the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK"

Transkript

1 the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør Features Betjening Inden første ibrugtagning Første ibrugtagning Programmering af vandets hårdhedsgrad Betjening af kværnen Automatisk maling, dosering & stampning Mælketeksturering Long black Programmerbare funktioner Avancerede features Alarmer Transportering og opbevaring Gode råd til kaffebrygning Automatisk maling, dosering & stampning Kaffebrygning Automatisk, berøringsfri mælketeksturering Manuel mælketeksturering Rengøring og vedligeholdelse Rengøringscyklus Rengøring af konisk kværn Rengøring af damprøret Rengøring af filterholder og filterholderhåndtag Gennemskylning af bryggehovedet Rengøring af drypbakke og opbevaringsrum Rengøring af ydersiden og varmepladen Afkalkning Problemløsning Kaffevarianter Garanti Service

4 SIKKERHEDSANVISNINGER Hos Sage by Heston Blumenthal er vi meget sikkerhedsbevidste. Vi designer og producerer husholdningsprodukter, hvor din sikkerhed vægtes højt. Med det i mente beder vi dig fortsat udøve en vis forsigtighed ved brug af ethvert elektrisk apparat og overholde nedenstående forholdsregler. Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden the Oracle tages i brug. På denne måde beskyttes brugeren, og man undgår skade på maskinen. Brugsanvisningen skal gemmes, så man kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis the Oracle overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge maskinen og gives til den nye ejer. Teknisk sikkerhed Før the Oracle tages i brug, skal man omhyggeligt fjerne al emballage. Sørg for at holde emballagen væk fra børn, da det kan være farligt legetøj for dem. Straks efter fjernelse af emballagen skal man undersøge, om the Oracle er beskadiget. Hvis the Oracle er beskadiget, eller hvis man er i tvivl om, om den har en skade, skal man kontakte den butik, hvor maskinen er købt. The Oracle må IKKE tages i brug, hvis den er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor maskinen er købt. Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. Maskinen må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt. Din Sage by Heston Blumenthal maskine skal tilsluttes en jordforbunden stikkontakt, 13 amp. Den skal være lettilgængelig, så maskinens forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde. Maskinen er blevet konstrueret til brug i husholdningen. Brug den ikke i igangværende køretøjer, på både eller udendørs. Benyt den ikke til andet, end den er beregnet til. Maskinen er ikke beregnet til kommerciel brug. Overholdes dette ikke, er der risiko for produktskade. 4

5 SIKKERHEDSANVISNINGER Maskinen må ikke betjenes/rengøres af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kundskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af maskinen, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med maskinen. Brug ikke maskinen nær kanten af en bordplade eller et bord. Sørg for at overfladen er jævn, ren og fri for vand. Vær opmærksom på, at vibrationer under brug kan forårsage, at maskinen flytter sig. For at undgå elektrisk stød må ledningen, stikket eller maskinen ikke nedsænkes i vand (eller andre væsker). Når maskinens forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen. Sørg for at ledningen ikke bøjes eller vrides og undgå kontakt med varmekilder. Undgå at ledningen hænger ud over et bord etc. Overholdes dette ikke, er der risiko for brand og elektrisk stød. Benyt aldrig maskinen, hvis ledningen eller stikket sidder løs eller er beskadiget. Kontakt en fagmand, hvis ledningen er beskadiget. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere ledningen. Overholdes dette ikke, er der risiko for brand og elektrisk stød. Reparationer, indgreb i maskinen og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale. Kontroller jævnligt ledning, stik og selve maskinen for eventuelle skader. Ved beskadiget dele må maskinen under ingen omstændigheder benyttes. Kontakt butikken, hvor maskinen er købt. Sørg for at holde maskinen og tilbehøret rent. Følg rengøringsinstruktionerne i manualen. Yderligere rengøring / service, som ikke er nævnt i manualen bør udelukkende ske af aut. fagmand. Fare for person-/ og/eller produktskade. 5

6 SIKKERHEDSANVISNINGER Espressosikkerhed Maskinen er blevet konstrueret til brug i husholdningen. Brug den ikke i igangværende køretøjer, på både eller udendørs. Benyt den ikke til andet, end den er beregnet til. Maskinen er ikke beregnet til kommerciel brug. Overholdes dette ikke, er der risiko for produktskade. Hvis maskinen: o Efterlades uden opsigt o Skal rengøres o Skal flyttes o Skal samles o Skal opbevares Afbrydes strømmen ved at trykke på tænd-/sluk-knappen, og stikket trækkes ud af kontakten. Kontroller at maskinen er korrekt samlet inden ibrugtagning. Benyt udelukkende koldt drikkevand fra hanen. Det kan ikke anbefales at bruge stærkt filtreret, demineraliseret eller destilleret vand, idet det kan påvirke kaffens smag og maskinens funktionalitet. Kontroller at filteholderhåndtaget korrekt isat og låst fast i bryggehovedet inden start. Start aldrig maskinen uden filterholderhåndtaget. Vær forsigtig ikke at berøre varme overflader. Lad maskinen afkøle inden rengøring. Vær forsigtig efter brug af automatisk rengøring, idet der kan udskilles varm damp, når damprøret nedsænkes. Vær forsigtig metaloverfladerne kan blive meget varme under brug. Vær forsigtig ved afkalkning. Varm damp kan undslippe. Sørg for at drypbakken er tømt inden afkalkning. Se side 45 for yderligere information om afkalkning. 6

7 MILJØBESKYTTELSE Gør maskinen ubrugelig. Træk el-stikket ud. Skær strømkablet over. Maskinen indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle maskiner skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love. 7

8 OVERIGT OVER THE ORACLE 8

9 OVERIGT OVER THE ORACLE A. Integreret konisk kværn Med 280g bønnebeholder. B. Aftagelig vandtank, 2,5 liter Med integreret vandfilter og oplyst vandindikatorvindue. C. Knap til valg af malingsgrad Vælg den malingsgrad, der passer til din kaffe. D. Kværn LCD Viser valgt indstilling på kværnen. E. Espresso LCD Viser valgt indstilling og letter programmeringen. F. Knap til 1 kop og 2 kopper Med forudindstillet bryggevarighed, manuel overstyring, og programmerbar bryggevarighed og mængde. G. Bønneudløb Med automatisk maling, dosering og stampning. H. Temperaturstyret 58 mm bryggehoved I. 58 mm filterholder i rustfrit stål J. Aktiveringsknap til hjul Løfter maskinen for let og hurtig manøvrering. K. Opvarmet varmeplade L. Varmtvandsknap Tryk for at starte og stoppe vand fra vandudløbet. M. Long Black knap Med forudindstillede og programmerbare indstillinger. N. Damphåndtag Auto mælketeksturering (nedad position) og manuel mælketeksturering (opad position). O. Damp LCD Viser valgt mælketemperatur og tekstureringsindstilling. P. SELECT (Funktionsvælger) Vælg ønsket mælketemperatur og tekstur. Bruges også sammen med MENU-knappen til programmering. Q. Cool touch damprør Med integreret temperatursensor. R. Vandudløb Varmt vand til Long Black og forvarmede kopper. S. Adgang til afkalkning T. Tilbehørsopbevaring Praktisk opbevaring til tilbehøret, når dette ikke benyttes. U. Aftagelig drypbakke Med indikator for tømning. 9

10 TILBEHØR A. Mælkekande i rustfrit stål B. Vandfilterholder med vandfilter C. Filterholder D. Rengøringsværktøj til bryggehoved E. Kaffebeholder F. Børste til rengøring af konisk kværn G. Børste til rengøring af kværnafløb og magnet til afmontering af stamperen H. Rengøringsværktøj til damphovedet I. Unbrakonøgler J. Rengøringsmiddel til damprør K. Espresso rengøringstabletter L. Strips til test af vandets hårdhedsgrad IKKE AFBILLEDET M. Reservedele til damprør damphoved, vakuumring, pakning 10

11 FEATURES Berøringsfri og automatisk maling, dosering og stampning Automatisk maling, dosering og stampning af kaffen. Knap til valg af malingsgrad Justerbar malingsgrad fra fin til grov for optimal kaffenydelse. Konisk kværn i rustfri stål Maksimerer overfladeområdet for malet kaffe for maksimal smag. Berøringsfri og automatisk mælketeksturering Automatisk mælketeksturering til valgt temperatur og design fra silkeblød latté til cremet cappuccino. Fjerner automatisk overskydende mælk fra damprøret, når denne sættes på plads. Kaffe og damp samtidigt Espresso- og dampkedler i rustfrit stål giver samtidig mælketeksturering og kaffebrygning. Præcis kontrol: Elektronisk PID temperaturkontrol Elektronisk temperaturkontrol giver præcis vandtemperatur til den optimale espressosmag. Justerbar. Bryggehoved Standardstørrelse bryggehoved på 58 mm med indbygget element for styring af temperaturen under brygning. Reguleret bryggetryk Overtryksventilen (OPV) begrænser maksimal tryk for optimal kaffesmag. Lavtryk pre-infusion Øger gradvist vandtrykket for forsigtig udvidelse af bønner for en jævn kaffebrygning. Justerbar. Dual pumper Espresso og dampkedelpumper. Programmerbar bryggetemperatur Juster vandtemperatur for at opnå optimal kaffesmag afhængig af bønnernes oprindelsesland og malingsgrad. YDERLIGERE FUNKTIONER One Touch Long Black Hælder varmt vand ned i koppen efter bønnerne. Forprogrammeret og justerbar. Bryggetimer Viser bryggevarigheden. Auto Start Tænder maskinen på et indstillet tidspunkt. Auto Sluk Slukker maskinen efter et specificeret tidsrum mellem 5-20 minutter. 11

12 BETJENING INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING Maskinforberedelse Før the Oracle tages i brug, skal man omhyggeligt fjerne al emballage. Sørg for at alle dele og tilbehør er fundet, inden emballagen smides væk. Afmonter vandtanken, placeret bag på maskinen, ved at trække ned på håndtaget til vandtanken. Afmonter plastikposen indeholdende vandfilter og vandfilterholder. Rengør dele og tilbehør (vandtank, filterholderhåndtag, filterholder, mælkekande) i varmt vand tilsat en smule opvaskemiddel. Skyl efter og tør grundigt tør. TIP For let manøvrering af din maskine bruges aktiverknappen til hjulene, som sidder under drypbakken. Når denne drejes til UNLOCK sænkes hjulene og maskinen løftes op, hvilket letter manøvrering samt adgang til vandtanken. Installation af vandfilter Tag vandfiltret og vandfilterholderen ud af posen. Blødgør filtret i en kop vand i 5 minutter, og skyl herefter filtret grundigt under rindende koldt vand. Vask filterholderen i koldt vand. Vær særlig opmærksom på stålnettet. Sæt filteret i filterholderen Blødgør i 5 min. Skyl filter og net Isæt filtret mellem de to dele af filterholderen. 12

13 BETJENING Isæt den samlede enhed bestående af filterholder og filter i vandtanken. Juster basen af filterholderen med adapteren inde i vandtanken. Skub ned og lås på plads. Fyld vandtanken med koldt vand, inden den placeres og låses på plads i maskinen. BEMÆRK Benyt aldrig stærkt filtreret, demineraliseret eller destilleret vand, idet det kan påvirke kaffens smag og maskinens funktionalitet. BEMÆRK Skift filtret hver anden måned. Kontakt butikken, hvor maskinen er købt for køb af nye vandfiltre. FØRSTE IBRUGTAGNING 1. Sørg for at vandtanken er fyldt med koldt vand. Dette gøres ved at åbne låget (skub for at åbne) og fylde vand i tanken, eller afmontere tanken bag på maskinen. 2. Tryk på POWER på maskinen. 3. Espresso LCD en viser Hrd3, hvilket betyder, at vandets hårdhedsgrad skal angives. Programmering af vandets hårdhedsgrad bestemmer hyppigheden af afkalkning og udskiftning af filter. 13

14 BETJENING Programmering af vandets hårdhedsgrad Tag den medfølgende strip ud af emballagen. Dyb teststripsen i vandet i vandtanken. Vent et minut. Vandets hårdhedsgrad indikeres med antallet af viste røde firkanter på teststripsen (f.eks. 3 røde firkanter betyder indstilling 3 under vandets hårdhedsgrad). Drej på knappen SELECT (funktionsvælgeren) til den påkrævede indstilling fra Hrd1 (blødeste vand) til Hrd5 (hårdeste vand). Tryk på SELECT for at bekræfte. Der høres et bip, som bekræfter indstillingen. 4. En pumpe/vibrationslyd høres som indikation for, at de tomme kedler fyldes med vand for første gang. Espresso LCD en viser kedeltemperaturen og HEATING. 5. Efter ca. 5 minutter når maskinen driftstemperaturen på +93 C og 6 knapper lyser. Maskinen er nu i Standby-mode og klar til næste skridt: Maskinen skylles igennem. Maskinen skylles igennem 1. Tryk på 2 Kopper knappen for at lade vandet løbe gennem bryggehovedet i 30 sekunder. 2. Tryk på HOT WATER knappen for at lade varmt vand løbe gennem varmtvandsudløbet. Tryk på HOT WATER knappen igen efter 30 sekunder for at stoppe vandet. 3. Løft damphåndtaget til MANUAL position og frigør damp gennem damprøret. Efter 30 sekunder sættes damphåndtaget på OFF position. 4. Gentag trin 1-3 to gange. 5. Genfyld vandtanken og tøm drypbakken, hvis nødvendigt. 14

15 BETJENING MANUAL blinker i LCD-displayet Maskinen kan ikke opnå driftstemperatur (Standby-mode), hvis damphåndtaget står på MANUAL position. Damp LCD en viser MANUAL. Sænk damphåndtaget til OFF position. BEMÆRK Det er ikke muligt at vælge 1 Kop, 2 Kopper, Long Black eller få adgang til rengøringsfunktionerne i menuen, inden maskinen har nået driftstemperaturen (Standby-mode). Maskinen bipper 3 gange, hvis en af disse funktioner vælges. BETJENING AF KVÆRNEN Isæt bønnebeholderen øverst på maskinen. Drej på knappen for at låse den på plads. Fyld beholderen med friske bønner. TIP Vi anbefaler at bruge 100 % Arabica-bønner med en ristet dato, ikke en bedst inden eller sidste anvendelsesdato. Kaffebønnerne er optimale mellem 5-20 dage efter ristet datoen. Kværnet kaffe kan løbe for hurtigt gennem filtret og smage bittert og vandet. VÆLG MALINGSGRAD Der er 45 espresso malingsgrader (nr. 1 finest nr. 45 grovest), hvilket giver dig muligheden for at vælge præcis den malingsgrad, der matcher bønnerne for den optimale kaffesmag. For at vælge malingsgrad drejes knappen til valg af malingsgrad mod uret for grov maling, og med uret for fin maling af bønnerne. Vi anbefaler at starte ved nr. 30 og justere efter behov. 15

16 BETJENING AUTOMATISK MALING, DOSERING & STAMPNING Placer filterholderhåndtaget ud for INSERT positionen på kværnen. Løft for at indsætte filterholderhåndtaget i kværnen og drej til midterposition. For at påbegynde automatisk maling, dosering og stampning, trækkes filterholderhåndtaget til højre og forsigtigt tilbage til midterpositionen. Malingen igangsættes. Når auto male-, dosering- og stampefunktionen er fuldendt, drejes filterholderhåndtaget til INSERT position og sænkes for at afmonteres. KAFFEBRYGNING Placer filterholderhåndtaget ud for INSERT på bryggehovedet. Løft for at indsætte filterholderhåndtaget i bryggehovedet. Drej til LOCK TIGHT positionen, til du møder modstand. BRYGGEGUIDE Knappen til 1 kop og knappen til 2 kopper afhænger af bryggevarighed til kontrol af kaffemængden. Bryggevarigheden er forudindstillet, men kan ændres (se afsnittet Programmering af bryggemængde / varighed, side 23). Se alternativt under Avancerede features, hvis du ønsker at kontrollere via volumen i stedet for varighed (se afsnittet Bryggemetode, side 30). 16

17 BETJENING KNAP TIL 1 KOP Tryk på knappen til 1 Kop én gang for at brygge en enkelt kop kaffe ved forudindstillet varighed (20 sekunder). Brygningen starter med lavtryks preinfusion. Maskinen stopper efter 1 kop varighed og returnerer til Standby-mode. KNAP TIL 2 KOPPER Tryk på knappen til 2 Kopper én gang for at brygge en dobbelt kaffe ved forudindstillet varighed (30 sekunder). Brygningen starter med lavtryks preinfusion. Maskinen stopper efter 2 kopper varighed og returnerer til Standby-mode. MANUEL OVERSTYRING Tryk og hold enten knappen til 1 Kop eller til 2 Kopper nede for at påbegynde pre-infusion. Når den påkrævede tid til pre-infusion er nået, slippes knappen for at påbegynde fuld pumpetryk. Tryk igen på knappen for at stoppe brygningen efter ønsket bryggevarighed. MÆLKETEKSTURERING SELECT knappen (funktionsvælgeren) bruges til at bestemme mælketemperatur og tekstur. Tryk på knappen for at vælge mellem mælketemperatur og tekstur. Den blinkende værdi kan ændres ved at dreje på knappen. 17

18 BETJENING JUSTERING AF MÆLKETEMPERATUR Tryk på SELECT knappen (funktionsvælgeren), indtil mælketemperatur blinker. Drej på knappen for at øge eller sænke mælketemperaturen. Den valgte temperatur vises på damp LCD en. Den ideelle temperatur for mælk ligger mellem 55 C og 65 C og indikeres med et smiley-symbol. JUSTERING AF MÆLKETEKSTUREN Tryk på SELECT knappen (funktionsvælgeren), indtil mælketekstur-trekanten blinker. Drej mod CAPP for mere tekstur eller LATTE for mindre tekstur. Den valgte tekstur vises på damp LCD en. Forskellige mærker og mælketyper kan variere i tekstur. Det kan være nødvendigt at justere løbende. BEMÆRK Inden udførelse af mælketeksturering klargøres damprøret ved at trykke ned på damphåndtaget. 18

19 BETJENING AUTOMATISK MÆLKETEKSTURERING Start med frisk kold mælk. Fyld mælkekanden iht. illustrationen. Løft damprøret og indsæt mælkekanden. Sænk damprøret. Kontroller at det er sænket helt ned. Mælkekanden skal hvile på drypbakken, og mælken skal dække markeringen på damprøret. For at starte trykkes damphåndtaget ned. LCD en viser mælketemperaturen i takt med, at mælken opvarmes. Mælketeksturering stopper automatisk, når den valgte mælketemperatur er nået. Løft damprøret for at flytte mælkekanden. Brug en fugtig klud til at rengøre damprøret. Sænk damprøret, og damprøret udfører en automatisk rengøring. MANUEL MÆLKETEKSTURERING Automatisk mælketeksturering og automatisk stop deaktiveres under manuel mælketekstureringsmode. Isæt damprøret i mælkekanden. Løft damphåndtaget for at aktivere manuel dampfunktion. Når den ønskede mælketekstur og temperatur er opnået, skubbes damphåndtaget til midterposition / OFF. Brug en fugtig klud til at rengøre damprøret. Sænk damprøret, og damprøret udfører en automatisk rengøring. ADVARSEL! Fare for personskade Varm damp kan fortsat frigives fra damprøret, også efter maskinen er blevet slukket. 19

20 BETJENING Sørg for at holde børn under opsyn, når de er i nærheden af maskinen. BEMÆRK Hvis maskinen kører kontinuerligt i 30 minutter, skal maskinen køle 5 minutter inden hver ibrugtagning. FORUDINDSTILLET LONG BLACK Der er 3 forudindstillede Long Black indstillinger small, medium og large. Aktivering af Long Black indstillingerne: 1. Fyld filterholderhåndtaget via automatisk maling, dosering og stampning. 2. Isæt filterholderhåndtaget i bryggehovedet. 3. Placer koppen, så filterholderhåndtagets åbninger og varmtvandsudløbet peger ned i koppen. 4. Drej Long Black knappen til den ønskede kopstørrelse. Forudindstillet kopstørrelse Small Medium Large Bryggemængde Ca. 180 ml Ca. 240 ml Ca. 355 ml Bryggemængden er kun vejledende. Faktisk mængde varierer afhængig af bønneristning, type, friskhed og valgt malingsgrad. Disse faktorer påvirker bryggemængden. 5. Start brygning ved at trykke på Long Black knappen. Kaffen løber fra filterholderhåndtagets åbninger og varmt vand løber fra varmtvandsudløbet. BEMÆRK Tryk på Long Black knappen for at kontrollere indstillingen under brygning. Ved at trykke på Long Black knappen under kaffeudløbet stoppes udløbet af kaffe og varmtvandsudløbet starter. Ved at trykke på Long Black knappen under varmtvandsudløbet stoppes udløbet af varmt vand. 20

21 BETJENING TIP Hvis den forudindstillede Long Black indstilling ikke møder dine krav til styrke, er der 6 brugerdefinerede indstillinger. Når dette programmeres, vil denne indstilling vises efter de 3 forudindstillede programmer. Se afsnittet Long Black justering Programmering af brugerdefinerede indstillinger, side 26. MANUEL LONG BLACK Med denne funktion har du den fulde kontrol over Long Black processen: preinfusion varighed, bryggemængde og varmtvandsmængde. I manual Long Black funktionen vil LCD en vise en kop i bevægelse. Tryk og hold Long Black knappen inde for at aktivere pre-infusionen. Slip knappen for at påbegynde kaffeudløb. Tryk på Long Black knappen for at stoppe kaffeudløbet og påbegynde varmtvandsudløbet. Tryk igen på Long Black knappen for at stoppe varmtvandsudløbet. TIP Du kan vælge at lave en manuel Long Black hver gang eller programmere indstillingen. Når dette programmeres, vil denne indstilling vises efter de 3 forudindstillede programmer. Se afsnittet Long Black justering Programmering af brugerdefinerede indstillinger. 21

22 BETJENING VARMT VAND Varmtvandsknappen (HOT WATER) kan bruges til at forvarme kopper og til at tilsætte vand manuelt. Tryk på HOT WATER knappen for at starte og stoppe det varme vand. For at sikre den korrekte temperatur på det varme vand, løber vandet i 30 sekunder, hvorefter det stopper. Afhængig af kopstørrelsen kan det være nødvendigt at trykke på HOT WATER knappen to gange. BEMÆRK Det er muligt samtidigt at brygge kaffe og lade det varme vand løbe. PROGRAMMERBARE FUNKTIONER Tryk på MENU knappen for adgang til de programmerbare funktioner. Drej på SELECT knappen (funktionsvælgeren) til valg af det ønskede program. Følgende programmer kan programmeres: Bryggevolumen Bryggetemperatur Rengøringscyklus Klokkeslæt Auto Start Auto Sluk Stampning Pre-infusion Long Black justering Tryk på MENU knappen for at gå ud af menuen. 22

23 BETJENING BEMÆRK Det er ikke muligt at tilgå menuen, når maskinen brygger kaffe og udsender varmt vand. PROGRAMMERING AF BRYGGEMÆNGE/VARIGHED Fyld filterholderhåndtaget med automatisk maling, dosering og stampning. Isæt filterholderhåndtaget i bryggehovedet. Når SHOT VOL vises i LCD-displayet, drejes SELECT knappen til 1 Kop for at programmere 1 Kop knappen, eller 2 Kopper til programmering af 2 Kopper knappen. Tryk på SELECT knappen for at påbegynde brygning. Tryk på SELECT knappen når den ønskede mængde/varighed er opnået for at stoppe brygning. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. BEMÆRK 1 Kop og 2 kopper knapperne bruger varighed til at kontrollere mængden. Gå ind i Avancerede features, hvis du ønsker at kontrollere via volumen i stedet for varighed (se afsnittet Bryggemetode, side 30). BRYGGETEMPERATUR Tryk på SELECT knappen, når SHOT TEMP vises i LCD-displayet. Den nuværende temperatur blinker. Drej på SELECT knappen for at ændre temperaturen og tryk igen på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte temperaturen. 23

24 BETJENING RENGØRINGSCYKLUS Rengøringsprogrammet laver en gennemskylning af bryggehovedet. Vælg denne funktion, når CLEAN ME vises i LCDdisplayet. Se afsnittet Rengøringscyklus på side 40. KLOKKESLÆT Indstilling af klokkeslæt er valgfrit. Tryk på SELECT knappen, når SET CLOCK vises i LCD-displayet. Klokkeslættet blinker eller viser fabriksindstilling: AM, hvis klokkeslættet endnu ikke er indstillet. Drej SELECT knappen til højre eller venstre for at justere klokkeslættet. Tryk på SELECT knappen, når klokkeslættet er indstillet. Maskinen bipper én gang for at bekræfte klokkeslættet. Se side 30 for valget mellem 12 og 24 timers urvisning. AUTO START Auto Start er valgfrit. Med denne funktion kan du indstille et specifikt tidspunkt, hvor maskinen automatisk tænder. Med denne programmering skal du ikke vente på, at maskinen varmer op. Vi anbefaler, at programmere maskinen til at tænde 30 minutter inden brug. BEMÆRK Klokkeslæt skal være indstillet inden Auto Start kan programmeres. Hvis du forsøger at programmere Auto Start og klokkeslættet ikke er indstillet, bipper maskinen 3 gange. 24

25 BETJENING Tryk på SELECT knappen, når AUTO START lyser i LCD-displayet. Drej til On eller Off. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Drej SELECT knappen til højre eller venstre for at vælge Auto Start tidspunktet. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte tidspunktet. Et lille ur-symbol vises i LCDdisplayet, som bekræfter indstilling af Auto Start. AUTO SLUK Med denne funktion indstilles længden hvorpå, maskinen skal forblive tændt efter Auto Start. Den kan indstilles til 5 min., 10 min., eller 20 min. Tryk på SELECT knappen, når AUTO OFF lyser i LCD-displayet. Drej SELECT knappen til den ønskede længde. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte valget. STAMPNING Denne funktion er udelukkende til avanceret brug. Justering af stampeparametrene tillader en finindstilling af kaffestampnings-styrken og poleringsvarigheden. Tryk på SELECT knappen, når TAMP SET lyser i LCDdisplayet. Stampningsstyrken blinker i LCD-displayet. Drej på SELECT knappen for at vælge mellem indstillingerne

26 BETJENING Tryk på SELECT knappen og poleringsvarigheden blinker. Drej SELECT knappen for at vælge 2-10 sekunder. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte valget. PRE-INFUSION Denne funktion er udelukkende til avanceret brug. Lavtryks pre-infusion giver mulighed for kontrollere tryk og varighed på kaffebrygningens pre-infusionsfase. Tryk på SELECT knappen, når PRE INFUSE lyser i LCD-displayet. Pumpestyrkeindstillingen blinker. Drej på SELECT knappen for at øge eller reducere pre-infusionstrykket. Tryk på SELECT knappen og pre-infusionsvarighed blinker i LCD-displayet. Drej SELECT knappen for at vælge sekunder. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte valget. LONG BLACK JUSTERING PROGRAMMERING AF BRUGERDEFINEREDE INDSTILLINGER Maskinen er udstyret med 6 Long Black brugerdefinerede indstillinger til justering af kopstørrelse og smagsstyrke. Sådan justeres Long Black: 1. Fyld filterholderhåndtaget via automatisk maling, dosering og stampning. 2. Isæt filterholderhåndtaget i bryggehovedet. 3. Placer koppen, så filterholderhåndtagets åbninger og varmtvandsudløbet peger ned i koppen. 4. Tryk på MENU knappen. Drej SELECT knappen til LONG BLACK ADJUST og tryk på SELECT knappen. 26

27 BETJENING 5. Tryk på SELECT knappen for programmering Set 1 til Set 6. Allerede indstillede programmer vises med et kopsymbol. IKKE PROGRAMMERET PROGRAMMERET 6. Tryk på SELECT knappen for at påbegynde programmering. LCD-displayet viser en kop i bevægelse, og kaffe løber gennem filterhåndtagets åbninger. Tryk på SELECT knappen, når den ønskede mængde er brygget for at stoppe kaffeudløbet og starte varmtvandsudløbet. Tryk på SELECT knappen for at stoppe varmtvandsudløbet. LCD-displayet viser et kopsymbol, og maskinen bipper for at bekræfte indstillingen. Long Black indstillingen er programmeret. PROGRAMMERET 7. Drej på LONG BLACK knappen for at bruge din Long Black indstilling. Din indstilling ligger efter small, medium og largeindstillingerne. Tryk på LONG BLACK knappen for at påbegynde brygning. BEMÆRK De brugerdefinerede Long Black indstillinger kan omprogrammeres med indstillingerne 1-6. AVANCEREDE FEATURES Disse funktioner bør kun tilgås af erfarne brugere. Aktivering af Avancerede features gøres fra en slukket maskine: Tryk på og hold 1 Kop knappen inde samtidigt med POWER knappen i 3 sekunder. Drej SELECT knappen til ønsket funktion. Tryk på SELECT knappen for at vælge. 27

28 BETJENING Tryk på MENU knappen for at gå ud af Avancerede features. BEMÆRK Maskinen går automatisk ud af Avancerede features, hvis der ingen indstillinger laves i 30 sekunder, eller hvis der trykkes på POWER eller MENU knappen. NULSTILLING AF BRUGERDEFINEREDE INDSTILLINGER Med denne funktion nulstilles alle brugerdefinerede programmer, og maskinen returnerer til fabriksindstilling. Maskinen er udstyret med følgende fabriksindstillinger: 1. Bryggetemperatur: 93 C 2. Lavtryks pre-infusion: PP60, PT7 sek. 3. Mælketemperatur 60 C 4. Auto Start: Slukket (8:00 AM) 5. Auto Sluk: 20 min. 6. Klokkeslæt: 12:00 AM 7. 1 Kop bryggevarighed: 20 sek Kopper varighed: 30 sek. Tryk på SELECT knappen, når rset lyser i LCD-displayet for at nulstille brugerdefinerede indstillinger. Hrd3 lyser i LCD-displayet. Maskinen er nu i vandets hårdhedsmode. Se afsnittet: Vandets hårdhedsgrad Hrd3 for indstilling. Afkalkning (desc) Vælg denne funktion for at tilgå afkalkningsprocessen trin for trin på LCDdisplayet. Se afsnittet: "Afkalkning på side 45 for yderligere oplysninger. 28

29 BETJENING Vandets hårdhedsgrad (Hrd3) Bestem vandets hårdhedsgrad med den medleverede teststrip. Se afsnittet: Programmering af vandets hårdhedsgrad side 14. Drej på SELECT knappen til den påkrævede indstilling fra Hrd1 (blødeste vand) til Hrd5 (hårdeste vand). Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Indstillingen af vandets hårdhedsgrad bestemmer hyppigheden på afkalkning og filterskift. Enheder (SEt) Indstil enheder til metriske eller imperial. Drej på SELECT knappen til den ønskede enhed. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. LCD-belysning (Lcd) Justering af LCD-displayets lysstyrke / kontrast. Drej SELECT knappen til ønsket lysstyrke. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Spotlights (SPot) Lysstyrkejustering af LED-lyset i drypbakkeområdet. Drej SELECT knappen til ønsket lysstyrke. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Damptemperatur (StEA) Juster temperaturen i dampkedlen, som kontrollerer damptrykket. Drej SELECT knappen til den ønskede temperatur. Fabriksindstillingen er 130 C. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. 29

30 BETJENING Luftpumpeforskydning (Air) Denne funktion er udelukkende til avanceret brug. Forsink driften af luftpumpen under automatisk mælketeksturering. Drej SELECT knappen til ønsket forskydning. Fabriksindstillingen er 02 sekunder. Tryk på SELECT for at bekræfte valget. Den forudindstillede temperatur, som luftpumpen slukker, vises. Drej SELECT knappen til den ønskede temperatur. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Lyd (Snd) Justering af akustiske lydsignaler. Drej SELECT knappen til ønsket indstilling. Vælg mellem: slukket (OFF), lav (Lo) eller høj (Hi). Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Afhængig af valg bipper maskinen én gang for at bekræfte indstillingen. Ventilatorstyring (FAn) Juster hastigheden på køleblæseren. Drej SELECT knappen til den ønskede hastighed. Vælg mellem: stille (SILt), standard (StNd) eller kold (CooL). Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Deaktiver CLEAN ME påmindelser (Cln) Drej SELECT knappen til tændt (ON) eller slukket (OFF). Fabriksindstillingen er tændt (ON). Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. 12 eller 24 timer urvisning (CLoC) Viser klokken i 12 eller 24 timer. Drej SELECT knappen til ønsket indstilling. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. Bryggemetode (VoL) Vælg mellem mængde (FLo) eller varighed (SEc) for kaffedosering. Drej SELECT knappen til ønsket metode. Tryk på SELECT knappen for at bekræfte valget. Maskinen bipper én gang for at bekræfte indstillingen. 30

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K L M N O P 3 DANSK 05-11 SUOMI 12-18 NORSK 19-25 SVENSKA 26-32 ITALIANO 33-40 PORTUGUÊS 41-47 NEDERLANDS

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere