Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

2 Indhold 1 Forord Her ser vi dig Her tør vi gå nye veje Generel information Læsevejledning Kontaktoplysninger Servicemål for tidsfrister Kvalitetsmål og opfølgning Udfører af hjælpen Dit hjem som arbejdsplads Tavshedspligt Klagemulighed Lovgrundlag Serviceloven Sundhedsloven Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) Lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) Generel information om rehabilitering, personlig pleje og praktisk bistand Rehabiliteringsindsats og Aktiv Hverdag i Hørsholm Kommune Hverdagsrehabilitering Tidlig opsporing Vurdering af behov for hjælp Udførelse af den bevilgede hjælp Valgfrihed i forbindelse med hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp Tilkøb af indsatser Brugerbetaling Funktionsniveauer Fælles Sprog II Kvalitetsstandard for rehabilitering Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen Kvalitetsstandard og indsatser under personlig pleje Kvalitetsstandard for personlig pleje... 16

3 6.2.1 Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsatser for personlig pleje At bade At vaske sig At klæde sig på Toiletbesøg At spise At flytte sig (forflytning/lejring) Kvalitetsstandard for at sikre sammenhæng i hverdagen (omsorgsbesøg) Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsatser under at sikre sammenhæng i hverdagen (omsorgsbesøg) Tilsyn- og omsorgsbesøg Kvalitetsstandarder og indsatser under praktisk bistand Rengøring Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Indsatser under rengøring At gøre rent At skifte linned Kvalitetsstandard for Tøjvask Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Indsatser under tøjvask At vaske tøj/linned Kvalitetsstandard for Indkøb Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? /67

4 7.6.5 Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Indsatser under indkøb At købe dagligvarer Kvalitetsstandard for vareudbringning Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsats for vareudbringning Vareudbringning funktionsniveau Tilberedning af måltid Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgår i indsatsen? Indsatser under tilberedning af måltid Tilberedning af måltid Madlevering Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Kvalitetsstandard for nødkald Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår? Kvalitetsstandard for daghjem, aktivitetscenter og kørsel Daghjemmet Kammerhuset Et tilbud til borgere med en demenssygdom Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Brugerbetaling Indsatser på Kammerhuset Aktivitetscentret Sophielund Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? /67

5 9.4.4 Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Brugerbetaling Indsats for Aktivitetscentret Sophielund Aktivitetscentret Sophielund Kvalitetsstandard for Kørsel til daghjem eller aktivitetscenter Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen Brugerbetaling Indsats for kørsel til daghjem og center Kørsel til aktivitetscenter og Daghjem Generel information for træning Vurdering af behov for træning Brugerbetaling Kvalitetsstandard for træning Genoptræning efter Serviceloven 86 stk Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang? Hvem står for genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1? Levering af indsatsen Krav til dokumentation og registrering Krav til borgeren Kørsel Klage og ankemuligheder Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86, stk Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang? Hvem står for genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 2? Levering af indsatsen Krav til dokumentation og registrering Krav til borgeren Kørsel Klage og ankemuligheder Genoptræning efter Sundhedsloven, /67

6 Serviceniveau Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang? Hvem står for genoptræning efter Sundhedsloven 140? Kørsel Klagemuligheder Forebyggende træning efter servicelovens 79 (selvtræning) på Louiselund Serviceniveau Lovgivning indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang Forebyggende hjemmebesøg Serviceniveau Lovgivning indsatsen Hvad er formålet med indsatsen Hvad er indsatsens omfang Hvem står for de forebyggende besøg Klage og ankemuligheder Indsatser for træning Genoptræningshold Genoptræning på de midlertidige pladser Hjemmetræning Individuel træning på center Vedligeholdelsestræning Kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdelsestræning Indsats for forebyggende træning (selvtræning), Serviceloven Indsats for forebyggende besøg /67

7 1 Forord Velkommen til kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune vedtager én gang om året kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk bistand, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Derudover udarbejdes kvalitetsstandarder for hjælpemiddel-, forbrugsgode- og boligindretningsområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt, at du som borger ved, hvilken hjælp du kan forvente, hvis der bliver behov for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, træning, hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger og hvor hurtigt du kan regne med at få hjælpen. Kvalitetsstandarderne skal gøre det let at få overblik over disse tilbud. Ved at beskrive kommunens serviceniveau, sikres gennemsigtighed og fleksibilitet for alle parter og det danner et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Skulle du som borger alligevel være utilfreds med kommunens hjælp, står der i det følgende beskrevet, hvordan du kan klage. Der står ligeledes en række nyttige adresser og telefonnumre, du kan få brug for, hvis du vil have flere oplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis der er noget, du er i tvivl om eller søge yderligere oplysninger om kommunens serviceniveau. Vi håber, at du som borger i Hørsholm Kommune vil finde den information du søger i kvalitetsstandarderne. Med venlig hilsen Thorkild Gruelund Formand for Social og Seniorudvalget Og Otto B. Christiansen Formand for Sundhedsudvalget Januar 2015

8 2 Værdigrundlag og målsætning Medarbejderne i Hørsholm Kommunes Center for Sundhed og Omsorg arbejder ud fra kommunens overordnede værdier. I Hørsholm Kommune er den overordnede vision, at alle, som har et behov, og opfylder kriterierne for de politisk vedtagne kvalitetsstandarder, skal have behandling, pleje og omsorg, hvor beboernes medansvar, medindflydelse og selvbestemmelse er i højsædet. Hørsholm Kommunes værdigrundlag beskrives i det følgende. Værdigrundlaget gør sig gældende for alt samarbejde mellem dig og kommunens medarbejdere, og andre samarbejdspartnere. Hørsholm Kommunes værdier lyder Her ser vi dig og Her tør vi gå nye veje. 2.1 Her ser vi dig Denne værdi udtrykker lederes og medarbejderes tilgang til mennesker og forventninger til hinanden. Der bliver lagt vægt på at se hinandens styrker og vise sine egne styrker. Den største opgave for ledere og medarbejdere er at skabe plads og mulighed for at styrkerne kommer frem. Gennem respekt for hinandens bidrag, opnås en arbejdsplads, hvor der skabes trivsel og resultater. De fælles styrker giver resultater, der er større end summen af de enkelte dele. 2.2 Her tør vi gå nye veje Denne værdi udtrykker lysten til altid at finde de bedste løsninger. Ledere og medarbejdere forfølger en ambitiøs forbedringskultur, hvor du som beboer bliver involveret. Ledere og medarbejdere ser ideerne og udvælger de bedste. Der er højt til loftet med plads til at lade sig inspirere af alles ideer. Ledere og medarbejdere støtter op om de valg, der træffes. 2/67

9 2 Generel information 2.1 Læsevejledning I de følgende afsnit beskrives kvalitetsstandarderne og indsatskataloget for områderne personlig pleje, praktisk bistand og træning. Hvert afsnit er bygget op, så du først finder en overordnet kvalitetsstandard for et område. Kvalitetsstandarden efterfølges af et indsatskatalog, som indeholder specifikke beskrivelser af indsatsen for området, herunder hvad formålet er, hvem der kan modtage indsatsen samt en beskrivelse af selve indsatsen. Lovgrundlaget for alle standarder og indsatser kan læses i kap.3, og der henvises til den gældende lovgivning under hver kvalitetsstandard. Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder beskriver kommunens serviceniveau og indsatser indenfor rehabilitering, personlig pleje, praktisk bistand, træning, daghjem og center. Kvalitetsstandarderne for hvert område beskrives ud fra serviceniveauet for indsatserne, lovgrundlaget, målgruppen, formålet med indsatserne og hvilke aktiviteter der indgår i indsatserne. Der kan være flere indsatser under hver kvalitetsstandard. 2.2 Kontaktoplysninger Hvis du kommer i en situation, hvor du har brug for hjælp fra kommunen vedrørende: Personlig pleje og praktisk bistand Ældrebolig/plejehjemsbolig Madservice eller vareudbringning skal du henvende dig til visitationsteamet. Visitationsteamet Alle hverdage på telefon Hvis du kommer i en situation, hvor du får brug for træning, skal du henvende dig til de trænende terapeuter. Trænende terapeuter Alle hverdage på telefon /67

10 2.3 Servicemål for tidsfrister Visitationen Rehabilitering Personlig pleje Praktisk bistand: Hvis du henvender dig til visitationen, aftales med det samme et tidspunkt for visitationsbesøget. Et rehabiliteringsforløb vil følge servicemålene på den konkrete indsats. (på en visitation til et rehabiliteringsforløb omkring eksempelvis rengøring, er det servicemålet for rengøring, der vil være gældende). Hvis du visiteres til personlig pleje, iværksættes indsatsen hurtigst muligt og som hovedregel fra dag til dag. Hørsholm Kommune og de private leverandører yder indsatserne hele døgnet alle ugens dage året rundt. Leverandøren kan som hovedregel ikke aflyse. Rengøring og tøjvask Hvis du visiteres til praktisk bistand, iværksættes indsatsen senest 12 hverdage efter visitationen. Indsatserne ydes som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. I tilfælde af aflysning får du tilbudt erstatningshjælp senest inden for 5 hverdage. Indkøb Hvis du visiteres til indkøb, iværksættes indsatsen senest 7 hverdage efter visitationen. Indsatsen ydes som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Madservice Hvis du visiteres til madservice, iværksættes indsatssen som hovedregel fra dag til dag. Træning Hvis du visiteres til træning, iværksættes indsatsen Senest 10 hverdage efter visitationen ved indsatser med hjemmel i Sundhedsloven Senest 8 uger efter visitation ved indsatser med hjemmel i Serviceloven. Forsinkelse og aflysninger Indsatserne udføres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Udføreren bestræber sig på at overholde aftalte tidsrum, hvilket kan afvige ved akutte besøg. Ved væsentlige afvigelser fra det aftalte tidsrum kontaktes du telefonisk 4/67

11 2.4 Kvalitetsmål og opfølgning Hørsholm Kommunes overordnede kvalitetsmål er følgende: At borgerne er tilfredse med de indsatser, de modtager At borgerne er tilfredse med de medarbejdere, der leverer indsatserne At indsatserne bliver iværksat inden for de givne tidsfrister Der følges løbende op på dette ved hjælp af: Dialogbaseret egenkontrol (bestiller, udfører, borger) borgertilfredshedsundersøgelser Revisitation 2.5 Udfører af hjælpen Medarbejderen har en relevant faglig uddannelse, der sikrer, at hjælpen ydes på kompetent vis. Medarbejderen medbringer ID-kort med billede, som du kan få fremvist på forespørgsel. Du må ikke forære medarbejderen gaver eller låne medarbejderen penge eller genstande. Du må heller ikke købe noget af eller sælge noget til medarbejderen. Hvis en medarbejder kommer til at ødelægge ting i dit hjem, yder den kommunale hjemmepleje eller privatleverandøren erstatning. Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan henføres til almindelig slidtage. Uanset køn, kultur og religion, forventes det, at der er gensidig respekt mellem dig og medarbejderen i samarbejdet. Medarbejderne skal følge kommunens kodeks for god adfærd. Herunder blandt andet beklædningspolitik og procedure for håndhygiejne. I beklædningspolitikken står blandt andet, at medarbejderne skal have en præsentabel og anstændig fremtoning. I procedure for håndhygiejne er beskrevet, at korrekt håndhygiejne er en af de vigtigste måder at bryde smitteveje på. 2.6 Dit hjem som arbejdsplads Ved bevilling af hjælp skal du være opmærksom på, at dit hjem bliver en arbejdsplads for andre. Medarbejderen er omfattet af arbejdsmiljøloven jf. 15a i Lov om arbejdsmiljø. Det betyder, at der ikke må ryges, mens medarbejderen er i hjemmet, og der skal luftes ud 5 10 minutter, før medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. Endvidere er der i Arbejdsmiljøloven krav til indretning af hjemmet og arbejdsredskaber i form at støvsuger, rengøringsmidler m.m. Disse krav beskrives under de relevante kvalitetsstandarder. Hjælpemidler, som er nødvendige af hensyn til hjælpens udførelse, stilles til rådighed af kommunen, uanset om hjælpen udføres af kommunal eller privatleverandører. Ønsker du at læse mere om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, beskrives disse nærmere i et særskilt dokument Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. 2.7 Tavshedspligt Ansatte i Hørsholm Kommune samt de private leverandører har tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som de bliver bekendt med via ansættelsen. Tavshedspligten fremgår af straffeloven, forvaltningsloven eller en speciallovgivning. Der kan i lovgivningen være dispensation for tavshedspligten. Brud på tavshedspligten er lovstridig og kan medføre afskedigelse. Når man er fratrådt, har man stadig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som man har fået, mens man var ansat. 5/67

12 2.8 Klagemulighed Hvis du ønsker at klage over en afgørelsen i forbindelse med en indsats inden for Serviceloven, skal du rette henvendelse til visitationen eller den enhed i kommunen, som er ansvarlig for indsatsen. Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og du vil høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til Ankestyrelsen. Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget. Hvis du ønsker at klage over en medarbejdere eller udførelsen af en indsats, skal du ligeledes rette din henvendelse til den ansvarlige enhed. Se kontaktoplysninger i afsnit 2,2. 6/67

13 3 Lovgrundlag 3.1 Serviceloven Jf. lovbekendtgørelse nr af 23/09/2014 Almene tilbud 79. (375) Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. (376) Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen. 79 a. (377) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen.(378) Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.(379) Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.(380) Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan i samarbejde med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger.(381) 81. (383) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. (387) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Stk. 2. (388) Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83. Stk. 7. (389) Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. 7/67

14 Stk. 8. (390) Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83, jf. 83, stk (393) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 86. (394) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. (395) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 87. (396) Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i 83-85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. Afgørelse m.v. 88. (397) Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren. Stk. 2. (398) Tilbud efter 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter 86, stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Tilbud efter 86, stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. 3.2 Sundhedsloven Jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010 Forebyggelse og sundhedsfremme 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. 8/67

15 Genoptræning 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. Kapitel 39 a Fysioterapi m.v. 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud. 140 b. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen tilbyder anden behandling end nævnt i 140 a. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) Jf. lovbekendtgørelse nr af 23/ Lovens formål og område 1. Formålet med denne lov er at 1) Sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager. 2) Fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale område 3) Fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 4) Forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse og, 5) fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager 3.4 Lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) Lovbekendtgørelse nr af 07/09/2010 Arbejdsgiveren 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 9/67

16 Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: 1) Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 2) Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 3) Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 4) Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk /67

17 4 Generel information om rehabilitering, personlig pleje og praktisk bistand Hørsholm Kommune arbejder med rehabilitering ud fra to betragtninger. Rehabilitering er et arbejdsredskab for dig, der har mulighed for at genoptræne dit funktionsniveau gennem et rehabiliteringsforløb. Derudover arbejder Hørsholm Kommune med hverdagsrehabilitering. Dette betyder, at dine ressourcer tænkes ind i de indsatser, du er visiteret til. Ved vurderingen af behov for hjælp lægger visitationen blandt andet vægt på de samlede ressourcer i hjemmet (f. eks ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn). 4.1 Rehabiliteringsindsats og Aktiv Hverdag i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune er jf. Servicelovens 83a forpligtet til at tilbyde dig en rehabiliterende indsats når du henvender dig for at få hjælp. Det betyder, at visitationen i samarbejde med dig vurderer, om du kan forbedre eller beholde dit nuværende funktionsniveau gennem et rehabiliteringsforløb, f.eks. i forbindelse med visitation til rengøring. Modtager du allerede indsatser, vil visitationen sammen med dig vurdere, om du skal indgå i et rehabiliteringsforløb. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem dig som borger, dine pårørende og kommunen eller privatleverandør. Hvis du har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i din fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, er formålet, at du opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på hele din livssituation, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Rehabilitering i Hørsholm Kommune kan eksempelvis være træning i at gå i bad, i at tilberede mad eller gøre rent. Målet er, at du sammen med medarbejdere fra hjemmeplejen eller privatleverandøren finder ud af, hvor du gennem træning og støtte kan være aktiv i din hverdag. Rehabilitering foregår i dit hjem eller nærmiljø. Hørsholm Kommune arbejder med rehabilitering ud fra følgende 8 principper borgerens aktive deltagelse i forløbet individuelt og fleksibelt tilrettelagt med afsæt i borgerens behov helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerens samlede livssituation målorienteret og tidsafgrænset tværfagligt og tværsektorielt koordineret planlagt baseret på evidens og kvalitet Når du modtager et rehabiliteringsforløb, er det for en afgrænset periode, hvor dit funktionsniveau vurderes og trænes. Efter et rehabiliteringsforløb vil visitationen igen vurdere, om du i højere grad kan klare dig selv, om du har brug for endnu et rehabiliteringsforløb, eller om du har brug for visitation til andre indsatser. 11/67

18 4.2 Hverdagsrehabilitering Med udgangspunkt i kommunens værdier, skal alle borgere visiteres til en indsats, der matcher deres behov, gennem medansvar, medindflydelse og selvbestemmelse. Selv om du ikke bliver visiteret til en rehabiliterende indsats, vil medarbejderen altid arbejde med rehabilitering for øje. Det kan f.eks. være indsatsen At spise, hvor medarbejderen skærer maden ud, og du selv øver dig i at spise igen. Hverdagsrehabilitering handler for Hørsholm Kommune om hele tiden af have din selvhjulpenhed for øje og dermed støtte dig til størst mulig livskvalitet. 4.3 Tidlig opsporing Hørsholm Kommune arbejder med tidlig opsporing, som er en systematisk identifikation af: Sygdomstegn Nedsat psykisk, social, kognitiv og fysisk funktionsevne Ernæringstilstand Alkohol, medicin og fald Dette sker ved hjælp af værktøjer til hverdagsobservationer. Værktøjerne giver medarbejderne mulighed for tidligt at kunne observere en eventuel tilbagegang i dit funktionsniveau. Dermed har medarbejderne bedre mulighed for at sætte ind og eventuelt afhjælpe en hospitalsindlæggelse. 4.4 Vurdering af behov for hjælp Den konkrete individuelle faglige vurdering sker i samarbejde mellem visitationen og dig som borger, på baggrund af gældende lovgivning og ud fra serviceniveauet i kvalitetsstandarderne, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på rehabilitering: Egne ressourcer og potentiale Hvad du selv kan/ hvad du forventes at kunne trænes op til, og hvad du aktuelt har behov for hjælp til Samlede ressourcer i hjemmet (f. eks ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn) For at vurdere dit funktionsniveau, vil du få besøg af en rehabiliterende terapeut, der foretager en afklaring af, hvordan du klarer den opgave, du efterspørger hjælp til. På baggrund af vurderingen udarbejdes en afgørelse. Den hjælp, du kan få, er et supplement til de opgaver, du eller andre i husstanden selv kan klare. Målet er, at du selv bliver i stand til at klare mest muligt. I forhold til denne målsætning vurderer visitationen, hvorvidt du skal tilbydes en tværfaglig vurdering med henblik på vejledning og træning så du helt eller delvist, selv kan varetage opgaverne og herigennem genvinde tabte færdigheder og bevare evnen til at klare dig selv længst muligt. Den visiterede hjælp revurderes regelmæssigt. 4.5 Udførelse af den bevilgede hjælp Hjælpen udføres kun, når du er til stede i hjemmet. Det er derfor vigtigt, at du melder afbud til hjemmeplejen eller privat leverandør, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet for et aftalt besøg. Afbud skal meldes senest kl dagen før. Hvis du er indlagt, får kommunen automatisk besked om dette. Hvis der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil personalet, af hensyn til din sikkerhed, kontakte sygehuset og derefter dine pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil medarbejderen kontakte politiet, som sender bud efter en låsesmed. Udgiften til låsesmeden betales af dig. Aflyser du et besøg, erstatter hjemmeplejen eller privat leverandøren ikke besøget. Hvis hjemmeplejen eller den private leverandør er nødt til at aflyse hjælpen, vil du få tilbudt erstatningshjælp. Hjemmeplejens og visitationens retningslinjer er, at der max. kan gives 8 planlagte besøg i døgnet. 12/67

19 4.6 Valgfrihed i forbindelse med hjemmehjælp Du har mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjemmehjælp. Du kan vælge mellem kommunens hjemmehjælp og de privatleverandører, som er godkendt af Hørsholm Kommune. I forbindelse med afgørelse om hjemmehjælp oplyser visitator om kommunens tilbud og godkendte privatleverandører, og udleverer informationsmateriale. Du kan også få information ved henvendelse til Visitationsteamet, Sundhed og Omsorg. Se kapitel 3,2 kontaktoplysninger. Du har som borger også mulighed for selv at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver. Denne skal godkendes af kommunen som herefter indgår skriftlig aftale med den pågældende om omfang og indhold i opgaverne, leverancesikkerhed, løn med videre. Du har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved henvendelse til visitator. Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel. 4.7 Fleksibel hjemmehjælp Der er mulighed for at vælge en anden hjælp end den, der er truffet aftale om. Dette gælder alene hjælp til rengøring. Valgfriheden består i, at du helt eller delvist kan fravælge rengøringen til fordel for noget andet. Medarbejderen vurderer sammen med dig, hvornår og i hvilken sammenhæng den bevilgede hjælp tilsidesættes for en anden hjælp. Det er hjemmeplejen eller den private leverandør, der har det overordnende ansvar, og medarbejderen afgør om det er fagligt forsvarligt at bytte indsatsen. Medarbejderen registrerer, at hjælpen er byttet. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller byttes med en anden indsats, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. Hvis du gentagne gange fravælger eller bytter den visiterede hjælp med en anden hjælp, vil der blive foretaget en ny vurdering og visitation. 4.8 Tilkøb af indsatser Privatleverandører må levere tilkøbsindsatser ud over det, du er visiteret til. Såfremt du indgår aftale med privatleverandøren om tilkøb af indsatser, skal du selv betale for den tilkøbte indsats. Afregningen sker direkte mellem dig og privatleverandøren. Kommunen må ikke levere tilkøbsindsatser. 4.9 Brugerbetaling For visse indsatser opkræves betaling: Madservice, forplejning under kommunens dag- og døgnophold. Visse kørselsordninger er omfattet af brugerbetaling. Du skal selv anskaffe rengøringsmidler og betaler selv udgiften til vaskeri. Oplysning om aktuelle priser og takster fås ved henvendelse til Visitationsteamet, Sundhed og Omsorg. Se kapitel 3,2 kontaktoplysninger Funktionsniveauer Fælles Sprog II Kvalitetsstandardens indsatser er beskrevet ved hjælp af Fælles sprog II, som er et særligt fagsprog. Fælles Sprog II er et visitationsredskab, som benyttes af kommunen til at beskrive borgernes funktionsevne og dermed behov for hjælp. Udgangspunktet er en individuel faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsevne. Det vil sige en helhedsvurdering af borgerens boligsituation, sociale netværk, fysiske, psykiske og sociale formåen, samt ressourcer. Vurderingen danner baggrund for tildeling af hjælp eller afslag på hjælp. Følgende funktionsniveauer tager udgangspunkt i Fælles Sprog II. 13/67

20 Funktionsniveau 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ingen eller kun ubetydelige begrænsninger. Borgeren har ikke behov for hjælp eller personassistance til at udføre aktiviteter. Funktionsniveau 1 Lette begrænsninger Borgeren kan overkomme og overskue og tage initiativ til alle funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren har ikke behov for hjælp på dette område. Borgere med funktionsniveau 1 kan dog også tilbydes indsatser fra hjemmesygeplejen og åbne aktivitetstilbud. Funktionsniveau 2 Moderate begrænsninger Funktionsniveau 3 Svære begrænsninger Borgeren klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ til en eller flere funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren er den aktive part og kan med støtte eller hjælp varetage egne behov. Borgeren kan have et mindre behov for støtte eller hjælp til at bevare og genvinde evnen. Borgeren har vanskeligt ved at overkomme/overskue og tage initiativ til de fleste funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren kan med støtte og hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov med henblik på at bevare eller genvinde evnen. Funktionsniveau 4 Totale begrænsninger Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ til funktioner inden for vurderingsområdet på trods af hjælpemidler. Borgeren kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og/eller guidning medvirke i varetagelsen af egne behov. 14/67

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder Social- og Seniorudvalget

Kvalitetsstandarder Social- og Seniorudvalget Kvalitetsstandarder 2018 Social- og Seniorudvalget Udgivelsesdato: 12.10.2017 Kontakt Lisbet Rostgaard Andersen Kvalitetskoordinator lan@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 3721 Center for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Social og Seniorudvalget

Kvalitetsstandarder Social og Seniorudvalget Kvalitetsstandarder 2017 Social og Seniorudvalget Udgivelsesdato: 17.10.16 Indhold Kvalitetsstandarderne for Personlig pleje og praktisk bistand...5 Kvalitetsstandarder for Personlig pleje...6 Kvalitetsstandarder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Værdighed

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Hørsholm Kommune Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere