Sagsinformationer. Bygningsdata for bygningen: Hovedbygning. Zoneinformationer for zonen: Hovedbygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsinformationer. Bygningsdata for bygningen: Hovedbygning. Zoneinformationer for zonen: Hovedbygning"

Transkript

1 Sagsinformationer Sagsnr./sagsnavn Øvelse Introkursus Rapport titel Eksempel Introkursus BBR Kommunenr BBR Ejendomsnr Besigtigelsesdato :00:00 Vejnavn Prøvevej Vejkode 1111 Husnr. 7 Side & dør Postnr. og by 2770 Kastrup Ejendomsejer Ens Ejerforhold Private, I/S Beregningskerne Be10 v7 Grundlag Beregnet forbrug Ny/eksisterende Eksisterende Type Enfamilie Bygningsdata for bygningen: Hovedbygning Navn Hovedbygning Lejemål Nej BBR-bygningsnr. 1 BBR Anvendelseskode 130 Opførelsesår 1949 Renoveringsår BBR Beboelsesareal 110,00 BBR Erhvervsareal 0,00 Zoneinformationer for zonen: Hovedbygning Type Sammenbygget bygning Fratræk vinduesarealer fra bygningsdele Nej Loftshøjde 2,40 Samlet opvarmet etageareal 110,00 Heraf opv. tagetageareal 40,00 Heraf opv. kælderetageareal 0,00 Andet opv. kælderareal 0,00 Resulterende opv. areal 110,00 Uopv. kælderareal 68,00 Varmekapacitet 120,00 Rotation Setpunkter: Opvarmet 22,00 Setpunkter: Ønsket 23,00 Setpunkter: Naturlig vent. 24,00 Setpunkter: Køling 25,00 Setpunkter: Opvarmet lager 15,00 Dim. Udetemperatur -12,00 Dim. Rumtemperatur 20,00 Dim: Opvarmet lager. 15,00 El-pris for opvarmning kr. 1,92 El-pris for andet Ja El-pris for overproduktion kr. 0,60 Afgift for overproduktion af el kr. 700,00 1

2 Klimaskærm Nummer Titel Areal U-Værdi Type Vinduesa real Dim. transmiss ionstab Spec. tab 1 Gulv mod uopvarmet kælder - Træ / bjælker - 25 mm 53,00 0,90 0,70 Etageadskillelse 0, ,40 33,39 2 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 53,00 0,15 0,70 Etageadskillelse 0,00 254,40 5, Hul ydervæg - 30 cm - tegl/letbeton, efterisoleret granulat (U-værdier ifølge håndbog). 52,00 0,67 1,00 Massive ydervægge 0, ,88 34,84 4 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge 52,00 0,20 1,00 Massive ydervægge 0,00 332,80 10, Hanebåndsloft mm isolering 34,00 0,30 1,00 Loft 0,00 326,40 10,20 6 Efterisolering af hanebåndsloft med 250 mm. 34,00 0,09 1,00 Loft 0,00 97,92 3, Lodret skunk med 4 cm træbeton 19,00 0,95 1,00 Loft 0,00 577,60 18,05 8 Efterisolering af lodrette skunkvægge med 250 mm. 19,00 0,14 1,00 Loft 0,00 85,12 2, Vandret skunk - 25 mm isolering 6,00 0,95 1,00 Loft 0,00 182,40 5,70 10 Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 350 mm. 6,00 0,09 1,00 Loft 0,00 17,28 0, Skråvægge mm isolering 22,00 0,36 1,00 Loft 0,00 253,44 7,92 12 Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med renovering. 22,00 0,12 1,00 Loft 0,00 84,48 2, Kvistloft - 25 mm isolering 3,50 0,90 1,00 Loft 0,00 100,80 3,15 14 Efterisolering af loft/tag i kvist med 200 mm. 3,50 0,15 1,00 Loft 0,00 16,80 0, Kvistflunke - Let væg med 25 mm 4,00 0,90 1,00 Massive ydervægge 0,00 115,20 3,60 16 Indvendig efterisolering af kvistflunke med 100 mm. 4,00 0,42 1,00 Massive ydervægge 0,00 53,76 1, Væg mod uopvarmet kælder- Let uisoleret 4,00 1,90 1,00 Massive ydervægge 0,00 243,20 7,60 18 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 100 mm. 4,00 0,38 1,00 Massive ydervægge 0,00 48,64 1,52 4 2

3 Vinduer Titel Areal Antal U-Værdi Glasandel Orienterin g Hældning Solafskæ rmning Solvarme transmitt ans Spec. tab Dim. transmiss ionstab Udhæng Horisont Venstre Højre Vinduesh ul Fast vindue, 3 ruder - 1,6x1,4-2 lags Yderdør med 1 rude og uisoleret fylding - 2 lags Udskiftning til ny terrassedør med trelags energirude 1 fag, gående, 1 rude - 1,6x1,4-2 lags Fast vindue, 1 rude - 1,2x1,2-2 lags Massiv isoleret yderdør - Massive yderdøre 1 fag, gående, 1 rude - 1,6x1,4-2 lags 4,25 1 1,00 2,80 0,90 270,00 90,00 1,00 0,76 11,90 380,80 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 4,25 1 1,00 0,79 0,70 270,00 90,00 1,00 0,50 3,36 107,44 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 7 1,70 2 1,00 3,10 0,25 270,00 90,00 1,00 0,76 10,54 337,28 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 1,70 2 1,00 0,79 0,25 270,00 90,00 1,00 0,37 2,69 85,95 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 7 2,15 1 1,00 2,80 0,80 180,00 90,00 1,00 0,76 6,02 192,64 0,00 20,00 10,00 0,00 10,00 2,15 1 1,00 0,79 0,70 180,00 90,00 1,00 0,50 1,70 54,35 0,00 20,00 10,00 0,00 10,00 7 2,00 1 1,00 2,90 0,90 180,00 90,00 1,00 0,76 5,80 185,60 60,00 20,00 0,00 0,00 10,00 2,00 1 1,00 0,79 0,70 180,00 90,00 1,00 0,50 1,58 50,56 60,00 20,00 0,00 0,00 10,00 7 2,00 1 1,00 1,20 0,00 180,00 90,00 0,00 0,00 2,40 76,80 60,00 20,00 0,00 0,00 10,00 2,15 2 1,00 2,80 0,80 90,00 90,00 1,00 0,76 12,04 385,28 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 3

4 2,15 2 1,00 0,79 0,70 90,00 90,00 1,00 0,50 3,40 108,70 0,00 20,00 0,00 0,00 10, fag, gående, 1 rude - 1,6x1,4-2 lags 1 fag, gående, 1 rude - 1,2x1,2-2 lags 1 fag, gående, 1 rude - 1,2x1,2-2 lags Oplukkelig tagvindue - 0,78x0,78-2 lags Udskiftning af ovenlysvindue til trelags energirude 2,00 2 1,00 2,80 0,80 180,00 90,00 1,00 0,76 11,20 358,40 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 2,00 2 1,00 0,79 0,70 180,00 90,00 1,00 0,50 3,16 101,12 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 7 1,60 1 1,00 2,80 0,70 90,00 90,00 1,00 0,76 4,48 143,36 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 1,60 1 1,00 0,79 0,70 90,00 90,00 1,00 0,50 1,26 40,45 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 7 1,60 1 1,00 2,80 0,70 270,00 90,00 1,00 0,76 4,48 143,36 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 1,60 1 1,00 0,79 0,70 270,00 90,00 1,00 0,50 1,26 40,45 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 7 0,70 1 1,00 2,70 0,55 90,00 45,00 1,00 0,76 1,89 60,48 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1 1,00 0,79 0,70 90,00 45,00 1,00 0,37 0,55 17,70 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 7 Klimaskærm - Linietab Titel Længde Linietab Tegl-, letbeton-, letvæg, betonfundament, trægulv 23,00 0,63 1,00 4

5 Kedler Antal Titel Antal Brænd sel Brændværd i Enhedspris Fast afgift Korrekt ion Virknin gsgrad Tabsfa ktor Andel til rum Minimu m kedelte mp Nomine l effekt Andet elforbr ug Korrekt ion Virknin gsgrad Belastn ing Kedel temp. Andel til VBV El til automa tik 1,00 Kedel - Gas - ældre, middel soloked el, nyere brænder 0,70 1,00 Naturga s (m³) 1,00 Udskiftni ng af kedel til kondens erende kedel (Energi mærke A) 0,70 1,00 Naturga s (m³) 11 kwh kr. 9,00 kr. 250,00 0,00 0,89 0,02 0,85 60,00 11,00 100,00 0,00 0,89 0,30 50,00 1,00 10,00 11 kwh kr. 9,00 kr. 250,00 0,00 0,98 0,01 0,80 0,00 20,00 100,00 0,00 1,09 0,30 33,00 1,00 0,00 8 Varmefordelingsanlæg Titel Type Fremløbs temp. Returløbs temp. Radiator, 2-streng før strengs 80,00 60,00 Varmefordelingspumper Titel Antal Nom. effekt Reduktio nsfak. Type Automatisk trinstyret, nyere - 50 W 1,00 50,00 0,80 Tidsstyret i opvarmning ssæsonen 5

6 Varmerør Titel Længde Varmetab Sommers top Udetemp. kompens ering 3/4" stålrør - 10 mm 36,00 0,34 0,70 Ja Nej 3/4" stålrør - uisoleret 3,00 1,23 0,70 Ja Nej Isolering af varmefordelingsrør 3,00 0,16 0,70 Ja Ja 5 18 mm kobberrør - uisoleret 4,00 0,87 0,70 Ja Nej Isolering af varmefordelingsrør 4,00 0,13 0,70 Ja Ja 5 Varme - Internt varmetilskud Titel Areal Personer Apparatur er Hele bygningen 110,00 1,50 3,50 Automatik Titel Temp. justering Termostat på alle radiatorer 0,00 6

7 Ventilation - Ventilation Titel Areal Fordeling stal (F) Naturlig ventilatio n om vinteren (qn) Naturlig ventilatio n om sommere n (qn,s) Mekanisk ventilatio n om vinteren (qm) Mekanisk ventilatio n om sommer (qm,s) Temperat urvirknin gsgrad (n vgv) Indbl.tem peratur (ti) Specifikt elforbrug til lufttransp ort (SEL) Elvarmefl ader Naturlig 0,3 - opl. vinduer, ventiler i bad + emhætte - hele huset 110,00 1,00 0,30 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nej Varmt brugsvand - Generelt Titel Gennems nitsforbru g for bygninge n Varmt brugsvan d temperat ur Standard varmtvandsforbrug 250,00 55,00 Varmt brugsvand - VVB Nummer Titel Andel af VBV Antal Kapacitet Varmetab El-opv. Fremløbs temperat ur Solvarme beholder med varmespir al eller elpatron 1 70 L, præsioleret (Metro) 1,00 1,00 70,00 0,90 0,70 Nej 65,00 Nej 2 solvarmebeholder 1,00 1,00 300,00 0,90 0,70 Nej 65,00 Nej 8 7

8 Varmt brugsvand - Rør Titel Længde Varmetab B-faktor Type Tilsluttet VVB Tilslutningsrør til VVB - 12 mm kobberrør - uisoleret 0,50 0,61 0,50 Tilslutningsrør til VVB 1 Vedvarende energi - Solcelleanlæg Titel Orienterin g Areal af panel Peak Power (RS) Virknings grad Hældning Horisont Skygge til afskæring venstre Skygge til højre Ingen solcelle Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 2,6 kw 90,00 16,00 0,16 0,77 45,00 0,00 0,00 0,00 6 Vedvarende energi - Solvarmeanlæg Titel Type Areal af panel Starteffikt ivitet 1. ordens varmetab skoefficie nt 2. ordens varmetab skoefficie nt Vinkelafh Rør, ængighed Længde Rør, Varmetab Pumpefor brug Automati kforbrug Orienterin g Hældning Horisont Skygge til afskæring venstre Skygge til højre Intet solvarmeanlæg Montering af plan solfanger og beholder til varme og brugsvand Forslagsgrupper Kombineret 7,00 0,75 3,50 0,00 0,00 15,00 0,17 50,00 5,00 270,00 45,00 0,00 0,00 0,00 8 Nummer Titel Beskrivelse Pris 1 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der afsluttes med montering af godkendt loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. kr ,00 8

9 2 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. kr ,00 3 Efterisolering i tagetage/kviste. Efterisolering af loft/tag i kvist med 200 mm. Det bør forinden arbejdet igangsættes undersøges om den eksisterende konstruktion er tilstrækkelig tæt. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen. Efterisolering af lodrette skunkvægge med 250 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af skunkgulve/etageadskillelser mod skunk med 350 mm. Pladsforholdene i skunkene er trange. Dele af skunkene kan måske (pga. arbejdsmiljøregler) kun efterisoleres i forbindelse med tagudskiftning eller anden indvendig større renovering i praksis. Overslagspriserne omfatter alene isoleringsarbejdet. Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Efterisolering af hanebåndsloft med 250 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering. Montering af ny ventileret isoleringsvæg på kvistflunke med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. kr ,00 4 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 100 mm. Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 100 mm mineraluld. Isolering udføres i skeletvæg og fastholdes med tråd. Der skal i forbindelse med isoleringsarbejdet sikres en effektiv dampspærre på den varme side af isoleringen. 5 Isolering af varmerør i kælder Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. 6 Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 2,6 kw Montering af solceller på østvendt tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 16 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne.. kr ,00 kr ,00 kr ,00 9

10 7 Udskift vinduer og døre i opvarmede rum til nye energiklasse A Alle vinduer og yderdøre udskiftes til nye elementer energiklasse A Terrassedøren udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas. Ovenlysvinduerne udskiftes til nye med trelags energiruder. 8 Udskiftning til kondenserende gaskedel og solvarmeanlæg - incl. ny varmtvandsbeholder. Den ældre gaskedel udskiftes til ny kondenserende solo gaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler, som i modsætning til kondenserende kedler ikke udnytter kondensationsvarmen i forbrændingsprodukterne. Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det er vigtigt at kondenserende kedler kører med lave driftstemperaturer. Det er derfor nødvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opnå den nødvendige indetemperatur på kolde dage. I visse tilfælde kan udskiftning af kedel først opnå maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskærmen. Montering af plan solfanger på taget med 1 lag dækglas. Solvarmebeholder (se under afsnittet for varmtvandsbeholdere) skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpeenhed. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlægget det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler. Det vil være optimalt at tilslutte til gulvvarmen, da der ikke kræves så store driftstemperaturer. solvarmebeholder kr ,00 kr ,00 10

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas SIDE 1 AF 20 Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001037-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Møllesvinget 38 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007918-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lyngvejen 8, 7323 Give Lyngvejen 8 7323 Give Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. oktober 2012 Til den 18. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kanalvejen 2 4873 Væggerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. august 2012 Til den 14. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4. SIDE 1 AF 14 Adresse: Bergthorasgade 14 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043185-001 Energikonsulent: Stefan Søgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Duedalen 15 5240 Odense NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2012 Til den 4. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kongevej 3 4450 Jyderup Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2014 Til den 6. august 2024. Energimærkningsnummer 311067382

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karise Alle 2 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. maj 2013 Til den 19. maj 2020. Energimærkningsnummer 310040538

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolebakken 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-022856-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Nørregade 36 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-343302-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enghave Plads 1 1670 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. februar 2013 Til den 10. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Staushedevejen 34 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. november 2012 Til den 22. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Rosenørns Alle 36 Postnr./by: 1970 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-103964-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndre Landevej 20 5900 Rudkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juli 2013 Til den 26. juli 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Gammel Kongevej 12 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-128991-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brudagervej 14 5882 Vejstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. maj 2015 Til den 15. maj 2022. Energimærkningsnummer 311113034

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Niels W. Gades Vej 9 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2013 Til den 15. januar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blodbøgen 34 8620 Kjellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. april 2013 Til den 18. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Guldsmedgade 28 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. marts 2013 Til den 29. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere