Offentligt udbud for Københavns Erhvervsakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt udbud for Københavns Erhvervsakademi"

Transkript

1 Offentligt udbud for Københavns Erhvervsakademi Særdeles central placering med fuld synlighed fra Jagtvej Til Salg Lersø Parkallé København Ø Attraktivt beliggende udviklingsejendom med stor reserve for bygningstilvækst Aktuelt etageareal ca m² samt kælder ca m² Tilladt bebyggelsesgrad 110 % eller ca m² over terræn Fleksibel ejendom med mange anvendelsesmuligheder ifølge lokalplan Sagsnr Hidtil benyttet til undervisning men konverterbar til bred vifte af anvendelse bl.a. kollegieboliger m.m. D Kontakt os på Lintrup & Norgart A/S Århusgade 88, 2100 København Ø

2 Ejendommen i hovedtræk BELIGGENHED Adresse Matr.nr. Lersø Parkallé 2, 2100 København Ø 5859 Udenbys Klædebo Kvarter, København KOMMUNE København ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Hotel kursusejendom m.m. Undervisning OPFØRT/OMBYGGET Opførelsesår 1953 AREALER Grundareal m², heraf vej 118 m² Bebygget areal m² Sekundære arealer m² OFFENTLIG VURDERING År 2012 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD Selvforsikret ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation D. Side 2

3 Udbudsvilkår EJENDOMMEN UDBYDES EFTER REGLERNE OM OF- FENTLIGT UDBUD EFTER BUDGETVEJLEDNINGEN FOR STATSFINANSIEREDE SELVEJENDE INSTITU- TIONER. Ejendommen udbydes i offentligt udbud efter reglerne om salg af statsfinansierede selvejende institutioners faste ejendomme som fastsat i Budgetvejledningen (pkt ): Uddrag Ejendomskøb og -salg En statsfinansieret selvejende institution er ikke omfattet af punkt Salg af fast ejendom mv. En statsfinansieret selvejende institution skal sælge fast ejendom efter offentligt udbud. Offentligt udbud kan kun undlades, hvor vægtige grunde taler herfor. Alle salg uden offentligt udbud skal godkendes af det pågældende ressortministerium. I de tilfælde, hvor en ejendom sælges til varetagelse af samme formål hos en statsfinansieret selvejende institution af samme type, kan offentligt udbud undlades uden godkendelse af det pågældende ressortministerium. KØBSTILBUD: TILBUD SKAL VÆRE UDBYDER I HÆNDE SENEST DEN 1. SEPTEMBER 2014 KL Tilbudsblanket, vilkår samt bilag indhentes hos erhvervsmægler Lintrup & Norgart A/S, Århusgade 88, København Ø. Tilbud: Ejendommen sælges kontant. Sælger har ikke pligt til at antage højeste bud og kan forkaste alle bud. I øvrigt henvises til salgsbetingelserne BILAG 1. Ubetinget købstilbud mærket Tilbud på matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København skal være Erhvervsmægler Lintrup & Norgart A/S, Århusgade 88, 4. sal, 2100 København Ø i hænde senest 1. september 2014 kl Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på denne adresse ved fristens udløb. Kun købstilbud, der er modtaget i lukket kuvert, vil indgå i udbudsrunden. Mundtlige tilbud samt tilbud, der fremsendes pr. fax, eller lignende vil blive forkastet og vil således ikke indgå i udbudsrunden. De bydende har adgang til at overvære åbningen. Side 3

4 Vurdering af tilbuddene: Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter, at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Udviklingsejendom med en af Københavns meget markante placeringer. Stor facadeværdi og synlighed. Velegnet til mange formål med mulighed for bygningstilvækst til bestående bygningsmasse. Naboejendomme er større kontorejendomme, Zoologisk museum, undervisningsbygninger, større boligområder og nyere opført kollegiebebyggelse. Kollektiv trafik lige til døren og nærområdet samt kommende Metrostation i kort afstand. Sælger har præference for kollegiebyggeri, der med ejendommens centrale placering er stor efterspørgsel på, hvilket nemt kan integreres med den bestående bygningsmasse, idet længdeaksen i bygningen har brede adgangsforhold der kan virke som central adgang for en bygningstilvækst i længdeaksen. Optimal beliggenhed direkte og med lang facade til Jagtvej og Lersø Parkallé med fuld synlighed fra passerende trafik. Grundareal m² med stor parklignende grund med store opholds- og friarealer. Ejendommen er opført i røde teglsten med tegltag og fordeler sig med etagearealer i 2 længdeakser i 3 etager inkl. kælderetage samt et tårn midt i bygningen med 4 etager over terræn og tagetage med terrasseparti. Herudover er der en selvstændig sidebygning med forbindelsesgang til hovedejendommen. Bygningsmassen er centreret på grunden, hvor der er grønne adgangs- og opholdsarealer på hver side af bygningsmassen. Side 4

5 Bygningen er tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Arkitekt Axel Maar og blev oprindeligt opført som navigationsskole i Betragter man bygningen fra Jagtvej eller Lersø Park Allé ser man, at den i sin langstrakte form ligner et skib, hvor tårnet i bygningens midte, ligner skibets bro. Efter sin tid som navigationsskole blev ejendommen anvendt af Københavns VUC og Københavns Tekniske skole og senest har ejendommen været benyttet af Københavns Erhvervsakademi. INDRETNING/FUNKTION Ejendommen er indrettet til og har senest været anvendt til undervisningsbrug, men har i lokalplanangivelsen en bred vifte af benyttelsesmuligheder, ligesom bygningsmassen er konverterbar til anden anvendelse, samt har gode muligheder for bygningstilvækst i kombination med bestående bygninger. Generelt fordeler lyse gangpartier i længdeaksen af bygningsmassen, som giver god adgang til de enkelte etagers funktionelle rumenheder. 6 undervisningslokaler og teknikrum samt forsamlingslokale i den tilstødende bygning. 1. sal: 5 undervisningslokaler, teknikrum, 3 kontorer og toiletfaciliteter. Kælder: I kælder er der 3 undervisningslokaler samt diverse teknik og depotrum, herunder varmecentral samt toiletfaciliteter. Kælder under forsamlingssalen er krybekælder. I midten af bygningen er tårnet, der er i 4 etager og arealerne er integreret med de øvrige etagers adgangsforhold på 1. sal, 2. sal og kælder men med egen adgang fra 3 sal. Tårnet indeholder: 2. sal: indrettet med 3 undervisningslokaler. 3 sal: indrettet med stort alrum med bred funktion. 4. sal: indeholder stor tagterrasse samt et mindre mødelokale/udsigtspunkt. Stueplan: Foyer som indgangsparti med adgang til receptionsområde, diverse kontorer, køkken og toiletter samt Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Salgspris Ejendommen udbydes med henblik på ubetinget købstilbud fra interesserede købere. Formular for købstilbud skal rekvireres hos erhvervsmægler Lintrup & Norgart A/S. Planforhold/offentlige forhold ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. PLANFORHOLD: Gældende kommuneplan I Kommuneplanen fra 2011 er området udlagt til: Institutioner og fritidsområde betegnet O2 med en max. bebyggelsesprocent på 110% og en max. bygningshøjde på 24 m. Områderne O2 må anvendes til institutioner og andre sociale formål, skoler og andre uddannelsesformål, sportsanlæg, hospitaler og andre sundhedsmæssige formål, miljømæssige servicefunktioner, kulturelle formål, ungdoms-, kollegie- og ældreboliger samt administration. I tilknytning til universiteter og andre højere læreanstalter kan der etableres forskerparker og boliger til gæsteforskere. Det kan tillades, at der til hver institution/anlæg opføres eller indrettes enkelte boliger til brug for portner eller andre personer med lignende tilknytning til institutionen/anlægget. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Servitutter kan tillige med ejendommens øvrige materiale rekvireres hos Lintrup & Norgart A/S. Dato/løbenummer: Dok om vejudlæg eller forpligtelse hertil Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, samt levering af varme Dok om bebyggelse, benyttelse mv Dok om bebyggelse, benyttelse mv, vejudlæg eller forpligtelse hertil Side 8

9 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Dok om transformerstation/anlæg mv, ikke til hinder for prioritering Dok om fjernvarme mv, (F-13-I) Dok om bebyggelse og benyttelse mv. anm heft Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg Skøde lyst servitutstift ang evt. tillægskøbesum, påtaleret Kbh. Kommune Tekniske installationer/løsøre/energimærke EL, VAND OG VARME Ejendommen forsynes som følger: Vand: Alment vandforsyningsanlæg Varme: Fjernvarme/blokvarme Energimærke er udfærdiget den Miljøforhold AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. Ejendomsskatter Ejendomsskatter 2014 kr Besigtigelse Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: Jørgen Fuchs på telefon eller Jesper Norgart på telefon: Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Resultatskabende erhvervsmægler med årelang erfaring Lintrup & Norgart A/S er anerkendt som en af Storkøbenhavns førende erhvervsmæglere med speciale i salg og udlejning af kontor-, lager-, og investeringsejendomme. Vores position i branchen skyldes årelang erfaring, indgående kendskab til markedet og et etableret solidt netværk. Siden virksomheden blev grundlagt i 2005, har kvalitetskravet været holdbare, effektive løsninger, der taler til kundens hoved, hjerte og pengepung. Vores ultimative bedste markedsføring er tilfredse kunder, der anbefaler os, og vi vil strække os langt for at få din virksomhed på referencelisten. Jørgen Fuchs Ejendomsmægler og valuar, MDE Telefon: Mail: Jesper Norgart Partner Telefon: Mail: Lintrup & Norgart A/S Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Følg os på LinkedIn

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Møllevej 11, Kongsted, 4683 Rønnede

SALGSOPSTILLING. Møllevej 11, Kongsted, 4683 Rønnede Vestergade 26, 4690 Haslev Tlf.: 26220028 og 26223357 info@heegaard-bolig.dk - www.heegaard-bolig.dk SALGSOPSTILLING Ejendommen Møllevej 11, Kongsted, 4683 Rønnede Sag EH-1503 . Heegaard Bolig ApS Mægler:

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og 1 erhvervslejemål

SALGSPROSPEKT. Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og 1 erhvervslejemål Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Velholdt ejendomskompleks bestående af 3 ejendomme. 7 boliglejemål og

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053 SALGSOPSTILLING Ejendom, som kan anvendes til både bolig og/eller erhverv - synlig beliggenhed 206 m² p.t. er registreret til beboelse + 177 m² kælder m/integreret garage med ialt 4 porte. Åderupvej 71,

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 Torvet 14, st.tv., 6870 Ølgod Velbeliggende erhvervslokaler i centrum Pris kontant 1.150.000 Etageareal 338 m 2 Tidligere lægeklinik Mange anvendelsesformål Jernbanegade

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved.

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved. SALGSOPSTILLING Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved Sag ERH15051 Med lidt opdatering - kan du få en super moderne og funktionel erhvervsejendom

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde Ærøvej 2, 6520 Toftlund

Læs mere

Fra 2.000 m² 12.577 m² moderne produktions- og lagerejendom

Fra 2.000 m² 12.577 m² moderne produktions- og lagerejendom Fra 2.000 m² 12.577 m² moderne produktions- og lagerejendom Få kilometer fra Roskilde og moty få kilometer fra Roskilde og motorvejsnettet Til Salg Erhvervsparken 7 4621 Roskilde Gadstrup Nyere 12.577

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen.

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen. SALGSOPSTILLING Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen. Refsnæsvej 6, 4700 Næstved Sag ERH10011 Også tilkørsel til garage/kælder

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden. Tornevangsvej 88, 3460 Birkerød Sag 1145-1

SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden. Tornevangsvej 88, 3460 Birkerød Sag 1145-1 ½- DEAS Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 info@deaserhverv.dk - www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden Tornevangsvej 88,

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 ½- SALGSPROSPEKT Erhvervsbygning Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 H Å N D V Æ R K E R T I L B U D Fantastisk beliggenhed direkte ud til Holbækvejen. Murermester villa i røde sten og med rødt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø Lersø Parkallé 109-2100 København Ø 1.620 m² kontordomicil med mange p-pladser Samlet etageareal: 1.620 m² - heraf 1.440 m² kontor og 180 m² kælder Nem adgang til Ring 02 og Helsingørmotorvejen Mange p-pladser

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel Salgsopstilling OFFENTLIGT UDBUD Møllevej 4A, 8420 Knebel Sag 900902CH Ejendommen udbydes af Syddjurs Kommune til salg ved offentligt udbud som Kommunens ejendomme, jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972 SALGSPROSPEKT Investeringsejendom, delvist udlejet Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde Sag 94500010972 Flot præsentabel blandet kontor og lager/produktionsejendom Velegnet til mange formål Lys, venlig og spændende

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Kocksvej 17 og 19 og Lundebjergvej 1, 3600 Frederikssund. Sag 94500011033

SALGSOPSTILLING. Kocksvej 17 og 19 og Lundebjergvej 1, 3600 Frederikssund. Sag 94500011033 SALGSOPSTILLING Kocksvej 17 og 19 og Lundebjergvej 1, 3600 Frederikssund Sag 94500011033 Byggejord til bolig - Frederikssund Centrum Mulighed for at opføre 40-50 boligenheder Grundareal ca. 1 tønde land

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 Stationsvej 3, 6830 Nørre Nebel ERHVERVSEJENDOM MED VILLA Pris kontant: Kr. 1.450.000 Årlig lejeindtægt: Anslået kr. 160.000 Erhvervsareal: 277 m 2 Boligareal:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr. 12.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere