SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING

2

3 SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING

4 VIGTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcoms websted: Dit sender-id: Dit modtager-id: Dit sundhedspersonale: Nærmeste hospital: Andre bemærkninger: 2014 Dexcom, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dexcom, Dexcom G4, Dexcom G4 PLATINUM, Dexcom Studio og SEVEN er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Dexcom, Inc. i USA og/eller andre lande. Alle andre produkt- eller virksomhedsnavne, som måtte være nævnt i denne publikation, er varenavne, varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. 4 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

5 DEXCOM G4 PLATINUM KONTINUERLIGT GLUKOSEOVERVÅGNINGSSYSTEM (CGM) Dexcom G4 PLATINUM-modtager Dexcom G4 PLATINUM-sender Dexcom G4 PLATINUM-sensor SYSTEMSÆTTETS KOMPONENTER: Genbestil kun Dexcom G4 PLATINUM-systemkomponenterne anført herunder: sensor sender modtager modtagers kabel til USB-opladning/download oplader MT21255 adapterstik MT21561 modtagerboks brugervejledning hurtig startvejledning undervisnings cd Dexcom Studio-software (valgfri) TIP: Sensorer sælges separat. En almindeligt solgt blodglukose (BG)-måler er påkrævet. Sørg for at bruge den korrekte udgave af Dexcom Studio med dit system. Sensoren fungerer med Dexcom G4 PLATINUM-produktsortimentet. Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren er ikke kompatible med SEVEN/SEVEN PLUS-senderen og -modtageren. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 5

6 INDLEDNING Når du bruger systemet, vil du se kontinuerlige sensorglukoseaflæsninger, der opdateres hvert 5. minut i op til 7 dage. Disse aflæsninger vil hjælpe dig med at registrere tendenser og mønstre i dine glukoseniveauer. Systemet omfatter sensoren, senderen og modtageren. Sensoren er en engangsenhed, som du indfører under huden til konstant at overvåge dine glukoseniveauer i op til 7 dage. Senderen er et genbrugsapparat, der sender dig sensormålte glukoseoplysninger trådløst til din modtager. Modtageren er et håndholdt apparat, som modtager og viser dine glukoseoplysninger. Denne brugervejledning beskriver, hvordan du bruger systemet. Læs denne brugervejledning igennem. TIP: Dexcom har udviklet en interaktiv, selvguidet undervisningsmateriale til Dexcom G4 PLATINUM CGM-system baseret på veletablerede principper for voksenundervisning. Nogle personer synes, at dette er en effektiv metode til produktundervisning. Gennemgå undervisningen på cd en, og diskuter med dit sundhedspersonale, om Dexcom G4 PLATINUM undervisningsmateriale er en relevant undervisningsmulighed for dig. 6 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

7 BRUGSINDIKATIONER Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering er en glukoseovervågende enhed, der er indiceret til at registrere tendenser og sporingsmønstre hos personer (fra 2 år og op) med diabetes. Systemet er beregnet for patienter i hjemmet og på klinik. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er indiceret til brug som en hjælpeenhed til at supplere, ikke erstatte, oplysninger, der er skaffet fra almindelige glukoseovervågningsenheder til hjemmebrug. Dexcom G4 PLATINUM-systemet hjælper med registreringen af episoder af hyperglykæmi og hypoglykæmi, og det fremmer både akutte og langsigtede behandlingsjusteringer, hvilket kan minimere disse udsving. Fortolkningen af Dexcom G4 PLATINUM-systemets resultater skal baseres på tendenser og mønstre, der ses med adskillige sekventielle aflæsninger med tiden. VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER Gennemgå din produktvejledning, inden du bruger dit kontinuerlige glukoseovervågningssystem. Kontraindikationer, advarsler, sikkerhedsforanstaltninger, forholdsregler og andre vigtige brugeroplysninger er at finde i din produktvejledning. Diskuter med dit sundhedspersonale, hvordan du skal bruge din sensors tendensoplysninger som hjælp til at kontrollere din diabetes. Din produktvejledning indeholder vigtige oplysninger om fejlfinding af dit system og om enhedens ydelsesegenskaber. KONTRAINDIKATIONER Blodsukkerværdien fra blodsukkermåleren skal anvendes til beslutninger om behandling, fx hvor meget insulin, du skal tage. Dexcom G4 PLATINUM-systemet erstatter ikke en blodglukosemåler. Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren skal fjernes forud for magnetisk resonans billeddannelse (MR), CT-scanning eller behandling med diatermi. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke blevet testet under MR- eller CT-scanninger eller ved behandling med diatermi, og det vides ikke, om der er sikkerheds- eller ydelsesproblemer. Hvis du tager produkter, der indeholder paracetamol (såsom Panodil), mens du bærer sensoren, kan det øge glukoseaflæsningerne fra sensoren fejlagtigt. Unøjagtighedsniveauet afhænger af mængden af paracetamol, der er aktiv i din krop. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 7

8 ADVARSLER Brug ikke Dexcom G4 PLATINUM CGM-systemet, før du har fået instruktion i eller har set det instruktionsmateriale, der følger med CGM-systemet. Blodsukkerværdien fra blodsukkermåleren skal anvendes til beslutninger om behandling, fx hvor meget insulin, du skal tage. Dexcom G4 PLATINUM-systemet erstatter ikke en blodglukosemåler. Blodglukoseværdier kan være forskellige fra sensorens glukoseaflæsninger. Grafen for retning, glukoseændringshastigheden og -tendensen på dit Dexcom G4 PLATINUM-system kommer med yderligere oplysninger for at hjælpe dig med dine beslutninger ifm. diabeteskontrol. Symptomerne på højt og lavt blodsukkerindhold må ikke ignoreres. Hvis glukoseaflæsningerne fra sensoren ikke passer til dine symptomer, skal du måle din blodglukose med en blodglukosemåler. Sensorens glukoseaflæsninger kan være unøjagtige, hvis du kalibrerer mindre end hver 12. time. Sensorer kan knække i sjældne tilfælde. Hvis en sensor knækker, og ingen del deraf kan ses over huden, skal du ikke forsøge at fjerne den. Søg lægehjælp, hvis du oplever symptomer på infektion eller inflammation rødhed, hævelse eller smerte på indførelsesstedet. Hvis du kommer ud for en knækket sensor, skal du rapportere dette til den lokale distributør. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke godkendt til brug til gravide kvinder eller personer i dialyse. Sensorplacering er ikke godkendt på andre steder end under huden på maven eller, i tilfælde af patienter mellem 2 og 17 år, maven eller øverst på endebalden. Hvis din sender- eller modtagerboks er beskadiget/revnet, må de ikke bruges, da det kan forårsage en elektrisk sikkerhedsfare eller funktionsfejl. Sensoren og senderen indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare. Hold sendersættets boks utilgængelig for små børn; den indeholder en magnet, som ikke må sluges. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Før du åbner pakken med sensoren, skal du vaske hænderne med vand og sæbe og tørre dem for at undgå kontaminering. 8 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

9 Inden du indfører sensoren, skal du altid rense huden på sensorens indførelsessted med en topisk antimikrobiel opløsning, såsom isopropylalkohol. Dette kan hjælpe med at forebygge infektion. Anvend ikke sensoren, før det rensede område er tørt, for så vil den hænge bedre fast. Anbring sensoren et nyt sted for hver indsættelse, så huden kan hele. Undgå områder, der kan blive stødt til, skubbet til eller trykket sammen, eller områder på huden med ar, tatoveringer eller irritation, da det ikke er ideelle områder til måling af blodsukker. Undgå at injicere insulin eller anbringe en insulinpumpes infusionssæt inden for 7,62 cm af sensoren, i tilfælde af at insulinen påvirker sensorens glukoseaflæsninger. Sensoren er steril i dens uåbnede, ubeskadigede emballage. Brug ikke en sensor, hvis dens sterile emballage har været beskadiget eller åbnet tidligere. For at kalibrere systemet skal du indtaste den nøjagtige blodglukoseværdi, som din blodglukosemåler viser inden for 5 minutter af en omhyggeligt udført blodglukosemåling. Indtastning af forkerte blodglukoseværdier eller blodglukoseværdier, der er mere end 5 minutter gamle, kan medføre unøjagtige glukoseaflæsninger for sensoren. Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden hindring. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv. Sensorer skal opbevares ved temperaturer mellem 2 C - 25 C i hele lagerholdbarheden. Du må opbevare dine sensorer i køleskabet, hvis det er inden for dette temperaturområde. Sensorer bør ikke opbevares i en fryser. Hold USB-portens dæksel på modtageren lukket, når USB-kablet ikke er forbundet. Modtageren kan svigte, hvis der trænger vand ind i USB-porten. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 9

10 indholdsfortegnelse DEXCOM G4 PLATINUM SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING: SYSTEMSÆTTETS KOMPONENTER 5 INDLEDNING 6 BRUGSINDIKATIONER 7 VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER 7 KAPITEL 1: DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS GRUNDLÆGGENDE DELE Sensoroversigt Senderoversigt Modtageroversigt Sådan oplader du modtagerens batteri Sådan oplader du modtagerens batteri fra en stikkontakt Sådan oplader du modtagerens batteri fra en Windows-kompatibel computer Sådan ved du, hvornår modtageren er opladet 21 KAPITEL 2: DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS OPSÆTNING Opsætningsguide Indstillingsmenuen Sådan går du til Indstillingsmenuen Sådan indstiller du modtagerens klokkeslæt og dato Sådan indtaster du dit sender-id Sådan indstiller du modtagerens tidsformat Sådan vælger du modtagerens sprog Sådan tjekker du oplysninger om dit Dexcom G4 PLATINUM-system Sender- og modtagerkommunikation 31 KAPITEL 3: SÅDAN INDFØRER DU EN SENSOR OG STARTER EN SENSORSESSION Inden du starter Sådan tager du sensoren ud af emballagen Sådan vælger du et indførelsessted Sådan placerer du sensoren Indførelse af sensor Fastgørelse af sender Sådan starter du en sensorsession Sensorens opstartsperiode Sådan fastklæber du sensorkapslen Midlertidig slukning af modtageren Dexcom G4 PLATINUM-systemet og vand Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

11 KAPITEL 4: SÅDAN KALIBRERER DU DIT DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEM Kalibreringsoversigt Sådan kalibrerer du Opstartskalibrering timers kalibreringsopdatering Andre årsager til, at du skal kalibrere 54 KAPITEL 5: GLUKOSEAFLÆSNINGER OG -TENDENSER FRA SENSOREN Glukoseaflæsninger fra sensoren Ændringshastighedspile Symboler for glukosestatusområdet 62 KAPITEL 6: ALARMER, ADVARSLER OG BESKEDPROFILER Sådan indstiller du dine beskeder Standardindstillinger for alarmer/advarsler Glukosealarmer Alarm ved høj glukose Alarm ved lav glukose Advarsel ved lav glukose Sådan går du til Alarmmenuen Alarmer om høj og lav glukose Avancerede alarmer Sådan indstiller du en snoozeperiode for dine alarmer om høj og lav glukose Alarmer om stigende og faldende glukosehastigheder Sådan indstiller du uden for intervallet-beskeden Alarmprofiler Muligheder for alarmprofiler Oplysninger om alarmprofiler 81 KAPITEL 7: HÆNDELSER Hændelser Sådan vælger du en hændelse Sådan indstiller du dato klokkeslæt for en hændelse Kulhydrater Insulin Motion Sundhed Dexcom Studio-software 90 Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 11

12 KAPITEL 8: SÅDAN GENNEMFØRER DU EN SENSORSESSION Automatisk sensorslukning Sådan fjerner du en sensor Fjernelse af sender 95 KAPITEL 9: FEJLFINDING Indførelse af sensor, fejlfinding Kalibrering, fejlfinding Typer af kalibreringsikoner Statusområde under kalibreringsikoner Kalibreringsfejl, fejlfinding Systemglukosefejl Sensorens unøjagtigheder Sensorslukning, fejlfinding Tidlig sensorslukning - sensorsvigt Manuel sensorslukning - Stop sensor Batteri og oplader, fejlfinding Modtager- og senderkommunikation, fejlfinding Tjek af systemgendannelse Modtagerfejlkode Lavt senderbatteri Fejlkode Sender svigtede Uden for område/ingen antenne Beskeder fungerer ikke 110 KAPITEL 10: SÅDAN PASSER DU PÅ DIT DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEM Vedligeholdelse Opbevaring Rengøring og desinfektion Bortskaffelse af produkt 116 KAPITEL 11: TEKNISKE OPLYSNINGER Produktspecifikationer Systemnøjagtighed 129 KAPITEL 12: BILAG 131 Bilag I Modtagers beskeder, alarm og ikoner 133 Ordliste 140 Symboler, der bruges ved mærkning Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

13 kapitel et DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS GRUNDLÆGGENDE DELE Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 13

14 14 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

15 1.1 SENSOROVERSIGT Sensoren er anbragt under din hud og måler kontinuerligt dine glukoseniveauer. Sensoren og senderen (når de er klikket på plads) forbliver på din hud under hele sensorsessionen, op til 7 dage. Pressestempel Sikkerhedslås Applikatorløb (indeholder en lille indføringskanyle og sensor) Manchet Senderlås Sensorkapsel Udløserfane 1.2 SENDEROVERSIGT Senderen sender trådløst dine glukoseoplysninger til modtageren. Senderen og sensoren er vandtætte, når de er forbundet korrekt. Smid ikke din sender ud. Den er genanvendelig. Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden hindring. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv. Senderens batteri vil vare mindst 6 måneder. Når du ser skærmbilledet for lavt senderbatteri til højre, skal senderen udskiftes så hurtigt som muligt. Din senders batteri kan aflades så hurtigt som en uge, efter denne besked vises. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 15

16 1 1.3 MODTAGEROVERSIGT Modtageren er en lille håndholdt enhed, der viser glukoseaflæsninger fra sensoren, retnings- og ændringshastighedspil og tendensgraf. Den internationale standardmåleenhed, der anvendes til glukosetestningssystemer (dvs. blodglukosemålere) er mmol/l (millimol pr. liter). Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter. Din modtager er IP22-normeret, hvilket betyder, at den tilbyder nogen beskyttelse mod regndråber. Undlad at spilde væsker på modtageren eller at tabe modtageren i væsker. Hold micro-usb-portens dæksel lukket for at hjælpe med at forhindre væske og støv i at trænge ind i modtageren. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv. Sensorens glukoseaflæsning inden for de sidste 5 minutter Batteri Statusområde Antenne Tendenspil Beskedindstilling for høj glukose Glukosemålområde Beskedindstilling for lav glukose Glukoseværdier Afbildningsområde over sensorens seneste glukoseaflæsning Aktuelt tidspunkt Tendensgrafens timer EKSEMPEL: Skærmbillede med 3-timers tendensgraf 16 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

17 Der er fem modtagerknapper til at bevæge dig gennem skærmbillederne, som styrer opsætning og betjening, og som lader dig ændre din modtagers indstillinger. Skærmbilledet viser sensorens glukoseaflæsninger, tendensgrafer og tendenspile. Din modtager og sender er parret trådløst, så de kan kommunikere sikkert og kun med hinanden. Du skal bruge en kommercielt tilgængelig blodglukosemåler med dit system. Knappen UP (op) Knappen RIGHT (højre) Knappen SELECT (vælg) Knappen LEFT (venstre) Knappen DOWN (ned) Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 17

18 1 1.4 SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI Modtagerens batteri er genopladeligt. Det genopladelige batteri vil typisk holde 3 dage, inden du skal oplade det med det medfølgende opladningskabel. Dit batteris levetid afhænger af, hvor tit du interagerer med din modtager. Modtageren vil give dig besked, når batteriet er lavt. Modtagerens batteri kan oplades på en af følgende måder: en stikkontakt en personlig computer med Windows operativsystem (for at oplade modtageren fra en pc skal Dexcom Studio Ikon for lavt batteri være installeret. For systemkrav og yderligere oplysninger henvises der til Dexcom webstedet (www.dexcom.com) eller brugervejledningen til Dexcom Studio-softwaren). Det tager ca. 3 timer at oplade et tomt batteri helt med vægopladeren og ca. 5 timer, når modtageren er koblet til en computer. Du kan oplade modtageren når som helst, og batteriet behøver ikke at være afladet for at oplade det helt. TIP: Når modtageren bruges på en klinik, skal opladning finde sted væk fra patienten SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI FRA EN STIKKONTAKT Strømadapteren kommer med udskiftelige stik. Installer det relevante stik til din stikkontakt ved at skubbe stikket ned på adapteren, til det klikker på plads. 18 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

19 Fjern stikket fra strømadapteren ved at anbringe begge tommelfingre nederst på stikket og skubbe opad, til stikket hopper ud af adapteren. Oplad batteriet ved at følge vejledningen nedenfor: 1. Sæt det medfølgende USB-kabel i strømadapteren. 2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt. 3. Skub USB-portens dæksel på siden af modtageren åbent for at få adgang til porten 4. Sæt micro-usb-enden af kablet i modtagerens USB-port. Hold USB-portens dæksel på modtageren lukket, når USB-kablet ikke er forbundet. TIP: Tryk godt ned med tommelfingeren, når du skubber USB-portens dæksel åbent. 5. Skærmbilledet for batteriopladning kommer frem på modtageren. 6. Efter nogle få sekunder kommer tendensgrafen frem med batteriopladningssymbolet ( ) vist i øverste venstre hjørne. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 19

20 SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI FRA EN WINDOWS-KOMPATIBEL COMPUTER Dexcom Studio-softwaren skal være installeret for at oplade modtageren fra en computer. 1. Sæt det medfølgende USB-kabel i computeren. 2. Sæt den anden ende af USB-kablet i modtageren. 3. Skærmbilledet for batteriopladning kommer frem på modtageren. 4. Efter nogle få sekunder kommer tendensgrafen frem igen med batteriopladningssymbolet vist i øverste venstre hjørne. TIP: Oplad kun fra en USB-port på din computer eller med strømadapteren. Brug ikke en ekstern USB-hub. En ekstern USB-hub yder muligvis ikke nok strøm til at oplade modtageren. 20 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

21 1.4.3 SÅDAN VED DU, HVORNÅR MODTAGEREN ER OPLADET 1. Efterhånden som batteriet oplades, begynder batteriopladningssymbolet at blive fyldt. Batteriet er helt opladet, når batteriopladningssymbolet er helt skraveret. Start Helt opladet 2. Når opladningen er gennemført, skal kablet tages ud af modtageren og stikkontakten eller computerens USB-port. TIPS: Oplad modtagerens batteri inden hver indførelse af sensor. Tjek periodisk dit batteriniveau for at sikre, at det er opladet tilstrækkeligt. Hvis dit batteri aflades, vil det bevare klokkeslæt og data i 3 dage uden at blive opladet. Efter 3 dage vil du blive bedt om at nulstille modtagerens klokkeslæt og dato (se kapitel 2, afsnit 2.2, Indstillingsmenuen). Brug kun Dexcom batteriopladeren, der følger med i modtagersættet. Brug ikke nogen anden batterioplader. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 21

22 1 Flere oplysninger om hovedmenuens muligheder er at finde i afsnittene anført nedenfor: Menu Formål Reference til brugervejledningen Tendensgraf Start sensor For at vise tendensgraferne. Den 3-timers tendensgraf er standardskærmbilledet, som vises, hver gang du tænder for modtageren. For at starte en ny sensorsession. Denne mulighed kommer kun frem, hvis der er blevet indtastet et sender-id, og du ikke er midt i en sensorsession. Kapitel 5 Kapitel 3 Indtast BG For at indtaste dine blodglukoseværdier til kalibrering. Kapitel 4 Profiler Begivenheder Beskeder, Høj/lav Indstillinger Slukning Stop sensor Profiler lader dig brugerdefinere lydmønstret og lydstyrkeniveauet til beskeder og alarmer for at imødekomme dine behov. For at indtaste personlige oplysninger om måltider, insulin, motion og helbredsstatus. For at ændre indstillingerne for meddelelser om høje og lave beskeder fra din modtager. For at ændre klokkeslæt, dato og sender-id, for at slå dit Dexcom G4 PLATINUM-systems hardwareog softwareversionsnumre op, for at se senderens batteristatus, sidste kalibreringsværdi, klokkeslæt for indførelse af sensor. For midlertidigt at slukke for al kommunikation mellem din sensor, sender og modtager under en aktiv sensorsession. Du vil ikke modtage sensorens glukoseaflæsninger, og det vil ikke forlænge sensorens levetid. For at afslutte en sensorsession tidligt. Denne mulighed kommer kun frem, når du er midt i en sensorsession. Du vil ikke modtage sensorens glukoseaflæsninger. Det vil ikke forlænge sensorens levetid. Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 6 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 9 Se Bilag I, Modtagerens beskeder, alarm og ikoner, for en liste over skærmbilleder, der kan komme frem på modtageren under brug. 22 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

23 kapitel to DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS OPSÆTNING Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 23

24 24 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

25 Dette kapitel vil hjælpe dig, når du første gang opsætter dit Dexcom G4 PLATINUM kontinuerlige glukoseovervågningssystem. Læs dette kapitel, inden du starter. 2.1 OPSÆTNINGSGUIDE 1. Inden du opsætter modtageren, skal senderen tages ud af emballagen. Det tager 10 minutter, inden senderen tændes, efter den er taget ud af emballagen. 2. Sørg for, at modtageren er helt opladet (se kapitel 1, afsnit 1.4, Sådan oplader du modtagerens batteri). 3. Tænd for modtageren ved at trykke på knappen SELECT (vælg) på modtageren. Når du tænder for modtageren for første gang, vil opsætningsguiden hjælpe dig med at komme i gang ved at bede dig om at indtaste følgende opsætningsoplysninger: a. Vælg dit sprog. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge dit ønskede sprog. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge det fremhævede sprog. b. Indstil tidsformatet. Tilgængelige tidsformater er enten indstillingen 24 timer eller indstillingen AM/PM (12 timer). Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge dit ønskede tidsformat. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte ændringerne af tidsformatet. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 25

26 2 c. Indstil klokkeslæt og dato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at indtaste den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt. Tryk på knappen RIGHT (højre) (vis ikon) for at gå til næsteafsnit. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte ændringerne af klokkeslæt og dato. d. Indtast dit sender-id. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at indtaste dit sender-id. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte indtastningen af sender-id. Dit sender-id er unikt og indeholder en kode med 5 tal og/eller bogstaver, som er at finde på følgende steder: På ydersiden af senderboksens mærkat. I bunden af senderen. TIPS: Skriv dit sender-id-nummer ned på listen Vigtige kontakter og numre på side 4. Hvis du har brug for at ændre sprog, tidsformat, klokkeslæt, dato eller senderid, efter du har gennemført opsætningsguiden, henvises der til afsnit 2.2, Indstillingsmenuen. 26 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

27 e. Indstil dine værdier for beskeder om lav og høj glukose. Dine beskeder om lav og høj glukose er forudindstillet til 4,4 mmol/l og 11,1 mmol/l, men de kan ændres for at imødekomme din behov. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge din ønskede beskedværdi. Ændringer kan foretages i trin på 0,1 mmol/l. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte din foretrukne beskedværdi. Opsætningsguiden er nu fuldført. For at begynde med at bruge dit Dexcom G4 PLATINUM CGM-system skal du indføre en sensor (se kapitel 3, Sådan indfører du en sensor og starter en sensorsession). TIPS: Du kan også ændre dine beskedværdier i beskedmenuen. Måleenheden (mmol/l) kan ikke justeres. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 27

28 2 2.2 INDSTILLINGSMENUEN Indstillingsmenuen viser dig, hvordan du ændrer klokkeslæt, dato og sender-id, efter du allerede har fuldført opsætningsguiden SÅDAN GÅR DU TIL INDSTILLINGSMENUEN 1. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at tænde for modtageren. 3-timers grafen kommer frem. 2. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at få hovedmenuen vist. 3. Fra Hovedmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Indstillinger og på knappen SELECT (vælg). Indstillingsmenuen kommer frem SÅDAN INDSTILLER DU MODTAGERENS KLOKKESLÆT OG DATO Indstil klokkeslæt og dato ved at følge trinene nedenfor. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Klokkeslæt/dato og på knappen SELECT (vælg). 2. Tryk på knappen RIGHT (højre) for at fremhæve hver værdi under dato og klokkeslæt. Tryk så på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at foretage justeringer, og tryk så på knappen RIGHT (højre) for at gå til næste værdi. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD. Når du har valgt klokkeslæt, skal du trykke på knappen SELECT (vælg). Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen. 28 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

29 TIP: Du skal muligvis nulstille modtagerens klokkeslæt og dato, hvis det genopladelige batteri er afladet. Hvis det sker, vil du få besked, og du bliver automatisk taget til skærmbilledet med klokkeslæts-/datoindstilling SÅDAN INDTASTER DU DIT SENDER-ID Hver gang du skifter til en ny sender og/eller modtager (som en erstatning for den sender og/eller modtager, som fulgte med dit sæt), skal du indtaste sender-id et i modtageren. Sender-id et er en serie med 5 tal og/eller bogstaver, som er at finde på følgende steder: På ydersiden af senderboksens mærkat. I bunden af senderen. Hvis du har problemer med at finde dit sender-id, kan du kontakte den lokale distributør. TIP: Du kan kun indtaste dit sender-id, når du ikke er i en sensorsession. Under en sensorsession vil sender-id ikke komme frem som en mulighed på indstillingsmenuen. Indtast sender-id et ved at følge trinene nedenfor. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Sender-id og på knappen SELECT (vælg). 2. Start med det første tal eller bogstav (indtast ikke SN ): a. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vise det korrekte tal eller bogstav. b. Tryk så på knappen RIGHT (højre) for at gå til den næste værdi, og gentag trin a. Fortsæt med at gentage trin a og b, til du har sender-id et vist. c. Efter indtastning af det femte tal eller bogstav skal der trykkes på knappen SELECT (vælg). Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 29

30 SÅDAN INDSTILLER DU MODTAGERENS TIDSFORMAT Indstil modtagerens tidsformat (24 timer eller AM/PM) ved at følge trinene nedenfor. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Tidsformat og på knappen SELECT (vælg). 2. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til og fremhæve dit ønskede tidsformat. 3. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge det fremhævede tidsformat. Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen SÅDAN VÆLGER DU MODTAGERENS SPROG Vælg modtagerens sprog ved at følge trinene nedenfor. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Sprog og på knappen SELECT (vælg). 2. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til og fremhæve dit ønskede sprog. 3. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge det fremhævede sprog. Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen. 30 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

31 2.3 SÅDAN TJEKKER DU OPLYSNINGER OM DIT DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEM Du kan når som helst tjekke din modtager for oplysninger om dit kontinuerlige glukoseovervågningssystem. 1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til Enhedsoplysninger og på knappen SELECT (vælg). 2. Oplysninger om din sensorsession og dit system kommer frem. Rul ned for at se alle enhedsoplysninger: Indførelsestidspunkt Sidste kalibrering Senderens batteri Sender-id Serienummer Delnummer Delrevision Softwarenummer Softwarerevision 3. Tryk på knappen LEFT (venstre) for at vende tilbage til Indstillingsmenuen. 2.4 SENDER- OG MODTAGERKOMMUNIKATION Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren skal fjernes forud for magnetisk resonans billeddannelse (MR), CT-scanning eller behandling med diatermi. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke blevet testet under MR-, CT-scanninger eller ved behandling med diatermi, og det vides ikke, om der er sikkerheds- eller ydelsesproblemer. Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet 31

32 2 Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden hindring. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv. TIP: Senderen og modtageren kan miste kommunikation på følgende tidspunkter: - Når de er i nærheden af metalliske genstande. - Når du bruger et elektrisk tæppe. Når du er midt i en sensorsession, kan du tjekke, at modtageren og senderen kommunikerer med hinanden. Vis skærmbilledet med tendensgrafen ved at trykke på knappen SELECT (vælg), LEFT (venstre) eller RIGHT (højre) for at se trendgrafen. Dette antennesymbol viser, at senderen og modtageren kommunikerer med hinanden. Dette Uden for intervallet-symbol viser, at senderen og modtageren ikke kommunikerer med hinanden. 32 Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING VIGTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcoms websted: www.dexcom.com Dit sender-id: Dit modtager-id: Dit

Læs mere

SYSTEM TIL KONTINUERLIG BLODSUKKERMÅLING. Vejledning til hurtig start

SYSTEM TIL KONTINUERLIG BLODSUKKERMÅLING. Vejledning til hurtig start SYSTEM TIL KONTINUERLIG BLODSUKKERMÅLING Vejledning til hurtig start Vejledning til hurtig start Tillykke med, at du har gjort Dexcom G5 Mobile Continuous Glucose Monitoring (CGM) System til en del af

Læs mere

Share/Follow. Brugervejledning. En funktion til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet

Share/Follow. Brugervejledning. En funktion til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet Share/Follow Brugervejledning En funktion til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER Gennemlæs din brugervejledning, inden du tager dit system til kontinuerlig glukosemåling i brug. Kontraindikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sådan kommer du hurtigt i gang

Sådan kommer du hurtigt i gang 200 Lawrence Drive West Chester, PA 19380 USA Insulinpumpe og CGM-system Kontakt den lokale Animasforhandler angående kundeservice uden for USA. 0086 LifeScan Europe Division of Cilag GmbH International

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere