Vibrationer i el-værktøj. Værktøjskurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vibrationer i el-værktøj. Værktøjskurser"

Transkript

1 Vibrationer i el-værktøj Værktøjskurser

2 KOLOFON FORORD 1. oplag, december 005 UDGIVER Robert Bosch A/S El-værktøjs afdelingen Relationship Marketing v/ Michael B. Jensen Telegrafvej Ballerup OVERSÆTTELSE OG DANSK BEARBEJDNING: Michael B. Jensen Efter Schwingungen am Elektrowerkzeug Udgivet af: Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Sales Consulting and Training Postfach D Leinfelden-Echterdingen Brugere af maskinværktøj er udsat for vibrationer, når de arbejder. Ved længere tids påvirkning kan der forekomme uønskede helbredsskader. Det Europæiske Råd har derfor fastlagt retningslinier og grænseværdier, der overføres til national ret fra midten af 005. Her forpligtes arbejdsgiveren til at sikre, at disse værdier overholdes i hans virksomhed, og at grænseværdierne for belastning ikke overskrides af medarbejderne. For at gøre brugerne af elværktøj fortrolige med det hidtil ret ukendte emne vibrationer fortæller dette informationshefte i let forståelig form om Årsager til vibrationer Virkning på brugeren Forholdsregler til dæmpning af vibrationerne. Michael B. Jensen og Holger Schweizer Forfatter: Holger Schweizer Grafi k: Duo Fanal og Jörg A. Poh Indholdet i dette hæfte er blevet afstemt med andre afdelinger i fi rmaet, de udgør den for tiden bestående viden om emnet. Ret til ændringer forbeholdes. Firmaet Robert Bosch A/S kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse som følge af anvisninger i dette hæfte. Det anbefales at søge information om den nyeste viden om de beskrevne problematikker hos de relevante danske myndigheder inden igangsætning af div. tiltag desangående. Hel eller delvis kopiering og oversættelse er kun tilladt med udgiverens skriftlige tilladelse og med angivelsen af kilden. Vibrationer i elværktøj

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Grundlag... 4 Amplitude...4 Acceleration...4 Frekvens...4 Vibrationer i maskiner... 5 Vibrationer på langs...5 Vibrationer i cirkelform...5 Blandede svingninger...5 Årsager til svingninger... 6 Statisk ubalance...6 Dynamisk ubalance...6 Gear...6 Krumtapdrev...6 Indsatsværktøj...7 Bearbejdningsprocesser...7 Materialepåvirkning...7 Eksempler på vibrationsdæmpet værktøj...13 Slagboremaskiner...13 Borehamre...13 Slaghamre og opbrydningshamre...14 Stik- og bajonet-save...14 Rystepudsere og excenterslibere...14 Vinkelslibere...15 Slagskruetrækkere og slagnøgler...16 Økonomiske aspekter...17 Kundetilfredshed...17 Arbejdskvalitet...17 Værktøjets effektivitet?...17 Svingningernes virkning... 8 Anvendelsesområde...8 Gør det selv-folk...8 Håndværkere...8 Industriel anvendelse...8 Virkning på brugeren...8 Påvirkning af værktøjets levetid...8 Grænseværdier...8 Målemetode...9 Svingningsbelastning...9 Dæmpningsteknik...10 Aktive foranstaltninger...10 Afbalancering af roterende masser...10 Undgåelse af egenfrekvens...10 Geartolerancer...10 Kontravægte ved krumtapdrev...10 Produktionskvalitet...11 Automatiske kontravægtevægte (autobalancer) 11 Passive foranstaltninger...11 Håndterlighed...1 Absorbering i gribeområdet...1 Isolering af gribeområderne...1 Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik...1 Vibrationer i elværktøj 3

4 GRUNDLAG Frekvens Vibrationer kan forekomme i forskellig form, størrelse og retning. Ud over deres mekaniske påvirkning (vibrationer) fremkalder vibrationer som regel også støj (larm). De vigtigste parametre er: - Amplitude - Acceleration - Frekvens Amplitude Amplituden er målet for styrken af en vibration. Jo større amplituden er, jo større er den vej, som en genstands vilkårlige punkt svinger omkring sin hvileposition. Lav frekvens Høj frekvens EWL-SD016/P Amplitude Lav amplitude Høj amplitude EWL-SD015/P Acceleration Ved acceleration forstås hastighedsforøgelsen pr. tidsenhed. Frekvens En vibrations frekvens er antallet af vibrationer pr. tidsenhed. 4 Vibrationer i elværktøj

5 VIBRATIONER I MASKINER Hvis svingninger forekommer som en genstands synlige eller følelige bevægelser, kaldes de sædvanligvis for vibrationer. Inden for værktøjsteknik er vibrationer for det meste forstyrrende, hvis de da ikke er værktøjets middel og formål som f.eks. vibrationstransportbånd og stampningsog kompressionsværktøj. Vibrationer i maskiner forekommer almindeligvis i følgende former: - på langs - i en kreds - blandede former Vibrationer på langs Vibrationer på langs er en følge af lineære dvs. frem- og tilbage-gående bevægelser, som typisk forekommer ved slagværktøj. Slaghamre producerer lineære svingninger af lav frekvens, men stor amplitude, bajonetsave og stiksave producerer derimod svingninger af middelstor frekvens og lav til stor amplitude. Blandede svingninger Blandede svingninger forekommer ved det meste værktøj ved kombination af førnævnte vibrationstyper, hvor de kan være både lige kraftige og forskellige i deres frekvens og amplitude. Typiske eksempler på blandede svingninger forekommer på følgende maskiner: - Slagboremaskiner - Borehamre - Vinkelslibere Vibrationer i cirkelform Vibrationer i cirkelform forekommer ved værktøjsaksens periferi. De kan være af cirkulær natur som f.eks. drejesvingninger ved boremaskiner, skruemaskiner samt lige- og vinkel-slibere. De kan være af excentrisk natur som ved rystepudsere og excenterslibere. Vibrationer i elværktøj 5

6 ÅRSAGER TIL SVINGNINGER Svingninger forårsages af bevægelige masser. Herved forstås roterende masser, frem- og tilbage-gående masser og blandede former af de to bevægelsestyper. De svingninger, der opstår derved, kaldes populært for vibrationer eller ubalance. Ubalancen kan både være statisk og dynamisk. Ved håndholdte maskiner dannes svingningerne af værktøjet og dets konstruktionsdele som - motor - gear - krumtapdrev I tomgang er svingningerne som regel så lave, at man kan se bort fra dem. Andre svingningskilder er - indsatsværktøj - bearbejdningsprocesser - det materiale, der skal bearbejdes. De herved fremkaldte vibrationer kan være ret kraftige. Statisk ubalance Den såkaldte statiske ubalance forekommer ved roterende legemer, hvis påvirkningen forekommer på tværs af rotationsaksen. Det er her en betingelse, at kraftpåvirkningen sker nøjagtigt i rotationslegemets tyngdepunkt. Dynamisk ubalance Hvis den kraft, der virker på tværs af rotationsaksen, ikke forekommer nøjagtigt i tyngdepunktet, taler man om en dynamisk ubalance. Den bevirker en pendulbevægelse af rotationsaksen om sit tyngdepunkt (wobling). Gear I gear opstår der drejesvingninger. De opstår pga. accelerationsforskelle, når tandhjuls tænder går gradvis i indgreb med hinanden. Drejesvingningernes amplitude afhænger af tændernes facon og indbyrdes kontaktfl ader. Tandhjul med tandprofi l af høj kvalitet og lave fabrikationstolerancer dæmper drejesvingningerne. Krumtapdrev Når en rotationsbevægelse ændres til en lineær bevægelse anvendes typisk krumtapdrev. De forårsager, alt efter princip, en statisk eller dynamisk ubalance på tværs af deres rotationsakse. 6 Vibrationer i elværktøj

7 Indsatsværktøj Indsatsværktøj som f.eks. mejsler, bor og slibeskiver overfører drivmotorens energi til arbejdsemnet, hvor de udgør bearbejdningsprocessen. Indsatsværktøj skal være i bevægelse for at opnå dette formål. Det kan være en rotationsbevægelse, en lineær bevægelse, en svingbevægelse, en slagbevægelse eller en kombination af alle disse bevægelser. Ved energiens overgang forekommer der som regel vibrationer. Mulige eksempler er: - Ubalance pga. uregelmæssig slitage på roterende indsatsværktøj (slibeskiver) - Slagværktøjets egne svingninger - Savklingernes egne svingninger - Torsionssvingninger på bore- og skruemaskiner Materialepåvirkning Det materiale, der skal bearbejdes, bidrager til at dæmpe eller forstærke svingningerne. Svingninger forekommer typisk ved bearbejdning af tynde, hårde materialer, og de overføres via indsatsværktøjet til elværktøjet og brugeren. Tunge, massive materialer kan derimod absorbere eller dæmpe indsatsværktøjets svingninger og vibrationer. Bearbejdningsprocesser Bearbejdningsprocesser fremkalder ligeledes svingninger. Typiske eksempler er rå overfl ader, som den bearbejdende slibeskive skal glide hen over, den ujævne overfl ade, som behandles af en mejsel, eller de skiftende tandindgreb på savklinger. I ugunstige tilfælde kan der forekomme egne svingninger, der virker selvforstærkende (resonans). Disse svingninger kan ofte standses ved at ændre omdrejningstal/ slagtal eller ved at reducere anpresnings-trykket. Vibrationer i elværktøj 7

8 SVINGNINGERNES VIRKNING Svingninger påvirker brugere af værktøj forskelligt. Ud over elværktøjets virkemåde, er talrige andre faktorer afgørende for virkningerne, så som holde- og gribe-kraft, maskinens ergonomi, rygevaner, kulde etc. Anvendelsesområde Værktøjets anvendelsesområde har afgørende indfl ydelse på påvirkningen. Man må principielt skelne mellem følgende områder: - Gør det selv-folk - Håndværkere - Industriel anvendelse Som nævnt i det følgende er virkningen af svingninger næsten udelukkende relevant for professionel eller industriel anvendelse. Gør det selv-folk Generel har gør det selv-værktøj en ret kort anvendelsestid. I en standardhusholdning ligger anvendelsestiden for en slagboremaskine i gennemsnit maks. inden for et etcifret timeområde over en periode på 10 år. Det er logisk at se bort fra påvirkningerne i dette tilfælde. Håndværkere Længere anvendelsestider pr. dag er mulige inden for det professionelle anvendelsesområde. For at støtte vurderingen af anvendelsestid og vibrationsbelastning er den europæiske komité for standardisering (CEN) for øjeblikket ved at udarbejde retningslinier. (Se ref. 1) Industriel anvendelse Industriel anvendelse adskiller sig fra håndværksmæssig anvendelse, ved at der altid er ensartede arbejdsopgaver og arbejdsforløb. Anvendelsestiden er ofte højere end ved håndværksmæssig anvendelse. Virkning på brugeren Man bør se bort fra kort påvirkning af svingninger ud fra et lægeligt synspunkt. Selvom de føles ubehagelige, forårsager de ingen skadevirkning. Lang påvirkning af svingninger kan giver skader på kar og/eller den pågældende hånds periferiske nerver. Denne virkning, også kendt som Hvide fi ngre og Raynauds syndrom, sammenfattes under begrebet vibrationsbetinget vasospastisk syndrom (VVS). Dette sygdomsbillede er f.eks. godt kendt hos skovarbejdere og minearbejdere. Påvirkning af værktøjets levetid Svingninger giver også belastning af værktøjet og dets konstruktionsdele. Fastgøringsanordninger som skruer eller stikforbindelser kan rystes løs. På værktøjsholdere og andre konstruktionsdele, der er udsat for stor belastning, kan der forekomme brud og revner. Selvom nogle konstruktionsdele kan dimensioneres på en mere robust måde, er resultatet som regel en højere værktøjsvægt. Værktøj, der er vibrationsdæmpet fra starten, kan nemmere optimeres, hvad angår deres konstruktionsmæssige og ergonomiske design. Grænseværdier Virkningerne af svingninger afhænger som beskrevet først og fremmest af - svingningsenergi - påvirkningstid - kulde - legemlige forskelle i intolerance mod vibrationer (rygevaner, drikkevaner og medicinindtagelse) For at begrænse virkningen bør påvirkningen være så lille som mulig. På den anden side fremkalder bestemte anvendelser som f.eks. slagboring, mejsling eller hammerboring principielt en højere svingningsenergi. Tre eventuelle løsninger er: - Aktive og passive foranstaltninger for at reducere værktøjets vibrationer. - At øge værktøjets effektivitet på den sådan måde, at arbejdet kan udføres hurtigere. - I særligt kritiske tilfælde begrænsning af påvirkningen pr. mand pr. dag. 8 Vibrationer i elværktøj

9 I 00 udsendte det europæiske parlament retningslinier, der skal accepteres som national ret i medlemslandene fra midten af 005. Her er nævnt grænseværdier, der dog gælder overgangstider for. Målemetoderne er fastlagt i de europæiske standarder for elværktøj. (Se ref. om arbejdstider i forhold til vibrationerne!) Målemetode Måleteknikken for elværktøj er dokumenteret i serien af standarder EN og Målingerne sker i 3 akser og angår typisk anvendelse. Resultatet er en samlet vektorværdi for disse tre akser (se ref. 3). Svingningsbelastning Den mulige anvendelsestid for en håndholdt maskine afhænger af den fastsatte svingacceleration. Værdierne i EU-direktiv for hånd-armvibrationer er standardiseret for en arbejdsdag på 8 timer. - aktionsværdi,5 m/s - grænseværdi 5,0 m/s Under aktionsværdien er ingen foranstaltninger nødvendige. Grænseværdien må ikke overskrides. Inden for området mellem aktionsværdien og grænseværdien anbefales tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for arbejdsgiveren. Håndholdt elværktøj anvendes ofte i intervaller spredt over arbejdsdagen, således at den korrekte driftstid ofte ligger væsentligt under de tider, der anslås af brugeren. Virkningen af sporadisk vibrationsbelastning på enkelte dage er ikke beskrevet i retningslinierne. Vibrationer i elværktøj 9

10 DÆMPNINGSTEKNIK Dæmpning af svingninger i elværktøj sker ved en kombination af foranstaltninger, der skal opdeles i aktive og passive foranstaltninger. Aktive foranstaltninger Alle foranstaltninger, der er beregnet til at reducere svingningerne i værktøjskonstruktionen, kan betegnes som aktive. Det omfatter først og fremmest - afbalancering af roterende masser - undgåelse af egenfrekvens - reduktion af geartolerancer - kontravægte ved krumtapdrev - høj produktionskvalitet - automatiske udligningsvægte Afbalancering af roterende masser Afhængig af værktøjstypen er ankeromdrejningstallet på omdr./min. på de universalmotorer, der anvendes i el-værktøj. Da selv en lille ubalance ville føre til uacceptable vibrationer ved disse høje omdrejningstal, afbalanceres motorankerne fra kvalitetsproducenter under produktionen omhyggeligt både statisk og dynamisk. Undgåelse af egenfrekvens Vibrerende maskindele kan få andre dele af værktøjet til at gå i svingninger, hvorved svingningerne kan forstærkes væsentligt. Disse egensvingninger ( resonans ) skal forhindres ved at isolere komponenterne fra hinanden og / eller fl ytte deres egenfrekvens til et andet område. Geartolerancer Tendensen til drejesvingninger i gear kan kun reduceres ved passende tandhjulspræcision og tandformer. Det forklarer også den hyppige forekomst af vibrationer på billigt (no-name) værktøj. Kontravægte ved krumtapdrev Svingninger i krumtapdrev kan i stor udstrækning reduceres ved kontravægte eller modsatrettede vægte. Men i det fl este tilfælde kan disse kontravægte, af konstruktionsmæssige årsager, ikke installeres direkte i den samme akse. Derfor vil der være en ubetydelig pendulandel tilovers. Da krumtapdrev i de fl este tilfælde driver frem- og tilbage-gående indsatsværktøj (stiksavklinger), skal indsatsværktøjets vægt (f.eks. savklingen) også tages i betragtning som ekstra frem- og tilbagegående masse ved dimensioneringen af kontravægten. Pga. forskellig vægt på indsatsværktøjet (savklingelængder!) kan kun gennemsnitsværdier vælges her. Bajonetsav, L-byggeform Krumtapdrev (princip) 1 Drivmotor Excenterhjul 3 Excentrik til modvægt 4 Kontravægt 5 Krumtap 6 Plejl 7 Trækstang (hoppestang) 8 Savklinge EWL-GET017/P 10 Vibrationer i elværktøj

11 Bajonetsav, krumtapdrev (princip) Drivmotor 5 Kontravægt Drivaksel 6 Føring 3 Rotationssvingarm 7 Savklinge 4 Drivstang (hoppestang) Elskraber Krumtapdrev EWL-GET018/P EWL-GET01/P Produktionskvalitet De nævnte kriterier gør det klart, at maskinrelaterede svingninger kan reduceres med høj produktionskvalitet og konstruktionsmæssige indsats i en sådan grad, at de ikke længere spiller nogen rolle i praksis. Typiske foranstaltninger er - perfekt afbalancerede ankre - anvendelse af rullelejer af høj kvalitet - gearhjul med optimal fortandingsgeometri - små tandspillerum - solidt gearhus bare for at nævne nogle af dem. Det er også klart, at denne konstruktionsmæssige indsats er en omkostningsfaktor, baseret på mærkeproducenternes lange erfaring og deres forsknings- og udviklings-afdelinger. No-name-produkter kan ikke opfylde disse forudsætninger, selvom de kommer i form af illegale piratkopier af mærkeprodukterne og ligner dem til forveksling. Automatiske kontravægte (autobalancer) For at nedsætte vibrationerne kan der anvendes kontravægte, der automatisk modvirker en eksisterende ubalance. De består f.eks. af en kuglelejelignende komponent, hvori kugler frit kan bevæge sig. Da disse kugler prøver at nå en position så langt væk fra rotationsaksen som muligt, vil de vandre til den side, der ligger modsat ubalancen og virker som udligningsvægte. Denne metode anbefales derfor til anvendelse ved ensartet drift og virker kun på indefra kommende vibrationer Passive foranstaltninger Passive foranstaltninger er beregnet til at dæmpe vibrationer, der opstår ved f.eks. indsatsværktøjets kontakt med arbejdsemnet Drivmotor Spidshjul 3 Kronhjul 4 Kontravægt 5 Krumtap 6 Plejl 7 Medbringertap 8 Skrabekniv Vibrationer i elværktøj 11

12 Håndterlighed Hvis man tager forskelligt elværktøj af samme type i hånden, vil man se, at mærkeværktøj ligger bedre i hånden end billigt værktøj. Ved at undgå punktuel belastning og tryk, forbedrer gribeområderne på værktøj, der er formet efter håndens anatomi, håndterligheden af værktøjet. Ud over udformningen af gribeområderne er gribeoverfl a- den også vigtig. Glatte overfl ader har f.eks. vist sig at være dårligere end strukturerede overfl ader. Også her er den konstruktionsmæssige perfektionisme af afgørende betydning. Et andet punkt, hvor mærkeprodukterne adskiller sig fra billig-produkterne. Absorbering i gribeområdet Gribeområdet danner kontaktfl aden mellem maskinen og brugeren. Det er dermed også de maskindele, der kan overføre eventuelle svingninger. Vibrationsabsorberende belægninger på gribeområderne har vist sig at være effektive ved svingninger af højere frekvens. Dæmpningsmaterialerne skal udvælges omhyggeligt. De bedste dæmpningsegenskaber skal ligger inden for den værktøjstypiske frekvens. Desuden skal materialet være slidstærkt og må ikke ændre sig ved miljø- og driftspåvirkning. Profi lering og overfl adestruktur skal være hudvenlig og give et godt greb. Svingningsdæmpning på akkuslagboremaskine Isolering af gribeområderne Vibrationer med lav til mellemstor frekvens, men stor amplitude kan bedst holdes væk fra brugeren med isolerede gribeområder. Mellemlag af elastomer samt fjedre, hvis konstruktion er afstemt efter svingningsfrekvens og -amplitude har vist sig at være en god foranstaltning. Disse tiltag er yderst effektive til at dæmpe overførslen af svingninger. De vigtigste sikkerhedsforanstaltninger ved isolerede gribeområder er, at maskinhåndteringen er sikret i tilfælde af fejl. Ved brud på dæmpningselementet må grebet om værktøjet altså under ingen omstændigheder gå tabt. Som regel anvendes der skruer, der ikke er involveret i dæmpningsfunktionen, til dette formål. Bosch elværktøj har løsninger, der opfylder begge krav perfekt. Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik Værktøjsuafhængig dæmpningsteknik har den fordel, at den også kan anvendes ved eksisterende, udæmpet værktøj. Et eksempel er vibrationsdæmpende handsker med geléfyldt foring. Dæmpningseffekten begrænses dog til meget høje frekvenser med meget lav amplitude. Den nævnte fordel ledsages dog af en mængde ulemper: Handskerne er af hygiejniske grunde personligt tilbehør. De er for uhandy til bestemte formål og ubehagelige ved høje temperaturer. Desuden kræver de en vis brugerdisciplin, og man kan nemt tabe dem. Dæmpende belægning på gribeområderne EWL-SD006/P 1 Vibrationer i elværktøj

13 EKSEMPLER PÅ VIBRATIONS- DÆMPET VÆRKTØJ Svingningsdæmpning på borehammer (1) 1 Elværktøj forekommer i mange forskellige typer og modeller. Derfor er anvendelsesområderne og dermed arbejdsopgaverne også talrige. En dæmpning af svingninger kan derfor ikke foretages med én eneste generel foranstaltning, men opnås bedst med specielle tiltag for hver værktøjstype. I det følgende beskrives nogle vigtige grundtyper og de anvendte foranstaltninger. Slagboremaskiner På slagboremaskiner forekommer der ved slagboring hovedsageligt svingninger på langs med høj frekvens og lav amplitude, i mindre udstrækning opstår drejesvingninger forårsaget af borets rotationsbevægelse i sten. Principielt arbejdes der med højt anpresningstryk. 1 Greb Dæmpende skumlag Svingningsdæmpning på borehammer () EWL-SD007/P Svingningsdæmpning på slagboremaskine EWL-SD004/P 3 1 Dæmpende belægning på gribeområder 1 Greb Dæmpningselement 3 Drejeled EWL-SD008/P Borehamre Borehamre har som slaghamre først og fremmest svingninger på langs med lav frekvens, med, afhængigt af effekten, en stor amplitude. Desuden, især ved store borehamre, er der en betydelig andel drejesvingninger forårsaget af borets rotationsbevægelse i borehullet. Anpresningstrykket er lav til mellemstort. Svingningsdæmpning på borehammer (3) Maskinhus Foldebælg 3 Dæmpningsfjeder 4 Dæmpende belægning 5 Sikkerhedsskruer EWL-SD009/P Vibrationer i elværktøj 13

14 Slaghamre og opbrydningshamre Slaghamre og opbrydningshamre har næsten kun svingninger på langs med lav frekvens, med meget stor amplitude proportional med slageffekten. Anpresningstrykket ligger i midterområdet. Svingningsdæmpning på opbrydningshammer 4 Stik- og bajonet-save Stik- og bajonet-save har udelukkende svingninger på langs med mellemstor frekvens, men alt efter savklinge og ydelse ved fri maskinføring op til meget stor amplitude. Ved korrekt anvendelse dvs. hvis saven presses fast mod emnet med sin grundplade eller anslag, er amplituderne forholdsvis lave. Forstyrrende svingninger forekommer altså først, når maskinen løftes fra arbejdsemnet. Svingningsdæmpning på stiksav Forbindelsesaksel Greb 3 Fjederbøsninger 4 Gummistødpuder 3 Dæmpende belægning på gribeområderne Rystepudsere og excenterslibere Rystepudsere og excenterslibere er specielle, da svingninger udgør disse sliberes arbejdsprincip. De har til fælles, at svingningernes amplitude er lav ved relativ høj frekvens. Ved egnede kontravægte på drivakselen kan der opnås en god svingningsdæmpning i ubelastet stand. Ved arbejde på arbejdsemnet overføres svingninger dog til maskinhuset. Vibrationsdæmpende belægning på gribeområderne absorberer en del af svingningerne. Korrekt brug med så lavt anpresningstryk som muligt virker endnu bedre. EWL-SD005/P Grebene kan drejes med forbindelsesakslen til anslag mod stødpuderne. Derfor følger grebene ikke hele opbrydningshammerens bevægelse op og ned. EWL-SD010/P 14 Vibrationer i elværktøj

15 Svingningsdæmpning på deltasliber Dæmpende belægning Maskinhus 3 Kontravægte EWL-SD001/P Vinkelslibere Vinkelslibere har et bredt og karakteristisk svingningsspektrum. Ud over arbejdstype og det materiale, der skal bearbejdes, er det uensartet slitage på slibeskiven/ubalance i indsatsværktøjet der bidrager til dette. Svingningerne forekommer over et bredt område af amplitude og frekvens. Et effektivt middel mod svingninger er isolering af gribeområderne ved dæmpningselementer. Dette sker ved at bruge egnede elastiske komponenter i hjælpegreb og maskinhusets bageste gribeområde. Dæmpningselementerne er fejlsikre ( failsafe ), dvs. at brud på et dæmpningselement ikke gør, at man mister grebet om maskinen. Svingningsdæmpning på excentersliber Svingningsdæmpning på vinkelsliber (1) 1 Dæmpende belægning på gribeområderne EWL-SD00/P 1 Dæmpningselement på maskinhus Dæmpningselement på hjælpegreb EWL-SD011/P Svingningsdæmpning på rystepudser EWL-SD003/P Svingningsdæmpning på vinkelsliber () Dæmpende belægning på gribeområderne 1 Maskinhus Dæmpningselement 3 Sikkerhedsskruer 4 Greb EWL-SD01/P Vibrationer i elværktøj 15

16 Svingningsdæmpning på hjælpegreb Tilslutningsgevind Dæmpningselement 3 Greb 4 Sikkerhedsskrue EWL-SD013/P Slagskruetrækkere og slagnøgler Ved skruemaskiner opstår reaktionsmomenter, der kan vise sig som svingninger med lav frekvens, men meget høj amplitude. Store nok til at rive brugeren ned fra en stige. Ved at isolere drivenheden fra maskinhuset undgås denne effekt. Denne isolering gør meget høje fastspændings- og løsningsmomenter mulige uden væsentlig påvirkning af brugeren. 16 Vibrationer i elværktøj

17 ØKONOMISKE ASPEKTER De svingningsdæmpende foranstaltninger på elværktøj er ikke kun et bevis på en mærkeproducents innovationsevne, men har først og fremmest til formål at lette arbejdet med værktøjet og dermed øge dets brugsværdi. Det giver sig udslag i følgende: - kundetilfredshed - arbejdskvalitet - effektivitet - omkostninger Kundetilfredshed To væsentlige kriterier for rentabilitet, arbejdskvalitet og effektivitet, påvirkes af brugerens tilfredshed med værktøjet. I direkte sammenligning vil brugeren med et stykke værktøj, der er perfekt egnet til ham og den pågældende arbejdsopgave, være mere tilfreds end med et billigt produkt. Arbejdskvalitet Kvaliteten af arbejdet udført af en professionel bruger kan vise sig at være eksistentiel på lang sigt. Resultater af høj kvalitet kan kun opnås med velegnet værktøj. Her yder dæmpning af svingninger et afgørende bidrag. Værktøj med lave svingninger letter arbejdet for brugeren og giver ham mulighed for at koncentrere sig om arbejdet. Omkostningsfaktorer for håndværkeren I modsætning til industriel produktion fokuserer håndværkere på manuelt arbejde, og dermed er arbejdstiden den vigtigste omkostningsfaktor. Gennemsnitsomkostningerne for en professionel værktøjsmaskine i det mellemste ydelsesområde er ca. 6 timesatser, og man kan næsten se bort fra disse. Omkostningsfaktoren arbejdstid er derimod den vigtigste enkeltpost i ordreberegningen. Den kan som beskrevet påvirkes meget af værktøjets kvalitet. Samlet økonomisk betydning Der tages ofte ikke tilstrækkeligt hensyn til fordelene ved at købe ergonomisk optimeret værktøj. Hvis man tager de nævnte faktorer med i den overordnede økonomiske beregning, vil man hurtigt fi nde ud af, at det billige værktøj allerede efter kort tid vil vise sig at være dyrt pga. den dårlige samlede ydelse. Det værktøj, der var dyrere ud fra en overfl adisk betragtning, viser sig derimod at give fuld valuta for pengene og er derfor en mere rentabel løsning. Værktøjets effektivitet? I modsætning til stationære værktøjsmaskiner har brugeren afgørende indfl ydelse på, hvordan arbejdet skrider frem, ved håndholdt maskinværktøj som f.eks. el-værktøj. Her er træthed en væsentlig faktor. Med stigende træthed reduceres arbejdets udførelse drastisk. Ud over ovennævnte fysiologiske grunde spiller fysiologiske aspekter også en rolle, hvis trætheden forårsages af værktøjsvibrationer. Hvis der anvendes vibrationsdæmpet værktøj, bliver trætheden generelt reduceret. Vibrationer i elværktøj 17

18 Ref. 1: Maskintype Normalt håndværkerbrug Ekstremt stort håndværkerbrug Industribrug Vinkelslibere < 1500 W 0,5 h 1,5 h 3 h Vinkelslibere 1500 W 0,5 h 1 h h Mejselhamre < 1 kg 0,5 h 0,5 h 1,5 h Opbrydningshamre 1 kg 0,5 h 0,75 h Borehamre < 4 kg 0,5 h 0,5 h Borehamre 4 kg 0,5 h 0,5 h 1 h Kombi hamre 0,5 h 0,5 h Slagboremaskiner 0,15 h Ref. : Ækvivalent vibration total værdi a hv,eq m/s 0,1 h 6 min 0, h 1 min 0,5 h 30 min Eksponeringstid T 1 h 60 min h 10 min 3 h 180 min 4 h 40 min , Er denne grove tabel ikke tilfredsstillende, så fi ndes der andre tabeller tilgængelige, også med mulighed for beregning af fl ere forskellige værktøjer på samme dag. Også på Internettet, se: En dansk udgave af beregningsskemaet kan rekvireres hos en konsulent fra Bosch El-værktøj eller på tlf Vibrationer i elværktøj

19 Ref. 3: Maskindirektiv: 00/44/CE, og ISO 5349/1- Overgangsperioder: Indtil juli 007 (omhandlende aktionsværdier for nye el-værktøjer) Indtil juli 011 (omhandlende aktionsværdier for bestående el-værktøjer) Oprindelig CE norm, der ligger til grund for sikkerhed med el-værktøj: EN Den senere CE norm, der ligger til grund for fremtidige vibrationsmålinger og andre ændrede sikkerhedsbestemmelser på el-værktøj: EN Fra Arbejdstilsynet i Danmark: At-vejledning D.6., November 00 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 68 af 30. juni 005. Vibrationer i elværktøj 19

20 Trykt i Danmark. 1. udgave - Februar 006. Redaktionsslut december X00 DK RBSN/PT/DK/MIJ Robert Bosch A/S Telegrafvej Ballerup Telefon: Telefax:

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Hånd-arm vibrationer Vejledning om hånd-arm vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering

Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering Forord. Hosstående kompendium er et værktøj, der er tænkt brugt til flere formål. Det vigtigst er som materiale til undervisningen på maskinmesteruddannelserne på landets maskinmeterskoler og skibsofficerscentre.

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere:

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere: Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Telefon 9940 9736 Fax 9940 9725 http://www.tnb.aau.dk Titel: Tema: Design af gearskiftesystem Virkelighed og modeller

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Konstruktionsprojekt - Analysefasen

Konstruktionsprojekt - Analysefasen Kaj Nielsen Side 1 Titelblad Projekttitel: Analyserapport for afgangsprojekt Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi Midtjylland. Uddannelsens navn: Produktionsteknolog.

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Trucks Vejledning om trucks i industrien

Trucks Vejledning om trucks i industrien Trucks Vejledning om trucks i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udarbejdet af Alcedo Rådgivere i fiskeindustri på vegne af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Kolofon Opgavestiller: Danmarks Fiskeindustri-

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

1. Værktøjerne - Indledning

1. Værktøjerne - Indledning 1 1. Værktøjerne - Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere