brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer"

Transkript

1 brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og løft... 7 Pleje, vedligehold, rengøring og smøring... 8 Montering og fastgørelse Fuger Montering af vindue Montering af dør Montering af termoruder Udluftning Kondens og dug på ruder Fingerskarret træ Garanti Tophængt vindue Topstyret vindue Topvende vindue Sidehængt vindue Sidesving vindue Drejekip Facadedør Terrassedør Hæveskydedør Dobbeltdøre Opmåling Åbningsretning Ris og ros

3 Tillykke med dine nye elementer fra Sparvinduer Sparvinduer er grundlagt tilbage i 1975 og har siden starten sat fokus på at producere og levere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Fra at være en enkeltmands virksomhed har Sparvinduer udviklet sig til at være en solid koncern med flere hundrede engagerede og involverede medarbejdere. For os er det vigtigt at sætte kunden i centrum. Derfor har vi sprunget alle mellemled og forhandlere over, således du køber direkte fra fabrikken. Det sikrer dig en bedre betjening, service og kvalitet. Hos os finder du den direkte vej til konkurrencedygtige priser. For at få den bedste oplevelse med dine nye elementer er det vigtigt at monteringsvejledningen i denne folder følges. Er der tvivl om elementernes montering, bør du kontakte os for at få de nødvendige anvisninger. I modsat fald kan fejl ved monteringen måske give anledning til funktionsproblemer. Problemer som kan henføres til monteringen vil ikke være dækket af garantien på elementerne. For at bevare og sikre holdbarheden på dine elementer, er det vigtigt at beslag, tætningslister og alle false bliver rengjorte efter montage. Sørg også for at alle oplukkelige elementer er justeret korrekt, og at eventuelle skader i overfladebehandlingen fra montering er repareret og udbedret. For at få mest mulig glæde af dine nye elementer er det vigtigt, at du omhyggeligt plejer og smører nogle få ting omkring dine nye elementer. I denne brugervejledning er der beskrevet hvorledes, og blandt andet også gode råd til udluftning og dermed et godt indeklima. Tak fordi du viste os den tillid at vælge vinduer og døre fra os. Vi håber, du får stor glæde af dine nye elementer. Det er vigtigt, vi bliver kontaktet ved problemer, både så vi kan hjælpe dig som kunde, men også så vi får en mulighed for at forbedre os (som helhed). Vi sætter en stor ære i, at du som kunde får den bedste oplevelse. Det kan vi kun sikre, hvis vi får tilbagemeldinger. Mail: Med venlig hilsen Sparvinduer A/S 3

4 Fagudtryk For at lette forståelsen af de fagudtryk og vendinger der er anvendt i denne brugervejledning, har vi nedenfor vist en oversigt med henvisninger til en illustration (for bedre forståelse.) Døre Karm 2. Vinduesramme 3. Glasliste 4. Glasbånd 5. Rude 6. Hængselside 7. Lukkeside 8. Tætningsliste 9. Skrå bundfals 10. Bundkarm m. not for bundstykke 11. Lodpost 12. Tværpost 13. Sprosse 14. Fylding 15. Dørramme 16. Bundstykke 17. Hængsel 18. Greb 19. Anverfer 20. Stormkrog m. 2 huller 21. Stjerthage 22. Cylinder udvendigt 23. Vrider indvendigt punkts lås 25. Slutblik 4

5 Vinduer

6 Modtagelse Ved modtagelse kontroller venligst at elementerne stemmer overens med ordrebekræftelsen, samt at elementerne er fejlfrie. Ved eventuelle fragtskader eller mangler udfyldes en serviceformular på Sparvinduer s hjemmeside - senest 24 timer efter levering har fundet sted. Telefon: Mail: Eventuelle fragtskader skal påføres fragtbrevet til chaufføren. Bemærk levering sker kun til vognkant. Monteres varer med synlig skade, fejl, eller hvor der mangler noget, betragtes varen som godkendt og retten til reklamation falder bort. Det er vigtigt, vi bliver kontaktet ved problemer, både så vi kan hjælpe dig som kunde, men også så vi får en mulighed for at forbedre os som helhed. Vi sætter en stor ære i at du som kunde får den bedste oplevelse. Det kan vi kun sikre, hvis vi får tilbagemeldinger. Mail: opbevaring Elementer skal opbevares på et jævnt underlag og friholdes for fugt og tilsmudsning. Hvis elementerne opbevares udendørs, skal de yderligere beskyttes mod nedbør og tilsmudsning med stabil afdækning. Sørg for god ventilation omkring elementerne. Påse yderligere at de er sikret mod vindstød som evt. kan vælte elementerne. Opbevares elementer i længere tid under tildækning, udover 2 måneder, kan det medføre problemer med både glas og selve elementet. 6

7 Håndtering og løft Generelt skal al håndtering og løft foregå forsvarligt således der ikke er fare for hverken personskade eller skade på elementer. Løft kan ske med diverse former for gaffelløft, seler under elementet, brug af monteret løftebeslag såsom sugekopper m.m., løbehjul etc. Elementer under 30 kg. Kan dog løftes i overkarm. Løft i sprosser må ikke foretages. Døre med alutrin må ikke flyttes med sækkevogn med mindre der er lægte eller krydsfiner mellem trin og løftevogn. 7

8 Pleje, vedligehold, rengøring og smøring For alle produkter fra Sparvinduer gælder nogle generelle retningslinjer for pleje, vedligehold, rengøring og smøring, som skal imødekommes for at opretholde garantien. Uanset hvilken type vinduer og døre du har fået leveret, skal der altid foretages almindelig vedligehold, der omfatter rengøring, smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Følgende retningslinjer er gældende, dog bør der ved pludselig opstået skade eller gene naturligvis vedligeholdes omgående. Rengøring: Den første rengøring efter isætning skal altid udføres med rigelige mængder vand. Afhængig af orientering og placering i huset, vil der altid ske tilsmudsning af udvendige ramme- og karm-flader i et eller andet omfang. Rengøring bør ske med passende mellemrum, normalt i forbindelse med rudepudsning. Her afvaskes ramme- og karm-flader med vand tilsat et passende sulfo frit mildt ph-neutralt rengøringsmiddel (autoshampoo er velegnet). Efterfølgende aftørres flader og kanter. Tætningslister og glasbånd: Min. en gang årligt bør der foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. For tætnings-listers vedkommende kontrolleres at deres fastholdelse i noter samt tætningsplan/position er i orden, således de stadig opfylder deres funktion. Ved de fleste typer elementer er det en forholdsvis enkel operation at af- og gen-montere tætningslister. Dette bør så vidt muligt altid ske i forbindelse med vedligehold af en evt. overfladebehandling. Tætningslister og glasbånd må ikke overmales og bør afdækkes. Glasbånd kontrolleres så placering og komprimering forsat er intakt, ligesom hjørnesam linger skal være tætte, således tætheden er opretholdt. Komprimering af glasbånd kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad, hvor der skal være modstand ved indføring mellem glas og glasbånd. Smøring: Min. en gang årligt foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler, låse- og lukkebeslag. Hvis elementer er placeret på udsatte steder, f.eks. i kystnære områder, er smøreintervallerne væsentlig kortere end en gang årligt. Under ekstreme forhold kan det endvidere blive nødvendig med udskiftning af udsatte beslagdele efter en årrække. Der skal foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler, lukke- låsebeslag, og nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag. Det er vigtigt at alle bevægelige nitteforbindelser renholdes, samt alle glideskinner holdes fri for olie og snavs. Overmaling må ikke finde sted. 8

9 Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, enten med oliekande, sprøjte eller spraydåse påmonteret tyndt rør. Bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof smøres med specielt glidemiddel i henhold til leverandørens anvisninger, eller alternativt med stearin. Disse forbindelser forekommer ved forskellige glideskinner. Vedligehold: Holdbarheden af elementernes overfladebehandling afhænger i høj grad af placering, samt hvor udsatte de er for sol, vind, og vand. Det vil derfor altid være nødvendig med regelmæssig gennemgang for at checke og evt. vedligeholde dine elementer. Træ skal altid vedligeholdes når det ikke længere er vandafvisende, og eller når der opstår et hul i overfladebehandlingen, således overfladen bevarer sin funktion. Ved evt. huller i overfladebehandlingen åbnes mulighed for at fugt kan trænge ind i elementet hvorved der er risiko for nedbrydning af træet. Følgende vedligeholdelse anbefales: - Løstsiddende maling og harpiks fjernes - Harpiks fjernes med sprit eller brun sæbe på en blød klud - Afvask med vand tilsat grundrensemiddel eller ammoniak - Slib overfladen med fint sandpapir - Blotlagt træ grundes med f.eks. Pinotex Base - Tætningslister og glasbånd afdækkes så disse ikke overmales - Males med vinduesmaling/træbeskyttelse på vand- eller opløsningsbasis f.eks. Pinotex Superdec 9

10 Montering og fastgørelse Sparvinduer s elementer må aldrig bruges som bærende elementer. Ligeledes må de aldrig belastes af andre bygningsdele. Sparvinduer er uden ansvar for statiske beregninger vedr. vindlast. Det er en forudsætning at kende korrekt montering af Sparvinduer elementer, som forudsætning for elementer opnår problemfri funktion og optimal holdbarhed, samt for opretholdelse af produktgaranti. Fastgørelse og supplerende opklodsning skal foretages som vist på nedenstående skitser. Afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 800 mm: Fastgørelse med fast underlag Fastgørelse uden underlag Supplerende opklodsning Vinduer: Ved elementhøjder under 1000 mm, kan den midterste fastgørelse i sidekarme udelades. Ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelsen i under- og over-karm udelades. Ved flere fag skal disse have blivende opklodsninger under lodrette poste. Døre: Fastgørelsen øverst og nederst placeres så tæt som muligt ved hængsler. Flerfløjede døre med eller uden lodpost, skal yderligere suppleres med fastgørelse i mindst et punkt i over- og underkarm. Ved døre med lodrette poste skal disse have blivende opklodsning under lodrette poste. Den ene skrue i hængslet kan med fordel erstattes med en montageskrue. Hæveskydedøre: Fast underlag ved fastgørelsespunkterne i overkarmen må ikke anvendes, ligesom der skal være mindst 10 mm luft mellem overkarm og rem, p.g.a. hensyn til evt. nedbøjninger af overliggende rem. Endvidere må der ikke anvendes mørtel-fuge ved overkarm p.g.a. evt. nedbøjninger. 10

11 Supplerende opklodsning: Supplerende opklodsning og fast underlag skal have en passende størrelse, således der er plads til fugemateriale både udvendig og indvendig. Fladen bør ikke være mindre end 25 cm2 og skal være trykfast materiale såsom vandfast krydsfiner, oliehærdet masonit eller murpap. Ved døre skal der altid anvendes supplerende opklodsning bag låse-blikket til passiv sikring mod indbrud. Dørtrin bør også altid understøttes midt i ganglinjen. Alutrin skal altid understøttes med max. 200 mm mellem supplerende opklodsning. Sidehængte vinduer Flerfags vinduer Sidebundhængte elementer Døre Hæveskydedøre 11

12 Sammenbygning af træ-elementer, sidevis, sammenlåses i et antal punkter der svarer til fastgørelsen i siderne. Der anbringes supplerende opklodsning under de sammenbyggede karme og over- og under-karm fastgøres nær sammenlåsningen. Sammenbygning af træ/alu. Der skal være mindst 10 mm mellem elementerne. Elementer sammenlåses i et antal punkter der svarer til fastgørelse i modsatte side. Der anbringes supplerende opklodsning under de sammenbyggede karme, og over- og under-karm fastgøres nær sammenlåsningen. Fastgørelse skal ske med de bedst egnede befæstningsmidler afhæng ig af hvilke materialer det foregår i. Fastgørelse med karmskruer/dybler placeres normalt i karmfalsen. Karmskruer kan evt. monteres i karmen, ved faste karme. Fastgørelse skal så vidt mulig foregå i karm-falsen. Fastgørelse til bagmur skal ske med specialbeslag, hvor alle både lodrette og vandrette kræfter overføres. Efter skalmuring fastgøres elementer til formuren som beskrevet. 12

13 Fuger Fuger udføres efter de anvisninger der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd FSO. Når der stoppes med isoleringsmateriale, er det vigtigt, at fugen ikke stoppes for hårdt, således det medfører en krumning af karmdele. Ved Sparvinduer s produkter kan anvendes de af fugebranches anerkendte fugematerialer. Dog må der aldrig anvendes kalk/cementmørtel til træ/alu elementer. Det er vigtigt for både elementets træværk og af hensyn til varmeforbrug at fugerne er intakte. Derfor bør fuger inspiceres mindst en gang årligt og evt. utætheder eller skader udbedres med samme materialer som bestående. Ved større utætheder eller skader bør hele fugen udskiftes. Ved fuger af indadgående døre med alutrin, og elementer med drænhuller, skal fugen af underkarmen trækkes tilbage så drænhuller ikke blokeres eller hindres deres funktion. Dræn Fuge OBS VIGTIGT indadgående elementer: Indadgående elementer med drænhuller, f.eks. alutrin, skal fugen trækkes tilbage fra forkant. Karm Fuge Alu-profil Mur OBS VIGTIGT træ/alu elementer: Husk fugen ALTID skal lægges på trædelen, ikke på alu-profilet! Derved bibeholdes ventilationen, og der undgås fugtdannelse mellem træ og aluminium. 13

14 Montering af vindue Opklodsning placeres her 1) Afmonter de gamle vinduer, og rens murhullet, så der ikke sidder rester af fugemateriale m.m. 2) Indsæt karmen i murhullet ca. 3-5 cm fra forkanten af muren. Fastgør karmen med kiler, så afstanden mellem karm og mur bliver ens hele vejen rundt. Bundkarmen skal være i vater. Juster kilerne mellem karm og mur, så der bliver ens luft mellem karm og ramme. Placering af fastgørelse Karmen skrues fast i muren i de øverste hjørner med karmskruer. Efterfølgende monteres rammen. 3) Karmen skrues endeligt fast i muren med karmskruer. Karmskruerne placeres tæt på opklodsningerne. 4) Når vinduer er skruet fast stoppes fuger udvendig fra med isoleringsmateriale. Det er vigtigt der ikke stoppes for hårdt, således karmen krummer. Ens afstand mellem karm og vinduesramme Bagstop til fuge presses ind i fugen, så den ligger ca. 1 cm. fra forkanten af vindueskarmen. OBS!! træ/alu elementer ca. 2 cm. 5) Vinduet fuges udvendig med en diffusionsåben fuge. Se endvidere afsnit Montering og fastgørelse. 14

15 Montering af dør 1) Hægt dørpladen af. Bundkarm/dørtrin sættes i vater og opklodses under de lodrette karme. Hængselsiden sættes i vater med kiler både ind og udvendig samt sideværts i murhullet. 2) Opklods mellem karm og murværk bag hængslerne (samt låseblik i låsesiden), og monter karmskruer som vist. 4 skruer placeres cirka her Opklodsning bag hvert hængsel Ens afstand mellem karm og dørramme 3) Hægt dørpladen på, og luk forsigtigt døren. Det er vigtigt døren lukker samtidig i top og bund. Juster karmen i låsesiden ind og/eller ud, så gummilisten på dørpladen går mod karmen samtidig foroven og forneden. 4) Når døren er skruet fast stoppes fuger udvendig fra med isoleringsmateriale. Det er vigtigt der ikke stoppes for hårdt, således karmen krummer. Bagstop til fuge presses ind i fugen, så den ligger ca. 1 cm. fra forkanten af dørkarmen. OBS!! træ/alu elementer ca. 2 cm. Se side 12. OBS!! træ/alu elementer 5) Døren fuges udvendig med en diffusionsåben fuge. Ca. 5 mm mellem karm og dørramme Ca. 3 mm mellem karm og dørramme Se endvidere afsnit Montering og fastgørelse. 15

16 Montering af termoruder Termoruder skal monteres korrekt med monteringsklodser, klodsernes opgave er at bære og fiksere termoruden, samt regulere afstanden til falsen, og at afstive rammen. Generelt må monteringsklodserne ikke hindre dræn og ventilation. Monteringsklodserne skal være fremstillet af et formbestandigt materiale der ikke kan absorbere fugt. Monteringsklodser fremstillet af kunststof skal have en hårdhed af IRHD. Monteringsklodsernes bredde skal være lig med rudetykkelsen plus tykkelse af et monteringsbånd. Der er 3 typer monteringsklodser med hver sin funktion: Bæreklods Bæreklodser skal altid anvendes. Bæreklodser overfører belastninger mellem rude og fals og bidrager samtidig til elementets stabilitet som helhed. Afstand til rudehjørne skal altid være større end 50 mm. Hvis ruden bæres af kun 1 klods, som f.eks. i drejekip-vinduer skal denne have en længde på 100 mm for ruder under 2 m 2, og ellers 200 mm. Styreklods Styreklodser sikrer afstanden mellem rudekant og fals. Afstanden fra rudehjørne skal altid være større end 50 mm. Støtteklods Støtteklods kan anvendes efter behov for at sikre beslagenes funktion samt rudens centrering under transport og brug. Længden skal være mindst 50 mm for ruder under 2 m 2 og ellers 100 mm. 16

17 Mindste afstand mellem rude og fals er 4 mm. Ved skrå bundfals skal klodser være udformet, så alle rudens glas hviler på et horisontalt underlag. Bæreklodser skal kunne overføre belastning til bundfals uden risiko for at kæntre og eller deformere. For at klodserne kan opfylde deres funktion, skal de fastholdes i de foreskrevne placeringer. Der må ikke anvendes søm, stifter eller lignende til fastholdelse af klodser på den måde der kan beskadige termoruden. Placeringen af klodserne må ikke forhindre komprimering af monteringsbånd, eller disses tætnende funktion mod ruden. Fast vindue Skydedør Dreje/kip vindue Bundhængt 17

18 Tophængt vindue Sidehængt vindue og sprosseopdelt døre/vindue Vippevindue Drejevindue: Ved bredde over 1 m bør der være to bæreklodser tæt på midten Forskudt drejevindue: Ved bredde over 1 m bør der være to bæreklodser tæt på drejepunktet Ved trekantede vinduer må bæreklodser IKKE placeres overfor hinanden. 18

19 Udluftning At nye vinduer i dag er betydelig tættere end tidligere er en kendt sag. Den kendsgerning vil ofte kræve ny adfærd, og der er brug for en mere systematisk udluftning, end da du levede med de gamle vinduer. Gamle utætte vinduer sørger nemlig selv for at ventilere boligen naturligt hele tiden. Nye vinduer, nye vaner, nu er det nemlig dig der skal sørge for der bliver luftet godt ud. Det er en udbredt myte at det er dyrt at foretage en grundig udluftning. Fakta er at ny luft er betydelig hurtigere at opvarme end gammel luft, blot skal man bare udlufte på den rigtige måde. Åben en dør eller et vindue helt op, og helst så der opstår gennemtræk. Derved skiftes den gamle varme fugtige indeluft ud med ny frisk kold og tør udeluft på ca. 10 minutter. Ved at udlufte i kort tid, sker der ingen nedkøling af rummets møbler, gulve og vægge. Derved er energitabet så lille, at det stort set ikke kan registreres. I nyere byggeri er udluftning især vigtig. Udluftning bør foretages et par gange om dagen. F.eks. om morgenen i soverum og badeværelse, således den gamle fugtige luft fra natten og morgenbadet bliver skiftet. Og f.eks. om aftenen i boligens øvrige rum. Se endvidere SBI- ANVISNING nr. 76, 5. udgave, ISBN udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut. Med udluftning et par gange om dagen, er du med til at sikre et sundt og behageligt indeklima for både dig og din familie. Specielt i nyt byggeri er udluftning vigtig. Byggefugt fra mur og gulv kan sagtens blive siddende i konstruktionen i op til ca. 2 år. 19

20 Kondens og dug på ruder Dug på ruden er i langt de fleste tilfælde et tegn på manglende udluftning. Alt afhængig af hvor duggen sidder, om det er indvendig, udvendig eller mellem glasset. Dug på den indvendige side af ruden: Hvis ruden dugger på den indvendige side, er det et sikkert tegn på den relative fugtighed i huset er for høj. For at undgå dette bør der luftes ud. I modsat fald risikerer man råd og fugtskader, samt et generelt dårligt indeklima. Se evt. afsnit Udluftning for yderligere information omkring udluftning. Dug på den udvendig side af ruden: Hvis ruden dugger på den udvendige side, er det et godt bevis på at ruden er en energirude, og at den fungerer efter hensigten. I forbindelse med visse vejrtyper, typisk hurtige skift i temperaturen, f.eks. frostklare nætter hvor jorden udstråler stor varme, vil der mange gange opstå udvendig dug i de tidlige morgentimer, hvor den udvendige side af ruden er koldere end luften udendørs. Dette forsager dugdannelser på rudens yderside. Duggen forsvinder igen i takt med at lufttemperaturen stiger. Grunden til at dette opstår skyldes selve energirudens opbygning. Det indvendige glas i termoruden, er på den side der vender ind i ruden, forsynet med en tynd næsten usynlig belægning, der reflekterer varmen tilbage i rummet. Derudover er ruden fyldt i mellemrummet med argon, der modvirker, at varmen fra det inderste glas ikke når ud til det yderste glas og derved varmer det op. Netop derfor er det muligt for energirudens yderside kan blive koldere end luften udendørs. Ved ældre termoruder uden belægning vil der slippe en del mere varme ud gennem ruden, og det ses derfor sjældent på gammeldags termoruder. Dug imellem glassene: Hvis der forekommer dug imellem glassene på termoruden, er den højst sandsynlig punkteret og bør derfor udskiftes. 20

21 Fingerskarret træ Til vor produktion af malede elementer anvender vi fingerskarret træ. Det vil sige, vi fraskærer alle væsentlige knaster fra træet, hvorefter det samles igen med en såkaldt fingersamling, for at forhindre knastudtræk. Fingerskarret træ er mere formstabilt, og selve fingerskarringen er mere brudstærk end det omkringliggende træ. Træ er et levende materiale, der arbejder over året. Der kan derfor forekomme træstruktur i mere eller mindre synlig grad, alt afhængig af fugtigheden. Knast- og eller harpiksudtræk kan forekomme og afhjælpes på følgende måder: - Tag en blød klud vædet med husholdningssprit og gnid udtrækket væk. Efterfølgende vask med rent vand. - Harpiks som er krystalliseret, kan fjernes med en stiv børste, eller evt. skrabes bort. Pas på med ikke at gnubbe for hårdt under arbejdet med at fjerne harpiksen, idet malingen derved kan risikere at tage skade. Hvis den malede overflade er blevet beskadiget under arbejdet med at fjerne harpiksen, slibes området med fint sandpapir, og der påføres ny maling med en blød pensel eller rulle. Garanti For information omkring vor garanti henvises til vor hjemmeside 21

22 Tophængt vindue: Tophængte vinduer har et fast drejepunkt i toppen af vinduet. Ved åbning udskydes rammens nederste del, medens rammen fastholdes for oven, i sit oprindelige niveau. Vinduer er normalt forsynet med udskyderstang/ vinduesholder, til fastholdelse af rammens stilling svarende til antal huller i udskyderstangen. Topstyret vindue: Topstyrede vinduer er monteret med glidebeslag, mellem karm og ramme i toppen af rammen. Ved åbning udskydes rammens nederste del, medens øverste del samtidig glider ned i toppen. Vinduet er grebsbetjent med greb placeret midt på underrammen. Ved åbning kan rammen fastholdes i ventilationsstilling, der giver en smal åbning på 1-2 cm. Ved større åbning er rammen styret af friktionsbremser i beslaget/glideskinnerne. Bremsefunktionen/ kraften kan justeres i øverste del af beslaget i glideskinne. Det skal sikres at friktionen er ens i begge sider. N.b. friktionen kan ikke sikre rammens stilling ved større vindbelastning. 22

23 Topvende vindue: Topvende vinduer er monteret med vendebeslag/ glideskinner mellem karm og rammer. Ved åbning udskydes rammens nederste del, medens øverste del samtidig glider ned i toppen, og kan derved vendes hele vejen rundt, og pudsning af rudens udvendige side kan ske indvendig fra. Vinduet er grebsbetjent med greb placeret midt på underrammen. Ved åbning kan rammen fastholdes i ventilationsstilling, der giver en smal åbning på 1-2 cm. Topvende vinduer kan være forsynet med børnesikring, der hindrer at rammen åbnes mere end ca. 10 cm. For at åbne rammen mere, skal børnesikringen udløses i siden mellem karm og ramme. Når rammen er vendt helt rundt fastholdes denne i pudsestilling. Pudsesikring skal udløses for at vende ramme tilbage til normal stilling. Rammen kan åbnes til vilkårlig vinkel, men kan ikke fastholdes ved større vindbelastning eller anden belastning. Bemærk venligst at rammen ikke er sikret ved åbning udover ventilationsstilling. 23

24 Sidehængt vindue: Sidehængte vinduer findes med 2 typer af lukkebeslag. Vinduer med vuggeanverfere er desuden forsynet med stormkrog, til fastholdelse af vindue i åben stilling, svarende til huller i stormkrogen i hængsels-siden. N.b. stormkrogen kan ikke sikre rammens stilling ved større vindbelastning. Vinduer med paskvillukning betjenes med greb placeret på vinduesrammen modsat hængselssiden. I åben stilling er vinduet styret af friktionsbremse, der aktiveres ved at dreje grebet til lukkestilling, når den ønskede åbning er indstillet. N.b. friktionen kan ikke sikre rammens stilling ved større vindbelastning. Sidestyret vindue: Sidestyrede vinduer er monteret med glidebeslag i top og bund, hvorved rammen åbnes og drejes ca. 90 grader så rudens udvendige side kan pudses indvendig fra. Rammen betjenes enten med vuggeanverfere, eller med greb placeret på siderammen. Friktionen kan fastholde rammen i vilkårlig stilling. N.b. friktionen kan ikke sikre rammens stilling ved større vindbelastning. Sidestyrede vinduer leveres uden bremse. Der er kun den friktion som beslaget har i sig selv. 24

25 Drejekip: Drejekip kaldes også sidebundhængt. Det er et vindue der altid åbner indad, og kan både åbnes sidehængt indad, eller kippes indad i toppen, hvor fastholdelse sker i bunden. Sidehængt indad, bruges især ved pudsning af glasset på den udvendige side, og kip bruges især ved udluftning/ventilation. Rammen betjenes med et greb i siderammen. I lukket stand vender grebet nedad. Sidehængt funktion opnås ved at dreje grebet til vandret stilling, og den bundhængte funktion opnås ved at dreje grebet til lodret stilling. Ved fuld åbning i kip-stilling vil der øverst være en åbning på ca. 10 cm afhængig af størrelse på rammen. Facadedør: Facadedøre kan leveres både udadgående eller indadgående. Facadedøre leveres med 3-punkts lukkepaskvil. Midterste lukkepunkt er virksomt ved normal betjening af grebet. Øverste og nederste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, hvorefter døren kan aflåses. Facadedøre kan leveres med både glas, og eller fyldinger. 25

26 Terrassedør: Terrassedøre kan leveres både udadgående eller indadgående. Terrassedøre leveres med 3- punkts lukkepaskvil. Alle lukkepunkter aktiveres samtidig ved at dreje grebet. Terrassedøre kan være monteret med en ekstra grebs betjent friktionsbremse. Denne aktiveres ved at dreje håndtaget ned når den ønskede åbningsstilling er opnået. Friktionen kan fastholde rammen i vilkårlig stilling. N.b. friktionen kan ikke sikre rammens stilling ved større vindbelastning. Hæveskydedør: Hæveskydedøre består af en fast og en skydende (gående/kørende) dørramme. Ved drejning af dørens greb hæves og dermed frigøres dørrammen fra bundskinnen, og rammen kan derefter skydes hen forbi skydedørens faste dørramme. Ved lukning og låsning skal det sikres at dørgrebet er tilbage i låsepositionen. (Lodret stilling) 26

27 Dobbeltdøre: Dobbeltdøre kan leveres både udadgående eller indadgående. Kan desuden leveres både som facade- eller terrassedøre. Betjening som henholdsvis terrassedør, eller som facadedør se afsnit Terrassedør, eller se afsnit Facadedør. Den stående ramme er forsynet med skud-rigel, som kan udløses ved at løfte op i palen på skud- riglen. Skudriglen kan kun betjenes når den gående ramme er åben, og er placeret i falsen på den sidst gående dørramme. N.b. ved indadgående dobbeltdøre, kan der ikke påregnes 100% tæthed mod vejr og vind. Samme forhold gør sig gældende ved dobbeltdøre der er monteret særlig udsat for vejr og vind, f.eks. ved 1. sal eller derover. 27

28 Opmåling Vindue/dør: 1.: Mål bredde og højde af murhullet husk at måle flere steder, for det tilfælde at hullet kan være skævt. 2.: Fratræk 2-3 cm fra begge mål til fugen så har du det udvendige karmmål. 3.: Er hullet skævt skal du sikre, at fugen er mindst 1 cm, der hvor den er smallest. Vær opmærksom på buer i murværk og sålbænke under vinduet. Vi opgiver altid størrelser på vinduer og døre i udvendige karmmål.! Det nye vindue skal være 2-3 cm. mindre end afstanden fra mursten til mursten.! Den nye dør skal være 2-3 cm. mindre end afstanden fra mursten til mursten. 28

29 Ruder: Brug et bredt stemmejern til at løsne glaslisterne fra vinduesrammen. Vær forsigtig når du vrider stemmejernet, så du ikke laver mærker i vinduesrammen. Når de to side-lister er afmonteret, måles bredden stramt fra kant til kant på rammen. (Stramt falsmål). Du skal nu trække 8 mm fra det stramme falsmål, så har du bredden på den rude, du skal bestille (glasmål). Når top og bundliste er afmonteret, måles højden stramt fra kant til kant (stramt falsmål). Du skal nu trække 8 mm fra det stramme falsmål så har du højden på den rude, du skal bestille (glasmål). Afslutningsvis måles dybden af glasfalsen (falsdybde), Du er nu klar til at bestille din nye rude. Husk venligst vi opgiver altid glasmål i tilbud og ordrebekræftelser. 29

30 Åbningsretning Det er uhyre vigtigt, at du angiver åbningsretning korrekt, når du bestiller vinduer og døre. Åbningsretning beskrives fra åbningssiden, d.v.s. hvis elementet åbner ind i huset beskrives elementet som indadgående, og hvis f.eks. hængslerne er monteret i venstre side er elementet VI (Venstre indadgående). Hvis elementet åbner ud af huset, beskrives elementet som udadgående. Højre ud (HU) = Åbner højre ud, hængsler i højre side udvendig Højre ind (HI) = Åbner højre ind, hængsler i højre side indvendig Venstre ud (VU) = Åbner venstre ud, hængsler i venstre side udvendig Venstre ind (VI) = Åbner venstre ind, hængsler i venstre side indvendig. Venstre indadgående Højre indadgående Først åbnende Højre udadgående Først åbnende Venstre udadgående Venstre udadgående Højre udadgående Bemærk på vore opstalter og tegninger, er elementer altid tegnet set fra udvendig side. Indadgående tegnes her med stiplet linje, og udadgående elementer tegnes med fuld optrukket linje. 30

31 Ris og ros Vi sætter en stor ære i, at du som kunde skal have en god oplevelse. Hvis dine elementer ikke lever op til dine forventninger, eller hvis der er andet, du ønsker, at vi bør vide omkring din oplevelse med Sparvinduer, vil vi meget gerne høre fra dig. Det er vigtigt, at vi får tilbagemeldinger, både så vi kan hjælpe dig som kunde, men også for at vi får mulighed for at forbedre os i fremtiden. Skriv meget gerne til os på 31

32 Indbrudshæmmende glasmontering Energiruder med varmkant Kernetræ CE-Godkendt 5 års garanti 32 Tlf

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Ølene snedkeri Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE MODTAGELSE OG OPBEVARING MONTERING, FASTGØRELSE OG FUGNING FUNKTION OG BETJENING TOPHÆNGT VINDUE TOPSTYRET

Læs mere

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

INTERGLAS GLASPROGRAM

INTERGLAS GLASPROGRAM INTERGLAS GLASPROGRAM 3 lags Lavenergi termorude: Vare nr Opbygning udv. afstandl. Indv Tykkelse mm Vægt Kg / m2 Ug værdi W / m2k Lydreduktion db Lystransmission % g- Værdi % Fås med Varmkant 10.090 4

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret januar 2014 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere I nformation Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre Til håndværkere og slutbrugere Modtagelse og opbevaring Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer. 01.91-08.15 2015 Rationel Vinduer /S rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, LDUS, PTUS, PTUS+, Rationel UR and Rationel URPLUS logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

BRUGSVEJLEDNING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu INDHOLDSFORTEGNELSE Tillykke med dine nye elementer 3 Ordremodtagelse og opbevaring 4 Fagudtryk vinduer 5 Fagudtryk døre 6 Monteringsvejledning til vinduer 7 Monteringsvejledning til døre

Læs mere

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 -

Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - Sikringsbeslag GODKENDT SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Prisliste 2014. Typeoversigt 03

Prisliste 2014. Typeoversigt 03 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM

RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM RATIONEL FORMA & FORMAPLUS BASIC & PREMIUM 1 RATIONEL FORMA & FORMAPLUS Vi har udviklet det klassiske vindue med smalle sprosser og profilerede rammer og karme i en energioptimeret konstruktion. Vi har

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre Montagevejledning Montering skydedøre Montering af skydedøre n leveres med den stående ramme monteret, og den gående ramme leveret løs med. Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ

brugervejledning vinduer og døre træ brugervejledning vinduer og døre træ Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største og mest

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan systemvægge (FLEXICA, FLEXICA LINE, VENTURA/OPEN) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Systemvæg. Stolpekonstruktion bestående af galvaniserede stålprofiler

Læs mere

Brugervejledning trævinduer Bilag

Brugervejledning trævinduer Bilag Brugervejledning trævinduer Bilag 2.13.01 1 Gyldig: 01.12.2000 Udgave nr.: 4 Fil: Brugervejledning Tommerup Vinduet A/S Ellehaven 2-9 5690 Tommerup Tlf: 63766110 E-mail: Info@TommerupVinduet.dk Fax: 63766111

Læs mere

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949

Betjenings- Vedligeholdelsesvejledning. www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 Betjenings- & Vedligeholdelsesvejledning Til Træ og Træ/Alu elementer FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk info@total-vinduer.dk 2 Indledning & Indholdsfortegnelse

Læs mere

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer

klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klarbesked om vinduer og døre nilsenvinduer klar besked om vindueskøbets faser At købe vinduer og døre er en vigtig beslutning. Vigtig fordi, det ofte er en større investering, det er en langsigtet investering

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE

AFSNIT 3 VINDUER-DØRE AFSNIT 3 VINDUER-DØRE Opdateret den: 22. juni 2016 VINDUER/TERRASSEDØRE Vinduer og terrassedøre er af typen: Velfac model 200 lavet i træ indvendig og aluminium udvendig, hvorfor det er forskellige rengøringsmidler,

Læs mere

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Sådan gør du! På dette opslag finder du monteringsvejledning af karmen punkt 1-3. På bagsiden af opslaget finder du monteringsvejledning af dørplader punkt 4-8.

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

Adskillelse af karm og ramme

Adskillelse af karm og ramme Adskillelse af karm og ramme DOMUS og ALDUS vinduer Topstyret vindue 1. Luk vinduet op. 2. Karmkonsollen skrues af (se tegning 1A) i begge sider. Til afmontering anvendes torx 15. 3. Rammen kæntres ud

Læs mere

Beslagsystem for døre og vinduer

Beslagsystem for døre og vinduer 700 PN System em A N U AL KM te S ys NS A N U AL KM P 00 7 m T E K NI T E K NI S Beslagsystem for døre og vinduer Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk Index PN SYSTEM

Læs mere