27. august 2013 Sags nr.: N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv."

Transkript

1 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. 27. august 2013 Sags nr.: N.391 Baggrund Den 1. september 2013 træder 66 b, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, som fastsat i lov nr af 21. december 2012, i kraft. Dette betyder, at skolepraktik i en given uddannelse herefter alene kan udbydes som praktikuddannelse i praktikcentre, der er godkendt hertil af undervisningsministeren. Andre skoler kan fortsat udføre skolepraktik dels for elever, som er optaget før den 1. september, og dels for øvrige elever efter nærmere aftale med et praktikcenter. Skoler, som herefter ikke kan optage elever til skolepraktik i en given uddannelse, skal henvise ansøgende eleverne til en skole, der er godkendt til udbud af praktikuddannelse i form af skolepraktik i et praktikcenter, jf. nedenstående. Vi vil henlede alle skolers opmærksomhed på reglerne i kapitel 16 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, som er ændret som følge af oprettelsen af praktikcentre. Bilag 1 til dette brev er en oversigt over hvilke skoler, der inden for de enkelte uddannelser, der er blevet godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter. Optagelse af elever fra skoler, der ikke er godkendt til at udbyde en given uddannelse med skolepraktik Erhvervsskolerne har ansvaret for, at deres elever, som kan være berettiget til at blive optaget til skolepraktik, får tilbud herom fra en skole, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter, jf. 66 b, stk. 2 og 5, i lov om erhvervsuddannelser.

2 2 Dette sikres gennem en samarbejdsaftale mellem grundforløbsskolen og skolen med praktikcenteret. Det er grundforløbsskolen, som forventes at tage initiativ til, at en sådan aftale er indgået, mens en erhvervsskole, der er godkendt til at etablere praktikcentre, er forpligtet til at samarbejde med de skoler, der ikke er godkendt, således at alle skoler kan tilbyde deres elever optagelse til skolepraktik i et praktikcenter, uanset om den pågældende skole er godkendt til udbud af skolepraktik i et praktikcenter eller ej. Tilsvarende gælder for optagelse til skolepraktik af elever fra skoler med hovedforløb i uddannelser, som skolen ikke er godkendt til at være praktikcenter for. Selve ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af skolen med praktikcenteret på baggrund af samarbejdsaftalen med elevens oprindelige skole (den undervisende skole/den registrerende skole). Elever, som er omfattet af en samarbejdsaftale, skal snarest muligt og senest ved optagelsen gøres bekendt med samarbejdsaftalens betydning for eleverne med hensyn til, om det er praktikcenteret eller skolen, der 1) efter optagelsen har eleven registreret som praktikpladssøgende, 2) indkalder eleven til skolepraktik, 3) meddeler eleven den skoleundervisning, der veksler med skolepraktik, 4) træffer afgørelse om elevens fortsatte opfyldelse af egnethedskravene og kravene i lovens 66 i, stk. 2, og 5) i øvrigt er ansvarlig for elevens uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser. Vi henviser herom til reglerne om ansøgnings- og optagelsesproceduren i i hovedbekendtgørelsen. Praktikuddannelse for elever optaget før den 1. september 2013 Elever, der er optaget til skolepraktik på en skole, som ikke er godkendt som praktikcenter for den pågældende uddannelse, kan fortsat modtage skolepraktikundervisning på skolen efter de hidtil gældende regler, ligesom elevaktiviteten fortsat kan indberettes til CØSA. Eleverne kan fortsætte på skolen, indtil de forlader skolepraktikken på den pågældende uddannelse, uanset årsagen. Elever, der afslutter et trin af en uddannelse og som ønsker at fortsætte i det næste trin på uddannelsen, forlader derved principielt skolepraktikken på den oprindelige skole for at blive optaget på et praktikcenter.

3 3 Den oprindelige skole kan eventuelt indgå aftale med et praktikcenter, om at en eller flere elever under overgangsordningen bliver overført til at modtage praktikuddannelse på praktikcenteret. Udlægning Reglerne om udlægning af undervisning er ikke ændret i forbindelse med etableringen af praktikcentre, hvorfor ministeriets retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelsesområdet af 10. oktober 2012 fortsat finder anvendelse, også for skolepraktik. Det betyder for eksempel, at en skole, som hidtil har gennemført skolepraktik, men som ikke er godkendt som praktikcenter for en given uddannelse, efter aftale med et praktikcenter kan udfører opgaver for centret med praktikuddannelse og praktikpladsopsøgning mv., men således, at det er centret, som optager eleverne, og som indgår skoleaftaler og har ansvar for kvaliteten i forhold til det faglige udvalg og ministeriet. Yderligere vejledning Ministeriet agter snares at udsende yderligere vejledning til skolerne om opgaverne som praktikcenter og om den kommende evaluering, som skal finde sted, jf. bemærkningerne herom i godkendelsesbrevene. Efter aftale med Danske Erhvervsskoler - Lederne forventer ministeriet at indbyde alle skoler til et informationsmøde, hvor der kan ske erfaringsudveksling mellem skolerne, og hvor ministeriet vil kunne forelægge informationsmaterialet i en åben dialog med skolerne. Henvendelser om dette brev vil kunne rettes til pædagogisk konsulent Gert Nielsen på fuldmægtig Henrik Saxtorph på eller specialkonsulent Dennis Lindberg Laursen på Med venlig hilsen Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef

4 4 Bilag 1 Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på uddannelser Af nedenstående oversigt fremgår hvilke skoler, der er blevet godkendt til at udbyde den enkelte uddannelse med skolepraktik i et praktikcenter. Farvemarkeringen er alene anvendt for at øge overskueligheden. Uddannelse Skole Anlægsgartner AMU Nordjylland Jordbrugets UddannelsesCenter Kold College Anlægs-, bygningstruktør og brolægger AMU Nordjylland Automatik- og procesuddannelsen Beklædningshåndværker CPH West VIA University College Bygningsmaler Cykel-og motorcykeluddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen

5 5 Detailhandel med specialer Detailslagter Dyrepasser Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Zealand Business College Erhvervsskolerne Aars Handelsskolen København Nord IBC TietgenSkolen Viden Djurs Zealand Business College Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole Den jydskehaandværkerskole Svendborg Erhvervsskole Erhvervsskolerne Aars

6 6 Finmekanikeruddannelsen Frisør Gastronom Handelsuddannelse med specialer Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer vest Hotel- og Restaurantskolen Svendborg Erhvervsskole CPH West Campus Bornholm Hotel- og Restaurantskolen Kold College Business College Syd Handelsskolen København Nord IBC Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole Campus Bornholm Campus Vejle CPH West Handelsskolen København Nord

7 7 Kontoruddannelse, generel Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Lastvognsmekaniker Maskinsnedker Mediegrafiker Murer Handelsskolen Silkeborg IBC Køge Handelsskole Rybners Skive Handelsskole TietgenSkolen Zealand Business College Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole Campus Vejle Køge Handelsskole AMU Nordjylland EUC Lillebælt vest

8 8 Personvognsmekaniker Plastmager Produktionsgartner Serviceassistent Skibsmontør Skiltetekniker Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen Campus Bornholm vest UC Ringkøbing-Skjern Den jydske Haandværkerskole Jordbrugets UddannelsesCenter AMU Nordjylland Københavns Universitet Campus Bornholm

9 9 Snedkeruddannelsen Tandklinikassistent Teknisk designer Teknisk isolatør CPH West Erhvervsskolerne Aars vest Svendborg Erhvervsskole UC Ringkøbing-Skjern Viden Djurs Svendborg Erhvervsskole Københavns Universitet Århus Universitet

10 10 Træfagenes byggeuddannelse Urmager Vognmaler VVS-energiuddannelsen Væksthusgartner Værktøjsuddannelsen Campus Bornholm Den jydske Haandværkerskole vest Svendborg Erhvervsskole Zealand Business College Jordbrugets UddannelsesCenter Kold College

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Evaluering af praktikcentre del 2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre

Evaluering af praktikcentre del 2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre Evaluering af praktikcentre del 2 Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre Evaluering af praktikcentre del 2 Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre 2015 Evaluering af praktikcentre del 2 2015

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 248 af 13/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen.

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen. Mercantecs udbudspolitik 2015 for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 1. Formål Mercantec ønsker med nærværende udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere samt

Læs mere