2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA"

Transkript

1 Automatisk mikrotom

2 Brandnavne på produkter, der er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. og Sakura Finetek Europe B.V., fremgår nedenfor: Accu-Edge Paraform Sakura Tissue-Tek Tissue-Tek AutoSection Uni-Cassette Andre varemærker, der henvises til i denne brugermanual: Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation PARA/Gard er et varemærke tilhørende Triangle Biomedical Sciences, Inc Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA Fremstillet for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Revideret 23. februar Rev.B

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 1.1 Anvendelse Generel beskrivelse Sikkerhedsanvisninger Symboler Sikkerhedsforanstaltninger Advarsler Fare for elektrisk stød Sikkerhedsfunktioner Fysiske egenskaber Komponenter og illustrationer Brugerflade Trådløs fjernbetjening Specifikationer Sikkerhedsstandarder INSTALLATION 2.1 Generelle oplysninger Omgivelsesfaktorer Udpakning Tjekliste til udpakning Placering af instrumentet Placering af tilbehøret Ændring af knivholderen Klargøring af tilpasningsanordningen BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER 3.1 Generelle oplysninger Adgang til menuen Statusikoner Fanen Preset adgang Fanen Preset Fanen Trim Fanen Skære Fanen Manuel Fanen Bruger Fanen Sakura Side - 1 -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Fanen System gem Indstil blokforskydning Fanen Versioner Trådløs fjernbetjening Aktivering af fjernbetjeningen (ON) Deaktivering af fjernbetjeningen (OFF) BRUGERVEJLEDNING 4.1 Betjeningsprincipper Isætning/udtagning af vævsblokke Universel blokholder Isætning af knivbladet Isætning af engangsknivblade i knivholderen Brugerflade Rutinemæssig betjening Valg af en protokol Trimning/forskæring af en blok Trimning af en blok Skæring af snit Skæring af en Uni- eller Paraform-kassette Manuel betjening Manuel skæring VEDLIGEHOLDELSE AF INSTRUMENTET 5.1 Generelle oplysninger Daglig vedligeholdelse Årlig vedligeholdelse Udvendige overflader Rengøring af AutoSection Rengøring af knivholderen TROUBLESHOOTING 6.1 Generelle fejlsøgningsprocedurer Fejlsøgningsdiagram SERVICE 7.1 Serviceinformation Hvis der opstår et problem med instrumentet Servicetelefonnumre Side - 2 -

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 7.2 Tilbehørsartikler PROTOKOL-REDIGERINGSPROGRAM 8.1 Redigeringsprogram til protokoller Åbning af en fil Oprettelse eller redigering af en protokol Reetablering af en protokol Kopiering af en protokol Sletning af ændringer i en protokol Indlæsning af en protokol fra USB Lagring af en protokol til USB PROTOKOLARK 9.1 AutoSection-protokolark Side - 3 -

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Side - 4 -

7 1. INTRODUKTION 1.1 Anvendelse Tissue-Tek AutoSection er designet med henblik på skæring af paraffinindstøbte humane og animalske vævsprøver. Instrumentet, som er en del af histopatologi-processen, er beregnet til at lette patologens in vitro-undersøgelser af humant og animalsk væv med henblik på morfologiske forandringer. 1.2 Generel beskrivelse Tissue-Tek AutoSection er en komplet, fuldautomatisk mikrotom, der anvendes til skæring af paraffinindstøbte vævsprøver. AutoSection er udstyret med en 4,3-tommer farvetouchskærm til programmering og overvågning. Den kan programmeres med op til 16 forskellige protokoller (presets), som er samlinger af definerede trin, der benyttes til oprettelse af en protokol. AutoSection har kapacitet til lagring af op til 16 protokoller til skæring. 1.3 Sikkerhedsanvisninger Denne brugermanual til den automatiske Tissue-Tek AutoSection-mikrotom omfatter vigtige anvisninger og oplysninger angående sikkerheden ved betjening og vedligeholdelsen af instrumentet. Det er vigtigt at læse brugermanualen omhyggeligt, før arbejdet med instrumentet påbegyndes første gang, og at manualen altid opbevares ved instrumentet. Brugeren skal altid overholde instruktionerne og advarslerne i denne brugermanual og på selve instrumentet for at garantere sikker drift: Symboler Tilsidesættelse af disse anvisninger kan resultere i en ulykke, personskade, skader på instrumentet eller skade på tilbehørsudstyr. OBS: Fare for elektrisk stød. Afbryd altid elledningen, før der udføres servicearbejde. Service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Åbn ikke denne indkapsling, da det medfører risiko for elektrisk stød. BEMÆRK: Sikkerhedsanordningerne, der er installeret på både instrumentet og tilbehøret, må hverken fjernes eller ændres. Kun autoriserede og kvalificerede personer må have adgang til instrumentets indre komponenter og reparere disse. De sikkerhedsanordninger, som producenten har installeret på dette instrument, udgør kun grundlaget for forebyggelse af ulykker. Det primære ansvar for drift uden ulykker ligger først og fremmest hos den institution, der ejer instrumentet, dernæst også hos de personer, som bruger, efterser og reparerer instrumentet. 1.4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK er anvendt i denne manual til at kategorisere mulige risici eller nyttig information iht. nedenstående: ADVARSEL Angiver en potentiel risiko, hvor manglende efterlevelse af anvisningerne kan medføre alvorlige personskader på brugeren og/eller andet personale. FORSIGTIG Angiver en potentiel risiko, hvor manglende efterlevelse af anvisningerne kan medføre skader på Tissue-Tek AutoSection og/eller anden ejendom. BEMÆRK Angiver en påmindelse eller anden nyttig information. ADVARSEL: Dette symbol med advarselstrekanten på instrumentet og i manualen indikerer, at de korrekte betjeningsanvisninger (i henhold til denne manual) skal følges og overholdes ved betjening eller udskiftning af det markerede emne. Side 5

8 1. INTRODUKTION Advarsler SIKKERHEDSANORDNINGERNE, DER ER INSTALLERET PÅ BÅDE APPARATET OG TILBEHØRET, MÅ IKKE FJERNES ELLER ÆNDRES. KUN AUTORISEREDE OG KVALIFICEREDE PERSONER MÅ HAVE ADGANG TIL INSTRUMENTETS INDRE KOMPONENTER OG REPARERE DISSE. LÅS ALTID HÅNDSVINGET, OG TILDÆK KNIVSÆGGEN VED HJÆLP AF KNIVBLADSAFSKÆRMNINGEN, INDEN HÅNDTERING AF KNIVBLADET ELLER VÆVSBLOKKEN, UDSKIFTNING AF VÆVSBLOKKEN, ELLER NÅR INSTRUMENTET IKKE ER I BRUG. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER SKAL VEDLIGEHOLDES ELLER REPARERES AF BRUGEREN. DER FOREKOMMER FARLIGE, HØJE SPÆNDINGSNIVEAUER INDVENDIGT I ENHEDEN, OG KUN AUTORISEREDE SAKURA FINETEK- SERVICETEKNIKERE MÅ ÅBNE ENHEDEN. RISIKO FOR AT KOMME I KLEMME! TRYK IKKE PÅ DE BLØDE FORRESTE STOFAFSKÆRMNINGER, DER ER ANBRAGT OVER OG UNDER BLOKHOLDEREN. BØRST FORSIGTIGT SKÆRERESTER VÆK FRA AFSKÆRMNINGERNE, MEN KUN NÅR MIKROTOMEN IKKE ER I BEVÆGELSE. BRUG AF DETTE INSTRUMENT PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER SPECIFICERET, KAN FORÅRSAGE SKADE ELLER KVÆSTELSER. SIKKER BETJENING AF AUTOSECTION KRÆVER, AT MIKROTOMEN ER JORDET VIA JORDKLEMMEN PÅ EN60320-VEKSELSTRØMSTIKKET TIL ELNETFORSYNINGEN. BRUG ALDRIG 2-BENEDE STIK, OG OMGÅ IKKE PÅ ANDEN MÅDE DET 3-BENEDE JORDSTIK Sikkerhedsfunktioner Den automatiske Tissue-Tek AutoSection-mikrotom er udstyret med flere sikkerhedsfunktioner, der medvirker til at beskytte brugeren og instrumentet. Instrumentet har en rød nødstopknap, som afbryder samtlige bevægelser på instrumentet omgående. Pedalen er beregnet til at afbryde alle aktive bevægelseskommandoer, når der trædes på den. Pedalen har en rød indkapsling for at forhindre utilsigtet aktivering. Knivholderen er udformet med henblik på at minimere udsættelse for knivsæggen, og en rød knivbladsafskærmning kan, såfremt den benyttes, indikere fare ved kniven og beskytte brugeren imod utilsigtet kontakt med æggen på knivbladet og deraf følgende personskade. I tilfælde af strømsvigt vil instrumentets sikkerhedsbremse automatisk blive aktiveret for at forhindre mikrotomen i at falde. Den interne flashhukommelse vil bibeholde instrumentets indstillinger og automatisk gendanne alle gemte indstillinger. Der er integreret akustiske alarmer, som aktiveres af forskellige årsager. AutoSection-softwaren og fjernbetjeningen kan låses via touchskærmen for at forhindre utilsigtede aktiveringer, mens der arbejdes med instrumentet. Det er også muligt at deaktivere den trådløse fjernbetjening. Ved manuel betjening kan låsefunktionen benyttes til at låse håndsvinget og forhindre bevægelser af mikrotomen Fare for elektrisk stød KONTROLLER, AT JORDKLEMMEN ER KORREKT OG STABILT FORBUNDET MED EN JORDET STIKKONTAKT. Side 6

9 1.5 Fysiske egenskaber Komponenter og illustrationer AutoSection-mikrotomen består af følgende overordnede komponenter (figur 1A): Figur 1A a LCD-touchskærm Indeholder de betjeningselementer og indikatorer, der er nødvendige for at programmere og betjene instrumentet. Touchskærmen indeholder en brugerflade med faner til trimning, skæring, valg af protokol og manuelle valg. b Trådløs fjernbetjening Indeholder de betjeningselementer og indikatorer, der er nødvendige til betjening af instrumentet ved hjælp af Bluetooth -teknologi. c Manuelt håndsving I manuel tilstand kan håndsvinget bruges til at bevæge mikrotomens blokholder op og ned. d Blokholderens låsehåndtag Åbner og lukker 3D-blokholderen og låser kassetterne på plads. e Nødstop Stopper instrumentet omgående. NØDSTOPknappen nulstilles ved at dreje den røde knap, så den springer ud og vender tilbage til den oprindelige position. Når EMOtasten nulstilles, returnerer AutoSection automatisk blokholderen til udgangspositionen og anbringer mikrotomen i en sikker og brugsklar position. f 3D-blokholder/vævsprøveholder Blokholderen passer til alle kassettetyper inkl. Tissue-Tek Paraform og Uni-Cassette. Blokke kan isættes vandret eller lodret. Side 7

10 1. INTRODUKTION g Knivholder En knivholder med fast vinkel er konfigureret til fastgørelse af knivblade med enten høj eller lav profil ved hjælp af en adapter. Adapteren kan afmonteres eller monteres når som helst, så den passer til begge knivbladshøjder. Optimal præcision kræver, at AutoSection genkalibreres, når der skiftes knivbladstype. h Affaldsbakke Affaldsbakken og Tissue-Tek -mikrotom-affaldsposen (produktkode #4658) opsamler paraffinrester under skæringen. IKKE VIST: Fodpedal Kun en stoppemekanisme. Det giver brugeren mulighed for, i forbindelse med trimning og skæring, at bruge begge hænder samtidigt til håndtering af vævssnittene. Sensorplade Tissue-Tek AutoSection omfatter en patenteret tilpasningsfunktion og en motoriseret 3D-blokholder, som muliggør automatisk tilpasning af skærefladen af paraffinblokken i forhold til æggen på knivbladet og dermed automatisk grovskæring, trimning og skæring. Et elektronisk (Drive-by-Wire) håndsving muliggør konventionel betjening af mikrotomen. Figur 1B Brugerflade Kontakt og ledning til strøm (figur 1B): Kontakten og ledningen til strøm er anbragt på bagsiden af instrumentet i venstre side. Ledningen benyttes til tilslutning af instrumentet til strømforsyningen (elnettet). Ledningen skal sluttes til en korrekt jordet stikkontakt med vekselstrøm. Eksternt interface (figur 1C): 1. USB-port (til opgradering af firmware og overførsel af protokoller. Udføres af brugere med administratorrettigheder) 2. Pedal, 6,35 mm-bøsning (1/4-tomme) 3. DB9 seriel port (kun service) 4. RJ11-netværksport (kun service) Figur 1C 2 Side 8

11 1.5.3 Trådløs fjernbetjening Ikoner på fjernbetjeningen Tissue-Tek Paraform -kassettetypeindikator: Den tændte cirkel indikerer den kassettetype, der i øjeblikket er valgt til skæring x13 13 mm x 13 mm Paraform eller Uni- Cassette 2. 25x20 14 mm x 20 mm Biopsy Paraform eller Uni-Cassette 3. 35x25 35 mm x 25 mm Standard Paraform eller Uni-Cassette mm Maks. kassettestørrelse Bluetooth tændt/slukket-indikator: Indikatoren lyser, når fjernbetjeningen kommunikerer med AutoSection-instrumentet. Indikatorer for fjernbetjeningens batteristatus og opladningsstatus: 1. LED TÆNDT (>90 % kapacitet,) 2. LED blinker langsomt (>10 % og < 90 %) 3. LED blinker hurtigt (< 10 % kapacitet) Den anden batteriindikator lyser gult, når fjernbetjeningens batteri er forbundet med opladeren og oplades aktivt. Vandret bevægelse af blokholderen, til tilbagetrækning og fremføring: Flytter blokholderen bort (tilbagetrækning) fra knivholderen eller frem (fremføring) mod knivholderen. Tasterne til BEVÆGELSE udfører kontinuerlig bevægelse, når de holdes nede. Den vandrette bevægelsesafstand er baseret på de aktuelle indstillinger for skære- og trimmetykkelse. Figur 1D Betjeningskontrol til trimme- og skærehastighed: Tryk på KANINEN for at øge trimme- eller skærehastigheden, eller tryk på SKILDPADDEN for at reducere trimme- eller skærehastigheden. Brugerne kan tilpasse hastigheden under kontinuerlig trimning eller skæring ved hjælp af fjernbetjeningen. Betjeningskontrol og indikator til valg af protokol (preset): Brug tasterne og til at vælge en protokol (preset). Displayet angiver den aktuelt valgte protokol med tallene fra 0 til 9 (for protokollerne fra 0 til 9) og A til F (for protokollerne fra 10 til 15). Hvis der ikke er valgt eller ændret nogen protokol, Side 9

12 1. INTRODUKTION vil displayet være tomt. Det blinkende decimalpunkt giver visuel indikation af, at fjernbetjeningen fungerer korrekt. Start protokol: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte en protokol. Pause protokol: Afbryder den igangværende protokol midlertidigt. Tilpas: Tryk, og hold nede, indtil det andet bip lyder, for at tilpasse blokkens skæreflade efter æggen på kniven. Tilpas og forskær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at udføre tilpasning og grovskæring. Tryk igen for at stoppe funktionen. Trim: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte kontinuerlig trimning. Tryk igen for at stoppe funktionen. Centrerer den automatiske 3D-blokholder: Flytter blokholderen til midterposition. Tilpas og skær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte tilpasning og kontinuerlig skæring. Tryk igen for at stoppe. Skær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte kontinuerlig skæring. Tryk igen for at stoppe. Skift mellem skære- eller trimmetykkelse, mens der udføres kontinuerlig skæring. Den gule LED i det øverste venstre hjørne af tasten lyser for at indikere, at der arbejdes med skæretykkelse. Den røde LED i nederste højre hjørne af tasten lyser for at indikere, at der arbejdes med trimmetykkelse. Side 10

13 1.6 Specifikationer Produktkode Navn/beskrivelse 5000 Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Generelle krav til vekselstrømforsyning 100 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 8,2 ampere 115 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 7,1 ampere 230 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 4,1 ampere Mål B x D x H: Vægt 55 kg (121 lbs) Krav til omgivelserne 38 x 67 x 44 cm (15 x 26,4 x 17,4 tommer) Driftsbetingelser: Temperatur: 10 C til 40 C (50 F til 104 F) Relativ luftfugtighed: % (ikke-kondenserende) Opbevaringsforhold: Temperatur: -20 C til 65 C (-4 F til 149 F) Relativ luftfugtighed: % (ikkekondenserende) Miljøindvirkninger Støjniveau: 60 db(a) på 1 meters afstand Varmeafgivelse: 820 BTUh Mikrotomspecifikationer Snittykkelse: 0,5 100 µm Trimmetykkelse: 1,0 200 µm Tilbagetrækningsafstand: Ingen tilbagetrækning, µm Skærehastighed: mm/sekund Trimningshastighed: mm/sekund Maksimal prøvestørrelse: 60 x 60 mm Maksimal lodret vandring: Maksimal vandret vandring: 122 mm (4,8 tommer) 10 mm (0,39 tommer) Specifikationer på motordrevet blokholder Lodrette og vandrette aksetilpasningsintervaller: +/- 4 Vinkelopløsning: 0.05 Specifikationer på tilpasningsanordning Tilpasning i forhold til æggen på kniven: +/ Tilpasningsafstand til kniven: +/-10 µm Specifikationer på fjernbetjeningsbatterier IEC overensstemmende mah genopladelige NiMH-batterier (der skal bruges 4 batterier) Instrumentets forventede levetid Syv (7) år 1.7 Sikkerhedsstandarder Instrumentet er fremstillet og testet i henhold til følgende sikkerhedsregulativer angående elektrisk kontrolmåling, styring og laboratorieudstyr: UL , CAN/CSA C22.2 # , CAN/CSA C22.2 # IEC :2001, IEC , EMC Stemmer overens med kravene i The Pharmaceutical Affaires Law (Japan); CE-registeret i overensstemmelse med kravene i EMC-direktivet, LV-direktivet i Europa, direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, RoHS. Side 11

14 1. INTRODUKTION Side 12

15 2. INSTALLATION 2.1 Generelle oplysninger Dette afsnit indeholder detaljerede anvisninger vedr. installation og konfiguration af Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom. Installationstrinnene skal følges nøje for at sikre hensigtsmæssig funktion og drift. Læs denne brugermanual omhyggeligt, før arbejdet med instrumentet påbegyndes. Følg alle anvisningerne omhyggeligt. Tissue-Tek AutoSection er et præcisionsinstrument, og det skal behandles som sådan. Hvis instrumentet udsættes for hårdhændet behandling eller fald, vil dette forårsage forstyrrelser eller beskadige de indvendige komponenter. Behandl altid instrumentet med omhu. Vælg en placering med tilstrækkelig fri plads omkring instrumentet. Der skal være tilstrækkeligt arbejdsrum foran og ved siden af instrumentet. 2.2 Omgivelsesfaktorer 2.3 Udpakning Instrumentet må kun transporteres i opret stilling i en specielt udformet kasse. Udpak AutoSection i overensstemmelse med anvisningerne i den medfølgende udpakningsvejledning, der er anbragt udvendigt på forsendelseskassen. ADVARSLER: DEN SAMLEDE VÆGT INKL. KASSEN ER CA. 85 KG (187 LBS). DETTE INSTRUMENT VEJER 55 KG (121 LBS). DER SKAL MINDST TO PERSONER TIL AF LØFTE OG TRANSPORTERE INSTRUMENTET. LØFT INSTRUMENTET I DE DERTIL UDFORMEDE FORDYBNINGER, DER ER BESKREVET I UDPAKNINGSVEJLEDNINGEN. LØFT ALDRIG INSTRUMENTET I BLOKHOLDEREN ELLER HÅNDSVINGET. For alle følsomme elektroniske instrumenter gælder det, at længerevarende udsættelse for høj luftfugtighed og ekstreme temperaturer skal undgås. Temperatur og luftfugtighed skal holdes forholdsvis konstant. Omgivelsestemperaturen for et instrument i drift skal være 10 ºC til 40 ºC (50 ºF til 104 ºF). Luftfugtigheden under drift skal være % relativ luftfugtighed. Side 13

16 2. INSTALLATION Tjekliste til udpakning Kontroller, at alt tilbehøret er leveret sammen med instrumentet. Delnumme r Detalje 5000 Instrument Modul Forsendelsessæt En del af 4658 Forsendelsessæt Beskrivelse Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Trådløs Bluetooth - fjernbetjening Affaldsposer (1 pakke) 2.4 Placering af instrumentet Anbring instrumentet på et sikkert og stabilt laboratoriebord med en plan overflade, minimal vibration, og som kan bære mere end 75 kg (160 lbs). Det anbefales at overholde et fri område på 7,5 cm (3 tommer) hele vejen rundt om instrumentet. Dette sikrer uhindret adgang til håndsvinget på højre side af instrumentet. Området skal være ventileret effektivt for at forhindre udsættelse for ekstreme udsving i temperatur og luftfugtighed. Området skal være rent og støvfrit. Sørg for, at opstillingsstedet er i nærheden af en stikkontakt, som opfylder de elektriske krav, der fremgår af typemærkaten på instrumentets højre side. Stikkontakten skal være jordet, og den må kun anvendes til dette instrument. En del af 7089 Forsendelsessæt Forsendelsessæt Bakke Låg Clips Bolt Skive, låsende Skive, flad Skive, flange Accu-Edge - lavprofilknivblade til mikrotom (1 pakke) Pedal med rød beskyttelsesbeklædning Affaldsbakke med låg Ophængsskinner til affaldspose Placering af tilbehøret Installation af den nederste affaldsbakke 1. Kontroller, at de forreste to gummifødder på AutoSection hviler på bordet (figur 2A) Forsendelsessæt Elledning Figur 2A Forsendelsessæt Brugermanual Bakke Vejledning Nederste affaldsbakke og vejledning Side 14

17 2. Sæt den nederste affaldsbakke under mikrotomen (figur 2B). Affaldsbakk Låg Figur 2D Figur 2B Saml affaldsbakken og skinnen til affaldsposen (figur 2C og 2D) 1. Sæt en affaldspose på skinnen. Skinnen kan svinges ud imod brugeren, hvorved det bliver lettere at skifte posen. 2. Når posen er sat på, skal skinnen svinges tilbage på plads under åbningen i affaldsbakken. 3. Hvis der ikke benyttes nogen affaldspose, skal låget anbringes over åbningen i affaldsbakken som vist nedenfor. 4. Fastgør affaldsbakken korrekt på AutoSection. Tilslutning af pedalen Anbring pedalen under arbejdsbordet. Før kablet op på bordet, og slut stikket til den runde bøsning i instrumentets bagpanel (figur 2E). Stik til pedal Pedal Figur 2E Skive, flange Beslag til affaldspose Skive, flad Skive, låsend Fingerskrue Sammensæt komponenterne i den viste rækkefølge. Stram fingerskruen pr. håndkraft, så beslaget til affaldsposen kan svinges ubesværet ud, og det er hurtigere at skifte affaldsposen. Figur 2C Side 15

18 2. INSTALLATION Strømtilslutning 1. Slut den medfølgende vekselstrømsledning til den tilhørende bøsning, og lås clipsen fast bag stikket på bagsiden af instrumentet. Slut derefter det 3-benede vekselstrømsstik til en jordet stikkontakt (figur 2F). TÆND/SLUK-kontakt (bagsiden af enheden) 2. Løsn fastspændingspladen ved at dreje låsehåndtaget væk fra fastspændingspladen. 3. Tryk fra den ene ende af knivbladsadapteren, og skub den forsigtigt ud under fastspændingspladen. Opbevar knivbladsadapteren med de to skruer til fremtidig brug Klargøring af tilpasningsanordningen Strømledning og clips Figur 2F Automatisk tilpasning AutoSection kan automatisk tilpasse skærefladen på vævsblokken til æggen på kniven, hvilket sker ved hjælp af en 3D-blokholder og sensorpladen (figur 2G). BEMÆRK: Brug en blød børste til at fjerne eventuelle paraffinrester fra sensorpladens overflade. Brug en fnugfri klud med alkohol til forsigtigt at fjerne eventuelle fastsiddende ansamlinger på overfladen. Sensorplade til tilpasning 2. TÆND AutoSection ved at trykke TÆND/SLUKkontakten på bagpanelet til positionen ON. 3. Anbring fjernbetjeningen i docking-stationen. Kontroller, at den gule opladnings-led på fjernbetjeningen er TÆNDT, så fjernbetjeningen lades op Ændring af knivholderen Knivholderen er allerede monteret på instrumentet, og den er konfigureret, så den passer til både høje og lave engangsknivblade. Der medfølger en knivbladsadapter. Hvis der benyttes knive med høj profil, skal knivbladsadapteren fjernes. Afmontering af knivbladsadapteren BEMÆRK: Knivbladsadapteren holdes på plads med to små skruer. BEMÆRK: Skruerne er 3,175 mm (1/8 tomme) lange og kan meget nemt falde af, efter at de er løsnet. 1. Fjern forsigtigt de to skruer, der holder knivbladsadapteren, ved hjælp af en stjerneskruetrækker #0. Tilpasningsanordning Figur 2G OBS: Ved rengøring af sensorpladens overflade er det kun nødvendigt at udøve et tryk på 2,28 kg (5 lbs) for at fjerne eventuelle paraffinansamlinger. Overdreven kraftanvendelse kan beskadige den indvendige mekanisme i instrumentet. Side 16

19 3. BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER 3.1 Generelle oplysninger Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom giver mulighed for at tilpasse et antal systemindstillinger og konfigurere visse driftsparametre, så de egner sig til de specifikke behov i den pågældende installation. AutoSection-menuen giver mulighed for visning og tilpasning af de aktuelle systemparametre. Dette afsnit beskriver procedurerne for indledende konfiguration af systemindstillingerne på Tissue-Tek AutoSection. Hvor det er relevant, er fabrikkens standardindstillinger for hver parameter angivet. Udfør følgende opsætningsprocedurer, før systemet bruges første gang. Disse procedurer kan også udføres efter behov for at nulstille systemindstillingerne, tilføje eller slette systembrugere osv Statusikoner Figur 3B Håndsvinget ulåst. 3.2 Adgang til menuen Menuen i Tissue-Tek AutoSection består af tre sæt sider med faner, som giver adgang til undermenuerne Trim, Skær, Vælg preset, Manuel, Preset adgang, Bruger, Sakura, Gem system og Versioner. Tryk på pileikonerne og for at navigere fra ét skærmbillede til det næste (figur 3A). BEMÆRK: LÅS-ikonet er en funktionstast. Brugeren skal trykke på tasten med LÅS-ikonet for at låse AutoSection. BEMÆRK: LÅS-ikonet er tilgængeligt på siderne Trim, Skær, Preset, og Manuel (figur 3A). Håndsvinget er låst. Indikator til trådløs fjernbetjening: Et grønt ikon indikerer, at den trådløse fjernbetjening kommunikerer med instrumentet. Et gråt ikon indikerer, at der ikke kommunikeres med fjernbetjeningen. Fjernbetjeningsikonet er gråt, når fjernbetjeningen er slukket. Fjernbetjeningsikonet er krydset over, når fjernbetjeningen er deaktiveret fra brugerfladen. Indikator for fjernbetjeningens batteri: Lader op (med et lyn over det grønne batterisymbol) GRØN (>90 % kapacitet), GUL (>10 % og <90 % kapacitet) RØD (<10 % kapacitet) Figur 3A Brugeren skal trykke på tasten med OPLÅS-ikonet for at låse AutoSection op (figur 3B). Indikator for lydstyrke: Indikerer status for højtaleren. Når højtalerstyrken er indstillet til nul, indeholder ikonet et grafikelement for "deaktiveret" (rød cirkel og diagonal linje). Side 17

20 3. BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER Bjælke til afstand mellem blokholder og knivblad: Angiver en relativ afstand mellem blokholderen og knivbladet. Når blokholderen flyttes tættere på knivbladet, bliver bjælken kortere. Når blokholderen er tæt på knivbladet, bliver bjælken gul for at advare brugeren om, at knivbladet er tæt på. Når en vilkårlig del af blokholderen er inden for 50 µm fra knivbladet, bliver bjælken rød, og blokholderen trækkes automatisk tilbage til bageste vandrette udgangsposition. Preset-indstillinger Bloktyper: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Skæretykkelse: 0,5 100 µm Trimmetykkelse: µm Tilb.-trækafstand: µm Fanen Preset adgang Konfiguration af fanen Preset adgang Fanen Preset adgang bruges til at konfigurere og opsætte protokoller (presets) på Tissue-Tek AutoSection. Presets er gemte genveje til bestemte kassettetyper. Disse benyttes til at oprette skæreprotokoller i instrumentsoftwaren. En protokol er et skæreprogram med op til 16 trin. Trin og protokoller skal konfigureres, inden systemet tages i brug. Sådan åbnes fanen Preset adgang: 1. Tryk på ikonet. 2. Vælg fanen Preset adgang for at få vist siden til indtastning af presets (protokoller) (figur 3C). Figur 3C Skære-hastighed: Trimmehastighed: Tilb.-trækhastighed: Protokoltrin: mm/sek mm/sek mm/sek. Op til 16 trin Tilpas- Udfører en tilpasning. Tilpasser blokkens skæreflade parallelt i forhold til knivbladet og placerer blokken ved knivbladet, så den er klar til skæring. Berør- Berører følepladen, men tilpasser ikke skæresiden af blokken med knivbladet, og placerer blokken ved bladet, klar til at blive skåret. Tilskæring- Tilskærer automatisk den specifikke Paraform- eller Uni-Cassette i overensstemmelse med den tilskæringstykkelse og -hastighed, der er fastlagt fra fabrikken. Disse parametre kan ikke redigeres af brugeren. Trim- Anvender brugerprogrammeret trimmetykkelse til et programmeret antal trimmesnit, Kontinuerlige trim- Starter med den brugerprogrammerbare trimmetykkelse og kører, indtil brugeren standser funktionen. Skær- Anvender brugerprogrammerbar snittykkelse til et programmerbart antal snit, Kontinuerlige snit- Anvender brugerprogrammerbar snittykkelse og kører, indtil brugeren stopper funktionen. Tilføj trim- Åbner en dialogboks med mulighed for at fortsætte trimning. Når funktionen er aktiveret, trimmes der kontinuerligt, indtil brugeren stopper funktionen. Side 18

21 Tilføj snit- Åbner en dialogboks med mulighed for at fortsætte skæringen. Når funktionen er aktiveret, skæres der kontinuerligt, indtil brugeren stopper funktionen. Niveau- Skærer en brugerdefineret tykkelse ind i blokken. Snittene skæres i trin à 10 µm (83 µm vil eksempelvis blive udført med 8 snit à 10 µm og 1 snit à 3 µm). Pause- Holder pause, indtil brugeren trykker på genoptagtasten. Tidsbestemt pause- Brugeren vælger pausens varighed (f.eks. 30 sekunder), og protokollen fortsættes, når det valgte tidsrum er udløbet. Brugeren kan trykke på tasten GENOPTAG for at afbryde pausen tidligere og starte den næste funktion med det samme. I de sidste 3 sekunder af trinnet tidsbegrænset pause lyder der akustiske alarmer (bip, bip, bip og bip bip bip) for at advare brugeren om, at mikrotomen kan sætte sig i bevægelse. Gå til protokoltrin #- Går til et allerede programmeret protokoltrin. På den måde kan operatøren indbygge sløjfer i protokollerne. Træk tilb.- Helt tilbage ift. knivbladet. Bip- Akustisk bip (instrumentet har 3 biptyper). Lydstyrken kan programmeres i brugerindstillingerne. Udført- Slut på protokollen. 4. Tryk på tasterne og i højre side for at rulle igennem de tilgængelige protokoller (protokol 0 9 og A F). 5. Når den ønskede protokol er valgt, skal du trykke på tasten VALG for at ændre protokolindstillingerne. 6. Brug tasterne og til at rulle igennem listen over protokolfunktioner: Bloktype Skæretykkelse Trimmetykkelse Tilbagetræk afstand Skærehastighed Trimmehastighed Tilbagetræk hastighed Protokoltrin BEMÆRK: Hvis du vil ændre en talværdi, skal du trykke imellem tasterne og for at få vist taltastaturet (figur 3E). Oprettelse af en protokol (Preset) BEMÆRK: Der er ikke nogen GEM-tast. Softwaren gemmer automatisk det sidste tastetryk. 1. Tryk på ikonet i hovedskærmbilledet. 2. Tryk på fanen Preset adgang. 3. Tryk på tasten PRESET (figur 3D). Figur 3D Figur 3E 7. Tryk på tasten BLOKTYPE for at ændre bloktypen. 8. Brug tasterne og til at vælge bloktypen blandt følgende valgmuligheder: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Side 19

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da Indhold Page Indledning.... 2 Om denne manual.... 2 Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe....

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering BRUGERHÅNDBOG IntelliVue X2 Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx Patientmonitorering Trykt i Tyskland 09/08 *M3002-9011B* Partnummer M3002-9011B 4512 610 28351 M3002-9011B

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere