STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Rev August

2 Del 1. Formalia Adgang til skolen Cykel- og bilparkering Fotokopiering Forsikringsforhold under studiet IT/Fronter/Mail Karakterer Merit Misbrugspolitik Mandagssamling Del 2. Sygeplejestudiet Didaktiske og pædagogiske overvejelser i studiet Formål med portfolio Formelle krav til og ansvar for portfolio Dokumentationsportfolio Læringsportfolio Farmakologiportfolio Den studerendes selvvurdering ECTS point Evaluering af teoretisk og klinisk undervisning Litteratur Mentorordning Orlov fra studiet Pensumkrav i uddannelsen Prøver Indstilling til interne og eksterne prøver Framelding til prøver og sygdom Udeblivelse Sygeeksamen Klager vedr. prøver Etiske og juridiske retningslinjer Specialpædagogisk Støtte Studieaktiv Studieopbygning SU under uddannelsen SU under klinisk ophold Du får også SU, når du er i klinisk ophold på hospitaler og klinikker undervejs i sygeplejerskeuddannelsen Tekniske retningslinjer Tutorordning

3 2.14 Udveksling til udlandet Vejledning Studievejledning Ekstern studenterrådgivning Faglig vejledning Opgavevejledning Wiseflow

4 Del 1. Formalia 1.1 Adgang til skolen Yderdørene er omfattet af automatisk dørlukning. Dørene åbnes kl og lukkes kl mandag til torsdag. Fredag lukkes kl Det er muligt, at benytte skolen udenfor dennes åbningstid. Dette sker ved, at du får aktiveret dit sygesikringskort som dørnøgle til skolen. Medbring dit sygesikringsbevis og henvend dig i biblioteket i åbningstiden, så vil de aktivere kortet. Kortet inaktiveres igen ved ophør i studiet eller efter endt uddannelse. Hvis du benytter skolen udenfor åbningstid, er du ansvarlig for, at skolen hele tiden er låst. 1.2 Cykel- og bilparkering Der er cykelskur ud mod den store parkeringsplads, langs med Ullasvej og ved indkørslen til sundhedsforvaltningen. Alle steder er i kort (50 m) gå afstand til skolen. Der bør ikke henstilles cykler op ad skolens bygninger. Parkering kan ske på parkeringspladsen ved medicinsk afdeling og bag regionskommunen. Studerende må ikke parkere på parkeringspladsen ved kirurgisk afdeling/skolen. 1.3 Fotokopiering For at kunne printe og kopiere skal I have indbetalt penge på jeres konto. Der skal indbetales penge svarende til det antal kopi/print I ønsker at have stående på jeres konto. 50 stk. farveprint koster 50 kr. 50 stk. farvekopi koster 50 kr. 100 stk. sort/hvid print koster 50 kr. 100 stk. sort/hvid kopi koster 50 kr. Desværre er maskinen indrettet således, at der skal indbetales penge for hver enkelt funktion man ønsker at benytte. Eksempel: Jeg ønsker både at kunne printe sort/hvid, printe farve og kopiere sort/hvid. Jeg skal betale 3 x 50 kr. og får så 100 stk. sort/hvid print, 50 stk. farveprint og 100 stk. sort/hvid kopi på min konto. I skal henvende jer i skranken i sekretariatet og udfylde en seddel med jeres ønsker og samtidig indbetale det beløb i kontanter, som svarer til jeres ønsker. Når I har indbetalt, får I udleveret et brugerid og en adgangskode til maskinen. Indbetalingen skal herefter registreres på jeres konto. Hvis I sørger for at indbetale pengene inden 4

5 kl vil jeres indbetaling blive registreret på jeres konto inden kl samme dag. Når I skal benytte printfunktionen på de forskellige computere på skolen, skal I vælge den printer som hedder Xerox Workcentre Når I vælger den printer bliver I bedt om at taste jeres brugerid og adgangskode. Der bliver hængt en vejledning op ved maskinen, som fortæller lidt om de forskellige funktioner i maskinen. NÅR DU KOPIERER OG PRINTER - Op til 20 % men aldrig mere end 20 sider kan: - kopieres fra alverdens trykte tekster - printes fra alverdens hjemmesider (dog ikke fra hjemmesider der kræver abonnement) - vises på f.eks. Power Point og Smart Board - Udover ovennævnte begrænsning kan du kopiere eller printe ud fra følgende: Af publikationer udgivet for mere end 5 år siden må højest eksemplarfremstilles 20 %, dog max. 75 sider Af publikationer udgivet for mindre end 5 år siden og mere end 1 år siden må højest eksemplarfremstilles 15 %, dog max. 40 sider Af publikationer udgivet for mindre end 1 år siden må højst eksemplarfremstilles 10 %, dog max. 25 sider - Eksemplarfremstilling til undervisningsbrug i henhold til begrænsningerne må foretages pr. elev/studerende inden for et undervisningsår. - Der må altid kopieres fire sider eller herunder uanset publikationens længde - Kopier er til éngangsbrug Uddelte kopier må ikke indsamles og genbruges - Éngangsmaterialer må aldrig kopieres Arbejdshæfter og undervisningsmateriale, som eleverne/de studerende selv skal udfylde, skal købes - Husk kildeangivelse 5

6 Titel, forfatter, forlag/udgiver 1.4 Forsikringsforhold under studiet I klinisk undervisning er den studerende omfattet af Socialministeriets Bekendtgørelse nr af 12. december 1992 om uddannelsessøgende, der opholder sig på arbejdspladsen som led i uddannelsen. Det betyder, at det er praktikværten, der skal forsikre sygeplejestuderende. I teoretisk undervisning er den studerende ikke omfattet af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Derfor anbefales det at tegne en fuldtids fritids- og ulykkesforsikring. 1.5 IT/Fronter/Mail. Formålet med IT-politikken er at: - Beskrive de retningslinjer og regler der gælder for medarbejderes, elevers, studerendes og kursisters brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles itfaciliteter, herunder regler for arbejdsrelateret og privat brug af mail- og kalendersystem - Henvise til gældende lovgivning 1 ) på området - Sikre at retningslinjer og regler på området er aftalt og kommunikeret Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik er baseret på en grundlæggende tillid til at medarbejdere, elever, studerende og kursister udviser personlig ansvarlighed i brugen af vores it-faciliteter, og at hver enkelt bruger gør sig bekendt med vores IT-politik og gældende lovgivning på området 1. Retningslinjer for elever, studerende, kursister og gæster Du kan bruge Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliter ved at koble din egen PC til vores trådløse netværk eller ved at bruge en af vores studie-pc arbejdspladser. Som bruger af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter har du følgende forpligtelser: - Du skal altid logge på med dit eget personlige brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre - Du skal altid logge af PC`en, når du forlader den 1 Persondataloven: Offentlighedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59474 Forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59473 Lov om ophavsret: 6

7 - Du må ikke foretage dig noget ulovligt ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter og internettet Fx er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt, ligesom kopiering og distribution af piratkopier ikke må finde sted - Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den IT-ansvarlige - Det er kun tilladt at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere og øvrige it faciliteter, som fx internettet, i uddannelses øjemed - Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende: o Du kan få din ret til at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere inddraget o Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og/eller politianmeldt Du risikerer at få bøde eller i særlige grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er ikke ansvarlige for ikke-ansattes (dvs. studerendes og kursisters) handlinger Adgang til brugernes data, filer og mails Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere, kan IT administrator efter forudgående godkendelse hos ledelsen, foretage gennemgang af en brugers data og filer, herunder evt. mail, og iværksætte undersøgelser. Den enkelte bruger skal i givet tilfælde orienteres snarest muligt efterfølgende. IT administrator er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til personlige data, filer og s. Hvad er uacceptabel brug af it-faciliteter? Uacceptabel brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter er brug der: - er direkte ulovlige - kompromitterer - skaber it-driftsforstyrrelser ved brud på retningslinjer eller regler Eksempler 7

8 Nedenfor gives en række eksempler på aktiviteter, der må anses for uacceptable. Listen er ikke udtømmende. Det er uacceptabelt for brugere, der ikke er autoriseret hertil, at: - Forsøge at få adgang til personlige og/eller personfølsomme informationer - Anvende en anden brugers adgangskode (r) - Søge informationer om password eller data som tilhører andre brugere - Udføre aktiviteter, som ikke overholder gældende love og regulativer, herunder uautoriseret kopiering af ophavsretsligt materiale, brug af retsbeskyttet software uden licens eller formidling af uautoriserede kopier af retsbeskyttet software til andre - Forsøge at omgås IT sikkerhedsmetoder og operativsystemer eller undersøge sårbarheder i andre it-faciliteter eller på netværk - Anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter til privat kommerciel brug - Opfange eller undersøge data uden de fornødne rettigheder eller autorisation - Forstyrre eller afbryde andre brugeres og it-faciliteters arbejde eller deltage i en aktivitet, der kan medføre tab af andre brugeres og it-faciliteters data - Publicere indhold på personlige arbejdsrelaterede hjemmesider der kan kompromittere Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole eller er ulovlige - Udføre aktiviteter som kompromitterer Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-sikkerhedsregler og retningslinjer eller andre lokale politikker, herunder forsøg på at omgå IT-sikkerhedsbestemmelser eller ressourcebegrænsninger ved at tilsløre eller forfalske sin identitet Brug af internet - Det er ikke tilladt at anvende internetadgangen til private kommercielle formål - Brug af internet fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk bør ske med omtanke da infektion med virus eller anden skadelig software kan få store negative konsekvenser for hele netværket - Hold dig fortrinsvis til internetsider fra kendte firmaer eller organisationer, og søg ikke efter useriøse sider. Der kan ikke gives en fast definition på hvad useriøse sider er, men et pejlemærke er brug af sund fornuft og undgåelse af sider med porno, spil, chat, hacker, musik, video, fildeling og lignende. Udover at søgning på nogle af disse typer hjemmesider kan være ulovlig, er det ofte på denne type sider, at der gemmer sig virus, spyware og ødelæggende programmer - Download fra internettet må kun foretages, hvis det har et arbejdsmæssigt formål 8

9 - Download og installation af programmer på PC er tilknyttet Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk. Det kan dels rumme sikkerhedsmæssige risici og påvirke PC ens driftsstabilitet, dels er det i modstrid med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, at der kun findes programmer på maskinerne, hvor licensforholdene er i orden. - Vær opmærksom på, at al færden på internettet efterlader elektroniske spor, der kan henføres til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, på de servere der er besøgt. Når du færdes på internettet fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk bør du derfor aldrig besøge sider eller foretage handlinger, der på nogen måde kan virke kompromitterende for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole - Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at publicere fx fotos på nettet af personer, der ikke forudgående har givet tilladelser hertil, ligesom loven om ophavsret naturligvis skal respekteres ved publicering og tilgængeliggørelse af andres værker via nettet Håndtering af mistanke om uacceptabel brug af it-faciliteter? I tilfælde hvor der kan konstateres en overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, eller hvor der er en begrundet mistanke om overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, skal ledelsens kontaktes. Henvendelser om overtrædelser af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles ITpolitik skal altid undersøges og behandles seriøst, og henvendelsen skal besvares. Den mistænkes nærmeste leder skal i alle tilfælde orienteres. Enhver kendt overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik skal analyseres for at udelukke eventuelle forsætlige fejl. Den mistænkte, dennes nærmeste leder og direktionen inddrages i undersøgelsen. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkeligt at afklare en hændelse ved en opklarende samtale med de implicerede parter. Det kan dreje sig om misforståelser, tekniske fejl eller brugerfejl og dermed være uforsætlige for brugeren af den pågældende ITfacilitet. En anden kilde til undersøgelse af påstande om uacceptabel brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter er: - Logfiler, idet en del af it-brugen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole logges, og dermed kan efterspores og henføres til en given bruger 9

10 - IT- administrator kan om nødvendigt og ved tvivlsspørgsmål vælge at inddrage eksterne konsulenter eller andre myndigheder Alle personer involveret i opklarende virksomhed eller overvågning er undergivet tavshedspligt vedrørende de oplysninger af fortrolighed karakter, de måtte få kendskab til. Ledelsen behandler eventuelle sanktioner i forbindelse med overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik efter gældende regler på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, herunder de personaleretslige regler. Ulovlig brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter (herunder internettet), kan desuden medføre påtale, skriftlig advarsel og have disciplinære konsekvenser som fx afskedigelse i henhold til gældende regler. I særligt grove tilfælde kan ledelsen foretage en politianmeldelse og inddrage politiet i efterforskningen. Pressen vil i givet tilfælde blive håndteret af rektor. Overtrædelser af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik af ekstern part herunder misbrug af it-faciliteter vil om nødvendigt blive anmeldt til CERT (Computer Emergency Response Team). Vedrørende undersøgelse af påstande om uacceptabel brug af Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskoles it-faciliteter henvises endvidere til Dansk IT s Quick guide Optimering af efterforskningsmulighederne ved datakriminalitet, der kan downloades her: UCC MAIL Du får ved studiestart tildelt en UCC-mail. Brugernavnet er: dit Password er din fødselsdato efterfulgt af UCC (eksempelvis ucc). UCC Portalen/StudieZonen https://portal.ucc.dk (kræver login) På portalen kan du bestille dit studiekort (kræver upload af billede) Mailsystemet. Du modtager løbende studierelevante mails. Det er derfor nødvendigt at tjekke mail ofte. Mailen kan læses både på en PC/MAC eller på en mobil enhed. Adressen til webmailen er: https://webmail.ithozting.dk 10

11 Din kode til at logge på webmailen og på skolens computere er den samme. Så skifter du din kode, mens du er på skolen, så gælder den også, når du kommer hjem og vil logge på webmailen. Har du glemt din kode, skal du bede en superbruger om at nulstille den. Herefter vil den være Pw12345 og du kan så lave den om til, hvad du ønsker igen. Når du er logget på skolens computere, kan du bruge Outlook 2007 til at tjekke mail. Nogen bruger webmailen, når de er på skolen computere, men det er noget nemmere at bruge Outlook. Ud over det er der også flere nyttige funktioner. Internt postsystem Du får en postkasse og en personlig mailadresse, når du starter på uddannelsen. Meddelelser, kopimateriale, orientering m.m. til hele holdet bliver lagt i de studerendes kasser, bliver lagt på fronter eller i enkelte tilfælde sendt via mail. Den studerende er ansvarlig for jævnligt at tømme sin kasse, orientere sig på Fronter samt læse og tømme sin mailbox. Dette gælder både i teoretisk- og klinisk undervisning og betragtes som en del af studieaktiviteten. Meddelelser af mere personlig karakter bliver lagt i lukket kuvert. Der kan i begrænset omfang ringes til studerende via sekretærerne. Telefonbeskeden bliver hængt op på tavlen overfor sekretariatet. Ved akutte situationer vil skolens sekretærer altid forsøge at få fat i den studerende. Fronter Fronter er Bornholms Sundheds og Sygeplejeskoles kommunikationsplatform for studerende, undervisere og det øvrige personale. Som studerende kan du her: - indhente informationer der vedrører din undervisning, fx undervisningsmateriale - kommunikere med underviserne - kommunikere med dine medstuderende 11

12 - hente modulbeskrivelser, studiehåndbog, skema, div. blanketter mm. I starten af uddannelsen vil du blive introduceret til fronter. Hvis du glemmer din adgangskode, eller der er problemer med systemet, kan du få hjælp hos uddannelsens superbruger Du kan bruge fronter ved hvilken som helst computer du er på, ved at gå ind på adressen; På Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles hjemmeside er der oprettet en genvej; log on Når du logger dig på fronter vil du komme ind på din startside. Her er oplysninger samlet fra de rum du er medlem af. Under stien Sygeplejerskeuddannelsen har hvert hold deres eget holdrum. I holdrummet finder du Deltagermappen, den indeholder en liste over deltagere på holdet. Under mappen Aktiv finder du modulbeskrivelser, skema, vejledninger, mm. Tips og løsninger ved problemer med fronter Her har vi samlet lidt tips/løsninger, som du kan få brug for i hverdagen. Det er en forudsætning, at du kan benytte en PC og fronter. Dvs. at dette ikke er en guide til brugen af hverken pc eller fronter, men derimod en række løsninger til de mest almindelige problemer. Fronter, Logge på skolens PC'er / Mail, Office 2007 Har du glemt din kode til fronter, så skal du bede en superbruger om at nulstille den. Herefter vil den være Pw12345 og du kan så lave den om igen, til hvad du ønsker. Når du skifter adgangskode i fronter, er den kun skiftet i fronter og ikke på din mail/skolens PC ere. (Og visa versa) Kan du logge på fronter når du er på skolen, men ikke hjemmefra, så er der intet galt med hverken din kode eller fronter. I dette tilfælde ligger problemet hjemme hos dig selv. Hertil har vi samlet nogle tips, til hvordan det kan løses: - Java(et programmeringssprog) skal være installeret på din pc, hvilket det oftest ikke er på nye PC ere. Har du det ikke, eller er du i tvivl om, det er installeret så gå ind på denne adresse og tryk på download. Det er gratis. Der sker ikke noget ved at installere det flere gange. - Din browser (det program du åbner for at gå på internettet f.eks. internet explorer) kan være opsat forkert, altså sikkerheden kan være for høj. Her kan du sænke sikkerhedsniveauet, under internetindstillinger -> sikkerhed kan du sænke niveauet. - Internet Explorer er installeret på langt de flestes PC ere og derfor det mest anvendte. Kan du stadig ikke logge på fronter, kan du prøve at hente en anden browser gratis. o Du kan hente Firefox her 12

13 o Du kan hente Google Chrome her (alle fronters funktioner er ikke understøttet i Chrome, men du kan godt logge på og lave de gængse ting) Har du Windows vista er sikkerheden ekstra høj og det er her de fleste har problemer. Fronters egen nemme løsning er blot at downloade Firefox og bruge denne, når du skal på fronter. KURH - Klinisk Undervisning Region Hovedstaden KURH er den fælles hjemmeside for klinisk undervisning (praktikforløb) i Region Hovedstaden. På denne hjemmesiden kan du f.eks. finde: Portfolio, som er et obligatorisk studieredskab, der danner grundlag for refleksion og læring under dit studie. Farmakologi portfolio Meddelelser til underviserne Meddelelser, papirer til vejledning m.m. kan lægges i underviserernes skuffer ved sekretariatet eller sendes pr. mail. Ønsker du at tale med underviser vil det fremgå af tavlen ved sekretariatet om pågældende er til stede på skolen. TILBUD VEDRØRENDE IT Office 365 Du får tilbudt Office 365 med hele Office 2013 pakken, inklusiv OneDrive med 1TB plads til filarkivering, Yammer, Skype for Business, m. flere. Se information fra IT-afdelingen angående installation af Office 365 her til både PC og MAC. IT FÆRDIGHEDER Vi forventer, at du er en habil bruger af PC/MAC, og at du har et godt kendskab til brug af Word eller lignende tekstbehandlingssystem. I undervisningen vil der blive benyttet forskellige kommunikationsværkstøjer, som du hen ad vejen vil blive introduceret til. 1.6 Karakterer Du finder dine karakterer på fronter under sygeplejerskeuddannelserne karakterer portfolio 1.7 Merit Studerende har ret til fritagelse (merit) for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede kvalifikationer. 13

14 Fritagelse/merit gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning eller beskæftigelse, der står mål med den del af uddannelsen, der søges merit for. Den studerende kan dermed overføre dokumenteret kompetence og således opnå afkortning af den normerede uddannelsestid. Man skal først være optaget som sygeplejestuderende på sygeplejerskeuddannelsen, før ansøgning om merit kan indgives. Stillingtagen til merit tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af ansøgerens anden uddannelses- og/eller beskæftigelsesbaggrund i forhold til uddannelseselementerne i den gældende studieordning for sygeplejerskeuddannelsen Merit kan gives som egentlig tidsmæssig afkortning af uddannelsen, hvis det er muligt at tilrettelægge det ændrede modulforløb hensigtsmæssigt. Fritagelsen kan evt. også planlægges med perioder, hvor den studerende har orlov fra uddannelsen. Merit gives, hvor institutionen vurderer, at den studerende skønnes at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de dele af sygeplejerskeuddannelsen, hvor fritagelse gives. 1.8 Misbrugspolitik Uddannelsesinstitutionen er totalt røgfri og medvirker derved til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på institutionen. Der må ikke ryges eller bruges synlige rygesubstitutter der signalerer rygning hverken i skoletiden eller ved faglig benyttelse af skolens lokaler i øvrigt. Ved ønske om rygestop henvises til: - Samtale med skolens rygestopkoordinator - Relevant litteratur - Rygestopkursus - Egen læge - Apotekerne - Kræftens bekæmpelse Overtrædelse af den gældende rygepolitik kan medføre konsekvenser i denne rækkefølge: Mundtlig advarsel + samtale om rygestopplan for (arbejdstiden) Skriftlig advarsel Bortvisning 14

15 Det er skolens generelle holdning at alkohol og andre rusmidler ikke er en naturlig del af hverdagen på skolen. At være påvirket i studiet betragtes som ikke acceptabelt. Der kan ved festlige lejligheder nydes alkohol på skolen. 1.9 Mandagssamling Der er obligatorisk deltagelse i den fælles mandagssamling for hele skolen mandag kl i cafeområdet. Her er der mulighed for at give og modtage informationer, oplysninger og kreative indslag Morgenmad Der serveres gratis morgenmad i skolens cafeområder hver morgen mellem kl for skolens studerende og ansatte. 15

16 Del 2. Sygeplejestudiet 2.1 Didaktiske og pædagogiske overvejelser i studiet Sygeplejerskeuddannelsen er lagt an på, at den studerende arbejder aktivt og selvstændigt i forhold til planlagte undervisningstilbud. I undervisningen introduceres, analyseres og diskuteres teorier og faglige problemstillinger, der kan fungere som inspiration og støtte for den studerendes selvstændige arbejde. Det forventes, at den enkelte studerende, foruden løbende at deltage i gennemgang og diskussion af artikler, bøger, praksissituationer mm., bidrager med mundtlige og skriftlige præsentationer. Problembaseret læring (PBL) en metode På modul 2 og 3 arbejdes der med PBL i sygepleje, sygeplejeobservationer, sygeplejeinterventioner, patientfænomener og fysiologi. Der er tre hovedformål med PBL 1. At den studerende tilegner sig kundskab som senere kan anvendes i praksis 2. At de studerende selv lærer at klarlægge egne behov for læring, formulere læringsmål, litteratursøgning og udvælge og indhente relevant teori samt koble det til praksisrelevante sygeplejeemner 3. At den studerende aktivt problemløser problemtyper, der fremkommer i professionen PBL foregår i basisgrupper bestående af ca. 10 studerende og en facilitator. Mødedatoer skemalægges. Til hvert PBL møde skal der vælges: - en mødeleder/ordstyrer der skal styre gruppens diskussioner og sørge for at alle får fremlagt og deltager i diskussionen - en sekretær, der skriver på tavlen samtidig med, at han/hun deltager i diskussionen og bidrager med egen viden Disse funktioner går på skift mellem gruppedeltagerne. Grundregler for PBL arbejdet For at denne komplicerede proces kan fungere, arbejdes der udfra en fast ramme eller nogle grundregler for arbejdet. Disse er: - Obligatorisk tilstedeværelse ved PBL møderne. Metoden bygger i høj grad på, at gruppen fungerer som en arbejdsgruppe, hvilket forudsætter, at alle er der. Fravær accepteres således kun ved sygdom o.lign. Erfaringer viser, at de der ikke deltager helhjertet i gruppens arbejde, har svært ved at klare prøver/eksamen. - Punktlighed. At komme for sent forstyrrer gruppens arbejde 16

17 - Gruppen skal følge modellens de syv trin. Hopper man nogen over, fungerer metoden ikke som forventet. Det er frem for alt træningen i at kunne problemformulere og tilknytningen til allerede eksisterende viden, det går ud over - Tavlen/flip-over skal anvendes. Funktionen af tavlen er at få alle gruppemedlemmerne til at synkronisere deres arbejde - Gruppedeltagerne skal tænke højt. Hvis nogen eller nogle holder inde med deres tanker eller viden, bliver gruppearbejdet ikke effektivt - Gruppen skal gå ind i studieområder, de finder interessante. Akademisk undervisning er bl.a. til for at stimulere kreativ tænkning. Det som ser ud til at være ligegyldig viden, kan pludselig vise sig at være til stor gavn. Under selvstudierne (trin 6) mellem møderne kan det være spændende for de enkelte gruppedeltagere at fordybe sig yderligere ved at gå udenfor de givne rammer, - Gruppen skal være klar til at vurdere sin arbejdsmåde. Under forløbet af kurset skal gruppen stille spørgsmål og diskutere spørgsmålene: Arbejder vi effektivt? Lærer vi det, vi skal? Hvad hjælper os? Hvad hindrer os? Følger man ikke grundreglerne, bliver PBL ikke en hjælp til at studere, snarere et irritationsmoment. Man kan derfor ikke forhandle om reglerne, de skal følges af alle! Portfolio Portfolio er et pædagogisk redskab, der dokumenterer den studeres personlige og faglige udvikling i uddannelsen og anvendes i klinisk undervisning. En portfolio er en læringsmetode hvor refleksion er det centrale element, der kræver den studerendes medvirken. Metoden har fokus på: - Produkt en samling af det arbejde der er fortaget - Proces en beskrivelse af læreprocessen - Progression den kundskabsudvikling der sker Formål med portfolio Portfoliometoden skal medvirke til at den studerende - udvikler evnen til at reflektere over egen læring og til at vurdere egne præstationer i relation til læringsudbyttet for uddannelsen - er den aktive part i arbejdet med portfolio og føler ejerskab i anvendelse af denne - hjælper sig selv med at fastholde den læring og erkendelse, der kan formuleres skriftligt og som efterfølgende er genstand for en mundtlig drøftelse og refleksion - udvikler et hjælperedskab, der kan skabe struktur og medvirke til at give meningsfuld sammenhæng i den teoretiske og kliniske del af uddannelsen - får et medansvar for at dokumentere egen udvikling af kompetencer kontinuerligt i uddannelsen 17

18 Formelle krav til og ansvar for portfolio Som en del af at være studieaktiv på studiet skal den studerende arbejde med portfolio. Portfolioen skal følge den studerende gennem hele uddannelsen. Portfolio indeholder en lærings- og dokumentationsportfolio. Det er den studerendes ansvar at portfolioen: - er det daglige arbejdsredskab, der danner baggrund for refleksioner - dokumentationsdelen fremvises ved planlægningssamtalen - er opdateret og indeholder relevant materiale - er tilgængelig for vejleder og anvendes i samarbejde med den kliniske vejleder - bruges ved midtvejs- og slutsamtaler - bruges ved mentorsamtaler og andre studiesamtaler Underviser/vejleder/mentor er ansvarlig for - at være den studerendes medspiller/modspiller - at stille refleksive spørgsmål - kommentarer og vurderinger - at den studerende har tid til at lave stikord i læringsportfolioen i dagligdagen Dokumentationsportfolio Den studerendes læring kan ikke dokumenteres fuldstændigt, idet dele af læringen vil være indeholdt i handlekompetencen og kun kan synliggøres gennem handling bla. den instrumentelle læring De dele af læreprocessen, der sprogligt kan ekspliceres, kan imidlertid beskrives i dokumentationsportfolioen. Denne proces giver den studerende mulighed for at blive bevidst om, hvad hun/han har lært, hvordan og hvorfor der er sket en læring, og hvilken betydning det har haft for hendes/hans faglige og personlige udvikling og udvikling af læringskompetence. Dokumentationsportfolioen kan /skal indeholde: - Dokumentationsark for uddannelsessamtalerne, bestået / ikke bestået prøver, emner på opgaver den studerende har part i. - Den studerendes stærke og svage sider - Afspejle hvordan den studerende har gjort brug af læringsportfolioen - Afspejle hvordan og hvilke kompetencer den studerende har arbejdet med og på hvilket niveau læringsudbytterne er nået tidligere i uddannelsen som udgangspunkt for næste uddannelsesdel - Et udprint af tidligere kliniske undervisningssteder 18

19 Læringsportfolio Læringsportfolioen indeholder den studerendes læreprocesser, refleksioner, undren og skriftlige notater far den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Læringsportfolio er en skriftlig dokumentation, der skaber et overblik for den studerende og de involverede parter om den studerendes individuelle læring og udvikling. En læringsportfolio kan - fremme læring og udvikling hos den enkelte studerende - fremme bevidstheden om egen læring, egne vaner og tilrettelæggelse af studieaktiviteter - hjælpe til at synliggøre hvad sygepleje er - dokumentere kompetence - understøtter den studerendes udvikling af læringskompetence - hjælpe med at synliggøre kompetencerne og måderne at nå dem på - den studerendes ansvar for at synliggøre niveaustigningen i det samlede forløb Læringsportfolioen tømmes ved hvert modul. Praksisbeskrivelserne makuleres og relevant materiale flyttes over i dokumentationsportfolioen. Farmakologiportfolio Du finder det på Den studerendes selvvurdering Selvvurdering er vurdering af den studerendes egen læring og udvikling. I arbejdet med portfolio som lærings - og evalueringsmetode har skrivning den hensigt at reflektere over egen udvikling. f.eks. med udgangspunkt i nogle af følgende spørgsmål: - Hvad har jeg lært? - Hvordan og hvorfor der er sket en læring? - Hvad er jeg god til? - Hvad er jeg stolt over at kunne? - Hvilke problemer har jeg mødt i det aktuelle studieforløb? - Hvordan har jeg løst problemerne? - Hvor står jeg i forhold til de mål, jeg tidligere har sat mig? - Hvad skal jeg arbejde videre med? - Hvordan kan jeg arbejde med det? - En kort status, som er en form for selvrefleksion/selvevaluering 2.2 ECTS point Styringsredskabet er ECTS point (European Credit Transfer System). 19

20 Et semester svarer til 30 ECTS = 2 moduler af 15 ECTS point. I hvert modul vil der være tilknyttet undervisning i 10 uger. Teoretisk undervisning med i gennemsnit 15 lektioner pr uge. Klinisk undervisning Observerende og reflekterende undervisning 24 timer pr. uge. Interagerende og professionsrettet undervisning 30 timer pr. uge. Pensumkravet svarer til 10 uger, pr. modul for modul Den studerendes tilstedeværelse i undervisningen samt forberedelse til undervisningen svarer gennemsnitligt til 40 timer ugentligt. 2.3 Evaluering af teoretisk og klinisk undervisning Evalueringen foretages ved slutningen af den teoretiske og kliniske undervisning på hvert modul. Den enkelte studerende evaluerer skriftligt via et elektronisk spørgeskema. Derefter foretages der evt. en samlet opsamling 2.4 Litteratur Vejledning til litteratursøgning findes på fronter under fællesrum for studerende Arkiv litteratursøgning pdf. fil til litteratursøgning. Der givers introduktion til litteratursøgning i teoretisk undervisning. 2.5 Mentorordning Formålet med mentorordningen er at lette den studerendes integration i studiet og støtte den studerende i studieforløbet, ved at den studerende har en fast kontaktlærer (mentor), som kan give den studerende sparring og vejledning på en sådan måde, at den studerende styrkes i at tage ansvar for sig selv, sin uddannelse og for sygeplejefaget. Forslag til mentoropgaver: Samtale om den studerendes forventninger til og forestillinger om studiet og faget, og i relation hertil, den studerendes personlige og faglige baggrund og forudsætninger Støtte/vejledning til udarbejdelse af en personlig studieplan Samtale om personlige og faglige problemstillinger Hjælp/vejledning til udarbejdelse af portofolie og evt. studieforløbsbeskrivelse Evaluering af studieforløb Mentorer tildeles de studerende ved studiestart. Den studerende har den samme mentor gennem hele studieforløbet, medmindre samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende. I sådanne tilfælde drøftes problemet af de implicerede parter inden et evt. skift. Den studerende tager initiativ til mentormøder, men mentor har medansvar for at kontakten opretholdes. Mentor kan også indkalde til samtale, hvis der opstår behov for dette. 20

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Gældende for Studieordningen af juli 2009

Gældende for Studieordningen af juli 2009 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Gældende for Studieordningen af juli 2009 1 1. BIOANALYTIKERUDDANNELSEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 5 2. UDDANNELSEN 5 2.1 Uddannelsens undervisningsformer 5 2.2 Generelt

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere