STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Rev August

2 Del 1. Formalia Adgang til skolen Cykel- og bilparkering Fotokopiering Forsikringsforhold under studiet IT/Fronter/Mail Karakterer Merit Misbrugspolitik Mandagssamling Del 2. Sygeplejestudiet Didaktiske og pædagogiske overvejelser i studiet Formål med portfolio Formelle krav til og ansvar for portfolio Dokumentationsportfolio Læringsportfolio Farmakologiportfolio Den studerendes selvvurdering ECTS point Evaluering af teoretisk og klinisk undervisning Litteratur Mentorordning Orlov fra studiet Pensumkrav i uddannelsen Prøver Indstilling til interne og eksterne prøver Framelding til prøver og sygdom Udeblivelse Sygeeksamen Klager vedr. prøver Etiske og juridiske retningslinjer Specialpædagogisk Støtte Studieaktiv Studieopbygning SU under uddannelsen SU under klinisk ophold Du får også SU, når du er i klinisk ophold på hospitaler og klinikker undervejs i sygeplejerskeuddannelsen Tekniske retningslinjer Tutorordning

3 2.14 Udveksling til udlandet Vejledning Studievejledning Ekstern studenterrådgivning Faglig vejledning Opgavevejledning Wiseflow

4 Del 1. Formalia 1.1 Adgang til skolen Yderdørene er omfattet af automatisk dørlukning. Dørene åbnes kl og lukkes kl mandag til torsdag. Fredag lukkes kl Det er muligt, at benytte skolen udenfor dennes åbningstid. Dette sker ved, at du får aktiveret dit sygesikringskort som dørnøgle til skolen. Medbring dit sygesikringsbevis og henvend dig i biblioteket i åbningstiden, så vil de aktivere kortet. Kortet inaktiveres igen ved ophør i studiet eller efter endt uddannelse. Hvis du benytter skolen udenfor åbningstid, er du ansvarlig for, at skolen hele tiden er låst. 1.2 Cykel- og bilparkering Der er cykelskur ud mod den store parkeringsplads, langs med Ullasvej og ved indkørslen til sundhedsforvaltningen. Alle steder er i kort (50 m) gå afstand til skolen. Der bør ikke henstilles cykler op ad skolens bygninger. Parkering kan ske på parkeringspladsen ved medicinsk afdeling og bag regionskommunen. Studerende må ikke parkere på parkeringspladsen ved kirurgisk afdeling/skolen. 1.3 Fotokopiering For at kunne printe og kopiere skal I have indbetalt penge på jeres konto. Der skal indbetales penge svarende til det antal kopi/print I ønsker at have stående på jeres konto. 50 stk. farveprint koster 50 kr. 50 stk. farvekopi koster 50 kr. 100 stk. sort/hvid print koster 50 kr. 100 stk. sort/hvid kopi koster 50 kr. Desværre er maskinen indrettet således, at der skal indbetales penge for hver enkelt funktion man ønsker at benytte. Eksempel: Jeg ønsker både at kunne printe sort/hvid, printe farve og kopiere sort/hvid. Jeg skal betale 3 x 50 kr. og får så 100 stk. sort/hvid print, 50 stk. farveprint og 100 stk. sort/hvid kopi på min konto. I skal henvende jer i skranken i sekretariatet og udfylde en seddel med jeres ønsker og samtidig indbetale det beløb i kontanter, som svarer til jeres ønsker. Når I har indbetalt, får I udleveret et brugerid og en adgangskode til maskinen. Indbetalingen skal herefter registreres på jeres konto. Hvis I sørger for at indbetale pengene inden 4

5 kl vil jeres indbetaling blive registreret på jeres konto inden kl samme dag. Når I skal benytte printfunktionen på de forskellige computere på skolen, skal I vælge den printer som hedder Xerox Workcentre Når I vælger den printer bliver I bedt om at taste jeres brugerid og adgangskode. Der bliver hængt en vejledning op ved maskinen, som fortæller lidt om de forskellige funktioner i maskinen. NÅR DU KOPIERER OG PRINTER - Op til 20 % men aldrig mere end 20 sider kan: - kopieres fra alverdens trykte tekster - printes fra alverdens hjemmesider (dog ikke fra hjemmesider der kræver abonnement) - vises på f.eks. Power Point og Smart Board - Udover ovennævnte begrænsning kan du kopiere eller printe ud fra følgende: Af publikationer udgivet for mere end 5 år siden må højest eksemplarfremstilles 20 %, dog max. 75 sider Af publikationer udgivet for mindre end 5 år siden og mere end 1 år siden må højest eksemplarfremstilles 15 %, dog max. 40 sider Af publikationer udgivet for mindre end 1 år siden må højst eksemplarfremstilles 10 %, dog max. 25 sider - Eksemplarfremstilling til undervisningsbrug i henhold til begrænsningerne må foretages pr. elev/studerende inden for et undervisningsår. - Der må altid kopieres fire sider eller herunder uanset publikationens længde - Kopier er til éngangsbrug Uddelte kopier må ikke indsamles og genbruges - Éngangsmaterialer må aldrig kopieres Arbejdshæfter og undervisningsmateriale, som eleverne/de studerende selv skal udfylde, skal købes - Husk kildeangivelse 5

6 Titel, forfatter, forlag/udgiver 1.4 Forsikringsforhold under studiet I klinisk undervisning er den studerende omfattet af Socialministeriets Bekendtgørelse nr af 12. december 1992 om uddannelsessøgende, der opholder sig på arbejdspladsen som led i uddannelsen. Det betyder, at det er praktikværten, der skal forsikre sygeplejestuderende. I teoretisk undervisning er den studerende ikke omfattet af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Derfor anbefales det at tegne en fuldtids fritids- og ulykkesforsikring. 1.5 IT/Fronter/Mail. Formålet med IT-politikken er at: - Beskrive de retningslinjer og regler der gælder for medarbejderes, elevers, studerendes og kursisters brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles itfaciliteter, herunder regler for arbejdsrelateret og privat brug af mail- og kalendersystem - Henvise til gældende lovgivning 1 ) på området - Sikre at retningslinjer og regler på området er aftalt og kommunikeret Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik er baseret på en grundlæggende tillid til at medarbejdere, elever, studerende og kursister udviser personlig ansvarlighed i brugen af vores it-faciliteter, og at hver enkelt bruger gør sig bekendt med vores IT-politik og gældende lovgivning på området 1. Retningslinjer for elever, studerende, kursister og gæster Du kan bruge Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliter ved at koble din egen PC til vores trådløse netværk eller ved at bruge en af vores studie-pc arbejdspladser. Som bruger af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter har du følgende forpligtelser: - Du skal altid logge på med dit eget personlige brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre - Du skal altid logge af PC`en, når du forlader den 1 Persondataloven: Offentlighedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59474 Forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59473 Lov om ophavsret: 6

7 - Du må ikke foretage dig noget ulovligt ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter og internettet Fx er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt, ligesom kopiering og distribution af piratkopier ikke må finde sted - Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den IT-ansvarlige - Det er kun tilladt at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere og øvrige it faciliteter, som fx internettet, i uddannelses øjemed - Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende: o Du kan få din ret til at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere inddraget o Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og/eller politianmeldt Du risikerer at få bøde eller i særlige grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er ikke ansvarlige for ikke-ansattes (dvs. studerendes og kursisters) handlinger Adgang til brugernes data, filer og mails Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere, kan IT administrator efter forudgående godkendelse hos ledelsen, foretage gennemgang af en brugers data og filer, herunder evt. mail, og iværksætte undersøgelser. Den enkelte bruger skal i givet tilfælde orienteres snarest muligt efterfølgende. IT administrator er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til personlige data, filer og s. Hvad er uacceptabel brug af it-faciliteter? Uacceptabel brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter er brug der: - er direkte ulovlige - kompromitterer - skaber it-driftsforstyrrelser ved brud på retningslinjer eller regler Eksempler 7

8 Nedenfor gives en række eksempler på aktiviteter, der må anses for uacceptable. Listen er ikke udtømmende. Det er uacceptabelt for brugere, der ikke er autoriseret hertil, at: - Forsøge at få adgang til personlige og/eller personfølsomme informationer - Anvende en anden brugers adgangskode (r) - Søge informationer om password eller data som tilhører andre brugere - Udføre aktiviteter, som ikke overholder gældende love og regulativer, herunder uautoriseret kopiering af ophavsretsligt materiale, brug af retsbeskyttet software uden licens eller formidling af uautoriserede kopier af retsbeskyttet software til andre - Forsøge at omgås IT sikkerhedsmetoder og operativsystemer eller undersøge sårbarheder i andre it-faciliteter eller på netværk - Anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter til privat kommerciel brug - Opfange eller undersøge data uden de fornødne rettigheder eller autorisation - Forstyrre eller afbryde andre brugeres og it-faciliteters arbejde eller deltage i en aktivitet, der kan medføre tab af andre brugeres og it-faciliteters data - Publicere indhold på personlige arbejdsrelaterede hjemmesider der kan kompromittere Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole eller er ulovlige - Udføre aktiviteter som kompromitterer Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-sikkerhedsregler og retningslinjer eller andre lokale politikker, herunder forsøg på at omgå IT-sikkerhedsbestemmelser eller ressourcebegrænsninger ved at tilsløre eller forfalske sin identitet Brug af internet - Det er ikke tilladt at anvende internetadgangen til private kommercielle formål - Brug af internet fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk bør ske med omtanke da infektion med virus eller anden skadelig software kan få store negative konsekvenser for hele netværket - Hold dig fortrinsvis til internetsider fra kendte firmaer eller organisationer, og søg ikke efter useriøse sider. Der kan ikke gives en fast definition på hvad useriøse sider er, men et pejlemærke er brug af sund fornuft og undgåelse af sider med porno, spil, chat, hacker, musik, video, fildeling og lignende. Udover at søgning på nogle af disse typer hjemmesider kan være ulovlig, er det ofte på denne type sider, at der gemmer sig virus, spyware og ødelæggende programmer - Download fra internettet må kun foretages, hvis det har et arbejdsmæssigt formål 8

9 - Download og installation af programmer på PC er tilknyttet Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk. Det kan dels rumme sikkerhedsmæssige risici og påvirke PC ens driftsstabilitet, dels er det i modstrid med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, at der kun findes programmer på maskinerne, hvor licensforholdene er i orden. - Vær opmærksom på, at al færden på internettet efterlader elektroniske spor, der kan henføres til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, på de servere der er besøgt. Når du færdes på internettet fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk bør du derfor aldrig besøge sider eller foretage handlinger, der på nogen måde kan virke kompromitterende for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole - Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at publicere fx fotos på nettet af personer, der ikke forudgående har givet tilladelser hertil, ligesom loven om ophavsret naturligvis skal respekteres ved publicering og tilgængeliggørelse af andres værker via nettet Håndtering af mistanke om uacceptabel brug af it-faciliteter? I tilfælde hvor der kan konstateres en overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, eller hvor der er en begrundet mistanke om overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, skal ledelsens kontaktes. Henvendelser om overtrædelser af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles ITpolitik skal altid undersøges og behandles seriøst, og henvendelsen skal besvares. Den mistænkes nærmeste leder skal i alle tilfælde orienteres. Enhver kendt overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik skal analyseres for at udelukke eventuelle forsætlige fejl. Den mistænkte, dennes nærmeste leder og direktionen inddrages i undersøgelsen. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkeligt at afklare en hændelse ved en opklarende samtale med de implicerede parter. Det kan dreje sig om misforståelser, tekniske fejl eller brugerfejl og dermed være uforsætlige for brugeren af den pågældende ITfacilitet. En anden kilde til undersøgelse af påstande om uacceptabel brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter er: - Logfiler, idet en del af it-brugen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole logges, og dermed kan efterspores og henføres til en given bruger 9

10 - IT- administrator kan om nødvendigt og ved tvivlsspørgsmål vælge at inddrage eksterne konsulenter eller andre myndigheder Alle personer involveret i opklarende virksomhed eller overvågning er undergivet tavshedspligt vedrørende de oplysninger af fortrolighed karakter, de måtte få kendskab til. Ledelsen behandler eventuelle sanktioner i forbindelse med overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik efter gældende regler på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, herunder de personaleretslige regler. Ulovlig brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter (herunder internettet), kan desuden medføre påtale, skriftlig advarsel og have disciplinære konsekvenser som fx afskedigelse i henhold til gældende regler. I særligt grove tilfælde kan ledelsen foretage en politianmeldelse og inddrage politiet i efterforskningen. Pressen vil i givet tilfælde blive håndteret af rektor. Overtrædelser af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik af ekstern part herunder misbrug af it-faciliteter vil om nødvendigt blive anmeldt til CERT (Computer Emergency Response Team). Vedrørende undersøgelse af påstande om uacceptabel brug af Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskoles it-faciliteter henvises endvidere til Dansk IT s Quick guide Optimering af efterforskningsmulighederne ved datakriminalitet, der kan downloades her: UCC MAIL Du får ved studiestart tildelt en UCC-mail. Brugernavnet er: dit Password er din fødselsdato efterfulgt af UCC (eksempelvis ucc). UCC Portalen/StudieZonen https://portal.ucc.dk (kræver login) På portalen kan du bestille dit studiekort (kræver upload af billede) Mailsystemet. Du modtager løbende studierelevante mails. Det er derfor nødvendigt at tjekke mail ofte. Mailen kan læses både på en PC/MAC eller på en mobil enhed. Adressen til webmailen er: https://webmail.ithozting.dk 10

11 Din kode til at logge på webmailen og på skolens computere er den samme. Så skifter du din kode, mens du er på skolen, så gælder den også, når du kommer hjem og vil logge på webmailen. Har du glemt din kode, skal du bede en superbruger om at nulstille den. Herefter vil den være Pw12345 og du kan så lave den om til, hvad du ønsker igen. Når du er logget på skolens computere, kan du bruge Outlook 2007 til at tjekke mail. Nogen bruger webmailen, når de er på skolen computere, men det er noget nemmere at bruge Outlook. Ud over det er der også flere nyttige funktioner. Internt postsystem Du får en postkasse og en personlig mailadresse, når du starter på uddannelsen. Meddelelser, kopimateriale, orientering m.m. til hele holdet bliver lagt i de studerendes kasser, bliver lagt på fronter eller i enkelte tilfælde sendt via mail. Den studerende er ansvarlig for jævnligt at tømme sin kasse, orientere sig på Fronter samt læse og tømme sin mailbox. Dette gælder både i teoretisk- og klinisk undervisning og betragtes som en del af studieaktiviteten. Meddelelser af mere personlig karakter bliver lagt i lukket kuvert. Der kan i begrænset omfang ringes til studerende via sekretærerne. Telefonbeskeden bliver hængt op på tavlen overfor sekretariatet. Ved akutte situationer vil skolens sekretærer altid forsøge at få fat i den studerende. Fronter Fronter er Bornholms Sundheds og Sygeplejeskoles kommunikationsplatform for studerende, undervisere og det øvrige personale. Som studerende kan du her: - indhente informationer der vedrører din undervisning, fx undervisningsmateriale - kommunikere med underviserne - kommunikere med dine medstuderende 11

12 - hente modulbeskrivelser, studiehåndbog, skema, div. blanketter mm. I starten af uddannelsen vil du blive introduceret til fronter. Hvis du glemmer din adgangskode, eller der er problemer med systemet, kan du få hjælp hos uddannelsens superbruger Du kan bruge fronter ved hvilken som helst computer du er på, ved at gå ind på adressen; På Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles hjemmeside er der oprettet en genvej; log on Når du logger dig på fronter vil du komme ind på din startside. Her er oplysninger samlet fra de rum du er medlem af. Under stien Sygeplejerskeuddannelsen har hvert hold deres eget holdrum. I holdrummet finder du Deltagermappen, den indeholder en liste over deltagere på holdet. Under mappen Aktiv finder du modulbeskrivelser, skema, vejledninger, mm. Tips og løsninger ved problemer med fronter Her har vi samlet lidt tips/løsninger, som du kan få brug for i hverdagen. Det er en forudsætning, at du kan benytte en PC og fronter. Dvs. at dette ikke er en guide til brugen af hverken pc eller fronter, men derimod en række løsninger til de mest almindelige problemer. Fronter, Logge på skolens PC'er / Mail, Office 2007 Har du glemt din kode til fronter, så skal du bede en superbruger om at nulstille den. Herefter vil den være Pw12345 og du kan så lave den om igen, til hvad du ønsker. Når du skifter adgangskode i fronter, er den kun skiftet i fronter og ikke på din mail/skolens PC ere. (Og visa versa) Kan du logge på fronter når du er på skolen, men ikke hjemmefra, så er der intet galt med hverken din kode eller fronter. I dette tilfælde ligger problemet hjemme hos dig selv. Hertil har vi samlet nogle tips, til hvordan det kan løses: - Java(et programmeringssprog) skal være installeret på din pc, hvilket det oftest ikke er på nye PC ere. Har du det ikke, eller er du i tvivl om, det er installeret så gå ind på denne adresse og tryk på download. Det er gratis. Der sker ikke noget ved at installere det flere gange. - Din browser (det program du åbner for at gå på internettet f.eks. internet explorer) kan være opsat forkert, altså sikkerheden kan være for høj. Her kan du sænke sikkerhedsniveauet, under internetindstillinger -> sikkerhed kan du sænke niveauet. - Internet Explorer er installeret på langt de flestes PC ere og derfor det mest anvendte. Kan du stadig ikke logge på fronter, kan du prøve at hente en anden browser gratis. o Du kan hente Firefox her 12

13 o Du kan hente Google Chrome her (alle fronters funktioner er ikke understøttet i Chrome, men du kan godt logge på og lave de gængse ting) Har du Windows vista er sikkerheden ekstra høj og det er her de fleste har problemer. Fronters egen nemme løsning er blot at downloade Firefox og bruge denne, når du skal på fronter. KURH - Klinisk Undervisning Region Hovedstaden KURH er den fælles hjemmeside for klinisk undervisning (praktikforløb) i Region Hovedstaden. På denne hjemmesiden kan du f.eks. finde: Portfolio, som er et obligatorisk studieredskab, der danner grundlag for refleksion og læring under dit studie. Farmakologi portfolio Meddelelser til underviserne Meddelelser, papirer til vejledning m.m. kan lægges i underviserernes skuffer ved sekretariatet eller sendes pr. mail. Ønsker du at tale med underviser vil det fremgå af tavlen ved sekretariatet om pågældende er til stede på skolen. TILBUD VEDRØRENDE IT Office 365 Du får tilbudt Office 365 med hele Office 2013 pakken, inklusiv OneDrive med 1TB plads til filarkivering, Yammer, Skype for Business, m. flere. Se information fra IT-afdelingen angående installation af Office 365 her til både PC og MAC. IT FÆRDIGHEDER Vi forventer, at du er en habil bruger af PC/MAC, og at du har et godt kendskab til brug af Word eller lignende tekstbehandlingssystem. I undervisningen vil der blive benyttet forskellige kommunikationsværkstøjer, som du hen ad vejen vil blive introduceret til. 1.6 Karakterer Du finder dine karakterer på fronter under sygeplejerskeuddannelserne karakterer portfolio 1.7 Merit Studerende har ret til fritagelse (merit) for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede kvalifikationer. 13

14 Fritagelse/merit gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning eller beskæftigelse, der står mål med den del af uddannelsen, der søges merit for. Den studerende kan dermed overføre dokumenteret kompetence og således opnå afkortning af den normerede uddannelsestid. Man skal først være optaget som sygeplejestuderende på sygeplejerskeuddannelsen, før ansøgning om merit kan indgives. Stillingtagen til merit tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af ansøgerens anden uddannelses- og/eller beskæftigelsesbaggrund i forhold til uddannelseselementerne i den gældende studieordning for sygeplejerskeuddannelsen Merit kan gives som egentlig tidsmæssig afkortning af uddannelsen, hvis det er muligt at tilrettelægge det ændrede modulforløb hensigtsmæssigt. Fritagelsen kan evt. også planlægges med perioder, hvor den studerende har orlov fra uddannelsen. Merit gives, hvor institutionen vurderer, at den studerende skønnes at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de dele af sygeplejerskeuddannelsen, hvor fritagelse gives. 1.8 Misbrugspolitik Uddannelsesinstitutionen er totalt røgfri og medvirker derved til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på institutionen. Der må ikke ryges eller bruges synlige rygesubstitutter der signalerer rygning hverken i skoletiden eller ved faglig benyttelse af skolens lokaler i øvrigt. Ved ønske om rygestop henvises til: - Samtale med skolens rygestopkoordinator - Relevant litteratur - Rygestopkursus - Egen læge - Apotekerne - Kræftens bekæmpelse Overtrædelse af den gældende rygepolitik kan medføre konsekvenser i denne rækkefølge: Mundtlig advarsel + samtale om rygestopplan for (arbejdstiden) Skriftlig advarsel Bortvisning 14

15 Det er skolens generelle holdning at alkohol og andre rusmidler ikke er en naturlig del af hverdagen på skolen. At være påvirket i studiet betragtes som ikke acceptabelt. Der kan ved festlige lejligheder nydes alkohol på skolen. 1.9 Mandagssamling Der er obligatorisk deltagelse i den fælles mandagssamling for hele skolen mandag kl i cafeområdet. Her er der mulighed for at give og modtage informationer, oplysninger og kreative indslag Morgenmad Der serveres gratis morgenmad i skolens cafeområder hver morgen mellem kl for skolens studerende og ansatte. 15

16 Del 2. Sygeplejestudiet 2.1 Didaktiske og pædagogiske overvejelser i studiet Sygeplejerskeuddannelsen er lagt an på, at den studerende arbejder aktivt og selvstændigt i forhold til planlagte undervisningstilbud. I undervisningen introduceres, analyseres og diskuteres teorier og faglige problemstillinger, der kan fungere som inspiration og støtte for den studerendes selvstændige arbejde. Det forventes, at den enkelte studerende, foruden løbende at deltage i gennemgang og diskussion af artikler, bøger, praksissituationer mm., bidrager med mundtlige og skriftlige præsentationer. Problembaseret læring (PBL) en metode På modul 2 og 3 arbejdes der med PBL i sygepleje, sygeplejeobservationer, sygeplejeinterventioner, patientfænomener og fysiologi. Der er tre hovedformål med PBL 1. At den studerende tilegner sig kundskab som senere kan anvendes i praksis 2. At de studerende selv lærer at klarlægge egne behov for læring, formulere læringsmål, litteratursøgning og udvælge og indhente relevant teori samt koble det til praksisrelevante sygeplejeemner 3. At den studerende aktivt problemløser problemtyper, der fremkommer i professionen PBL foregår i basisgrupper bestående af ca. 10 studerende og en facilitator. Mødedatoer skemalægges. Til hvert PBL møde skal der vælges: - en mødeleder/ordstyrer der skal styre gruppens diskussioner og sørge for at alle får fremlagt og deltager i diskussionen - en sekretær, der skriver på tavlen samtidig med, at han/hun deltager i diskussionen og bidrager med egen viden Disse funktioner går på skift mellem gruppedeltagerne. Grundregler for PBL arbejdet For at denne komplicerede proces kan fungere, arbejdes der udfra en fast ramme eller nogle grundregler for arbejdet. Disse er: - Obligatorisk tilstedeværelse ved PBL møderne. Metoden bygger i høj grad på, at gruppen fungerer som en arbejdsgruppe, hvilket forudsætter, at alle er der. Fravær accepteres således kun ved sygdom o.lign. Erfaringer viser, at de der ikke deltager helhjertet i gruppens arbejde, har svært ved at klare prøver/eksamen. - Punktlighed. At komme for sent forstyrrer gruppens arbejde 16

17 - Gruppen skal følge modellens de syv trin. Hopper man nogen over, fungerer metoden ikke som forventet. Det er frem for alt træningen i at kunne problemformulere og tilknytningen til allerede eksisterende viden, det går ud over - Tavlen/flip-over skal anvendes. Funktionen af tavlen er at få alle gruppemedlemmerne til at synkronisere deres arbejde - Gruppedeltagerne skal tænke højt. Hvis nogen eller nogle holder inde med deres tanker eller viden, bliver gruppearbejdet ikke effektivt - Gruppen skal gå ind i studieområder, de finder interessante. Akademisk undervisning er bl.a. til for at stimulere kreativ tænkning. Det som ser ud til at være ligegyldig viden, kan pludselig vise sig at være til stor gavn. Under selvstudierne (trin 6) mellem møderne kan det være spændende for de enkelte gruppedeltagere at fordybe sig yderligere ved at gå udenfor de givne rammer, - Gruppen skal være klar til at vurdere sin arbejdsmåde. Under forløbet af kurset skal gruppen stille spørgsmål og diskutere spørgsmålene: Arbejder vi effektivt? Lærer vi det, vi skal? Hvad hjælper os? Hvad hindrer os? Følger man ikke grundreglerne, bliver PBL ikke en hjælp til at studere, snarere et irritationsmoment. Man kan derfor ikke forhandle om reglerne, de skal følges af alle! Portfolio Portfolio er et pædagogisk redskab, der dokumenterer den studeres personlige og faglige udvikling i uddannelsen og anvendes i klinisk undervisning. En portfolio er en læringsmetode hvor refleksion er det centrale element, der kræver den studerendes medvirken. Metoden har fokus på: - Produkt en samling af det arbejde der er fortaget - Proces en beskrivelse af læreprocessen - Progression den kundskabsudvikling der sker Formål med portfolio Portfoliometoden skal medvirke til at den studerende - udvikler evnen til at reflektere over egen læring og til at vurdere egne præstationer i relation til læringsudbyttet for uddannelsen - er den aktive part i arbejdet med portfolio og føler ejerskab i anvendelse af denne - hjælper sig selv med at fastholde den læring og erkendelse, der kan formuleres skriftligt og som efterfølgende er genstand for en mundtlig drøftelse og refleksion - udvikler et hjælperedskab, der kan skabe struktur og medvirke til at give meningsfuld sammenhæng i den teoretiske og kliniske del af uddannelsen - får et medansvar for at dokumentere egen udvikling af kompetencer kontinuerligt i uddannelsen 17

18 Formelle krav til og ansvar for portfolio Som en del af at være studieaktiv på studiet skal den studerende arbejde med portfolio. Portfolioen skal følge den studerende gennem hele uddannelsen. Portfolio indeholder en lærings- og dokumentationsportfolio. Det er den studerendes ansvar at portfolioen: - er det daglige arbejdsredskab, der danner baggrund for refleksioner - dokumentationsdelen fremvises ved planlægningssamtalen - er opdateret og indeholder relevant materiale - er tilgængelig for vejleder og anvendes i samarbejde med den kliniske vejleder - bruges ved midtvejs- og slutsamtaler - bruges ved mentorsamtaler og andre studiesamtaler Underviser/vejleder/mentor er ansvarlig for - at være den studerendes medspiller/modspiller - at stille refleksive spørgsmål - kommentarer og vurderinger - at den studerende har tid til at lave stikord i læringsportfolioen i dagligdagen Dokumentationsportfolio Den studerendes læring kan ikke dokumenteres fuldstændigt, idet dele af læringen vil være indeholdt i handlekompetencen og kun kan synliggøres gennem handling bla. den instrumentelle læring De dele af læreprocessen, der sprogligt kan ekspliceres, kan imidlertid beskrives i dokumentationsportfolioen. Denne proces giver den studerende mulighed for at blive bevidst om, hvad hun/han har lært, hvordan og hvorfor der er sket en læring, og hvilken betydning det har haft for hendes/hans faglige og personlige udvikling og udvikling af læringskompetence. Dokumentationsportfolioen kan /skal indeholde: - Dokumentationsark for uddannelsessamtalerne, bestået / ikke bestået prøver, emner på opgaver den studerende har part i. - Den studerendes stærke og svage sider - Afspejle hvordan den studerende har gjort brug af læringsportfolioen - Afspejle hvordan og hvilke kompetencer den studerende har arbejdet med og på hvilket niveau læringsudbytterne er nået tidligere i uddannelsen som udgangspunkt for næste uddannelsesdel - Et udprint af tidligere kliniske undervisningssteder 18

19 Læringsportfolio Læringsportfolioen indeholder den studerendes læreprocesser, refleksioner, undren og skriftlige notater far den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Læringsportfolio er en skriftlig dokumentation, der skaber et overblik for den studerende og de involverede parter om den studerendes individuelle læring og udvikling. En læringsportfolio kan - fremme læring og udvikling hos den enkelte studerende - fremme bevidstheden om egen læring, egne vaner og tilrettelæggelse af studieaktiviteter - hjælpe til at synliggøre hvad sygepleje er - dokumentere kompetence - understøtter den studerendes udvikling af læringskompetence - hjælpe med at synliggøre kompetencerne og måderne at nå dem på - den studerendes ansvar for at synliggøre niveaustigningen i det samlede forløb Læringsportfolioen tømmes ved hvert modul. Praksisbeskrivelserne makuleres og relevant materiale flyttes over i dokumentationsportfolioen. Farmakologiportfolio Du finder det på Den studerendes selvvurdering Selvvurdering er vurdering af den studerendes egen læring og udvikling. I arbejdet med portfolio som lærings - og evalueringsmetode har skrivning den hensigt at reflektere over egen udvikling. f.eks. med udgangspunkt i nogle af følgende spørgsmål: - Hvad har jeg lært? - Hvordan og hvorfor der er sket en læring? - Hvad er jeg god til? - Hvad er jeg stolt over at kunne? - Hvilke problemer har jeg mødt i det aktuelle studieforløb? - Hvordan har jeg løst problemerne? - Hvor står jeg i forhold til de mål, jeg tidligere har sat mig? - Hvad skal jeg arbejde videre med? - Hvordan kan jeg arbejde med det? - En kort status, som er en form for selvrefleksion/selvevaluering 2.2 ECTS point Styringsredskabet er ECTS point (European Credit Transfer System). 19

20 Et semester svarer til 30 ECTS = 2 moduler af 15 ECTS point. I hvert modul vil der være tilknyttet undervisning i 10 uger. Teoretisk undervisning med i gennemsnit 15 lektioner pr uge. Klinisk undervisning Observerende og reflekterende undervisning 24 timer pr. uge. Interagerende og professionsrettet undervisning 30 timer pr. uge. Pensumkravet svarer til 10 uger, pr. modul for modul Den studerendes tilstedeværelse i undervisningen samt forberedelse til undervisningen svarer gennemsnitligt til 40 timer ugentligt. 2.3 Evaluering af teoretisk og klinisk undervisning Evalueringen foretages ved slutningen af den teoretiske og kliniske undervisning på hvert modul. Den enkelte studerende evaluerer skriftligt via et elektronisk spørgeskema. Derefter foretages der evt. en samlet opsamling 2.4 Litteratur Vejledning til litteratursøgning findes på fronter under fællesrum for studerende Arkiv litteratursøgning pdf. fil til litteratursøgning. Der givers introduktion til litteratursøgning i teoretisk undervisning. 2.5 Mentorordning Formålet med mentorordningen er at lette den studerendes integration i studiet og støtte den studerende i studieforløbet, ved at den studerende har en fast kontaktlærer (mentor), som kan give den studerende sparring og vejledning på en sådan måde, at den studerende styrkes i at tage ansvar for sig selv, sin uddannelse og for sygeplejefaget. Forslag til mentoropgaver: Samtale om den studerendes forventninger til og forestillinger om studiet og faget, og i relation hertil, den studerendes personlige og faglige baggrund og forudsætninger Støtte/vejledning til udarbejdelse af en personlig studieplan Samtale om personlige og faglige problemstillinger Hjælp/vejledning til udarbejdelse af portofolie og evt. studieforløbsbeskrivelse Evaluering af studieforløb Mentorer tildeles de studerende ved studiestart. Den studerende har den samme mentor gennem hele studieforløbet, medmindre samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende. I sådanne tilfælde drøftes problemet af de implicerede parter inden et evt. skift. Den studerende tager initiativ til mentormøder, men mentor har medansvar for at kontakten opretholdes. Mentor kan også indkalde til samtale, hvis der opstår behov for dette. 20

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere