-brystkompressionssystem Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-brystkompressionssystem Brugervejledning"

Transkript

1 -brystkompressionssystem Brugervejledning DA Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning A, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB

2 2 Tak, fordi du har valgt LUCAS TM 2-brystkompressionssystemet! Med LUCAS TM 2 får patienter med hjertestop 100 brystkompressioner i minuttet med en dybde af 4 til 5 cm iht. anbefalingerne i retningslinjerne fra ERC (European Resuscitation Council). Hvis du har spørgsmål vedr. produktet eller brugen af det, bedes du kontakte den lokale forhandler eller producenten JOLIFE AB. PRODUCENT, HOVEDKONTOR JOLIFE AB Scheelevägen 17 SE LUND Sverige Tlf.: Fax: Oplysninger om lokale forhandlere findes på

3 Brystkompressionssystem 3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugeren Indledning LUCAS Brystkompressionssystem Anvendelse Kontraindikationer Bivirkninger Primære komponenter LUCAS -komponenter Brugerbetjeningspanel Sikkerhedsforholdsregler Signalord Personel Kontraindikationer Bivirkninger Symboler på enheden Generelle sikkerhedsforholdsregler Batteri Betjening Eftersyn Forberedelser før første ibrugtagning Medfølgende dele Batteriet Opladning af batteriet Klargøring af LUCAS -stabiliseringsstroppen Forberedelse af bæretasken Brug af LUCAS Ankomst til patienten Udpakning af LUCAS Samling Justering og betjening Anbringelse af LUCAS -stabiliseringsstroppen Flytning af patienten Fastgøring af patientens arme Klargøring til løft af patienten Løft af patienten Flytning af patienten

4 4 5.7 Udskiftning af strømforsyningen under brugen Udskiftning af batteriet Tilslutning til den eksterne strømforsyning Supplerende behandlinger Defibrillering Ventilering Anvendelse i kateteriseringslaboratorium Fjernelse af LUCAS fra patienten Pleje efter brug og klargøring til næste anvendelse Rengøringsprocedurer Afmontering og montering af sugekoppen Afmontering og montering af patientstropperne Afmontering og montering af LUCAS -stabiliseringsstroppen Afmontering og genopladning af batteriet Vedligeholdelse Rutinemæssige kontroller Fejlsøgning Indikeringer og alarmer under normal brug Batteriudskiftning og Smart Restart-funktion Alarmer for enhedssvigt Tekniske specifikationer Patientparametre Kompressionsparametre Enhedens fysiske specifikationer Enhedens omgivelsesspecifikationer Batteriets fysiske specifikationer Batteriets omgivelsesspecifikationer Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet Begrænset garanti Bilag A; LUCAS 2 Komponenter og tilbehør

5 Brystkompressionssystem 5 1 Vigtige oplysninger til brugeren Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for LUCAS 2-brystkompressionssystemet, der også betegnes som LUCAS. Enhver, der skal betjene enheden, skal læse hele brugervejledningen, før LUCAS brystkompressionssystemet benyttes. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig for personer, der skal betjene LUCAS. Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjertemassage under brug af LUCAS. Anvendelse af andet medicinsk udstyr eller lægemidler i forbindelse med LUCAS kan nedsætte behandlingens virkning. Læs altid i brugervejledningen til det andet udstyr og/ eller lægemidlet for at sikre, at udstyret eller lægemidlet kan anvendes i forbindelse med hjertemassage. LUCAS kan kun købes af eller på foranledning af en autoriseret læge. VAREMÆRKER LUCAS er et varemærke tilhørende JOLIFE AB. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING LUCAS brystkompressionssystem overholder kravene i Rådets direktiv 93/42/ EØF vedrørende medicinsk udstyr. Enheden er mærket med CE-symbolet: Copyright JOLIFE AB Alle rettigheder forbeholdes.

6 6 2 Indledning 2.1 LUCAS Brystkompressionssystem 6 LUCAS -brystkompressionssystemet er et bærbart værktøj, som er udviklet med henblik på at overvinde dokumenterede problemer i forbindelse med manuelle brystkompressioner. LUCAS hjælper reddere med at udføre 100 brystkompressioner i minuttet med en dybde på 4 til 5 cm iht. anbefalingerne i retningslinjerne fra ERC (European Resuscitation Council) Anvendelse LUCAS brystkompressionssystemet er beregnet til at udføre udvendige hjertekompressioner på voksne patienter med akut cirkulationsstop, defineret som manglende spontan vejrtrækning og puls samt bevidsthedstab. LUCAS må kun benyttes i situationer, hvor brystkompressioner med sandsynlighed vil gavne patienten. 2.3 Kontraindikationer LUCAS brystkompressionssystemet må IKKE anvendes i disse tilfælde: Hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert eller korrekt på patientens bryst. For lille patient: Hvis det ikke er muligt at skifte til tilstanden PAUSE eller en af tilstandene AKTIV, når trykpuden berører patientens bryst, og LUCAS alarmerer med 3 hurtige signaler. For stor patient: Hvis det ikke er muligt at låse overdelen af LUCAS fast på bagpladen uden at komprimere patientens bryst. Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjertemassage under brug af LUCAS. 2.4 Bivirkninger International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) angiver disse bivirkninger ved hjertemassage 2 : "Ribbensbrud og andre skader er almindelige, men acceptable konsekvenser af hjertemassage, idet alternativet kan være dødsfald som følge af hjertestop. Efter genoplivning skal patienten undersøges for skader som følge af genoplivningen". Ud over ovenstående er blå mærker og ømhed i brystet almindelige bivirkninger ved brug af LUCAS brystkompressionssystemet. 2.5 Primære komponenter De primære komponenter i LUCAS brystkompressionssystemet er: En bagplade, som placeres under patienten som understøttelse for de udvendige brystkompressioner. En overdel, som indeholder det specielle genopladelige LUCAS batteri og kompressionsmekanismen med engangssugekoppen. En stabiliseringsstrop, som medvirker til at sikre enhedens position i forhold til patienten. En polstret bæretaske. 1. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005, Resuscitation S1;S13- S International Concensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2005;67:195

7 Brystkompressionssystem LUCAS -komponenter Brugerbetjeningspanel 2. Hætte 3. Patientstrop 4. Frigørelsesring 5. Støtteben 6. Klolukninger 7. Bagplade 8. DC-indgang 9. Bælg 10. Sugekop 11. Strømforsyning 12. Ledning til strømforsyning 13. Batteri 14. Trykpude 15. Overdel 16. Udluftningshuller 17. Bilstrømkabel 18. Bæretaske LUCAS stabiliseringsstrop 19. Pudestrop 20. Spænde 21. Støttebensstrop

8 8 2.7 Brugerbetjeningspanel TÆND/SLUK: LUCAS tændes/slukkes, når denne knap holdes inde i 1 sekund. Når LUCAS tændes, udfører enheden automatisk en selvtest af funktionerne og beskyttelsessystemet. Når selvtesten er gennemført, tændes den grønne indikator (lysdiode) ved siden af knappen JUSTER. Denne procedure tager ca. 3 sekunder. JUSTER: Denne tilstand benyttes, når sugekoppens position skal justeres. Når der trykkes på knappen, kan sugekoppen bevæges opad eller nedad. Juster sugekoppens startposition ved manuelt at trykke sugekoppen ned imod patientens bryst med to fingre. PAUSE: Når der trykkes på denne knap, standser kompressionsmekanismen midlertidigt og låses i startpositionen. Benyt denne funktion, hvis LUCAS skal standses midlertidigt, men sugekoppens startposition skal bevares. AKTIV (kontinuerlig): Når der trykkes på denne knap, foretager LUCAS kontinuerlige brystkompressioner. Den grønne indikator blinker 8 gange i minuttet for at minde om at gennemføre ventilering under de igangværende kompressioner. MUTE: Når der trykkes på denne knap, mens LUCAS er i gang, dæmpes alarmen i 60 sekunder. Når der trykkes på denne knap, mens LUCAS er slukket, viser batteriindikatoren batteriets ladestatus. Batteriindikator: De tre grønne indikatorer viser batteriets ladestatus: Tre grønne indikatorer: Fuldt opladt To grønne indikatorer: 2/3 opladt Én grøn indikator: 1/3 opladt Én blinkende orange indikator under brugen: Batterikapaciteten er lav, ca. 10 minutters driftskapacitet tilbage. Én blinkende rød indikator og alarmsignal: Batteriet er afladt og skal genoplades. Én konstant lysende rød indikator og alarmsignal: Batteriet er defekt. Bemærk: Når indikatoren længst til højre lyser orange i stedet for grønt, er batteriet udtjent. JOLIFE AB anbefaler, at batteriet udskiftes med et nyt. Alarmindikator: En rød indikator og et alarmsignal indikerer enhedssvigt. Se Fejlsøgning 8; 8.1 vedr. indikeringer og alarmer under normal drift. 8.3 vedr. alarmer for enhedssvigt. AKTIV (30:2): Når der trykkes på denne knap, foretager LUCAS 30 brystkompressioner og standser derefter midlertidigt i 3 sekunder. Under den midlertidige afbrydelse kan brugeren foretage 2 ventileringer. Efter den midlertidige afbrydelse påbegyndes cyklussen igen. En blinkende indikator advarer sammen med et alarmsignal brugeren forud for hver ventileringspause.

9 Brystkompressionssystem 9 3 Sikkerhedsforholdsregler Af hensyn til maksimal sikkerhed skal dette afsnit under alle omstændigheder læses, før enheden betjenes, og før der udføres arbejde eller foretages justeringer på den. 3.1 Signalord Undervejs i denne vejledning benyttes signalordene "ADVARSEL" og "FORSIGTIG". FORSIGTIG Dette signalord benyttes til at indikere en potentielt farlig situation, der, medmindre den undgås, kan resultere i ringe til moderat personskade. ADVARSEL Dette signalord benyttes til at indikere en potentielt farlig situation, der, medmindre den undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. 3.2 Personel JOLIFE AB anbefaler, at LUCAS brystkompressionssystemet udelukkende benyttes af personer med medicinsk baggrund, f.eks: redningspersonale, ambulancereddere, sygeplejersker, læger eller plejepersonale, som har: gennemført et kursus i hjertemassage iht. retningslinjerne fra f.eks. American Heart Association, European Council of Resuscitation eller tilsvarende, OG er uddannet i brugen af LUCAS. 3.3 Kontraindikationer LUCAS brystkompressionssystemet må IKKE anvendes i disse tilfælde: Hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert eller korrekt på patientens bryst. For lille patient: Hvis det ikke er muligt at skifte til tilstanden PAUSE eller en af tilstandene AKTIV, når trykpuden berører patientens bryst, og LUCAS alarmerer med 3 hurtige signaler. For stor patient: Hvis det ikke er muligt at låse overdelen af LUCAS fast på bagpladen uden at komprimere patientens bryst. Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjertemassage under brug af LUCAS. 3.4 Bivirkninger International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) angiver følgende bivirkninger ved hjertemassage 3 : "Ribbensbrud og andre skader er almindelige, men acceptable konsekvenser af hjertemassage, idet alternativet kan være dødsfald som følge af hjertestop. Efter genoplivning skal patienten undersøges for skader som følge af genoplivningen". Ovenstående bivirkninger er ud over blå mærker og ømhed i brystet almindelige ved brug af LUCAS brystkompressionssystemet International Concensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2005;67:195

10 Symboler på enheden Symboler på typemærkaten Symbol Betydning Forsigtig Hold fingrene væk Anbring ikke hænderne på eller under sugekoppen, når LUCAS er i gang. Hold fingrene fri af klolukningerne, når overdelen fastgøres, eller patienten løftes. Forsigtig Løft ikke ved hjælp af patientstropperne Benyt ikke patientstropperne til at løfte patienten. Stropperne er udelukkende beregnet til fastgøring af patientens arme til LUCAS. Anbring sugekoppens nederste rand umiddelbart over den nederste del af sternum som vist på figuren. Sugekoppen skal centreres over brystet. Træk i frigørelsesringene for at fjerne overdelen fra bagpladen. Symboler på typemærkaten Symbol Betydning Forsigtig Se brugervejledningen Enhver, der skal betjene enheden,skal læse hele brugervejledningen, før LUCAS brystkompressionssystemet benyttes. Produktionsår. Batteri og/eller elektronik må ikke bortskaffes som normalt husholdningsaffald. 2 Art no VDC Må ikke genanvendes Kun beregnet til engangsbrug. DC-indgang. IP 43 Beskyttelsesgrad, som ydes af kapslingen iht. IEC DC-spænding. Defibrilleringsbeskyttet patienttilslutning af typen BF.

11 Brystkompressionssystem Generelle sikkerhedsforholdsregler Forsigtig Benyt kun godkendt tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af JOLIFE AB, sammen med LUCAS. LUCAS vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis der benyttes ikke-godkendt tilbehør. Benyt kun LUCAS batterier og den LUCAS strømforsyning, der er udviklet til LUCAS. Hvis der benyttes andre batterier eller strømforsyninger, kan der opstå permanente skader på LUCAS. Dette vil desuden tilsidesætte garantien. Forsigtig Væsker Nedsænk ikke LUCAS i væsker. Enheden kan tage skade, hvis der trænger væske ind i hætten. 3.7 Batteri ADVARSEL LAV BATTERIKAPACITET Gør et af følgende, hvis den orange batteriindikator blinker: Udskift batteriet med et opladt batteri. Tilslut den eksterne LUCAS strømforsyning. Forsigtig Lad batteriet blive siddende Batteriet skal altid være monteret, for at LUCAS kan fungere, også selv om systemet forsynes via den eksterne strømforsyning. Med henblik på at minimere risikoen for afbrydelser anbefales det altid at have et opladt reservebatteri til LUCAS i bæretasken. 3.8 Betjening ADVARSEL UTILFREDSSTILLENDE POSITION Igangsæt manuel hjertemassage igen, hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert og korrekt på patientens bryst. ADVARSEL FORKERT POSITION OVER BRYSTET Hvis trykpuden ikke er i den korrekte position i forhold til sternum, er der øget risiko for skader på brystkassen og de indre organer. Desuden forringes patientens blodcirkulation. ADVARSEL FORKERT STARTPOSITION Patientens blodcirkulation forringes, hvis trykpuden trykker for kraftigt eller for svagt på brystet. Tryk på knappen JUSTER, og juster højden på sugekoppen med det samme. ADVARSEL ÆNDRET POSITION UNDER BRUGEN Hvis sugekoppens position ændrer sig under brugen eller ved defibrillering, skal der med det samme trykkes på knappen JUSTER, og positionen skal justeres. Benyt altid LUCAS stabiliseringsstroppen til at fastholde den korrekte position. Forsigtig Defibrilleringselektroder Anbring defibrillatorelektroderne og - ledningerne, så de ikke befinder sig under sugekoppen. Hvis der allerede sidder elektroder på patienten, skal det sikres, at de ikke befinder sig under sugekoppen. Hvis det skulle være tilfældet, skal der påsættes nye elektroder. Forsigtig Gel på brystet Hvis der er gel på patientens bryst (f.eks. fra en ultralydsundersøgelse), kan sugekoppens placering forskydes under brugen. Fjern tilbageværende gel, før sugekoppen påsættes. Forsigtig Anvendelse af stabiliseringsstroppen Hvis anvendelsen af LUCAS stabiliseringsstroppen forhindrer eller forsinker patientens lægebehandling, skal anvendelsen udskydes. Forsigtig Supplerende behandlinger Anvendelse af andet medicinsk udstyr eller lægemidler i forbindelse med LUCAS kan nedsætte behandlingens virkning. Læs altid i brugervejledningen til det andet udstyr og/ eller lægemidlet for at sikre, at udstyret eller lægemidlet kan anvendes i forbindelse med hjertemassage. ADVARSEL EKG-forstyrrelser Brystkompressioner forstyrrer EKG-analyse. Tryk på PAUSE, før EKG-analysen påbegyndes. Sørg for, at afbrydelsen er så kort som muligt. Tryk på AKTIV (kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressionerne igen.

12 12 ADVARSEL PATIENTSKADER Lad ikke patienten eller enheden være uovervåget, mens LUCAS er i gang. Forsigtig Hold fingrene væk Anbring ikke hænderne på eller under sugekoppen, når LUCAS er i gang. Hold fingrene fri af klolukningerne, når overdelen fastgøres, eller patienten løftes. Forsigtig Intravenøs adgang Sørg for, at intravenøs adgang ikke hindres. Forsigtig Bloker ikke udluftningshullerne Der må ikke forårsages blokering af udluftningshullerne under hætten, da dette kan medføre, at enheden bliver for varm. Forsigtig Alarmer på enheden Hvis der forekommer enhedssvigt under brugen, tændes den røde alarmindikator, og der afgives et summersignal. Fejlsøgning er beskrevet i afsnit 8.3. ADVARSEL ENHEDSSVIGT Hvis der forekommer afbrydelser, hvis kompressionerne er utilstrækkelige, eller der sker noget usædvanligt under brugen: Tryk på TÆND/SLUK i 1 sekund for at standse LUCAS, og fjern enheden. Påbegynd manuelle brystkompressioner. Forsigtig Løft ikke ved hjælp af patientstropperne Benyt ikke patientstropperne til at løfte patienten. Stropperne er udelukkende beregnet til fastgøring af patientens arme til LUCAS. 3.9 Eftersyn Vi anbefaler, at LUCAS efterses en gang om året, så det sikres, at enheden fungerer korrekt. Benyt den oprindelige forsendelsesemballage, når LUCAS sendes til eftersyn. Opbevar den oprindelige forsendelsesemballage og polstring til dette formål. ADVARSEL MÅ IKKE ÅBNES Åbn aldrig indkapslingen på LUCAS. Udvendige eller indvendige dele på LUCAS må under ingen omstændigheder ændres eller modificeres. Medmindre andet fremgår, skal alle eftersyn og eventuelle reparationer udføres af servicepersonale, der er godkendt af JOLIFE AB. Hvis ovenstående betingelser ikke overholdes, kan dette medføre personskade eller død for patienten eller brugeren, og garantien vil blive tilsidesat. Kontakt forhandleren eller JOLIFE AB for at få aktuelle oplysninger om, hvor LUCAS skal sendes til service. 4 Forberedelser før første ibrugtagning 4.1 Medfølgende dele LUCAS 2-brystkompressionssystemet leveres i én kasse med: En LUCAS enhed (overdel og bagplade) 3 LUCAS engangssugekopper En LUCAS bæretaske Brugervejledning på det relevante sprog Et genopladeligt LUCAS batteri En LUCAS stabiliseringsstrop LUCAS patientstropper Tilbehør (ekstraudstyr): LUCAS engangssugekopper Ekstern LUCAS batterilader Ekstra LUCAS batterier LUCAS strømforsyning med netledning LUCAS 12-24V bilstrømkabel til jævnstrøm

13 TM Brystkompressionssystem Batteriet Det specielle litium-polymer-batteri (LiPo) er den eneste tilladte strømkilde til LUCAS. Du kan fjerne batteriet fra LUCAS og genoplade det. Batteriet er forsynet med noter og spor, som har modstykker i LUCAS og i batteriladeren, hvorved det sikres, at batteriet vendes korrekt. I toppen af batteriet findes tilslutningerne til strømkilden og kommunikation med batteriladeren og LUCAS Opladning af batteriet LUCAS batteriet kan oplades på to måder: I den eksterne LUCAS batterilader (ekstraudstyr) - Sæt batteriet i åbningen i batteriladeren, - slut batteriladerens strømkabel til en stikkontakt. Monteret i LUCAS: - Sæt batteriet i åbningen i hætten i LUCAS, - slut strømforsyningen til DCindgangen på siden af LUCAS, - slut strømforsyningen til en stikkontakt. Forsigtig Benyt kun godkendt tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af JOLIFE AB, sammen med LUCAS. LUCAS vil ikke fungere korrekt, hvis der benyttes ikke-godkendt tilbehør. Benyt kun LUCAS batterier og den LUCAS strømforsyning, der er udviklet til LUCAS. Hvis der benyttes andre batterier eller strømforsyninger, kan der opstå permanente skader på LUCAS. Dette vil desuden tilsidesætte garantien. 4.3 Klargøring af LUCAS stabiliseringsstroppen Før LUCAS benyttes for første gang, er det nødvendigt at fastgøre støttebensstroppen, som er en del af stabiliseringsstroppen, til LUCAS støttebenene. 1. Fold én støttebensstrop omkring hvert LUCAS støtteben. 2. Luk spænderne på indersiden af støttebenet. Grønne indikatorer angiver, at batteriet er fuldt opladt. Forsigtig Lad batteriet blive siddende Batteriet skal altid være monteret, for at LUCAS kan fungere, også selv om systemet forsynes via den eksterne strømforsyning.

14 Forberedelse af bæretasken 5 Brug af LUCAS 5.1 Ankomst til patienten Hvis det fastslås, at der er tale om hjertestop, skal manuel hjertemassage påbegyndes med det samme. Fortsæt med et minimum af afbrydelser. 1. Sæt et fuldt opladt LUCAS batteri i batteriåbningen i hætten på LUCAS. 2. Sørg for, at en sugekop er monteret korrekt. 3. Læg overdelen i bæretasken med hætten pegende mod den åbne ende. 4. Læg den eksterne strømforsyning (ekstraudstyr) i en af lommerne mellem LUCAS støttebenene. 5. Læg et ekstra (ekstraudstyr) opladt LUCAS batteri i den anden lomme. 6. Læg stabiliseringsstroppens pudestrop mellem støttebenene. 7. Ekstra sugekopper kan anbringes i sidelommerne tæt på hætten. 8. Anbring bagpladen øverst i tasken. 9. Luk den grønne indvendige lås. 10. Læg brugervejledningen i den gennemsigtige lomme i tasken. 11. Luk tasken. 5.2 Udpakning af LUCAS 1. Anbring tasken, så toppen vender ind imod dig selv. 2. Læg venstre hånd på den sorte strop i venstre side, og træk i det røde håndtag, så tasken foldes ud. TM LUCAS 2

15 3 30:2 Brystkompressionssystem Tryk på TÆND/SLUK på brugerbetjeningspanelet i 1 sekund for at tænde LUCAS i tasken og påbegynde selvtesten. Den grønne indikator ved siden af knappen JUSTER tændes, når LUCAS er klar til brug. 5.3 Samling 1. Tag LUCAS bagpladen ud af bæretasken. 2. Afbryd den manuelle hjertemassage. 3. Sørg for at støtte patientens hoved. 4. Anbring forsigtigt LUCAS bagpladen under patienten, så den ligger umiddelbart under armhulerne. Benyt en af følgende procedurer: a. Hold patientens skulder, og løft patientens overkrop en smule. b. Rul patienten fra side til side. Bemærk: LUCAS slukker automatisk efter 5 minutter, hvis enheden forbliver i tilstanden JUSTER. Forsigtig Alarm på enheden Hvis der foreligger enhedssvigt, tændes den røde alarmindikator, og der afgives et summersignal. Fejlsøgning fremgår af afsnit 8.3. Forsigtig Lad batteriet blive siddende Batteriet skal altid være monteret, for at LUCAS kan fungere, også selv om systemet forsynes via den eksterne strømforsyning. Bemærk: Nøjagtig placering af bagpladen gør det lettere og hurtigere at placere sugekoppen korrekt.

16 16 5. Påbegynd manuel hjertemassage igen. 6. Hold på håndtagene på støttebenene for at fjerne LUCAS overdelen fra tasken. Træk en enkelt gang i frigørelsesringene for at sikre, at klolukningerne er åbne. 7. Slip frigørelsesringene. 8. Fastgør det støtteben, der er nærmest på dig selv, til bagpladen. 9. Afbryd den manuelle hjertemassage. 10. Fastgør det andet støtteben til bagpladen, så de to støtteben låses fast i bagpladen. Vær opmærksom på et klik. 11. Træk opad en enkelt gang for at sikre, at komponenterne sidder ordentligt fast. Bemærk: Hvis LUCAS overdelen ikke kan fastgøres på bagpladen, skal det sikres, at klolukningerne er åbne, og at frigørelsesringene er udløst. ADVARSEL FOR STOR PATIENT Hvis patienten er for stor, kan overdelen af LUCAS ikke låses fast i bagpladen uden at komprimere patientens bryst. Fortsæt med manuelle kompressioner.

17 Brystkompressionssystem Justering og betjening Kompressionsstedet skal ligge i samme position som ved manuel hjertemassage og stemme overens med retningslinjerne. 1. Mærk efter med fingeren for at kontrollere, at sugekoppens nederste rand befinder sig umiddelbart over den nederste del af sternum. Når trykpuden i sugekoppen sidder korrekt, befinder sugekoppens nederste rand sig umiddelbart over den nederste del af sternum. Sugekoppens omkreds Trykpude Flyt om nødvendigt enheden ved at trække i støttebenene for at justere positionen. ADVARSEL FORKERT POSITION OVER BRYSTET Hvis trykpuden ikke er i den korrekte position i forhold til sternum, er der øget risiko for skader på brystkassen og de indre organer. Desuden forringes patientens blodcirkulation. 2. Juster sugekoppens højde for at indstille startpositionen. a. Sørg for, at LUCAS befinder sig i tilstanden JUSTER. b. Tryk med to fingre sugekoppen nedad, indtil trykpuden berører patientens bryst uden at komprimere brystet.

18 18 c. Tryk på PAUSE for at fastlåse startpositionen fjern derefter fingrene fra sugekoppen. ADVARSEL FORKERT STARTPOSITION Patientens blodcirkulation forringes, hvis trykpuden trykker for kraftigt eller for svagt på brystet. Tryk på knappen JUSTER, og juster højden på sugekoppen med det samme. Forsigtig Gel på brystet Hvis der er gel på patientens bryst (f.eks. fra en ultralydsundersøgelse), kan sugekoppens placering forskydes under brugen. Fjern gelen fuldstændigt, før sugekoppen anbringes. d. Kontrollér, at positionen er korrekt. Hvis positionen ikke er korrekt: Tryk på JUSTER, træk sugekoppen op for at genjustere centreringen og/eller højden til en ny startposition. Tryk på PAUSE. e. Tryk på AKTIV (kontinuerlig) ELLER AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressionerne. ADVARSEL UTILFREDSSTILLENDE POSITION Igangsæt manuel hjertemassage igen, hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert og korrekt på patientens bryst. ADVARSEL FOR LILLE PATIENT For lille patient: Hvis det ikke er muligt at skifte til tilstanden PAUSE eller en af tilstandene AKTIV, når trykpuden berører patientens bryst, og LUCAS alarmerer med 3 hurtige signaler. Påbegynd manuel hjertemassage igen. Forsigtig Hold fingrene væk Anbring ikke hænderne eller andre kropsdele på eller under sugekoppen, når LUCAS er i gang. Rør ikke klolukningerne, især ikke, når patienten løftes. ADVARSEL PATIENTSKADER Lad ikke patienten eller enheden være uovervåget, mens LUCAS er i gang. ADVARSEL ÆNDRET POSITION UNDER BRUGEN Hvis sugekoppens position ændrer sig under brugen eller ved defibrillering, skal der med det samme trykkes på knappen JUSTER, og positionen skal justeres. Benyt altid LUCAS stabiliseringsstroppen til at fastholde den korrekte position. ADVARSEL ENHEDSSVIGT Hvis der forekommer afbrydelser, hvis kompressionerne er utilstrækkelige, eller der sker noget usædvanligt under brugen: Tryk på TÆND/SLUK i 1 sekund for at standse LUCAS, og fjern enheden. Påbegynd manuelle brystkompressioner. ADVARSEL LAV BATTERIKAPACITET Gør et af følgende, hvis den orange batteriindikator blinker: Udskift batteriet med et opladt batteri. Tilslut den eksterne LUCAS strømforsyning.

19 Brystkompressionssystem 19 Forsigtig Bloker ikke udluftningshullerne Der må ikke forårsages blokering af udluftningshullerne under hætten, da dette kan medføre, at enheden bliver for varm. 5.5 Anbringelse af LUCAS stabiliseringsstroppen LUCAS stabiliseringsstroppen medvirker til at fastholde den korrekte position under brugen. Anbring den, mens LUCAS er aktiv, så der ikke forekommer unødige afbrydelser. Forsigtig Anvendelse af stabiliseringsstroppen Hvis anvendelsen af LUCAS stabiliseringsstroppen forhindrer eller forsinker patientens lægebehandling, skal anvendelsen udskydes. 1. Tag pudestroppen, som er en del af stabiliseringsstroppen, ud af bæretasken (stabiliseringsstroppens støttebensstrop skal allerede være fastgjort på støttebenene). 2. Forlæng pudestroppen fuldstændigt ved spænderne. 3. Løft forsigtigt patientens hoved, og anbring puden under patientens nakke. Placer puden så tæt på patientens skuldre som muligt. 4. Sæt spænderne på støttebensstropperne sammen med spænderne på pudestroppen. Kontrollér, at stropperne ikke er snoede. 5. Hold LUCAS støttebenene fast, og stram pudestroppen til. 6. Kontrollér, at sugekoppens position på patientens bryst er korrekt. Hvis sugekoppen ikke sidder rigtigt, skal positionen justeres: a. Tryk på JUSTER. b. Frigør pudestropperne fra støttebensstropperne. c. Juster sugekoppositionen (som beskrevet i afsnit 5.4.2). d. Når sugekoppen befinder sig i den rigtige position, skal der trykkes på AKTIV (kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressionerne igen. e. Påsæt pudestroppen igen. Se trin 2 til 5 herover. 5.6 Flytning af patienten Fastgøring af patientens arme Hvis patienten skal flyttes, er det muligt at fastgøre patientens arme på LUCAS ved hjælp af patientstropperne. Derved bliver det lettere at flytte patienten. Forsigtig Løft ikke ved hjælp af patientstropperne Benyt ikke patientstropperne til at løfte patienten. Stropperne er udelukkende beregnet til fastgøring af patientens arme til LUCAS. Forsigtig Intravenøs adgang Sørg for, at intravenøs adgang ikke hindres.

20 Klargøring til løft af patienten 1. Træf beslutning om, hvilket udstyr der skal flyttes, og hvor transportenheden skal anbringes. 2. Personer ved patientens side: a. Anbring den ene hånd under klolukningerne under støttebenet Flytning af patienten LUCAS kan forblive aktiv under flytning af patienten, hvis: LUCAS og patienten er placeret sikkert på transportenheden LUCAS forbliver i den korrekte position og vinkel i forhold til patientens bryst b. Brug den anden hånd til at holde fast i patientens bælte, bukser eller under låret 3. Sørg for, at patientens hoved holdes stabilt. Om nødvendigt skal sugekoppens position justeres Løft af patienten 1. Tryk på PAUSE for at afbryde kompressionerne midlertidigt. 2. Løft patienten, og flyt vedkommende til en båre eller en anden transportenhed (spineboard, vakuummadras eller lignende). 3. Kontrollér, at sugekoppens befinder sig i den korrekte position på patientens bryst. 4. Tryk på AKTIV (kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressionerne igen. ADVARSEL ÆNDRET POSITION UNDER BRUGEN Hvis sugekoppens position ændrer sig under brugen eller ved defibrillering, skal der med det samme trykkes på knappen JUSTER, og positionen skal justeres. Benyt altid LUCAS stabiliseringsstroppen til at fastholde den korrekte position. 5.7 Udskiftning af strømforsyningen under brugen Hvis batterikapaciteten er lav, alarmerer LUCAS med en blinkende orange indikator og et alarmsignal.

Brugervejledning. Brystkompressionssystem

Brugervejledning. Brystkompressionssystem Brystkompressionssystem Brugervejledning DA www.lucas-cpr.com et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100666-00 E, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Tak, fordi du har

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere.

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. 2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. LM01 R12 DA -system Brugermanual Forsigtig: Ifølge amerikansk (USA)

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Forbedring af liv via innovation

Forbedring af liv via innovation Forbedring af liv via innovation Brugsanvisning 30MI System til vaskulær behandling (Udstyr med kompressibel manchet INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅLET MED DETTE UDSTYR... 3 KONTRAINDIKATIONER.... 3 ADVARSLER...

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere