Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin"

Transkript

1 Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen,

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:..Side 2 Fakta:.Side 2 Formål:..Side 3 Metode:..Side 4 Afrapportering:.Side 4 Resultater:.Side 5 Diskussion: Side 11 Konklusion:..Side 13 1

3 Baggrund Hvordan får vi uddannet de bedst mulige praktiserende læger på de 4½ år, hoveduddannelsen varer? Hoveduddannelsen i almen medicin er lige nu under revision. Derfor finder vi det relevant at spørge nyligt uddannede speciallæger i almen medicin samt kursister i sidste del af hoveduddannelsen om deres holdning til, hvordan den fremtidige hoveduddannelse kan sammensættes. Vi har gennem vores egne hoveduddannelser gjort os erfaringer med, hvordan vi gennem de forskellige dele af uddannelsen bliver klædt på til almen praksis. Vi har derved gjort os nogle tanker om, hvordan uddannelsen kan revideres og optimeres. Fakta Den nuværende hoveduddannelse er 4½ år med følgende sammensætning: Fase 1: ½ år, Sygehusdel: 2½ år, Fase 2: ½ år Fase 3: 1 år. Dertil ligger en målbeskrivelse med 118 mål, der skal opnås i de forskellige elementer i uddannelsen og godkendes, hvor de er opnået. Den nuværende sygehusdel består af 6 mdr. med henholdsvis medicin, abdominalkirurgi, gynækologi, pædiatri og psykiatri. VIA, DSAMs og PLOs fælles videreuddannelsesudvalg, har lavet et nyt forslag, hvor målbeskrivelsen er reduceret til 84 mål. Alle mål skal så godkendes i almen praksis ved hjælp af 5 forskellige kompetencevurderingsmetoder. På sygehusopholdene skal der udfyldes kvalifikationskort, hvorefter de skal godkendes i praksis. Sammensætningen af uddannelsen foreslås: Fase 1: 1 år, Sygehusdel: 2 år, Fase 2: ½ år Fase 3: 1 år. Dette giver mere tid i almen praksis, hvor vores fremtidige arbejde ligger. Forslag til sammensætning af de 2 år på sygehus er: FAM: 4-6 mdr., medicin: 8-12 mdr., pædiatri 4-6 mdr., gynækologi: 3-4 mdr., psykiatri: 3-4 mdr. Der ligges dog op til fleksibilitet og plads til regionale 2

4 forskelle med mulighed for inddragelse af flere forskellige afdelinger end her nævnt. Forslaget skal nu godkendes af sundhedsstyrelsen og det nationale råd. Formål At undersøge og beskrive forslag og ønsker til den fremtidige sammensætning af hoveduddannelsen i almen medicin. Dette gøres med henblik på at give input til styregruppen, der planlægger den fremtidige hoveduddannelse. Vi vil spørge læger i hoveduddannelse til almen praksis samt læger, der indenfor de sidste 5 år er blevet speciallæger i almen medicin i Region Nordjylland. 3

5 Metode Vi ville belyse ønskerne til den fremtidige hoveduddannelse gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt 65 speciallæger i almen medicin uddannet samt 30 hoveduddannelseslæger, der er i gang med de sidste 2 år af deres hoveduddannelse. Alle lægerne er fra Region Nordjylland. Lægerne blev fundet via administrativ medarbejder ved region Nordjylland, Camilla Hoff Dahl, der havde komplette lister over nuværende uddannelseslæger og færdiguddannede speciallæger. Spørgeskemaet blev lavet webbaseret, og de inkluderede læger blev inviteret via en med link til spørgeskemaet. Mailadresser blev fundet via lægevagten i region Nordjylland og Resultaterne blev anonymiserede. Endvidere sendte vi spørgeskemaet til formanden for VIA, Roar Maagaard, til gennemlæsning med henblik på forslag til supplerende spørgsmål, hvilket han ikke havde. Efter 10 dage sendte vi en rykker, hvorefter der kom flere svar. Efter præcis 2 uger analyserede vi på de indkomne resultater. Data er manuelt optalt og bearbejdet i Excel. Vejleder på projektet: Morten Bondo Christensen. Afrapportering Vores afsluttende rapport skal præsenteres ved afslutningen af forskningstræningskurset. Derudover er det tanken, at vores resultater skal præsenteres for styregruppen - ny hoveduddannelse i almen medicin i Region Nordjylland - med henblik på at komme med et samlet input fra yngre læger og yngre speciallæger til inspiration til den fremtidige sammensætning af hoveduddannelsen. 4

6 Resultater Vi sendte spørgeskema ud til 46 speciallæger og 32 læger i hoveduddannelse. Vi fik svar fra 27 speciallæger og 21 uddannelseslæger svarende til 62 % af de adspurgte. Lægerne var fordelt på regionens sygehuse i Hjørring, Aalborg og Thisted. Vi spurgte alle lægerne om, hvor lang hospitalsdelen af uddannelsen burde være. Fordelingen fremgår af figur 1. 9 Hvor lang mener du hospitalsdelen af hoveduddannelsen bør være? Speciallæge n=27 Uddannelseslæge n= år ½ år 1 år 1½ år 2 år 2½ år 3 år 3½ år 4 år 4½ år Figur 1: Svarerne fra hhv. speciallæger og uddannelseslæger. De gennemsnitlige værdier for begge grupper, ligger tæt på 2½ år, dog er gennemsnittet for speciallæger marginalt højere end for uddannelseslæger (hhv. 2,7 og 2,5 år) Uddannelseslægerne ønsker altså en kortere hospitalsdel end speciallægerne. For uddannelseslægerne er 2 år det hyppigste svar, hvorimod det for speciallægerne er 3 år. Når gennemsnittet for de to grupper beregnes, er forskellen dog marginal, hhv. 2,5 år for uddannelseslæger og 2,7 år for speciallægernes vedkommende. Det vægtede gennemsnittet var 2,6 år. Vi bad lægerne angive, hvor mange forskellige sygehusafdelinger der ville være passende i hoveduddannelsen. Gennemsnitligt ønsker de 5,9 afdelinger. De fleste svarede 6 afdelinger, og 90 % af besvarelserne lå mellem 4 og 8 afdelinger. Ved besvarelsen skulle lægerne endvidere angive, hvilke afdelinger der burde indgå i sygehusdelen. Vi bad dem også prioritere afdelingernes vigtighed i forhold til hinanden. 5

7 Tabel 1 viser hvilke afdelinger henholdsvis speciallæger og uddannelseslæger ønsker skal indgå i speciallægeuddannelsen i almen medicin. Samt med hvilken vægtning udmålt på point ved prioritering (1.prioritet 10 point, 2. prioritet 9 point osv.) Speciallæger (n=27) Uddannelses læge (n=21) Afdeling Antal % stemmer Ikke priori. Sum point Point/læge Antal % stemmer Ikke priori. Sum point Point/læge Abdominal kirurgi , ,9 Anæstesi 0 0 Dermatologi , ,67 Diagnostisk center ,5 5, FAM ,5 8, ,5 8,2 Geriatri ,5 7, Gyn/obs , ,25 Intern medicin ,5 9, ,5 9,6 Karkirurgi 0 0 Mikrobiologi 0 0 Neurokirurgi 0 0 Onkologi 1 3, Ortopædkirurgi 22 81, , Patologi 0 0 Psykiatri 24 88, , ,5 Pædiatri , ,7 Radiologi 0 0 Rheumatologi 13 48, , ,2 Socialmedicin 7 25, ,5 Thoraxkirurgi 0 0 Urologi , Øre-Næse-Hals 1 3, Ved ikke/ønsker ikke at svare 0 0 Det fremgår af tabel 1, at der ikke er ret store forskelle mellem de to grupper mht. ønskede afdelinger og vægtningen af deres vigtighed. Størst forskel ses for ortopædkirurgisk afdeling og socialmedicin. Statistisk er forskellen mellem grupperne for ortopædkirurgi (RR1,32 og 95% CI 0,64;2,69) og social medicin (RR 1,65 og 95% CI 0,71;4,28 ), ikke signifikant. Vi har derfor valgt at analysere resultaterne som en fælles pulje. 6

8 Antal i % 120 Afdelingsønsker hos uddannelseslæger og speciallæger Figur 2: Heri ses angivelsen af de afdelinger som de adspurgte læger mente burde indgå i sygehusdelen af hoveduddannelsen. Det fremgår af Figur 2, at intern medicinsk afdeling er den mest ønskede afdeling med 96%. Herefter følger pædiatrisk afdeling 92%, gynækologisk/obstetrisk afdeling 85%, psykiatrisk afdeling 83%, ortopædkirurgisk afdeling 73% og abdominalkirurgisk afdeling 67%. De fem afdelinger, som for nuværende udgør sygehusdelen af uddannelsen i almen medicin, er altså alle at finde i top 6. Herefter følger FAM (fælles akut modtagelse), reumatologi, geriatri og socialmedicin. 7

9 Ponit / læge Samlet antal point 350 Point til afdeligerne Figur 3 viser den vægtede prioritering af afdelingerne, angivet i point. Lægerne prioriterede de afdelinger, de mente burde indgå, således, de højest prioriterede og hyppigst ønskede fik flest point Gennemsnitlig vurdering Figur 4 viser prioriteringen af afdelingerne. De højest proriterede har fået flest point. 8

10 Antal Figur 3 og 4 viser, at der er bred enighed om, at intern medicin er den hyppigst ønskede og højest prioriterede afdeling. Derefter kommer pædiatri, når man ser den samlede vurdering. Det ses, at ortopædkirurgisk afdeling kun er den femte hyppigst ønskede afdeling, men til gengæld er den højt prioriteret af de, som har ønsket den. Det samme gør sig gældende for FAM. Modsat er gynækologisk/obstetrisk den tredje hyppigst ønskede afdeling, men ikke prioriteret nær så højt, så den ender på en ottende plads i point pr. læge. Psykiatri er fjerde hyppigst ønskede afdeling; men ender på en niende plads i point pr. læge. Af speciallægerne er det kun 15 %, der har suppleret med ansættelse på sygehusafdeling efter endt hoveduddannelse. Det har været ansættelser på dermatologisk, rheumatologisk, neurologisk, socialmedicinsk og arbejdsmedicinsk afdeling. Til gengæld er der bred enighed om, at der ønskes fokuserede ophold i vores praksisdel fase 1-3. Af de adspurgte 48 læger mente 40 (83%), at de vil blive bedre praktiserende læger ved dette Ønsker til fokuseret ophold Figur 5 angiver antallet af læger, der ønsker fokuserede ophold indenfor de givne områder. I alt ønskede 40 læger fokuserede ophold. Der er generelt stor enighed mellem speciallæger og uddannelseslæger om, hvilke områder der vil være egnede til fokuserede ophold. Det skal dog bemærkes, at oftalmologi er hyppigere ønsket blandt speciallæger, hvorimod socialmedicin er hyppigere ønsket blandt uddannelseslæger. (Data ikke vist) 9

11 Antal I sidste spørgsmål har vi forsøgt at belyse, om vores kollegaer følte sig klar til at drive praksis efter, at de havde færdiggjort deres hoveduddannelse. 18 (67%) af de speciallæger der udfyldte spørgeskemaet svarede nej. Vi gav dem mulighed for at præcisere indenfor hvilke områder, de manglede kompetencer. De fleste angav flere områder. Hvilke kompetencer manglede du efter endt hoveduddannelse? Figur 6: 18 af de 27 speciallæger følte sig ikke administrativt klædt på til at drive almen praksis. Grafen viser indenfor hvilke områder, de manglede kompetencer. De nyuddannede speciellæger følte, at de manglede mest viden om henholdsvis praksisøkonomi (ex. regnskab, løn, husleje, mm) og medarbejderhåndtering (ansættelser, afskedigelse, MUS mm). Endelig spurgte vi speciallægerne, om de havde suppleret med ekstra kurser i nogle af de førnævnte punkter, efter de havde gennemført hoveduddannelse. Til dette svarede halvdelen ja. 10

12 Diskussion Det fremgår af vores resultater, at varigheden af sygehusdelen i hoveduddannelsen, ifølge de adspurgte, bør udgøre ca. 2½ år. Det er identisk med den varighed som sygehusdelen har under den nuværende hoveduddannelse. Imidlertid er der planer om at sygehusdelen i den fremtidige hoveduddannelse beskæres fra de nuværende 2½ år til 2 år. Af vores resultater fremgår det, at der hverken hos uddannelseslægerne eller hos speciallægerne er opbakning til dette. Ønskerne om sygehusafdelingerne var stort set ens for gruppen af speciallæger og uddannelseslæger. Det kom ikke som den store overraskelse, at henholdsvis intern medicin og pædiatri begge blev vurderet højt, da der er mange kontakter i praksis, der falder indenfor disse specialer. Desuden ser man i praksis en del akutte problemstillinger, der falder inden for de to specialer. Dette harmonerer fint med VIAs oplæg, hvor begge specialer indgår. Af de kirurgiske specialer er ortopædkirurgi og abdominalkirurgi de højest prioriterede. Desuden skrev en del, der prioriterede FAM, at de regnede med, at både ortopædkirurgi og abdominalkirurgi ville indgå heri. De undlod derfor at vælge og prioritere disse afdelinger i spørgeskemaet, hvilket har givet disse afdelinger færre point. Ud fra vores resultater prioriteres ortopædkirurgisk og abdominalkirurgisk afdeling næsten lige hyppigt. Vi tænker, at et halvt års ophold i en FAM, som indeholder begge afdelinger, ville være ideelt. I VIAs forslag til en fremtidig hoveduddannelse indgår et halvt årsophold i FAM, hvorimod de kirurgiske specialer ikke indgår selvstændigt. I regionalt regi har rheumatologisk afdeling været nævnt som en mulighed på linje med pædiatrisk og gyn/obs. I vores materiale er rheumatologisk afdeling prioriteret lavt på niveau med dermatologi og socialmedicin. Det synes således ikke at være et ønske, at rheumatologisk afd. skal indgå i sygehusdelen. Af speciallægerne har kun ca. 15% procent suppleret deres hoveduddannelse med yderligere sygehusansættelser. Disse ansættelser har været på forskellige afdelinger. Der synes således ikke at være sygehusafdelinger, som åbenlyst mangler i hoveduddannelsen. I den nuværende hoveduddannelse indgår der i sygehusdelen fokuserede ophold på urologisk, rheumatologisk og ortopædkirurgisk afdeling. Fokuserede ophold har ikke hidtil været en del af praksisopholdene. Vi synes i gruppen at fokuserede ophold i praksisdelen ville være en god ide. Dette blev bekræftet af vores kollegaer, idet 83% mente, at fokuserede ophold i praksisdelen ville gøre dem til bedre almen medicinere. Vi forestiller os, at fokuserede ophold kunne være en til to uger. Enten samlet eller en ugentlig dag i en periode det pågældende sted. I den nuværende hoveduddannelse er størstedelen af indholdet møntet på at gøre fremtidens almenmedicinere til medicinske eksperter. Derimod er den del af uddannelsen, der skal klæde os på som administratorer i vores egen praksis, begrænset til 2 kursusdage. Vi ønskede derfor at spørge de uddannede speciallæger, om de havde følt sig klædt tilstrækkeligt på til administrativt at drive egen praksis. Til det svarede 67% nej, og 50% af speciallægerne svarede, at de efter endt hoveduddannelse havde suppleret med kurser herom. I Region Nordjylland er der pt. mulighed for, at læger i fase 2 og 3 gratis kan tage et supplerende kursus, der blandt andet omhandler praksiskøb 11

13 og personalehåndtering. Der har været stor tilslutning til disse kurser, og på det foreliggende grundlag må man anbefale, at disse kurser fortsætter så længe den nuværende hoveduddannelse ikke indeholder mere obligatorisk undervisning indenfor dette område. 12

14 Konklusion De adspurgte læger ønskede, at sygehusdelen skulle vare 2½ år, hvilket er uændret i forhold til nuværende. Der var ligeledes et ønske om, at ortopædkirurgi skulle indgå i sygehusdelen sammen med de afdelinger, der allerede er i uddannelsen. Lægerne mente også, at fokuserede ophold i praksisdelen ville gøre dem til bedre praktiserende læger. Her var det primært praktiserende speciallæger og samarbejdspartnere, de ønskede ophold hos. Endelig var der fra speciallægernes side et stort ønske om, at man i uddannelsen blev klædt bedre på til at håndtere driften af praksis - herunder praksisøkonomi og medarbejderhåndtering. 13

15 Bilag Spørgeskema Vi er en gruppe af læger i hoveduddannelse i almen medicin, der i forbindelse med vores forskningstræningsprojekt, har valgt at beskæftige os med den fremtidige hoveduddannelse i almen medicin. Vi vil gerne høre din mening om, hvad en fremtidig hoveduddannelse bør indholde. Vi har derfor lavet nedenstående spørgeskema, som vi gerne vil have, at du svarer på. Skemaet sendes ud til tidligere og nuværende læger i almen medicinsk hoveduddannelse i Region Nordjylland, og alle data vil blive behandlet anonymt. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive præsenteret for styregruppen, der tilrettelægger den nye hoveduddannelse i Region Nordjylland. Skemaet kan besvares på 3-5 min, og aktiveres ved at klikke på linket nederst i mailen. På forhånd tak. Med venlig hilsen Krista Arnold Thomsen, Jeannette Haagh, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen 1. Er du færdig som speciallæge i almen medicin? Ja Nej 2. Hvis Ja, hvilket år blev du færdig? Hvis Nej, hvilket år regner du med at blive færdig? Senere Ved ikke / Ønsker ikke at svare 3. På hvilket sygehus foregik hovedparten af hospitalsopholdet i din hoveduddannelse? Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus Sygehus Thy/Mors Andet Ved ikke / Ønsker ikke at svare De følgende spørgsmål vedrører sygehusdelen af den fremtidige hoveduddannelse. 4. Hvor lang varighed af hoveduddannelsens 4½ år, mener du sygehusdelen bør udgøre? 0 år 14

16 ½ år 1 år 1½ år 2 år 2½ år 3 år 3½ år 4 år 4½ Ved ikke / Ønsker ikke at svare 5.Hvor mange forskellige afdelinger vil være passende i sygehusdelen af uddannelsen? >10 Ved ikke / Ønsker ikke at svare 6. Vælg hvilke afdelinger du mener bør indgå i sygehusdelen af uddannelsen? Du kan vælge fra 0 og op til 10 afdelinger.i næste spørgsmål vil du blive bedt om at prioritere dine valg Abdominalkirurgi Anæstesi Dermatologi Diagnostisk center FAM - fælles akutmodtagelse Geriatri Gynækologi / Obstetrik Intern medicin Karkirurgi Mikribiologi Neurokirurgi 15

17 Onkologi Ortopædkirurgi Patologi Psykiatri Pædiatri Radiologi Rheumatologi Socialmedicin Thoraxkirurgi Urologi Ved ikke / Ønsker ikke at svare Other: Du bedes nu prioritere de afdelinger du valgte i foregående spørgsmålskriv navnet på den afdeling du synes er vigtigst først og fortsæt med den næst vigtigste osv. 7. I hvilke funktioner på sygehusafdelingerne synes du, at du tillærte dig flest praksisrelevante kompetencer?sæt gerne flere kryds. Selvstændig ambulatorium Speciallægeambulatorium (som føl) Vagtarbejde Stuegang Ved ikke / Ønsker ikke at svare Other: 8. Har du efter endt hovedudannelse suppleret med ansættelse på andre afdelinger end dem, der indgik i dit uddannelsesforløb? Er ikke speciallæge Ja Nej Ved ikke / Ønsker ikke at svare 16

18 Hvis Ja, hvilke(n) afdeling(er)? De følgende spørgsmål vedrører praksisdelen af den fremtidige hoveduddanelse. 9. Vil fokuserede ophold i praksisdelens fase 1-3 gøre dig til en bedre praktiserende læge?ved fokuserede ophold forstås ophold udenfor praksis af 1-2 ugers varighed. Opholdene kan enten være en samlet periode eller en ugentlig dag over en længere periode. Ja Nej Ved ikke / ønsker ikke at svare Hvis Ja, afkryds de afdelinger, hvor du mener, at et fokuseret ophold kunne være relevant.sæt gerne flere kryds Arbejdsmedicinsk klinik Deltagelse i supervionsgrupper vedr. samtaleterapi Dermatologi Diagnostisk center Embedslægerne Forskningsenheden Lægemiddelenheden Lægevagten Smerteklinikken Socialmedicin - kommunalt regi Socialmedicin - socialmedicinsk afdeling. Speciallæge i øjensygdomme Speciallæge i øre- næse og hals Ved ikke / ønsker ikke at svare Other: Det sidste spørgsmål skal kun besvares af speciallæger i almen medicin. 17

19 10. Var du efter endt hoveduddannelse klædt på til administrativt at drive almen praksis? Ja Nej Ved ikke / Ønsker ikke at svare Hvis Nej, indenfor hvilke områder manglede du kompetencer?sæt gerne flere kryds Praksiskøb (goodwill, kontrakt, finansiering, afskrivning mm.) Praksisøkonomi (regnskab, løn, husleje mm.) Medarbejderhåndtering (ansættelse, afskedigelse, MUS, pleje, konflikter mm.) Praksisformer (solo, kompagniskab, samarbejdspraksis mm.) Selskabskonstruktioner (APS, I/S, A/S, Holdingselskab, Enkeltmandsfirma mm.) Intern organisering (brug af hjælpepersonale, antal læger mm.) Fysisk indretning (venterum, parkering, laboratorium mm.) IT-håndtering (valg af journalsystem, server, serviceaftale mm.) Praksisdrift (indkøb af materialer, positivliste, åbningstider mm.) Ved ikke / ønsker ikke at svare Other: Har du taget supplerende kurser i nogle af ovenstående? Ja Nej Ved ikke / ønsker ikke at svare TAK FOR HJÆLPEN. Submit 18

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet

Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet 2013 Har konflikten mellem PLO og Danske Regioner influeret på antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin? Louise Tolnov, Lise Andersen Rix, Marlene Thordal og John Hyltoft Forskningstræning

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar 2015 138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Referat 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17 Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Medlemmer: Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Læs mere

Ny specialeuddannelsen

Ny specialeuddannelsen Ny specialeuddannelsen Klinisk uddannelse Teoretisk uddannelse Turnus Medicin/ kirurgi/ praksis Speciales pecifikt teoretisk kursus Generelle kurser Forskningstræning Introduktionsstilling Introduktionsamanuensis,

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere