Vibrationer i el-værktøj. Værktøjskurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vibrationer i el-værktøj. Værktøjskurser"

Transkript

1 Vibrationer i el-værktøj Værktøjskurser

2 KOLOFON FORORD 1. oplag, december 005 UDGIVER Robert Bosch A/S El-værktøjs afdelingen Relationship Marketing v/ Michael B. Jensen Telegrafvej Ballerup OVERSÆTTELSE OG DANSK BEARBEJDNING: Michael B. Jensen Efter Schwingungen am Elektrowerkzeug Udgivet af: Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Sales Consulting and Training Postfach D Leinfelden-Echterdingen Brugere af maskinværktøj er udsat for vibrationer, når de arbejder. Ved længere tids påvirkning kan der forekomme uønskede helbredsskader. Det Europæiske Råd har derfor fastlagt retningslinier og grænseværdier, der overføres til national ret fra midten af 005. Her forpligtes arbejdsgiveren til at sikre, at disse værdier overholdes i hans virksomhed, og at grænseværdierne for belastning ikke overskrides af medarbejderne. For at gøre brugerne af elværktøj fortrolige med det hidtil ret ukendte emne vibrationer fortæller dette informationshefte i let forståelig form om Årsager til vibrationer Virkning på brugeren Forholdsregler til dæmpning af vibrationerne. Michael B. Jensen og Holger Schweizer Forfatter: Holger Schweizer Grafi k: Duo Fanal og Jörg A. Poh Indholdet i dette hæfte er blevet afstemt med andre afdelinger i fi rmaet, de udgør den for tiden bestående viden om emnet. Ret til ændringer forbeholdes. Firmaet Robert Bosch A/S kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse som følge af anvisninger i dette hæfte. Det anbefales at søge information om den nyeste viden om de beskrevne problematikker hos de relevante danske myndigheder inden igangsætning af div. tiltag desangående. Hel eller delvis kopiering og oversættelse er kun tilladt med udgiverens skriftlige tilladelse og med angivelsen af kilden. Vibrationer i elværktøj

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Grundlag... 4 Amplitude...4 Acceleration...4 Frekvens...4 Vibrationer i maskiner... 5 Vibrationer på langs...5 Vibrationer i cirkelform...5 Blandede svingninger...5 Årsager til svingninger... 6 Statisk ubalance...6 Dynamisk ubalance...6 Gear...6 Krumtapdrev...6 Indsatsværktøj...7 Bearbejdningsprocesser...7 Materialepåvirkning...7 Eksempler på vibrationsdæmpet værktøj...13 Slagboremaskiner...13 Borehamre...13 Slaghamre og opbrydningshamre...14 Stik- og bajonet-save...14 Rystepudsere og excenterslibere...14 Vinkelslibere...15 Slagskruetrækkere og slagnøgler...16 Økonomiske aspekter...17 Kundetilfredshed...17 Arbejdskvalitet...17 Værktøjets effektivitet?...17 Svingningernes virkning... 8 Anvendelsesområde...8 Gør det selv-folk...8 Håndværkere...8 Industriel anvendelse...8 Virkning på brugeren...8 Påvirkning af værktøjets levetid...8 Grænseværdier...8 Målemetode...9 Svingningsbelastning...9 Dæmpningsteknik...10 Aktive foranstaltninger...10 Afbalancering af roterende masser...10 Undgåelse af egenfrekvens...10 Geartolerancer...10 Kontravægte ved krumtapdrev...10 Produktionskvalitet...11 Automatiske kontravægtevægte (autobalancer) 11 Passive foranstaltninger...11 Håndterlighed...1 Absorbering i gribeområdet...1 Isolering af gribeområderne...1 Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik...1 Vibrationer i elværktøj 3

4 GRUNDLAG Frekvens Vibrationer kan forekomme i forskellig form, størrelse og retning. Ud over deres mekaniske påvirkning (vibrationer) fremkalder vibrationer som regel også støj (larm). De vigtigste parametre er: - Amplitude - Acceleration - Frekvens Amplitude Amplituden er målet for styrken af en vibration. Jo større amplituden er, jo større er den vej, som en genstands vilkårlige punkt svinger omkring sin hvileposition. Lav frekvens Høj frekvens EWL-SD016/P Amplitude Lav amplitude Høj amplitude EWL-SD015/P Acceleration Ved acceleration forstås hastighedsforøgelsen pr. tidsenhed. Frekvens En vibrations frekvens er antallet af vibrationer pr. tidsenhed. 4 Vibrationer i elværktøj

5 VIBRATIONER I MASKINER Hvis svingninger forekommer som en genstands synlige eller følelige bevægelser, kaldes de sædvanligvis for vibrationer. Inden for værktøjsteknik er vibrationer for det meste forstyrrende, hvis de da ikke er værktøjets middel og formål som f.eks. vibrationstransportbånd og stampningsog kompressionsværktøj. Vibrationer i maskiner forekommer almindeligvis i følgende former: - på langs - i en kreds - blandede former Vibrationer på langs Vibrationer på langs er en følge af lineære dvs. frem- og tilbage-gående bevægelser, som typisk forekommer ved slagværktøj. Slaghamre producerer lineære svingninger af lav frekvens, men stor amplitude, bajonetsave og stiksave producerer derimod svingninger af middelstor frekvens og lav til stor amplitude. Blandede svingninger Blandede svingninger forekommer ved det meste værktøj ved kombination af førnævnte vibrationstyper, hvor de kan være både lige kraftige og forskellige i deres frekvens og amplitude. Typiske eksempler på blandede svingninger forekommer på følgende maskiner: - Slagboremaskiner - Borehamre - Vinkelslibere Vibrationer i cirkelform Vibrationer i cirkelform forekommer ved værktøjsaksens periferi. De kan være af cirkulær natur som f.eks. drejesvingninger ved boremaskiner, skruemaskiner samt lige- og vinkel-slibere. De kan være af excentrisk natur som ved rystepudsere og excenterslibere. Vibrationer i elværktøj 5

6 ÅRSAGER TIL SVINGNINGER Svingninger forårsages af bevægelige masser. Herved forstås roterende masser, frem- og tilbage-gående masser og blandede former af de to bevægelsestyper. De svingninger, der opstår derved, kaldes populært for vibrationer eller ubalance. Ubalancen kan både være statisk og dynamisk. Ved håndholdte maskiner dannes svingningerne af værktøjet og dets konstruktionsdele som - motor - gear - krumtapdrev I tomgang er svingningerne som regel så lave, at man kan se bort fra dem. Andre svingningskilder er - indsatsværktøj - bearbejdningsprocesser - det materiale, der skal bearbejdes. De herved fremkaldte vibrationer kan være ret kraftige. Statisk ubalance Den såkaldte statiske ubalance forekommer ved roterende legemer, hvis påvirkningen forekommer på tværs af rotationsaksen. Det er her en betingelse, at kraftpåvirkningen sker nøjagtigt i rotationslegemets tyngdepunkt. Dynamisk ubalance Hvis den kraft, der virker på tværs af rotationsaksen, ikke forekommer nøjagtigt i tyngdepunktet, taler man om en dynamisk ubalance. Den bevirker en pendulbevægelse af rotationsaksen om sit tyngdepunkt (wobling). Gear I gear opstår der drejesvingninger. De opstår pga. accelerationsforskelle, når tandhjuls tænder går gradvis i indgreb med hinanden. Drejesvingningernes amplitude afhænger af tændernes facon og indbyrdes kontaktfl ader. Tandhjul med tandprofi l af høj kvalitet og lave fabrikationstolerancer dæmper drejesvingningerne. Krumtapdrev Når en rotationsbevægelse ændres til en lineær bevægelse anvendes typisk krumtapdrev. De forårsager, alt efter princip, en statisk eller dynamisk ubalance på tværs af deres rotationsakse. 6 Vibrationer i elværktøj

7 Indsatsværktøj Indsatsværktøj som f.eks. mejsler, bor og slibeskiver overfører drivmotorens energi til arbejdsemnet, hvor de udgør bearbejdningsprocessen. Indsatsværktøj skal være i bevægelse for at opnå dette formål. Det kan være en rotationsbevægelse, en lineær bevægelse, en svingbevægelse, en slagbevægelse eller en kombination af alle disse bevægelser. Ved energiens overgang forekommer der som regel vibrationer. Mulige eksempler er: - Ubalance pga. uregelmæssig slitage på roterende indsatsværktøj (slibeskiver) - Slagværktøjets egne svingninger - Savklingernes egne svingninger - Torsionssvingninger på bore- og skruemaskiner Materialepåvirkning Det materiale, der skal bearbejdes, bidrager til at dæmpe eller forstærke svingningerne. Svingninger forekommer typisk ved bearbejdning af tynde, hårde materialer, og de overføres via indsatsværktøjet til elværktøjet og brugeren. Tunge, massive materialer kan derimod absorbere eller dæmpe indsatsværktøjets svingninger og vibrationer. Bearbejdningsprocesser Bearbejdningsprocesser fremkalder ligeledes svingninger. Typiske eksempler er rå overfl ader, som den bearbejdende slibeskive skal glide hen over, den ujævne overfl ade, som behandles af en mejsel, eller de skiftende tandindgreb på savklinger. I ugunstige tilfælde kan der forekomme egne svingninger, der virker selvforstærkende (resonans). Disse svingninger kan ofte standses ved at ændre omdrejningstal/ slagtal eller ved at reducere anpresnings-trykket. Vibrationer i elværktøj 7

8 SVINGNINGERNES VIRKNING Svingninger påvirker brugere af værktøj forskelligt. Ud over elværktøjets virkemåde, er talrige andre faktorer afgørende for virkningerne, så som holde- og gribe-kraft, maskinens ergonomi, rygevaner, kulde etc. Anvendelsesområde Værktøjets anvendelsesområde har afgørende indfl ydelse på påvirkningen. Man må principielt skelne mellem følgende områder: - Gør det selv-folk - Håndværkere - Industriel anvendelse Som nævnt i det følgende er virkningen af svingninger næsten udelukkende relevant for professionel eller industriel anvendelse. Gør det selv-folk Generel har gør det selv-værktøj en ret kort anvendelsestid. I en standardhusholdning ligger anvendelsestiden for en slagboremaskine i gennemsnit maks. inden for et etcifret timeområde over en periode på 10 år. Det er logisk at se bort fra påvirkningerne i dette tilfælde. Håndværkere Længere anvendelsestider pr. dag er mulige inden for det professionelle anvendelsesområde. For at støtte vurderingen af anvendelsestid og vibrationsbelastning er den europæiske komité for standardisering (CEN) for øjeblikket ved at udarbejde retningslinier. (Se ref. 1) Industriel anvendelse Industriel anvendelse adskiller sig fra håndværksmæssig anvendelse, ved at der altid er ensartede arbejdsopgaver og arbejdsforløb. Anvendelsestiden er ofte højere end ved håndværksmæssig anvendelse. Virkning på brugeren Man bør se bort fra kort påvirkning af svingninger ud fra et lægeligt synspunkt. Selvom de føles ubehagelige, forårsager de ingen skadevirkning. Lang påvirkning af svingninger kan giver skader på kar og/eller den pågældende hånds periferiske nerver. Denne virkning, også kendt som Hvide fi ngre og Raynauds syndrom, sammenfattes under begrebet vibrationsbetinget vasospastisk syndrom (VVS). Dette sygdomsbillede er f.eks. godt kendt hos skovarbejdere og minearbejdere. Påvirkning af værktøjets levetid Svingninger giver også belastning af værktøjet og dets konstruktionsdele. Fastgøringsanordninger som skruer eller stikforbindelser kan rystes løs. På værktøjsholdere og andre konstruktionsdele, der er udsat for stor belastning, kan der forekomme brud og revner. Selvom nogle konstruktionsdele kan dimensioneres på en mere robust måde, er resultatet som regel en højere værktøjsvægt. Værktøj, der er vibrationsdæmpet fra starten, kan nemmere optimeres, hvad angår deres konstruktionsmæssige og ergonomiske design. Grænseværdier Virkningerne af svingninger afhænger som beskrevet først og fremmest af - svingningsenergi - påvirkningstid - kulde - legemlige forskelle i intolerance mod vibrationer (rygevaner, drikkevaner og medicinindtagelse) For at begrænse virkningen bør påvirkningen være så lille som mulig. På den anden side fremkalder bestemte anvendelser som f.eks. slagboring, mejsling eller hammerboring principielt en højere svingningsenergi. Tre eventuelle løsninger er: - Aktive og passive foranstaltninger for at reducere værktøjets vibrationer. - At øge værktøjets effektivitet på den sådan måde, at arbejdet kan udføres hurtigere. - I særligt kritiske tilfælde begrænsning af påvirkningen pr. mand pr. dag. 8 Vibrationer i elværktøj

9 I 00 udsendte det europæiske parlament retningslinier, der skal accepteres som national ret i medlemslandene fra midten af 005. Her er nævnt grænseværdier, der dog gælder overgangstider for. Målemetoderne er fastlagt i de europæiske standarder for elværktøj. (Se ref. om arbejdstider i forhold til vibrationerne!) Målemetode Måleteknikken for elværktøj er dokumenteret i serien af standarder EN og Målingerne sker i 3 akser og angår typisk anvendelse. Resultatet er en samlet vektorværdi for disse tre akser (se ref. 3). Svingningsbelastning Den mulige anvendelsestid for en håndholdt maskine afhænger af den fastsatte svingacceleration. Værdierne i EU-direktiv for hånd-armvibrationer er standardiseret for en arbejdsdag på 8 timer. - aktionsværdi,5 m/s - grænseværdi 5,0 m/s Under aktionsværdien er ingen foranstaltninger nødvendige. Grænseværdien må ikke overskrides. Inden for området mellem aktionsværdien og grænseværdien anbefales tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for arbejdsgiveren. Håndholdt elværktøj anvendes ofte i intervaller spredt over arbejdsdagen, således at den korrekte driftstid ofte ligger væsentligt under de tider, der anslås af brugeren. Virkningen af sporadisk vibrationsbelastning på enkelte dage er ikke beskrevet i retningslinierne. Vibrationer i elværktøj 9

10 DÆMPNINGSTEKNIK Dæmpning af svingninger i elværktøj sker ved en kombination af foranstaltninger, der skal opdeles i aktive og passive foranstaltninger. Aktive foranstaltninger Alle foranstaltninger, der er beregnet til at reducere svingningerne i værktøjskonstruktionen, kan betegnes som aktive. Det omfatter først og fremmest - afbalancering af roterende masser - undgåelse af egenfrekvens - reduktion af geartolerancer - kontravægte ved krumtapdrev - høj produktionskvalitet - automatiske udligningsvægte Afbalancering af roterende masser Afhængig af værktøjstypen er ankeromdrejningstallet på omdr./min. på de universalmotorer, der anvendes i el-værktøj. Da selv en lille ubalance ville føre til uacceptable vibrationer ved disse høje omdrejningstal, afbalanceres motorankerne fra kvalitetsproducenter under produktionen omhyggeligt både statisk og dynamisk. Undgåelse af egenfrekvens Vibrerende maskindele kan få andre dele af værktøjet til at gå i svingninger, hvorved svingningerne kan forstærkes væsentligt. Disse egensvingninger ( resonans ) skal forhindres ved at isolere komponenterne fra hinanden og / eller fl ytte deres egenfrekvens til et andet område. Geartolerancer Tendensen til drejesvingninger i gear kan kun reduceres ved passende tandhjulspræcision og tandformer. Det forklarer også den hyppige forekomst af vibrationer på billigt (no-name) værktøj. Kontravægte ved krumtapdrev Svingninger i krumtapdrev kan i stor udstrækning reduceres ved kontravægte eller modsatrettede vægte. Men i det fl este tilfælde kan disse kontravægte, af konstruktionsmæssige årsager, ikke installeres direkte i den samme akse. Derfor vil der være en ubetydelig pendulandel tilovers. Da krumtapdrev i de fl este tilfælde driver frem- og tilbage-gående indsatsværktøj (stiksavklinger), skal indsatsværktøjets vægt (f.eks. savklingen) også tages i betragtning som ekstra frem- og tilbagegående masse ved dimensioneringen af kontravægten. Pga. forskellig vægt på indsatsværktøjet (savklingelængder!) kan kun gennemsnitsværdier vælges her. Bajonetsav, L-byggeform Krumtapdrev (princip) 1 Drivmotor Excenterhjul 3 Excentrik til modvægt 4 Kontravægt 5 Krumtap 6 Plejl 7 Trækstang (hoppestang) 8 Savklinge EWL-GET017/P 10 Vibrationer i elværktøj

11 Bajonetsav, krumtapdrev (princip) Drivmotor 5 Kontravægt Drivaksel 6 Føring 3 Rotationssvingarm 7 Savklinge 4 Drivstang (hoppestang) Elskraber Krumtapdrev EWL-GET018/P EWL-GET01/P Produktionskvalitet De nævnte kriterier gør det klart, at maskinrelaterede svingninger kan reduceres med høj produktionskvalitet og konstruktionsmæssige indsats i en sådan grad, at de ikke længere spiller nogen rolle i praksis. Typiske foranstaltninger er - perfekt afbalancerede ankre - anvendelse af rullelejer af høj kvalitet - gearhjul med optimal fortandingsgeometri - små tandspillerum - solidt gearhus bare for at nævne nogle af dem. Det er også klart, at denne konstruktionsmæssige indsats er en omkostningsfaktor, baseret på mærkeproducenternes lange erfaring og deres forsknings- og udviklings-afdelinger. No-name-produkter kan ikke opfylde disse forudsætninger, selvom de kommer i form af illegale piratkopier af mærkeprodukterne og ligner dem til forveksling. Automatiske kontravægte (autobalancer) For at nedsætte vibrationerne kan der anvendes kontravægte, der automatisk modvirker en eksisterende ubalance. De består f.eks. af en kuglelejelignende komponent, hvori kugler frit kan bevæge sig. Da disse kugler prøver at nå en position så langt væk fra rotationsaksen som muligt, vil de vandre til den side, der ligger modsat ubalancen og virker som udligningsvægte. Denne metode anbefales derfor til anvendelse ved ensartet drift og virker kun på indefra kommende vibrationer Passive foranstaltninger Passive foranstaltninger er beregnet til at dæmpe vibrationer, der opstår ved f.eks. indsatsværktøjets kontakt med arbejdsemnet Drivmotor Spidshjul 3 Kronhjul 4 Kontravægt 5 Krumtap 6 Plejl 7 Medbringertap 8 Skrabekniv Vibrationer i elværktøj 11

12 Håndterlighed Hvis man tager forskelligt elværktøj af samme type i hånden, vil man se, at mærkeværktøj ligger bedre i hånden end billigt værktøj. Ved at undgå punktuel belastning og tryk, forbedrer gribeområderne på værktøj, der er formet efter håndens anatomi, håndterligheden af værktøjet. Ud over udformningen af gribeområderne er gribeoverfl a- den også vigtig. Glatte overfl ader har f.eks. vist sig at være dårligere end strukturerede overfl ader. Også her er den konstruktionsmæssige perfektionisme af afgørende betydning. Et andet punkt, hvor mærkeprodukterne adskiller sig fra billig-produkterne. Absorbering i gribeområdet Gribeområdet danner kontaktfl aden mellem maskinen og brugeren. Det er dermed også de maskindele, der kan overføre eventuelle svingninger. Vibrationsabsorberende belægninger på gribeområderne har vist sig at være effektive ved svingninger af højere frekvens. Dæmpningsmaterialerne skal udvælges omhyggeligt. De bedste dæmpningsegenskaber skal ligger inden for den værktøjstypiske frekvens. Desuden skal materialet være slidstærkt og må ikke ændre sig ved miljø- og driftspåvirkning. Profi lering og overfl adestruktur skal være hudvenlig og give et godt greb. Svingningsdæmpning på akkuslagboremaskine Isolering af gribeområderne Vibrationer med lav til mellemstor frekvens, men stor amplitude kan bedst holdes væk fra brugeren med isolerede gribeområder. Mellemlag af elastomer samt fjedre, hvis konstruktion er afstemt efter svingningsfrekvens og -amplitude har vist sig at være en god foranstaltning. Disse tiltag er yderst effektive til at dæmpe overførslen af svingninger. De vigtigste sikkerhedsforanstaltninger ved isolerede gribeområder er, at maskinhåndteringen er sikret i tilfælde af fejl. Ved brud på dæmpningselementet må grebet om værktøjet altså under ingen omstændigheder gå tabt. Som regel anvendes der skruer, der ikke er involveret i dæmpningsfunktionen, til dette formål. Bosch elværktøj har løsninger, der opfylder begge krav perfekt. Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik har den fordel, at den også kan anvendes ved eksisterende, udæmpet værktøj. Et eksempel er vibrationsdæmpende handsker med geléfyldt foring. Dæmpningseffekten begrænses dog til meget høje frekvenser med meget lav amplitude. Den nævnte fordel ledsages dog af en mængde ulemper: Handskerne er af hygiejniske grunde personligt tilbehør. De er for uhandy til bestemte formål og ubehagelige ved høje temperaturer. Desuden kræver de en vis brugerdisciplin, og man kan nemt tabe dem. Dæmpende belægning på gribeområderne EWL-SD006/P 1 Vibrationer i elværktøj

13 EKSEMPLER PÅ VIBRATIONS- DÆMPET VÆRKTØJ Svingningsdæmpning på borehammer (1) 1 Elværktøj forekommer i mange forskellige typer og modeller. Derfor er anvendelsesområderne og dermed arbejdsopgaverne også talrige. En dæmpning af svingninger kan derfor ikke foretages med én eneste generel foranstaltning, men opnås bedst med specielle tiltag for hver værktøjstype. I det følgende beskrives nogle vigtige grundtyper og de anvendte foranstaltninger. Slagboremaskiner På slagboremaskiner forekommer der ved slagboring hovedsageligt svingninger på langs med høj frekvens og lav amplitude, i mindre udstrækning opstår drejesvingninger forårsaget af borets rotationsbevægelse i sten. Principielt arbejdes der med højt anpresningstryk. 1 Greb Dæmpende skumlag Svingningsdæmpning på borehammer () EWL-SD007/P Svingningsdæmpning på slagboremaskine EWL-SD004/P 3 1 Dæmpende belægning på gribeområder 1 Greb Dæmpningselement 3 Drejeled EWL-SD008/P Borehamre Borehamre har som slaghamre først og fremmest svingninger på langs med lav frekvens, med, afhængigt af effekten, en stor amplitude. Desuden, især ved store borehamre, er der en betydelig andel drejesvingninger forårsaget af borets rotationsbevægelse i borehullet. Anpresningstrykket er lav til mellemstort. Svingningsdæmpning på borehammer (3) Maskinhus Foldebælg 3 Dæmpningsfjeder 4 Dæmpende belægning 5 Sikkerhedsskruer EWL-SD009/P Vibrationer i elværktøj 13

14 Slaghamre og opbrydningshamre Slaghamre og opbrydningshamre har næsten kun svingninger på langs med lav frekvens, med meget stor amplitude proportional med slageffekten. Anpresningstrykket ligger i midterområdet. Svingningsdæmpning på opbrydningshammer 4 Stik- og bajonet-save Stik- og bajonet-save har udelukkende svingninger på langs med mellemstor frekvens, men alt efter savklinge og ydelse ved fri maskinføring op til meget stor amplitude. Ved korrekt anvendelse dvs. hvis saven presses fast mod emnet med sin grundplade eller anslag, er amplituderne forholdsvis lave. Forstyrrende svingninger forekommer altså først, når maskinen løftes fra arbejdsemnet. Svingningsdæmpning på stiksav Forbindelsesaksel Greb 3 Fjederbøsninger 4 Gummistødpuder 3 Dæmpende belægning på gribeområderne Rystepudsere og excenterslibere Rystepudsere og excenterslibere er specielle, da svingninger udgør disse sliberes arbejdsprincip. De har til fælles, at svingningernes amplitude er lav ved relativ høj frekvens. Ved egnede kontravægte på drivakselen kan der opnås en god svingningsdæmpning i ubelastet stand. Ved arbejde på arbejdsemnet overføres svingninger dog til maskinhuset. Vibrationsdæmpende belægning på gribeområderne absorberer en del af svingningerne. Korrekt brug med så lavt anpresningstryk som muligt virker endnu bedre. EWL-SD005/P Grebene kan drejes med forbindelsesakslen til anslag mod stødpuderne. Derfor følger grebene ikke hele opbrydningshammerens bevægelse op og ned. EWL-SD010/P 14 Vibrationer i elværktøj

15 Svingningsdæmpning på deltasliber Dæmpende belægning Maskinhus 3 Kontravægte EWL-SD001/P Vinkelslibere Vinkelslibere har et bredt og karakteristisk svingningsspektrum. Ud over arbejdstype og det materiale, der skal bearbejdes, er det uensartet slitage på slibeskiven/ubalance i indsatsværktøjet der bidrager til dette. Svingningerne forekommer over et bredt område af amplitude og frekvens. Et effektivt middel mod svingninger er isolering af gribeområderne ved dæmpningselementer. Dette sker ved at bruge egnede elastiske komponenter i hjælpegreb og maskinhusets bageste gribeområde. Dæmpningselementerne er fejlsikre ( failsafe ), dvs. at brud på et dæmpningselement ikke gør, at man mister grebet om maskinen. Svingningsdæmpning på excentersliber Svingningsdæmpning på vinkelsliber (1) 1 Dæmpende belægning på gribeområderne EWL-SD00/P 1 Dæmpningselement på maskinhus Dæmpningselement på hjælpegreb EWL-SD011/P Svingningsdæmpning på rystepudser EWL-SD003/P Svingningsdæmpning på vinkelsliber () Dæmpende belægning på gribeområderne 1 Maskinhus Dæmpningselement 3 Sikkerhedsskruer 4 Greb EWL-SD01/P Vibrationer i elværktøj 15

16 Svingningsdæmpning på hjælpegreb Tilslutningsgevind Dæmpningselement 3 Greb 4 Sikkerhedsskrue EWL-SD013/P Slagskruetrækkere og slagnøgler Ved skruemaskiner opstår reaktionsmomenter, der kan vise sig som svingninger med lav frekvens, men meget høj amplitude. Store nok til at rive brugeren ned fra en stige. Ved at isolere drivenheden fra maskinhuset undgås denne effekt. Denne isolering gør meget høje fastspændings- og løsningsmomenter mulige uden væsentlig påvirkning af brugeren. 16 Vibrationer i elværktøj

17 ØKONOMISKE ASPEKTER De svingningsdæmpende foranstaltninger på elværktøj er ikke kun et bevis på en mærkeproducents innovationsevne, men har først og fremmest til formål at lette arbejdet med værktøjet og dermed øge dets brugsværdi. Det giver sig udslag i følgende: - kundetilfredshed - arbejdskvalitet - effektivitet - omkostninger Kundetilfredshed To væsentlige kriterier for rentabilitet, arbejdskvalitet og effektivitet, påvirkes af brugerens tilfredshed med værktøjet. I direkte sammenligning vil brugeren med et stykke værktøj, der er perfekt egnet til ham og den pågældende arbejdsopgave, være mere tilfreds end med et billigt produkt. Arbejdskvalitet Kvaliteten af arbejdet udført af en professionel bruger kan vise sig at være eksistentiel på lang sigt. Resultater af høj kvalitet kan kun opnås med velegnet værktøj. Her yder dæmpning af svingninger et afgørende bidrag. Værktøj med lave svingninger letter arbejdet for brugeren og giver ham mulighed for at koncentrere sig om arbejdet. Omkostningsfaktorer for håndværkeren I modsætning til industriel produktion fokuserer håndværkere på manuelt arbejde, og dermed er arbejdstiden den vigtigste omkostningsfaktor. Gennemsnitsomkostningerne for en professionel værktøjsmaskine i det mellemste ydelsesområde er ca. 6 timesatser, og man kan næsten se bort fra disse. Omkostningsfaktoren arbejdstid er derimod den vigtigste enkeltpost i ordreberegningen. Den kan som beskrevet påvirkes meget af værktøjets kvalitet. Samlet økonomisk betydning Der tages ofte ikke tilstrækkeligt hensyn til fordelene ved at købe ergonomisk optimeret værktøj. Hvis man tager de nævnte faktorer med i den overordnede økonomiske beregning, vil man hurtigt fi nde ud af, at det billige værktøj allerede efter kort tid vil vise sig at være dyrt pga. den dårlige samlede ydelse. Det værktøj, der var dyrere ud fra en overfl adisk betragtning, viser sig derimod at give fuld valuta for pengene og er derfor en mere rentabel løsning. Værktøjets effektivitet? I modsætning til stationære værktøjsmaskiner har brugeren afgørende indfl ydelse på, hvordan arbejdet skrider frem, ved håndholdt maskinværktøj som f.eks. el-værktøj. Her er træthed en væsentlig faktor. Med stigende træthed reduceres arbejdets udførelse drastisk. Ud over ovennævnte fysiologiske grunde spiller fysiologiske aspekter også en rolle, hvis trætheden forårsages af værktøjsvibrationer. Hvis der anvendes vibrationsdæmpet værktøj, bliver trætheden generelt reduceret. Vibrationer i elværktøj 17

18 Ref. 1: Maskintype Normalt håndværkerbrug Ekstremt stort håndværkerbrug Industribrug Vinkelslibere < 1500 W 0,5 h 1,5 h 3 h Vinkelslibere 1500 W 0,5 h 1 h h Mejselhamre < 1 kg 0,5 h 0,5 h 1,5 h Opbrydningshamre 1 kg 0,5 h 0,75 h Borehamre < 4 kg 0,5 h 0,5 h Borehamre 4 kg 0,5 h 0,5 h 1 h Kombi hamre 0,5 h 0,5 h Slagboremaskiner 0,15 h Ref. : Ækvivalent vibration total værdi a hv,eq m/s 0,1 h 6 min 0, h 1 min 0,5 h 30 min Eksponeringstid T 1 h 60 min h 10 min 3 h 180 min 4 h 40 min , Er denne grove tabel ikke tilfredsstillende, så fi ndes der andre tabeller tilgængelige, også med mulighed for beregning af fl ere forskellige værktøjer på samme dag. Også på Internettet, se: En dansk udgave af beregningsskemaet kan rekvireres hos en konsulent fra Bosch El-værktøj eller på tlf Vibrationer i elværktøj

19 Ref. 3: Maskindirektiv: 00/44/CE, og ISO 5349/1- Overgangsperioder: Indtil juli 007 (omhandlende aktionsværdier for nye el-værktøjer) Indtil juli 011 (omhandlende aktionsværdier for bestående el-værktøjer) Oprindelig CE norm, der ligger til grund for sikkerhed med el-værktøj: EN Den senere CE norm, der ligger til grund for fremtidige vibrationsmålinger og andre ændrede sikkerhedsbestemmelser på el-værktøj: EN Fra Arbejdstilsynet i Danmark: At-vejledning D.6., November 00 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 68 af 30. juni 005. Vibrationer i elværktøj 19

20 Trykt i Danmark. 1. udgave - Februar 006. Redaktionsslut december X00 DK RBSN/PT/DK/MIJ Robert Bosch A/S Telegrafvej Ballerup Telefon: Telefax:

og fuld kontrol Styrke

og fuld kontrol Styrke Styrke og fuld kontrol Make it your home. Skab dit eget hjem med vinkelsliberne PWS 700-115, PWS 750-115 og PWS 850-125. De er kraftige, robuste og tilbyder god føring og kontrol takket være deres kompakte

Læs mere

og fuld kontrol Styrke Compact Generation

og fuld kontrol Styrke Compact Generation Styrke og fuld kontrol Compact Generation Easy Universal Expert Make it your home. Skab dit eget hjem med de nye vinkelslibere fra Bosch. De er kraftige og robuste og tilbyder god føring og kontrol takket

Læs mere

Præcision i en klasse for sig.

Præcision i en klasse for sig. METAL Præcision i en klasse for sig. Kraftige FEIN boremaskiner med ultrapræcis lejring. FEIN specialisten inden for slidstærkt elværktøj. For mere end 115 år siden revolutionerede FEIN arbejdsverdenen

Læs mere

Hamrende stærk og med kompakt form

Hamrende stærk og med kompakt form Hamrende stærk og med kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generation af slagboremaskiner fra Bosch. Uanset om du vælger Easy, Universal eller

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

PRÆCISIONSVÆRKTØJ.» ruko trykluftsværktøj

PRÆCISIONSVÆRKTØJ.» ruko trykluftsværktøj PRÆCISIONSVÆRKTØJ» ruko trykluftsværktøj RUKO - trykluftsværktøj Fordelene ved trykluft Kræfterne og hastighederne i cylindrene kan indstilles trinløst. Store arbejdshastigheder mulige. Trykluftsværktøj

Læs mere

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V BERNER NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER MORE POWER. NO LIMITS. BATTERISTYRING Den mest avancerede styringselektronik

Læs mere

til mange overflader Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem

til mange overflader Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem til mange overflader Vægbearbejdningssystemet PWR 180 CE med dets alsidige forsatser fjerner puds, fliseklæber- eller tapetrester og glatter

Læs mere

Kompakt, fleksibel, smart: Et og samme 10,8-V-batteri til alle maskiner

Kompakt, fleksibel, smart: Et og samme 10,8-V-batteri til alle maskiner Kompakt, fleksibel, smart: Et og samme 10,8-V-batteri til alle maskiner Make it your home. Skab dit eget hjem med 10,8-V-systemet fra Bosch. Uanset om du arbejder i huset eller haven, gør de nye maskiner

Læs mere

på ethvert værksted Bør være Bosch søjleboremaskine PBD 40 NYHED! Bosch søjleboremaskine PBD 40 af hensyn til højeste præcision og betjeningskomfort.

på ethvert værksted Bør være Bosch søjleboremaskine PBD 40 NYHED! Bosch søjleboremaskine PBD 40 af hensyn til højeste præcision og betjeningskomfort. Bør være på ethvert værksted Bosch søjleboremaskine PBD 40 NYHED! Bosch søjleboremaskine PBD 40 af hensyn til højeste præcision og betjeningskomfort. Yderligere oplysninger finder du på www.bosch-do-it.dk.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

borer også i træ, metal og murværk

borer også i træ, metal og murværk Lille kaos Mere end blot en batteriskruemaskine borer også i træ, metal og murværk Stor ros Make it your home. Skab dit eget hjem med batterislagboremaskinen PSB 10,8 LI-2. Den er ikke blot utrolig alsidig,

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Uendelig rolig gang. utrolig kraft. New Compact Generation

Uendelig rolig gang. utrolig kraft. New Compact Generation Altid det rigtige valg Bosch Compact-generationen. Uendelig rolig gang utrolig kraft. De nye, kompakte excenterslibere fra Bosch. New Compact Generation NYHED! Den nye Compact-generation af excenterslibere.

Læs mere

Nemmere. bliver det ikke. Make it your home. Skab dit eget hjem med batteri-skruemaskinen

Nemmere. bliver det ikke. Make it your home. Skab dit eget hjem med batteri-skruemaskinen Planlagt. Udført. Nemmere bliver det ikke Make it your home. Skab dit eget hjem med batteri-skruemaskinen PSR 18 LI-2i med slagfunktion. Uanset om du skal bore i murværk eller i træ og metal, får du et

Læs mere

The Beauty. and the Beast. Flest huller i beton pr. opladning 55 huller 6 x 50 mm i beton EN60745-2-1 NYHED! Tested SLG

The Beauty. and the Beast. Flest huller i beton pr. opladning 55 huller 6 x 50 mm i beton EN60745-2-1 NYHED! Tested SLG The Beauty and the Beast Bosch Håndværkeravis 1 2011 Gælder fra 01.01. til og med 28.02.2011 Tested by No. 105680B5 2010-02 SLG Germany Slagboremaskine GSB 18 V Li dynamic Professional Kompakt, ny kraftig

Læs mere

3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning.

3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning. 3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning. Uneo Maxx og Uneo fra Bosch. Verdens mindste borehamre med pneumatisk slagværk til hamring,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Diamant-rille- og -skæremaskiner

Diamant-rille- og -skæremaskiner Diamant-rille- og -skæremaskiner REMS Krokodil 125 REMS Krokodil 180 SR for Professionals REMS Krokodil rilleskære i stedet for at mejsle. Anlægspladen ligger på hele fl aden under hele rille-/overskæringsprocessen

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

1 million skruninger.

1 million skruninger. BYGGERI 1 million skruninger. FEIN batteridrevet skruemaskine ASCS 6.3 og ASCS 4.8. Kulløs FEIN PowerDrivemotor. Den nye målestok inden for monteringsteknik: FEIN batteridrevet skruemaskine op til 4,8

Læs mere

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato BEK nr 682 af 30/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Beskæftigelsesministeriet Accession B20050068205 ntydig dokumentidentifikation BE001318 ato for førstegangsindlæggelse 5-07-2005 ato

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Hånd-arm vibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Hånd-arm vibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.2-3 Hånd-arm vibrationer Oktober 2014 Erstatter April 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

AKKU- VÆRKTØJ TIL PROFESSIONELLE I AUTOINDUSTRIEN OG PÅ VÆRKSTEDER. People. Passion. Performance.

AKKU- VÆRKTØJ TIL PROFESSIONELLE I AUTOINDUSTRIEN OG PÅ VÆRKSTEDER. People. Passion. Performance. AKKU- VÆRKTØJ TIL PROFESSIONELLE I AUTOINDUSTRIEN OG PÅ VÆRKSTEDER People. Passion. Performance. Akku-værktøj - fra Chicago Pneumatic 3 NO LIMITS Kan du fikse det? Kan du nå det? Hvornår er du færdig?

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Excentersliber EVA 150 E

Excentersliber EVA 150 E Excentersliber EVA 150 E EVA 150 E: Kraft og sikkerhed Made in Germany Lave vibrationer høj aflastning EVA 150 E er på det bedste egnet til langtidsbrug. Vibrationspuffere afkobler grebet, så vibrationerne

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

dimension af kraft Altid det rigtige valg Bosch Compact-generationen En ny Den nye universelle Bosch borehammer PBH 2100 RE/SRE

dimension af kraft Altid det rigtige valg Bosch Compact-generationen En ny Den nye universelle Bosch borehammer PBH 2100 RE/SRE Altid det rigtige valg Bosch Compact-generationen En ny dimension af kraft Den nye universelle Bosch borehammer PBH 2100 RE/SRE NYHED! Bosch borehammer PBH 2100 RE/SRE. Optimal ergonomi via kompakt design

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

GARANTI. FEIN Plus. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine.

GARANTI. FEIN Plus. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine. Ekstrem effektiv FEIN akku-boreskruemaskine. Optimale skærehastigheder samt høje drejningsmomenter til perfekte bore- og skrueresultater. ÅR FEIN Plus GARANTI 3inkl. li-ion batterier De mest effektive

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 847 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000058 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Hånd-arm vibrationer Vejledning om hånd-arm vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 394 af 15/05/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 016001/16020-0006 Senere ændringer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6 Brug af ultralyd December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.3 af september 1987 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Metal. Kombiner genopladelige maskiner til metalforarbejdning som du vil. NYHED. Kombiner og profiter

Metal. Kombiner genopladelige maskiner til metalforarbejdning som du vil. NYHED. Kombiner og profiter Metal Kombiner genopladelige maskiner til metalforarbejdning som du vil. NYHED Kombiner og profiter FEIN Select + giver dig muligheden for at kombinere en eller flere batteridrevne 18-V-maskiner til professionel

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

6 nye tilføjelser til RYOBI One Plus 18 volt serien

6 nye tilføjelser til RYOBI One Plus 18 volt serien 20. januar 2012 6 nye tilføjelser til RYOBI One Plus 18 volt serien RYOBI One Plus er en unik værktøjsserie, hvor samme 18 volt batteri og lader kan anvendes med over 35 forskellige elværktøjer og havemaskiner.

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

fischers store håndbog i befæstigelse

fischers store håndbog i befæstigelse 2 fischers store håndbog i befæstigelse Denne håndbog er lavet til dig. Dens ambition er at føre dig ind i fischers spændende univers af befæstigelsesmateriel, og at hjælpe dig til at finde den helt rigtige

Læs mere

Top robust svend. NYHED! Utrolig kompakt robust serie fra Bosch se side 2 NYHED!

Top robust svend. NYHED! Utrolig kompakt robust serie fra Bosch se side 2 NYHED! Bosch Håndværkeravis 2 2011 Top svend Gælder fra 1. marts til og med 30 april 2011 Bore-/ skruemaskine GSR 18 VE-2 Li Robust og kompakt, batteri- og motorbeskyttelse, 80 Nm, 1600 omdr./min., 2 x 3,0 Ah,

Læs mere

Præcise snit i mange forskellige materialer

Præcise snit i mange forskellige materialer Mange materialer Et unikum Præcise snit i mange forskellige materialer Make it your home. Skab dit hjem med PKS 16 Multi. Med den alsidige mini-rundsav kan du realisere dine projekter i fliser, træ og

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

BYGGERI. Ydelse, der kan tages med overalt. Den nye universelle batteridrevne FEIN MultiMaster til ombygning og renovering. NYHED.

BYGGERI. Ydelse, der kan tages med overalt. Den nye universelle batteridrevne FEIN MultiMaster til ombygning og renovering. NYHED. BYGGERI Ydelse, der kan tages med overalt. Den nye universelle batteridrevne FEIN MultiMaster til ombygning og renovering. NYHED 12 V og 18 V Gennemprøvet teknik, ny styrke: Den batteridrevne FEIN MultiMaster.

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN www.nordicplatform.dk S KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN AIRSTEPS er et nyudviklet stilladsdæk produceret i komposit af Nordic Platform. AIRSTEPS er utroligt stærke, lette og opfylder alle krav

Læs mere

Få det. På den rigtige. gjort. måde!

Få det. På den rigtige. gjort. måde! Få det gjort. På den rigtige måde! NYHED! De batteridrevne bore-/skruemaskiner PSR 14,4 LI-2 og PSR 18 LI-2 fra Bosch med Bosch PowerControl. Det har aldrig været mere komfortabelt og enkelt at bore og

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day Missionen for OrtoSense er at måle vibrationer i vindmøller og beregne komponenters oscillationskarakteristik. Hermed bestemme møllens driftstilstand 1 OrtoSense ApS blev stiftet i august 2006 af Frank

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Klar parat... Gå i gang. Altid den rigtige bit lige ved hånden. Make it your home. Gør det til dit hjem med den innovative PSR Select.

Klar parat... Gå i gang. Altid den rigtige bit lige ved hånden. Make it your home. Gør det til dit hjem med den innovative PSR Select. Klar parat... Gå i gang. Altid den rigtige bit lige ved hånden. Make it your home. Gør det til dit hjem med den innovative PSR Select. Nu er det endelig slut med at lede efter den rigtige bit. Via den

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning I Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme er de sygdomme

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Helkropsvibrationer i landbruget

Helkropsvibrationer i landbruget Helkropsvibrationer i landbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Revolutionary power tools for real men

Revolutionary power tools for real men Ingen Ledninger Med denne stiksav er det slut med ledningen, afhængighed af stikkontakter, kort rækkevide og at falde over ledningen! Det revolutionerende nye Li-ion batteri levere en kraft som aldrig

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

1.098,- julebesøg 498,- 1.398,- 2.798,- 3.198,- and&vin kampagnepriser and&vin. Vi får. af Hitachi sælgeren KOM OG VÆR MED!

1.098,- julebesøg 498,- 1.398,- 2.798,- 3.198,- and&vin kampagnepriser and&vin. Vi får. af Hitachi sælgeren KOM OG VÆR MED! Vi får julebesøg Rødgaards Import a.s., Esbjerg Rødgaards Import a.s., Kolding Torsdag, den 16. december af Hitachi sælgeren KOM OG VÆR MED! Gratis* * For hver maskine du køber denne dag, modtager du en

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Slibning og polering Festool systemet til snedkere

Slibning og polering Festool systemet til snedkere Slibning og polering Festool systemet til snedkere Værktøj til de højeste krav Perfekte resultater med el-værktøj fra Festool Grovslibning, sanering Massivt træ II 6 Store flader II 8 Trapper og hjørner

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Vibrationsdæmpere til industrien

Vibrationsdæmpere til industrien Vibrationsdæmpere til industrien Ellegaard Teknik ApS lagerfører et bredt sortiment af viberationsdæmpere 8020 8020 - Buffere - Taljebuffer - Sugefod - Maskinsko - Ringbuffer - Skinner - Krananslagsbuffer

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Fig. 33 Eksempel på udlæggerure. Fig. 35 HM-klinge med flere tænder i indgreb

Fig. 33 Eksempel på udlæggerure. Fig. 35 HM-klinge med flere tænder i indgreb Fig. 33 Eksempel på udlæggerure Hårdmetal rundsavsklinger (HM-klinger) HM-rundsavsklinger består af hærdede stålplader i forskellige diametre og tykkelser. På tandspidserne er der påloddet hårdmetal i

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Hækkeklippere 2015. Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk

Hækkeklippere 2015. Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk Hækkeklippere 2015 Importør: Elano Holkebjergvej 67 5250 Odense SV Tlf.. 66 17 52 53 Fax. 66 17 01 53 www.elano.dk mail@elano.dk Katalog nr. Hækk300115-0120 Hækkeklippere m. benzinmotor Præcise og velafbalancerede

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Til alle store opgaver har vi altid den rigtige maskine. Har du endnu flere ideer? www.bosch-do-it.com. 2750 Ballerup. Telegrafvej 1.

Til alle store opgaver har vi altid den rigtige maskine. Har du endnu flere ideer? www.bosch-do-it.com. 2750 Ballerup. Telegrafvej 1. Robert Bosch A/S Power Tools Telegrafvej 1 2750 Ballerup 1619G75813 DK Trykt i Forbundsrepublikken Tyskland Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Vi påtager os ikke noget ansvar for trykfejl. Har du

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

HÅNDBOG I BefæstIGelse

HÅNDBOG I BefæstIGelse HÅNDBOG I befæstigelse fischers håndbog i befæstigelse Med denne guide finder du hurtigt frem til det rigtige produkt til enhver befæstigelsesopgave. Hvordan? fischer har gjort det enkelt at finde frem

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KAMPAGNER PERFORM & PROTECT GYROSKOPISK ONSITE OFFERS

KAMPAGNER PERFORM & PROTECT GYROSKOPISK ONSITE OFFERS ONSITE OFFERS KAMPAGNER PERFORM & PROTECT GYROSKOPISK AKKU NR. 3 SEPTEMBER - DECEMBER 2013 www.dewalt.dk NYHED EVOLUTION INDEN FOR DEWALT LI-ION AKKU-BOREMASKINER AKKU KULLØSE MOTORER reducerer friktion

Læs mere

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDEMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDEMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDEMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Løftemagneter Svejsemagneter Magnetkroge i krom Magnetkroge i kunststof Magnetkroge

Læs mere

NYHED FEIN 12 V. Lige så stærke, som de er hurtige.

NYHED FEIN 12 V. Lige så stærke, som de er hurtige. BYGGERI/METAL Lige så stærke, som de er hurtige. De ny 12 V akku-skruemaskiner: optimale drejningsmomenter og høje omdrejningstal for perfekte bore- og skrueresultater. NYHED FEIN 12 V De nye 12 V akku-skruemaskiner

Læs mere

Komplette systemer til effektiv diamantboring

Komplette systemer til effektiv diamantboring Komplette systemer til effektiv diamantboring Kraft og intelligente løsninger i pe Når effektivitet måles i antal huller pr. time eller dag, har praktisk anvendelighed og ergonomi lige så stor betydning

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere