Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

2 Indhold 1 Forord Her ser vi dig Her tør vi gå nye veje Generel information Læsevejledning Kontaktoplysninger Servicemål for tidsfrister Kvalitetsmål og opfølgning Udfører af hjælpen Dit hjem som arbejdsplads Tavshedspligt Klagemulighed Lovgrundlag Serviceloven Sundhedsloven Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) Lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) Generel information om rehabilitering, personlig pleje og praktisk bistand Rehabiliteringsindsats og Aktiv Hverdag i Hørsholm Kommune Hverdagsrehabilitering Tidlig opsporing Vurdering af behov for hjælp Udførelse af den bevilgede hjælp Valgfrihed i forbindelse med hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp Tilkøb af indsatser Brugerbetaling Funktionsniveauer Fælles Sprog II Kvalitetsstandard for rehabilitering Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen Kvalitetsstandard og indsatser under personlig pleje Kvalitetsstandard for personlig pleje... 16

3 6.2.1 Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsatser for personlig pleje At bade At vaske sig At klæde sig på Toiletbesøg At spise At flytte sig (forflytning/lejring) Kvalitetsstandard for at sikre sammenhæng i hverdagen (omsorgsbesøg) Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsatser under at sikre sammenhæng i hverdagen (omsorgsbesøg) Tilsyn- og omsorgsbesøg Kvalitetsstandarder og indsatser under praktisk bistand Rengøring Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Indsatser under rengøring At gøre rent At skifte linned Kvalitetsstandard for Tøjvask Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Indsatser under tøjvask At vaske tøj/linned Kvalitetsstandard for Indkøb Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? /67

4 7.6.5 Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Indsatser under indkøb At købe dagligvarer Kvalitetsstandard for vareudbringning Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsats for vareudbringning Vareudbringning funktionsniveau Tilberedning af måltid Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgår i indsatsen? Indsatser under tilberedning af måltid Tilberedning af måltid Madlevering Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Kvalitetsstandard for nødkald Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår? Kvalitetsstandard for daghjem, aktivitetscenter og kørsel Daghjemmet Kammerhuset Et tilbud til borgere med en demenssygdom Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Brugerbetaling Indsatser på Kammerhuset Aktivitetscentret Sophielund Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? /67

5 9.4.4 Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Brugerbetaling Indsats for Aktivitetscentret Sophielund Aktivitetscentret Sophielund Kvalitetsstandard for Kørsel til daghjem eller aktivitetscenter Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen Brugerbetaling Indsats for kørsel til daghjem og center Kørsel til aktivitetscenter og Daghjem Generel information for træning Vurdering af behov for træning Brugerbetaling Kvalitetsstandard for træning Genoptræning efter Serviceloven 86 stk Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang? Hvem står for genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1? Levering af indsatsen Krav til dokumentation og registrering Krav til borgeren Kørsel Klage og ankemuligheder Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86, stk Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang? Hvem står for genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 2? Levering af indsatsen Krav til dokumentation og registrering Krav til borgeren Kørsel Klage og ankemuligheder Genoptræning efter Sundhedsloven, /67

6 Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang? Hvem står for genoptræning efter Sundhedsloven 140? Kørsel Klagemuligheder Forebyggende træning efter servicelovens 79 (selvtræning) på Louiselund Serviceniveau Lovgivning indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang Forebyggende hjemmebesøg Serviceniveau Lovgivning indsatsen Hvad er formålet med indsatsen Hvad er indsatsens omfang Hvem står for de forebyggende besøg Klage og ankemuligheder Indsatser for træning Genoptræningshold Genoptræning på de midlertidige pladser Hjemmetræning Individuel træning på center Vedligeholdelsestræning Kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdelsestræning Indsats for forebyggende træning (selvtræning), Serviceloven Indsats for forebyggende besøg /67

7 1 Forord Velkommen til kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune vedtager én gang om året kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk bistand, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Derudover udarbejdes kvalitetsstandarder for hjælpemiddel-, forbrugsgode- og boligindretningsområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt, at du som borger ved, hvilken hjælp du kan forvente, hvis der bliver behov for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, træning, hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger og hvor hurtigt du kan regne med at få hjælpen. Kvalitetsstandarderne skal gøre det let at få overblik over disse tilbud. Ved at beskrive kommunens serviceniveau, sikres gennemsigtighed og fleksibilitet for alle parter og det danner et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Skulle du som borger alligevel være utilfreds med kommunens hjælp, står der i det følgende beskrevet, hvordan du kan klage. Der står ligeledes en række nyttige adresser og telefonnumre, du kan få brug for, hvis du vil have flere oplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis der er noget, du er i tvivl om eller søge yderligere oplysninger om kommunens serviceniveau. Vi håber, at du som borger i Hørsholm Kommune vil finde den information du søger i kvalitetsstandarderne. Med venlig hilsen Thorkild Gruelund Formand for Social og Seniorudvalget Og Otto B. Christiansen Formand for Sundhedsudvalget Januar 2015

8 2 Værdigrundlag og målsætning Medarbejderne i Hørsholm Kommunes Center for Sundhed og Omsorg arbejder ud fra kommunens overordnede værdier. I Hørsholm Kommune er den overordnede vision, at alle, som har et behov, og opfylder kriterierne for de politisk vedtagne kvalitetsstandarder, skal have behandling, pleje og omsorg, hvor beboernes medansvar, medindflydelse og selvbestemmelse er i højsædet. Hørsholm Kommunes værdigrundlag beskrives i det følgende. Værdigrundlaget gør sig gældende for alt samarbejde mellem dig og kommunens medarbejdere, og andre samarbejdspartnere. Hørsholm Kommunes værdier lyder Her ser vi dig og Her tør vi gå nye veje. 2.1 Her ser vi dig Denne værdi udtrykker lederes og medarbejderes tilgang til mennesker og forventninger til hinanden. Der bliver lagt vægt på at se hinandens styrker og vise sine egne styrker. Den største opgave for ledere og medarbejdere er at skabe plads og mulighed for at styrkerne kommer frem. Gennem respekt for hinandens bidrag, opnås en arbejdsplads, hvor der skabes trivsel og resultater. De fælles styrker giver resultater, der er større end summen af de enkelte dele. 2.2 Her tør vi gå nye veje Denne værdi udtrykker lysten til altid at finde de bedste løsninger. Ledere og medarbejdere forfølger en ambitiøs forbedringskultur, hvor du som beboer bliver involveret. Ledere og medarbejdere ser ideerne og udvælger de bedste. Der er højt til loftet med plads til at lade sig inspirere af alles ideer. Ledere og medarbejdere støtter op om de valg, der træffes. 2/67

9 2 Generel information 2.1 Læsevejledning I de følgende afsnit beskrives kvalitetsstandarderne og indsatskataloget for områderne personlig pleje, praktisk bistand og træning. Hvert afsnit er bygget op, så du først finder en overordnet kvalitetsstandard for et område. Kvalitetsstandarden efterfølges af et indsatskatalog, som indeholder specifikke beskrivelser af indsatsen for området, herunder hvad formålet er, hvem der kan modtage indsatsen samt en beskrivelse af selve indsatsen. Lovgrundlaget for alle standarder og indsatser kan læses i kap.3, og der henvises til den gældende lovgivning under hver kvalitetsstandard. Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder beskriver kommunens serviceniveau og indsatser indenfor rehabilitering, personlig pleje, praktisk bistand, træning, daghjem og center. Kvalitetsstandarderne for hvert område beskrives ud fra serviceniveauet for indsatserne, lovgrundlaget, målgruppen, formålet med indsatserne og hvilke aktiviteter der indgår i indsatserne. Der kan være flere indsatser under hver kvalitetsstandard. 2.2 Kontaktoplysninger Hvis du kommer i en situation, hvor du har brug for hjælp fra kommunen vedrørende: Personlig pleje og praktisk bistand Ældrebolig/plejehjemsbolig Madservice eller vareudbringning skal du henvende dig til visitationsteamet. Visitationsteamet Alle hverdage på telefon Hvis du kommer i en situation, hvor du får brug for træning, skal du henvende dig til de trænende terapeuter. Trænende terapeuter Alle hverdage på telefon /67

10 2.3 Servicemål for tidsfrister Visitationen Rehabilitering Personlig pleje Praktisk bistand: Hvis du henvender dig til visitationen, aftales med det samme et tidspunkt for visitationsbesøget. Et rehabiliteringsforløb vil følge servicemålene på den konkrete indsats. (på en visitation til et rehabiliteringsforløb omkring eksempelvis rengøring, er det servicemålet for rengøring, der vil være gældende). Hvis du visiteres til personlig pleje, iværksættes indsatsen hurtigst muligt og som hovedregel fra dag til dag. Hørsholm Kommune og de private leverandører yder indsatserne hele døgnet alle ugens dage året rundt. Leverandøren kan som hovedregel ikke aflyse. Rengøring og tøjvask Hvis du visiteres til praktisk bistand, iværksættes indsatsen senest 12 hverdage efter visitationen. Indsatserne ydes som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. I tilfælde af aflysning får du tilbudt erstatningshjælp senest inden for 5 hverdage. Indkøb Hvis du visiteres til indkøb, iværksættes indsatsen senest 7 hverdage efter visitationen. Indsatsen ydes som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Madservice Hvis du visiteres til madservice, iværksættes indsatssen som hovedregel fra dag til dag. Træning Hvis du visiteres til træning, iværksættes indsatsen Senest 10 hverdage efter visitationen ved indsatser med hjemmel i Sundhedsloven Senest 8 uger efter visitation ved indsatser med hjemmel i Serviceloven. Forsinkelse og aflysninger Indsatserne udføres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Udføreren bestræber sig på at overholde aftalte tidsrum, hvilket kan afvige ved akutte besøg. Ved væsentlige afvigelser fra det aftalte tidsrum kontaktes du telefonisk 4/67

11 2.4 Kvalitetsmål og opfølgning Hørsholm Kommunes overordnede kvalitetsmål er følgende: At borgerne er tilfredse med de indsatser, de modtager At borgerne er tilfredse med de medarbejdere, der leverer indsatserne At indsatserne bliver iværksat inden for de givne tidsfrister Der følges løbende op på dette ved hjælp af: Dialogbaseret egenkontrol (bestiller, udfører, borger) borgertilfredshedsundersøgelser Revisitation 2.5 Udfører af hjælpen Medarbejderen har en relevant faglig uddannelse, der sikrer, at hjælpen ydes på kompetent vis. Medarbejderen medbringer ID-kort med billede, som du kan få fremvist på forespørgsel. Du må ikke forære medarbejderen gaver eller låne medarbejderen penge eller genstande. Du må heller ikke købe noget af eller sælge noget til medarbejderen. Hvis en medarbejder kommer til at ødelægge ting i dit hjem, yder den kommunale hjemmepleje eller privatleverandøren erstatning. Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan henføres til almindelig slidtage. Uanset køn, kultur og religion, forventes det, at der er gensidig respekt mellem dig og medarbejderen i samarbejdet. Medarbejderne skal følge kommunens kodeks for god adfærd. Herunder blandt andet beklædningspolitik og procedure for håndhygiejne. I beklædningspolitikken står blandt andet, at medarbejderne skal have en præsentabel og anstændig fremtoning. I procedure for håndhygiejne er beskrevet, at korrekt håndhygiejne er en af de vigtigste måder at bryde smitteveje på. 2.6 Dit hjem som arbejdsplads Ved bevilling af hjælp skal du være opmærksom på, at dit hjem bliver en arbejdsplads for andre. Medarbejderen er omfattet af arbejdsmiljøloven jf. 15a i Lov om arbejdsmiljø. Det betyder, at der ikke må ryges, mens medarbejderen er i hjemmet, og der skal luftes ud 5 10 minutter, før medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. Endvidere er der i Arbejdsmiljøloven krav til indretning af hjemmet og arbejdsredskaber i form at støvsuger, rengøringsmidler m.m. Disse krav beskrives under de relevante kvalitetsstandarder. Hjælpemidler, som er nødvendige af hensyn til hjælpens udførelse, stilles til rådighed af kommunen, uanset om hjælpen udføres af kommunal eller privatleverandører. Ønsker du at læse mere om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, beskrives disse nærmere i et særskilt dokument Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. 2.7 Tavshedspligt Ansatte i Hørsholm Kommune samt de private leverandører har tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som de bliver bekendt med via ansættelsen. Tavshedspligten fremgår af straffeloven, forvaltningsloven eller en speciallovgivning. Der kan i lovgivningen være dispensation for tavshedspligten. Brud på tavshedspligten er lovstridig og kan medføre afskedigelse. Når man er fratrådt, har man stadig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som man har fået, mens man var ansat. 5/67

12 2.8 Klagemulighed Hvis du ønsker at klage over en afgørelsen i forbindelse med en indsats inden for Serviceloven, skal du rette henvendelse til visitationen eller den enhed i kommunen, som er ansvarlig for indsatsen. Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og du vil høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til Ankestyrelsen. Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget. Hvis du ønsker at klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, skal du ligeledes rette din henvendelse til den ansvarlige enhed. Se kontaktoplysninger i afsnit 2,2. 6/67

13 3 Lovgrundlag 3.1 Serviceloven Jf. lovbekendtgørelse nr af 23/09/2014 Almene tilbud 79. (375) Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. (376) Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen. 79 a. (377) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen.(378) Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.(379) Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.(380) Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan i samarbejde med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger.(381) 81. (383) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. (387) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Stk. 2. (388) Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83. Stk. 7. (389) Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. 7/67

14 Stk. 8. (390) Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83, jf. 83, stk (393) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 86. (394) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. (395) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 87. (396) Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i 83-85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. Afgørelse m.v. 88. (397) Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren. Stk. 2. (398) Tilbud efter 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter 86, stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Tilbud efter 86, stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. 3.2 Sundhedsloven Jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010 Forebyggelse og sundhedsfremme 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. 8/67

15 Genoptræning 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. Kapitel 39 a Fysioterapi m.v. 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud. 140 b. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen tilbyder anden behandling end nævnt i 140 a. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) Jf. lovbekendtgørelse nr af 23/ Lovens formål og område 1. Formålet med denne lov er at 1) Sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager. 2) Fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale område 3) Fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 4) Forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse og, 5) fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager 3.4 Lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) Lovbekendtgørelse nr af 07/09/2010 Arbejdsgiveren 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 9/67

16 Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: 1) Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 2) Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 3) Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 4) Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk /67

17 4 Generel information om rehabilitering, personlig pleje og praktisk bistand Hørsholm Kommune arbejder med rehabilitering ud fra to betragtninger. Rehabilitering er et arbejdsredskab for dig, der har mulighed for at genoptræne dit funktionsniveau gennem et rehabiliteringsforløb. Derudover arbejder Hørsholm Kommune med hverdagsrehabilitering. Dette betyder, at dine ressourcer tænkes ind i de indsatser, du er visiteret til. Ved vurderingen af behov for hjælp lægger visitationen blandt andet vægt på de samlede ressourcer i hjemmet (f. eks ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn). 4.1 Rehabiliteringsindsats og Aktiv Hverdag i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune er jf. Servicelovens 83a forpligtet til at tilbyde dig en rehabiliterende indsats når du henvender dig for at få hjælp. Det betyder, at visitationen i samarbejde med dig vurderer, om du kan forbedre eller beholde dit nuværende funktionsniveau gennem et rehabiliteringsforløb, f.eks. i forbindelse med visitation til rengøring. Modtager du allerede indsatser, vil visitationen sammen med dig vurdere, om du skal indgå i et rehabiliteringsforløb. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem dig som borger, dine pårørende og kommunen eller privatleverandør. Hvis du har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i din fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, er formålet, at du opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på hele din livssituation, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Rehabilitering i Hørsholm Kommune kan eksempelvis være træning i at gå i bad, i at tilberede mad eller gøre rent. Målet er, at du sammen med medarbejdere fra hjemmeplejen eller privatleverandøren finder ud af, hvor du gennem træning og støtte kan være aktiv i din hverdag. Rehabilitering foregår i dit hjem eller nærmiljø. Hørsholm Kommune arbejder med rehabilitering ud fra følgende 8 principper borgerens aktive deltagelse i forløbet individuelt og fleksibelt tilrettelagt med afsæt i borgerens behov helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerens samlede livssituation målorienteret og tidsafgrænset tværfagligt og tværsektorielt koordineret planlagt baseret på evidens og kvalitet Når du modtager et rehabiliteringsforløb, er det for en afgrænset periode, hvor dit funktionsniveau vurderes og trænes. Efter et rehabiliteringsforløb vil visitationen igen vurdere, om du i højere grad kan klare dig selv, om du har brug for endnu et rehabiliteringsforløb, eller om du har brug for visitation til andre indsatser. 11/67

18 4.2 Hverdagsrehabilitering Med udgangspunkt i kommunens værdier, skal alle borgere visiteres til en indsats, der matcher deres behov, gennem medansvar, medindflydelse og selvbestemmelse. Selv om du ikke bliver visiteret til en rehabiliterende indsats, vil medarbejderen altid arbejde med rehabilitering for øje. Det kan f.eks. være indsatsen At spise, hvor medarbejderen skærer maden ud, og du selv øver dig i at spise igen. Hverdagsrehabilitering handler for Hørsholm Kommune om hele tiden af have din selvhjulpenhed for øje og dermed støtte dig til størst mulig livskvalitet. 4.3 Tidlig opsporing Hørsholm Kommune arbejder med tidlig opsporing, som er en systematisk identifikation af: Sygdomstegn Nedsat psykisk, social, kognitiv og fysisk funktionsevne Ernæringstilstand Alkohol, medicin og fald Dette sker ved hjælp af værktøjer til hverdagsobservationer. Værktøjerne giver medarbejderne mulighed for tidligt at kunne observere en eventuel tilbagegang i dit funktionsniveau. Dermed har medarbejderne bedre mulighed for at sætte ind og eventuelt afhjælpe en hospitalsindlæggelse. 4.4 Vurdering af behov for hjælp Den konkrete individuelle faglige vurdering sker i samarbejde mellem visitationen og dig som borger, på baggrund af gældende lovgivning og ud fra serviceniveauet i kvalitetsstandarderne, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på rehabilitering: Egne ressourcer og potentiale Hvad du selv kan/ hvad du forventes at kunne trænes op til, og hvad du aktuelt har behov for hjælp til Samlede ressourcer i hjemmet (f. eks ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn) For at vurdere dit funktionsniveau, vil du få besøg af en rehabiliterende terapeut, der foretager en afklaring af, hvordan du klarer den opgave, du efterspørger hjælp til. På baggrund af vurderingen udarbejdes en afgørelse. Den hjælp, du kan få, er et supplement til de opgaver, du eller andre i husstanden selv kan klare. Målet er, at du selv bliver i stand til at klare mest muligt. I forhold til denne målsætning vurderer visitationen, hvorvidt du skal tilbydes en tværfaglig vurdering med henblik på vejledning og træning så du helt eller delvist, selv kan varetage opgaverne og herigennem genvinde tabte færdigheder og bevare evnen til at klare dig selv længst muligt. Den visiterede hjælp revurderes regelmæssigt. 4.5 Udførelse af den bevilgede hjælp Hjælpen udføres kun, når du er til stede i hjemmet. Det er derfor vigtigt, at du melder afbud til hjemmeplejen eller privat leverandør, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet for et aftalt besøg. Afbud skal meldes senest kl dagen før. Hvis du er indlagt, får kommunen automatisk besked om dette. Hvis der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil personalet, af hensyn til din sikkerhed, kontakte sygehuset og derefter dine pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil medarbejderen kontakte politiet, som sender bud efter en låsesmed. Udgiften til låsesmeden betales af dig. Aflyser du et besøg, erstatter hjemmeplejen eller privat leverandøren ikke besøget. Hvis hjemmeplejen eller den private leverandør er nødt til at aflyse hjælpen, vil du få tilbudt erstatningshjælp. Hjemmeplejens og visitationens retningslinjer er, at der max. kan gives 8 planlagte besøg i døgnet. 12/67

19 4.6 Valgfrihed i forbindelse med hjemmehjælp Du har mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjemmehjælp. Du kan vælge mellem kommunens hjemmehjælp og de privatleverandører, som er godkendt af Hørsholm Kommune. I forbindelse med afgørelse om hjemmehjælp oplyser visitator om kommunens tilbud og godkendte privatleverandører, og udleverer informationsmateriale. Du kan også få information ved henvendelse til Visitationsteamet, Sundhed og Omsorg. Se kapitel 3,2 kontaktoplysninger. Du har som borger også mulighed for selv at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver. Denne skal godkendes af kommunen som herefter indgår skriftlig aftale med den pågældende om omfang og indhold i opgaverne, leverancesikkerhed, løn med videre. Du har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved henvendelse til visitator. Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel. 4.7 Fleksibel hjemmehjælp Der er mulighed for at vælge en anden hjælp end den, der er truffet aftale om. Dette gælder alene hjælp til rengøring. Valgfriheden består i, at du helt eller delvist kan fravælge rengøringen til fordel for noget andet. Medarbejderen vurderer sammen med dig, hvornår og i hvilken sammenhæng den bevilgede hjælp tilsidesættes for en anden hjælp. Det er hjemmeplejen eller den private leverandør, der har det overordnende ansvar, og medarbejderen afgør om det er fagligt forsvarligt at bytte indsatsen. Medarbejderen registrerer, at hjælpen er byttet. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller byttes med en anden indsats, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. Hvis du gentagne gange fravælger eller bytter den visiterede hjælp med en anden hjælp, vil der blive foretaget en ny vurdering og visitation. 4.8 Tilkøb af indsatser Privatleverandører må levere tilkøbsindsatser ud over det, du er visiteret til. Såfremt du indgår aftale med privatleverandøren om tilkøb af indsatser, skal du selv betale for den tilkøbte indsats. Afregningen sker direkte mellem dig og privatleverandøren. Kommunen må ikke levere tilkøbsindsatser. 4.9 Brugerbetaling For visse indsatser opkræves betaling: Madservice, forplejning under kommunens dag- og døgnophold. Visse kørselsordninger er omfattet af brugerbetaling. Du skal selv anskaffe rengøringsmidler og betaler selv udgiften til vaskeri. Oplysning om aktuelle priser og takster fås ved henvendelse til Visitationsteamet, Sundhed og Omsorg. Se kapitel 3,2 kontaktoplysninger Funktionsniveauer Fælles Sprog II Kvalitetsstandardens indsatser er beskrevet ved hjælp af Fælles sprog II, som er et særligt fagsprog. Fælles Sprog II er et visitationsredskab, som benyttes af kommunen til at beskrive borgernes funktionsevne og dermed behov for hjælp. Udgangspunktet er en individuel faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsevne. Det vil sige en helhedsvurdering af borgerens boligsituation, sociale netværk, fysiske, psykiske og sociale formåen, samt ressourcer. Vurderingen danner baggrund for tildeling af hjælp eller afslag på hjælp. Følgende funktionsniveauer tager udgangspunkt i Fælles Sprog II. 13/67

20 Funktionsniveau 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ingen eller kun ubetydelige begrænsninger. Borgeren har ikke behov for hjælp eller personassistance til at udføre aktiviteter. Funktionsniveau 1 Lette begrænsninger Borgeren kan overkomme og overskue og tage initiativ til alle funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren har ikke behov for hjælp på dette område. Borgere med funktionsniveau 1 kan dog også tilbydes indsatser fra hjemmesygeplejen og åbne aktivitetstilbud. Funktionsniveau 2 Moderate begrænsninger Funktionsniveau 3 Svære begrænsninger Borgeren klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ til en eller flere funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren er den aktive part og kan med støtte eller hjælp varetage egne behov. Borgeren kan have et mindre behov for støtte eller hjælp til at bevare og genvinde evnen. Borgeren har vanskeligt ved at overkomme/overskue og tage initiativ til de fleste funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren kan med støtte og hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov med henblik på at bevare eller genvinde evnen. Funktionsniveau 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ til funktioner inden for vurderingsområdet på trods af hjælpemidler. Borgeren kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og/eller guidning medvirke i varetagelsen af egne behov. 14/67

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere