UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog"

Transkript

1 UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

2 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende gulv...7 Gulvvarme i træbjælkelag...8 Gulvvarme på eksisterende gulv (GV 12)...11 Gulvbelægninger...12 Kapitel 2 Bestykning og udførelse. Quick-kalkule...15 Udlægningsmønstre...17 Centerafstande og kredslængder...18 Dilatationsfuge...18 Tæthedsprøvning og lækagesøgning...19 Frostsikring...19 Forenklet indreguleringsskema...20 Reparation af gulvvarmerør...21 Igangsætning...22 Kapitel 3 Blandesløjfer Uponor Push Uponor Push 15A...26 Uponor Push 15A Electronic...26 Uponor Push 22A...27 Uponor Push 22A Electronic...27 Uponor Push 45N...28 Uponor Push 45N Electronic...28 Vejledende fremløbstemperaturer...29 Indstillingsskalaer (temp.)...29 Pumpestyring / Bypass...30 Kapitel 4 Rumregulering Generel montering af termostater...31 Quick-installation for Uponor CoSy Radio...32 Quick-installation for Uponor Genius...34 Kapitel 5 Fejlfinding Fejlfinding for Uponor CoSy Radio...35 Fejlfinding for Uponor Genius...36 Driftsforstyrrelser, generelt...37 Kapitel 6 Kvalitetssikring Kvalitetssikring Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

3 Forord Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og systemer... Det er også totalløsninger med komplette tilbehørsprogrammer og professionel rådgivning. Der stilles stadig øgede krav til kvalitet og viden omkring gulvvarmeinstallationer. Som en konsekvens af dette, og som en af de førende markedsledere indenfor området, har vi valgt at lave denne installationshåndbog. Håndbogen er udviklet for at lette dit arbejde som VVS-installatør eller byggeentreprenør og skal betragtes som et naturligt supplement til din værktøjskasse. Ha den derfor altid ved hånden, når du skal ud og installere Uponors gulvvarmesystemer. Skulle der alligevel opstå problemer med gulvvarmeinstallationen, hjælper vi dig naturligvis gerne videre, idet vores teknikere og konsulenter altid er klar til at svare på spørgsmål. 10 Gode Råd om Gulvvarme 1. Ved udlægning, opmærk kredsene - så ved du, hvor slangerne hører hjemme - skær evt. hakker i rørene eller anvend vandfast tusch til opmærkning. 2. Isolér fødeledninger - så undgåes et øget varmeforbrug og det gør det nemmere at regulere rumtemperaturen. 3. Indregulér altid gulvvarmeanlægget - så undgår du at skulle tilbage til anlægget, når det bliver koldt. 4. Pas på ved køkkener - undgå kolde zoner - opmærk hvor køkkenelementer skal stå. 5. Regulér altid fremløbstemperaturen; gulvvarme er lavtemperaturanlæg 30-45ºC - så undgår du skader på trægulve og får en bedre komfort. 6. Undgå for lange rørlængder -120 meter rør pr. kreds er maksimum. 7. Anvend altid rumtermostater og husk at opmærke på termostaten i hvilket rum de monteres. 8. Hvert rum bør kun have én termostat - også selv om der er flere gulvvarmekredse. 9. Skyl hver kreds godt igennem - så er du sikker på at al luft er ude af systemet. 10. Ved alle former for lette konstruktioner skal der anvendes varmefordelingsplader - læg aldrig strøer ovenpå et indstøbt gulvvarmesystem. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 3

4 Kapitel 1 Gulvvarme i beton - Generelt I betongulve spreder betonlaget varmen over overfladen og skaber en jævn overfladetemperatur ved gulvet. Minimumstykkelsen på betonlaget over rørene skal være 30 mm, rørenes centerafstand er som regel 300 mm. Med denne centerafstand opnås der en god varmekomfort. I store haller (f.eks. sportshaller og værksteder), hvor der ikke stilles store krav til komfort, kan centerafstanden øges, og som oftest er varmebehovet for disse lokaler også lille. Tykkelsen på betonlaget over rørene bør ikke være for stor (maks. 90 mm), da dette kan påvirke rumreguleringstiden. Sørg for at betonbjælkelaget har en god isolering nedefter. Dette gælder for såvel betonplader på terræn som ved konstruktioner med etageadskillelser. Ved plader på terræn bør isoleringen være mindst 150 mm, for at der kan regnes med samme varmeafgivelse som ved andre varmesystemer. Ved etageadskillelser skal isoleringstykkelsen være mindst 50 mm, for at den ukontrollerede varmeafgivelse nedefter ikke skal blive for stor. Hvor der lægges klinker på betonen, skal leverandørens anvisninger følges. Vær opmærksom på, at i vådrum skal tætningslaget installeres nærmest på klinkerne. Rørene lægges i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor klinkerne skal udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af klinkerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Ved for tidlig og for hurtig temperaturforandring forringes klæbemassens holdbarhed, og dermed forkortes den keramiske belægnings levetid. Når der udlægges en plast- eller heldækkende gulvbelægning direkte på betonen, skal betonoverfladen afrettes og gulvet udlægges i henhold til gældende forskrifter og normer. Ved belægninger af spånplader eller lamelparket skal betonoverfladen spartles og afrettes i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed). Hvad angår dampspærre skal spånplade- eller parketproducentens anvisninger følges. Spånplader eller lamelparket fuldklæbes langs såvel korte som lange sider. Ved valg af klæbemiddel skal den respektive leverandørs anvisninger følges. Undlad at anvende såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, da der herved dannes en luftspalte mellem betonen og gulvpladen med deraf følgende forringet varmeledningsevne. Ved udlægning af keramiske fliser oven over gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. 4 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

5 Eksempler på gulvvarme i beton Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 fastgjort i armering Gulvkonstruktionens stålarmeringsnet giver mulighed for enkelt og økonomisk at fastgøre rørene i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor leverer befæstelsestråd specielt beregnet til fastgørelse af gulvvarmerøret til armeringsnettet. Den maksimale afstand mellem befæstelsespunkterne i nettet er 750 mm. Ved bøjninger begrænses afstanden mellem befæstelsespunkterne til maks. 200 mm. OBS! Sørg for at armeringsnettet ikke ligger direkte mod isoleringen. Nettet er normalt beregnet til forstærkning af betonkonstruktionen. Isolering Armeringsstøtte Armering Beton (røret dækkes med min. 30 mm) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Klinker eller plastgulvbelægning min. 30 mm min. 150 mm Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i monteringsbånd på isolering Monteringsbånd lægges ud på tværs af varmekredsens retning, hvorefter båndenes kroge trykkes ned i isoleringen. Det første bånd udlægges 300 mm fra væggen. Denne afstand er nødvendig for at skaffe plads til varmekredsenes vendesløjfer. De efterfølgende bånd lægges med en indbyrdes afstand på 1-2 m, mens det sidste bånd ikke må komme tættere på væggen end 300 mm. Rørene trykkes ned i båndene i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. Der lægges armering over varmekredsen. Isolering Monteringsbånd Armering Dæklag (røret dækkes med min. 30 mm) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Klinker min. 150 mm Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 5

6 Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i monteringsbånd på beton Monteringsbåndene udlægges på tværs af varmekredsens retning og skydes ind i eller sømmes til det underliggende lag. Det første bånd udlægges 300 mm fra væggen. Denne afstand er nødvendig for at skaffe plads til varmekredsenes vendesløjfer. De efterfølgende bånd lægges med en indbyrdes afstand på 1-2 m, mens det sidste bånd ikke må komme tættere på væggen end 300 mm. Isolering (tykkelsen afpasses efter forholdene) Underbeton eller letbeton (konstruktionsbeton) Evt. dæklag Monteringsbånd uden kroge Dæklag (røret dækkes med min. 30 mm inkl. evt klinker) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Klinker min. 30 mm Rørene trykkes ned i båndene i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. En eventuel armering lægges oven på varmekredsen. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i Uponor monteringsplade Monteringspladerne udlægges i forbandt med forskudte kantfuger. Vær opmærksom på, at mønstret skal passe, når rør trækkes på tværs af varmekredsens retning. Rørene trykkes ned mellem monteringspladernes knopper i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. En eventuel armering lægges oven på varmekredsene. Isolering Monteringsplade Armering (eventuel) Beton (røret skal dækkes med min. 30 mm) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Klinker eller plastgulvbelægning 35 mm 10 mm 80 mm 65 mm Udlæg kantebåndsisolering langs vægge, søjler, o.lign. Kantebåndsisoleringens PE-folie bøjes ud over monteringspladen og klemmes fast af røret, når dette monteres i systempladen. min. 120 mm 6 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

7 Gulvvarme installeret i flydende gulv Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i gulvvarmeplader Dette alternativ kan anvendes ved alle plane gulve. Gulvvarmesystemet er opbygget på en celleplastplade, i hvis spor der monteres varmefordelingsplader og gulvvarmerør. Underlaget slibes, spartles eller sandblæses i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed), dvs. ±3 mm ved 2 m målelængde samt ±1,2 mm ved 0,25 m målelængde. Underlaget skal støvsuges, så det er fri for snavs og støv. Denne pladetypes trykstyrke er ved korttidsbelastning 150 kpa, ved langtidsbelastning (under 50 år) og med 3% deformation 50 kpa. Betongulve dækkes med en luftspaltedannende fugtspærre, hvor der er tale om plade på terræn med deraf følgende risiko for fugt. Eventuelle fugtspærrer i andre former for konstruktioner etableres i overensstemmelse med gulvfabrikantens anvisninger. Gulvvarmepladerne (celleplastpladerne) udlægges, så de følger varmekredsretningens mønster, og med forskudte tværfuger. Pladerne fås i tykkelserne 30 mm (50 og 70 mm). Varmefordelingspladerne trykkes ned i celleplastpladernes lige spor mellem vendesporene. Pladerne kan let deles i markeringerne, så der opnås den bedst mulige tilpasning til varmekredsretningens længde. Pladerne skal ligge med min. 10 og maks. 100 mm mellemrum. Plader, der evt. er blevet til overs fra det første spor, anvendes som første plade i det andet spor for at reducere spildprocenten. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 monteres i overensstemmelse med den fastlagte varmekredsretning. Gulvvarmepladerne udlægges altid flydende. Hvis gulvet skal afsluttes med en plastbelægning, skal der først lægges et lag gulvspånplader på min. 16 mm som underlag. Spånpladerne lægges på tværs af varmekredsene. Not og fer fuldklæbes langs såvel korte som lange sider, og pladerne udlægges flydende. 30 mm gulvvarmeplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Spånplade min. 16 mm eller lamelparket mm Beton 15 mm 30 mm alt. 50 mm alt. 70 mm Hvor der skal udlægges keramiske fliser, bør der først monteres et lag gulvgipsplader oven på gulvspånplader. Gipspladerne fuldklæbes til gulvspånpladerne. Dette alternativ anbefales kun ved udlægning i tørre rum. Hvis der ønskes mere detaljerede instruktioner, anbefales det at følge anvisningerne fra leverandørerne af klinker, kakler og gipsplader. Ved udlægning af keramiske fliser oven over gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor pladerne skal udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af pladerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Ved for tidlig og for hurtig temperaturforandring forringes klæbemassens styrke, og dermed forkortes den keramiske belægnings levetid. Hvis gulvet skal afsluttes med et lag parket, udlægges der først et trinlyddæmpende materiale (undgå den såkaldte korkgranulatpap). Derefter kan der udlægges mm lamelparket. Parketgulvet lægges på tværs af varmekredsene. Parketbrædderne skal udlægges flydende. Parketgulvfabrikantens anvisninger vedrørende evt. klæbning eller sammenføjning af gulvet følges. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 7

8 Gulvvarme i træbjælkelag - Generelt Varmefordelingspladerne udlægges, idet der begyndes ved ydervæggen. Ved tværvæggen afsættes der ca. 25 cm plads til varmekredsenes vendesløjfer. Der udlægges varmefordelingsplader i det første spor. Pladerne kan let deles i markeringerne, så der opnås den bedst mulige tilpasning til varmekredsretningens længde. Pladerne skal ligge med min. 10 og maks. 100 mm mellemrum. Plader, der evt. er blevet til overs fra det første spor, anvendes som første plade i det andet spor for at reducere spildprocenten. Der fortsættes på samme måde, indtil hele gulvoverfladen er dækket. For at få en jævn gulvfladetemperatur bør hele gulvet dækkes af plader (70-90% af hele gulvet). I den ene side (vingen) sømmes pladerne fast på forskallingsbrædderne, så rørsporene ligger i en lige linie. Gulvvarmerørene monteres i overensstemmelse med den fastlagte varmekredsretning. Ved montering af keramiske fliser skal der først monteres gulvgipsplader på de underliggende gulvspånplader. Gipspladen fuldklæbes til gulvspånpladen. Dobbelte gulvgipsplader gør det lettere at etablere fald mod gulvafløb. I den øverste plade skæres et hul, der er større end gulvafløbet. I dette hul spartles faldet derefter op. Læg gulvgipspladerne med forskudte lange og korte sider. De to gipsplader sammenklæbes med et klæbemiddel. Hvis der ønskes mere detaljerede instruktioner, anbefales det at følge anvisningerne fra leverandørerne af klinker, kakler og gipsplader. Ved udlægning af keramiske fliser oven over gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor pladerne skal udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af pladerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Ved for tidlig og for hurtig temperaturforandring forringes klæbemassens styrke, og dermed forkortes den keramiske belægnings levetid. Eksempler på gulvvarme i træbjælkelag Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i forskallingsbrædder Dette alternativ anvendes, når gulvvarmesystemet kan bygges op oven på bjælkerne. Der skal være en centerafstand på maks. c/c 600 mm mellem bjælkerne. Forskallingsbrædder 21 x 120 eller 28 x 120 mm sømmes eller skrues på hver gulvbjælke med 2 søm/skruer (ved sømning anvendes varmforzinkede, riflede trådsøm). Det første bræt lægges 3 cm fra ydervæggen. Gulvbjælke Forskallingsbræt 21 x 120 mm eller 28 x 120 mm Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Gulvspånplade 22 mm 22 mm Brædderne afsluttes midt i det sidste fag før tværvæggen. Et bræt lægges oven på den sidste bjælke før tværvæggen. Spånpladerne (min. 22 mm) lægges på tværs af forskallingsbrædderne og skrues i disse med ca. 600 mm mellemrum mellem skruerne. Not og fer fuldklæbes langs korte og lange sider. OBS! På spånpladerne markeres rørenes placering, så der ikke skrues gennem rørene. 8 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

9 Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 nedsænket i forskallingsbrædder Dette alternativ anvendes, når gulvvarmesystemet ikke må rage op over bjælkernes overkant, og i de fleste tilfælde i eksisterende bjælkelag. Der skal være en centerafstand på maks. c/c 600 mm mellem bjælkerne. De korte trælister sømmes fast mellem gulvbjælkerne med en centerafstand på 600 mm, og herefter lægges der forskallingsbrædder på trælisterne. Forskallingsbræddernes overkant skal være i samme niveau som bjælkernes overkant. Der gøres plads til gulvvarmekredsenes vendesløjfer. Der etableres et udtag for rør, hvor disse passerer bjælken, tæt ved bjælkens understøtning. Spørg evt. bygningskonstruktøren til råds. Gulvbjælke Kort træliste 45 x 45 mm anbragt med en centerafstand på c/c 600 mm Forskallingsbræt 21 x 95 eller 28 x 95 mm Varmefordelingsplade Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Spånplade 22 mm Isolering 22 mm 45 mm 21 mm Gulvbelægningen udlægges helt konventionelt. Hvad angår dampspærre skal gulvfabrikantens anvisninger følges. En 22 mm gulvspånplade lægges på tværs af gulvbjælkerne, påføres klæbemiddel og skrues i disse. Not og fer fuldklæbes langs korte og lange sider. Hvis der udlægges lamelparket 7-15 mm, skal denne lægges på tværs af gulvbjælkerne, oven på de underliggende gulvspånplader. Hvad angår evt. sømning, klæbning, dampspærre og trinlyddæmpning følges gulvfabrikantens anvisninger. Et homogent trægulv (22 mm (maks. 30 mm tykkelse)) eller lamelparket (22 mm) kan installeres uden underliggende gulvspånplade. Brædderne fastgøres til gulvet i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Vær opmærksom på, at alt tømmer (også bjælker) skal være godt tørt inden montering. Hvad angår dampspærre og trinlyddæmpning følges gulvleverandørens anvisninger. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 nedsænket i forskallingsbrædder i træbjælkelag med en centerafstand på c/c 300 mm Dette alternativ anvendes, når gulvvarmesystemet ikke må rage op over bjælkernes overkant, og i de fleste tilfælde hvor lokalet skal anvendes som vådrum med keramiske fliser. De korte trælister sømmes fast mellem gulvbjælkerne med mellemrum på 600 mm, og herefter lægges der forskallingsbrædder på trælisterne. Forskallingsbræddernes overkant skal være i samme niveau som bjælkernes overkant. Der gøres plads til gulvvarmekredsenes vendesløjfer. Der etableres et udtag for rør, hvor disse passerer bjælken, tæt ved bjælkens understøtning. Spørg evt. bygningskonstruktøren til råds. En 22 mm gulvspånplade skrues og klæbes på bjælkerne. Hvis der skal udlægges parketgulv, er det ikke nødvendigt med en underliggende gulvspånplade. Der Gulvbjælke Isolering Kort træliste 45 x 45 mm med en centerafstand på c/c 600 mm Forskallingsbræt 21 x 95 mm Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Varmefordelingsplade Gulvspånplade 22 mm Tætningslag Klinker lægges 22 mm lamelparket på tværs af bjælkelaget. Hvad angår evt. sømning, klæbning og dampspærre følges gulvfabrikantens anvisninger. 22 mm 45 mm 21 mm Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 9

10 Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i selvbærende varmefordelingsplader Dette alternativ anvendes, når gulvvarmesystemet ikke må rage op over bjælkernes overkant. Denne konstruktion forudsætter, at gulvbjælkernes centerafstand er c/c 600 mm. Ved andre centerafstande anbefales det at anbringe gulvvarmepladen på et forskallingsbræt. Normalt bruges dette system kun til spærkonstruktioner. Anvendes systemet til strøkonstruktioner, skal disse altid fikseres. Fordelingspladerne udlægges fra væg til væg. Afstanden mellem væggen og hhv. første og sidste fordelingsplade i hvert bjælkelagsfag skal være min. 250 mm, så der bliver plads til varmekredsenes vendesløjfer. Fordelingspladerne kan deles, så længden bliver hhv. 385 og 770 mm. Længden på den sidste fordelingsplade kan nu vælges, så afstanden til væggen bliver så tæt på 250 mm som muligt. Fordelingspladerne skal ligge med min. 10 mm og maks. 100 mm mellemrum. Efter placering og centrering sømmes fordelingspladens ene side fast til gulvbjælken. Derefter kontrolleres det med et afretterbræt at fordelingspladen ligger i niveau med bjælkernes overkant. Når fordelingspladen ligger i niveau med bjælken, sømmes også den anden side af fordelingspladen fast. Gulvbjælke Varmefordelingsplade Isolering Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Lamelparket eller spånplade Der laves et udtag for rørpassage mellem bjælkelagsfagene nærmest ved bjælkens understøtning. Spørg evt. bygningskonstruktøren til råds. Gulvvarmerøret lægges i fordelingspladernes spor i overensstemmelse med varmekredsretningen. Fordelingspladens midterspor skal normalt ikke anvendes til røret. Vær opmærksom på, at fordelingspladen både fungerer som varmefordelingsplade og som beskyttelse mod gennemtrædning under installationsarbejdet. 45 mm 22 mm Wirsbo-pePEX Q&E-rør 17 x 2 i gulvvarmespånplader Et alternativ, hvor gulvvarmesystemet kan bygges op over bjælkerne - helt uafhængigt af bjælkernes centerafstand (dog maks. c/c 600 mm). Gulvvarmespånpladerne monteres vinkelret mod bjælkelaget eller bjælkerne, idet bjælkernes centerafstand dog maks. må være c/c 600 mm. De korte sammenføjninger i de tilstødende rækker af plader forskydes i forhold til hinanden. Gulvbjælke Gulvvarmespånplade 22 mm Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX-rør 17 x 2 mm Gulvvarmeplade Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Lamelparket eller spånplade min. 7 mm min. 7 mm 22 mm Hver plade skal dække to bræddefag. Hvor dette ikke er tilfældet, skal pladen understøttes af en ekstra bjælke eller kort træliste. Alle korte sammenføjninger skal understøttes af en bjælke eller kort træliste. Alle sammenføjninger med undtagelse af not og fer skal være helt understøttede. Der findes to slags vendeplader. Hvor der er tale om en vendeplade, der kun har udtag for op- og nedføring af gulvvarmerøret, skal halvdelen af det sidste fag stå åbent mod væggen til gennemføring af vendesløjfer og føderør. Hvis det sidste fag er bredere end 300 mm, monteres der korte 45 x 45 mm trælister, så vendepladen får en maks. længde på 300 mm. Hvor der anvendes en vendeplade med både spor og udtag for op- og nedføring af gulvvarmerøret, kan det sidste fag være c/c 600 mm. 10 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

11 Plader skal understøttes af bjælker eller korte trælister langs alle vægge. Mod væggene levnes der et mellemrum på ca. 10 mm. Ved betonplader på terræn ventileres bjælkelaget. Pladerne klæbes omhyggeligt i not og fer samt mod bjælker og korte trælister. Varmefordelingspladerne trykkes ned i pladernes lige spor. Pladerne kan let deles i markeringerne, så der opnås den bedst mulige tilpasning til varmekredsretningens længde. Pladerne skal ligge med min. 10 og maks. 100 mm mellemrum. Plader, der evt. er blevet til overs fra det første spor, anvendes som første plade i det andet spor for at reducere spildprocenten. Hvis gulvet skal afsluttes med en plastbelægning, skal der som underlag først lægges et lag spånplader på min. 10 mm over gulvvarmesystemet. Spånpladerne lægges på tværs af varmekredsene. Not og fer fuldklæbes langs korte og lange sider. Hvis der skal udlægges laminatgulv, skal dette ske direkte på gulvvarmespånpladerne. Gulvet monteres på tværs af varmekredsene, flydende og fuldklæbet i not og fer langs korte og lange sider. Hvad angår dampspærre og trinlydsdæmpning skal laminatgulvfabrikantens anvisninger følges. Hvis der skal være parketgulv, kan der udlægges 7-15 mm lamelparket direkte på gulvvarmespånpladerne. Lamelparketgulvet udlægges på tværs af varmekredsene. Parketbrædderne skal udlægges flydende. Parketgulvfabrikantens anvisninger vedrørende evt. klæbning eller sammenføjning af gulvet følges. Hvad angår dampspærre og trinlydsdæmpning skal parketgulvfabrikantens anvisninger følges. Gulvvarme på eksisterende gulv (GV 12) Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 i gulvvarmeplader Dette alternativ kan anvendes ved alle slags plane gulve. Underlaget slibes eller spartles i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed), dvs. ±3 mm ved 2 m målelængde samt ±1,2 mm ved 0,25 m målelængde. Underlaget skal støvsuges, så det er fri for snavs og støv. Beton (evt. eksisterende) Gulvvarmeplade med forklæbede varmefordelingsplader Gulvvarmerør Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 mm Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Parket- eller laminatgulv min. 7 mm 15 mm Betongulvet bør dækkes af en ventileret fugtspærre i tilfælde, hvor der er udlagt plader på terræn, idet der her er risiko for fugtskader. Gulvvarmepladerne anbringes, således at der dannes et passende udlægningsmønster for gulvvarmekredsene. Derefter monteres gulvvarmerør Wirsbo-evalPEX 12 x 2 mm i sporene, så varmekredsene kommer til at ligge parallelt med den koldeste ydervæg. Hvor varmekredsene skal vende, skal der brækkes et stykke af pladerne. Varmefordelingspladerne er forsynet med markering, så pladerne lettere kan brækkes over. Der kan lægges et lamelparketgulv (min. 15 mm) eller et laminatgulv (min. 7 mm) på tværs af varmekredsene. Parketbrædderne skal udlægges flydende. Parketgulvfabrikantens anvisninger vedrørende evt. klæbning eller sammenføjning af gulvet følges. Hvis gulvkonstruktionen skal afsluttes med en plastgulvbelægning, bør der anvendes spånplader på min. 10 mm som underlag. Spånpladerne lægges flydende på tværs af varmekredsene. Not og fer fuldklæbes langs såvel korte som lange sider som led i en flydende udlægning. Hvad angår trinlydsdæmpning og dampspærre følges gulvfabrikantens anvisninger. Undlad at anvende såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, da der herved dannes en luftspalte mellem gulvvarmesystemet og gulvpladen med deraf følgende forringet varmeledningsevne. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 11

12 Wirsbo-pePEX-rør 12 x 2 i monteringsbånd Monteringsbånd fastgøres til underlaget med skruer, søm eller ved klæbning. Det første bånd lægges 200 mm fra væggen. Denne afstand er nødvendig for at give plads til varmekredsenes vendesløjfer. Monteringsbåndene lægges med en indbyrdes afstand på 0,2-0,5 m, dog således at det sidste bånd ikke kommer tættere på væggen end 0,2 m. Gulvvarmerørene anbringes altid med en centerafstand på c/c 125 mm. Afstanden mellem monteringsbåndenes klemmer er 62,5 mm. Når gulvvarmen skal indstøbes, skal afstanden fra rørenes overside til det færdige gulv være mindst 15 mm. Hvis der skal udlægges keramiske fliser, kan disse indregnes i den totale byggehøjde på 30 mm. Når installationen udføres i vådrum i kombination med keramiske fliser, skal der udlægges et tætningslag. Tætningslaget udlægges oven på afretningsmassen. Et eventuelt gulvafløb skal hæves op i højde med tætningslaget. Ved udlægning af keramiske fliser oven på gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor pladerne skal Beton (evt. eksisterende) Monteringsbånd Flydespartel Gulvvarmerør Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 mm Evt. tætningslag og klæbemasse Keramiske fliser eller plastgulvbelægning udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af pladerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Hvis der skal installeres et parket- eller laminatgulv, lægges der en dampspærre oven på afretningsmassen. Desuden bør der lægges et trinlyddæmpende lag i form af filt eller lignende oven på dampspærren. Undlad dog at anvende såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, da der herved dannes en luftspalte mellem gulvvarmesystemet og gulvpladen med deraf følgende forringet varmeledningsevne. Derefter udlægges parket- eller laminatgulvet. Hvis gulvet skal fastklæbes, følges gulvfabrikantens anvisninger. 30 mm Gulvbelægninger Eksempler Vådrum med klinker Ved opbygning af gulvet følges gældende forskrifter og normer. Klinker Klæbemasse Tætningslag Beton Der skal anvendes et tætningslagssystem i overensstemmelse med gældende brancheregler. 12 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

13 Spånplade eller lamelparket på beton Gulvet spartles og afrettes i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed). Spånplade eller lamelparket Dampspærre Beton Dampspærre installeres (i henhold til gulvleverandørens anbefalinger). Spånplader eller lamelparket fuldklæbes langs såvel korte som lange sider. Der skal lægges filt oven på dampspærren (polyethylen-folie). Undgå såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, som giver et isolerende luftlag. Gulvbelægning Beton Plast og heldækkende gulvbelægning på beton Betonoverfladen afrettes, og gulvbelægningen monteres i overensstemmelse med gældende forskrifter og normer. Klinkegulv på beton i tørt lokale Klinker Klæbemasse Beton Ved opbygning af gulvet følges gældende forskrifter og normer. Gulvbrædder på træbjælkelag Homogent trægulv i en tykkelse på maks. 30 mm kan udstyres med gulvvarme. Brædderne sømmes eller skrues på traditionel vis fast i bjælkerne i overensstemmelse med trægulvleverandørens anvisninger. Gulvbræt Dampspærre Varmefordelingsplade Gulvvarmerør OBS! Brædder og bjælker skal være godt tørre inden montering. Se også anvisningerne under Udtørring af fugt i bjælkelag. Plast eller heldækkende gulvbelægning på gulvspånplade på træbjælkelag Ved lægning af gulve skal plade- og gulvleverandørens anvisninger følges. Plast eller heldækkende gulvbelægning Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 13

14 Gulvbelægninger Eksempler Gulvspånplade på eksisterende trægulv Ved etablering af gulvvarme på eksisterende gulvplader skal der anvendes 28 x 120 mm forskallingsbrædder. Forskallingsbrædderne påføres klæbemasse og skrues i den underliggende plade. Den øverste gulvspånplade kan ligge flydende, men de lange og korte sider skal dog klæbes. Gulvspånplade (evt. eksisterende) Forskallingsbræt 28 x 120 mm Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Klinkegulv på gulvspånplade på træbjælkelag i tørre rum Denne gulvtype anvendes i entré, hall, køkken mm. I forbindelse med opbygningen af gulvet følges gældende forskrifter og normer. Gulvgips monteres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Klinker Klæbemasse Gulvgips Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Klinkegulv på gulvspånplade på træbjælkelag i vådrum Ved opbygning af gulvet følges gældende forskrifter og normer. Der skal anvendes et tætningslagssystem i overensstemmelse med gældende brancheregler. Gulvgips monteres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Klinker Tætningslag Klæbemasse Gulvgips Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Lamelparket på spånplade Gulvspånpladernes tykkelse skal være min. 22 mm. Lamelparketgulvet kan så vælges så tyndt som muligt, hvilket fremmer varmeafgivelsen. Lamelparket Dampspærre Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Basisværdi for dimensionerende varmebehov En forudsætning for at lave en korrekt beregning af den krævede fremløbstemperatur i et gulvvarmesystem er, at der findes en transmissionsberegning, hvor det dimensionerende varmebehov for hvert enkelt rum fremgår. Mangler denne beregning i forbindelse med en forespørgsel til Uponor, fastsættes en basisværdi på 50 W/m 2 for det pågældende gulvvarmesystem. Denne basisværdi giver erfaringsmæssigt en tilstrækkelig høj fremløbstemperatur til at dække varmebehovet i de fleste normalt opbyggede huse. Uponor påtager sig intet ansvar for, at den valgte basisværdi er i overensstemmelse med varmebehovet for det foreliggende gulvvarmesystem. 14 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

15 Kapitel 2 Quick-Kalkule Anvendes til bestykning af gulvvarmeanlæg Fordelerrør Antal kredse Produkt VVS nr Antal enheder Fordelerrør 2 afgr Fordelerrør 3 afgr Fordelerrør 4 afgr Endestykke Forskruning ligeløb Bukkefix Ophængningssæt Rumregulering - Uponor Genius (trådløs) Antal kredse Produkt VVS nr Antal enheder Telestat Basisenhed 12 udg Termostat m. display Rumregulering - Uponor CoSy Radio (trådløs) Antal kredse Produkt VVS nr Antal enheder Telestat Basisenhed 4 udg Basisenhed 8 udg Rumtermostat Rumregulering - Upnor CoSy (ledningsført) Antal kredse Produkt VVS nr Antal enheder Telestat Tranf.enhed 12 udg Rumtermostat Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 15

16 Quick-Kalkule Rør og tillbehør Gulvopbygning Produkt VVS nr. Forbrug Rør - incl. fødeledninger evalpex 20 x 2,0 - eller xxx 4,0 meter/m 2 pepex 20 x 2, xxx 4,0 meter/m 2 Gulvvarme i betongulve Ståltrådsbindere - eller ,0 stk./m 2 Monteringsbånd ,2 stk./m 2 Gulvvarme i strøgulve Varmefordelingsplade - eller ,7 stk./m 2 Selvbærende c/c ,1 stk./m 2 Gulvvarme på bærende gulve Gulvvarmeplade - og ,8 stk./m 2 Varmefordelingsplade ,7 stk./m 2 Blandesløjfer Produkt VVS nr. Max. areal Uponor Push 12 - for enkelte rum m 2 Teestykker til Uponor Push 12 (for montering af 2 kredse) m 2 Uponor Push 15A (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 15A Electronic (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 22A (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 22A Electronic (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 45N (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 45N Electronic (kompaktshunt) m 2 Uponor Genius Uponor CoSy - ledningsført Uponor CoSy Radio - trådløs 16 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

17 Udlægningsmønstre Udlægningsmønster A Udlægningsmønster A er nem at installere og giver en mere jævn varmefordeling over gulvfladen. Temperaturvariationer i små områder holdes på et minimum. Den største fordel ved udlægningsmønster A er, at den er velegnet til alle former for gulvkonstruktioner. Udlægningsmønster B Karakteristisk for dette udlægningsmønster er, at forsynings- og returrørene i spirallayoutet løber parallelt med hinanden. Temperatursvingninger på gulvfladen Δt = 5 C Udlægningsmønster B sikrer en jævn gennemsnitstemperatur, men større temperaturvariationer på små områder. Den er velegnet til opvarmning af større områder med et stort varmebehov, såsom kirker og hangarer, eller udendørsarealer, hvor det er nødvendigt at smelte sneen. Udlægningsmønster A, enkelt bane. Udlægningsmønster C Dette udlægningsmønster er grundlæggende en variation af konfiguration B, men er formet som en spiral. Udlægningsmønster C er velegnet til huse med et højere varmebehov. Den er mindre velegnet til montering i trægulv. Temperatursvingninger på gulvfladen Δt = 5 C Dette udlægningsmønster løser problemet med stivhed, der findes i nogle rør, da der ikke er nogen skarpe bøjninger. Den gør det også muligt at lægge røret med en lille centerafstand. Udlægningsmønster B, parallelle frem- og returrør. Uponor anbefaler at bruge 20x2,0 mm Wirsbo-pePEX Q&E-rør, som opfylder kravene i de fleste installationer. Man kan dog overveje at bruge andre rørdimensioner, eksempelvis på steder hvor der stilles specifikke krav til varmeydelse og trykfald. Praktiske aspekter, herunder rørets fleksibilitet, kan også være afgørende for dimensionen. Temperatursvingninger på gulvfladen Δt = 5 C Udlægningsmønster C, parallelle frem- og returrør: spiralformet udlægning. Eksempel på udlægningsmønster efter Uponors anbefalinger. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 17

18 Centerafstande og kredslængder Centerafstande og max. kredslængder afhænger af dimensionen på røret. For at undgå for stort trykfald over gulvvarmekredsen er det derfor nødvendigt at begrænse den maximale kredslængde i forhold til den anvendte rørdimension. (Se skema nedenfor). For at opnå en jævn overfladetemperatur på gulvet skal afstanden mellem rørene desuden tilpasses i forhold til rørdimensionen. (Se skema nedenfor). Rørtype Centerafstand Max. kredslængde Rørforbrug pepex 20 x 2,0 300 mm 120 m 3,3 m/m 2 pepex 17 x 2,0 200 mm 80 m 5,0 m/m 2 evalpex 20 x 2,0 300 mm 120 m 3,3 m/m 2 evalpex 15 x 2,5 200 mm 75 m 5,0 m/m 2 evalpex 12 x 2,0 125 mm 50 m 8,2 m/m 2 Unipipe 16 x 2,0 250 mm 80 m 4,0 m/m 2 Dilatationsfuge Ved projektering af gulvvarme på store gulvflader er det nødvendigt at lave beregning over gulvets ekspansion ved max. opvarmning. Er ekspansionen større end yderkantens isoleringsstrimmel kan optage, er en dilatationsfuge uomgængelig. Vor skitse viser et forslag til dilatationsfuge med tværgående varmeslanger, hvor en rørbøsning af f.eks. PEM, fordeler ekspansionens skadelige påvirkning fra fugebredde til bøsningens længde. Med hensyn til Wirsbo-pePEX s længdeudvidelse ved opvarmning gøres opmærksom på, at denne optages af rørets materiale. Betingelsen er, at røret er faststøbt i betonen. Der må ikke være varme på anlægget, når rørene indstøbes. Billede af en dilatationsfuge 1 1 Slidlag 2 Beton 3 Dilatationsfuge 4 Rørbeskyttelse Uponor varmerør Skille-/glidelag 6 18 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

19 Tæthedsprøvning og lækagesøgning Tæthedsprøvning Der skal foretages tæthedsprøvning i overensstemmelse med gældende standarder før idrifttagning. Hvor der ikke foreligger sådanne standarder, skal der gennemføres følgende prøvning: Systemet udluftes og tryksættes til 1,5 x driftstrykket. Dette tryk opretholdes i 30 minutter, hvorefter koblingspunkterne besigtiges. Vandet tappes hurtigt af til 0,5 x driftstrykket, og der lukkes for aftapningsventilen. Hvis trykket stiger til et niveau, som er større end 0,5 x driftstrykket, tyder det på, at systemet er tæt. Trykket bibeholdes i 90 minutter, og samlingerne besigtiges løbende. Hvis trykket falder i løbet af denne periode, er det et tegn på utæthed i systemet. Alternativt kan anlægget også trykprøves med luft. Ved trykprøvning med trykluft må trykket af sikkerhedsmæssige grunde ikke overskride 50 kpa, da en sprængning kan få katastrofale følger. Eventuelle utætheder lokaliseres ved hjælp af pensling med sæbevand. Er der mistanke om, at et hurtigt trykfald skyldes et utæt rør, kan det være en ret krævende opgave at finde skaden og udbedre den. Gør følgende: Trykprøv hver enkelt fordeler for at finde den fordeler, som taber tryk. Tryk (værdi x driftstryk) Trykprøv hver enkelt varmekreds for at finde den utætte. Afspær denne, så resten af anlægget kan være i drift. Det er ofte lettest at bruge et infrarødt kamera til at finde lækagen på varmekredsen. Lækagen viser sig ofte som en lille rose rundt om røret. Frilæg det beskadigede rør, skær det beskadigede stykke ud og indsæt et nyt rørstykke. Det er vigtigt at benytte samme rørtype og koblinger, der passer røret. Beskyt samlingerne med et isoleringsstykke (Armaflex eller tilsvarende), inden der atter støbes. Tid (min) Frostsikring Som frostsikring anbefales Propylenglykol. Frostsikrings-diagram for Propylenglykol Hvor der er risiko for tilfrysning af rørene, skal der altid frostsikres. Anlægget skal være af lukket type. Ilt eller luft i anlægget vil forbruge korrosionsinhibitorerne. Rør eller andre dele af anlægget må ikke være galvaniseret, fordi zink kan opløses af Propylenglykol. Systemet skal altid være fyldt helt op med væske. Efter påfyldning tjekkes anlægget for luftlommer. Luftlommer kan give problemer ved temperaturfald, fordi de kan forårsage vakuum og dermed indsugning af yderligere luft. Efter påfyldning og drift af anlægget i højst to uger renses alle filtre for at forebygge tilstopning. Om nødvendigt måles blandningsforholdet efter nogen tids drift C % Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 19

20 Forenklet indreguleringsskema Kan kun anvendes for et enkelt fordelerrør Kan kun anvendes, hvor kredsene har ens W/m 2 Antal meter (længste kreds) ,0 3,6 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1, ,0 3,6 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1, ,0 3,6 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,2 1,7 1,6 1, ,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5 1, ,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,3 95 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 90 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 85 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 80 5,0 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,1 1,9 1,6 75 5,0 3,5 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 1,7 70 5,0 3,5 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 1,8 65 5,0 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9 60 5,0 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 55 5,0 3,4 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,2 50 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 45 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 40 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 35 5,0 3,5 3,1 2,9 30 5,0 3,4 3,0 25 5,0 3,3 1. Start med den længste kreds til venstre (lodret). 2. Gå mod højre på samme linie - og aflæs antal åbne omgange ud for hver kredslængde. Eksempel: Kreds 1 er 50 meter Kreds 2 er 105 meter Kreds 3 er 25 meter Kreds 4 er 70 meter Kreds 2 er længst (105 meter), og derfor vores reference. Som det ses i skemaet aflæses antal omdrejninger fra lukket ventil på linien ud for de 105 meter. I dette tilfælde skal indreguleringen være som følger: Kreds 1 skal åbnes 2,3 omgange Kreds 2 skal åbnes 5,0 omgange (referencen) Kreds 3 skal åbnes 1,5 omgange Kreds 4 skal åbnes 2,7 omgange 20 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

FORDELERSYSTEM TYPE 7035TDM. Montage- og brugervejledning. til fordelersystem type 7035TDM ALPHA og BRAVO styring TIL INSTALLATØR OG SLUTBRUGER

FORDELERSYSTEM TYPE 7035TDM. Montage- og brugervejledning. til fordelersystem type 7035TDM ALPHA og BRAVO styring TIL INSTALLATØR OG SLUTBRUGER FORDELERSYSTEM TYPE 7035TDM Montage- og brugervejledning til fordelersystem type 7035TDM ALPHA og BRAVO styring TIL INSTALLATØR OG SLUTBRUGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESTYKNING 2. MONTAGEGRUNDLAG 3. RØRMONTAGE

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere