-brystkompressionssystem Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-brystkompressionssystem Brugervejledning"

Transkript

1 -brystkompressionssystem Brugervejledning DA Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning A, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB

2 2 Tak, fordi du har valgt LUCAS TM 2-brystkompressionssystemet! Med LUCAS TM 2 får patienter med hjertestop 100 brystkompressioner i minuttet med en dybde af 4 til 5 cm iht. anbefalingerne i retningslinjerne fra ERC (European Resuscitation Council). Hvis du har spørgsmål vedr. produktet eller brugen af det, bedes du kontakte den lokale forhandler eller producenten JOLIFE AB. PRODUCENT, HOVEDKONTOR JOLIFE AB Scheelevägen 17 SE LUND Sverige Tlf.: Fax: Oplysninger om lokale forhandlere findes på

3 Brystkompressionssystem 3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugeren Indledning LUCAS Brystkompressionssystem Anvendelse Kontraindikationer Bivirkninger Primære komponenter LUCAS -komponenter Brugerbetjeningspanel Sikkerhedsforholdsregler Signalord Personel Kontraindikationer Bivirkninger Symboler på enheden Generelle sikkerhedsforholdsregler Batteri Betjening Eftersyn Forberedelser før første ibrugtagning Medfølgende dele Batteriet Opladning af batteriet Klargøring af LUCAS -stabiliseringsstroppen Forberedelse af bæretasken Brug af LUCAS Ankomst til patienten Udpakning af LUCAS Samling Justering og betjening Anbringelse af LUCAS -stabiliseringsstroppen Flytning af patienten Fastgøring af patientens arme Klargøring til løft af patienten Løft af patienten Flytning af patienten

4 4 5.7 Udskiftning af strømforsyningen under brugen Udskiftning af batteriet Tilslutning til den eksterne strømforsyning Supplerende behandlinger Defibrillering Ventilering Anvendelse i kateteriseringslaboratorium Fjernelse af LUCAS fra patienten Pleje efter brug og klargøring til næste anvendelse Rengøringsprocedurer Afmontering og montering af sugekoppen Afmontering og montering af patientstropperne Afmontering og montering af LUCAS -stabiliseringsstroppen Afmontering og genopladning af batteriet Vedligeholdelse Rutinemæssige kontroller Fejlsøgning Indikeringer og alarmer under normal brug Batteriudskiftning og Smart Restart-funktion Alarmer for enhedssvigt Tekniske specifikationer Patientparametre Kompressionsparametre Enhedens fysiske specifikationer Enhedens omgivelsesspecifikationer Batteriets fysiske specifikationer Batteriets omgivelsesspecifikationer Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet Begrænset garanti Bilag A; LUCAS 2 Komponenter og tilbehør

5 Brystkompressionssystem 5 1 Vigtige oplysninger til brugeren Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for LUCAS 2-brystkompressionssystemet, der også betegnes som LUCAS. Enhver, der skal betjene enheden, skal læse hele brugervejledningen, før LUCAS brystkompressionssystemet benyttes. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig for personer, der skal betjene LUCAS. Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjertemassage under brug af LUCAS. Anvendelse af andet medicinsk udstyr eller lægemidler i forbindelse med LUCAS kan nedsætte behandlingens virkning. Læs altid i brugervejledningen til det andet udstyr og/ eller lægemidlet for at sikre, at udstyret eller lægemidlet kan anvendes i forbindelse med hjertemassage. LUCAS kan kun købes af eller på foranledning af en autoriseret læge. VAREMÆRKER LUCAS er et varemærke tilhørende JOLIFE AB. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING LUCAS brystkompressionssystem overholder kravene i Rådets direktiv 93/42/ EØF vedrørende medicinsk udstyr. Enheden er mærket med CE-symbolet: Copyright JOLIFE AB Alle rettigheder forbeholdes.

6 6 2 Indledning 2.1 LUCAS Brystkompressionssystem 6 LUCAS -brystkompressionssystemet er et bærbart værktøj, som er udviklet med henblik på at overvinde dokumenterede problemer i forbindelse med manuelle brystkompressioner. LUCAS hjælper reddere med at udføre 100 brystkompressioner i minuttet med en dybde på 4 til 5 cm iht. anbefalingerne i retningslinjerne fra ERC (European Resuscitation Council) Anvendelse LUCAS brystkompressionssystemet er beregnet til at udføre udvendige hjertekompressioner på voksne patienter med akut cirkulationsstop, defineret som manglende spontan vejrtrækning og puls samt bevidsthedstab. LUCAS må kun benyttes i situationer, hvor brystkompressioner med sandsynlighed vil gavne patienten. 2.3 Kontraindikationer LUCAS brystkompressionssystemet må IKKE anvendes i disse tilfælde: Hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert eller korrekt på patientens bryst. For lille patient: Hvis det ikke er muligt at skifte til tilstanden PAUSE eller en af tilstandene AKTIV, når trykpuden berører patientens bryst, og LUCAS alarmerer med 3 hurtige signaler. For stor patient: Hvis det ikke er muligt at låse overdelen af LUCAS fast på bagpladen uden at komprimere patientens bryst. Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjertemassage under brug af LUCAS. 2.4 Bivirkninger International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) angiver disse bivirkninger ved hjertemassage 2 : "Ribbensbrud og andre skader er almindelige, men acceptable konsekvenser af hjertemassage, idet alternativet kan være dødsfald som følge af hjertestop. Efter genoplivning skal patienten undersøges for skader som følge af genoplivningen". Ud over ovenstående er blå mærker og ømhed i brystet almindelige bivirkninger ved brug af LUCAS brystkompressionssystemet. 2.5 Primære komponenter De primære komponenter i LUCAS brystkompressionssystemet er: En bagplade, som placeres under patienten som understøttelse for de udvendige brystkompressioner. En overdel, som indeholder det specielle genopladelige LUCAS batteri og kompressionsmekanismen med engangssugekoppen. En stabiliseringsstrop, som medvirker til at sikre enhedens position i forhold til patienten. En polstret bæretaske. 1. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005, Resuscitation S1;S13- S International Concensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2005;67:195

7 Brystkompressionssystem LUCAS -komponenter Brugerbetjeningspanel 2. Hætte 3. Patientstrop 4. Frigørelsesring 5. Støtteben 6. Klolukninger 7. Bagplade 8. DC-indgang 9. Bælg 10. Sugekop 11. Strømforsyning 12. Ledning til strømforsyning 13. Batteri 14. Trykpude 15. Overdel 16. Udluftningshuller 17. Bilstrømkabel 18. Bæretaske LUCAS stabiliseringsstrop 19. Pudestrop 20. Spænde 21. Støttebensstrop

8 8 2.7 Brugerbetjeningspanel TÆND/SLUK: LUCAS tændes/slukkes, når denne knap holdes inde i 1 sekund. Når LUCAS tændes, udfører enheden automatisk en selvtest af funktionerne og beskyttelsessystemet. Når selvtesten er gennemført, tændes den grønne indikator (lysdiode) ved siden af knappen JUSTER. Denne procedure tager ca. 3 sekunder. JUSTER: Denne tilstand benyttes, når sugekoppens position skal justeres. Når der trykkes på knappen, kan sugekoppen bevæges opad eller nedad. Juster sugekoppens startposition ved manuelt at trykke sugekoppen ned imod patientens bryst med to fingre. PAUSE: Når der trykkes på denne knap, standser kompressionsmekanismen midlertidigt og låses i startpositionen. Benyt denne funktion, hvis LUCAS skal standses midlertidigt, men sugekoppens startposition skal bevares. AKTIV (kontinuerlig): Når der trykkes på denne knap, foretager LUCAS kontinuerlige brystkompressioner. Den grønne indikator blinker 8 gange i minuttet for at minde om at gennemføre ventilering under de igangværende kompressioner. MUTE: Når der trykkes på denne knap, mens LUCAS er i gang, dæmpes alarmen i 60 sekunder. Når der trykkes på denne knap, mens LUCAS er slukket, viser batteriindikatoren batteriets ladestatus. Batteriindikator: De tre grønne indikatorer viser batteriets ladestatus: Tre grønne indikatorer: Fuldt opladt To grønne indikatorer: 2/3 opladt Én grøn indikator: 1/3 opladt Én blinkende orange indikator under brugen: Batterikapaciteten er lav, ca. 10 minutters driftskapacitet tilbage. Én blinkende rød indikator og alarmsignal: Batteriet er afladt og skal genoplades. Én konstant lysende rød indikator og alarmsignal: Batteriet er defekt. Bemærk: Når indikatoren længst til højre lyser orange i stedet for grønt, er batteriet udtjent. JOLIFE AB anbefaler, at batteriet udskiftes med et nyt. Alarmindikator: En rød indikator og et alarmsignal indikerer enhedssvigt. Se Fejlsøgning 8; 8.1 vedr. indikeringer og alarmer under normal drift. 8.3 vedr. alarmer for enhedssvigt. AKTIV (30:2): Når der trykkes på denne knap, foretager LUCAS 30 brystkompressioner og standser derefter midlertidigt i 3 sekunder. Under den midlertidige afbrydelse kan brugeren foretage 2 ventileringer. Efter den midlertidige afbrydelse påbegyndes cyklussen igen. En blinkende indikator advarer sammen med et alarmsignal brugeren forud for hver ventileringspause.

9 Brystkompressionssystem 9 3 Sikkerhedsforholdsregler Af hensyn til maksimal sikkerhed skal dette afsnit under alle omstændigheder læses, før enheden betjenes, og før der udføres arbejde eller foretages justeringer på den. 3.1 Signalord Undervejs i denne vejledning benyttes signalordene "ADVARSEL" og "FORSIGTIG". FORSIGTIG Dette signalord benyttes til at indikere en potentielt farlig situation, der, medmindre den undgås, kan resultere i ringe til moderat personskade. ADVARSEL Dette signalord benyttes til at indikere en potentielt farlig situation, der, medmindre den undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. 3.2 Personel JOLIFE AB anbefaler, at LUCAS brystkompressionssystemet udelukkende benyttes af personer med medicinsk baggrund, f.eks: redningspersonale, ambulancereddere, sygeplejersker, læger eller plejepersonale, som har: gennemført et kursus i hjertemassage iht. retningslinjerne fra f.eks. American Heart Association, European Council of Resuscitation eller tilsvarende, OG er uddannet i brugen af LUCAS. 3.3 Kontraindikationer LUCAS brystkompressionssystemet må IKKE anvendes i disse tilfælde: Hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert eller korrekt på patientens bryst. For lille patient: Hvis det ikke er muligt at skifte til tilstanden PAUSE eller en af tilstandene AKTIV, når trykpuden berører patientens bryst, og LUCAS alarmerer med 3 hurtige signaler. For stor patient: Hvis det ikke er muligt at låse overdelen af LUCAS fast på bagpladen uden at komprimere patientens bryst. Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjertemassage under brug af LUCAS. 3.4 Bivirkninger International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) angiver følgende bivirkninger ved hjertemassage 3 : "Ribbensbrud og andre skader er almindelige, men acceptable konsekvenser af hjertemassage, idet alternativet kan være dødsfald som følge af hjertestop. Efter genoplivning skal patienten undersøges for skader som følge af genoplivningen". Ovenstående bivirkninger er ud over blå mærker og ømhed i brystet almindelige ved brug af LUCAS brystkompressionssystemet International Concensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2005;67:195

10 Symboler på enheden Symboler på typemærkaten Symbol Betydning Forsigtig Hold fingrene væk Anbring ikke hænderne på eller under sugekoppen, når LUCAS er i gang. Hold fingrene fri af klolukningerne, når overdelen fastgøres, eller patienten løftes. Forsigtig Løft ikke ved hjælp af patientstropperne Benyt ikke patientstropperne til at løfte patienten. Stropperne er udelukkende beregnet til fastgøring af patientens arme til LUCAS. Anbring sugekoppens nederste rand umiddelbart over den nederste del af sternum som vist på figuren. Sugekoppen skal centreres over brystet. Træk i frigørelsesringene for at fjerne overdelen fra bagpladen. Symboler på typemærkaten Symbol Betydning Forsigtig Se brugervejledningen Enhver, der skal betjene enheden,skal læse hele brugervejledningen, før LUCAS brystkompressionssystemet benyttes. Produktionsår. Batteri og/eller elektronik må ikke bortskaffes som normalt husholdningsaffald. 2 Art no VDC Må ikke genanvendes Kun beregnet til engangsbrug. DC-indgang. IP 43 Beskyttelsesgrad, som ydes af kapslingen iht. IEC DC-spænding. Defibrilleringsbeskyttet patienttilslutning af typen BF.

11 Brystkompressionssystem Generelle sikkerhedsforholdsregler Forsigtig Benyt kun godkendt tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af JOLIFE AB, sammen med LUCAS. LUCAS vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis der benyttes ikke-godkendt tilbehør. Benyt kun LUCAS batterier og den LUCAS strømforsyning, der er udviklet til LUCAS. Hvis der benyttes andre batterier eller strømforsyninger, kan der opstå permanente skader på LUCAS. Dette vil desuden tilsidesætte garantien. Forsigtig Væsker Nedsænk ikke LUCAS i væsker. Enheden kan tage skade, hvis der trænger væske ind i hætten. 3.7 Batteri ADVARSEL LAV BATTERIKAPACITET Gør et af følgende, hvis den orange batteriindikator blinker: Udskift batteriet med et opladt batteri. Tilslut den eksterne LUCAS strømforsyning. Forsigtig Lad batteriet blive siddende Batteriet skal altid være monteret, for at LUCAS kan fungere, også selv om systemet forsynes via den eksterne strømforsyning. Med henblik på at minimere risikoen for afbrydelser anbefales det altid at have et opladt reservebatteri til LUCAS i bæretasken. 3.8 Betjening ADVARSEL UTILFREDSSTILLENDE POSITION Igangsæt manuel hjertemassage igen, hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert og korrekt på patientens bryst. ADVARSEL FORKERT POSITION OVER BRYSTET Hvis trykpuden ikke er i den korrekte position i forhold til sternum, er der øget risiko for skader på brystkassen og de indre organer. Desuden forringes patientens blodcirkulation. ADVARSEL FORKERT STARTPOSITION Patientens blodcirkulation forringes, hvis trykpuden trykker for kraftigt eller for svagt på brystet. Tryk på knappen JUSTER, og juster højden på sugekoppen med det samme. ADVARSEL ÆNDRET POSITION UNDER BRUGEN Hvis sugekoppens position ændrer sig under brugen eller ved defibrillering, skal der med det samme trykkes på knappen JUSTER, og positionen skal justeres. Benyt altid LUCAS stabiliseringsstroppen til at fastholde den korrekte position. Forsigtig Defibrilleringselektroder Anbring defibrillatorelektroderne og - ledningerne, så de ikke befinder sig under sugekoppen. Hvis der allerede sidder elektroder på patienten, skal det sikres, at de ikke befinder sig under sugekoppen. Hvis det skulle være tilfældet, skal der påsættes nye elektroder. Forsigtig Gel på brystet Hvis der er gel på patientens bryst (f.eks. fra en ultralydsundersøgelse), kan sugekoppens placering forskydes under brugen. Fjern tilbageværende gel, før sugekoppen påsættes. Forsigtig Anvendelse af stabiliseringsstroppen Hvis anvendelsen af LUCAS stabiliseringsstroppen forhindrer eller forsinker patientens lægebehandling, skal anvendelsen udskydes. Forsigtig Supplerende behandlinger Anvendelse af andet medicinsk udstyr eller lægemidler i forbindelse med LUCAS kan nedsætte behandlingens virkning. Læs altid i brugervejledningen til det andet udstyr og/ eller lægemidlet for at sikre, at udstyret eller lægemidlet kan anvendes i forbindelse med hjertemassage. ADVARSEL EKG-forstyrrelser Brystkompressioner forstyrrer EKG-analyse. Tryk på PAUSE, før EKG-analysen påbegyndes. Sørg for, at afbrydelsen er så kort som muligt. Tryk på AKTIV (kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressionerne igen.

12 12 ADVARSEL PATIENTSKADER Lad ikke patienten eller enheden være uovervåget, mens LUCAS er i gang. Forsigtig Hold fingrene væk Anbring ikke hænderne på eller under sugekoppen, når LUCAS er i gang. Hold fingrene fri af klolukningerne, når overdelen fastgøres, eller patienten løftes. Forsigtig Intravenøs adgang Sørg for, at intravenøs adgang ikke hindres. Forsigtig Bloker ikke udluftningshullerne Der må ikke forårsages blokering af udluftningshullerne under hætten, da dette kan medføre, at enheden bliver for varm. Forsigtig Alarmer på enheden Hvis der forekommer enhedssvigt under brugen, tændes den røde alarmindikator, og der afgives et summersignal. Fejlsøgning er beskrevet i afsnit 8.3. ADVARSEL ENHEDSSVIGT Hvis der forekommer afbrydelser, hvis kompressionerne er utilstrækkelige, eller der sker noget usædvanligt under brugen: Tryk på TÆND/SLUK i 1 sekund for at standse LUCAS, og fjern enheden. Påbegynd manuelle brystkompressioner. Forsigtig Løft ikke ved hjælp af patientstropperne Benyt ikke patientstropperne til at løfte patienten. Stropperne er udelukkende beregnet til fastgøring af patientens arme til LUCAS. 3.9 Eftersyn Vi anbefaler, at LUCAS efterses en gang om året, så det sikres, at enheden fungerer korrekt. Benyt den oprindelige forsendelsesemballage, når LUCAS sendes til eftersyn. Opbevar den oprindelige forsendelsesemballage og polstring til dette formål. ADVARSEL MÅ IKKE ÅBNES Åbn aldrig indkapslingen på LUCAS. Udvendige eller indvendige dele på LUCAS må under ingen omstændigheder ændres eller modificeres. Medmindre andet fremgår, skal alle eftersyn og eventuelle reparationer udføres af servicepersonale, der er godkendt af JOLIFE AB. Hvis ovenstående betingelser ikke overholdes, kan dette medføre personskade eller død for patienten eller brugeren, og garantien vil blive tilsidesat. Kontakt forhandleren eller JOLIFE AB for at få aktuelle oplysninger om, hvor LUCAS skal sendes til service. 4 Forberedelser før første ibrugtagning 4.1 Medfølgende dele LUCAS 2-brystkompressionssystemet leveres i én kasse med: En LUCAS enhed (overdel og bagplade) 3 LUCAS engangssugekopper En LUCAS bæretaske Brugervejledning på det relevante sprog Et genopladeligt LUCAS batteri En LUCAS stabiliseringsstrop LUCAS patientstropper Tilbehør (ekstraudstyr): LUCAS engangssugekopper Ekstern LUCAS batterilader Ekstra LUCAS batterier LUCAS strømforsyning med netledning LUCAS 12-24V bilstrømkabel til jævnstrøm

13 TM Brystkompressionssystem Batteriet Det specielle litium-polymer-batteri (LiPo) er den eneste tilladte strømkilde til LUCAS. Du kan fjerne batteriet fra LUCAS og genoplade det. Batteriet er forsynet med noter og spor, som har modstykker i LUCAS og i batteriladeren, hvorved det sikres, at batteriet vendes korrekt. I toppen af batteriet findes tilslutningerne til strømkilden og kommunikation med batteriladeren og LUCAS Opladning af batteriet LUCAS batteriet kan oplades på to måder: I den eksterne LUCAS batterilader (ekstraudstyr) - Sæt batteriet i åbningen i batteriladeren, - slut batteriladerens strømkabel til en stikkontakt. Monteret i LUCAS: - Sæt batteriet i åbningen i hætten i LUCAS, - slut strømforsyningen til DCindgangen på siden af LUCAS, - slut strømforsyningen til en stikkontakt. Forsigtig Benyt kun godkendt tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af JOLIFE AB, sammen med LUCAS. LUCAS vil ikke fungere korrekt, hvis der benyttes ikke-godkendt tilbehør. Benyt kun LUCAS batterier og den LUCAS strømforsyning, der er udviklet til LUCAS. Hvis der benyttes andre batterier eller strømforsyninger, kan der opstå permanente skader på LUCAS. Dette vil desuden tilsidesætte garantien. 4.3 Klargøring af LUCAS stabiliseringsstroppen Før LUCAS benyttes for første gang, er det nødvendigt at fastgøre støttebensstroppen, som er en del af stabiliseringsstroppen, til LUCAS støttebenene. 1. Fold én støttebensstrop omkring hvert LUCAS støtteben. 2. Luk spænderne på indersiden af støttebenet. Grønne indikatorer angiver, at batteriet er fuldt opladt. Forsigtig Lad batteriet blive siddende Batteriet skal altid være monteret, for at LUCAS kan fungere, også selv om systemet forsynes via den eksterne strømforsyning.

14 Forberedelse af bæretasken 5 Brug af LUCAS 5.1 Ankomst til patienten Hvis det fastslås, at der er tale om hjertestop, skal manuel hjertemassage påbegyndes med det samme. Fortsæt med et minimum af afbrydelser. 1. Sæt et fuldt opladt LUCAS batteri i batteriåbningen i hætten på LUCAS. 2. Sørg for, at en sugekop er monteret korrekt. 3. Læg overdelen i bæretasken med hætten pegende mod den åbne ende. 4. Læg den eksterne strømforsyning (ekstraudstyr) i en af lommerne mellem LUCAS støttebenene. 5. Læg et ekstra (ekstraudstyr) opladt LUCAS batteri i den anden lomme. 6. Læg stabiliseringsstroppens pudestrop mellem støttebenene. 7. Ekstra sugekopper kan anbringes i sidelommerne tæt på hætten. 8. Anbring bagpladen øverst i tasken. 9. Luk den grønne indvendige lås. 10. Læg brugervejledningen i den gennemsigtige lomme i tasken. 11. Luk tasken. 5.2 Udpakning af LUCAS 1. Anbring tasken, så toppen vender ind imod dig selv. 2. Læg venstre hånd på den sorte strop i venstre side, og træk i det røde håndtag, så tasken foldes ud. TM LUCAS 2

15 3 30:2 Brystkompressionssystem Tryk på TÆND/SLUK på brugerbetjeningspanelet i 1 sekund for at tænde LUCAS i tasken og påbegynde selvtesten. Den grønne indikator ved siden af knappen JUSTER tændes, når LUCAS er klar til brug. 5.3 Samling 1. Tag LUCAS bagpladen ud af bæretasken. 2. Afbryd den manuelle hjertemassage. 3. Sørg for at støtte patientens hoved. 4. Anbring forsigtigt LUCAS bagpladen under patienten, så den ligger umiddelbart under armhulerne. Benyt en af følgende procedurer: a. Hold patientens skulder, og løft patientens overkrop en smule. b. Rul patienten fra side til side. Bemærk: LUCAS slukker automatisk efter 5 minutter, hvis enheden forbliver i tilstanden JUSTER. Forsigtig Alarm på enheden Hvis der foreligger enhedssvigt, tændes den røde alarmindikator, og der afgives et summersignal. Fejlsøgning fremgår af afsnit 8.3. Forsigtig Lad batteriet blive siddende Batteriet skal altid være monteret, for at LUCAS kan fungere, også selv om systemet forsynes via den eksterne strømforsyning. Bemærk: Nøjagtig placering af bagpladen gør det lettere og hurtigere at placere sugekoppen korrekt.

16 16 5. Påbegynd manuel hjertemassage igen. 6. Hold på håndtagene på støttebenene for at fjerne LUCAS overdelen fra tasken. Træk en enkelt gang i frigørelsesringene for at sikre, at klolukningerne er åbne. 7. Slip frigørelsesringene. 8. Fastgør det støtteben, der er nærmest på dig selv, til bagpladen. 9. Afbryd den manuelle hjertemassage. 10. Fastgør det andet støtteben til bagpladen, så de to støtteben låses fast i bagpladen. Vær opmærksom på et klik. 11. Træk opad en enkelt gang for at sikre, at komponenterne sidder ordentligt fast. Bemærk: Hvis LUCAS overdelen ikke kan fastgøres på bagpladen, skal det sikres, at klolukningerne er åbne, og at frigørelsesringene er udløst. ADVARSEL FOR STOR PATIENT Hvis patienten er for stor, kan overdelen af LUCAS ikke låses fast i bagpladen uden at komprimere patientens bryst. Fortsæt med manuelle kompressioner.

17 Brystkompressionssystem Justering og betjening Kompressionsstedet skal ligge i samme position som ved manuel hjertemassage og stemme overens med retningslinjerne. 1. Mærk efter med fingeren for at kontrollere, at sugekoppens nederste rand befinder sig umiddelbart over den nederste del af sternum. Når trykpuden i sugekoppen sidder korrekt, befinder sugekoppens nederste rand sig umiddelbart over den nederste del af sternum. Sugekoppens omkreds Trykpude Flyt om nødvendigt enheden ved at trække i støttebenene for at justere positionen. ADVARSEL FORKERT POSITION OVER BRYSTET Hvis trykpuden ikke er i den korrekte position i forhold til sternum, er der øget risiko for skader på brystkassen og de indre organer. Desuden forringes patientens blodcirkulation. 2. Juster sugekoppens højde for at indstille startpositionen. a. Sørg for, at LUCAS befinder sig i tilstanden JUSTER. b. Tryk med to fingre sugekoppen nedad, indtil trykpuden berører patientens bryst uden at komprimere brystet.

18 18 c. Tryk på PAUSE for at fastlåse startpositionen fjern derefter fingrene fra sugekoppen. ADVARSEL FORKERT STARTPOSITION Patientens blodcirkulation forringes, hvis trykpuden trykker for kraftigt eller for svagt på brystet. Tryk på knappen JUSTER, og juster højden på sugekoppen med det samme. Forsigtig Gel på brystet Hvis der er gel på patientens bryst (f.eks. fra en ultralydsundersøgelse), kan sugekoppens placering forskydes under brugen. Fjern gelen fuldstændigt, før sugekoppen anbringes. d. Kontrollér, at positionen er korrekt. Hvis positionen ikke er korrekt: Tryk på JUSTER, træk sugekoppen op for at genjustere centreringen og/eller højden til en ny startposition. Tryk på PAUSE. e. Tryk på AKTIV (kontinuerlig) ELLER AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressionerne. ADVARSEL UTILFREDSSTILLENDE POSITION Igangsæt manuel hjertemassage igen, hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert og korrekt på patientens bryst. ADVARSEL FOR LILLE PATIENT For lille patient: Hvis det ikke er muligt at skifte til tilstanden PAUSE eller en af tilstandene AKTIV, når trykpuden berører patientens bryst, og LUCAS alarmerer med 3 hurtige signaler. Påbegynd manuel hjertemassage igen. Forsigtig Hold fingrene væk Anbring ikke hænderne eller andre kropsdele på eller under sugekoppen, når LUCAS er i gang. Rør ikke klolukningerne, især ikke, når patienten løftes. ADVARSEL PATIENTSKADER Lad ikke patienten eller enheden være uovervåget, mens LUCAS er i gang. ADVARSEL ÆNDRET POSITION UNDER BRUGEN Hvis sugekoppens position ændrer sig under brugen eller ved defibrillering, skal der med det samme trykkes på knappen JUSTER, og positionen skal justeres. Benyt altid LUCAS stabiliseringsstroppen til at fastholde den korrekte position. ADVARSEL ENHEDSSVIGT Hvis der forekommer afbrydelser, hvis kompressionerne er utilstrækkelige, eller der sker noget usædvanligt under brugen: Tryk på TÆND/SLUK i 1 sekund for at standse LUCAS, og fjern enheden. Påbegynd manuelle brystkompressioner. ADVARSEL LAV BATTERIKAPACITET Gør et af følgende, hvis den orange batteriindikator blinker: Udskift batteriet med et opladt batteri. Tilslut den eksterne LUCAS strømforsyning.

19 Brystkompressionssystem 19 Forsigtig Bloker ikke udluftningshullerne Der må ikke forårsages blokering af udluftningshullerne under hætten, da dette kan medføre, at enheden bliver for varm. 5.5 Anbringelse af LUCAS stabiliseringsstroppen LUCAS stabiliseringsstroppen medvirker til at fastholde den korrekte position under brugen. Anbring den, mens LUCAS er aktiv, så der ikke forekommer unødige afbrydelser. Forsigtig Anvendelse af stabiliseringsstroppen Hvis anvendelsen af LUCAS stabiliseringsstroppen forhindrer eller forsinker patientens lægebehandling, skal anvendelsen udskydes. 1. Tag pudestroppen, som er en del af stabiliseringsstroppen, ud af bæretasken (stabiliseringsstroppens støttebensstrop skal allerede være fastgjort på støttebenene). 2. Forlæng pudestroppen fuldstændigt ved spænderne. 3. Løft forsigtigt patientens hoved, og anbring puden under patientens nakke. Placer puden så tæt på patientens skuldre som muligt. 4. Sæt spænderne på støttebensstropperne sammen med spænderne på pudestroppen. Kontrollér, at stropperne ikke er snoede. 5. Hold LUCAS støttebenene fast, og stram pudestroppen til. 6. Kontrollér, at sugekoppens position på patientens bryst er korrekt. Hvis sugekoppen ikke sidder rigtigt, skal positionen justeres: a. Tryk på JUSTER. b. Frigør pudestropperne fra støttebensstropperne. c. Juster sugekoppositionen (som beskrevet i afsnit 5.4.2). d. Når sugekoppen befinder sig i den rigtige position, skal der trykkes på AKTIV (kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressionerne igen. e. Påsæt pudestroppen igen. Se trin 2 til 5 herover. 5.6 Flytning af patienten Fastgøring af patientens arme Hvis patienten skal flyttes, er det muligt at fastgøre patientens arme på LUCAS ved hjælp af patientstropperne. Derved bliver det lettere at flytte patienten. Forsigtig Løft ikke ved hjælp af patientstropperne Benyt ikke patientstropperne til at løfte patienten. Stropperne er udelukkende beregnet til fastgøring af patientens arme til LUCAS. Forsigtig Intravenøs adgang Sørg for, at intravenøs adgang ikke hindres.

20 Klargøring til løft af patienten 1. Træf beslutning om, hvilket udstyr der skal flyttes, og hvor transportenheden skal anbringes. 2. Personer ved patientens side: a. Anbring den ene hånd under klolukningerne under støttebenet Flytning af patienten LUCAS kan forblive aktiv under flytning af patienten, hvis: LUCAS og patienten er placeret sikkert på transportenheden LUCAS forbliver i den korrekte position og vinkel i forhold til patientens bryst b. Brug den anden hånd til at holde fast i patientens bælte, bukser eller under låret 3. Sørg for, at patientens hoved holdes stabilt. Om nødvendigt skal sugekoppens position justeres Løft af patienten 1. Tryk på PAUSE for at afbryde kompressionerne midlertidigt. 2. Løft patienten, og flyt vedkommende til en båre eller en anden transportenhed (spineboard, vakuummadras eller lignende). 3. Kontrollér, at sugekoppens befinder sig i den korrekte position på patientens bryst. 4. Tryk på AKTIV (kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressionerne igen. ADVARSEL ÆNDRET POSITION UNDER BRUGEN Hvis sugekoppens position ændrer sig under brugen eller ved defibrillering, skal der med det samme trykkes på knappen JUSTER, og positionen skal justeres. Benyt altid LUCAS stabiliseringsstroppen til at fastholde den korrekte position. 5.7 Udskiftning af strømforsyningen under brugen Hvis batterikapaciteten er lav, alarmerer LUCAS med en blinkende orange indikator og et alarmsignal.

Brugervejledning. Brystkompressionssystem

Brugervejledning. Brystkompressionssystem Brystkompressionssystem Brugervejledning DA www.lucas-cpr.com et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100666-00 E, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Tak, fordi du har

Læs mere

BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM

BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM BRYSTKOMPRESSIONSSYSTEM BRUGERVEJLEDNING DA LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100901-05 Rev A, gyldig fra CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 Brystkompressionssystem Brugervejledning 2 Tak,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE reducer faren for elektrisk stød: 1. Sørg altid for at koble produktet fra umiddelbart

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

LUCAS. Brugervejledning. Udvendigt hjertekompressionsapparat. Dansk 100081-04 REV. B, GÆLDENDE FRA CO J2075

LUCAS. Brugervejledning. Udvendigt hjertekompressionsapparat. Dansk 100081-04 REV. B, GÆLDENDE FRA CO J2075 LUCAS Udvendigt hjertekompressionsapparat Brugervejledning Dansk 100081-04 REV. B, GÆLDENDE FRA CO J2075 Vigtige oplysninger til brugeren Alle brugere skal gennemlæse vejledningen i sin fulde længde, før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning AED-træner

Brugsanvisning AED-træner Brugsanvisning AED-træner VARENUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. AED (automatiseret ekstern defibrillator)-træneren er et apparat, som er beregnet til brug

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Brugermanual til HeartSine PAD 360P Trainer-enhed 1

Brugermanual til HeartSine PAD 360P Trainer-enhed 1 HeartSine samaritan PAD 360P Trainer-enhed model TRN-360-1 Brugervejledning HeartSine Brugermanual til HeartSine PAD 360P Trainer-enhed 1 HeartSine samaritan PAD 360P Trainer-enhed, model TRN-360-1 Denne

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere