2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA"

Transkript

1 Automatisk mikrotom

2 Brandnavne på produkter, der er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. og Sakura Finetek Europe B.V., fremgår nedenfor: Accu-Edge Paraform Sakura Tissue-Tek Tissue-Tek AutoSection Uni-Cassette Andre varemærker, der henvises til i denne brugermanual: Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation PARA/Gard er et varemærke tilhørende Triangle Biomedical Sciences, Inc Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA Fremstillet for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Revideret 23. februar Rev.B

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 1.1 Anvendelse Generel beskrivelse Sikkerhedsanvisninger Symboler Sikkerhedsforanstaltninger Advarsler Fare for elektrisk stød Sikkerhedsfunktioner Fysiske egenskaber Komponenter og illustrationer Brugerflade Trådløs fjernbetjening Specifikationer Sikkerhedsstandarder INSTALLATION 2.1 Generelle oplysninger Omgivelsesfaktorer Udpakning Tjekliste til udpakning Placering af instrumentet Placering af tilbehøret Ændring af knivholderen Klargøring af tilpasningsanordningen BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER 3.1 Generelle oplysninger Adgang til menuen Statusikoner Fanen Preset adgang Fanen Preset Fanen Trim Fanen Skære Fanen Manuel Fanen Bruger Fanen Sakura Side - 1 -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Fanen System gem Indstil blokforskydning Fanen Versioner Trådløs fjernbetjening Aktivering af fjernbetjeningen (ON) Deaktivering af fjernbetjeningen (OFF) BRUGERVEJLEDNING 4.1 Betjeningsprincipper Isætning/udtagning af vævsblokke Universel blokholder Isætning af knivbladet Isætning af engangsknivblade i knivholderen Brugerflade Rutinemæssig betjening Valg af en protokol Trimning/forskæring af en blok Trimning af en blok Skæring af snit Skæring af en Uni- eller Paraform-kassette Manuel betjening Manuel skæring VEDLIGEHOLDELSE AF INSTRUMENTET 5.1 Generelle oplysninger Daglig vedligeholdelse Årlig vedligeholdelse Udvendige overflader Rengøring af AutoSection Rengøring af knivholderen TROUBLESHOOTING 6.1 Generelle fejlsøgningsprocedurer Fejlsøgningsdiagram SERVICE 7.1 Serviceinformation Hvis der opstår et problem med instrumentet Servicetelefonnumre Side - 2 -

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 7.2 Tilbehørsartikler PROTOKOL-REDIGERINGSPROGRAM 8.1 Redigeringsprogram til protokoller Åbning af en fil Oprettelse eller redigering af en protokol Reetablering af en protokol Kopiering af en protokol Sletning af ændringer i en protokol Indlæsning af en protokol fra USB Lagring af en protokol til USB PROTOKOLARK 9.1 AutoSection-protokolark Side - 3 -

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Side - 4 -

7 1. INTRODUKTION 1.1 Anvendelse Tissue-Tek AutoSection er designet med henblik på skæring af paraffinindstøbte humane og animalske vævsprøver. Instrumentet, som er en del af histopatologi-processen, er beregnet til at lette patologens in vitro-undersøgelser af humant og animalsk væv med henblik på morfologiske forandringer. 1.2 Generel beskrivelse Tissue-Tek AutoSection er en komplet, fuldautomatisk mikrotom, der anvendes til skæring af paraffinindstøbte vævsprøver. AutoSection er udstyret med en 4,3-tommer farvetouchskærm til programmering og overvågning. Den kan programmeres med op til 16 forskellige protokoller (presets), som er samlinger af definerede trin, der benyttes til oprettelse af en protokol. AutoSection har kapacitet til lagring af op til 16 protokoller til skæring. 1.3 Sikkerhedsanvisninger Denne brugermanual til den automatiske Tissue-Tek AutoSection-mikrotom omfatter vigtige anvisninger og oplysninger angående sikkerheden ved betjening og vedligeholdelsen af instrumentet. Det er vigtigt at læse brugermanualen omhyggeligt, før arbejdet med instrumentet påbegyndes første gang, og at manualen altid opbevares ved instrumentet. Brugeren skal altid overholde instruktionerne og advarslerne i denne brugermanual og på selve instrumentet for at garantere sikker drift: Symboler Tilsidesættelse af disse anvisninger kan resultere i en ulykke, personskade, skader på instrumentet eller skade på tilbehørsudstyr. OBS: Fare for elektrisk stød. Afbryd altid elledningen, før der udføres servicearbejde. Service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Åbn ikke denne indkapsling, da det medfører risiko for elektrisk stød. BEMÆRK: Sikkerhedsanordningerne, der er installeret på både instrumentet og tilbehøret, må hverken fjernes eller ændres. Kun autoriserede og kvalificerede personer må have adgang til instrumentets indre komponenter og reparere disse. De sikkerhedsanordninger, som producenten har installeret på dette instrument, udgør kun grundlaget for forebyggelse af ulykker. Det primære ansvar for drift uden ulykker ligger først og fremmest hos den institution, der ejer instrumentet, dernæst også hos de personer, som bruger, efterser og reparerer instrumentet. 1.4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK er anvendt i denne manual til at kategorisere mulige risici eller nyttig information iht. nedenstående: ADVARSEL Angiver en potentiel risiko, hvor manglende efterlevelse af anvisningerne kan medføre alvorlige personskader på brugeren og/eller andet personale. FORSIGTIG Angiver en potentiel risiko, hvor manglende efterlevelse af anvisningerne kan medføre skader på Tissue-Tek AutoSection og/eller anden ejendom. BEMÆRK Angiver en påmindelse eller anden nyttig information. ADVARSEL: Dette symbol med advarselstrekanten på instrumentet og i manualen indikerer, at de korrekte betjeningsanvisninger (i henhold til denne manual) skal følges og overholdes ved betjening eller udskiftning af det markerede emne. Side 5

8 1. INTRODUKTION Advarsler SIKKERHEDSANORDNINGERNE, DER ER INSTALLERET PÅ BÅDE APPARATET OG TILBEHØRET, MÅ IKKE FJERNES ELLER ÆNDRES. KUN AUTORISEREDE OG KVALIFICEREDE PERSONER MÅ HAVE ADGANG TIL INSTRUMENTETS INDRE KOMPONENTER OG REPARERE DISSE. LÅS ALTID HÅNDSVINGET, OG TILDÆK KNIVSÆGGEN VED HJÆLP AF KNIVBLADSAFSKÆRMNINGEN, INDEN HÅNDTERING AF KNIVBLADET ELLER VÆVSBLOKKEN, UDSKIFTNING AF VÆVSBLOKKEN, ELLER NÅR INSTRUMENTET IKKE ER I BRUG. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER SKAL VEDLIGEHOLDES ELLER REPARERES AF BRUGEREN. DER FOREKOMMER FARLIGE, HØJE SPÆNDINGSNIVEAUER INDVENDIGT I ENHEDEN, OG KUN AUTORISEREDE SAKURA FINETEK- SERVICETEKNIKERE MÅ ÅBNE ENHEDEN. RISIKO FOR AT KOMME I KLEMME! TRYK IKKE PÅ DE BLØDE FORRESTE STOFAFSKÆRMNINGER, DER ER ANBRAGT OVER OG UNDER BLOKHOLDEREN. BØRST FORSIGTIGT SKÆRERESTER VÆK FRA AFSKÆRMNINGERNE, MEN KUN NÅR MIKROTOMEN IKKE ER I BEVÆGELSE. BRUG AF DETTE INSTRUMENT PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER SPECIFICERET, KAN FORÅRSAGE SKADE ELLER KVÆSTELSER. SIKKER BETJENING AF AUTOSECTION KRÆVER, AT MIKROTOMEN ER JORDET VIA JORDKLEMMEN PÅ EN60320-VEKSELSTRØMSTIKKET TIL ELNETFORSYNINGEN. BRUG ALDRIG 2-BENEDE STIK, OG OMGÅ IKKE PÅ ANDEN MÅDE DET 3-BENEDE JORDSTIK Sikkerhedsfunktioner Den automatiske Tissue-Tek AutoSection-mikrotom er udstyret med flere sikkerhedsfunktioner, der medvirker til at beskytte brugeren og instrumentet. Instrumentet har en rød nødstopknap, som afbryder samtlige bevægelser på instrumentet omgående. Pedalen er beregnet til at afbryde alle aktive bevægelseskommandoer, når der trædes på den. Pedalen har en rød indkapsling for at forhindre utilsigtet aktivering. Knivholderen er udformet med henblik på at minimere udsættelse for knivsæggen, og en rød knivbladsafskærmning kan, såfremt den benyttes, indikere fare ved kniven og beskytte brugeren imod utilsigtet kontakt med æggen på knivbladet og deraf følgende personskade. I tilfælde af strømsvigt vil instrumentets sikkerhedsbremse automatisk blive aktiveret for at forhindre mikrotomen i at falde. Den interne flashhukommelse vil bibeholde instrumentets indstillinger og automatisk gendanne alle gemte indstillinger. Der er integreret akustiske alarmer, som aktiveres af forskellige årsager. AutoSection-softwaren og fjernbetjeningen kan låses via touchskærmen for at forhindre utilsigtede aktiveringer, mens der arbejdes med instrumentet. Det er også muligt at deaktivere den trådløse fjernbetjening. Ved manuel betjening kan låsefunktionen benyttes til at låse håndsvinget og forhindre bevægelser af mikrotomen Fare for elektrisk stød KONTROLLER, AT JORDKLEMMEN ER KORREKT OG STABILT FORBUNDET MED EN JORDET STIKKONTAKT. Side 6

9 1.5 Fysiske egenskaber Komponenter og illustrationer AutoSection-mikrotomen består af følgende overordnede komponenter (figur 1A): Figur 1A a LCD-touchskærm Indeholder de betjeningselementer og indikatorer, der er nødvendige for at programmere og betjene instrumentet. Touchskærmen indeholder en brugerflade med faner til trimning, skæring, valg af protokol og manuelle valg. b Trådløs fjernbetjening Indeholder de betjeningselementer og indikatorer, der er nødvendige til betjening af instrumentet ved hjælp af Bluetooth -teknologi. c Manuelt håndsving I manuel tilstand kan håndsvinget bruges til at bevæge mikrotomens blokholder op og ned. d Blokholderens låsehåndtag Åbner og lukker 3D-blokholderen og låser kassetterne på plads. e Nødstop Stopper instrumentet omgående. NØDSTOPknappen nulstilles ved at dreje den røde knap, så den springer ud og vender tilbage til den oprindelige position. Når EMOtasten nulstilles, returnerer AutoSection automatisk blokholderen til udgangspositionen og anbringer mikrotomen i en sikker og brugsklar position. f 3D-blokholder/vævsprøveholder Blokholderen passer til alle kassettetyper inkl. Tissue-Tek Paraform og Uni-Cassette. Blokke kan isættes vandret eller lodret. Side 7

10 1. INTRODUKTION g Knivholder En knivholder med fast vinkel er konfigureret til fastgørelse af knivblade med enten høj eller lav profil ved hjælp af en adapter. Adapteren kan afmonteres eller monteres når som helst, så den passer til begge knivbladshøjder. Optimal præcision kræver, at AutoSection genkalibreres, når der skiftes knivbladstype. h Affaldsbakke Affaldsbakken og Tissue-Tek -mikrotom-affaldsposen (produktkode #4658) opsamler paraffinrester under skæringen. IKKE VIST: Fodpedal Kun en stoppemekanisme. Det giver brugeren mulighed for, i forbindelse med trimning og skæring, at bruge begge hænder samtidigt til håndtering af vævssnittene. Sensorplade Tissue-Tek AutoSection omfatter en patenteret tilpasningsfunktion og en motoriseret 3D-blokholder, som muliggør automatisk tilpasning af skærefladen af paraffinblokken i forhold til æggen på knivbladet og dermed automatisk grovskæring, trimning og skæring. Et elektronisk (Drive-by-Wire) håndsving muliggør konventionel betjening af mikrotomen. Figur 1B Brugerflade Kontakt og ledning til strøm (figur 1B): Kontakten og ledningen til strøm er anbragt på bagsiden af instrumentet i venstre side. Ledningen benyttes til tilslutning af instrumentet til strømforsyningen (elnettet). Ledningen skal sluttes til en korrekt jordet stikkontakt med vekselstrøm. Eksternt interface (figur 1C): 1. USB-port (til opgradering af firmware og overførsel af protokoller. Udføres af brugere med administratorrettigheder) 2. Pedal, 6,35 mm-bøsning (1/4-tomme) 3. DB9 seriel port (kun service) 4. RJ11-netværksport (kun service) Figur 1C 2 Side 8

11 1.5.3 Trådløs fjernbetjening Ikoner på fjernbetjeningen Tissue-Tek Paraform -kassettetypeindikator: Den tændte cirkel indikerer den kassettetype, der i øjeblikket er valgt til skæring x13 13 mm x 13 mm Paraform eller Uni- Cassette 2. 25x20 14 mm x 20 mm Biopsy Paraform eller Uni-Cassette 3. 35x25 35 mm x 25 mm Standard Paraform eller Uni-Cassette mm Maks. kassettestørrelse Bluetooth tændt/slukket-indikator: Indikatoren lyser, når fjernbetjeningen kommunikerer med AutoSection-instrumentet. Indikatorer for fjernbetjeningens batteristatus og opladningsstatus: 1. LED TÆNDT (>90 % kapacitet,) 2. LED blinker langsomt (>10 % og < 90 %) 3. LED blinker hurtigt (< 10 % kapacitet) Den anden batteriindikator lyser gult, når fjernbetjeningens batteri er forbundet med opladeren og oplades aktivt. Vandret bevægelse af blokholderen, til tilbagetrækning og fremføring: Flytter blokholderen bort (tilbagetrækning) fra knivholderen eller frem (fremføring) mod knivholderen. Tasterne til BEVÆGELSE udfører kontinuerlig bevægelse, når de holdes nede. Den vandrette bevægelsesafstand er baseret på de aktuelle indstillinger for skære- og trimmetykkelse. Figur 1D Betjeningskontrol til trimme- og skærehastighed: Tryk på KANINEN for at øge trimme- eller skærehastigheden, eller tryk på SKILDPADDEN for at reducere trimme- eller skærehastigheden. Brugerne kan tilpasse hastigheden under kontinuerlig trimning eller skæring ved hjælp af fjernbetjeningen. Betjeningskontrol og indikator til valg af protokol (preset): Brug tasterne og til at vælge en protokol (preset). Displayet angiver den aktuelt valgte protokol med tallene fra 0 til 9 (for protokollerne fra 0 til 9) og A til F (for protokollerne fra 10 til 15). Hvis der ikke er valgt eller ændret nogen protokol, Side 9

12 1. INTRODUKTION vil displayet være tomt. Det blinkende decimalpunkt giver visuel indikation af, at fjernbetjeningen fungerer korrekt. Start protokol: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte en protokol. Pause protokol: Afbryder den igangværende protokol midlertidigt. Tilpas: Tryk, og hold nede, indtil det andet bip lyder, for at tilpasse blokkens skæreflade efter æggen på kniven. Tilpas og forskær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at udføre tilpasning og grovskæring. Tryk igen for at stoppe funktionen. Trim: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte kontinuerlig trimning. Tryk igen for at stoppe funktionen. Centrerer den automatiske 3D-blokholder: Flytter blokholderen til midterposition. Tilpas og skær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte tilpasning og kontinuerlig skæring. Tryk igen for at stoppe. Skær: Tryk, og hold nede, indtil andet bip lyder, for at starte kontinuerlig skæring. Tryk igen for at stoppe. Skift mellem skære- eller trimmetykkelse, mens der udføres kontinuerlig skæring. Den gule LED i det øverste venstre hjørne af tasten lyser for at indikere, at der arbejdes med skæretykkelse. Den røde LED i nederste højre hjørne af tasten lyser for at indikere, at der arbejdes med trimmetykkelse. Side 10

13 1.6 Specifikationer Produktkode Navn/beskrivelse 5000 Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Generelle krav til vekselstrømforsyning 100 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 8,2 ampere 115 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 7,1 ampere 230 VAC+/- 10 %, 50/60 Hz, enkeltfase, 4,1 ampere Mål B x D x H: Vægt 55 kg (121 lbs) Krav til omgivelserne 38 x 67 x 44 cm (15 x 26,4 x 17,4 tommer) Driftsbetingelser: Temperatur: 10 C til 40 C (50 F til 104 F) Relativ luftfugtighed: % (ikke-kondenserende) Opbevaringsforhold: Temperatur: -20 C til 65 C (-4 F til 149 F) Relativ luftfugtighed: % (ikkekondenserende) Miljøindvirkninger Støjniveau: 60 db(a) på 1 meters afstand Varmeafgivelse: 820 BTUh Mikrotomspecifikationer Snittykkelse: 0,5 100 µm Trimmetykkelse: 1,0 200 µm Tilbagetrækningsafstand: Ingen tilbagetrækning, µm Skærehastighed: mm/sekund Trimningshastighed: mm/sekund Maksimal prøvestørrelse: 60 x 60 mm Maksimal lodret vandring: Maksimal vandret vandring: 122 mm (4,8 tommer) 10 mm (0,39 tommer) Specifikationer på motordrevet blokholder Lodrette og vandrette aksetilpasningsintervaller: +/- 4 Vinkelopløsning: 0.05 Specifikationer på tilpasningsanordning Tilpasning i forhold til æggen på kniven: +/ Tilpasningsafstand til kniven: +/-10 µm Specifikationer på fjernbetjeningsbatterier IEC overensstemmende mah genopladelige NiMH-batterier (der skal bruges 4 batterier) Instrumentets forventede levetid Syv (7) år 1.7 Sikkerhedsstandarder Instrumentet er fremstillet og testet i henhold til følgende sikkerhedsregulativer angående elektrisk kontrolmåling, styring og laboratorieudstyr: UL , CAN/CSA C22.2 # , CAN/CSA C22.2 # IEC :2001, IEC , EMC Stemmer overens med kravene i The Pharmaceutical Affaires Law (Japan); CE-registeret i overensstemmelse med kravene i EMC-direktivet, LV-direktivet i Europa, direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, RoHS. Side 11

14 1. INTRODUKTION Side 12

15 2. INSTALLATION 2.1 Generelle oplysninger Dette afsnit indeholder detaljerede anvisninger vedr. installation og konfiguration af Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom. Installationstrinnene skal følges nøje for at sikre hensigtsmæssig funktion og drift. Læs denne brugermanual omhyggeligt, før arbejdet med instrumentet påbegyndes. Følg alle anvisningerne omhyggeligt. Tissue-Tek AutoSection er et præcisionsinstrument, og det skal behandles som sådan. Hvis instrumentet udsættes for hårdhændet behandling eller fald, vil dette forårsage forstyrrelser eller beskadige de indvendige komponenter. Behandl altid instrumentet med omhu. Vælg en placering med tilstrækkelig fri plads omkring instrumentet. Der skal være tilstrækkeligt arbejdsrum foran og ved siden af instrumentet. 2.2 Omgivelsesfaktorer 2.3 Udpakning Instrumentet må kun transporteres i opret stilling i en specielt udformet kasse. Udpak AutoSection i overensstemmelse med anvisningerne i den medfølgende udpakningsvejledning, der er anbragt udvendigt på forsendelseskassen. ADVARSLER: DEN SAMLEDE VÆGT INKL. KASSEN ER CA. 85 KG (187 LBS). DETTE INSTRUMENT VEJER 55 KG (121 LBS). DER SKAL MINDST TO PERSONER TIL AF LØFTE OG TRANSPORTERE INSTRUMENTET. LØFT INSTRUMENTET I DE DERTIL UDFORMEDE FORDYBNINGER, DER ER BESKREVET I UDPAKNINGSVEJLEDNINGEN. LØFT ALDRIG INSTRUMENTET I BLOKHOLDEREN ELLER HÅNDSVINGET. For alle følsomme elektroniske instrumenter gælder det, at længerevarende udsættelse for høj luftfugtighed og ekstreme temperaturer skal undgås. Temperatur og luftfugtighed skal holdes forholdsvis konstant. Omgivelsestemperaturen for et instrument i drift skal være 10 ºC til 40 ºC (50 ºF til 104 ºF). Luftfugtigheden under drift skal være % relativ luftfugtighed. Side 13

16 2. INSTALLATION Tjekliste til udpakning Kontroller, at alt tilbehøret er leveret sammen med instrumentet. Delnumme r Detalje 5000 Instrument Modul Forsendelsessæt En del af 4658 Forsendelsessæt Beskrivelse Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom Trådløs Bluetooth - fjernbetjening Affaldsposer (1 pakke) 2.4 Placering af instrumentet Anbring instrumentet på et sikkert og stabilt laboratoriebord med en plan overflade, minimal vibration, og som kan bære mere end 75 kg (160 lbs). Det anbefales at overholde et fri område på 7,5 cm (3 tommer) hele vejen rundt om instrumentet. Dette sikrer uhindret adgang til håndsvinget på højre side af instrumentet. Området skal være ventileret effektivt for at forhindre udsættelse for ekstreme udsving i temperatur og luftfugtighed. Området skal være rent og støvfrit. Sørg for, at opstillingsstedet er i nærheden af en stikkontakt, som opfylder de elektriske krav, der fremgår af typemærkaten på instrumentets højre side. Stikkontakten skal være jordet, og den må kun anvendes til dette instrument. En del af 7089 Forsendelsessæt Forsendelsessæt Bakke Låg Clips Bolt Skive, låsende Skive, flad Skive, flange Accu-Edge - lavprofilknivblade til mikrotom (1 pakke) Pedal med rød beskyttelsesbeklædning Affaldsbakke med låg Ophængsskinner til affaldspose Placering af tilbehøret Installation af den nederste affaldsbakke 1. Kontroller, at de forreste to gummifødder på AutoSection hviler på bordet (figur 2A) Forsendelsessæt Elledning Figur 2A Forsendelsessæt Brugermanual Bakke Vejledning Nederste affaldsbakke og vejledning Side 14

17 2. Sæt den nederste affaldsbakke under mikrotomen (figur 2B). Affaldsbakk Låg Figur 2D Figur 2B Saml affaldsbakken og skinnen til affaldsposen (figur 2C og 2D) 1. Sæt en affaldspose på skinnen. Skinnen kan svinges ud imod brugeren, hvorved det bliver lettere at skifte posen. 2. Når posen er sat på, skal skinnen svinges tilbage på plads under åbningen i affaldsbakken. 3. Hvis der ikke benyttes nogen affaldspose, skal låget anbringes over åbningen i affaldsbakken som vist nedenfor. 4. Fastgør affaldsbakken korrekt på AutoSection. Tilslutning af pedalen Anbring pedalen under arbejdsbordet. Før kablet op på bordet, og slut stikket til den runde bøsning i instrumentets bagpanel (figur 2E). Stik til pedal Pedal Figur 2E Skive, flange Beslag til affaldspose Skive, flad Skive, låsend Fingerskrue Sammensæt komponenterne i den viste rækkefølge. Stram fingerskruen pr. håndkraft, så beslaget til affaldsposen kan svinges ubesværet ud, og det er hurtigere at skifte affaldsposen. Figur 2C Side 15

18 2. INSTALLATION Strømtilslutning 1. Slut den medfølgende vekselstrømsledning til den tilhørende bøsning, og lås clipsen fast bag stikket på bagsiden af instrumentet. Slut derefter det 3-benede vekselstrømsstik til en jordet stikkontakt (figur 2F). TÆND/SLUK-kontakt (bagsiden af enheden) 2. Løsn fastspændingspladen ved at dreje låsehåndtaget væk fra fastspændingspladen. 3. Tryk fra den ene ende af knivbladsadapteren, og skub den forsigtigt ud under fastspændingspladen. Opbevar knivbladsadapteren med de to skruer til fremtidig brug Klargøring af tilpasningsanordningen Strømledning og clips Figur 2F Automatisk tilpasning AutoSection kan automatisk tilpasse skærefladen på vævsblokken til æggen på kniven, hvilket sker ved hjælp af en 3D-blokholder og sensorpladen (figur 2G). BEMÆRK: Brug en blød børste til at fjerne eventuelle paraffinrester fra sensorpladens overflade. Brug en fnugfri klud med alkohol til forsigtigt at fjerne eventuelle fastsiddende ansamlinger på overfladen. Sensorplade til tilpasning 2. TÆND AutoSection ved at trykke TÆND/SLUKkontakten på bagpanelet til positionen ON. 3. Anbring fjernbetjeningen i docking-stationen. Kontroller, at den gule opladnings-led på fjernbetjeningen er TÆNDT, så fjernbetjeningen lades op Ændring af knivholderen Knivholderen er allerede monteret på instrumentet, og den er konfigureret, så den passer til både høje og lave engangsknivblade. Der medfølger en knivbladsadapter. Hvis der benyttes knive med høj profil, skal knivbladsadapteren fjernes. Afmontering af knivbladsadapteren BEMÆRK: Knivbladsadapteren holdes på plads med to små skruer. BEMÆRK: Skruerne er 3,175 mm (1/8 tomme) lange og kan meget nemt falde af, efter at de er løsnet. 1. Fjern forsigtigt de to skruer, der holder knivbladsadapteren, ved hjælp af en stjerneskruetrækker #0. Tilpasningsanordning Figur 2G OBS: Ved rengøring af sensorpladens overflade er det kun nødvendigt at udøve et tryk på 2,28 kg (5 lbs) for at fjerne eventuelle paraffinansamlinger. Overdreven kraftanvendelse kan beskadige den indvendige mekanisme i instrumentet. Side 16

19 3. BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER 3.1 Generelle oplysninger Tissue-Tek AutoSection automatisk mikrotom giver mulighed for at tilpasse et antal systemindstillinger og konfigurere visse driftsparametre, så de egner sig til de specifikke behov i den pågældende installation. AutoSection-menuen giver mulighed for visning og tilpasning af de aktuelle systemparametre. Dette afsnit beskriver procedurerne for indledende konfiguration af systemindstillingerne på Tissue-Tek AutoSection. Hvor det er relevant, er fabrikkens standardindstillinger for hver parameter angivet. Udfør følgende opsætningsprocedurer, før systemet bruges første gang. Disse procedurer kan også udføres efter behov for at nulstille systemindstillingerne, tilføje eller slette systembrugere osv Statusikoner Figur 3B Håndsvinget ulåst. 3.2 Adgang til menuen Menuen i Tissue-Tek AutoSection består af tre sæt sider med faner, som giver adgang til undermenuerne Trim, Skær, Vælg preset, Manuel, Preset adgang, Bruger, Sakura, Gem system og Versioner. Tryk på pileikonerne og for at navigere fra ét skærmbillede til det næste (figur 3A). BEMÆRK: LÅS-ikonet er en funktionstast. Brugeren skal trykke på tasten med LÅS-ikonet for at låse AutoSection. BEMÆRK: LÅS-ikonet er tilgængeligt på siderne Trim, Skær, Preset, og Manuel (figur 3A). Håndsvinget er låst. Indikator til trådløs fjernbetjening: Et grønt ikon indikerer, at den trådløse fjernbetjening kommunikerer med instrumentet. Et gråt ikon indikerer, at der ikke kommunikeres med fjernbetjeningen. Fjernbetjeningsikonet er gråt, når fjernbetjeningen er slukket. Fjernbetjeningsikonet er krydset over, når fjernbetjeningen er deaktiveret fra brugerfladen. Indikator for fjernbetjeningens batteri: Lader op (med et lyn over det grønne batterisymbol) GRØN (>90 % kapacitet), GUL (>10 % og <90 % kapacitet) RØD (<10 % kapacitet) Figur 3A Brugeren skal trykke på tasten med OPLÅS-ikonet for at låse AutoSection op (figur 3B). Indikator for lydstyrke: Indikerer status for højtaleren. Når højtalerstyrken er indstillet til nul, indeholder ikonet et grafikelement for "deaktiveret" (rød cirkel og diagonal linje). Side 17

20 3. BRUGERTILPASNING AF INDSTILLINGER Bjælke til afstand mellem blokholder og knivblad: Angiver en relativ afstand mellem blokholderen og knivbladet. Når blokholderen flyttes tættere på knivbladet, bliver bjælken kortere. Når blokholderen er tæt på knivbladet, bliver bjælken gul for at advare brugeren om, at knivbladet er tæt på. Når en vilkårlig del af blokholderen er inden for 50 µm fra knivbladet, bliver bjælken rød, og blokholderen trækkes automatisk tilbage til bageste vandrette udgangsposition. Preset-indstillinger Bloktyper: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Skæretykkelse: 0,5 100 µm Trimmetykkelse: µm Tilb.-trækafstand: µm Fanen Preset adgang Konfiguration af fanen Preset adgang Fanen Preset adgang bruges til at konfigurere og opsætte protokoller (presets) på Tissue-Tek AutoSection. Presets er gemte genveje til bestemte kassettetyper. Disse benyttes til at oprette skæreprotokoller i instrumentsoftwaren. En protokol er et skæreprogram med op til 16 trin. Trin og protokoller skal konfigureres, inden systemet tages i brug. Sådan åbnes fanen Preset adgang: 1. Tryk på ikonet. 2. Vælg fanen Preset adgang for at få vist siden til indtastning af presets (protokoller) (figur 3C). Figur 3C Skære-hastighed: Trimmehastighed: Tilb.-trækhastighed: Protokoltrin: mm/sek mm/sek mm/sek. Op til 16 trin Tilpas- Udfører en tilpasning. Tilpasser blokkens skæreflade parallelt i forhold til knivbladet og placerer blokken ved knivbladet, så den er klar til skæring. Berør- Berører følepladen, men tilpasser ikke skæresiden af blokken med knivbladet, og placerer blokken ved bladet, klar til at blive skåret. Tilskæring- Tilskærer automatisk den specifikke Paraform- eller Uni-Cassette i overensstemmelse med den tilskæringstykkelse og -hastighed, der er fastlagt fra fabrikken. Disse parametre kan ikke redigeres af brugeren. Trim- Anvender brugerprogrammeret trimmetykkelse til et programmeret antal trimmesnit, Kontinuerlige trim- Starter med den brugerprogrammerbare trimmetykkelse og kører, indtil brugeren standser funktionen. Skær- Anvender brugerprogrammerbar snittykkelse til et programmerbart antal snit, Kontinuerlige snit- Anvender brugerprogrammerbar snittykkelse og kører, indtil brugeren stopper funktionen. Tilføj trim- Åbner en dialogboks med mulighed for at fortsætte trimning. Når funktionen er aktiveret, trimmes der kontinuerligt, indtil brugeren stopper funktionen. Side 18

21 Tilføj snit- Åbner en dialogboks med mulighed for at fortsætte skæringen. Når funktionen er aktiveret, skæres der kontinuerligt, indtil brugeren stopper funktionen. Niveau- Skærer en brugerdefineret tykkelse ind i blokken. Snittene skæres i trin à 10 µm (83 µm vil eksempelvis blive udført med 8 snit à 10 µm og 1 snit à 3 µm). Pause- Holder pause, indtil brugeren trykker på genoptagtasten. Tidsbestemt pause- Brugeren vælger pausens varighed (f.eks. 30 sekunder), og protokollen fortsættes, når det valgte tidsrum er udløbet. Brugeren kan trykke på tasten GENOPTAG for at afbryde pausen tidligere og starte den næste funktion med det samme. I de sidste 3 sekunder af trinnet tidsbegrænset pause lyder der akustiske alarmer (bip, bip, bip og bip bip bip) for at advare brugeren om, at mikrotomen kan sætte sig i bevægelse. Gå til protokoltrin #- Går til et allerede programmeret protokoltrin. På den måde kan operatøren indbygge sløjfer i protokollerne. Træk tilb.- Helt tilbage ift. knivbladet. Bip- Akustisk bip (instrumentet har 3 biptyper). Lydstyrken kan programmeres i brugerindstillingerne. Udført- Slut på protokollen. 4. Tryk på tasterne og i højre side for at rulle igennem de tilgængelige protokoller (protokol 0 9 og A F). 5. Når den ønskede protokol er valgt, skal du trykke på tasten VALG for at ændre protokolindstillingerne. 6. Brug tasterne og til at rulle igennem listen over protokolfunktioner: Bloktype Skæretykkelse Trimmetykkelse Tilbagetræk afstand Skærehastighed Trimmehastighed Tilbagetræk hastighed Protokoltrin BEMÆRK: Hvis du vil ændre en talværdi, skal du trykke imellem tasterne og for at få vist taltastaturet (figur 3E). Oprettelse af en protokol (Preset) BEMÆRK: Der er ikke nogen GEM-tast. Softwaren gemmer automatisk det sidste tastetryk. 1. Tryk på ikonet i hovedskærmbilledet. 2. Tryk på fanen Preset adgang. 3. Tryk på tasten PRESET (figur 3D). Figur 3D Figur 3E 7. Tryk på tasten BLOKTYPE for at ændre bloktypen. 8. Brug tasterne og til at vælge bloktypen blandt følgende valgmuligheder: Paraform 13x13 Paraform Biopsy Paraform Standard Maksimum Uni-Cassette 13x13 Uni-Cassette Biopsy Uni-Cassette Standard Uni-Cassette Maximum Side 19

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere