DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige"

Transkript

1 DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE år på kanten af det mulige

2 Indhold 3 Tak for et godt samarbejde! 4 Simon Spies og de store armbevægelser 8 Historien bag MR-billeddannelse en flyvende start: væksten fortsætter: og fremefter: tons magnetkraft på plads 33 Forskningen i de næste år 37 Publikationer og afhandlinger 2

3 Tak for et godt samarbejde! I 2015 er Dansk Videnscenter for Magnetisk Resonans eller Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) blevet rigtigt voksent. DRCMR blev etaberet i foråret 1985 på Hvidovre Hospital takket være en stor donation fra Simon Spies som gjorde det muligt at installere den første MR skanner til human brug på dansk jord. Mange dygtige forskere og klinikere har arbejdet i centeret gennem de tredive år centeret har eksisteret. Et fremragende og dynamisk forskningsmiljø er grunden til at DRCMR har været og forstsat er toneangivende indenfor biomedicinsk magnetisk resonans i Danmark. Dette understreges af Region Hovedstadens beslutning i 2014 om at tildele DRCMR prisen som Center of Global Excellence i Sundhed. Der er mange gode historier at fortælle om DRCMR og sine forskere og klinikere. Derfor har ledelsen af DRCMR besluttet at udgive dette jubilæumsskrift med et udpluk af nogle af højdepunkterne over de sidste tredive års MR forskning på DRCMR. Skriftet er på ingen måde udtømmende men skal ses som en appetitvækker. Er læseren interesseret i flere historier eller detaljer om forskningen, henvises til centerets hjemmeside og årsrapporter. Jubilæumsskriftet må gerne ses som et Tak for et godt stykke arbejde til alle som har gjort DRCMR til den succeshistorie det er Vi vil også gerne bruge lejligheden til at takke direktionen / regionen for den store opbakning og støtte gennem årene alle de offentlige og private fonde og tilskudsgivere, der har finansieret forskningen på DRCMR alle samarbejdspartnerne, der har gjort det muligt at lave en masse spændende forskning i verdensklasse. Hartwig R. Siebner Professor, Forskningsleder Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed Karam Sidaros Sektionsansvarlig ForskningskoordinatorDRCMR 3

4 Simon Spies og de store armbevægelser Af UIf Joel Jensen historien om den første MR-skanner i Danmark En uhelbredelig syg Simon Spies var i flere omgange indlagt på Hvidovre Hospital i årene Og han var så taknemmelig for den pleje og behandling, han modtog, at han under et møde med overlægen generøst slog ud med armene i en hvad-i-ønsker-skal-i-få-gestus og siden stod ved sit ord: Dette er historien om tiden op til den første MR-skanner blev installeret i Danmark i maj Det vakte en vis opsigt, da den flamboyante rejsekonge Simon Spies i 1983 vandrede rundt på Hvidovre Hospitals gange med sin medbragte dundyne i favnen: Selvom han år forinden havde ladet det karakteristiske skæg og hår falde, og tøjstilen måske også var mindre farverig end i 70 erne, så fyldte hans personlighed stadig meget. Der blev lagt mærke formand Spies både blandt læger, personale og medindlagte. Simon Spies var som uhelbredeligt leversyg indlagt på hospitalet i flere omgange i 1983 og frem til sin død i Han måtte gennemgå mange smertefulde undersøgelser bl.a. leverbiopsier, men på trods af dette var han særdeles tilfreds med den pleje og behandling, personalet kunne give ham. Så tilfreds at han gjorde det klart for overlæge Einar Krag, at hospitalet havde gjort sig fortjent til en gave. En gave, som frem for alt skulle gavne andre patienter gerne fra hele landet. Og gerne på en måde, så de ikke var tvunget gennem de samme besværlige og smertefulde undersøgelser som han. Det skulle være en gave, der virkelig kunne gøre en forskel! Det var et meget moderne og fremsynet valg af apparatur. TÆNK STORT! Hvor private donationer i dag nærmest er en hjørnesten i finansieringen af store investeringer i sundhedsvæsnet, var det i starten af 80 erne næsten uhørt. Rigshospitalet havde kort forinden modtaget en stor donation fra Mærsk, men ellers var det ikke noget, man kendte til. Måske var det af denne grund, at svaret fra overlægen og hospitalet var en smule forsigtig på rejsekongens tilbud. Forskellige kilder angiver variationer over samtalen mellem Spies og Krag: Nogle taler om, at Einar Krag bad om at få finansieret en laborant i en periode andre om et ultralydsapparat. Men der er enighed blandt kilderne om, at Simon Spies bad hospitalet om at skrue op for ambitionerne: Der skulle tænkes stort! Efter yderligere overvejelser vendte Krag tilbage med et nyt bud. Det var en ny teknologi, som virkede meget lovende. Den kunne ganske vist ikke erstatte leverbiopsierne, men dog formodentlig bruges i mange andre diagnostiske sammenhænge: Det var naturligvis MR-skanneren, som på dette tidspunkt stadig var på et næsten eksperimentielt stadie. 4

5 FORUD FOR SIN TID Derfor blev der etableret en kvartet bestående af Erik Juhl, Einar Krag, overlæge Anders Uhrenholdt samt overlæge Kjeld Winkler som på Simon Spies foranledning rejste rundt til de få hospitaler i verden, der havde taget MR-skanneren i brug. De drøftede mulighederne med Spies og hospitalets ledelse, og nåede i fællesskab frem til, at teknologien var tilstrækkeligt udviklet til, at det var en MR-skanner, Simon Spies skulle donere til hospitalet. Vi var noget oppe på mærkerne, da vi skulle træffe beslutningen om at investere i MRskanneren i 1983: Det ville blive den første skanner af sin slags i Danmark. Internationalt var teknologien stadig meget ny og forholdsvis uprøvet, og en privat donation på 20 millioner kroner det var meget usædvanligt, og frem for alt var det rigtigt mange penge. Var en MR-skanner virkelig den helt rette investering for patienterne og for forskningen? Vi troede på det, men vi var ærligt talt også en smule usikre, fortæller Erik Juhl, daværende overlæge på Hvidovre Hospital og senere direktør for Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det var et meget moderne og fremsynet valg af apparatur. Og det var et dyrt valg. Men det var med glæde, at Simon gav de mange penge til hospitalet for at lette situationen for andre patienter. Det er interessant at tænke på, hvordan han også på den måde var forud for sin tid, siger Janni Spies i dag. NEJ-TAK TIL 20 MIO. KR. Paradoksalt nok takkede Københavns Kommunes Hospitalsdirektorat i første omgang nej til donationen fra Simon Spies. Begrundelsen var, at en MR-skanner ville kræve store bygningsmæssige ændringer på Hvidovre Hospital (man endte da også med i første omgang at indrette en 450 kvm. stor afdeling til den nye skanner), samt at driftsomkostningerne, som hospitalet selv skulle forestå, ville være betydelige. Hvad mere var, så var denne helt nye form for privat finansiering af det offentlige syge- Uddrag fra B.T. den 28. juni

6 Simon Spies og de store armbevægelser historien om den første MR-skanner i Danmark husvæsen politisk ømtålelig: Ikke bare ville Simon Spies finansiere en helt ny teknologis indtog i Danmark han blandede sig på denne måde også i det ellers offentlige anliggende at drive hospitaler. Det var medafgørende for, at direktoratet takkede pænt nej til de 20 mio. kr. Det slog dog ikke rejsekongen ud: I vanlig humoristisk stil skrev han retur til kommunens hospitalsdirektorat, at denne afgørelse var både uklog og kortsigtet, og han bad dem derfor genoverveje beslutningen. Det gjorde de med det resultat, at man til sidste endte med at tage imod den generøse gave. KRAV OM FORSKNING Pengene blev overdraget af Janni Spies ved en beskeden, officiel ceremoni i juni 1984 Indhejsning af den første MR-skanner den 11. december Skanneren var 3 meter lang og vejede over 7 tons. Kilde: Polfoto. Afdelingsleder Ole Henriksen og Jannie Spies ved indvielsen af Spies-skanneren den 8. maj Kilde: Polfoto bare to måneder efter Simon Spies var afgået ved døden. Ved den lejlighed udtalte Einar Krag til avisen BT, at man med donationen tog et enormt teknologisk skridt fremad: I hele verden fandtes der kun fem skannere af tilsvarende kvalitet, som den der skulle installeres på Hvidovre Hospital. Fire af disse stod i USA, den femte fungerede på forsøgsbasis i Vesttyskland. Der skulle gå yderligere næsten et år, før skanneren med en feltstyrke på 1,5 Tesla blev installeret i maj Det indgik i kontrakten, at den i de første tre år skulle anvendes 75 % til forskning og 25 % til kliniske standardundersøgelser. Det lå ellers Simon Spies meget på sinde at sikre sig, at teknologien kom ud til den almindelige dansker. Men med så ny en teknologi var det indlysende, at man også var nødt til at forske i de nye muligheder og udvikle metoder og værktøjer. Dermed sikrede Simon Spies sig reelt, at Hvidovre Hospital ikke bare fik et af verdens absolut mest avancerede diagnostiske redskaber, men også etablerede et forskningscenter, som i løbet af de kommende år skulle udvikle sig til at være blandt de førende på området. 6

7 SAMARBEJDET MED SIEMENS Efter feltstudier i udlandet og indledende forhandlinger med de få leverandører af MR-skannere, der fandtes i samtiden, valgte man Siemens som leverandør af det, som meget hurtigt blev kendt i hele landet som Spies-skanneren. Siemens var ivrige for med kontrakten at få en medudvikler af nye metoder til at udnytte MR-teknologien klinisk; jævnfør førnævnte kontrakt skulle skanneren jo i høj grad bruges til forskning i og udvikling af den stadig spæde teknologi. Det blev starten på et velfungerende og tæt samarbejde mellem DRCMR og Siemens, som har været stærkt medvirkende til, at centeret kunne vokse sig stort og spille en central rolle også internationalt i at udvikle nye metoder til MR-billeddannelse. Et andet væsentligt samarbejde i de tidlige år, var det interne samarbejde med Klinisk Fysiologisk Afdeling, der lånte personale ud til den nystartede MRafdeling og i det hele taget fungerede som en supportfunktion for naboerne. Leveringen af den første skanner blev starten på et mangeårigt samarbejde mellem DRCMR og Siemens som illustreret ved forsiden på denne brochure om MR skanneretn på Hvidovre Hospital. Det var også fra Kliniske Fysiologisk Afdeling, at den første chef for DRCMR blev rekrutteret: Hvidovre Hospitals direktion valgte at indsætte overlæge Ole Henriksen som leder af den nye afdeling. Direktionen lagde vægt på at få en fagligt velfunderet person, som både kunne lede det kliniske arbejde og drive forskningen fremad. Det lykkedes til fulde det var i meget høj grad Ole Henriksen, som tegnede udviklingen i DRCMR s pionertid. BEDRE UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER Janni Spies var under sin mands sygdomsperiode i ved hans side under indlæggelser og samtaler med hospitalets overlæger. Siden videreførte hun hans tanker og ønsker i sin egenskab af formand for Simon Spies Fonden, og i dag glæder hun sig over de resultater, den første og siden flere andre donation fra Spies Fonden til DRCMR har skabt: Det er med stor stolthed, at jeg kan tænke på, at kimen til en hel MR-afdeling, et forskningscenter og et højt specialiseret felt er blevet lagt af Simon. Jeg glæder mig over, at så mange danskere har fået bedre undersøgelser med højere detaljeringsgrad og bedre behandling til følge, fordi Simon havde lyst til at glæde og gavne andre. MR-skanneren var den første store donation fra Spies Fonden, og en donation, som havde en stor betydning for Simon selv. Derfor har DRCMR også siden nydt særlig opmærksomhed fra Spies Fonden: Det har været naturligt for os at videreføre de tanker og ønsker, som Simon selv nåede at give udtryk for. Janni Spies formand for Simon Spies Fonden 7

8 Historien bag MR-billeddannelse Af UIf Joel Jensen I alt seks Nobelpriser indenfor magnetisk resonans og tæt på 80 års forskning og udvikling har banet vejen for, at MR-skanneren i dag er standardudstyr på de danske hospitaler. Teknologien bag MR-skannere er på én gang af ældre dato og forholdsvis ny: Magnetisk resonans blev første gang demonstreret i 1937 af den amerikanske fysiker Isidor Isaac Rabi, hvilket han syv år senere modtog Nobelprisen i fysik for. Rabi viste at atomkerner kan sættes i svingninger ved hjælp af radiobølger og åbnede dermed døren for, at vi i dag kan skabe detaljerede billeder af eksempelvis hjernen uden at være nødt til at åbne kraniet. DE FØRSTE MR-BILLEDER Forskningen i magnetisk resonans fortsatte gennem de følge årtier, men vi skal frem til 1971, før den amerikanske fysiker Raymond Damadian publicerede et studie, som påviste, at man ved hjælp af MR-teknologien kan skelne mellem normalt væv og kræft. Desværre viste Damadians metode sig ubrugelig i praksis, men senere samme år lykkedes det kemikeren Paul Lauterbur af fremstille de første billeder ved hjælp af magnetisk resonans. For dette gennembrud blev han i 2003 tildelt Nobelprisen i medicin en pris han delte med engelske Peter Mansfield, som senere i 70 erne udviklede en teknik, der speedede skanningsprocessen gevaldigt op: De hurtigste målinger tager under et sekund med Mansfields metode. I 1977 offentliggjorde Mansfield det første MR billede af en human kropsdel (en finger), og tre år senere i 1980 blev den første helkropsskanner taget i brug på University of Aberdeen. I den første kliniske undersøgelse med MR-skanneren påviste lægerne i øvrigt en kræftknude i patientens bryst, som havde spredt sig til knoglerne. EN UNG TEKNOLOGI Dermed var teknikken bag klinisk anvendt MR-billeddannelse altså stadig meget ung og MR billede af den første patient skannet på Hvidovre Hospital, den 8. maj Billedet viser et tværsnit af kroppen gennem leveren. 8

9 forholdsvis uprøvet, da Simon Spies i 1983 besluttede at donere den første skanner til det, der skulle blive Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Skanneren blev indviet i 1985 og er siden blevet fulgt af flere, kraftigere og mere avancerede MR-skannere. MR-teknologien er i dag i stand til at levere billeder af menneskets indre organer og bevægeapparat af uhyre høj opløsning og detaljerigdom. Derfor anses teknologien også for en af de mest epokegørende opdagelser i medicinsk teknologi i det 20. århundrede. Dette afspejles også af, at Nobelprisen flere gange er blevet tildelt forskning direkte knyttet til udviklingen af MR-billeddannelse, senest i medicin i Kilde: Polfoto HVAD ER MAGNETISK RESONANS Af Lars Hanson Når man ligger i skanneren, bliver man faktisk selv svagt magnetisk, og det er denne magnetisme, der måles ved en MR-skanning. Fænomenet skyldes, at atomkernene i kroppens brint er magnetiske, og delvis ensrettes af skannerens kraftige magnetfelt ligesom kompasnåle. Dermed vil vævets samlede magnetisering også opføre sig som en kompasnål, som retter sig langs magnetfeltet. En lignende situation er illustreret i figuren: Som udgangspunkt vil kompasnålen rette sig langs det kraftige magnetfelt i figurens lodrette retning mellem nord- og sydpolen. Kroppens svage bidrag til det kraftige magnetfelt kan imidlertid ikke måles før kompasnålen sættes i svingninger. Som en konsekvens af elektromagnetisme vil dens svingninger inducere en spænding over en nært placeret spole. Denne spænding måles, og afbildes som gråtoner i typiske MR-billeder, som dermed viser hvor meget brintkernene svinger. Spolen anvendes også til at sætte magnetnålen i svingninger. Sendes der eksempelvis en strøm gennem spolen, vil den virke som en magnet, og dermed tiltrække den ene ende af kompasnålen, og frastøde den anden, som vist på figuren. Vendes strømmen, vil nålen blive drejet i modsat retning. Magnetfeltet som spolen danner er ganske småt, og det kræver mange sådanne skub af magnetiseringen før den svinger betydeligt. Dette resonansfænomen er kendt fra almindelige gynger: Skubbes en gynge i takt med dens naturlige svingning, vil den efterhånden svinge meget, selvom man skubber ganske blidt. Skubber man ude af takt, får man i stedet utilfredse børn. Forklaringen her er illustreret i en lokalt produceret YouTube video, som er blevet set mere end gange. 9

10 en flyvende start: Af UIf Joel Jensen Nye erfaringer dag for dag I de første ti år af DRCMR s levetid var der i meget høj grad fokus på forskningen. Centerets leder, overlæge Ole Henriksen, var frem for alt en forskningens mand, og læger og fysikere fra hele verden lagde vejen om Hvidovre, for at tage ved lære af deres danske kolleger. Samtidig skulle patienterne dog skannes og det på et stykke teknologi, som ingen havde reelle erfaringer med. Det var et spørgsmål om at lægge skinnerne, efterhånden som toget kørte fremad. I de første år, efter Spies-skanneren blev indviet i 1985, domineredes miljøet i den nyslåede MR-afdeling og tilknyttede videncenter, som vi i dag kender som DRCMR, af en tydelig pionerånd og en udpræget faglig nysgerrighed: Det var et næsten uprøvet teknologisk vidunder, forskerne og lægerne havde mellem hænderne i skikkelse af 1,5 tesla skanneren fra Siemens. DRCMR var et meget spændende sted at være i midten af 80 erne. DRCMR var et meget spændende sted at være i midten af 80 erne. Men det var også et vanskeligt sted; jeg tror kun, der var to andre skannere i Europa på det tidspunkt. Og ganske få i USA og resten af verden. Der var ingen lærebøger i MR-diagnostik og forsvindende få artikler. Så vi var nødt til selv at skabe vores eget erfaringsgrundlag. Det blev større dag for dag, men der fandtes ingen Overlæge Ole Henriksen fremviser den nye Spies-skanner til borgmester Jørgen Frederiksen. 10

11 facitlister, husker Margrethe Herning, der arbejdede i DRCMR fra 1985 til 2006; de sidste 17 år som overlæge. EN HISTORIE OM HASTIG VÆKST Margrethe Herning var i denne funktion med til at bygge den diagnostiske funktion på centeret op. For selvom forskningen i selve centeret fundats var sat til at fylde meget, så blev der naturligvis også lavet patientdiagnostik på Spies-skanneren, der kunne lave billeder af hidtil uset diagnostisk værdi: Helt efter Simon Spies ønske kom MR-skanneren til at betyde en stor forskel for rigtigt mange patienter fra hele landet. Faktisk i en sådan grad, at det endte med at gøre Københavns Kommunes Hospitalsdirektorats oprindelige betænkeligheder helt til skamme: Da man i første omgang afslog at tage mod Simon Spies donation, var det bl.a. af frygt for, at driftsomkostningerne ville blive for store. Men nu var skanneren tværtimod blevet en reel indtægtskilde, pga. finansieringen af de mange patienter fra de øvrige amter. Disse midler gik direkte til finansieringen af DRCMR, og betød, at man hurtigt var i stand til at udvide, ansætte personale og fik endnu større frihed til at forske. I takt med dette ændrede hele opfattelsen af DRCMR sig også: Fra at have et stykke teknologi, man næsten ikke ville tage imod, blev Spies-skanneren et eksempel til efterfølgelse, husker professor Jens Henriksen fra Klinisk Fysiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital: MR-skanneren indtog en særstilling: Den var fysisk placeret på Hvidovre Hospital, men administrativt hørte den i de første år direkte under Københavns Kommunes Hospitalsdirektorat. Og fra at have været noget, direktoratet var lidt betænkelig ved, så blev hele afdelingen hurtigt til et eksempel, man konsekvent fremhævede: Sådan kunne man altså også gøre tingene. Helt anderledes end man var vant til men åbenlyst succesfuldt. MIN KARRIERES VIGTIGSTE MILEPÆL Helt fra sin start i 1985 har DRCMR været en international arbejdsplads, som med et progressivt og fagligt højt kvalificeret miljø tiltrækker yngre forskere fra ind- og udland. Professor i MR-fysik og chef for Lund Universitets Bio Imaging Center, Freddy Ståhlberg, var den første udlænding på DRCMR. Han arbejdede på centeret fra 1985 til 1994 og blev i hele perioden boende i sit hjem i Lund hvilket gav ham svimlende 5 timers daglig transport! Alligevel var han aldrig på noget tidspunkt i tvivl om sit valg af arbejdssted: De tidlige år på DRCMR var en tid præget af en enorm entusiasme fra alle, der arbejdede på centeret. Der herskede en rigtig pionerånd, hvor folk arbejdede både aftner og nætter med at udvikle de rette kodninger, så vi kunne skabe nye billeder med maskinen: Vi arbejdede med Danmarks første rigtigt store magnet, og med den kraftigste MR-skanner i hele Skandinavien. Vi var en tæt og forholdsvis lille gruppe af fysikere og læger og den tid vil altid stå som et golden moment i hele min karriere. Det er den vigtigste milepæl i mit professionelle liv, hvor jeg blev løftet videre, skabte venskaber og faglige forbindelser for livet. Freddy Ståhlberg Professor i MR-fysik, chef for Lund Bio Imaging Center. Ansat på DRCMR

12 en flyvende start: Nye erfaringer dag for dag EN STOR FORSKNINGSLEDER En stor del af den tidlige succeshistorie om DRCMR er knyttet til Ole Henriksen. Centerets første leder blev rekrutteret fra Klinisk Fysiologisk Afdeling, og selvom man næppe kan være en succesfuld leder uden også at skabe sig modstandere, så er alle kilder i dag enige om at rose Ole Henriksen. Især for hans evne som forskningsleder. Ole Henriksen var lynende intelligent. Han var uddannet læge, men som ingeniør og med ansvar for installering og drift af computerne på afdelingen havde jeg en god ping-pong med ham. Som leder var han måske en smule enerådig, men han var innovativ og havde store ambitioner for afdelingen. Og han lykkedes med sine ambitioner: Der blev lavet rigtig meget rigtig god forskning under hans ledelse, siger pensioneret civilingeniør Poul Ring. INTERNATIONAL BEVÅGENHED Forudsætningerne for at lave forskning med international gennemslagskraft var i høj grad også til stede i DRCMR s første år: Som nævnt var der kun ganske få skannere på verdensplan, og hovedparten stod i USA, hvor de som hovedregel blev anvendt til klinisk diagnostik frem for forskning. Så det at have et decideret forskningscenter med en forskningsinfrastruktur knyttet til en MR-skanner var noget helt særligt. Særligt i de første år kom der mange gæster fra stort set hele verden, som skulle se på og lære af denne helt særlige afdeling på et lille dansk hospital, der forskede i MR. På den måde var det et meget spændende sted at arbejde: Der var stor opmærksomhed på, hvad vi gjorde og samtidig var vi i gang med at bygge noget helt nyt op, husker Pia Olsen, radiograf i DRCMR fra 1985 til Eksempler på nogle af de første MR billeder optaget med Spies skanneren: hjerne (øverst) og hjerte (nederst). Personale fra tidlige år - fra venstre: Carsten Thomsen, Helle Simonsen, Margrethe Herning, Hernik Larsson, Anne-Marie Vind, og Pia Olsen. 12

13 Afdelingsleder Ole Henriksen, Borgmester Jørgen Frederiksen, Peter Christoffersen og hospitalsdirektør Jørgen Funder ved indvielsen af DRCMR s nummer to MR skanner i ORGANISATORISKE PROBLEMER Udviklingskurven, læringskurven alting gik kun én vej, og det var stejlt opad, frem til Her mødte DRCMR sin første reelle krise, da der opstod en række problemer af både finansiel og organisatorisk karakter. Flere og flere sygehuse og hospitaler landet over fik deres egne skannere, og dermed forandredes også indtægtsgrundlaget for centeret, fordi man ikke længere modtog det samme antal patienter fra andre amter. I 1994 tages beslutningen om at danne Hovedstadens Sygehusfællesskab, og trods forespørgsel fra Ole Henriksen blev der ikke taget særlige hensyn til DRCMR i H:S. Der blev således ikke tilført ekstra midler til centeret, som kunne veje op for den svigtende indtægt fra udefrakommende patienter. Året efter forøgedes problemerne for centeret og i langt mere tragisk grad også for Ole Henriksen selv: Under en løbetur rundt om Damhussøen i København blev han ramt af et hjertestop. Han blev genoplivet, men havde så alvorlige men efter sin ulykke, at han ikke var i stand til at lede centeret videre. Dermed kunne DRCMR byde sin næste chef velkommen professor Olaf Paulsen fra Rigshospitalet. STADIG FINERE TVÆRSNIT AF HJERNEN DRCMR har et årelangt samarbejde med neuropædiaterne på Rigshospitalet: Siden starten af 1990 erne har Rigshospitalet bl.a. henvist børn og unge med epilepsi, som skal opereres for deres sygdom, til MR-skanning på Hvidovre Hospital. Det er en højtspecialiseret behandling, hvor man på årsbasis sender omkring 20 børn til MR-skanning før og efter operationen; også skanningsprogrammet er højtspecialiseret og omfattende. Det tager omkring 1½ time at beskrive skanningsresultaterne efterfølgende. Vores samarbejde med neuroradiologerne fra DRCMR er centreret omkring de epilepsikirurgiske konferencer. Her kommer radiologerne fra Hvidovre ind på Rigshospitalet og beskriver deres billeder, som er helt afgørende for, om børnene kan opereres eller ej. Der er lavet mange studier, som påviser, at en standard MR-skanning finder markant færre læsioner end en højt specialiseret afdeling. Uden disse fund er vi ikke i stand til at operere, og gennem årene er neuroradiologerne blevet stadig bedre til at lave skanningerne. I takt med at man får bedre skannere, er man i stand til at lave stadig tyndere tværsnit af hjernen og finde endnu flere læsioner. Peter Uldall Overlæge, professor, dr. med., BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet 13

14 væksten fortsætter: Af UIf Joel Jensen - Med tætte bånd til Rigshospitalet Op gennem 90 erne øgede DRCMR sin vækst: Den nye leder af centeret havde en dobbeltansættelse på DRCMR og Rigshospitalet og ikke mindst hans netværk og enorme arbejdsindsats var medvirkende til, at man kunne investere i nye og bedre skannere, rekruttere stadig flere højtkvalificerede medarbejdere og knytte endnu tættere bånd til både forskere og klinikere på Rigshospitalet. I august måned 1995 modtog en i øvrigt uforberedt professor Olaf Paulson et telefonopkald på sin arbejdsplads på Rigshospitalet. Stemmen i den anden ende tilhørte Erik Juhl, daværende administrerende direktør i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Erik Juhl tilbød Paulson stillingen som chef for DRCMR og med den hidtidige leder Ole Henriksens akutte sygdom in mente var det et tilbud, der skulle tages stilling til her og nu, husker Olaf Paulson: Jeg sagde, at det var meget ærefuldt at få tilbuddet hvortil Erik Juhl svarede: Glimrende. Kan du starte i morgen? Så pludseligt var det. Men der var også brug for noget ledelse, fordi Ole Henriksen kort forinden havde fået en stor EU-bevilling til standardisering af MRmetoder med England, Holland, Frankrig og flere andre lande. Så jeg blev kastet ud i det uden varsel. ET KORTTIDSJOB BLEV TIL 15 ÅR I første omgang skulle Olaf Paulson dog blot lede DRCMR i en overgangsfase, indtil direktion havde afgjort, hvad der skulle ske med centeret på Hvidovre Hospital. Derfor var det også naturligt for Olaf Paulson at arbejde dobbelt på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Imidlertid endte Paulson som Det var meget ærefuldt at få tilbuddet. en særdeles permanent overgangsfigur: I de følgende 15 år stod han i spidsen for DRCMR og i lang tid også for Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Det betød, at vi efterhånden fik et meget tæt samarbejde med forskerne på Rigshospitalet. Olaf Paulson var en dygtig og velanset neurolog, og derfor blev der lavet rigtig meget hjerneforskning i de år, han var leder af DRCMR. Samtidig var han god til at skaffe finansiering ikke kun af nyt udstyr, men også til forskningsprojekter: I de år var der mange spændende projekter, som landede i DRCMR på grund af hans netværk, siger pensioneret radiograf Pia Olsen. LANDETS FØRSTE 3T SKANNER Helt fra starten af sin periode som chef på DRCMR begyndte Olaf Paulson at undersøge mulighederne for at skaffe nyt apparatur til centeret. I 1997 indledte Olaf Paulson jagten på finansiering af en ny personskanner med dobbelt så stor feltstyrke som den oprindelige Spies-skanner nemlig 3 tesla. Også den nye skanner blev doneret af Spies Fonden denne gang i anledning af 80-årsdagen for Simon Spies fødsel. Da skanneren blev indviet i 2002 var det den første med denne feltstyrke i Danmark, og 14

15 den åbnede døren for et nyt forskningsfelt: Den funktionelle MR-skanning, hvor man kan kortlægge hjernens signaler under forskellige kropslige funktioner. ENORMT ANSØGNINGSARBEJDE Men udviklingen står langt fra stille og allerede i 2003 begyndte Olaf Paulson arbej- DRCMR fik i 2002 den første 3-tesla MR skanner i Danmark takket være endnu en donation fra Simon Spies Fonden. det med at anskaffe en 7 tesla skanner til DRCMR. I januar 2005 konkluderer et udvalg, som var nedsat af Københavns Universitet til at undersøge behovet for tungt billeddannende apparatur i København, at der bl.a. var brug for en 7 tesla skanner til yderligere at målrette forskningen. Den første bevillingsansøgning gik ikke igennem. Dernæst blev processen ramt af den politiske virkelighed: Hovedstadens Sygehusfællesskab blev nedlagt til fordel for Region Hovedstaden, og først i 2008 fik Olaf Paulson tilladelse til igen at søge om en 7 tesla-skanner. Året efter bevilligede Forsknings- og Innovationsstyrelsen 40 procent af de 66 millioner kr., som skanneren ville koste. Efterfølgende søgte Olaf Paulson, sammen med Hvidovrer Hospitals vicedirektør Torben Mogensen og den kommende leder af DRCMR Hartwig Siebner, The John and Birhe Meyer Foundation om de resterende 60 procent. Det er en meget lang proces og et særdeles stort stykke arbejde at sikre sig finansiering til den her type investeringer. Når jeg tæller DEN RETTE PLACERING I 15 år fra 1995 til 2010 var professor Olaf Paulson leder af DRCMR men hans tilknytning til centeret ophørte faktisk først, da Skandinaviens første 7 tesla skanner kunne indvies i februar 2015: Det var i høj grad Olaf Paulsons fortjeneste, at midlerne blev skaffet til veje, og skanneren indkøbt. Derfor var der en aftale om, at han forblev en del af centeret indtil skanneren var på plads. Det er en stor tilfredsstillelse, at vi efter mange års tilløb og intensivt arbejde kan tage 7 tesla skanneren i brug. Det er et nationalt projekt med deltagere fra flere regioner, og ansøgningsfasen har været præget af en national enighed om placering af 7 tesla scanneren i Københavnsområdet, ligesom der har været støtte til at en såkaldt MEG skanner placeredes i Århus. Olaf B. Paulson Professor i neurologi, Rigshospitalet og leder af DRCMR

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2014

Region Hovedstaden. Global Excellence. i sundhed 2014 Region Hovedstaden Global Excellence i sundhed 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Enhed for Forskning og Innovation c/o COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N www.regionh.dk Ordre

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

8 danske succeshistorier 2002-2003

8 danske succeshistorier 2002-2003 8 danske T E K N I S K - V I D E N S K A B E L I G F O R S K N I N G succeshistorier 2002-2003 Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd Små rør med N A N O T E K N O L O G I stor betydning Siliciumteknologien,

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose

MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose MR = undersøgelse med Magnetisk Resonans MR står for magnetisk resonans. Man foretager en MR-undersøgelse i en MR-skanner. En MR-skanner er opbygget omkring en elektromagnet,

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Virksomhed 6 pharma december 2013

Virksomhed 6 pharma december 2013 Virksomhed 6 pharma december 2013 Acesion Pharma arbejder på at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af atrieflimren, der er den mest udbredte type af hjerterytmeforstyrrelse. Omkring 50.000 danskere

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling?

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Tak for invitationen til at belyse spørgsmålet: Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Professor, overlæge Peter Schwarz Osteoporoseambulatoriet & Forskningscenter for Aldring

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Styringsfunktioner. Arbejdshukommelse Strategisøgning Planlægning Hæmning af uhensigtsmæssige handlinger Vedholdende opmærksomhed

Styringsfunktioner. Arbejdshukommelse Strategisøgning Planlægning Hæmning af uhensigtsmæssige handlinger Vedholdende opmærksomhed Kognitive funktioner Hjernecellen Styringsfunktioner Arbejdshukommelse Strategisøgning Planlægning Hæmning af uhensigtsmæssige handlinger Vedholdende opmærksomhed Perceptuel opfattelse Genkendelse af form-sammenhæng

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 Hvorfor en forskning vigtig? Forskning kan redde liv og spare penge Bedste

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar 2011 Kære Jens Da universitetsloven blev vedtaget i 2003 fik universiteterne bestyrelser med et flertal af medlemmer udefra. Vi fik selv lov til at

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere