SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING

2

3 SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING

4 VIGTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcoms websted: Dit sender-id: Dit modtager-id: Dit sundhedspersonale: Nærmeste hospital: Andre bemærkninger: 2014 Dexcom, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dexcom, Dexcom G4, Dexcom G4 PLATINUM, Dexcom Studio og SEVEN er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Dexcom, Inc. i USA og/eller andre lande. Alle andre produkt- eller virksomhedsnavne, som måtte være nævnt i denne publikation, er varenavne, varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. 4 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

5 DEXCOM G4 PLATINUM KONTINUERLIGT GLUKOSEOVERVÅGNINGSSYSTEM (CGM) Dexcom G4 PLATINUM-modtager Dexcom G4 PLATINUM-sender Dexcom G4 PLATINUM-sensor SYSTEMSÆTTETS KOMPONENTER: Genbestil kun Dexcom G4 PLATINUM-systemkomponenterne anført herunder: sensor sender modtager modtagers kabel til USB-opladning/download oplader MT21255 adapterstik MT21561 modtagerboks brugervejledning hurtig startvejledning undervisnings cd Dexcom Studio-software (valgfri) TIP: Sensorer sælges separat. En almindeligt solgt blodglukose (BG)-måler er påkrævet. Sørg for at bruge den korrekte udgave af Dexcom Studio med dit system. Sensoren fungerer med Dexcom G4 PLATINUM-produktsortimentet. Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren er ikke kompatible med SEVEN/SEVEN PLUS-senderen og -modtageren. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 5

6 INDLEDNING Når du bruger systemet, vil du se kontinuerlige sensorglukoseaflæsninger, der opdateres hvert 5. minut i op til 7 dage. Disse aflæsninger vil hjælpe dig med at registrere tendenser og mønstre i dine glukoseniveauer. Systemet omfatter sensoren, senderen og modtageren. Sensoren er en engangsenhed, som du indfører under huden til konstant at overvåge dine glukoseniveauer i op til 7 dage. Senderen er et genbrugsapparat, der sender dig sensormålte glukoseoplysninger trådløst til din modtager. Modtageren er et håndholdt apparat, som modtager og viser dine glukoseoplysninger. Denne brugervejledning beskriver, hvordan du bruger systemet. Læs denne brugervejledning igennem. TIP: Dexcom har udviklet en interaktiv, selvguidet undervisningsmateriale til Dexcom G4 PLATINUM CGM-system baseret på veletablerede principper for voksenundervisning. Nogle personer synes, at dette er en effektiv metode til produktundervisning. Gennemgå undervisningen på cd en, og diskuter med dit sundhedspersonale, om Dexcom G4 PLATINUM undervisningsmateriale er en relevant undervisningsmulighed for dig. 6 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

7 BRUGSINDIKATIONER Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering er en glukoseovervågende enhed, der er indiceret til at registrere tendenser og sporingsmønstre hos personer (fra 2 år og op) med diabetes. Systemet er beregnet for patienter i hjemmet og på klinik. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er indiceret til brug som en hjælpeenhed til at supplere, ikke erstatte, oplysninger, der er skaffet fra almindelige glukoseovervågningsenheder til hjemmebrug. Dexcom G4 PLATINUM-systemet hjælper med registreringen af episoder af hyperglykæmi og hypoglykæmi, og det fremmer både akutte og langsigtede behandlingsjusteringer, hvilket kan minimere disse udsving. Fortolkningen af Dexcom G4 PLATINUM-systemets resultater skal baseres på tendenser og mønstre, der ses med adskillige sekventielle aflæsninger med tiden. VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER Gennemgå din produktvejledning, inden du bruger dit kontinuerlige glukoseovervågningssystem. Kontraindikationer, advarsler, sikkerhedsforanstaltninger, forholdsregler og andre vigtige brugeroplysninger er at finde i din produktvejledning. Diskuter med dit sundhedspersonale, hvordan du skal bruge din sensors tendensoplysninger som hjælp til at kontrollere din diabetes. Din produktvejledning indeholder vigtige oplysninger om fejlfinding af dit system og om enhedens ydelsesegenskaber. KONTRAINDIKATIONER Blodsukkerværdien fra blodsukkermåleren skal anvendes til beslutninger om behandling, fx hvor meget insulin, du skal tage. Dexcom G4 PLATINUM-systemet erstatter ikke en blodglukosemåler. Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren skal fjernes forud for magnetisk resonans billeddannelse (MR), CT-scanning eller behandling med diatermi. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke blevet testet under MR- eller CT-scanninger eller ved behandling med diatermi, og det vides ikke, om der er sikkerheds- eller ydelsesproblemer. Hvis du tager produkter, der indeholder paracetamol (såsom Panodil), mens du bærer sensoren, kan det øge glukoseaflæsningerne fra sensoren fejlagtigt. Unøjagtighedsniveauet afhænger af mængden af paracetamol, der er aktiv i din krop. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 7

8 ADVARSLER Brug ikke Dexcom G4 PLATINUM CGM-systemet, før du har fået instruktion i eller har set det instruktionsmateriale, der følger med CGM-systemet. Blodsukkerværdien fra blodsukkermåleren skal anvendes til beslutninger om behandling, fx hvor meget insulin, du skal tage. Dexcom G4 PLATINUM-systemet erstatter ikke en blodglukosemåler. Blodglukoseværdier kan være forskellige fra sensorens glukoseaflæsninger. Grafen for retning, glukoseændringshastigheden og -tendensen på dit Dexcom G4 PLATINUM-system kommer med yderligere oplysninger for at hjælpe dig med dine beslutninger ifm. diabeteskontrol. Symptomerne på højt og lavt blodsukkerindhold må ikke ignoreres. Hvis glukoseaflæsningerne fra sensoren ikke passer til dine symptomer, skal du måle din blodglukose med en blodglukosemåler. Sensorens glukoseaflæsninger kan være unøjagtige, hvis du kalibrerer mindre end hver 12. time. Sensorer kan knække i sjældne tilfælde. Hvis en sensor knækker, og ingen del deraf kan ses over huden, skal du ikke forsøge at fjerne den. Søg lægehjælp, hvis du oplever symptomer på infektion eller inflammation rødhed, hævelse eller smerte på indførelsesstedet. Hvis du kommer ud for en knækket sensor, skal du rapportere dette til den lokale distributør. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke godkendt til brug til gravide kvinder eller personer i dialyse. Sensorplacering er ikke godkendt på andre steder end under huden på maven eller, i tilfælde af patienter mellem 2 og 17 år, maven eller øverst på endebalden. Hvis din sender- eller modtagerboks er beskadiget/revnet, må de ikke bruges, da det kan forårsage en elektrisk sikkerhedsfare eller funktionsfejl. Sensoren og senderen indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare. Hold sendersættets boks utilgængelig for små børn; den indeholder en magnet, som ikke må sluges. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Før du åbner pakken med sensoren, skal du vaske hænderne med vand og sæbe og tørre dem for at undgå kontaminering. 8 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

9 Inden du indfører sensoren, skal du altid rense huden på sensorens indførelsessted med en topisk antimikrobiel opløsning, såsom isopropylalkohol. Dette kan hjælpe med at forebygge infektion. Anvend ikke sensoren, før det rensede område er tørt, for så vil den hænge bedre fast. Anbring sensoren et nyt sted for hver indsættelse, så huden kan hele. Undgå områder, der kan blive stødt til, skubbet til eller trykket sammen, eller områder på huden med ar, tatoveringer eller irritation, da det ikke er ideelle områder til måling af blodsukker. Undgå at injicere insulin eller anbringe en insulinpumpes infusionssæt inden for 7,62 cm af sensoren, i tilfælde af at insulinen påvirker sensorens glukoseaflæsninger. Sensoren er steril i dens uåbnede, ubeskadigede emballage. Brug ikke en sensor, hvis dens sterile emballage har været beskadiget eller åbnet tidligere. For at kalibrere systemet skal du indtaste den nøjagtige blodglukoseværdi, som din blodglukosemåler viser inden for 5 minutter af en omhyggeligt udført blodglukosemåling. Indtastning af forkerte blodglukoseværdier eller blodglukoseværdier, der er mere end 5 minutter gamle, kan medføre unøjagtige glukoseaflæsninger for sensoren. Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden hindring. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv. Sensorer skal opbevares ved temperaturer mellem 2 C - 25 C i hele lagerholdbarheden. Du må opbevare dine sensorer i køleskabet, hvis det er inden for dette temperaturområde. Sensorer bør ikke opbevares i en fryser. Hold USB-portens dæksel på modtageren lukket, når USB-kablet ikke er forbundet. Modtageren kan svigte, hvis der trænger vand ind i USB-porten. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 9

10 indholdsfortegnelse DEXCOM G4 PLATINUM SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING: SYSTEMSÆTTETS KOMPONENTER 5 INDLEDNING 6 BRUGSINDIKATIONER 7 VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER 7 KAPITEL 1: DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS GRUNDLÆGGENDE DELE Sensoroversigt Senderoversigt Modtageroversigt Sådan oplader du modtagerens batteri Sådan oplader du modtagerens batteri fra en stikkontakt Sådan oplader du modtagerens batteri fra en Windows-kompatibel computer Sådan ved du, hvornår modtageren er opladet 21 KAPITEL 2: DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS OPSÆTNING Opsætningsguide Indstillingsmenuen Sådan går du til Indstillingsmenuen Sådan indstiller du modtagerens klokkeslæt og dato Sådan indtaster du dit sender-id Sådan indstiller du modtagerens tidsformat Sådan vælger du modtagerens sprog Sådan tjekker du oplysninger om dit Dexcom G4 PLATINUM-system Sender- og modtagerkommunikation 31 KAPITEL 3: SÅDAN INDFØRER DU EN SENSOR OG STARTER EN SENSORSESSION Inden du starter Sådan tager du sensoren ud af emballagen Sådan vælger du et indførelsessted Sådan placerer du sensoren Indførelse af sensor Fastgørelse af sender Sådan starter du en sensorsession Sensorens opstartsperiode Sådan fastklæber du sensorkapslen Midlertidig slukning af modtageren Dexcom G4 PLATINUM-systemet og vand Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

11 KAPITEL 4: SÅDAN KALIBRERER DU DIT DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEM Kalibreringsoversigt Sådan kalibrerer du Opstartskalibrering timers kalibreringsopdatering Andre årsager til, at du skal kalibrere 54 KAPITEL 5: GLUKOSEAFLÆSNINGER OG -TENDENSER FRA SENSOREN Glukoseaflæsninger fra sensoren Ændringshastighedspile Symboler for glukosestatusområdet 62 KAPITEL 6: ALARMER, ADVARSLER OG BESKEDPROFILER Sådan indstiller du dine beskeder Standardindstillinger for alarmer/advarsler Glukosealarmer Alarm ved høj glukose Alarm ved lav glukose Advarsel ved lav glukose Sådan går du til Alarmmenuen Alarmer om høj og lav glukose Avancerede alarmer Sådan indstiller du en snoozeperiode for dine alarmer om høj og lav glukose Alarmer om stigende og faldende glukosehastigheder Sådan indstiller du uden for intervallet-beskeden Alarmprofiler Muligheder for alarmprofiler Oplysninger om alarmprofiler 81 KAPITEL 7: HÆNDELSER Hændelser Sådan vælger du en hændelse Sådan indstiller du dato klokkeslæt for en hændelse Kulhydrater Insulin Motion Sundhed Dexcom Studio-software 90 Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 11

12 KAPITEL 8: SÅDAN GENNEMFØRER DU EN SENSORSESSION Automatisk sensorslukning Sådan fjerner du en sensor Fjernelse af sender 95 KAPITEL 9: FEJLFINDING Indførelse af sensor, fejlfinding Kalibrering, fejlfinding Typer af kalibreringsikoner Statusområde under kalibreringsikoner Kalibreringsfejl, fejlfinding Systemglukosefejl Sensorens unøjagtigheder Sensorslukning, fejlfinding Tidlig sensorslukning - sensorsvigt Manuel sensorslukning - Stop sensor Batteri og oplader, fejlfinding Modtager- og senderkommunikation, fejlfinding Tjek af systemgendannelse Modtagerfejlkode Lavt senderbatteri Fejlkode Sender svigtede Uden for område/ingen antenne Beskeder fungerer ikke 110 KAPITEL 10: SÅDAN PASSER DU PÅ DIT DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEM Vedligeholdelse Opbevaring Rengøring og desinfektion Bortskaffelse af produkt 116 KAPITEL 11: TEKNISKE OPLYSNINGER Produktspecifikationer Systemnøjagtighed 129 KAPITEL 12: BILAG 131 Bilag I Modtagers beskeder, alarm og ikoner 133 Ordliste 140 Symboler, der bruges ved mærkning Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

13 kapitel et DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS GRUNDLÆGGENDE DELE Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 13

14 14 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

15 1.1 SENSOROVERSIGT Sensoren er anbragt under din hud og måler kontinuerligt dine glukoseniveauer. Sensoren og senderen (når de er klikket på plads) forbliver på din hud under hele sensorsessionen, op til 7 dage. Pressestempel Sikkerhedslås Applikatorløb (indeholder en lille indføringskanyle og sensor) Manchet Senderlås Sensorkapsel Udløserfane 1.2 SENDEROVERSIGT Senderen sender trådløst dine glukoseoplysninger til modtageren. Senderen og sensoren er vandtætte, når de er forbundet korrekt. Smid ikke din sender ud. Den er genanvendelig. Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden hindring. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv. Senderens batteri vil vare mindst 6 måneder. Når du ser skærmbilledet for lavt senderbatteri til højre, skal senderen udskiftes så hurtigt som muligt. Din senders batteri kan aflades så hurtigt som en uge, efter denne besked vises. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 15

16 1 1.3 MODTAGEROVERSIGT Modtageren er en lille håndholdt enhed, der viser glukoseaflæsninger fra sensoren, retnings- og ændringshastighedspil og tendensgraf. Den internationale standardmåleenhed, der anvendes til glukosetestningssystemer (dvs. blodglukosemålere) er mmol/l (millimol pr. liter). Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter. Din modtager er IP22-normeret, hvilket betyder, at den tilbyder nogen beskyttelse mod regndråber. Undlad at spilde væsker på modtageren eller at tabe modtageren i væsker. Hold micro-usb-portens dæksel lukket for at hjælpe med at forhindre væske og støv i at trænge ind i modtageren. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv. Sensorens glukoseaflæsning inden for de sidste 5 minutter Batteri Statusområde Antenne Tendenspil Beskedindstilling for høj glukose Glukosemålområde Beskedindstilling for lav glukose Glukoseværdier Afbildningsområde over sensorens seneste glukoseaflæsning Aktuelt tidspunkt Tendensgrafens timer EKSEMPEL: Skærmbillede med 3-timers tendensgraf 16 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

17 Der er fem modtagerknapper til at bevæge dig gennem skærmbillederne, som styrer opsætning og betjening, og som lader dig ændre din modtagers indstillinger. Skærmbilledet viser sensorens glukoseaflæsninger, tendensgrafer og tendenspile. Din modtager og sender er parret trådløst, så de kan kommunikere sikkert og kun med hinanden. Du skal bruge en kommercielt tilgængelig blodglukosemåler med dit system. Knappen UP (op) Knappen RIGHT (højre) Knappen SELECT (vælg) Knappen LEFT (venstre) Knappen DOWN (ned) Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 17

18 1 1.4 SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI Modtagerens batteri er genopladeligt. Det genopladelige batteri vil typisk holde 3 dage, inden du skal oplade det med det medfølgende opladningskabel. Dit batteris levetid afhænger af, hvor tit du interagerer med din modtager. Modtageren vil give dig besked, når batteriet er lavt. Modtagerens batteri kan oplades på en af følgende måder: en stikkontakt en personlig computer med Windows operativsystem (for at oplade modtageren fra en pc skal Dexcom Studio Ikon for lavt batteri være installeret. For systemkrav og yderligere oplysninger henvises der til Dexcom webstedet (www.dexcom.com) eller brugervejledningen til Dexcom Studio-softwaren). Det tager ca. 3 timer at oplade et tomt batteri helt med vægopladeren og ca. 5 timer, når modtageren er koblet til en computer. Du kan oplade modtageren når som helst, og batteriet behøver ikke at være afladet for at oplade det helt. TIP: Når modtageren bruges på en klinik, skal opladning finde sted væk fra patienten SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI FRA EN STIKKONTAKT Strømadapteren kommer med udskiftelige stik. Installer det relevante stik til din stikkontakt ved at skubbe stikket ned på adapteren, til det klikker på plads. 18 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

19 Fjern stikket fra strømadapteren ved at anbringe begge tommelfingre nederst på stikket og skubbe opad, til stikket hopper ud af adapteren. Oplad batteriet ved at følge vejledningen nedenfor: 1. Sæt det medfølgende USB-kabel i strømadapteren. 2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt. 3. Skub USB-portens dæksel på siden af modtageren åbent for at få adgang til porten 4. Sæt micro-usb-enden af kablet i modtagerens USB-port. Hold USB-portens dæksel på modtageren lukket, når USB-kablet ikke er forbundet. TIP: Tryk godt ned med tommelfingeren, når du skubber USB-portens dæksel åbent. 5. Skærmbilledet for batteriopladning kommer frem på modtageren. 6. Efter nogle få sekunder kommer tendensgrafen frem med batteriopladningssymbolet ( ) vist i øverste venstre hjørne. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 19

20 SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI FRA EN WINDOWS-KOMPATIBEL COMPUTER Dexcom Studio-softwaren skal være installeret for at oplade modtageren fra en computer. 1. Sæt det medfølgende USB-kabel i computeren. 2. Sæt den anden ende af USB-kablet i modtageren. 3. Skærmbilledet for batteriopladning kommer frem på modtageren. 4. Efter nogle få sekunder kommer tendensgrafen frem igen med batteriopladningssymbolet vist i øverste venstre hjørne. TIP: Oplad kun fra en USB-port på din computer eller med strømadapteren. Brug ikke en ekstern USB-hub. En ekstern USB-hub yder muligvis ikke nok strøm til at oplade modtageren. 20 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

21 1.4.3 SÅDAN VED DU, HVORNÅR MODTAGEREN ER OPLADET 1. Efterhånden som batteriet oplades, begynder batteriopladningssymbolet at blive fyldt. Batteriet er helt opladet, når batteriopladningssymbolet er helt skraveret. Start Helt opladet 2. Når opladningen er gennemført, skal kablet tages ud af modtageren og stikkontakten eller computerens USB-port. TIPS: Oplad modtagerens batteri inden hver indførelse af sensor. Tjek periodisk dit batteriniveau for at sikre, at det er opladet tilstrækkeligt. Hvis dit batteri aflades, vil det bevare klokkeslæt og data i 3 dage uden at blive opladet. Efter 3 dage vil du blive bedt om at nulstille modtagerens klokkeslæt og dato (se kapitel 2, afsnit 2.2, Indstillingsmenuen). Brug kun Dexcom batteriopladeren, der følger med i modtagersættet. Brug ikke nogen anden batterioplader. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 21

22 1 Flere oplysninger om hovedmenuens muligheder er at finde i afsnittene anført nedenfor: Menu Formål Reference til brugervejledningen Tendensgraf Start sensor For at vise tendensgraferne. Den 3-timers tendensgraf er standardskærmbilledet, som vises, hver gang du tænder for modtageren. For at starte en ny sensorsession. Denne mulighed kommer kun frem, hvis der er blevet indtastet et sender-id, og du ikke er midt i en sensorsession. Kapitel 5 Kapitel 3 Indtast BG For at indtaste dine blodglukoseværdier til kalibrering. Kapitel 4 Profiler Begivenheder Beskeder, Høj/lav Indstillinger Slukning Stop sensor Profiler lader dig brugerdefinere lydmønstret og lydstyrkeniveauet til beskeder og alarmer for at imødekomme dine behov. For at indtaste personlige oplysninger om måltider, insulin, motion og helbredsstatus. For at ændre indstillingerne for meddelelser om høje og lave beskeder fra din modtager. For at ændre klokkeslæt, dato og sender-id, for at slå dit Dexcom G4 PLATINUM-systems hardwareog softwareversionsnumre op, for at se senderens batteristatus, sidste kalibreringsværdi, klokkeslæt for indførelse af sensor. For midlertidigt at slukke for al kommunikation mellem din sensor, sender og modtager under en aktiv sensorsession. Du vil ikke modtage sensorens glukoseaflæsninger, og det vil ikke forlænge sensorens levetid. For at afslutte en sensorsession tidligt. Denne mulighed kommer kun frem, når du er midt i en sensorsession. Du vil ikke modtage sensorens glukoseaflæsninger. Det vil ikke forlænge sensorens levetid. Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 6 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 9 Se Bilag I, Modtagerens beskeder, alarm og ikoner, for en liste over skærmbilleder, der kan komme frem på modtageren under brug. 22 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

23 kapitel to DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS OPSÆTNING Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 23

24 24 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

25 Dette kapitel vil hjælpe dig, når du første gang opsætter dit Dexcom G4 PLATINUM kontinuerlige glukoseovervågningssystem. Læs dette kapitel, inden du starter. 2.1 OPSÆTNINGSGUIDE 1. Inden du opsætter modtageren, skal senderen tages ud af emballagen. Det tager 10 minutter, inden senderen tændes, efter den er taget ud af emballagen. 2. Sørg for, at modtageren er helt opladet (se kapitel 1, afsnit 1.4, Sådan oplader du modtagerens batteri). 3. Tænd for modtageren ved at trykke på knappen SELECT (vælg) på modtageren. Når du tænder for modtageren for første gang, vil opsætningsguiden hjælpe dig med at komme i gang ved at bede dig om at indtaste følgende opsætningsoplysninger: a. Vælg dit sprog. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge dit ønskede sprog. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge det fremhævede sprog. b. Indstil tidsformatet. Tilgængelige tidsformater er enten indstillingen 24 timer eller indstillingen AM/PM (12 timer). Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge dit ønskede tidsformat. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte ændringerne af tidsformatet. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 25

26 2 c. Indstil klokkeslæt og dato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at indtaste den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt. Tryk på knappen RIGHT (højre) (vis ikon) for at gå til næsteafsnit. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte ændringerne af klokkeslæt og dato. d. Indtast dit sender-id. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at indtaste dit sender-id. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte indtastningen af sender-id. Dit sender-id er unikt og indeholder en kode med 5 tal og/eller bogstaver, som er at finde på følgende steder: På ydersiden af senderboksens mærkat. I bunden af senderen. TIPS: Skriv dit sender-id-nummer ned på listen Vigtige kontakter og numre på side 4. Hvis du har brug for at ændre sprog, tidsformat, klokkeslæt, dato eller senderid, efter du har gennemført opsætningsguiden, henvises der til afsnit 2.2, Indstillingsmenuen. 26 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

27 e. Indstil dine værdier for beskeder om lav og høj glukose. Dine beskeder om lav og høj glukose er forudindstillet til 4,4 mmol/l og 11,1 mmol/l, men de kan ændres for at imødekomme din behov. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge din ønskede beskedværdi. Ændringer kan foretages i trin på 0,1 mmol/l. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte din foretrukne beskedværdi. Opsætningsguiden er nu fuldført. For at begynde med at bruge dit Dexcom G4 PLATINUM CGM-system skal du indføre en sensor (se kapitel 3, Sådan indfører du en sensor og starter en sensorsession). TIPS: Du kan også ændre dine beskedværdier i beskedmenuen. Måleenheden (mmol/l) kan ikke justeres. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 27

28 2 2.2 INDSTILLINGSMENUEN Indstillingsmenuen viser dig, hvordan du ændrer klokkeslæt, dato og sender-id, efter du allerede har fuldført opsætningsguiden SÅDAN GÅR DU TIL INDSTILLINGSMENUEN 1. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at tænde for modtageren. 3-timers grafen kommer frem. 2. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at få hovedmenuen vist. 3. Fra Hovedmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Indstillinger og på knappen SELECT (vælg). Indstillingsmenuen kommer frem SÅDAN INDSTILLER DU MODTAGERENS KLOKKESLÆT OG DATO Indstil klokkeslæt og dato ved at følge trinene nedenfor. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Klokkeslæt/dato og på knappen SELECT (vælg). 2. Tryk på knappen RIGHT (højre) for at fremhæve hver værdi under dato og klokkeslæt. Tryk så på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at foretage justeringer, og tryk så på knappen RIGHT (højre) for at gå til næste værdi. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD. Når du har valgt klokkeslæt, skal du trykke på knappen SELECT (vælg). Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen. 28 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

29 TIP: Du skal muligvis nulstille modtagerens klokkeslæt og dato, hvis det genopladelige batteri er afladet. Hvis det sker, vil du få besked, og du bliver automatisk taget til skærmbilledet med klokkeslæts-/datoindstilling SÅDAN INDTASTER DU DIT SENDER-ID Hver gang du skifter til en ny sender og/eller modtager (som en erstatning for den sender og/eller modtager, som fulgte med dit sæt), skal du indtaste sender-id et i modtageren. Sender-id et er en serie med 5 tal og/eller bogstaver, som er at finde på følgende steder: På ydersiden af senderboksens mærkat. I bunden af senderen. Hvis du har problemer med at finde dit sender-id, kan du kontakte den lokale distributør. TIP: Du kan kun indtaste dit sender-id, når du ikke er i en sensorsession. Under en sensorsession vil sender-id ikke komme frem som en mulighed på indstillingsmenuen. Indtast sender-id et ved at følge trinene nedenfor. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Sender-id og på knappen SELECT (vælg). 2. Start med det første tal eller bogstav (indtast ikke SN ): a. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vise det korrekte tal eller bogstav. b. Tryk så på knappen RIGHT (højre) for at gå til den næste værdi, og gentag trin a. Fortsæt med at gentage trin a og b, til du har sender-id et vist. c. Efter indtastning af det femte tal eller bogstav skal der trykkes på knappen SELECT (vælg). Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 29

30 SÅDAN INDSTILLER DU MODTAGERENS TIDSFORMAT Indstil modtagerens tidsformat (24 timer eller AM/PM) ved at følge trinene nedenfor. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Tidsformat og på knappen SELECT (vælg). 2. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til og fremhæve dit ønskede tidsformat. 3. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge det fremhævede tidsformat. Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen SÅDAN VÆLGER DU MODTAGERENS SPROG Vælg modtagerens sprog ved at følge trinene nedenfor. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Sprog og på knappen SELECT (vælg). 2. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til og fremhæve dit ønskede sprog. 3. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge det fremhævede sprog. Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen. 30 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

31 2.3 SÅDAN TJEKKER DU OPLYSNINGER OM DIT DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEM Du kan når som helst tjekke din modtager for oplysninger om dit kontinuerlige glukoseovervågningssystem. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Enhedsoplysninger og på knappen SELECT (vælg). 2. Oplysninger om din sensorsession og dit system kommer frem. Rul ned for at se alle enhedsoplysninger: Indførelsestidspunkt Sidste kalibrering Senderens batteri Sender-id Serienummer Delnummer Delrevision Softwarenummer Softwarerevision 3. Tryk på knappen LEFT (venstre) for at vende tilbage til Indstillingsmenuen. 2.4 SENDER- OG MODTAGERKOMMUNIKATION Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren skal fjernes forud for magnetisk resonans billeddannelse (MR), CT-scanning eller behandling med diatermi. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke blevet testet under MR-, CT-scanninger eller ved behandling med diatermi, og det vides ikke, om der er sikkerheds- eller ydelsesproblemer. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 31

32 2 Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden hindring. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv. TIP: Senderen og modtageren kan miste kommunikation på følgende tidspunkter: - Når de er i nærheden af metalliske genstande. - Når du bruger et elektrisk tæppe. Når du er midt i en sensorsession, kan du tjekke, at modtageren og senderen kommunikerer med hinanden. Vis skærmbilledet med tendensgrafen ved at trykke på knappen SELECT (vælg), LEFT (venstre) eller RIGHT (højre) for at se trendgrafen. Dette antennesymbol viser, at senderen og modtageren kommunikerer med hinanden. Dette Uden for intervallet-symbol viser, at senderen og modtageren ikke kommunikerer med hinanden. 32 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

~ Side 1 ~ ThermoDock

~ Side 1 ~ ThermoDock ThermoDock 1 Forbindelse porten på din iphone / ipod touch / ipad _ 2 Forbindelse stik til dit ThermoDock modul 3 ThermoDock infrarød temperatur målings modul 4 Temperaturføler for berøringsfri temperatur

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere