Om Erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat (EIIL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat (EIIL)"

Transkript

1 Om Erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat (EIIL) I 1999 modtog den daværende undervisningsminister Margrethe Vestager den prestigefyldte Carl Bertelsmann Pris. Danmark fik prisen for at have verdens bedste erhvervsuddannelser, som blev udpeget som en model for resten af verden. Det blev besluttet, at prisen på ca. 1,2 mio. kr. skulle anvendes til et innovationslegat ( Erhvervsskolernes Internationale Innovationslegat, EIIL ). Ministeren supplerede med et beløb fra tipsmidlerne, således at de samlede legatmidler var ca. 2,7 mio. kr. EIIL skulle give erhvervsuddannelsessystemets aktører mulighed for at hente inspiration og viden hjem fra udlandet. To gange årligt kunne der søges om (med)finansiering af aktiviteter som tog sigte på at lære af udenlandske erfaringer på erhvervsuddannelsesområdet, f.eks.: Studierejser til udlandet knyttet til konkret forsøgs- og udviklingsarbejde i Danmark Deltagelse i internationale konferencer, seminarer og erfaringsudvekslingsfora Hjemtagning af viden knyttet til væsentlige erhvervspædagogiske udviklingsområder Spredning af viden om "best practices" i udlandet Støtte til finansiering af udenlandske eksperters deltagelse f.eks. i tilknytning til afholdelse af konferencer i Danmark Afholdelse af transnationale netværksarrangementer her og i udlandet. (DEL) nu NCE/Metropol fik til opgave at være sekretariat for den bestyrelse, der skulle forvalte legatet. EIIL-bestyrelsen Bestyrelsens 5 medlemmer var udpeget af undervisningsministeren: Fhv. formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser REU) Inge Mærkedahl (formand) Fhv. direktør Roland Østerlund, Undervisningsministeriet Direktør Tim Christensen, Køge Handelsskole Fhv. direktør Svend Aage Olsen, EUC Syd Afdelingsleder Rasmus Frimodt, Nationalt Center for Erhvervspædagogik/Professionshøjskolen Metropol Sekretær for bestyrelsen: chefkonsulent Lisbeth Magnussen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik/Professionshøjskolen Metropol Oversigt over legater De første legatportioner blev uddelt i 2001 og i løbet af de følgende ca. 10 år er alle midlerne brugt. I alt har ca. 90 projekter modtaget legatstøtte. Et helt centralt kriterium har været formidling af den indhentede viden, og de mange projekter og aktiviteter har været dokumenteret i form af artikler, hjemmesider, konferencebidrag, film m.m. Nedenfor ses en liste over alle projekter, der har modtaget støtte. Yderligere info kan fås ved henvendelse til koordinator Julie Kastoft-Christensen, [August 2015] 1

2 Liste over EIIL-legater Legatbevillinger Interkulturel kompetenceudvikling på ungdomsuddannelsesområdet - inspirationsbesøg på såvel danske som udenlandske erhvervsskoler Skanderborg-Odder Handelsskole på vegne af 11 samarbejdende erhvervsskoler Rapport: Rapport om midler til aktiviteten Interkulturel kompetenceudvikling på ungdomsuddannelsesområdet (2003) 2. The Lecture in the Changeable Classroom deltagelse i det årlige EGIN lærerseminar. Et transnationalt netværksarrangement med deltagelse af undervisere inden for Medie- og Kommunikationsuddannelserne fra Europa. 3. E-learning i et kreativt læringssystem - studietur til Holland og USA. 4. Nye modeller for virksomhedsinddragelse - studietur til Lycée Lazare de Schwendi i Colmar, Frankrig. Studere de franske samarbejdsmodeller vedr. skole-virksomhedssamspil. 5. Kompetencevurdering i Norge - studietur til Voksenopplæringsinstituttet (VOX) og et eller flere servicecentre i Akershus fylkeskommune. 6. På sporet af en metodik for lærere og elever til håndtering af videnssamfundets kompleksitet (studierejse til USA og Norge). Studere det amerikanske Creative Learning Systems (CLS) og undersøge og klarlægge mulighederne for at indpasse CLS i en dansk erhvervsskoletradition. De involverede skolers internationaliseringsprogram præsenteret på to konferencer i foråret Roskilde Tekniske Skole Rapport: From liveperformer to virtual teacher (2002) Formidling på EGIN-hjemmeside EUC-Midt Rapport: Studieturen til Holland og USA støttet af EIIL-legatet (2002) Formidling i skoleintern avis FagHøjskolen Rapport: Rapport fra studierejse om nye modeller for virksomhedsinddragelse (2002) Artikel: "Én på opleveren" i DTL-nyt nr. 2, 2002 Aarhus tekniske Skole Rapport: Rapport om studietur til Norge (2002) 2002 CEU-Kolding Rapport: Studierejse til USA (2004) Formidling på internt inspirationsmøde Oplæg om ny vejlederfunktion på CEU-Kolding (inspiration fra USA-tur) Bidrag til debatbogen Samfundsborger medarbejder, Erhvervsskolernes Forlag

3 7. Inspiration fra australsk til dansk eud (studierejse til Australien og resultatformidling). 8. Studietur til The Skills Show i Manchester. Indhente inspiration og viden med henblik på at etablere et fælles Danmarksmesterskab, der sætter fokus på erhvervsuddannelserne og forbedrer rekrutteringen til dem. 9. Det modulopbyggede erhvervsuddannelsessystem i Holland (studietur). 10. Kvalificering af erhvervsskolernes arbejde med den personlige uddannelsesplan - herunder udvikling af nye, supplerende kompetencer for lærere/kontaktlærere (studietur til Skotland). 11. Studietur til Tyskland i forbindelse med en ansøgning til et Leonardo pilotprojekt om on-line-learning i erhvervsuddannelserne. 12. Hjemtagning af erfaringer med mixundervisning ved en studietur til Californien. 13. Studierejse til New York i forbindelse med projektet "De mange intelligenser og læringsstile i praksis". Faghøjskolen Rapport: Brief report for study tour (2003) Artiklerne "Ansættelighed - et kompetencebegreb for morgendagens arbejdsplads" i DTL&LvA nr. 05/2003 og "Kompetencebaseret eud" i DTL&LvA nr. 06/2003. DK-Skills Rapport: Studietur til SkillCity for faglige udvalg og skoler (2003) Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelserne Rapport: Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelsernes studietur til Holland (2002) Inspirationsoplæg på møder med skoler og lokale uddannelsesudvalg Artikel i u-info 2/2002 (Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet - hjemmeside) Rapport: Rapport fra studietur til Skotland (2002) Artiklerne Viser Skotland vejen? i Handelsskolen nr. 11, 2002 og Erhvervsuddannelse i Skotland i DTL & LvA 02/2003 Vitus Bering, CVU Rapport: Leonardoansøgning TietgenSkolen Kort rapport der sammenfatter studieturens hovedresultater og redegør for sammenhængen med UVM-støttet projekt om mix-undervisning Artikel: "Mix-undervisning i Californien" i Handelsskolen nr. 12, EUC Sjælland, Haslev afd. Rapport: Rapport om Mange intelligenser og læringsstile i praksis (2003) Forslag til kursus for erhvervsskolelærere 3

4 14. Studierejse til Australien i forbindelse med projektet "Læringsmiljø - Tekniske skoler i Australien". 15. Studierejse til London vedr. "Afklaring af realkompetencer i Grundlæggende Voksenuddannelse". 16. Deltagelse i ledelsesseminar i Örebro om skole-, personale- og ledelsesudvikling på teknisk skole. 17. Studietur til Holland for at studere integration i det hollandske uddannelsessystem m.h.p. efterfølgende at implementere erfaringerne i udviklingen af hg. 18. Deltagelse i kursus og konference (oktober 2003) i Oslo om norsk realkompetenceprojekt 19. Invitation af to amerikanske gæsteforelæsere til seminaret: Amerikanske billeder af det virtuelle læringsrum 20. Studietur til Tyskland, Schweiz og Italien for at studere anvendelsen af digital video i læring for elever, der har problemer med læsning og skrivning TEC, Lyngby afd. Rapport: Studietur til Sydney (2004) Artiklerne "Generationskløft i det australske uddannelsessystem" og "Yngre generationer vælger erhvervsskolen fra" i Erhvervsskolelæreren nr. 9, 2004 TietgenSkolen Rapport: Rapport over GVU-inspirationstur til Hammersmith and West London College (2003) Formidling i elektronisk database for studievejledere Holstebro Tekniske Skole Rapport: Seminar i Örebro, nov (2004) Artiklen "Er der behov for fornyelse af eud?" i Magasinet Erhvervsskolen.dk nr. 2, juni Niels Brock Rapport: Studietur til Holland (2004) Artiklen "Integration i de hollandske ungdomsuddannelser" i Handelsskolen nr. 3, 2004 Artikler formidlet internt på skolen. Rapport: "Realkompetanse" Rapport fra deltagelse i konference om det norske realkompetenceprojekt (2004) TEC Rapport: Amerikanske billeder af e-learning (2005) Artiklerne Fjernundervisning kommer tættere på den enkelte elev, TEC på tryk nr. 28, 2004 og Teknologi og Kommunikation: Vi har hvad der skal til, TEC på tryk nr. 29, 2004 Skive tekniske skole Rapport: Besøg på skoler og virksomheder i Basel og Lüdenscheid (2004) Skoleinternt formidling 4

5 21. Studierejse til Estland for at studere den estiske eud-reform ved møder med relevante netværkspersoner, eudinstitutioner og eud-interessenter. 22. Studietur til Canada for at øge graden af international virtualitet og integration i ITundervisningen på hg og hhx. 23. Rejse til CEDEFOP i Thessaloniki i forbindelse med opbygning af en national hjemmeside. Som led i DELs arbejde som national koordinator i CEDEFOP's TTnetværk. 24. Studierejse til Australien for at hente information, viden, observation og diskussion med aktører i det australske erhvervsuddannelsessystem og derigennem kvalificere arbejdet med realkompetencevurdering i de danske erhvervsuddannelser. 25. Midler til afholdelse af en fælles konference DEL/Malmö Högskola med fokus på de internationale aspekter og internationalisering i læreruddannelse og erhvervsuddannelserne. 26. Studierejse til USA m.h.p. at samle viden om pædagogiske områder for at kunne agere i multikulturelle læringsrum og for metodisk at kunne tilrettelægge læringen/undervisningen. 27. Besøg af to gæstelærere fra Limerick University Engelsklærerseminar og gæstelærerbesøg hos hg-engelsklærere 2004 TEC, Gladsaxe Rapport: Estisk for begyndere (2004) Artiklen "Estisk for begyndere" i Erhvervsskolelæreren nr. 9, 2004, i Gymnasieskolen nr. 11, 2005 og i Vejlederen nr. 1, jan Niels Brock Rapport: Studietur til Canada (2004) Artikler til internt medarbejderblad og skolens intranet Rapport: Videnspredning i det nationale TTnetnetværk (2005) Hjemmeside (nu nedlagt) Rapport: Rapport fra Australien (2005) Rapport: Rapport om afholdelse af Øresundskonference om det svenske og det danske ungdomsuddannelsessystem (2005) Vestfyns Handelsskole Rapport: Rapport for studierejsen til USA (2004) Konference udbudt nov. 2004: 'På vej mod demokrati i klasseværelset'. EUC Nordvestsjælland Gæstelærerundervisning og engelsklærerseminar (2004) 5

6 28. Rejse til Omaha, Nebraska. Interaktiv læring - på vej mod bedre praksis. 29. Frafaldselev? Nej tag chancen og bliv mesterkok. Besøg i England 30. Studierejse til Storbritannien vedr. lærerstandarder Roskilde Handelsskole Rapport: Interaktiv læring (2005) Artiklen Blackboard i Nebraska i Handelsskolen nr. 7, 2005 Formidling internt på skolen og indlæg på konferencer EUC Midt Rapport: Studietur til Margate England (2006) Artikel Engelsk stjernekok inspirerede danske lærere i Erhvervsskolelæreren nr. 9, 2006 Rapport: FENTO - en standard for erhvervsskolelærere og læreruddannelse (2005) 31. Studietur til USA m.h.p.deltagelse i SALON-konference. Udvikling af dekorationsmalerfaget. 32. Indhentning af ny viden til videre eksperiment med Skole Baserede Virksomheder på Handelsskolens Grunduddannelse 33. Studierejse som praktisk intra- og interkulturel kompetenceudviklingsaktivitet for TS/AMU-lærere samt for andre aktører inden for Håndværk og Teknik med det formål at forebygge frafald på skolerne og på læreplads/job på arbejdsmarkedet Fagligt seminar for pædagogiske medarbejdere i DEL: i nationalt og internationalt perspektiv ( ) Svendborg Erhvervsskole Rapport: Udvikling af dekorationsmalerfaget (2005) Kursusudbud Grundlæggende Trompe L'oeil d Artiklerne "Illusion for fuld skrue" i 'MALEREN', medlemsblad for malerforbundet i Danmark nr. 4, 2006, "Illusioner til alle" i 'MALEREN' nr. 2, 2007 og "Schyy! - Hør murene kan tale" i Danske Malermestres blad "DeFarver", Århus Købmandsskole Rapport: Rapport om Århus Købmandsskoles studiebesøg i Californien august 2005 (2006) Odense Tekniske Skole Rapport: Studierejsen som praktisk intra- og interkulturel kompetenceudviklingsaktivitet (2008) Formidling på Undervisningsministeriets FoUkonference januar

7 34. Oplevelsesøkonomi - en ny vinkel på iværksætterkulturen på Køge Handelsskole 35. Studie- og kontaktbesøg i Storbritannien med henblik på at få et indblik i erhvervsuddannelsessystemet i England inden for autouddannelsen 36. Læringsprocesser i håndværk - kompetenceudvikling gennem træhusbygning Studierejse til Canada 37. Studierejse til Boston - erfaringer i forbindelse med indførelse af e-learning i IT-uddannelserne 38. Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for Bygge & Anlæg - set gennem en betragtning af de nye tyske svendeprøver 39. Kontakt - Kompetence - Kvalitet Hvordan arbejder frisør- og kosmetikerafdelinger på tekniske skoler i UK med begrebet CPD - Continuing Personal Development Køge Handelsskole Artiklen "Oplevelsesøkonomi - indtryk fra Orlando" i Handelsskolen nr. 3, Formidling internt på skolen og fremlæggelse af resultater i tema-workshop på Undervisningsministeriets FoU-konference i 2006 Odense Tekniske Skole Rapport: AutoVidencenter Fyn på studietur i England (2006) Artikel Inspiration at hente i England i Motormagasinet nr. 41, 2005 Odense Tekniske Skole [Syddansk Erhvervsskole] Rapport: Læringsprocesser i håndværk - kompetenceudvikling i træhusbyggeri (2009) Formidling internt på skole PP-serie: "Logbuilding. En pædagogisk udfordring." (dec. 2008) "Mødet med Pat Wolfe", kronik i Fyens Stiftstidende d. 16. august 2009 TEC Rapport: Besøg på Howard Community College, september 2005 (2006) Oplæg på seminar om e-læring d. 8. maj 2006 (Cirius) Rapport: Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for Bygge & Anlæg... Rapportering (2006) Pjece: Inspiration til internationalisering, nov Oplæg på DEL-konference for Faglige Udvalg d og på Undervisningsministeriets FoUkonference januar TEC Rapport: Kontakt, kompetence, kvalitet. En rapport over kompetenceudvikling på udvalgte engelske erhvervsskoler (2006) Artiklerne Kontakt kompetence kvalitet i fagbladet Spejlet, sept og Kompetenceudvikling og hvad så? i Erhvervsskolelæreren nr. 12,

8 40. Kompetencebaseret eud-undervisning i Irland. Fordele og ulemper ved det kompetencebaserede system 41. IAEVG Conference 2005: Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Coulselling. Konference i Lissabon. Indsamle ny vejledningsfaglig viden. 42. Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for metalfag Studierejse til Bonn - tyske svendeprøver. 43. International erhvervspædagogisk konference, artikler og engelsksproget antologi. Diskutere og formidle aktuelle resultater af europæisk forskning indenfor eud 44. Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser. Nye perspektiver gennem ekspertiseudveksling. Konference - tysk ekspertbesøg i Danmark. 45. Indsatser for at fastholde elever i deres uddannelse Besøg på Walker Technology College i Newcastle. 46. Inspiration fra Australien til de danske erhvervsuddannelser Besøg på udvalgte high schools i Queensland, Australien i efteråret TEC Rapport: EIIL-støttet rejse til Irland (2006) Artikel Irske lærlinge veksler mere end danske i Erhvervsskolelæreren nr. 3, 2007 Rapport: EILL-rapport fra deltagelse i IAEVG s verdenskonference 2005 (2006) Rapport: Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser. Rapportering. (2006) Pjece: Inspiration til internationalisering, nov [Bevilling i tilknytning til bevilling nr. 39] DPU Konferencen Divergence and Convergence in Education and Work (august 2008). Se online: papers m.m. Artiklerne "Divergens eller konvergens" i Handelsskolen nr. 9, 2006 og "Bliver uddannelserne mere ens eller mere forskellige?" i Erhvervsskolelæreren nr. 11, Konferencen international ekspertiseudveksling afholdt på Grundfos Center Pjece: "International ekspertiseudveksling. Resultater fra et tysk ekspertbesøg i Danmark", nov Formidling på konferencen "Klædt på til globale udfordringer" - DEL-konference for de faglige udvalg d EUC Midt Rapport: Studietur til Newcastle, England, nov (2007) Artikel: "Walker Technology College; konservativ og innovativ på samme tid", 2007 EUC Nordvestsjælland Rapport: Rapport fra studietur til Brisbane i Australien okt (2008) 8

9 47. PriceBabson - Symposium for Entrepreneurship Educators Besøg på Babson College i Massachuset, USA Hollandske erfaringer med at motivere og fastholde flygtninge og indvandrere i uddannelse 49. Integration af elever af anden etnisk herkomst i jordbrugsuddannelserne Studierejse til Irland 50. Den polske blikkenslager En undersøgelse af stærke/innovative sider i et østeuropæsik eud-system. Besøg på tekniske skoler og i byggevirksomheder i Polen. 51. Global learning - kommunikation, samarbejde og kultur Virtuelt elevsamarbejde mellem amerikanske og danske elever med LMS, Elluminate og podcasting. Studietur til Texas. 52. Innovations- og udviklingsaktiviteter for regionens fødevarevirksomheder Videnhjemtagning fra England vedr. fremtidens mad på sygehuse/institutioner; uddannelsesudvikling og lærerkvalificering i relation hertil. 53. Kapacitetsopbygning til øgning af antallet af elever i praktik i udlandet (EUD) Studietur til Tyskland og Portugal Århus Købmandsskole Rapport: Rapport om ophold på Price-Babson (2008) Seminar og inspirationsdag og Byggeriets Uddannelser Rapport: Fra "training factory" til "career center" Om fastholdelse af eleverne i erhvervsuddannelserne i Holland (2007) Dalum Uddannelsescenter Rapport: Immigration og integration af borgere af anden etnisk herkomst i Irland (2007) Indlæg på Jordbrugskonference, juni 2007 TEC, Gladsaxe Rapport: Den polske blikkenslager (2007) Artikel: Den polske blikkenslager, 'Vejlederen', dec Indlæg på VVS-lærerefteruddannelsesseminar juni 2007 Roskilde Handelsskole Rapport: EIIL-projekt Texas virtuelt samarbejde (2007) Erhvervsskolerne Aars Rapport: Innovations- og udviklingsaktiviteter i forhold til kompetenceudvikling. Besøg på Leeds Thomas-Danby, forår 2007 (2008) Artikel: Faglærere fra Erhvervsskolerne Aars på vellykket studietur til Leeds Thomas Danby, Kost- og Ernæringsforbundets Nyhedsbrev 2008 Indlæg på to faglærerseminarer, forår Odense tekniske Skole Rapport: Det globale begynder hjemme et lærestykke i mobilitet (2007) Artikel: Det globale i det lokale, OTS Hæfteklammen, feb Seminaroplæg i samarbejde med Cirius. 9

10 54. Værktøjer og pædagogiske metoder til integration af e-læring i erhvervsuddannelserne Studiebesøg på skotske uddannelsesinstitutioner samt netværksmøder 55. Den tyske autoriserede træneruddannelse AEVO - Perspektivering af uddannelsen til danske behov Deltagelse i den tyske træneruddannelse (Bonn) 56. Anvendelse af Low fidelity simulatorer i færdsels- trafiksikkerheds- og trafikadfærdsundervisning Studietur til USA 57. Den attraktive erhvervsuddannelse - eksemplet elektriker Besøg på IBEW NECA m.m. i Chicago 58. International Pod-casting og integration af digitale medier på HG på Niels Brocks eud Besøg på to engelske skoler 59. Innovativt uddannelsesmiljø - X-stream Learning - ny pædagogisk tilgang i samspillet mellem skole og virksomhed Studietur til Friesland College i Holland (maj 2007) 60. Mentor - en rolle i konstant udvikling Studietur til Wales, forår 2008 Erhvervsskolernes netværk for udvikling v/hfi (Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening) Rapport: Værktøjer og pædagogiske metoder til integration af e-læring i eud (2007) 2007 Rapport: Den tyske oplæreruddannelse i praksis - observationer gennem personlig deltagelse, marts 2007 (2008) EUC Vest i samarbejde med Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Rapport: Afrapportering af projekt om anvendelse af Low Fidelity simulatorer (2008) Artikel Lastbilsimulatorer i undervisningen af chauffører, [TURs hjemmeside ikke længere tilgængelig] TEC Rapport: Den attraktive håndværker - eksemplet elektriker, maj Artiklen "Praktikophold i udlandet sætter uddannelse i perspektiv" i Magasinet Erhvervsskolen.dk 3:2008 Niels Brock Rapport: Afrapportering af projektet international podcasting (2009) Oplæg på Undervisningsministeriets FoUkonference Rapport: X-stream Learning. Observationer af hollandsk praksis (2008) Oplæg på Undervisningsministeriets FoUkonference TEC Frederiksberg Rapport: Mentor - en rolle i udvikling (2008) Artiklerne "Elev-mentorer KAN noget andet" (Erhvervsskolelæreren nr. 6/2008) og Mentora yn y dyfodol mentor i fremtiden i TEC på tryk nr. 65,

11 61. E-læring til den globale praktikplads Besøg på Western Sydney Institute (WSI) Australien, Studierejse til USA i f.m. projektet "Succeshistorier - forældre i uddannelse" 63. Inspiration til udviklingsprogrammet: Innovation og iværksætteri i EUD Rejse til Massachusett og Boston, okt På sporet af Jan Comenius: EUD i Tjekkiet og Slovakiet 65. Den gode hverdagsmad Hvordan modtages den gode danske hverdagsmad af mennesker med anden etnisk/kulturel baggrund end dansk. Studierejse til verdensudstillingen i Zaragoza, Spanien, august Udvikling af innovative kompetencer gennem X-Stream Learning Inspirationsbesøg i Holland, Friesland College, sept Aalborg Handelsskole Rapport: E-læring til den globale praktikplads, august 2008 (2008) Konferenceafholdelse Fjernundervisningsmetoder og -teknologi i Australien, CPH West Rapport: Studierejse til USA i forbindelse med projektet Succeshistorier forældre i uddannelser (2008) Rapport: Inspiration til udviklingsprogrammet: Innovation og iværksætteri i EUD. Rejse til Massachusett og Boston, oktober 2007 (2008) Pjece: Internationalt perspektiv på innovation og iværksætteri. Udviklingsprogram for innovation og iværksætteri i erhvervsuddannelserne (2008) 2008 TEC, Gladsaxe Rapport: Rapport for EIIL-aktiviteten Rejse til Comenius-land (2009) Artiklerne Arven efter Comenius. Tre indtryk fra en forårstur til Prag, Vejlederen nr. 5, 2009, Arven efter Comenius indtryk fra et forår i Prag, TEC på tryk nr. 75, 2009 og Arven efter Comenius, danskeerhvervsskoler.dk, august 2009 (ikke længere tilgængelig) Kokkeskolen i Nordsjælland Rapport: Den gode hverdagsmad (2008) Artikel "Den gode hverdagsmad i undervisningen", Køkkenliv nr. 12, Indlæg på faglærerseminar jan SOSU-Nord Rapport: Studietur til Holland sept (2008) Mini-konference: Innovativ pædagogik. Inspiration fra besøg på Friesland College og Hanze Hogeschool Gronningen, Holland,

12 67. Etablering af samarbejde med Aberdeen College omkring fastholdelse af elever i uddannelse med fokus på elev-elev-støtte (tutorer) Studierejse til Skotland, maj Finske "Skillsdemonstrations" - et praksiseksempel som bidrag til den danske debat om kvaliteten i praktikuddannelserne Studierejse til Hämeenlinna i Finland, oktober Inspiration til nye vurderingskriterier og ny vurderingspraksis mht. innovation Studierejse til Massachusetts, USA, juni Hvordan etableres en SKOLERADIOstation? Research på et amerikansk universitet 71. Entreprenør-pædagogik og Entreprenørkapabilitet Studiebesøg i Australien 72. Hvordan får vi de danske SOSUuddannelser i konkurrence/world Skills Inspirations- og udviklingsbesøg ved World Skills i Canada, september 2009 Odense Tekniske Skole/Syddansk Erhvervsskole Rapport: Etablering af samarbejde med Aberdeen College (2009) Artikel Studietur til Aberdeen College i Hæfteklammen, aug Brochure Finske 'skills demonstrations. Bedømmelse af elevers kompetencer i praktikperioderne. Erfaringer fra Finland' (2009) Rapport: Tema: Innovation. Rapport fra studietur til USA juni 2008) (2008) Innovationskonference Oplæg på Undervisningsministeriets FoUkonference, jan Rapport: LYDUNIVERS - Hvordan etableres en SKOLERADIOstation? Research på et amerikansk universitet (2010) Web: Århus Købmandsskole Rapport: Rapport om Århus Købmandsskoles studiebesøg i Melbourne og Hobart. Australien 2009 (2009) Artikel Enterprising ways to teach and learn i Handelsskolen nr. 3, 2009 og formidling på Århus TV, på Youtube og på emu.dk 2009 SoSu C Rapport: Afrapportering af Hvordan får vi de danske SOSU-uddannelser i konkurrence/world Skills (2010) Oplæg i mange fora, herunder Undervisningsministeriets FoU-konference

13 73. Cooperative Learning Studietur til Manchester 74. Fremme af kulturel forståelse mellem erhvervsskoler i Mellemøsten og Danmark Rejse til Bahrain og Quatar 75. Udvikling af nuværende uddannelser og af nye uddannelsestiltag inden for udvalgets område Studietur til USA, Californien 76. Netværk for undervisere og elever på 6 nordiske erhvervsskoler Researchrejse til Sverige og Norge 77. De baltiske tigres erhvervsuddannelser At undersøge erhvervsuddannelser i Letland og Litauen med henblik på inspiration til dansk praksis 78. Studietur til det finske mesterskab: Skills Tävlingar - Mästere 9-tävlingar At få involveret vejledningsindsatsen i det første fælles Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne (ultimo januar 2010). Inspiration fra Finland. 79. Kompetence og innovativ udvikling af malerafdelingen og tilhørende uddannelser Deltagelse i den internationale dekorationsmalerkonference "Salon" i Versailles Paris Hotel- og Restaurantskolen & Danmarks Erhvervspædagogiske Rapport: Skab samspil i undervisningen med Cooperative Learning! (2009) Artikel "Skab samspil i undervisningen med Cooperative Learning" i Handelsskolen nr. 3, 2009 EUC Vest Rapport: Fremme af kulturel forståelse mellem erhvervsskoler i Mellemøsten og Danmark (2009) Uddannelsesnævnet, Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Rapport: Studietur til Californien 26.9 til (2009) Artikel Fitness- og eventprogrammer i Californien i u-info, Uddannelsesnævnet informerer nr. 4/2009 Syddansk Erhvervsskole og Københavns Tekniske Skole Rapport: Samarbejde mellem grafiske skoler i norden EGIN.tur til Göteborg og Oslo, okt (2009) TEC Gladsaxe Rapport: De baltiske tigres erhvervsuddannelser (2010) Artikel Fra pindsvin til baltiske tigre i "Vejlederen", nr. 8, 2010 SkillsDenmark c/o Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne Artiklerne Den finske succeshistorie i Magasinet Erhvervsskolen.dk nr. 2, 2010, Parat til World Skills i Maleren 2010, Danmarks bedste i Vognmaleren 2010 samt artikler i flere fagblad og i SkillsDenmarks Nyhedsbrev nr. 1, Randers Tekniske Skole Artiklerne 'Dekorationsmaleri i verdensklasse' i Randers Onsdag Under afvikling i Danske Malermestre

14 80. Social- og sundhedsuddannelse som inspiration for projekt i Ghana om hjemmepleje af ældre Formalisere en aftale om praktikudveksling med ALLF og give eleverne en mulighed for at få dele af deres praktikuddannelse i Ghana 81. Deltagelse i British Equine Veterinary Association Congress (BEVA kongres) Hjemtage ny viden inden for hesteveterinærsygeplejerskers uddannelsesområde 82. Finding Best Practice and creating Next Practice in Students TVstation Studiebesøg hos Northeast Community College, Nebraska 83. Udvikling af innovative kompetencer på erhvervsuddannelserne gennem brug af LEGO MINDSTORMS: Med særlig fokus på de bogligt svage elever Deltagelse i "Summer LEGO Engineering Institute" Boston, USA 84. Social entrepreneurship i de danske erhvervsuddannelser Studietur til USA 85. Gullasch, Dracula og EUD Studierejse til Ungarn og Rumænien Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Omtale i Jyllandsposten - viden.jp.dk Konger, konflikter og dansk ældrepleje Omtale i FOA-bladet Fag og Arbejde, december 2009: Assistentelever i Afrikansk praktik Artikel 'Sosu-elever i tropeheden' og 'Flere praktikanter af sted til Ghana' i Midtjyllands Avis, Elektroniske rejsebreve og anden skoleintern formidling. Medvirken i DR P1- program Organia/HANSENBERG Rapport: Rapport vedr. deltagelse i BEVA kongres 2010 (2010) Resultatformidling på skolens hjemmeside samt præsentation for undervisere af (heste)veterinærsygeplejersker i Danmark Århus Købmandsskole Rapport: Rapport om Århus Købmandsskoles studiebesøg i Chicago, Ill og Norfolk, NE, USA 2010 (2010) Videoafrapportering på Youtube (ikke længere tilgængelig) Radioindslag fra USA: https://www.youtube.com/watch?v=v3morlryaqq Artikel On Air - på jagt efter en TV-station Silkeborg Handelsskole Rapport: Udvikling af innovative kompetencer på erhvervsuddannelserne gennem brug af LEGO MINDSTORMS (2011) Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) (sammen med Sosu Greve, EUC Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske Skole) Rapport: Studietur New York oktober 2010 (2011) TEC Gladsaxe Rapport: Rapport for EIIL-aktiviteten Gullasch, Dracula og EUD (2011) Artikel Gullasch, Dracula og EUD i Vejlederen nr. 8,

15 86. Styrkelse af entrepreneurship og iværksætteri Studietur til Canada 87. Bedre fastholdelsesmodeller - omplantning af finske modeller og metoder til danske forhold 88. Den gode og lærende lærer Studietur til New York/konferencedeltagelse 89. NORDYRK-konference 2012 Formidling fra konferencen Viden Djurs Rapport: Viden Djurs studierejse til Californien (2011) Artikel Viden Djurs samarbejder med Berkeley University i Djurslandsposten Skive Tekniske Skole Rapport: Afrapportering af Bedre fastholdelsesmodeller. (2012) EUC Nordvestsjælland Rapport: Den gode og lærende lærer (2012) Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) og RUC Artiklerne NORDYRK 2012 Yrkespædagogisk konference i Roskilde juni 2012, FoU som værktøj til kobling af teori og praksis i den erhvervspædagogiske læreruddannelse og Ny nordisk erhvervsskole findes ikke - kan den opfindes? Publikation Der er i august 2015 udgivet en publikation, der belyser betydningen af 10 år med Bertelsmann ved at beskrive udvalgte eksempler på aktiviteter, som har modtaget støtte fra EIIL. Se publikationen (dansk og tysk udgave) Udsyn og perspektiv om erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat NCE/Metropol 2015 og Weitblick und Perspektive über den Internationalen Innovationsfonds der Berufsausbildungen NCE/Metropol 2015 på 15

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Korte praktikophold. i Europa. Italien Spanien Holland England og Malta

Korte praktikophold. i Europa. Italien Spanien Holland England og Malta Korte praktikophold i Europa Italien Spanien Holland England og Malta November 2010 I hvilke lande kan jeg komme på praktikophold? Siden 2008 har vi sendt elever til Italien, Spanien og Holland på korte

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Next EUD. Rejsen, relevansen & ressourcerne. v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015

Next EUD. Rejsen, relevansen & ressourcerne. v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015 Next EUD Rejsen, relevansen & ressourcerne v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015 Next EUD-processen Projektstart: 2013 rammen blev lagt Nye indsigter i karriere-

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Kapitel V. KVALITATIVE ASPEKTER 5.1. Kvalifikationer og certificering 5.2. Erhvervslæreruddannelsen 5.3. Uddannelses- og erhvervsvejledning

Kapitel V. KVALITATIVE ASPEKTER 5.1. Kvalifikationer og certificering 5.2. Erhvervslæreruddannelsen 5.3. Uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel IV. STYRING OG FINANSIERING 4.1. Styring og administration 4.1.1. Styring og administration af EUD- og AMU-uddannelserne 4.1.8. Rådgivningsstrukturen 4.1.16. Erhvervsskolerne 4.1.21. Arbejdsmarkedsuddannelsernes

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Workshop 2: Internationale studieretninger på hhx Dansk Industri Mere end sprog sprogundersøgelse fra DI - http://www.jatilsprog.dk/node/22 Oprettet 26/10/2009

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere