UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog"

Transkript

1 UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og systemer gode råd om gulvvarme... 3 Generelt... 4 Gulvvarme i beton... 4 Gulvvarme i træbjælkelag... 5 Gulvvarmesystemer... 6 Eksempler... 6 Udlægningsmønstre... 9 Centerafstande og kredslængder Dilatationsfuge Tæthedsprøvning og lækagesøgning Frostsikring Forenklet indreguleringsskema Blandesløjfer Uponor Push Uponor Push 15A Uponor Push 15A Electronic Uponor Push 22A Uponor Push 22A Electronic Uponor Push 45U Uponor Push 45U Electronic Vejledende fremløbstemperaturer Indstillingsskalaer Kvikinstallationer Uponor Control System (ledningsført) Uponor Control System Radio (trådløst) Uponor Control System Radio - Betjeningsenhed (trådløst) Pumpestyring/Bypass Igangsætning Driftsforstyrrelser Kvalitetssikring Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

3 Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og systemer... Det er også totalløsninger med komplette tilbehørsprogrammer og professionel rådgivning Der stilles stadig større krav til kvalitet og viden omkring gulvvarmeinstallationer. Som en konsekvens af dette har vi, som en af de markedsledende leverandører inden for området, valgt at udarbejde denne projekthåndbog. Håndbogen er udviklet for at lette dit arbejde som VVS-installatør eller byggeentreprenør og skal betragtes som et naturligt supplement til din værktøjskasse. Ha den derfor altid ved hånden, når du skal ud og installere Uponors gulvvarmesystemer. Skulle der alligevel opstå problemer med installationen, hjælper vi dig naturligvis gerne videre. Vores teknikere og konsulenter er altid klar til at svare på spørgsmål. 10 gode råd om gulvvarme 1. Ved udlægning, opmærk kredsene - så ved du, hvor slangerne hører hjemme - skær evt. hakker i rørene eller anvend vandfast tusch til opmærkning 2. Isolér fødeledninger - derved undgåes et øget varmeforbrug og det gør det nemmere at regulere rumtemperaturen 3. Indregulér altid gulvvarmeanlægget - så undgår du at skulle justere anlægget, når det bliver koldt 4. Pas på ved køkkener - undgå kolde zoner - opmærk hvor køkkenelementer skal stå 5. Regulér altid fremløbstemperaturen; gulvvarme er lavtemperaturanlæg 30-45ºC - så undgår du skader på trægulve og får en bedre komfort 6. Undgå for lange rørlængder -120 meter rør pr. kreds er maksimum 7. Anvend altid rumtermostater og husk at opmærke på termostaterne i hvilket rum de monteres 8. Hvert rum bør kun have én termostat - også selv om der er flere gulvvarmekredse 9. Skyl hver kreds godt igennem - så er du sikker på, at al luft er ude af systemet 10. Ved alle former for lette konstruktioner skal der anvendes varmefordelingsplader - læg aldrig strøer ovenpå et indstøbt gulvvarmesystem Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 3

4 Gulvvarme i beton - Generelt I betongulve spreder betonlaget varmen over overfladen og skaber en jævn overfladetemperatur ved gulvet. Minimumstykkelsen på betonlaget over rørene skal være 30 mm - rørenes centerafstand er som regel 300 mm. Med denne centerafstand opnås der en god varmekomfort. I store haller (f.eks. sportshaller og værksteder), hvor der ikke stilles store krav til komfort, kan centerafstanden øges, og som oftest er varmebehovet i den type lokaler relativt lille. Tykkelsen på betonlaget over rørene bør ikke være for stor (maks. 90 mm), da dette kan påvirke rumreguleringstiden. Sørg for at betonbjælkelaget har en god isolering nedefter. Dette gælder for såvel betonplader på terræn som ved konstruktioner med etageadskillelser. Ved plader på terræn bør isoleringen være mindst 150 mm, for at der kan regnes med samme varmeafgivelse som ved andre varmesystemer. Ved etageadskillelser skal isoleringstykkelsen være mindst 50 mm, for at den ukontrollerede varmeafgivelse nedefter ikke skal blive for stor. I tilfælde hvor der lægges klinker på betonen, skal leverandørens anvisninger følges. Vær opmærksom på, at i vådrum skal tætningslaget installeres nærmest på klinkerne. Rørene lægges i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor klinkerne skal udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af klinkerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Ved for tidlig og for hurtig temperaturforandring forringes klæbemassens holdbarhed, og dermed forkortes den keramiske belægnings levetid. Når der udlægges en plast- eller heldækkende gulvbelægning direkte på betonen, skal betonoverfladen afrettes, og gulvet udlægges i henhold til gældende forskrifter og normer. Ved belægninger af spånplader eller lamelparket skal betonoverfladen spartles og afrettes i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed). I forbindelse med dampspærre skal spånplade- eller parketproducentens anvisninger følges. Spånplader eller lamelparket fuldklæbes langs såvel korte som lange sider. Ved valg af klæbemiddel skal den respektive leverandørs anvisninger følges. Undlad at anvende såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, idet der herved dannes en luftspalte mellem betonen og gulvpladen med deraf følgende forringet varmeledningsevne. Ved udlægning af keramiske fliser oven over gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. 4 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

5 Gulvvarme i træbjælkelag - Generelt Varmefordelingspladerne udlægges, idet der begyndes ved ydervæggen. Ved tværvæggen afsættes der ca. 25 cm plads til varmekredsenes vendesløjfer. Der udlægges varmefordelingsplader i det første spor. Pladerne kan let deles i markeringerne, så der opnås den bedst mulige tilpasning til varmekredsretningens længde. Pladerne skal ligge med min. 10 og maks. 100 mm mellemrum. Plader, der evt. er blevet til overs fra det første spor, anvendes som første plade i det andet spor for at reducere spildprocenten. Der fortsættes på samme måde, indtil hele gulvoverfladen er dækket. For at få en jævn gulvfladetemperatur bør hele gulvet dækkes af plader (70-90% af hele gulvet). I den ene side (vingen) sømmes pladerne fast på forskallingsbrædderne, så rørsporene ligger i en lige linie. Gulvvarmerørene monteres i overensstemmelse med den fastlagte varmekredsretning. Ved montering af keramiske fliser skal der først monteres gulvgipsplader på de underliggende gulvspånplader. Gipspladen fuldklæbes til gulvspånpladen. Dobbelte gulvgipsplader gør det lettere at etablere fald mod gulvafløb. I den øverste plade skæres et hul, der er større end gulvafløbet. I dette hul spartles faldet derefter op. Læg gulvgipspladerne med forskudte lange og korte sider. De to gipsplader klæbes sammen med et klæbemiddel. Hvis der ønskes mere detaljerede instruktioner, anbefales det at følge anvisningerne fra leverandørerne af klinker, kakler og gipsplader. Ved udlægning af keramiske fliser oven over gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og/eller i løbet af den periode, hvor pladerne skal udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af pladerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Ved for tidlig og for hurtig temperaturforandring forringes klæbemassens styrke, og dermed forkortes den keramiske belægnings levetid. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 5

6 Uponor Gulvvarme på armeringsnet indstøbt i beton Varmesløjfer lagt på armeringen og indstøbt i beton. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20x2 mm lægges med 300 mm mellem rørene og fæstnes mod armeringsnettet. Derefter støbes rørene ind i beton. Uponor Gulvvarme i monteringsbånd på isolering indstøbt i beton Klinker, tæppe, træ eller lign. Beton Gulvvarmerør Armering + armeringsstøtte (kattepote) Isolering - min. 225 mm ved montering på jord Varmesløjfer monteret i monteringsbånd, der fastgøres ved isoleringen, indstøbt i beton. Wirsbo-pePEX Q&Erør 20x2 mm monteres i monteringsbåndenes fastgøringsbøjler med 300 mm mellem rørene. Et eventuelt armeringsnet kan lægges ovenpå gulvvarmerørene. Derefter indstøbes rørene i beton. Klinker, tæppe, træ eller lign. Beton Gulvvarmerør Armering Monteringsbånd Isolering - min. 225 mm ved montering på jord Uponor Gulvvarme monteret med Uponor Combi Clips på armeringsnet indstøbt i beton Varmesløjfer lagt på armeringen og indstøbt i beton. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20x2 mm lægges med 300 mm mellem rørene og monteres med Uponor Combi Clips på armeringsnettet. Derefter støbes rørene ind i beton. Uponor Gulvvarme i monteringsbånd fastgjort mod beton eller letbeton indstøbt i sætmørtel Varmesløjfer monteret i monteringsbånd, der fastgøres mod beton eller letbeton indstøbt i sætmørtel. WirsbopePEX Q&E-rør 20x2 mm monteres i monteringsbåndenes fastgøringsbøjler med 300 mm mellem rørene. Et eventuelt armeringsnet kan lægges ovenpå gulvvarmesløjferne. Derefter støbes rørene ind i sætmørtel. Klinker, tæppe, træ eller lign. Beton Gulvvarmerør Armering + armeringsstøtte (Uponor Combi Clips) Isolering - min. 225 mm ved montering på jord Klinker, tæppe, træ eller lign. Beton Gulvvarmerør Monteringsbånd Isolering - min. 225 mm ved montering på jord 6 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

7 Uponor Gulvvarme i monteringsbånd indstøbt i udjævningsmasse (renovering) Varmesløjfer monteret i monteringsbånd, der fastgøres mod et eksisterende gulv. Wirsbo-evalPEX-røret 12x2 mm monteres i monteringsbåndenes fastgøringsbøjler med 125 mm mellem rørene. Derefter støbes alt i udjævningsmasse, der i vådrum dækkes med fugtspærring. Klinker, tæppe, træ eller lign. Eventuelt tættelag (fugtspærring) Overbeton, finsats eller sætmørtel Eventuel armering Gulvvarmerør Monteringsbånd Underbeton/letbeton Isolering - tilpasses efter de aktuelle forhold Uponor Gulvvarme i gulvvarmeplade Varmesløjfer monteret i gulvvarmeplade. Gulvvarmepladerne er forsynet med spor, hvori varmefordelingspladerne monteres. I pladerne monteres Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20x2 mm med 300 mm mellem rørene. Ved montering på denne måde øges gulvhøjden med gulvvarmepladens tykkelse eksklusive overgulvet. På gulvvarmepladerne lægges derefter et parketgulv. Ønskes et plast- eller laminatgulv skal der først lægges en 16 mm spånplade på gulvvarmepladerne. Uponor Gulvvarme i gulvvarmeplade (renovering) Varmesløjfer monteret i gulvvarmeplade. Gulvvarmepladerne er forsynet med pålimede varmefordelingsplader fra fabrik. I varmefordelingspladerne er der færdige spor til montering af Wirsbo-evalPEX-rør 12x2 mm med 125 mm mellem rørene. Ved montering på denne måde øges gulvhøjden kun med 15 mm eksklusive overgulvet. På gulvvarmepladerne lægges derefter et laminat- eller parketgulv. Ønskes et plastgulv skal der lægges en 10 mm spånplade på gulvvarmepladerne. Spånplade 16 mm eller lamelparket mm Eventuel dampspærre (følg gulvfabrikantens anvisninger) Gulvvarmerør Varmefordelingsplade Gulvvarmeplade Beton Lamelparket min. 7 mm Eventuel dampspærre (følg gulvfabrikantens anvisninger) Gulvvarmerør Gulvvarmeplade 15 mm (celleplast) med pålimede varmefordelingsplader Eksisterende gulv Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 7

8 Uponor Gulvvarme i forskallingsbrædder på træbjælkelag Varmesløjfer monteret i forskallingsbrædder på træbjælkelag. Mellem forskallingsbrædderne monteres varmefordelingsplader, der fordeler varmen til overgulvet. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20x2 mm monteres i varmefordelingspladerne med 300 mm mellem rørene. Ved montering på denne måde øges gulvhøjden med tykkelsen af forskallingsbrættet. På forskallingsbrættet lægges derefter et 22 mm spånplade- eller parketgulv. Uponor Gulvvarme i forskallingsbrædder nedsænket i træbjælkelag Varmesløjfer monteret i forskallingsbrædder i træbjælkelag. Mellem forskallingsbrædderne monteres varmefordelingsplader, der fordeler varmen til overgulvet. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20x2 mm monteres i varmefordelingspladerne med 300 mm mellem rørene. Ved montering på denne måde vil gulvhøjden ikke blive øget. På bjælkerne lægges derefter et 22 mm spånplade- eller parketgulv. Parket eller spånplade Varmefordelingsplade Parket eller spånplade Eventuel dampspærre (følg gulvfabrikantens anvisninger) Eventuel spånplade Gulvvarmerør Varmefordelingsplade Forskalling 21x120 eller 28x120 mm Gulvbjælke Isolering Eventuel dampspærre (følg gulvfabrikantens anvisninger) Eventuel spånplade Gulvvarmerør Forskalling 21x120 eller 28x120 mm Lægte 45x45 mm med deling 600 mm Gulvbjælke Isolering Uponor Gulvvarme i selvbærende varmefordelingsplader i træbjælkelag Varmesløjfer monteret i selvbærende varmefordelingsplade. Varmefordelingspladerne fordeler varmen til overgulvet. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20x2 mm monteres i de udpressede spor med 300 mm mellem rørene. Varmefordelingspladen er forsynet med befæstningsbånd, der sømmes på bjælkens overside. På bjælkerne lægges derefter et 22 mm spånplade- eller parketgulv. Uponor Gulvvarme i gulvspånplade på træbjælkelag Varmesløjfer monteret i gulvspånplade. I sporene monteres der varmefordelingsplader, som fordeler varmen fra rørene. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 17x2 mm monteres med 200 mm mellem rørene i pladerne. Gulvspånpladen udgør et bærende underlag. Ovenpå spånpladen kan monteres et laminat- eller parketgulv direkte, mens plastmåtte kræver et jævnere underlag, f.eks. 10 mm gulvspånplade. Parket 22 mm eller spånplade 22 mm Eventuel dampspærre (følg gulvfabrikantens anvisninger) Gulvvarmerør Selvbærende varmefordelingsplade Gulvbjælke Isolering Parket, spånplade eller laminatgulv min. 7 mm Eventuel dampspærre (følg gulvfabrikantens anvisninger) Gulvvarmerør Varmefordelingsplade Gulvspånplade 22 mm Gulvbjælke Isolering 8 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

9 Udlægningsmønstre Udlægningsmønster A Udlægningsmønster A er nemt at installere og giver en mere jævn varmefordeling over gulvfladen. Temperaturvariationer på små arealer holdes på et minimum. Den største fordel ved udlægningsmønster A er, at det er velegnet til alle former for gulvkonstruktioner. Udlægningsmønster B Karakteristisk for dette udlægningsmønster er, at forsynings- og returrørene i spirallayoutet løber parallelt med hinanden. Temperatursvingninger på gulvfladen t = 5 C Udlægningsmønster B sikrer en jævn gennemsnitstemperatur, men giver større temperaturvariationer på små arealer. Det er velegnet til opvarmning af større arealer med et stort varmebehov - såsom kirker og hangarer - eller udendørsarealer hvor det er nødvendigt at smelte sne. Udlægningsmønster A, enkelt bane Udlægningsmønster C Dette udlægningsmønster er grundlæggende en variation af udlægningsmønster B, men er formet som en spiral. Udlægningsmønster C er velegnet til huse med et større varmebehov, men det er mindre velegnet til montering i trægulv. Temperatursvingninger på gulvfladen t = 5 C I dette udlægningsmønster er der ikke nogen skarpe bøjninger, og eventuel stivhed i rørerne udgør derfor ikke noget problem. Det gør det også muligt at lægge røret med en lille centerafstand. Udlægningsmønster B, parallelle frem- og returrør Uponor anbefaler at bruge 20x2 mm Wirsbo-pePEX Q&E-rør, som opfylder kravene i de fleste installationer. Man kan dog overveje at bruge andre rørdimensioner - eksempelvis på steder hvor der stilles specifikke krav til varmeydelse og trykfald. Praktiske aspekter, herunder rørets fleksibilitet, kan også være afgørende for dimensionen. Temperatursvingninger på gulvfladen t = 5 C Udlægningsmønster C, parallelle frem- og returrør: spiralformet udlægning Eksempel på udlægningsmønster efter Uponors anbefalinger Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 9

10 Centerafstande og kredslængder Centerafstande og maksimale kredslængder afhænger af dimensionen på røret. For at undgå for stort trykfald over gulvvarmekredsen er det derfor nødvendigt at begrænse den maximale kredslængde i forhold til den anvendte rørdimension. For at opnå en jævn overfladetemperatur på gulvet skal afstanden mellem rørene desuden tilpasses i forhold til rørdimensionen. (se skema nedenfor) Rørtype Centerafstand Max. kredslængde Rørforbrug pepex 20 x 2,0 300 mm 120 m 3,3 m/m 2 pepex 17 x 2,0 200 mm 80 m 5,0 m/m 2 evalpex 20 x 2,0 300 mm 120 m 3,3 m/m 2 evalpex 15 x 2,5 200 mm 75 m 5,0 m/m 2 evalpex 12 x 2,0 125 mm 50 m 8,2 m/m 2 Unipipe 16 x 2,0 250 mm 80 m 4,0 m/m 2 Dilatationsfuge Ved projektering af gulvvarme på store gulvflader er det nødvendigt at lave en beregning over gulvets ekspansion ved maksimal opvarmning. Er ekspansionen større end yderkantens isoleringsstrimmel kan optage, er det nødvendigt med en dilatationsfuge. Skitsen nedenfor viser et forslag til dilatationsfuge med tværgående varmeslanger, hvor en rørbøsning af f.eks. PEM fordeler ekspansionens skadelige påvirkning fra fugebredde til bøsningens længde. Bemærk at Wirsbo-pePEX s længdeudvidelse ved opvarmning optages af rørets materiale. Betingelsen er dog, at røret er faststøbt i betonen. Der må ikke være varme på anlægget, når rørene indstøbes. Skitse af en dilatationsfuge 1 1 Slidlag 2 Beton 3 Dilatationsfuge 4 Rørbeskyttelse Uponor varmerør Skille-/glidelag 6 10 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

11 Tæthedsprøvning og lækagesøgning Tæthedsprøvning Der skal foretages tæthedsprøvning i overensstemmelse med gældende standarder før idrifttagning. Hvor der ikke foreligger sådanne standarder, skal der gennemføres følgende prøvning: Systemet udluftes og tryksættes til 1,5 x driftstrykket. Dette tryk opretholdes i 30 minutter, hvorefter koblingspunkterne besigtiges. Vandet tappes hurtigt af til 0,5 x driftstrykket, og der lukkes for aftapningsventilen. Hvis trykket stiger til et niveau, som er større end 0,5 x driftstrykket, tyder det på, at systemet er tæt. Tryk (værdi x driftstryk) Trykket bibeholdes i 90 minutter, og samlingerne besigtiges løbende. Hvis trykket falder i løbet af denne periode, er det et tegn på utæthed i systemet Tid (min) Alternativt kan anlægget også trykprøves med luft. Ved prøvning med trykluft må trykket af sikkerhedsmæssige grunde ikke overskride 50 kpa, idet en sprængning kan få katastrofale følger. Eventuelle utætheder lokaliseres ved hjælp af pensling med sæbevand. Lækagesøgning Er der mistanke om, at et hurtigt trykfald skyldes et utæt rør, kan det være en ret krævende opgave at finde skaden og udbedre den. Gør følgende: Trykprøv hver enkelt fordeler for at finde den fordeler, som taber tryk. Trykprøv hver enkelt varmekreds for at finde den utætte. Afspær denne, så resten af anlægget kan være i drift. Det er ofte lettest at bruge et infrarødt kamera til at finde lækagen på varmekredsen. Lækagen viser sig ofte som en lille rose rundt om røret. Frilæg det beskadigede rør, skær det beskadigede stykke ud og indsæt et nyt rørstykke. Det er vigtigt at benytte samme rørtype og koblinger, der passer røret. Beskyt samlingerne med et isoleringsstykke (Armaflex eller tilsvarende), inden der atter støbes. Frostsikring Som frostsikring anbefales Propylenglykol. Installationer, hvor der er risiko for tilfrysning af rørerne, skal altid frostsikres. Anlægget skal være af en lukket type. Ilt eller luft i anlægget vil forbruge korrosionsinhibitorerne. Rør eller andre dele af anlægget må ikke være galvaniseret, fordi zink kan opløses af Propylenglykol. Systemet skal altid være fyldt helt op med væske. Efter påfyldning tjekkes anlægget for luftlommer. Luftlommer kan give problemer ved temperaturfald, fordi de kan forårsage vakuum og dermed indsugning af yderligere luft. Efter påfyldning og drift af anlægget i højst to uger renses alle filtre for at forebygge tilstopning. Om nødvendigt måles blandningsforholdet efter nogen tids drift C Diagram for frostsikring med Propylenglykol % Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 11

12 Forenklet indreguleringsskema Kan kun anvendes for et enkelt fordelerrør Kan kun anvendes hvor kredsene har ens W/m 2 Antal meter (længste kreds) ,0 3,6 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1, ,0 3,6 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1, ,0 3,6 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,2 1,7 1,6 1, ,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5 1, ,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,3 95 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 90 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 85 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 80 5,0 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,1 1,9 1,6 75 5,0 3,5 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 1,7 70 5,0 3,5 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 1,8 65 5,0 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9 60 5,0 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 55 5,0 3,4 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,2 50 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 45 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 40 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 35 5,0 3,5 3,1 2,9 30 5,0 3,4 3,0 25 5,0 3,3 1. Start med den længste kreds til venstre (lodret) 2. Gå mod højre på samme linie - og aflæs antal åbne omgange ud for hver kredslængde Eksempel: Kreds 1 er 50 meter Kreds 2 er 105 meter Kreds 3 er 25 meter Kreds 4 er 70 meter Kreds 2 er længst (105 meter), og derfor vores reference. Som det ses i skemaet aflæses antal omdrejninger fra lukket ventil på linien ud for de 105 meter. I dette tilfælde skal indreguleringen være som følger: Kreds 1 skal åbnes 2,3 omgange Kreds 2 skal åbnes 5,0 omgange (referencen) Kreds 3 skal åbnes 1,5 omgange Kreds 4 skal åbnes 2,7 omgange 12 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

13 Blandesløjfer Uponor Push 12 (VVS nr ) 385 mm 145 mm 140 mm 60 mm 65 mm 40 mm Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkelte rum Uponor Push 12 er udviklet specielt med henblik på at tilslutte gulvvarmesystemet til et radiatorsystem i et rum, hvor der er en eller flere varmekredse. For at opnå en gulvoverflade med en jævn og behagelig temperatur kræver et gulvvarmesystem lavere vandtemperatur og større flow end et radiatorsystem. Uponor Push 12 øger flowet i gulvvarmekredsen, samtidig med at der sker en styret iblanding af vand fra radiatorsystemet. Rumtemperaturen styres ved hjælp af en termostatventil, der afpasser gulvvarmesystemets vandtemperatur efter varmebehovet i det pågældende rum. I pumpehuset er der indbygget endnu en termostatventil, som forhindrer, at fremløbstemperaturen i varmekredsene bliver for høj. T-stykke med indreguleringsventil (VVS nr ) Når der skal være 2 varmekredse, anvendes grenrør sammen med Uponor Push 12. Montér T-stykke med indreguleringsventil på returløbet i den varmekreds, der har det mindste flow (normalt den korteste). Ventilen indreguleres, således at der bliver samme temperaturfald over begge varmekredse. Kapacitet Ved et varmebehov på ca. 50 W/m 2 og et temperaturfald på 5 C gælder følgende forhold: Med Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm og en maksimal varmekredslængde på 85 m kan Uponor Push 12 opvarme en gulvoverflade på ca. 22 m 2. To varmekredse, som er forbundet med et sæt T-stykker, kan opvarme en gulvoverflade på ca. 40 m 2. Med Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2mm kan Uponor Push 12 anvendes til gulvoverflader på op til 25 m 2, idet den pågældende overflade deles op, så der er mindst 5 varmekredse med maks. 50 m/varmekreds. Hvis der tilsluttes tre eller flere varmekredse, skal disse normalt forsynes med justeringsventiler for at sikre en jævn varmefordeling. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 13

14 Uponor Push 15A (VVS nr ) Uponor Push 15A er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 15A leverer en konstant fremløbstemperatur. I grundmodellen, som har konstant fremløbstemperatur, styres fremløbstemperaturen af en automatisk termostat, hvis føler er monteret efter cirkulationspumpen. Termostaten har trinløs indstilling i området C. Cirkulationspumpen i sekundærkredsløbet har indbygget regulering afhængigt af differenstrykket, hvilket gør det muligt at tilpasse pumpen til de gældende anlægskrav; dermed kan omløb i sekundærkredsløbet som oftest undgås. Uponor Push 15A har kapacitet til at forsyne et sekundærkredsløb på op til 100 m² ved et varmebehov på 50 W/m². (Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2,0 mm, c/c 300 mm og maksimal kredslængde på 120 m) Afstanden mellem sekundærtilslutningerne er tilpasset således, at shuntgruppen kan sluttes direkte til en gulvvarmefordeler. På bagsiden af fremløbsrøret er der et ekstra udtag til termometer, således at shuntgruppen også kan monteres spejlvendt. Uponor Push 15A med Uponor WGF 1-tomme fordeler og Uponor CoSy Radio rumregulering Centerafstand primærside 50 mm Bredde 222 mm Dybde 133 mm Højde 380 mm Tilslutningsdimension primærkreds R15 Tilslutningsdimension sekundærkreds R25 Uponor Push 15A Electronic (VVS nr ) Uponor Push 15A kan også leveres med det elektroniske reguleringssystem Uponor ECL Comfort 100, som tilpasser fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Reguleringsenheden leveres komplet med udendørs- og fremløbsføler samt termometer til regulering af fremløbstemperatur. Det elektroniske reguleringssystem regulerer fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Hvis reguleringsenheden styrer et separat lokale, f.eks. et montage-, værksteds- eller lagerlokale, kan enheden forsynes med udstyr til regulering af rumtemperaturen. Dette udstyr erstatter i givet fald rumtermostater og aktuator. Udstyret kan være en føler (art.nr ) til maksimumbegrænsning af rumtemperaturen - eller et rumpanel til overstyring af reguleringsenheden. Rumpaneler indgår ikke i Uponor s standardsortiment, men kan leveres på forespørgsel. Øvrige funktioner Maksimumbegrænsning af fremløbstemperatur til 55 eller 40 C Minimumbegrænsning af fremløbstemperatur til 15 eller 25 C Uponor Push 15A Electronic med Uponor WGF 1-tomme fordeler og Uponor CoSy Radio rumregulering Pumpestyring (pumpebevægelse 1 min./3 døgn) Frostbeskyttelse af varmeanlægget Manuel styring af ventilmotor Sommerfrakobling Tidsur Hvis reguleringsenheden forsynes med et ugeur (art.nr ) til Uponor ECL 100, får man også mulighed for at sænke temperaturen (tilpasset aktuel udetemperatur eller til en fast værdi). 14 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

15 Uponor Push 22A (VVS nr ) Uponor Push 22A er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 22A leverer en konstant fremløbstemperatur. I grundmodellen, som har konstant fremløbstemperatur, styres fremløbstemperaturen af en automatisk termostat, hvis føler er monteret efter cirkulationspumpen. Termostaten har trinløs indstilling i området C. Cirkulationspumpen i sekundærkredsløbet har indbygget regulering afhængigt af differenstrykket, hvilket gør det muligt at tilpasse pumpen til de gældende anlægskrav; dermed kan omløb i sekundærkredsløbet som oftest undgås. Uponor Push 22A har kapacitet til at forsyne et sekundærkredsløb på op til 175 m² ved et varmebehov på 50 W/m². (Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2,0 mm, c/c 300 mm og maksimal kredslængde på 120 m) Afstanden mellem sekundærtilslutningerne er tilpasset, så shuntgruppen kan sluttes direkte til en gulvvarmefordeler. På bagsiden af fremløbsrøret er der et ekstra udtag til termometer, således at shuntgruppen også kan monteres spejlvendt. Uponor Push 22A med Uponor WGF 1-tomme fordeler og Uponor CoSy Radio rumregulering Centerafstand primærside 50 mm Bredde 222 mm Dybde 133 mm Højde 380 mm Tilslutningsdimension primærkreds R20 Tilslutningsdimension sekundærkreds R25 Uponor Push 22A Electronic (VVS nr ) Uponor Push 22A kan også leveres med det elektroniske reguleringssystem Uponor ECL Comfort 100, som tilpasser fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Reguleringsenheden leveres komplet med udendørs- og fremløbsføler samt termometer til regulering af fremløbstemperatur. Det elektroniske reguleringssystem regulerer fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen. Hvis reguleringsenheden styrer et separat lokale, f.eks. et montage-, værksteds- eller lagerlokale, kan enheden forsynes med udstyr til regulering af rumtemperaturen. Dette udstyr erstatter i givet fald rumtermostater og aktuator. Udstyret kan være en føler (art.nr ) til maksimumbegrænsning af rumtemperaturen - eller et rumpanel til overstyring af reguleringsenheden. Rumpaneler indgår ikke i Uponor s standardsortiment, men kan leveres på forespørgsel. Øvrige funktioner Maksimumbegrænsning af fremløbstemperatur til 55 eller 40 C Minimumbegrænsning af fremløbstemperatur til 15 eller 25 C Uponor Push 22A Electronic med Uponor WGF 1-tomme fordeler og Uponor CoSy Radio rumregulering. Pumpestyring (pumpebevægelse 1 min./3 døgn) Frostbeskyttelse af varmeanlægget Manuel styring af ventilmotor Sommerfrakobling Tidsur Hvis reguleringsenheden forsynes med et ugeur (art.nr ) til Uponor ECL 100, får man også mulighed for at sænke temperaturen (tilpasset aktuel udetemperatur eller til en fast værdi). Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 15

16 Uponor Push 45U (VVS nr ) Pumpe- og shuntgrupper til gulvvarme Uponor Push 45U er en pumpe- og shuntgruppe beregnet til anvendelse sammen med Uponor gulvvarme og en primærkreds med høje vandtemperaturer. Uponor Push 45U er forsynet med en cirkulationspumpe til et stort vandflow og er primært beregnet til anlæg med en installeret gulvoverflade på mere end 200 m 2. På grund af cirkulationspumpens store kapacitet skal der altid monteres en bypassventil - eller en tilsvarende teknisk løsning i installationen. For at undgå at der dannes alt for høje tryk, bør man endvidere sørge for, at den mindste gulvoverflade i drift altid er på mindst 50 m 2. Det anbefales at installere automatisk pumpestop. Uponor Push 45U har kapacitet til maksimalt at kunne opvarme en gulvoverflade på ca. 300 m 2 ved et dimensioneret varmebehov på 50 W/m 2. Det højest tilladte trykfald gennem sekundærkredsen ligger da på omtrent 35 kpa. 90 mm Uponor Push 45U med Uponor gulvvarmefordeler Centerafstand primærside 90 mm Bredde 267 mm Dybde 170 mm Højde 280 mm Tilslutningsdimension primærkreds R20 Tilslutningsdimension sekundærkreds R25 Uponor Push 45U Electronic (VVS nr ) Uponor Push 45U Electronic Uponor Push 45 U fås også med en elektronisk kontrol, Uponor ECL 100. Kapaciteten for denne shuntgruppe er 450 m 2, forudsat at det dimensionerede varmebehov ikke overstiger 50 W/m 2. Uponor ECL 100 regulerer fremløbstemperaturen på baggrund af den aktuelle udendørstemperatur. Den elektroniske reguleringskreds består af en centralenhed, en udendørsføler, en fremløbsføler og en termomotor. Flowet styres gennem termostatventilen ved hjælp af den elektriske termomotor af typen ABV. Trykfaldet via den åbne ventil beregnes med kvs 3,9. I øvrigt ser denne shuntgruppe ud som Uponor Push 45U. Hvis reguleringscentralen styrer et separat lokale, f.eks. et montage-, værkstedseller lagerlokale, kan centralenheden forsynes med udstyr til regulering af rumtemperaturen. Dette udstyr erstatter i givet fald rumtermostater og telestater. Rumtemperaturen kontrolleres så af den centralt placerede indendørsføler. 90 mm Uponor Push 45U Electronic med Uponor gulvvarmefordeler Centerafstand primærside 90 mm Bredde 267 mm Dybde 170 mm Højde 280 mm Tilslutningsdimension primærkreds R20 Tilslutningsdimension sekundærkreds R25 Automatisk pumpestop Man kan anvende pumpestyringen i Uponor ECL 100 som et supplement til bypassventilen. En forudsætning for at gøre dette er, at samtlige varmeslanger reguleres ved hjælp af den termostatstyrede telestat. 16 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

17 Vejledende fremløbstemperaturer Effektbehov Træbjælkelag Støbte gulve ca. overfladetemperatur 50 W/m 2 45 C 30 C 25 C 60 W/m 2 48 C 31 C 26 C 70 W/m 2 52 C 32 C 27 C 80 W/m 2 56 C 34 C 28 C Indstillingsskalaer Uponor Push 12 Indstilling * Rumtemperatur 6 C 12 C 16 C 20 C 24 C 28 C Uponor Push 15A Indstilling Fremløbstemperatur 20 C 25 C 30 C 34 C 38 C 42 C 46 C 50 C 55 C Uponor Push 22A Indstilling Fremløbstemperatur 20 C 25 C 30 C 34 C 38 C 42 C 46 C 50 C 55 C Uponor Push 45U Indstilling Fremløbstemperatur 20 C 25 C 30 C 34 C 38 C 42 C 46 C 50 C 55 C Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 17

18 Uponor Control System Kvikinstallation af ledningsført system 18 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

19 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 19

20 Uponor Control System Radio Kvikinstallation af trådløst system 20 Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 09 2006 5014 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 09 2006 6012 Indholdsfortegnelse Uponor Brugsvandssystem PEX Side Systembeskrivelse...4 Materialegenskaper Wirsbo-PEX, fornettet

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere