Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort."

Transkript

1 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: Den 18.januar Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 25. marts Sagens omstændigheder: Klagerens søn rejste den 23. december 2012 med buslinje 11 i Aarhus. Sønnen har et skole-buskort, der er gyldigt i 1 år. Ved kontrol kunne han dog ikke finde sit skolekort og blev derfor pålagt en kontrolafgift på 750 kr. På kontrolafgiften er krydset af i feltet intet forevist frem for glemt kort. Den 17. januar 2013 henvendte klageren sig sammen med sønnen personligt til Midttrafik på Aarhus Rutebilstation med henblik på at få nedskrevet kontrolafgiften til 100 kr., jf. reglerne for glemt periodekort. Klagerens anmodning blev dog afvist, idet fristen for nedsættelse af kontrolafgiften er på 14 dage. Klageren indsendte den 18. januar 2013 en klage til Midttrafik, hvori hun gjorde gældende, at hun havde indbetalt 100 kr. svarende til administrationsgebyret, der kræves, når en kontrolafgift nedsættes, samt at der burde tages hensyn til, at forseelsen skete lige før jul, hvorefter der kom helligdage.

2 2 Midttrafik svarede følgende den 21. januar 2013: Klageren svarede Midttrafik den 22. januar 2013 med en enkelt sætning; Hold nu op! Den 15. januar 2013 blev der fremsendt en rykkerskrivelse uden gebyr til klageren. Betalingsfristen var her sat til 10 dage, hvorefter beløbet ville blive overført til Opkrævningen ved Århus Kommune. Ifølge klageren modtog hun først denne skrivelse efter den 21. januar Klageren modtog den 15. marts 2013 en opkrævning fra Århus Kommune med et samlet beløb på 900 kr. Klageren påklagede dette til Midttrafik den 22. marts 2013, således: Midttrafik svarede klageren den 26. marts 2013: PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

3 3 Klageren: Ønsker kontrolafgiften nedsat til et administartionsgebyr på 100 kr. har til støtte herfor gjort gældende, at klagerens søn havde glemt sit buskort, der var betalt for 1 år, at han den samme dag afleverede kontrolafgiften til klageren, der lagde den i køkkenet, da de var på vej på juleferie og først ville være tilbage efter nytår, at klageren læste til eksamen og derfor ikke var opmærksom på kontrolafgiften, at hun ved, at hun skal henvende sig personligt på Midttrafiks kontor og vise det gyldige buskort, men hun var ikke opmærksom på fristen på 14 dage og vidste ikke, hvorledes helligdagene skulle regnes med, at de er anstændige mennesker - og da hendes søn den førstkommende weekend, den 17.januar 2013, var tilbage fra efterskolen, tog de sammen ned på Aarhus Sporvejes kontor på Rutebilstationen, at de ved skranken blev gjort opmærksom på, at fristen var 14 dage, at klageren spurgte, om det var muligt at være lidt rummelig, og det kan sagtens være, at hun var nogle dage over, men at det da i så fald var meget få, og om at vise lidt nådig julestemning og eftergive det. Naturligvis vil hun betale de 100 kr. i administrationsgebyr. Dette blev dog afvist, at hun på daværende tidspunkt endnu ikke havde modtaget rykkerbrev, at hun indbetalte 100 kr. på girokortet og skrev en klage til Midtrafik den 18. januar Denne blev afvist den 21. januar Først herefter modtog hun den første rykkerskrivelse. Rykkerskrivelse indeholdte en klagevejledning til abtm, at hendes økonomi er særdeles stram med søn på efterskole og selvstuderende, at hendes søn er meget påpasselig med sine ting, og at der kun er tale om 10 dage over tid - (Midttrafik skrev, at fristen var den 7. januar men man skal vel som minimum trække helligdage fra?), at de ekstra 650 kr. er en fjerdedel af hendes rådighedsbeløb om måneden, og at hun nu også skulle betale for at klage. Hun valgte derfor ikke at gøre mere ved sagen, før hun den 15. marts 2013 modtog et brev fra Opkrævningen i Aarhus med gebyr - ialt nu 900kr, at hun som borger føler sig særdeles uetisk behandlet, da der meget vel er en betalingsfrist, der i antal dage overgår det af selskabet fastsatte, men at der er tale om så få dage, der med en juleferie taget i betragtning i hendes optik ærligt talt er noget pedantisk, at det er korrekt, at hun fik henvisning til at anke klagen, men at det kostede 160 kr., hvilket er endnu en udgift på noget, der kunne være ordnet i mindelighed, da hun stod tilbage i Aarhus med sønnen den 17. januar 2012, at selskabet burde havde et etisk kodeks for let forsinkede bøder, der hed, at rummelighed trådte foran små sko,

4 4 at hun i januar måned ikke havde 160 kr., da hendes rådighedsbeløb grundet sygdom er meget lavt. Indtil medio marts, hvor hun fik en skrivelse fra opkrævningen, var hun faktisk i den tro, at det indbetalte beløb på de 100 kr. var accepteret, at det er hende ubegribeligt, at Midttrafik vil bruge sin tid på dette, frem for at godtage de 100 kr. hun har indbetalte, dengang der endnu ikke var brugt synderlig tid på korrespondance om klageordninger mv., at Midttrafik har oplyst, at de har sendt en rykker den 15. januar 2012, men denne endnu ikke var modtaget med posten, da hun henvendte sig personligt den 17. januar 2012, at dette burde have været taget med i betragtningen, da alle andre regninger eller bøder normalt ikke tilskrives så stor en ekstraudgift, ved overskreden betalingsfrist, at hun har indtryk af, at det for Midttrafik er en principsag for selskabet - den store kan med henvisning til teksten bagpå girokortet nemt sætte den lille kunde til vægs, at Midttrafik endda gør sig den ulejlighed at fortælle, at sønnen tidligere har fået en bøde på grund af glemt kort. Dette var tilbage i en tid, hvor sønnen, grundet sociale vanskeligheder og følgende misbrug med grund i ADHD og Aspergers syndrom opholdt sig på en institutionen i Højbjerg og ikke boede hjemme. Han startede i den periode medicin, skiftede skole flere gange, dels til specialskole og går så nu på efterskole, men for ham er det grundlæggende meget svært at planlægge og overskue basale ting i sin hverdag. Han er meget pertentlig og omhyggelig, men overvældes så ofte af kaos, hvor det nemt går galt for ham, hvilket kan bekræftes af efterskolen, at den tidligere omtalte kontrolafgift (100kr.) blev betalt af skolen, men sønnen lærer desværre ikke som alle andre ikke - handicappede af sine erfaringer, det tager i hvertfald længere tid. Han får hjælp til at huske, men der må også være rimelighed til, samt at med baggrund i ovenstående anmoder hun om, at kontrolafgiften frafalder, og lader det være en "lærestreg", hvis det er sådan Midttrafik ønsker, det skal ses som. Hun håber så, at hvis ikke han selv kan overskue at få det gjort, at hun i hvertfald som forælder har en chance for få ham hjulpet til kontoret i tide. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at kontrolafgiften blev udstedt da klagerens søn ved billetkontrollen ikke kunne fremvise gyldig rejsehjemmel, da han havde glemt sit årskort. Det er korrekt, at der er udstedt et skolekort til sønnen gældende for perioden 13. august 2012 til 28. august Skolekortet er bestilt og betales af Aarhus Kommune, at når en passager ved billetkontrollen oplyser, at der er glemt kort kan kontrolafgiften på 750 kr. ændres til et administrationsgebyr på 100 kr., og der er knyttet særlige betingelser hertil, at da kontrolafgiften blev udstedt fik klagerens søn udleveret et indbetalingskort og på bagsiden af dette fremgår følgende: Glemt kort:

5 5 For passagerer, der ved billetkontrol har glemt sit periodekort, betales et administrationsgebyr på kr. 100,-. Det er en betingelse, at det gyldige periodekort (købt før udstedelse af kontrolafgiften) sammen med indbetalingskortet personligt fremvises hos Midttrafik Kundecenter, Aarhus Rutebilstation eller Midttrafik inden 14 dage efter billetkontrollen, og at der samtidig bliver afgivet en underskriftsprøve. Vi gør opmærksom på, at såfremt periodekortet ikke er fremvist inden de 14 dage, skal der betales en kontrolafgift på kr. 750,-. Derefter følges proceduren for opkrævning af kontrolafgifter. at kontrolafgiften blev udstedt den 23. december 2012 og betalingsfristen var den 7. januar 2013, at der den 15. januar 2013 ikke var registreret nogen betaling hos Midttrafik og derfor blev der fremsendt en rykkerskrivelse med et pålydende på kr. 750 kr., da betalingsfristen for at få ændret kontrolafgiften på 750 kr. til et administrationsgebyr på 100 kr. var overskredet. Af rykkerskrivelsen fremgår det, at der er en betalingsfrist på 10 dage og ligeledes bliver der i rykkerskrivelsen gjort opmærksom på, at såfremt betalingsfristen ikke overholdes vil beløbet blive overført til Opkrævningen ved Aarhus Kommune, hvorved der vil blive tillagt et gebyr, at Midttrafik den 18. januar 2012 modtog en mail fra klageren der klagede over, at personalet på Aarhus Rutebilstation den 17. januar havde afvist at modtage hendes indbetaling på 100 kr., da betalingsfristen for glemt kort var overskredet, at Midttrafik svarede via mail på klagerens henvendelse den 21. januar Af mailen fremgik det, at indbetalingen på 100 kr. ikke kunne accepteres da betalingsbetingelserne for glemt kort ikke var overholdt samt, at prisen på kontrolafgiften var 750 kr., at da der den 10. februar 2013 fortsat ikke var modtaget en restbetaling på 650 kr., blev kontrolafgiften overført til Opkrævningen ved Aarhus Kommune. Opkrævningen ved Aarhus Kommune tillægger et gebyr på 250 kr., at der den 12. marts 2013 fra Opkrævningen ved Aarhus Kommune blev afsendt en rykkerskrivelse med et krav om betaling af 650 kr. og gebyr på 250 kr. i alt 900 kr., at klageren den 22. marts meddelte Midttrafik, at hun allerede havde en klagesag i gang, hvorfor hun ikke kunne opkræves yderligere gebyr. Midttrafik skrev i deres svar til hende, at betalingsbetalingsfristen for glemt kort ikke var overholdt, samt at hun tidligere havde modtaget klagevejledning, at Midttrafik den 27. marts 2013 modtog fra Ankenævnet om at kontrolafgift var optaget til behandling i Ankenævnet, at klagerens søn tidligere har modtaget en kontrolafgift ligeledes på grund af glemt kort, hvor kontrolafgiften blev ændret til et administrationsgebyr da betingelserne for at få ændret kontrolafgiften til et administrationsgebyr blev overholdt. Han havde derfor haft kendskab til, hvordan han skulle forholde sig når kontrolafgiften blev udstedt på grund af glemt kort, at klageren den 21. januar 2013 modtog klagevejledning hvorfor klageren har haft mulighed for at henvende sig til Ankenævnet før kontrolafgiften blev overført til Opkrævningen, at rykkerskrivelser fra Midttrafik sendes som A-Post og skulle være modtager i hænde dagen efter, at Aarhus rutebilstation var åben for kundeekspedition mellem jul og nytår, hvor der har været mulighed for at få nedskrevet kontrolafgiften til 100 kr. inden for tidsfrist på 14 dage, samt

6 6 at Midttrafik ikke pålægger gebyr på rykkere, men Aarhus Kommune pålægger gebyr på rykkere, som de fremsender. Midttrafik gør opmærksom på gebyr, men oplyser ikke gebyrstørrelse. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Det følger af bekendtgørelse af lov om trafikselskaber 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). Af Midttrafiks rejseregler fremgår følgende: Undtagelser for bybusserne i Århus. Århus Bybusser følger som hovedregel Midttrafiks rejsebestemmelser. Der er dog disse undtagelser. Billettering Du er selv ansvarlig for at være korrekt billetteret straks efter påstigning. Det betyder, at hvis du ikke er i besiddelse af: Gyldig billet og/eller gyldigt stemplet klippekort og/eller gyldigt periodekort, så skal du, når du stiger på bussen - og før du sætter dig - uden unødig ophold købe billet i den opstillede billetautomat eller stemple dit klippekort i de opstillede klippekortautomater. Hvis du konstaterer, at køb af billet via billetautomat ikke er muligt, eller maskinafstemplingen ikke er korrekt, skal det straks meddeles til chaufføren. Kunder, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift på 750 kr. Kunder, der ved billetkontrol har glemt deres gyldige periodekort, uddannelseskort, skolekort eller SU-kort, kan få afgiften nedsat. Dette kræver dog, at de nævnte kort er gyldigt kvitteret med en dato, der ligger forud for dato for udstedelsen af kontrolafgiften. Det er en yderligere betingelse, at det gyldige kort sammen med indbetalingskortet fremvises eller fremsendes til Midttrafik (eller Bus-Info, Aarhus Rutebilstation for Århus Bybusser) inden 14 dage efter billetkontrollen. Personalet vil herefter afgøre, om man kan få eftergivet kontrolafgiften. Hvis kontrolafgiften eftergives, skal der i stedet betales et administrationsgebyr på 100 kr. På bagsiden af den kontrolafgift, som passageren får udleveret står bl.a.: Glemt kort: For passagerer, der ved billetkontrol har glemt sit periodekort, betales et administrationsgebyr på kr. 100,-. Det er en betingelse, at det gyldige periodekort (købt før udstedelse af kontrolafgiften) sammen med indbetalingskortet personligt fremvises hos Midttrafik Kundecenter, Aarhus Rutebilstation eller Midttrafik inden 14 dage efter billetkontrollen, og at der samtidig bliver afgivet en underskriftsprøve. Vi gør opmærksom på, at såfremt periodekortet ikke er fremvist inden de 14 dage, skal der betales en kontrolafgift på kr. 750,-. Derefter følges proceduren for opkrævning af kontrolafgifter.

7 7 Den konkrete sag: Indledningsvist bemærkes det, at i denne sag kan ankenævnet alene tage stilling til kontrolafgiften og ikke til gebyrernes størrelse, når disse er opkrævet af en kommune, jf. ankenævnets vedtægter 5. Ankenævnet kan dog tage stilling til, om Midttrafik har været berettiget til at oversende sagen til Aarhus kommune med henblik på videre inddrivelse. Det fremgår af Midttrafiks rejseregler, at passageren selv er ansvarlig for at være korrekt billetteret straks efter påstigning. Passagerer, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift på 750 kr. Har passageren glemt sit gyldige skolekort er det muligt at få afgiften annulleret mod et ekspeditionsgebyr. For at Midttrafik annullerer kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr, kræves det imidlertid ifølge rejsereglerne, at kunden fremviser eller sender en kopi af det gyldige abonnementskort til Midttrafik inden 14 dage efter udstedelsen af kontrolafgiften. På bagsiden af selve kontrolafgiften, som udleveredes til klagerens søn, stod dog anført, at der skulle ske personligt fremmøde. Klagerens søn kunne den 23. december 2012 ved kontrol ikke forevise gyldig rejsehjemmel, idet han havde glemt sit skolekort. I 29, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om trafikselskaber er der hjemmel til, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift til passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel. Ifølge Midttrafiks rejseregler kan kunder, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift på 750 kr. Kontrolafgiften blev herefter pålagt med rette, idet klagerens søn ikke foreviste sit skolekort. Efter det oplyste om, at klagerens søns skolekort er gyldigt fra 13. august 2012 til 28. august 2013 anser ankenævnet det for godtgjort, at klagerens søn rent faktisk havde et gyldigt skolekort, da han blev kontrolleret, men havde glemt dette. Efter en samlet vurdering af sagens forhold, samt at ankenævnet i en tidligere afgørelse om abonnementskort fandt, at 14-dages fristen skulle fraviges, finder ankenævnet, at der i den konkrete sag foreligger sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes og nedsættes til 100 kr. i administrationsomkostninger, som der er hjemmel til i rejsereglerne (forretningsbetingelserne). Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at der i fristen ikke blev taget højde for helligdagene omkring jul, og at fristoverskridelsen, som ikke ses at have konsekvenser for Midttrafik, herefter var forholdsvis kort, samt at der er givet en rimelig grund til, at kortet først den 17. januar 2013 kunne forevises ved sønnens personlige henvendelse i Midttrafik som følge af, at han bor på efterskole, og det var første gang, han var hjemme efter jul. Ankenævnet bemærker, at i følge bagsiden af kontrolafgiften kræver Midttrafik personligt fremmøde med samtidig underskriftprøve ved annullering af kontrolafgiften.

8 8 Som følge heraf har Midttrafik heller ikke været berettiget til at oversende sagen til videre inddrivelse ved Aarhus kommune. Ankenævnet bemærker, at Midttrafik bør rette uoverensstemmelsen mellem Midttrafiks Rejsebestemmelser og bagsiden af kontrolafgiften om, hvorvidt passageren kan sende kortet eller skal møde personligt. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Midttrafik skal endvidere i medfør af lov om forbrugerklager 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale kr. inkl. moms, jf. vedtægterne 18, stk. 2, jf. bilag A og 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private klagenævn. Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at Midttrafik har modtaget ankenævnets opkrævning. Hvis Midttrafik ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekretariat skriftligt inden 30 dage efter afgørelsens dato. Indklagedes navn vil herefter blive offentliggjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, med mindre indklagede har anlagt sag ved domstolene om de forhold, som klagen har omfattet. Da klageren har fået medhold i klagens væsentligste forhold, tilbagebetales klagegebyret, jr. vedtægterne 26, stk. 4. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 27. juni 2013 Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0173 Klageren: Århus Retshjælp på vegne XX 2100 København Ø Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere