Beskæftigelsesreform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesreform 2015-17"

Transkript

1 Beskæftigelsesreform

2 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar juli 2015 Primo og medio 2016 Fuldt implementeret 1. januar

3 Ændring af i Lov om ansvar for og styring af bekæftigelsesindsatsen

4 Loven En helt ny lov, ikke bare ændringer til den gamle Formålet har været at: Gennemskrive, sanere og forenkle Navnet bliver: Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v

5 Ændringer organisering De fire Beskæftigelsesregioner nedlægges og deres opgaver overtages af STAR og 3 kontorer i Ålborg, Roskilde og Århus KKR (de 29 hovedstadskommuners samarbejde) involveres, så denne kreds forpligtes til at indgå i samarbejder om beskæftigelsesindsatsen LBR og RBR nedlægges og erstattes med nye AMR, som passer til Arbejdskraftsoplandet

6 Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan skal forsat udarbejdes og skal fastlægge det kommende års beskæftigelsesindsats Men LBR og RBR skal ikke inddrages i processen (nedlagt) og heller ikke det nye AMR skal inddrages i processen Ministerens mål udmelding er fremadrettet alene til inspiration

7 Afbureaukratisering Organisationskravene gøres løsere Der skal dog være et Jobcenter, som varetager den beskæftigelsesrettede indsats Tvungen dialog med Beskæftigelsesregion afskaffes Virksomhederne kan frit vælge hvilket Jobcenter de vil henvende sig til

8 Kompetenceudvikling For at forbedre beskæftigelsesindsatsen, skal jobkonsulenter i både A-Kasser og Jobcentre ( ansatte) uddannes bedre, indenfor Særligt udviklede grund- og efteruddannelser Efteruddannelse på akademi og diplomniveau Certificeringskurser til brug af afklaringsværktøj Der afsættes 150 mio. kr. over 5 år primært til at udvikle udannelser og løft Kompetenceløftet er baseret på medfinansiering fra Kommuner og A-kasser

9 Ændringerne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

10 Redskaber Alle redskaber som vi kender i dag består, dog er der nogen, der ændrer sig Samtaler (Joblog og Planner) Realkompetencevurdering Læse, skrive og regnekurser 6 ugers selvvalgt Vejledning og opkvalificering 32, stk. 1, nr. 1 og 32, stk. 1, nr. 2 Virksomhedspraktik (trainee + AC og FTF forløb) Løntilskud Voksenlærling Jobrotation

11 Samtaler Krav om at logge sine jobsøgningsaktiviteter i Jobloggen Både A-kassen og Jobcentret skal følge op på Jobloggen for at se, om der søges tilstrækkelig. A-kassen sanktionerer, hvis der ikke er aktivitet nok Den ledige skal selv kunne booke samtaler og have ansvaret for at det sker Jobcentret skal hjælpe dem, som ikke kan Jobcentret kan fratage retten for dem, som ikke kan administrere mulighederne Ovenstående frigiver de ressourcer i Jobcentrene, som går med at sende breve og vil mindske aflyste samtaler

12 Samtaler Måned ½ Jobcenter Fælles samtale om Personlig plan Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale A-Kasse CVsamtale Fælles samtale om Personlig plan A-kassen deltager i en samtale 5./6. måned A-kasse (rådighedssamtaler) Rådighedssamtaler Rådighedssamtaler Herefter samtale mindst hver 3. måned

13 Samtaler Mere samarbejde med A-kassen Fælles samtaler i JC med A-kassens medarbejder 1. samtale (efter 3 til 5 uger) samtalen i 5. eller 6. måned samtalen efter 16 måneder Disse samtaler er JC opgave at booke og koordinere (ikke selvbetjeningsløsning) Ved samtalen i måned 16 gives tilbud om Jobcoach ect

14 Læse-, skrive-, og regnekurser Dagpengemodtagere som kun har grundskolen kan få tilbud Dagpengemodtager under 25 år uden afsluttet ungdomsuddannelse Skal testes Viser test problemer, ret og pligt til at deltage Der skal tilbydes OBU eller FVU

15 6 ugers selvvalgt uddannelse Omlægges til en ny ordning, som kaldes 6 ugers prioriteret Jobrettet uddannelse Ufaglærte og faglærte med kort videregående erhvervsfaglig uddannelse Der kommer en positiv liste, hvor der kan vælges fra (AMU og KVU kurser) Relevans for arbejdsmarked Konkret jobfokus Prisloft

16 Vejledning og opkvalificering 32, stk. 1, nr. 1 Ordinær uddannelse Regional uddannelsespulje, 100 mio. årligt Kommunen kan søge om at få dækket 80 % af driftsudgiften til korte erhvervsrettede forløb, hvor der forventes jobåbning inden for 6 måneder (positivliste) Pulje til uddannelsesløft Kommunen kan søge om at få dækket 80 % (100 % i 2015 og 2016) af driftsudgiften til ufaglærtes erhvervskompetencegivende uddannelser (den ledige vil under uddannelse modtage 80 % dagpengesats) 32, stk. 1, nr. 2 Øvrig opkvalificering Kan fortsat gives, men der er 0 kr. i driftsrefusion

17 Løntilskud Satsen i offentlig LT reduceres fra 141,- til 105,- Løn og timeberegning forenkles, så timelønnen fastsættes en gang årligt. Lønnen vil fortsat svare til borgerens individuelle sats For offentlige LT indføres 6 måneders karensperiode (som for de private) Offentlige LT kan nu max vare 4 måneder (6) (Kun for dagpengemodtagere) Private LT kan max vare 6 måneder (12) (alle målgrupper)

18 Hvornår er der pligt til aktivering? Gentagen aktivering afskaffes Der rykkes rundt på, hvornår første aktiveringstilbud skal falde Under 30 senest efter 3 mdr. Mellem 30 og 49 efter 6 mdr. (9) Over 50 år senest efter 3 mdr. (6) Aktiveringstilbuddet skal vare min. 2 uger Fri anvendelse men fokus på de virksomhedsrettede tilbud

19 Voksenlærling Ændret målgruppe stadig over 25 år og Ledige og ufaglærte beskæftigede Ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse, efter 2 måneders ledighed. Ledige med uddannelse, efter 12 måneders ledighed Tilskuddet hæves fra 30 til 40 kr. i timen I hele uddannelsesforløbet Ordningen afkobles fra Arbejdsmarkedsbalancen

20 Jobrotation For både den ordinære ordning og den særlige ordning Afkortes til 6 måneder (nu 12) Kravet til ledighedsperiode hæves til 6 måneder (nu 3) Statsrefusion falder til 60 % (nu 100 %) Kombination med elev- og lærlingeforløb afskaffes permanent. Hvorfor? Fordi de er blevet for dyre

21 Øget virksomhedskontakt Styrket service over for virksomheder Rekruttering af ledige Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere Fastholdelse af syge medarbejdere Skal være en kernekompetence for JC Der vil komme proceskrav i lovgivningen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere