STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Rev August

2 Del 1. Formalia Adgang til skolen Cykel- og bilparkering Fotokopiering Forsikringsforhold under studiet IT/Fronter/Mail Karakterer Merit Misbrugspolitik Mandagssamling Del 2. Sygeplejestudiet Didaktiske og pædagogiske overvejelser i studiet Formål med portfolio Formelle krav til og ansvar for portfolio Dokumentationsportfolio Læringsportfolio Farmakologiportfolio Den studerendes selvvurdering ECTS point Evaluering af teoretisk og klinisk undervisning Litteratur Mentorordning Orlov fra studiet Pensumkrav i uddannelsen Prøver Indstilling til interne og eksterne prøver Framelding til prøver og sygdom Udeblivelse Sygeeksamen Klager vedr. prøver Etiske og juridiske retningslinjer Specialpædagogisk Støtte Studieaktiv Studieopbygning SU under uddannelsen SU under klinisk ophold Du får også SU, når du er i klinisk ophold på hospitaler og klinikker undervejs i sygeplejerskeuddannelsen Tekniske retningslinjer Tutorordning

3 2.14 Udveksling til udlandet Vejledning Studievejledning Ekstern studenterrådgivning Faglig vejledning Opgavevejledning Wiseflow

4 Del 1. Formalia 1.1 Adgang til skolen Yderdørene er omfattet af automatisk dørlukning. Dørene åbnes kl og lukkes kl mandag til torsdag. Fredag lukkes kl Det er muligt, at benytte skolen udenfor dennes åbningstid. Dette sker ved, at du får aktiveret dit sygesikringskort som dørnøgle til skolen. Medbring dit sygesikringsbevis og henvend dig i biblioteket i åbningstiden, så vil de aktivere kortet. Kortet inaktiveres igen ved ophør i studiet eller efter endt uddannelse. Hvis du benytter skolen udenfor åbningstid, er du ansvarlig for, at skolen hele tiden er låst. 1.2 Cykel- og bilparkering Der er cykelskur ud mod den store parkeringsplads, langs med Ullasvej og ved indkørslen til sundhedsforvaltningen. Alle steder er i kort (50 m) gå afstand til skolen. Der bør ikke henstilles cykler op ad skolens bygninger. Parkering kan ske på parkeringspladsen ved medicinsk afdeling og bag regionskommunen. Studerende må ikke parkere på parkeringspladsen ved kirurgisk afdeling/skolen. 1.3 Fotokopiering For at kunne printe og kopiere skal I have indbetalt penge på jeres konto. Der skal indbetales penge svarende til det antal kopi/print I ønsker at have stående på jeres konto. 50 stk. farveprint koster 50 kr. 50 stk. farvekopi koster 50 kr. 100 stk. sort/hvid print koster 50 kr. 100 stk. sort/hvid kopi koster 50 kr. Desværre er maskinen indrettet således, at der skal indbetales penge for hver enkelt funktion man ønsker at benytte. Eksempel: Jeg ønsker både at kunne printe sort/hvid, printe farve og kopiere sort/hvid. Jeg skal betale 3 x 50 kr. og får så 100 stk. sort/hvid print, 50 stk. farveprint og 100 stk. sort/hvid kopi på min konto. I skal henvende jer i skranken i sekretariatet og udfylde en seddel med jeres ønsker og samtidig indbetale det beløb i kontanter, som svarer til jeres ønsker. Når I har indbetalt, får I udleveret et brugerid og en adgangskode til maskinen. Indbetalingen skal herefter registreres på jeres konto. Hvis I sørger for at indbetale pengene inden 4

5 kl vil jeres indbetaling blive registreret på jeres konto inden kl samme dag. Når I skal benytte printfunktionen på de forskellige computere på skolen, skal I vælge den printer som hedder Xerox Workcentre Når I vælger den printer bliver I bedt om at taste jeres brugerid og adgangskode. Der bliver hængt en vejledning op ved maskinen, som fortæller lidt om de forskellige funktioner i maskinen. NÅR DU KOPIERER OG PRINTER - Op til 20 % men aldrig mere end 20 sider kan: - kopieres fra alverdens trykte tekster - printes fra alverdens hjemmesider (dog ikke fra hjemmesider der kræver abonnement) - vises på f.eks. Power Point og Smart Board - Udover ovennævnte begrænsning kan du kopiere eller printe ud fra følgende: Af publikationer udgivet for mere end 5 år siden må højest eksemplarfremstilles 20 %, dog max. 75 sider Af publikationer udgivet for mindre end 5 år siden og mere end 1 år siden må højest eksemplarfremstilles 15 %, dog max. 40 sider Af publikationer udgivet for mindre end 1 år siden må højst eksemplarfremstilles 10 %, dog max. 25 sider - Eksemplarfremstilling til undervisningsbrug i henhold til begrænsningerne må foretages pr. elev/studerende inden for et undervisningsår. - Der må altid kopieres fire sider eller herunder uanset publikationens længde - Kopier er til éngangsbrug Uddelte kopier må ikke indsamles og genbruges - Éngangsmaterialer må aldrig kopieres Arbejdshæfter og undervisningsmateriale, som eleverne/de studerende selv skal udfylde, skal købes - Husk kildeangivelse 5

6 Titel, forfatter, forlag/udgiver 1.4 Forsikringsforhold under studiet I klinisk undervisning er den studerende omfattet af Socialministeriets Bekendtgørelse nr af 12. december 1992 om uddannelsessøgende, der opholder sig på arbejdspladsen som led i uddannelsen. Det betyder, at det er praktikværten, der skal forsikre sygeplejestuderende. I teoretisk undervisning er den studerende ikke omfattet af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Derfor anbefales det at tegne en fuldtids fritids- og ulykkesforsikring. 1.5 IT/Fronter/Mail. Formålet med IT-politikken er at: - Beskrive de retningslinjer og regler der gælder for medarbejderes, elevers, studerendes og kursisters brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles itfaciliteter, herunder regler for arbejdsrelateret og privat brug af mail- og kalendersystem - Henvise til gældende lovgivning 1 ) på området - Sikre at retningslinjer og regler på området er aftalt og kommunikeret Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik er baseret på en grundlæggende tillid til at medarbejdere, elever, studerende og kursister udviser personlig ansvarlighed i brugen af vores it-faciliteter, og at hver enkelt bruger gør sig bekendt med vores IT-politik og gældende lovgivning på området 1. Retningslinjer for elever, studerende, kursister og gæster Du kan bruge Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliter ved at koble din egen PC til vores trådløse netværk eller ved at bruge en af vores studie-pc arbejdspladser. Som bruger af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter har du følgende forpligtelser: - Du skal altid logge på med dit eget personlige brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre - Du skal altid logge af PC`en, når du forlader den 1 Persondataloven: Offentlighedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59474 Forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59473 Lov om ophavsret: 6

7 - Du må ikke foretage dig noget ulovligt ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter og internettet Fx er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt, ligesom kopiering og distribution af piratkopier ikke må finde sted - Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den IT-ansvarlige - Det er kun tilladt at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere og øvrige it faciliteter, som fx internettet, i uddannelses øjemed - Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende: o Du kan få din ret til at anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere inddraget o Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og/eller politianmeldt Du risikerer at få bøde eller i særlige grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er ikke ansvarlige for ikke-ansattes (dvs. studerendes og kursisters) handlinger Adgang til brugernes data, filer og mails Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles computere, kan IT administrator efter forudgående godkendelse hos ledelsen, foretage gennemgang af en brugers data og filer, herunder evt. mail, og iværksætte undersøgelser. Den enkelte bruger skal i givet tilfælde orienteres snarest muligt efterfølgende. IT administrator er pålagt fortrolighed og tavshedspligt i forbindelse med tilgang til personlige data, filer og s. Hvad er uacceptabel brug af it-faciliteter? Uacceptabel brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter er brug der: - er direkte ulovlige - kompromitterer - skaber it-driftsforstyrrelser ved brud på retningslinjer eller regler Eksempler 7

8 Nedenfor gives en række eksempler på aktiviteter, der må anses for uacceptable. Listen er ikke udtømmende. Det er uacceptabelt for brugere, der ikke er autoriseret hertil, at: - Forsøge at få adgang til personlige og/eller personfølsomme informationer - Anvende en anden brugers adgangskode (r) - Søge informationer om password eller data som tilhører andre brugere - Udføre aktiviteter, som ikke overholder gældende love og regulativer, herunder uautoriseret kopiering af ophavsretsligt materiale, brug af retsbeskyttet software uden licens eller formidling af uautoriserede kopier af retsbeskyttet software til andre - Forsøge at omgås IT sikkerhedsmetoder og operativsystemer eller undersøge sårbarheder i andre it-faciliteter eller på netværk - Anvende Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter til privat kommerciel brug - Opfange eller undersøge data uden de fornødne rettigheder eller autorisation - Forstyrre eller afbryde andre brugeres og it-faciliteters arbejde eller deltage i en aktivitet, der kan medføre tab af andre brugeres og it-faciliteters data - Publicere indhold på personlige arbejdsrelaterede hjemmesider der kan kompromittere Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole eller er ulovlige - Udføre aktiviteter som kompromitterer Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-sikkerhedsregler og retningslinjer eller andre lokale politikker, herunder forsøg på at omgå IT-sikkerhedsbestemmelser eller ressourcebegrænsninger ved at tilsløre eller forfalske sin identitet Brug af internet - Det er ikke tilladt at anvende internetadgangen til private kommercielle formål - Brug af internet fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk bør ske med omtanke da infektion med virus eller anden skadelig software kan få store negative konsekvenser for hele netværket - Hold dig fortrinsvis til internetsider fra kendte firmaer eller organisationer, og søg ikke efter useriøse sider. Der kan ikke gives en fast definition på hvad useriøse sider er, men et pejlemærke er brug af sund fornuft og undgåelse af sider med porno, spil, chat, hacker, musik, video, fildeling og lignende. Udover at søgning på nogle af disse typer hjemmesider kan være ulovlig, er det ofte på denne type sider, at der gemmer sig virus, spyware og ødelæggende programmer - Download fra internettet må kun foretages, hvis det har et arbejdsmæssigt formål 8

9 - Download og installation af programmer på PC er tilknyttet Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk. Det kan dels rumme sikkerhedsmæssige risici og påvirke PC ens driftsstabilitet, dels er det i modstrid med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, at der kun findes programmer på maskinerne, hvor licensforholdene er i orden. - Vær opmærksom på, at al færden på internettet efterlader elektroniske spor, der kan henføres til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, på de servere der er besøgt. Når du færdes på internettet fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles netværk bør du derfor aldrig besøge sider eller foretage handlinger, der på nogen måde kan virke kompromitterende for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole - Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at publicere fx fotos på nettet af personer, der ikke forudgående har givet tilladelser hertil, ligesom loven om ophavsret naturligvis skal respekteres ved publicering og tilgængeliggørelse af andres værker via nettet Håndtering af mistanke om uacceptabel brug af it-faciliteter? I tilfælde hvor der kan konstateres en overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, eller hvor der er en begrundet mistanke om overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik, skal ledelsens kontaktes. Henvendelser om overtrædelser af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles ITpolitik skal altid undersøges og behandles seriøst, og henvendelsen skal besvares. Den mistænkes nærmeste leder skal i alle tilfælde orienteres. Enhver kendt overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik skal analyseres for at udelukke eventuelle forsætlige fejl. Den mistænkte, dennes nærmeste leder og direktionen inddrages i undersøgelsen. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkeligt at afklare en hændelse ved en opklarende samtale med de implicerede parter. Det kan dreje sig om misforståelser, tekniske fejl eller brugerfejl og dermed være uforsætlige for brugeren af den pågældende ITfacilitet. En anden kilde til undersøgelse af påstande om uacceptabel brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter er: - Logfiler, idet en del af it-brugen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole logges, og dermed kan efterspores og henføres til en given bruger 9

10 - IT- administrator kan om nødvendigt og ved tvivlsspørgsmål vælge at inddrage eksterne konsulenter eller andre myndigheder Alle personer involveret i opklarende virksomhed eller overvågning er undergivet tavshedspligt vedrørende de oplysninger af fortrolighed karakter, de måtte få kendskab til. Ledelsen behandler eventuelle sanktioner i forbindelse med overtrædelse af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik efter gældende regler på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, herunder de personaleretslige regler. Ulovlig brug af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles it-faciliteter (herunder internettet), kan desuden medføre påtale, skriftlig advarsel og have disciplinære konsekvenser som fx afskedigelse i henhold til gældende regler. I særligt grove tilfælde kan ledelsen foretage en politianmeldelse og inddrage politiet i efterforskningen. Pressen vil i givet tilfælde blive håndteret af rektor. Overtrædelser af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles IT-politik af ekstern part herunder misbrug af it-faciliteter vil om nødvendigt blive anmeldt til CERT (Computer Emergency Response Team). Vedrørende undersøgelse af påstande om uacceptabel brug af Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskoles it-faciliteter henvises endvidere til Dansk IT s Quick guide Optimering af efterforskningsmulighederne ved datakriminalitet, der kan downloades her: UCC MAIL Du får ved studiestart tildelt en UCC-mail. Brugernavnet er: dit Password er din fødselsdato efterfulgt af UCC (eksempelvis ucc). UCC Portalen/StudieZonen https://portal.ucc.dk (kræver login) På portalen kan du bestille dit studiekort (kræver upload af billede) Mailsystemet. Du modtager løbende studierelevante mails. Det er derfor nødvendigt at tjekke mail ofte. Mailen kan læses både på en PC/MAC eller på en mobil enhed. Adressen til webmailen er: https://webmail.ithozting.dk 10

11 Din kode til at logge på webmailen og på skolens computere er den samme. Så skifter du din kode, mens du er på skolen, så gælder den også, når du kommer hjem og vil logge på webmailen. Har du glemt din kode, skal du bede en superbruger om at nulstille den. Herefter vil den være Pw12345 og du kan så lave den om til, hvad du ønsker igen. Når du er logget på skolens computere, kan du bruge Outlook 2007 til at tjekke mail. Nogen bruger webmailen, når de er på skolen computere, men det er noget nemmere at bruge Outlook. Ud over det er der også flere nyttige funktioner. Internt postsystem Du får en postkasse og en personlig mailadresse, når du starter på uddannelsen. Meddelelser, kopimateriale, orientering m.m. til hele holdet bliver lagt i de studerendes kasser, bliver lagt på fronter eller i enkelte tilfælde sendt via mail. Den studerende er ansvarlig for jævnligt at tømme sin kasse, orientere sig på Fronter samt læse og tømme sin mailbox. Dette gælder både i teoretisk- og klinisk undervisning og betragtes som en del af studieaktiviteten. Meddelelser af mere personlig karakter bliver lagt i lukket kuvert. Der kan i begrænset omfang ringes til studerende via sekretærerne. Telefonbeskeden bliver hængt op på tavlen overfor sekretariatet. Ved akutte situationer vil skolens sekretærer altid forsøge at få fat i den studerende. Fronter Fronter er Bornholms Sundheds og Sygeplejeskoles kommunikationsplatform for studerende, undervisere og det øvrige personale. Som studerende kan du her: - indhente informationer der vedrører din undervisning, fx undervisningsmateriale - kommunikere med underviserne - kommunikere med dine medstuderende 11

12 - hente modulbeskrivelser, studiehåndbog, skema, div. blanketter mm. I starten af uddannelsen vil du blive introduceret til fronter. Hvis du glemmer din adgangskode, eller der er problemer med systemet, kan du få hjælp hos uddannelsens superbruger Du kan bruge fronter ved hvilken som helst computer du er på, ved at gå ind på adressen; På Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles hjemmeside er der oprettet en genvej; log on Når du logger dig på fronter vil du komme ind på din startside. Her er oplysninger samlet fra de rum du er medlem af. Under stien Sygeplejerskeuddannelsen har hvert hold deres eget holdrum. I holdrummet finder du Deltagermappen, den indeholder en liste over deltagere på holdet. Under mappen Aktiv finder du modulbeskrivelser, skema, vejledninger, mm. Tips og løsninger ved problemer med fronter Her har vi samlet lidt tips/løsninger, som du kan få brug for i hverdagen. Det er en forudsætning, at du kan benytte en PC og fronter. Dvs. at dette ikke er en guide til brugen af hverken pc eller fronter, men derimod en række løsninger til de mest almindelige problemer. Fronter, Logge på skolens PC'er / Mail, Office 2007 Har du glemt din kode til fronter, så skal du bede en superbruger om at nulstille den. Herefter vil den være Pw12345 og du kan så lave den om igen, til hvad du ønsker. Når du skifter adgangskode i fronter, er den kun skiftet i fronter og ikke på din mail/skolens PC ere. (Og visa versa) Kan du logge på fronter når du er på skolen, men ikke hjemmefra, så er der intet galt med hverken din kode eller fronter. I dette tilfælde ligger problemet hjemme hos dig selv. Hertil har vi samlet nogle tips, til hvordan det kan løses: - Java(et programmeringssprog) skal være installeret på din pc, hvilket det oftest ikke er på nye PC ere. Har du det ikke, eller er du i tvivl om, det er installeret så gå ind på denne adresse og tryk på download. Det er gratis. Der sker ikke noget ved at installere det flere gange. - Din browser (det program du åbner for at gå på internettet f.eks. internet explorer) kan være opsat forkert, altså sikkerheden kan være for høj. Her kan du sænke sikkerhedsniveauet, under internetindstillinger -> sikkerhed kan du sænke niveauet. - Internet Explorer er installeret på langt de flestes PC ere og derfor det mest anvendte. Kan du stadig ikke logge på fronter, kan du prøve at hente en anden browser gratis. o Du kan hente Firefox her 12

13 o Du kan hente Google Chrome her (alle fronters funktioner er ikke understøttet i Chrome, men du kan godt logge på og lave de gængse ting) Har du Windows vista er sikkerheden ekstra høj og det er her de fleste har problemer. Fronters egen nemme løsning er blot at downloade Firefox og bruge denne, når du skal på fronter. KURH - Klinisk Undervisning Region Hovedstaden KURH er den fælles hjemmeside for klinisk undervisning (praktikforløb) i Region Hovedstaden. På denne hjemmesiden kan du f.eks. finde: Portfolio, som er et obligatorisk studieredskab, der danner grundlag for refleksion og læring under dit studie. Farmakologi portfolio Meddelelser til underviserne Meddelelser, papirer til vejledning m.m. kan lægges i underviserernes skuffer ved sekretariatet eller sendes pr. mail. Ønsker du at tale med underviser vil det fremgå af tavlen ved sekretariatet om pågældende er til stede på skolen. TILBUD VEDRØRENDE IT Office 365 Du får tilbudt Office 365 med hele Office 2013 pakken, inklusiv OneDrive med 1TB plads til filarkivering, Yammer, Skype for Business, m. flere. Se information fra IT-afdelingen angående installation af Office 365 her til både PC og MAC. IT FÆRDIGHEDER Vi forventer, at du er en habil bruger af PC/MAC, og at du har et godt kendskab til brug af Word eller lignende tekstbehandlingssystem. I undervisningen vil der blive benyttet forskellige kommunikationsværkstøjer, som du hen ad vejen vil blive introduceret til. 1.6 Karakterer Du finder dine karakterer på fronter under sygeplejerskeuddannelserne karakterer portfolio 1.7 Merit Studerende har ret til fritagelse (merit) for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede kvalifikationer. 13

14 Fritagelse/merit gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning eller beskæftigelse, der står mål med den del af uddannelsen, der søges merit for. Den studerende kan dermed overføre dokumenteret kompetence og således opnå afkortning af den normerede uddannelsestid. Man skal først være optaget som sygeplejestuderende på sygeplejerskeuddannelsen, før ansøgning om merit kan indgives. Stillingtagen til merit tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af ansøgerens anden uddannelses- og/eller beskæftigelsesbaggrund i forhold til uddannelseselementerne i den gældende studieordning for sygeplejerskeuddannelsen Merit kan gives som egentlig tidsmæssig afkortning af uddannelsen, hvis det er muligt at tilrettelægge det ændrede modulforløb hensigtsmæssigt. Fritagelsen kan evt. også planlægges med perioder, hvor den studerende har orlov fra uddannelsen. Merit gives, hvor institutionen vurderer, at den studerende skønnes at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de dele af sygeplejerskeuddannelsen, hvor fritagelse gives. 1.8 Misbrugspolitik Uddannelsesinstitutionen er totalt røgfri og medvirker derved til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på institutionen. Der må ikke ryges eller bruges synlige rygesubstitutter der signalerer rygning hverken i skoletiden eller ved faglig benyttelse af skolens lokaler i øvrigt. Ved ønske om rygestop henvises til: - Samtale med skolens rygestopkoordinator - Relevant litteratur - Rygestopkursus - Egen læge - Apotekerne - Kræftens bekæmpelse Overtrædelse af den gældende rygepolitik kan medføre konsekvenser i denne rækkefølge: Mundtlig advarsel + samtale om rygestopplan for (arbejdstiden) Skriftlig advarsel Bortvisning 14

15 Det er skolens generelle holdning at alkohol og andre rusmidler ikke er en naturlig del af hverdagen på skolen. At være påvirket i studiet betragtes som ikke acceptabelt. Der kan ved festlige lejligheder nydes alkohol på skolen. 1.9 Mandagssamling Der er obligatorisk deltagelse i den fælles mandagssamling for hele skolen mandag kl i cafeområdet. Her er der mulighed for at give og modtage informationer, oplysninger og kreative indslag Morgenmad Der serveres gratis morgenmad i skolens cafeområder hver morgen mellem kl for skolens studerende og ansatte. 15

16 Del 2. Sygeplejestudiet 2.1 Didaktiske og pædagogiske overvejelser i studiet Sygeplejerskeuddannelsen er lagt an på, at den studerende arbejder aktivt og selvstændigt i forhold til planlagte undervisningstilbud. I undervisningen introduceres, analyseres og diskuteres teorier og faglige problemstillinger, der kan fungere som inspiration og støtte for den studerendes selvstændige arbejde. Det forventes, at den enkelte studerende, foruden løbende at deltage i gennemgang og diskussion af artikler, bøger, praksissituationer mm., bidrager med mundtlige og skriftlige præsentationer. Problembaseret læring (PBL) en metode På modul 2 og 3 arbejdes der med PBL i sygepleje, sygeplejeobservationer, sygeplejeinterventioner, patientfænomener og fysiologi. Der er tre hovedformål med PBL 1. At den studerende tilegner sig kundskab som senere kan anvendes i praksis 2. At de studerende selv lærer at klarlægge egne behov for læring, formulere læringsmål, litteratursøgning og udvælge og indhente relevant teori samt koble det til praksisrelevante sygeplejeemner 3. At den studerende aktivt problemløser problemtyper, der fremkommer i professionen PBL foregår i basisgrupper bestående af ca. 10 studerende og en facilitator. Mødedatoer skemalægges. Til hvert PBL møde skal der vælges: - en mødeleder/ordstyrer der skal styre gruppens diskussioner og sørge for at alle får fremlagt og deltager i diskussionen - en sekretær, der skriver på tavlen samtidig med, at han/hun deltager i diskussionen og bidrager med egen viden Disse funktioner går på skift mellem gruppedeltagerne. Grundregler for PBL arbejdet For at denne komplicerede proces kan fungere, arbejdes der udfra en fast ramme eller nogle grundregler for arbejdet. Disse er: - Obligatorisk tilstedeværelse ved PBL møderne. Metoden bygger i høj grad på, at gruppen fungerer som en arbejdsgruppe, hvilket forudsætter, at alle er der. Fravær accepteres således kun ved sygdom o.lign. Erfaringer viser, at de der ikke deltager helhjertet i gruppens arbejde, har svært ved at klare prøver/eksamen. - Punktlighed. At komme for sent forstyrrer gruppens arbejde 16

17 - Gruppen skal følge modellens de syv trin. Hopper man nogen over, fungerer metoden ikke som forventet. Det er frem for alt træningen i at kunne problemformulere og tilknytningen til allerede eksisterende viden, det går ud over - Tavlen/flip-over skal anvendes. Funktionen af tavlen er at få alle gruppemedlemmerne til at synkronisere deres arbejde - Gruppedeltagerne skal tænke højt. Hvis nogen eller nogle holder inde med deres tanker eller viden, bliver gruppearbejdet ikke effektivt - Gruppen skal gå ind i studieområder, de finder interessante. Akademisk undervisning er bl.a. til for at stimulere kreativ tænkning. Det som ser ud til at være ligegyldig viden, kan pludselig vise sig at være til stor gavn. Under selvstudierne (trin 6) mellem møderne kan det være spændende for de enkelte gruppedeltagere at fordybe sig yderligere ved at gå udenfor de givne rammer, - Gruppen skal være klar til at vurdere sin arbejdsmåde. Under forløbet af kurset skal gruppen stille spørgsmål og diskutere spørgsmålene: Arbejder vi effektivt? Lærer vi det, vi skal? Hvad hjælper os? Hvad hindrer os? Følger man ikke grundreglerne, bliver PBL ikke en hjælp til at studere, snarere et irritationsmoment. Man kan derfor ikke forhandle om reglerne, de skal følges af alle! Portfolio Portfolio er et pædagogisk redskab, der dokumenterer den studeres personlige og faglige udvikling i uddannelsen og anvendes i klinisk undervisning. En portfolio er en læringsmetode hvor refleksion er det centrale element, der kræver den studerendes medvirken. Metoden har fokus på: - Produkt en samling af det arbejde der er fortaget - Proces en beskrivelse af læreprocessen - Progression den kundskabsudvikling der sker Formål med portfolio Portfoliometoden skal medvirke til at den studerende - udvikler evnen til at reflektere over egen læring og til at vurdere egne præstationer i relation til læringsudbyttet for uddannelsen - er den aktive part i arbejdet med portfolio og føler ejerskab i anvendelse af denne - hjælper sig selv med at fastholde den læring og erkendelse, der kan formuleres skriftligt og som efterfølgende er genstand for en mundtlig drøftelse og refleksion - udvikler et hjælperedskab, der kan skabe struktur og medvirke til at give meningsfuld sammenhæng i den teoretiske og kliniske del af uddannelsen - får et medansvar for at dokumentere egen udvikling af kompetencer kontinuerligt i uddannelsen 17

18 Formelle krav til og ansvar for portfolio Som en del af at være studieaktiv på studiet skal den studerende arbejde med portfolio. Portfolioen skal følge den studerende gennem hele uddannelsen. Portfolio indeholder en lærings- og dokumentationsportfolio. Det er den studerendes ansvar at portfolioen: - er det daglige arbejdsredskab, der danner baggrund for refleksioner - dokumentationsdelen fremvises ved planlægningssamtalen - er opdateret og indeholder relevant materiale - er tilgængelig for vejleder og anvendes i samarbejde med den kliniske vejleder - bruges ved midtvejs- og slutsamtaler - bruges ved mentorsamtaler og andre studiesamtaler Underviser/vejleder/mentor er ansvarlig for - at være den studerendes medspiller/modspiller - at stille refleksive spørgsmål - kommentarer og vurderinger - at den studerende har tid til at lave stikord i læringsportfolioen i dagligdagen Dokumentationsportfolio Den studerendes læring kan ikke dokumenteres fuldstændigt, idet dele af læringen vil være indeholdt i handlekompetencen og kun kan synliggøres gennem handling bla. den instrumentelle læring De dele af læreprocessen, der sprogligt kan ekspliceres, kan imidlertid beskrives i dokumentationsportfolioen. Denne proces giver den studerende mulighed for at blive bevidst om, hvad hun/han har lært, hvordan og hvorfor der er sket en læring, og hvilken betydning det har haft for hendes/hans faglige og personlige udvikling og udvikling af læringskompetence. Dokumentationsportfolioen kan /skal indeholde: - Dokumentationsark for uddannelsessamtalerne, bestået / ikke bestået prøver, emner på opgaver den studerende har part i. - Den studerendes stærke og svage sider - Afspejle hvordan den studerende har gjort brug af læringsportfolioen - Afspejle hvordan og hvilke kompetencer den studerende har arbejdet med og på hvilket niveau læringsudbytterne er nået tidligere i uddannelsen som udgangspunkt for næste uddannelsesdel - Et udprint af tidligere kliniske undervisningssteder 18

19 Læringsportfolio Læringsportfolioen indeholder den studerendes læreprocesser, refleksioner, undren og skriftlige notater far den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Læringsportfolio er en skriftlig dokumentation, der skaber et overblik for den studerende og de involverede parter om den studerendes individuelle læring og udvikling. En læringsportfolio kan - fremme læring og udvikling hos den enkelte studerende - fremme bevidstheden om egen læring, egne vaner og tilrettelæggelse af studieaktiviteter - hjælpe til at synliggøre hvad sygepleje er - dokumentere kompetence - understøtter den studerendes udvikling af læringskompetence - hjælpe med at synliggøre kompetencerne og måderne at nå dem på - den studerendes ansvar for at synliggøre niveaustigningen i det samlede forløb Læringsportfolioen tømmes ved hvert modul. Praksisbeskrivelserne makuleres og relevant materiale flyttes over i dokumentationsportfolioen. Farmakologiportfolio Du finder det på Den studerendes selvvurdering Selvvurdering er vurdering af den studerendes egen læring og udvikling. I arbejdet med portfolio som lærings - og evalueringsmetode har skrivning den hensigt at reflektere over egen udvikling. f.eks. med udgangspunkt i nogle af følgende spørgsmål: - Hvad har jeg lært? - Hvordan og hvorfor der er sket en læring? - Hvad er jeg god til? - Hvad er jeg stolt over at kunne? - Hvilke problemer har jeg mødt i det aktuelle studieforløb? - Hvordan har jeg løst problemerne? - Hvor står jeg i forhold til de mål, jeg tidligere har sat mig? - Hvad skal jeg arbejde videre med? - Hvordan kan jeg arbejde med det? - En kort status, som er en form for selvrefleksion/selvevaluering 2.2 ECTS point Styringsredskabet er ECTS point (European Credit Transfer System). 19

20 Et semester svarer til 30 ECTS = 2 moduler af 15 ECTS point. I hvert modul vil der være tilknyttet undervisning i 10 uger. Teoretisk undervisning med i gennemsnit 15 lektioner pr uge. Klinisk undervisning Observerende og reflekterende undervisning 24 timer pr. uge. Interagerende og professionsrettet undervisning 30 timer pr. uge. Pensumkravet svarer til 10 uger, pr. modul for modul Den studerendes tilstedeværelse i undervisningen samt forberedelse til undervisningen svarer gennemsnitligt til 40 timer ugentligt. 2.3 Evaluering af teoretisk og klinisk undervisning Evalueringen foretages ved slutningen af den teoretiske og kliniske undervisning på hvert modul. Den enkelte studerende evaluerer skriftligt via et elektronisk spørgeskema. Derefter foretages der evt. en samlet opsamling 2.4 Litteratur Vejledning til litteratursøgning findes på fronter under fællesrum for studerende Arkiv litteratursøgning pdf. fil til litteratursøgning. Der givers introduktion til litteratursøgning i teoretisk undervisning. 2.5 Mentorordning Formålet med mentorordningen er at lette den studerendes integration i studiet og støtte den studerende i studieforløbet, ved at den studerende har en fast kontaktlærer (mentor), som kan give den studerende sparring og vejledning på en sådan måde, at den studerende styrkes i at tage ansvar for sig selv, sin uddannelse og for sygeplejefaget. Forslag til mentoropgaver: Samtale om den studerendes forventninger til og forestillinger om studiet og faget, og i relation hertil, den studerendes personlige og faglige baggrund og forudsætninger Støtte/vejledning til udarbejdelse af en personlig studieplan Samtale om personlige og faglige problemstillinger Hjælp/vejledning til udarbejdelse af portofolie og evt. studieforløbsbeskrivelse Evaluering af studieforløb Mentorer tildeles de studerende ved studiestart. Den studerende har den samme mentor gennem hele studieforløbet, medmindre samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende. I sådanne tilfælde drøftes problemet af de implicerede parter inden et evt. skift. Den studerende tager initiativ til mentormøder, men mentor har medansvar for at kontakten opretholdes. Mentor kan også indkalde til samtale, hvis der opstår behov for dette. 20

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. IT-Politik. Retningslinier for brug af ITfaciliteter

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. IT-Politik. Retningslinier for brug af ITfaciliteter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT IT-Politik Retningslinier for brug af ITfaciliteter hos UCL Godkendt november 2015 Indhold 1) Indledning...3 2) Formål med IT-politikken...3 3) Gyldighedsområde...3 4) Gode

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 1 Studiefolder Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 2 Kære læser Hvis du læser denne folder i papirudgaven

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

24.05.12 IT-Politik Retningslinjer og regler for medarbejderes og elevers brug af IT-faciliteter hos Mentiqa Odense

24.05.12 IT-Politik Retningslinjer og regler for medarbejderes og elevers brug af IT-faciliteter hos Mentiqa Odense 24.05.12 IT-Politik Retningslinjer og regler for medarbejderes og elevers brug af IT-faciliteter hos Mentiqa Odense Side 2 af 15 Indhold Formål.... 3 IT-faciliteter...... 4 Gode råd til brugernes om IT-sikkerhed...

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger.

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger. Indholdsfortegnelse OnLine HGS... 2 Vigtige personer i forhold til din uddannelse... 3 Underviseren... 3 Kontaktpersoner i dagligdagen... 3 Uddannelses- og erhvervsvejledning samt LOP... 3 Uddannelses-

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere