Den Røde Løber September nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Røde Løber September nr. 1"

Transkript

1 Den Røde Løber September nr. 1 Medlemsblad for Socialdemokraterne i Håsum-Ramsing, Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre partiforeninger Nu skal alle brikkerne snart være lagt på plads Niels Holck»Synlighed«side 2 Poul Erik Hansen Fællesledelsen side 3 Ole Priess Sammenlægning side 4+5 Laila Munk Nyt fra Regionen side 6 Peder Christensen Nyt fra Folketinget side 7

2 Socialdemokraterne i Skive Kommune Synlighed»Hvorfor skulle jeg stemme på socialdemokraterne? Fællesledelsen Formand: Poul Erik Hansen Telefon Næstformand: Elo Lund Telefon Kasserer: Vagn Bundgaard Telefon Sekretær: Lotte Junker Pedersen Telefon Håsum-Ramsing Robert Sørensen Telefon Sallingsund Klaus Dahl Christensen Skive/Højslev Ellen Vernstrøm Andersen Telefon Spøttrup Henrik Sørensen Telefon Sundsøre Poul Emil Kristensen Telefon DSU Skive Formand: Bjarke Dahl Mogensen Røde Løber«Poul Erik Hansen Elo Lund Niels Holck Lene Jeppesen af Niels Holck Det spørgsmål har i den landspolitiske debat lydt lidt for ofte i de senere år. Spørgsmålet afslører at det har knebet for socialdemokraterne at markere sig, at være synlige i den politiske debat. Og det fortæller yderligere at det har knebet med at finde frem til en klar holdning til en række politiske kernepunkter som fx indvandrerflygtningespørgsmålet, skattepolitik, boligpolitik, skolepolitik osv. Denne usikkerhed afspejler sig øjeblikkeligt i vælgernes holdning. En bedring er på vej. Det seneste år har udvist flere markante udspil fra socialdemokraterne på Christiansborg. Det går fremad, men der er et stykke vej endnu. Det var så landspolitikken. Hvor står socialdemokraterne i kommunalpolitikken? Ja, også her er et af hovedproblemerne synligheden - og i nogen grad klarheden. Op til og ved selve kommunalvalgene er vi gode. Der er aktiviteter og synlighed, æbler og røde roser, håndtryk og smil. Vi fik et par gode valg. Men der var ikke så meget debat. Hvorfor ikke? Og hvorfor tog Venstre os på sengen med deres valgcafé i en tom butik? Her er noget at tænke over for en kommende valgkampsbestyrelse! Men synligheden mellem valgene? Her kniber det gevaldigt! Der er to hovedaktører i dette spil: Partiforeningerne og byrådsgruppen. Lad os tage byrådsgruppen først. De 13 medlemmer er fordelt på råd og udvalg og skal nu / er nu i gang med det daglige politiske arbejde. Det er både tids- og arbejdskrævende, men også spændende at være med til at løse hverdagens problemer. I de enkelte udvalg arbejdes der energisk og seriøst. Og man føler sig meget forpligtet over for selve udvalget - til at få løst opgaverne. Der opstår hurtigt et vist fællesskab, uanset partifarve. Og ja, netop: hvor skinner så socialdemokraternes holdning igennem, hvordan markerer vi os, hvordan bliver vores politik synlig? For at dette kan ske, kræver det naturligvis at socialdemokraterne i gruppen og i partiet har formuleret en klar politik for de enkelte områder. Valgprogrammet er én ting. Og det er fint nok. Men tingene ændrer sig, og som oppositionsparti skal den førte politik nok ændre strategi.. Det kræver debat i gruppen. Og gerne dér uenighed. Men udadtil kræver det enighed og loyalitet. Det er forudsætningen for en synlighed som vælgerne kan forstå. Den anden hovedaktør er som nævnt partiforeningerne. De har det i en vis forstand sværere. De piskes ikke frem af dagsordener og møder og konferencer - de skal selv tage initiativer og selv gennemføre dem! Ikke desto mindre er partiforeningernes og fællesledelsens arbejde uhyre vigtigt. For det er her grobunden skabes, det er her forståelsen for socialdemokraternes samfundssyn kan debatteres, det er her rekrutteringen til partiet foregår. Bestyrelserne må i arbejdstøjet. Medlemmerne må holdes til ilden. Sammenkomster og medlemsmøder afholdes. Kreativitet og nytænkning! Synlighed kan ske på mange måder. Kirsten Jørgensen havde forleden et læserbrev med en klar holdning til nogle problemer. Ligesom Leo Rasmussen melder fint ud om en fornuftig skolepolitik. Det er synlighed. Borgmester Per Jeppesen havde en helt fortræffelig reaktion på Dansk Folkepartis ubehagelige mistænkeliggørelse af en bestemt gruppe danskere. Det er synlighed. Der er plads til mere. 2

3 Aktuelt fra Fællesledelsen Den fælles ledelse af Poul Erik Hansen Som nyvalgt formand for fællesledelsen er det mig en fornøjelse at være med til at præsentere den nye udgave af»den RØDE LØBER«. Det er Fællesledelsens håb, at bladet bliver til nytte og gavn for Socialdemokraterne i Skive kommune. Mit ærinde er i øvrigt at præsentere Fællesledelsen. Vores opgave ligger næsten i navnet Fællesledelsen Ledelse af fællesskabet, ledelse i fællesskab. Fællesledelsen skal medvirke til at koordinere det organisatoriske arbejde mellem de enkelte partiforeninger i en given kommune. Endvidere bidrage til, at samarbejdet mellem de enkelte partiforeninger er så godt som muligt. Fællesledelsen skal derudover sikre opstillingen af kandidater til kommunalvalget og føre valgkamp sammen med kandidaterne. Fællesledelsen skal samarbejde med de valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer kaldet»gruppen«. Fællesledelsen skal repræsenteres ved gruppens møder og inddrages i gruppens beslutninger. Fællesledelsen består af de enkelte partiforeningers formænd samt formand, næstformand, sekretær, kasserer og 1 revisor samt suppleanter. Derudover kan borgmesteren/gruppeformanden ( hvis ikke vi har borgmesterposten) folketingskandidaten, samt LO formanden ( forudsat medlemskab af partiet) DSU formanden og evt. andre deltage i Fællesledelsens møder. Arbejdet i Fællesledelsen efter det seneste kommunalvalg er naturligt nok præget af at de forskellige partiforeningers standpunkter og traditioner skal mødes i et samarbejde. Et samarbejde der sætter de socialdemokratiske værdier på dagsordenen. Et arbejde der har det sigte at vinde næste valg. Et arbejde der har som mål at give medlemmerne indflydelse, information og frem for alt lyst til fortsat at være medlem af Socialdemokraterne. At få samarbejdet til at fungere og samtidig lade de enkelte foreningers individualitet sprudle mest muligt er et forløb og ikke noget der ordnes i et snuptag. Med dette nummer af»den Røde Løber«, tager vi fat på en del af informationen. Vi håber du vil få glæde af bladet. Vi satser på at koordinere forskellige tilbud til medlemmerne. Tilbud om at deltage i såvel den politiske debat som det organisatoriske arbejde. Men bestyrelserne gør ikke en forening alene. Som alle andre foreninger har også vi som politisk forening behov for medlemmernes opbakning. Vi håber i Fællesledelsens bestyrelse at vi formår at få skabt en kultur og nogen tilbud der gør, at også DU får lyst til at deltage i nogen af tilbudene. Fællesledelsens bestyrelse består af flg.: Formand for Håsum-Ramsing Robert Sørensen, Formand for Spøttrup Henrik Sørensen, Formand for Sallingsund Klaus Dahl Christensen, Formand for Sundsøre Poul Emil Kristensen, Formand for Skive Ellen Vernstrøm Andersen, Gruppeformand Frede Frandsen, LO-Skiveegnen Poul Jean Hansen, Næstformand FLL Elo Lund, Sekretær FLL Lotte Junker Pedersen, Kasserer FLL Vagn Bundgaard, Formand FLL Poul Erik Hansen, desuden deltager efter invitation DSU v. Bjarke Mogensen, folketingskandidat Peder Christensen. 3

4 Aktuelt fra Sammenlægningsudvalget Det handler om at turde og om at ville... af Ole Priess På bedste måde vil jeg prøve at fortælle lidt om arbejdet i sammenlægningsudvalget for Ny Skive kommune. Udvalget har nu fungeret i ca. et halv års tid, vi blev konstitueret i december 2005 og fungerede fra 1. Januar Det er sådan, at sammenlægningsudvalget bliver til en egentlig kommunalbestyrelse fra 1. januar 2007 til og med Opgaven for året 2006 er så at gøre alt klar til den reelle overtagelse 1. januar Vedtage styrelsesvedtægt, forretningsorden, indretning af administration osv. osv. og ikke mindst vedtage et budget for Dette er vi i skrivende stund lige begyndt på! Dette kan måske lyde ret enkelt, man kan vel bare køre de økonomier sammen og så er det det!? Men helt så er enkelt er det ikke. Tager man f.eks. en»fagperson«fra et område er det måske ikke indregnet på samme måde i en anden kommune, måske er det under en helt anden forvaltnings enhed end i de andre kommuner, som så samtidigt indeholder helt andre opgaver! Udover de store opgaver der ligger i at gøre fire 4 til en, er der også forbundet anselige udgifter hermed. Tag for eksempel på IT området, hertil kræves en investering på over 21 mio. Derudover kommer der de fortsatte udgiftsstigninger der også var og er i de»gamle«kommuner især på de sociale områder, hvilket kommunernes løbende økonomirapportering vidner om. Når der så også i forhold til de opgaver vi overtager fra amtet er for lidt penge med, så begynder det at blive rigtig svært. Som f.eks.»tandpleje for sindslidende eller psykisk udviklingshæmmede«, her er der en udgift på og et bloktilskud på ,-, så vil der selv efter indførelse af en evt. egenbetaling mangle 1 mio. kr. På grund af de vanskelige økonomiske udsigter sidder vi nu i fagudvalgene og leder efter 1% besparelse, samtidigt skal vi finde 1% i beredskab. Det er ikke en let opgave, for budgetterne er ingen steder prangende, tvært imod! Derfor gør det ondt at vide at Danmark aldrig har været rigere end nu. Regeringen vil måske bruge dem til skattelettelser!?. Jeg kan godt se, at er man på ingen måde afhængig af det offentlige system virker det hele måske bare skønt, det private forbrug stiger og stiger, dankort transaktionerne sætter rekorder der overgår julehandlen! Men har man børn i dagpleje eller børnehave, eller har man brug for hjælp som ældre, så ved man, at der ikke er for mange midler nogen steder. Regeringens politik er klar! Kommunerne udmagres økonomisk indefra. Samtidigt fører man»overskriftspolitik«fra Christiansborg. Overskrifter som lyder;»så svigter kommunerne de ældre«, så er det folkeskolerne, så er det de truede børn og unge. Hver gang trækker regeringen så en kanin op af hatten, efter den ene minister efter den anden har været inde og undersøge sagen! Ser man slet ingen sammenhæng mellem kommunernes stærkt begrænsede muligheder og de problemfelter vi løber i hele tiden ude i kommunerne!? Hvad med at spørge borgene om hvilke opgaver kommunerne skal løse og hvordan! Det bør ikke være Ekstra bladet og andre, der ved en klapjagt på eksempelvis sagsbehandlere, får lov at sætte den politiske dagsorden. Politik handler om at turde og om at ville, ikke at stikke hovedet i jorden og afvente den næste meningsmåling! At vi ikke fik en rig stor-kommune ved at lægge fire forholdsvis fattige kommuner

5 Aktuelt fra Sammenlægningsudvalget»der er ikke for mange midler nogle steder forholde os til placeringen af rådhusene. Vi er gået til valg på lys i alle rådhuse, og det mener vi! Men når vi så samtidigt bliver bevidste om at der i hvert fald ligger en øget driftsudgift på omkring 3-3,5 mio. pr. år, så må vi ikke lukke øjnene for, at der f.eks. kan købes mange timers hjemmehjælp ud af dem! Men vi har sagt at en samling af centraladministrationen skal gå hånd i hånd med at vi sammen med borgerne finder andre anvendelser af de eksisterende rådhuse. Jeg kan se mange muligheder også af kommunal karakter og interesse. sammen, kommer ikke bag på nogen. Derfor havde vi også store forventninger til den nye Udligningsreform der også er blevet lanceret i det seneste halvår. Den skal have berettiget roser med på vejen, endelig tager den højde for kommuner med lav skatteindtægt, tyndt befolkede områder etc. Men, der blev lige et lille»men«som ødelagde det hele! De rige kommuner fik den tilføjelse med, at de nu må sætte skatten op for stadigvæk at kunne fastholde deres serviceniveau. Hvilket betyder at når vi har skattestop i Danmark bliver de øvrige kommuner nødt til at sætte skatten ned. (Skatten må ikke stige samlet set på landsplan) Det betyder for os, at for de penge»vi«får fra de rige kommuner skal bruges til skattelettelser. Nu har vi jo ikke principielt noget imod skattelettelser, men det efterlader os bare med den samme problemstilling som vi har i dag. Nemlig at vi ikke har mulighed for at forbedre det serviceniveau vi har i dag. Det giver ikke engang mening at diskutere hvilket niveau vi som borgere ønsker, men kun hvad har vi råd til! Vi har i særlig grad brug for at kunne investere. Der kommer ikke nye arbejdspladser uden at der gøres en indsats. Vi får ikke bedre muligheder for at løfte egnens uddannelses niveau uden investeringer (vi hører til et område med meget lav uddannelses niveau). Vi er i gruppen enige om, at den så omtalte»effektiviserings gevinst«, der jf. de borgerlige skulle ligge i kommunesammenlægningen, ikke må tilvejebringes ved en reduktion blandt folkene i marken, altså endnu engang færre timer til børnene, ældre. Det vil vi i hvert fald arbejde stærkt på. Derfor bliver vi også nødt til hele tiden at se på vores egen organisation. Er der steder hvor vi kan effektivisere og spare penge! I den forbindelse er vi jo også nødt til at Af andre ting jeg til slut vil nævne er, at vi har sendt forslag til ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i høring. I den forbindelse har vi også fastholdt den nuværende skolestruktur med tilhørende skoledistrikter. Den skal ligge fast i forhold til styrelsesvedtægten, som igen skal være klar 1. januar Jeg mener også, at vi som politikere bør være klædt ordentligt på inden vi f.eks. går ind og ændrer på eksisterende skolestruktur. Til slut vil jeg gerne rette en stor ros til alle de ansatte i vores kommune/ kommuner der virkelig har ydet en stor indsats og fortsat gør det. Jeg tror mange af os slet ikke er klar over, hvor stort et stykke arbejde de lægger for dagen. Vi skulle efter sigende også være en af de kommuner i landet som er kommet længst med hensyn til sammenlægningen. Det er rigtig flot! I forhold til den socialdemokratiske gruppe, er vi også kommet godt fra start. Vi har et rigtigt godt arbejdsklima og tør tage nogle gode saglige diskussioner. Sidst: med det gode politiske bagland vi har og jer medlemmer, er vi allerede godt på vej til at vinde næste valg!!! 5

6 Aktuelt fra Regionsrådet Kommunerne får fremover flere opgaver»kommunerne og regionerne skal samarbejde om at løse opgaverne af Laila Munk Sørensen Efter valget til Region Midtjylland blev der indgået en bred konstitueringsaftale mellem samtlige valgte partier. Aftalen betød, at Bent Hansen blev valgt til Formand for Regionsrådet. Johannes Flensted-Jensen (S) blev valgt som 1. næstformand, og Aleksander Aagaard (V) blev valgt 2. næstformand. Da Region Midtjylland først bliver»født«den 1. januar 2007 og skal fungere fra første dag, er det nødvendigt at lave et forberedende arbejde. Det er det, Forberedelsesudvalget (= de 41 personer, der er valgt til det kommende Regionsråd), bruger tiden til i Regionerne har fået tildelt ansvaret for tre hovedområder: Sundhed, Psykiatri og Social samt Regional udvikling. For at nå omkring alle områder besluttede Forberedelsesudvalget ved konstitueringen at nedsætte en række underudvalg til at tage sig af opgaverne. Jeg vil nævne de foreløbige udvalg 6 nedenfor. Det drejer sig om: Underudvalget vedr. - generelle sager i forbindelse med forberedelsen af Region Midtjylland. - primær sundhed - service og kvalitet og plan og struktur på sundhedsområdet - den regionale kollektive trafik og infrastruktur - uddannelser og kompetencer - kultur, turisme og oplevelsesøkonomi - landdistrikter - den regionale udviklingsplan - internationale aktiviteter - service og kvalitet mv. på psykiatriområdet - rammeaftaler på socialområdet - service, kvalitet og struktur mv. på socialområdet Jeg er med i udvalget vedr. kollektiv trafik og landdistrikter. Der er mange vigtige områder at tage fat på, men sundhedsområdet er naturligt nok et hovedområde, der optager alle meget. Alle er enige om, at Region Midtjylland skal have et godt velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der bliver lyttet til borgernes forventninger. Sundhedsområdet kommer til at bestå af syv sygehusenheder, der skal kunne tilbyde den bedste og nyeste behandling. Der skal forskes og udvikles på alle sygehuse og universitetshospitalet skal have høj international standard. De syv sygehusenheder i Region Midtjylland: - Horsens Sygehus, Brædstrup Sygehus og Odder Sygehus - Skejby Sygehus - Århus Sygehus og Samsø Sygehus - Silkeborg Centralsygehus, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter - Randers Centralsygehus og Grena Sygehuse - Sygehus Viborg (Viborg, Skive og Kjellerup) - Sygehus Ringkøbing (Herning, Holstebro, Tarm, Lemvig og Ringkøbing) Kommunerne får fremover flere opgaver på sundhedsområdet og kommunerne og regionen skal samarbejde om at løse opgaverne på sundhedsområdet. Det er bestemt, at der skal være ét trafikselskab i vores region. Den foreløbige bestyrelse har netop udskrevet en konkurrence om at finde det helt rigtige navn. De nærmere konkurrencebetingelser kan læses på Region Midtjyllands hjemmeside Her kan man også følge med i de beslutninger, der bliver taget samt følge med i hele dannelsen af Region Midtjylland.

7 Aktuelt fra Folketinget Nyt fra Christiansborg»Jeg mener, vi har en god platform her i kredsen af Peder Christensen folketingskandidat Kærsangervej 3, Balling. Jeg kan lige så godt starte med at indrømme, at overskriften lover mere end den kan holde. Efter at Pernille har valgt at stoppe i politik, har kredsen ikke længere en repræsentant på tinge, som direkte kan referere stort og småt fra Christiansborg. Jeg har derfor lavet en aftale med Ole Vagn Christensen og Jens Kristian Lund, som går ud på, at de vil orientere mig om, hvad der sker på Christiansborg og i gruppen. Folketinget afholder sommerferie og starter ikke op før den 1. tirsdag i oktober, men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke arbejdes med politik. Arbejdet med finansloven er startet, og vi kommer til at forholde os til regeringens udspil til nytænkning i den offentlige sektor, hvor det mest af alt ser ud til at handle om udlicitering og begrænsning af det kommunale selvstyre, og så ligger debatten om skattelettelser eller ej selvfølgelig og ulmer. Skattelettelser vil helt sikkert komme på dagsordenen inden næste valg, som led i et liberalt felttog mod skattetrykket og den offentlige sektor. Her er det vigtigt, at socialdemokraterne kommer på banen med vores forslag om at styrke velfærden. Det økonomiske råderum skal bruges til investeringer i velfærden og fremtiden, i stedet for at bruge dem til skattelettelser til landets velhavere. Det er også det befolkningen vil ifølge en undersøgelse bragt i Jyllandsposten den 20. august Her er der helt klart et ønske om mere velfærd. Men alt det vil jeg vende tilbage til i næste nummer. Til slut vil jeg gerne sige tak for den store opbakning, som jeg fik, da jeg blev valgt som ny folketingskandidat efter Pernille. Jeg var glad og beæret over opbakningen, som jeg vil forsøge at leve op til. Det bliver ikke nemt at opnå valg til folketinget, men jeg mener, at vi har en god platform her i kredsen, hvis vi fortsætter det gode arbejde kredsen altid har været kendt for. Den nye midtjyske valgkreds bliver stor, og kommer til at bestå af det nuværende Ringkøbing Amt samt de nye Silkeborg, Viborg og Skive kommuner. Det vil gøre det svært for ukendte kandidater at opnå valg i forhold til landskendte kandidater. Der skal derfor gøres et stort stykke arbejde for at blive kendt og for at holde stemmerne hjemme her i kredsen. Jeg er helt klar til at lave et stort stykke arbejde, men kan ikke klare det alene. Det er der heller ikke noget der tyder på, med den opbakning, som jeg har fået i forbindelse med mit valg. Jeg havde en snak med Pernille efter mit valg, hvor hun sagde, at Skivekredsen altid havde bakket hende fantastisk op, så efter hendes mening havde jeg overtaget et af Danmarks bedste valgkredse. Det er jeg enig i. Indlæg fra partiforeningerne En sensommerhilsen fra Sallingsund partiforening af Klaus Dahl Christensen Vi er igen klar til det politiske arbejde, ærmerne er smøget op, og vi glæder os til møderne med andre partimedlemmer, der også gerne vil diskutere politik og have indflydelse på nærdemokratiet. Vi har haft ekstraordinær generalforsamling, da vi ligesom I skulle bestemme, at Peder skal være vores folketingskandidat. Det tog nu ikke lang tid, vi var ret enige. Held og lykke endnu engang Peder. Et af sommerens store arrangementer var Fur Rundt. Det er i øvrigt ret let. Dvs. det kan alle finde ud af. Hvis du begynder med at have venstre fod våd, så skal den bare være våd hele vejen rundt, indtil mål. Der er i flg. Skridtmåleren skridt rundt om Fur. Bliver højre fod derimod våd er du enten faldet i vandet eller går i forkert retning. Så lørdag morgen træder Roslevfolket fra borde på Fur. Det første der møder vore øjne er naturligvis plakaterne med A et og Peder, så LO s næsten udtjente campingvogn med plakater og sidst men ikke mindst en smilende Poul Emil med t-shirt klar»a kæmper også for dig«. Formanden, næstformanden og husbond starter ud i rask tempo. Ved nærmere eftertanke vil nogen nok mene for hurtigt. På vejen overhalede vi også vores kommende borgmester, som i øvrigt var ret interesseret i vore flotte røde t- shirt. Men da han kun havde en gammel falmet blå kaster med et lettere udvasket v, faldt snakken om et bytte hurtigt til jorden. Under hele turen mødtes vi med Flemming på de indlagte rastepladser, men sørgede ellers altid for at ligge i front, hvilket passer overordentlig godt også i forhold til politikken. Ros til hele arrangementet og i særdeleshed til Poul Emils anstrengelser. Det er med nogen stolthed at vi fra Sallingsund, som i denne sammenhæng ikke er den største forening, var talstærkest repræsenteret. 7

8 Aktivitetskalender 2006 Arrangement: Sted: Dato: Klokken: DSU Skive - Fremtidens velfærd Oplæg om udfordringer for velfærdssamfundet. Alle er velkomne. Rosenbakken 2, Skive 5. sept Kongres Socialdemokraterne kun for delegerede. Ålborg sept. Åbent gruppemøde Med den gamle byrådsgruppe i Skive. Referat fra kongressen. Rådhuset i Skive 25. sept Sallingsund, medlemsmøde åbent for alle medlemmer 3F s lokaler, Roslev 25. sept DSU Skive - lokal uddannelsespolitik Formanden for Undervisnings- og Kulturudvalget i Viborg Amt, Alex Lind vil fortælle om uddannelsesinstitutioner i Skive. Rosenbakken 2, Skive 27 sept Gadearrangement Vi viser flaget og deltager i debat på gaden om et aktuelt emne. (Endnu ikke fastsat) Alle interesserede medlemmer kan deltage (Endnu ikke fastlagt) 30 sept. Debataften om EU Med Niels Holck og et medlem af EU parlamentet Alle interesserede medlemmer kan deltage. AOF Skive oktober (mere herom senere) DSU Skive - lokal uddannelsespolitik Et rigtigt arbejdsmøde! Vi skal arbejde med det Alex Lind fortalte sidste gang, og arbejdet skal ende i en egentlig politikformulering. Rosenbakken 2, Skive 9. okt Socialdemokraternes vision for udvikling i land og by Nærdemokrati i områderne og udviklingsmuligheder. Oplæg ved: Per Jeppesen, Peder Christensen, Inga Emborg og Kirsten Jørgensen. Derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål, at debattere og at komme med ideer til udviklingen i de forskellige områder. Arrangementet er for alle medlemmer i de 4 gamle kommuner vi håber, rigtig mange vil komme og bidrage til debatten. AOF Skive 11. okt DSU Skive - Møde før landsmødet Vi ser på de politiske oplæg, og laver ændringsforslag. Alle er velkomne. Rosenbakken 2, Skive 9. okt Gadearrangement Vi viser flaget og deltager i debat på gaden om et aktuelt emne. (Endnu ikke fastsat) Alle interesserede medlemmer kan deltage (Endnu ikke fastlagt) 28. okt. Sallingsund, medlemsmøde åbent for alle medlemmer. 3F s lokaler, Roslev 30. okt Caféaften med hygge og sang. Åbent for alle medlemmer. AOF, Skive 3. nov DSU Skive - Aktuel politik Aftenens ordstyrer og oplægsholder er Anne Paulin, forhenværende formand DSU Skive. Alle er velkomne. Rosenbakken 2, Skive 7. nov Gadearrangement Vi viser flaget og deltager i debat på gaden om et aktuelt emne. (Endnu ikke fastsat) Alle interesserede medlemmer kan deltage (Endnu ikke fastlagt) 11. nov. DSU Skive - Møde før landsmødet Vi forbereder os til landsmødet. Det vil sige, at vi finder ud af, hvad vi stemmer til de enkelte forslag. Alle er velkomne. Rosenbakken 2, Skive 9. okt Sundsøre års jubilæum Sundsøre partiforening fejrer 100 års jubilæum og afholder i den forbindelse reception med sang, taler og hyggeligt samvær. Alle medlemmer med ledsager er velkomne. Salling Ungdomsskole 18. nov Sallingsund, medlemsmøde åbent for alle medlemmer. 3F s lokaler, Roslev 27. nov DSU Skive - Hyttetur 1.-3.dec - Julearrangement for alle pensionister. Nr. Søby Forsamlingshus 9. dec DSU Skive - Julefrokost Rosenbakken 2, Skive 15. dec. - Julefrokost med byrådsgruppen i Skive. For alle medlemmer. (Endnu ikke fastsat) 18. dec Næste nummer af Den Røde Løber udkommer i december måned.

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Lemvig Struer. Holstebro. Ringkøbing- Skjern

Lemvig Struer. Holstebro. Ringkøbing- Skjern Kære aktive i Socialdemokratiet i Region Midtjylland! Denne gang handler informationsbrevet om debatmøder i partiorganisationen regionsrepræsentantskabsmødet d. 17. maj 2008 EP-kandidater EU-oplysningsmidler

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Sparerunde - problematikker

Sparerunde - problematikker Sparerunde - problematikker Af Karlo Brondbjerg Nr 1 2015 Timring Skole fortsætter Feldborg og Skibbild-Nøvling stopper Skoleforliget betyder at Timring Skole fortsætter - og Feldborg Skole og Skibbild-Nøvling

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl. 10.00 Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning 01 Velkomst formanden har ordet. (oplæsning af 12. koncept.) Henrik bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Den Røde Løber Juni 2010 - Nr. 12

Den Røde Løber Juni 2010 - Nr. 12 Den Røde Løber Juni 2010 - Nr. 12 Medlemsblad for Socialdemokraterne i Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre partiforeninger Det ser rigtig sort ud... Socialdemokraterne i Skive Kommune Socialdemokratiet

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO Indhold Næste afdelingsmøde Næste medlemsmøde 2 Sundhedskampagnen 3 Repræsentantskabsmøde i regionen 3 Valgkampen nærmer sig - måske Fodbold starter igen 5 4 Torsdag d. 21. juni Mandag kl. d. 19.30 20.

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 Redaktionsudvalget takker af Dette er det sidste blad som dette redaktionsudvalg står for. Vi vil gerne sige tak for denne gang. Det har været sjovt og

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO-Midtjylland VALGPROCEDURE - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland 15-9-2014 Sagsnr. 2014-5591 Tidspunkt for valg PLO-M tager ved hvert valg

Læs mere

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Kære medlem. Hermed bestyrelsens foreløbige bud på en aktivitetskalender for efteråret 2007. Som det fremgår, vil vi som udgangspunkt videreføre det velkendte

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn. Dato 12. januar 2010

Socialdemokraterne på Nordfyn. Dato 12. januar 2010 Socialdemokraterne på Nordfyn. Dato 12. januar 2010 Bestyrelsens beretning for året 2009 til generalforsamlingen den 16. januar 2010. Jeg vil i beretningen komme ind på noget af det der er sket i 2009

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Besparelser. Nr 2 2014. 10. årgang

Besparelser. Nr 2 2014. 10. årgang Nr 2 2014 10. årgang Besparelser Af Karlo Brondbjerg De vedtagne besparelser inden for psykiatri og handikapområdet er frygtlige, og det kunne være gået endnu værre, hvis vi ikke have hjulpet hinanden

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere