DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige"

Transkript

1 DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE år på kanten af det mulige

2 Indhold 3 Tak for et godt samarbejde! 4 Simon Spies og de store armbevægelser 8 Historien bag MR-billeddannelse en flyvende start: væksten fortsætter: og fremefter: tons magnetkraft på plads 33 Forskningen i de næste år 37 Publikationer og afhandlinger 2

3 Tak for et godt samarbejde! I 2015 er Dansk Videnscenter for Magnetisk Resonans eller Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) blevet rigtigt voksent. DRCMR blev etaberet i foråret 1985 på Hvidovre Hospital takket være en stor donation fra Simon Spies som gjorde det muligt at installere den første MR skanner til human brug på dansk jord. Mange dygtige forskere og klinikere har arbejdet i centeret gennem de tredive år centeret har eksisteret. Et fremragende og dynamisk forskningsmiljø er grunden til at DRCMR har været og forstsat er toneangivende indenfor biomedicinsk magnetisk resonans i Danmark. Dette understreges af Region Hovedstadens beslutning i 2014 om at tildele DRCMR prisen som Center of Global Excellence i Sundhed. Der er mange gode historier at fortælle om DRCMR og sine forskere og klinikere. Derfor har ledelsen af DRCMR besluttet at udgive dette jubilæumsskrift med et udpluk af nogle af højdepunkterne over de sidste tredive års MR forskning på DRCMR. Skriftet er på ingen måde udtømmende men skal ses som en appetitvækker. Er læseren interesseret i flere historier eller detaljer om forskningen, henvises til centerets hjemmeside og årsrapporter. Jubilæumsskriftet må gerne ses som et Tak for et godt stykke arbejde til alle som har gjort DRCMR til den succeshistorie det er Vi vil også gerne bruge lejligheden til at takke direktionen / regionen for den store opbakning og støtte gennem årene alle de offentlige og private fonde og tilskudsgivere, der har finansieret forskningen på DRCMR alle samarbejdspartnerne, der har gjort det muligt at lave en masse spændende forskning i verdensklasse. Hartwig R. Siebner Professor, Forskningsleder Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed Karam Sidaros Sektionsansvarlig ForskningskoordinatorDRCMR 3

4 Simon Spies og de store armbevægelser Af UIf Joel Jensen historien om den første MR-skanner i Danmark En uhelbredelig syg Simon Spies var i flere omgange indlagt på Hvidovre Hospital i årene Og han var så taknemmelig for den pleje og behandling, han modtog, at han under et møde med overlægen generøst slog ud med armene i en hvad-i-ønsker-skal-i-få-gestus og siden stod ved sit ord: Dette er historien om tiden op til den første MR-skanner blev installeret i Danmark i maj Det vakte en vis opsigt, da den flamboyante rejsekonge Simon Spies i 1983 vandrede rundt på Hvidovre Hospitals gange med sin medbragte dundyne i favnen: Selvom han år forinden havde ladet det karakteristiske skæg og hår falde, og tøjstilen måske også var mindre farverig end i 70 erne, så fyldte hans personlighed stadig meget. Der blev lagt mærke formand Spies både blandt læger, personale og medindlagte. Simon Spies var som uhelbredeligt leversyg indlagt på hospitalet i flere omgange i 1983 og frem til sin død i Han måtte gennemgå mange smertefulde undersøgelser bl.a. leverbiopsier, men på trods af dette var han særdeles tilfreds med den pleje og behandling, personalet kunne give ham. Så tilfreds at han gjorde det klart for overlæge Einar Krag, at hospitalet havde gjort sig fortjent til en gave. En gave, som frem for alt skulle gavne andre patienter gerne fra hele landet. Og gerne på en måde, så de ikke var tvunget gennem de samme besværlige og smertefulde undersøgelser som han. Det skulle være en gave, der virkelig kunne gøre en forskel! Det var et meget moderne og fremsynet valg af apparatur. TÆNK STORT! Hvor private donationer i dag nærmest er en hjørnesten i finansieringen af store investeringer i sundhedsvæsnet, var det i starten af 80 erne næsten uhørt. Rigshospitalet havde kort forinden modtaget en stor donation fra Mærsk, men ellers var det ikke noget, man kendte til. Måske var det af denne grund, at svaret fra overlægen og hospitalet var en smule forsigtig på rejsekongens tilbud. Forskellige kilder angiver variationer over samtalen mellem Spies og Krag: Nogle taler om, at Einar Krag bad om at få finansieret en laborant i en periode andre om et ultralydsapparat. Men der er enighed blandt kilderne om, at Simon Spies bad hospitalet om at skrue op for ambitionerne: Der skulle tænkes stort! Efter yderligere overvejelser vendte Krag tilbage med et nyt bud. Det var en ny teknologi, som virkede meget lovende. Den kunne ganske vist ikke erstatte leverbiopsierne, men dog formodentlig bruges i mange andre diagnostiske sammenhænge: Det var naturligvis MR-skanneren, som på dette tidspunkt stadig var på et næsten eksperimentielt stadie. 4

5 FORUD FOR SIN TID Derfor blev der etableret en kvartet bestående af Erik Juhl, Einar Krag, overlæge Anders Uhrenholdt samt overlæge Kjeld Winkler som på Simon Spies foranledning rejste rundt til de få hospitaler i verden, der havde taget MR-skanneren i brug. De drøftede mulighederne med Spies og hospitalets ledelse, og nåede i fællesskab frem til, at teknologien var tilstrækkeligt udviklet til, at det var en MR-skanner, Simon Spies skulle donere til hospitalet. Vi var noget oppe på mærkerne, da vi skulle træffe beslutningen om at investere i MRskanneren i 1983: Det ville blive den første skanner af sin slags i Danmark. Internationalt var teknologien stadig meget ny og forholdsvis uprøvet, og en privat donation på 20 millioner kroner det var meget usædvanligt, og frem for alt var det rigtigt mange penge. Var en MR-skanner virkelig den helt rette investering for patienterne og for forskningen? Vi troede på det, men vi var ærligt talt også en smule usikre, fortæller Erik Juhl, daværende overlæge på Hvidovre Hospital og senere direktør for Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det var et meget moderne og fremsynet valg af apparatur. Og det var et dyrt valg. Men det var med glæde, at Simon gav de mange penge til hospitalet for at lette situationen for andre patienter. Det er interessant at tænke på, hvordan han også på den måde var forud for sin tid, siger Janni Spies i dag. NEJ-TAK TIL 20 MIO. KR. Paradoksalt nok takkede Københavns Kommunes Hospitalsdirektorat i første omgang nej til donationen fra Simon Spies. Begrundelsen var, at en MR-skanner ville kræve store bygningsmæssige ændringer på Hvidovre Hospital (man endte da også med i første omgang at indrette en 450 kvm. stor afdeling til den nye skanner), samt at driftsomkostningerne, som hospitalet selv skulle forestå, ville være betydelige. Hvad mere var, så var denne helt nye form for privat finansiering af det offentlige syge- Uddrag fra B.T. den 28. juni

6 Simon Spies og de store armbevægelser historien om den første MR-skanner i Danmark husvæsen politisk ømtålelig: Ikke bare ville Simon Spies finansiere en helt ny teknologis indtog i Danmark han blandede sig på denne måde også i det ellers offentlige anliggende at drive hospitaler. Det var medafgørende for, at direktoratet takkede pænt nej til de 20 mio. kr. Det slog dog ikke rejsekongen ud: I vanlig humoristisk stil skrev han retur til kommunens hospitalsdirektorat, at denne afgørelse var både uklog og kortsigtet, og han bad dem derfor genoverveje beslutningen. Det gjorde de med det resultat, at man til sidste endte med at tage imod den generøse gave. KRAV OM FORSKNING Pengene blev overdraget af Janni Spies ved en beskeden, officiel ceremoni i juni 1984 Indhejsning af den første MR-skanner den 11. december Skanneren var 3 meter lang og vejede over 7 tons. Kilde: Polfoto. Afdelingsleder Ole Henriksen og Jannie Spies ved indvielsen af Spies-skanneren den 8. maj Kilde: Polfoto bare to måneder efter Simon Spies var afgået ved døden. Ved den lejlighed udtalte Einar Krag til avisen BT, at man med donationen tog et enormt teknologisk skridt fremad: I hele verden fandtes der kun fem skannere af tilsvarende kvalitet, som den der skulle installeres på Hvidovre Hospital. Fire af disse stod i USA, den femte fungerede på forsøgsbasis i Vesttyskland. Der skulle gå yderligere næsten et år, før skanneren med en feltstyrke på 1,5 Tesla blev installeret i maj Det indgik i kontrakten, at den i de første tre år skulle anvendes 75 % til forskning og 25 % til kliniske standardundersøgelser. Det lå ellers Simon Spies meget på sinde at sikre sig, at teknologien kom ud til den almindelige dansker. Men med så ny en teknologi var det indlysende, at man også var nødt til at forske i de nye muligheder og udvikle metoder og værktøjer. Dermed sikrede Simon Spies sig reelt, at Hvidovre Hospital ikke bare fik et af verdens absolut mest avancerede diagnostiske redskaber, men også etablerede et forskningscenter, som i løbet af de kommende år skulle udvikle sig til at være blandt de førende på området. 6

7 SAMARBEJDET MED SIEMENS Efter feltstudier i udlandet og indledende forhandlinger med de få leverandører af MR-skannere, der fandtes i samtiden, valgte man Siemens som leverandør af det, som meget hurtigt blev kendt i hele landet som Spies-skanneren. Siemens var ivrige for med kontrakten at få en medudvikler af nye metoder til at udnytte MR-teknologien klinisk; jævnfør førnævnte kontrakt skulle skanneren jo i høj grad bruges til forskning i og udvikling af den stadig spæde teknologi. Det blev starten på et velfungerende og tæt samarbejde mellem DRCMR og Siemens, som har været stærkt medvirkende til, at centeret kunne vokse sig stort og spille en central rolle også internationalt i at udvikle nye metoder til MR-billeddannelse. Et andet væsentligt samarbejde i de tidlige år, var det interne samarbejde med Klinisk Fysiologisk Afdeling, der lånte personale ud til den nystartede MRafdeling og i det hele taget fungerede som en supportfunktion for naboerne. Leveringen af den første skanner blev starten på et mangeårigt samarbejde mellem DRCMR og Siemens som illustreret ved forsiden på denne brochure om MR skanneretn på Hvidovre Hospital. Det var også fra Kliniske Fysiologisk Afdeling, at den første chef for DRCMR blev rekrutteret: Hvidovre Hospitals direktion valgte at indsætte overlæge Ole Henriksen som leder af den nye afdeling. Direktionen lagde vægt på at få en fagligt velfunderet person, som både kunne lede det kliniske arbejde og drive forskningen fremad. Det lykkedes til fulde det var i meget høj grad Ole Henriksen, som tegnede udviklingen i DRCMR s pionertid. BEDRE UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER Janni Spies var under sin mands sygdomsperiode i ved hans side under indlæggelser og samtaler med hospitalets overlæger. Siden videreførte hun hans tanker og ønsker i sin egenskab af formand for Simon Spies Fonden, og i dag glæder hun sig over de resultater, den første og siden flere andre donation fra Spies Fonden til DRCMR har skabt: Det er med stor stolthed, at jeg kan tænke på, at kimen til en hel MR-afdeling, et forskningscenter og et højt specialiseret felt er blevet lagt af Simon. Jeg glæder mig over, at så mange danskere har fået bedre undersøgelser med højere detaljeringsgrad og bedre behandling til følge, fordi Simon havde lyst til at glæde og gavne andre. MR-skanneren var den første store donation fra Spies Fonden, og en donation, som havde en stor betydning for Simon selv. Derfor har DRCMR også siden nydt særlig opmærksomhed fra Spies Fonden: Det har været naturligt for os at videreføre de tanker og ønsker, som Simon selv nåede at give udtryk for. Janni Spies formand for Simon Spies Fonden 7

8 Historien bag MR-billeddannelse Af UIf Joel Jensen I alt seks Nobelpriser indenfor magnetisk resonans og tæt på 80 års forskning og udvikling har banet vejen for, at MR-skanneren i dag er standardudstyr på de danske hospitaler. Teknologien bag MR-skannere er på én gang af ældre dato og forholdsvis ny: Magnetisk resonans blev første gang demonstreret i 1937 af den amerikanske fysiker Isidor Isaac Rabi, hvilket han syv år senere modtog Nobelprisen i fysik for. Rabi viste at atomkerner kan sættes i svingninger ved hjælp af radiobølger og åbnede dermed døren for, at vi i dag kan skabe detaljerede billeder af eksempelvis hjernen uden at være nødt til at åbne kraniet. DE FØRSTE MR-BILLEDER Forskningen i magnetisk resonans fortsatte gennem de følge årtier, men vi skal frem til 1971, før den amerikanske fysiker Raymond Damadian publicerede et studie, som påviste, at man ved hjælp af MR-teknologien kan skelne mellem normalt væv og kræft. Desværre viste Damadians metode sig ubrugelig i praksis, men senere samme år lykkedes det kemikeren Paul Lauterbur af fremstille de første billeder ved hjælp af magnetisk resonans. For dette gennembrud blev han i 2003 tildelt Nobelprisen i medicin en pris han delte med engelske Peter Mansfield, som senere i 70 erne udviklede en teknik, der speedede skanningsprocessen gevaldigt op: De hurtigste målinger tager under et sekund med Mansfields metode. I 1977 offentliggjorde Mansfield det første MR billede af en human kropsdel (en finger), og tre år senere i 1980 blev den første helkropsskanner taget i brug på University of Aberdeen. I den første kliniske undersøgelse med MR-skanneren påviste lægerne i øvrigt en kræftknude i patientens bryst, som havde spredt sig til knoglerne. EN UNG TEKNOLOGI Dermed var teknikken bag klinisk anvendt MR-billeddannelse altså stadig meget ung og MR billede af den første patient skannet på Hvidovre Hospital, den 8. maj Billedet viser et tværsnit af kroppen gennem leveren. 8

9 forholdsvis uprøvet, da Simon Spies i 1983 besluttede at donere den første skanner til det, der skulle blive Danish Research Centre for Magnetic Resonance. Skanneren blev indviet i 1985 og er siden blevet fulgt af flere, kraftigere og mere avancerede MR-skannere. MR-teknologien er i dag i stand til at levere billeder af menneskets indre organer og bevægeapparat af uhyre høj opløsning og detaljerigdom. Derfor anses teknologien også for en af de mest epokegørende opdagelser i medicinsk teknologi i det 20. århundrede. Dette afspejles også af, at Nobelprisen flere gange er blevet tildelt forskning direkte knyttet til udviklingen af MR-billeddannelse, senest i medicin i Kilde: Polfoto HVAD ER MAGNETISK RESONANS Af Lars Hanson Når man ligger i skanneren, bliver man faktisk selv svagt magnetisk, og det er denne magnetisme, der måles ved en MR-skanning. Fænomenet skyldes, at atomkernene i kroppens brint er magnetiske, og delvis ensrettes af skannerens kraftige magnetfelt ligesom kompasnåle. Dermed vil vævets samlede magnetisering også opføre sig som en kompasnål, som retter sig langs magnetfeltet. En lignende situation er illustreret i figuren: Som udgangspunkt vil kompasnålen rette sig langs det kraftige magnetfelt i figurens lodrette retning mellem nord- og sydpolen. Kroppens svage bidrag til det kraftige magnetfelt kan imidlertid ikke måles før kompasnålen sættes i svingninger. Som en konsekvens af elektromagnetisme vil dens svingninger inducere en spænding over en nært placeret spole. Denne spænding måles, og afbildes som gråtoner i typiske MR-billeder, som dermed viser hvor meget brintkernene svinger. Spolen anvendes også til at sætte magnetnålen i svingninger. Sendes der eksempelvis en strøm gennem spolen, vil den virke som en magnet, og dermed tiltrække den ene ende af kompasnålen, og frastøde den anden, som vist på figuren. Vendes strømmen, vil nålen blive drejet i modsat retning. Magnetfeltet som spolen danner er ganske småt, og det kræver mange sådanne skub af magnetiseringen før den svinger betydeligt. Dette resonansfænomen er kendt fra almindelige gynger: Skubbes en gynge i takt med dens naturlige svingning, vil den efterhånden svinge meget, selvom man skubber ganske blidt. Skubber man ude af takt, får man i stedet utilfredse børn. Forklaringen her er illustreret i en lokalt produceret YouTube video, som er blevet set mere end gange. 9

10 en flyvende start: Af UIf Joel Jensen Nye erfaringer dag for dag I de første ti år af DRCMR s levetid var der i meget høj grad fokus på forskningen. Centerets leder, overlæge Ole Henriksen, var frem for alt en forskningens mand, og læger og fysikere fra hele verden lagde vejen om Hvidovre, for at tage ved lære af deres danske kolleger. Samtidig skulle patienterne dog skannes og det på et stykke teknologi, som ingen havde reelle erfaringer med. Det var et spørgsmål om at lægge skinnerne, efterhånden som toget kørte fremad. I de første år, efter Spies-skanneren blev indviet i 1985, domineredes miljøet i den nyslåede MR-afdeling og tilknyttede videncenter, som vi i dag kender som DRCMR, af en tydelig pionerånd og en udpræget faglig nysgerrighed: Det var et næsten uprøvet teknologisk vidunder, forskerne og lægerne havde mellem hænderne i skikkelse af 1,5 tesla skanneren fra Siemens. DRCMR var et meget spændende sted at være i midten af 80 erne. DRCMR var et meget spændende sted at være i midten af 80 erne. Men det var også et vanskeligt sted; jeg tror kun, der var to andre skannere i Europa på det tidspunkt. Og ganske få i USA og resten af verden. Der var ingen lærebøger i MR-diagnostik og forsvindende få artikler. Så vi var nødt til selv at skabe vores eget erfaringsgrundlag. Det blev større dag for dag, men der fandtes ingen Overlæge Ole Henriksen fremviser den nye Spies-skanner til borgmester Jørgen Frederiksen. 10

11 facitlister, husker Margrethe Herning, der arbejdede i DRCMR fra 1985 til 2006; de sidste 17 år som overlæge. EN HISTORIE OM HASTIG VÆKST Margrethe Herning var i denne funktion med til at bygge den diagnostiske funktion på centeret op. For selvom forskningen i selve centeret fundats var sat til at fylde meget, så blev der naturligvis også lavet patientdiagnostik på Spies-skanneren, der kunne lave billeder af hidtil uset diagnostisk værdi: Helt efter Simon Spies ønske kom MR-skanneren til at betyde en stor forskel for rigtigt mange patienter fra hele landet. Faktisk i en sådan grad, at det endte med at gøre Københavns Kommunes Hospitalsdirektorats oprindelige betænkeligheder helt til skamme: Da man i første omgang afslog at tage mod Simon Spies donation, var det bl.a. af frygt for, at driftsomkostningerne ville blive for store. Men nu var skanneren tværtimod blevet en reel indtægtskilde, pga. finansieringen af de mange patienter fra de øvrige amter. Disse midler gik direkte til finansieringen af DRCMR, og betød, at man hurtigt var i stand til at udvide, ansætte personale og fik endnu større frihed til at forske. I takt med dette ændrede hele opfattelsen af DRCMR sig også: Fra at have et stykke teknologi, man næsten ikke ville tage imod, blev Spies-skanneren et eksempel til efterfølgelse, husker professor Jens Henriksen fra Klinisk Fysiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital: MR-skanneren indtog en særstilling: Den var fysisk placeret på Hvidovre Hospital, men administrativt hørte den i de første år direkte under Københavns Kommunes Hospitalsdirektorat. Og fra at have været noget, direktoratet var lidt betænkelig ved, så blev hele afdelingen hurtigt til et eksempel, man konsekvent fremhævede: Sådan kunne man altså også gøre tingene. Helt anderledes end man var vant til men åbenlyst succesfuldt. MIN KARRIERES VIGTIGSTE MILEPÆL Helt fra sin start i 1985 har DRCMR været en international arbejdsplads, som med et progressivt og fagligt højt kvalificeret miljø tiltrækker yngre forskere fra ind- og udland. Professor i MR-fysik og chef for Lund Universitets Bio Imaging Center, Freddy Ståhlberg, var den første udlænding på DRCMR. Han arbejdede på centeret fra 1985 til 1994 og blev i hele perioden boende i sit hjem i Lund hvilket gav ham svimlende 5 timers daglig transport! Alligevel var han aldrig på noget tidspunkt i tvivl om sit valg af arbejdssted: De tidlige år på DRCMR var en tid præget af en enorm entusiasme fra alle, der arbejdede på centeret. Der herskede en rigtig pionerånd, hvor folk arbejdede både aftner og nætter med at udvikle de rette kodninger, så vi kunne skabe nye billeder med maskinen: Vi arbejdede med Danmarks første rigtigt store magnet, og med den kraftigste MR-skanner i hele Skandinavien. Vi var en tæt og forholdsvis lille gruppe af fysikere og læger og den tid vil altid stå som et golden moment i hele min karriere. Det er den vigtigste milepæl i mit professionelle liv, hvor jeg blev løftet videre, skabte venskaber og faglige forbindelser for livet. Freddy Ståhlberg Professor i MR-fysik, chef for Lund Bio Imaging Center. Ansat på DRCMR

12 en flyvende start: Nye erfaringer dag for dag EN STOR FORSKNINGSLEDER En stor del af den tidlige succeshistorie om DRCMR er knyttet til Ole Henriksen. Centerets første leder blev rekrutteret fra Klinisk Fysiologisk Afdeling, og selvom man næppe kan være en succesfuld leder uden også at skabe sig modstandere, så er alle kilder i dag enige om at rose Ole Henriksen. Især for hans evne som forskningsleder. Ole Henriksen var lynende intelligent. Han var uddannet læge, men som ingeniør og med ansvar for installering og drift af computerne på afdelingen havde jeg en god ping-pong med ham. Som leder var han måske en smule enerådig, men han var innovativ og havde store ambitioner for afdelingen. Og han lykkedes med sine ambitioner: Der blev lavet rigtig meget rigtig god forskning under hans ledelse, siger pensioneret civilingeniør Poul Ring. INTERNATIONAL BEVÅGENHED Forudsætningerne for at lave forskning med international gennemslagskraft var i høj grad også til stede i DRCMR s første år: Som nævnt var der kun ganske få skannere på verdensplan, og hovedparten stod i USA, hvor de som hovedregel blev anvendt til klinisk diagnostik frem for forskning. Så det at have et decideret forskningscenter med en forskningsinfrastruktur knyttet til en MR-skanner var noget helt særligt. Særligt i de første år kom der mange gæster fra stort set hele verden, som skulle se på og lære af denne helt særlige afdeling på et lille dansk hospital, der forskede i MR. På den måde var det et meget spændende sted at arbejde: Der var stor opmærksomhed på, hvad vi gjorde og samtidig var vi i gang med at bygge noget helt nyt op, husker Pia Olsen, radiograf i DRCMR fra 1985 til Eksempler på nogle af de første MR billeder optaget med Spies skanneren: hjerne (øverst) og hjerte (nederst). Personale fra tidlige år - fra venstre: Carsten Thomsen, Helle Simonsen, Margrethe Herning, Hernik Larsson, Anne-Marie Vind, og Pia Olsen. 12

13 Afdelingsleder Ole Henriksen, Borgmester Jørgen Frederiksen, Peter Christoffersen og hospitalsdirektør Jørgen Funder ved indvielsen af DRCMR s nummer to MR skanner i ORGANISATORISKE PROBLEMER Udviklingskurven, læringskurven alting gik kun én vej, og det var stejlt opad, frem til Her mødte DRCMR sin første reelle krise, da der opstod en række problemer af både finansiel og organisatorisk karakter. Flere og flere sygehuse og hospitaler landet over fik deres egne skannere, og dermed forandredes også indtægtsgrundlaget for centeret, fordi man ikke længere modtog det samme antal patienter fra andre amter. I 1994 tages beslutningen om at danne Hovedstadens Sygehusfællesskab, og trods forespørgsel fra Ole Henriksen blev der ikke taget særlige hensyn til DRCMR i H:S. Der blev således ikke tilført ekstra midler til centeret, som kunne veje op for den svigtende indtægt fra udefrakommende patienter. Året efter forøgedes problemerne for centeret og i langt mere tragisk grad også for Ole Henriksen selv: Under en løbetur rundt om Damhussøen i København blev han ramt af et hjertestop. Han blev genoplivet, men havde så alvorlige men efter sin ulykke, at han ikke var i stand til at lede centeret videre. Dermed kunne DRCMR byde sin næste chef velkommen professor Olaf Paulsen fra Rigshospitalet. STADIG FINERE TVÆRSNIT AF HJERNEN DRCMR har et årelangt samarbejde med neuropædiaterne på Rigshospitalet: Siden starten af 1990 erne har Rigshospitalet bl.a. henvist børn og unge med epilepsi, som skal opereres for deres sygdom, til MR-skanning på Hvidovre Hospital. Det er en højtspecialiseret behandling, hvor man på årsbasis sender omkring 20 børn til MR-skanning før og efter operationen; også skanningsprogrammet er højtspecialiseret og omfattende. Det tager omkring 1½ time at beskrive skanningsresultaterne efterfølgende. Vores samarbejde med neuroradiologerne fra DRCMR er centreret omkring de epilepsikirurgiske konferencer. Her kommer radiologerne fra Hvidovre ind på Rigshospitalet og beskriver deres billeder, som er helt afgørende for, om børnene kan opereres eller ej. Der er lavet mange studier, som påviser, at en standard MR-skanning finder markant færre læsioner end en højt specialiseret afdeling. Uden disse fund er vi ikke i stand til at operere, og gennem årene er neuroradiologerne blevet stadig bedre til at lave skanningerne. I takt med at man får bedre skannere, er man i stand til at lave stadig tyndere tværsnit af hjernen og finde endnu flere læsioner. Peter Uldall Overlæge, professor, dr. med., BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet 13

14 væksten fortsætter: Af UIf Joel Jensen - Med tætte bånd til Rigshospitalet Op gennem 90 erne øgede DRCMR sin vækst: Den nye leder af centeret havde en dobbeltansættelse på DRCMR og Rigshospitalet og ikke mindst hans netværk og enorme arbejdsindsats var medvirkende til, at man kunne investere i nye og bedre skannere, rekruttere stadig flere højtkvalificerede medarbejdere og knytte endnu tættere bånd til både forskere og klinikere på Rigshospitalet. I august måned 1995 modtog en i øvrigt uforberedt professor Olaf Paulson et telefonopkald på sin arbejdsplads på Rigshospitalet. Stemmen i den anden ende tilhørte Erik Juhl, daværende administrerende direktør i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Erik Juhl tilbød Paulson stillingen som chef for DRCMR og med den hidtidige leder Ole Henriksens akutte sygdom in mente var det et tilbud, der skulle tages stilling til her og nu, husker Olaf Paulson: Jeg sagde, at det var meget ærefuldt at få tilbuddet hvortil Erik Juhl svarede: Glimrende. Kan du starte i morgen? Så pludseligt var det. Men der var også brug for noget ledelse, fordi Ole Henriksen kort forinden havde fået en stor EU-bevilling til standardisering af MRmetoder med England, Holland, Frankrig og flere andre lande. Så jeg blev kastet ud i det uden varsel. ET KORTTIDSJOB BLEV TIL 15 ÅR I første omgang skulle Olaf Paulson dog blot lede DRCMR i en overgangsfase, indtil direktion havde afgjort, hvad der skulle ske med centeret på Hvidovre Hospital. Derfor var det også naturligt for Olaf Paulson at arbejde dobbelt på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Imidlertid endte Paulson som Det var meget ærefuldt at få tilbuddet. en særdeles permanent overgangsfigur: I de følgende 15 år stod han i spidsen for DRCMR og i lang tid også for Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Det betød, at vi efterhånden fik et meget tæt samarbejde med forskerne på Rigshospitalet. Olaf Paulson var en dygtig og velanset neurolog, og derfor blev der lavet rigtig meget hjerneforskning i de år, han var leder af DRCMR. Samtidig var han god til at skaffe finansiering ikke kun af nyt udstyr, men også til forskningsprojekter: I de år var der mange spændende projekter, som landede i DRCMR på grund af hans netværk, siger pensioneret radiograf Pia Olsen. LANDETS FØRSTE 3T SKANNER Helt fra starten af sin periode som chef på DRCMR begyndte Olaf Paulson at undersøge mulighederne for at skaffe nyt apparatur til centeret. I 1997 indledte Olaf Paulson jagten på finansiering af en ny personskanner med dobbelt så stor feltstyrke som den oprindelige Spies-skanner nemlig 3 tesla. Også den nye skanner blev doneret af Spies Fonden denne gang i anledning af 80-årsdagen for Simon Spies fødsel. Da skanneren blev indviet i 2002 var det den første med denne feltstyrke i Danmark, og 14

15 den åbnede døren for et nyt forskningsfelt: Den funktionelle MR-skanning, hvor man kan kortlægge hjernens signaler under forskellige kropslige funktioner. ENORMT ANSØGNINGSARBEJDE Men udviklingen står langt fra stille og allerede i 2003 begyndte Olaf Paulson arbej- DRCMR fik i 2002 den første 3-tesla MR skanner i Danmark takket være endnu en donation fra Simon Spies Fonden. det med at anskaffe en 7 tesla skanner til DRCMR. I januar 2005 konkluderer et udvalg, som var nedsat af Københavns Universitet til at undersøge behovet for tungt billeddannende apparatur i København, at der bl.a. var brug for en 7 tesla skanner til yderligere at målrette forskningen. Den første bevillingsansøgning gik ikke igennem. Dernæst blev processen ramt af den politiske virkelighed: Hovedstadens Sygehusfællesskab blev nedlagt til fordel for Region Hovedstaden, og først i 2008 fik Olaf Paulson tilladelse til igen at søge om en 7 tesla-skanner. Året efter bevilligede Forsknings- og Innovationsstyrelsen 40 procent af de 66 millioner kr., som skanneren ville koste. Efterfølgende søgte Olaf Paulson, sammen med Hvidovrer Hospitals vicedirektør Torben Mogensen og den kommende leder af DRCMR Hartwig Siebner, The John and Birhe Meyer Foundation om de resterende 60 procent. Det er en meget lang proces og et særdeles stort stykke arbejde at sikre sig finansiering til den her type investeringer. Når jeg tæller DEN RETTE PLACERING I 15 år fra 1995 til 2010 var professor Olaf Paulson leder af DRCMR men hans tilknytning til centeret ophørte faktisk først, da Skandinaviens første 7 tesla skanner kunne indvies i februar 2015: Det var i høj grad Olaf Paulsons fortjeneste, at midlerne blev skaffet til veje, og skanneren indkøbt. Derfor var der en aftale om, at han forblev en del af centeret indtil skanneren var på plads. Det er en stor tilfredsstillelse, at vi efter mange års tilløb og intensivt arbejde kan tage 7 tesla skanneren i brug. Det er et nationalt projekt med deltagere fra flere regioner, og ansøgningsfasen har været præget af en national enighed om placering af 7 tesla scanneren i Københavnsområdet, ligesom der har været støtte til at en såkaldt MEG skanner placeredes i Århus. Olaf B. Paulson Professor i neurologi, Rigshospitalet og leder af DRCMR

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Danmarks svar på Nobelprisen The Brain Prize - går i år til tre hjerneforskeres banebrydende forskning i menneskets

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling?

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Tak for invitationen til at belyse spørgsmålet: Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Professor, overlæge Peter Schwarz Osteoporoseambulatoriet & Forskningscenter for Aldring

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling,

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling, Innovation bør være kerneydelse i enhver klinisk afdeling Det skaber større værdi for patienterne og udvikler personalet, fastslår ledende overlæge på Radiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Lidt Historie om 7T. Olaf B. Paulson

Lidt Historie om 7T. Olaf B. Paulson Lidt Historie om 7T 1985 1,5T 2002 3T og så julen 2012/13 stor tung pakke Hvornår begyndte tankerne om 7T 3T ankommer 2. juli og indvies 2. sep. 2002 2003 løs diskussion, bl.a. 13 aug. om MEG med Lund

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere