Vibrationer i el-værktøj. Værktøjskurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vibrationer i el-værktøj. Værktøjskurser"

Transkript

1 Vibrationer i el-værktøj Værktøjskurser

2 KOLOFON FORORD 1. oplag, december 005 UDGIVER Robert Bosch A/S El-værktøjs afdelingen Relationship Marketing v/ Michael B. Jensen Telegrafvej Ballerup OVERSÆTTELSE OG DANSK BEARBEJDNING: Michael B. Jensen Efter Schwingungen am Elektrowerkzeug Udgivet af: Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Sales Consulting and Training Postfach D Leinfelden-Echterdingen Brugere af maskinværktøj er udsat for vibrationer, når de arbejder. Ved længere tids påvirkning kan der forekomme uønskede helbredsskader. Det Europæiske Råd har derfor fastlagt retningslinier og grænseværdier, der overføres til national ret fra midten af 005. Her forpligtes arbejdsgiveren til at sikre, at disse værdier overholdes i hans virksomhed, og at grænseværdierne for belastning ikke overskrides af medarbejderne. For at gøre brugerne af elværktøj fortrolige med det hidtil ret ukendte emne vibrationer fortæller dette informationshefte i let forståelig form om Årsager til vibrationer Virkning på brugeren Forholdsregler til dæmpning af vibrationerne. Michael B. Jensen og Holger Schweizer Forfatter: Holger Schweizer Grafi k: Duo Fanal og Jörg A. Poh Indholdet i dette hæfte er blevet afstemt med andre afdelinger i fi rmaet, de udgør den for tiden bestående viden om emnet. Ret til ændringer forbeholdes. Firmaet Robert Bosch A/S kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse som følge af anvisninger i dette hæfte. Det anbefales at søge information om den nyeste viden om de beskrevne problematikker hos de relevante danske myndigheder inden igangsætning af div. tiltag desangående. Hel eller delvis kopiering og oversættelse er kun tilladt med udgiverens skriftlige tilladelse og med angivelsen af kilden. Vibrationer i elværktøj

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Grundlag... 4 Amplitude...4 Acceleration...4 Frekvens...4 Vibrationer i maskiner... 5 Vibrationer på langs...5 Vibrationer i cirkelform...5 Blandede svingninger...5 Årsager til svingninger... 6 Statisk ubalance...6 Dynamisk ubalance...6 Gear...6 Krumtapdrev...6 Indsatsværktøj...7 Bearbejdningsprocesser...7 Materialepåvirkning...7 Eksempler på vibrationsdæmpet værktøj...13 Slagboremaskiner...13 Borehamre...13 Slaghamre og opbrydningshamre...14 Stik- og bajonet-save...14 Rystepudsere og excenterslibere...14 Vinkelslibere...15 Slagskruetrækkere og slagnøgler...16 Økonomiske aspekter...17 Kundetilfredshed...17 Arbejdskvalitet...17 Værktøjets effektivitet?...17 Svingningernes virkning... 8 Anvendelsesområde...8 Gør det selv-folk...8 Håndværkere...8 Industriel anvendelse...8 Virkning på brugeren...8 Påvirkning af værktøjets levetid...8 Grænseværdier...8 Målemetode...9 Svingningsbelastning...9 Dæmpningsteknik...10 Aktive foranstaltninger...10 Afbalancering af roterende masser...10 Undgåelse af egenfrekvens...10 Geartolerancer...10 Kontravægte ved krumtapdrev...10 Produktionskvalitet...11 Automatiske kontravægtevægte (autobalancer) 11 Passive foranstaltninger...11 Håndterlighed...1 Absorbering i gribeområdet...1 Isolering af gribeområderne...1 Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik...1 Vibrationer i elværktøj 3

4 GRUNDLAG Frekvens Vibrationer kan forekomme i forskellig form, størrelse og retning. Ud over deres mekaniske påvirkning (vibrationer) fremkalder vibrationer som regel også støj (larm). De vigtigste parametre er: - Amplitude - Acceleration - Frekvens Amplitude Amplituden er målet for styrken af en vibration. Jo større amplituden er, jo større er den vej, som en genstands vilkårlige punkt svinger omkring sin hvileposition. Lav frekvens Høj frekvens EWL-SD016/P Amplitude Lav amplitude Høj amplitude EWL-SD015/P Acceleration Ved acceleration forstås hastighedsforøgelsen pr. tidsenhed. Frekvens En vibrations frekvens er antallet af vibrationer pr. tidsenhed. 4 Vibrationer i elværktøj

5 VIBRATIONER I MASKINER Hvis svingninger forekommer som en genstands synlige eller følelige bevægelser, kaldes de sædvanligvis for vibrationer. Inden for værktøjsteknik er vibrationer for det meste forstyrrende, hvis de da ikke er værktøjets middel og formål som f.eks. vibrationstransportbånd og stampningsog kompressionsværktøj. Vibrationer i maskiner forekommer almindeligvis i følgende former: - på langs - i en kreds - blandede former Vibrationer på langs Vibrationer på langs er en følge af lineære dvs. frem- og tilbage-gående bevægelser, som typisk forekommer ved slagværktøj. Slaghamre producerer lineære svingninger af lav frekvens, men stor amplitude, bajonetsave og stiksave producerer derimod svingninger af middelstor frekvens og lav til stor amplitude. Blandede svingninger Blandede svingninger forekommer ved det meste værktøj ved kombination af førnævnte vibrationstyper, hvor de kan være både lige kraftige og forskellige i deres frekvens og amplitude. Typiske eksempler på blandede svingninger forekommer på følgende maskiner: - Slagboremaskiner - Borehamre - Vinkelslibere Vibrationer i cirkelform Vibrationer i cirkelform forekommer ved værktøjsaksens periferi. De kan være af cirkulær natur som f.eks. drejesvingninger ved boremaskiner, skruemaskiner samt lige- og vinkel-slibere. De kan være af excentrisk natur som ved rystepudsere og excenterslibere. Vibrationer i elværktøj 5

6 ÅRSAGER TIL SVINGNINGER Svingninger forårsages af bevægelige masser. Herved forstås roterende masser, frem- og tilbage-gående masser og blandede former af de to bevægelsestyper. De svingninger, der opstår derved, kaldes populært for vibrationer eller ubalance. Ubalancen kan både være statisk og dynamisk. Ved håndholdte maskiner dannes svingningerne af værktøjet og dets konstruktionsdele som - motor - gear - krumtapdrev I tomgang er svingningerne som regel så lave, at man kan se bort fra dem. Andre svingningskilder er - indsatsværktøj - bearbejdningsprocesser - det materiale, der skal bearbejdes. De herved fremkaldte vibrationer kan være ret kraftige. Statisk ubalance Den såkaldte statiske ubalance forekommer ved roterende legemer, hvis påvirkningen forekommer på tværs af rotationsaksen. Det er her en betingelse, at kraftpåvirkningen sker nøjagtigt i rotationslegemets tyngdepunkt. Dynamisk ubalance Hvis den kraft, der virker på tværs af rotationsaksen, ikke forekommer nøjagtigt i tyngdepunktet, taler man om en dynamisk ubalance. Den bevirker en pendulbevægelse af rotationsaksen om sit tyngdepunkt (wobling). Gear I gear opstår der drejesvingninger. De opstår pga. accelerationsforskelle, når tandhjuls tænder går gradvis i indgreb med hinanden. Drejesvingningernes amplitude afhænger af tændernes facon og indbyrdes kontaktfl ader. Tandhjul med tandprofi l af høj kvalitet og lave fabrikationstolerancer dæmper drejesvingningerne. Krumtapdrev Når en rotationsbevægelse ændres til en lineær bevægelse anvendes typisk krumtapdrev. De forårsager, alt efter princip, en statisk eller dynamisk ubalance på tværs af deres rotationsakse. 6 Vibrationer i elværktøj

7 Indsatsværktøj Indsatsværktøj som f.eks. mejsler, bor og slibeskiver overfører drivmotorens energi til arbejdsemnet, hvor de udgør bearbejdningsprocessen. Indsatsværktøj skal være i bevægelse for at opnå dette formål. Det kan være en rotationsbevægelse, en lineær bevægelse, en svingbevægelse, en slagbevægelse eller en kombination af alle disse bevægelser. Ved energiens overgang forekommer der som regel vibrationer. Mulige eksempler er: - Ubalance pga. uregelmæssig slitage på roterende indsatsværktøj (slibeskiver) - Slagværktøjets egne svingninger - Savklingernes egne svingninger - Torsionssvingninger på bore- og skruemaskiner Materialepåvirkning Det materiale, der skal bearbejdes, bidrager til at dæmpe eller forstærke svingningerne. Svingninger forekommer typisk ved bearbejdning af tynde, hårde materialer, og de overføres via indsatsværktøjet til elværktøjet og brugeren. Tunge, massive materialer kan derimod absorbere eller dæmpe indsatsværktøjets svingninger og vibrationer. Bearbejdningsprocesser Bearbejdningsprocesser fremkalder ligeledes svingninger. Typiske eksempler er rå overfl ader, som den bearbejdende slibeskive skal glide hen over, den ujævne overfl ade, som behandles af en mejsel, eller de skiftende tandindgreb på savklinger. I ugunstige tilfælde kan der forekomme egne svingninger, der virker selvforstærkende (resonans). Disse svingninger kan ofte standses ved at ændre omdrejningstal/ slagtal eller ved at reducere anpresnings-trykket. Vibrationer i elværktøj 7

8 SVINGNINGERNES VIRKNING Svingninger påvirker brugere af værktøj forskelligt. Ud over elværktøjets virkemåde, er talrige andre faktorer afgørende for virkningerne, så som holde- og gribe-kraft, maskinens ergonomi, rygevaner, kulde etc. Anvendelsesområde Værktøjets anvendelsesområde har afgørende indfl ydelse på påvirkningen. Man må principielt skelne mellem følgende områder: - Gør det selv-folk - Håndværkere - Industriel anvendelse Som nævnt i det følgende er virkningen af svingninger næsten udelukkende relevant for professionel eller industriel anvendelse. Gør det selv-folk Generel har gør det selv-værktøj en ret kort anvendelsestid. I en standardhusholdning ligger anvendelsestiden for en slagboremaskine i gennemsnit maks. inden for et etcifret timeområde over en periode på 10 år. Det er logisk at se bort fra påvirkningerne i dette tilfælde. Håndværkere Længere anvendelsestider pr. dag er mulige inden for det professionelle anvendelsesområde. For at støtte vurderingen af anvendelsestid og vibrationsbelastning er den europæiske komité for standardisering (CEN) for øjeblikket ved at udarbejde retningslinier. (Se ref. 1) Industriel anvendelse Industriel anvendelse adskiller sig fra håndværksmæssig anvendelse, ved at der altid er ensartede arbejdsopgaver og arbejdsforløb. Anvendelsestiden er ofte højere end ved håndværksmæssig anvendelse. Virkning på brugeren Man bør se bort fra kort påvirkning af svingninger ud fra et lægeligt synspunkt. Selvom de føles ubehagelige, forårsager de ingen skadevirkning. Lang påvirkning af svingninger kan giver skader på kar og/eller den pågældende hånds periferiske nerver. Denne virkning, også kendt som Hvide fi ngre og Raynauds syndrom, sammenfattes under begrebet vibrationsbetinget vasospastisk syndrom (VVS). Dette sygdomsbillede er f.eks. godt kendt hos skovarbejdere og minearbejdere. Påvirkning af værktøjets levetid Svingninger giver også belastning af værktøjet og dets konstruktionsdele. Fastgøringsanordninger som skruer eller stikforbindelser kan rystes løs. På værktøjsholdere og andre konstruktionsdele, der er udsat for stor belastning, kan der forekomme brud og revner. Selvom nogle konstruktionsdele kan dimensioneres på en mere robust måde, er resultatet som regel en højere værktøjsvægt. Værktøj, der er vibrationsdæmpet fra starten, kan nemmere optimeres, hvad angår deres konstruktionsmæssige og ergonomiske design. Grænseværdier Virkningerne af svingninger afhænger som beskrevet først og fremmest af - svingningsenergi - påvirkningstid - kulde - legemlige forskelle i intolerance mod vibrationer (rygevaner, drikkevaner og medicinindtagelse) For at begrænse virkningen bør påvirkningen være så lille som mulig. På den anden side fremkalder bestemte anvendelser som f.eks. slagboring, mejsling eller hammerboring principielt en højere svingningsenergi. Tre eventuelle løsninger er: - Aktive og passive foranstaltninger for at reducere værktøjets vibrationer. - At øge værktøjets effektivitet på den sådan måde, at arbejdet kan udføres hurtigere. - I særligt kritiske tilfælde begrænsning af påvirkningen pr. mand pr. dag. 8 Vibrationer i elværktøj

9 I 00 udsendte det europæiske parlament retningslinier, der skal accepteres som national ret i medlemslandene fra midten af 005. Her er nævnt grænseværdier, der dog gælder overgangstider for. Målemetoderne er fastlagt i de europæiske standarder for elværktøj. (Se ref. om arbejdstider i forhold til vibrationerne!) Målemetode Måleteknikken for elværktøj er dokumenteret i serien af standarder EN og Målingerne sker i 3 akser og angår typisk anvendelse. Resultatet er en samlet vektorværdi for disse tre akser (se ref. 3). Svingningsbelastning Den mulige anvendelsestid for en håndholdt maskine afhænger af den fastsatte svingacceleration. Værdierne i EU-direktiv for hånd-armvibrationer er standardiseret for en arbejdsdag på 8 timer. - aktionsværdi,5 m/s - grænseværdi 5,0 m/s Under aktionsværdien er ingen foranstaltninger nødvendige. Grænseværdien må ikke overskrides. Inden for området mellem aktionsværdien og grænseværdien anbefales tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for arbejdsgiveren. Håndholdt elværktøj anvendes ofte i intervaller spredt over arbejdsdagen, således at den korrekte driftstid ofte ligger væsentligt under de tider, der anslås af brugeren. Virkningen af sporadisk vibrationsbelastning på enkelte dage er ikke beskrevet i retningslinierne. Vibrationer i elværktøj 9

10 DÆMPNINGSTEKNIK Dæmpning af svingninger i elværktøj sker ved en kombination af foranstaltninger, der skal opdeles i aktive og passive foranstaltninger. Aktive foranstaltninger Alle foranstaltninger, der er beregnet til at reducere svingningerne i værktøjskonstruktionen, kan betegnes som aktive. Det omfatter først og fremmest - afbalancering af roterende masser - undgåelse af egenfrekvens - reduktion af geartolerancer - kontravægte ved krumtapdrev - høj produktionskvalitet - automatiske udligningsvægte Afbalancering af roterende masser Afhængig af værktøjstypen er ankeromdrejningstallet på omdr./min. på de universalmotorer, der anvendes i el-værktøj. Da selv en lille ubalance ville føre til uacceptable vibrationer ved disse høje omdrejningstal, afbalanceres motorankerne fra kvalitetsproducenter under produktionen omhyggeligt både statisk og dynamisk. Undgåelse af egenfrekvens Vibrerende maskindele kan få andre dele af værktøjet til at gå i svingninger, hvorved svingningerne kan forstærkes væsentligt. Disse egensvingninger ( resonans ) skal forhindres ved at isolere komponenterne fra hinanden og / eller fl ytte deres egenfrekvens til et andet område. Geartolerancer Tendensen til drejesvingninger i gear kan kun reduceres ved passende tandhjulspræcision og tandformer. Det forklarer også den hyppige forekomst af vibrationer på billigt (no-name) værktøj. Kontravægte ved krumtapdrev Svingninger i krumtapdrev kan i stor udstrækning reduceres ved kontravægte eller modsatrettede vægte. Men i det fl este tilfælde kan disse kontravægte, af konstruktionsmæssige årsager, ikke installeres direkte i den samme akse. Derfor vil der være en ubetydelig pendulandel tilovers. Da krumtapdrev i de fl este tilfælde driver frem- og tilbage-gående indsatsværktøj (stiksavklinger), skal indsatsværktøjets vægt (f.eks. savklingen) også tages i betragtning som ekstra frem- og tilbagegående masse ved dimensioneringen af kontravægten. Pga. forskellig vægt på indsatsværktøjet (savklingelængder!) kan kun gennemsnitsværdier vælges her. Bajonetsav, L-byggeform Krumtapdrev (princip) 1 Drivmotor Excenterhjul 3 Excentrik til modvægt 4 Kontravægt 5 Krumtap 6 Plejl 7 Trækstang (hoppestang) 8 Savklinge EWL-GET017/P 10 Vibrationer i elværktøj

11 Bajonetsav, krumtapdrev (princip) Drivmotor 5 Kontravægt Drivaksel 6 Føring 3 Rotationssvingarm 7 Savklinge 4 Drivstang (hoppestang) Elskraber Krumtapdrev EWL-GET018/P EWL-GET01/P Produktionskvalitet De nævnte kriterier gør det klart, at maskinrelaterede svingninger kan reduceres med høj produktionskvalitet og konstruktionsmæssige indsats i en sådan grad, at de ikke længere spiller nogen rolle i praksis. Typiske foranstaltninger er - perfekt afbalancerede ankre - anvendelse af rullelejer af høj kvalitet - gearhjul med optimal fortandingsgeometri - små tandspillerum - solidt gearhus bare for at nævne nogle af dem. Det er også klart, at denne konstruktionsmæssige indsats er en omkostningsfaktor, baseret på mærkeproducenternes lange erfaring og deres forsknings- og udviklings-afdelinger. No-name-produkter kan ikke opfylde disse forudsætninger, selvom de kommer i form af illegale piratkopier af mærkeprodukterne og ligner dem til forveksling. Automatiske kontravægte (autobalancer) For at nedsætte vibrationerne kan der anvendes kontravægte, der automatisk modvirker en eksisterende ubalance. De består f.eks. af en kuglelejelignende komponent, hvori kugler frit kan bevæge sig. Da disse kugler prøver at nå en position så langt væk fra rotationsaksen som muligt, vil de vandre til den side, der ligger modsat ubalancen og virker som udligningsvægte. Denne metode anbefales derfor til anvendelse ved ensartet drift og virker kun på indefra kommende vibrationer Passive foranstaltninger Passive foranstaltninger er beregnet til at dæmpe vibrationer, der opstår ved f.eks. indsatsværktøjets kontakt med arbejdsemnet Drivmotor Spidshjul 3 Kronhjul 4 Kontravægt 5 Krumtap 6 Plejl 7 Medbringertap 8 Skrabekniv Vibrationer i elværktøj 11

12 Håndterlighed Hvis man tager forskelligt elværktøj af samme type i hånden, vil man se, at mærkeværktøj ligger bedre i hånden end billigt værktøj. Ved at undgå punktuel belastning og tryk, forbedrer gribeområderne på værktøj, der er formet efter håndens anatomi, håndterligheden af værktøjet. Ud over udformningen af gribeområderne er gribeoverfl a- den også vigtig. Glatte overfl ader har f.eks. vist sig at være dårligere end strukturerede overfl ader. Også her er den konstruktionsmæssige perfektionisme af afgørende betydning. Et andet punkt, hvor mærkeprodukterne adskiller sig fra billig-produkterne. Absorbering i gribeområdet Gribeområdet danner kontaktfl aden mellem maskinen og brugeren. Det er dermed også de maskindele, der kan overføre eventuelle svingninger. Vibrationsabsorberende belægninger på gribeområderne har vist sig at være effektive ved svingninger af højere frekvens. Dæmpningsmaterialerne skal udvælges omhyggeligt. De bedste dæmpningsegenskaber skal ligger inden for den værktøjstypiske frekvens. Desuden skal materialet være slidstærkt og må ikke ændre sig ved miljø- og driftspåvirkning. Profi lering og overfl adestruktur skal være hudvenlig og give et godt greb. Svingningsdæmpning på akkuslagboremaskine Isolering af gribeområderne Vibrationer med lav til mellemstor frekvens, men stor amplitude kan bedst holdes væk fra brugeren med isolerede gribeområder. Mellemlag af elastomer samt fjedre, hvis konstruktion er afstemt efter svingningsfrekvens og -amplitude har vist sig at være en god foranstaltning. Disse tiltag er yderst effektive til at dæmpe overførslen af svingninger. De vigtigste sikkerhedsforanstaltninger ved isolerede gribeområder er, at maskinhåndteringen er sikret i tilfælde af fejl. Ved brud på dæmpningselementet må grebet om værktøjet altså under ingen omstændigheder gå tabt. Som regel anvendes der skruer, der ikke er involveret i dæmpningsfunktionen, til dette formål. Bosch elværktøj har løsninger, der opfylder begge krav perfekt. Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik har den fordel, at den også kan anvendes ved eksisterende, udæmpet værktøj. Et eksempel er vibrationsdæmpende handsker med geléfyldt foring. Dæmpningseffekten begrænses dog til meget høje frekvenser med meget lav amplitude. Den nævnte fordel ledsages dog af en mængde ulemper: Handskerne er af hygiejniske grunde personligt tilbehør. De er for uhandy til bestemte formål og ubehagelige ved høje temperaturer. Desuden kræver de en vis brugerdisciplin, og man kan nemt tabe dem. Dæmpende belægning på gribeområderne EWL-SD006/P 1 Vibrationer i elværktøj

13 EKSEMPLER PÅ VIBRATIONS- DÆMPET VÆRKTØJ Svingningsdæmpning på borehammer (1) 1 Elværktøj forekommer i mange forskellige typer og modeller. Derfor er anvendelsesområderne og dermed arbejdsopgaverne også talrige. En dæmpning af svingninger kan derfor ikke foretages med én eneste generel foranstaltning, men opnås bedst med specielle tiltag for hver værktøjstype. I det følgende beskrives nogle vigtige grundtyper og de anvendte foranstaltninger. Slagboremaskiner På slagboremaskiner forekommer der ved slagboring hovedsageligt svingninger på langs med høj frekvens og lav amplitude, i mindre udstrækning opstår drejesvingninger forårsaget af borets rotationsbevægelse i sten. Principielt arbejdes der med højt anpresningstryk. 1 Greb Dæmpende skumlag Svingningsdæmpning på borehammer () EWL-SD007/P Svingningsdæmpning på slagboremaskine EWL-SD004/P 3 1 Dæmpende belægning på gribeområder 1 Greb Dæmpningselement 3 Drejeled EWL-SD008/P Borehamre Borehamre har som slaghamre først og fremmest svingninger på langs med lav frekvens, med, afhængigt af effekten, en stor amplitude. Desuden, især ved store borehamre, er der en betydelig andel drejesvingninger forårsaget af borets rotationsbevægelse i borehullet. Anpresningstrykket er lav til mellemstort. Svingningsdæmpning på borehammer (3) Maskinhus Foldebælg 3 Dæmpningsfjeder 4 Dæmpende belægning 5 Sikkerhedsskruer EWL-SD009/P Vibrationer i elværktøj 13

14 Slaghamre og opbrydningshamre Slaghamre og opbrydningshamre har næsten kun svingninger på langs med lav frekvens, med meget stor amplitude proportional med slageffekten. Anpresningstrykket ligger i midterområdet. Svingningsdæmpning på opbrydningshammer 4 Stik- og bajonet-save Stik- og bajonet-save har udelukkende svingninger på langs med mellemstor frekvens, men alt efter savklinge og ydelse ved fri maskinføring op til meget stor amplitude. Ved korrekt anvendelse dvs. hvis saven presses fast mod emnet med sin grundplade eller anslag, er amplituderne forholdsvis lave. Forstyrrende svingninger forekommer altså først, når maskinen løftes fra arbejdsemnet. Svingningsdæmpning på stiksav Forbindelsesaksel Greb 3 Fjederbøsninger 4 Gummistødpuder 3 Dæmpende belægning på gribeområderne Rystepudsere og excenterslibere Rystepudsere og excenterslibere er specielle, da svingninger udgør disse sliberes arbejdsprincip. De har til fælles, at svingningernes amplitude er lav ved relativ høj frekvens. Ved egnede kontravægte på drivakselen kan der opnås en god svingningsdæmpning i ubelastet stand. Ved arbejde på arbejdsemnet overføres svingninger dog til maskinhuset. Vibrationsdæmpende belægning på gribeområderne absorberer en del af svingningerne. Korrekt brug med så lavt anpresningstryk som muligt virker endnu bedre. EWL-SD005/P Grebene kan drejes med forbindelsesakslen til anslag mod stødpuderne. Derfor følger grebene ikke hele opbrydningshammerens bevægelse op og ned. EWL-SD010/P 14 Vibrationer i elværktøj

15 Svingningsdæmpning på deltasliber Dæmpende belægning Maskinhus 3 Kontravægte EWL-SD001/P Vinkelslibere Vinkelslibere har et bredt og karakteristisk svingningsspektrum. Ud over arbejdstype og det materiale, der skal bearbejdes, er det uensartet slitage på slibeskiven/ubalance i indsatsværktøjet der bidrager til dette. Svingningerne forekommer over et bredt område af amplitude og frekvens. Et effektivt middel mod svingninger er isolering af gribeområderne ved dæmpningselementer. Dette sker ved at bruge egnede elastiske komponenter i hjælpegreb og maskinhusets bageste gribeområde. Dæmpningselementerne er fejlsikre ( failsafe ), dvs. at brud på et dæmpningselement ikke gør, at man mister grebet om maskinen. Svingningsdæmpning på excentersliber Svingningsdæmpning på vinkelsliber (1) 1 Dæmpende belægning på gribeområderne EWL-SD00/P 1 Dæmpningselement på maskinhus Dæmpningselement på hjælpegreb EWL-SD011/P Svingningsdæmpning på rystepudser EWL-SD003/P Svingningsdæmpning på vinkelsliber () Dæmpende belægning på gribeområderne 1 Maskinhus Dæmpningselement 3 Sikkerhedsskruer 4 Greb EWL-SD01/P Vibrationer i elværktøj 15

16 Svingningsdæmpning på hjælpegreb Tilslutningsgevind Dæmpningselement 3 Greb 4 Sikkerhedsskrue EWL-SD013/P Slagskruetrækkere og slagnøgler Ved skruemaskiner opstår reaktionsmomenter, der kan vise sig som svingninger med lav frekvens, men meget høj amplitude. Store nok til at rive brugeren ned fra en stige. Ved at isolere drivenheden fra maskinhuset undgås denne effekt. Denne isolering gør meget høje fastspændings- og løsningsmomenter mulige uden væsentlig påvirkning af brugeren. 16 Vibrationer i elværktøj

17 ØKONOMISKE ASPEKTER De svingningsdæmpende foranstaltninger på elværktøj er ikke kun et bevis på en mærkeproducents innovationsevne, men har først og fremmest til formål at lette arbejdet med værktøjet og dermed øge dets brugsværdi. Det giver sig udslag i følgende: - kundetilfredshed - arbejdskvalitet - effektivitet - omkostninger Kundetilfredshed To væsentlige kriterier for rentabilitet, arbejdskvalitet og effektivitet, påvirkes af brugerens tilfredshed med værktøjet. I direkte sammenligning vil brugeren med et stykke værktøj, der er perfekt egnet til ham og den pågældende arbejdsopgave, være mere tilfreds end med et billigt produkt. Arbejdskvalitet Kvaliteten af arbejdet udført af en professionel bruger kan vise sig at være eksistentiel på lang sigt. Resultater af høj kvalitet kan kun opnås med velegnet værktøj. Her yder dæmpning af svingninger et afgørende bidrag. Værktøj med lave svingninger letter arbejdet for brugeren og giver ham mulighed for at koncentrere sig om arbejdet. Omkostningsfaktorer for håndværkeren I modsætning til industriel produktion fokuserer håndværkere på manuelt arbejde, og dermed er arbejdstiden den vigtigste omkostningsfaktor. Gennemsnitsomkostningerne for en professionel værktøjsmaskine i det mellemste ydelsesområde er ca. 6 timesatser, og man kan næsten se bort fra disse. Omkostningsfaktoren arbejdstid er derimod den vigtigste enkeltpost i ordreberegningen. Den kan som beskrevet påvirkes meget af værktøjets kvalitet. Samlet økonomisk betydning Der tages ofte ikke tilstrækkeligt hensyn til fordelene ved at købe ergonomisk optimeret værktøj. Hvis man tager de nævnte faktorer med i den overordnede økonomiske beregning, vil man hurtigt fi nde ud af, at det billige værktøj allerede efter kort tid vil vise sig at være dyrt pga. den dårlige samlede ydelse. Det værktøj, der var dyrere ud fra en overfl adisk betragtning, viser sig derimod at give fuld valuta for pengene og er derfor en mere rentabel løsning. Værktøjets effektivitet? I modsætning til stationære værktøjsmaskiner har brugeren afgørende indfl ydelse på, hvordan arbejdet skrider frem, ved håndholdt maskinværktøj som f.eks. el-værktøj. Her er træthed en væsentlig faktor. Med stigende træthed reduceres arbejdets udførelse drastisk. Ud over ovennævnte fysiologiske grunde spiller fysiologiske aspekter også en rolle, hvis trætheden forårsages af værktøjsvibrationer. Hvis der anvendes vibrationsdæmpet værktøj, bliver trætheden generelt reduceret. Vibrationer i elværktøj 17

18 Ref. 1: Maskintype Normalt håndværkerbrug Ekstremt stort håndværkerbrug Industribrug Vinkelslibere < 1500 W 0,5 h 1,5 h 3 h Vinkelslibere 1500 W 0,5 h 1 h h Mejselhamre < 1 kg 0,5 h 0,5 h 1,5 h Opbrydningshamre 1 kg 0,5 h 0,75 h Borehamre < 4 kg 0,5 h 0,5 h Borehamre 4 kg 0,5 h 0,5 h 1 h Kombi hamre 0,5 h 0,5 h Slagboremaskiner 0,15 h Ref. : Ækvivalent vibration total værdi a hv,eq m/s 0,1 h 6 min 0, h 1 min 0,5 h 30 min Eksponeringstid T 1 h 60 min h 10 min 3 h 180 min 4 h 40 min , Er denne grove tabel ikke tilfredsstillende, så fi ndes der andre tabeller tilgængelige, også med mulighed for beregning af fl ere forskellige værktøjer på samme dag. Også på Internettet, se: En dansk udgave af beregningsskemaet kan rekvireres hos en konsulent fra Bosch El-værktøj eller på tlf Vibrationer i elværktøj

19 Ref. 3: Maskindirektiv: 00/44/CE, og ISO 5349/1- Overgangsperioder: Indtil juli 007 (omhandlende aktionsværdier for nye el-værktøjer) Indtil juli 011 (omhandlende aktionsværdier for bestående el-værktøjer) Oprindelig CE norm, der ligger til grund for sikkerhed med el-værktøj: EN Den senere CE norm, der ligger til grund for fremtidige vibrationsmålinger og andre ændrede sikkerhedsbestemmelser på el-værktøj: EN Fra Arbejdstilsynet i Danmark: At-vejledning D.6., November 00 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 68 af 30. juni 005. Vibrationer i elværktøj 19

20 Trykt i Danmark. 1. udgave - Februar 006. Redaktionsslut december X00 DK RBSN/PT/DK/MIJ Robert Bosch A/S Telegrafvej Ballerup Telefon: Telefax:

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V BERNER NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER MORE POWER. NO LIMITS. BATTERISTYRING Den mest avancerede styringselektronik

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Hånd-arm vibrationer Vejledning om hånd-arm vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede

Læs mere

GARANTI. FEIN Plus. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine.

GARANTI. FEIN Plus. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine. Optimale skærehastigheder samt høje drejningsmomenter til perfekte bore- og skrueresultater. ÅR FEIN Plus GARANTI 3inkl. li-ion batterier De mest effektive

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

Excentersliber EVA 150 E

Excentersliber EVA 150 E Excentersliber EVA 150 E EVA 150 E: Kraft og sikkerhed Made in Germany Lave vibrationer høj aflastning EVA 150 E er på det bedste egnet til langtidsbrug. Vibrationspuffere afkobler grebet, så vibrationerne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day Missionen for OrtoSense er at måle vibrationer i vindmøller og beregne komponenters oscillationskarakteristik. Hermed bestemme møllens driftstilstand 1 OrtoSense ApS blev stiftet i august 2006 af Frank

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

YDELSE & BESKYTTELSE AKKU VIDENSKAB OM SIKKERHED PROMOTIONS KONSTRUKTION ONSITE OFFERS

YDELSE & BESKYTTELSE AKKU VIDENSKAB OM SIKKERHED PROMOTIONS KONSTRUKTION ONSITE OFFERS AKKU YDELSE & BESKYTTELSE VIDENSKAB OM SIKKERHED ONSITE OFFERS PROMOTIONS KONSTRUKTION NUMMER 2 APRIL 2013 www.dewalt.com YDELSE & BESKYTTELSE YDELSE & BESKYTTELSE KONTROL Når der bores eller skæres, der

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Benzinhammere BH65 BH55

Benzinhammere BH65 BH55 Brydeteknik Se hvorfor du skal vælge brydeteknik fra Wacker Neuson. Kompetence inden for brydeteknik i hver eneste detalje. 1. "Hammer"-kompetence garanteret hvor kvalitet møder mangfoldighed. Med vores

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Styring af mekaniske

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Max skive diameter (mm) 125. Omdrejningstal ubelastet (o/min) 12.000 Optagen effekt (Watt) 800 Afgiven effekt (Watt) 480. Max skive diameter (mm) 125

Max skive diameter (mm) 125. Omdrejningstal ubelastet (o/min) 12.000 Optagen effekt (Watt) 800 Afgiven effekt (Watt) 480. Max skive diameter (mm) 125 VINKELSLIBER L800/125 Max skive diameter (mm) 125 Omdrejningstal ubelastet (o/min) 12.000 Optagen effekt (Watt) 800 Afgiven effekt (Watt) 480 Vægt (kg) 1,90 Art. nr 409.219 DKR. 720,00 LE9-10 125 Max skive

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Marts 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.7 af september 1995 Denne vejledning oplyser om Arbejdstilsynets krav til temperatur i arbejdsrum

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Skolingskatalog El-værktøj

Skolingskatalog El-værktøj Skolingskatalog El-værktøj 2007-2008 Værktøjskurser Nu med ny og større værktøjsskole i Ballerup! Generelt Her finder du svar på de fleste af dine spørgsmål! I dette hæfte findes beskrivelser af de kursusmoduler,

Læs mere

Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150

Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150 Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150 2 Overbeviser ved første blik. Begejstrer ved andet. Det er kravet til ethvert Festool værktøj

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Problemfri sprøjtemaling Et flottere hjem En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Make it your home. Skab dit eget hjem med sprøjtepistolerne PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel info og sikkerhed............

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Savning med stiksave 02

Savning med stiksave 02 Utrolig præcis Savning med stiksave 02 Oversigt over anvendelser 29 Maskinoversigt 0 TRION stiksav 2 PS 00, PSB 00 Stiksav 5 PS 200 Systemoversigt og tilbehør 6 Stiksavklinger 7 01 02 0 0 05 06 07 08 09

Læs mere

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter opgrader din søvn Billede af hende fra æsken R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter MAGPUR TOPMADRAS opgrader din søvn Magpur giver dig fuldstændig komfort uanset sovestilling.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

kr.,- kr.,- kr.,- Netto håndværker Netto håndværker Netto håndværker

kr.,- kr.,- kr.,- Netto håndværker Netto håndværker Netto håndværker DDF456RFE BORE-/SKRUEMASK.18V LI-ION Stærk 2-gears maskine. Kompakt udformning. Med overbelastningsbeskyttelse. 4-polet motor. Med ind-bygget LED lys. 22 minutters luftkølet lynlader. DHP481 SLAGBOREMASKINE

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere