Temagruppe om facaderne - 2. møde 5. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temagruppe om facaderne - 2. møde 5. marts 2014"

Transkript

1 Temagruppe om facaderne - 2. møde 5. marts 2014

2 Temagruppe om facaderne - 2. møde 5. marts 2014

3 Dagsorden 5. marts 2014 Kl Velkommen og formål med mødet Kl Opsamling på sidste møde og diskussion af indtryk fra inspirationsturen Kl Præsentation af de første skitser, undersøgelser mv. Kl Pause + spørgsmål Kl. 21:00 Materialer - diskussion og konkretisering Kl Opsamling hvad er næste skridt?

4 Formålet med mødet Mere viden, mere inspiration og start på konkretisering Ideer og forslag tager form og tendenser viser sig

5 Studieturen Opsamling på studieturen - inspiration og erfaringer

6 Ekskursion med facadegruppe Fredag den 28. februar 2014 Hørkær i Herlev Malet puds på isoleringsbatts - positive/negative tanker? Naturskifer, overfladestruktur og fastgørelse positive/negative tanker? Steni facadeplader, stoflighed og udtryk - positive/negative tanker? Cedertræsbeklædning,, stoflighed og udtryk - positive/negative tanker? Rockpanel facadeplader, stoflighed og udtryk - positive/negative tanker? Malet puds Steni plader Cedertræ Rockpanel Naturskifer

7 Ekskursion med facadegruppe Fredag den 28. februar 2014 Sluseholmen/Teglholmen i København Stor diversitet i facadeudtryk - positive/negative tanker? Metalplade/strækmetalbeklædning, patina m.v. - positive/negative tanker? Træbeklædning, patina m.v. - positive/negative tanker? Rockpanel facadeplader, patina, holdbarhed - positive/negative tanker? Strækmetal Metalplade Træ - patina Rockpanel Diversitet

8 Facaderenovering Præsentation af de første skitser, referencer m.v.

9 Bagplade Højisolering 100mm ribbe i elementets kant Forplade Eksisterende konstruktion OSB plade Ny isolering inkl. vindspærre Afstandsliste Nyt facademateriale Bagplade Højisolering 100mm ribbe i elementets kant Forplade Eksisterende konstruktion OSB plade Ny isolering inkl. vindspærre Afstandsliste Nyt facademateriale Mineraluld (for at optage el-installationer etc.) Højisolering Afstandsliste Nyt facademateriale Efterisolering + gipsplade Ny dampspærre Eksisterende konstruktion Mineraluld (for at optage el-installationer etc.) Højisolering Afstandsliste Nyt facademateriale Efterisolering + gipsplade Ny dampspærre Eksisterende konstruktion GALGEBAKKEN FACADERENOVERING Løsningsforslag: Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3: INDE INDE INDE INDE Let facadekonstruktion Formål: De lette facaders konstruktion i boligtype A, B, C og D trænger til renovering. Der er konstateret problemer med utæt damp- og vindspærre og luftspalter i isoleringen. Isoleringsniveauet svarer ligeledes ikke til dagens standarder. Samlet set giver dette gener for beboerne i form af utilsigtet træk og kulde. En utæt dampspærre er ligeledes usund for konstruktionen og på sigt vil dette kunne føre til yderligere svigt. Egenskabsanalysen har til formål at finde frem til den rette renoveringsform for de ovennævnte problemstillinger. Konklusion: Grundlæggende er det ikke muligt at efterisolerer de eksisterende facader op til dagens standarder indenfor samme geometri uanset om der benyttes en optimal højisolering. Der er derfor i nærværende undersøgelse lagt vægt på byggetekniske kendte metoder samt løsninger med god value for money. Den øgede facadetykkelse giver umiddelbart et dårligere lysindfald. Vi vil kompensere for dette på bedste vis ved at forøge vinduesarealerne. Dette forhold samt de økonomisk overvejelser gør at forskellen på en lidt tykkere facade i forhold til den optimerede højisoleringsfacade ikke er så stor. Endvidere skal det nævnes at højisolering har nogle byggetekniske udfordringer i forbindelse med indbygning på stedet, udfordringer der ikke gør sig gældende ved præfabrikerede elementer. Vi vil derfor pege på en udvendig efterisolering med mineraluld som en god løsning. Dette eventuelt i kombination med en totaludskiftning af de dobbelt høje partier til nye lette- eller højstyrkebeton- elementer med højisolering. UDE UDE UDE UDE Udvendig efterisolering m. mineraluld Demontering af eksisterende facadeplader og vindspærre. Eventuel etablering af ny dampspærre Ny forskalling + ny isolering Vindspærre, afstandslister. Ny facadebeklædning med integrering af eksisterende tagrender + nedløb Nye præfabrikerede facadeelementer m. højisolering Beboerinventar samt radiatorer nedtages og deponeres til genopsætning. Genhusning, alternativt etablering af interimsvægge. Eksisterende facader demonteres og nye præfabrikerede elementer monteres. Genmontering af inventar samt radiatorer. Udvendig efterisolering m. højisoleringsmateriale indenfor tilnærmelsesvis samme geometri Demontering af eksisterende facadeplader, vindspærre og isolering. Etablering af ny dampspærre Ny højisoleringsmateriale af fenolskum (Kingspan) Vindspærre, afstandslister. Ny facadebeklædning. Indvendig isolering og lufttætning Beboerinventar samt radiatorer nedtages og deponeres til genopsætning. Ny dampspærre monteres Ny isolering monteres i skeletkonstruktion Afsluttende gips beklædning. egenskabsanalyse arkitektur - udseende/materialer: konstruktioner - bygbarhed/udførelse: anlægsøkonomi: levetid: + Mulighed for at skabe en arkitektonisk helhed i forbindelse med den samlede renovering af udenoms arealer, herunder espalier. Den samlede konstruktionstykkelse forøges. + Lysindfald bevares tilnærmelsesvis som eksisterende. + Sund kendt konstruktion. + Relativ nem etablering af eventuel ny dampspærre. + Kendt metode nem at indbygge ingen overraskelser + Eventuelt kan eksisterende isolering bibeholdes. + Der findes nye og mere effektive konstruktioner i mineraluld: Konstruktionerne har en højere materialepris mens de har en attraktiv montageøkonomi. Nogle af de nye konstruktioner er selvbærende og derved mere energieffektive. Ca. 40 år Ny facadekonstruktion med mulighed + Beholder tilnærmelsesvis nuværende - Giver mindre lysindfald og nettoareal i for ændringer i vinduesplacering samt facadeudtryk. (Nærmere beregning lejlighederne. størrelse. kræves for eksakt tykkelse). - Løser ikke de udvendige problemer med nedslidte facadeplader + Ny sund konstruktion - Tagrender og nedløb demonteres samt indgreb i det eksisterende tag med inddækninger. - Køkkener, el-installationer, radiatorer etc. kræver demontering. - Risiko for punktering af vakuum isolering v. håndtering samt efterfølgende drift. - Denne løsning kræver højisolering der er væsentlig dyrere ende traditionel isolering.en overslagsmaterialepris for et element ligger på 2300kr./m2. Ca. 40 år - Fenolskum er svær at tildanne på pladsen, og kræver derved flere arbejdsgange i form af efterfølgende stopning. - Dampspærrens eventuelle reetablering er arbejdskrævende, da den ved en højisolering skal ligge hvor den nuværende ligger. - Relativt nye isoleringstyper på markedet, hvorfor der er dårlig håndværksmæssig erfaring på området. - Vakuum paneler er ikke mulige at tildanne, kan dog samtidig fungere som dampspærre. - Vakuumplader er ca. 6 gange dyrere end traditionel isolering. - Fenolskum er ca. 2-3 gange dyrere end traditionel isolering. Ca. 40 år - Fugtteknisk er der en begrænsning der som grundregel er 50mm indvendig efterisolering. Dette er ikke tilstrækkeligt som eneste tiltag. - Flere ERFA-blade skriver om fugtproblemer i den øvrige konstruktion da lufttætning ikke kan foretages tilstrækkeligt imellem etager samt ved sokkel og tag. - Uforholdsmæssigt dyr, idet køkkener og andet inventar skal tages ned. - Løser ikke udvendige facadeproblematikker, såsom nedslidt facadebeklædning. (ingen selvstændig mulighed) energiforhold: + Facade merisoleres -> mindre varmeforbrug Kan opfylde nuværende BR10 krav + Facade merisoleres -> mindre varmeforbrug Bidrager positivt til energiregnskabet men er dog ikke tilstrækkeligt som selvstændigt tiltag miljø/bæredygtighed: + Kræver minimum af indgriben i eksisterende konstruktion - Udskiftning af potentielt ikke beskadigede materialer giver negativ miljøpåvirkning + Eksisterende konstruktioner genanvendes mest muligt + Hvis PCB kræver forsegling kan det være en god ide at benytte muligheden til at efterisolere indvendigt. drift og vedligeholdelse: påvirkning for beboere: + Kræver ingen D og V + Kan udføres uden genhusning + Ny sund konstruktion - Skal leve uden køkken i en periode - Eventuel genhusning - Hvis vakuum isolering punkteres mister den sin isoleringsevne. + Kan udføres uden genhusning + Kræver ingen D og V. - Kræver dog destruktive indgreb at kontrollere eventuelle fugtpåvirkninger af bagvedliggende konstruktion. - Kræver genhusning, alternativt interimsvægge og væsentlig indskrænkelse af bolig i byggeperiode. 35 point 28 point 27 point 15 point

10 Connovate (højstyrkebeton) Renoveringspanel (udenpå eksisterende konstruktion) Sandwichpanel (nybyggeri/fuld udskiftning af mure) + Min. 100mm Eksisterende væg Tegn. nr Principskitse Min. 245mm Rev. NORD Skruefast purenit 25 mm Tegn. nr Principskitse Rev. NORD Emne: Vandret snit samling element / element IPE A3 Emne: Vandret snit ved dør (i facadeplan) A3 Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Dato: Dato: Udf : Kontr : Checker Godk. Approver : Author Format : Udf : Kontr : Checker Godk. Approver : Author Format : Fil : Fase : Project Status Fil : Fase : Project Status Connovate Juelstrupparken 23 DK-9530 Støvring Tlf Connovate Juelstrupparken 23 DK-9530 Støvring Tlf

11 HØJSTYRKEBETON SANDWICHELEMENT - MIN. 245 MM Facadespring Forslag 1: Udv. efterisolering med mineraluld Forslag 3: Udv. efterisolering med højisoler- UDVENDIG EFTERISOLERING M MINERALULD - SAMLET TYKKELSE MIN. 250 MM UDV. EFTERISOLERING MED HØJISOLERINGSMATERIALE - MIN. 190 MM EKSISTERENDE BAGVÆG EKSISTERENDE FORMUR EKSISTERENDE BAGVÆG EKSISTERENDE FORMUR Forslag 2: Højstyrke betonelement (Connovate) EKSISTERENDE FORMUR EKSISTERENDE BAGVÆG Overslagsmæssig EKSISTERENDE vurdering: FORMUR EKSISTERENDE BAGVÆG UDVENDIG EFTERISOLERING M MINERALULD - SAMLET TYKKELSE MIN. 250 MM HØJSTYRKEBETON SANDWICHELEMENT - MIN. 245 MM Nuværende fremspring (250 mm) UDV. EFTERISOLERING MED HØJISOLERINGSMATERIALE - MIN. 190 MM reduceres med ca. 100 mm i forslag 1 og 2 (reduceret fremspring bliver ca. 150 mm) EKSISTERENDE BAGVÆG EKSISTERENDE FORMUR NB: Alle tal og mål er vejledende EKSISTERENDE FORMUR EKSISTERENDE BAGVÆG

12 GALGEBAKKEN FACADERENOVERING Facadeplader: Træ: Metal: Højstyrkebeton/Connovate: facadebeklædning Formål: Konklusion: Facadeplader Træbeklædning Beklædning i metal materialer Elementer i højstyrkebeton Eksempler: Syreætset glas,kompositplader (fx Trespa, Rockpanel, etc) aluminiumspaneler (fx QuadroClad), osv. Mulighed for facadebeklædning i træ, eller begrænset brug i vinduesprofiler og - nicher. Eksempler: Fabriksmalet træbeklædning, indfarvet krydsfiner, diverse lamelbeklædninger, en variation af umalede træsorter, osv. Mulighed for facadebeklædning i eksempelvis strækmetal eller sinusplade, eller begrænset brug i vinduesprofiler og -nicher. Eksempler: Småbølget sinusplade, strækmetal, tombak, cortenstål, osv. Eksempler: Sandwichpanel med højtydende isolering og beton i for- og bagmur, renoveringspanel med isolering og beton i formur - beregnet til montering på eksisterende vægkonstruktion (fx. Connovate). egenskabsanalyse arkitektur - udseende: vejrbestandighed farveægthed (UV): styrke - slag/ridser: montage - bygbarhed/udførelse: materialepris: levetid: brand: Under udvikling miljø/bæredygtgighed: DV - rengøring/grafitti/alger: Samlet vurdering:

13 Princip for lysindtag Eksisterende ydervæg (160mm) Eksisterende ydervæg (160mm) Eksisterende ydervæg (160mm) Tynd udvendig efterisolering + facadeelement (ca.120mm) Tynd udvendig efterisolering + facadeelement (ca.285mm)

14 Synlige lag i facaden - nyt udenpå eksisterende Før Efter

15 Samme materialeholdning i hele bebyggelsen

16 Materialevariation mellem kvartererne

17 Materialevariation indenfor samme karré

18 Materialevariation indenfor samme stræde

19 Princip for materialevariation Gruppeinddeling af materialer monokromt/glat/ roligt tekstureret rig materialitet

20 Hustype A

21 Espalier ved lave facader

22 Pause - og tid til spørgsmål

23 Introduktion til 2. halvdel Fokus på materialer Udtryk Kombinationer Hvad vil vi gerne have yderligere belyst?

24 Opsamling og det videre forløb Hvor samler fokus sig? Hvad går rådgiverteamet videre med? Dagsorden for møde 3

25 Forslag til dagsorden for 3. møde Kl Velkommen og formålet med mødet Kl Kort opfølgning på sidste møde Kl Beboermøde og evaluering Kl Præsentation af skitser Kl Spørgsmål og pause Kl Gruppearbejde om delelementer - Hvad skal vi især have afprøvet 1:1? - Hvad skal yderligere pudses og undersøges Kl Opsamling og næste skridt

26 Næste møde Onsdag d. 2. april kl 19.30

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER

Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 9, Galgebakken TEKNISKE UNDERSØGELSER Undersøgelsesrapport oktober 2012 Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 9, GALGEBAKKEN

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang Byggeteknisk erfaringsformidling 2009 byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang heloverdækning facadebeklædning vindue Erfaringsformidling Planlæg byggeprocessen undgå fugt Manglende

Læs mere

Isoleringsmaterialer. Speciale rapport

Isoleringsmaterialer. Speciale rapport Speciale rapporten omhandler isoleringsmaterialer til byggebranchen. Specialet er en del af min uddannelse, som bygningskonstruktør i Aalborg. Rapporten er skrevet med henblik på at synliggøre markedet

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere