Kirken og homoseksualitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirken og homoseksualitet"

Transkript

1 Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål

2 Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions i Danmark Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse Kristeligt Forbund for Studerende Luthersk Mission Menighedsfakultetet Tak til de fire skribenter Sognepræst Peter Søes (spg. 1-8) Missionssekretær Johan Schmidt Larsen (spg ) Generalsekretær Jens Ole Christensen (spg ) Husinspektør Karsten Amby (side 14) Folderen kan downloades fra: under Materialer under Foldere 2

3 Forord»Kirke og homoseksualitet«er et varmt emne lige nu. Anledningen er, at der ligger hele fire forskellige forslag på folketingets bord, som alle vil gøre det muligt for bøsser og lesbiske at blive viet i folkekirken. Debatten om emnet er ret forvirret. Og det er ikke overraskende, for der er mange interesser i spil: Nogle vil gerne bruge sagen som»løftestang«til at give folkekirken en selvstændig ledelse, der kan tage stilling til dette og andre spørgsmål. Andre opfatter mere eller mindre folkekirken som en del af staten. De synes, et kirkebryllup må være én af de»serviceydelser«, man som borger har ret til, uanset om man er i et homoseksuelt eller et heteroseksuelt parforhold. Andre igen benytter på forskellig vis sagen til at argumentere for, at bryllupper i det hele taget skal ud af kirken og over på rådhuset. Eller at kirken i det hele taget skal adskilles fra staten. Eller hvilke synspunkter, de nu har Alt dette står der ikke noget om i denne folder. Det er efter min mening en fordel, for dybest set handler sagen hverken om politiske flertal eller (kirke)politiske kompromisser. Lige så lidt som den handler om forholdet mellem stat og kirke eller nogen af de andre ting, forskellige debattører har villet»bruge«den til. Derimod står der noget om det, sagen handler om for de homoseksuelle par, der ønsker sig et kirkebryllup. Umiddelbart er det let at forstå det ønske for mig og, tror jeg, for alle, for hvem det betyder noget at have Gud med i deres daglige liv. Alligevel mener jeg ikke, jeg kan efterkomme ønsket. Og grunden er enkel: Jeg er forpligtet af, hvad Jesus har sagt om ægteskab og sex, og hvad der står om det i resten af Bibelen. Og det er så, hvad denne folder handler om. Den udkom første gang i 2005, og den giver svar på 17 almindelige spørgsmål, som mange kristne kender. Både fordi de har fået dem, og fordi de har stillet dem til sig selv. Svarene er ikke hævet over kritik. Men det er i hvert fald svar fra fire, som er fælles om at ville tage Bibelen seriøst, også når den går på tværs af det, de fleste i dag finder rimeligt. Det siger sig selv, at der til alle spørgsmålene er mere at sige. Og der er også sagt meget mere; bagest i folderen er der litteraturhenvisninger, så man selv kan»gå videre«. Peter Søes sognepræst 3

4 1 Hvad står der i Bibelen om homoseksualitet? Der er fem tekster i Bibelen, som direkte handler om det. To i Gammel Testamente (3 Mos 18,22 og 20,13) og tre i Ny Testamente (Rom 1,26-27, 1 Kor 6,9 og 1 Tim 1,10). Ud fra dem kan man gøre to enkle observationer: Alle fem tekster forbyder homoseksuel sex. Romerbrevsteksten skiller sig ud, fordi den er mere udførlig end de andre og bl.a. nævner både sex mellem mænd og sex mellem kvinder. Men ud fra alle de tekster, der handler om homoseksualitet, er Bibelens forbud entydigt og klart. I alle fem tekster nævnes homoseksuel sex sammen med andre slags synd. Det er med andre ord ikke en»synd i særklasse«. Det er som al anden synd noget, Jesus døde for på korset, og som der er tilgivelse for. Og det er som al anden synd noget, kristne er kaldede til at afstå fra. Fem tekster er selvfølgelig ikke mange. Men de skal ses i sammenhæng med resten af Bibelen, og derfor kan der være grund til at fremhæve et par bibelske pointer her: Det er grundlæggende, at mennesket er skabt som mand og kvinde (1 Mos 1,27). Ifølge Jesus er det simpelthen grundlaget for ægteskabet (Mark 10,6ff). Og Jesus gør i den forbindelse opmærksom på, at et ægteskab har en dobbelt karakter. Ægteskabets»yderside«(Mark 10,7-8) består i, at en mand forlader sin far og mor og binder sig til sin hustru, og at de to bliver ét kød. Altså at en mand og en kvinde forpligter sig på hinanden, og at de har sex sammen. Men der er også en»inderside«(mark 10,9), nemlig at Gud selv føjer de to sammen til en enhed, som det er forbudt at skille ad. Det er ret bemærkelsesværdigt, at Jesus fremhæver den dobbelthed ved ægteskabet. Det ligger i hans ord, at det gælder alle ægteskaber til alle tider. Og det uanset, at der er stor forskel på, hvordan ægteskaber er blevet indgået til forskellige tider, og hvad et ægteskab har indebåret af økonomiske, juridiske og følelsesmæssige ting. Guds grundlæggende pointe med ægteskabet ændres nemlig ikke, heller ikke selvom mennesker tit nok ødelægger det ved fx skilsmisse, utroskab, polygami osv. Og Jesus gør det i sammenhængen klart (Mark 10,10-12), at for kristne er den slags forbudt. Det er gennemgående i Bibelen, at sex hører hjemme i ægteskabet. Sex fylder meget i Bibelen, også i konkrete bud og formaninger. Som regel er det to ting, der forbydes, nemlig ægteskabsbrud og utugt. Ægteskabsbrud er et afgrænset begreb; det er, når ægteskabsløftet 4

5 brydes, ved at én af parterne har sex med en anden end ægtefællen. Utugt er et mere omfattende begreb; det er simpelthen, når man har sex med én, man ikke er gift med. Det kan fx være løse seksuelle forbindelser eller sex med en prostitueret, men det kan også være sex før ægteskabet eller sex med én af ens eget køn. De fem bibeltekster om homoseksualitet må forstås som konkretiseringer af Bibelens overordnede formaninger om sex og ægteskab. Det er værd at bide mærke i, bl.a. fordi det betyder, at det ikke er muligt for nogen at pege fingre eller bare melde hus forbi. For alle mennesker er syndere, og vi har alle ting i vores liv også i vores sexliv som er mærket af synd. Vi har brug for klarhed, og det betyder, at vi må tage bibelteksterne for pålydende. Ingen er tjent med omtolkninger og behjertede forsøg på at få Bibelen til at sige det modsatte af, hvad den gør. Heller ikke i 2010, hvor dens nej til sex mellem to mænd eller to kvinder virker utidssvarende. Bibelens forbud er klart, og det må vi forholde os til. Men man kan ikke gribe til Bibelen for at få skyts til foragt for bøsser og lesbiske. I Romerbrevet, kort efter den nævnte tekst fra Rom 1,26f, skriver Paulus: Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv; du, der dømmer, gør jo selv det samme (Rom 2,1). 2 Gælder Bibelens nej til homoseksuelt samliv ikke kun visse former for homoseksualitet? Det er der nogle, der hævder. Og deres pointe er så, at et moderne homoseksuelt parforhold ikke er omfattet af Bibelens forbud. Der er lidt forskellige bud på, hvad det konkret er, de bibelske tekster skulle handle om, fx homoseksuelle sexorgier i forbindelse med afgudsdyrkelse, homoseksuel prostitution i tilknytning til templet, homoseksuel voldtægt eller mænd, der har sex med drenge. Der er for så vidt ingen tvivl om, at Bibelen tager kraftigt afstand fra den slags. Det er tydeligt i de tekster, der handler om forsøg på homoseksuel voldtægt (1 Mos 19,4ff og Dom 19,22ff), og tilsvarende i de tekster, der omhandler homoseksuel prostitution i forbindelse med gudsdyrkelse (fx 1 Kong 14,22). Men der er intet i de fem hovedtekster, der giver grundlag for at indsnævre dem til at handle om disse former for»afstumpet homoseksualitet«. Det, der forbydes, er selve det at have sex med en af sit eget køn. 5

6 3 Kendte man overhovedet på Bibelens tid til trofaste, længerevarende homoseksuelle parforhold? Der var også bøsser og lesbiske dengang; det er der kilder, bl.a. fra det antikke Grækenland, der viser. Og man må formode, at der i større byer som fx Korinth, har været en mere eller mindre fasttømret»homoseksuel subkultur«, med forskellige måder at udleve sin seksualitet på, enten i længere forhold eller i løse forbindelser. Men det er ikke muligt at sige mere præcist, hvilke former for parforhold, fx Paulus havde i tankerne, da han skrev. Og det er heller ikke afgørende, når det gælder om at tolke Bibelen ind i vores tid. For Bibelens forbud gælder homoseksuelle handlinger, uanset om de finder sted i trofaste, længerevarende parforhold (fx i registrerede partnerskaber) eller ej. 4 Er Bibelen ikke begrænset af sin egen tid, så den hele tiden skal læses i lyset af nye erkendelser? Bibelen er på mange måder præget af sin tid; det ved enhver bibellæser. Men det betyder ikke, at man kan se stort på de ting i Bibelen, der virker»utidssvarende«. Ikke hvis man er kristen i hvert fald, for sådan så Jesus ikke på det. Han fastholdt, at Guds bud der på hans tid havde over 1400 år på bagen står fast til alle tider (Matt 5,17-20). Men der er en undtagelse, og det er dér, hvor Bibelen selv gør opmærksom på, at dens anvisninger er begrænset til en bestemt tid eller en bestemt situation. Fx gælder mange af 3 Mosebogs bestemmelser kun for Israels folk og kun i tiden, inden Jesus kom. Spørgsmålet er så, om de to tekster fra 3 Mosebog om homoseksualitet hører til de tekster, der har begrænset rækkevidde. Det er der (mindst) to grunde til, at de ikke de gør. Dels bygger de på Bibelens grundlæggende syn på sex og ægteskab, som ikke er tidsbestemt. Dels bekræftes de i Ny Testamente, som er skrevet efter, at Jesus var kommet. 6

7 5 Står budet om at elske Gud og næsten ikke over alle andre bud? Jo! Og det var vigtigt for Jesus (Matt 22,34-40). Men det betyder ikke, at kærlighedsbudet ophæver de konkrete bud om fx sexlivet. Tværtimod er de konkrete bud konkretiseringer af kærlighedsbudet. De skal vise os, hvad kærlighed i den konkrete situation er. Derfor kan man ikke se stort på et konkret bud, når bare man gør det»af kærlighed«. 6 Er vi ikke alle syndere, som hele tiden har brug for Guds tilgivelse? Hvem kan overhovedet kaste den første sten? Jo! Vi er alle syndere, og uanset seksuel orientering er vi chanceløse uden Guds tilgivelse. Ingen af os er berettiget til at»kaste med sten«i betydningen foragte, se ned på eller dømme andre. Dommen er nemlig Guds, og ingen kristne skal hverken i ord eller attitude tage forskud på dommedag (fx Matt 7,1-5, Rom 2,1 og 1 Kor 4,3-5). Derimod har vi brug for at hjælpe hinanden med at leve et autentisk og ægte liv som kristne, også når det handler om vores seksualitet. Derfor har vi brug for at hjælpe hinanden med at forstå og fastholde, hvad Bibelen faktisk siger. 7 Kan to, der elsker hinanden, ikke få Guds velsignelse? En enkel definition på»guds velsignelse«er, at det er noget godt, Gud giver. Ægteskabet er sådan en velsignelse, fordi det ifølge Jesus er sådan, at Gud giver noget godt til de to, der gifter sig, ved at føje dem sammen i en ubrydelig enhed. Men Jesus knytter udtrykkeligt denne velsignelse sammen med, at det er en kvinde og en mand, det drejer sig om. Det har ingen af os mandat til eller for den sags skyld format til at ændre på, selvom det kan opleves diskriminerende. Det betyder faktisk, at homoseksuelle par ikke kan få den velsignelse, som ægteskabet er. Det gælder i øvrigt uanset hvilke ritualer, der indføres i kirken. For man kan ikke med religiøse ceremonier få Gud til at gøre det modsatte af, hvad Jesus har sagt. 7

8 8 Alle kan vel få Guds velsignelse over deres liv ved enhver gudstjeneste? Ja! Men vi misforstår, hvad»guds velsignelse«er, hvis vi tror, det betyder, at Gud siger god for alt, hvad der er i vores liv, når bare vi møder op i kirken. Det sker jo, at vi må gå fra gudstjeneste i bevidsthed om, at der er noget galt med den måde, vi lever på, enten det nu handler om vores seksualitet, eller det er på helt andre områder af livet. Hvis man går i kirke for at få Guds blåstempling af et homoseksuelt parforhold, får man ikke, hvad man kommer efter. Men man bliver ikke sendt fra gudstjeneste alene; Gud følger os med sit nærvær. Hans velsignelse er, at han selv går med os, også dér hvor det koster kamp og smerte at følge den vej, han har vist os at gå. 9 Er homoseksuelles kærlighed ikke lige så meget kærlighed som heteroseksuelles? Kærligheden hos et homoseksuelt par og et heteroseksuelt par ligner hinanden meget. Følelsen af forelskelse, kærlighed og venskab kan sikkert opleves lige så stærk og ægte i et homoseksuelt parforhold som hos et heteroseksuelt par. Der er dog nogle områder, hvor homoseksuel kærlighed adskiller sig fra heteroseksuel kærlighed. Når to heteroseksuelle forelsker sig i hinanden, er det modsætninger, der mødes. Manden forelsker sig i kvinden, netop fordi hun er kvinde og dermed har en anden krop, et andet udseende og en anden psyke end han. En homoseksuel mand derimod forelsker sig i en anden mand, fordi han oplever, at manden har et udseende, en personlighed og en udstråling, som kommer nærmere hans mandlige ideal. Han forelsker sig i det, han føler, han mangler hos sig selv. I det homoseksuelle parforhold mangler spillet mellem de to køn. Men eventuelle forskelle og ligheder mellem heteroseksuel og homoseksuel kærlighed er ikke det afgørende. Det afgørende er, at ikke alt, hvad vi føler er kærlighed, også er det. Bliver en gift mand stormende forelsket i naboens kone, og det gengældes, således at de til sidst tager konsekvensen af det, føler de det utvivlsomt som kærlighed. Men det er det ikke ifølge Bibelen. Ifølge Bibelen er kærlighed mere end følelser. Den kærlighed, der omfatter seksuelt samliv, definerer Bibelen som det livslange, monogame forhold mellem en mand og en kvinde. 8

9 10 Har alle ikke ret til et kærlighedsliv? Uanset seksuel orientering længes alle efter både kærlighed, sex, nærhed og accept. Får vi ikke disse fundamentale menneskelige behov opfyldt, føler vi, at der mangler noget. Betyder det så, at et aktivt kærligheds- og seksualliv er en menneskeret for alle? For det er vel egentlig det, der ligger bag spørgsmålet? Ifølge Bibelen er Gud kærlighed. Hans kærlighed er i modsætning til vores ultimativ og fuldkommen. Vi må derfor regne med, at Gud har mere forstand på kærlighed, end vi har. Det er ham, som har opfundet den. Guds kærlighed står derfor over vores kærlighed. Når vores kærlighed overskrider de grænser, Gud har sat, er kærligheden på afveje, og så får den Bibelens ord imod sig. I hele Bibelen fra 1. Mosebog til Johannes Åbenbaring kan vi se to elementer i den kærlighed/seksualitet, som Gud accepterer. Den foregår 1)i ægteskabet og 2)mellem en mand og en kvinde. Al anden seksualitet, som falder uden for denne ramme, afvises af Bibelen. 11 Hvorfor bliver nogle mennesker homoseksuelle? Der er i dag nogenlunde enighed blandt forskerne om, at ingen enkel teori fuldt dækkende kan forklare årsagerne til, at nogen udvikler en homoseksuel orientering. Nogle forskere har i de senere år offentliggjort undersøgelser, der skulle forsøge at bevise, at en homoseksuel orientering er medfødt. Altså at der skulle være et særligt gen, som gør folk homoseksuelle fra fødslen. Ingen af disse forskellige undersøgelser har kunnet holde vand. De er alle blevet afvist af andre forskere. Der er snarere tale om en kombination af 1) psykologiske, 2) familiære og 3) kulturelle årsager, som hos nogle giver et skub i retning af homoseksualitet. Mange forskere mener, at udviklingen af homoseksuelle følelser hos mænd primært skyldes forstyrrelser i forældre-barn forholdet og specielt i forhold til faderen. Drengen oplever faderen som enten svag eller fjendtlig. En afgørende faktor kan også være, hvis faderen enten fysisk eller psykisk er fraværende. Eller faderen er måske nok fysisk til stede i hjemmet, men han tager ikke særlig meget del i opdragelsen eller i hjemmets dagligdag. Drengen ser ikke på sin far som en positiv rollemodel. Samtidig oplever drengen ofte moderen som enten dominerende eller 9

10 overbeskyttende. Dermed opstår der en usund alliance mellem mor og søn, som er med til, at drengen ikke udvikler sin mandlige kønsidentitet. Meget tyder på, at en lignende dynamik er til stede hos kvindelige homoseksuelle. Her gør forstyrrelsen sig gældende i forhold til den ofte dominerende mor. Mange lesbiske beskriver deres barndom og opvækst som konfliktfyldt, specielt i forhold til moderen. Seksuelt misbrug eller langvarig sygdom i familien kan i nogle tilfælde være årsagen til, at drenge og piger kan udvikle homoseksualitet. 12 Hvis man er skabt som homoseksuel, kan det vel ikke være så forkert? Der er ikke meget, der tyder på, at mennesker fødes med homoseksuelle følelser; men det kan ikke udelukkes, at nogle mennesker via deres personlighed lettere end andre udvikler en homoseksuel orientering. Selv om hver enkelt person har sin helt personlige baggrund, så ses der et gennemgående mønster hos mange homoseksuelle: Et ufuldkomment forhold til forælderen af samme køn har enten haft en medvirkende eller afgørende betydning for udviklingen af homoseksuelle følelser. Der findes intet fuldendt forælderbarn forhold i denne verden. En turbulent eller vanskelig barndom medfører større risiko for fx psykisk sygdom eller et overdrevent alkoholeller stofmisbrug i voksenlivet; men det fører jo ikke til, at vi enten forsvarer, bagatelliserer eller afstår fra at yde hjælp. Uden at ville sammenligne homoseksualitet med alkoholmisbrug eller psykisk sygdom, så bør vi alligevel indtage en lignende holdning over for homoseksualitet. Kirkens og enhver kristens forpligtelse må altid være at støtte, hjælpe og vejlede ud fra et værdigrundlag, som er funderet på Bibelen og det kristne livs- og menneskesyn, og dette grundlag inkluderer ikke homoseksuelt samliv. 13 Har kirken ikke skiftet standpunkt i andre moralske spørgsmål? To kommentarer til det spørgsmål: For det første: Sandt nok. Kirken har skiftet standpunkt i masser af spørgsmål historien igennem. Men det er hverken et argument for eller imod et givet synspunkt, at kirken har skiftet mening om det. Det springende punkt er, hvorfor kirken har skiftet synspunkt. Undertiden har den gjort det, fordi den havde gode 10

11 bibelske og menneskelige grunde. Andre gange har den alene gjort det, fordi den har fulgt med tidsånden og stemningen i samfundet. For det andet: Eksemplet med slaveri nævnes ofte i denne diskussion og illustrerer i virkeligheden problemet godt. Slaveriet beskrives nemlig aldrig i Bibelen som en guddommelig ordning eller som en ordning, der afspejler Guds væsen. I datidens samfund fandtes slaveriet som en måde at organisere arbejdet på, og det forholder apostlenes undervisning sig til. Her bliver de kristne slaveejere udfordret til at behandle deres slaver som ligeværdige (fx Ef 6,5-9), og slaverne bliver udfordret til at være lydige. Men slaveriet bliver ikke fremstillet som en guddommelig og uforanderlig ordning. Det gør ægteskabet derimod: Det var der fra paradisets have (1 Mos 2,24), og det afspejler Guds forhold til sin menighed (bl.a. Ef 5,21ff). Derfor kan Kirken med god grund skifte mening i spørgsmålet om slaveri. Ja den var måske rigeligt længe om at gøre det. Men den kan ikke med god grund skifte mening i spøgsmålet om homoseksualitet. 14 Hører problemet trods alt ikke til i periferien af den kristne tro, således at centrum troen på Kristus og retfærdiggørelsen af tro alene ikke berøres af sagen? Der er en skelnen i det bibelske budskab mellem centrum og periferi. Noget er myg og noget er kameler, de sidste vejer tungere end de første (jf. Matt 23,23-24). Men forholdet mellem centrum og periferi er ikke så let at sætte på en enkel formel. Jesus beder os netop ikke om at være ligeglade med det mindre for at koncentrere os om det større. Han siger, at den, der er tro i det små, vil han sætte over meget (Matt 25,23). Vores forhold til de små sager afslører ofte, hvordan vi tænker i de større. I denne sammenhæng: Det alvorlige ved praktiseret homoseksualitet er ikke, at det handler om etik og sex. Lige præcis det kan måske med en vis ret kaldes det perifere. Det alvorlige er, at praktiseret homoseksualitet handler om lydighed eller ikke lydighed mod Guds bud. Og det er det egentlige centrum i denne debat. Når Paulus i 1 Kor 6,9-11 nævner»mænd der ligger i med mænd«blandt mange syndere, der ikke skal arve Guds rige, så skyldes det ikke, at der er tale om et katalog over særligt alvorlige synder. Logikken er derimod, at ingen synder er så små, at de ikke kan fordømme os til fortabelsen, hvis vi slutter fred med dem og ingen synder er så store, at der ikke er fuld tilgivelse og oprejsning for dem hos Jesus Kristus. 11

12 15 Kirken har i århundreder fordømt homoseksuelle med mange lidelser til følge. Betyder det ikke, at kirken nu må gå forrest i fuld accept af homoseksuelles rettigheder? Nej, men det betyder at kirken må møde homoseksuelle mennesker præcis, som den møder alle andre mennesker. Det betyder bl.a.: at vi må se på dem som mennesker der er underfuldt skabt i Guds billede. Det vil sige: At holde sig på afstand af homoseksuelle mennesker, fordi de er homoseksuelle, at sige platte vittigheder om dem eller sprede onde rygter om dem er synd mod Gud. at de må høre Guds tydelige dom over al ulydighed mod han bud. Både den der har med sex at gøre og alt det andet. at de må høre og se Guds uforbeholdne kærlighed og tilgivelse i vores forkyndelse og praksis. Derfor må vi vise dem præcis samme tillid i menigheden, som vi viser alle andre tilgivne syndere. Ingen må lukkes ude fra nogen del af det kristne fællesskab eller fra opgaver i den kristne menighed, fordi de har homoseksuelle følelser. Vi må vurdere dem på deres munds bekendelse og på deres livs vidnesbyrd efter præcis de samme standarder, som vi selv ønsker at blive vurderet på. 16 Vi har vel ingen ret til at fordømme nogen? Nej den yderste dom tilhører aldrig os, den tilhører Gud. Vores opgave er at høre Guds ord, så vi tror og er lydige mod det. Og det ord, vi selv hører, skal vi tale til andre mennesker. Det gælder også det smertelige, at den, der ikke tror på Jesus og slutter fred med synden, går fortabt. Men at fælde dommen eller komme med frifindelsen den ret tilhører Gud. Således er rollerne fordelt mellem Gud og mennesker. Der er ingen mennesker, vi har ret til at dømme; men der er heller ingen mennesker, vi har ret til at tie stille overfor. Udtrykket»fordømmelse«bør med andre ord fjernes fra debatten om homoseksuelle vielser. Det egner sig kun til at sammenblande Guds og menneskers roller. 12

13 17 Hvad er alternativet for en kristen homoseksuel, hvis han/hun ikke må leve i et parforhold? Nogle gange fremstilles det, som om situationen for en kristen homoseksuel er helt speciel i forhold til alle andre. Der er da også vanskelige og smertefulde forhold, og et af de sværeste er, at en kristen homoseksuel ikke uden videre kan gøre sig håb om at gifte sig. Det er en meget stor byrde for et menneske, som mest af alt ønsker at finde den person, man kan elske og dele alt i livet med. Samtidig må vi ikke glemme, at her deler homoseksuelle vilkår med kristne heteroseksuelle, som af en eller anden grund ikke har fået en ægtefælle, eller som er fraskilte. Ingen, hverken heteroseksuelle eller homoseksuelle, kan leve uden venskab og fællesskab. Vi har alle behov for at få opfyldt vore fundamentale behov for kærlighed, nærhed og omsorg. Den homoseksuelle kan ikke få sine seksuelle længsler opfyldt. Des mere afgørende er det, at man har venner, man kan betro sig til, stå til ansvar over for og være ærlig sammen med. Dernæst er det vigtigt at søge hjælp hos fx Basis, der er Foreningen Agapes arbejde blandt mennesker med problemfyldt seksualitet, og dér møde mennesker, som kender til, hvad det vil sige at være kristen og kæmpe med homoseksuelle følelser. Sidst, men ikke mindst kan der være stor hjælp i at opsøge en kristen psykolog eller terapeut, som har erfaring i at føre samtaler med homoseksuelle. 13

14 Et personligt vidnesbyrd Jeg kender længslen efter at dele tilværelsen med én mand. For mig er det en konflikt, da jeg har mødt Jesus og derfor ønsker at leve efter Guds mening og plan. Bibelen er mit vigtigste holdepunkt, for herfra kender jeg Guds tanker. Jeg tror på én Gud, som er uden for menneskers tanker og større end dem. Denne Guds tanker om mig er vigtigere end mine tanker om Gud. Af Bibelen lærer jeg, at når seksualiteten skal udfoldes i forhold til et andet menneske, skal det ske med ægteskabet som ramme og med en af modsat køn. For den homoseksuelle må det betyde et liv i cølibat. Det opleves i dagens Danmark som noget meget negativt. Derfor har det for mig været svært og har taget tid at indse, at det hverken er noget mindreværdigt eller unaturligt at leve i cølibat. Jeg har forsøgt at fortrænge og fornægte mine problemer, men det er der ingen hjælp i. Derimod har jeg oplevet befrielsen ved at være hundrede procent åben og ærlig over for Jesus og mennesker, jeg har tillid til. Jesus er manden i mit liv. Et liv med ham er et spændende liv i forandring og med håb. Jeg har ikke altid lyst til at lade Jesus styre mit liv. Men når jeg gør det, er det universets skaber, jeg er i nærkontakt med. I dette samliv bliver jeg klogere på mig selv og meningen med mit liv. Måske ændrer min seksualitet retning (det sker faktisk for nogen!) Men det vigtigste er, at jeg i Jesus møder ham, som elsker mig og accepterer mig, som den jeg er i dag (og ikke først engang, hvis det hele er blevet anderledes). Det er ved at møde hans kærlighed til mig, at jeg har vovet at begynde at elske mig selv. I mødet med Jesus og gennem troen på ham bliver mit liv forandret. Jeg bliver et mere helstøbt menneske, som tør lade mig bruge af ham i de opgaver, han har til mig. Som kristen med homoseksuelle følelser er det godt at have ligestillede at tale med. Det er godt at have en oase, hvor jeg frit kan tale om tro og seksualitet, og hvor jeg umiddelbart bliver forstået. I Basis har jeg fundet en sådan oase. Karsten Amby 14

15 Links og litteratur Hjemmeside for en amerikansk/ international organisation for bl.a. psykologer og terapeuter der arbejder med terapi over for seksuelle minoriteter. Norsk hjemmeside som indeholder en række artikler om homoseksualitet set ud fra en kristen synsvinkel. Hjemmeside for Basis Foreningen Agapes arbejde blandet mennesker med problemfyldt seksualitet. Elektronisk boghandel med litteratur om homoseksualitet m.m. Set ud fra en kristen synsvinkel Når tro og liv brager sammen af Jens Ole Christensen, LogosMedia 2009 Fællesskab for alle? af Hans-Ole Bækgaard (red.), Forlagsgruppen Lohse 2009 Køn til debat af Eva Andersen (red.), Credo 2002 Homofili af Johan Schmidt Larsen. Lohses Forlag På jagt efter seksuel helhed af Andrew Comiskey. Forlaget Scandinavia Det maskuline i krise af Leanne Payne. Forlaget Scandinavia Radikal Kærlighed af Nigel D. Pollock. Lohses Forlag Kærligheden glæder sig ikke over uretten udgivet af otte kirkelige organisationer i december 1996, findes i elektronisk version på adressen: teologi.dk/faq/faq/green-rapport.pdf Kjærlighedens gjenopprettelse af Mario Bergner. Forlaget Kairos, Norge Mine homoseksuelle venner af Espen Ottosen, LogosMedia i samarbejde med Forlagsgruppen Lohse

16

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Prædiken til 24. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække. Joh. 5,17-29.

Prædiken til 24. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække. Joh. 5,17-29. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. november 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 24. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække. Joh. 5,17-29. Salmer. DDS 376 Lyksaligt det folk, som har øre for klang.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Nutidens synderegister

Nutidens synderegister Nutidens synderegister En hjælp til dig til at få bekendt og gjort op med synden For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Rom.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Bibelen og Homoseksualitet

Bibelen og Homoseksualitet Bibelen og Homoseksualitet Der i dag nogen strid om, hvorvidt et homoseksuelt forhold kan accepteres i den kristne tro. Nogen går så langt som til at vie to af samme køn. Men hvad siger Bibelen? Skelner

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Homoseksualitet og Bibelens budskab.

Homoseksualitet og Bibelens budskab. Homoseksualitet og Bibelens budskab. Foredrag ved generalsekretær Jens Ole Christensen, ved konference i Bethesda d 31.5. 2010. I bogen Mine homoseksuelle venner fortæller en af de interviewede den norske

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Polyamori: Kan man elske flere på én gang? Sex & Samliv. Gode råd om polyamori Anja elsker mere end én. sider

Polyamori: Kan man elske flere på én gang? Sex & Samliv. Gode råd om polyamori Anja elsker mere end én. sider Foto: Bax Lindhardt Sex & Samliv MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Polyamori: Kan man elske flere på én gang? Gode råd om polyamori Anja elsker mere end én Kan man elske

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere