UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog"

Transkript

1 UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

2 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende gulv...7 Gulvvarme i træbjælkelag...8 Gulvvarme på eksisterende gulv (GV 12)...11 Gulvbelægninger...12 Kapitel 2 Bestykning og udførelse. Quick-kalkule...15 Udlægningsmønstre...17 Centerafstande og kredslængder...18 Dilatationsfuge...18 Tæthedsprøvning og lækagesøgning...19 Frostsikring...19 Forenklet indreguleringsskema...20 Reparation af gulvvarmerør...21 Igangsætning...22 Kapitel 3 Blandesløjfer Uponor Push Uponor Push 15A...26 Uponor Push 15A Electronic...26 Uponor Push 22A...27 Uponor Push 22A Electronic...27 Uponor Push 45N...28 Uponor Push 45N Electronic...28 Vejledende fremløbstemperaturer...29 Indstillingsskalaer (temp.)...29 Pumpestyring / Bypass...30 Kapitel 4 Rumregulering Generel montering af termostater...31 Quick-installation for Uponor CoSy Radio...32 Quick-installation for Uponor Genius...34 Kapitel 5 Fejlfinding Fejlfinding for Uponor CoSy Radio...35 Fejlfinding for Uponor Genius...36 Driftsforstyrrelser, generelt...37 Kapitel 6 Kvalitetssikring Kvalitetssikring Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

3 Forord Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og systemer... Det er også totalløsninger med komplette tilbehørsprogrammer og professionel rådgivning. Der stilles stadig øgede krav til kvalitet og viden omkring gulvvarmeinstallationer. Som en konsekvens af dette, og som en af de førende markedsledere indenfor området, har vi valgt at lave denne installationshåndbog. Håndbogen er udviklet for at lette dit arbejde som VVS-installatør eller byggeentreprenør og skal betragtes som et naturligt supplement til din værktøjskasse. Ha den derfor altid ved hånden, når du skal ud og installere Uponors gulvvarmesystemer. Skulle der alligevel opstå problemer med gulvvarmeinstallationen, hjælper vi dig naturligvis gerne videre, idet vores teknikere og konsulenter altid er klar til at svare på spørgsmål. 10 Gode Råd om Gulvvarme 1. Ved udlægning, opmærk kredsene - så ved du, hvor slangerne hører hjemme - skær evt. hakker i rørene eller anvend vandfast tusch til opmærkning. 2. Isolér fødeledninger - så undgåes et øget varmeforbrug og det gør det nemmere at regulere rumtemperaturen. 3. Indregulér altid gulvvarmeanlægget - så undgår du at skulle tilbage til anlægget, når det bliver koldt. 4. Pas på ved køkkener - undgå kolde zoner - opmærk hvor køkkenelementer skal stå. 5. Regulér altid fremløbstemperaturen; gulvvarme er lavtemperaturanlæg 30-45ºC - så undgår du skader på trægulve og får en bedre komfort. 6. Undgå for lange rørlængder -120 meter rør pr. kreds er maksimum. 7. Anvend altid rumtermostater og husk at opmærke på termostaten i hvilket rum de monteres. 8. Hvert rum bør kun have én termostat - også selv om der er flere gulvvarmekredse. 9. Skyl hver kreds godt igennem - så er du sikker på at al luft er ude af systemet. 10. Ved alle former for lette konstruktioner skal der anvendes varmefordelingsplader - læg aldrig strøer ovenpå et indstøbt gulvvarmesystem. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 3

4 Kapitel 1 Gulvvarme i beton - Generelt I betongulve spreder betonlaget varmen over overfladen og skaber en jævn overfladetemperatur ved gulvet. Minimumstykkelsen på betonlaget over rørene skal være 30 mm, rørenes centerafstand er som regel 300 mm. Med denne centerafstand opnås der en god varmekomfort. I store haller (f.eks. sportshaller og værksteder), hvor der ikke stilles store krav til komfort, kan centerafstanden øges, og som oftest er varmebehovet for disse lokaler også lille. Tykkelsen på betonlaget over rørene bør ikke være for stor (maks. 90 mm), da dette kan påvirke rumreguleringstiden. Sørg for at betonbjælkelaget har en god isolering nedefter. Dette gælder for såvel betonplader på terræn som ved konstruktioner med etageadskillelser. Ved plader på terræn bør isoleringen være mindst 150 mm, for at der kan regnes med samme varmeafgivelse som ved andre varmesystemer. Ved etageadskillelser skal isoleringstykkelsen være mindst 50 mm, for at den ukontrollerede varmeafgivelse nedefter ikke skal blive for stor. Hvor der lægges klinker på betonen, skal leverandørens anvisninger følges. Vær opmærksom på, at i vådrum skal tætningslaget installeres nærmest på klinkerne. Rørene lægges i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor klinkerne skal udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af klinkerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Ved for tidlig og for hurtig temperaturforandring forringes klæbemassens holdbarhed, og dermed forkortes den keramiske belægnings levetid. Når der udlægges en plast- eller heldækkende gulvbelægning direkte på betonen, skal betonoverfladen afrettes og gulvet udlægges i henhold til gældende forskrifter og normer. Ved belægninger af spånplader eller lamelparket skal betonoverfladen spartles og afrettes i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed). Hvad angår dampspærre skal spånplade- eller parketproducentens anvisninger følges. Spånplader eller lamelparket fuldklæbes langs såvel korte som lange sider. Ved valg af klæbemiddel skal den respektive leverandørs anvisninger følges. Undlad at anvende såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, da der herved dannes en luftspalte mellem betonen og gulvpladen med deraf følgende forringet varmeledningsevne. Ved udlægning af keramiske fliser oven over gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. 4 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

5 Eksempler på gulvvarme i beton Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 fastgjort i armering Gulvkonstruktionens stålarmeringsnet giver mulighed for enkelt og økonomisk at fastgøre rørene i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor leverer befæstelsestråd specielt beregnet til fastgørelse af gulvvarmerøret til armeringsnettet. Den maksimale afstand mellem befæstelsespunkterne i nettet er 750 mm. Ved bøjninger begrænses afstanden mellem befæstelsespunkterne til maks. 200 mm. OBS! Sørg for at armeringsnettet ikke ligger direkte mod isoleringen. Nettet er normalt beregnet til forstærkning af betonkonstruktionen. Isolering Armeringsstøtte Armering Beton (røret dækkes med min. 30 mm) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Klinker eller plastgulvbelægning min. 30 mm min. 150 mm Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i monteringsbånd på isolering Monteringsbånd lægges ud på tværs af varmekredsens retning, hvorefter båndenes kroge trykkes ned i isoleringen. Det første bånd udlægges 300 mm fra væggen. Denne afstand er nødvendig for at skaffe plads til varmekredsenes vendesløjfer. De efterfølgende bånd lægges med en indbyrdes afstand på 1-2 m, mens det sidste bånd ikke må komme tættere på væggen end 300 mm. Rørene trykkes ned i båndene i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. Der lægges armering over varmekredsen. Isolering Monteringsbånd Armering Dæklag (røret dækkes med min. 30 mm) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Klinker min. 150 mm Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 5

6 Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i monteringsbånd på beton Monteringsbåndene udlægges på tværs af varmekredsens retning og skydes ind i eller sømmes til det underliggende lag. Det første bånd udlægges 300 mm fra væggen. Denne afstand er nødvendig for at skaffe plads til varmekredsenes vendesløjfer. De efterfølgende bånd lægges med en indbyrdes afstand på 1-2 m, mens det sidste bånd ikke må komme tættere på væggen end 300 mm. Isolering (tykkelsen afpasses efter forholdene) Underbeton eller letbeton (konstruktionsbeton) Evt. dæklag Monteringsbånd uden kroge Dæklag (røret dækkes med min. 30 mm inkl. evt klinker) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Klinker min. 30 mm Rørene trykkes ned i båndene i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. En eventuel armering lægges oven på varmekredsen. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i Uponor monteringsplade Monteringspladerne udlægges i forbandt med forskudte kantfuger. Vær opmærksom på, at mønstret skal passe, når rør trækkes på tværs af varmekredsens retning. Rørene trykkes ned mellem monteringspladernes knopper i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster. Uponor gulvvarme udlægges altid i et sinusmønster. En eventuel armering lægges oven på varmekredsene. Isolering Monteringsplade Armering (eventuel) Beton (røret skal dækkes med min. 30 mm) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Klinker eller plastgulvbelægning 35 mm 10 mm 80 mm 65 mm Udlæg kantebåndsisolering langs vægge, søjler, o.lign. Kantebåndsisoleringens PE-folie bøjes ud over monteringspladen og klemmes fast af røret, når dette monteres i systempladen. min. 120 mm 6 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

7 Gulvvarme installeret i flydende gulv Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i gulvvarmeplader Dette alternativ kan anvendes ved alle plane gulve. Gulvvarmesystemet er opbygget på en celleplastplade, i hvis spor der monteres varmefordelingsplader og gulvvarmerør. Underlaget slibes, spartles eller sandblæses i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed), dvs. ±3 mm ved 2 m målelængde samt ±1,2 mm ved 0,25 m målelængde. Underlaget skal støvsuges, så det er fri for snavs og støv. Denne pladetypes trykstyrke er ved korttidsbelastning 150 kpa, ved langtidsbelastning (under 50 år) og med 3% deformation 50 kpa. Betongulve dækkes med en luftspaltedannende fugtspærre, hvor der er tale om plade på terræn med deraf følgende risiko for fugt. Eventuelle fugtspærrer i andre former for konstruktioner etableres i overensstemmelse med gulvfabrikantens anvisninger. Gulvvarmepladerne (celleplastpladerne) udlægges, så de følger varmekredsretningens mønster, og med forskudte tværfuger. Pladerne fås i tykkelserne 30 mm (50 og 70 mm). Varmefordelingspladerne trykkes ned i celleplastpladernes lige spor mellem vendesporene. Pladerne kan let deles i markeringerne, så der opnås den bedst mulige tilpasning til varmekredsretningens længde. Pladerne skal ligge med min. 10 og maks. 100 mm mellemrum. Plader, der evt. er blevet til overs fra det første spor, anvendes som første plade i det andet spor for at reducere spildprocenten. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 monteres i overensstemmelse med den fastlagte varmekredsretning. Gulvvarmepladerne udlægges altid flydende. Hvis gulvet skal afsluttes med en plastbelægning, skal der først lægges et lag gulvspånplader på min. 16 mm som underlag. Spånpladerne lægges på tværs af varmekredsene. Not og fer fuldklæbes langs såvel korte som lange sider, og pladerne udlægges flydende. 30 mm gulvvarmeplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Spånplade min. 16 mm eller lamelparket mm Beton 15 mm 30 mm alt. 50 mm alt. 70 mm Hvor der skal udlægges keramiske fliser, bør der først monteres et lag gulvgipsplader oven på gulvspånplader. Gipspladerne fuldklæbes til gulvspånpladerne. Dette alternativ anbefales kun ved udlægning i tørre rum. Hvis der ønskes mere detaljerede instruktioner, anbefales det at følge anvisningerne fra leverandørerne af klinker, kakler og gipsplader. Ved udlægning af keramiske fliser oven over gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor pladerne skal udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af pladerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Ved for tidlig og for hurtig temperaturforandring forringes klæbemassens styrke, og dermed forkortes den keramiske belægnings levetid. Hvis gulvet skal afsluttes med et lag parket, udlægges der først et trinlyddæmpende materiale (undgå den såkaldte korkgranulatpap). Derefter kan der udlægges mm lamelparket. Parketgulvet lægges på tværs af varmekredsene. Parketbrædderne skal udlægges flydende. Parketgulvfabrikantens anvisninger vedrørende evt. klæbning eller sammenføjning af gulvet følges. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 7

8 Gulvvarme i træbjælkelag - Generelt Varmefordelingspladerne udlægges, idet der begyndes ved ydervæggen. Ved tværvæggen afsættes der ca. 25 cm plads til varmekredsenes vendesløjfer. Der udlægges varmefordelingsplader i det første spor. Pladerne kan let deles i markeringerne, så der opnås den bedst mulige tilpasning til varmekredsretningens længde. Pladerne skal ligge med min. 10 og maks. 100 mm mellemrum. Plader, der evt. er blevet til overs fra det første spor, anvendes som første plade i det andet spor for at reducere spildprocenten. Der fortsættes på samme måde, indtil hele gulvoverfladen er dækket. For at få en jævn gulvfladetemperatur bør hele gulvet dækkes af plader (70-90% af hele gulvet). I den ene side (vingen) sømmes pladerne fast på forskallingsbrædderne, så rørsporene ligger i en lige linie. Gulvvarmerørene monteres i overensstemmelse med den fastlagte varmekredsretning. Ved montering af keramiske fliser skal der først monteres gulvgipsplader på de underliggende gulvspånplader. Gipspladen fuldklæbes til gulvspånpladen. Dobbelte gulvgipsplader gør det lettere at etablere fald mod gulvafløb. I den øverste plade skæres et hul, der er større end gulvafløbet. I dette hul spartles faldet derefter op. Læg gulvgipspladerne med forskudte lange og korte sider. De to gipsplader sammenklæbes med et klæbemiddel. Hvis der ønskes mere detaljerede instruktioner, anbefales det at følge anvisningerne fra leverandørerne af klinker, kakler og gipsplader. Ved udlægning af keramiske fliser oven over gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor pladerne skal udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af pladerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Ved for tidlig og for hurtig temperaturforandring forringes klæbemassens styrke, og dermed forkortes den keramiske belægnings levetid. Eksempler på gulvvarme i træbjælkelag Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i forskallingsbrædder Dette alternativ anvendes, når gulvvarmesystemet kan bygges op oven på bjælkerne. Der skal være en centerafstand på maks. c/c 600 mm mellem bjælkerne. Forskallingsbrædder 21 x 120 eller 28 x 120 mm sømmes eller skrues på hver gulvbjælke med 2 søm/skruer (ved sømning anvendes varmforzinkede, riflede trådsøm). Det første bræt lægges 3 cm fra ydervæggen. Gulvbjælke Forskallingsbræt 21 x 120 mm eller 28 x 120 mm Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Gulvspånplade 22 mm 22 mm Brædderne afsluttes midt i det sidste fag før tværvæggen. Et bræt lægges oven på den sidste bjælke før tværvæggen. Spånpladerne (min. 22 mm) lægges på tværs af forskallingsbrædderne og skrues i disse med ca. 600 mm mellemrum mellem skruerne. Not og fer fuldklæbes langs korte og lange sider. OBS! På spånpladerne markeres rørenes placering, så der ikke skrues gennem rørene. 8 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

9 Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 nedsænket i forskallingsbrædder Dette alternativ anvendes, når gulvvarmesystemet ikke må rage op over bjælkernes overkant, og i de fleste tilfælde i eksisterende bjælkelag. Der skal være en centerafstand på maks. c/c 600 mm mellem bjælkerne. De korte trælister sømmes fast mellem gulvbjælkerne med en centerafstand på 600 mm, og herefter lægges der forskallingsbrædder på trælisterne. Forskallingsbræddernes overkant skal være i samme niveau som bjælkernes overkant. Der gøres plads til gulvvarmekredsenes vendesløjfer. Der etableres et udtag for rør, hvor disse passerer bjælken, tæt ved bjælkens understøtning. Spørg evt. bygningskonstruktøren til råds. Gulvbjælke Kort træliste 45 x 45 mm anbragt med en centerafstand på c/c 600 mm Forskallingsbræt 21 x 95 eller 28 x 95 mm Varmefordelingsplade Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Spånplade 22 mm Isolering 22 mm 45 mm 21 mm Gulvbelægningen udlægges helt konventionelt. Hvad angår dampspærre skal gulvfabrikantens anvisninger følges. En 22 mm gulvspånplade lægges på tværs af gulvbjælkerne, påføres klæbemiddel og skrues i disse. Not og fer fuldklæbes langs korte og lange sider. Hvis der udlægges lamelparket 7-15 mm, skal denne lægges på tværs af gulvbjælkerne, oven på de underliggende gulvspånplader. Hvad angår evt. sømning, klæbning, dampspærre og trinlyddæmpning følges gulvfabrikantens anvisninger. Et homogent trægulv (22 mm (maks. 30 mm tykkelse)) eller lamelparket (22 mm) kan installeres uden underliggende gulvspånplade. Brædderne fastgøres til gulvet i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Vær opmærksom på, at alt tømmer (også bjælker) skal være godt tørt inden montering. Hvad angår dampspærre og trinlyddæmpning følges gulvleverandørens anvisninger. Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 nedsænket i forskallingsbrædder i træbjælkelag med en centerafstand på c/c 300 mm Dette alternativ anvendes, når gulvvarmesystemet ikke må rage op over bjælkernes overkant, og i de fleste tilfælde hvor lokalet skal anvendes som vådrum med keramiske fliser. De korte trælister sømmes fast mellem gulvbjælkerne med mellemrum på 600 mm, og herefter lægges der forskallingsbrædder på trælisterne. Forskallingsbræddernes overkant skal være i samme niveau som bjælkernes overkant. Der gøres plads til gulvvarmekredsenes vendesløjfer. Der etableres et udtag for rør, hvor disse passerer bjælken, tæt ved bjælkens understøtning. Spørg evt. bygningskonstruktøren til råds. En 22 mm gulvspånplade skrues og klæbes på bjælkerne. Hvis der skal udlægges parketgulv, er det ikke nødvendigt med en underliggende gulvspånplade. Der Gulvbjælke Isolering Kort træliste 45 x 45 mm med en centerafstand på c/c 600 mm Forskallingsbræt 21 x 95 mm Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Varmefordelingsplade Gulvspånplade 22 mm Tætningslag Klinker lægges 22 mm lamelparket på tværs af bjælkelaget. Hvad angår evt. sømning, klæbning og dampspærre følges gulvfabrikantens anvisninger. 22 mm 45 mm 21 mm Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 9

10 Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 i selvbærende varmefordelingsplader Dette alternativ anvendes, når gulvvarmesystemet ikke må rage op over bjælkernes overkant. Denne konstruktion forudsætter, at gulvbjælkernes centerafstand er c/c 600 mm. Ved andre centerafstande anbefales det at anbringe gulvvarmepladen på et forskallingsbræt. Normalt bruges dette system kun til spærkonstruktioner. Anvendes systemet til strøkonstruktioner, skal disse altid fikseres. Fordelingspladerne udlægges fra væg til væg. Afstanden mellem væggen og hhv. første og sidste fordelingsplade i hvert bjælkelagsfag skal være min. 250 mm, så der bliver plads til varmekredsenes vendesløjfer. Fordelingspladerne kan deles, så længden bliver hhv. 385 og 770 mm. Længden på den sidste fordelingsplade kan nu vælges, så afstanden til væggen bliver så tæt på 250 mm som muligt. Fordelingspladerne skal ligge med min. 10 mm og maks. 100 mm mellemrum. Efter placering og centrering sømmes fordelingspladens ene side fast til gulvbjælken. Derefter kontrolleres det med et afretterbræt at fordelingspladen ligger i niveau med bjælkernes overkant. Når fordelingspladen ligger i niveau med bjælken, sømmes også den anden side af fordelingspladen fast. Gulvbjælke Varmefordelingsplade Isolering Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 mm Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Lamelparket eller spånplade Der laves et udtag for rørpassage mellem bjælkelagsfagene nærmest ved bjælkens understøtning. Spørg evt. bygningskonstruktøren til råds. Gulvvarmerøret lægges i fordelingspladernes spor i overensstemmelse med varmekredsretningen. Fordelingspladens midterspor skal normalt ikke anvendes til røret. Vær opmærksom på, at fordelingspladen både fungerer som varmefordelingsplade og som beskyttelse mod gennemtrædning under installationsarbejdet. 45 mm 22 mm Wirsbo-pePEX Q&E-rør 17 x 2 i gulvvarmespånplader Et alternativ, hvor gulvvarmesystemet kan bygges op over bjælkerne - helt uafhængigt af bjælkernes centerafstand (dog maks. c/c 600 mm). Gulvvarmespånpladerne monteres vinkelret mod bjælkelaget eller bjælkerne, idet bjælkernes centerafstand dog maks. må være c/c 600 mm. De korte sammenføjninger i de tilstødende rækker af plader forskydes i forhold til hinanden. Gulvbjælke Gulvvarmespånplade 22 mm Gulvvarmerør Wirsbo-pePEX-rør 17 x 2 mm Gulvvarmeplade Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Lamelparket eller spånplade min. 7 mm min. 7 mm 22 mm Hver plade skal dække to bræddefag. Hvor dette ikke er tilfældet, skal pladen understøttes af en ekstra bjælke eller kort træliste. Alle korte sammenføjninger skal understøttes af en bjælke eller kort træliste. Alle sammenføjninger med undtagelse af not og fer skal være helt understøttede. Der findes to slags vendeplader. Hvor der er tale om en vendeplade, der kun har udtag for op- og nedføring af gulvvarmerøret, skal halvdelen af det sidste fag stå åbent mod væggen til gennemføring af vendesløjfer og føderør. Hvis det sidste fag er bredere end 300 mm, monteres der korte 45 x 45 mm trælister, så vendepladen får en maks. længde på 300 mm. Hvor der anvendes en vendeplade med både spor og udtag for op- og nedføring af gulvvarmerøret, kan det sidste fag være c/c 600 mm. 10 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

11 Plader skal understøttes af bjælker eller korte trælister langs alle vægge. Mod væggene levnes der et mellemrum på ca. 10 mm. Ved betonplader på terræn ventileres bjælkelaget. Pladerne klæbes omhyggeligt i not og fer samt mod bjælker og korte trælister. Varmefordelingspladerne trykkes ned i pladernes lige spor. Pladerne kan let deles i markeringerne, så der opnås den bedst mulige tilpasning til varmekredsretningens længde. Pladerne skal ligge med min. 10 og maks. 100 mm mellemrum. Plader, der evt. er blevet til overs fra det første spor, anvendes som første plade i det andet spor for at reducere spildprocenten. Hvis gulvet skal afsluttes med en plastbelægning, skal der som underlag først lægges et lag spånplader på min. 10 mm over gulvvarmesystemet. Spånpladerne lægges på tværs af varmekredsene. Not og fer fuldklæbes langs korte og lange sider. Hvis der skal udlægges laminatgulv, skal dette ske direkte på gulvvarmespånpladerne. Gulvet monteres på tværs af varmekredsene, flydende og fuldklæbet i not og fer langs korte og lange sider. Hvad angår dampspærre og trinlydsdæmpning skal laminatgulvfabrikantens anvisninger følges. Hvis der skal være parketgulv, kan der udlægges 7-15 mm lamelparket direkte på gulvvarmespånpladerne. Lamelparketgulvet udlægges på tværs af varmekredsene. Parketbrædderne skal udlægges flydende. Parketgulvfabrikantens anvisninger vedrørende evt. klæbning eller sammenføjning af gulvet følges. Hvad angår dampspærre og trinlydsdæmpning skal parketgulvfabrikantens anvisninger følges. Gulvvarme på eksisterende gulv (GV 12) Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 i gulvvarmeplader Dette alternativ kan anvendes ved alle slags plane gulve. Underlaget slibes eller spartles i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed), dvs. ±3 mm ved 2 m målelængde samt ±1,2 mm ved 0,25 m målelængde. Underlaget skal støvsuges, så det er fri for snavs og støv. Beton (evt. eksisterende) Gulvvarmeplade med forklæbede varmefordelingsplader Gulvvarmerør Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 mm Evt. dampspærre (følg gulvfab. anvisn.) Parket- eller laminatgulv min. 7 mm 15 mm Betongulvet bør dækkes af en ventileret fugtspærre i tilfælde, hvor der er udlagt plader på terræn, idet der her er risiko for fugtskader. Gulvvarmepladerne anbringes, således at der dannes et passende udlægningsmønster for gulvvarmekredsene. Derefter monteres gulvvarmerør Wirsbo-evalPEX 12 x 2 mm i sporene, så varmekredsene kommer til at ligge parallelt med den koldeste ydervæg. Hvor varmekredsene skal vende, skal der brækkes et stykke af pladerne. Varmefordelingspladerne er forsynet med markering, så pladerne lettere kan brækkes over. Der kan lægges et lamelparketgulv (min. 15 mm) eller et laminatgulv (min. 7 mm) på tværs af varmekredsene. Parketbrædderne skal udlægges flydende. Parketgulvfabrikantens anvisninger vedrørende evt. klæbning eller sammenføjning af gulvet følges. Hvis gulvkonstruktionen skal afsluttes med en plastgulvbelægning, bør der anvendes spånplader på min. 10 mm som underlag. Spånpladerne lægges flydende på tværs af varmekredsene. Not og fer fuldklæbes langs såvel korte som lange sider som led i en flydende udlægning. Hvad angår trinlydsdæmpning og dampspærre følges gulvfabrikantens anvisninger. Undlad at anvende såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, da der herved dannes en luftspalte mellem gulvvarmesystemet og gulvpladen med deraf følgende forringet varmeledningsevne. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 11

12 Wirsbo-pePEX-rør 12 x 2 i monteringsbånd Monteringsbånd fastgøres til underlaget med skruer, søm eller ved klæbning. Det første bånd lægges 200 mm fra væggen. Denne afstand er nødvendig for at give plads til varmekredsenes vendesløjfer. Monteringsbåndene lægges med en indbyrdes afstand på 0,2-0,5 m, dog således at det sidste bånd ikke kommer tættere på væggen end 0,2 m. Gulvvarmerørene anbringes altid med en centerafstand på c/c 125 mm. Afstanden mellem monteringsbåndenes klemmer er 62,5 mm. Når gulvvarmen skal indstøbes, skal afstanden fra rørenes overside til det færdige gulv være mindst 15 mm. Hvis der skal udlægges keramiske fliser, kan disse indregnes i den totale byggehøjde på 30 mm. Når installationen udføres i vådrum i kombination med keramiske fliser, skal der udlægges et tætningslag. Tætningslaget udlægges oven på afretningsmassen. Et eventuelt gulvafløb skal hæves op i højde med tætningslaget. Ved udlægning af keramiske fliser oven på gulvvarme bør skader under hærdning af fliseklæbemassen undgås ved at sørge for, at gulvmaterialets temperatur ikke ændrer sig den første måned efter udlægningen. Når der er behov for opvarmning med gulvvarme før og-/eller i løbet af den periode, hvor pladerne skal Beton (evt. eksisterende) Monteringsbånd Flydespartel Gulvvarmerør Wirsbo-evalPEX-rør 12 x 2 mm Evt. tætningslag og klæbemasse Keramiske fliser eller plastgulvbelægning udlægges, kan gulvmaterialet gives en temperatur på maks. 20 C. Denne temperatur skal gulvmaterialet bibeholde mindst 24 timer før og indtil ca. en måned efter udlægningen af pladerne. Derefter øges varmen i gulvet trinvis med maks. 5 C pr. døgn, indtil den normale driftstemperatur er nået. Hvis der skal installeres et parket- eller laminatgulv, lægges der en dampspærre oven på afretningsmassen. Desuden bør der lægges et trinlyddæmpende lag i form af filt eller lignende oven på dampspærren. Undlad dog at anvende såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, da der herved dannes en luftspalte mellem gulvvarmesystemet og gulvpladen med deraf følgende forringet varmeledningsevne. Derefter udlægges parket- eller laminatgulvet. Hvis gulvet skal fastklæbes, følges gulvfabrikantens anvisninger. 30 mm Gulvbelægninger Eksempler Vådrum med klinker Ved opbygning af gulvet følges gældende forskrifter og normer. Klinker Klæbemasse Tætningslag Beton Der skal anvendes et tætningslagssystem i overensstemmelse med gældende brancheregler. 12 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

13 Spånplade eller lamelparket på beton Gulvet spartles og afrettes i henhold til gældende forskrifter og normer vedr. tolerancer (ujævnhed). Spånplade eller lamelparket Dampspærre Beton Dampspærre installeres (i henhold til gulvleverandørens anbefalinger). Spånplader eller lamelparket fuldklæbes langs såvel korte som lange sider. Der skal lægges filt oven på dampspærren (polyethylen-folie). Undgå såkaldt korkgranulatpap eller en luftspaltedannende dampspærre, som giver et isolerende luftlag. Gulvbelægning Beton Plast og heldækkende gulvbelægning på beton Betonoverfladen afrettes, og gulvbelægningen monteres i overensstemmelse med gældende forskrifter og normer. Klinkegulv på beton i tørt lokale Klinker Klæbemasse Beton Ved opbygning af gulvet følges gældende forskrifter og normer. Gulvbrædder på træbjælkelag Homogent trægulv i en tykkelse på maks. 30 mm kan udstyres med gulvvarme. Brædderne sømmes eller skrues på traditionel vis fast i bjælkerne i overensstemmelse med trægulvleverandørens anvisninger. Gulvbræt Dampspærre Varmefordelingsplade Gulvvarmerør OBS! Brædder og bjælker skal være godt tørre inden montering. Se også anvisningerne under Udtørring af fugt i bjælkelag. Plast eller heldækkende gulvbelægning på gulvspånplade på træbjælkelag Ved lægning af gulve skal plade- og gulvleverandørens anvisninger følges. Plast eller heldækkende gulvbelægning Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 13

14 Gulvbelægninger Eksempler Gulvspånplade på eksisterende trægulv Ved etablering af gulvvarme på eksisterende gulvplader skal der anvendes 28 x 120 mm forskallingsbrædder. Forskallingsbrædderne påføres klæbemasse og skrues i den underliggende plade. Den øverste gulvspånplade kan ligge flydende, men de lange og korte sider skal dog klæbes. Gulvspånplade (evt. eksisterende) Forskallingsbræt 28 x 120 mm Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Klinkegulv på gulvspånplade på træbjælkelag i tørre rum Denne gulvtype anvendes i entré, hall, køkken mm. I forbindelse med opbygningen af gulvet følges gældende forskrifter og normer. Gulvgips monteres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Klinker Klæbemasse Gulvgips Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Klinkegulv på gulvspånplade på træbjælkelag i vådrum Ved opbygning af gulvet følges gældende forskrifter og normer. Der skal anvendes et tætningslagssystem i overensstemmelse med gældende brancheregler. Gulvgips monteres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Klinker Tætningslag Klæbemasse Gulvgips Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Lamelparket på spånplade Gulvspånpladernes tykkelse skal være min. 22 mm. Lamelparketgulvet kan så vælges så tyndt som muligt, hvilket fremmer varmeafgivelsen. Lamelparket Dampspærre Gulvspånplade Varmefordelingsplade Gulvvarmerør Basisværdi for dimensionerende varmebehov En forudsætning for at lave en korrekt beregning af den krævede fremløbstemperatur i et gulvvarmesystem er, at der findes en transmissionsberegning, hvor det dimensionerende varmebehov for hvert enkelt rum fremgår. Mangler denne beregning i forbindelse med en forespørgsel til Uponor, fastsættes en basisværdi på 50 W/m 2 for det pågældende gulvvarmesystem. Denne basisværdi giver erfaringsmæssigt en tilstrækkelig høj fremløbstemperatur til at dække varmebehovet i de fleste normalt opbyggede huse. Uponor påtager sig intet ansvar for, at den valgte basisværdi er i overensstemmelse med varmebehovet for det foreliggende gulvvarmesystem. 14 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

15 Kapitel 2 Quick-Kalkule Anvendes til bestykning af gulvvarmeanlæg Fordelerrør Antal kredse Produkt VVS nr Antal enheder Fordelerrør 2 afgr Fordelerrør 3 afgr Fordelerrør 4 afgr Endestykke Forskruning ligeløb Bukkefix Ophængningssæt Rumregulering - Uponor Genius (trådløs) Antal kredse Produkt VVS nr Antal enheder Telestat Basisenhed 12 udg Termostat m. display Rumregulering - Uponor CoSy Radio (trådløs) Antal kredse Produkt VVS nr Antal enheder Telestat Basisenhed 4 udg Basisenhed 8 udg Rumtermostat Rumregulering - Upnor CoSy (ledningsført) Antal kredse Produkt VVS nr Antal enheder Telestat Tranf.enhed 12 udg Rumtermostat Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 15

16 Quick-Kalkule Rør og tillbehør Gulvopbygning Produkt VVS nr. Forbrug Rør - incl. fødeledninger evalpex 20 x 2,0 - eller xxx 4,0 meter/m 2 pepex 20 x 2, xxx 4,0 meter/m 2 Gulvvarme i betongulve Ståltrådsbindere - eller ,0 stk./m 2 Monteringsbånd ,2 stk./m 2 Gulvvarme i strøgulve Varmefordelingsplade - eller ,7 stk./m 2 Selvbærende c/c ,1 stk./m 2 Gulvvarme på bærende gulve Gulvvarmeplade - og ,8 stk./m 2 Varmefordelingsplade ,7 stk./m 2 Blandesløjfer Produkt VVS nr. Max. areal Uponor Push 12 - for enkelte rum m 2 Teestykker til Uponor Push 12 (for montering af 2 kredse) m 2 Uponor Push 15A (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 15A Electronic (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 22A (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 22A Electronic (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 45N (kompaktshunt) m 2 Uponor Push 45N Electronic (kompaktshunt) m 2 Uponor Genius Uponor CoSy - ledningsført Uponor CoSy Radio - trådløs 16 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

17 Udlægningsmønstre Udlægningsmønster A Udlægningsmønster A er nem at installere og giver en mere jævn varmefordeling over gulvfladen. Temperaturvariationer i små områder holdes på et minimum. Den største fordel ved udlægningsmønster A er, at den er velegnet til alle former for gulvkonstruktioner. Udlægningsmønster B Karakteristisk for dette udlægningsmønster er, at forsynings- og returrørene i spirallayoutet løber parallelt med hinanden. Temperatursvingninger på gulvfladen Δt = 5 C Udlægningsmønster B sikrer en jævn gennemsnitstemperatur, men større temperaturvariationer på små områder. Den er velegnet til opvarmning af større områder med et stort varmebehov, såsom kirker og hangarer, eller udendørsarealer, hvor det er nødvendigt at smelte sneen. Udlægningsmønster A, enkelt bane. Udlægningsmønster C Dette udlægningsmønster er grundlæggende en variation af konfiguration B, men er formet som en spiral. Udlægningsmønster C er velegnet til huse med et højere varmebehov. Den er mindre velegnet til montering i trægulv. Temperatursvingninger på gulvfladen Δt = 5 C Dette udlægningsmønster løser problemet med stivhed, der findes i nogle rør, da der ikke er nogen skarpe bøjninger. Den gør det også muligt at lægge røret med en lille centerafstand. Udlægningsmønster B, parallelle frem- og returrør. Uponor anbefaler at bruge 20x2,0 mm Wirsbo-pePEX Q&E-rør, som opfylder kravene i de fleste installationer. Man kan dog overveje at bruge andre rørdimensioner, eksempelvis på steder hvor der stilles specifikke krav til varmeydelse og trykfald. Praktiske aspekter, herunder rørets fleksibilitet, kan også være afgørende for dimensionen. Temperatursvingninger på gulvfladen Δt = 5 C Udlægningsmønster C, parallelle frem- og returrør: spiralformet udlægning. Eksempel på udlægningsmønster efter Uponors anbefalinger. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 17

18 Centerafstande og kredslængder Centerafstande og max. kredslængder afhænger af dimensionen på røret. For at undgå for stort trykfald over gulvvarmekredsen er det derfor nødvendigt at begrænse den maximale kredslængde i forhold til den anvendte rørdimension. (Se skema nedenfor). For at opnå en jævn overfladetemperatur på gulvet skal afstanden mellem rørene desuden tilpasses i forhold til rørdimensionen. (Se skema nedenfor). Rørtype Centerafstand Max. kredslængde Rørforbrug pepex 20 x 2,0 300 mm 120 m 3,3 m/m 2 pepex 17 x 2,0 200 mm 80 m 5,0 m/m 2 evalpex 20 x 2,0 300 mm 120 m 3,3 m/m 2 evalpex 15 x 2,5 200 mm 75 m 5,0 m/m 2 evalpex 12 x 2,0 125 mm 50 m 8,2 m/m 2 Unipipe 16 x 2,0 250 mm 80 m 4,0 m/m 2 Dilatationsfuge Ved projektering af gulvvarme på store gulvflader er det nødvendigt at lave beregning over gulvets ekspansion ved max. opvarmning. Er ekspansionen større end yderkantens isoleringsstrimmel kan optage, er en dilatationsfuge uomgængelig. Vor skitse viser et forslag til dilatationsfuge med tværgående varmeslanger, hvor en rørbøsning af f.eks. PEM, fordeler ekspansionens skadelige påvirkning fra fugebredde til bøsningens længde. Med hensyn til Wirsbo-pePEX s længdeudvidelse ved opvarmning gøres opmærksom på, at denne optages af rørets materiale. Betingelsen er, at røret er faststøbt i betonen. Der må ikke være varme på anlægget, når rørene indstøbes. Billede af en dilatationsfuge 1 1 Slidlag 2 Beton 3 Dilatationsfuge 4 Rørbeskyttelse Uponor varmerør Skille-/glidelag 6 18 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

19 Tæthedsprøvning og lækagesøgning Tæthedsprøvning Der skal foretages tæthedsprøvning i overensstemmelse med gældende standarder før idrifttagning. Hvor der ikke foreligger sådanne standarder, skal der gennemføres følgende prøvning: Systemet udluftes og tryksættes til 1,5 x driftstrykket. Dette tryk opretholdes i 30 minutter, hvorefter koblingspunkterne besigtiges. Vandet tappes hurtigt af til 0,5 x driftstrykket, og der lukkes for aftapningsventilen. Hvis trykket stiger til et niveau, som er større end 0,5 x driftstrykket, tyder det på, at systemet er tæt. Trykket bibeholdes i 90 minutter, og samlingerne besigtiges løbende. Hvis trykket falder i løbet af denne periode, er det et tegn på utæthed i systemet. Alternativt kan anlægget også trykprøves med luft. Ved trykprøvning med trykluft må trykket af sikkerhedsmæssige grunde ikke overskride 50 kpa, da en sprængning kan få katastrofale følger. Eventuelle utætheder lokaliseres ved hjælp af pensling med sæbevand. Er der mistanke om, at et hurtigt trykfald skyldes et utæt rør, kan det være en ret krævende opgave at finde skaden og udbedre den. Gør følgende: Trykprøv hver enkelt fordeler for at finde den fordeler, som taber tryk. Tryk (værdi x driftstryk) Trykprøv hver enkelt varmekreds for at finde den utætte. Afspær denne, så resten af anlægget kan være i drift. Det er ofte lettest at bruge et infrarødt kamera til at finde lækagen på varmekredsen. Lækagen viser sig ofte som en lille rose rundt om røret. Frilæg det beskadigede rør, skær det beskadigede stykke ud og indsæt et nyt rørstykke. Det er vigtigt at benytte samme rørtype og koblinger, der passer røret. Beskyt samlingerne med et isoleringsstykke (Armaflex eller tilsvarende), inden der atter støbes. Tid (min) Frostsikring Som frostsikring anbefales Propylenglykol. Frostsikrings-diagram for Propylenglykol Hvor der er risiko for tilfrysning af rørene, skal der altid frostsikres. Anlægget skal være af lukket type. Ilt eller luft i anlægget vil forbruge korrosionsinhibitorerne. Rør eller andre dele af anlægget må ikke være galvaniseret, fordi zink kan opløses af Propylenglykol. Systemet skal altid være fyldt helt op med væske. Efter påfyldning tjekkes anlægget for luftlommer. Luftlommer kan give problemer ved temperaturfald, fordi de kan forårsage vakuum og dermed indsugning af yderligere luft. Efter påfyldning og drift af anlægget i højst to uger renses alle filtre for at forebygge tilstopning. Om nødvendigt måles blandningsforholdet efter nogen tids drift C % Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 19

20 Forenklet indreguleringsskema Kan kun anvendes for et enkelt fordelerrør Kan kun anvendes, hvor kredsene har ens W/m 2 Antal meter (længste kreds) ,0 3,6 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1, ,0 3,6 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1, ,0 3,6 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,2 1,7 1,6 1, ,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5 1, ,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,3 95 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 90 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 85 5,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 80 5,0 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,1 1,9 1,6 75 5,0 3,5 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 1,7 70 5,0 3,5 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 1,8 65 5,0 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9 60 5,0 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 55 5,0 3,4 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,2 50 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 45 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 40 5,0 3,4 3,1 2,9 2,7 35 5,0 3,5 3,1 2,9 30 5,0 3,4 3,0 25 5,0 3,3 1. Start med den længste kreds til venstre (lodret). 2. Gå mod højre på samme linie - og aflæs antal åbne omgange ud for hver kredslængde. Eksempel: Kreds 1 er 50 meter Kreds 2 er 105 meter Kreds 3 er 25 meter Kreds 4 er 70 meter Kreds 2 er længst (105 meter), og derfor vores reference. Som det ses i skemaet aflæses antal omdrejninger fra lukket ventil på linien ud for de 105 meter. I dette tilfælde skal indreguleringen være som følger: Kreds 1 skal åbnes 2,3 omgange Kreds 2 skal åbnes 5,0 omgange (referencen) Kreds 3 skal åbnes 1,5 omgange Kreds 4 skal åbnes 2,7 omgange 20 Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 06 2008 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og systemer... 3 10 gode råd om gulvvarme... 3 Generelt...

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 09 2006 5014 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12 06 2010 5012 Uponor Gulvvarmesystem kan udlægges på alle slags gulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne og energibesparende

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 06 2010 5040 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme Uponor Push 15A og Uponor Push 15A Electronic er pumpe-

Læs mere

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

UPONOR VVS HÅNDBOG. Uponor gulvvarmesystem Projekthåndbog

UPONOR VVS HÅNDBOG. Uponor gulvvarmesystem Projekthåndbog UPONOR VVS G U LV VA R M E HÅNDBOG Uponor gulvvarmesystem Projekthåndbog 09 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og styrebokse... 3 Vigtige gulvvarmekrav i varmenormen

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME COMBI CLIPS 20. Uponor Combi clips

UPONOR VVS GULVVARME COMBI CLIPS 20. Uponor Combi clips UPONOR VVS GULVVARME COMBI CLIPS 20 Uponor Combi clips 02 2008 Uponor Combi clips - Til fastgørelse af gulvvarmerør på armeringsjern Anvendelse Uponor Compi Clips anvendes til at fastgøre Wirsbo-pePEX

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1 Q&E fordeler med tilbehør UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør 06 2010 5050 Uponor Pro 1" Q&E fordeler Et komplet fordelersystem til gulvvarme Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør Uponor Pro

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 05 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

Roth Shunt og fordelerrør

Roth Shunt og fordelerrør Roth Shunt og fordelerrør German quality since 1947 Vandpåfyldning af shunt og fordelerrør: 1. Luk alle ventiler på henholdsvis fremløbs- og returløbsfordelerrøret. 2. Hvis monteret, luk da afspærringsventiler

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

U P O N O R V V S G U LV VA R M E. Intet varmer så godt som rigtig gulvvarme

U P O N O R V V S G U LV VA R M E. Intet varmer så godt som rigtig gulvvarme U P O N O R V V S G U LV VA R M E Intet varmer så godt som rigtig gulvvarme 11 2006 5001 Dejligt, behageligt og sikkert både i dag og i fremtiden Med gulvvarme fra Uponor får talemåden hjem, kære hjem

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer

Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer Teknologisk Institut Industri & Energi Århus den 6. november 2008 Oversigt over indlæg Regelsæt for gulvvarmeanlæg Termisk komfort og gulvvarmeanlæg Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Teknisk information NeoTherm MiniHeat. gulvvarme med lav indbygningshøjde

Teknisk information NeoTherm MiniHeat. gulvvarme med lav indbygningshøjde Teknisk information NeoTherm MiniHeat gulvvarme med lav indbygningshøjde NeoTherm MiniHeat - gulvvarme med lav byggehøjde Teknisk beskrivelse MiniHeat NeoTherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 5 214 545 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Gulvvarmefordelere. 2. Gulvvarmestyringer

Gulvvarmefordelere. 2. Gulvvarmestyringer Gulvvarmefordelere 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

August 2010. Wavin Tempower. Gennemtænkt design driftssikre løsninger. Gulvvarmeløsninger 1

August 2010. Wavin Tempower. Gennemtænkt design driftssikre løsninger. Gulvvarmeløsninger 1 August 2010 Wavin Tempower Gennemtænkt design driftssikre løsninger Gulvvarmeløsninger 1 Indledning Skab trivsel med den rigtige gulvvarmeløsning Konstante behagelige temperaturer, et godt indeklima og

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL R2I Ready to install 10 2008 1030 R2I Ready To Install - Skræddersyede løsninger til ethvert behov I samarbejde med vores kunder har Uponor udviklet et koncept, som bidrager

Læs mere

FORDELERSYSTEM MED TOPMETER BD nr. 04 6121.1xx MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELERSYSTEM MED TOPMETER BD nr. 04 6121.1xx MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING FORDELERSYSTEM MED TOPMETER BD nr. 04 6121.1xx MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTAGEGRUNDLAG 3. RØRMONTAGE 4. RØRTILSLUTNING 5. SHUNTMONTAGE 6. PÅFYLDNING OG

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Kvik guide 2015. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms.

Kvik guide 2015. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms. Kvik guide 2015 Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms. Hurtig og nem beregning af: Gulvvarmesystemer MultiPex rørsystemer Living full of energy Gulvvarmesystemer Gulvvarmerør

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT LK Gulvvarme er et lavtemperatursystem, hvor varmt vand cirkulerer i PEX-rør installeret i gulvkonstruktionen. Varmen overføres fra rørene til gulvet og

Læs mere

Uponor VVS Prisliste JANUAR 2013

Uponor VVS Prisliste JANUAR 2013 Uponor Prisliste JANUAR 2013 01.01.2013 gulvvarme snesmeltning Indhold radiator pex radiator mlc Side Sortimentslister Uponor gulvvarmesystem... 3 Quick-Kalkuler...31 R2I Ready To Install...37 Uponor snesmeltningssystem...

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Klimagulv. 22 mm. Novopan. montageanvisning. Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk

Klimagulv. 22 mm. Novopan. montageanvisning. Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk Novopan Klimagulv Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk mm montageanvisning Der er mange måder at få varmen på. Kun én giver dig alle fordelene! Novopan Klimagulv giver en ensartet og

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering Dynacon Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / Dynacon Dynacon Dynacon justerer flowet i de enkelte gulvvarmekredse direkte i liter/ time.

Læs mere

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart info@golan.dk

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart info@golan.dk 1 Gulvvarme Rørforbrug: Kredslængde: 16x2,0 + 17x2,0 mm rør 200 mm bukkeradius = 5,00 m pr. m² max. 80 m 16x2,0 + 17x2,0 mm rør 250 mm bukkeradius = 4,70 m pr. m² max. 80 m 20x2,0 mm rør 300 mm bukkeradius

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme.

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Varmegulvsystem Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Testet Funktionsgodkendt 0131/06 GODKENDT Indfrier kravet i BR08 jvf. DS 410 Tak! Tak fordi du har

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

NeoTherm gulvvarme. Sikker gulvvarme - med Systemgaranti

NeoTherm gulvvarme. Sikker gulvvarme - med Systemgaranti NeoTherm gulvvarme Sikker gulvvarme - med Systemgaranti Facts om NeoTherm Gulvvarme Energivenligt Når det drejer sig om energiforbrug og varmekomfort er det bedst at holde hovedet koldt og fødderne varme.

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Uponor gulvvarmekalkule - Brugsanvisning. Dansk V1.1

Uponor gulvvarmekalkule - Brugsanvisning. Dansk V1.1 Uponor gulvvarmekalkule - Brugsanvisning Dansk V1.1 Uponor AB Box 2 (Sintervägen 14) T 0223-387 42 Org. nr. 556690-0808 Uponor VVS 721 03 Västerås F 0223-387 01 VAT ID SE556690080801 Sverige W www.uponor.se

Læs mere