Om Erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat (EIIL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat (EIIL)"

Transkript

1 Om Erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat (EIIL) I 1999 modtog den daværende undervisningsminister Margrethe Vestager den prestigefyldte Carl Bertelsmann Pris. Danmark fik prisen for at have verdens bedste erhvervsuddannelser, som blev udpeget som en model for resten af verden. Det blev besluttet, at prisen på ca. 1,2 mio. kr. skulle anvendes til et innovationslegat ( Erhvervsskolernes Internationale Innovationslegat, EIIL ). Ministeren supplerede med et beløb fra tipsmidlerne, således at de samlede legatmidler var ca. 2,7 mio. kr. EIIL skulle give erhvervsuddannelsessystemets aktører mulighed for at hente inspiration og viden hjem fra udlandet. To gange årligt kunne der søges om (med)finansiering af aktiviteter som tog sigte på at lære af udenlandske erfaringer på erhvervsuddannelsesområdet, f.eks.: Studierejser til udlandet knyttet til konkret forsøgs- og udviklingsarbejde i Danmark Deltagelse i internationale konferencer, seminarer og erfaringsudvekslingsfora Hjemtagning af viden knyttet til væsentlige erhvervspædagogiske udviklingsområder Spredning af viden om "best practices" i udlandet Støtte til finansiering af udenlandske eksperters deltagelse f.eks. i tilknytning til afholdelse af konferencer i Danmark Afholdelse af transnationale netværksarrangementer her og i udlandet. (DEL) nu NCE/Metropol fik til opgave at være sekretariat for den bestyrelse, der skulle forvalte legatet. EIIL-bestyrelsen Bestyrelsens 5 medlemmer var udpeget af undervisningsministeren: Fhv. formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser REU) Inge Mærkedahl (formand) Fhv. direktør Roland Østerlund, Undervisningsministeriet Direktør Tim Christensen, Køge Handelsskole Fhv. direktør Svend Aage Olsen, EUC Syd Afdelingsleder Rasmus Frimodt, Nationalt Center for Erhvervspædagogik/Professionshøjskolen Metropol Sekretær for bestyrelsen: chefkonsulent Lisbeth Magnussen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik/Professionshøjskolen Metropol Oversigt over legater De første legatportioner blev uddelt i 2001 og i løbet af de følgende ca. 10 år er alle midlerne brugt. I alt har ca. 90 projekter modtaget legatstøtte. Et helt centralt kriterium har været formidling af den indhentede viden, og de mange projekter og aktiviteter har været dokumenteret i form af artikler, hjemmesider, konferencebidrag, film m.m. Nedenfor ses en liste over alle projekter, der har modtaget støtte. Yderligere info kan fås ved henvendelse til koordinator Julie Kastoft-Christensen, [August 2015] 1

2 Liste over EIIL-legater Legatbevillinger Interkulturel kompetenceudvikling på ungdomsuddannelsesområdet - inspirationsbesøg på såvel danske som udenlandske erhvervsskoler Skanderborg-Odder Handelsskole på vegne af 11 samarbejdende erhvervsskoler Rapport: Rapport om midler til aktiviteten Interkulturel kompetenceudvikling på ungdomsuddannelsesområdet (2003) 2. The Lecture in the Changeable Classroom deltagelse i det årlige EGIN lærerseminar. Et transnationalt netværksarrangement med deltagelse af undervisere inden for Medie- og Kommunikationsuddannelserne fra Europa. 3. E-learning i et kreativt læringssystem - studietur til Holland og USA. 4. Nye modeller for virksomhedsinddragelse - studietur til Lycée Lazare de Schwendi i Colmar, Frankrig. Studere de franske samarbejdsmodeller vedr. skole-virksomhedssamspil. 5. Kompetencevurdering i Norge - studietur til Voksenopplæringsinstituttet (VOX) og et eller flere servicecentre i Akershus fylkeskommune. 6. På sporet af en metodik for lærere og elever til håndtering af videnssamfundets kompleksitet (studierejse til USA og Norge). Studere det amerikanske Creative Learning Systems (CLS) og undersøge og klarlægge mulighederne for at indpasse CLS i en dansk erhvervsskoletradition. De involverede skolers internationaliseringsprogram præsenteret på to konferencer i foråret Roskilde Tekniske Skole Rapport: From liveperformer to virtual teacher (2002) Formidling på EGIN-hjemmeside EUC-Midt Rapport: Studieturen til Holland og USA støttet af EIIL-legatet (2002) Formidling i skoleintern avis FagHøjskolen Rapport: Rapport fra studierejse om nye modeller for virksomhedsinddragelse (2002) Artikel: "Én på opleveren" i DTL-nyt nr. 2, 2002 Aarhus tekniske Skole Rapport: Rapport om studietur til Norge (2002) 2002 CEU-Kolding Rapport: Studierejse til USA (2004) Formidling på internt inspirationsmøde Oplæg om ny vejlederfunktion på CEU-Kolding (inspiration fra USA-tur) Bidrag til debatbogen Samfundsborger medarbejder, Erhvervsskolernes Forlag

3 7. Inspiration fra australsk til dansk eud (studierejse til Australien og resultatformidling). 8. Studietur til The Skills Show i Manchester. Indhente inspiration og viden med henblik på at etablere et fælles Danmarksmesterskab, der sætter fokus på erhvervsuddannelserne og forbedrer rekrutteringen til dem. 9. Det modulopbyggede erhvervsuddannelsessystem i Holland (studietur). 10. Kvalificering af erhvervsskolernes arbejde med den personlige uddannelsesplan - herunder udvikling af nye, supplerende kompetencer for lærere/kontaktlærere (studietur til Skotland). 11. Studietur til Tyskland i forbindelse med en ansøgning til et Leonardo pilotprojekt om on-line-learning i erhvervsuddannelserne. 12. Hjemtagning af erfaringer med mixundervisning ved en studietur til Californien. 13. Studierejse til New York i forbindelse med projektet "De mange intelligenser og læringsstile i praksis". Faghøjskolen Rapport: Brief report for study tour (2003) Artiklerne "Ansættelighed - et kompetencebegreb for morgendagens arbejdsplads" i DTL&LvA nr. 05/2003 og "Kompetencebaseret eud" i DTL&LvA nr. 06/2003. DK-Skills Rapport: Studietur til SkillCity for faglige udvalg og skoler (2003) Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelserne Rapport: Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelsernes studietur til Holland (2002) Inspirationsoplæg på møder med skoler og lokale uddannelsesudvalg Artikel i u-info 2/2002 (Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet - hjemmeside) Rapport: Rapport fra studietur til Skotland (2002) Artiklerne Viser Skotland vejen? i Handelsskolen nr. 11, 2002 og Erhvervsuddannelse i Skotland i DTL & LvA 02/2003 Vitus Bering, CVU Rapport: Leonardoansøgning TietgenSkolen Kort rapport der sammenfatter studieturens hovedresultater og redegør for sammenhængen med UVM-støttet projekt om mix-undervisning Artikel: "Mix-undervisning i Californien" i Handelsskolen nr. 12, EUC Sjælland, Haslev afd. Rapport: Rapport om Mange intelligenser og læringsstile i praksis (2003) Forslag til kursus for erhvervsskolelærere 3

4 14. Studierejse til Australien i forbindelse med projektet "Læringsmiljø - Tekniske skoler i Australien". 15. Studierejse til London vedr. "Afklaring af realkompetencer i Grundlæggende Voksenuddannelse". 16. Deltagelse i ledelsesseminar i Örebro om skole-, personale- og ledelsesudvikling på teknisk skole. 17. Studietur til Holland for at studere integration i det hollandske uddannelsessystem m.h.p. efterfølgende at implementere erfaringerne i udviklingen af hg. 18. Deltagelse i kursus og konference (oktober 2003) i Oslo om norsk realkompetenceprojekt 19. Invitation af to amerikanske gæsteforelæsere til seminaret: Amerikanske billeder af det virtuelle læringsrum 20. Studietur til Tyskland, Schweiz og Italien for at studere anvendelsen af digital video i læring for elever, der har problemer med læsning og skrivning TEC, Lyngby afd. Rapport: Studietur til Sydney (2004) Artiklerne "Generationskløft i det australske uddannelsessystem" og "Yngre generationer vælger erhvervsskolen fra" i Erhvervsskolelæreren nr. 9, 2004 TietgenSkolen Rapport: Rapport over GVU-inspirationstur til Hammersmith and West London College (2003) Formidling i elektronisk database for studievejledere Holstebro Tekniske Skole Rapport: Seminar i Örebro, nov (2004) Artiklen "Er der behov for fornyelse af eud?" i Magasinet Erhvervsskolen.dk nr. 2, juni Niels Brock Rapport: Studietur til Holland (2004) Artiklen "Integration i de hollandske ungdomsuddannelser" i Handelsskolen nr. 3, 2004 Artikler formidlet internt på skolen. Rapport: "Realkompetanse" Rapport fra deltagelse i konference om det norske realkompetenceprojekt (2004) TEC Rapport: Amerikanske billeder af e-learning (2005) Artiklerne Fjernundervisning kommer tættere på den enkelte elev, TEC på tryk nr. 28, 2004 og Teknologi og Kommunikation: Vi har hvad der skal til, TEC på tryk nr. 29, 2004 Skive tekniske skole Rapport: Besøg på skoler og virksomheder i Basel og Lüdenscheid (2004) Skoleinternt formidling 4

5 21. Studierejse til Estland for at studere den estiske eud-reform ved møder med relevante netværkspersoner, eudinstitutioner og eud-interessenter. 22. Studietur til Canada for at øge graden af international virtualitet og integration i ITundervisningen på hg og hhx. 23. Rejse til CEDEFOP i Thessaloniki i forbindelse med opbygning af en national hjemmeside. Som led i DELs arbejde som national koordinator i CEDEFOP's TTnetværk. 24. Studierejse til Australien for at hente information, viden, observation og diskussion med aktører i det australske erhvervsuddannelsessystem og derigennem kvalificere arbejdet med realkompetencevurdering i de danske erhvervsuddannelser. 25. Midler til afholdelse af en fælles konference DEL/Malmö Högskola med fokus på de internationale aspekter og internationalisering i læreruddannelse og erhvervsuddannelserne. 26. Studierejse til USA m.h.p. at samle viden om pædagogiske områder for at kunne agere i multikulturelle læringsrum og for metodisk at kunne tilrettelægge læringen/undervisningen. 27. Besøg af to gæstelærere fra Limerick University Engelsklærerseminar og gæstelærerbesøg hos hg-engelsklærere 2004 TEC, Gladsaxe Rapport: Estisk for begyndere (2004) Artiklen "Estisk for begyndere" i Erhvervsskolelæreren nr. 9, 2004, i Gymnasieskolen nr. 11, 2005 og i Vejlederen nr. 1, jan Niels Brock Rapport: Studietur til Canada (2004) Artikler til internt medarbejderblad og skolens intranet Rapport: Videnspredning i det nationale TTnetnetværk (2005) Hjemmeside (nu nedlagt) Rapport: Rapport fra Australien (2005) Rapport: Rapport om afholdelse af Øresundskonference om det svenske og det danske ungdomsuddannelsessystem (2005) Vestfyns Handelsskole Rapport: Rapport for studierejsen til USA (2004) Konference udbudt nov. 2004: 'På vej mod demokrati i klasseværelset'. EUC Nordvestsjælland Gæstelærerundervisning og engelsklærerseminar (2004) 5

6 28. Rejse til Omaha, Nebraska. Interaktiv læring - på vej mod bedre praksis. 29. Frafaldselev? Nej tag chancen og bliv mesterkok. Besøg i England 30. Studierejse til Storbritannien vedr. lærerstandarder Roskilde Handelsskole Rapport: Interaktiv læring (2005) Artiklen Blackboard i Nebraska i Handelsskolen nr. 7, 2005 Formidling internt på skolen og indlæg på konferencer EUC Midt Rapport: Studietur til Margate England (2006) Artikel Engelsk stjernekok inspirerede danske lærere i Erhvervsskolelæreren nr. 9, 2006 Rapport: FENTO - en standard for erhvervsskolelærere og læreruddannelse (2005) 31. Studietur til USA m.h.p.deltagelse i SALON-konference. Udvikling af dekorationsmalerfaget. 32. Indhentning af ny viden til videre eksperiment med Skole Baserede Virksomheder på Handelsskolens Grunduddannelse 33. Studierejse som praktisk intra- og interkulturel kompetenceudviklingsaktivitet for TS/AMU-lærere samt for andre aktører inden for Håndværk og Teknik med det formål at forebygge frafald på skolerne og på læreplads/job på arbejdsmarkedet Fagligt seminar for pædagogiske medarbejdere i DEL: i nationalt og internationalt perspektiv ( ) Svendborg Erhvervsskole Rapport: Udvikling af dekorationsmalerfaget (2005) Kursusudbud Grundlæggende Trompe L'oeil d Artiklerne "Illusion for fuld skrue" i 'MALEREN', medlemsblad for malerforbundet i Danmark nr. 4, 2006, "Illusioner til alle" i 'MALEREN' nr. 2, 2007 og "Schyy! - Hør murene kan tale" i Danske Malermestres blad "DeFarver", Århus Købmandsskole Rapport: Rapport om Århus Købmandsskoles studiebesøg i Californien august 2005 (2006) Odense Tekniske Skole Rapport: Studierejsen som praktisk intra- og interkulturel kompetenceudviklingsaktivitet (2008) Formidling på Undervisningsministeriets FoUkonference januar

7 34. Oplevelsesøkonomi - en ny vinkel på iværksætterkulturen på Køge Handelsskole 35. Studie- og kontaktbesøg i Storbritannien med henblik på at få et indblik i erhvervsuddannelsessystemet i England inden for autouddannelsen 36. Læringsprocesser i håndværk - kompetenceudvikling gennem træhusbygning Studierejse til Canada 37. Studierejse til Boston - erfaringer i forbindelse med indførelse af e-learning i IT-uddannelserne 38. Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for Bygge & Anlæg - set gennem en betragtning af de nye tyske svendeprøver 39. Kontakt - Kompetence - Kvalitet Hvordan arbejder frisør- og kosmetikerafdelinger på tekniske skoler i UK med begrebet CPD - Continuing Personal Development Køge Handelsskole Artiklen "Oplevelsesøkonomi - indtryk fra Orlando" i Handelsskolen nr. 3, Formidling internt på skolen og fremlæggelse af resultater i tema-workshop på Undervisningsministeriets FoU-konference i 2006 Odense Tekniske Skole Rapport: AutoVidencenter Fyn på studietur i England (2006) Artikel Inspiration at hente i England i Motormagasinet nr. 41, 2005 Odense Tekniske Skole [Syddansk Erhvervsskole] Rapport: Læringsprocesser i håndværk - kompetenceudvikling i træhusbyggeri (2009) Formidling internt på skole PP-serie: "Logbuilding. En pædagogisk udfordring." (dec. 2008) "Mødet med Pat Wolfe", kronik i Fyens Stiftstidende d. 16. august 2009 TEC Rapport: Besøg på Howard Community College, september 2005 (2006) Oplæg på seminar om e-læring d. 8. maj 2006 (Cirius) Rapport: Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for Bygge & Anlæg... Rapportering (2006) Pjece: Inspiration til internationalisering, nov Oplæg på DEL-konference for Faglige Udvalg d og på Undervisningsministeriets FoUkonference januar TEC Rapport: Kontakt, kompetence, kvalitet. En rapport over kompetenceudvikling på udvalgte engelske erhvervsskoler (2006) Artiklerne Kontakt kompetence kvalitet i fagbladet Spejlet, sept og Kompetenceudvikling og hvad så? i Erhvervsskolelæreren nr. 12,

8 40. Kompetencebaseret eud-undervisning i Irland. Fordele og ulemper ved det kompetencebaserede system 41. IAEVG Conference 2005: Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Coulselling. Konference i Lissabon. Indsamle ny vejledningsfaglig viden. 42. Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser inden for metalfag Studierejse til Bonn - tyske svendeprøver. 43. International erhvervspædagogisk konference, artikler og engelsksproget antologi. Diskutere og formidle aktuelle resultater af europæisk forskning indenfor eud 44. Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser. Nye perspektiver gennem ekspertiseudveksling. Konference - tysk ekspertbesøg i Danmark. 45. Indsatser for at fastholde elever i deres uddannelse Besøg på Walker Technology College i Newcastle. 46. Inspiration fra Australien til de danske erhvervsuddannelser Besøg på udvalgte high schools i Queensland, Australien i efteråret TEC Rapport: EIIL-støttet rejse til Irland (2006) Artikel Irske lærlinge veksler mere end danske i Erhvervsskolelæreren nr. 3, 2007 Rapport: EILL-rapport fra deltagelse i IAEVG s verdenskonference 2005 (2006) Rapport: Internationalisering af de danske erhvervsuddannelser. Rapportering. (2006) Pjece: Inspiration til internationalisering, nov [Bevilling i tilknytning til bevilling nr. 39] DPU Konferencen Divergence and Convergence in Education and Work (august 2008). Se online: papers m.m. Artiklerne "Divergens eller konvergens" i Handelsskolen nr. 9, 2006 og "Bliver uddannelserne mere ens eller mere forskellige?" i Erhvervsskolelæreren nr. 11, Konferencen international ekspertiseudveksling afholdt på Grundfos Center Pjece: "International ekspertiseudveksling. Resultater fra et tysk ekspertbesøg i Danmark", nov Formidling på konferencen "Klædt på til globale udfordringer" - DEL-konference for de faglige udvalg d EUC Midt Rapport: Studietur til Newcastle, England, nov (2007) Artikel: "Walker Technology College; konservativ og innovativ på samme tid", 2007 EUC Nordvestsjælland Rapport: Rapport fra studietur til Brisbane i Australien okt (2008) 8

9 47. PriceBabson - Symposium for Entrepreneurship Educators Besøg på Babson College i Massachuset, USA Hollandske erfaringer med at motivere og fastholde flygtninge og indvandrere i uddannelse 49. Integration af elever af anden etnisk herkomst i jordbrugsuddannelserne Studierejse til Irland 50. Den polske blikkenslager En undersøgelse af stærke/innovative sider i et østeuropæsik eud-system. Besøg på tekniske skoler og i byggevirksomheder i Polen. 51. Global learning - kommunikation, samarbejde og kultur Virtuelt elevsamarbejde mellem amerikanske og danske elever med LMS, Elluminate og podcasting. Studietur til Texas. 52. Innovations- og udviklingsaktiviteter for regionens fødevarevirksomheder Videnhjemtagning fra England vedr. fremtidens mad på sygehuse/institutioner; uddannelsesudvikling og lærerkvalificering i relation hertil. 53. Kapacitetsopbygning til øgning af antallet af elever i praktik i udlandet (EUD) Studietur til Tyskland og Portugal Århus Købmandsskole Rapport: Rapport om ophold på Price-Babson (2008) Seminar og inspirationsdag og Byggeriets Uddannelser Rapport: Fra "training factory" til "career center" Om fastholdelse af eleverne i erhvervsuddannelserne i Holland (2007) Dalum Uddannelsescenter Rapport: Immigration og integration af borgere af anden etnisk herkomst i Irland (2007) Indlæg på Jordbrugskonference, juni 2007 TEC, Gladsaxe Rapport: Den polske blikkenslager (2007) Artikel: Den polske blikkenslager, 'Vejlederen', dec Indlæg på VVS-lærerefteruddannelsesseminar juni 2007 Roskilde Handelsskole Rapport: EIIL-projekt Texas virtuelt samarbejde (2007) Erhvervsskolerne Aars Rapport: Innovations- og udviklingsaktiviteter i forhold til kompetenceudvikling. Besøg på Leeds Thomas-Danby, forår 2007 (2008) Artikel: Faglærere fra Erhvervsskolerne Aars på vellykket studietur til Leeds Thomas Danby, Kost- og Ernæringsforbundets Nyhedsbrev 2008 Indlæg på to faglærerseminarer, forår Odense tekniske Skole Rapport: Det globale begynder hjemme et lærestykke i mobilitet (2007) Artikel: Det globale i det lokale, OTS Hæfteklammen, feb Seminaroplæg i samarbejde med Cirius. 9

10 54. Værktøjer og pædagogiske metoder til integration af e-læring i erhvervsuddannelserne Studiebesøg på skotske uddannelsesinstitutioner samt netværksmøder 55. Den tyske autoriserede træneruddannelse AEVO - Perspektivering af uddannelsen til danske behov Deltagelse i den tyske træneruddannelse (Bonn) 56. Anvendelse af Low fidelity simulatorer i færdsels- trafiksikkerheds- og trafikadfærdsundervisning Studietur til USA 57. Den attraktive erhvervsuddannelse - eksemplet elektriker Besøg på IBEW NECA m.m. i Chicago 58. International Pod-casting og integration af digitale medier på HG på Niels Brocks eud Besøg på to engelske skoler 59. Innovativt uddannelsesmiljø - X-stream Learning - ny pædagogisk tilgang i samspillet mellem skole og virksomhed Studietur til Friesland College i Holland (maj 2007) 60. Mentor - en rolle i konstant udvikling Studietur til Wales, forår 2008 Erhvervsskolernes netværk for udvikling v/hfi (Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening) Rapport: Værktøjer og pædagogiske metoder til integration af e-læring i eud (2007) 2007 Rapport: Den tyske oplæreruddannelse i praksis - observationer gennem personlig deltagelse, marts 2007 (2008) EUC Vest i samarbejde med Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Rapport: Afrapportering af projekt om anvendelse af Low Fidelity simulatorer (2008) Artikel Lastbilsimulatorer i undervisningen af chauffører, [TURs hjemmeside ikke længere tilgængelig] TEC Rapport: Den attraktive håndværker - eksemplet elektriker, maj Artiklen "Praktikophold i udlandet sætter uddannelse i perspektiv" i Magasinet Erhvervsskolen.dk 3:2008 Niels Brock Rapport: Afrapportering af projektet international podcasting (2009) Oplæg på Undervisningsministeriets FoUkonference Rapport: X-stream Learning. Observationer af hollandsk praksis (2008) Oplæg på Undervisningsministeriets FoUkonference TEC Frederiksberg Rapport: Mentor - en rolle i udvikling (2008) Artiklerne "Elev-mentorer KAN noget andet" (Erhvervsskolelæreren nr. 6/2008) og Mentora yn y dyfodol mentor i fremtiden i TEC på tryk nr. 65,

11 61. E-læring til den globale praktikplads Besøg på Western Sydney Institute (WSI) Australien, Studierejse til USA i f.m. projektet "Succeshistorier - forældre i uddannelse" 63. Inspiration til udviklingsprogrammet: Innovation og iværksætteri i EUD Rejse til Massachusett og Boston, okt På sporet af Jan Comenius: EUD i Tjekkiet og Slovakiet 65. Den gode hverdagsmad Hvordan modtages den gode danske hverdagsmad af mennesker med anden etnisk/kulturel baggrund end dansk. Studierejse til verdensudstillingen i Zaragoza, Spanien, august Udvikling af innovative kompetencer gennem X-Stream Learning Inspirationsbesøg i Holland, Friesland College, sept Aalborg Handelsskole Rapport: E-læring til den globale praktikplads, august 2008 (2008) Konferenceafholdelse Fjernundervisningsmetoder og -teknologi i Australien, CPH West Rapport: Studierejse til USA i forbindelse med projektet Succeshistorier forældre i uddannelser (2008) Rapport: Inspiration til udviklingsprogrammet: Innovation og iværksætteri i EUD. Rejse til Massachusett og Boston, oktober 2007 (2008) Pjece: Internationalt perspektiv på innovation og iværksætteri. Udviklingsprogram for innovation og iværksætteri i erhvervsuddannelserne (2008) 2008 TEC, Gladsaxe Rapport: Rapport for EIIL-aktiviteten Rejse til Comenius-land (2009) Artiklerne Arven efter Comenius. Tre indtryk fra en forårstur til Prag, Vejlederen nr. 5, 2009, Arven efter Comenius indtryk fra et forår i Prag, TEC på tryk nr. 75, 2009 og Arven efter Comenius, danskeerhvervsskoler.dk, august 2009 (ikke længere tilgængelig) Kokkeskolen i Nordsjælland Rapport: Den gode hverdagsmad (2008) Artikel "Den gode hverdagsmad i undervisningen", Køkkenliv nr. 12, Indlæg på faglærerseminar jan SOSU-Nord Rapport: Studietur til Holland sept (2008) Mini-konference: Innovativ pædagogik. Inspiration fra besøg på Friesland College og Hanze Hogeschool Gronningen, Holland,

12 67. Etablering af samarbejde med Aberdeen College omkring fastholdelse af elever i uddannelse med fokus på elev-elev-støtte (tutorer) Studierejse til Skotland, maj Finske "Skillsdemonstrations" - et praksiseksempel som bidrag til den danske debat om kvaliteten i praktikuddannelserne Studierejse til Hämeenlinna i Finland, oktober Inspiration til nye vurderingskriterier og ny vurderingspraksis mht. innovation Studierejse til Massachusetts, USA, juni Hvordan etableres en SKOLERADIOstation? Research på et amerikansk universitet 71. Entreprenør-pædagogik og Entreprenørkapabilitet Studiebesøg i Australien 72. Hvordan får vi de danske SOSUuddannelser i konkurrence/world Skills Inspirations- og udviklingsbesøg ved World Skills i Canada, september 2009 Odense Tekniske Skole/Syddansk Erhvervsskole Rapport: Etablering af samarbejde med Aberdeen College (2009) Artikel Studietur til Aberdeen College i Hæfteklammen, aug Brochure Finske 'skills demonstrations. Bedømmelse af elevers kompetencer i praktikperioderne. Erfaringer fra Finland' (2009) Rapport: Tema: Innovation. Rapport fra studietur til USA juni 2008) (2008) Innovationskonference Oplæg på Undervisningsministeriets FoUkonference, jan Rapport: LYDUNIVERS - Hvordan etableres en SKOLERADIOstation? Research på et amerikansk universitet (2010) Web: Århus Købmandsskole Rapport: Rapport om Århus Købmandsskoles studiebesøg i Melbourne og Hobart. Australien 2009 (2009) Artikel Enterprising ways to teach and learn i Handelsskolen nr. 3, 2009 og formidling på Århus TV, på Youtube og på emu.dk 2009 SoSu C Rapport: Afrapportering af Hvordan får vi de danske SOSU-uddannelser i konkurrence/world Skills (2010) Oplæg i mange fora, herunder Undervisningsministeriets FoU-konference

13 73. Cooperative Learning Studietur til Manchester 74. Fremme af kulturel forståelse mellem erhvervsskoler i Mellemøsten og Danmark Rejse til Bahrain og Quatar 75. Udvikling af nuværende uddannelser og af nye uddannelsestiltag inden for udvalgets område Studietur til USA, Californien 76. Netværk for undervisere og elever på 6 nordiske erhvervsskoler Researchrejse til Sverige og Norge 77. De baltiske tigres erhvervsuddannelser At undersøge erhvervsuddannelser i Letland og Litauen med henblik på inspiration til dansk praksis 78. Studietur til det finske mesterskab: Skills Tävlingar - Mästere 9-tävlingar At få involveret vejledningsindsatsen i det første fælles Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne (ultimo januar 2010). Inspiration fra Finland. 79. Kompetence og innovativ udvikling af malerafdelingen og tilhørende uddannelser Deltagelse i den internationale dekorationsmalerkonference "Salon" i Versailles Paris Hotel- og Restaurantskolen & Danmarks Erhvervspædagogiske Rapport: Skab samspil i undervisningen med Cooperative Learning! (2009) Artikel "Skab samspil i undervisningen med Cooperative Learning" i Handelsskolen nr. 3, 2009 EUC Vest Rapport: Fremme af kulturel forståelse mellem erhvervsskoler i Mellemøsten og Danmark (2009) Uddannelsesnævnet, Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Rapport: Studietur til Californien 26.9 til (2009) Artikel Fitness- og eventprogrammer i Californien i u-info, Uddannelsesnævnet informerer nr. 4/2009 Syddansk Erhvervsskole og Københavns Tekniske Skole Rapport: Samarbejde mellem grafiske skoler i norden EGIN.tur til Göteborg og Oslo, okt (2009) TEC Gladsaxe Rapport: De baltiske tigres erhvervsuddannelser (2010) Artikel Fra pindsvin til baltiske tigre i "Vejlederen", nr. 8, 2010 SkillsDenmark c/o Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne Artiklerne Den finske succeshistorie i Magasinet Erhvervsskolen.dk nr. 2, 2010, Parat til World Skills i Maleren 2010, Danmarks bedste i Vognmaleren 2010 samt artikler i flere fagblad og i SkillsDenmarks Nyhedsbrev nr. 1, Randers Tekniske Skole Artiklerne 'Dekorationsmaleri i verdensklasse' i Randers Onsdag Under afvikling i Danske Malermestre

14 80. Social- og sundhedsuddannelse som inspiration for projekt i Ghana om hjemmepleje af ældre Formalisere en aftale om praktikudveksling med ALLF og give eleverne en mulighed for at få dele af deres praktikuddannelse i Ghana 81. Deltagelse i British Equine Veterinary Association Congress (BEVA kongres) Hjemtage ny viden inden for hesteveterinærsygeplejerskers uddannelsesområde 82. Finding Best Practice and creating Next Practice in Students TVstation Studiebesøg hos Northeast Community College, Nebraska 83. Udvikling af innovative kompetencer på erhvervsuddannelserne gennem brug af LEGO MINDSTORMS: Med særlig fokus på de bogligt svage elever Deltagelse i "Summer LEGO Engineering Institute" Boston, USA 84. Social entrepreneurship i de danske erhvervsuddannelser Studietur til USA 85. Gullasch, Dracula og EUD Studierejse til Ungarn og Rumænien Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Omtale i Jyllandsposten - viden.jp.dk Konger, konflikter og dansk ældrepleje Omtale i FOA-bladet Fag og Arbejde, december 2009: Assistentelever i Afrikansk praktik Artikel 'Sosu-elever i tropeheden' og 'Flere praktikanter af sted til Ghana' i Midtjyllands Avis, Elektroniske rejsebreve og anden skoleintern formidling. Medvirken i DR P1- program Organia/HANSENBERG Rapport: Rapport vedr. deltagelse i BEVA kongres 2010 (2010) Resultatformidling på skolens hjemmeside samt præsentation for undervisere af (heste)veterinærsygeplejersker i Danmark Århus Købmandsskole Rapport: Rapport om Århus Købmandsskoles studiebesøg i Chicago, Ill og Norfolk, NE, USA 2010 (2010) Videoafrapportering på Youtube (ikke længere tilgængelig) Radioindslag fra USA: https://www.youtube.com/watch?v=v3morlryaqq Artikel On Air - på jagt efter en TV-station Silkeborg Handelsskole Rapport: Udvikling af innovative kompetencer på erhvervsuddannelserne gennem brug af LEGO MINDSTORMS (2011) Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) (sammen med Sosu Greve, EUC Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske Skole) Rapport: Studietur New York oktober 2010 (2011) TEC Gladsaxe Rapport: Rapport for EIIL-aktiviteten Gullasch, Dracula og EUD (2011) Artikel Gullasch, Dracula og EUD i Vejlederen nr. 8,

15 86. Styrkelse af entrepreneurship og iværksætteri Studietur til Canada 87. Bedre fastholdelsesmodeller - omplantning af finske modeller og metoder til danske forhold 88. Den gode og lærende lærer Studietur til New York/konferencedeltagelse 89. NORDYRK-konference 2012 Formidling fra konferencen Viden Djurs Rapport: Viden Djurs studierejse til Californien (2011) Artikel Viden Djurs samarbejder med Berkeley University i Djurslandsposten Skive Tekniske Skole Rapport: Afrapportering af Bedre fastholdelsesmodeller. (2012) EUC Nordvestsjælland Rapport: Den gode og lærende lærer (2012) Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) og RUC Artiklerne NORDYRK 2012 Yrkespædagogisk konference i Roskilde juni 2012, FoU som værktøj til kobling af teori og praksis i den erhvervspædagogiske læreruddannelse og Ny nordisk erhvervsskole findes ikke - kan den opfindes? Publikation Der er i august 2015 udgivet en publikation, der belyser betydningen af 10 år med Bertelsmann ved at beskrive udvalgte eksempler på aktiviteter, som har modtaget støtte fra EIIL. Se publikationen (dansk og tysk udgave) Udsyn og perspektiv om erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat NCE/Metropol 2015 og Weitblick und Perspektive über den Internationalen Innovationsfonds der Berufsausbildungen NCE/Metropol 2015 på 15

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Roland Østerlund Jørgen Ole Larsen 19. September Introduktion kontekst ET 2020 VET i krisetider Innovation

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Forsøgs- og udviklingsprojekter på erhvervsuddannelsesområdet med startdato fra 1.8.2008 til 1.1.2010

Forsøgs- og udviklingsprojekter på erhvervsuddannelsesområdet med startdato fra 1.8.2008 til 1.1.2010 Forsøgs- og udviklingsprojekter på erhvervsuddannelsesområdet med startdato fra 1.8.2008 til 1.1.2010 Projekt nr. Titel Bevillingshaver Slutdato EUD22 (Informationsformidling, publicering, Elevplan mv.)

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Kold College Svarprocent: 44% (168/3) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Ina Winther Groth, iwg@iu.dk Den internationale dimension i undervisningen, 10. november 2011 - Aalborg Styrelsen for Universiteter og

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Erasmus+ 2014-2020 Europe 2020: strategi for vækst, jobs, social retfærdighed og inklusion Europæisk 2020-strategi for uddannelse (ET2020) I alt over syv år:

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

7 Linkssamling. (www.emu.dk) er Danmarks officielle undervisningsportal. http://www.emu.dk/erhverv/grundfag/inf/konferencer/index.

7 Linkssamling. (www.emu.dk) er Danmarks officielle undervisningsportal. http://www.emu.dk/erhverv/grundfag/inf/konferencer/index. 7 Linkssamling EMU (www.emu.dk) er Danmarks officielle undervisningsportal En samlet oversigt over oplægsholderne ved de tre seminarer med adgang til deres præsentationer findes på EMU-siden: Bent B. Andresen:

Læs mere

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 134 Offentligt Mk VHP danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Februar 2010 Handelsgymnasiet - kvaliteter og udfordringer Dette hæfte indeholder de indtil nu vigtigste

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

eskolermidt Afslutningskonference

eskolermidt Afslutningskonference eskolermidt Afslutningskonference Opsamling på eskolermidt Temaer, nedslag og perspektiver e-læring i fremtiden Hvordan vil du være beskæftiget med e-læring i de kommende år? Særlig metode? Særlig problemstilling

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Korte praktikophold. i Europa. Italien Spanien Holland England og Malta

Korte praktikophold. i Europa. Italien Spanien Holland England og Malta Korte praktikophold i Europa Italien Spanien Holland England og Malta November 2010 I hvilke lande kan jeg komme på praktikophold? Siden 2008 har vi sendt elever til Italien, Spanien og Holland på korte

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Udsyn og perspektiv. om erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat

Udsyn og perspektiv. om erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat Udsyn og perspektiv om erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat Udsyn og perspektiv om erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat Forfattere: Pernille Bystrup Holm og Lisbeth

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Beskæftigelsesregion - Syd, 7.-11. Nord, 8.-11. Midt, 9.-11. Hovedstaden og Sjælland, 12.-11. Hovedstaden og Sjælland, 16.-11. 1 Kvalitetspatruljen 3-årigt

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Skive Teknisk Skole Svarprocent: 55% (1/330) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 26. oktober 2016 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER. hahanne Hautop/talentchef

Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER. hahanne Hautop/talentchef Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER hahanne Hautop/talentchef To skoler i New York Privatskole: The Speyer Legacy School for Advanced Learners Offentlig skole: The Hunters College

Læs mere

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 96% (27/28) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde AARHUS TECH. Skolerapport. Svarprocent: 24% (279/1143)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde AARHUS TECH. Skolerapport. Svarprocent: 24% (279/1143) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 24% (2/1143) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

INTERNATIONALE AKTIVITETER

INTERNATIONALE AKTIVITETER INTERNATIONALE AKTIVITETER for skoleåret 2017 / 2018 STUDIE- OG PRAKTIKOPHOLD Som elev på EUX Business har du mulighed for at tage et studieophold i England eller USA à 4 ugers varighed. AALBORG HANDELSSKOLE

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere