2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA"

Transkript

1 Automatisk mikrotom

2 Brandnavne på produkter, der er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. og Sakura Finetek Europe B.V., fremgår nedenfor: Accu-Edge Paraform Sakura Tissue-Tek Tissue-Tek AutoSection Uni-Cassette Andre varemærker, der henvises til i denne brugermanual: Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation PARA/Gard er et varemærke tilhørende Triangle Biomedical Sciences, Inc Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA Fremstillet for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Revideret 23. februar Rev.B

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 1.1 Anvendelse Generel beskrivelse Sikkerhedsanvisninger Symboler Sikkerhedsforanstaltninger Advarsler Fare for elektrisk stød Sikkerhedsfunktioner Fysiske egenskaber Komponenter og illustrationer Brugerflade Trådløs fjernbetjening Specifikationer Sikkerhedsstandarder INSTALLATION 2.1 Generelle oplysninger Omgivelsesfaktorer Udpakning Tjekliste til udpakning Placering af instrumentet Placering af tilbehøret Ændring af knivholderen Klargøring af tilpasningsanordningen BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER 3.1 Generelle oplysninger Adgang til menuen Statusikoner Fanen Preset adgang Fanen Preset Fanen Trim Fanen Skære Fanen Manuel Fanen Bruger Fanen Sakura Side - 1 -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Fanen System gem Indstil blokforskydning Fanen Versioner Trådløs fjernbetjening Aktivering af fjernbetjeningen (ON) Deaktivering af fjernbetjeningen (OFF) BRUGERVEJLEDNING 4.1 Betjeningsprincipper Isætning/udtagning af vævsblokke Universel blokholder Isætning af knivbladet Isætning af engangsknivblade i knivholderen Brugerflade Rutinemæssig betjening Valg af en protokol Trimning/forskæring af en blok Trimning af en blok Skæring af snit Skæring af en Uni- eller Paraform-kassette Manuel betjening Manuel skæring VEDLIGEHOLDELSE AF INSTRUMENTET 5.1 Generelle oplysninger Daglig vedligeholdelse Årlig vedligeholdelse Udvendige overflader Rengøring af AutoSection Rengøring af knivholderen TROUBLESHOOTING 6.1 Generelle fejlsøgningsprocedurer Fejlsøgningsdiagram SERVICE 7.1 Serviceinformation Hvis der opstår et problem med instrumentet Servicetelefonnumre Side - 2 -

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 7.2 Tilbehørsartikler PROTOKOL-REDIGERINGSPROGRAM 8.1 Redigeringsprogram til protokoller Åbning af en fil Oprettelse eller redigering af en protokol Reetablering af en protokol Kopiering af en protokol Sletning af ændringer i en protokol Indlæsning af en protokol fra USB Lagring af en protokol til USB PROTOKOLARK 9.1 AutoSection-protokolark Side - 3 -

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Side - 4 -

7 1. INTRODUKTION 1.1 Anvendelse Tissue-Tek AutoSection er designet med henblik på skæring af paraffinindstøbte humane og animalske vævsprøver. Instrumentet, som er en del af histopatologi-processen, er beregnet til at lette patologens in vitro-undersøgelser af humant og animalsk væv med henblik på morfologiske forandringer. 1.2 Generel beskrivelse Tissue-Tek AutoSection er en komplet, fuldautomatisk mikrotom, der anvendes til skæring af paraffinindstøbte vævsprøver. AutoSection er udstyret med en 4,3-tommer farvetouchskærm til programmering og overvågning. Den kan programmeres med op til 16 forskellige protokoller (presets), som er samlinger af definerede trin, der benyttes til oprettelse af en protokol. AutoSection har kapacitet til lagring af op til 16 protokoller til skæring. 1.3 Sikkerhedsanvisninger Denne brugermanual til den automatiske Tissue-Tek AutoSection-mikrotom omfatter vigtige anvisninger og oplysninger angående sikkerheden ved betjening og vedligeholdelsen af instrumentet. Det er vigtigt at læse brugermanualen omhyggeligt, før arbejdet med instrumentet påbegyndes første gang, og at manualen altid opbevares ved instrumentet. Brugeren skal altid overholde instruktionerne og advarslerne i denne brugermanual og på selve instrumentet for at garantere sikker drift: Symboler Tilsidesættelse af disse anvisninger kan resultere i en ulykke, personskade, skader på instrumentet eller skade på tilbehørsudstyr. OBS: Fare for elektrisk stød. Afbryd altid elledningen, før der udføres servicearbejde. Service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Åbn ikke denne indkapsling, da det medfører risiko for elektrisk stød. BEMÆRK: Sikkerhedsanordningerne, der er installeret på både instrumentet og tilbehøret, må hverken fjernes eller ændres. Kun autoriserede og kvalificerede personer må have adgang til instrumentets indre komponenter og reparere disse. De sikkerhedsanordninger, som producenten har installeret på dette instrument, udgør kun grundlaget for forebyggelse af ulykker. Det primære ansvar for drift uden ulykker ligger først og fremmest hos den institution, der ejer instrumentet, dernæst også hos de personer, som bruger, efterser og reparerer instrumentet. 1.4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK er anvendt i denne manual til at kategorisere mulige risici eller nyttig information iht. nedenstående: ADVARSEL Angiver en potentiel risiko, hvor manglende efterlevelse af anvisningerne kan medføre alvorlige personskader på brugeren og/eller andet personale. FORSIGTIG Angiver en potentiel risiko, hvor manglende efterlevelse af anvisningerne kan medføre skader på Tissue-Tek AutoSection og/eller anden ejendom. BEMÆRK Angiver en påmindelse eller anden nyttig information. ADVARSEL: Dette symbol med advarselstrekanten på instrumentet og i manualen indikerer, at de korrekte betjeningsanvisninger (i henhold til denne manual) skal følges og overholdes ved betjening eller udskiftning af det markerede emne. Side 5

8 1. INTRODUKTION Advarsler SIKKERHEDSANORDNINGERNE, DER ER INSTALLERET PÅ BÅDE APPARATET OG TILBEHØRET, MÅ IKKE FJERNES ELLER ÆNDRES. KUN AUTORISEREDE OG KVALIFICEREDE PERSONER MÅ HAVE ADGANG TIL INSTRUMENTETS INDRE KOMPONENTER OG REPARERE DISSE. LÅS ALTID HÅNDSVINGET, OG TILDÆK KNIVSÆGGEN VED HJÆLP AF KNIVBLADSAFSKÆRMNINGEN, INDEN HÅNDTERING AF KNIVBLADET ELLER VÆVSBLOKKEN, UDSKIFTNING AF VÆVSBLOKKEN, ELLER NÅR INSTRUMENTET IKKE ER I BRUG. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER SKAL VEDLIGEHOLDES ELLER REPARERES AF BRUGEREN. DER FOREKOMMER FARLIGE, HØJE SPÆNDINGSNIVEAUER INDVENDIGT I ENHEDEN, OG KUN AUTORISEREDE SAKURA FINETEK- SERVICETEKNIKERE MÅ ÅBNE ENHEDEN. RISIKO FOR AT KOMME I KLEMME! TRYK IKKE PÅ DE BLØDE FORRESTE STOFAFSKÆRMNINGER, DER ER ANBRAGT OVER OG UNDER BLOKHOLDEREN. BØRST FORSIGTIGT SKÆRERESTER VÆK FRA AFSKÆRMNINGERNE, MEN KUN NÅR MIKROTOMEN IKKE ER I BEVÆGELSE. BRUG AF DETTE INSTRUMENT PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER SPECIFICERET, KAN FORÅRSAGE SKADE ELLER KVÆSTELSER. SIKKER BETJENING AF AUTOSECTION KRÆVER, AT MIKROTOMEN ER JORDET VIA JORDKLEMMEN PÅ EN60320-VEKSELSTRØMSTIKKET TIL ELNETFORSYNINGEN. BRUG ALDRIG 2-BENEDE STIK, OG OMGÅ IKKE PÅ ANDEN MÅDE DET 3-BENEDE JORDSTIK Sikkerhedsfunktioner Den automatiske Tissue-Tek AutoSection-mikrotom er udstyret med flere sikkerhedsfunktioner, der medvirker til at beskytte brugeren og instrumentet. Instrumentet har en rød nødstopknap, som afbryder samtlige bevægelser på instrumentet omgående. Pedalen er beregnet til at afbryde alle aktive bevægelseskommandoer, når der trædes på den. Pedalen har en rød indkapsling for at forhindre utilsigtet aktivering. Knivholderen er udformet med henblik på at minimere udsættelse for knivsæggen, og en rød knivbladsafskærmning kan, såfremt den benyttes, indikere fare ved kniven og beskytte brugeren imod utilsigtet kontakt med æggen på knivbladet og deraf følgende personskade. I tilfælde af strømsvigt vil instrumentets sikkerhedsbremse automatisk blive aktiveret for at forhindre mikrotomen i at falde. Den interne flashhukommelse vil bibeholde instrumentets indstillinger og automatisk gendanne alle gemte indstillinger. Der er integreret akustiske alarmer, som aktiveres af forskellige årsager. AutoSection-softwaren og fjernbetjeningen kan låses via touchskærmen for at forhindre utilsigtede aktiveringer, mens der arbejdes med instrumentet. Det er også muligt at deaktivere den trådløse fjernbetjening. Ved manuel betjening kan låsefunktionen benyttes til at låse håndsvinget og forhindre bevægelser af mikrotomen Fare for elektrisk stød KONTROLLER, AT JORDKLEMMEN ER KORREKT OG STABILT FORBUNDET MED EN JORDET STIKKONTAKT. Side 6

9 1.5 Fysiske egenskaber Komponenter og illustrationer AutoSection-mikrotomen består af følgende overordnede komponenter (figur 1A): Figur 1A a LCD-touchskærm Indeholder de betjeningselementer og indikatorer, der er nødvendige for at programmere og betjene instrumentet. Touchskærmen indeholder en brugerflade med faner til trimning, skæring, valg af protokol og manuelle valg. b Trådløs fjernbetjening Indeholder de betjeningselementer og indikatorer, der er nødvendige til betjening af instrumentet ved hjælp af Bluetooth -teknologi. c Manuelt håndsving I manuel tilstand kan håndsvinget bruges til at bevæge mikrotomens blokholder op og ned. d Blokholderens låsehåndtag Åbner og lukker 3D-blokholderen og låser kassetterne på plads. e Nødstop Stopper instrumentet omgående. NØDSTOPknappen nulstilles ved at dreje den røde knap, så den springer ud og vender tilbage til den oprindelige position. Når EMOtasten nulstilles, returnerer AutoSection automatisk blokholderen til udgangspositionen og anbringer mikrotomen i en sikker og brugsklar position. f 3D-blokholder/vævsprøveholder Blokholderen passer til alle kassettetyper inkl. Tissue-Tek Paraform og Uni-Cassette. Blokke kan isættes vandret eller lodret. Side 7

10 1. INTRODUKTION g Knivholder En knivholder med fast vinkel er konfigureret til fastgørelse af knivblade med enten høj eller lav profil ved hjælp af en adapter. Adapteren kan afmonteres eller monteres når som helst, så den passer til begge knivbladshøjder. Optimal præcision kræver, at AutoSection genkalibreres, når der skiftes knivbladstype. h Affaldsbakke Affaldsbakken og Tissue-Tek -mikrotom-affaldsposen (produktkode #4658) opsamler paraffinrester under skæringen. IKKE VIST: Fodpedal Kun en stoppemekanisme. Det giver brugeren mulighed for, i forbindelse med trimning og skæring, at bruge begge hænder samtidigt til håndtering af vævssnittene. Sensorplade Tissue-Tek AutoSection omfatter en patenteret tilpasningsfunktion og en motoriseret 3D-blokholder, som muliggør automatisk tilpasning af skærefladen af paraffinblokken i forhold til æggen på knivbladet og dermed automatisk grovskæring, trimning og skæring. Et elektronisk (Drive-by-Wire) håndsving muliggør konventionel betjening af mikrotomen. Figur 1B Brugerflade Kontakt og ledning til strøm (figur 1B): Kontakten og ledningen til strøm er anbragt på bagsiden af instrumentet i venstre side. Ledningen benyttes til tilslutning af instrumentet til strømforsyningen (elnettet). Ledningen skal sluttes til en korrekt jordet stikkontakt med vekselstrøm. Eksternt interface (figur 1C): 1. USB-port (til opgradering af firmware og overførsel af protokoller. Udføres af brugere med administratorrettigheder) 2. Pedal, 6,35 mm-bøsning (1/4-tomme) 3. DB9 seriel port (kun service) 4. RJ11-netværksport (kun service) Figur 1C 2 Side 8

11 1.5.3 Trådløs fjernbetjening Ikoner på fjernbetjeningen Tissue-Tek Paraform -kassettetypeindikator: Den tændte cirkel indikerer den kassettetype, der i øjeblikket er valgt til skæring x13 13 mm x 13 mm Paraform eller Uni- Cassette 2. 25x20 14 mm x 20 mm Biopsy Paraform eller Uni-Cassette 3. 35x25 35 mm x 25 mm Standard Paraform eller Uni-Cassette mm Maks. kassettestørrelse Bluetooth tændt/slukket-indikator: Indikatoren lyser, når fjernbetjeningen kommunikerer med AutoSection-instrumentet. Indikatorer for fjernbetjeningens batteristatus og opladningsstatus: 1. LED TÆNDT (>90 % kapacitet,) 2. LED blinker langsomt (>10 % og < 90 %) 3. LED blinker hurtigt (< 10 % kapacitet) Den anden batteriindikator lyser gult, når fjernbetjeningens batteri er forbundet med opladeren og oplades aktivt. Vandret bevægelse af blokholderen, til tilbagetrækning og fremføring: Flytter blokholderen bort (tilbagetrækning) fra knivholderen eller frem (fremføring) mod knivholderen. Tasterne til BEVÆGELSE udfører kontinuerlig bevægelse, når de holdes nede. Den vandrette bevægelsesafstand er baseret på de aktuelle indstillinger for skære- og trimmetykkelse. Figur 1D Betjeningskontrol til trimme- og skærehastighed: Tryk på KANINEN for at øge trimme- eller skærehastigheden, eller tryk på SKILDPADDEN for at reducere trimme- eller skærehastigheden. Brugerne kan tilpasse hastigheden under kontinuerlig trimning eller skæring ved hjælp af fjernbetjeningen. Betjeningskontrol og indikator til valg af protokol (preset): Brug tasterne og til at vælge en protokol (preset). Displayet angiver den aktuelt valgte protokol med tallene fra 0 til 9 (for protokollerne fra 0 til 9) og A til F (for protokollerne fra 10 til 15). Hvis der ikke er valgt eller ændret nogen protokol, Side 9

12 1. INTRODUKTION vil displayet være tomt. Det blinkende decimalpunkt giver visuel indikation af, at fjernbetjeningen fungerer korrekt. Start protokol: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte en protokol. Pause protokol: Afbryder den igangværende protokol midlertidigt. Tilpas: Tryk, og hold nede, indtil det andet bip lyder, for at tilpasse blokkens skæreflade efter æggen på kniven. Tilpas og forskær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at udføre tilpasning og grovskæring. Tryk igen for at stoppe funktionen. Trim: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte kontinuerlig trimning. Tryk igen for at stoppe funktionen. Centrerer den automatiske 3D-blokholder: Flytter blokholderen til midterposition. Tilpas og skær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte tilpasning og kontinuerlig skæring. Tryk igen for at stoppe. Skær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte kontinuerlig skæring. Tryk igen for at stoppe. Skift mellem skære- eller trimmetykkelse, mens der udføres kontinuerlig skæring. Den gule LED i det øverste venstre hjørne af tasten lyser for at indikere, at der arbejdes med skæretykkelse. Den røde LED i nederste højre hjørne af tasten lyser for at indikere, at der arbejdes med trimmetykkelse. Side 10

13 1.6 Specifikationer Produktkode Navn/beskrivelse 5000 Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Generelle krav til vekselstrømforsyning 100 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 8,2 ampere 115 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 7,1 ampere 230 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 4,1 ampere Mål B x D x H: Vægt 55 kg (121 lbs) Krav til omgivelserne 38 x 67 x 44 cm (15 x 26,4 x 17,4 tommer) Driftsbetingelser: Temperatur: 10 C til 40 C (50 F til 104 F) Relativ luftfugtighed: % (ikke-kondenserende) Opbevaringsforhold: Temperatur: -20 C til 65 C (-4 F til 149 F) Relativ luftfugtighed: % (ikkekondenserende) Miljøindvirkninger Støjniveau: 60 db(a) på 1 meters afstand Varmeafgivelse: 820 BTUh Mikrotomspecifikationer Snittykkelse: 0,5 100 µm Trimmetykkelse: 1,0 200 µm Tilbagetrækningsafstand: Ingen tilbagetrækning, µm Skærehastighed: mm/sekund Trimningshastighed: mm/sekund Maksimal prøvestørrelse: 60 x 60 mm Maksimal lodret vandring: Maksimal vandret vandring: 122 mm (4,8 tommer) 10 mm (0,39 tommer) Specifikationer på motordrevet blokholder Lodrette og vandrette aksetilpasningsintervaller: +/- 4 Vinkelopløsning: 0.05 Specifikationer på tilpasningsanordning Tilpasning i forhold til æggen på kniven: +/ Tilpasningsafstand til kniven: +/-10 µm Specifikationer på fjernbetjeningsbatterier IEC overensstemmende mah genopladelige NiMH-batterier (der skal bruges 4 batterier) Instrumentets forventede levetid Syv (7) år 1.7 Sikkerhedsstandarder Instrumentet er fremstillet og testet i henhold til følgende sikkerhedsregulativer angående elektrisk kontrolmåling, styring og laboratorieudstyr: UL , CAN/CSA C22.2 # , CAN/CSA C22.2 # IEC :2001, IEC , EMC Stemmer overens med kravene i The Pharmaceutical Affaires Law (Japan); CE-registeret i overensstemmelse med kravene i EMC-direktivet, LV-direktivet i Europa, direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, RoHS. Side 11

14 1. INTRODUKTION Side 12

15 2. INSTALLATION 2.1 Generelle oplysninger Dette afsnit indeholder detaljerede anvisninger vedr. installation og konfiguration af Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom. Installationstrinnene skal følges nøje for at sikre hensigtsmæssig funktion og drift. Læs denne brugermanual omhyggeligt, før arbejdet med instrumentet påbegyndes. Følg alle anvisningerne omhyggeligt. Tissue-Tek AutoSection er et præcisionsinstrument, og det skal behandles som sådan. Hvis instrumentet udsættes for hårdhændet behandling eller fald, vil dette forårsage forstyrrelser eller beskadige de indvendige komponenter. Behandl altid instrumentet med omhu. Vælg en placering med tilstrækkelig fri plads omkring instrumentet. Der skal være tilstrækkeligt arbejdsrum foran og ved siden af instrumentet. 2.2 Omgivelsesfaktorer 2.3 Udpakning Instrumentet må kun transporteres i opret stilling i en specielt udformet kasse. Udpak AutoSection i overensstemmelse med anvisningerne i den medfølgende udpakningsvejledning, der er anbragt udvendigt på forsendelseskassen. ADVARSLER: DEN SAMLEDE VÆGT INKL. KASSEN ER CA. 85 KG (187 LBS). DETTE INSTRUMENT VEJER 55 KG (121 LBS). DER SKAL MINDST TO PERSONER TIL AF LØFTE OG TRANSPORTERE INSTRUMENTET. LØFT INSTRUMENTET I DE DERTIL UDFORMEDE FORDYBNINGER, DER ER BESKREVET I UDPAKNINGSVEJLEDNINGEN. LØFT ALDRIG INSTRUMENTET I BLOKHOLDEREN ELLER HÅNDSVINGET. For alle følsomme elektroniske instrumenter gælder det, at længerevarende udsættelse for høj luftfugtighed og ekstreme temperaturer skal undgås. Temperatur og luftfugtighed skal holdes forholdsvis konstant. Omgivelsestemperaturen for et instrument i drift skal være 10 ºC til 40 ºC (50 ºF til 104 ºF). Luftfugtigheden under drift skal være % relativ luftfugtighed. Side 13

16 2. INSTALLATION Tjekliste til udpakning Kontroller, at alt tilbehøret er leveret sammen med instrumentet. Delnumme r Detalje 5000 Instrument Modul Forsendelsessæt En del af 4658 Forsendelsessæt Beskrivelse Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Trådløs Bluetooth - fjernbetjening Affaldsposer (1 pakke) 2.4 Placering af instrumentet Anbring instrumentet på et sikkert og stabilt laboratoriebord med en plan overflade, minimal vibration, og som kan bære mere end 75 kg (160 lbs). Det anbefales at overholde et fri område på 7,5 cm (3 tommer) hele vejen rundt om instrumentet. Dette sikrer uhindret adgang til håndsvinget på højre side af instrumentet. Området skal være ventileret effektivt for at forhindre udsættelse for ekstreme udsving i temperatur og luftfugtighed. Området skal være rent og støvfrit. Sørg for, at opstillingsstedet er i nærheden af en stikkontakt, som opfylder de elektriske krav, der fremgår af typemærkaten på instrumentets højre side. Stikkontakten skal være jordet, og den må kun anvendes til dette instrument. En del af 7089 Forsendelsessæt Forsendelsessæt Bakke Låg Clips Bolt Skive, låsende Skive, flad Skive, flange Accu-Edge - lavprofilknivblade til mikrotom (1 pakke) Pedal med rød beskyttelsesbeklædning Affaldsbakke med låg Ophængsskinner til affaldspose Placering af tilbehøret Installation af den nederste affaldsbakke 1. Kontroller, at de forreste to gummifødder på AutoSection hviler på bordet (figur 2A) Forsendelsessæt Elledning Figur 2A Forsendelsessæt Brugermanual Bakke Vejledning Nederste affaldsbakke og vejledning Side 14

17 2. Sæt den nederste affaldsbakke under mikrotomen (figur 2B). Affaldsbakk Låg Figur 2D Figur 2B Saml affaldsbakken og skinnen til affaldsposen (figur 2C og 2D) 1. Sæt en affaldspose på skinnen. Skinnen kan svinges ud imod brugeren, hvorved det bliver lettere at skifte posen. 2. Når posen er sat på, skal skinnen svinges tilbage på plads under åbningen i affaldsbakken. 3. Hvis der ikke benyttes nogen affaldspose, skal låget anbringes over åbningen i affaldsbakken som vist nedenfor. 4. Fastgør affaldsbakken korrekt på AutoSection. Tilslutning af pedalen Anbring pedalen under arbejdsbordet. Før kablet op på bordet, og slut stikket til den runde bøsning i instrumentets bagpanel (figur 2E). Stik til pedal Pedal Figur 2E Skive, flange Beslag til affaldspose Skive, flad Skive, låsend Fingerskrue Sammensæt komponenterne i den viste rækkefølge. Stram fingerskruen pr. håndkraft, så beslaget til affaldsposen kan svinges ubesværet ud, og det er hurtigere at skifte affaldsposen. Figur 2C Side 15

18 2. INSTALLATION Strømtilslutning 1. Slut den medfølgende vekselstrømsledning til den tilhørende bøsning, og lås clipsen fast bag stikket på bagsiden af instrumentet. Slut derefter det 3-benede vekselstrømsstik til en jordet stikkontakt (figur 2F). TÆND/SLUK-kontakt (bagsiden af enheden) 2. Løsn fastspændingspladen ved at dreje låsehåndtaget væk fra fastspændingspladen. 3. Tryk fra den ene ende af knivbladsadapteren, og skub den forsigtigt ud under fastspændingspladen. Opbevar knivbladsadapteren med de to skruer til fremtidig brug Klargøring af tilpasningsanordningen Strømledning og clips Figur 2F Automatisk tilpasning AutoSection kan automatisk tilpasse skærefladen på vævsblokken til æggen på kniven, hvilket sker ved hjælp af en 3D-blokholder og sensorpladen (figur 2G). BEMÆRK: Brug en blød børste til at fjerne eventuelle paraffinrester fra sensorpladens overflade. Brug en fnugfri klud med alkohol til forsigtigt at fjerne eventuelle fastsiddende ansamlinger på overfladen. Sensorplade til tilpasning 2. TÆND AutoSection ved at trykke TÆND/SLUKkontakten på bagpanelet til positionen ON. 3. Anbring fjernbetjeningen i docking-stationen. Kontroller, at den gule opladnings-led på fjernbetjeningen er TÆNDT, så fjernbetjeningen lades op Ændring af knivholderen Knivholderen er allerede monteret på instrumentet, og den er konfigureret, så den passer til både høje og lave engangsknivblade. Der medfølger en knivbladsadapter. Hvis der benyttes knive med høj profil, skal knivbladsadapteren fjernes. Afmontering af knivbladsadapteren BEMÆRK: Knivbladsadapteren holdes på plads med to små skruer. BEMÆRK: Skruerne er 3,175 mm (1/8 tomme) lange og kan meget nemt falde af, efter at de er løsnet. 1. Fjern forsigtigt de to skruer, der holder knivbladsadapteren, ved hjælp af en stjerneskruetrækker #0. Tilpasningsanordning Figur 2G OBS: Ved rengøring af sensorpladens overflade er det kun nødvendigt at udøve et tryk på 2,28 kg (5 lbs) for at fjerne eventuelle paraffinansamlinger. Overdreven kraftanvendelse kan beskadige den indvendige mekanisme i instrumentet. Side 16

19 3. BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER 3.1 Generelle oplysninger Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom giver mulighed for at tilpasse et antal systemindstillinger og konfigurere visse driftsparametre, så de egner sig til de specifikke behov i den pågældende installation. AutoSection-menuen giver mulighed for visning og tilpasning af de aktuelle systemparametre. Dette afsnit beskriver procedurerne for indledende konfiguration af systemindstillingerne på Tissue-Tek AutoSection. Hvor det er relevant, er fabrikkens standardindstillinger for hver parameter angivet. Udfør følgende opsætningsprocedurer, før systemet bruges første gang. Disse procedurer kan også udføres efter behov for at nulstille systemindstillingerne, tilføje eller slette systembrugere osv Statusikoner Figur 3B Håndsvinget ulåst. 3.2 Adgang til menuen Menuen i Tissue-Tek AutoSection består af tre sæt sider med faner, som giver adgang til undermenuerne Trim, Skær, Vælg preset, Manuel, Preset adgang, Bruger, Sakura, Gem system og Versioner. Tryk på pileikonerne og for at navigere fra ét skærmbillede til det næste (figur 3A). BEMÆRK: LÅS-ikonet er en funktionstast. Brugeren skal trykke på tasten med LÅS-ikonet for at låse AutoSection. BEMÆRK: LÅS-ikonet er tilgængeligt på siderne Trim, Skær, Preset, og Manuel (figur 3A). Håndsvinget er låst. Indikator til trådløs fjernbetjening: Et grønt ikon indikerer, at den trådløse fjernbetjening kommunikerer med instrumentet. Et gråt ikon indikerer, at der ikke kommunikeres med fjernbetjeningen. Fjernbetjeningsikonet er gråt, når fjernbetjeningen er slukket. Fjernbetjeningsikonet er krydset over, når fjernbetjeningen er deaktiveret fra brugerfladen. Indikator for fjernbetjeningens batteri: Lader op (med et lyn over det grønne batterisymbol) GRØN (>90 % kapacitet), GUL (>10 % og <90 % kapacitet) RØD (<10 % kapacitet) Figur 3A Brugeren skal trykke på tasten med OPLÅS-ikonet for at låse AutoSection op (figur 3B). Indikator for lydstyrke: Indikerer status for højtaleren. Når højtalerstyrken er indstillet til nul, indeholder ikonet et grafikelement for "deaktiveret" (rød cirkel og diagonal linje). Side 17

20 3. BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER Bjælke til afstand mellem blokholder og knivblad: Angiver en relativ afstand mellem blokholderen og knivbladet. Når blokholderen flyttes tættere på knivbladet, bliver bjælken kortere. Når blokholderen er tæt på knivbladet, bliver bjælken gul for at advare brugeren om, at knivbladet er tæt på. Når en vilkårlig del af blokholderen er inden for 50 µm fra knivbladet, bliver bjælken rød, og blokholderen trækkes automatisk tilbage til bageste vandrette udgangsposition. Preset-indstillinger Bloktyper: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Skæretykkelse: 0,5 100 µm Trimmetykkelse: µm Tilb.-trækafstand: µm Fanen Preset adgang Konfiguration af fanen Preset adgang Fanen Preset adgang bruges til at konfigurere og opsætte protokoller (presets) på Tissue-Tek AutoSection. Presets er gemte genveje til bestemte kassettetyper. Disse benyttes til at oprette skæreprotokoller i instrumentsoftwaren. En protokol er et skæreprogram med op til 16 trin. Trin og protokoller skal konfigureres, inden systemet tages i brug. Sådan åbnes fanen Preset adgang: 1. Tryk på ikonet. 2. Vælg fanen Preset adgang for at få vist siden til indtastning af presets (protokoller) (figur 3C). Figur 3C Skære-hastighed: Trimmehastighed: Tilb.-trækhastighed: Protokoltrin: mm/sek mm/sek mm/sek. Op til 16 trin Tilpas- Udfører en tilpasning. Tilpasser blokkens skæreflade parallelt i forhold til knivbladet og placerer blokken ved knivbladet, så den er klar til skæring. Berør- Berører følepladen, men tilpasser ikke skæresiden af blokken med knivbladet, og placerer blokken ved bladet, klar til at blive skåret. Tilskæring- Tilskærer automatisk den specifikke Paraform- eller Uni-Cassette i overensstemmelse med den tilskæringstykkelse og -hastighed, der er fastlagt fra fabrikken. Disse parametre kan ikke redigeres af brugeren. Trim- Anvender brugerprogrammeret trimmetykkelse til et programmeret antal trimmesnit, Kontinuerlige trim- Starter med den brugerprogrammerbare trimmetykkelse og kører, indtil brugeren standser funktionen. Skær- Anvender brugerprogrammerbar snittykkelse til et programmerbart antal snit, Kontinuerlige snit- Anvender brugerprogrammerbar snittykkelse og kører, indtil brugeren stopper funktionen. Tilføj trim- Åbner en dialogboks med mulighed for at fortsætte trimning. Når funktionen er aktiveret, trimmes der kontinuerligt, indtil brugeren stopper funktionen. Side 18

21 Tilføj snit- Åbner en dialogboks med mulighed for at fortsætte skæringen. Når funktionen er aktiveret, skæres der kontinuerligt, indtil brugeren stopper funktionen. Niveau- Skærer en brugerdefineret tykkelse ind i blokken. Snittene skæres i trin à 10 µm (83 µm vil eksempelvis blive udført med 8 snit à 10 µm og 1 snit à 3 µm). Pause- Holder pause, indtil brugeren trykker på genoptagtasten. Tidsbestemt pause- Brugeren vælger pausens varighed (f.eks. 30 sekunder), og protokollen fortsættes, når det valgte tidsrum er udløbet. Brugeren kan trykke på tasten GENOPTAG for at afbryde pausen tidligere og starte den næste funktion med det samme. I de sidste 3 sekunder af trinnet tidsbegrænset pause lyder der akustiske alarmer (bip, bip, bip og bip bip bip) for at advare brugeren om, at mikrotomen kan sætte sig i bevægelse. Gå til protokoltrin #- Går til et allerede programmeret protokoltrin. På den måde kan operatøren indbygge sløjfer i protokollerne. Træk tilb.- Helt tilbage ift. knivbladet. Bip- Akustisk bip (instrumentet har 3 biptyper). Lydstyrken kan programmeres i brugerindstillingerne. Udført- Slut på protokollen. 4. Tryk på tasterne og i højre side for at rulle igennem de tilgængelige protokoller (protokol 0 9 og A F). 5. Når den ønskede protokol er valgt, skal du trykke på tasten VALG for at ændre protokolindstillingerne. 6. Brug tasterne og til at rulle igennem listen over protokolfunktioner: Bloktype Skæretykkelse Trimmetykkelse Tilbagetræk afstand Skærehastighed Trimmehastighed Tilbagetræk hastighed Protokoltrin BEMÆRK: Hvis du vil ændre en talværdi, skal du trykke imellem tasterne og for at få vist taltastaturet (figur 3E). Oprettelse af en protokol (Preset) BEMÆRK: Der er ikke nogen GEM-tast. Softwaren gemmer automatisk det sidste tastetryk. 1. Tryk på ikonet i hovedskærmbilledet. 2. Tryk på fanen Preset adgang. 3. Tryk på tasten PRESET (figur 3D). Figur 3D Figur 3E 7. Tryk på tasten BLOKTYPE for at ændre bloktypen. 8. Brug tasterne og til at vælge bloktypen blandt følgende valgmuligheder: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Side 19

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere