Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15"

Transkript

1 - EN KRISTEN FRISKOLE Skolehåndbog 2014/15

2 Skolens grundlag Skolen bygger sit virke på den kristne tro, som den er udtryk i den apostolske trosbekendelse og på den overbevisning, at Bibelen er Guds inspirerede ord og autoritet i spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse. Skolens formål Det er skolens formål i tæt samarbejde med forældrene og gennem en grundig og velkvalificeret faglig undervisning at udfordre eleverne til at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som er med til at udvikle den enkelte elevs evner, anlæg og personlighed. Gennem den daglige undervisning og i hele sit virke opøver skolen eleverne til medbestemmelse og medansvar samt til at optræde som ansvarsbevidste individer i et forpligtende fællesskab og dermed udruste dem til aktivt at tage del i et demokratisk og frit samfund som det danske med lige rettigheder og pligter for alle. I overensstemmelse med det kristne livssyn søger skolen i hele sin hverdag at skabe en tryg og positiv atmosfære, således at den enkelte elev kan øge sin lyst til at lære, udvikle sin fantasi og kreativitet samt opøve sin evne til selvstændig vurdering og ansvarlig stillingtagen i et sundt og karakterdannende miljø. Undervisningen i kristendom sigter på at give eleverne et fyldigt kendskab til Bibelen og til kristen etik og på at udfordre dem til selvstændig stillingtagen til den kristne tro. Skolen er åben for børn, der sammen med deres forældre er bekendt med og vil være loyale overfor skolens grundlag og formål. Uddrag af skolens vedtægter 2

3 Velkommen til et nyt skoleår Denne håndbog er udarbejdet for at svare på nogle af de mange spørgsmål, som måtte komme i årets løb. Bogen redigeres hvert år. Er der ting, du savner i bogen, vil vi gerne have besked om det på kontoret. Med venlig hilsen Frederik Christensen 3

4 Bestyrelse Aktivitetsudvalg Skolens aktivitetsudvalg vælges på det årlige skolekredsmøde. Aktivitetsudvalget samarbejder med skolens bestyrelse og personale om forskellige arrangementer Formand såsom julestue, Næstformand forårsarrangement Møllerog afslutningsfest Heidi Munk for 9. Bent klasse. Aktivitetsudvalg Bestyrelse Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som dels er selvsupplerende og dels vælges i og af forældrekredsen. Betaling Formand Skolens driftsbudget Anne-Christine udgøres af: Annette Winther Neumann 1) statstilskud 2) forældrebetaling (skolepenge) Ansatte 3) andre indtægter (herunder lejeindtægter og gaver) Skolepenge 2012/13 Forældrebetalingen i indeværende skoleår er: Ét barn kr. 1350,- pr. måned i 11 måneder. Viceskoleleder Tine Szilas To eller flere børn kr. 2025,- pr. måned i 11 måneder. Skoleleder Frederik Christensen Forældrebetaling forfalder til betaling forud i hver måned. Sekretær Linda Møller Drama Der tilbydes dramaundervisning fra klasse. Tilmeldingen er bindende og gælder fra sep. til dec. Drama er et praktisk fag, hvor der bl.a. gennem Dorte Lindeforskellige Hannah øvelser O Reilly arbejdes med kropsudtryk, Poulsenmimik og stemmeføring. Elevanskaffelser Skolen udleverer de undervisningsmaterialer, som eleverne skal bruge gennem hele skoleforløbet. Børnebibel uddeles i bhkl. Atlas uddeles i 3. kl. Charlotte Tofteby Duruta Weber Tine Kobberø Lærer/bib Anne Vibe Roager Eleverne sørger selv for - passende skriveredskaber, samt tegnerekvisitter til matematikundervisningen. - lommeregner (kan med fordel købes gennem skolen i 5. eller 6. kl. efter aftale med matematiklæreren). - ordbøger til hjemmebrug i fremmedsprogsundervisningen. Lærer Lærer/Fristedet Birgitte Borup Birgitte Lindberg (en/da-da/en: 7. kl.) (ty/da-da/ty: 8. kl.) - eleven skal medbringe egen computer fra sidst i 7. kl. (efter konfirmationen). Lærer Birthe Dysager Lærer Bodil Walsøe Bhkl. leder Britt Bradford Lærer Gabriella Savarimuthu Lærer Helle Romme B Pedersen 6

5 Elevbefordring Regeringen har fra 1. august 2010 afskaffet al tilskud til elevbefordring i de frie skoler. Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) Kratholmskolen er medlem af Fleks-medarb. FKF, hvis formål Rengøringsleder bl.a. er: Yvonne - at fremme Bächler forståelsen Hanne Nielsenfor forældrenes gudgivne forpligtelse og ret til at påtage sig ansvaret for børnenes opdragelse og undervisning. -at værne om hjemmets ret og indflydelse i skolespørgsmål. Erstatning Der opkræves Lærer erstatning ved beskadigelse af Michael skolens Truc inventar, Jensen smartboards, computere, bøger m.m. (se forsikring). Lærer Karin Matthiesen Fagdage/temauger Hvert år gennemføres et eller flere undervisningsmoduler, hvor det daglige skema brydes helt eller delvist, og hvor eleverne kan arbejde sammen på kryds og tværs af de normale klasser Lærer med forskellige emner og fag (se aktivitetspla- Aage Dyssegaard nen). Lærer Vibeke Helmsdal Fagtilbud Kratholmskolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og har en fagrække, der ligner folkeskolens. Skolen fører elever op til Folkeskolens Afgangsprøver. SFO-assistent SFO-assistent Ingalena Jensen Morten Der tilbydes valgfag Rasmussen i 8. og 9. klasse. Rækken af valgfag kan variere fra år til år. Lærer René Nielsen Pedel Carsten Christensen SFO-assistent Ruth Jensen Forsikring Selvom Lærer skolens lærere Lærer fører tilsyn med eleverne Tabita Olesen i skoletiden, Ulrik kan Gräs der desværre opstå skader, der kan få et betydeligt økonomisk omfang. Derfor opfordrer vi alle forældre til at tegne en familieforsikring, der indeholder en ansvarsforsikring, der dækker de skader, ens barn kan komme til at forvolde. Skolen har en elevforsikring, der dækker en del skader, hvis disse opstår som Sekretær et hændeligt SFO-afd. uheld. leder Heidi Søgaard Bhkl. leder Forsikringen dækker ikke skader Byg Hanne Hansen under 200 kr. Kontakt evt. skolen i tvivlstilfælde, så undersøger vi, om skolens forsikring dækker. Fotografering I begyndelsen af hvert skoleår tilbydes der klassefotografering på skolen. I ulige år tilbydes alle elever tillige Fleks-medarb. portrætfotografering. Fleks-medarb. 9. Jytte Klingstrup Karin Hansen klasse tilbydes portrætfotografering hvert år. Larsen Fotografering kan kun ske, hvis eleven er tilmeldt via en fotoblanket, som udsendes af skolen. Der er ingen købetvang, selv om man har meldt sig til fotografering. Dato for fotografering dette år: torsdag den 30. august. Skolens fotograf: Norberg Foto, Nr. Lyndelsevej 2, Højby. 7

6 Aktivitetsudvalg Skolens aktivitetsudvalg vælges på det årlige skolekredsmøde. Aktivitetsudvalget samarbejder med skolens bestyrelse og personale om forskellige arrangementer såsom julestue, forårsarrangement og afslutningsfest for 9. klasse. Bestyrelse Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som dels er selvsupplerende og dels vælges i og af forældrekredsen. Betaling Skolens driftsbudget udgøres af: 1) statstilskud 2) forældrebetaling (skolepenge) 3) andre indtægter (herunder lejeindtægter og gaver) Elevanskaffelser Skolen udleverer de undervisningsmaterialer, som eleverne skal bruge gennem hele skoleforløbet. Børnebibel uddeles i bhkl. Atlas uddeles i 3. kl. Eleverne sørger selv for - passende skriveredskaber, samt tegnerekvisitter til matematikundervisningen. - lommeregner (kan med fordel købes gennem skolen i 5. eller 6. kl. efter aftale med matematiklæreren). - eleverne i 7., 8. og 9. kl. skal medbringe deres egne bærbare computere. Skolepenge 2014/15 Forældrebetalingen i indeværende skoleår er: Ét barn kr. 1490,- pr. måned i 11 måneder. To eller flere børn kr. 2235,- pr. måned i 11 måneder. Forældrebetaling forfalder til betaling forud i hver måned. 6

7 Erstatning Der opkræves erstatning ved beskadigelse af skolens inventar, smartboards, computere, bøger m.m. (se forsikring). Fagdage/temauger Hvert år gennemføres et eller flere undervisningsmoduler, hvor det daglige skema brydes helt eller delvist, og hvor eleverne kan arbejde sammen på kryds og tværs af de normale klasser med forskellige emner og fag (se aktivitetsplanen). Fagtilbud Kratholmskolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og har en fagrække, der ligner folkeskolens. Skolen fører elever op til Folkeskolens Afgangsprøver. Der tilbydes valgfag i 8. og 9. klasse. Rækken af valgfag kan variere fra år til år. Foreningen af Kristne Friskoler Kratholmskolen er medlem af FKF, hvis formål bl.a. er: - at fremme forståelsen for forældrenes gudgivne forpligtelse og ret til at påtage sig ansvaret for børnenes opdragelse og undervisning. -at værne om hjemmets ret og indflydelse i skolespørgsmål. Forsikring Selvom skolens lærere fører tilsyn med eleverne i skoletiden, kan der desværre opstå skader, der kan få et betydeligt økonomisk omfang. Derfor opfordrer vi alle forældre til at tegne en familieforsikring, der indeholder en ansvarsforsikring, der dækker de skader, ens barn kan komme til at forvolde. Skolen har en elevforsikring, der dækker en del skader, hvis disse Forsikringen dækker ikke skader under 200 kr. Kontakt evt. skolen i tvivlstilfælde, så undersøger vi, om skolens forsikring dækker. Fotografering I begyndelsen af hvert skoleår tilbydes der klassefotografering på skolen. I ulige år tilbydes alle elever tillige portrætfotografering. 9. klasse tilbydes portrætfotografering hvert år. Fotografering kan kun ske, hvis eleven er tilmeldt via en fotoblanket, som udsendes af skolen. Der er ingen købetvang, selv om man har meldt sig til fotografering. Dato for fotografering dette år: torsdag den 28. august. Skolens fotograf: Norberg Foto, Nr. Lyndelsevej 2, Højby. 7

8 Fripladstilskud Omkring sommerferien udsendes ansøgningsskema om fripladstilskud til skolepenge. For at komme i betragtning skal skemaet udfyldes og afleveres på skolen inden 15. august d.å. Frugtordning Frugt til alle skoledage kan bestilles via Har man spørgsmål til frugtordningen, så kontakt Skolefrugt på tlf.nr eller via Glemte/tabte sager Det tøj, som eleverne har glemt, lægges i kasser, der er placeret i gangen mellem aulaen og kontorbygningen og i indgangen til hallen. Forældre er altid velkommen til at kigge efter manglende tøj i kasserne. Andre fundne ting og sager afleveres på kontoret. Elever eller forældre kan også henvende sig til Karin Hansen vedrørende glemte sager. Ting, der har ligget mere end 2 måneder, foræres væk til velgørende formål. Grovbollen Grovbollen, som er en servicebutik for alle skolens elever, drives af 7. klasse. Grovbollen er kun tænkt som et supplement til madpakken. Ved at drive Grovbollen ønsker vi, at eleverne lærer at samarbejde om styring af indkøb, lager, regnskab og kundebetjening. Overskud fra driften anvendes til klassens lejrskoleophold i 8. og 9. klasse. (NB! Da børnehaveklassen har egne spisetider, kan de ikke handle i Grovbollen). Ind- og udmelding i skolen Foregår på skolens kontor. Udmeldelse skal ske skriftlig med en måneds varsel til den 1. i en måned. Karaktergivning Vi ønsker at sætte fokus på alle børnenes evner og talenter. Vi ønsker at opmuntre dem til at arbejde med svage og udvikle stærke sider af såvel kreative, sociale som intellektuelle evner. Det, tror vi, gøres bedst ved, at den enkelte elev "konkurrerer" med sig selv og ikke med andre. Lærerne vil derfor løbende samtale med eleverne om deres fremskridt og afholde elevsamtaler. Forældrene vil mindst én gang årligt ved de individuelle skole/hjemsamtaler blive orienteret om lærernes syn på deres barns udvikling. Da Kratholmskolen fører elever op til Folkeskolens Afgangsprøver efter 9. klasse, vil der blive givet karakterer i 8. og 9. klasse efter samme skala som i Folkeskolen. 8

9 Klassekvotient Lærerens tid til det enkelte barn afhænger i mange tilfælde af klassens størrelse og elevsammensætning. For at sikre, at lærerne har den fornødne tid til hver enkelt elev, ønsker vi normalt ikke at optage flere end 22 elever i børnehaveklassen til 4. klasse. Fra 5. til 9. klasse ønsker vi normalt ikke at optage flere end 24 elever i hver klasse. Det vurderes altid, hvor mange elever den enkelte klasse kan rumme. Kontaktbog på Forældreintra Der gives besked om sygdom og fravær til klasselæreren via kontaktbogen på Forældreintra. Ved ønske om fritagelse for undervisning på en uge eller mere skal henvendelse desuden også ske til skolelederen via kontaktbogen på Forældreintra. Fritagelse for undervisning bør for elevernes skyld kun ske i sjældne tilfælde. Hvis man i en periode beder sit barn fri fra skole, overtager man selv undervisningspligten. Konfirmandundervisning For de elever i 7. klasse, der skal konfirmeres, er de to første lektioner onsdag morgen afsat til konfirmandundervisning. Undervisningen foregår i Bellinge sognehus og varetages af en af sognets præster. Konfirmation foregår den 2. søndag i maj. 7. klasse holder kun én "blå mandag", som er mandagen efter konfirmationen i Bellinge/ Brændekilde. 9

10 Kratholmskolens Fritidsaktiviteter Kratholmskolen har i skoleåret 2014/15 følgende tilbud: Kratholmskolen udlejer skolens hal og gymnastiksal til badminton o.l. aktiviteter. Pris: kr. 520,- for en sæson pr. person - 1 time ugentlig. Pris for skolens elever: kr. 260,- for en sæson pr. elev. - 1 time ugentlig. Tilmelding og oplysninger fås hos Carsten Christensen, mobil Skolen afholder musikskole tirsdag eftermiddag (sept.-marts). Der tilbydes holdundervisning i guitar, el-bas, klaver og skoleband. Pris: kr. 1250,- pr. person pr. hold for en sæson. Er man tilmeldt flere hold, betales der for hvert hold. Oplysninger hos Tine Szilas, mobil Kratholmskolen har et fristed for elever i 4. og 5. klasse efter skoletid indtil kl alle skoledage. Pris kr. 450,- pr. måned i 11 måneder for 4. klasse og kr. 300,- pr. måned i 11 måneder for 5. klasse. Oplysninger hos Birgitte Lindberg, eller mobil Ekstratimer efter kl kan købes i SFO for kr. 40,- pr. påbegyndt hele time. Oplysninger om ekstratimer hos Hanne Hansen, eller mobil

11 Lejrskoler og udflugter Lejrskoleophold og ture indgår som et vigtigt led i undervisningen. Der er lejrskoleophold i 4., 8. og 9. klasse. Udgifterne er dels indeholdt i skolepengene, og dels indtjent i 7. klasse ved drift af Grovbollen. Forældrebetalingen er: i 4. kl. kr. 260, - i 8. kl. kr. 610, - i 9. kl. kan udgifterne til forældrebetaling ikke overstige kr , - Morgensang Hver morgen kl ca samles elever og personale i aulaen til morgensang. Morgensangen indeholder sang, bibelvers og Fadervor, men kan variere. Morgensangen ledes af skolens medarbejdere, evt. i samarbejde med klasserne. Her er der også mulighed for at informere alle om forskellige aktuelle ting. Natur/teknik Faget natur/teknik i 2. kl. til 6. kl. indeholder natur og teknik samt historie. Orientering Faget orientering i 8. til 9. kl. indeholder geografi, biologi, historie og samfundsfag. Parkering Forældre bedes benytte P-pladsen ved SFO eller området udenfor bommen. Aflevering af børn bedes ligeledes ske udenfor bommen. Ved skolens arrangementer er det tilladt at parkere i skolegården og omkring hallen. Mælkeordning Eleverne har mulighed for at købe skolemælk til rimelige priser (EUtilskud). Ordningen administreres af Mejeriernes Skolemælksordning. Tlf. nr

12 Ringetider Skolen er åben fra 7.45 morgensang udefrikvarter frikvarter spisning udefrikvarter* frikvarter frikvarter frikvarter Rygepolitik Der er i skoletiden totalforbud mod rygning på hele skolens område (også udearealer). Ved arrangementer uden for skoletiden er det tilladt at ryge udenfor. *I sommertidsperioden skal eleverne være ude. (Se samværsregler pkt. 6, side 13) 12

13 Samværsregler 1. For at vi kan have det godt sammen i skolen, skal du udvise ansvarlighed over for dig selv og andre. Vi forventer, at du taler pænt til og om andre. Fx er bandeord, sjofle ord eller et perverst sprog ikke tilladt. Sprogbrug eller adfærd som virker truende eller signalerer foragt for andre, eller deres værdier og holdninger vil ikke blive accepteret. 2. For at alle kan få mest muligt ud af undervisningen, skal du, når klokken ringer, finde din plads og gøre dig parat til, at undervisningen kan begynde, når læreren kommer ind i klassen. 3. For at undgå skader på personer og ting skal du vise hensyn og ikke først og fremmest tænke på dig selv. 4. Når du bruger skolens materialer, skal du huske at behandle dem ordentligt. Din lærer fortæller dig, hvilke bøger du skal binde ind. 5. For at gøre skolen til et godt sted at være må vi hjælpe hinanden med at holde orden og rydde op. Klassen og klasselæreren laver regler vedrørende udluftning og oprydning. 6. En del af frikvarteret efter 2. lektion er ude-frikvarter. Undtaget er dog elever fra 9. klasse. I sommertidsperioden er frikvarteret efter 3. lektion også udefrikvarter. Undtaget er dog elever fra 8. og 9. klasse. 13 Hvis vejret er meget dårligt, ringer gårdvagten 3 gange. Det betyder, at du må være inde. På de ophængte skemaer kan du orientere dig om, hvilke klasser der har råderet over hockeybane, grusbane, bandebane og fodboldbane. De afgrænsede legeområder imellem granerne skal respekteres. Er du i tvivl, så spørg gårdvagten. 7., 8. og 9. klasse må færdes på naturstien. 7. Al færdsel indendørs foregår under mottoet: 8. Slik må nydes efter aftale med din lærer ved terminsprøver, afgangsprøver, på fødselsdage og ved andre særlige lejligheder. Dette gælder også i julemåneden. Tyggegummi er ikke tilladt. 9. Rygning er ikke tilladt. 10. For at undgå trafikulykker skal du rette dig efter de almindelige trafikregler. Skolepatruljen ved Rasmus Raskskolen kan hjælpe dig sikkert over Brændekildevej. 11. Cykler og knallerter må kun benyttes til og fra skole. 12. Da skolen har ansvaret for dig i skoletiden, skal du spørge om lov hos en lærer, hvis det er nødvendigt at forlade skolen, før du har fri.

14 13. Til idræt skal du være omklædt og deltage i badning efter lektionen. Husk skiftefodtøj i både vinter - og sommerperioden. Skal du fritages for deltagelse, skal det skrives i kontaktbogen på Forældreintra. NB: I Bhkl. og 1. kl. informerer læreren om bad og skiftetøj i forbindelse med idrætsundervisningen. 14. Mobiltelefoner skal være slukket i skoletiden. Skolen forbeholder sig ret til at inddrage elevernes mobiltelefoner, hvis de er tændt i skoletiden. Det er ikke tilladt at lave skjulte lyd- eller billedoptagelser og at videregive dem. 15. Skolens kopimaskiner og EDB -udstyr (internet, scanner og printere) kan bruges efter aftale med en lærer. Ved privatudskrivning er prisen Kopi/edb-udskrifter: Sort/hvid 0,50 kr pr. stk Farver 1,50 kr pr. stk 16. Musikinstrumenter, der står fremme, kan benyttes efter aftale med en lærer. 17. Computere og andet elektronisk udstyr, som eleverne medbringer, er på eget ansvar. 18. Musik, må kun afspilles, hvis en lærer giver tilladelse og er tilstede. Dette gælder både højt og gennem hovedtelefoner. Elever i 7., 8. og 9. kl. må i frikvartererne godt lytte til musik i høretelefoner uden forinden at skulle have tilladelse. Klaveret i aulaen er normalt lukket. Gårdvagten administrerer evt. adgang til klaveret i frikvartererne. ARBEJDER VI SAMMEN PÅ AT LEVE EFTER DISSE REGLER, FÅR VI ALLE MEST GLÆDE AF VOR SKOLETID. VI FORVENTER AF DIG, AT DU GØR DIT BEDSTE! ARBEJDER VI SAMMEN PÅ AT LEVE EFTER DISSE REGLER, FÅR VI ALLE MEST GLÆDE AF VOR SKOLETID. VI FORVENTER AF DIG, AT DU GØR DIT BEDSTE! 14

15 Skolebibliotek Kratholmskolen har et alsidigt bibliotek, hvor eleverne kan låne såvel fag- som skønlitteratur. Udlånstiden er en måned. Det er muligt at reservere titler, som er udlånt. Hvis de hjemlånte bøger beskadiges eller bortkommer, vil erstatning komme på tale. På Elevintra er der mulighed for at tjekke sin udlånsstatus. 15

16 Skolefritidsordning (SFO) Man kan være tilmeldt SFO på 3 niveauer. Til alle 3 niveauer kan der knyttes morgenåbning (se pkt. 4). Brug af SFO alle årets 200 skoledage: 1. man-tors kl fre kl ,30 Pris: kr. 705,- pr. måned. 2. man-tors kl fre kl Pris: kr pr. måned. 3. man-tors kl og fre kl samt øvrige arbejdsdage fra kl (fredage lukkes kl ) Pris: kr. 1305,- pr. måned. 4. Har man brug for morgenåbning mellem kl , er det muligt. Pris: kr. 360,- pr. måned. Betaling sker forud i hver måned i 11 måneder. Priserne gælder for kalenderåret og reguleres 1. januar som i den offentlige skole. Der kan søges friplads fra staten. Se brev udsendt i begyndelsen af sommerferien. Skema udfyldes og afleveres på skolens kontor senest den 15. august Skolen har mulighed for at supplere dette friplads tilskud. Ind- og udmelding Foregår på skolens kontor. Skemaer kan også fås i SFO. Udmeldelser og niveauændringer skal ske med en måneds varsel og skal være skriftlig til den 1. i en måned. Ferielukning i SFO i skoleåret Lørdag den 20. december 2014 til søndag den 4. januar 2015 (begge dage inkl.) Fredag den 15. maj Lørdag den 4. juli til tirsdag den 4. august i (begge dage inkl.) Forårs-SFO Der begynder et nyt hold hvert år den 1. marts. Nærmere information sendes direkte til de familier, der har et barn, som skal begynde i kommende børnehaveklasse. Har man 3 børn i SFO samtidig er 3. barn gratis. 16

17 Skole/hjem-samarbejde Ud fra skolens kristne idégrundlag ønsker vi: at give eleverne et positivt kendskab til, hvad kristendom er at udruste eleverne til utvungent at tage stilling til den kristne tro For at børnene kan trives i tryghed, ønsker vi: at det enkelte barn lærer at acceptere sig selv og andre at dagligdagen præges af gensidig tillid, ærlighed og åbenhed at opøve børnene til ansvarlighed for sig selv og andre at lægge vægt på god orden og disciplin at skolens normer og krav respekteres Skolen inviterer i årets løb til forskellige samvær, som har til formål at styrke sammenholdet omkring skolen. Desuden arrangeres der klasseforældremøder m.m. for at fremme samarbejdet omkring eleverne i de enkelte klasser. Der afholdes mindst én gang årligt skole/hjem samtaler, hvor der er tid til at drøfte den enkelte elevs udvikling, og klasselæreren afholder desuden årlige elevsamtaler og klassearrangementer. Foruden disse rammer regner skolen med en hurtig og aktiv kontakt, hvis der opstår usikkerhed, problemer eller tvivl i forbindelse med barnets skolegang. Klasselæreren står til rådighed som kontaktperson. Datoerne for skole/hjem samtaler og møder er angivet i aktivitetsplanen. Ved skilsmisse, hvor man har fælles forældremyndighed, har begge parter ret til underretning, men kun efter en konkret anmodning. Dette gælder også forældresamtale. På Kratholmskolens hjemmeside ligger en aktivitetsplan, hvor man kan orienterer sig om de forskellige arrangementer. Skolekredsmøde På skolekredsmødet, som finder sted om foråret, beretter bestyrelsen om skolens virke og fremlægger årets regnskab. Der vælges medlemmer til skolens bestyrelse, aktivitetsudvalg samt tilsynsførende. Desuden samles man om et aktuelt foredrag. Forældre er altid velkomne til at besøge klassen efter aftale med den pågældende lærer. 17

18 Skoleintra Skoleintra består af Elevintra, Forældreintra og Personaleintra. Det meste af skolens kommunikation foregår på Skoleintra. For at få en hurtig og effektiv kommunikation er det vigtigt, at man jævnligt orienterer sig på Skoleintra. Skolepatrulje Kratholmskolen og Rasmus Raskskolens skolepatruljer arbejder sammen om at hjælpe eleverne sikkert over Brændekildevej ved busstoppestedet ved Rasmus Rask. Da Brændekildevej kan være meget trafikeret, anbefaler vi, at alle elever står af ved endestationen og benytter sig af skolepatruljens hjælp. Færdselskontaktlærer: Birgitte Borup. Skolesundhedsplejerske I lighed med andre skoler har Kratholmskolen tilbud om sundhedsplejerske på skolen. Sundhedsplejersken har mulighed for at inddrage børn og ungelægen. Bhkl.: Der er indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen. Sundhedsplejersken vil desuden lave en motorisk screening af børnene i samarbejde med læreren. 1. klasse: sundhedsplejersken måler og vejer eleverne. Der er mulighed for sundhedspædagogisk klasseundervisning under over- 5. klasse: sundhedsplejersken måler og vejer eleverne og følger op på evt. afvigelser og følger op på andre sundhedsmæssige behov på baggrund af individuelle besvarelser i skolesundhed.dk. Tilbud om klasseundervisning i dre emner. Dette kan ligge i 5/6. klasse. 6. klasse: sundhedsplejersken vil foretage synsprøve. 8. klasse: eleverne vil blive tilbudt en individuel udskolingsundersøgelse. 9. klasse: eleverne vil blive målt og vejet. Sundhedsplejersken kan desuden på alle klassetrin følge op på børn med særlige sundhedsmæssige behov, som fx triste eller urolige børn, under eller overvægtige børn, børn der klager over smerter og børn der bliver mobbet. Se endvidere Kontakt evt. sundhedsplejerske Gitte Schærfe på tlf. nr eller mail: 18

19 Skolevejleder Kratholmskolen samarbejder med Odense Kommunes UUO-Vejledning, (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn) om uddannelsesvejledning i skolens 8. og 9. kl. 8. kl. har mulighed for at komme skellige uddannelsessteder i løbet af en uge. 9. kl. har mulighed for at komme i erhvervspraktik. UUO-vejlederen hjælper med udarbejdelse af uddannelsesplan i både 8. og 9. kl. og ved udfyldning af FTU-skema (tilmeldingsskema) i 9. kl. side: Uddannelsesvejleder: Lis Kirkegaard træffes på tlf. nr

20 Skolevej Fra busstoppestedet ved Rasmus Raskskolen kan man via Rasmus Rask Allé og en sti komme til Kratholmskolen. 20

21 Specialundervisning Elever på Kratholmskolen har ligesom børn i Folkeskolen krav på ekstra hjælp, hvis de af en eller anden grund ikke kan følge den normale undervisning i klassen. En elev kan indstilles til specialundervisning af: 1. skolen 2. forældrene 3. skolen og forældrene i fællesskab Hvis lærere og forældre er enige om, at en elev trænger til støtte, undersøges elevens behov nærmere af skolepsykologen. Herefter vil hjemmet få oplysninger om den støtte, skolen kan give (fx i danskeller matematikundervisning). Specialundervisning skal betragtes som et tilbud til elever, der har behov for ekstra hjælp i undervisningen. Tandlæge Eleverne er i forbindelse med tandlægebehandling knyttet til deres lokalområde. Hvis man ønsker at flytte område, kan der søges om dette. For elever bosiddende i Bellingeområdet foregår tandlægeeftersyn, undervisning m.m. på skoletandklinikken på Højmeskolen, tlf Se for åbningstider m.v. Tandregulering foregår på centralklinikken på Grønløkkevej 30 Tlf I skoleferier henvises også til centralklinikken. Svømning Der er ingen svømmeundervisning i skoleåret 2014/15. I 2015/16 er der igen svømmeundervisning for 4. og 5. klasse. Sygdom og fritagelse Se emnet kontaktbog på Forældreintra. 21

22 Teamsamarbejde For at varetage elevernes sociale og faglige behov er der til hver klasse knyttet teams. Varetager bl.a. kontakt til hjemmet og har særlig fokus på elevernes daglige trivsel. Sørger bl.a. for koordinering af klassens aktiviteter og støtter klassens faglige- og sociale miljø i samspil med klasselærerteamet. Specialteam varetager i samarbejde med klassens øvrige team udviklingen af faglige og sociale evner hos elever med særlige behov. Tilsynsførende Som en garanti for, at undervisningen på en friskole står mål med, hvad der normalt kræves i Folkeskolen, vælger forældrene hvert fjerde år på skolekredsmødet en tilsynsførende, der står uden for forældrekredsen. Der føres tilsyn i dansk, engelsk og matematik. Tilsynsførende, Svend Aage Kronborg, er valgt som tilsynsførende frem til 31. juli Ungdomsskolen Den kommunale ungdomsskole er åben for alle elever i 8. og 9. kl. Ungdomsskolen orienterer eleverne om tilbuddene i august måned. 22

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Er det første gang i sender et barn i skole, vil i opdage at, skolen har ændret sig meget, siden I selv gik i skole. Et nyt kapitel starter ikke kun i jeres

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014

Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014 Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014 Generelle informationer om Lygten Skole - Side 1 Velkommen til Lygten Skole I bestræbelserne på at give en god og grundig information om Lygten Skole,

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Skoleåret 2008 2009 Indhold: Indledning side 3 Indskoling 0. 3. klasse side 4 Forebyggende specialundervisning side 4 SFO side 5 Mellemtrin 4. 6. klasse side 6 Specialundervisning side 6 Udskoling 7. 9.

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Reventlow lille Skoles ABC

Reventlow lille Skoles ABC A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker at du ikke har hovedbeklædning på indendørs. Afgangsprøver:

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var

Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var Lidt historie Gjerndrup Friskole er startet den 10.august 1990. Skolen startede med at leje den nedlagte folkeskole af kommunen. Ved skolestart var der 32 elever. Allerede tre år efter køber Gjerndrup

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

S koleå re t

S koleå re t Skoleåret 2009 2010 Indhold: Indledning side 3 Indskoling 0. 3. klasse side 4 Forebyggende specialundervisning side 4 SFO side 5 Mellemtrin 4. 6. klasse side 6 Specialundervisning side 6 Udskoling 7. 9.

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere