Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget DRIFT Side: 1"

Transkript

1 Økonomiudvalget DRIFT Side: Økonomiudvalg Boligpolitik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Fællesudgifter og -indtægter Kommunal ydelsesstøtte Jægerspris Almennyttige Boligselskabafd Parkvej - 42 boliger Frederikssund Ældreboligselskab Afd a Oppe Sundby Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Frederikssund Redningsberedskab Politisk organisation Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Beboerklagenævn Huslejenævn Hegnsyn Folkeoplysningsudvalg

2 Økonomiudvalget DRIFT Side: Politisk organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Handicaprådet Valg m.v Administration m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby Administrationslokaler Østergade 12-14, 1., Frederikssund Lundevej 7, Frederikssund Lundevej 13, Frederikssund Torvet 5, Frederikssund Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og -indtægter Strategi og koordination Udviklingsafdelingen Økonomi Finans og Regnskab 1

3 Økonomiudvalget DRIFT Side: Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Forsikring Risikostyring Personaleafdelingen Opvækst, uddannelse og IKT Kultur Borgerservice IKT IKT - Administrativt personale m.v Skoleområdet Dagtilbud Børn- og Familieafdelingen Familieplejetilsyn Velfærd, Sundhed og Kultur Social Service Kommunikation Byggeri og Natur Plan og Miljø Natur, Teknik og Miljø Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik Vej, Trafik og Affald Sekretariat - TME Byrådssekretariat Ældre og sundhed

4 Økonomiudvalget DRIFT Side: Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Udbud og kontraktforvaltningen Ældreområdets myndighedsfunktion Betjentfunktion Kantinen, Frederikssund Rådhus Fælles IT og telefoni FÆLLES IT OG TELEFONI Jobcentre Jobcenter Tværgående ungeindsats - En indgang for den unge Naturbeskyttelse Administration vedr. natur- beskyttelse Miljøbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyt- telse Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen og handicapområdet Ældreområdet Tilsynsenhed - Voksen, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde Tilsynsenhed - Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

5 Økonomiudvalget DRIFT Side: Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Rengøring Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Regnbuen andre beboere Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler ÅDALENS SKOLE Falkenborgskolen MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND

6 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler MARBÆKSKOLEN SKIBBY SKULDELEV SKOLE SKIBBY FERSLEV SKOLE SKIBBY SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS KINGOSKOLEN SLANGERUP BYVANGSKOLEN SLANGERUP LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP JÆGERSPRIS SKOLE Skolefritidsordninger SFO FALKENBORGSKOLEN FR-SUND SFO ÅDALEN - Afd. syd SFO ÅDALEN - Afd. nord SFO GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FR-SUND SFO KØLHOLMSKOLEN SFO SKOLEN VED KÆRET SFO BYVANGSKOLEN SLANGERUP SFO LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP SFO SOLBAKKEN, DALBY SFO SKIBBYSSEN SFO BØRNEHUSET-SKIBBY SFO Jægerspris SFO2 Skuldelev SFO2 Pilehuset, Ferslev

7 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk HELDAGSKOLEN KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Specialpædagogisk bistand til voksne Undervisningscentret Frederikssund Idrætsfaciliteter for børn og unge Skuldelevhallen Kignæshallen, Jægerspris Skibby Idrætshal Folkebiblioteker Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne Kulturel virksomhed Museer J.F. Willumsens Museum alm. drift Museet Færgegården Andre kulturelle opgaver Foreningscentret Pedersholm Kulturhuset Rejsestalden Skibby Fritidscenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP

8 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandplejen Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Dagpleje LEGESTUER LEGESTUEN FREDERIKSSUND Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Nordstjernen Pilehuset Skibby Børnehuset Solstrålen Børnehuset Kragebakken Børnehuset Krabbedam Børnehuset Katholt Børnehuset Bakkegården Børnehuset Kroghøj Børnehuset Lindehuset Børnehuset Bakkebo Børnehuset Troldhøj Børnehuset Møllevej Børnehuset Valmuevej Børnehuset Stagetorn Børnehuset Skuldshøj Børnehuset Maglehøj

9 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Ørnesten Børnehuset Fjordtoppen Børnehuset Pilehaven Børnehuset Højvang Børnehuset Mariendal Børnehuset Toftelund Børnehuset Ådalen Børnehuset Rørskov Børnehuset Troldehøj Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Gerlev Børnehuset Slotsgården Børnehuset Vandkunsten Børnehuset Lærkereden Børnehuset Strandstræde Børnehuset Tumlebo Børnehuset Skolevejen Børnehuset Skibbyssen Børnehuset Øparken Børnehuset Siflingen Slangerup Børnehave Sct. Georgsgårdens Børnehave Naturværkstedet Fasangården

10 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud KLUB 200 SKIBBY KLUB HØJEN JÆGERSPRIS KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS KLUB 107 FREDERIKSSUND KLUB NORD FREDERIKSSUND KLUB MIX FREDERIKSSUND DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Åkanden Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej Familiehuset, Jægerspris Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Driftsudgifter - nyt plejecenter Plejebolig De Tre Ege Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj Plejebolig Østergården Plejebolig Solgården Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris 9.231

11 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård Kompentenceteamet Parkvej Støttecentret Spiren Opgangsbofællesskabet Parkvej Ungekollegiet, Lundevej 18 D Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Bostedet Lunden Bostedet Rosenfeldthusene Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Skibet Bofællesskab Kongshøj Alle Bofællesskab Møllehaven Bofællesskabet Saltsøvej Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Støttecentret Parkvej Støttecentret Under Elmen Fritidsaktivitetscenteret Stjerneskud Aktivitetscentret Gnisten Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter

12 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Rengøring Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER

13 Økonomiudvalget DRIFT Side: Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Fællesudgifter og -indtægter Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fællesudgifter og og- indtægter Kulturel virksomhed Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSKOLE/KLUB Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse

14 Økonomiudvalget DRIFT Side: Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Ældreplejen, fællesudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Fællesudgifter og -indtægter Botilbud til midlertidigt ophold ( 107)

15 Økonomiudvalget DRIFT Side: Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 97 Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og -indtægter Fælles IT og telefoni

16 Økonomiudvalget DRIFT Side: Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni FÆLLES IT OG TELEFONI Jobcentre Jobcenter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Interne forsikringspuljer Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 46 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 47 48 Regnskabsoversigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere