Jordarbejde Kloak Afvanding. Inspirerende udemiljøer anlægges og vedligeholdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordarbejde Kloak Afvanding. Inspirerende udemiljøer anlægges og vedligeholdes"

Transkript

1 Jordarbejde Kloak Afvanding Inspirerende udemiljøer anlægges og vedligeholdes

2 Klimaeksperterne taler om, at vejret bliver varmere, vildere og voldsommere. Nedbør kommer i stigende mængder og ofte på meget kort tid. Da kloaknettet ikke er dimensioneret til skybrud, hører oversvømmede kloaker og kældre snart til dagens orden. De store vandmængder sætter sig også spor i belægninger og på veje, hvor dræn og bærelag kommer på overarbejde. Mange kommuner og boligselskaber er derfor gået i gang med at renovere kloaksystemerne, og snart tager flere private grundejere også affære. Kommunerne etablerer tostrengede kloaksystemer, så man kan holde regnvand adskilt og nøjes med at bruge ressourcer på at rense det grå spildevand. Hermed kan man belønne grundejere, der holder regnvandet på egen grund ved hjælp af grønne tage, regnvandsbede og faskiner. Begrebet LAR (lokal afledning af regnvand) bliver ikke alene en miljømæssig god idé, men også en økonomisk gevinst for både kommuner og borgere. Flere kommuner har endda valgt at betale tilslutningsbidraget for kloakering tilbage til boligejere, der gør en indsats. Det har en del boligselskaber allerede benyttet sig af, så de har fået et klækkeligt tilskud til finansieringen af nye kloaker. Kontakt os, hvis du vil høre mere om mulighederne for at få det bedste ud af klimaændringerne. Med venlig hilsen Ole Kjærgaard OK grøn anlæg a/s 2

3 Klimaændringer giver store udfordringer I Albertslund Bymidte er skabt en flot og sammenhængende belægning i gågader og på torve. Mens arbejdet stod på, var det tydeligt, hvor effektivt det nye linjedræn i belægningerne tog fra, da det voldsomme skybrud i juli 2011 ramte. De gamle belægninger stod hurtigt under vand. 3

4 Rigtig håndtering af store jordmængder betyder store besparelser for bygherren. Korrekt flytning, indbygning og genanvendelse er skånsomt for miljøet og gavner det færdige projekt. Vi ved, hvad det betyder at have styr på muld og råjord under hele byggeperioden. Ofte er det os selv, der skal garantere for planternes trivsel efterfølgende. Indbygning af jord Muld- og råjordsarbejder Klassificering og deponering af jord Oprensning af jordforurening Nivellering og afretning Kabelgravning Udvalgte referencer Atletikstadion Helsingør Bellahøj Idrætsskole DSB Sydbanen Gader og stræder i Nakskov Glostrup Boligselskab GN Store Nord, Ballerup Kastellet, København Knud Lavard Centret, Ringsted KU-Life, Frederiksberg Kulbanevej, Valby Leifsgade, Islands Brygge Løvenborg Gods, Holbæk Maribo Atletikstadion Rosenparken, Skovlunde Skottegården, Kastrup Sorø Rådhus, Sorø Søndermarken, Tølløse Ullerødbyen, Hillerød 4

5 Jordarbejde Totalrenovering af Næstved Banegårdsplads i hovedentreprise med bl.a. nye parkeringsarealer og busholdepladser. Landskabsarkitekt er Schönherr Landskab, og Rambøll er ingeniør på opgaven. Det nye Atletikstadion Helsingør er udformet som en arena, hvor publikum sidder på volde omkring anlægget. Her er udført alle typer jordarbejde. Ingeniør er Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma A/S. På Maribo Atletikstadion har vi udført alt fra rydning og jordarbejder til etablering af græs, kunstgræs- og kunststofbaner. Lolland Kommune er bygherre og rådgiver. 5

6 På overfladen ser det måske pænt ud, men ingen belægning er stærkere end den bund, den er lagt på. En svag bund giver ofte sætninger i overfladen. Det kan give skæve fliser og bulede græsplæner, og selv den mindste sten under et lag kunstgræs kan genere fodboldspillerne. Korrekt afretning med fald i de rigtige retninger er så absolut en opgave for professionelle. Opbygning af bund og bærelag Afretning og nivellering Terrænregulering Udvalgte referencer Atletikstadion Helsingør Albertslund Bymidte Bellahøj Idrætsskole Glostrup Boligselskab GN Store Nord, Ballerup Guldbergskolen, Valby Kastellet, København Knud Lavard Centret, Ringsted KU-Life, Frederiksberg Kulbanevej, Valby Løvenborg Gods, Holbæk Motalavej, Korsør Næstved Banegård Sorø Rådhus, Sorø Sorø Station, Sorø Store Torv, Stege Strandvejen, Køge Tivoli, København 6

7 Bund og bærelag I Valby har vi udført jord- og kloakarbejde i forbindelse med anlæggelse af m² kunstgræsbaner til Boldklubben FC Rikken. Entreprisen indeholder desuden hegns- og elarbejder. Rambøll er ingeniør. Pladsen ved Sorø Station er totalrenoveret med nye belægninger og plantning af over 60 store træer. Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter MAA/PLR og Skude & Jacobsen Rådgivende Ingeniører A/S var med. 7

8 Vi har haft autorisation som kloakmestre siden 2002, og mange af vores anlægsgartnere har rørlæggerbevis, så vi kan arbejde sammenhængende med kloakering og belægninger. Opgaverne spænder over alt fra kloakrenovering på torve og veje under hensyn til arkæologiske fund og stærk trafik til nyetableringer i boligområder og i det åbne land. Autoriseret kloakarbejde Etablering af kloaker Renovering af kloaknet Nedsivningsanlæg Regnvandsbrønde og faskiner Lokal håndtering af regnvand Rottebekæmpelse Udvalgte referencer Albertslund Bymidte Glostrup Boligselskab Havnepladsen, Køge Knud Lavard Centret, Ringsted Mantziusvej, Gentofte Melsted Hus, Lufthavnsparken Rosenhaven, Skovlunde Skottegården, Kastrup Sorø Station, Sorø Store Torv og Storegade, Stege Slotstorvet, Vordingborg 8

9 Kloak Slotstorvet i Vordingborg er omdannet til et attraktivt opholdsområde med respekt for historien. SLA er landskabsarkitekter, mens Skude & Jacobsen a/s er ingeniører. På Plejecentret Rosenhaven i Skovlunde er området blevet mere sikkert og indbydende for beboerne. Samtidig er hele kloaksystemet renoveret. Wilhelm Lauritzen er arkitekt og Peter Poulsen ingeniør. I Skottegården på Amager afvandes mere end m 2 belægning og m 2 tagfalde. OK grøn anlæg har bl.a. lagt 120 lbm underjordisk forsinkelsesbassin, lbm regnvandsledning og lbm dræn. Nu kan mere end liter regnvand tilbageholdes i systemet. 9

10 I Ullerødbyen i Hillerød har vi været hovedentreprenør på den 100 hektar store park, der indeholder en række spændende biotoper og træstier over søer af opsamlet regnvand. Landskabsarkitekten er SLA. Der er mange måder, hvorpå man kan etablere lokal afledning af regnvand (LAR). Først og fremmest gælder det om at give regnvandet mulighed for at sive ned i undergrunden. Her er græsplæner og grusstier noget mere effektive end store områder med fast belægning. Endelig er der mange muligheder for at styre og opsamle vandet til nedsivning. Dræn Faskiner og forsinkelsesanlæg Etablering af søer og spejlbassinner Anlæg af sumpbede Udgravning af grøfter Udvalgte referencer Albertslund Bymidte Atletikstadion Helsingør Bellahøj Idrætsskole GN Store Nord, Ballerup Herlev Torv og bymidte Kastellet, København Klostergården, Ringsted Kulbanevej, Valby Maribo Atletikstadion Motalavej, Korsør Næstved Banegårdsplads Nørrebroparken Rosenhaven, Skovlunde Skottegården, Kastrup Sorø Rådhus, Sorø Sorø Station, Sorø Stefansgade, København Kommandantens Gård 10

11 Afvanding Ved renoveringen af Sorø Station blev der lagt dræn for at undgå vandtryk bag støttemur Pladsen ved Bryghuset i Hellerup er etableret ovenpå en parkeringskælder med underlag af enkadræn. Belægningen udgøres af grus og omkranses af brede bede med takspur. Landskabsarkitekt er Schønherr Landskab. På arealer med vanskelige afvandingsforhold er det en god idé at etablere linjedræn som her i Kommandantens Gaard på Islands Brygge. 11

12 Grønne tage har ikke alene den funktion, at de sparer kloakkerne for en masse regnvand. De bidrager til en mangfoldighed af farver og summende insekter højt over byens tage, hvor de veksler CO ² -forurening til ilt. Et grønt tag øger tagets værdi og holdbarhed, isolerer og giver behagelige temperaturer både sommer og vinter. OK grøn anlæg er certificeret i flere systemer på markedet. Etablering af tagmembraner og grønne tage Beplantning på parkeringsdæk Tilplantning af tagterrasser og taghaveanlæg Tilplantning af grønne vægge Udvalgte referencer Grønne tage i Bryggens Have, Islands Brygge Beplantning af parkeringsdæk, Bryggens Have Etablering af grønne tage, Københavns Zoo Beplantning af parkeringsdæk, Leifsgade Herlev Torv, Herlev Kommandantens Gård, Islands Brygge Bryghuset, Hellerup 12

13 Grønne tage og taghaver I Leifsgade har beboerne fået en taghave med æbletræer og plads til leg og boldspil ovenpå det fuldautomatiske parkeringshus. Preben Skaarup er landskabsarkitekt og Oluf Jørgensen a/s ingeniør. I Kommandantens Gaard på Islands Brygge er hele det attraktive gårdmiljø med adgang til kanalen anlagt som taghave ovenpå en parkeringskælder. Arkitema er arkitekt på opgaven. Flamingoerne i Københavns Zoo får nu luft under vingerne i den m² store fritflyvningsvoliere med grønt tag på indgangssluserne. Dall og Lindhardtsen A/S er arkitekter, Landscape Visions er landskabsarkitekter og Strunge Jensen A/S er ingeniør. 13

14 Før bilisterne kan indtage den indbydende nye asfalt, ligger der ufatteligt meget arbejde i undergrunden. Alle vores discipliner kommer i spil, når der skal nivelleres, drænes, kloakeres og etableres bund og bærelag til tunge køretøjer. En helhedsløsning omfatter naturligvis også cykelstier, kantsten og fortove med smukke belægninger og ikke at forglemme beplantning og opsætning af inventar. Opbygning af bund og bærelag for vejkasser Etablering af veje og vejbeplantninger Udarbejdelse af trafikplaner Trafikregulerende foranstaltninger Asfaltering og brolægning Elarbejder Opsætning af inventar Udvalgte referencer Gader og stræder, Nakskov Langelinje Allé, København Leifsgade, Islands Brygge Motorring 3, vejtræer Skottegården, Kastrup Slotstorvet, Vordingborg Stefansgade, Nørrebro Store Torv, Stege Strandvejen, Køge Søndermarken, Tølløse Øresundsvej, Amager Åbassinet, Køge Havn 14

15 Vejarbejde Kastellet har fået et monument over Danmarks internationale indsats, tegnet af kunstneren Finn Reinbothes. OK grøn anlægs jordarbejder har banet vejen for opbygningen af fundamentet. Flere steder langs Motorring 3 har vi plantet 6 m høje avnbøg og piletræer samt etableret vandingsanlæg og saltbeskyttelse. Vi varetager også plejen af træerne. Arkitekt er Claus Bjarrum arkitekter. Øresundsvej på Amager er blevet ombygget med cykelstier, nye fortove, træer og bænke. Landskabsarkitekt er Thing og Wainø Landskabsarkitekter aps, og ingeniør er Moe og Brødsgaard A/S I Nakskovs gamle stræder har vi udført nye belægninger i tegl. Landskabsarkitekt er By og Landskab, og Grontmij /Carl Bro er ingeniør. Omkring kirken er der udført nye granitbelægninger, og her er landskabsarkitekten Benedicte Piil. 15

16 OK grøn anlæg - grundlaget for kvalitet i top Enhver ved, at fundamentet skal være i orden, når man bygger et hus, der skal holde i mange år. Præcis det samme gælder, hvis man skal anlægge en gårdhave eller en parkeringsplads med en beplantning, der skal leve i mange år. OK grøn anlæg as Bækgårdsvej Borup Tlf.: Fax: På kan du læse mere om de nævnte opgaver og se endnu flere eksempler på spændende løsninger, vi har medvirket til. Kontakt os og lad os give et bud på din næste opgave. Med base på Midtsjælland er vores 150 engagerede medarbejdere klar til at rykke ud for at anlægge og vedligeholde inspirerende udemiljøer overalt på Sjælland og Lolland Falster. Vores speciale er totalentrepriser på torve, pladser, parker, kirkegårde, boligselskaber, idrætsanlæg og virksomhedsdomiciler. Ved Guldbergskolen på Nørrebro er anlagt en ny byplads. Nord Arkitekter har tegnet lege- og opholdsarealer, og Rambøll er ingeniør på opgaven. drømmefabrikken.dk Medlem af Danske Anlægsgartnere Vi bygger grønt - med garanti

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Beton. Miljøministeren: En kæmpe udfordring. Regnvandsanlæg skal myldre af liv. Over 40 år på byggepladsen TEMA. 1 Februar 2012

Beton. Miljøministeren: En kæmpe udfordring. Regnvandsanlæg skal myldre af liv. Over 40 år på byggepladsen TEMA. 1 Februar 2012 Beton 1 Februar 2012 Miljøministeren: En kæmpe udfordring Interview med Ida Auken om klimatilpasning Regnvandsanlæg skal myldre af liv Musicon bruger kanaler og bassin som skateanlæg TEMA Styr på regnvandet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND De Grønne Kloakentreprenører Forord Denne pjece er tænkt som inspriration for landskabsarkitekter, arkitekter, ingeniører, og kommunale/amtslige planlæggere som arbejder med

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Have & Landskab 13 Slagelse 28.-30. august UDSTILLING MED INNOVATION Have & Landskabs udstillere viser ikke kun fagets bredde og dybde - men også fornyelsen. Side 4 FAGET VIL

Læs mere

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Besøg Skansevejens Skole Lærerne på Skansevejens Skole bruger de nye faciliteter aktivt i undervisningen, og børnene

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring Klimasikring Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm BEDRE HJEM: Mange boligejere er hårdt ramt, når regnen tonser ned og mange vil rigtig gerne gøre noget. De fleste kommuner har lavet klimaplaner,

Læs mere

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER 2 3 Dette er et visionskatalog for arbedet med klimatilpasning og skybrudssikring i Klimakvarter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro. Klimakvarter

Læs mere

tema: Genbrug dit regnvand

tema: Genbrug dit regnvand tema: Genbrug dit regnvand Haveselskabet sætter nu fokus på genbrug af regnvand. I artikler her i HAVEN vil vi inspirere danske haveejere med viden og rådgivning. Målet er, at vi sammen løser problemerne

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 Region Hovedstaden 28 løsninger til en bedre verden KLIMA- OG MILJØINITIATIVER I REGION HOVEDSTADEN #01 JUNI 2014 HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3 HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 HOSPITALET

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011.

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011. Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011 UG Nyt UG Nyt s nye look Bestyrelsens nyhedsbrev har skiftet udseende. Vi håber, du kan lide det. På grund af temaet om vand er nummeret her på 12 sider. Fremover

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere