Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Uddannelsesudvalget Skole- og klubområdet Undervisning og kultur Folkeskolen m.m FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER ÅDALENS SKOLE FALKENBORGSKOLEN FREDERIKSSUND MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND OPPE SUNDBY SKOLE FREDERIKSSUND GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND MARBÆKSKOLEN SKIBBY SKULDELEV SKOLE SKIBBY FERSLEV SKOLE SKIBBY INKLUSIONSPULJE - FERSLEV, SKULDELEV OG SOLBAKKESKOLEN INKLUSIONSPULJE - FALKENBORG, GRÆSE BAKKEBY OG MARIENLYStKOLEN SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS KINGOSKOLEN SLANGERUP BYVANGSKOLEN SLANGERUP LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP JÆGERSPRIS SKOLE INKLUSIONSPULJE - BYVANGSKOLEN, LINDEGÅRDSKOLEN OG KINGOSKOLEN Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk Center, Frederikssund Syge- og hjemmeundervisning

2 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Skole- og klubområdet 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER SFO FALKENBORGSKOLEN FR-SUND SFO MARIENLYSTSKOLEN FR-SUND SFO ÅDALEN - Afd. syd SFO ÅDALEN - Afd. nord SFO GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FR-SUND SFO KØLHOLMSKOLEN FREDERIKSSUND SFO SKOLEN VED KÆRET FREDERIKSSUND SFO BYVANGSKOLEN SLANGERUP SFO LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP SFO SOLBAKKEN, DALBY SFO SKIBBYSSEN SFO BØRNEHUSET-SKIBBY SFO PILEHUSET SFO Jægerspris SFO2 Skuldelev SFO2 Pilehuset, Ferslev Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Heldagsskole i Frederikssund kommune VIDENCENTER ÅDALENS SKOLE AFD. SYD

3 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Skole- og klubområdet 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Slotsskolen - Kong Frederik VII Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler EFTERSKOLER Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed Teatre FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Frederikssund ungdomsskole og ungdomsklub KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Dagtilbud m.v til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER KLUB 200 SKIBBY

4 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Skole- og klubområdet 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud KLUB HØJEN JÆGERSPRIS KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS KLUB ZONEN KLUB TOPPEN SLANGERUP FREDERIKSSUND KLUBBERNE (FÆLLES) KLUB 107 FREDERIKSSUND KLUB NORD FREDERIKSSUND KLUB MIX FREDERIKSSUND KLUB I GRÆSE BAKKEBY FREDERIKSSUND DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND PPR Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v PPR Dagtilbud Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter STØTTEPÆDAGOGKORPSET

5 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Dagtilbud 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål PRAKTIKPLADSER PÆDAGOGUDDANNELSE PAU-ELEVER INTERN UDDANNELSE DAGINSTITUTIONERNE FORVALTNINGENS KONTI INSTITUTIONERNES KONTI LP-MODELLEN I DAGTILBUD OMRÅDELEDERNES UDVIKLINGSPULJE Dagpleje LEGESTUER LEGESTUEN SLANGERUP LEGESTUEN JÆGERSPRIS FEMHØJ Børnehaver FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER BØRNEHAVEN TUMLEBO SKIBBY SKOLEVEJENS BØRNEHAVE SKIBBY NATURVÆRKSTEDET FASANGÅRDEN JÆGERSPRIS Skibussen SKOVBØRNEHAVEN SIFLINGEN SLANGERUP ØPARKENS BØRNEHAVE SLANGERUP SKIBBYSSEN SKIBBY BØRNEHAVEN SCT. GEORGSGÅRDEN FR-SUND SLANGERUP BØRNEHAVE Integrerede daginstitutioner

6 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Dagtilbud 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER DAGINSTITUTIONEN NORDSTJERNEN PILEHUSE SKIBBY DAGINST. SOLSTRÅLEN KRAGEBAKKEN JÆGERSPRIS KRABBEDAM JÆGERSPRIS DAGINST. KATHOLT BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN JÆGERSPRIS BØRNEHUSET KROGHØJ SLANGERUP LINDEHUSET SLANGERUP BØRNEHUSET BAKKEBO SLANGERUP Hoffmeyers Hus (Strandstræde) BØRNEHUSET TROLDHØJ SLANGERUP DAGINSTITUTIONEN MØLLEVEJ FR-SUND DAGINSTITUTIONEN VALMUEVEJ FR-SUND DAGINSTITUTIONEN STAGETORN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN SKULDSHØJ FR-SUND DAGINSTITUITONEN MAGLEHØJ FR-SUND DAGINSTITUTIONEN ØRNESTEN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN FJORDTOPPEN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN PILEHAVEN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN HØJVANG FR-SUND DAGINSTITUTIONEN MARIENDAL FR-SUND

7 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Dagtilbud 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner DAGINSTITUTIONEN TOFTELUND FR-SUND DAGINSTITUTIONEN ÅDALEN FR-SUND DAGINSTITUTIONEN RØRSKOV FR-SUND DAGINSTITUTIONEN TROLDEHØJ FR-SUND DAGINSTITUTIONEN STENHØJGÅRD BØRNEHUSET GERLEV SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE OG VUGGESTUE DAGINSTITUTIONEN VANDKUNSTEN DAGINSTITUTIONEN LÆRKEREDEN DAGINSTITUTIONEN STRANDSTRÆDE SLANGERUP HORNSHERRED SYD HORNSHERRED NORD FREDERIKSSUND NORD FREDERIKSSUND CENTRUM FREDERIKSSUND SYD SLANGERUP BØRNEHAVEN ST. RØRBÆK FR-SUND Særlige dagtilbud og særlige klubber Fællesudgifter og indtægter Stjernen Specialbørnehaven Åkanden Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

8 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Dagtilbud 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger LEGESTUEN SPIREN BØRNEHUSET MØLLEVANG SKOVBØRNEHAVEN SKIBBY SVANHOLM BØRNEHUS Familieområdet Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningsenheden Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Familieområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Birkevænget ekstern Forebyggende foranstaltninger for børn og unge SIIF - Fra anbringelse til forebyggelse Forebyggende indsats i skolerne start Intensiv indsat - projetkstart Ungevejledere

9 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Familieområdet 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej Familiehuset, Jægerspris Familiekonsulenter Døgninstitutioner for børn og unge Ungdomsboligerne Birkevænget KONG FREDERIK VII Kong Frederik Birkebo - afd Hjortholm - Nord Pulje vedr. projekter Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Kontante ydelser Sociale formål Administration m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger 454

10 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Opvækst og uddannelse 454 Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen,

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Regnskab 2013. Bind II

Regnskab 2013. Bind II Regnskab 2013 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 2 1.1 Konto 00 Byudvikling... 2 1.2 Konto 01 Forsyningen... 15 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 18 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere