Installations- og bruger vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og bruger vejledning"

Transkript

1 Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling til naboalarmkreds...side 4 Brugervejledning til dagligt brug...side 6 Fejlfinding...side 7 Tasternes funktioner Bogstaver og tal: Hver tast har både små og store bogstaver og tal. Eks.: tast nr.5 har følgende bogstaver og tal: j, k,l,j,k,l,5 Skal du bruge et stort j tryk 4 gange på tast nr.5 Skal du bruge et 5 tal - tryk 7 gange på tast nr. 5 osv. Når du skal taste tlf. ind, er det kun muligt at taste tal. Piletasterne: Piletasterne til højre (op og ned) bruges til at køre op og ned inde i menuen. Piletast nederst i venstre hjørne bruges til at slette bogstav eller tal inde i menuen. Mellemrum: 0 ( I_I ) bruges til at lave mellemrum. Lås - lås/hus: Halvt hus med lukket lås nederst i venstre hjørne bruges til at tilkoble skalzonen. Fuldt hus med lukket lås øverst i højre hjørne bruges til at tilkoble alle sensorer (fuldt hus). Åben lås nederst i højre hjørne bruges til at frakoble både skalzonen og fuldt hus. Tilbage: Bruges til at komme tilbage til det forrige punkt. Eks.: når du har været inde i opsætningsmenuen og indtaste alle data skal du trykke een gang på tilbage og du kommer nu tilbage til de 3 hovedmenu-punkter. Hvis du trykker 2 gange, kommer du helt ud af menuen. OK/menu: Komme ind i menuen Accepterer de forskellige menupunkter Accepterer indtastede data Ved modtagelse af en alarm fra et andet hus trykkes en gang på OK. Lyden stopper nu og data fremstår nu i displayet. Du skal trykke endnu en gang og displayet bliver resat. Om menuen Menuen består af 3 hovedmenuer med tilhørende underpunkter: OPSÆTNINGSMENU Indtast brugerdata Indtast SMS numre Indstil lydstyrke Skift PIN kode Skift batteri

2 NETVÆRKSMENU (KUN FOR ADMINISTRATOR) Opret nyt net Fjern enhed NETVÆRKSMENU (FOR ALM. BOKS) Forbind til net Forlad netværk Test netværk SENSORMENU Tilslut sensor Fjern sensor Indstil skalzone Test sensor VIGTIGT FØR DU STARTER Vælg placering til centralen. Placeringen skal være et sted hvor lyden er optimal og alle sensorer kan række. Som udgangspunkt ved hoveddøren, som benyttes dagligt. Placeringen må ikke være længere væk fra strømforsyning end at ledningen kan nå (max. 110 cm). Centralen SKAL monteres på væggen. Centralen skal placeres min. 1.5 m over jordhøjde. Centralen må ikke placeres tæt ved oliefyr, køleskabe, frysere eller andre jern/stål genstande. 1. Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet 1. Tjek af alle dele er i pakken 2. Parring af bevægelsessensor (PIR) til central 3. Parring af Dør-/Vindue kontakt(-er) til central 4. Parring af fjernbetjening til central 5. Parring af nødknap til central 6. Fysisk opsætning af dør-/vindue kontakt(-er) 7. Fysisk opsætning af central på væg 8. Fysisk opsætning af bevægelsessensor (PIR) 1.1. Tjek, at alle dele er i pakken 1 Læg alle delene ud på et bord og tjek om indholdet stemmer overens med det bestilte 2 Tjek om der er boks, manual, panik, fjernbetjening, 6 x AA batterier, 2 x AAA batterier, adapter (ledning), 2 alarmskilte 3 Tjek at der er enten PIR eller kontakt (efter dit valg af grundpakke) 4 Tjek at evt. Andre tilkøbsproduker er i pakken 1.2. Parring af bevægelsessensor (PIR) til central 1 Indsæt 2 x AA alkaline batterier i PIR en. Hold PIR ens testknap på bagsiden inde. Den grønne lysdiode foran vil lyse en gang. Hold fortsæt knappen inde i 4 sek. Og slip. 2 Når du slipper knappen skal den grønne lysdiode blinke 2 gange og PIR en er nu

3 1 Indsæt 2 x AA alkaline batterier i PIR en. Hold PIR ens testknap på bagsiden inde. Den grønne lysdiode foran vil lyse en gang. Hold fortsæt knappen inde i 4 sek. Og slip. klar til at blive parret med boksen. 3 Gå ind i sensormenu og tryk OK til tilslut sensor. Tryk en gang på testknap vent 3 sek. Og tryk igen. 4 Når der står sensor fundet i displayet fremgår en 4 cifret kode. Skriv koden på en af de selvklæbende labels og klæb den bag på PIR enheden. Tryk derefter OK 5 Vælg derefter sensortype ved at bruge piletasterne op/ned indtil du ser typen nævnt på displayet. Tryk OK NAVN: PIR 6 Der står nu lykkedes. Tryk OK igen og parringen er fuldført Parring af Dør-/Vindue kontakt(-er) til central 1 Vrid hele fronten af ved at dreje en skruetrækker/lille mønt i indhakket øverst på siden af magneten. 2 Indsæt 2 x AAA alkaline batterier. 3 Gå ind i sensormenu og tryk OK til tilslut sensor 4 Hold kontaktens lille hvide knap inde i ca. 5 sek. Slip den og tryk på den igen. 5 Når der står sensor fundet i displayet og der fremgår en 4 cifret kode, tryk da OK. 6 Vælg sensor type. Navn: Magnet 1.4. Parring af fjernbetjening til central 1 Gå ind i sensormenu og tryk OK til tilslut sensor. 2 Tryk på en hvilken som helst af fjernbetjeningens hvide knapper med motiver på. Vent 3 sek. Og tryk igen. 3 Når der står sensor fundet i displayet og der fremgår en 4 cifret kode, tryk da OK. 4 Vælg sensor type. Navn : Remote 5 Der står nu lykkedes. Tryk OK og parringen er fuldført Parring af nødknap til central 1 Gå ind i sensormenu og tryk OK til tilslut sensor. 2 Tryk på den store grå knap på nødknappen og slip igen. Vent 3 sek. Og tryk igen. 3 Når der står sensor fundet i displayet og der fremgår en 4 cifret kode, tryk da OK. 4 Vælg sensortype. Navn: Panik 5 Der står nu lykkedes. Tryk OK og parringen er fuldført Fysisk opsætning af dør-/vindue kontakt(-er) 1 Så vidt muligt, så placer kontakten oppe i hjørnet af vinduet/døren. 2 VIGTIGT: Afstanden mellem magnet og kontakt må max. være 5 mm.

4 3 Vrid hele fronten af ved at dreje en skruetrækker/lille mønt i indhakket øverst på siden. 4 I mur/beton: Afmærk med en tynd blyant gennem hullerne hvor der skal bores. Isæt derefter ravpluks og skru forsigtigt kontakten op. 5 I træ: Afmærk med en tynd blyant gennem hullerne hvor der skal bores. Forbor med et 2 mm bor. Placer magnet ud fra hullerne og skru forsigtigt kontakten op. 6 Sæt den lille kontakt (5) på MIN, hvis kontakten moteres på et vindue og på MAX, hvis den monteres på en dør Fysisk opsætning af central på væg (e.lign.) 1 Placering af centralen skal være på en væg. Placeringen skal ikke være længere væk fra en stikkontakt med 230V end ledningen kan nå den. 2 Hold centralen i vatter mod væggen, og afmærk med en blyant gennem hullerne. 3 Benyt 6 mm bor og isæt ravpluks 4 Skru derefter centralen op, indsæt strømforsyningen og tænd for strømmen. HUSK: Centralen skal tændes op med 230V før at batterier isættes. 5 Indsæt 4 x AA alkaline batterier. og sæt rammen på. Den skal klikke ordentligt på i alle 4 hjørner. Start med de nederste Fysisk opsætning af PIR 1 Vælg en placering på væggen ca m oppe (ikke i hjørner) hvor der er frit udsyn til alle sider. 2 PIR-enhederne placeres, så de bliver mindst muligt udsat for temperaturændringer fra f.eks.: solstråler, ventilationsanlæg, radiatorer og andre varmeapparater. 3 2 huller bores i vatter med et mellemrum på 4 cm. Benyt 4 mm bor og isæt ravpluks. Skru skruerne i så de stikker ca 5mm ud fra væggen. 4 Tag den løse holder af som sidder på bagsiden af PIR en og placer den på skruerne. Sæt PIR en op i holderen. 5 Fastgør PIR en til holderen med skruen i bunden af holderen. 2. Tilkobling til naboalarmkreds 1 Indtast bruger data 2 Søgning efter netværk/kredse og anmodning om optagelse i lokal området 3 Test af forbindelse til kreds 4 Definer og opsæt skal-zone 5 Indtastning af SMS telefon numre 2.1. Indtast bruger-data i boks-enheden 1 Tryk på menu. Gå til 1. opsætningsmenu og tryk OK. Derefter, tryk OK til indtast brugerdata.

5 2 Indtast navn og tryk OK. 3 Indtast adresse og tryk OK. 4 Indtast tlf.nr. Og tryk OK. (man kan kun indtaste et tlf.nr.) 5 Brugerdata er nu indtastet og registreret i boksen. 6 Efter indtastning af tlf.nr. kommer man automatisk tilbage til opsætningsmenuen Søgning efter netværk/kredse og anmodning om optagelse i lokal området 1 Gå ind i netværksmenuen og tryk OK til forbind til net. KUN FOR ADMIN BOKS: Gå ind i netværksmenuen og tryk OK til opret nyt net. 2 Boksen står nu og søger efter tilgængelige netværk i området. Når der fremstår en linje øverst i displayet eks. : N:145 ID:003 K:7 S: 6 Er der oprettet et nyt net. 3 Når søgningen er slut fremstår alle fundne netværk i displayet. 4 Tryk OK ud fra det netværk du vil forbindes til. Søgningen tager 1-2 min. 5 Når administratoren fysisk har bekræftet vil der fremstå en ny linje øverst i displayet. Eks. : N:145 ID:003 K:7 S: 6 6 Når denne linje vises i displayet, er du forbundet Test af forbindelse til kreds 1 Gå ind i netværksmenu. Tryk OK til test netværk 2 Tryk på panikknap een gang. 3 Når der står lykkedes i displayet og en kort hyletone lyder er der forbindelse til de øvrige centraler i netværket. 4 Tryk OK for at komme ud igen. 5 Tryk 2 gange tilbage for at komme helt ud af menuen Definer og opsæt skal-zone 1 Husk at det kun er PIR og dør/vindue magnet man kan tilslutte en skalzone. 2 Gå ind i sensor-menu og tryk OK til indstil skalzone. 3 Teksten i displayet kan nu f.eks. se således ud: 1: V PIR e930 (X) 2: magnet f422 (X) 3: panik 4 Brug piltasterne i højre side til at scrolle op/ned. 5 Tryk OK ud fra de sensorer du ønsker skal være skalzonen. Tryk kun OK een gang. 6 Når (X) ændres til (V) er sensoren en del af skalzonen. Tryk IKKE OK igen, men tryk tilbage når alle er indstillet Indtastning af SMS telefon numre (KUN FOR SMS ABBONEMENTER)

6 1 Gå ind i opsætningsmenuen og tryk OK til indtast SMS numre 2 Det første nr. der skal indtastes er primært nummeret. (dette nr. Modtager både alarmer og service beskeder) Det bør derfor altid være et nr. Tilhørende husstanden. 3 Når der er indtastet 8 cifre trykkes OK og den går automatisk videre til næste nr. 4 Når alle tlf.nr. Er indtastet går den automatisk tilbage til opsætningsmenuen. 5 Ønsker man et mindre antal tlf.nr. End 5, så tryk tilbage efter det sidste indtastede. Brugervejledning til dagligt brug Så vidt muligt afkobl systemet udefra med din fjernbetjening inden du åbner døren. Brug så vidt muligt fjernbetjeningen hvis denne haves frem for tastaturet. Hold altid bevægelses-sensorer og dør/vindue kontakter rene for støv og skidt Hvis hovedstrømmen har været afbrudt og centralen har kørt på backup så lang tid, at det fremstår i displayet, at der er low batteri skal batterierne skiftes. Hvis ikke kan finde rundt inde i menuen kan du altid trykke på tilbage knappen, indtil du kommer helt ud på startsiden og derefter begynde forfra. Strømforsyning til centralen: Centralen skal altid tændes op med 230V! Strømmen skal altid være slukket når adapteren sættes i stikket. Først derefter tændes på kontakten. Batteriskift / strømafbrydelse: Hvis en centralen har været udsat for en strømafbrydelse og backup batteriet er løbet helt tør for strøm skal man altid tilslutte 230V før man isætter nye batterier. Hvis der har været strømafbrydelse og centralen blinker gult i fejl og teksten i displayet skriver lavt batteri, skal batterierne skiftes. Batterier i bevægelsessensorer og dør/vindue-kontakt skal skiftes en gang om året. Backup batterier i centralen indikerer selv når de skal skiftes ved at den gule fejl lampe blinker og der står low batteri i displayet. Har glemt PINkode: Hold 0 inde i ca 5 sek. Nu står displayet og blinker PIN nulstilles i en time. Efter en time kan man igen gå ind i menuen med koden 1234 og herefter igen ændre den til sin egen kode. Tilslut alarmen: For at kunne tilslutte alarmen skal alarmens status være slukket (den må ikke være være inde i menuen) Man kan ikke komme ind i menuen, hvis alarmen er tilsluttet. Baggrundslys: Baggrundslyset tændes når der trykkes på en hvilken som helst knap på tastaturet. Efter 70 sekunder slukkes det automatisk. Alarm-annullering: Når en alarm modtages skal man trykke på OK knappen. Ved første tryk stopper hyletonen og tekst står fortsat i displayet indtil der trykkes igen. Hvis ikke der trykkes på OK knappen stopper hyletonen automatisk efter 3 minutter, men teksten som viser hvor alarmen er aktiveret står fortsat i displayet indtil der trykkes OK to gange. Hyletone tid: Hvis ikke en alarm bliver resat ved et tryk på OK vil den automatisk stoppe efter 3 minutter.

7 Sabotage: Hvis en central bliver jammet eller på anden måde bliver sat ud af drift, vil alle andre enheder i netværket indikerer dette ved en lav hyletone, og det vil fremgå på displayet hvilken enhed, der er tale om. Skift af batterier i sensorer: Vigtigt! Når batterierne skal skiftes, må der MAX. gå 30 sekunder fra man tager de gamle ud, til man isætter de nye. Hvis der går mere end 30 sekunder, vil sensoren generere en ny kode, og centralen vil derfor ikke registrere den. Fejlfinding Hvis systemet umotiveret sætter alarmer i gang, er der flere tiltag, du kan gøre for at finde fejlen. Tjek følgende: 1 Når en alarm aktiveres kan man på displayet læse hvilken sensor, der har aktiveret den. Der fremstår en kode og med denne kan man ud fra sin sensorkode-liste se hvilken sensor det er og hvor den er placeret. 2 At der max er 5mm mellem magnet og kontakt på dør/vindue kontakten. Pilene skal sidde lige ud fra hinanden og kabinet og magnet må ikke være forskudt. (f.eks hvis døren gaber ud fra karmen) 3 At der ikke er edderkopper eller andre insekter foran PIR erne. 4 At signalstyrken i netværket er OK? Man kan aflæse signalstyrken på øverste linie helt ude til højre i displayet (S:?). Signalstyrken står konstant og ændre sig, men den må ikke stå konstant på 0. Hvis ikke PIR en registrerer bevægelser tilstrækkeligt. 1 At den ikke sidder for højt oppe. 2 At den ikke hælder op eller ned 3 At der ikke er støv/snavs på ruden 4 Hvis den sidder i vatter, så prøv at løsne skruerne lidt så den hælder lidt nedad. Hvis pludselig sensorer (incl. Fjernbetjening) ikke virker tilstrækkeligt. Gør følgende: 1 Skift batteri Hvis boksen ikke vil tænde efter den har mistet al strøm (incl. Batteribackup) Gør følgende 1 Isæt adapter i stikket og derefter tænd for strømmen (230V) 2 Isæt nye batterier

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere