Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr."

Transkript

1 september 2014 Bella Center København Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. Brugere Kronikere Pårørende Fagpersoner Terapeuter Plejepersonale Indkøbere Offentlige institutioner Innovative netværk Udstillere Producenter

2 Get in touch Nordeuropas vigtigste mødested Health & Rehab Scandinavia 2014 samler en bred kreds af nøglepersoner fra hele social-, sundheds- og hjælpemiddelområdet i Bella Center den september Messens udstillingsmiljø og de fagspecifikke konferencer, seminarer mv. forventes at tiltrække over besøgende. Brancheforeningen Dansk Rehab Gruppe er arrangøren bag messen og ser igen frem til at slå dørene op for såvel det politiske, administrative og faglige niveau samt brugere, kronikere og pårørende. Messen er en af Danmarks ældste udstillinger. Siden den første udstilling blev afholdt i 1936 er udstillingsmiljøet vokset og i 2014 forventes m 2 udstilling med over 200 udstillere. I 2012 var 38 forskellige nationer repræsenteret Health & Rehab Scandinavia. Messen er derfor det unikke mødested, hvor du har mulighed for at komme i direkte dialog med de fagpersoner, brugere, producenter samt øvrige aktører og interessenter som præger området - og i sidste ende livskvaliteten, arbejdsmiljøet og hverdagen for os alle. I 2014 er messens hovedtema Et Selvstændigt Liv og herunder sætter messen spot på fem fokusområder, som du kan læse nærmere om på de følgende sider. Åbningstid Tirsdag d. 9. september kl Onsdag d. 10. september kl Torsdag d. 11. september kl Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København, Danmark Arrangør: Dansk Rehab Gruppe Kontakt: Health & Rehab Scandinavia

3 Teknologi Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier er teknologiske ydelser og produkter rettet mod social- og sundhedsområdet, som øger kvaliteten og trygheden for patienter og borgere, øger effektiviteten, letter arbejdsbyrden for personalet samt forbedrer arbejdsmiljøet. Tilmed er sundheds- og velfærdsteknologier blevet udpeget som et af de kommende års foretrukne vækstområder, så for både folketing, kommuner og regioner handler det om at sikre vækstpotentialet i systematisk og strategisk erhvervspolitisk indsats. Fagmessen er derfor det unikke mødested og præsentation af produkter, ydelser og udvikling inden for det teknologiske felt. Det være sig inden for pleje, omsorg, sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, diagnosticering, genoptræning, selvmonitorering, telemedicin, mobilitet, logistik, transport, rengøring og andre servicefunktioner, som alt sammen beriger til et mere selvstændigt liv. Sundheds- og velfærdsteknologier er under konstant og hastig udvikling og på fagmessen har du mulighed for at komme i direkte dialog med beslutningstagere, fagpersoner, interessenter og brugere, som er med til at præge innovationsprocessen. Er du innovatør, forsker, del af en netværksklynge eller noget helt fjerde så er fagmessen også stedet, hvor der formidles bud på selve innovations processen, fondsmidler, prototyper mv. I 2012 fik Health & Rehab Scandinavia overdraget HIT-messen fra Socialstyrelsen. Derfor byder messen i 2014 også på et særligt udstillingsområde med IKThjælpemidler til brug i skolen, på jobbet og i dagligdagen. Dette særlige område kalder vi for HIT-zonen, og her udstilles informations- og kommunikationsteknolo giske løsninger til personer med kommunikative, kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Ligeledes videns, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med viden inden for feltet af it-baserede løsninger vil være at finde i HIT-zonen.

4 Fremtidens Byggeri Under dette fokusområde sætter fagmessen spot på sygehusbyggeri, plejehjemsbyggeri, ældreboliger, socialpædagogiske bomiljøer og de nye sundhedshuse. I forhold til plejehjemsbyggeri, ældreboliger og socialpædagogiske bomiljøer kan der opleves bud på arkitektur, tilgængelighed, indretning, installationer, inventar, trivsel, hjemlighed, bæredygtighed og arbejdsmiljø. Den gennemgribende omstrukturering af det danske sygehusvæsen med de nye sygehusbyggerier, sundhedshuse mv. medfører et væld af nye produkter og processer inden for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet. I messens udstillingsmiljøer viser virksomheder, vidensinstitutioner, universiteter, rådgivere mv fremtidens løsninger inden for bl.a. sengestueinventar, teknisk inventar, sundhedsteknologiske udstyr, arkitektur, arbejdsmiljø, efteruddannelsestilbud og meget mere. De nye teknikker og teknologier i forbindelse med byggeri fordrer nye kompetencekrav og efteruddannelsesbehov både i forbindelse med udvælgelse, prioritering, implementering, drift og service. Fagmessen er også stedet, hvor udstillerne giver deres bedste bud på processen før, under og efter et byggeprojekt i social- og sundhedssektoren. I 2012 bød fagmessen i samarbejde med Danske Regioner på fire 1:1 modeller, som illustrerede sengestuer og baderum i fire af de nye sygehusbyggerier. I 2014 vil der i udstillingszonen for Fremtidens Byggeri være opstillet fremtids orienterede 1:1 modeller af danske plejeboliger. Modellerne er lavet i forbindelse med tematiserede eksportfremstød i samarbejde med Udenrigsministeriet og er inspireret af konkrete danske byggeprojekter. Både besøgende og udstillere er med til at skabe inspiration, dialog og visioner for fremtidens byggeri i social- og sundhedssektoren.

5 Rehabilitering Gå på opdagelse i messens udstillingsmiljø, hvor fokus er rettet mod den indsats og de hjælpemidler som bruges til at støtte borgere og patienter i deres re covery-proces i forbindelse med fysiologisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering og neurologisk rehabilitering, men også i forbindelse med hverdagsrehabilitering, vedligeholdelsestræning mv. Mennesker med funktionsnedsættelse kan have behov for mange forskellige typer træning. Det kan for eksempel være fysisk genoptræning efter et længerevarende sygdomsforløb eller kognitiv genoptræning efter en ulykke. Formålet med genoptræningen er, at man opnår bedst mulig eller samme funktionsevne som tidligere. Træning kan også være målrettet at vedligeholde færdigheder i forbindelse med et handicap eller en kronisk lidelse. En anden type træning er at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder hos børn, unge og voksne, som har nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet er at forhindre yderligere funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau i forhold til både fysiske og psykiske færdigheder. En vellykket rehabilitering tager hånd om hele livssituationen bevægelsesog aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Ved at sætte mennesket i centrum for den forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsats opnås bedst muligheden for at kunne leve et selvstændigt og meningsfuldt liv, trods funktionsnedsættelse, alderdom, kronisk lidelse eller handicap. I udstillingsmiljøet byder messens udstillere ind med viden, produkter, hjæl pemidler og velfærdsteknologier både i forhold til at planlægge, udføre og evaluere forskellige former for forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende aktiviteter, men også til dig der blot ønsker at fastholde et aktivt ældreliv.

6 Aktivt Liv Knap hver tredje dansker har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og oplever i større eller mindre grad hindringer for at deltage på lige fod med andre i samfundet. Hindringerne opleves fx i forhold til at gå til sport, på café, i biografen, mødes med venner, danne parforhold eller at have et job. Hvad enten man har en nyerhvervet funktionsnedsættelse, en kronisk sygdom eller et medfødt handicap, så er der mange veje til et selvstændigt liv og øget livskvalitet. Livskvalitet er ikke en entydig størrelse, men er afhængig af følelsen af selvværd, selvtillid, mening og evnen til at handle herunder også bevidsthed om følelser og sanselighed. Det at tage aktiv del i verden omkring sig med de ressourcer man har, er et afgørende element i forhold til et selvstændigt liv med øget livskvalitet. For alle mennesker kan det være svært at tage det første skridt, og har man en funktionsnedsættelse er det ekstra svært, men undersøgelser har vist at deltager mennesker med funktionsnedsættelse først i én aktivitet, øges sandsynligheden for også at deltage i en anden. Under dette fokusområde kommer messens udstillere med viden og produkter inden for et aktivt liv i alle livets facetter. Det være sig inden for arbejdsliv, socialt liv og fællesskab, foreningsaktiviteter, bredde- og konkurrencesport, ferie og rej ser, hobby og fritidsaktiviteter, frilufts- og udeliv, dating, kærlighedsliv og sexliv. Udover udstillernes mange input kan man i messens aktivitetszone opleve et væld af forskellige fritids-, breddesports- og konkurrencesportsaktiviteter. Messen bidrager således på mange måder til at udbygge forståelsen af forholdene for mennesker med funktionsnedsættelse og fastholde opmærksomheden på et marginaliseret felt, som på mange måder har stor samfundsmæssig betydning.

7 Kost & Trivsel Ernæringens vigtige rolle i forhold til rehabilitering, restituering og sundhedsfremme vil også få ekstra opmærksomhed på messen. Dette fokusområde er det nyeste skud på messekonceptets stamme, og ambitionen er at få ernæringsområdet med særlige fødevare, diæter og kostanbefalinger bundet sammen med rehabilitering, restituering og sundhedsfremme. Kun med den rette opmærksomhed på ernæringens rolle har borgere, kronikere og patienter fundamentet i orden. Viden om og produkter til forebyggelse af vægttab og dårlig ernærings tilstand samt viden om den rigtige ernæringsindsats kan bidrage til, at borgere og patienter opretholder eller genvinder kræfter og livskvalitet. Dette kræver bl.a. viden om energiindhold, portionsstørrelser, tilrettelæggelse af måltider over døgnet, madens konsistens samt måltidets sociale og kulturelle betydning. Hvad enten ernæringsudfordringerne omhandler underernæring eller overvægt, så er Kost & Trivsel en naturlig del af messens øvrige fokusområder og helt afgørende i forhold til at kunne mestre et mere selvstændigt liv med højere livskvalitet. Udstillerne inden for Kost & Trivsel samles i en særlig klynge, som gør det nemt for besøgende at finde den rette viden, inspiration og produkter.

8 Et Selvstændigt Liv Gratis entre for alle besøgende Du kan slippe for at stå i kø tilmeld dig vores nyhedsbrev på com, så får du direkte besked, når vi åbner for den gratis besøgsregistrering. Du kan således udfylde og printe dit adgangskort hjemmefra i ro og mag. Som besøgende på Health & Rehab-messen kan du se, opleve og afprøve de nye tiltag og stille spørgsmål til udstillerne. Med messens høje besøgstal vil du møde andre med samme interesser, udvide dit netværk og gense dine bekendtskaber del messen eller send et link til messen til dine kontakter, så I kan mødes på messen. Design din egen kursusdag Du kan også deltage i forskellige seminarer, debatter og workshops, så du kommer helt på forkant med den nyeste viden. Med andre ord kan du ganske gratis sammensætte dit helt eget kursus ud fra, hvad du vil høre oplæg om, og hvilke udstillere du vil besøge. Er du interesseret i at blive udstiller på messen? Udnyt dette vigtige mødested i Nordeuropa til at vise din virksomheds produkter og løsninger sammen med de mest innovative virksomheder og fagfolk i branchen. Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at møde indkøbere, beslutningstagere, terapeuter, sundhedspersonale og brugerne. Find mere information om at blive udstiller på eller kontakt os for et uforpligtende tilbud på Kontakt Health & Rehab Scandinavia Helle Pedersen Projektkoordinator Tel.: Mail: Dorthe Lykke Hansen Projekt manager Tel.: Mail: Arrangør: Medvært: Fagmessen samarbejder bl.a. med: BRUHN Grafisk håndværk ApS

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere