RØDOVRE Nr. 2. Socialdemokraterne April Læs i dette nummer: Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub STEEN RASMUSSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDOVRE Nr. 2. Socialdemokraterne April Læs i dette nummer: Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub STEEN RASMUSSEN"

Transkript

1 Socialdemokraterne April 2005 RØDOVRE Nr. 2 Læs i dette nummer: Leder: Partiet med den store medlemsindflydelse Nu skal der diskuteres eliteidræt i Rødovre Stor interesse for opstillingsmøde Kandidater Britt Jensen og Vivi Skriver Flemming Østergaard Hansen og Annie Arnoldsen Petersen Alex Nielsen og Dora Arvidsen Kai-Ole Gustav og Jan Kongebro Dan Larsen og Ahmed Huseen Dhaqane Jens Jørgen Jensen og Kristian Kjærulff Safdar Sehti og Jan Hylleborg Grethe Kujack og John Hedegaard Margit Grenaae og Carl-Johan Hirsbæk Fremadrettet generalforsamling Medlemsmøde 27. april Gå af NU Aktivitetskalender Aut. el-installatør Aut. røntgenfirma STEEN RASMUSSEN Egegårdsvej Rødovre Telefon Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub Meld dig ind i Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub Formand Grethe Kujack Brandholms Alle 5 b, 1. Telefon

2 Leder Partiet med den store medlemsindflydelse Jeg vil påstå, at Socialdemokratiet i dag er det parti i Danmark, hvor det enkelte partimedlem har mest indflydelse. Lokalt har vi altid gjort meget ud af, at medlemmerne skulle have så megen indflydelse som muligt. Vi arbejder med selvstyrende emne-grupper, som har den direkte kontakt til vore kommunalpolitikere og bestyrelsen i hver enkelt gruppe, og grupperne er med til at udforme vores lokale arbejdsprogram mellem kommunevalgene. Medlemmerne har også mulighed for at være med til at præge kommunalbestyrelsesgruppens arbejde med budgettet ved to budgetmøder et i maj og et i august. Og endelig har vi altid haft urafstemning om, hvilke placeringer de enkelte kandidater skal have gennem en urafstemning. Nu er resten af partiet også kommet med. Først havde vi en urafstemning i den nye hovedstadsregion, om hvem der skulle være partiets regionsrådsformandskandidat. Det vandt vores amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen. Lige nu er der i vores kreds en urafstemning om, hvem der skal være kredsens repræsentant på den socialdemokratiske liste til regionsrådsvalget, hvor vi i Rødovre selvfølgelig håber på, at det bliver vores dygtige kandidat, den nuværende sygehusudvalgsformand, Leif Flemming Jensen. Og vores landsorganisation har netop afsluttet en urafstemning om, hvem der skulle være ny formand for Socialdemokratiet. Det blev en spændende afstemning, hvor næsten 90 pct. af partiets stemmeberettigede medlemmer valgte Helle Thorning Schmidt med 53 pct. af stemmerne mod Frank Jensens 47 pct. Sådan har det ikke altid været. Det er første gang, der er lavet en urafstemning om formandsposten for hele partiet. Tidligere har afgørelserne været truffet i lukkede kredse i folketingsgruppen og repræsentanter fra LO. Og hver gang siden Anker Jørgensen blev valgt på denne måde har de menige partimedlemmer protesteret og fået ændret på reglerne for, hvordan en formand for Socialdemokratiet skal vælges. Efter Anker Jørgensen blev valgt, besluttede kongressen, at valget af en ny formand skulle vælges på en kongres. Det blev også gjort næste gang, hvor Svend Auken blev kåret, men havde ingen modkandidat. Det vil sige en udefra kommende, Arno Norske, meldte sig som kandidat og fik en enkelt stemme. Folketingsgruppen havde besluttet, at det skulle være Svend, og det blev det. Næste gang var der lidt mere demokrati over formandsvalget, idet Svend Auken blev udfordret af Poul Nyrup Rasmussen, men her var det igen kun de delegerede på kongressen som kunne stemme. De valgte som bekendt Poul Nyrup. Da Poul Nyrup blev gået var der også kun en kandidat, Mogens Lykketoft, som blev udpeget af folketingsgruppen. Ganske vist fik han en modkandidat, et helt ukendt navn fra Sydsjælland, som da næsten heller ingen stemmer fik på kongressen. Det var med til, at vi i Rødovre på kongressen foreslog en ændring af vedtægterne for at få en kronprins valgt på en kongres. Forslaget ligger nu i et udvalg, der skal komme med ændringsforslag til vedtægterne, men udviklingen har indhentet dette forslag, hvis vi kan få stadfæstet i vedtægterne, at der for fremtiden skal være urafstemning om formandsposten, hvis der er mere end en kandidat. Det vil vi arbejde for, så vi kan blive ved med at være det parti i Danmark med den største medlemsindflydelse. Jeg er glad for at konstatere, at det var et rigtigt valg af Helle Thorning Schmidt. Hun har virkelig gjort et flot stykke arbejde med at formere et nyt hold og forsvare det i pressen. Bliver hun ved med at holde denne stil, så er jeg ikke i tvivl om, at vi efter næste valg har den første kvindelige statsminister i Danmark. Og så er hun socialdemokrat. Helge Møller formand Bladet Socialdemokraterne/Rødovre Udgives af Socialdemokratiet i Rødovre Ansvarshavende redaktør: Helge Møller, Skodborgvej 3, Telefon/Fax: Redaktionens adresse: Skodborgvej 3, 2610 Rødovre. ISSN Tryk: Foreningssekretariatet. Oplag 600 eksemplarer. 2

3 Fra kommunen Nu skal der diskuteres eliteidræt i Rødovre Igennem længere tid har Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med en række af de sportsklubber, der dyrker eliteidræt forberedt et udspil om Elitepolitik for Rødovre Kommune Oplæget til elitepolitikken skal drøftes på en konference den 28. maj for en bred kreds af interessenter. Hovedtemaerne er Definition af elite Arbejds- og uddannelsespladser Boligforhold Elite- og talentudvikling Idrætsfaciliteter, trænings- og motionscentre Fleksible åbningstider og større selvforvaltning af egen tid Prioritering af faciliteter Idrættens vilkår De der følger med i den lokale presse og specielt på hjemmesiden rnn.dk har gennem de seneste måneder kunnet følge en levende debat om idrættens vilkår. Debatten er et meget godt eksempel på, at debatformen er under kraftig ændring i disse år. Mediernes udvikling medfører, at der kræves hurtige reaktion fra bl.a. os politikere. Tålmodigheden er ikke stor. Jeg havde selv den forunderlige oplevelse at blive bebrejdet, at jeg ikke reagerede på nogle indlæg om grusbaneforholdene i forbindelse med den sene vinter. At jeg ikke havde set indlæggene, fordi jeg var bortrejst, er en helt anden sag. Senest har en konservativ byrådskandidat i skarpe vendinger angrebet embedsmænd og os socialdemokrater for nærmest at ødelægge forholdene for at drive idræt i Rødovre. Hvis man alene skal holde sig til de konservatives Erik Rico Hansens måde at orientere på i en artikel på rnn.dk, så opdager man ikke, at banerne i Espelunden faktisk blev ryddet. Man opdager heller ikke, at der er specielle årsager (vandindvindingsområde) til, at arealerne ved Horshøjvej ikke kan behandles, så de er anvendelige til træningsbrug i forbindelse med snerydning. Dette ændrer ikke ved, at det er utilfredsstillende for dem, der er afhængige af banerne, at de ikke kan komme til at træne, når vejrguderne har besluttet sig til at drille. Så derfor satte jeg et arbejde i gang med at finde en permanent løsning på, hvordan grusbanerne samlet set kan fordeles næste gang, vi kommer i en lignende vejrsituation, som den i marts. I den nærmeste fremtid holder jeg et møde i kultur og fritidsforvaltningen med de berørte parter om denne plan. Erik Rico Hansen nævner i sin artikel også, at»i Avarta var vi i gang med et stort set selvfinancieret projekt om en ombygning, så vi kunne få et klublokale.. «og»efter flere møder med diverse forvaltninger har vi simpelthen givet op,.«for Avarta er der ingen grund til at give op tværtimod! Netop ideen med at kommunen går ind og støtter klubber, der ønsker at gennemføre et projekt, baseret på egen indsats er et godt eksempel på en samarbejdsmodel, som jeg gjorde mig til talsmand for i en artikel for 1/2 år siden og som jeg aldrig har fået respons på. Konkret er der et udspil på trapperne overfor Avarta ud fra den model, som jeg beskrev. Med hensyn til prioriteringen af kommende halbyggerier, så har en enig kommunalbestyrelse fulgt FIR s anbefaling af at bygge en tennishal først, da det samlet set giver den største nytteværdi for sporten. Debatten har resulteret i, at Rødovre Håndboldklub har inviteret mig til et møde med forskellige klubber for at drøfte samarbejdsrelationerne. Det betragter jeg som en god anledning til at komme bag om overskrifterne og ind til realiteterne. Kulturnat bliver til dag Det er altid svært at ændre navn på en begivenhed, der er indarbejdet, men navnet kan være så misvisende, at der ikke er megen fornuft i at fastholde det. Derfor er Rødovres»Kulturnat«blevet til»kulturdag«. Det kendte logo for begivenheden den glade okse fastholdes, men månen i baggrunden er blevet til en sol, hvilket oksen er meget tilfreds med. Plan- og serviceredegørelse, 2005 I kommuneplanen er der oplistet en lang række opgaver, der skal udføres som led i kommunens arbejde med at nå målsætningerne på 10 politikområder. Plan- og serviceredegørelsen er et led i dette arbejde og vil sin årlige udgivelse kunne vise 3

4 Fra kommunen noget om status. Redegørelsen indeholder både projekter, der er gennemført og andre, der er sat i værk. I 2004 er bl.a. følgende opgaver afsluttet: Grønt tilbud til skoler og daginstitutioner Handlingsplan for kvalitet i miljøtilsyn Forbedring af vandkvaliteten Forsøg med teater og musik Nedsættelse af en sundhedsgruppe Udarbejdelse af sundhedsprofil for ældrebefolkningen Ventelister til børnepasning På optællingsdagen den 31. marts for børn, der har behov for pasning den 1. april, var der i alt 129 på venteliste, mod 133 måneden før. 1. februar var tallet 103 og 1. januar 85. Der laves i år 40 nye pladser i Tjørneparken og som sædvanlig starter turprojekterne op. Det er en relativ dyr buffer, som år efter år tages i brug, og som medvirker til at få ventelisterne bragt betydeligt ned. Mange forældre føler sig naturligt pressede, når de skal tilbage til et job efter orloven og ikke har sikkerhed for, at de kan få en plads til tiden. Fra næste år vil der være pladsgaranti, og så er den usikkerhed heldigvis borte. Hvis vi i Rødovre håndterede vores ventelisteregler, så man ikke havde krav på at flytte sit barn fra dagpleje til vuggestue, når man først havde fået en dagplejeplads, så ville det samlet set betyde, at vi ikke havde nogen ventelisteproblematik. I realiteten har vi de pladser, der er behov for. Ventelister til plejehjem (20. marts) I marts i år var der i alt 76 ældre personer, der venter på plads på plejehjem, heraf var 47 borgere i Rødovre, visiterede til plejehjem i kommunen, 4 borgere i Rødovre, visiteret til andre kommuners plejehjem, 4 borgere i Rødovre, visiteret til kommunens eller andre kommuners plejehjem, 18 borgere i andre kommuner, visiteret til plejehjem hos os. Så der er bestemt brug for de mange nye pasningspladser, der er med i det nye budget. Den 20. marts var der i alt 222 permanente beboere på vores plejehjem. Stor interesse for opstillingsmøde Der var stor interesse for partiets opstillingsmøde, hvor 20 kandidater præsenterede sig, hvorefter de 95 fremmødte medlemmer skulle placere dem på den liste, som med dette blad er udsendt til medlemmerne. Desværre røg to kandidater ud, da der kun skulle opstilles 18 på listen idet den 19. på forhånd var valgt på generalforsamlingen, nemlig vores borgmester Erik Nielsen, som dermed automatisk har fået 1. pladsen. Der blev, ligesom medlemmerne skal gøre ved urafstemningen nu, sat points ved 10 kandidater, hverken færre eller flere. Og de blev prioriteter, så den, man ville have først på listen fik 10 points, nr.2 fik 9 points og så fremdeles. De to, som ikke fik stemmer nok til at komme på listen var Preben Rølling med 48 points og Poul Alexandersen med 65 points. Men de skal have en stor tak for at stille op. Listen, som medlemmerne nu skal gøre færdig til en endelig liste, kom til at se således ud: Britt Jensen med 630 points Vivi Skriver med 449 points Flemming Østergård Hansen, 428 points Annie Petersen 419 points Alex Nielsen 413 points Dora Arvidsen 360 points Kai-Ole Gustav 342 points Jan Kongebro 298 points Dan Larsen 295 points Ahmed Dhaqane 248 points Jens Jørgen Jensen 206 points Sagdar Sethi 175 points Jan Hylleborg 145 points Grethe Kujack 129 pionts John Hedegaard 122 points Margit Grenaae 117 points Carl-Johan Hirsbæk 99 points 4

5 Kandidater Britt Jensen Alder: 34 år Stilling: Afdelingschef, cand.scient.adm. fra RUC / 1995 Bopæl: Knud Anchers Vej 57 Fritid: Foreningsarbejde Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1994 og har været formand for socialudvalget siden De svageste og socialområdet er det vigtigste for mig. Og vi er nået langt med en god kvalitet. Der er stadig et stykke vej og det arbejde vil jeg være med til at gøre færdigt. Det er min vision, at man altid skal kunne regne med Rødovres socialvæsen. At der er forskel på om man bor her eller et andet sted. Ældreområdet HAR topprioritet i Rødovre. Det er min mærkesag, at vores ældre får en værdig alderdom. Jeg ønsker mere omsorg til vores ældre. Både dem på plejehjem og dem som bor hjemme. I de nærmeste år skal vi udvikle en sundhedspolitik og have et sundhedscenter i Rødovre. Det boligsociale arbejde er vejen til et ligeværdigt samfund. Vi har set, hvor imponerende det boligsociale arbejde er i Kærene. Det er lykkes at vende en negativ spiral til en positiv udvikling. Det arbejde skal fortsætte og udbredes til andre boligområder. Sidste år lykkedes det os at knække ledighedskurven. Over 150 af de svage bistandsklienter kom i arbejde. Den udvikling vil jeg fortsætte: For arbejde til alle, bryder den negative sociale arv. Jeg lægger stor vægt på samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og kommunen, fordi det er til gavn for de svageste borgere. Derfor skal den økonomiske støtte til foreningerne øges. Det sociale område er min hjertesag. Vi er nået langt, men der er stadig et stykke vej. Jeg vil fortsat gerne være med, når videreudviklingen af en bæredygtig social service skal sikres. Som Oluf Palme sagde: Politik er viljen til at ville - og jeg vil. Vivi Skriver Bopæl: Rødovre Parkvej 572 Stilling: Sekretær og konsulent Fritid: Kultur og idræt Jeg er født og opvokset i Rødovre. Jeg har en søn på 32 og 2 vidunderlige børnebørn. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen siden sidste kommunalvalg, et arbejde jeg er meget glad for. Jeg er bl.a. næstformand i det sociale udvalg, udvalgsmedlem i kultur- og fritidsudvalget. Ligesom jeg bestrider en del bestyrelsesposter på musikskolen, Dorthe Marie Hjemmet Heerup Museet. Det er alle poster som jeg er meget glad for. Jeg er i øvrigt domsmand på år. På den sociale side er det især vore ældre medborgere, der har en stor plads, hos mig. Et for mig, rimeligt nyt område, på den sociale side, er vore demente medborgere, som er en stor opgave for os. Vi har mange ting på beddingen, for netop disse medborgere. I det hele taget, vil jeg især arbejde hårdt for de af vore medborgere, med de smalleste skuldre. I kultur- og fritidsudvalget er det ganske andre ting, vi arbejder for og med. Her er det bl.a. alle vore idrætsfolk og kultur institutioner vi samarbejder med. Også det er spændende, at være med til at præge. Det er utrolig vigtigt for alle vore børn og unge ja sandelig for os alle, at passe på sig selv. Det er der rig mulighed for, her i Rødovre. Idræt og motion i al almindelighed, kan jo dyrkes på mange niveauer. Jeg vil, meget gerne fortsætte arbejdet i kommunalbestyrelsen. De første 3 _ år har været meget spændende og lærerige. 5

6 Kandidater Flemming Østergaard Hansen Alder: 36 Bopæl: Auroravej 21 C Stilling: Konsulent i Kommunernes Landsforening Fritid: Fodbold Jeg bor sammen med min kæreste og vores to børn, David og Agnes og er uddannet i offentlig administration med suppleringsuddannelser i Retorik og Mellemøststudier. Jeg har altid været interesseret i politik og blev DSU er i Skagen allerede som 14-årig og har været aktiv lige siden bl.a. som FUmedlem i DSU i seks år, heraf to som forbundssekretær, ligesom jeg har været næstformand i Dansk Ungdoms Fællsråd. Derudover har jeg været medlem af hovedbestyrelserne i Socialdemokratiet, DUI Leg og Virke og Arbejderbevægelsens Internationale Forum, Arte og AOF Danmark. I de seneste to år har jeg været sekretær for bestyrelsen i Rødovre. Hvis I vælger mig til kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for at de serviceydelser, som leveres af Rødovre Kommune skal være bedre end i de kommuner, vi normalt sammenligner os med, og at Rødovre får en tydeligere egen profil, så vi ikke blot rubriceres som en Vestegnskommune. Og så mener jeg, at det er helt nødvendigt, at vi sætter et arbejde i gang for at bryde den negative sociale arv. Det skal gøres via en indsats lige fra sundhedsplejen over børneinstitutionerne til skolen. Annie Arnoldsen Petersen Alder: 41 år Bopæl: Fortvej 6B Stilling: Socialpædagog Fritid: Roning Jeg har læst kinesisk og filosofi på Københavns universitet, men mit studiejob indenfor den socialpædagogiske sektor gjorde indtryk, og i dag er jeg ansat i et Bofællesskab for senhjerneskadede og bevægelseshandicappede unge i Hvidovre kommune. Her har jeg i en periode også været tillidsrepræsentant for SL erne. Min fritid fordeler sig på havearbejde i mit sommerhus, heppekor for mine børn i diverse sportsklubber, aktiv roer i Lyngby Dame Roklub, Domsmand/Nævning i Østre Landsret samt ikke mindst som bestyrelsesmedlem i vores socialdemokratiske vælgerforening. Her er jeg tovholder i Børne- skolearbejdsgruppen, samt medlem af ældre- socialarbejdsgruppen. Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen fordi, jeg gerne vil være med til at sikre, at de svageste borgere fortsat får den hjælp, omsorg og støtte de har behov for. Især vil jeg gerne være talerør for de personer og pårørende, som ser frem til resultaterne af strukturreformen med nervøsitet, fordi de er usikre på, hvad denne kommer til at betyde for deres liv. Jeg vil gerne medvirke til, at Rødovre også i fremtiden har ry for at være en børnevenlig kommune. Lad mig bare slå fast: Jeg synes ikke det er i orden, at børn på langt over et år venter på en vuggestueplads. Men samtidig mener jeg heller ikke, at hensynet til kvantiteten skal ikke gå ud over kvaliteten. I vores samfund, hvor begge forældre går på arbejde, er det i høj grad i daginstitutionerne, skolerne og i sportsklubberne m.v., børnene lærer de sociale færdigheder, vi alle er så afhængige af, de får lært. Derfor mener jeg også, disse steder skal have så gode rammer som overhovedet muligt, til at løfte denne vigtige opgave. 6

7 Kandidater Alex Nielsen Alder: 64 år Bopæl: Schweizerdalstien 67 Stilling: Direktør for Akademikernes Arbejdsløshedskasse Fritidsinteresse: Cykling Jeg stiller op for 7. gang til valg til kommunalbestyrelsen og gør det med en vished om, at med min erfaring og usvækkede interesse for politik og for forholdene i Rødovre er jeg ikke bange for endnu engang at tilbyde min indsats for Socialdemokratiet. Jeg har fortsat en tro på, at vi er de bedste til at varetage en social retfærdig udvikling. Vi har altid haft og vil altid have dette blik for retfærdighed. Det er selve kærnen i vores politiske grundlag. For mig er det et grundlæggende synspunkt, at for at borgerne kan vise os tillid nok til at lade os regere, så skal der være styr på den kommunale økonomi. Den linie har jeg ydet mit til, har stået for og vil fortsat stå for. Fundamentet skal være i orden, og det skal være solidt. Det har vi gjort, samtidig med, at vi har løst en lang række andre opgaver. Jeg vil meget gerne være med, midt i en politik, der - gør det endnu bedre at være ældre, - gør børnepasningen og undervisningen endnu bedre, - sikrer idrætten flere faciliteter, - fortsætter arbejdet med den smukke by Med mine holdninger til et retfærdigt samfund og min brede erfaring i kommunalpolitik som mangeårig gruppeformand, udvalgsformand på skole og kulturområdet og medlem af økonomiudvalget, er jeg sikker på, at jeg fortsat kan yde et bidrag for udvikling og social retfærdighed i Rødovre. Så hvis du er enig i det, så tager jeg meget gerne mod din støtte. Dora Arvidsen Alder: 66 år Stilling: Fhv. ekspeditionssekretær på Rødovre hovedbibliotek. Bopæl: Horsevænget 282 Fritidsinteresse: Idræt Jeg er medlem af Teknik- og miljøudvalget i Rødovre kommune. Det har jeg været rigtig glad for og be'r derfor om 4 år mere; for at følge forskellige opgaver, som jeg har med til at igangsætte. Som cyklist og ikke bilist er jeg garant for at følge vedligeholdelsestilstanden på vore veje og cykelstier. Som flittig bruger af off. transportmidler vil jeg også følge resultaterne af HURs nedlæggelse (i kommunalreformen) og hvilken betydning det får for vor kommune, meget nøje. Stadig vil jeg bekæmpe unødigt vandspild og brug af pesticider, som forurener vort grundvand. Forskønnelse af vore parkanlæg er vi godt i gang med og som bruger af stadionhallen via Orient er jeg meget opmærksom på, hvilke forhold for udfoldelse af aktiviteter, vi har i området nord for Jyllingevej. Jeg er 66 år og bedstemor. Med den indfaldsvinkel har jeg været erfaren til at sidde i Børn- og ungeudvalget. Det er det udvalg, der beslutter om børn skal tvangfjernes fra de forældre, som ikke magter den store udfordring, det er at opdrage børn og give dem den fornødne tryghed i opvæksten. I den forløbne periode har jeg tit fået bemærkningen: "Vi hører ikke meget til dig". Men da det er udvalgsformændene, som primært er dem, der skal udtale sig, betyder det ikke, at det ikke er vigtigt for dem, at vi andre, som bagland, er med til at hjælpe dem frem til den beslutning, de så giver udtryk for. Jeg har givet udtryk for, at jeg kunne ønske direkte transmission fra udvalgsmøderne så borgerne fik større indblik i på hvilken måde, vi som kommunalpolitikere forsøger at formidle de penge, vi har til rådighed ud til størst mulig gavn og glæde. 7

8 Kandidater Kai-Ole Gustav Alder: 59 Bopæl: Rønneholmsvej 36 Stilling: Sognepræst Fritid: Kultur Viceborgmester Kan du gøre en forskel? Det er et spørgsmål, som man bør stille sig selv, hver gang man stiller op til valg. For i et politisk organ som en kommunalbestyrelse drejer det sig ikke om for enhver pris at blive, men først og fremmest om at ville, men også at kunne at have mulighed for at gøre en forskel. en forskel i den rigtige retning. Som Eriks stedfortræder som viceborgmester har jeg i en vis grad måttet være generalist, men Jeg har i tidens løb prøvet lidt af hvert, men integrationsområdet fyldt en del for mig i de sidste fire år. Indvandrerpolitik er et landspolitisk område, som vi rent lokalt på kommuneplan kun har begrænset indflydelse på. Anderledes er det med integrationsprocessen. Den er en del af vores hverdag, der til stadighed kræver, at vi tager stilling at vi har holdninger. I Integrationsrådet har vi besluttet os for i denne valgperiode særligt at sætte fokus på børn og unge. Det er et opnåeligt mål at engagere de etniske minoriteter i det offentlige liv Ahmed, der talte lige før mig er et godt eksempel på at det kan lade sig gøre. Ad den vej kan Integrationsrådet få en tilsvarende funktion inden for sit område, som Seniorrådet har for de ældre. Som formand for den selvejende Institution Dorthe Mariehjemmet har jeg selvfølgelig en særlig interesse for ældre og plejehjemspolitikken. Jeg bliver tit spurgt om, hvordan det får med udbygnings og moderniseringsplanerne på Dorthe Marie. Til slut: Jeg tror godt jeg kan være med til at gøre en forskel. Jan Kongebro Alder: 49 år Stilling: Faglig sekretær Fritid: Fodbold Jeg har arbejdet i fagbevægelsen i 20 år og er i dag faglig sekretær i Teknisk Landsforbund og sidder som sådan i hovedbestyrelsen. Det gør jeg også i LO i Hovedstaden, ligesom jeg er medlem af LO s miljøudvalg. Jeg har boet i Rødovre siden 1964, dog med en kort afstikker til Brønshøj, hvor jeg var suppleant i kredsbestyrelsen og udpeget som domsmand. Jeg har altid interesseret mig for det politiske arbejde og det, at arbejde for de svage i samfundet. De politiske gener stammer fra bl.a. min morfar, som var sognerådsformand i Broager kommune og min onkel Knud Damgaard som i en lang årrække sad i Folketinget, så der har altid været talt politik ved familiesammenkomster. Privat er jeg gift med Maj-Britt, har 2 børn, og alle er vi engageret i foreningslivet i Rødovre. Jeg er formand for Islev Boldklub, som jeg har været med til at udvikle fra at være på 49 til 350 medlemmer, og her igennem har jeg oparbejdet et stort netværk indenfor idrætten. Mit arbejde for idrætten blev belønnet af Sjællands Boldspil Union, hvor jeg i januar 2004 modtog æresnålen for 25 års arbejde, men kronen på værket var udnævnelsen som årets idrætsleder i 2004, i Rødovre kommune. Jeg nærer en stor kærlighed for Rødovre, og synes det er en fantastisk by, at bo i. Der er skabt mange gode resultater og tilbud, men der er stadig masser, at tage fat på. Jeg vil arbejde målbevidst for, at opnå de resultater vi i fællesskab har sat os. 8

9 Kandidater Dan Larsen Alder: 54 år Bopæl: Birkmosevej 6, 1.tv. Stilling: Lærer ved Tinderhøj skole Fritid: Kultur Jeg har i mange år været politisk aktiv og har de seneste syv år siddet i partiets bestyrelse. Og det er dette arbejde, der har givet mig det mod, lyst og indsigt, som jeg mener kunne være til gavn i kommunalbestyrelsen. Jeg går ikke af vejen for en politisk dyst, men når man er kommet frem til en fælles holdning, arbejder jeg 100 pct. inden for beslutningen. Mit udgangspunkt er altid arbejdet for de svage og de svageste i samfundet, og i dette forhold er jeg ret kompromisløs i mine holdninger. Bliver jeg valgt kunne jeg godt tænke mig, at mine arbejdsområder blev idræts-og kulturområdet, hvor jeg også har været tov-holder for dette område i bestyrelsen. Men også selv by-og boligudviklingen har min interesse, og så ville jeg kunne bidrage med ting indenfor skoleområdet via mit job som lærer. Jeg har tidligere været aktiv inden for boligbevægelsen både som afdelingsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Fagforeningernes boligforening. Og jeg har altid været aktiv i min fagforeninger både lokalt og på landsplan. Bl.a. har jeg siddet 10 år i hovedbestyrelsen for vores A-kasse. Fagligt arbejder jeg nu indenfor Lærernes Pension. Min fritid bruger jeg på kortspil teater, biograf og museumsbesøg. Ahmed Huseen Dhaqane Alder: 39 år Bopæl: Brandholms Alle 3 B 3.tv. Stilling: Bogholder Fritid: Fodbold, foreningsarbejde Jeg er født i Kismayo, Somalia i I 1994 flygtede jeg fra borgerkrigen til Danmark. De første år boede jeg i Maribo på Lolland, hvor jeg lærte dansk, arbejdede på turistbureauet og havde tolkeopgaver for kommunen og Dansk Flygtningehjælp. Senere flyttede jeg til Rødovre. I 2003 blev jeg færdig med min uddannelse som regnskabsassistent og i dag arbejder jeg som bogholder i COWI A/S. På baggrund af mine egne oplevelser mener jeg, at integration er et af de vigtigste spørgsmål i Danmark i dag. Hvis samfundet skal hænge sammen, skal indvandrere og danskere have lige vilkår og muligheder. Det gælder på arbejdsmarkedet, for de unge og på skoler og daginstitutioner. Arbejde er en fundamental ting for alle mennesker. Kommunen skal hjælpe arbejdsløse med at bryde den sociale arv og forsørge sig selv. Først og fremmest skal der gøres en indsats for kontanthjælpsmodtagere. Der skal ikke være ghettoskoler-eller daginstitutioner i Rødovre. Derfor skal både ressourcestærke og svage børn og elever fordeles på skolerne og mellem daginstitutionerne. I 2002 blev jeg valgt til Rødovre Kommunes integrationsråd og genvalgt i I 2002 modtog jeg Initiativprisen i Rødovre. Prisen indstilles af Kulturelt Samråd i Rødovre og uddeles til folk, der har gjort indsats for integration. Samme år var jeg medstifter af foreningen Rent Vand til Afrika, som indsamler penge til vandpumper i krigshærgede områder i Somalia. I 2001 tog jeg initiativ til Den Somaliske Børneklub i Rødovre (2001). Desuden fungerer jeg som rådgiver og formidler af somalisk kultur overfor bl.a. journalister og studerende. Jeg håber at jeg får mulighed for at fortsætte mit arbejde med integration i kommunalbestyrelsen efter næste kommunalvalg. 9

10 Kandidater Jens Jørgen Jensen Alder: 56 år Bopæl: Brandstrupvej 27 Stilling: Falckredder Fritid: Floorball Jeg er i dag medlem af kommunalbestyrelsen, hvor jeg er næstformand i Børn- og skoleudvalget, formand i Børn- og ungeudvalget, og sidder i bestyrelsen for Børnehuset Carlsro, Islev skolebestyrelse, og i Rødovre Boligselskabs hovedbestyrelse. Af andre tillidshverv kan nævnes Formand i Rødovre Ungdonspension, kasserer i Trivselsklubben Falck Hvidovre. Den seneste valgperiode har jeg været beskæftiget med børn. Det være sig både institutioner og skoler. Det har været et spændende område, hvor vi er nået meget langt, men der er endnu et stykke vej, før vi som socialdemokrater kan være helt tilfredse. Vi er meget tæt på pasningsgaranti af de små børn, og med de tiltag, som vi er i gang med, sker det i allernærmeste fremtid. Jeg beskæftiger mig desuden med de børn, som af en eller anden årsag, ikke kan bo hos deres forældre. Denne opgave er for mig vigtig, da det her drejer sig om de udsatte børn og unge. Alle skal i et socialdemokratisk sanfund have de bedste betingelser for uddannelse og udvikling. Et par af vore skoler har indført en form for madordning, hvilket jeg personligt gerne ser indført på alle skoler, da det at få ernæringsrigtig kost vil fremme opmærksomheden hos børnene, således at de får det bedste ud af deres undervisning. Jeg vil gerne være med i endnu en periode, således at de tiltag der er sat i gang, bliver fulgt til dørs. En stemme på mig vil være en stemme på fortsat social balance i vor kommune. Med et stærkt socialdemokrati kan vi i fællesskab nå langt. Kristian Kjærulff Alder: 32 Bopæl: Rødovrevej 236 C. st. Stilling: Samfundssproglig student. 1-årig HTX Fritid: Fodboldtræner i 10 år bl.a. i AB-Elite-afd. og på DBU s fodboldskoler I dag er vores parti, og den måde vi styre Rødovre Kommune på, under angreb hver eneste uge i lokal aviserne. Fra Venstre og ikke mindst Dansk Folkeparti. Derfor har jeg siden 2001 igen og igen gået til modangreb på disse mennesker som angriber vores Rødovre. Det har jeg gjort befolkningen i Rødovre opmærksom på blandt andet, når Venstres Helle Skaarup taler om en bedre folkeskole er det hykleri af værste skuffe. Folkeskolen er altid blevet dårligere under Venstre ledelse. Og at Dansk Folkeparti ingen løsninger har på den stigende ledighed. Jeg vil bruge min position som Kommunalbestyrelses-medlem til at give mine mange indlæg i lokalaviserne mere vægt. Til sidst vil jeg sige til jer, at efter at Dansk Folkeparti er kommet på banen. Ja, så er det altså ikke længere nogen selvfølge at Rødovre har en Socialdemokratisk borgmester. Vi skal med andre ord til at kæmpe sten hårdt for at bevare magten. Derfor vil jeg meget meget indtrængende bede jer om at denne gang at stemme på de kandidater som I mener bedst vil kunne kæmpe den kamp. Ikke for Socialdemokratiets skyld. Men for alle de mennesker som komme til at lide under en borgerlig borgmester. 10

11 Kandidater Safdar Sehti Alder 63, født i Pakistan, men er dansk statsborger. Bopæl: Nørrekær 18, 10.tv. Stilling: Socialrådgiver og tolk. Interesser: Indvandrerspørgsmål Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i 16 år. Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder som tolk og foredragsholder om 3. verdens problemer med hensyn til fattigdom, uddannelse og jobmuligheder. Jeg sidder i bestyrelsen for socialdemokratiet her i Rødovre og er 1. suppleant ved kommunalbestyrelsen Jeg forbereder alle partiforeningens møder af Gunnekær, hvor jeg tager mig af alle de praktiske opgaver både inden og efter møderne. Endvidere har jeg deltaget i alle FU-og gruppemøder og har deltaget i flere kommunalbestyrelsesmøder som 1. suppleant, når et kommunalbestyrelsesmedlem har meldt sig syg. Desuden har jeg deltaget som delegeret i meget spændende møder omkring den kommende regionsplanlægning, ligesom jeg har været delegeret til kredsrepræsentantskabsmøder. Gennem alle disse møder har jeg fået stor politisk erfaring og lært, hvordan man arbejder som socialdemokrat med vores mærkesager her i Rødovre bl.a. med vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, ældreforsorg samt integration. Fremadrettet vil jeg arbejde for, at der oprettes flere afsnit til ældre indvandrere i de nuværende plejehjem i Rødovre, men jeg vil tale til alle borgere i Rødovre, Men selvfølgelig har indvandrer-og flygtningepolitikken en stor plads i mit hjerte, og jeg mener også at have en særlig god kontakt til disse grupper i kraft af min pakistanske baggrund og min bopæl i kærene. Jeg vil altid være loyal overfor Socialdemokratiet og vil fortsat gerne tjene borgerne i Rødovre Kommune. Jan Hylleborg Alder: 59 Bopæl: Juelsmindevej 11 Stilling: Varmemester. Fritid: Lokal-TV-produktion Jeg har været formand i otte år for LO-Rødovre en meget spændende tid med mange aktiviteter, alligevel er jeg ny i Rødovresammenhæng, idet jeg kun har boet her i 14 år. Når kommunalreformen er gennemført, vil regeringen have så megen magt over kommunerne, at den næsten kan diktere, hvad der skal udliciteres, og det vil først og fremmest være på sundhedsområdet. Her mener jeg, at vi lokalt skal være mere politisk end administrative. Jeg indrømmer, at jeg ikke har forstand på sport, men jeg anerkender, at det har stor samfundsmæssig betydning, og derfor skal der være gode muligheder for, at de sportsinteresserede kan udfolde sig. Som mange ved, laver jeg lokal-tv og er på denne måde kommet i kontakt med mange af Rødovres foreninger og klubber. Et område der er så fuldt af liv og initiativ uden de optimale vilkår. Der kunne jeg godt tænke mig flere steder, som er brugerstyret i stil med Vandværket. Kaffetårnet eller Prøven kunne være gode muligheder, det sidste når amtet bliver nedlagt. Et andet interessepunkt er den almene boligsektor, hvor jeg mener, at folk skal have lov til at indrette sig mere forskelligt og med samme ret, som folk i den privatejede boligmasse. Forskelligheden er fremtiden, og der vil jeg gerne være med til at gå forrest. Jeg har mange flere kæpheste: Affaldshåndtering, de ældre og de etniske gruppers mulighed for selv at bestemme. Lad de stærke skabe en ring om de svage, sådan kan vi gå fremtiden i møde. 11

12 Kandidater Grethe Kujack Alder: 72 år Bopæl: Brandholms Alle 5b, 1. Stilling: Folkepensionist Interesser: Sociale forhold Jeg har boet i Rødovre Kommune i over 5o år og hele mit arbejdsliv har jeg tilbragt i fagbevægelsen, hvor jeg har arbejdet som sagsbehandler og som a-kasse leder. Da jeg gik på efterløn blev jeg indvalgt i Ældrerådet/Seniorrådet, som jeg nu er formand for og hvor jeg også arbejder til gavn for mennesker nemlig Rødovre Kommunes pensionister. Ligesom jeg skriver i Senior Stafetten Når jeg vil stille op til Kommunalbestyrelsen har jeg selvfølgelig mange tanker om, hvad jeg vil arbejde for. En af mine grunde er, at Rødovre Kommune har lavet et godt projekt, der hedder et godt ældreliv. Men for at det skal blive godt og til gavn for de ældre er det vigtigt at prioritere rækkefølgen af de tiltag, der skal til. Og det vil jeg meget gerne være med til. Nemlig at sætte de ældres fingeraftryk på projektet. En anden grund er, at vi jo desværre ved de sidste to folketingsvalg har mistet mange stemmer til andre partier. Og vi skal arbejde hårdt for at få regeringsmagten igen. Jeg færdes meget i pensionistkredse, og har konstateret, at en del af vore gamle kernevælgere har stemt på Dansk Folkeparti ved disse valg. De forlod landspolitikken da partiet lavede den såkaldte dødspakke ved politiforliget, hvor vi jo desværre var med til at forringe folkepensionisternes levevilkår. Mange af de ældre har i dag den opfattelse, at det er Dansk Folkeparti der er det "Rigtige Socialdemokrati". Denne fejlagtige holdning vil jeg meget gerne være med til at ændre. Ligesom jeg mener vort parti skal have en mere markant social profil igen. John Hedegaard Alder: 59 Bopæl: Lucernevej Stilling: Socialpædagog Fritid: Sport, især fodbold Jeg har boet i Rødovre siden 1949 og har været politisk aktiv siden 1993, hvor jeg var med til at starte Rødovrelisten, og var medlem i hele dens levetid og sluttede som formand, da vi valgte at lukke foreningen. Det har været meget spændende og lærerigt at deltage aktivt. Jeg var derfor ikke i tvivl da vi sluttede, at jeg ønskede at fortsætte aktivt og valget var meget naturligt for mig, nemlig Socialdemokratiet. Jeg har siden sidste valg i 2001 siddet som medlem i Skatteankenævnet, derudover fungerer jeg som domsmand ved retten i Rødovre. Nogle af de områder som især har min interesse, er naturligt nok, hele børne og unge området og sociale forhold. Især banker mit hjerte for hele handicapområdet, både for de som er født med et handicap og dem som bliver handicappet, jeg finder det vigtigt at samfundet giver disse så gode muligheder som muligt, således at de kan få uddannelse, arbejde, bolig o.s.v. Sporten har også min store interesse, ikke kun fodbold men stort set al idræt. Så har jeg jo fundet ud af at skat ikke bare er en sur pligt, men da et spændende og interessant område, efterhånden som min viden vokser på skat. Sluttelig vil jeg selv mene at jeg kan bidrage til at Rødovre vil være et godt, spændende og udfordrende sted at leve hele livet. 12

13 Kandidater Margit Grenaae Alder: 75 år Bopæl: Espely 20 Fritid: Kultur og idræt Jeg er som alderen viser, en gammel rotte i politik i Rødovre. Jeg har næsten hele mit voksne liv deltaget i partiarbejdet både i bestyrelser og som formand for den sammenlagte forening i Syd. Jeg har også arbejdet i 31 år i Rødovre kommune, hvor mit arbejdet har Været at passe vore børn og unge som pædagog i den sydlige del af kommunen. I den forbindelse har jeg også i mange år været fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Rødovre. Jeg har desuden tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i 8 år. Carl-Johan Hirsbæk Alder: 57 år Bopæl: Lucernevej 157 Stilling: Sælger af isenkram og værktøj i byggemarked Fritid: Beboeraktiviteter Jeg stiller op til den 3. valgperiode i kommunalbestyrelsen. Det gør jeg, fordi jeg fortsat ønsker at være med i et stærkt A-team, der styrer vores kommune med sikker hånd videre ind i det 21. århundrede. Der ligger mange vigtige opgaver, der skal løses, og de skal løses på en fornuftig, retfærdig og menneskelig måde. Ud fra vor socialdemokratiske grundholdning og menneskesyn. Så længe landet regeres borgerligt er det endnu vigtigt, at vi ude i kommunerne kan og vil fordele de store byrder og de få ressourcer på den mest retfærdige måde. I de sidste to perioder har mit primære område været teknik og miljø, hvor jeg som kommunens repræsentant i fælles kommunale selskaber har forsvaret vore interesser og har haft stor medindflydelse på fremtidens løsninger inden for affaldshåndtering, miljø, giftstoffer, energi, varmeforsyning, spildevand og drikkevand. De seneste fire år har jeg været næstformand i teknik-og miljøudvalget samt medlem af socialudvalget og er klar til en ny periode med spændende udfordringer og tunge pligter..jeg er på 5. år medlem af afdelingsbestyrelsen i Carlsro 13

14 Generalforsamling Fremadrettet generalforsamling Socialdemokratiet i Rødovre holdt en velbesøgt generalforsamling d. 22. marts. Generalforsamlingen bar naturligvis præg af den netop overståede folketingsvalgkamp og valget af ny partiformand efter Mogens Lykketoft. Af Flemming Østergaard Hansen, bestyrelsessekretær Foto Vivi Skriver I sin beretning analyserede Helge Møller det netop overståede folketingsvalg. Han beklagede, at det ikke lykkedes S at vise hulheden i de borgerlige partiers mange valgløfter. Hver gang S forsøgte, blev der råbt skræmmekampagne, og så var debatten ofte slut. For S er det helt afgørende i fremtiden, at partiet er i stand til at gennembryde de borgerlige V og K s panser af teflon. Flere af talerne, herunder vores lokale folketingsmedlem Morten Bødskov var inde på, at selv om S generelt klarede sig dårligt i valgkampen, så havde den lokale kampagne i Rødovre været helt i top. Det skyldes ikke mindst en meget aktiv indsats fra mange partifæller. Indsatsen bar da også frugt, da Morten fik et meget flot løft i antallet af personlige stemmer (det skyldes også i høj grad Mortens store arbejde i Rødovre mellem valgene). Der var på generalforsamlingen bred enighed om, at de gode erfaringer skal bruges i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Medlemsfremgang Op til og umiddelbart efter folketingsvalget har vælgerforeningen oplevet en kraftig medlemsfremgang på hele 10 pct., så der nu er knap 500 medlemmer af S i Rødovre. Som konsekvens af det dårlige landsresultat valgte Mogens Lykketoft som bekendt at gå som formand, og der skulle vælges en efterfølger. Da generalforsamlingen blev holdt, var der endnu ikke en afgørelse på formandsvalget. Debatten på generalforsamlingen viste, at der lokalt ikke var fælles fodslaw om, hvem der skulle være ny formand. Én ting var der dog enighed om: Uanset hvem, der kom til at stå i spidsen for partiet, så skulle den pågældende have fuld opbakning, når valget blev afgjort. I det forgangne år har der ikke kun været folketingsvalg, men også valg til Europa-parlamentet. Her fik S et meget flot valg. Op til valget var der også en række aktiviteter i Rødovre, blandt andet i Rødovre Centrum. Endnu engang viste det sig, at det ikke er EU-politikken, som har den største interesse. Da det er et stadigt vigtigere område, er der dog ikke andet for end at fortsætte indsatsen. Der blev sunget igennem på»når jeg ser et rødt flag smælde«14

15 Generalforsamling Det lokale partiarbejde Under partiforeningens bestyrelse er der en lang række temagrupper, der blandt andet beskæftiger sig med børne- og skolepolitik, teknik og miljø, kultur, sundhed og ældrepolitik. Desuden er der en gruppe som forbereder foreningens kommende 100-års jubilæum. De mange grupper engagerer en række partimedlemmer og er arnestedet for gode diskussioner, der blandt andet er optakt til det kommende program til kommunalvalget. Grupperne har også haft åbne medlemsmøder, fx i Kærene, møder om ældrepolitik og rundvisning på Vestforbrænding. Disse aktiviteter bør intensiveres i fremtiden. Lokalpolitik Erik Nielsen kunne i sin beretning glæde sig (og forsamlingen) over, at økonomien i Rødovre Kommune er på rette spor. Det er imidlertid også nødvendigt, da konsekvenserne af den kommende kommunalreform og finansieringsreform ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Også for 2005 lykkedes det at indgå et bredt budgetforlig, da både RV og K var villige til at påtage sig det fornødne økonomiske ansvar. I kommunen er der sat en række anlægsaktiviteter i gang til gavn for både børn, unge og ældre. Bybilledet i Rødovre er som sikkert bemærket ved at ændre karakter, da den nye designmanual så småt er ved at blive implementeret. Det ses blandt andet på de nye lygtestandere, der blandt andet kan ses på en del af Rødovrevej og Veronikavej. Tæt og godt samarbejde I sin beretning var borgmesteren også inde på det tætte og gode samarbejde, som han har haft med Morten Bødskov i forbindelse med den kommende Frederikssundsmotorvej, det femte jernbanespor til Roskilde og kampen for at bevare Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Generalforsamlingen viste med al ønsket tydelighed, at det lokale partiarbejde lever og har det godt. Det tegner godt for de kommende års politiske kampe, både lokalt, regionalt, i Folketinget og i EU. Erik Nielsen glædede sig over kommunens økonomi mens dirigenten Leif Flemming Jensen og formanden Helge Møller andægtigt lytter på. Valg Da næstformand Jørgen Dam ikke ønskede genvalg, blev Per Biener valgt som ny næstformand. Det gav et hul i bestyrelsen, så i hans sted valgtes Jean Jensen som nyt bestyrelsesmedlem. Jens A. Schmidt, Annie Petersen og Dan Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Genvalgt blev også hovedkasserer Birthe Larsen, mens Dorit Svendsen blev nyvalgt som ny aktivitetsformand, som vi tidligere kaldte uddannelsessekretær, men det blev en vedtægtsændring rettet til aktivitetsformand. John Busk fratrådte efter mange år som fanebærer. I hans sted valgtes Jan Hylleborg og Dan Larsen, der vil holde fanen ved begravelser. Endelig vedtog generalforsamlingen en kontingentforhøjelse på 40 kr. om året. Pengene skal udelukkende gå til PostDanmark, fordi medlemsbladet igen skal udsendes via postvæsnet, fordi det giver en bedre distribution, så alle får bladet samtidigt. 15

16 Arrangementer Budget og valgprogram Ruder isættes Thermoruder Spejle Ventilatorer Blyruder Råglas Indramning Skifterammer Fotorammer Forsatsruder Altanglas i aluminium Glaskunst Broderier Rensning af gamle malerier Glarmester Allan Olsen ROSKILDEVEJ 299 B Så skal vi til det igen. Vedtage et valgprogram for de kommende fire år og gennemgå budgettet med borgmester Erik Nielsen. Det sker på to medlemsmøder med få dages mellemrum. Den 25. maj kl. 19 i havestuen på Rødovregaard tager vi fat på et oplæg til valgprogrammet, som vil være baseret på de indlæg, der er kommet fra partiets aktivitetsgrupper. Det vedtagne valgprogram bliver udgangspunktet for vores politik de næste fire år. Den 2. juni kl. 19 i kostalden på Rødovregaard skal vi i gang med at tale om budgettet for Det bliver de sidste budget før strukturreformen træder i kraft fra 1. januar 2007, så der er mange usikkerhedsmomenter. Hvad vil der ske med Rødovre Kommunes økonomi, når vi skal have overført opgaver fra amterne, og hvad MEDLEMSMØDE onsdag den 27. april 2005 fra kl til kl på Rødovregaard. sker der, når der samtidig skal vedtages en udligningsreform. Det er ikke klart til budgetmødet og sikkert heller ikke til september, hvor det kommunale budget skal vedtages i kommunalbestyrelsen. Alligevel skal der jo lægges et budget, og hvordan det kommer til at se ud, det har medlemmerne indflydelse på ved at deltage i budgetmødet. Vi skal have pudset vores lokale integrationspolitik af og sat den på tryk. Derfor inviterer vi til medlemsmøde den 27. april på Rødovregaard. Alle gode partifæller opfordres til at møde op og deltage i debatten. Arrangementet indledes med et kort oplæg af Kai Ole Gustav. Herefter er ordet frit. Debatten vil blive forsøgt afsluttet med en opsummering og et oplæg til partiforeningens bestyrelse. Under arrangementet vil der være mulighed for at købe øl og sodavand. Kai Ole Gustav Britt Jensen Henning Nielsen POUL OLSENS eftf. 16

17 Indlæg Gå af NU Jørgen Bech havde på generalforsamlingen følgende indlæg til formandens beretning, som han har anmodet om at få optaget i Socialdemokratierne i Rødovre Så er der igen gang i Bankospillet Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i mere end 60 år. Jeg vil nu fortælle om et problem, som jeg håber, vi kan løse i aften. Som den eneste socialdemokratiske forening i landet har vi i Rødovre to halve formænd. Den ene skal varetage de lokale interesser. Den anden har ønsket at holde sig væk fra det landspolitiske. Det har han klart tilkendegivet i skrift og i tale. Fordi han ikke kan acceptere, hvad partiets kongres har besluttet. Derfor har Helge Møller for det er jo ham, der er tale om holdt sig på lang afstand af enhver aktivitet i den nylige valgkamp. Opgaverne er blevet klaret glimrende vis af aktive medlemmer. På denne baggrund kan det nok forundre og forarge at læse den ledende artikel i det lokale medlemsblad for februar 2005 og senere finde den gengivet i Rødovre Avis. Her kaster formanden sig ind i en række vurderinger af situationen i partiet efter valget. I god tid har han afskrevet partiformanden Mogens Lykketoft, der ikke kunne valget, fordi han har for meget på samvittigheden. Derfor fik vi ingen fornyelse og alle bøjede nakken for Lykketoft for dog at få fred skriver Helge Møller i de to blade. Så kommer sidst i artiklerne det næsten ubærlige. Møller havde gerne set folketingsmedlem Morten Bødskov som partiformand, men denne ville ikke. Derefter konstaterer Rødovres lokale vælgerforeningsformand, at så må vi nøjes med at stemme på enten Helle Thorning Schmidt eller Frank Jensen Hvad mener I Nøjes med. Kan vi leve med denne formand, der ikke kan holde sig væk fra et område, han selv har vendt ryggen og som nedgør partiets to formandskandidater. Ja, det må forsamlingen afgøre, hvis han ikke selv vil drage den naturlige konsekvens og gå. NU. Det gjorde generalforsamlingen med stilhed. Helge Møller svarede Jørgen Bech, at han i sin beretning havde redegjort for sine beslutninger, og at han stod ved sine vurderinger af valgresultatet. Det var hårdt ikke at deltage i valgkampen, for der er jo ikke andre partier at stemme på end Socialdemokratiet. Og med det store nederlag, partiet led, mener jeg ligesom alle de nye medlemmer, vi har fået, at der er brug for alle gode kræfter for at styrke partiet, så det kan genveninde sin position som landets største parti. Uanset de homoseksuelles rettigheder til adoption og kunstig befrugtning. Så er jeg tilbage på barrikaderne, sagde Helge Møller, hvorefter hans beretning blev vedtaget af generalforsamlingen. Det er mange år siden, at Socialdemokratiet i Rødovre har holdt et bankospil. Men nu genoplives det den 22. maj kl. 13 på Valhøj skole. Det var en diskussion om partiets slunkne pengekasse, der fik tankerne frem igen. Førhen har partiet sammen med Arbejdernes Radio-og Fjernsynsklub arrangeret bankospil, men det trådte partiet ud af omkring 1980 på grund af uenigheder om afregningen m.v. Bankspil er temmelig arbejdskrævende, og hidtil har der ikke været nogen, som har haft energi til at gå i gang med et sådant projekt. Men nu har Vivi Skriver, Annie Petersen, Per Biener og Dan Larsen sat sig for, at der skal ske noget, så nu forsøger vi med et bankospil den 22. maj. Går det godt, og folk vil være med, ja så vil vi gentage succesen. Så slut op om den nye/gamle idé. 17

RØDOVRE Nr. 3. Socialdemokraterne Juni Læs i dette nummer: Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub

RØDOVRE Nr. 3. Socialdemokraterne Juni Læs i dette nummer: Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub Socialdemokraterne Juni 2005 RØDOVRE Nr. 3 Læs i dette nummer: Leder: Så ret dog ind.............................. 3 Bud på kommunens politik om eliteidræt.............. 4 Et svært budget..................................

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 [Skriv tekst] Information om Ældrerådet i Ringsted Kommune Hvad er et Ældreråd? Alle kommuner skal nedsætte

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

RØDOVRE Nr. 1. Socialdemokraterne Februar 2006. Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub. Egegårdsvej 56 2610 Rødovre Telefon 36 41 31 81

RØDOVRE Nr. 1. Socialdemokraterne Februar 2006. Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub. Egegårdsvej 56 2610 Rødovre Telefon 36 41 31 81 Socialdemokraterne Februar 2006 RØDOVRE Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling i Socialdemokratiet i Rødovre torsdag den 23. marts 2006 kl. 19 på Rødovregård Dagsorden: Pkt. 1: Valg af dirigent. Pkt.

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

RØDOVRE Nr. 4. Socialdemokraterne August Læs i dette nummer: Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub

RØDOVRE Nr. 4. Socialdemokraterne August Læs i dette nummer: Arbejdernes Radioog Fjernsynsklub Socialdemokraterne August 2005 RØDOVRE Nr. 4 Læs i dette nummer: Leder: Giv hende dog en chance.................... 2 Borgerne og det lokale demokrati.................... 3 Rødovre skal være en sund by......................

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen 2014:

Kandidater til bestyrelsen 2014: Kandidater til bestyrelsen 2014: Klaus Gundertofte Jeg er 59 år, gift, far til 3 som alle er fløjet fra reden. Jeg er ansat i medicinalvirksomheden H.Lundbeck A/S som IP Information Specialist Jeg er foreningsmand

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste 1 2 Hvem er jeg? Tak fordi jeg må tage lidt af din tid og præsentere mig selv og mine idéer til fremtidens kommune. Mit

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Ældrerådsvalg Kandidater

Ældrerådsvalg Kandidater Ældrerådsvalg 2017 Kandidater Ældrerådsvalg Hjørring Kommunes byråd besluttede på møde den 21. december 2016, at der skal afholdes fremmødevalg til Ældrerådet på samme dato, hvor der afholdes Kommunalvalg.

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016

OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016 OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016 1. Kandidatudvalget Til at forestå udmøntningen af nærværende opstillingsregler nedsætter SIK

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2/2016

Nyhedsbrev nr. 2/2016 Nyhedsbrev nr. 2/2016 Kære medlem Masser af medlemmer med masser af gode idéer. Kritisk, konstruktiv kærlighed til det parti de er en del af i gode såvel som dårlige tider. Det må være konklusionen på

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

Erhard Filtenborg efter 40 år i politik: Jeg kan se mig selv i spejlet

Erhard Filtenborg efter 40 år i politik: Jeg kan se mig selv i spejlet "Jeg er helt afklaret med mit stop efter denne periode. Alt har sin tid, og der skal nye kræfter til," siger Erhard Filtenborg. (Foto: KT) Erhard Filtenborg efter 40 år i politik: Jeg kan se mig selv i

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Demokratiopfattelser. Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser.

Demokratiopfattelser. Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser. Demokratiopfattelser Deltagelsesdemokratiet Demokratiet skal gøre folk interesserede i politik. Det bedste demokrati er hvor borgerne tager så mange beslutninger som muligt. Politikerne skal følge befolkningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bente Illum Hansen. Bjarne Rye Nielsen. Lundtofteparken 16, st.th, Kgs. Lyngby

Bente Illum Hansen. Bjarne Rye Nielsen. Lundtofteparken 16, st.th, Kgs. Lyngby Bente Illum Hansen Lundtofteparken 16, st.th, Kgs. Lyngby Født i 1951 i Tommerup Gift Bosiddende i Lundtofteparken Ønsker bl.a. at arbejde for: 1. attraktive tilbud til ældre, som endnu ikke har brug for

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere