POLITI I Danmark, på Færøerne og i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITI I Danmark, på Færøerne og i Grønland"

Transkript

1 POLITI I Danmark, på Færøerne og i Grønland

2 Indhold 3 Velkommen 6 Politiet i Danmark 6 Politiets organisation 6 Økonomi 8 Rigspolitiet 12 Politikredsene 12 Beredskabet 12 Efterforskning 12 Lokalpolitiet 12 Samarbejde 14 Grønland og Færøerne 18 Anklagemyndigheden 18 Tre retsinstanser 20 Politiets formål og opgaver 24 Politiets strategi 24 Politietik 28 Politiets udstyr 28 Uniformer 28 Køretøjer 28 Magtmidler 28 Hunde, heste og cykler 30 It og kommunikation 35 Kriminalitet i Danmark 36 Politiuddannelsen 36 Optagelse 36 Rekruttering 36 Uddannelsen 36 Karrieremuligheder 38 Internationalt samarbejde og fredsbevarende politimissioner 38 Interpol 38 Europol 38 Schengen-samarbejdet 38 Fredsbevarende politimissioner vision Vi skaber tryghed. I samarbejde med det øvrige samfund sikrer politiet og anklagemyndigheden, at Danmark er et trygt og sikkert land.

3 Velkommen Dansk politi er en stor offentlig virksomhed med næsten ansatte. Sammen yder de en målrettet indsats for at forebygge og forhindre kriminalitet og sikre, at Danmark, Færøerne og Grønland er trygge og sikre steder at bo og leve. Politiets arbejde berører alle dele af samfundet og har betydning for mange mennesker. Hver dag får vi derfor henvendelser fra skoler, borgere, presse og andre interesserede, som ønsker at få et indblik i vores arbejde. Det er vi glade for, og vi bestræber os på at være så åbne som muligt, selv om vores tavshedspligt og hensynet til efterforskning og den nationale sikkerhed selvfølgelig sætter grænser for, hvilke oplysninger vi kan dele med offentligheden. Denne pjece er til dig, der ønsker at vide noget mere om politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Den giver et overordnet billede af vores arbejdsopgaver, vores rolle i samfundet, vores organisation og de økonomiske og juridiske rammer, vi arbejder indenfor. Pjecen giver selvfølgelig ikke svar på alle spørgsmål om politiet, så har du brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktinformationer på bagsiden. Jens Henrik Højbjerg Rigspolitichef mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige. dansk politi 3

4 vi skaber tryghed En af politiets vigtigste opgaver er at sikre, at landets borgere føler sig sikre og trygge, når de færdes i samfundet.

5

6 POLITIET I DANMARK ansatte sikrer lov og orden Politiet i Danmark har ansvaret for at sikre lov og orden i både Danmark, på Færøerne og i Grønland. I alt er der knap ansatte i politiet. Heraf er godt politiuddannede, mens resten er civilt ansatte både jurister, administrativt personale, forskellige akademikergrupper, håndværkere, kommunikationsfolk og en lang række andre faggrupper. Politiets organisation Det danske politi er en statslig myndighed under Justitsministeriet. Justitsministeren er derfor politiets øverste chef. Danmarks lovgivende forsamling, Folketinget, sætter de overordnede rammer herunder økonomiske - for politiets arbejde. Den lokale anklagemyndighed er en del af dansk politi og hører derfor også under justitsministeren. Anklagemyndigheden består af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og den lokale anklagemyndighed i politikredsene. Økonomi Politiets årlige budget er på ca. 8,5 mia. kroner, og økonomien bliver typisk fastlagt for fire år ad gangen. Både Rigspolitiet og politikredsene har deres eget budget, men det skal administreres inden for nogle overordnede rammer, som Rigspolitiet udstikker. Jeg er rigtig glad for at være ansat i politiet. blandt andet kan jeg godt lide, at når man kommer hjem efter endt arbejdsdag, føler man, at man har hjulpet et andet menneske og gjort en forskel. Kamilla Vang, politibetjent Københavns Vestegns Politi 6 dansk politi

7 Justitsministeriet Rigspolitichefen Rigsadvokaten Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) De seks regionale statsadvokater 12 politikredse (politi & anklagemyndighed) Politimestrene på Færøerne og Grønland dansk politi 7

8 RIGSPOLITIET øverste myndighed sætter retning for hele politiet Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det betyder blandt andet, at Rigspolitiet sætter retning og udarbejder overordnede strategier for hele politiet. Det sker dog altid i et tæt samarbejde med politikredsene, som er dem, der skal føre strategierne ud i livet. Rigspolitiet har desuden en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller it-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere. fastlæggelse af strategier, overordnet økonomistyring, it, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udrustning og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde og store efterforskningsopgaver, kriminalteknik og opgaver vedrørende modtagelse og udvisning af asylansøgere og andre udlændinge. Politiets Efterretningstjeneste, PET, er organisatorisk en afdeling i Rigspolitiet med omkring 800 ansatte. På grund af efterretningstjenestens særlige opgaver refererer chefen for PET dog i et vist omfang direkte til justitsministeren og ikke til rigspolitichefen. Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire overordnede områder: Politiområdet, Koncern Økonomi, Koncern IT og Koncern HR. Der er cirka ansatte i Rigspolitiet (ekskl. PET), som arbejder med en lang række opgaver, blandt andet ledelsesstøtte, Rigspolitichefen mødes jævnligt med rigsadvokaten og de 12 politidirektører, som er de øverste chefer for de 12 politikredse i hele landet. Forummet kaldes koncernledelsen, og her drøftes overordnede og strategisk vigtige spørgsmål i relation til politiets arbejde og opgaver. 8 dansk politi

9 Koncernledelse Rigspolitichef Intern revision Politiets Efterretningstjeneste (PET) Politiområde Koncern IT Koncern HR Koncernøkonomi Politiet er en udfordrende og spændende arbejdsplads, der åbner muligheder for personlig og faglig udvikling. Arbejdet som politibetjent er meningsfyldt, og jeg har selv stor indflydelse på mine daglige opgaver. Lasse Michael Bøhm, politiassistent Syd- og Sønderjyllands Politi dansk politi 9

10 vi sikrer ro og orden Når en borger ringer til politiet og anmelder et indbrud, en ulykke eller et overfald, er det det lokale beredskab, der i første omgang tager sig af sagen. Det er også beredskabet, der står for den daglige patruljering, færdselsopgaver og meget mere. 10 dansk politi

11 dansk politi 11

12 POLITIKREDSENE 12 politikredse betjener befolkningen lokalt Politidirektør Chefpolitiinspektør Chefanklager Vicepolitidirektør Danmark er inddelt i 12 politikredse eller 14, når man medregner Færøerne og Grøn land. Hver politikreds i Danmark betjener omkring borgere og har ansatte bortset fra København og Bornholm, der har henholdsvis cirka og 75 ansatte. I alle kredse er der en hovedpolitistation og en række lokalpolitistationer. I mindre tæt befolkede områder er der desuden landbetjente. De 12 politikredse er nogenlunde ens organiseret med en politidirektør som øverste chef og herunder en vicepolitidirektør, en chefanklager og en chefpolitiinspektør. Under chefpolitiinspektøren er der tre linjechefer, som er politiinspektører for henholdsvis beredskabet, lokalpolitiet og den specialiserede efterforskning. De tre linjer har afdelinger på flere politistationer i kredsen. Beredskabet Når en borger ringer til politiet og anmelder et indbrud, en ulykke eller et overfald, er det beredskabet, der i første omgang tager sig af sagen. Beredskabet har med andre ord ansvaret for vagtcentralen, hastende opgaver og indledende efterforskning. Det er også beredskabet, der står for den daglige patruljering i lokalområdet, færdselsopgaver, politihundeopgaver og særlige begivenheder, hvor politiet skal yde en indsats eksempelvis ved fodboldkampe. Efterforskning Hvis en sag er omfattende, meget kompliceret og tidskrævende, er det politifolkene i den specialiserede efterforskningsafdeling, der får til opgave at arbejde videre med den. Det kan blandt andet dreje sig om drab og grove voldssager eller om organiseret kriminalitet som rocker/bandekriminalitet, økonomisk kriminalitet, store narkotikasager og it-kriminalitet eksempelvis hacking, kreditkortforfalskning eller besiddelse og udbredelse af børnepornografi. Lokalpolitiet Lokalpolitiet har til huse på politistationer forskellige steder i politikredsen. Her arbejder betjentene med de samme politiopgaver som på hovedstationen, og borgerne kan komme i åbningstiden og anmelde lovovertrædelser, hente hittegods eller få svar på spørgsmål om love og regler. Det er vigtigt, at politiet har et godt lokalkendskab og ved, hvad der sker i de enkelte byer og landsbyer. Derfor spiller det lokale og nære samarbejde med for eksempel kommuner, skoler, klubber og foreninger en stor rolle. Samarbejde Når en begivenhed kræver en større politimæssig indsats, yder politikredsene bistand til hinanden på tværs af politikredsgrænserne. Det var eksempelvis tilfældet under klimatopmødet, COP15, som blev afholdt i København i Her blev flere tusinde politibetjente fra alle politikredse overført til Københavns Politi, som havde det overordnede ansvar for politiindsatsen. Det kan også være under store fodboldkampe, festivaler eller demonstrationer. 12 dansk politi

13 1 1. Nordjyllands Politi 2. Østjyllands Politi 3. Midt- og Vestjyllands Politi 4. Sydøstjyllands Politi 5. Syd- og Sønderjyllands Politi 6. Fyns Politi 7. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 8. Midt- og Vestsjællands Politi 9. Nordsjællands Politi 10. Københavns Vestegns Politi 11. Københavns Politi 12. Bornholms Politi dansk politi 13

14 GRØNLAND OG FÆRØERNE Politiet i Grønland og på Færøerne - en del af dansk politi Politiet i Grønland og på Færøerne er en del af dansk politi og dermed selvstændige politikredse. Det hænger sammen med, at Grønland og Færøerne er en del af det danske Rigsfællesskab med hver to repræsentanter i det danske Folketing. De har dog begge udstrakt selvstyre. Eksempelvis har de eget flag og kørekort. Lovgivningen er begge steder i et vist omfang forskellig fra dansk lovgivning, men danske love kan sættes i kraft efter forhandling med selvstyret. Hverken Færøerne eller Grønland er medlemmer af EU. Grønland (Kalaallit Nunaat) Beliggenhed Verdens største ø, ligger i det Arktiske Ocean og det nordlige Atlanterhav. Areal Ca kvadratkilometer, hvoraf størstedelen er dækket af indlandsisen. Grønlands Politi Politiet ledes af en politimester. Der er omkring 200 ansatte. Heraf er knap 140 politifolk, hvoraf flertallet er grønlændere, mens et mindretal er midlertidigt udstationeret fra Danmark. Indbyggertal Ca , heraf i hovedstaden Nuuk (Godthåb). NUUK (godthåb) 14 dansk politi

15 Færøerne (Føroyar) Beliggenhed Øgruppe i Atlanterhavet bestående af 18 øer. Areal Ca kvadratkilometer i alt. Indbyggertal Ca heraf cirka i hovedstaden Torshavn. Færøsk Politi Den overordnede ledelse varetages af landfogeden (politimesteren), mens politikorpset ledes af en politiinspektør. Politikredsen har omkring 170 ansatte heraf knap 120 polititjenestemænd. Torshavn dansk politi 15

16 vi forebygger kriminalitet Politiet arbejder med forebyggelse af kriminalitet i eksempelvis skoler og ungdomsklubber. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner og andre myndigheder. 16 dansk politi

17 dansk politi 17

18 ANKLAGEMYNDIGHEDEN Skyldige skal drages til ansvar Anklagemyndigheden i Danmark skal sørge for, at skyldige drages til ansvar i henhold til lovgivningen, men også sikre, at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Anklagemyndigheden er ligesom politiet underlagt justitsministeren, der fører tilsyn med de offentlige anklagere. Anklagemyndigheden består af Rigsadvokaten, som er øverste chef, statsadvokaterne og politidirektørerne. Der er medarbejdere i Anklagemyndigheden fordelt på 22 afdelinger rundt om i landet. Den største medarbejdergruppe er 600 anklagere, der er jurister med en treårig efteruddannelse i anklagemyndigheden. Til at bistå med især færdselssager er der 130 politianklagere, som har en politifaglig baggrund. Endelig er der i Anklagemyndigheden cirka 350 kontorfunktionærer og en mindre gruppe specialister fra en lang række andre faggrupper, som varetager det administrative arbejde i organisationen. Tre retsinstanser Det danske retssystem er bygget op om tre retsinstanser: Byretterne, landsretterne og Højesteret. De tre instanser skal sikre, at der foregår en grundig sagsbehandling, og at rettens afgørelser kan appelleres til en højere instans for eksempel fra byretten til landsretten. Hvis en dom ankes til landsretterne eller Højesteret, kan den enten blive bekræftet (stadfæstet) eller ændret. Retssager i Danmark kan overordnet opdeles i to typer: Civile sager og straffesager. Straffesager er sager, der bliver efterforsket af politiet, hvor en borger er under anklage og kan idømmes straf for at have overtrådt loven. Civile sager er sager, hvor en part ønsker rettens hjælp til at gennemføre et krav over for en anden part. Politidirektørerne fører sager i byretten, og når en sag skal for landsretten, er det statsadvokaterne, der fører sagen. De fører også tilsyn med, at politikredsenes arbejde og beslutninger er i overensstemmelse med loven. Hvis en straffesag skal i Højesteret, er det rigsadvokaten, som fører sagen. Antallet af straffesager, som Anklagemyndigheden gennemfører i Danmark, svinger, men de seneste år har det været stigende, og pt. føres der omkring sager ved de danske domstole om året. 18 dansk politi

19 dansk politi 19

20 POLITIETS FORMÅL OG OPGAVER Politiet er en moderne servicevirksomhed Politiets overordnede formål er at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Kort sagt skal politiet sørge for, at landets love bliver overholdt, og at de, der ikke overholder dem, bliver retsforfulgt. Men politiet nøjes ikke med at slå til, når en forbrydelse har fundet sted. Politiet arbejder også med forebyggelse af kriminalitet i eksempelvis skoler og ungdomsklubber. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner og andre myndigheder. Selvom hovedopgaven er at sikre, at lovene overholdes, har politiet også mange opgaver af mere servicemæssig karakter eksempelvis udstedelse af straffe- og børneattester, vejledning af skoleelever, trafikstøtte under store motions- og cykelløb og så videre. Politiet er derfor også en moderne servicevirksomhed, der forsøger at være åben, imødekommende og i dialog med borgerne. En sådan åbenhed er nemlig afgørende for, at borgerne kan bevare den tillid til politiet, som er nødvendig for, at politiet kan udføre sit arbejde. Det siger sig selv, at alle disse opgaver kræver mange forskellige kompetencer og indsatser. Politiets arbejde er derfor vidtforgrenet og berører mange dele af samfundet. Som borger møder man derfor politiet i mange forskellige situationer: På patrulje i lokalområdet, når der køres eskorte, ved færdselskontroller og færdselsuheld, eller når en indbrudstyv har gennemrodet ens skuffer og skabe. Det er også politiet, der bliver tilkaldt med blå blink og sirener, når der er husspektakler, bandeoptøjer, røverier og overfald. Den knap så synlige del af politiet er alle de civilt ansatte og de politibetjente, der ikke nødvendigvis bærer uniform i arbejdet. Det er for eksempel de mange efterforskere, der arbejder med at opklare forbrydelser ved blandt andet at undersøge spor som computerfiler, fodaftryk, fingeraftryk og dna, eller ved at afhøre kriminelle og tale med ofre og vidner. Civile politifolk fungerer også som køreprøvesagkyndige ved køreprøver og som livvagter for eksempelvis medlemmer af kongefamilien. Politiets civilt ansatte løser en lang række opgaver inden for administration, service og strategi og analyse, som er nødvendige for, at politikorpset kan fungere. De civilt ansatte er eksempelvis kontorbetjente, HR-medarbejdere, akademikere, auto- og våbenmekanikere, it-medarbejdere, journalister med flere. 20 dansk politi

21 Politiet er en god arbejdsplads, fordi jeg får alsidige opgaver, der udfordrer mig både fagligt og personligt. Jeg har meget at gøre både med kolleger, forskellige afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Det gør, at ikke to dage er ens. Bent Emil Sørensen, politikommissær Sydøstjyllands Politi dansk politi 21

22 vi er altid beredt For at sikre, at politiets ansatte er klædt på til at klare de udfordringer, de møder, har kompetenceudvikling høj prioritet i politiet. Politifolkene prøver kræfter med mange forskellige opgaver og deltager i kurser, uddanelser og træning - eksempelvis i at takle voldsomme begivenheder. 22 dansk politi

23 dansk politi 23

24 POLITIETS STRATEGI Politiet skal behandle alle fair og professionelt Strategi Dansk politi og anklagemyndighed har vedtaget en overordnet strategi, som både det nationale og det lokale politiarbejde skal indpasses efter. En gang om året bliver strategien justeret og tilpasset samfunds- og kriminalitetsudviklingen. Strategiens røde tråd er politiets og anklagemyndighedens mission og vision. Derudover fastsætter strategien nogle overordnede mål for de to myndigheders arbejde, og hvilke områder der skal have særligt fokus, for at målene nås. De fem overordnede mål: Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere De områder, der skal have særligt fokus, retter sig mod en række indsatser. Eksempelvis er det vigtigt, at politiet løbende udvikler nye arbejdsmetoder som matcher kriminalitetsudviklingen og fremkomsten af nye kriminalitetstyper. Politiet ønsker også at være en attraktiv arbejdsplads. Derfor har kompetenceog ledelsesudvikling høj prioritet. Samarbejdet med borgere, andre myndigheder og virksomheder omkring løsningen af kriminalitets- og sikkerhedsproblemer er også i fokus. Politietik Endelig er der stor opmærksomhed på, hvordan politiet møder borgerne. Det er vigtigt, fordi politiet hver dag tager beslutninger og udfører handlinger, som påvirker folks liv. Det stiller store krav til politiets etik og moral. Derfor er etik et fokusområde i politiets strategi. Der lægges stor vægt på, at politibetjentene er opmærksomme på og taler om de etiske problemstillinger, de uundgåeligt møder i tjenesten. Ambitionen er, at politiet skal behandle alle fair og professionelt og møde den enkelte borger med værdighed og respekt. Politiet er nok verdens (næst-)bedste arbejdsplads. Ingen arbejdsdag bliver, som den var varslet. Til trods for regelstyring er der plads til styring med den sunde fornuft, så man kan være med til at gøre en forskel. JP. Rudbeck, vicepolitikommissær Syd- og Sønderjyllands Politi 24 dansk politi

25 dansk politi 25

26 vi går Nye veje Kriminalitetsbilledet ændrer sig hele tiden. Det stiller store krav til politiets evne til at forny og omstille sig og tage nye metoder i brug. Innovation er derfor et af vores vigtige fokusområder. 26 dansk politi

27 dansk politi 27

28 POLITIETS UDSTYR Vi må ikke gå ned på udstyret For at kunne udføre mange forskellige opgaver råder politiet over en masse udstyr fra uniformer over særlige køretøjer til avanceret kommunikationsudstyr. Uniformer Politiets uniformer og udrustning er lavet til, at politibetjentene kan håndtere en lang række situationer. Derfor bliver de løbende ændret og tilpasset, så de matcher politiets arbejdsvilkår. En komplet politiuniform består af patruljejakke, -bukser, -sko og -støvler, lyseblå skjorter, slips med sikkerhedslukning, kasket, t-shirts, indsatsdragt med hjelm, ben- og armskinner, brynje, handsker, gasmaske og sikkerhedsstøvler. Politibetjentene bærer derudover altid et tungt bælte, hvor de har deres tjenestepistol, politistaven, håndjern og peberspray. Køretøjer Politiet råder over mange forskellige slags køretøjer. De mest almindelige er de hvide patruljevogne med politiets logo. Mange har måske også bemærket politiets stationcars, der som regel er mørkeblå med politilogo og ofte har bure i bagagerummet til politihunde. Politiets hvide motorcykler og de blå minibusser (gruppevogne), som kan transportere en større gruppe politifolk, er også køretøjer, som man ser i gadebilledet. Derudover har politiet særlige køretøjer til transport af anholdte samt de såkaldte hollændervogne. Sådan hedder de, fordi de er udviklet af hollandsk politi. Det er en gruppevogn, som er meget hårdfør og kan modstå blandt andet stenslag. Desuden er den beskyttet af et særligt brandhæmmende materiale. Hollændervognene har desuden videokameraer monteret på taget, så man kan dokumentere eventuelle lovovertrædelser under større indsatser - eksempelvis ved gadekampe. 28 dansk politi

29 Magtmidler Når politifolk skal anvende magt for eksempel lægge folk i håndjern eller bruge politistaven skal det ske med hjemmel i politiloven og efter nøje overvejelse hos den enkelte politibetjent eller leder. Hunde og cykler Politihundene er vigtige hjælpemidler i det daglige arbejde. De bruges til bevogtning og til at spore eftersøgte personer sprængstoffer eller narkotika. I særlige tilfælde bruges hundene også til at opretholde ro og orden. Brug af magtmidler bliver altid registreret, og der føres statistik over, hvilke magtmidler der anvendes til hvad og hvor ofte. Det er for at sikre, at der ikke sker misbrug og for at kontrollere, at magtmidlerne og brugen af dem er afstemt med de forhold, politiet arbejder under. I 2009 indførte man cyklende politibetjente foreløbig kun i Københavns Politi. Cyklerne er praktiske, fordi politibetjentene hurtigt kan sætte efter en mistænkt over torve og pladser, gennem gågader og ned ad smalle stræder. Politiet i Danmark må blandt andet bruge håndjern, politistav, peberspray, tåregas, hunde og tjenestepistol. JOBBET i politiet ER MEGET ALSIDIGT - FRA KONTORARBEJDE TIL PATRULJEKØRSEL, HVOR DET KAN GÅ HEDT FOR SIG. DET ER VIGTIGT, AT MAN HAR SIT BAGLAND MED SIG, OG AT DE FORSTÅR JOBBET. Martin Glentvor, politiassistent, Københavns Vestegns Politi dansk politi 29

30 IT OG KOMMUNIKATION Vores målsætning er at være så åbne som muligt Mange af politiets arbejdsopgaver kunne i dag ikke løses uden brug af computere, politiradioer og telefoner. Først og fremmest skal politifolkene på gaden og i bilerne selvfølgelig hele tiden kunne komme i kontakt med hinanden og kollegerne på politistationen. Det foregår via en slags walkie-talkier kaldet SINE-radioer. SINE står for SIkkerhedsNEttet og er et radiosystem, der omfatter alle beredskaberne i Danmark herunder brandvæsen, ambulancetjeneste og politi - og gør dem i stand til at kommunikere med hinanden i tilfælde af større hændelser og ulykker. Politiet har også et internt lukket computernetværk, som bruges i det daglige arbejde til for eksempel datalagring og -søgning, digitalt fotoregister, intern kommunikation, og når der skal skrives rapport efter en politiindsats. Politiet har desuden en hjemmeside på internettet der først og fremmest har til formål at servicere borgerne. For eksempel kan man finde blanketter til brug for ansøgning om forskellige tilladelser eksempelvis våbentilladelse, alkoholbevilling eller tilladelse til flagning. Man kan også anmelde tyveri af cykler, biler og andre genstande, bekræfte en fartbøde eller læse om love og regler inden for en række områder. Det er også muligt at give politiet et tip, hvis man har mistanke om it-kriminalitet, sexturisme eller kvindehandel, eller hvis man har oplysninger om savnede personer eller banderelateret kriminalitet. Desuden kan man finde diverse statistikker på hjemmesiden blandt andet om kriminalitetsudviklingen i Danmark. Politiet publicerer også løbende nyheder om landsdækkende færdselskontroller eller andre nyheder fra politiets verden. Offentlighedens og dermed mediernes interesse for politiets arbejde er generelt stor. Derfor får politiet hver dag henvendelser fra journalister, der gerne vil vide noget om alt fra konkrete efterforskninger over kriminalitetsudviklingen til love og politikker. Henvendelserne bliver håndteret af politiet pressemedarbejdere og kommunikationsrådgivere. Det er politiets målsætning at være så åbne som muligt, da det er en forudsætning for, at offent ligheden har forståelse for og kan forholde sig nuanceret til politiets arbejde. Omvendt er der naturligvis også oplysninger, politiet ikke kan dele med medierne og offentligheden, fordi det kan forhindre opklaringen af en sag eller udstille de involverede parter. Som politibetjent er jeg en del af et stort fællesskab, der arbejder for samme mål og interesser. Det giver en følelse af sammenhold og stor styrke. Lasse Michael Bøhm, politiassistent Syd- og Sønderjyllands Politi 30 dansk politi

31 dansk politi 31

32 vi yder service Borgerservice er en uhyre vigtig del af politiets arbejde. Når en borger ringer til politiet på 114, sidder dygtige servicemedarbejdere i den ande ende og sørger for, at borgeren bliver sendt videre i systemet eller får et tilfredsstillende svar på sin henvendelse med det samme. 32 dansk politi

33 dansk politi 33

34 34 dansk politi

35 KRIMINALITET I DANMARK kriminaliteten ændrer sig, så det gør politiet også Kriminalitetsniveauet i Danmark har været nogenlunde stabilt set over en 10-årig periode. Hvert år bliver der imidlertid anmeldt cirka straffelovsovertrædelser til politiet. Det er alt fra indbrud, vold og hærværk til it-kriminalitet og narkotikahandel. Hertil kommer overtrædelser af færdselsloven, som cirka personer årligt bliver sigtet for. Globaliseringen herunder åbne grænser, forbedrede transport- og kommunikationsmuligheder mv. har skabt grobund for velstand og udvikling, men også banet vejen for international grænseoverskridende kriminalitet. Alt sammen stiller det store krav til politiets professionalisme og evne til at være nyskabende og omstillingsparate. Selv om mange lovovertrædelser er velkendte, ændrer kriminalitetsbilledet og dermed politiets metoder og indsatser sig hele tiden i takt med samfundsudviklingen. Eksempelvis var it-kriminaliteten til at overskue for år siden, mens mange medarbejdere i dag arbejder med at bekæmpe hacking, kreditkortforfalskning, køb og salg af hælervarer og besiddelse og udbredelse af børneporno på internettet. Det samme er tilfældet med rocker-/bandekriminaliteten og med den nyere tids terrortrussel mod Danmark, som har medført flere lovændringer og skærpet det nationale beredskab betydeligt. For at sikre, at politiets ansatte er klædt på til at møde udfordringerne, har jobrotation og kompetenceudvikling høj prioritet i dansk politi. Politifolkene prøver kræfter med mange forskellige opgaver og deltager i kurser og efteruddannelse for at dygtiggøre sig, så de hele tiden kan være et skridt foran de kriminelle. Det er et konstant kapløb, for mange kriminelle bliver desværre også stadig dygtigere og mere velorganiserede. Jeg har været ansat ved politiet i 10 år og glæder mig (stadig) til at møde hver morgen. Glæden finder jeg ved uvisheden om, hvilke opgaver dagens vagt bringer, de gode kolleger og ved det ansvar, man har over for samfundet. Helene B. Poulsen, politiassistent, Syd- og Sønderjyllands Politi dansk politi 35

36 POLITIUDDANNELSEN Korpset skal afspejle det omgivende samfund Optagelse Alle politifolk i Danmark og på Færøerne bliver uddannet på Politiskolen, som ligger i Brøndby tæt ved København. I Grønland er der også en politiskole, hvor uddannelsens elementer er magen til dem i Danmark. Hvis man vil være politibetjent i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, er der en række grundlæggende krav, man skal opfylde. Man skal for eksempel være fyldt 21 år, have en gymnasial uddannelse eller noget tilsvarende, være dansk statsborger og have en ren straffeattest. Hvis man opfylder kravene, kan man komme til en optagelsesprøve, der består af både fysiske og teoretiske øvelser. Går man videre efter første prøve, venter blandt andet en helbredsundersøgelse hos politiets læge og en afsluttende samtale. Rekruttering Politiet holder løbende jobinformationsmøder og deltager i uddannelsesmesser rundt om i landet. Det er politiets ønske, at politikorpset i videst muligt omfang afspejler det omgivende samfund. Derfor gøres der en indsats for at tiltrække kvinder og mænd både med dansk og anden etnisk baggrund end dansk til politifaget. I dag er cirka 12 procent eller knap af de uddannede politifolk kvinder. Kun 1,1 procent af politistyrken - eller cirka har en ikke-vestlig baggrund, men tallet har været støt stigende de seneste år. 36 dansk politi

37 DET ER SPÆNDENDE AT MØDE MANGE MENNESKER I ET FORANDERLIGT OG UDFORDRENDE MILJØ, HVOR DU HELE TIDEN SKAL HANDLE I FORSKELLIGE SITUATIONER. Kamilla Vang, politiassistent Københavsn Vestegns Politi Uddannelsen Politiuddannelsen er en professionsbachelor, der varer cirka fire år. Den er delt op i fem moduler, hvor man skiftevis er på Politiskolen og i praktik i en politikreds. I de perioder, hvor politieleverne går i skole, modtager de uddannelsesstøtte, mens de får løn i praktikperioderne. Når man bliver optaget på Politiskolen, hedder det, at man bliver ansat som politibetjent på prøve. Det skyldes, at politieleverne i praktikperioderne indgår i politikorpset på lige fod med de uddannede politibetjente. De får løn, kører patrulje med en makker og har tilladelse til at bruge tjenestepistol og andre magtmidler, hvis det skønnes nødvendigt. Prøvetiden varer tre år. På uddannelsens fjerde år bliver man fastansat og kan kalde sig politibetjent. Karrieremuligheder Der er mange muligheder for at gøre karriere og dyrke sine interesser i politiet, som tilbyder et varieret udbud af efter- og videreuddannelser i stort set alle fag, der er relevante for politifolk. For eksempel kan man blive kriminaltekniker, hundefører, efterforsker, færdselsbetjent eller livvagt. Ønsker man at blive leder i politiet, er det også muligt at få en intern lederuddannelse. Politiet anvender i stigende grad også det civile uddannelsessystem, hvor ledere og medarbejdere kan få blandt andet it-, projektleder- og HR-uddannelser. På Politiskolen bliver politieleverne udstyret med både praktiske og teoretiske færdigheder. Der undervises i fag som færdsel, fysisk træning, jura, førstehjælp, sporsikring, kriminologi, våbenhåndtering, refleksion, kultursociologi, menneskerettigheder, psykologi og pædagogik. dansk politi 37

POLITI I DANMARK, PÅ FÆRØERNE OG I GRØNLAND

POLITI I DANMARK, PÅ FÆRØERNE OG I GRØNLAND POLITI I DANMARK, PÅ FÆRØERNE OG I GRØNLAND INDHOLD 3 VELKOMMEN 6 POLITIET I DANMARK 6 Politiets organisation 6 Økonomi 8 RIGSPOLITIET 12 POLITIKREDSENE 12 Beredskabet 12 Efterforskning 12 Lokalpolitiet

Læs mere

Agenda. Hvad er dansk politi? Fremtidens udfordringer. Koncern IT

Agenda. Hvad er dansk politi? Fremtidens udfordringer. Koncern IT DANSK POLITI 2013 Agenda Hvad er dansk politi? Koncern IT Fremtidens udfordringer 15.000 medarbejdere sikrer lov og orden Politiet i Danmark har ansvaret for at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren.

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Du skal indtræde i en LBS Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Indkaldelsen til LBS Indkaldelsen til LBS skal foregå ved, at politiet kontakter et af

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN LEADERSHI IELINE I OLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN Grønlands oliti Færøernes oliti Ansatte oliti: 10.700. Jurister: 1.200 Øvrige: 3.100 I alt: 15.000 (Ledere:1.600) Nordjyllands oliti 1 Kerneopgaven olitiet

Læs mere

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel Bliv politibetjent Er du klar til at gøre en forskel med dit liv? Et af de mest uforudsigelige job

Læs mere

Chefpolitiinspektør Jørn Aabye. Politiinspektør Henrik Mikkelsen. --- Samarbejde og ressourcer

Chefpolitiinspektør Jørn Aabye. Politiinspektør Henrik Mikkelsen. --- Samarbejde og ressourcer Chefpolitiinspektør Jørn Aabye Politiinspektør Henrik Mikkelsen --- Samarbejde og ressourcer Emner: Rigspolitiets styrelsesopgaver vedr. Grønland Grønlands Politi - organisation og opgaver Særlige udfordringer

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012 Case: Politiets Analyseenhed Henrik Bech, Centerleder Center for Statistik og Analyse Rigspolitiet Dagsorden 1. Politiets organisation 2. Politiets produktion

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Et mere borgernært politi

Et mere borgernært politi ENHEDSLISTENS UDSPIL TIL POLITI-FORHANDLINGERNE Et mere borgernært politi Den nuværende fireårige aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi udløber ved årsskiftet. Det betyder, at regeringen i

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale 19-11-04 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale Dato: 4. november 2004 Dok.: CMA20741 Politikontoret Til brug ved Sikkerhedsdagen 2004 den 9. november 2004 arrangeret af SikkerhedsBranchen

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. marts 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

banditter i habitter, der begår økonomisk kriminaltet, og digitale tyveknægte, der bruger en computer i stedet for brækjern

banditter i habitter, der begår økonomisk kriminaltet, og digitale tyveknægte, der bruger en computer i stedet for brækjern 10 ÅR EFTER REFORMEN Akademikerne indtager politigården Af Anders Bruhn Kristensen Mandag den 3. april 2017 Antallet af akademikere i Rigspolitiet er flerdoblet, mens antallet af politibetjente er faldet

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18.

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 867 Offentligt Justitsministeriet Dato: 18. juni 2008 Dok.: MSF40492 Sagnr.: 2008-154-0140 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2016 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2016. Statistikken

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017 Europaudvalget 2017-18 EUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Dato: 16. oktober 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2017-0094-0858 Dok.: 540157 REDEGØRELSE

Læs mere

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven Nordjyllands Politi Hvordan løser vi opgaven Revideret 16.12.2013 Journalnr.:5100-10279-00078-13 LEDELSESSEKRETARIATET Jyllandsgade 27 9000 Aalborg Telefon: 9630 1448 1. INDLEDNING I forbindelse med politireformen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013

Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013 Strategisk samarbejde mellem KBHV Politi og SikkerhedsBranchen Denne måneds tema Udvekslinger : Og hvad betyder en udveksling så? En udveksling er en del af det strategiske

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet. torsdag den 30. maj 2013. i Politidirektørens Parolesal på Politigården

Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet. torsdag den 30. maj 2013. i Politidirektørens Parolesal på Politigården Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet torsdag den 30. maj 2013 i Politidirektørens Parolesal på Politigården DELTAGERE: Politidirektør Thorkild Fogde Overborgmester Frank Jensen Sekretariatschef

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI. Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Resumé af forslaget til en politireform og en domstolsreform. Forslaget til en sammenhængende politireform indeholder følgende hovedelementer:

Resumé af forslaget til en politireform og en domstolsreform. Forslaget til en sammenhængende politireform indeholder følgende hovedelementer: Justitsministeriet Dato 16. december 2005 Resumé af forslaget til en politireform og en domstolsreform 1. Politireformen Forslaget til en sammenhængende politireform indeholder følgende hovedelementer:

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Oversigt over spørgsmålene: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10 NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Der skal slås hårdt ned

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Uddannelse af medarbejdere fra Hjemmeværnet i forbindelse med grænsekontrol

Uddannelse af medarbejdere fra Hjemmeværnet i forbindelse med grænsekontrol RIGSPOLITIET Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse af medarbejdere fra Hjemmeværnet i forbindelse med grænsekontrol Modulbeskrivelse for uddannelse i grænsekontrol Side 1 af 7 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. MÅL...

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12?

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12? Afstemning om retsforbeholdet Hvad stemmer vi om den 3/12? Det Konservative Folkeparti Oktober 2015 Baggrunden for afstemningen Danmark har, siden vi i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten, haft fire

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

16. december Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 13. december 2016 kl i Lolland Kommune

16. december Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 13. december 2016 kl i Lolland Kommune 16. december 2016 SYDSJÆLLANDS OG LOL- LAND-FALSTERS POLITI Parkvej 50 4700 Næstved Referat af møde i Kredsrådet tirsdag den 13. december 2016 kl. 10.00 i Lolland Kommune Til stede var: Borgmester John

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 12. juni 2013 kl Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 12. juni 2013 kl Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Telefax: 5531 1502 Web: www.politi.dk Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 12. juni

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Troels Sten Nielsen Sagsnr.: 2016-5064-0794 Dok.: 1951494 Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forhandlingsreferat af møde nr. 2-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 8. juni 2015 Deltagere: Medlemmer af Kredsrådet: Politidirektør Anders Linnet Borgmester

Læs mere