Bagvej (Udby / ) Fornuftigt navn for vejen bag om byen og bag om Udby skole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagvej (Udby / ) Fornuftigt navn for vejen bag om byen og bag om Udby skole."

Transkript

1 Baggesens Have (Holbæk øst /1983) Forfatterkvarteret. Iens Immanuel Baggesen, , forfatter, (lyrik, prosa og dramatik). Det lykkedes ham med sin sproglige lethed og ynde at løfte det danske sprog op på højde med Europas kultursprog. Som kritiker er han næppe overgået og han var tidens sprogrøgter. Hans kendteste værk er nok Labyrinthen, nogle rejseskildringer, men også følsomheden beherskede han: Der var en Tid, da jeg var meget lille, min hele Krop var knap en Alen lang: sødt, naar jeg den mig tænker, Taare trille, og derfor tænker jeg den mangen Gang. Han slutter digtet med: Jeg kun Erindringen har nu tilbage. Gud! Lad mig aldrig, aldrig tabe den. Forlod Danmark 1820 efter litterært hundeslagsmål med Adam Oehlenschläger. Døde i Hamburg. Begravet i Kiel. Bagstræde (Bymidte / ) Strædet bag Ahlgade ( noget skulle det jo hedde ). Flere reberbaner var anlagt her. Den sidste blev nedlagt I reberbanens ene ende stod reberhjulet. Herfra gik reberen baglæns med f.eks. hamp omkring livet. Hampen snoedes til snore, der hang i banens længde i nogle opstillede galger. Der krævedes altså god længdeplads. På hjørnet til Bysøstræde ligger Elefantapotekets ishus fra ca Når vinteren strenges savedes isen i Bysøen og på Fjorden i blokke og blev pakket ned i datidens isolerende materialer (normalt halm og avner). Isen blev anvendt i apotekets medicinfremstilling. Kommunen købte i 1935 Elefantapotekets have (med Thepavillon) og i 1936 ved 650 års Købstadsjubilæet blev den åbnet som Byparken. Sammen med Bysøplads danner de 2 anlæg en dejlig grøn oase i bymidten. På museumshjørnet ved Apotekerhaven (nu Bysøpark ) ligger den gamle Købmandsgård (flyttet fra havnen hertil ) med den smukke gavlindskrift fra Læs den højt og skru tiden 350 år tilbage. Her lå Thepavillonen oprindeligt, men er nu efter en omflakkende tilværelse genopført her i Bysøparken af Museet Lidt længere henne ses gadesiden af Empirehuset, med den gamle måde at beskrive husets beliggenhed skrevet over indgangsdøren. Huset er fra 1846 og først i 1893 begyndte man at indføre husnumre i byen. Forslagsstilleren var læge Gulstad. Han ville både have gadenavne og husnumre, så man kunne finde rundt. Førhen var det matrikelnummer eller beskrivelse som vestgående fra ---, der angav beliggenheden. Gaderne var privatejede, så derfor skulle navne forhandles og hvad der lå bag disse fortaber sig i fortiden. Byrådet bekostede opsætningen af husnumre. (Vimmelskaftet har 1587 heddet Bagstræde). Stræde: snæver gade. Bagvej (Udby / ) Fornuftigt navn for vejen bag om byen og bag om Udby skole. Bakkehøj (Vipperød / 1971) Tautologi/dobbeltkonfekt. Bakke: lille forhøjning i terrænet. Høj : lille afgrænset bakke. (ofte kæmpehøj). Og bakken/højen er meget lille. Bakkekammen (Holbæk øst / 1918) Vejens første navn var Møllevangen efter områdets navn, men arealet er en bakke. Udstykningen er fra Stormøllen, men det var Roeds Mølle, der lå og viste sin profil på mange billeder. Købmændene Anders Larsen og Julius Mortensen var mændene bag konsortiet med byens første gennemtænkte plan for vej og bebyggelse. Arkitekterne Ivar Bentsen og Marius Pedersen prægede vejens huse f.eks. til Anders Larsen

2 (nr. 23) og til Julius Mortensen (nr. 40) og de 8 officiant-huse. Det nuværende vejkryds ved Nørreled, Kløvermarksvej var en smuk Rotunde (en lille rund plads) indtil februar Peter Olesens bog: Bakkekammen en vej i Holbæk beskriver historien bag vejen, nogle af husene og vejens arkitekter. Bakken (Holbæk øst / 1912) Område Fruens Vænge og der er en bakke mod øst. Bebyggelsen blev påvirket af Bedre Byggeskik -perioden (se Ivar Bentsens Vej), så den fik præg af haveby med lave, hyggelige familiehuse i frodige haver. Bakkesvinget (Audebo / 1970) Udstykket fra Nælderødgård i Gurede. Bakkevej (Orø, Gamløse Strand / ) Baldersvej (Holbæk vest / ) Gudekvarteret. Søn af Odin og Frigg. Frigg tog alt og alle i verden i ed på ikke at gøre sønnen ondt. Hun glemte dog misteltenen og Loke lokkede den blinde Høder til at skyde en misteltenspil mod Balder, så han døde. Balder blev det gode eksempel/bindeleddet mellem den gamle og den nye tro. Balder var den milde og kærlige gudesøn, der kunne anskueliggøre missionærens Jesus-skikkelse. Misteltenen er en stedsegrøn busk, en halvsnylter på træer. En gren ophængt ved juletid er et yndet mål for en (unger)svend, der ved snedige manøvrer kan føre en quind ind under den og tage et kys. For kelterne har den altid været den magiske vaand. Balders-braa er som Snorre fremmaler det en urt, den hvideste af alle, at sammenligne med Balders øjenhaar. Se Friggasvej, Lokesvej, Odinsvej. Bangs Allé (Holbæk øst / ) Joachim Æmilius Bang, , storkøbmand på havnen. Hans købmandsgård er i dag Købmandsgaarden på Museet for Holbæk og Omegn. Old-pioner: krævede 1795 Olden udskiftet og opkøbte mange af de små lodder, der ikke var til meget. Første år blev der opbrudt Sten i Marken. Bygger 1795 Joachims Hvile med hørskætteri herude på Olden. Senere kaldt Wegeners Minde. Ved skætning af hørren slog man skæverne (de træagtige dele) af stænglen med skætten. De sidste skæver blev fjernet ved heglingen (ved bræt med jerntænder). I dag ved alle (også uden at have prøvet det), hvad det vil sige at blive gennemheglet. Fortaler sammen med apoteker Worsøe for Roskilde-Kalundborgvejen via Holbæk. Også varm fortaler for bedre skolevæsen. Da Fr. III 1661 tilskødede Henrik Thott (se hans vej) Holbæk Slot og Ladegaard ophørte en æra. Krongodset var gledet over på private hænder. Efter mange skiftende ejere fik Bang ved mageskifte Slottet (1803) og året efter opførte han Holbæk Slotsmølle, hvortil han flyttede 1811 og boede til sin død. En hollandsk mølle (se Møllebrovej) var anbragt på taget af en avlsbygning. Møllen afmonteres ca og blev opstillet på en af Københavns volde. Olden: se ordforklaring omkr. jorder. Mageskifte: bytte af fast ejendom. Se Joachimshvilevej, Knevelsvej og Skætterivej.

3 Barsebæk (Holbæk syd / 1964) Mogens Barsebæk. Lensmand i 1400-tallet på Holbækhus (Holbæk Slot). Byens svømmehal blev bygget her Bavnen (Udby / 1972) Bakkeparti (33 m og 37 m) syd for Løserup landsby. Bakke, hvorfra man har tændt bavn (ildsignal) som meddelelse, f.eks. advarsel. Nord for Hørby Gård ligger også en Bavnehøj (62 m), men ældre kort viser, at Bavner er spredt ud over hele området. Bellisvej (Holbæk øst /1962) Bogstavet B i Blomsterkvarteret. Bellis kaldes også Tusindfryd / Tusindpige. Det latinske ord for smuk. De fleste piger har nok bundet kranse af denne sommerblomst en af vore almindeligste. Bent Grubbes Vej (Holbæk syd / 1947) Er i 1943 navngivet kun som Grubbes Vej. Bent Bjug Grubbe, ca , lensmand/høvedsmand ( politimester ) på Slottet Holbækhus. Var med i rådet, der regerede Danmark under Valdemar 4. Atterdags landflygtighed Bg. Carl Nielsens Plads (Holbæk øst / 2002) Borgmesterkvarteret. Bg. betyder ikke bager, men borgmester, og han er den eneste (af 7) i dette borgmesterkvarter, der har fået en antydning af sit hverv på skiltet. En skam ikke at markere disse mænds hverv, når man har villet hædre dem på denne måde. Carl Nielsen, , typograf og socialdemokrat, borgmester Han efterfulgte den legendariske Alfred Hansen, borgmester i 35 år (se hans vej). Hovedkraft ved Holbæk Seminariums etablering. I hans borgmestertid rykkede biblioteket 1960 til den røde bygning (Landmandsbanken) i Nygade og Slotsmarksskolen blev bygget Læs om borgmesteren i Michael Hertz: Holbæk i 100 år. Når han har fået titlen Bg. Sat foran navnet, han man en klar fornemmelse af, at udvalget har erkendt et navnesammenfald med den kendte komponist fra Fyn. Bilbyen (Holbæk vest / 2004) Intensionen var/er at samle byens bilforhandlere herude ved Mega-Centret på Stenhusvej. Vejnavnet (2002) var Gridsvej (Gudekvarteret), men da første firma byggede, ændredes navnet. Grid var en jættekvinde, der hjalp Tor med nogle remedier og nej, hun fik jo ikke sin vej. Birke Allé (Holbæk øst / ) Lille trækvarter. Tidligere kolonihaveområde Munkholm. Birk betyder egentlig Træet med den hvide bark eller det lyse træ. I gamle dage tappede man når frosten var gået af jorden stammens sukkerholdige saft, birkelage, lod den gære og fik birkevin. Birkelien (Audebo / 1973) En li er en bakkeskråning. Men lige netop her? Birkelunden (Kisserup Strand / 1972) En lund er en lille skov, gerne med anlægspræg.

4 Birkeparken (Holbæk syd / 1996) Om ikke en park så en liden birkelund mod vest. En park har præg af haveanlæg. Birkevej (Tuse / ) Birkevænget (Holbæk øst / 1966) Lever op til sit navn med flotte birketræer langs Roskildevej. Fra 1969 og i 30 år lå amtsplejehjemmet her (42 beboere og 50 ansatte) i dag sygehusafdelinger, Børnegård med vejens navn og nogen beboelse i tidligere sygeplejeboliger. Et vænge er en mindre, indhegnet mark. Se ordforklaring omkr. jorder. Bispehøjen (Holbæk øst / 1973 og 1984) Klerikale kvarter, tidl. præstegårdsjordene. En bisp/biskop (græsk Episkopos, tilsynsmand ) er øverste myndighed i et stift. Han er tilsynsførende med præsterne og vejleder for menighedsrådene. Danmark er inddelt i 12 stifter (incl. Færøerne og Grønland). Holbæk hører til Roskilde stift. Stiftet er inddelt i provstier, hvis tilsyn foretages af en provst. Provstiet er inddelt i sogne. Indtil kommunal-reformen 1970 var sognet også administrativt og politimæssigt en kommunal enhed. Se også Provstehøjen. Bjerget (Holbæk vest / 2005) For at forstå Bjerget må man kende til Tusebjergs skæbne (se denne vej). Bjerget er en fortsættelse af den amputerede del af Tusebjerg syd for kommende motorvej, så vejen nu munder ud helt nede i Borupvej. Navnet er et beboerønske. Talemåden ligger til grund herfor: hjemme på Bjerget. Se også Skydebanevej. Bjergmarken (Holbæk øst / 1968) Ud over seminarie- og kollegiebyggeriet (1960 erne) skød det store boligkvarter op og i den forbindelse Bjergmarksskolen (ark. Monrad Hansen og Leadbetter). Skolen blev taget i brug 4. september Den største af byens 3 Vange: Strandmarken Mellemmarken Bjergmarken. Se ordforklaring omkr. jorder. Hvert 3. år græssede byens høveder her, og området lå brak (udyrket) som Fælled. Bjergmarken var sat til græsning af 180 høveder. Mellemmarken til 110 og Strandmarken til 150 høveder. Høveder er hornkvæg (ikke heste og får). Fælled : den af byens marker, der dét år var udlagt til fællesgræsning. Men i ordet gemmer sig både fæ (ko) og land. Bjergmarksstien (Holbæk øst / 1984) Indgår i byens stisystem og løber nord-syd øst for havekolonien Fælledparken og forbinder i nord Højstien med Seminariestien i syd. Fat bykortet og udforsk Holbæk på cykel gennem det vidtrækkende (navngivne) stisystem og de mange (unavngivne) smutstier. Bjergskovvej (Audebo / 1973) Bjergskov, en samling huse øst for Audebo. Det gamle bjerg dækker i nudansk bakke eller høj. Altså: bakken med træerne. Bjørnevej (Vipperød / ) Et lille dyrekvarter i Vipperød. Bjørnen er ikke et dansk dyr. De sidste spor af den stammer fra stenalderen, men den spiller en rolle i danske heltesagn mest som fylgje (skytsånd). Ordet bjørn har været et tabuord (frygt for at hidkalde den) og som noaord ( i-stedet-forord ) har man så sagt den brune.

5 Som mandsnavn har Bjørn været kendt fra sagnene og senere fra Vikingetiden f.eks. Bjørn Jernside. Den oprindelige betydning af en bjørnetjeneste kan findes i La Fontaines fabel. At have en bjørn på dækker i dag en beruset person, men har vist sit udspring i bjørnetrækkeren (ofte beruset) og bjørnens svingende gang. Blegdammen (Bymidte / 1918) Holbæk havde også blegepladser her ved byens sydgrænse. Syd for Slottet nævnes f.eks. også en Bleghave. Ikke usandsynligt, at man har kendt til et vandhul i området tidligere. Der var en del syd for byen. Og så pynter det jo lidt, når man udnævner det til en dam. Om bleg se Blegstræde. Vejen er anlagt som arbejdsløshæmmende projekt. Den nuværende Holbæk private Realskole, hvis bygning i 1897 blev bygget på en grund i nærheden af Kastanievej og missionshuset Bethesda (samme år) fik nu adresse her. (Se Kastanievej) Senere blev en af byens større virksomheder Skandinavisk Møbelværk (1918) opført som nr. 14. I dag hørende til Strandberg Supermarked. Blegstræde (Bymidte / 1895, 1926 helt til kajen, men allerede nævnt i Holbæks første grundtakst 1682). Oprindeligt Bleegstræde. Rummede fattiggård, kolerahus (1861) og sygehus ( ), der blev nedbrudt Sygehuset lå på hjørnet af dengang Gasvejen nu Havnevej (se bykortet 1896). Bleg henviser til den såkaldte græsblegning. Div. tøjer blev bredt ud på marken, hvor de blev udsat for sol, dug og regn. Blev hvidere og dermed et smukkere produkt, men det var en langsom proces. Omkring 1. Verdenskrig blev metoden udkonkurreret af den nye kemiske blegning. Der omtales Blegepladsen og Blegemandens Hus i området. Syd for Slottet nævnes f.eks. også en Bleghave ønskede beboerne uden held at ændre navnet til Nørregade, et mere anseeligt navn. Bleg indgår i sproget i mange kombinationer: en blegfed kan godt være blegnæbbet, hvis han ikke lige lider af blegsot, hvorimod blegansigt hører hjemme i indianerromaner. Man kan også blegne, hvis man har opdaget en blegn(e) (en lille vable). Stræde: snæver gade. Blegstrædehagen (Bymidte / ) En hage er et fremspring på kysten. Skibenes ballast måtte smides her. Ballast er en ekstra vægt, som skal stabilisere skibet. Når skibet sejler i ballast, har det ingen anden last om bord. I gammeldansk hed det barlast, hvilket forklarer begrebet godt. Blindestræde (Bymidte / ) Strædet er meget snævert og burde nærmere benævnes smøge. Måske endda slippe kaldtes det Nellikestræde kaldtes det Mørkestræde. Strædet var blindt og førte fra Ahlgade til Helledes Bakke eller Helvedes Have med huset Helvede. Her i byen fandtes ikke modstykket Paradis eller Himmerige, som det ellers kendes andetsteds. Med Helledes Bakke hentydes der måske til den stejle og ufarbare skrænt dengang lige ned i fjorden. Stræde: en snæver gade. Slippe: et smalt stræde, en gyde, en smøge. Blokhusvej (Orø, Gamløse Strand / ) Et blokhus bygges ved at lægge træstammer oven på hinanden og sammenfælde dem i hushjørnerne. Oprindeligt bygget med forsvar for øje.

6 Blok betyder her bjælke. Blommehaven (Vipperød / 1962 og 1978) Vipperøds frugtplantage lå her og både Blommehaven og Æblehaven (den anden frugtvej i området) signalerer fint fortiden. Blommen er en stenfrugt indført fra Østen og svesker er tørrede blommer. Slivovits er blommebrændevin. Blommevej (Holbæk vest / 1969) Blomsterhaven (Holbæk øst / 1962) Oprindelige indfaldsvej til Blomsterkvarteret. Her er den kristne Andreasskole bygget. Blytækkervej (Holbæk syd / 1979) Håndværkerkvarteret. Bly er blevet udvundet allerede f.kr. Omtales f.eks. i Gl. Testamente og er kendt i Danmark i bronzealderen. Nemt at forarbejde og omsmelte. Blev anvendt til f.eks. tagdækning og vandrør. Ordet betyder egentlig det blåglinsende. Bly er et meget giftigt grundstof, der ikke kan nedbrydes i organismen, men tværtimod ophobes, derfor er brugen blevet reduceret. Blåbærstien Blåbærvej (Hørby / 1972) Frugtkvarteret i Hørby. Delikate blåduggede bær. De tørrede bær blev brugt som maveregulerende middel og mod skørbug samt farvning af rødvin. Men er da også dejlige som syltetøj. Bognæsvej (Bognæs / 1972) 1370: Bokenæs, Næsset med bøgetræerne. Næs: en lille halvø. Før englandskrigen blev der bygget kanonskanser på Bognæs ved Batterigården vis-a-vis stillingen på Kirsebærholmen. Oppe i selve Bognæs Skov står Alterstenen ret tæt ved vandet og det berettes, at Udby-præsterne benyttede den, når de holdt frilufts-gudstjeneste for de tilrejsende fiskere, der fiskede sild i Isefjorden gennem ca. 300 år ( ). Arbejdskraftens frie bevægelighed! I gamle dage var pavillonen på Bognæs et yndet udflugtsmål gerne med motorbåden Vita. Bådefarten ophørte sidst i 1920 erne. Borchsvej (Bymidte / 1918) Anders Borch, , kom til byen 1777 og blev en meget rig købmand med købmandsgård på Ahlgade. jf. navneskjoldet: Anders Borch 1790 på frontispicen ( kopi af den oprindelige fire-fags-kvist) Ahlgade 30. Indstiftede mange legater og byggede Håndgjerningsskolen i Klosterstræde. Et af legaterne er specielt nævnt på frisen i Byrådssalen. Under Englandskrigen var han chef for Borgerbevæbningen ( Hjemmeværnet ). Den nuværende Fair Play teaterbygning (taget i brug 1980) var i begyndelsen af 1900 tallet bygget som restauration/café Haabet, ombygget nogle gange (ark. Vilhelm Olsen), inden den i 1923 blev købt af KFUM Soldaterhjem og virkede som sådant i næsten 60 år. Mindesten og mindetavle for Anders Borch i og ved Nikolaj Kirke. Borgmestergårdsvej (Holbæk øst / 1928) Magistratsjordene. Gården henlå tidligere til byfoged- / borgmesterembedet som en del af lønnen. Holbæk kommune overtog den i 1889: 99 tdr. land kr. Her lå byens store latrin, hvor natmanden afleverede sin last. Lokale beretter om dens brug helt frem til 2. verdenskrigs afslutning, altså ca Ajlen (fra både mennesker og dyr) blev adskilt og sprøjtet på markerne.

7 Fæces (fra både mennesker og dyr) blev afhentet af omegnens bønder, der ikke havde dyrehold på gårdene og spredt på deres marker. Også lokale nu ældre mænd - beretter om deres drengelege på det (af forældrene) forbudte område. Og om den afslørende bouquet. Borgm. N. E. Hansensvej (Bymidte / 1952) Nicolai Emil Hansen, Byens næstsidste kongeudnævnte byfoged og borgmester (39 år) Nogle milepæle fra hans lange borgmesterperiode må fremdrages: 1875 Jernbanen åbnes 1881 Sundhedskommision med kloakering som hovedopgave 1885 Folkebogssamlingen stiftes/etableres 1890 Vestre Vandværk anlægges 1898 Odsherredsbanen åbnes 1906 Oprettelse af Historisk Samfund 1910 Museet for Holbæk og Omegn stiftes Han blev udnævnt til byens æresborger Det smukke, håndskrevne æresbrev ligger i en montre på Holbæk Museum. Find det og nyd det. Det er meget smukt! Om denne markante skikkelse må man simpelthen læse i Albert Thomsens Holbæk Købstads Historie og i Michael Hertz Holbæk i hundrede år. Vejen blev anlagt samtidig med Munkholmvej, men Havnebanen : 1898 var anlagt før vejen. Og byens brandstation havde til huse her fra , hvor den blev flyttet ud på Valdemar Sejrsvej. Det første sprøjtehus lå på Torvet indtil det 1805 flyttedes til Smedelundshjørnet Vagten. Her lå det til 1912, hvorefter der blev indrettet brandstation i de gamle arrester ved byens andet rådhus fra 1844 (slangetårnet er markant endnu, se det på næste spadseretur). Borupvej (Butterup / 1972) Borup er en mindre landsby i nabokommunen syd for Holbæk Bothorp Bouetorp. Et udflyttersted måske Bo s gård. Bragesvej (Holbæk vest / ) Gudekvarteret. Odins og Boddes søn, skjaldeasen, var gud for visdom og ordkunst (veltalenhed). Han var gift med Idun (Ydun), der havde ungdommens æbler. Jf. bragesnak som i dag er vidtløftige ytringer eller nogen uklar og svævende tale. Oprindeligt er der tale om et afsnit i Snorres Edda. Se Idunsvej, Odinsvej. Bredetved Strand (Holbæk øst / 1973) Bredetved er en landsby fra 1000-tallet Bretued, 1422 Brethtwet, senere Bretved. Tved: enten rydningen / fældet skov. eller mellem to (skove) nemlig Dragerup og Eriksholm. Indtil 1973 var navnet Bådlejet med eget gl. tjærested. Det ældste hus er fra 1893 (enkesæde fra Eriksholm?) og ligger tæt op mod Dragerup skov. To piller med kugle på toppen markerer Nr. 2. Det næstældste hus er et sommerhus fra Og her står vi måske over for holbækkernes første sommerhusområde. Uvilkårligt falder tanken på Matador og Korsbæks sommerhusområde Fedet (uden sammenligning i øvrigt). Husene ligger med pragtfuld udsigt over Inderbredningen mange fra høj placering på skrænten / brinken. Her kan man støde på Fjordstien rute 40. (Se denne). Bredetvedvej (Holbæk øst / ) Se også Bredetved Strand.

8 Indtil begyndelsen af 1950 erne gik Dragerupvej fra Holbæk til Tjepperup skole (nu Tjebberup), hvor den drejede stik nord til Dragerup. Fra dette vejknæk førte en grusvej ned over Savskærerbakken til Eriksholm, hvorfra der førte en ringe vej, nærmest et stiforløb til Munkholm. (Se Munkholmvej). Den nuværende vej der løber parallelt med Munkholmvejen er den gamle vejføring. Selve Bretved havde både mølle og mejeri. Møllens fundament er fra en hollandsk mølle og findes endnu. Mejeriet blev stiftet 1888 og nedlagt 1/ Som et kuriosum kan nævnes, at Ågerup gamle skole lå i Bretved. Hvor vejen ender mod øst fører en cykel- / gangsti ned mod Eriksholm. Her kan man også koble sig på Fjordstien. (Se denne). Brogade (Bymidte / 1920) Gaden til Broen / Bryggen. Måske til Krags Brygge (jf. også Brolæggerstræde), der nævnes Anløbssted/færgemand til Tuse Næs. Brygge er en skibsbro/en kaj. Da kohold blev forbudt i byen, blev Labæksgård en solgt (se Rundingsholms Allé) og Brogade blev ført ned over dens grund som en fortsættelse af Markedsgade blev forslaget Nyhavn nedstemt opførte kommunen et offentligt slagtehus til brug for byens og omegnens slagtere (se Slagterivej), hvor den tids Havnevej (se denne) og Brogade krydsedes. Og der var spec. jernbanespor fra havnebanen. Det kostede kr. at bygge og i 1936 blev der udført slagtninger. Alt kød blev undersøgt og stemplet af stadsdyrlægen. Slagtehuset blev lukket 19XX. Brolæggerstræde (Bymidte / ) Strædet førte til husene Ved Stranden. Resens Atlas ca har strædet indtegnet (altså for 335 år siden) kaldet Kiøbenhafn ikke med direkte adresse til hovedstaden, men fordi man ofte benyttede en mands hjemstavnsbetegnelse, og 1617 nævnes en Søren København i dette nabolag. 1793: Forhen Krags Brygge kaldet altså intet med håndværket at gøre. Brygge er en skibsbro/en kaj. Det er så den knæsatte opfattelse. Men er det mon sådan? Hvorfor har man ikke blot sagt Brostræde? som man senere blot sagde Brogade. Hvad gemmer sig i -lægger? om ikke funktionen! Andre byer har håndværkerstræder. Hvorfor skulle Holbæk ikke have haft et? selv om det ligger, hvor det ligger. Via en smal passage (ved nr. 13/15) er der adgang til et dejligt åndehul: Murerpladsen, der var oplagsplads for murermester A. P. Pedersen. I dag samlingssted med scene og dejlig plæne. Bygningen nr. 13 er opført I det sidste hus (nr. 21) viser en plade over døren, at her blev Svendehjemmet (for rejsende håndværkersvende) bygget Tidligere havde det ligget i Bagstræde ( senge), Vimmelskaftet ( senere 6 senge) og nu her 16 år efter starten med 30 senge. Stræde: snæver gade. Brostræde (Bymidte / 2003) Nordlige (nye) del af Brogade. Den nye havnefront krævede nyt vejnet og der blev valgt navne, der dels skulle harmonere med vand/havn og med tidligere havnefunktioner og dels signalere strædernes intimitet. Stræde har nu mistet sin betydning. Se også Brogade. Brunhøjstien (Holbæk øst / 1984) Bakken Brunhøj lå i byens største vang Bjergmarken, se denne. Her ligger Brunhøjskolen, en af Danmarks 30 grønne skoler under åndssvageforsorgen

9 til 1976, under socialstyrelsen til 1980 og siden under amtet. Brøndevej (Orø syd / ) Vejen fra Havnen til Bybjerg (Orøs hovedstad ). Brønde er området omkring Orø havn. Opr. betydning: vejen langs brynet (skovbrynet), altså ingen relation til ordet brønd. Bryn betyder rand/kant og kendes i dag (jf. Baglænsordbogen ) kun i ordene skovbryn og øjenbryn. Butterup Byvej (Butterup / 1973) Ca Buttorp. Oprindelig en torp-landsby, et udflyttersted. Endelsen -torp ændres med tiden til -rup. Mandsnavnet Butti skjuler sig her. Altså: Buttis udflytterbebyggelse. På hjørnet til Butterupvej ligger den usynlige kirke dvs. kirken uden tårn. Butterupvej (Tuse, Butterup / ) Fra Tuse i nord til kommunegrænsen ved Regstrup i syd. Kalve Å passerer vejen ved Butterup Bro i ældre tid kaldt Præstebroen og er skel-å mellem de to sogne. I gamle dage var her et vad, hvad Vossevadgård nordvest for broen har været en mindelse om. I 1500 tallet blev der bygget en træbro og i 1820 anlagdes en stenopbygget bro (i dag et stykke af den gamle vej). Går man ned til vanden, ses det tydeligt, hvor dygtigt et brobyggeri det er, sammenlignet med betonbroen ved den nye vej 10 m væk. Bybjerggårdsvej (Orø øst / 1972) 1559: Bybierge Orø s hovedstad. Gården lå oprindeligt ved stranden. Brændte 1913 og blev genopført inde i landet. Det gamle bjerg dækker i nudansk bakke eller høj. Altså: bakken med byen eller byen på bakken. Bygaden (Bybjerg / 1972) Hovedgaden i Orøs hovedstad Bybjerg. Blev tidligere kun kaldt Gaden. Bygmarken (Markeslev Strand / ) Mark skal her tolkes med nutidig betydning. Byg er en af vore allerældste kulturplanter. 5. årtusinde i Ægypten/Stenalderen i Danmark. Mest udbredte kornsort i verden. Byg betyder egentlig: det dyrkede korn, idet den og hveden er de oprindelige dyrkede kornsorter i modsætning til de vilde kornsorter rug og havre. - sødt gynger Byggen sit Silkehår - fra Johs. V. Jensens Hvor smiler fager Kendetegn: lange stakke, spidser på avnerne, der er aksenes dækblade. Skolerim om kernen med sammenvokset ryg : byg. Bygvænget (Tuse / ) Lille kornkvarter ved Tuse. Udstykning fra Vossevadgård. Et vænge er en mindre, indhegnet mark. Se ordforklaring omkr. jorder. Bysøplads (Bymidte / 1893) Se Bysøstræde. Bysøstræde (Bymidte / ) Bysøen var Holbæks gadekær, hvor også bytræet stod. Det var byens vandings- og vaskested. Tøjvask blev dog forbudt Bybækken løb igennem og ud i fjorden ved Strandporten. Bysøen lå, hvor Bysøplads er i dag flyttedes søen til nuværende sted, primært som vandbassin for Dampmøllen, men også fordi Bysøen efterhånden var helt tilgroet og fyldt

10 med årenes efterladenskaber. Den nuværende Bysø trænger også til en renovering. Spunsvæggene er i dårlig stand og vestsiden er ved at skride ud. Dybeste sted er over 6 m. Bysøstræde gik kun fra Ahlgade til gl. Bysø anlagdes Dampmøllevej (se denne) fra Jernbaneplads til Bysøen, men 1924 ændres dette vejstykkes navn til Bysøstræde. Fra Ahlgade strækker det nuværende Elefantapoteks lange røde længe sig ned til Bagstræde. Over porten midt i længen står 1705, men først 1720 fik apotekeren (byens anden) privilegium med ret til udskænkning og overnatning, så længen har derefter rummet disse aktiviteter med stalde bagved. Over portens gårdside er nogle af fortidens (indtil 1938) apotekere nævnt. Den nuværende er nr. 15 i rækken. Apotekeren købte først gården Selve Ahlgadebygningens facade er fra 1838 (apoteker Ipsen). Byens første apotek fra 1707 lå på nordsiden af Ahlgade i dag nr. 19/21. I forbindelse med Apotekets 300-årsdag (markeret mandag den 7. marts 2005) er udgivet en dvd. På hjørnet til Bagstræde ligger Elefantapotekets ishus fra ca Når vinteren strenges savedes isen i Bysøen og på Fjorden i blokke og blev pakket ned i datidens isolerende materialer (normalt halm og avner). Isen blev anvendt i apotekets medicinfremstilling i overensstemmelse med Bestemmelsen om salg af is til To dejlige ejendomme minder om dengang man byggede huse. Det nuværende nr. 5 har været borgmesterbolig, amtsforvalterkontor m.m. og blev bygget af købmand Anders Larsen Bysøhus byggede han til sig selv 19XX. (Se hans vej). Som pendant til 1904-huset lå på vestsiden af strædet købmand Julius Mortensens villa, der blev revet ned 1965 i forbindelse med P-plads etableringen, hvorved også alle købmandshandelens bygninger forsvandt. På Bysøplads står busten af Fr. VII Grundlovens Fader (Folkets Kærlighed min Styrke) afsløret Grundlovsdag 1876 (billedhugger Rosenfalk skabte søjlen, der bærer en kopi af Bissens kongebuste). Busten stod opr. på Jernbaneplads, men blev flyttet til anlægget I mange år var det tradition at, studenterne dansede omkring Grundlovens giver. De første dansede ca Stenhus havde fået dimissionsret 1912 (se Stenhusvej). Lyttende pige af J.J. Bregnøe blev opstillet overtog byen Bysøen fra Dampmøllen for kr. Bysøpark (den gl. Apotekerhave som byen havde erhvervet 1935 for kr.) blev anlagt 1936 til byjubilæet (stadsgartner Fabricius Hansen). Her er nu placeret en tro kopi af det gamle Thehus næsten på oprindelige plads. Stræde: snæver gade. Bækkehusvej (Kisserup Strand / ) Husene ved bækken. Måske opkaldt efter et gammelt hus: Bækhuset, der ligger der endnu. Bæk af bhog der betyder flydende vand. En smuk betegnelse helt indiansk. Bækmarksvej (Holbæk øst / ) Skal udlægges som det areal, den mark, der blev ryddet og dyrket ved bækken. Henviser vel mere til Kalvemose Aa end til en bæk. Bødkervej (Holbæk syd / 1977) Håndværkerkvarteret. Bødkeren fremstiller tønder og kar m.m. af træstaver. Museet for Holbæk og Omegn har udstillet et bødkerværksted fra ca. 1900, som har været i brug til Bøgebakken (Orø, Gamløse Strand / ) Et lille trækvarter.

11 Bøgen indvandrede i bronzealderen på bekostning af egen. Frugten hedder bog. Bøgebjergvej (Gurede / 1972) Bøgebjerg (46m) ligger syd for vejen og Ll. Bøgebjerg (43m) ligger nord for. Bøgedalen (Kisserup Strand / ) Bøgegården (Holbæk syd / 1996) Romantiseret navn i Bernths Have -kvarteret. Ingen relation til en bondegård. Bøgevej (Vipperød / 1971) Trækvarteret i Vipperød. Flensgårds-udstykningen. Børrehovedvej (Orø nordvest / 1972) Oprindelig Borrehoved (næs på Orøs NVside). Afledt af Baarre : borg. Efter overlevering en sørøver/et tilholdssted (måske blot en forhøjning i terrænet) ikke at forveksle med Børret eller Børretklak på Orøs S-side. Også her har der været en sørøver på spil, men en rimelig antagelse må være: en bavnehøj. Bavn: et bål der tændes som meddelelse: advarsel el.lign. Børstenbindervej (Holbæk syd / ) Håndværkerkvarteret Fremstillede grovere børster af hår fra svin, hest og ged. Finere pensler blev tilvirket af hår fra egern og mår. Også plantemateriale kunne bruges.

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Centrum. www.bfcentrum.dk

Centrum. www.bfcentrum.dk et godt sted at bo Centrum www.bfcentrum.dk meld Dig ind og få adgang til 450 LejemåL kom indenfor Lej dig ind i gode gedigne lejligheder i trygge omgivelser centralt i byen. Hos Byggeforeningen Centrum

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

St S i t Ste ii r ee n rr e nn i e e i Aar i A uap Aarurup

St S i t Ste ii r ee n rr e nn i e e i Aar i A uap Aarurup Stierne i Aarup Stierne i Aarup BLÅ RUTE: Skydebjerg Mose, ca. 8 km. Parkering ved Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup. Aarupskolen er bygget i 1950erne efter nedlæggelse af flere mindre landsbyskoler

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Holbæk havnebane. Nykøbing Sjælland havnebane. Jesper Mann. www.hrmann.dk

Holbæk havnebane. Nykøbing Sjælland havnebane. Jesper Mann. www.hrmann.dk Holbæk havnebane Nykøbing Sjælland havnebane www.hrmann.dk Holbæk havnebane og Nykøbing Sjælland havnebane Copyright, fotograferne og forlaget www.hrmann.dk, 2015. ISBN, print 978-87-996166-2-6 Trykkeri:

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY AHLGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY AHLGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY AHLGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: AHLGADE, HOLBÆK Historie Ahlgade udgør sammen med Smedelundsgade Holbæks hovedstruktur og er byens ældste hovedstrøg. Gaden er opstået som

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Lokalhistorisk forening for Nykøbing Sjælland og omegn Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til Nykøbing og egnens historie, at arbejde for

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Side 3.. SKIBET. historien om Noas ark.

Side 3.. SKIBET. historien om Noas ark. Side 3 SKIBET historien om Noas ark 1 En god mand 4 2 Skibet 6 3 Dyrene 8 4 Mad til alle 10 5 Det regner 12 6 Duen 14 7 Land 16 8 Den grønne jord 18 9 Noas bøn 20 10 Løftet 22 Side 4 En god mand Engang

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. Byvandring Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. 1. Brandts Klædefabrik I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder NYSTED KULTURSTI En guide til Nysteds lyksaligheder Kulturstien fører den vandrende gennem byens hovedgade, langs havn og Rørsø og forbi markante bygninger. Ideen er at give et helhedsindtryk af den gamle

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev

16. s. e. trin. I 2015 Høstgudstjeneste i Strellev I dag har vi høstgudstjeneste her i Strellev. Vi glæder os over, hvad Gud lod vokse i vang, som vi senere skal synge. Vi takker for de gode gaver, han giver til os, vi lovpriser ham, fordi vi har fået

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd?

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? På sit kort over Roskilde fra 1677 har Resen indtegnet fem brønde : Høye Brønd, St. Bodils Brønd, Byens Brønd, Alle Helgens Brønd

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Søparken, Borup 2006 Kongsberg Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Selskabet Kongsberg A/S er et ejendoms- og byggefirma med gode resultater inden for fast ejendom: ejendomsudvikling,

Læs mere