Modtagelse og opbevaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtagelse og opbevaring"

Transkript

1 Monterings- & justeringsvejledning

2 Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med højteknologiske produktionsprincipper. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som, sammenholdt med en korrekt montering og regelmæssig vedligeholdelse, vil kunne holde i mange år. Denne monterings- og justeringsvejledning beskriver hvordan de leverede elementer skal monteres og justeres. Har du yderligere spørgsmål til vejledning eller anden henvendelse, er du velkommen til at kontakte os på Vrøgum A/S l Industrivej 1 l 6840 Oksbøl Tlf: l Fax: l Modtagelse og opbevaring Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig og skånsom måde. Modtagelse Ved modtagelsen skal det kontrolleres om elementerne er fejlfrie og i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. Kontakt straks forhandleren, hvis der er fejl eller mangler. Enhver form for fejl, mangler eller transportskader skal anmeldes ved modtagelsen og før montagen. Ved transportskader er det vigtigt at skaderne også noteres på fragtbrevet inden chaufføren sendes væk, da garantien ellers ikke dækker. Håndtering af elementerne Elementerne må ikke løftes i rammen, men bæres (aldrig slæbes) lodret i karmen, så de ikke vrider sig/giver efter. Vær venligst opmærksom på elementernes størrelse og vægt, og overhold arbejdstilsynets sikkerhedsregler for korrekt håndtering af elementerne!

3 Opbevaring Elementerne opbevares bedst indendørs på et jævnt underlag, hvor de holdes fri for fugt og tilsmudsning. Er det nødvendigt at opbevare elementerne udendørs, skal dette også foregå på et jævnt og tørt underlag, og der skal afdækkes forsvarligt for beskyttelse mod vejrliget med en vandtæt presenning. Sørg dog for at luft kan cirkulere under pallen. Emballeringen fra fabrikken er ikke tilstrækkelig afdækning, men kun en transportbeskyttelse. Uanset ovenstående er det dog ikke tilrådeligt med udendørs opbevaring, og det slet ikke i en længere periode. Det er vigtigt at elementerne opbevares i nogenlunde samme luftfugtighed under hele opbevaringsperioden som ved produktionstidspunktet. Det er vigtigt at sikre, at luft kan cirkulere under pallen, så træets luftfugtighed imellem % bibeholdes. Mærkater Mærkater og evt. korkbrikker på ruder bør fjernes indenfor de første par uger, da der ellers er risiko for at klæberen brænder sig fast på ruden. Beskyttelse af glaskanterne Vær endvidere opmærksom på at glaskanterne kan være sårbare, så lad beskyttelsen sidde på kanten længst muligt. Billede 1. Lad beskyttelsen sidde på glaskanten længst muligt.

4 Montering En korrekt montering er vigtig for elementernes funktion og levetid. Derfor bør montagearbejdet udføres af fagfolk med erfaring i montering af vinduer og døre. De efterfølgende anvisninger beskriver nogle hovedpunkter vedrørende montagearbejdet, men dog ikke alle forhold, som kan have betydning for montagen. Hvis der er tvivlsspørgsmål, bedes du kontakte forhandleren. Afmontering af rammer For at lette montagen af store elementer kan en eller flere rammer med fordel afmonteres og det gøres på følgende måde: Top- & sidestyret Beslagene skrues løs i karmen og rammen kan herefter fjernes. Det ekstra bærebeslag forneden på sidestyrede rammer behøver man ikke at skrue løs, da det blot kan løftes med af sammen med rammen. Billede 2. Ved genmontage af rammerne er det vigtigt at beslagene placeres nøjagtig samme sted, som de var inden demontagen. Husk også at anbringe stoppladen (se billede 3) i karmbeslaget, således at rammen får den samme maximale åbning som før. Billede 3.

5 Sidehængt Inden rammen kan hægtes af, skal bremsen demonteres. Der findes 3 typer bremser som skal demonteres på følgende måde: Åbn rammen til 90. På den gående ramme kan der forekomme 2 typer, og det alt efter hvor stor rammen er. Billede 4a. På de små rammer kan den grebsbetjente bremse afmonteres ved at skruen i karmdelen drejes mod AUF med en 2,5mm umbraco nøgle. Derefter kan bremsedelen afmonteres (se billede 4a). På de store rammer kan den grebsbetjente bremse afmonteres ved at skrue konsollen på karmen af Billede 4b. (se billede 4b.) Ved elementer uden post afmonteres friktionsbremsen (se billede 5) på den stående ramme ved at skrue konsollen på karmen af. For at hægte rammen af hængslerne, skal 2mm umbracoskrue løsnes i alle hængsler, og den løse tap fjernes (se billede 6). Herefter kan rammen løftes af og fjernes. Når rammerne monteres igen skal umbracoskruen spændes i hængslerne og skruen i bremsen drejes mod ZU (hvis bremse jf. billede 4a.) Billede 5. Billede 6.

6 Skydedør Afmontering af den gående ramme sker ved at åbne rammen, hvorefter de 2 saksearme frigøres med medsendte nøgle. Tegning 1. Anvend kun medsendte specialnøgle! Når saksearmene er frigjort vippes rammen ud i ca. 15 hvorefter løbevognene løftes fri af løbeskinnen og rammen fjernes. Ved genmontage af rammen sættes løbevognene i løbeskinnen ved ca. 15 og rammen vippes herefter ind på plads. Saksearmene foroven trykkes herefter igen på plads i plastkonsollen på føringsskinnen. Tegning 2. Afprøv om armen er på plads ved at trække i den et par gange!

7 Faste rammer Faste rammer er fastgjort med hægtebeslag og en stanglås, som altid sidder modsat hinanden, enten top/bund eller side/side. Faste rammer, der er over 1290 mm, og generelt faste rammer på skydedøre er fastgjort med stanglåse på begge sider. Rammen afmonteres ved at fjerne dækproppen for grebshullet og skrue sikringsskruen ud, hvorefter grebet sættes ind i stanglåsen og åbnes. Efter at stanglåsen/e er blevet åbnet kan rammen løftes ud. Vær venligst opmærksom på at rammen er meget tung, og det derfor kræves at en person holder rammen udvendigt, mens en anden person åbner stanglåsen/e indvendigt! Rammen genmonteres ved at løfte den på plads og trykke den ind ud for stanglåsen/e. Vær venligst opmærksom på, at der igen kræves en ekstra person til at lukke stanglåsen/e indvendigt! Herefter monteres sikringsskruen og dækproppen igen. Billede 7. Sikringsskruen monteres. Billede 8. Dækproppen sættes i igen.

8 Montering svarre kan monteres i forskellige slags bygningskonstruktioner, lige fra trærammer til traditionelt murværk. Monteringen kan foregå på to forskellige måder, enten igennem falsen på trækarmen eller med montagebeslag. Ved enhver montering skal det være i en bærende konstruktion. Det er meget vigtig at fastgørelsen er god og stabil, så karmen ikke kan vride sig/give efter, da svarre elementerne pga. glasset er tungere end traditionelle vinduer/døre. For at sikre at glasset ikke støder mod væggen, når rammen åbnes, er det også vigtigt at afstanden mellem udvendig karm og murhul er min. 10 mm hele vejen rundt. Placering i murhullet Karmen placeres i lod og vater og fastgøres med kiler i hvert hjørne, så der er ensartet afstand mellem karm og mur. Karmens hængselside fastgøres i lod på begge leder. Hvis karmen buer, skal dette også rettes. Eventuel løse rammer hænges på, og karmen rettes ind, så frigangen (luft) er ensartet. I lukkesiden rettes karmen ind, så den får fuldt anslag mod rammen. Ingen karmdel må krumme. Det kontrolleres, at alle dele er helt rette på begge leder. Når hele karmen sidder i lod/ vatter fastgøres den til bygningskonstruktionen. Figur 1.

9 Opklodsning og fastgørelse Elementerne fastgøres typisk med egnede karmplugs, specialskruer eller montagebeslag, således at elementet fastholdes stabilt i den ønskede position. Figur 2. Elementerne må aldrig monteres og fastgøres, så de belastes af andre bygningsdele. Af hensyn til evt. nedbøjning af overliggende bygningsdele skal der være mindst 10 mm luft mellem overkarm og bygningsdel. Der må ikke anvendes fast underlag ved fastgørelsespunkterne i overkarmen eller fuges med fast materiale. Fastgørelsen af sidekarme foroven og forneden placeres så tæt ved hænglserne som muligt. Afstanden mellem to fastgørelsepunkter må højst være 900 mm. Fastgørelsen skal sørge for at elementerne ikke vrider sig/giver efter. Fast underlag og supplerende opklodsning skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både ud- og indvendig i fugen. Anlægsfladen bør ikke være mindre end 25 cm², og materialet skal være trykfast som f.eks. vandfast krydsfinér, oliehærdet masonit og murpap (se også figur 3, 4 og 5 på side 10).

10 Det anbefales også at understøtte dørtrin midt i ganglinjen. Ved en elementhøjde under 1200 mm kan den midterste fastgørelse i sidekarmenne undlades, og ved en elementbredde under 1000 mm kan fastgørelsen i over- og bundkarm undlades. Fastgørelse med fast underlag Fastgørelse uden fast underlag Supplerende opklodsning Figur 3. Figur 4. Figur 5. 10

11 Tætning/Fugning Det anbefales at åbningen mellem karmen og bygningesdelen isoleres med mineraluld, hvorefter der tætnes på den udvendige side med en diffusionsåben fuge, og en diffusionstæt forsegling på indersiden. Vær venligst opmærksom på altid at følge tætningsproducentens anvisninger! Husk at åbningen imellem overkarmen og bygningsdelen ikke må udfyldes med et fast materiale. Sammenbygning af elementer Elementerne kan sammenbygges side om side eller fra toppen mod bunden, ved hjælp af 9,5 x 9,5 mm koblingsliste (og sammenskrues i et antal punkter, der svarer til fastgørelsen i siderne.) Afstanden mellem to fastgørelsepunkter må højst være 900 mm og 500 mm på den lodrette samling. Inden elementerne klemmes sammen skal der som minimum lægges en tynd stribe fugemasse udvendig og indvendig op langs koblingslisten. Vær endvidere opmærksom på, at elementerne ikke må bygges sammen således at hænglserne på 2 drejerammer støder op mod hinanden, da glasset så vil støde mod hinanden, hvis begge rammer åbnes samtidig. Hvis dette er nødvendigt skal der vælges top- eller sidestyrede beslag. Vær venligst opmærksom på, at elementerne aldrig må være den bærende del af en bygningskonstruktion! Figur 6. 11

12 Stolper sammenbygges også med koblingslister, og der fuges i spalten mellem karm og aluprofilet. Tegning 3. Ved evt. montage af 30mm løst leveret underliste skal feren på listen trækkes tilbage i noten, så der er plads til montage af en sålbænk/vandnæse (se tegning 4). Tegning 4. Efter montering og fugning monteres vandnæser på overkarmen og evt. løsholt. Det sker ved at klikke dem fast på de formonterede beslag. Tegning 5. Ved terrassedøre er der medsendt et udvendigt greb. Grebet placeres i samme højde som indvendigt greb. Afsprit ruden, træk den røde folie af tapen på håndtaget og placer grebet som vist på tegning 6 og 7. Tegning 6. Tegning 7. 12

13 Justeringer Top- og sidestyret Friktionen på glidebeslaget kan strammes/løsnes med en ligekærvet skruetrækker på de 2 messingskruer. Billede 9. Elementer uden post Trykket på gummilisten på den stående ramme kan strammes/løsnes ved at dreje den koniske skrue på slutblikket med en 4mm umbraconøgle. Billede 10. På slæbebremsen på stående del kan friktionen strammes/løsnes på justeringsskruen. Billede

14 Terrassedør Snapperen på terrassedøre kan justeres ved at løsne skruerne på karmen og rykke beslaget op/ned. Billede 12. Skydedør Dørpladen på skydedøren kan justeres ved at skrue dækpladen af nederst på dørpladen (se billede 13), hvorefter man med en 8mm gaffelnøgle kan komme til at hæve/sænke løbehjulet (se billede 14). Billede 13. Billede

15 På alle elementer er der monteret plastkiler/støtteplader, som har den funktion at styre og støtte rammen samt sikre indbrudssikkerheden. Kilen kan justeres ved at løsne skruen og rykke den lille kile. Kilen mellem 2 rammer er der for at sikre indbrudssikkerheden og behøver derfor ikke at være justeret helt tæt imod. Billede 15. Støttepladen er monteret på karmen. På elementer uden post er der ingen støtteplade på stående ramme, så her skal man passe på med ikke at justere kilen på den gående ramme for hårdt, da den så vil støde mod den stående ramme og lave skader i træet! Billede 16. Udluftning Der skal i hele byggeperioden og efter indflytning/færdiggørelse udluftes i en sådan grad, at der ikke dannes kondensvand på ruderne. Dette er af stor betydning for indeklimaet og for vinduernes holdbarhed. Træet kan tage varig skade af overopfugtning, og en sådan skade er ikke reklamationsberettiget. 15

16 Afdækning af elementer med tape Ved evt. afdækning af karmen må der kun anvendes tape, der er egnet til acrylfarve (f.eks. Tesa 4438). Det er vigtigt at tapen fjernes igen hurtigt efter brug, og senest 7 dage efter påsættelse. Hvis ikke der bruges korrekt tape eller det fjernes hurtigt, risikerer man at tapen beskadiger overfaldebehandlingen, når det fjernes. Aflevering Inden aflevering til bygherren påhviler det den ansvarlige for monteringen at påse følgende: at tætningslister, beslagsdele og false er rengjorte for byggesnavs. at oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang. at hængsler og lukkebeslag er justeret til korrekt friktion og let bevægelighed. Husk at plastkiler er justeret således at rammerne står på støttepladerne i lukket stand. at alle bevægelige dele, med undtagelse af friktionsdele, er smurt med et egnet smøremiddel. at evt. skader i overfladebehandlingen er udbedret. at brugerne er instrueret i den rette betjening af elementerne. 16 Vrøgum A/S l Industrivej 1 l 6840 Oksbøl Tlf l Fax l l 08/10 KJK/TFR - 1. udgave - Ret til ændringer forbeholdes

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

- teknisk systemoversigt. - montagevejledning. - kvalitetssikring

- teknisk systemoversigt. - montagevejledning. - kvalitetssikring - teknisk systemoversigt - montagevejledning - kvalitetssikring PRO TEC VINDUER A/S POSTBOKS 1202 NYBOVEJ 34 7500 HOLSTEBRO TLF. 97 41 30 77 FAX 97 41 30 60 CVR-NR. 21 20 05 30 E-MAIL : protec@protecvinduer.com

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning.

Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesvejledning. - samt informationer til brug ved montage. - samt - samt informationer til brug til brug ved ved montage. Tillykke Tillykke med med med Deres Deres Deres nye nye nye vinduer

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede

Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede Brugervejledning Betjening og vedligeholdelse af vinduer og døre Scandi, Nobel, EG, Trendy, Koblede DK 9600 Aars Tlf. +45 98 62 10 44 info@mejan.dk www.mejan.dk 1 Indholdfortegnelse: Indledning:... 3 Vinduer:...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klar besked om vindueskøbets faser At købe vinduer og døre er en vigtig beslutning. Vigtig fordi, det ofte er en større investering, det er en langsigtet investering

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere