Kendetegn: Betydning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendetegn: Betydning:"

Transkript

1 Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter, som dog har behårede løvblade. Blomsterne kan enten være hvide eller gule. På sandjord ses en anden stedmoderart - alm. stedmoder. Begge arter ses i bunden af afgrøden som små planter. Planten forekommer meget hyppigt i både vintersæd og vårsæd. Ager-stedmoder er et ondartet ukrudt i hvidkløverfrø, fordi frøene er vanskelige at rense fra. Kimbladene er bredt ægformede med hel bladrand. Løvbladene er behårede og med savtakkede bladrande. I de tidlige stadier kan ærenpris nemt forveksles med ager-stedmoder - se under ager-stedmoder. Blomsterne er små og blå. Storkronet ærenpris optræder ofte sammen med andre ærenprisarter - mark-, flerfarvet- og vedbend-ærenpris. De vil alle typisk findes i bunden af afgrøden, og de ligner hinanden meget. Ærenpris ses ofte i både vintersæd og vårsæd. Den hører til blandt de mindre betydende ukrudtsarter. Udarbejdet af Institut for Ukrudtsbekæmpelse, Flakkebjerg, i samarbejde med Landskontoret for Planteavl og Landbrugets Informationskontor. Fotos: Bo Melander

2 Kimbladene har to dybe karakteristiske indskæringer. Løvbladene har mange dybe indskæringer. Blomsterne er lyserøde. Navnet hejrenæb har planten fået pga. de lange frugter, der ligner et næb. På sandjord er hejrenæb en af de hyppigste ukrudtsarter. Især i bederoer kan den være et generende ukrudt. Kim- og løvbladene er trådformede. Blomsterne er hvide. Planten kendes meget nemt på sine trådagtige blade. På sandjord kan spergel optræde som et meget udbredt og dominerende ukrudt i vårsæd- og rodfrugtmarker. LIK TRYK 1988

3 Kimbladene er ovale, uden indskæringer og bladstilke. Løvbladene har tydelige indskæringer. Planten kendes især på det kraftige vokslag og den blågrønne farve. I de tidlige stadier kan gul okseøje nemt forveksles med lugtløs kamille, som dog ikke er blågrøn, og som mangler det kraftige vokslag. Blomsterne er store og gule og vil være synlige i de fleste afgrøder. Arten er et meget ondartet ukrudt i vårsæd, og den bør bekæmpes effektivt. Gul okseøje trives især på sur og næringsfattig jord, men optræder også jævnligt på velkalkede og næringsrige jorder. Kimbladene er ovale og uden bladstilke. De første løvblade har dybe indskæringer. De senere løvblade er fjersnitdelte. I de tidlige stadier kan lugtløs kamille nemt forveksles med gul okseøje - se under gul okseøje. Kamille bliver en høj og kraftig plante. Blomsterne er store og hvide med gul midte. Planten er meget almindelig i både vintersæd og vårsæd, og den kan give store tab, hvis den ikke bliver bekæmpet. Især kan den volde problemer i frøafgrøder, hvor frøene er vanskelige at rense fra. Udarbejdet af Institut for Ukrudtsbekæmpelse, Flakkebjerg, i samarbejde med Landskontoret for Planteavl og Landbrugets Informationskontor. Fotos: Bo Melander

4 Kimbladene er ovale til ægformede. Bladbasis er pilformet med to tydelige»tapper«. Løvbladene er behårede og har savtakkede bladrande. I de tidlige stadier kan hanekro forveksles med tvetand, som dog har mindre og mere runde kimblade og løvblade. Hanekro optræder som to arter - alm. hanekro med røde blomster og hamp-hanekro med gule blomster. Begge arter udvikler sig til høje og kraftige planter. Planten vokser især i vårsæd, men kan også forekomme i vintersæd. Selv ved små mængder er hanekro et meget ondartet ukrudt, der kan give store tab. Planten trives især på lave, lidt fugtige og humusholdige arealer, men den optræder også hyppigt på højere liggende arealer. Kimbladene er næsten cirkulære. Bladbasis er forsynet med to»tænder«ved bladstilken. Løvbladene er behårede og med rundtakkede bladrande. I de tidlige stadier kan tvetand forveksles med hanekro - se under hanekro. Tvetand optræder som to arter - liden tvetand, hvor de øverste blade er uden stilk, og rød tvetand, hvor de Øverste blade har stilke. Begge arter har røde blomster. Planten vokser i både vintersæd og vårsæd. Den giver ikke så store tab som f.eks. hanekro og lugtløs kamille. LI K TRYK 1988

5 Kimbladene er aflange og smalle. De første løvblade er ovale til ægformede og ganske små. De senere løvblade er større og har tydelige indskæringer i bladranden. Der siver mælkesaft frem, når der bliver trykket på et afrevet blad. I de tidlige stadier kan kornvalmue forveksles med hyrdetaske, som dog ikke har mælkesaft. Planten kendes på de store røde blomster, der om sommeren er synlige i vintersæd langs veje og markskel. Planten optræder kun i overvintrende afgrøder, og den kendes især fra hvedemarker på de bedre jorder. Arten optræder både i vintersæd og vårsæd. Hvis der er mange planter, vil den især på lette jorde give store tab. Kimbladene er ovale til aflange. De første løvblade er ovale til ægformede og beklædt med stjerneformede hår. Hårene ses tydeligt igennem en lup. De senere løvblade har dybe indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan hyrdetaske forveksles med kornvalmue - se under korn-valmue. Blomsterne er små og hvide. Planten kendes på de rosetstillede grundblade og den langstrakte blomsterstand med de omvendt hjerteformede frugter, som har givet planten navn. Hyrdetaske er et besværligt ukrudt i engrapgræs, fordi den er vanskelig at rense fra. Udarbejdet af Institut for Ukrudtsbekæmpelse, Flakkebjerg, i samarbejde med Landskontoret for Planteavl og Landbrugets Informationskontor. Fotos: Bo Melander

6 Kimbladene er ægformede med en indskæring i spidsen af bladet. Løvbladene er kransstillede og beklædt med kroghår. Blomsterne er hvide og ganske små. Planten er iøjnefaldende, fordi den med sin kraftige vækst kan overvokse afgrøden. Planten hænger nemt fast i tøj og på hænder mange kroghår. Planten er et meget ondartet ukrudt i både vinter- og vårsæd og bør altid bekæmpes effektivt. Burresnerre vokser hovedsagelig på næringsrige jorder. Kimbladene er næsten cirkulære og behårede. Løvbladene er ovale til aflangt ægformede og tydeligt behårede. I de tidlige stadier kan markforglemmigej forveksles med krumhals, som dog har større kimblade og løvblade. Blomsterne er små og blå. Forglemmigej optræder oftest som en uanselig plante i bunden af afgrøden. Planten ses hyppigt i både vintersæd og vårsæd, men regnes ikke som et særligt generende ukrudt. LI K TRYK 1988

7 Kimbladene er lange og smalle med rødlig underside. Løvbladene er ægformede til nærmest trekantede og beklædt med hvide safthår, der ligner små, klare perler. De voksne planters blade får et»melet«udseende. Blomsterne sidder tæt samlet i nøgler, og de enkelte blomster er små og uanselige. Planten optræder for det meste i afgrøder sået om foråret. I åbne afgrøder, f.eks. bederoer, kan planten blive både høj og kraftig og derved nedsætte udbyttet betydeligt. I rødkløverfrø, gulerodsfrø, valmue og vårraps er planten et problem, fordi det er vanskeligt at rense frøene fra. Kimbladene er lange og smalle. Løvbladene er typisk hjerteformede - pileformede. Blomsterne er små og uanselige. Planten snor sig ofte om stængler, strå og blade på andre planter. Planten optræder både i vintersæd og vårsæd, men den er mest generende i vårsæd. I bederoer kan planten genere ved optagning, og i korsblomstrede frømarker er planten besværlig, fordi frøene er vanskelige at rense fra. Udarbejdet af Institut for Ukrudtsbekæmpelse, Flakkebjerg, i samarbejde med Landskontoret for Planteavl og Landbrugets Informationskontor. Fotos: Bo Melander

8 Kimbladene er ellipseformede. Løvbladene er cirkulære til ægformede. Blomsterne er små og hvide. Planten optræder i bunden af afgrøden, hvor den kan danne et helt»tæppe«. Det er den mest almindelige ukrudtsplante i Danmark. Den optræder på alle jordtyper og i alle afgrøder. I frømarker med hvidkløver og småfrøede græsarter er fuglegræs et generende og ondartet ukrudt, fordi frøene er vanskelige at rense fra. Bladene er friskgrønne, tynde, ofte tværrynkede og ender i en bådformet spids. Holdes bladet op mod lyset ses to lyse striber langs bladets midte. Bladlejet er klaplagt. I de tidlige stadier kan enårig rapgræs forveksles med andre græsarter. Enårig rapgræs er et lavtvoksende græs med tueformet vækst. Blomsterstanden er en udspærret top. Planten kan undertiden være flerårig. Planten er efter fuglegræs den mest hyppige ukrudtsart i Danmark. Den optræder i både vintersæd og vårsæd. I græsfrø er enårig rapgræs et ondartet ukrudt, som bør bekæmpes effektivt, fordi frøene er vanskelige at rense fra. LI K TRYK 1988

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener.

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener. Syrener Syringa Når vi mærker syrenduften og ser buskenes lilla og hvide blomster hænge tungt ned i alle haver og parker, så er det snart sommer i Danmark. Så er det ved den tid, hvor også studenterne

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Jordskok - en gammel dansk grønsag

Jordskok - en gammel dansk grønsag Havebrug nr. 152 September 2003 Jordskok - en gammel dansk grønsag Kaj Henriksen og Gitte Bjørn, Forskningscenter Aarslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Havebrug

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech

Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech Side 1 af 5 Spindhør Spindhør dyrkes først og fremmest for at udnytte fibrene til tekstilprodukter. Blår fra tekstilproduktionen kan også indgå i en række industrielle anvendelser, såsom isolering, papir

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen 25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen Rødmende Læderporesvamp Daedaleopsis confragosa En

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Vedligeholdelse af betonbelægninger

Vedligeholdelse af betonbelægninger Vedligeholdelse af betonbelægninger BELÆGNINGSGRUPPEN Vedligeholdelse af betonfliser og -belægningssten Betonfliser og -belægningssten er robuste produkter fremstillet af velkendte naturmaterialer. Betonbelægninger

Læs mere

Nyt nordisk korn. Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica

Nyt nordisk korn. Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica Nyt nordisk korn Af cand.agro. PhD Anders Borgen Leder af kornforskningscentret Agrologica I det nye nordiske køkken er der interesse for lokalt producerede fødevarer og gerne af gamle ikke alt for forædlede

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem

Læs mere

Beskrivelser af udvalgte træ- og buskarter

Beskrivelser af udvalgte træ- og buskarter Beskrivelser af udvalgte træ- og buskarter Almindelig hvidtjørn Plant for vildtet Almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata) Højde Form Blomstringstid Frugttype Modningstid Lys Jord Fugt Vind Vårfrost

Læs mere