BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken Aabenraa. Udført marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015"

Transkript

1 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken Aabenraa Udført marts 2015

2 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken II Aabenraa Bygningsgennemgang Udført af Forudsætninger DEAS Saralyst Allé Højbjerg Projektleder Per Vestergaard I forbindelse med bygningsgennemgang er der ikke foretaget målinger eller destruktive indgreb i bygningerne. Videregående undersøgelser kan gennemføres efter nærmere aftale. Rapporten har primært til hensigt at bedømme ejendommens klimaskærm (fundamenter, ydervægge, vinduer og yderdøre, udvendige trapper og skure) med henblik på en registrering og beskrivelse af evt. skader, bygningsmæssige svigt el. nærliggende risiko herfor. Rapporten indeholder ikke oplysninger om æstetiske eller arkitektoniske forhold. Alle bedømmelser, af ejendommen i nærværende rapport, er baseret på visuel besigtigelse. Ansvar Formål og omfang Den bygningssagkyndige har ingen ansvar for forhold, som ikke kan iagttages og vurderes på dette grundlag. De anslåede udbedringspriser er erfaringspriser med udgangspunkt i V&S pris bøger. Ønskes en højere grad af sikkerhed for korrekt prissætning, anbefales det at indhente håndværkertilbud. Rådgiveren påtager sig intet ansvar overfor tredjemand i forbindelse med nærværende rapport. Den byggetekniske gennemgang er foretaget i forbindelse med budgetlægning og samtidig for at synliggøre fremtidige vedligeholdelsesarbejder samt en generel vurdering af bygningens tilstand, med henblik på planlægning af en forebyggende, løbende vedligeholdelse. Ejendommene er primært gennemgået udvendigt. Der er ikke beregnet eller angivet vurderinger af forventede restleve tider for væsentlige konstruktioner. Bygningsgennemgangen omfatter kun de væsentligste bygningsdele. Tekniske installationer såsom varme- og elinstallationer samt ventilations- og udsugningsaggregater er ikke omfattet af besigtigelsen.

3 Administration: Deas Ejendoms nr Stamdata oplysninger i henhold til BBR ejer meddelelse af Bygningerne er opført Bebygget areal for bygninger 1929 m 2 1 plans boliger Antal enheder 20 stk. Fælleshus: Der er ikke noget fælleshus Elevator: Nej 10 årigt vedligeholdelsesbudget

4 01. Tag Vurderinger og anbefalinger 1. TAG Tagbelægningen af rød vingetegl er i generel god stand fra Restlevetid, der vurderes til min. 30 år endnu. Taget holdes under observation især efter storme så evt. løse sten ligges op igen. 2. UNDERTAG Undertag er udført af tjære pap og der kunne ikke konstateres skader på undertag. Restlevetid vurderes at være som tagets. Loftrum er tørre.

5 3. UDLUFTNING Aftræksrør er udført korrekt med flange og isolereret rør 4. Man skal være opmærksom på at loftrum ikke er beregnet til og udført som egentlige pulterrum og derfor ikke bør anvendes til dette. Hvis man ønsker at opbevare enkelt effekter skal de klodses op så isolering ikke bliver trykket og ødelagt.

6 5. TAGRENDER Tagrender og nedløb er udført i zink og der er ikke konstateret tæringer og utætheder. Restlevetid vurderes til min. 30 år. Tagrender efterses og renses en gang årligt 6. STERN OG UDÆNG Selve udhæng og stern er i god stand Restlevetid er min. 20 år. Udhæng på lodret flade males hvert 7. år 7. OVENLYS I nogle boliger er der monteret Velux ovenlys vinduer. Inddækninger kontrolleres en gang årligt. Der burde ikke være behov for udskiftning de første år.

7 02. Facader og Sokkel Registreringer Vurderinger og anbefalinger 1. MURVÆRK Facaderne er generelt i god stand På enkelte gavle er der områder hvor fuger er ved at falde ud, formodentlig en frost skade. Fugerne bør repareres inden vinter, ved at hele området krasses ud og fuges om, således skaden ikke udvikler sig og bliver større. Der er repareret en gammel sætningsskade, muligvis i forbindelse med at der kommer ekstra med vand imellem husene. I første omgang drænes mellem husene og revnen holdes under opsyn, såfremt revnen kommer igen kan det være nødvendigt med understøbning af sokkel. SÅLBÆNKE Sålbænke er noget udsatte, hvilket en del bærer præg af. Sålbænke med skader krasses ud (hele sålbænken)og fuges om. 2. Det er vigtigt at fugen ligges helt op og trykkes/glittes godt med en fugeske.

8 3. SOKKEL Der ses områder med skader på sokkel, disse er udbedret flere gange. Skader bør repareres inden der sker yderligere skade, Enten ved at borthugge det dårlige puds og reparere som der har været gjort flere steder, alternativt borthugge alt gammelt sokkelpuds omkring de steder hvor der er revner/skader også udfører en ny puds med korrekt udkast/svumning og pudsning. For ikke at få skader og fugtproblemer i murværk bør terræn sænkes så der bliver ca. 10 cm fri sokkel.

9 03. Døre og Vinduer Registreringer Vurderinger og anbefalinger 1. VINDUER Vinduerne er gamle centrum trævinduer, hvor der er skiftet enkelte, vinduer er sidst malet i Vinduer er med almindeligt termoglas og i alm. god stand i betragtning af alder. Vinduer anbefales malet hvert 7. år. På grund af vinduernes alder (der vil komme øget punkteringer og flere med råd) Burde man overveje at skifte alle vinduer om 5 år, når der skal males igen. Vinduer har i dag en betydelig bedre isoleringsevne som vil give besparelse på varmeregning, der vil være med til at betale udgiften til nye vinduer. Samtidig kunne man med fordel skifte til træ/alu vinduer, så man slipper for i fremtiden at male.

10 DØRE Samme som vinduer. FUGER Der kunne ikke konstateres nogen fuger der slipper. Fugerne bør eftergås inden vinduer males.

11 05. Skure Registreringer Vurderinger og anbefalinger 1. UDHUS Udhuse har fået ny beklædning i 2010 som er vedligeholdelses fri. Ved begyndende begroning/alger kan man for et syns skyld afvaske/sprøjte for alger.

12 06. Udenoms arealer Registreringer Vurderinger og anbefalinger 1. STAKIT Er repareret flere steder, nogle er i dårlig stand Man bør overveje opsætning af nye hegn fx vedligeholdelses frie hegn fra flisoghegn.dk Alternativt eftergås alle hegn og dårlige stolper samt brædder skiftes. Andre bemærkninger: Energimærkning: Det er lovpligtigt at fremlægge et energimærke, når en bolig skal sælges. Boligerne skal dog ikke energimærkes enkeltvis. I stedet skal bygningens samlede energimærkning anvendes ved salg. Da det er ejendommens energimærke, der skal anvendes ved salg, er det foreningen, der er ansvarlig for at stille et gyldigt energimærke til rådighed for de ejere, som ønsker at sælge deres lejlighed. En ejer kan derfor til enhver tid kræve, at foreningen stiller et gyldigt energimærke for ejendommen til rådighed uden beregning. Således at vedkommende kan opfylde sin forpligtelse til at fremlægge energimærkning inden en eventuel aftale om salg. Et energimærke er gyldig i syv år og kan bruges igen, når boliger sælges inden gyldighedsophør. Sammenfatning Den generelle vedligeholdelses tilstand på boligerne er meget god i betragtning af at byggeriet er 29 år gammelt - byggeriet er udført i materialer med lave vedligeholdelsesomkostninger. Man skal dog regne med at udgifterne vinduerne vil stige de kommende år.

13 I driftsbudget er der afsat beløb til de forventede vedligeholdelsesomkostninger. Med venlig hilsen Per Vestergaard

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT T I L L Æ G T I L T I L S T N D S R P P O R T Side 1 af 5 TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT For ejendommen : Slettevej 74, 4160 Herlufmagle Indhold i tillæg : 1. Generelt vedrørende tilstandsrapporten / tillægget

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

E/F Domus Vista Park III

E/F Domus Vista Park III E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg E/F Domus Vista Park III Domus Vista Park III Johannes V. Jensens Allé 2 m.fl. 2000 Frederiksberg Tilstands-, drift- og vedligeholdelsesplan. August 2010 Damgaard

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l Rørmoseparkvej 19-65 & 50-100, 3520 Farum DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 11-02-2011. Lb. nr. H-10-01544-0049. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 11-02-2011. Lb. nr. H-10-01544-0049. Kommunenr./Ejendomsnr. Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: BRF KREDIT A/S Adresse Kyse Markvej 6 Postnr. 4700 Dato 11-08-2010 By Næstved Udløbsdato 11-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10429 Matrikel/Ejerlav: 6A Kyse By,

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jens nders Peter Sørensen dresse Østre Skovvej 22 Postnr. 8400 Dato 19-06-2015 By Ebeltoft Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0155 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-4647 Matrikel/Ejerlav: 2T

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere