Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010"

Transkript

1 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt Christensen (MLC), Bodil Frøsig (BF), Birthe Kiilerich (BK), referent. Afbud: Charlotte Falkenberg Sloth, Hannah Hunt Nørgaard, Gerd Rathje. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra udvalgsmøde den 17. august Dato for møde med biskoppen og Thomas Frank. 4. Datoer for fremtidige møder med SUK. 5. Økonomi. Ved NPJ. 6. Kurser for de 4-5 årige. 7. Ønske om kurser, rettet mod elever med særlige behov, samt netværk for undervisere. Ved BK. 8. Resumé fra seminar om Folkekirkens Konfirmandcenter. Ved BK. 9. Evt. Ad 1. Godkendelse af dagsorden Dagordenen blev godkendt, dog blev et nyt punkt indskudt som punkt 9: Datoer for fremtidige møder. Efterfølgende: Punkt 10: Evt. Ad 2. Godkendelse af referat af 17. august 2010 Referatet blev godkendt. Samme referat vil dog blive fremsendt på ny i en sprogligt revideret version efter aftale mellem NPJ og BK. Ændringerne berører hverken syns- 1

2 punkter eller aftaler i det først udsendte referat, men sletter det første [overflødige] afsnit i punkt 4 øverst (Orientering ved NPJ) samt giver en kortere og mere præcis beskrivelse af SUK s program og aktiviteter (punkt 3) som følge af Asger Torben Petersens gennemlæsning. I punkt 3 præciseres yderligere, at Stiftets teologiske medarbejder skal orienteres om fortolkningen af punktet i formålsparagraffen. Ad 3. Dato for møde med biskoppen og Thomas Frank Ud af flere mulige datoforslag til et kommende møde med fem stiftsudvalg, foreslog Udvalget lørdag den 26. marts Ad 4. Datoer for fremtidige møder med SUK Den 20. januar 2011 kl holder SUK og Undervisningsudvalget fælles møde. Ad. 5. Økonomi ved NPJ NPJ kunne oplyse, at kurset Konfirmandundervisning i nutid, udbudt i Lemvig med kursusstart i august, er aflyst pga. for få tilmeldte. Udvalget vil benytte sig af muligheden for at overføre uforbrugte midler til Ad. 6. Kurser for de 4-5 årige MLC kunne oplyse, at indbydelsen til Inspiration til julegudstjeneste for de 1-3 årige ved musikpædagog Anne-Mette Riis var blevet udsendt. Foreløbig var 11 deltagere tilmeldt, heraf både præster og sognemedhjælpere. Information til den sidstnævnte målgruppe på stiftsbasis som helhed er tilsyneladende vanskelig; det blev bemærket, 2

3 at kursusindbydelsen kun var blevet udsendt til sognemedhjælpere i Stiftets østlige del. Undervisningsudvalgets kommende kursus for præster og sognemedhjælpere finder sted i februar Kurset vil sætte fokus på fortælling, drama og bevægelse, tilpasset minikonfirmander og ledes af dramaturg og fortæller Kirsten Thonsgaard, Vejlby-Risskov. Dernæst drejede diskussionen sig om fremtidige kurser rettet mod de 4-5 årige. Fra et kursus i Løgumkloster kunne MLC anbefale musikpædagog Lise Nees, som tilbyder kursus i musikalsk legestue netop for de 4-5 årige. Hvad angår inspiration til en gudstjeneste rettet mod de 4-5 årige og navnet på en dertil egnet kursusleder, foreslog MM forfatteren og fortælleren Anna-Marie Helfer, Ringkøbing. På Helfers hjemmeside (annamariehelfer.dk) kan man læse mere om kunstnerens foredrag og fortælleforestillinger. BF vil undersøge, hvilke tilbud sognene aktuelt har til denne målgruppe. Ad. 7. Ønske om kurser, rettet mod elever med særlige behov Ved flere lejligheder, både mundligt, gennem og ved kursusevaluering havde BK fået meldinger om, at konfirmandundervisere efterspørger kursus rettet mod elever med særlige behov. Her kan bl.a. nævnes ADHD, AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel), indlæringsvanskeligheder samt diagnoser inden for autismespektret. KV vil tage kontakt til speciallærer Else Roswall med henblik på et kommende kursusforløb. 3

4 Ad 8. Resumé fra seminar om Folkekirkens Konfirmandcenter BK gav et resumé af et dagskursus på Diakonhøjskolen den 3. september 2010 vedr. Folkekirkens Konfirmandcenter. Der blev afholdt foredrag om forskellige læringsstile, om konfirmanderne som kompetente medspillere i undervisningen og om pointer fra en europæisk konfirmandundersøgelse. Ift. de øvrige europæiske og nordiske lande gør danske forhold sig bemærket ved stor vidensformidling, men mindre trosformidling, mindre praksis, mindre leg og mindre varieret undervisning. Undersøgelsen viser, at danske præster underviser meget kognitivt og prioriteter fortælling, brug af arbejdsark og samtale som pædagogiske redskaber - det sidstnævnte er dog ikke konfirmandernes egen oplevelse, viser undersøgelsen. Lederen af Konfirmandcentret Finn Andsbjerg Larsen fortalte afsluttende om tankerne bag projektet og mulige udviklingsområder. Pt. er centret ved at oprette en hjemmeside - en slags virtuelt lærerværelse. Undervisere skal der kunne hente idéer og få inspiration fra en materialedatabase, søge events, kurser, kontakt til efterskoler samt danne netværksgrupper. Blandt andre projekter kan nævnes støtte til ensomme præster, musikundervisning, ugens SMS, kurser i problemløsning, hjælp til fjernundervisning og idéer til specialklasseundervisning. Endvidere satser man på fremover at fremme samarbejdet mellem konfirmandundervisere og efterskoler ved begivenheder som konfirmandlejr, temadage etc. - et forslag, som de tilstedeværende repræsentanter fra efterskoler var yderst positive overfor. Ad 9. Dato for fremtidige møder Flg. datoer blev fremlagt af NPJ: 4

5 11. november 2010: Temadag i Viborg kl november 2010: Møde for Undervisningsudvalget kl januar 2011: Møde med SUK kl marts 2011: Møde for Undervisningsudvalget kl (foreløbig). Ad 10. Evt. Det blev bemærket, at behandlingstiden for kørselsindberetning er langsom pt. Dato for kommende møde i Undervisningsudvalget: torsdag den 18. november Som referent: Birthe Kiilerich Referat udsendt den 1. november

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KURSER I HELSINGØR STIFT EFTERÅR 2014 KURSUSOVERSIGT EFTERÅR 2014 DATO KURSUS TID OG STED 27. august Skolereform og konfirmationsforberedelse 10.00-15.00 Brøndbyøster

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Beagle Klubben Dressur-afdelingen

Beagle Klubben Dressur-afdelingen Beagle Klubben Dressur-afdelingen Herlev 15. januar 2012 (udsendt til alle d. 19. jan. 2012) Referat fra Instruktørmødet søndag d. 15. januar 2012 Bemærk: Mødet afholdtes i kantinen på Hammergårdsskolen,

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Teologisk og pædagogisk efteruddannelse

Teologisk og pædagogisk efteruddannelse Teologisk og pædagogisk efteruddannelse Kurser i Helsingør stift 2013 13 forskellige Kurser Kursusoversigt 2013 Datoer 2013 Kursus Tid og sted 23. januar Specialkonfirmander Konfirmander med specielle

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere