Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin"

Transkript

1 Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen,

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:..Side 2 Fakta:.Side 2 Formål:..Side 3 Metode:..Side 4 Afrapportering:.Side 4 Resultater:.Side 5 Diskussion: Side 11 Konklusion:..Side 13 1

3 Baggrund Hvordan får vi uddannet de bedst mulige praktiserende læger på de 4½ år, hoveduddannelsen varer? Hoveduddannelsen i almen medicin er lige nu under revision. Derfor finder vi det relevant at spørge nyligt uddannede speciallæger i almen medicin samt kursister i sidste del af hoveduddannelsen om deres holdning til, hvordan den fremtidige hoveduddannelse kan sammensættes. Vi har gennem vores egne hoveduddannelser gjort os erfaringer med, hvordan vi gennem de forskellige dele af uddannelsen bliver klædt på til almen praksis. Vi har derved gjort os nogle tanker om, hvordan uddannelsen kan revideres og optimeres. Fakta Den nuværende hoveduddannelse er 4½ år med følgende sammensætning: Fase 1: ½ år, Sygehusdel: 2½ år, Fase 2: ½ år Fase 3: 1 år. Dertil ligger en målbeskrivelse med 118 mål, der skal opnås i de forskellige elementer i uddannelsen og godkendes, hvor de er opnået. Den nuværende sygehusdel består af 6 mdr. med henholdsvis medicin, abdominalkirurgi, gynækologi, pædiatri og psykiatri. VIA, DSAMs og PLOs fælles videreuddannelsesudvalg, har lavet et nyt forslag, hvor målbeskrivelsen er reduceret til 84 mål. Alle mål skal så godkendes i almen praksis ved hjælp af 5 forskellige kompetencevurderingsmetoder. På sygehusopholdene skal der udfyldes kvalifikationskort, hvorefter de skal godkendes i praksis. Sammensætningen af uddannelsen foreslås: Fase 1: 1 år, Sygehusdel: 2 år, Fase 2: ½ år Fase 3: 1 år. Dette giver mere tid i almen praksis, hvor vores fremtidige arbejde ligger. Forslag til sammensætning af de 2 år på sygehus er: FAM: 4-6 mdr., medicin: 8-12 mdr., pædiatri 4-6 mdr., gynækologi: 3-4 mdr., psykiatri: 3-4 mdr. Der ligges dog op til fleksibilitet og plads til regionale 2

4 forskelle med mulighed for inddragelse af flere forskellige afdelinger end her nævnt. Forslaget skal nu godkendes af sundhedsstyrelsen og det nationale råd. Formål At undersøge og beskrive forslag og ønsker til den fremtidige sammensætning af hoveduddannelsen i almen medicin. Dette gøres med henblik på at give input til styregruppen, der planlægger den fremtidige hoveduddannelse. Vi vil spørge læger i hoveduddannelse til almen praksis samt læger, der indenfor de sidste 5 år er blevet speciallæger i almen medicin i Region Nordjylland. 3

5 Metode Vi ville belyse ønskerne til den fremtidige hoveduddannelse gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt 65 speciallæger i almen medicin uddannet samt 30 hoveduddannelseslæger, der er i gang med de sidste 2 år af deres hoveduddannelse. Alle lægerne er fra Region Nordjylland. Lægerne blev fundet via administrativ medarbejder ved region Nordjylland, Camilla Hoff Dahl, der havde komplette lister over nuværende uddannelseslæger og færdiguddannede speciallæger. Spørgeskemaet blev lavet webbaseret, og de inkluderede læger blev inviteret via en med link til spørgeskemaet. Mailadresser blev fundet via lægevagten i region Nordjylland og Resultaterne blev anonymiserede. Endvidere sendte vi spørgeskemaet til formanden for VIA, Roar Maagaard, til gennemlæsning med henblik på forslag til supplerende spørgsmål, hvilket han ikke havde. Efter 10 dage sendte vi en rykker, hvorefter der kom flere svar. Efter præcis 2 uger analyserede vi på de indkomne resultater. Data er manuelt optalt og bearbejdet i Excel. Vejleder på projektet: Morten Bondo Christensen. Afrapportering Vores afsluttende rapport skal præsenteres ved afslutningen af forskningstræningskurset. Derudover er det tanken, at vores resultater skal præsenteres for styregruppen - ny hoveduddannelse i almen medicin i Region Nordjylland - med henblik på at komme med et samlet input fra yngre læger og yngre speciallæger til inspiration til den fremtidige sammensætning af hoveduddannelsen. 4

6 Resultater Vi sendte spørgeskema ud til 46 speciallæger og 32 læger i hoveduddannelse. Vi fik svar fra 27 speciallæger og 21 uddannelseslæger svarende til 62 % af de adspurgte. Lægerne var fordelt på regionens sygehuse i Hjørring, Aalborg og Thisted. Vi spurgte alle lægerne om, hvor lang hospitalsdelen af uddannelsen burde være. Fordelingen fremgår af figur 1. 9 Hvor lang mener du hospitalsdelen af hoveduddannelsen bør være? Speciallæge n=27 Uddannelseslæge n= år ½ år 1 år 1½ år 2 år 2½ år 3 år 3½ år 4 år 4½ år Figur 1: Svarerne fra hhv. speciallæger og uddannelseslæger. De gennemsnitlige værdier for begge grupper, ligger tæt på 2½ år, dog er gennemsnittet for speciallæger marginalt højere end for uddannelseslæger (hhv. 2,7 og 2,5 år) Uddannelseslægerne ønsker altså en kortere hospitalsdel end speciallægerne. For uddannelseslægerne er 2 år det hyppigste svar, hvorimod det for speciallægerne er 3 år. Når gennemsnittet for de to grupper beregnes, er forskellen dog marginal, hhv. 2,5 år for uddannelseslæger og 2,7 år for speciallægernes vedkommende. Det vægtede gennemsnittet var 2,6 år. Vi bad lægerne angive, hvor mange forskellige sygehusafdelinger der ville være passende i hoveduddannelsen. Gennemsnitligt ønsker de 5,9 afdelinger. De fleste svarede 6 afdelinger, og 90 % af besvarelserne lå mellem 4 og 8 afdelinger. Ved besvarelsen skulle lægerne endvidere angive, hvilke afdelinger der burde indgå i sygehusdelen. Vi bad dem også prioritere afdelingernes vigtighed i forhold til hinanden. 5

7 Tabel 1 viser hvilke afdelinger henholdsvis speciallæger og uddannelseslæger ønsker skal indgå i speciallægeuddannelsen i almen medicin. Samt med hvilken vægtning udmålt på point ved prioritering (1.prioritet 10 point, 2. prioritet 9 point osv.) Speciallæger (n=27) Uddannelses læge (n=21) Afdeling Antal % stemmer Ikke priori. Sum point Point/læge Antal % stemmer Ikke priori. Sum point Point/læge Abdominal kirurgi , ,9 Anæstesi 0 0 Dermatologi , ,67 Diagnostisk center ,5 5, FAM ,5 8, ,5 8,2 Geriatri ,5 7, Gyn/obs , ,25 Intern medicin ,5 9, ,5 9,6 Karkirurgi 0 0 Mikrobiologi 0 0 Neurokirurgi 0 0 Onkologi 1 3, Ortopædkirurgi 22 81, , Patologi 0 0 Psykiatri 24 88, , ,5 Pædiatri , ,7 Radiologi 0 0 Rheumatologi 13 48, , ,2 Socialmedicin 7 25, ,5 Thoraxkirurgi 0 0 Urologi , Øre-Næse-Hals 1 3, Ved ikke/ønsker ikke at svare 0 0 Det fremgår af tabel 1, at der ikke er ret store forskelle mellem de to grupper mht. ønskede afdelinger og vægtningen af deres vigtighed. Størst forskel ses for ortopædkirurgisk afdeling og socialmedicin. Statistisk er forskellen mellem grupperne for ortopædkirurgi (RR1,32 og 95% CI 0,64;2,69) og social medicin (RR 1,65 og 95% CI 0,71;4,28 ), ikke signifikant. Vi har derfor valgt at analysere resultaterne som en fælles pulje. 6

8 Antal i % 120 Afdelingsønsker hos uddannelseslæger og speciallæger Figur 2: Heri ses angivelsen af de afdelinger som de adspurgte læger mente burde indgå i sygehusdelen af hoveduddannelsen. Det fremgår af Figur 2, at intern medicinsk afdeling er den mest ønskede afdeling med 96%. Herefter følger pædiatrisk afdeling 92%, gynækologisk/obstetrisk afdeling 85%, psykiatrisk afdeling 83%, ortopædkirurgisk afdeling 73% og abdominalkirurgisk afdeling 67%. De fem afdelinger, som for nuværende udgør sygehusdelen af uddannelsen i almen medicin, er altså alle at finde i top 6. Herefter følger FAM (fælles akut modtagelse), reumatologi, geriatri og socialmedicin. 7

9 Ponit / læge Samlet antal point 350 Point til afdeligerne Figur 3 viser den vægtede prioritering af afdelingerne, angivet i point. Lægerne prioriterede de afdelinger, de mente burde indgå, således, de højest prioriterede og hyppigst ønskede fik flest point Gennemsnitlig vurdering Figur 4 viser prioriteringen af afdelingerne. De højest proriterede har fået flest point. 8

10 Antal Figur 3 og 4 viser, at der er bred enighed om, at intern medicin er den hyppigst ønskede og højest prioriterede afdeling. Derefter kommer pædiatri, når man ser den samlede vurdering. Det ses, at ortopædkirurgisk afdeling kun er den femte hyppigst ønskede afdeling, men til gengæld er den højt prioriteret af de, som har ønsket den. Det samme gør sig gældende for FAM. Modsat er gynækologisk/obstetrisk den tredje hyppigst ønskede afdeling, men ikke prioriteret nær så højt, så den ender på en ottende plads i point pr. læge. Psykiatri er fjerde hyppigst ønskede afdeling; men ender på en niende plads i point pr. læge. Af speciallægerne er det kun 15 %, der har suppleret med ansættelse på sygehusafdeling efter endt hoveduddannelse. Det har været ansættelser på dermatologisk, rheumatologisk, neurologisk, socialmedicinsk og arbejdsmedicinsk afdeling. Til gengæld er der bred enighed om, at der ønskes fokuserede ophold i vores praksisdel fase 1-3. Af de adspurgte 48 læger mente 40 (83%), at de vil blive bedre praktiserende læger ved dette Ønsker til fokuseret ophold Figur 5 angiver antallet af læger, der ønsker fokuserede ophold indenfor de givne områder. I alt ønskede 40 læger fokuserede ophold. Der er generelt stor enighed mellem speciallæger og uddannelseslæger om, hvilke områder der vil være egnede til fokuserede ophold. Det skal dog bemærkes, at oftalmologi er hyppigere ønsket blandt speciallæger, hvorimod socialmedicin er hyppigere ønsket blandt uddannelseslæger. (Data ikke vist) 9

11 Antal I sidste spørgsmål har vi forsøgt at belyse, om vores kollegaer følte sig klar til at drive praksis efter, at de havde færdiggjort deres hoveduddannelse. 18 (67%) af de speciallæger der udfyldte spørgeskemaet svarede nej. Vi gav dem mulighed for at præcisere indenfor hvilke områder, de manglede kompetencer. De fleste angav flere områder. Hvilke kompetencer manglede du efter endt hoveduddannelse? Figur 6: 18 af de 27 speciallæger følte sig ikke administrativt klædt på til at drive almen praksis. Grafen viser indenfor hvilke områder, de manglede kompetencer. De nyuddannede speciellæger følte, at de manglede mest viden om henholdsvis praksisøkonomi (ex. regnskab, løn, husleje, mm) og medarbejderhåndtering (ansættelser, afskedigelse, MUS mm). Endelig spurgte vi speciallægerne, om de havde suppleret med ekstra kurser i nogle af de førnævnte punkter, efter de havde gennemført hoveduddannelse. Til dette svarede halvdelen ja. 10

12 Diskussion Det fremgår af vores resultater, at varigheden af sygehusdelen i hoveduddannelsen, ifølge de adspurgte, bør udgøre ca. 2½ år. Det er identisk med den varighed som sygehusdelen har under den nuværende hoveduddannelse. Imidlertid er der planer om at sygehusdelen i den fremtidige hoveduddannelse beskæres fra de nuværende 2½ år til 2 år. Af vores resultater fremgår det, at der hverken hos uddannelseslægerne eller hos speciallægerne er opbakning til dette. Ønskerne om sygehusafdelingerne var stort set ens for gruppen af speciallæger og uddannelseslæger. Det kom ikke som den store overraskelse, at henholdsvis intern medicin og pædiatri begge blev vurderet højt, da der er mange kontakter i praksis, der falder indenfor disse specialer. Desuden ser man i praksis en del akutte problemstillinger, der falder inden for de to specialer. Dette harmonerer fint med VIAs oplæg, hvor begge specialer indgår. Af de kirurgiske specialer er ortopædkirurgi og abdominalkirurgi de højest prioriterede. Desuden skrev en del, der prioriterede FAM, at de regnede med, at både ortopædkirurgi og abdominalkirurgi ville indgå heri. De undlod derfor at vælge og prioritere disse afdelinger i spørgeskemaet, hvilket har givet disse afdelinger færre point. Ud fra vores resultater prioriteres ortopædkirurgisk og abdominalkirurgisk afdeling næsten lige hyppigt. Vi tænker, at et halvt års ophold i en FAM, som indeholder begge afdelinger, ville være ideelt. I VIAs forslag til en fremtidig hoveduddannelse indgår et halvt årsophold i FAM, hvorimod de kirurgiske specialer ikke indgår selvstændigt. I regionalt regi har rheumatologisk afdeling været nævnt som en mulighed på linje med pædiatrisk og gyn/obs. I vores materiale er rheumatologisk afdeling prioriteret lavt på niveau med dermatologi og socialmedicin. Det synes således ikke at være et ønske, at rheumatologisk afd. skal indgå i sygehusdelen. Af speciallægerne har kun ca. 15% procent suppleret deres hoveduddannelse med yderligere sygehusansættelser. Disse ansættelser har været på forskellige afdelinger. Der synes således ikke at være sygehusafdelinger, som åbenlyst mangler i hoveduddannelsen. I den nuværende hoveduddannelse indgår der i sygehusdelen fokuserede ophold på urologisk, rheumatologisk og ortopædkirurgisk afdeling. Fokuserede ophold har ikke hidtil været en del af praksisopholdene. Vi synes i gruppen at fokuserede ophold i praksisdelen ville være en god ide. Dette blev bekræftet af vores kollegaer, idet 83% mente, at fokuserede ophold i praksisdelen ville gøre dem til bedre almen medicinere. Vi forestiller os, at fokuserede ophold kunne være en til to uger. Enten samlet eller en ugentlig dag i en periode det pågældende sted. I den nuværende hoveduddannelse er størstedelen af indholdet møntet på at gøre fremtidens almenmedicinere til medicinske eksperter. Derimod er den del af uddannelsen, der skal klæde os på som administratorer i vores egen praksis, begrænset til 2 kursusdage. Vi ønskede derfor at spørge de uddannede speciallæger, om de havde følt sig klædt tilstrækkeligt på til administrativt at drive egen praksis. Til det svarede 67% nej, og 50% af speciallægerne svarede, at de efter endt hoveduddannelse havde suppleret med kurser herom. I Region Nordjylland er der pt. mulighed for, at læger i fase 2 og 3 gratis kan tage et supplerende kursus, der blandt andet omhandler praksiskøb 11

13 og personalehåndtering. Der har været stor tilslutning til disse kurser, og på det foreliggende grundlag må man anbefale, at disse kurser fortsætter så længe den nuværende hoveduddannelse ikke indeholder mere obligatorisk undervisning indenfor dette område. 12

14 Konklusion De adspurgte læger ønskede, at sygehusdelen skulle vare 2½ år, hvilket er uændret i forhold til nuværende. Der var ligeledes et ønske om, at ortopædkirurgi skulle indgå i sygehusdelen sammen med de afdelinger, der allerede er i uddannelsen. Lægerne mente også, at fokuserede ophold i praksisdelen ville gøre dem til bedre praktiserende læger. Her var det primært praktiserende speciallæger og samarbejdspartnere, de ønskede ophold hos. Endelig var der fra speciallægernes side et stort ønske om, at man i uddannelsen blev klædt bedre på til at håndtere driften af praksis - herunder praksisøkonomi og medarbejderhåndtering. 13

15 Bilag Spørgeskema Vi er en gruppe af læger i hoveduddannelse i almen medicin, der i forbindelse med vores forskningstræningsprojekt, har valgt at beskæftige os med den fremtidige hoveduddannelse i almen medicin. Vi vil gerne høre din mening om, hvad en fremtidig hoveduddannelse bør indholde. Vi har derfor lavet nedenstående spørgeskema, som vi gerne vil have, at du svarer på. Skemaet sendes ud til tidligere og nuværende læger i almen medicinsk hoveduddannelse i Region Nordjylland, og alle data vil blive behandlet anonymt. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive præsenteret for styregruppen, der tilrettelægger den nye hoveduddannelse i Region Nordjylland. Skemaet kan besvares på 3-5 min, og aktiveres ved at klikke på linket nederst i mailen. På forhånd tak. Med venlig hilsen Krista Arnold Thomsen, Jeannette Haagh, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen 1. Er du færdig som speciallæge i almen medicin? Ja Nej 2. Hvis Ja, hvilket år blev du færdig? Hvis Nej, hvilket år regner du med at blive færdig? Senere Ved ikke / Ønsker ikke at svare 3. På hvilket sygehus foregik hovedparten af hospitalsopholdet i din hoveduddannelse? Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus Sygehus Thy/Mors Andet Ved ikke / Ønsker ikke at svare De følgende spørgsmål vedrører sygehusdelen af den fremtidige hoveduddannelse. 4. Hvor lang varighed af hoveduddannelsens 4½ år, mener du sygehusdelen bør udgøre? 0 år 14

16 ½ år 1 år 1½ år 2 år 2½ år 3 år 3½ år 4 år 4½ Ved ikke / Ønsker ikke at svare 5.Hvor mange forskellige afdelinger vil være passende i sygehusdelen af uddannelsen? >10 Ved ikke / Ønsker ikke at svare 6. Vælg hvilke afdelinger du mener bør indgå i sygehusdelen af uddannelsen? Du kan vælge fra 0 og op til 10 afdelinger.i næste spørgsmål vil du blive bedt om at prioritere dine valg Abdominalkirurgi Anæstesi Dermatologi Diagnostisk center FAM - fælles akutmodtagelse Geriatri Gynækologi / Obstetrik Intern medicin Karkirurgi Mikribiologi Neurokirurgi 15

17 Onkologi Ortopædkirurgi Patologi Psykiatri Pædiatri Radiologi Rheumatologi Socialmedicin Thoraxkirurgi Urologi Ved ikke / Ønsker ikke at svare Other: Du bedes nu prioritere de afdelinger du valgte i foregående spørgsmålskriv navnet på den afdeling du synes er vigtigst først og fortsæt med den næst vigtigste osv. 7. I hvilke funktioner på sygehusafdelingerne synes du, at du tillærte dig flest praksisrelevante kompetencer?sæt gerne flere kryds. Selvstændig ambulatorium Speciallægeambulatorium (som føl) Vagtarbejde Stuegang Ved ikke / Ønsker ikke at svare Other: 8. Har du efter endt hovedudannelse suppleret med ansættelse på andre afdelinger end dem, der indgik i dit uddannelsesforløb? Er ikke speciallæge Ja Nej Ved ikke / Ønsker ikke at svare 16

18 Hvis Ja, hvilke(n) afdeling(er)? De følgende spørgsmål vedrører praksisdelen af den fremtidige hoveduddanelse. 9. Vil fokuserede ophold i praksisdelens fase 1-3 gøre dig til en bedre praktiserende læge?ved fokuserede ophold forstås ophold udenfor praksis af 1-2 ugers varighed. Opholdene kan enten være en samlet periode eller en ugentlig dag over en længere periode. Ja Nej Ved ikke / ønsker ikke at svare Hvis Ja, afkryds de afdelinger, hvor du mener, at et fokuseret ophold kunne være relevant.sæt gerne flere kryds Arbejdsmedicinsk klinik Deltagelse i supervionsgrupper vedr. samtaleterapi Dermatologi Diagnostisk center Embedslægerne Forskningsenheden Lægemiddelenheden Lægevagten Smerteklinikken Socialmedicin - kommunalt regi Socialmedicin - socialmedicinsk afdeling. Speciallæge i øjensygdomme Speciallæge i øre- næse og hals Ved ikke / ønsker ikke at svare Other: Det sidste spørgsmål skal kun besvares af speciallæger i almen medicin. 17

19 10. Var du efter endt hoveduddannelse klædt på til administrativt at drive almen praksis? Ja Nej Ved ikke / Ønsker ikke at svare Hvis Nej, indenfor hvilke områder manglede du kompetencer?sæt gerne flere kryds Praksiskøb (goodwill, kontrakt, finansiering, afskrivning mm.) Praksisøkonomi (regnskab, løn, husleje mm.) Medarbejderhåndtering (ansættelse, afskedigelse, MUS, pleje, konflikter mm.) Praksisformer (solo, kompagniskab, samarbejdspraksis mm.) Selskabskonstruktioner (APS, I/S, A/S, Holdingselskab, Enkeltmandsfirma mm.) Intern organisering (brug af hjælpepersonale, antal læger mm.) Fysisk indretning (venterum, parkering, laboratorium mm.) IT-håndtering (valg af journalsystem, server, serviceaftale mm.) Praksisdrift (indkøb af materialer, positivliste, åbningstider mm.) Ved ikke / ønsker ikke at svare Other: Har du taget supplerende kurser i nogle af ovenstående? Ja Nej Ved ikke / ønsker ikke at svare TAK FOR HJÆLPEN. Submit 18

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Merit i specialet Almen Medicin

Merit i specialet Almen Medicin Merit i specialet Almen Medicin Med målbeskrivelse 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen praksis. På Sekretariatets hjemmeside www.laegeuddannelsen.dk

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen?

Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Forskning i Region Syddanmark -hvordan kan forskningen integreres i speciallægeuddannelsen? Professor, Kim Brixen, Institutleder, Klinisk Institut Syddansk Universitet Konklusion Vi har betydelige udfordringer

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Dagsorden Velkomst, præsentation af nye ansigter Ny ansættelsesprocedure for uddannelseslæger i H-stilling Rekruttering til praksis i vest Fordeling af yngre læger til praksis Uddannelsesprogrammer Evaluering

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Speciallægers kontakt med den private sektor

Speciallægers kontakt med den private sektor N O T A T 10-02-2009 Speciallægers kontakt med den private sektor Det offentlige sygehusvæsen står overfor en stor udfordring i forhold til, at kunne fastholde deres eftertragtede speciallæger i offentligt

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Velkommen NORD 10. Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord

Velkommen NORD 10. Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord Velkommen NORD 10 Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord Fra Novice til Ekspert Program 01-06-2016 Undervisere: Kursusleder, alment praktiserende læge Marianne Vedsted

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere