Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup"

Transkript

1 Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget Ballerup

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt over kurser: Recovery et liv i forandring veje til et godt liv Tag kontrollen i dit liv Introduktion til mindfulness Fortæl din historie At leve med psykose og skizofreni At leve med bipolar affektiv lidelse Kursusplan Værdigrundlag for Skolen for Recovery Skolen for Recovery Skolen for Recovery 3

3 Velkommen til Skolen for Recovery Hvad er recovery? Recovery betyder at komme sig, og handler om, at man kan komme sig helt eller delvist efter psykisk sygdom. På egne betingelser og præmisser genopbygger man et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Den proces kan tage tid og den kræver tålmodighed, vedholdenhed samt hjælp og støtte fra andre. Hvad er Skolen for Recovery? Skolen tilbyder kurser i efteråret Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale. Det sker ved at sikre, at der sker en ligeværdig erfaringsudveksling på kryds og tværs mellem såvel kursister som undervisere. På skolen kan du finde, udvikle og få mest ud af dine egne ressourcer og færdigheder. Hvem er vi? Alle underviserne har erfaringer fra psykiatrien, nogle er tidligere patienter, nogle har erfaring som personale, og alle har kendskab til recovery. Kurser og workshops er udviklet i et samarbejde mellem tidligere eller nuværende patienter i psykiatrien og personale med en fagprofessionel baggrund. Selve undervisningen varetages også i et samarbejde mellem disse medarbejdere. Hvem kan deltage i kurserne? For at blive kursist skal du tilhøre en af følgende grupper: patient i Region Hovedstadens Psykiatri pårørende til en patient i Region Hovedstadens Psykiatri medarbejder eller leder i Region Hovedstadens Psykiatri Alle kurser er åbne både for patienter, pårørende og personale. Hvad koster det? Kurserne er gratis. Hvis du vil følges med en pårørende, skal han eller hun også tilmelde sig kurset. Se mere under Tilmelding. Hvad får patienterne mulighed for at lære på kurserne? Det er en personlig proces at komme sig, det foregår på egne præmisser, og derfor kan ingen fortælle dig præcis hvilken vej du skal gå. Kurserne kan hjælpe dig med at finde frem til hvilke ting, der er vigtige for dig, for at du kan trives bedst muligt. I efteråret 2015 er der kurser, hvor du får mulighed for at: opleve recovery som den individuelle forandringsproces få indsigt i og lære om, hvordan du tager hånd om dit fysiske og psykiske velbefindende identificere dine mål, ambitioner og drømme nyde at være studerende i selskab med andre kursister opleve et støttende og udviklende læringsmiljø Hvad får pårørende mulighed for at lære på kurserne? hvordan du som pårørende kan hjælpe dig selv hvad det vil sige at komme sig efter en psykisk lidelse hvordan du kan støtte andre i deres recovery proces Hvad får personalet mulighed for på kurserne? at reflektere over, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret at sidde på skolebænken sammen med patienter og pårørende at dele erfaringer og lære af hinanden 4 Skolen Skolen for for Recovery Skolen for Recovery 5

4 Praktiske oplysninger Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Skolen for Recovery Bygning 2 Maglevænget 2 - indgang via Ballerup Boulevard Ballerup Telefonnummer Mail: Hjemmeside: På hjemmesiden kan du finde relevant information om skolen og fx holde øje med, om der er nye kurser. Frokost Du kan spise din medbragte frokost på skolen, og der er også mulighed for at købe frokost i kantinen på Psykiatrisk Center Ballerup. Tilmelding Du tilmelder dig via hjemmesiden hvor du også finder en vejledning til, hvordan du gør. Du er også velkommen til at besøge skolen og tilmelde dig. håb muligheder empowerment Seneste tilmeldingsfrist er 14 dage før kurset starter. Ved kurserne Introduktion til sko len og til din individuelle læringsplan og ved Den gode udskrivelse, sker tilmelding senest dagen før. Her tilmelder du dig enten ved at ringe til os eller ved at sende os en mail. 6 Skolen for Recovery Skolen for Recovery 7

5 Introduktion til skolen og til din individuelle læringsplan Introduktion til recovery Recovery et liv i forandring Den gode udskrivelse Her fortæller vi om Skolen for Recovery, hvem vi er, samt hvilke kurser vi udbyder. Du får mulighed for at høre mere om de enkelte kur ser og stille opklarende spørgsmål. Vi tilbyder også råd og vejledning i hvilke af vores kurser, der bedst matcher dine ønsker, dine ambitioner og dine mål. Samtidig tilbyder vi alle kursister hjælp til at udarbejde en individuel læringsplan, hvor vi sammen med dig kigger på, hvad du gerne vil lære, hvorfor du gerne vil lære det, og hvordan det måske kan hjælpe dig, eller hvordan du kan hjælpe andre i en recovery-proces. Der vil også være mulighed for at drøfte eventuelle støttebehov i forhold til din læring, det kan fx være i forhold til koncentrationsbesvær eller uro i kroppen. På dagen har du mulighed for at: møde nogle af underviserne på skolen få hjælp til at vælge et eller flere kurser få hjælp til at udarbejde en individuel læringsplan Introduktionen varer 2½ time, se datoer under Vi giver dig mulighed for at undersøge, hvad recovery kan betyde for dig personligt, og hvilke veje du kan gå. Som pårørende eller medarbejder bliver du inspireret til at kunne støtte andre på deres personlige vej. Du bliver præsenteret for vigtige elementer i recovery-processen: samhørighed håb identitet meningsfuldhed empowerment Du får kendskab til recovery og bliver inspirereret til at arbejde med din egen recoveryproces. få kendskab til, hvad klinisk og personlig recovery er, og hvad forskellen er øge dit kendskab til måder at arbejde videre med den personlige recovery-proces på Kurset varer 2½ time, se datoer under Du får viden om elementer og stadier i recovery som en forandringsproces. Vi tager udgangspunkt i modeller og beskrivelser af undersøgelser af personlig recovery. Du kommer til at arbejde med 5 vigtige elementer: samhørighed håb identitet meningsfuldhed empowerment Du bliver inspireret til at arbejde med din egen recovery-proces eller inspireret til at kunne støtte andre i deres personlige recoveryproces. For pårørende og personale vil der være fokus på at udvikle kompetencer til at understøtte andre i deres personlige recovery-proces. øge dit kendskab til måder at arbejde videre med en personlige recovery-proces på herunder: forstå recovery som en forandringsproces forstå hvordan identiteten og samhørigheden kan påvirkes ved psykisk sygdom få kendskab til at arbejde med de 5 elementer i en recovery-proces Ved udskrivelse efter en indlæggelse opstår der ofte mange praktiske spørgsmål, som kan være svære at tackle. Her kan Udskrivningsguiden, som er lavet af tidligere patienter, være en hjælp. Kurset er udformet som en workshop med udgangspunkt i Udskrivningsguiden. Formålet er at støtte dig som patient i at blive ekspert i din egen proces med at komme dig på dine egne betingelser. For pårørende og personale er formålet at udvikle kompetencer til at understøtte andre i deres personlige recovery-proces. Vi præsenterer indholdet i Udskrivningsguiden, og du får konkrete værktøjer til at mestre de udfordringer, som opstår i forbindelse med din udskrivelse. Du får et eksemplar af Udskrivningsguiden, du kan også se den via dette link: På kurset har du få mulighed for at få: kendskab til Udskrivningsguiden og en nærmere beskrivelse af indholdet i udvalgte kapitler redskaber til at mestre en psykisk lidelse i hverdagen mulighed for at tale om dine håb og drømme Kurset varer 2 timer, se datoer under Kurset varer 2 gange 5 timer, se datoer under 8 Skolen for Recovery Skolen for Recovery 9

6 5 veje til et godt liv Tag kontrollen i dit liv Introduktion til mindfulness Du bliver præsenteret for 5 områder i tilværelsen, som du kan arbejde med for at få et godt og tilfredsstillende liv, hvad enten du er patient, pårørende eller medarbejder. De 5 områder er: styrk dit netværk lær noget nyt lev dit liv aktivt vær til stede i nuet giv af dig selv Kurset giver dig en mulighed for at undersøge, om du har den rette balance mellem disse områder. I forløbet kan du planlægge, hvordan du kan berige de områder af dit liv, du har behov for at udbygge. Hvad enten du er patient, pårørende eller medarbejder får du på kurset mulighed for at tale om dit eget liv, din egen situation og få øje på egne ressourcer og muligheder. styrke dit netværk opleve at små forandringer i hverdagen omkring fysisk aktivitet kan medvirke til en forskel på dit psykiske og fysiske velbefindende Kurset varer 6 gange 2½ time, se datoer under Her har du mulighed for at arbejde med at lære dig selv bedre at kende Du vil finde aktiviteter, som er med til at holde dig sund og rask og måder, som kan hjælpe dig med at håndtere op- og nedture. Der vil være fokus på dine egne mål og drømme for fremtiden. Som en del af forløbet udvikler du din egen personlige sundheds- og velværeplan som et redskab til at mestre dit psykiske og fysiske velbefindende i hverdagen. lære dig selv bedre at kende få redskaber til at håndtere op- og nedture arbejde med dine håb og drømme for fremtiden få færdighed i metoder, der støtter i arbejdet med recovery Kurset varer 6 gange 2½ time, se datoer under Her får du mulighed for at afprøve mindfulness. Det sker med konkrete mindfulness-øvelser, for at du kan vælge, om du vil bruge mindfulness i din hverdag og i dit liv. Det centrale i mindfulness er nærvær og fuld opmærksomhed på det, man lige nu og her beskæftiger sig med. Mindfulness kan virke afhjælpende og støttende i forhold til angst, depression og stress samt øge livskvaliteten og det mentale velvære. Introduktionskurset formidler grundlæggende viden om, hvad mindfulness er, hvordan mindfulness kan bruges både som et støttende redskab i en personlig recovery proces og i forbindelse med stressreduktion i hverdagen. Dette gælder både for patienter, pårørende og personale. Med kurset har du mulighed for at: kunne bruge små mindfulness-øvelser i hverdagen tage stilling til, om du vil integrere mindfulness i din hverdag og om du eventuelt vil opsøge længerevarende mindfulness-kurser opnå en grundlæggende viden om mindfulness og kendskab til, hvordan mindfulness kan benyttes i forhold til psykisk velvære Kurset varer 3 gange 2½ time, se datoer under 10 Skolen for Recovery Skolen for Recovery 11

7 Fortæl din historie At leve med psykose og skizofreni At leve med bipolar affektiv lidelse Her arbejder du med at formidle din livs historie som et unikt og værdifuldt menneske, et menneske udover din diagnose. Det opleves ofte som smertefuldt og menings løst at have psykiske vanskeligheder, og det kan betyde, at man mister retningen i livet. På kurset skaber du din egen historie i et medie, som du selv vælger, fx skrivning, mundtlig fortælling, foto eller tegning. Kurset under støtter de recovery-orienterede værdier, hvor det at komme sig er en personlig og unik proces, og hvor den enkelte i samspil med andre skaber ny mening og formål med tilværelsen. Du kan efter eget valg præsentere din historie ved den afsluttende lektion. skabe din egen livshistorie i et medie efter eget valg få ideer til, hvad du skal fortælle andre om dine oplevelser med psykiske vanskelig heder at blive set og forstået som et unikt og værdifuldt menneske og samfundsborger ikke kun som et menneske med en diagnose Kurset varer 4 gange 2½ time, se datoer under Her får du viden om, hvad der menes med psykose og skizofreni, og du arbejder med din egen forståelse af, hvordan psykotiske op levelser påvirker hverdagen. Du kan arbejde med at mestre en psykose med henblik på at tage kontrol i dit liv. Du kan udvikle og udveksle færdigheder med andre i det at håndtere hverdagen. Temaerne på kurset er: hvad menes med psykose forstå medicin og behandlingsformer deling af erfaringer den personlige historie inddragelse af netværk det meningsfulde liv For pårørende og personale vil der være fokus på at udvikle kompetencer til at understøtte andre i deres personlige recovery-proces. få en bedre forståelse af psykose og skizofreni og af hvordan sygdommen påvirker hverdagen udvikle redskaber til at genkende og håndtere svære perioder eller støtte andre i svære perioder udvikle færdigheder i at bruge dine res sourcer eller støtte andre i at bruge deres ressourcer Kurset varer 6 gange 2½ time, se datoer under På dette kursus får du viden om stemningssvingninger, og om hvordan de påvirker krop og sind. Du har mulighed for at udvikle og udveksle færdigheder i at håndtere livets op-og nedture. Vi undersøger mulighederne for at mestre bipolar affektiv lidelse med henblik på, at du tager styringen i dit eget liv. Der er fokus på temaerne: inddragelse af personlig historie erfaringsudveksling og det meningsfulde liv netværk mestringsstrategier medicin og behandlingsformer For pårørende og personale vil der være fokus på at udvikle kompetencer til at understøtte andre i deres personlige recovery-proces. få en øget forståelse af, hvordan bipolar affektiv lidelse påvirker hverdagslivet identificere ressourcer og udvikle mestringsstrategier så du kan fastholde kontrollen udvikle færdigheder i at se dine individuelle tegn på, at du er på vej til en optur eller nedtur eller støtte andre i at se disse tegn Kurset varer 6 gange 2½ time, se datoer under 12 Skolen for Recovery Skolen for Recovery 13

8 Kursusplan august december 2015 Kursusnavn dato tidspunkt 18. august 30. september 18. august 21. oktober 20. august 4. november 20.august 18. november 15. september 2. december Introduktion til mindfulness 3 lektioner 20. oktober 20. oktober 22. oktober 22. oktober 17. november 18. august 20. august 25. august Fortæl din historie 4 lektioner Fortæl din historie 4 lektioner 25. august 1. september 8. september 15. september 27. oktober 3. november 10. november 17. november 26. august 9. september 23. september Introduktion til mindfulness 3 lektioner 20. oktober 22. oktober 27. oktober 19. august 2. september 16. september 7. oktober 28. oktober 11. november 25. november 9.december 14 Skolen for Recovery Skolen for Recovery 15

9 Tag kontrollen i dit liv 26. august 2. september 9. september 16. september 23. september 30. september 5 veje til et godt liv 30. oktober 6. november 13. november 20. november 27. november 4. december Tag kontrollen i dit liv 28. oktober 4. november 11. november 18. november 25. november 2. december At leve med bipolar affektiv lidelse 27. august 3. september 10. september 17. september 24. september 1. oktober Recovery et liv i forandring 2 hele dage Recovery et liv i forandring 2 hele dage 22. september 29. september 24. november 1. december frokost frokost At leve med bipolar affektiv lidelse 29. oktober 5. november 12. november 19. november 26. november 3. december Alle kurser er åbne for patienter, pårørende og personale. At leve med psykose og skizofreni 27. august 3. september 10. september 17. september 24. september 1. oktober At leve med psykose og skizofreni 29. oktober 5. november 12. november 19. november 26. november 3. december 5 veje til et godt liv 28. august 4. september 11. september 18. september 25. september 2. oktober 16 Skolen for Recovery Skolen for Recovery 17

10 Værdigrundlag for Skolen for Recovery Værdigrundlaget er en beskrivelse af de værdier, vi ønsker at lægge særlig vægt på i forhold til personale, kursister og samarbejdspartnere i øvrigt. Dette grundlag tegner skolens profil udadtil og er en fælles referenceramme indadtil, både når vi træffer beslutninger i dagligdagen og i forhold til langsigtede beslutninger. Værdibegreber: Recovery er skolens grundlæggende værdi og gennemsyrer alt arbejdet. Det indebærer, at der er fokus på muligheder og ressourcer. Det personlige valg er styrende. Håb, muligheder og empowerment/medbestemmelse er vigtige elementer. Co-produktion/samproduktion er integreret i skolens udvikling, drift og undervisning. Det indebærer, at sammensætningen af undervisere består af 50 % med egne erfaringer og 50 % med professionelle erfaringer fra behandlingspsykiatrien. Kursisternes erfaringer skal i spil, feedback er en integreret del af skolens liv. Peer support/gensidig læring, det vil sige ligeværdig erfaringsudveksling mellem både undervisere og kursister og blandt kursister, er en integreret del af undervisningen. Der samarbejdes med andre skoler både nationalt og internationalt og med andre eksterne samarbejdspartnere. Vi er en skole, og fokus er på læring og udvikling hos det enkelte menneske. Der arbejdes med niveauerne: viden, færdigheder og mestring. Skolen komplementerer de tilbud om behandling og rehabilitering, der allerede eksisterer i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi har samtidig en opgave i forhold til afstigmatisering og inklusion af mennesker med psykiske lidelser, blandt andet gennem åbenhed over for samarbejde udadtil. Transport 350S stopper på Ballerup Boulevard og Hold-An Vej. 143, 400S og 500S stopper på Hold-An Vej. Fra Ballerup Station er der 1,5 km at gå, eller du kan tage en bus: 143 mod Brøndby Strand 350S mod enten Nørreport Station, Sundbyvester Plads, eller Dragør Stationsplads 400S mod enten Hundige Station eller Ishøj Station 500S mod enten Brøndby Strand Station eller Ørestad Station. Du kan også finde vej via Google maps ved at skrive Ballerup Boulevard 2 som ankomststed. Der er gratis parkering på området. Du er meget velkommen til at ringe, hvis du skal have hjælp til at finde vej. Pilotprojekt og feedback fra kursisterne Etableringen af Skolen for Recovery er et pilotprojekt i Region Hovedstadens Psykiatri, og skolen holder foreløbig kurser til og med december I forbindelse med etableringen af skolen vil vi gerne have feedback fra kursisterne, og derfor vil vi ved afslutningen af et kursus bede deltagerne om at udfylde et spørgeskema. Vi vil gerne høre fra dig Hvis du har gode ideer, spørgsmål, ris og ros til Skolen for Recovery, er du velkommen til at skrive til os på mail: 18 Skolen for Recovery Skolen for Recovery 19

11 Skolen for Recovery Bygning 2 Maglevænget Ballerup Mail: Tlf RegionH Design 18298

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Kursuskatalog. Impuls Kursuscenter & Mødested. Forår 2015 (opdateret 15.02.2015) www.impuls-svendborg.dk

Kursuskatalog. Impuls Kursuscenter & Mødested. Forår 2015 (opdateret 15.02.2015) www.impuls-svendborg.dk Kursuskatalog Impuls Kursuscenter & Mødested Forår 2015 (opdateret 15.02.2015) IMPULS Kursuscenter & Mødested Skovbrynet 1C 5700 Svendborg Tlf.: 6223 6623 www.impuls-svendborg.dk 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere