse kan klubben ikke fortsætte. Vi havde et fint besøgt klubmøde, hvor vi drøftede dette, og bestyrelsen har arbejdet videre med de forslag der kom frem, og vi foreslår disse planer: 1. Det skal være arbejdsmæssigt meget mere overkommeligt at påtage sig bestyrelsesopgaver. 2. Bestyrelsens arbejdsform vil derfor blive omlagt, så hovedparten af arbejdet foregår i selvstændige arbejdsudvalg, således som det i dag allerede sker for kortudvalget og træningsudvalget. Konkret betyder dette især o et selvstændigt arrangementsudvalg, således at arrangementsplanlægningen ikke foregår på bestyrelsesmøderne men i arrangementsudvalget, og hvor bestyrelsens formand ikke har ledelsesansvar. o et selvstændigt breddeudvalg, således at breddearbejdet foregår i breddeudvalget, og hvor bestyrelsens formand ikke også er formand for breddeudvalget. 3. Der arbejdes på at sammenlægge Sønderborg OK og AAIG Orientering i regi af OK Syd. Dette vil give en række fordele: o En stor orienteringsklub i grænseegnen med ressourcer til et mere mangfoldigt tilbud af forskellige måder at dyrke orienteringsidræt på og dermed appel til en større medlemsskare. o Forenklet administration: 1 bestyrelse i stedet for 3, 1 kasserer i stedet for 3 osv. o Fastholde AAIG-O's medlemmer i en samlet enhed, og derved undgå at de siver forskellige steder hen, det være sig til SOK, HTF eller helt væk hvis klubben må lukke. I så fald forsvinder også OK Syd. Hvis en OK Syd løsning ikke kan gennemføres, vil det derfor muligvis være bedre at søge samlet tilknytning til HTF.

9 Såfremt der er opbakning til disse to planer, er det lykkedes at finde bestyrelseskandidater til en arbejdsdygtig bestyrelse. Den nye bestyrelse vil tage fat på forhandlinger hvis den bliver valgt. De nævnte strukturændringer vil tage sin tid. Blandt andet skal de behandles på diverse generalforsamlinger. Der er også andre forslag: 4. Oplæring skal have højere prioritet. 5. Der arbejdes på at Sydkredsens lejetrailer skifter postkontroludstyr fra Emit til SportIdent, og der arbejdes på at OK Syd skifter til SportIdent selv om Sydkredsens trailer ikke gør. Afslutning Her til slut vil jeg takke alle vores medlemmer for jeres indsats i En særlig tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, til Naturstyrelsen i Sønderjylland for adgang til vores dejlige skove, samt til Aabenraa Kommune for økonomisk støtte. Mange O-hilsner Finn Hove, formand. Vi ses i skoven

10 Terminsliste for OK Syd Marts-Oktober 2015 Dag Dato Type Tid Sted, Tilmelding (T) Arr. Ons 0403 C-Natcup Syd 1900 Marielund Syd / Byparken, T-2402 Kolding Lør 0703 Tr 1330 Kelstrup Plantage, skærm på Hønsnapvej SOK Lør 0703 Tr 1330 Revsø Skov, start fra Holbækgård HTF Ons 1103 C-Natcup Syd 1900 Strib By, T-0303 Melfar Fre 1303 NJ 2-dages, nat 1900 Blokhus Klitplantage, T-2802 Aalborg Lør 1403 Tr 1330 Lerskov Plantage, vejkant-p på Tingvej AAIG Lør 1403 NJ 2-dages, lang 1200 Hammer Bakker, T-2802 Aalborg Søn 1503 NJ 2-dages, mell Hammer Bakker, T-2802 Aalborg Ons 1803 C-Natcup Syd 1900 Haraldsholm, T-1003 HTF Lør 2103 Tr 1330 Oleskobbel, skærm Fynshav-Mommarkvej SOK Lør 2103 Tr 1330 Haraldsholm, skærm på Koldingvej HTF Lør 2103 A-DM-nat 2000 Marbæk Plantage, T-0303 Esbjerg Ons 2503 SM-nat Gråsten Skov, Ringriderpladsen, T-1703 SOK Lør 2803 Tr 1330 Aab. Sønderskov, vejkant-p på Farverhus AAIG Tor 0204 C-Påskeløb Mols Bjerge, T-1003 OK Pan Fre 0304 C-Påskeløb Mols Bjerge, T-1003 OK Pan Lør 0404 C-Påskeløb Ørnbjerg Mølle, T-1003 OK Pan Lør 1104 Tr 1330 Roden Skov, P-plads ved Bovrupvej SOK Søn 1204 B-løb + 1. div 1000 Lunge Bjerge, T-3103 Lør 1804 Tr 1330 Hønning Plantage, start fra Stævnepladsen HTF Søn 1904 B-løb div 1000 Jelling Skov, T-0704 OK Gorm Ons 2204 Tr 1830 Rugbjerg Plantage, P-plads østkant AAIG Lør 2504 Find vej 1330 Aab. Nørreskov, P-plads Høje Kolstrup Skole AAIG Lør 2504 Find vej SOK Lør 2504 Find vej HTF Ons 2904 Tr 1830 Rønshoved, skærm på Sønderborgvej SOK Ons 2904 Tr 1830 Vesterskoven, P-plads ved skydebanen HTF Fre 0105 SM-stafet Starup Hede, T-2304 HTF Ons 0605 Tr 1830 Skratmosen, start fra Skovvej 4, Sønderborg SOK Ons 0605 Tr 1830 Aab. Nørreskov, P-plads Høje Kolstrup Skole AAIG Ons 0605 Tr 1830 Pamhule Skov, P-plads Christiansdal HTF Søn 1005 Wild West Nymindegab Nord og Syd samt Blåbjerg, T-3004 Skovkarle Tor 1405 C-Grænsedyst Bergengehölz, Slesvig-Holsten, T-0205 Malente Ons 2005 Tr 1830 Gråsten Skov, P-plads Ravnsbjergvej SOK Ons 2005 Tr 1830 Stursbøl Plantage, Røde Led HTF Lør 2305 C-Fynsk-sprint 1100 Ærøskøbing, T-0705 Fynske Søn 2405 C-Fynsk-sprint 1000 Marstal, T-0705 Fynske Ons 2705 Tr 1830 Bommerlund Plantage, P-plads Vejbækvej AAIG Ons 2705 Tr 1830 Stensbæk Plantage, P-plads midt i skoven HTF

11 Terminsliste for OK Syd Marts-Oktober 2015 Dag Dato Type Tid Sted, Tilmelding (T) Arr. Lør 3005 DM-sprint 1500 Roskilde By, T-1205 Roskilde Søn 3105 DM-sprintstafet 1000 Roskilde By, T-1905 Roskilde Ons 0306 Tr 1830 Als Nørreskov, Taksensand Fyr SOK Ons 0306 Tr 1830 Vojens Fritidscenter, skærm på Billundvej HTF Fre 0506 C-JFM-sprint Vejlsø, T- Søn 0706 C-Vejlestafet 1000 Stagsrode Skov, T- OK Snab Ons 1006 Tr 1830 Årup Skov, P-plads AAIG Ons 1706 Tr 1830 Als Nørreskov Nord, Nygård Strand SOK Ons 1706 Tr 1830 Bevtoft Plantage, Savværksvej HTF Lør 2006 SM-lang (indv.) 1330 Jørgensgård Skov, Åbæk Strand, T-1206 AAIG Ons 2406 Tr 1830 Søgård Skov, P-plads midt i skoven AAIG Ons 2406 Skt. Hans-løb Nygård SOK Ons 0107 Tr 1830 Lambjerg Skov, spejderhytten Lambjerg Sned SOK Ons 0107 Tr 1830 Jels Skovene, P-plads Jels Voldsted HTF Fre 0307 C-kort/mellem Gram Slot / Lunden, T- HTF Lør 0407 C-Vikingedyst Stensbæk Nord, T- HTF Søn 0507 C-Vikingedyst Stensbæk Syd, T- HTF Ons 0807 Tr 1830 Lerskov Plantage, vejkant-p på Tingvej AAIG Fre 1007 C-Skawdyst By O-løb, T- Skagen Lør 1107 C-Skawdyst Kirkemilen, T- Skagen Søn 1207 C-Skawdyst Kirkemilen, T- Skagen Ons 1507 Tr 1830 Gråsten Skov, Margrethesøen Felstedvej SOK Ons 1507 Tr 1830 Lindet Skov, skærm på Arnum-Arrildvej HTF Ons 2207 Tr 1830 Hjelm Skov, P-plads Enemarksvej AAIG Ons 2907 Tr 1830 Kathrinelund, P-plads Gl. Kro SOK Ons 2907 Tr 1830 Vesterskoven, P-plads Thomashus HTF Ons 0508 Tr 1830 Aab. Sønderskov, P-plads Sdr. Hesselvej AAIG Ons 1208 Tr 1830 Rønshoved, P-plads ved Fjordvejen SOK Ons 1208 Tr 1830 Revsø Skov, start fra Holbækgård HTF Lør 1508 C-JFM-stafet Gødding Skov, T- OK Gorm Søn 1608 A-JFM-lang Rømø Nørreland, T- HTF Ons 1908 SM-sprint Aabenraa By, T- AAIG Søn 2308 B-løb + 1. div 1000 Oksby Plantage, T- OK West Ons 2608 Tr 1830 Als Nørreskov, skærm ved Østerholm SOK Ons 2608 Tr 1830 Tormaj Skov, P-plads Stranden HTF

12 Terminsliste for OK Syd Marts-Oktober 2015 Dag Dato Type Tid Sted, Tilmelding (T) Arr. Søn 3008 C-Midgårdsorm Kolding Skov, T- Kolding Ons 0209 Tr 1830 Jørgensgård Skov, vejkant-p på Lindsnakkevej AAIG Søn 0609 B-løb + 2. div 1000 Gråsten Skov, T-2508 SOK Ons 0909 Tr 1830 Flyvestation Skrydstrup HTF Lør 1209 A-DM-stafet St. Hjøllund Nord, T- Horsens Søn 1309 A-DM-lang Løvskal Skjern Skov, T- Søn 2009 B-løb + 3. div 1000 Gaurslund Gårslev, T-0809 FROS Søn 2709 A-DM-hold Brødeskov, T-kvalificerede klubber Søn 2709 B + op/ned Aabenraa Nord, T-1509 AAIG Lør 0310 KUM-indv. Silkeborg, udtagne U-løbere B&U Søn 0410 KUM-stafet Silkeborg, udtagne U-løbere B&U Søn 1110 B + op/ned Revsø Skov, T-2909 HTF Lør 3110 DM-ultralang Gribskov Mårum, nordlige del, T- Hillerød Der er yderligere løbstilbud på terminslisten på O-service. Tilmelding (T) via O-service eller kontakt Hanne Ljungberg Der er ingen tilmelding ved træningsløb (Tr)

13 SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB INDBYDER TIL TAK FOR HJÆLPEN ARRANGEMENT PÅ NYGÅRD - ALS NØRRESKOVVEJ NR. 41 DEN 10. MAJ Det gælder for alle aktive medlemmer samt øvrige der inden for de sidste par år, har ydet en indsats som hjælper til vores løb eller gjort en indsats på andre områder. Dagens program. Kl Orienteringsløb/gå tur Kl Borddækning Kl Spisning (mad ude fra) Kl Kaffe Fulgt op af O-snak og evt. indlæg, måske vil formanden vise lysbilleder fra Nepal, hvis tiden er til dette. Inden kl skal vi have ryddet op og gjort rent. Alt er gratis. For dem der skal ud at løbe vil der være mulighed for bad. Hjælper på dagen: Banelægger og klargøring til spisning, kan melde sig til bestyrelsen. Tilmelding til Hanne Ljungberg senest de 1. april

14 SOK Sønderborg Orienteringsklub Uddrag fra formandens beretning. ÅRSBERETNING 2014 FOR Velkommen til generalforsamling Valg af dirigent (Peter Hjalmar Thomsen) skete det samme som for ti år siden, trods et stort antal fremmødte på en dejlig dag i Langesø Skoven på Fyn, måtte vi igen en tur ned i 3. division efter et år i 2. division. Denne gang skete det med en meget lille margen, havde vi taget to point mere fra FROS/MELFAR var vi forblevet i 2. division. Men nu skal vi bare ud og slå OK-WEST og Svendborg i to matcher, for at blive vinder af 3. division, så må vi se hvad vi kan udrette i op/nedryknings matchen i Revsø den 11. oktober Vi fik i 2014 en jysk fynsk mester ved Henrik i klassen (ja gæt selv) H85. Ved DM-nat i Jægerspris løb Hanne sig til en Bronze medalje VIKINGEDYST. Ved årets Viking dyst, vandt vi for 4. gang i træk Vikingehjelmen for at stille med det største hold. Frede Hansen stillede igen op, og har deltaget i alle løb siden Vikingedystens start. Ved SM stafet, måtte vi i 2014 nøjes med en sølvmedalje til Karsten, Maria og John. Dorthe, Malthe og Bjarne blev nr. 4. FINDVEJDAG I April havde vi Findvej dag på de faste poster i Gråsten. Det blev denne gang med flere deltager end ved nogen af de tidligere findvej dage vi har afholdt. Vi havde denne gang lavet konkurrence ved startstedet på Ringriderpladsen i Gråsten, i form af en kort sprintbane rundt på pladsen, samt et find figurerne leg, alt sammen med EMIT og til glæde for børnene, hvor flere fik mange ture, i håb om at forbedre tiden. SCT. HANS Sct. Hans løbet blev igen holdt ved Nygård, der var en del deltagere såvel fra klubben som udefra. Især - den korte sprint bane rundt om Nygård og find figurerne rundt på græsplænen var populær. 14

15 B-LØB Vores eget B-løb i Als Nørreskov, blev i 2014 afviklet i flot vejr. Vi havde op til løbet problemer med, at kommunen ikke kunne stille en toiletvogn til rådighed som lovet, vi måtte derfor hente en i Vamdrup, men fik kommunen til at betale for leje og kørsel. Vi lejede en til at slå græsset på pladsen ved brudgomsegene og fik derefter etableret en rigtig fin stævneplads, med alt inden for et lille område, selv parkering var der plads til på pladsen. Jeg hørte en deltager udtrykke, at han aldrig havde parkeret så tæt på stævnepladsen, der var kun 10 meter over til bilen. Deltager antallet var igen kommet på et tilfredsstillende antal og det gav derfor et pænt overskud. Børnebanen var udvidet med en ekstra disciplin, find figurerne på tid med EMIT, det var meget populært og der blev ræset rundt på højene ved Østerholm. Vi havde lånt EMIT udstyr ved Sergentskolen, for at have materiel til denne disciplin. Tak til Anne- Marie, som stod for børnebanen sammen med nogle af vores ungdoms løbere. Tak til alle der hjalp til denne dag, der blev ydet en jætte indsats fra alle hjælpere. KLUBMATCH Den 3. november havde vi klubmatch i Als Nørreskov. Med samme stævneplads som til vores B-LØB. Rasmus havde oprettet løbet i EMIT og det forløb uden problemer. Vi var denne gang meget tæt på, HTF vandt kun med nogle få point. Et af vores nye medlemmer, Rasmus Wrang Andresen deltog for første gang i et konkurrence løb og vandt den mellemsvære bane, skarpt forfulgt af Malthe. Bane 1 blev vundet af Bjarne, bane 2 af Kurt med Jørn på 2. pladsen. På bane 4 var vores bedste placering Aske på en 4. plads. TRÆNINGSLØB Der har været afholdt træningsløb næsten hver uge i årets løb, kun hvis det er faldet sammen med et divisionsløb, SM-er og klubmatch har der ikke været træningsløb. Banelæggerne har aldrig svigtet, de har byttet med hinanden, hvis de har været forhindret og det uden at vi fra bestyrelsen har været indblandet. Årets sidste træningsløb blev afholdt 3. juledag i Als Nørreskov, jeg var selv banelægger og var spændt på hvor mange, der ville møde op, da der et par steder i kredsen er tradition for løb 2. juledag, men der mødte alligevel 25. til træningsløb den 27 december. Der var deltagere fra GORM, HTF og Nordvest. Hvem der har deltaget i flest træningsløb, vil blive afsløret lidt senere når Hanne fremlægger statistik for såvel træningsløb som åbne løb. UNGDOM Vi har igen i år haft deltagere ved U1 kursus. Det er glædeligt, at vi igen har løbet med på dette kursus. Vi kan kun håbe på, at de unge bevarer motivationen til at løbe orienteringsløb i fremtiden. Malthe var igen udtaget til KUM. Der har i løbet af 2014 været arrangeret ungdomstræning både i foråret og 15

16 efteråret. Jeg vil gerne takke John, Bjarne og Rasmus for, at være drivkraften i denne træning. Og nu har vi 6 ungdomsløbere, det er lang tid siden, vi sidst har haft dette. Men der er plads til endnu flere. Kortsituationen. Korttegning fortsatte for fuld kraft i 2014, flere nye kort er blevet fremstillet, det drejer sig om Als Nørreskov S, som vi jo skulle bruge til vores B-LØB. Derudover fik vi tegnet et nyt kort over Blommeskobbel og andre af vores kort fik foretaget nogle rettelser. Igen i 2014 har Svend Erik og Jørn gjort en stor indsats, med fremstilling af kort. Jeg tog mig selv af at rekognoscere Blommeskobbel. Kortene er en meget vigtig og uundværlig del af dette at lave orienteringsløb. Det er mest tilfredsstilende at have opdaterede kort, at løbe efter, det gælder også til træning. Lige nu er Svend Erik og Jørn i gang med at tegne Gråstenskov,som vi skal bruge til vores næste B-løb. Jeg går snart i gang med at tegne den tidligere øvelsesplads på Kær Vestermark. er helt trykke ved jeres indsats, som i forhåbentlig vil fortsætte med. Klubbladet: Klubbladet bliver fortsat sendt ud elektronisk og den kan læses på hjemmesiden, det betyder vi sparer noget papir og printeblæk og det betyder færre udgifter til trykning. Hvis nogen ud over dem der får i forvejen skulle ønske at få bladet i papirudgave må de sige til, da vi stadig for trykt 20 stk.. Der har i årets løb været mange indlæg til klubbladet og alle planlagte numre er udkommet. Men husk nu at fortsætte med indlæg og det behøver ikke kun at være bestyrelsen der skriver i bladet, hvis man har haft en god og spændende oplevelse, eller andet man gerne vil ytre sig om, så grib fat i det moderne våben pennen og skriv, vi har jo ytringsfrihed. Tak til Ruth og Bent Jørn for deres arbejde med at redigere og trykke klubbladet. Materiel. Vi har i 2014 indkøbt en ny generator til EDB strøm, samt en ny GPS til korttegning. Tilmelding: Hanne har igen i 2014 stået for tilmelding til åbne løb og det har nogen ikke kunnet undgå at mærke, når hun opfordrer jer til at deltage i diverse åbne løb og især divisionsløbene, som er det vigtigste. Også tak til dig Hanne. Og samtidig en tak til Karsten, som vores webmaster på hjemmesiden. Jeg DIVERSE Tak til alle der på en eller anden måde har gjort et stykke arbejde for SOK i 2014, det gælder lige fra bestyrelsen til dem der har lavet løb eller arbejdet med EMIT nu Eresolt, O-service, hjemmeside, klubblad og meget andet. 16

17 Jeg vil også gerne takke EUC SYD for at sponsorere vores kort til såvel T-løb som åbne løb, også en tak til Bjarne for at sponsorere tøj og andre udgifter til vores ungdomsløbere, det har betydet, at vi har sparet en del kr. Også en tak til Sønderborg kommune for samarbejdet. Samt til Skovdistriktet. Det kommende år 2015: Nu er der tid til at se fremad, 2015 startede med et træningsløb på Arnkil den 10. januar, løbet måtte desværre aflyses på grund af storm, det blev aflyst ret sent, så jeg beklager, hvis nogen har kørt forgæves. Vi gjorde ellers alt for at få det ud. I sådanne vejr situationer, er det klogt at tjekke hjemmesiden lige inden, man drager i skoven. Vores første opgave, bliver at afholde SM-NAT onsdag den 25. marts, med start fra Ringriderpladsen i Gråsten. Vores første divisionsmatch er den 19. april. Så har vi jo påskeløbet i Mols Bjerge i starten af april, til at løbe os i god form. Det næste bliver 5 mdr. senere, nemlig den 20. september i Gauslund. Vi slutter af med op/nedrykningsmatchen den 11. oktober i Revsø. Vores eget B-LØB er den 6. september med stævneplads på Ringriderpladsen i Gråsten. Så i kan godt sætte kryds i kalenderen den dag, der bliver igen brug for en del hjælpere. Rasmus har allerede meldt sig som banelægger og John som banekontrol. Svend Erik og Jørn er i gang med at tegne kortet. Skovtilladelsen er på plads, det samme er lån af Ringriderpladsen. Terminslisten og banelægger oversigten vil komme i næste nr. af klubbladet samt på vores hjemmeside. Den nu gældende går til udgangen af februar. Listen fra marts til og med september 2015 er lavet. Den 25. april er vi med i Find Vej Dagen. Her skal vi gerne have nogle stykker ud at hjælpe til. Igen med start fra Ringriderpladsen i Gråsten, hvor vi så vil lave en kort sprintbane med Emit poster. Der vil ikke udover findvej være træningsløb denne dag. Efterfølgende vil det blive fulgt op af træningsløb. Sidste år søgte jeg kommunen om et beløb til afholdelse af en tak for hjælpen fest. Vi fik bevilget nogle penge, som vi nu skal have anvendt til det formål, som de er søgt til. Vi skal derfor finde en dato, hvor vi kan samles. Jeg havde tænkt på Nygård i Als Nørreskov, hvor vi i løbet af dagen kunne lave nogle orienterings aktiviteter og til aften afslutte med spisning, hvor vi bestiller noget mad udefra. Nygård er meget optaget og er næsten booket i alle weekender, men hvis vi kan afholde det på en søndag er der, et par muligheder i maj. Men måske nogle her i forsamling har andre forslag til hvor vi kan være. 17

18 SM er i 2015: SM-nat Den 25. marts i Gråstenskov SM individuelt (lang) 20. juni i Jørgensgård. SM-stafet den 1. maj på Starup hede, her har vi gode erfaringer. Årets Grænsedyst er i år i Tyskland. Derudover er der mange andre åbne løb, herunder DM, Jysk Fynsk mesterskaber (JFM) og Påskeløb, Vikingedyst og Midgårdsormen (Jylland), som vi alle kan deltage i. Ungdomstræningen fortsætter også i 2015, takket være John og Bjarne, så må vi håbe, at vi kan få nogle flere med. Jeg håber på et godt orienterings år i 2015, hvor vi gerne skulle vinde 3. division. Jeg glæder mig til at se jer ude i skoven. Vil jeg slutte denne beretning. Birger Jønsson O-service Det har vist sig, at ikke alle klubbens medlemmer er klar over, hvad o-service faktisk kan bruges til. Derfor kommer her en lille opfriskning. Alle aktive medlemmer har modtaget brugernavn og password ved indmeldelsen. Når man er logget på o-service, kan man læse indbydelse til alle åbne løb, og hvis man vælger husk tilmeldinger, kan man også se, hvilke andre fra klubben der er tilmeldt. Det er også her, man kan tilmelde sig forskellige åbne løb. Man kan selvfølgelig stadig tilmelde sig til tilmelderen (Hanne) som hidtil. Når man tilmelder sig direkte i o-service, skal det være senest 24 timer før den nævnte frist. Når man logger på o-service, skal man vælge OK Syd, ikke AAIG Orientering eller Sønderborg OK. Dette er meget vigtigt, da man ellers ikke bliver officielt tilmeldt, startpenge ikke bliver betalt, man kan ikke se andre tilmeldte fra klubben og lign. Se også vejledning på klubbernes hjemmeside: Tilmelding via o-service Bortset fra tilmelding til åbne løb, har man i o-service også en fuldstændig adresseog telefonliste over alle klubbens medlemmer. Det er derfor vigtigt, at man husker at opdatere sine oplysninger, hvis man skifter adresse eller telefonnummer. 18

19 SØNDERBORG ORIENTERINGS KLUB INDBYDER TIL SM NAT I GRÅSTEN SKOV ONSDAG DEN 25. MARTS Stævneplads: Ringriderpladsen Johs. Kochsvej Gråsten Start: Første start kl (Solen går ned kl ). Der er fri start på den åbne bane. Kontrol: Postbeskrivelser: Der anvendes EMIT. IOF-symboler, der findes ekstra postbeskrivelse ved start. Kort: Gråsten 1: årgang Klasser og banelængder: Bane 1 Ca. 6 km. Svær Klasse: H 17-20, H21 og H Bane 2 Ca. 5 km. Svær Klasse: D 17-20, D21, D 35-44, H og H Bane 3 Ca. 4 km. Svær Klasse: D-45-54, D og H Bane 4 Ca. 3 km. Svær Klasse: D65 og H75 Bane 5 Ca. 4 km. MS Klasse: D og H Bane 6 Ca. 3km. Let UFK Åben bane Resultater: Startafgift: Præmier: Startliste: Tilmelding: Banelægger: Bane kontrol: Stævneleder: Ca. 3 km. let. UFK hvor der gerne må løbes sammen Bliver hængt op på stævnepladsen, samt lagt ud på hjemmesiden: 40 kr. for alle aldersgrupper. Leje af brik 10 kr. Betaling samtidig med tilmelding til Sydbank, kontonr Medalje til alle klassevinder. Vil være på SOK hjemmeside snarest efter tilmeldingensfristens udløb. Klubvis med angivelse af bane og klasse og brik nr. senest den 20. marts kl. 1900, til Birger Jønsson, Efter tilmelding senest mandag den 26. marts kl mod et tillæg på kr. 10,- pr. løber. Tlf Sten Olof Janson Birger Jønsson Birger Jønsson 19

20 20

21 21

22 22

23 Opslagstavlen SOK Velkommen i klubben til: Rasmus Wrang Andresen Peter Wrang Andresen Tillykke til Nelly Larsen som fylder 80 år den 23. februar Stof til klubbladet kan mailes på nedenståend e adresse: (bemærk ny mailadresse) Udgivelsesterminer for klubblade. Udgivelsestidspunkt Uge nr. Sidste frist for stof til Redaktøren. Februar/marts 8 Fredag uge 6 Maj/juni 21 Fredag uge 19 August/september 35 Fredag uge 33 November/December 47 Fredag uge 45 Læs mere om de enkelte løb på: DOF s hjemmeside eller på orientering.dk hvor der også kan ses indbydelser til flere løb, end de her nævnte. Hanne 23

24 OK- SYD OK Syd er en fælles klub for medlemmer af Sønderborg Orienteringsklub (SOK). og AAIG Orientering, Aabenraa Orienteringsklub (AAIG) Formålet med OK Syd er at samle fælles aktiviteter, for på den måde at lette samarbejdet, fordele arbejdsbyrden samt forøge muligheden for at stille hold til divisionsmatcher og stafetløb. Alle medlemmer af SOK og AAIG er automatisk også medlem af OK Syd. Kontingent til OK Syd betales via SOK eller AAIG. Medlem Ønsker du at være medlem af en af orienteringsklubberne, kan du udfylde nedenstående skema og aflevere den til formanden eller et bestyrelsesmedlem. Adresselisten findes foran i bladet. Hvis du tilmelder hele familien, så husk at oplyse navn og data for resten af familien. Alle er velkomne til at deltage i træningsløbene uden at være medlem af en forening, men man må i så fald selv betale for løbskortet. Har du derudover spørgsmål, så kontakt formand eller et bestyrelsesmedlem for en af klubberne. Navn Adresse Post nr., by Fødselsdato Klub (SOK eller AAIG) Telefon nr. Mailadresse Eventuelle familiemedlemmer Tilmeldingsblanket

AAIG Orientering Årsberetning for 2013

AAIG Orientering Årsberetning for 2013 AAIG Orientering Årsberetning for 2013 Også 2013 var et godt år for AAIG Orientering. Vi har et uændret godt socialt liv i klubben, vi har en god økonomi, vi har haft en pæn medlemstilgang, vores flid

Læs mere

AAIG Orientering Årsberetning for 2012

AAIG Orientering Årsberetning for 2012 AAIG Orientering Årsberetning for 2012 2012 var et positivt år for AAIG Orientering Aabenraa Orienteringsklub, både på det sociale klubmæssige og det resultatmæssige. Vi havde dog en lille tilbagegang

Læs mere

Finn Hove på vej i mål på 3. dagen til Påskeløb i Mols bjerge

Finn Hove på vej i mål på 3. dagen til Påskeløb i Mols bjerge 23. ÅRGANG 2015 NUMMER 2 Finn Hove på vej i mål på 3. dagen til Påskeløb i Mols bjerge Sønderborg Orienteringsklub www.sonderborg-ok.dk Bankkonto: 8010 0007302525 Formand Næstformand Kasserer Trænings-

Læs mere

Eftersnak. Divisionsmatchen d. 31. august i Gyttegaard

Eftersnak. Divisionsmatchen d. 31. august i Gyttegaard 22. ÅRGANG 2014 NUMMER 4. Eftersnak. Divisionsmatchen d. 31. august i Gyttegaard Sønderborg Orienteringsklub www.sonderborg-ok.dk Bankkonto: 8010 0007302525 AAIG Orientering Bankkonto: 7117 001067565 (Sydbank)

Læs mere

23. ÅRGANG 2015 NUMMER 3. Søndagsfrokost på bålpladsen med snobrød,

23. ÅRGANG 2015 NUMMER 3. Søndagsfrokost på bålpladsen med snobrød, 23. ÅRGANG 2015 NUMMER 3 Søndagsfrokost på bålpladsen med snobrød, Sønderborg Orienteringsklub www.sonderborg-ok.dk Bankkonto: 8010 0007302525 Formand Næstformand Kasserer Trænings- og ungdomsudvalg Kortudvalg

Læs mere

24. ÅRGANG 2016 NUMMER 2

24. ÅRGANG 2016 NUMMER 2 24. ÅRGANG 2016 NUMMER 2 Pernille, Bjarne og Maria til Grænsedysten Bestyrelsen i OK Syd Formand: Næstformand og Ungdomstræning: Kasserer og kortudvalg: Bestyrelsesmedlem og Kortudvalg: Bestyrelsesmedlem

Læs mere

24. ÅRGANG 2016 NUMMER 4

24. ÅRGANG 2016 NUMMER 4 24. ÅRGANG 2016 NUMMER 4 Maria Bargmeyer kommer i mål ved c-løbet i Kelstrup plantage Bestyrelsen i OK Syd Formand: Næstformand og Ungdomstræning: Kasserer og kortudvalg: Bestyrelsesmedlem og Kortudvalg:

Læs mere

24. ÅRGANG 2016 NUMMER 1

24. ÅRGANG 2016 NUMMER 1 24. ÅRGANG 2016 NUMMER 1 Vinderne i SM Sprint Sønderborg Orienteringsklub www.sonderborg-ok.dk Bankkonto: 8010 0007302525 Formand Næstformand Kasserer Trænings- og ungdomsudvalg Kortudvalg Kort, rentegning

Læs mere

25. ÅRGANG 2017 NUMMER 2. Jørn Clausen løber i mål ved Påskeløbet.

25. ÅRGANG 2017 NUMMER 2. Jørn Clausen løber i mål ved Påskeløbet. 25. ÅRGANG 2017 NUMMER 2 Jørn Clausen løber i mål ved Påskeløbet. Bestyrelsen i OK Syd Formand: Næstformand og Ungdomstræning: Kasserer og kortudvalg: Bestyrelsesmedlem og Kortudvalg: Bestyrelsesmedlem

Læs mere

24. ÅRGANG 2016 NUMMER 3

24. ÅRGANG 2016 NUMMER 3 24. ÅRGANG 2016 NUMMER 3 Ungdomstræning i Katrinelund Bestyrelsen i OK Syd Formand: Næstformand og Ungdomstræning: Kasserer og kortudvalg: Bestyrelsesmedlem og Kortudvalg: Bestyrelsesmedlem og SI koordinator:

Læs mere

Frede Jacobsen og Mogens Thomsen fik bronze medalje ved DM stafet i klassen H70

Frede Jacobsen og Mogens Thomsen fik bronze medalje ved DM stafet i klassen H70 23. ÅRGANG 2015 NUMMER 4 Frede Jacobsen og Mogens Thomsen fik bronze medalje ved DM stafet i klassen H70 Sønderborg Orienteringsklub www.sonderborg-ok.dk Bankkonto: 8010 0007302525 Formand Næstformand

Læs mere

25. ÅRGANG 2017 NUMMER 1. Så nærmer foråret sig

25. ÅRGANG 2017 NUMMER 1. Så nærmer foråret sig 25. ÅRGANG 2017 NUMMER 1 Så nærmer foråret sig Bestyrelsen i OK Syd Formand: Næstformand og Ungdomstræning: Kasserer og kortudvalg: Bestyrelsesmedlem og Kortudvalg: Bestyrelsesmedlem og SI koordinator:

Læs mere

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså Indbydelse Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj 2017. Klassifikation Løbsområde Arrangør Stævnets hjemmeside Parkering og mødested Stævneplads Afstande Kørsels vejledning

Læs mere

Orienteringsklubben OK West

Orienteringsklubben OK West Orienteringsklubben OK West Bestyrelsens beretning for 2011. Generalforsamlingen resulterede i genvalg til Anna Trab og nyvalg til Monika Kobberholm ifm udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2011

Læs mere

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle INSTRUKTION Klassifikation: Løbsområde: Stævnet er et

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts i Kirkemilen

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Mødested: Snabs klubhus, Helligkildevej 2, Vejle Mødedato: Torsdag d. 7/6 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter for Sydkredsens klubber og Kredsudvalg

Læs mere

OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Foreløbig Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts

Læs mere

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Indbydelse Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Lørdag den 10. marts i Tolne Skov, og Søndag den 11. marts i Tversted Klitplantage. Der er fortræning fredag

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division 27. september 2015 INSTRUKTION Arrangør Stævneklassifikation Allerød

Læs mere

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden.

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden. Indbydelse Østkredsen og FIF Hillerød Orientering har fornøjelsen af at byde velkommen til Kreds Ungdoms Match 2016 Fredag d. 4. november kl. 20:00 til søndag d. 6. november kl. 13:30. Weekenden markerer

Læs mere

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 2012 Et aktivt år! Året 2012 i Svendborg Orienteringsklub har været et aktivt år! Vi har igen afholdt en stribe arrangementet både lokale, men også nationale. I weekenden den 11-12.

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015 Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Op/ned 2-3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4-5 division Op/ned 5-6 division 27. september 2015 Stævneklassifikation DM for klubhold 2015 og finale i COWI-ligaen(Danmarks

Læs mere

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 I Odense Orienteringsklub har vi igennem de senere år ligget stabilt på omkring 230 aktive medlemmer ved årets begyndelse, men i 2015 er der sket

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017.

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Indbydelse Kreds ungdomsmatch 2017 Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Fredag 6.oktober kl. 19 søndag d.

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Velkommen til Nymindegab 2013.

Velkommen til Nymindegab 2013. Officiel indbydelse til Danske politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nymindegab den 10., 11. og 12. september 2013. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idrætsforeningerne

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

Beretning 2012. Arrangementer

Beretning 2012. Arrangementer Når der gøres status på 2012, kan vi se tilbage på et på flere måder spændende år. Det har været fuldt af både sjove og krævende opgaver samt flotte resultater såvel organisatorisk som sportsligt. Arrangementer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 3 2012 ÅRG. 45 Klumpfod i Hesselholt skov Referat fra O-møde i Klubhuset 2012 2 den 26.06.2012 Tid: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset,

Læs mere

Orientering OK Gorm OK Snab Talentudvikling

Orientering OK Gorm OK Snab Talentudvikling Til forældre og løbere i Team Vejle Orientering. Træningsplan for talentudvikling SNAB/GORM for efterår 2015. Praktiske oplysninger om tid og sted etc. Selve træningen er berammet til torsdage, hvis der

Læs mere

Indbydelse. til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø

Indbydelse. til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø Indbydelse til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Dato Søndag d. 21. april 2013. Stævnepladsen åbner kl. 09.00. Løbsområde Fanø Klitplantage.

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB. Nr. 2 MAJ-JULI 2011 ÅRG. 44

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB. Nr. 2 MAJ-JULI 2011 ÅRG. 44 MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 2 MAJ-JULI 2011 ÅRG. 44 Bjarke vinder sin klasse ved Påskeløbene 2011 Tirsdagstræning en succes Som noget nyt besluttede vi i bestyrelsen i efteråret 2010

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Indbydelse Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015 Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Lørdag den 14. marts til langdistance i Hammer Bakker Søndag den 15. marts

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Team Vejle Orientering Talentudvikling

Team Vejle Orientering Talentudvikling Til forældre og løbere Træningsplan for talentudvikling SNAB/GORM for forår 2014. Praktiske oplysninger om tid og sted etc. Selve træningen er berammet til torsdage, hvis der ikke er angivet andet i kalenderen.

Læs mere

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 1. Klassifikation: 4-stjernet A-stævne. 2. Stævnecenter: Informationen/stævnekontor på stævnepladserne fungerer samtidig som

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Sydkredsens klubber, Kredsudvalget og DOF ved HS og MS ----------------------------------------------------------------------- Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Læs mere

Op/Ned Match Division, Øst

Op/Ned Match Division, Øst Søllerød Orienteringsklub indbyder til Cowi-Ligaen: Op/Ned 3.-4. division, Op/Ned 4.-5. division, Op/Ned 5.-6. division, samt Åbne Baner i Rude Skov. Dato 25. September 2016 kl. 11:00-15:00 Stævnepladsen

Læs mere

Stævnets hjemmeside er www.piorientering.dk

Stævnets hjemmeside er www.piorientering.dk Officiel indbydelse til Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb på Skagen den 10., 11. og 12. april 2012. Efter aftale med Dansk Politi Idrætsforbund inviterer idrætsforeningerne i København,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 1 FEBRUAR-MARTS 2011 Klubmestrene 2010 ÅRG. 44 Referat fra O-møde i Klubhuset 2011 1 den 6. januar 2011 Tilstede: Orla Kastrup Kristensen, Mikael Rolighed,

Læs mere

Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland

Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 5 NOVEMBER 2009 JANUAR 2010 ÅRG. 42 Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland Referat fra O-møde i Klubhuset

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 4 September - Oktober 2010 ÅRG. 43 Zenia ved VM i Trondheim (foto: Tut) Referat fra O-møde i Klubhuset 2010-5 den 12.08.2010 Tilstede: Orla Kastrup Kristensen,

Læs mere

ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV. 49. Årgang, april 2011, nr. 2. DM-medaljer til Maja og Camilla - igen

ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV. 49. Årgang, april 2011, nr. 2. DM-medaljer til Maja og Camilla - igen ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV 49. Årgang, april 2011, nr. 2 DM-medaljer til Maja og Camilla - igen 1 Redaktion Søren Kjær (ansv.) og Per F. Henriksen Kontakt: soren.kjaer@mail.dk malte107@hotmail.com

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013 Årsberetning for 2013 Løbsåret 2013 Vi har i året 2013 oplevet mange spændende løb. Årets fynske løbskalender har lignet de foregående år, med mange tilbud til løberne. Med fælles vintercup og Fynsk Sprint

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab. Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til at byde velkommen i Munkebjerg

Læs mere

Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub

Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub INDBYDELSE Arrangører Navn og klassifikation Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub DM Stafet og DM Lang (*****) 5 stjerner Trimtex Senior Cup, 12. og sidste afdeling

Læs mere

ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV. 51. Årgang, august 2013, nr. 3

ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV. 51. Årgang, august 2013, nr. 3 ORIENTERINGSKLUBBEN HTF HADERSLEV 51. Årgang, august 2013, nr. 3 Redaktion Søren Kjær Kontakt: soren.kjaer@mail.dk Næste deadline 12-10-13 (udkommer ca.19-10-13) Oplag: ca. 180 stk. HTF S BESTYRELSE :

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Orientering OK Gorm OK Snab Talentudvikling

Orientering OK Gorm OK Snab Talentudvikling Til forældre og løbere i Team Vejle Orientering. Træningsplan for talentudvikling SNAB/GORM for efterår 2016. Praktiske oplysninger om tid og sted etc. Selve træningen er berammet til torsdage, hvis der

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 2 2012 ÅRG. 45 Christian på børnebanen ved Påsken 2012 på Rømø Referat fra O-møde i Klubhuset 2012 1 den 07.02.2012 Tilstede: Orla Kastrup Kristensen,

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

6. årgang nr. 6 august 2002 Informationsblad for Århus 1900 Orientering

6. årgang nr. 6 august 2002 Informationsblad for Århus 1900 Orientering 05"98 () Informationsblad for Århus 1900 Orientering Tilmeld dig straks til Henning: mai,a; Formanden har ordet!!! CUP-matchen den 22. september Datoen er forhåbentligt for længst noteret, men ellers gør

Læs mere

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 I Odense Orienteringsklub har vi igennem de senere år ligget stabilt på omkring 230 aktive medlemmer ved årets begyndelse. Der er sket en flot stigning

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

FORELØBIG INDBYDELSE

FORELØBIG INDBYDELSE FORELØBIG INDBYDELSE Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Aalborg

Læs mere

OK Vendelboerne. Bestyrelsens beretning Resultater og tilbageblik

OK Vendelboerne. Bestyrelsens beretning Resultater og tilbageblik OK Vendelboerne DM-Nat i HOU Skov 2. april H75 Ole F. Thomsen Guld DM-Ultralang på Rømø 25. april D75 Vivi Arildsen Guld JFM-Klassisk 21. aug. i Linå Vesterskov D60 Karin Wæhrens Bronze D75 Vivi Arildsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2013 Tid: Lørdag den 19. januar 2013 kl. 09.45-16.00 Sted: Åløkkeskolen, Kong Georgsvej 31, 5000 Odense C Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Sponsorer. Indholdsfortegnelse:

Sponsorer. Indholdsfortegnelse: Årgang 19 nr. 1 2015 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse: Formandens klumme side 2 Løbskalender side 5 Nordjysk 2-dages side 6 O-Ringen 2015 side 7 Kontingent 2015 side 7 Sponsorer

Læs mere

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Påskeløbet 2014 At arrangere et påskeløb, er en ganske anderledes opgave, end at arrangere et B-løb som normalt er det største løb vi arrangerer. Når det går godt til et B-løb er

Læs mere

Midgårdsormen august Indbydelse

Midgårdsormen august Indbydelse Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Indbydelse Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Parkering Stævneplads Afstande Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg. Rev. med COWI-kurver

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Årgang 12 nr. 3 april 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 12 nr. 3 april 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 12 nr. 3 april 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse: Formandens klumme side 2 Begyndertræning side 3 Løb i nordkredsen side 4 Klubtøj side 6 Påskeløb side 7 Nordjysk

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

2. Klubbens formål. Silkeborg OK's formål er at fremme interessen for og udviklingen af orienteringsidrætten.

2. Klubbens formål. Silkeborg OK's formål er at fremme interessen for og udviklingen af orienteringsidrætten. Vedtægter for Silkeborg Orienteringsklub Stiftet den 1. februar 1949 Nuværende vedtægter vedtaget februar 1982 Senest ændret april 2000 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Silkeborg Orienteringsklub

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 2 APRIL-MAJ 2008 ÅRG. 41 Rico Årets sportsnavn 2007 i Vesthimmerlands Kommune Flot sponsorgave fra Sparekassen Himmerland St. Binderup Orienteringsklub

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Orientering fra formanden Vores divisionsmatch blev ramt af konfirmationer. Mange måtte melde afbud til den første af årets konkurrencedage, inkl. mig selv. De 14, der mødte op, gjorde en fin indsats og

Læs mere

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION JFM STAFET 2012 Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION KØREVEJLEDNING Afmærkning i Grønfeld mellem Femmøller og Kalø. GPS koordinater

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vej 52 (Silkeborg Horsens), 6 km syd for Silkeborg. Fra mødestedet er der ca. 1 km til parkering. Afstande:

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Datoen herfor har I sikkert allerede noteret jer nemlig den 4. december 2004, men har I også husket at svare på Brøggers lille kryds og tværs??

Datoen herfor har I sikkert allerede noteret jer nemlig den 4. december 2004, men har I også husket at svare på Brøggers lille kryds og tværs?? POST1900 8. årgang, nr. 6. November 2004 Informationsblad for Århus 1900 Orientering Formanden har ordet! af Per Lind Jensen Grumstolen og hovedrengøring I år havde vi for første gang et fast hold sat

Læs mere

POST1900. Indholdsfortegnelse:

POST1900. Indholdsfortegnelse: POST1900 Årgang 14 nr. 6 november 2010 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse: Formandens klumme side 2 Klubmesterskab 2010 side 4 Vinterens natløb og træningsløb side 5 Julegaver med

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion Holbæk Orienteringsklub indbyder til Nytårsstafet Søndag den 4. januar 2015 Instruktion Kørevejledning.. : Der vil være skærme fra Kalundborgvej i Fårevejle. Følg Ordrupvej og drej til venstre ad Næsgårdsvej

Læs mere

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet  betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: INDBYDELSE Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Generel information

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Holbæk Orienteringsklub indbyder til Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Søndag den 22. september 2013 Instruktion Stævnet... : Danmarksturneringen

Læs mere