System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler."

Transkript

1 System til måling af blodsukker 12:24 l mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

2 TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker (apparat, teststrimler og kontrolopløsning) er beregnet til egenmåling for personer med diabetes og af sundhedsfagligt personale til overvågning af glukosekoncentrationer i venøst fuldblod og frisk kapillært fuldblod med prøvetagning på fingerspidsen eller håndfladen. Det er beregnet til kvantitativ måling af glukose i fuldblod fra 1,1 mmol/l til 33,3 mmol/l Contour Next USB system til måling af blodsukker kan bruges som en hjælp til at overvåge effektiviteten af din diabetesbehandling. Contour Next USB-system til måling af blodsukker er ikke beregnet til diagnosticering af eller screening for diabetes mellitus og er ikke beregnet til brug på nyfødte. SIKKERHEDSRELEVANTE OPLYSNINGER VIGTIGT Alvorlig sygdom Blodsukkermåling på kapillært blod (fingerprik eller alternativt sted) er muligvis ikke klinisk egnet ved reduceret perifer blodgennemstrømning. Chok, alvorlig hypotension, hypersmolær hyperglykæmi, diabetisk ketoacidose og alvorlig dehydrering er eksempler på kliniske tilstande, der kan påvirke målingen af glukose i perifert blod. 1-3 Tal med din diabetesbehandler Inden du indstiller målområder eller Høj eller Lav alarm på dit apparat. Inden du ændrer din medicin baseret på måleresultater med dette apparat. Hvis din blodsukkermåling er under 2,8 mmol/l, skal du straks følge anvisninger fra din diabetesbehandler. Hvis din blodsukkermåling er over 13,9 mmol/l, skal du vaske og tørre dine hænder godt og derefter gentage testen med en ny teststrimmel. Hvis du får et tilsvarende resultat, skal du ringe til din diabetesbehandler snarest muligt. Om hvorvidt måling på et alternativt sted (Alternative Site Testing, AST) er egenet for dig. Potentiel biologisk risiko Vask altid hænderne godt med sæbe og vand før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne. Fingerprikkeren og lancetterne er kun til brug til en enkelt patient. Du må ikke dele dem med andre, inklusive andre familiemedlemmer! Må ikke anvendes til flere patienter! 4.5 Alle dele i denne pakke betragtes som potentielle smittefarlige og kan muligvis overføre infektionssygdomme selv efter rengøring og desinfektion. Microlet 2 fingerprikkeren må ikke anvendes til blodprøver, der udtages med hjælp fra sundhedsfagligt personale. Brug en ny Microlet -lancet, hver gang du foretager en måling, da den ikke længere er steril efter brug. Bortskaf altid teststrimler og lancetter som risiko affald. Alle produkter, som kommer i berøring med humant blod, skal håndteres, som om de er i stand til at overføre infektionssygdomme. Opbevares utilgængeligt for børn. Pakken indeholder små dele, som kan forårsage kvælning ved slugning. i ii

3 iii FORHOLDSREGLER Læs Contour Next USB-brugervejledningen, indlægssedlen til Microlet 2-fingerprikkeren og alle andre vejledninger, der følger med pakken, inden du foretager en måling. Følg nøje alle anvisninger vedrørende brug og vedligeholdelse for at forebygge unøjagtige resultater. Kontrollér produktet for manglende, beskadigede eller ødelagte dele. Hvis beholderen inden i en ny æske med teststrimler er åben, må strimlerne ikke bruges. Kontakt Bayer Diabetes Care kundeservice på alle hverdage mellem 8:00 og 16:00 på tlf.: for hjælp. Bayers Contour Next USB-apparat virker kun med Contour Next teststrimler og Contour Next kontrolopløsning. Contour Next teststrimlerne skal altid opbevares i den originale beholder. Luk altid låget på beholderen godt umiddelbart efter, du har taget en teststrimmel ud. Beholderen er udviklet til at holde teststrimlerne tørre. Udsæt ikke apparatet og teststrimlerne for overdreven fugtighed, varme, kulde, støv eller snavs. Udsættelse for fugtighed fra omgivelserne, hvis du lader beholderen stå åben, eller hvis du ikke opbevarer strimlerne i den originale beholder, kan beskadige teststrimlerne. Dette kan medføre unøjagtige resultater. Anvend ikke teststrimler, der ser ud til at være beskadigede eller brugte. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimler og kontrolopløsning. Brug ikke teststrimlerne eller kontrolopløsningen, hvis udløbsdatoen, som er trykt på beholderens etiket eller æske, er overskredet. Det kan medføre unøjagtige resultater. Kontrolopløsningen må ikke bruges, hvis det er mere end seks måneder siden, du åbnede flasken første gang. Det kan være nyttigt at skrive datoen for bortskaffelse efter seks måneder på kontrolopløsningens etiket. Hvis testresultaterne for kontrolopløsningen falder uden for værdiområdet, skal du ringe til Bayer Diabetes Care kundeservice på tlf.: Brug ikke apparatet til blodsukkermåling, før problemet er blevet afhjulpet. Apparatet er beregnet til at give nøjagtige resultater ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Hvis temperaturen er uden for dette interval, må du ikke anvende apparatet til målinger. Hvis apparatet flyttes fra et sted til et andet, skal du vente cirka 20 minutter for at give det tid til at tilpasse sig temperaturen på det nye sted, inden du foretager en blodsukkermåling. Produkterne er beregnet til at give nøjagtige resultater ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Foretag ikke blodsukkermålinger, når Contour Next USBapparatet er forbundet med en computer. Brug udelukkende udstyr, der er godkendt af producenten eller en certificeret organisation, såsom UL eller TUV. Det er tilrådeligt at undgå brug af elektronisk udstyr i meget tørre omgivelser, særligt ved tilstedeværelsen af syntetiske materialer. Bayers Contour Next USB-apparat er forudindstillet og låst til at vise resultaterne i mmol/l (millimol glukose per liter blod). Resultater i mmol/l har altid en decimal. Resultater i mg/dl har aldrig decimaler (kun hele tal) Eksempel: eller Kontrollér displayet for at sikre, at resultaterne vises korrekt. Hvis ikke, skal du kontakte Bayer Diabetes Care kundeservice på alle hverdage mellem 08:00 og 16:00 på tlf.: Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker har et måleområde fra 1,1 mmol/l til 33,3 mmol/l. Ved resultater over 33,3 mmol/l eller under 1,1 mmol/l: оо оо Hvis din blodsukkermåling er under 1,1 mmol/l, vises skærmen "Følg straks anvisninger fra lægen," og apparatet bipper to gange. Kontakt din diabetesbehandler. Hvis din blodsukkermåling er over 33,3 mmol/l, instruerer den næste skærm dig i at foretage en ny måling. Apparatet bipper to gange. Hvis resultaterne stadig er over 33,3 mmol/l vises "Følg straks anvisninger fra diabetesbehandler." Vær opmærksom på, at USB-porte i nogle computere og selvforsynende USB-hub kan blive meget varmere end lokalet. Et USB-forlængerkabel medfølger for at gøre det nemmere for dig. Brug USB-kablet, hvis du ønsker at foretage en måling, umiddelbart efter du frakobler fra computeren. iv

4 Genopladeligt batteri Bayers Contour Next USB-apparat har et genopladeligt batteri. Du skal oplade batteriet, inden du kan bruge apparatet, og du kan ikke foretage en blodsukkermåling, mens batteriet oplader. Opladning Tilslut apparatet til vægopladeren eller computeren. Sørg for, at computeren er tændt og ikke er i slumre-, dvale- eller energibesparende tilstand. TIP: Om nødvendigt kan du foretage en blodsukkermåling efter opladning i et minut. Apparatet er helt opladet, når teststrimmelportens lys holder op med at blinke og slukkes. Frakobl dit Contour Next USBapparat for at foretage en måling. Et USB-forlængerkabel medfølger for at gøre det lettere for dig. Indholdsfortegnelse Dit apparat og fingerprikker...2 Oversigt over apparatet...4 Første indstilling...6 Indeks...80 Klargøring til måling...11 Klargøring af fingerprikkeren...14 Sådan får du bloddråben frem: Måling i fingerspidsen...16 Måling et alternativt sted - Håndflade...20 Måleresultater...26 Måling med kontrolopløsning...28 Indstilling af en påmindelse efter måling...30 Dagbog Tilføjelse af information om kulhydrater og insulin samt notater...34 Tilføjelse af notater...39 Indfør information om kulhydrater...40 Indfør insulin...40 Tendenser (Gennemsnit og Resumér)...42 KOM GODT I GANG MÅLING PÅMINDELSER & MARKERINGER v Vær opmærksom på, at USB-porte i nogle computere og selvforsynende USB-hub kan blive meget varmere end lokalet. Brug USBkablet, hvis du ønsker at foretage en måling, umiddelbart efter du frakobler fra computeren. Indstilling...45 Indstilling af dato og klokkeslæt...49 Glucofacts Deluxe Diabetes Management Software...59 Fejlmeddelelser...62 Batteristatus...63 Anvendte symboler...73 Systemspecifikationer...74 Vedligeholdelse af apparatet...76 Garanti...78 FUNKTIONER I HOVEDMENU TEKNISKE DATA & VEDLIGEHOLDELSE

5 KOM GODT I GANG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker USB-beskyttelseshætte Din Microlet 2-fingerprikker Ladehåndtag Fordybning til at holde enheden KOM GODT I GANG Udløserknap Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker Øverste menuknap Se side 4 Valg-/bladreknapper Se side 5 Skærm 12:24 l L 5.2 mmol Før måltid Påmind Valg Din Contour Next-teststrimmel Grå firkantede ende Indsæt denne ende i teststrimmelporten med den grå ende opad. Prøvetagningsspids Blodet opsuges her. Teststrimmelport Se side 4 for at tænde for lyset i teststrimmelporten. VIGTIGT: Bayers Contour Next USB-apparatet virker KUN med Contour Next teststrimler og Contour Next kontrolopløsning! Lancetholder Lancet Rund beskyttelseshætte Endehættens drejeknap Justerbar endehætte (fingertip) Ved måling et alternativt sted, brug den gennemsigtige endehætte. (håndflade) Din Microlet 2-fingerprikker 2 3

6 KOM GODT I GANG Oversigt over apparatet Sådan tændes eller slukkes apparatet Tryk og hold den øverste menuknap nede for at tænde og slukke apparatet. Indsæt en teststrimmel for at tænde for apparatet og fjern teststrimlen for at slukke for apparatet. Sådan bruges valg/bladre knapperne -knappen -knappen -knappen KOM GODT I GANG Oversigt over apparatet Sådan bruges den øverste menuknap menu Den øverste menuknap har 3 funktioner: Tænd og sluk apparatet ved at trykke på og holde den øverste menuknap nede, indtil apparatet slukker/tænder Fra de fleste skærme tryk en gang på den øverste menuknap for at gå et skærmbillede tilbage. Når apparatet er slukket, vil 2 hurtige tryk på menuknappen tænde eller slukke for lyset i teststrimmelporten. De tre knapper ved siden af skærmen lader dig vælge ved at trykke på knappen ved siden af dit valg. Du kan bladre op eller ned for flere muligheder, når eller -pilene vises på apparatets skærm. Når den ønskede mulighed er fremhævet, kan den vælges ved at trykke på -knappen. TIP: Tryk og hold eller -knapperne for hurtigere at bladre gennem listen. Sådan bruges hovedmenuen MENU Dagbog Tendens Indstillinger Sådan bruges valg/bladre knapperne Hovedmenuen har 3 muligheder: Dagbog, Tendenser og Indstilling. Vælg en ved at trykke på knappen ved siden af dit valg. Se side 45 for flere detaljer om "Indstilling". 4 5

7 KOM GODT I GANG Første indstilling Første indstilling LANGUAGE English Deutsch Français Italiano Oplad apparatet inden brug. Se side 64. TIP: Dit apparat leveres med Glucofacts Deluxe Diabetes managment software installeret. Se side 59 for mere information om Glucofacts Deluxe. 1. Tryk og hold menuknappen nede indtil apparatet tændes. Efter velkomstskærmen vil du se skærmen Vælg sprog. DATO OG TID 20/10/11 17:57 DATO VÆLG TID VÆLG Godkend Ændre Måned/Dag/År Dag.Måned.År 12 timer 24 timer 3. Dato og tid vises, og du kan vælge Godkend eller Ændre. Når du godkender datoen og tidspunktet, som de vises, accepterer du også datoformatet og tidsformatet. Efter du trykker på Godkend, vil du se indstillingerne for høj og lav alarm. 1. Hvis du ønsker at ændre dato, klokkeslæt, datoformat eller tidsformat, skal du vælge Ændre. 2. Du skal bruge eller -knapperne for at foretage ændringerne. Når den ønskede valgmulighed er fremhævet, skal du trykke på -knappen. 3. Fortsæt processen, indtil datoen er indstillet på den ønskede måde. Vælg Godkend eller 24-timers-tidsformat vises på skærmen. Fremhæv dit valg og tryk på. KOM GODT I GANG Første indstilling 2. Tryk på eller -knappen for at vælge det ønskede sprog. Tryk på -knappen for at bladre ned og se flere sprogvalgmuligheder. Når dit sprog er fremhævet, tryk på -knappen. En skærm bekræfter dit sprog. 5. Følg de samme trin for at vælge den ønskede tid. TID ÆNDRE MINUTTER 6: 45 En skærm bekræfter dit valg. Tryk på Godkend. Efter du trykker på Godkend, vil du se indstillingerne for høj og lav alarm. 6 7

8 KOM GODT I GANG Høj og lav alarm Høj og lav alarm Funktionen høj og lav alarm fortæller dig, når dine måleresultater er over eller under de indstillinger, du har valgt. Alarmer vises som store orange tal. HØJ OG LAV ALARM Høj: 13.9 mmol/l Lav: 3.9 mmol/l Godkend Ændre VIGTIGT Aftal dine indstillinger af høj og lav alarm med din diabetesbehandler. Dit apparat leveres forudindstillet med en høj alarm ved niveauet 13,9 mmol/l og en lav larm ved niveauet 3,9 mmol/l. Du kan Godkende eller Ændre disse niveauer. 1. Vælg Godkend for at beholde de forudindstillede alarmniveauer og gå videre til Målområder. Hvis du ønsker at ændre disse alarmniveauer, skal du vælge Ændre. 2. Når du har valgt Ændre, skal du trykke på eller -knappen for at vælge niveauet for høj alarm. Dette kan indstilles mellem 7,0-20,0 mmol/l. Tryk på. HØJ OG LAV ALARM Høj: mmol/l Lav: 3.9 mmol/l 3. Tryk på eller -knappen for at vælge niveauet for lav alarm. Det kan indstilles til mellem 3,0-6,7 mmol/l. Tryk på. HØJ OG LAV ALARM Høj: 13.8 mmol/l Lav: 3.9 mmol/l TIP: Tryk på og hold eller -knapperne nede for at bladre hurtigere gennem tallene. KOM GODT I GANG Høj og lav alarm TIP: Dine målområder skal ligge inden for dine niveauer for høj og lav alarm. Du kan nu indstille dine målområder. 4. Den næste skærm bekræfter valgene. Tryk på Godkend for at bekræfte dine alarmindstillinger. Alarm er sat. Høj: 13.8 mmol/l Lav: 3.7 mmol/l Godkend Ændre 8 9

9 KOM GODT I GANG Målområder Den næste skærm viser de forudindstillede målområder for Fastende, Før måltid og Efter måltid blodsukker. VIGTIGT Aftal dine målværdier med din diabetesbehandler. Klargøring til måling Læs Contour Next USB-brugervejledningen, indlægssedlen til Microlet 2-fingerprikkeren og alle andre vejledninger, der følger med apparatet, inden du foretager en måling. Følg nøje alle vejledninger vedrørende brug og vedligeholdelse for at undgå unøjagtige resultater. Målområder Du kan godkende eller ændre disse intervaller. Hvert Målområde vil give mulighed for Godkend eller Ændre. 1. Ændre Målområder ved at trykke på eller -knapperne, indtil det ønskede Målområde nås og tryk derefter på. Den forudindstillede værdi for blodsukker for Fastende og Før måltid er 3,9-7,2 mmol/l og for Efter måltid er den 3,9-10,0 mmol/l. Kontrollér produktet for manglende, beskadigede eller ødelagte dele. Hvis beholderen inden i en ny æske med teststrimler er åben, må strimlerne ikke bruges. Kontakt Bayer Diabetes Care kundeservice på tlf.: for hjælp. VIGTIGT: Dit Contour Next USB-apparat virker kun med Contour Next-teststrimler og Contour Nextkontrolløsninger. MÅLING MÅL Før måltid: Mål er indstillet Godkend Ændre Godkend Ændre Personlig indstilling er fuldført- Inds t strimmel for at teste. En skærm bekræfter dit valg for hvert Målområde. Personlig indstilling er fuldført. Du kan nu måle dit blodsukker. Du kan også ændre indstillingerne ved at gå til hovedmenuen og vælge Indstilling. Se side 45. Hav alle de nødvendige materialer parat, når du påbegynder målingen. Det omfatter Contour Next USB -apparatet, Contour Next-teststrimler, Microlet2- fingerprikker og Microlet lancetter. Du vil muligvis også have brug for Contour Next kontrolopløsning til at foretage en kvalitetskontrol. VIGTIGT Vask altid hænderne godt med sæbe og vand før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller brugte teststrimler. 1. Tag en Contour Next-teststrimmel ud af beholderen. Luk altid låget godt umiddelbart efter, du har taget en teststrimmel ud. Klargøring til måling 10 11

10 MÅLING Klargøring til måling 2. Hold teststrimlen med den grå ende mod apparatet. 3. Indsæt den grå firkantede ende helt ind i teststrimmelporten, indtil apparatet bipper. TILFØR BLOD Du vil se Tilfør Blod på skærmen. Apparatet er nu klar til at foretage en måling. TIP: Hvis du ikke tilfører teststrimlen blod indenfor 1 minut bliver skærmen mat og apparatet bipper. Tryk på en hvilken som helst knap og skærmen Tilfør Blod bliver klar igen. Efter i alt 3 minutter uden aktivitet slukkes apparatet. AutoLog Dit apparat er udstyret med en AutoLog-funktion, som lader dig markere måleresultatet som Fastende, Før måltid, Efter måltid og Ingen mærkning. Fastende markøren Fastende kan anvendes, når der måles blodsukkerniveauer efter ikke at have indtaget mad og drikke i mindst 8 timer. Før måltid markøren Før måltid kan anvendes, når der måles blodsukkerniveauer inden for 1 time inden et måltid. Efter måltid markøren Efter måltid kan anvendes, når der måles blodsukkerniveauer inden for 2 timer efter et måltid. Ingen m rkning Du kan vælge Ingen m rkning, hvis du foretager målinger på andre tidspunkter end før eller efter et måltid eller fastende. Apparatet leveres med AutoLog slået til. Vi anbefaler, at du lader denne funktion være slået til for bedst at udnytte dit apparat. AUTOLOG Fastende Før måltid Efter måltid Ingen M rkning MÅLING AutoLog 12 13

11 MÅLING Klargøring af fingerprikkeren Klargøring af fingerprikkeren Læs indlægssedlen vedr. Microlet 2 fingerprikkeren for udførlig vejledning. For vejledning i prøvetagning på alternative steder, se side 20. VIGTIGT: Potentiel biologisk risiko Microlet2 fingerprikkeren er kun til brug på én patient. Microlet2 fingerprikkeren må ikke anvendes til blodprøver, der udtages med hjælp fra sundhedsfagligt personale, og må aldrig deles med andre, selv et familiemedlem pga. risikoen for infektion. Brug en ny Microlet-lancet, hver gang du foretager en måling, da den ikke længere er steril efter brug. 1. Tag endehætten af Microlet2- fingerprikkeren med tommelfingeren på håndtaget, som vist. Klik endehætten af fra øverst til nederst. 2. Løsn den runde beskyttelseshætte på en lancet ved at dreje den ¼ omgang, men tag den ikke af. 3. Sæt lancetten helt ind i fingerprikkeren, indtil den ikke kan komme længere. Derved "lades" fingerprikkeren. Du kan også trække i ladehåndtaget og frigøre det. 4. Skru den runde beskyttelseshætte af lancetten. Gem den til bortskaffelse af den brugte lancet. 5. Sæt den grå endehætte på igen. 6. Drej på endehættens indstillingsknap for at justere indstiksdybden. Det tryk, der anvendes på indstiksstedet, påvirker indstiksdybden. MÅLING Klargøring af fingerprikkeren 14 15

12 Sådan får du en bloddråbe frem: måling fra fingerspidsen MÅLING Sådan fremkommer en bloddråbe fra fingerspids til måling 1. Tryk endehætten fast mod indstiksstedet, og tryk på den blå udløserknap. 2. Gnid din hånd og finger hen imod indstiksstedet for at danne en bloddråbe. Tryk ikke i nærheden af indstiksstedet. 3. Foretag målingen umiddelbart efter du har formet en lille, rund dråbe blod. FOR LIDT BLOD TILFØR MERE BLOD NU 4. Berør straks bloddråben med spidsen af teststrimlen. Blodet suges ind i teststrimlen gennem spidsen. Lad spidsen af teststrimlen berøre bloddråben, indtil apparatet bipper. Tryk ikke spidsen mod huden, og anbring ikke blodet øverst på teststrimlen, da det kan medføre unøjagtige resultater eller fejl. Hvis den første bloddråbe ikke er stor nok, vil apparatet bippe to gange og vise "FOR LIDT BLOD" og " TILFØR MERE BLOD NU" Du har cirka 30 sekunder til at få mere blod på den samme teststrimmel. Følg anvisningerne på apparatets skærm. MÅLING Sådan fremkommer en bloddråbe fra fingerspids til måling 16 17

13 Måleresultater med AutoLog slået til Inden dine måleresultater vises, vises Autolog-skærmen. Måleresultater med AutoLog slået fra MÅLING Måleresultater med AutoLog slået til AUTOLOG Fastende Før måltid Efter måltid Ingen m rkning :30 13,11 mmol L 8.2 Efter måltid Påmind Valg Vælg Fastende, Før måltid, Efter måltid eller Ingen m rkning ved at trykke på knappen, når valget er fremhævet. (Du kan bladre ned for at se Ingen mærkning). Dit måleresultat vises ikke, før du har foretaget et valg. Hvis dit resultat er over eller under dine indstillinger for høj alarm og lav alarm, vil du se dine resultater efter 5 sekunder uden at trykke på en knap. Hvis du foretager dit AutoLog-valg meget hurtigt, vil du måske se resten af nedtællingen. Dit måleresultat vises som et stort tal og skifter derefter til den sædvanlige tal størrelse. Du kan nu se en påmindelse om din næste måling (se side 30), indføre information om insulin eller kulhydrater (se side 34) eller tilføje et notat (se side 39). TIP: LAD teststrimlen sidde i apparatet for at tilføje et notat relateret til resultatet eller indstille en påmindelse. For information om at tilføje et notat eller indstille en påmindelse, se side TESTER. Godkendt Når AutoLog er slået fra, og blod tilføres teststrimlen, vises resultatet efter nedtællingen på 5 sekunder Du kan nu indstille en Påmindelse om din næste måling (se side 30), tilføje information om insulin, kulhydrater (se side 34) eller en Bemærkning (se side 39). 10:30 13, mmol L Påmind Valg Fjern teststrimlen fra apparatet for at slukke for det. TIP: LAD teststrimlen sidde i apparatet for at tilføje et notat relateret til resultatet eller indstille en påmindelse. For information om at tilføje en bemærkning eller indstille en påmindelse, se side MÅLING Måleresultater med AutoLog slået fra 18 19

14 MÅLING Prøvetagning på et alternativt sted - Håndflade Prøvetagning på et alternativt sted - Håndflade VIGTIGT Spørg din diabetesbehandler om prøvetagning på et alternativt sted er egnet for dig. VIGTIGT: Ved måling på et alternativt sted, brug den gennemsigtige endehætte. Contour Next USB-apparatet kan anvendes til måling fra fingerspids eller håndflade. Se Microlet 2 indlægssedlen for udførlige anvisninger i prøvetagning på et alternativt sted. VIGTIGT: Udfør ikke prøvetagning på et alternativt sted i følgende situationer: Hvis du tror, at dit blodsukker er lavt Når blodsukkeret skifter hurtigt (efter et måltid, insulindosis eller motion) Hvis du ikke kan mærke symptomerne på lavt blodsukker (manglende bevidsthed om hypoglykæmi) Hvis du får blodsukkerresultater på det alternative sted, som ikke svarer til, hvordan du har det Under sygdom eller ved stress Hvis du skal køre bil eller betjene maskiner Prøvetagning på et alternativt sted anbefales kun, når der er gået mere end 2 timer efter et måltid, diabetesmedicin eller motion. Hvis du ikke har en gennemsigtig endehætte til at foretage en prøvetagning på et alternativt sted, skal du ringe til Bayer Diabetes Care kundeservice på Sådan fremkommer en bloddråbe til prøvetagning på et alternativt sted 1. Vask hænderne og indstiksstedet med sæbe og varmt vand. Skyl og tør godt af. 2. Sæt den gennemsigtige endehætte til prøvetagning på et alternativt sted på Microlet 2 fingerprikkeren. 3. Vælg et indstikssted på den kødfulde del af håndfladen. Undgå vener, skønhedspletter, knogler og sener. 4. Tryk den gennemsigtige endehætte fast mod indstiksstedet, og tryk derefter på den blå udløserknap. MÅLING Sådan fremkommer en bloddråbe til prøvetagning på et alternativt sted 20 21

15 MÅLING 5. Bliv ved at trykke indtil en lille, rund bloddråbe formes. 8. Hold spidsen af teststrimlen på bloddråben, indtil apparatet bipper. Tryk ikke spidsen mod huden, og anbring ikke blodet øverst på teststrimlen, da det kan medføre unøjagtige resultater eller fejl. Hvis den første bloddråbe ikke er stor nok, vil apparatet bippe to gange og vise "FOR LIDT BLOD" og "TILFØR MERE BLOD NU" Du har 30 sekunder til at tilføre mere blod til den samme teststrimmel. FOR LIDT BLOD MÅLING Sådan fremkommer en bloddråbe til prøvetagning på et alternativt sted Foretag målingen umiddelbart efter du har formet en lille, rund dråbe blod. Berør straks bloddråben med spidsen af teststrimlen. Blodet suges ind i teststrimlen gennem spidsen. Foretag ikke måling på blodprøven fra håndfladen, hvis du får: Udtværet blod Størknet blod Løbende blod Klar væske blandet med blodet. 6. Løft anordningen lige op og væk fra huden uden at sprede blodet. TILFØR MERE BLOD NU Følg anvisningerne på apparatets skærm. Hvis du ikke tilfører mere blod inden for cirka 30 sekunder, skal du fjerne teststrimlen og begynde forfra med en ny strimmel. 9. Hvis AutoLog-funktionen er slået til, vises AutoLogskærmen. Dit måleresultat vises ikke, før du har foretaget et valg. Vælg Fastende, Før måltid, Efter måltid eller Ingen m rkning ved at trykke på knappen, når valget er fremhævet. Bladr ned for at se Ingen mærkning. VIGTIGT: Hvis dit resultat er under 3,9 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, ser du altid resultatet uden at trykke på en knap. (Hvis du ændrede dine indstillinger, vil dine resultater over og under det niveau være baseret på disse indstillinger). Gå til Måleresultater med AutoLog slået til, side 18, eller Måleresultater med AutoLog slået fra, side Sådan fremkommer en bloddråbe til prøvetagning på et alternativt sted

16 Sådan fjernes den brugte lancet MÅLING Sådan fjernes den brugte lancet a b VIGTIGT 1. Hold fingerprikkeren i én hånd med tommelfingeren på håndtaget, og hold endehætten med den anden hånd, som vist. Vrid forsigtigt endehætten af. 2. Anbring den runde beskyttelseshætte på en flad overflade med Bayer-logoet nedad. 3. Mens den brugte lancet stadig sidder i fingerprikkeren, skal lancetten trykkes helt ind i midten af hætten. 4. Tryk på udløserknappen (a) og træk samtidigt i ladehåndtaget (b). Lancetten falder derpå ned i den beholder, du har valgt. VIGTIGT: Potentiel biologisk risiko Fingerprikkeren og lancetterne er kun til brug af en person. Du må ikke dele dem med andre, inklusive andre familiemedlemmer! Må ikke anvendes til flere personer! 5.6 Bortskaf altid teststrimler og lancet som riskio affald. Alle produkter, som kommer i berøring med humant blod, skal håndteres, som om de er i stand til at overføre infektionssygdomme. Se indlægssedlen til Microlet2 for anvisninger i, hvordan du fjerner og bortskaffer lancetten korrekt. Rengøring af apparatet Ydersiden af apparatet kan rengøres med en fugtig (ikke våd), fnugfri serviet med et mildt rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel, såsom 1 del blegemiddel blandet med 9 dele vand. Tør af med en fnugfri serviet efter rengøringen. Du må ikke indsætte noget i eller forsøge at rengøre indersiden af USB-stikket eller teststrimmelporten. VIGTIGT: Der må ikke løbe rengøringsmiddel ind i eller rundt om knapperne, USB-hætten eller teststrimmelporten. Det kan forårsage funktionsfejl. MÅLING Sådan fjernes den brugte lancet Bortskaf den brugte lancet som risiko affald. Brugte lancetter må ikke genbruges. Brug en ny Microlet -lancet, hver gang du foretager en måling

17 Måleresultater Forventede værdier: Blodsukkerværdier varierer afhængigt af madindtag, medicindosering, helbred, stress eller aktivitetsniveau. Ikke-diabetiske blodsukkerkoncentrationer i plasma bliver normalt inden for et relativt begrænset område, cirka 3,9-6,1 mmol/l i fastende tilstand. 6 Hvis AutoLog er slået til, og du ikke var i stand til at markere det før den høje eller lave alarm blev vist, skal du vælge Valg og derefter Markering. Du kan nu vælge Fastende, Før måltid, Efter måltid eller Ingen m rkning ved at trykke på knappen ved siden af dem. MÅLING Måleresultater 3.8 Lavt blodsukker VIGTIGT Henvend dig til din diabetesbehandler for oplysninger om, hvilke blodsukkerværdier du bør forvente. Alarm for højt og lavt blodsukker Dit apparat er blevet forudindstillet med en lav blodsukkerværdi (hypoglykæmi) på 3,9 mmol/l og en høj blodsukkerværdi (hyperglykæmi) på 13,9 mmol/l. Disse er forudindstillede værdier, men de kan tilpasses af dig og/eller din behandler. Hvis din blodsukkermåling er under dit alarmniveau for lavt blodsukker: Vil en skærm med store orange tal advare dig om, at dit blodsukker er lavt. 10:30 13, mmol L Påmind Valg VIGTIGT Hvis din blodsukkermåling er under 2,8 mmol/l, skal du straks følge anvisninger fra din diabetesbehandler. Hvis din blodsukkermåling er over 13,9 mmol/l, skal du vaske og tørre dine hænder godt og derefter gentage målingen med en ny teststrimmel. Hvis du får et tilsvarende resultat, skal du straks følge anvisninger fra din diabetesbehanlder. Du bør altid konsultere din diabetesbehandler, inden du ændrer din medicin på grundlag af måleresultater. MÅLING Prøvetagning i mørke 26 Hvis din blodsukkermåling er over dit alarmniveau for højt blodsukker Højt blodsukker Vil en skærm med store orange tal advare dig om, at dit blodsukker er højt. Prøvetagning i mørke Dit apparat har en teststrimmelport med lys for at hjælpe dig med at foretage målinger i mørke. Når apparatet er slukket, kan du tænde lyset i teststrimmelporten ved to hurtige tryk på menuknappen. Indsæt en teststrimmel, og skærmen vises. Efter blod er blevet tilført teststrimlen, slukkes lyset. Fortsæt din måling. 27

18 MÅLING Test med kontrolopløsning 28 Måling med kontrolopløsning Brug kun Bayers Contour Next kontrolopløsninger med Contour Next USB-apparatet og Contour Next teststrimlerne. Brug af en anden kontrolopløsning eller enhver anden kombination af kontrolopløsning og strimler kan give unøjagtige resultater. Kvalitetskontrol Du kan foretage en kontrolmåling, når: apparatet tages i brug for første gang. en ny beholder eller en ny pakke teststrimler åbnes. du tror, dit apparat ikke virker, som det skal. du måler gentagne uventede blodsukkerresultater. VIGTIGT: Kontrollér udløbsdatoen på beholderen med teststrimler og udløbs- og bortskaffelsesdatoen på flasken med kontrolopløsning. Anvend IKKE materialer, hvor udløbsdatoen er overskredet. Kontrolopløsningerne fås som Normal, Lav eller Høj. Hvis du har brug for hjælp med at finde Bayers Contour Next kontrolopløsninger, skal du ringe til Bayer Diabetes kundeservice på Tag teststrimlen ud af beholderen og luk låget helt tæt. 2. Tag fat i teststrimlen med den grå firkantede ende mod apparatet. 3. Indsæt teststrimlen i teststrimmelporten på apparatet. 4. Apparatet tænder og viser en teststrimmel med en blinkende bloddråbe. 5. Vend forsigtigt flasken med kontrolopløsning for at blande den godt. 6. Pres en lille dråbe af kontrolopløsningen ud på en ren, uabsorberende overflade. Påfør ikke kontrolopløsningen på fingerspidsen eller teststrimlen direkte fra flasken. 10:30 13,11 mmol L 6.7 Kontrolmåling 7. Berør straks dråben af kontrolopløsning med spidsen af teststrimlen. 8. Hold spidsen i dråben, indtil apparatet bipper. 9. Apparatet vil vise AutoLog-skærmen, men vil registrere kontrolopløsning og skifte til nedtælling i 5 sekunder. Resultaterne for kontrolopløsningen mærkes automatisk med "Kontrolmåling" på skærmen og gemmes i hukommelsen. Kontrolresultater vil ikke blive inkluderet i dine blodsukkergennemsnit. 10. Sammenlign dit kontrolresultat med kontrolområdet trykt på beholderen med teststrimler eller på bunden af æsken med teststrimler. 11. Fjern teststrimlen for at slukke for apparatet. Hvis resultaterne for kontrolopløsningen falder uden for kontrolområdet, skal du ringe til Bayer Diabetes Care kundeservice på Brug ikke apparatet eller teststrimlerne til blodsukkermåling, før problemet er blevet afhjulpet. 29 MÅLING Test med kontrolopløsning

19 Indstilling af en påmindelse efter måling En påmindelse om din næste måling kan indstilles efter måling eller fra menuen Indstilling. En påmindelse kan indstilles med Intervaller på 15 minutter fra 15 minutter til 23 timer, 45 minutter. 1. Tryk på knappen Påmind med teststrimlen stadig i apparatet. 10:30 13, mmol L Før måltid Påmind Valg PÅMIND NEDTÆLLING 3 t PÅMIND NEDTÆLLING 3 t 00 min 15 min 3. Tryk på eller -knappen for at vælge den korrekte time. Tryk på knappen. 4. Tryk på eller -knappen for at vælge minutter (med intervaller på 15 minutter). Tryk på knappen. PÅMINDELSER & MARKERINGER Indstilling af en påmindelse efter måling 2. Tryk på Start-knappen og begynd Nedtællingen. Den forudindstillede tid er 2 timer eller det sidste Påmindelsestidspunkt, som var indstillet. PÅMIND NEDTÆLLING 2 t PÅMIND NEDTÆLLING 2 t Start Ændre Gå tilbage Du kan ændre påmindelsestiden til den ønskede tid ved at trykke på knappen Ændre. Start Ændre Gå tilbage En skærm bekræfter nedtællingstiden for Påmindelse. 10:30 13, mmol L Før måltid Påmind Valg Når funktionen Påmindelse er slået til, vises ur-symbolet i den blå overskrift. Fjern teststrimlen fra apparatet. Apparatet gemmer det indstillede Påmindelsestidspunkt, indtil du ændrer det. For at indstille en Påmindelse om måling på andre tidspunkter, se side 45. PÅMINDELSER & MARKERINGER Indstilling af en påmindelse efter måling 30 31

20 Sådan slår du en Påmindelse fra efter måling En Påmindelse kan slås fra eller ændres efter måling eller fra menuen Indstilling. Sådan fås en Påmindelse Når tidspunktet for Påmindelse er nået, lyder der 20 bip. Apparatet tænder og en Påmindelsesskærm vises. TIP: Hvis du foretager en blodsukkermåling 15 minutter før Påmindelsstidspunktet, slås Påmindelsen fra. 1. Tryk på knappen Påmind. Tid til n ste måling. 10:30 13, mmol L Efter måltid Påmind Valg Du kan stoppe bippene på to måder: 1. Tryk på knappen, indsæt en teststrimmel og fortsæt med måling, ELLER 2. Indsæt en teststrimmel og fortsæt med måling (se side 11). PÅMINDELSER & MARKERINGER Hvis Nedtælling aktuelt er slået til, viser skærmen "Påmind om:" med resten af tiden vist. 2. Tryk på Stop-knappen for at standse nedtællingen. PÅMIND NEDTÆLLING 2 t 30 min Stop Ændre Gå tilbage TIP: Hvis du beslutter dig for at foretage en måling 15 minutter før Påmindelsestidspunktet, standser Nedtællingen ved at indsætte en teststrimmel. Fortsæt med måling. PÅMINDELSER & MARKERINGER Sådan slår du en Påmindelse fra efter måling 32 Påmindelse ikke aktiv. En skærm bekræfter dit valg, og nedtællingen er nu standset. 33 Sådan fås en Påmindelse

21 Dagbog Tilføjelse af information om kulhydrater og insulin samt notater Tilføj information om kulhydrater Du kan tilføje information om kulhydrater efter måling eller fra Dagbogsmenuen. Contour Next USB -apparatet vil gemme denne information for dig og vise den i Dagbogen. 3. Du kan indtaste kulhydrater, du spiser lige nu, eller på et hvilket som helst tidspunkt i dag eller i går. KULHYDR. Hvornår spiste du Kulhydrater? Nu Anden Tid Hvis du lige har spist og ønsker at bruge den aktuelle tid og dato på apparatet, skal du trykke på Nu. PÅMINDELSER & MARKERINGER Dagbog - Tilføj information om kulhydrater Tilføj information om kulhydrater efter måling 10:30 13, mmol L Efter måltid VALG KULHYDR. V lg enhed: Påmind Valg 1. Tryk på knappen Valg. Skærmen Indstillinger vises. 2. Tryk på knappen Log kulhy. Log kulhy. Log Insulin Markering Hvis du bruger denne valgmulighed for første gang, skal du vælge en af måleenhederne for kulhydrater: Gram, Point eller Valg. Spørg din diabetesbehandler, hvorvidt du skal registrere dine kulhydrater i gram, point eller valg. Gram Point Valgfrit En skærm bekræfter dit valg. Hvis du ønsker at indtaste kulhydrater for en anden tid, skal du vælge Anden tid. Vælg I dag eller I går. KULHYDR. ÆNDRE TIMER 18:45 KULHYDR. Hvor mange kulhydrater? 11 gram (g) 4. Indtast mængden af kulhydrater i måltidet. BEKRÆFT Kulhydrater: 11 gram (g) 25/7/10 18:54 Ændre Godkend Derefter skal du trykke på og -knapperne for at indtaste time, minutter og AM/PM (ved 12-timers tidsformat). Tryk på efter hvert valg. Tryk på eller -knappen for at vælge værdien. Tryk på knappen. Når du er færdig, bekræfter en skærm dit valg, og du kan vælge Godkend eller Gå tilbage for at ændre din indtastning. PÅMINDELSER & MARKERINGER Dagbog - Tilføj information om kulhydrater 34 35

22 Tilføj information om insulin efter måling PÅMINDELSER & MARKERINGER 5. Apparatet vil derefter spørge, om du ønsker at tilføje information om insulin. BEKRÆFT Ønsker du at logge insulin? Ja Nej Vælg knappen Ja eller Nej for at tilføje information om insulin. Hvis du vælger Nej, returneres du til Hovedmenuskærmen. Hvis du vælger Ja, skal du se trin 2 til 5 i det følgende afsnit om at tilføje information om insulin. Tilføj information om insulin Du kan tilføje din insulindosis efter måling eller fra Dagbogsmenuen. Contour Next USB-apparatet vil gemme denne information for dig og vise den i Dagbogen. 10:30 13, mmol L Før måltid VALG INSULIN Hvornår tog du insulin? Påmind Valg Log kulhy. Log Insulin Markering Nu Anden Tid 1. Tryk på knappen Valg på skærmen med dine måleresultater, og tryk på Log Insulin. 2. Du kan enten indtaste den insulin, som du tager lige nu eller fra et andet tidspunkt i dag eller i går. Hvis du tager insulin lige nu, skal du vælge Nu. Hvis du vil indtaste insulin for et andet tidspunkt, skal du vælge Anden tid. PÅMINDELSER & MARKERINGER Dagbog - Tilføj information om insulin INSULIN V lg dag: I dag I går Vælg I dag eller I går. Derefter skal du trykke på og -knapperne for at indtaste time, minutter og AM/PM (ved 12-timers tidsformat). Tryk på efter hvert valg. Dagbog - Tilføj information om insulin 36 37

23 3. Vælg insulintype. INSULIN V lg insulin type: HURTIG VIRK. Hvor meget Insulin? 000,0 U Hurtig virk. Langsom virk. Mixed 4. Indtast insulinmængden i enheder ved at bruge eller -knappen. Tryk på. Tilføjelse af notater Du kan tilføje Bemærkninger til dine måleresultater, som kan hjælpe med at forklare resultaterne. Dine notater vil blive gemt i Dagbogen. 1. Fra resultatskærmen, tryk på knappen Valg. 10:30 13, mmol L Før måltid VALG Påmind Valg Log kulhy. Log Insulin Markering 2. Tryk på Markering. PÅMINDELSER & MARKERINGER Dagbog - Tilføj information om insulin En skærm bekræfter dit valg, og du kan vælge Ændre eller Godkend. Hvis du vælger Godkend, vil du se en valgmulighed for at tilføje information om kulhydrater. 6. Tryk på knappen Ja eller Nej. Hvis du vælger Nej, returneres du til Hovedmenuskærmen. Hvis du vælger Ja, skal du gå til trin 2 til 4 i det tidligere afsnit om tilføjelse af information om kulhydrater. TIP: Du kan tilføje insulinenheder med interval på 0,5 enhed fra 0,5 til 200 enheder. Husk, at du kan trykke på og holde eller -knappen nede for at bladre hurtigere. 3. Tryk på eller -knappen for at bladre gennem valgmulighederne. Nogle af dem vil muligvis ikke kunne ses, før du bladrer ned. Tryk på knappen, når dit valg er fremhævet. MARKERING Fastende Før måltid Efter måltid Tid efter måltid Føler mig utilpas Syg En skærm bekræfter dit valg. TIP: Når du vælger Før måltid, vises Tid efter måltid, og du kan indtaste et tidspunkt. Du kan indtaste tidspunktet med 15-minutters intervaller fra 15 minutter til 3 timer. Efter bekræftelsesskærmen forsvinder, kan du fjerne notatet og tilføje yderligere notater ved at gentage trinene ovenfor. Notaterne vil rulle på tværs af skærmen forneden, så du kan læse dem. 39 PÅMINDELSER & MARKERINGER Dagbog Tilføjelse af notater

24 PÅMINDELSER & MARKERINGER Tilføj information om kulhydrater fra dagbogsmenuen 40 Tilføj information om kulhydrater fra dagbogsmenuen 1. Tryk og hold menuknappen nede, indtil apparatet tændes. 2. Gå til hovedmenuen ved at trykke på knappen Menu øverst på apparatet. MENU DAGBOG DAGBOG Dagbog Tendens Indstillinger Log kulhy. Log Insulin Se Dagbog Dagbog Tendens Indstillinger Log kulhy. Log Insulin Se Dagbog 3. Vælg Dagbog. 4. Vælg Log kulhy. 5. Følg derefter trin 2 til 5 i de tidligere anvisninger i at tilføje information om kulhydrater. Tilføj insulin fra dagbogsmenuen 1. Tryk og hold menuknappen nede, indtil apparatet tændes. 2. Gå til hovedmenuen ved at trykke på knappen Menu øverst på apparatet. MENU 3. Vælg Dagbog. 4. Vælg Log Insulin. 5. Følg derefter trin 2 til 5 i de tidligere anvisninger for at tilføje en insulindosis. Gennemgang af Dagbogen Dagbogsmenuen indeholder Log kulhy., Log Insulin og Se dagbog. For at se tilføjelserne i dagbogen: 1. Tryk og hold menuknappen øverst på apparatet nede, indtil apparatet tænder. MENU DAGBOG SE DAGBOG Alle Blodsukker kulhydrater Insulin Dagbog Tendens Indstillinger Log kulhy. Log Insulin Se Dagbog 4. Du kan vælge Alle, Blodsukker, kulhy. eller bladre ned vha. -knappen for at se valgmulighederne for Insulin. 2. Vælg Dagbog. 3. Vælg Se dagbog. Indtastningerne vil blive vist i kronologisk rækkefølge fra den sidste nye. Dit apparat vil gemme 2000 indtastninger og slette den ældste, når du når PÅMINDELSER & MARKERINGER Gennemgang af dagbogen

25 Tendenser Funktionen Tendenser viser dine gennemsnit og resultater sammenlignet med dine målområder over en tidsperiode, som du vælger. De tilgængelige valgmuligheder er gennemsnittet over 7, 14, 30 og 90 dage. Dit apparat er blevet forudindstillet til gennemsnittet over 14 dage, men det kan ændres under Indstilling. TIP: Dit gennemsnit over 90 dage kan ikke sammenlignes med dit HbA1c-resultat. Visning af Tendenser med AutoLog slået til 1. Tryk og hold menuknappen nede for at tænde apparatet og vælg Tendens. 2. Tryk på -knappen for at vise det Fastende gennemsnit over 14 dage. Hvis du har mærket nogle måleresultater som Fastende, vises det Fastende gennemsnit først. 14 DAGE FASTENDE GENNEMSNIT mmol L Skærmen viser det samlede antal måleresultater medtaget i gennemsnittet og antallet af målinger over, inden for og under målområdet. 3. Tryk på -knappen for at gå til gennemsnittet over 14 dage for Før måltid. PÅMINDELSER & MARKERINGER Tendenser MENU TENDENS MÅL: Dagbog Tendens Indstillinger Du vil se denne resumé skærm. 14 DAGE FØR MÅLTID GENNEMSNIT mmol 38 L DAGE EFTER MÅLTID GENNEMSNIT mmol 17 L DAGES RESULTAT GENNEMSNIT mmol Resultater: L Eksemplet viser, at dit gennemsnit for Før måltid er 7,1 mmol/l, og at 38 måleresultater er medtaget i gennemsnittet for Før måltid med 26 inden for målområdet, 8 over målområdet og 4 under målområdet. 4. Tryk på -knappen for at gå til gennemsnittet over 14 dage for Efter måltid. 5. Tryk på -knappen for at gå til skærmen 14 dages resultater. PÅMINDELSER & MARKERINGER Visning af Tendenser med AutoLog slået til

26 Visning af Tendenser med AutoLog slået fra 1. Tryk og hold menuknappen nede for at tænde for apparatet. MENU Dagbog Tendens Indstillinger Fra hovedmenuen skal du vælge Tendens. Indstilling Du kan ændre valgmulighederne på dit apparat og personliggøre det fra menuen Indstilling. Menuen Indstilling viser de aktuelle indstillinger for apparatet. Du kan se hver enkelt indstilling ved at bladre gennem punkterne. Indstilling af en Påmindelse 1. Tryk og hold menuknappen nede for at tænde for apparatet. Apparatet er forudindstillet til 14 dages gennemsnit. Du kan ændre tidsperioden for Tendenser til 7, 30 eller 90 dage under Indstilling. TENDENS MENU Dagbog Tendens Indstillinger Tryk på knappen Indstilling. PÅMINDELSER & MARKERINGER Visning af Tendenser med AutoLog slået fra 44 MÅL: OPSÆTNING 2. Tryk på -knappen for at vise skærmen 14 dages resultater. 14 DAGES RESULTAT GENNEMSNIT 9.7 mmol L Resultater: 114 Påmindelse: Fra Dato Tid PÅMIND ÆNDRE NEDTÆLLING 2 t 30min 2. Påmind: Fra er fremhævet. Tryk på for at ændre indstillinger for Påmind. 3. Vælg Start for at godkende den forudindstillede tid på 2 timer. Vælg Ændre for at ændre tiden. Du kan ændre tiden for påmindelse med 15 minutters intervaller fra 15 minutter til 23 timer og 45 minutter. 45 Indstilling FUNKTIONER I HOVEDMENU

27 Indstilling af en Påmindelse 4. Tryk på, når du har valgt timer og minutter. Vælg, når du har valgt tidspunktet for din Påmind. En bekræftelsesskærm vises, og du kan vælge Ændre eller Godkend. Påmindelse om: 2 t 30 min Ændre Godkend TIP: Hvis du foretager en blodsukkermåling inden for 15 minutter af indstilling af Påmindelsen, slås Påmindelsen fra. Sådan slås en Påmindelse fra Brug menuen Indstilling til at slå en påmindelse fra, eller foretag en blodsukkermåling inden for 15 minutter fra tidspunktet for Påmindelse. Ved brug af menuen Indstilling: 1. Tryk og hold menuknappen nede for at tænde for apparatet. MENU OPSÆTNING Påmindelse: Til Dato Tid Dagbog Tendens Indstillinger Tryk på knappen Indstillinger. 2. Påmind: Til er fremhævet. Tryk på for at ændre indstillinger for Påmin. 3. Vælg Stop. Sådan slås en Påmindelse fra FUNKTIONER I HOVEDMENU PÅMIND NEDTÆLLING 2 t 30 min Påmindelse er nu slået fra. OPSÆTNING Påmindelse: Fra Dato Tid Stop Ændre Gå tilbage FUNKTIONER I HOVEDMENU 46 47

28 Indstilling af datoen 1. Tryk på menuknappen for at gå til hovedmenuen. 2. Tryk på knappen Indstillinger. 3. Tryk på knappen eller for at vælge dato. OPSÆTNING Påmindelse Dato: 13/10/11 Tid 4. Tryk på knappen Ændre for at ændre datoen. Tryk på knappen. Indstilling af klokkeslæt 1. Tryk og hold menuknappen nede for at tænde for apparatet. 2. Tryk på knappen Indstillinger. 3. Tryk på knappen eller for at vælge Tid. Tryk på knappen. OPSÆTNING Dato Tid: 10:30 Lyd Indstilling af datoen DATO VÆLG DATO ÆNDRE ÅR 13 / 10 / 11 Måned/Dag/År Dag.Måned.År 5. Vælg enten knappen Måned/Dag/År eller knappen Dag.Måned.År. 6. Tryk på knappen eller for at vælge det rigtige år. Tryk på knappen. 4. Tryk på knappen Ændre for at ændre tid. 5. Vælg enten knappen for 12-timers tidsformat eller knappen for 24-timers tidsformat. 6. Tryk på eller -knappen for at vælge den korrekte time. Tryk på knappen. 7. Tryk på knappen eller for at vælge det rigtige minut. Tryk på knappen. 8. Hvis du har valgt 12-timers tidsformat, skal du trykke på knappen eller for at vælge AM eller PM. Tid er indstillet. En skærm bekræfter dit valg. Tryk på Godkend. Indstilling af klokkeslæt FUNKTIONER I HOVEDMENU 7. Tryk på knappen eller for at vælge den rigtige måned. Tryk på knappen. 8. Tryk på knappen eller for at vælge den rigtige dag. Tryk på knappen. En skærm bekræfter den indsatte dato. Hvis den er korrekt, tryk på knappen Godkend og menuen Indstilling vises. FUNKTIONER I HOVEDMENU 48 49

29 Sådan slås lyd til/fra Sådan slås lyd til/fra Lyd er slået TIL, når du modtager dit apparat. Visse fejlmeddelelser og Påmindelseslyden vil tilsidesætte indstillingen Lyd fra. 1. Tryk på menuknappen for at gå til hovedmenuen. 2. Tryk på knappen Indstilling. 3. Tryk på knappen for at vælge Lyd. OPSÆTNING Tid Lyd: Til Autolog Tryk på knappen. 4. Tryk på knappen Sluk for at slå lyden fra. Tryk på Godkend for at lade lyden være slået til. En skærm bekræfter dit valg. Menuen Indstilling vises. Sådan slås AutoLog til/fra Apparatet leveres med AutoLog slået til. Vi anbefaler, at du lader denne funktion være slået til. TIP: Når AutoLog er slået TIL, vises resultatet ikke, medmindre et resultat er markeret som Fastende, Før måltid, Efter måltid eller Ingen mærkning. Hvis dit måleresultat er over din indstilling for høj alarm eller under din indstilling for lav alarm, vises dine resultater uden at trykke på en knap. Sådan slås AutoLog fra: 1. Tryk og hold menuknappen nede for at tænde for apparatet. Vælg AutoLog fra indstillingslisten med -knappen. OPSÆTNING Lyd AutoLog: Til Mål 2. Tryk på knappen Sluk for at slå AutoLog fra. Tryk på knappen Godkend for at lade AutoLog være slået til. Tryk på knappen. Sådan slås AutoLog til/fra FUNKTIONER I HOVEDMENU AUTOLOG AutoLog er slået Til. Godkend Sluk En skærm bekræfter dit valg. Menuen Indstilling vises. FUNKTIONER I HOVEDMENU AutoLog slået Fra

30 Indstillinger for kulhydrater Indstillinger for kulhydrater Du kan indstille kulhydratenheder til Gram, Point eller Valg. Du kan også indstille disse den første gang, du indtaster kulhydrater. Du behøver ikke indstille disse, hver gang du anvender denne funktion, men du kan ændre dem i menuen Indstilling. KULHYDR. V lg enhed: Gram Point Valgfrit 1. Brug knapperne eller til at fremhæve dit valg. 2. Vælg. Sådan ændres Målområdet for blodsukker med AutoLog slået til Når AutoLog er slået til, kommer Contour Next USBapparatet forudindstillet med 3,9-7,2 mmol/l som målområdet for Før Måltid-måling og 3,9-10,0 mmol/l som målområdet for Efter Måltid-måling. Målområdet for Fastende måling er 3,9-7,2 mmol/l. Intervallet kan ændres til dit personlige målområder besluttet af dig og/eller din diabetesbehandler. 1. Tryk og hold menuknappen nede for at tænde for apparatet. 2. Tryk på knappen indstillinger. OPSÆTNING Kulhydrater Mål Tendens Interval VIGTIGT Tal med din diabetesbehandler, inden du indstiller målområdet på apparatet. 3. Tryk på knappen for at vælge Målområde. Tryk på. Sådan ændres målområdet for blodsukker med AutoLog slået til FUNKTIONER I HOVEDMENU 4. For at lave ændringer til målområdet for Fastende, skal du trykke på knappen Ændre, og ellers Godkend. MÅL Fastende: Godkend Ændre FUNKTIONER I HOVEDMENU 52 53

31 Sådan ændres Målområdet for blodsukker med AutoLog slået Til 5. Tryk på knappen eller for at vælge det ønskede målområde for Fastende. Tryk på. MÅL Fastende: Mål er indstillet Gentag processen for at indstille dine personlige målområder for Før Måltid og Efter Måltid. Tryk på knappen efter hvert valg. Ændre Godkend En skærm bekræfter, at alle målområderne er indstillet. Hvis korrekt, tryk på knappen Godkend. Du vil vende tilbage til menuen Indstilling. Tryk på knappen Ændre og gentag processen for at foretage ændringer. Sådan ændres Målområdet for blodsukker med AutoLog slået fra 1. Tryk på menuknappen for at gå til hovedmenuen. 2. Vælg Indstilling. OPSÆTNING Kulhydrater Mål Tendens Interval MÅL Tryk på knappen for at vælge Mål. 4. Vælg Ændre. 5. Brug knapperne eller for at ændre hver værdi i Målområdet. MÅL Godkend Ændre 6. Tryk på. En skærm bekræfter dit valg. Sådan ændres Målområdet for blodsukker med AutoLog slået Fra FUNKTIONER I HOVEDMENU FUNKTIONER I HOVEDMENU 54 55

32 Sådan indstilles Tendensinterval FUNKTIONER I HOVEDMENU Sådan indstilles Tendensinterval Funktionen Tendenser viser dine gennemsnit og resultater sammenlignet med dine målområder over en tidsperiode, som du vælger. De tilgængelige valgmuligheder er gennemsnittet over 7, 14, 30 og 90 dage. Dit apparat er blevet forudindstillet til gennemsnittet over 14 dage, men det kan ændres under Indstilling. 1. Tryk og hold menuknappen nede for at tænde for apparatet. 2. Tryk på Indstillinger. 3. Tryk på -knappen for at vælge Tendens Interval. OPSÆTNING Mål Tendens Interval Høj og Lav Alarm TIP: Dit gennemsnit over 90 dage har ikke til hensigt at afspejle dit HbA1c-resultat. 4. Vælg 7, 14, 30 eller 90 dage vha. -knappen, og tryk derefter på. TENDENS INTERVAL 7 Dage 14 Dage 30 Dage 90 Dage 5. En skærm bekræfter dit valg. Tryk på. Høj og Lav Alarm Høj og Lav Alarm fortæller dig, at dit måleresultat er over eller under den indstilling, du har valgt. Alarmer vises som store orange tal. HØJ OG LAV ALARM Høj: 13.9 mmol/l Lav: 3.9 mmol/l Godkend Ændre 2. Vælg Ændre, hvis du vil anvende andre alarmniveauer. 3. Tryk på eller -knappen for at vælge dit niveau for høj alarm. Tryk på. 4. Tryk på eller -knappen for at vælge dit niveau for lav alarm. Tryk på. 5. Den næste skærm bekræfter valgene. Tryk på Godkend. Alarm er sat. Høj: 13.8 mmol/l Lav: 3.7 mmol/l Godkend Ændre VIGTIGT Aftal med din diabetesbehandler, hvilke Alarmindstillinger der er bedst for dig. 1. Vælg Godkend for at bruge den forudindstillede værdi for høj og lav alarm. Det forudindstillede niveau for høj alarm er 13,9 mmol/l og det forudindstillede niveau for lav alarm er 3,9 mmol/l. Høj og Lav Alarm FUNKTIONER I HOVEDMENU 56 57

33 Indstilling af Sprog FUNKTIONER I HOVEDMENU Indstilling af Sprog 1. Tryk på Menuknappen for at gå til Hovedmenuen. 2. Tryk på knappen Indstilling. 3. Tryk på eller -knappen for at vælge Sprog. Tryk på knappen. 4. Tryk på eller -knappen for at vælge det ønskede sprog. Tryk på for at se flere valg. Tryk på knappen. En skærm bekræfter dit valg. Menuen Indstilling vises på det sprog, du har valgt. Kundeservice Denne valgmulighed skal anvendes, hvis du taler med en Kundeservice-repræsentant. De giver dig en kode, som sætter dem i stand til at bekræfte visse indstillinger. Den må ikke bruges på andre tidspunkter. Bayer Diabetes Care kundeservice er tilgængelig på alle hverdage mellem 08:00 og 16:00 på tlf: Glucofacts Deluxe Diabetes Management Software Med Glucofacts Deluxe -software kan du få vist, udskrive, gemme eller e rapporter til din behandler. Dit apparat leveres med Glucofacts Deluxe -diabetes management software installeret. Første gang du bruger Glucofacts Deluxe, skal du følge disse trin. For PC-brugere: 1. Tilslut apparatet til en high-power USB-port på din computer. Et vindue åbnes. I vinduet vælger du Åbn mappe for at få vist filer og klikker derefter på. 2. Vinduet Glucofacts åbnes. Dobbeltklik på applikationen Glucofacts Deluxe Smart Launch og følg installationsanmodningerne. Glucofacts Deluxe starter. Glucofacts Deluxe bruger Java -software og vil verificere din computers version af Java. Om nødvendigt vil du blive instrueret om at opdatere din Java-version fra Javas website. TIP: Hvis du ikke har en internetforbindelse og Java-software, bedes du gå til Java-mappen på dit Contour Next USB -apparat og dobbeltklikke på filen i den mappe for at installere Java-opdateringen. Når du har opdateret Java, skal du frakoble dit apparat og tilslutte det igen for at genstarte Glucofacts Deluxe. Glucofacts Deluxe Diabetes Management Software FUNKTIONER I HOVEDMENU 58 Din indledningsvise indstilling af Glucofacts Deluxe er færdig. Derefter starter Glucofacts Deluxe automatisk. Alle resultater på dit apparat overføres til din computerskærm og du kan få vist eller udskrive Glucofacts Deluxe-rapporter. 59

34 Glucofacts Deluxe-funktioner FUNKTIONER I HOVEDMENU For Mac-brugere: Du vil se et drev komme frem på din desktop. Klik på drevet (dette åbner et Finder-vindue, som viser indhold/filer på drevet). Klik på filen 'Glucofacts Deluxe Smart Launch.mpkg' og følg installationsanmodningerne. Glucofacts Deluxe starter. Din første indstilling af Glucofacts Deluxe er færdig. Derefter starter Glucofacts Deluxe automatisk. For PC- og Mac-brugere TIP: For at undgå problemer med de filer, der installeres på USB-drevet på Contour Next USBapparatet, skal både PC- og MAC-brugere fjerne drevet sikkert, før apparatet fjernes fra en computers USB-port. Glucofacts Deluxe-funktioner En række forskellige rapportformer er tilgængelige, hvis du bruger de links, der findes langs den øverste del af Glucofacts Deluxe-skærmen. I logbogsrapporten kan du se detaljer ved at pege med musen på et specifikt resultat. Standarddag eller Standarduge viser resultater for kombinerede dage eller uger. Se rapporten for Tendenser. Dette er den første rapportskærm, der vises. Hvis du har indtastninger for kulhydrater og/eller insulin i dit apparat, vil de blive vist i rapporten for Tendenser. Yderligere dataanalyse vises nederst på hver rapport. Resultater er farvekodet efter over, under og inden for målområde. Du kan tilføje kommentarer i rapporten. TIP: Klik på knappen på et vilkårligt skærmbillede i Glucofacts Deluxe for mere hjælp og information. En Glucofacts Deluxe-brugervejledning findes ligeledes på Bayers Contour Next USB-apparat er kun blevet testet til brug med Bayers Glucofacts Deluxe-diabetes management software. Bayer kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtige resultater, der er forårsaget af brugen af anden software. For yderligere information, ring til Bayer Diabetes Care kundeservice på alle hverdage mellem 08:00-16:00 eller besøg vores website: Glucofacts Deluxe-funktioner FUNKTIONER I HOVEDMENU 60 61

35 Fejlmeddelelse Ved fejl vises altid et "E" med et tal i nederste venstre hjørne af displayet. E02 Brugt Teststrimmel. Fjern brugt strimmel. Gentag måling med ny strimmel. Hvis en fejl (hardware, software, målefejl) registreres af dit apparat, bipper apparatet to gange. Specifikke instruktioner vil vejlede dig. Den første linje i fejlmeddelelsen fortæller dig om fejlen. Den næste linje beskriver, hvad du skal gøre. Når en fejlmeddelelsesskærm viser, skal du trykke på knappen ved siden af den for at fortsætte. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte Bayer Diabetes Care kundeservice på tlf.: Batteristatus Batteristatus vises med et batterisymbol på skærmen Tilfør Blod og Hovedmenuskærmen. Den viser, hvor meget batteri, der er tilbage. Denne skærm viser fuldt batteri. MENU MENU Dagbog Tendens Indstillinger Efterhånden som batteriet bruges, viser batterisymbolet på skærmen gradvist mindre fyldfarve. Batteriets fyldfarve bliver gul, når batteriet er lavt og rød, når batteriet næsten er helt afladet. Dagbog Tendens Indstillinger Fejlmeddelelse Flere lavt batteri-alarmer vil informere dig om, at batteriet er lavt, og at det er tid til opladning. R40 Tid til opladning Batterit Lavt. Batteristatus TEKNISKE DATA & VEDLIGEHOLDELSE TEKNISKE DATA & VEDLIGEHOLDELSE

36 Hvis ikke du oplader batteriet, advarer et display dig: "Lukker Ned, Batteriet er tomt." Det skal oplades øjeblikkeligt. R42 Lukker Ned Batteriet er tomt. Lyn-opladning Hvis batteriet er lavt, når du tilslutter dit apparat, vil det lynoplade på cirka 1 minut. Du kan foretage en blodsukkermåling lige så snart Lynopladningen er færdig, og du har frakoblet apparatet. Test Ikke Hurtig opladning Tilslut apparatet til vægopladeren eller computeren. Sørg for, at computeren er tændt og ikke er i slumre-, dvale- eller energibesparende tilstand. Vær opmærksom på, at USB-porte i nogle computere og selvforsynende USB-hub kan blive meget varmere end lokalet. Hvis du ønsker at foretage en måling umiddelbart efter, at du frakobler apparatet fra computeren, bedes du brug det USB-kabel som fulgte med apparatet. Lyset i teststrimmelporten blinker under opladning og holder op med at blinke, når opladningen er færdig. Tag apparatet ud og opbevar det i dit etui, indtil du er klar til at foretage en måling. Normal Opladning Når Lynopladning slutter, forventes normal opladning at vare i op til 2 timer, når apparatet et tilsluttet en high-power USB-port. Når batteriet er fuldt, slukker lyset i teststrimmelporten. TIP: Hvis opladningsstatus viser "Kun Opladning", kan dit Contour Next USB-apparat være tilsluttet en low-power USB-port. Prøv en anden USB-port på din computer. Tilslut kun enheden til en computer eller oplader, som er certificeret til UL , 5V minimum. Der kræves en ladestrøm på mindst 300 ma. Batteri Oplader Batteri oplader Når du tilslutter apparatet til vægopladeren eller computeren, begynder det straks at oplade. Mens batteriet oplader, blinker lyset i teststrimmelporten langsomt. Tryk på Menuknappen når som helst for at vise opladningsstatus. TIP: Du må kun tilslutte apparatet til en computer, som har gældende antivirus-software installeret og kørende. Lyn-opladning TEKNISKE DATA & VEDLIGEHOLDELSE TEKNISKE DATA & VEDLIGEHOLDELSE

37 Apparatets levetid udtjent/fjernelse af batteri Symptomer på Højt og Lavt Blodsukker Apparatets levetid udtjent/fjernelse af batteri TEKNISKE DATA & VEDLIGEHOLDELSE 66 TIP: Udfør først denne proces, når du ikke længere har til hensigt at bruge apparatet. Apparatet vil ikke længere virke, efter det er blevet åbnet for at fjerne batteriet. Batteriet fjernes mhp. korrekt bortskaffelse ved at tvinge overdelen og underdelen af kappen fra hinanden. Brug en skruetrækker og start nær strimmelporten ved at indsætte spidsen af skruetrækkeren og dreje den for at vriste kappen løs. Fortsæt med at lirke langs den ene side, indtil overkappen frigøres. Vrist det genopladelige batteri ud her (A). Frakobl batteriet ved at trække i batteriforbinderen (B). B Skaf dig af med apparatet og litium-polymer batteriet i henhold til lokale/landets love og forskrifter. A Du får en bedre forståelse for blodsukkerresultaterne, hvis du er bevidst om symptomerne på højt eller lavt blodsukker. Nogle af de mest almindelige symptomer er: Lavt Blodsukker (Hypoglykæmi) Rysten Sveden Hurtig puls Sløret syn Forvirring Besvimelse Irritabilitet Krampeanfald Ekstrem sult Svimmelhed Ketonstoffer (ketoacidose) Åndenød Kvalme eller opkast Meget tør mund Højt blodsukker (Hyperglykæmi) Hyppig vandladning Overdreven tørst Sløret syn Øget træthed Sult VIGTIGT Hvis du har ét eller flere af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Hvis dit måleresultat er under 2,8 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, skal du omgående henvende dig til din diabetesbehandler. Henvend dig til din diabetesbehandler for nærmere oplysninger og en fuldstændig oversigt over symptomer. 67 Symptomer på Højt og Lavt Blodsukker TEKNISKE DATA & VEDLIGEHOLDELSE

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER

BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER SYSTEM TIL MÅLING AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 31, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W En forkert udført blodsukkermåling kan føre til forkerte måleresultater; herved er der risiko for, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandlingen,

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner Brugervejledning Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner ART20309_Rev-B.indd 1 Symboldefinition Disse symboler bruges på måleren. CE-mærke Batchkode EU-direktivet om batterier kræver, at brugte batterier

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N

BRUGSANVISNING.  Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N DK BRUGSANVISNING www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION.... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark Brugsanvisning Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej 3 2200 København N Indholdsfortegnelse INDHOLD... 3 1. FORMÅLET MED HEDIA... 3 1.0 INSULINGUIDE... 3 1.1... 3 1.2 ADVARSEL... 3 1.1 KLINISKE BEREGNINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker.

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. er undervist i måling og tolkning af Side 1 af 6 Hvilke patienter skal / må der måles blodsukker på er undervist i måling og tolkning af blodsukker Der skal være et klart formål med at måle Du skal overveje

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE Erstatter brugervejledningen AW 06640701A Rev. dato: 05/2009 Indhold: Sådan indstiller du blodsukkerapparatet 1 Sådan tester du dit blodsukker 5 Sådan føjer du måltids-

Læs mere

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 DK Blodsukkermåler Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 0483 Et overblik over lucodock DK Brugsanvisning Beskrivelse af systemet... 1 DK 1 Tegnforklaring... 2 DK 2 Sikkerhedsanvisninge...

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Diabetes management app. Brugsanvisning

Diabetes management app. Brugsanvisning Diabetes management app Brugsanvisning Accu-Chek Connect diabetes management app Oversigt Accu-Chek Connect diabetes management app en (herefter kaldet app en) er udviklet for at hjælpe dig med: Overførsel

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2 Blodsukkerapparater/fingerprikkere/tilbehør MediSense Precision X-tra blodsukkerapparat, hvidt med blåt display. Avanceret system til måling af blodglukose. Bruger kun,5 µl blod og 5 µl til blodketonstrimlen.

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Vi skriver til dig efter aftale med Frank Gottlieb fra Diabetesnetværket. Tak fordi du vil prøve OneTouch Verio Pro apparatet og deltage i vores undersøgelse.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen.

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen. PRØVETAGNING Identifikation af patienten Identifikation følger Region Hovedstadens vejledning: Identifikation af patienter [1] Bed patienten om at oplyse fulde navn og CPR-nr. Det er ikke tilladt at bede

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Software Version 2.0. Brugervejledning

Software Version 2.0. Brugervejledning Software Version 2.0 Brugervejledning ART26638-013_Rev-A.indd 1 Indholdsfortegnelse Indhold Contents Vigtige oplysninger om din FreeStyle Auto-Assist Software...1 Tilsigtet anvendelse...1 Systemkrav...1

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 Kære CLEVER CHEK TD-4227 ejer: Du har valgt et af de bedste apparater til blodsukkermåling. Denne manual indeholder vigtige informationer som du bør kende om dit apparat,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Brugervejledning. Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo

Brugervejledning. Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo Brugervejledning Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo ART30252-024_rev-B.indd 1 Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger om FreeStyle Auto-Assist Neo-softwaren...1

Læs mere