CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte"

Transkript

1 CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

2 Kolofon: Cykelture med Grøn Guide i Gentofte 4. oplag 3. udgave juni 2014 Trykt i 4000 eksemplarer Kilder: Gentofte Kommune, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme m.fl. Udviklet i samarbejde mellem foreningen Grøn Guide Gentofte og Gentofte Kommune Grafisk design og layout: Mette Brix / brixgd.dk Font: DIN Sats og tryk: Nofoprint as Papiret er Svanemærket og er FSC certificeret TRYKSAG Gentoftes Grønne Guide er en lokal miljøvejleder ansat af foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen er sammensat af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling Gentofte, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte, Dansk Cyklistforbund i Gentofte, Gentofte Børnevenner, Friluftsrådet, Miljøbevægelsen NOAH samt Frivilligcenter Gentofte.

3 Om hæftet og ruterne I 2008 udkom den 1. udgave af hæftet Cykelture med Grøn Guide i Gentofte. Hæftet blev udgivet samtidig med etableringen af tre nye cykelruter i kommunen; Skovruten, Søruten og Parkruten. Etablering af de tre ruter og udgivelsen af det første oplag af hæftet blev støttet økonomisk af Trafik- og Miljøpuljen. Denne 4. udgave af cykelrutehæftet adskiller sig fra første udgaven ved et mere informativt kort med flere stednavne. Samtidig er teksten blevet lettere revideret. Revideringen er sket i samarbejde med Park og Vej samt Plan og Byg og med inddragelse af forslag og input fra foreninger og enkeltpersoner. Tak til alle der har bidraget og en særlig tak til Teknik & Miljø, Gentofte Kommune, der har støttet denne udgivelse af cykelrutehæftet økonomisk. Grøn Guide Gentofte 1

4 INTRODUKTION Velkommen til Gentofte Kommune på cykel. De grønne cykelruter forbinder flere af de grønne områder i kommunen og løber gennem skove, parker, naturområder, kirkegårde, ad stisystemer og langs kysten. Vi håber, at ruterne vil indbyde til gode ture og bidrage til en sund hverdag. Hæftets 3 ruter er på km og kobler sig derudover på de regionale cykelruter. Ruterne er udlagt, så de passerer kulturelle og grønne oplevelser. Bagerst i hæftet findes et oversigtskort og en rutebeskrivelse. De seværdigheder, man passerer langs ruten, er beskrevet i hæftet og markeret på oversigtskortet. Selv om ruterne primært følger mindre trafikerede veje, så husk altid at passe på i trafikken og tag hensyn til omgivelserne og hinanden. Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig god tur. Park og Vej Grøn Guide Gentofte 2

5 INDHOLD S Skovruten S Søruten S Parkruten S Rutebeskrivelser Kort SÅDAN FINDER DU VEJ: Udover rutebeskrivelser samt kort bagerst i hæftet er skiltningen af ruterne din hjælp til at finde vej. Den oprindelige skiltning af ruterne er i perioden blevet udskiftet med en mere iøjnefaldende skiltning, der tydeligere angiver ruternes forløb. Det er Park og Vej der har stået for den nye skiltning i samarbejde med foreningen Grøn Guide Gentofte. 3

6 OVERSIGT OVER SKOVRUTEN Femvejen Bernstorff Slotshave Hundesømosen Ermelunden og kilden Dyrehaven Ellemosen Sankt Andreas Kirke Ordrup Kirkegård G. N. Brandts Have Christiansholms Mose Fabritius Allé De Engelske Rækkehuse Dyrehaven og Bakken Bellevue Strandpark Hvidøre Strandpark Emilies Kilde Sølyst Hvidøre Sølystparken Skovshoved Kirke Strandvejen Charlottenlund Strandpark og Fort Charlottenlund Slotspark og Skov Forstbotanisk Have i Charlottenlund 4

7 SKOVRUTEN Femvejen Den store rundkørsel blev anlagt i Obelisken er sat til minde om Kong Christian den IX og Dronning Louise, som havde sommerbolig på Bernstorff Slot fra Bernstorff Slot og Slotshave Bernstorff Slotshave er den største park i kommunen, ejes af staten og forvaltes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Bernstorff Slotshave er kendt for de vidtstrakte områder med store åbne sletter omgivet af bøgeskov. Området omkring Avlsgården indeholder rosenhave, frugthave, drivhuse og Dr. Louises tehus. I gartneriet har en biavlsforening opsat bistader. I rosenhaven dyrkes forskellige højstammede roser af duftende og fyldige sorter. Disse historiske sorter stammer fra perioden , hvor Christian IX s Dronning Louise boede på stedet. Den gule Svenske Villa i Bernstorff Slotshave er et fint eksempel på svensk træbygningskunst. Dronning Louise så villaen på Den Nordiske Industri-Landbrugs og Kunstudstilling i Hun faldt på stedet for villaens særlige stil og charme, købte den og fik den genopstillet som gæstehus i Bernstorff Slotshave. Kong Frederik V ønskede, at hans gode ven og udenrigsminister, Johan Hartvig Ernst Bernstorff skulle have en passende sommerbolig og gav ham i 1752 noget af krongodsets jorder nord for København. Kongens 5

8 franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin tegnede både slot og have. Bernstorff Slot stammer fra 1765, og er blandt de tidligste nyklassisistiske bygninger i Danmark. Det ligger på det højeste sted i Slotshaven med udsigt til Københavns tårne mod syd, Øresund mod øst, Fortunen mod nord og Gentofte Kirke mod vest. Haven er opført i fransk rokokostil. Bernstorff interesserede sig meget for havedyrkning og indførte mange eksotiske frugttræer, urter, prydbuske og træer - flere af dem havde aldrig før været plantet i Danmark. Efterfølgende ejere delte ikke Bernstorffs store interesse for havedyrkning, og da Christian IX som prins overtog haven i 1854, var en stor del af de eksotiske vækster gået ud og anvendt til brænde. Den første kongelige haveinspektør Rudolph Rothe besluttede derfor, at haven skulle bevares som et stykke sjællandsk natur med store græsklædte sletter omgivet af skov. Og netop sådan kender vi parken i dag. Slotshaven blev åbnet for offentligheden i1945. Omkring Avlsgården er etableret hundefrie områder, og mange daginstitutioner og børnefamilier finder herhen med madpakker og picnickurve. Der er planer om yderligere udvikling af slotshaven omkring Avlsgården med henblik på i større omfang at inddrage borgere i aktiviteter i haven. Hundesømosen Området indeholder både mose-, eng- og skovarealer og plejes som naturområde. Her findes både tæt naturskov og store åbne arealer med enggræs, hvor der er mulighed for at se langt og opleve himlen og vejrets skiften. 6

9 Hundesømosen er et spændende naturområde, der byder på stor variation samt gode rammer for rekreation, leg og naturoplevelse. Her er samtidig mulighed for at opleve et varieret dyre- og planteliv. Vegetationen består primært af træer og buske, som hører naturligt hjemme i danske vådområder. I den sydlige del af mosen findes en legeplads med bl.a. vandleg, gynger og legekrat. Her findes også arealer til boldspil, hvor mosen grænser op til Haveforeningen Bernstorff. Derudover har Ordrup Cycle Club samt spejdergruppen 1. Gjentofte DDS klubhuse her. Hundesømosen gennemskæres af en kommunal cykelsti, som indgår i det regionale cykelstinet i hovedstadsregionen. Stien skaber forbindelse til Lyngby i nord, og Husum i syd. (cykelrute nr. 60). Ermelunden Ermelunden og Ermelundsdalen udgør et stærkt kuperet morænelandskab, med dale og høje skrænter. Landskabet er formet under sidste istid ved ismassernes påvirkning af jordlagene samt vandstrømme fra den afsmeltede is. Ermelundsdalen viser de fossile rester af en stenalderfjord, Klampenborgfjorden. I bunden af dalstrøget løber Hvidørebækken. Bækken blev genskabt i 2011 efter at have været rørlagt i en længere årrække. I forbindelse med bækkens fritlægning blev dalen ryddet for opvoksende krat og skov. Indsatsen åbnede et nyt kulturhistorisk landskabsrum med to væsentlige elementer, bækken og den våde eng. Ved store regnvandsskyl fungerer dalen som forsinkelsesbassin (Nordvand projekt). 7

10 Yderligere har indsatsen skabt bedre betingelser for dyre og plantearter, der er knyttet til biotoperne - eng samt fersk rindende vand. I Ermelundsdalen ligger Ermelundsværket, der leverer drikkevand til hovedparten af borgerne i Gentofte Kommune. Ermelundsdalen er en del af Nordre Oversvømmelse, der indgår som den nordlige del af Københavns nyere Befæstning. Strategien med Nordre Oversvømmelse var, at der i krigstid kunne ledes vand fra Furesø via en kunstig gravet fæstningskanal til Ermelundsdalen og de lavtliggende områder i Ordrup og Klampenborg. Derved kunne der skabes en voldgrav i sammenhæng med Vestvolden og de øvrige forsvarsanlæg i fæstningsringen omkring København. Københavns nyere Befæstning blev nedlagt i 1920 som forsvarsanlæg, men opleves som et spændende rekreativt natur og kulturhistorisk område ved Ermelunden. F.eks. er det tildækkede stemmeværk og styrt ved Spærredæmning 1 for enden af Soløsevej i 2010 atter fritlagt. Gennem formidlingstavler, opsatte apps og foldere kan man hente mere viden på stedet. Ermelunden hørte oprindeligt til Ibstrup senere Jægersborg Slot, som lå på det område, hvor Jægersborg Kaserne blev etableret. Søerne på Ermelundssletten er anlagt som slottets karpedamme. Bålpladsen kan frit benyttes. Medbring selv kul eller sank brænde i skovbunden. Husk at slukke ilden, når du forlader bålpladsen. Ridning i Ermelunden og i Dyrehaven er tilladt med et gyldigt rideadgangskort, som kan fås hos Naturstyrelsen Hovedstaden. 8

11 Ellemosen Fra Vilvordevej eller Mosehøjvej kan man tage en afstikker til fods fra ruten og følge stien ned i mosen. Området er ikke egnet for gangbesværede. Ellemosen er en lille mose, som man næppe lægger mærke til, hvis ikke man er stedkendt. Følger man de flisbelagte stier over små træbroer, er det som at komme ind i en anden verden. Mosen er tæt bevokset med rødel, som danner grundlag for et særligt plantesamfund, betinget af ellerøddernes kvælstofbakterieknolde. Mosen er en tilgroningsmose i typisk morænelandskab. Ored Sø, som Ellemosen oprindeligt hed, skar sig ind i Gl. Ordrup Bys overdrev - Oredvang. Den tilhørte oprindeligt kronen, men i 1619 tilskødede Christian IV søen til København. Søen fulgte senere de skiftende ejere af Ordruphøj og ejedes i mange år af familien Berling, og i 1935 overtog Gentofte Kommune Ellemosen. Mosen blev i 1962 fredet som offentligt grønt område. Mosen er fin til små ture og indgår i stiforbindelsen mellem Skovgårdsvej og Vilvordevej. Ordrupgårdsamlingen, hvis park er offentlig tilgængelig, ligger ned til Ellemosen. Her findes bl.a. eksotiske træer, eng, bøgeskov, rosenhave, terrasser og lysthuse. Ordrupgaard er tegnet af arkitekt Gotfred Tvede ( ) og opført i årene , som en eksklusiv bolig med tilhørende galleri. Samtidig blev den store tilhørende park anlagt af stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen ( ). I 2005 fik museet en tilbygning, som er tegnet af den prisvindende, irakiske arkitekt Zaha Hadid. 9

12 Sankt Andreas Kirke Sankt Andreas Kirke i Ordrup blev indviet i maj 1873, som den tredje katolske kirke i Danmark efter reformationen. Kirkens historie involverer både Frederik VII, grevinde Danner og Bismarck. Ved siden af kirken ligger gravhøjen Ordruphøj, der er indrettet som gravkapel for familien Berling. Ordrup Kirkegård Stor og frodig kirkegård, med stor variation i plantevalget. Her findes bl.a. alléer af kirsebærtræer og robinietræer, haverum med fine buede avnbøghække, formklippede stammehække, en lysåben blomstereng samt frodige afsnit indrettet som skovkirkegård. Ordrup Kirkegård blev anlagt som kommunal kirkegård i I de følgende årtier blev den af kommunegartner G. N. Brandt udvidet og udviklet til en havearkitektonisk perle med mange forskelligartede gravstedsafdelinger. G. N. Brandt anlagde kirkegården med landskabselementerne som inspirationskilde: skoven, engen, stengærdet og alléen. Det var de samme ideer, som dannede baggrund for indretningen af G. N. Brandts private have, som ligger umiddelbart op ad Ordrup Kirkegård. Ordrup Kirkegård blev anlagt forud for Mariebjerg Kirkegård, hvor G. N. Brandt valgte at videreudvikle og rendyrke mange af ideerne bag Ordrup Kirkegård. G. N. Brandts gravsted ligger i kastanjelunden på Ordrup Kirkegård. 10

13 G. N. Brandts Have Tidligere privathave for G. N. Brandt ( ), der som kommunegartner og havearkitekt var tilknyttet Gentofte Kommune fra ca til Haven var stedet, hvor Brandt afprøvede planter og plantesammensætninger. I de små haverum, adskilt af hække, finder man f.eks. en opholdshave, inspireret af overdrevet, en blomsterhave inspireret af grøftekanten, samt en skovhave. Brandt interesserede sig for samspillet mellem de enkelte planter og etablerede flere steder plantesamfund af oprindelige arter; f.eks. ses omkring grøftehaven et plantesamfund af fugtighedselskende planter som engkabbeleje, gul iris og engrævehale. Opdelingen af haven i adskilte rum, inddragelsen af landskabselementer og frodige, naturlige plantesamfund, var på den tid nye veje i haveindretningen, lige som det var helt nyt at indrette private haver til ophold. Hidtil blev privathaver normalt indrettet med henblik på præsentation og ikke som et sted til rekreativ udfoldelse. Haveanlægget ejes af Gentofte Kommune, som har ansvaret for havens udvikling og pleje. Den oprindelige terrænregulering og rumopdeling er udført omkring 1915, og er ikke ændret siden. I 2006 blev foreningen Brandts Haves Venner stiftet. Foreningens mål er at sætte fokus på havens herlighedsværdier og i samarbejde med Gentofte Kommune arbejde for at haven drives i Brandts ånd. 11

14 Christiansholms Mose Moseområde med naturkarakter. Mosen ligger som et fredeligt og frodigt naturområde omgivet af villahaver. En naturskov danner rammen om moseområdet, mens de centrale områder plejes som fugtige, lysåbne engarealer. Overfladevand fra mosens randområder ledes ind til de centrale dele af mosen, hvor der udvikles en varieret flora, og hvor der er gode levemuligheder for fugle og padder. Oprindeligt er Christiansholms Mose en del af en gammel havarm med direkte forbindelse til Øresund. I de underliggende jordlag kan man derfor finde skaller fra havdyr som muslinger og snegle. De første bopladser i kommunen er fundet i Christiansholms Mose, og de stammer helt tilbage fra Mulleruptiden ( f.kr.). Christiansholms Mose er fredet ved en deklarationsfredning i I den sydlige ende findes en stor naturlegeplads med bl.a. junglesti, svævebane og boldareal. Legepladsen er indrettet i et tæt samarbejde med elever fra Skovgårdsskolen. Ved mosens nordøstlige ende har Christiansholms Tennisklub og spejdergruppen I. Klampenborg DB til huse. 12

15 Fabritius Allé Alléen blev anlagt i 1925 og er oprindeligt en del af Ordrup Jagtvej. Vejen er i dag kendt for sine fine gamle gas-gadelygter fra Det er den eneste vej i Danmark, som stadig oplyses af gaslygter. Om dagen er lamperne på vågeblus, så der blot kan skrues op for gassen, når mørket falder på. Gaslamperne drives af grundejerne i et fælles gaslaug. Christiansholms Slot Slottet var i 1500-tallet en del af Hvidøre Kongsgård, men da Frederik II nedlagde Hvidøre Len, blev gården i det følgende århundrede administreret fra Københavns Slot. I 1666 blev gården givet i fæste til Vitus Bering. Bering nedrev den gamle kongsgård og genopbyggede den længere mod nord-vest og kaldte sin besiddelse for Christiansholm til ære for Christian V. Det nuværende Christiansholm Slot er opført af Just Fabritius. Hovedbygningen købtes af grev Carl Molkte i I dag ejes slottet af Fritz Schur. De Engelske Rækkehuse De hvide rækkehuse i karréform, opført i 1903, var de første rækkehuse i Gentofte Kommune. De blev bygget efter engelsk forbillede og indrettet med separat indgang til køkken i den høje kælderetage. Den oprindelige plan var, at der skulle bygges i alt ni lukkede karréer. Det blev dog kun til to, da man ikke kunne få tilladelse til at bebygge Nordre Oversvømmelse, som var et led i Københavns nyere befæstning. 13

16 Dyrehaven og Bakken Jægersborg Dyrehave eller blot Dyrehaven blev etableret af Kong Frederik d. III til jagtformål. Dyrehaven ejes af staten og hører under Naturstyrelsen Nordsjælland. Den er beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune. Den er kendt for sine lysåbne sletter, hvor øjet kan vandre frit under trækronerne, hvilket skyldes en større bestand af krondyr, dådyr og sikavildt. Uden de mange store græssere ville de åbne sletter i Dyrehaven gro til. Hjortene færdes i flokke, en fordel for dyrene da mange par øjne og ører kan opdage en fare hurtigere end et par. Sådan kender man hjortene fra hinanden: Krondyr: Kronhjorten er den største af hjortene. Hinder med deres kalve holder mest til i den sydlige del af Dyrehaven, mens hjortene mest holder til i den nordlige del. Dådyr: Dåvildtet færdes ofte i meget store flokke på Eremitagesletten. Dåvildt findes i tre farver, sorte, hvide og røde. Sikaer: Sikavildtet er de mindste hjorte i Dyrehaven. Sommerpelsen er rødbrun med hvidgule pletter. Vinterpelsen er ensfarvet mørkebrun med hvid bagdel. I Dyrehaven ligger den mere end 400 år gamle Dyrehavsbakken, som holder åbent hele sommerhalvåret. Cykling og ridning er tilladt. Kapervognene holder ved Klampenborg Station og Peter Liepsvej. Bellevue Strandpark Strandparken med den populære sandstrand er et af kommunens ældste udflugtsmål for sommergæster fra hele Københavnsområdet. 14

17 Bellevue Strandpark består af en sandstrand og store græsarealer med fritstående træer. De hvide livreddertårne med blå striber står som vartegn for området. Bellevue var oprindeligt en lille ejendom, som blev opført i 1723 på Christianholms jordes nordøstligste hjørne. I 1734 blev Bellevue overtaget af en traktør, og dermed indledte Bellevue sin tilværelse som traktørsted, en epoke, der skulle vare to århundreder. I midten af 1930-erne blev hele området renoveret i forbindelse med Kystvejens anlæg. Landskabsarkitekt C. Th. Sørensen formede parken og arkitekt Arne Jacobsen tegnede strandbadet samt de øvrige bygninger i strandparken. Disse er nu fredede. Området omfatter Bellevueteateret, en offentlig badestrand samt græsarealer til friluftsaktiviteter. Her er desuden offentlige toiletter samt kiosker. Hvidøre Strandpark Solplæne med en del gamle træer, siddepladser under en vin-bevokset pergola og en legeplads til mindre børn. Parken ligger med udsigt til statuen af Knud Rasmussen samt panoramavue over Øresund. Som et led i bestræbelserne på at få gennemført den store regulering af Bellevuebugten erhvervedes Hvidøre Strandpark i 1929 til offentligt formål. Parken blev anlagt som en stor solplæne med enkelte gamle træer. Endvidere etableredes en sandstrand, og mod vest langs Strandvejen opførtes en mur med pergola, tegnet af arkitekt Poul Baumann. Pergolaen var primært et 15

18 havearkitektonisk element, men løste samtidig et terrænproblem mod Strandvejen. Ved anlæggelsen af Kystvejen ( ) blev parken afskåret fra strandarealerne, hvorved dens rekreative værdi reduceredes. Hvidøre Strandpark er i dag et fredfyldt alternativ til det pulserende badeliv ved Bellevue. Legepladsen har form som et øre, der er beklædt med græs. Legepladsen er forsynet med sandkasse, legekrat og vandpost. Emilies Kilde Mindesmærke, som statsminister greve H.E. Schimmelmann rejste for sin kone Emilie, efter hendes død i Støtten er tegnet af N.A. Abildgaard. Hvidøre Landstedet er en markant hvid bygning, tegnet af arkitekt Johannes Schrøder og opført som sommerbolig for legationsråd F.C. Bruun. I 1906 blev den købt af søstrene dronning Alexandra af England og kejserinde Maria Federovena (født Dagmar) af Rusland. Sidstnævnte boede her indtil sin død i Hvidøre ejes i dag af Novo Nordisk. Sølyst Det hvide, træbeklædte landsted er opført i en enkel og klassisk stil ca af Just Fabritius og senere fuldført af hans enke efter hans død. I den sidste halvdel af 1800-tallet var stedet først ejet af Ernest Schimmelmann, senere af etatsråd I.P. Suhr. Hos dem samledes tidens store personligheder, blandt andre Oehlenschläger og familien Heiberg. Siden 1948 har Sølyst 16

19 været ejet af Det Kongelige Danske Skydeselskab, der anvender det som kursuscenter. Sølystparken Ruten tager et sving ind ad villavejen Sølystparken. Her er en lille sø, som ligger centralt som et gadekær mellem husene. Sammen med de åbne forhaver udgør søen et hyggeligt og grønt byrum. Skovshoved Kirke Kirken er bygget i og tegnet af Alfred Brandt. Modsat det normale er kirken orienteret med alteret i vest. Den er opført af håndstrøgne munkesten og dekoreret med rundbuer og andre romanske stiltræk. Alterbilledet Hyrdernes tilbedelse er af Axel Helsted. Inventar og udsmykningen med kirkelige og lokale symboler er også tegnet af Brandt. I 1930 erne blev den oprindelige bikubeformede tårnafslutning erstattet af et kobberbeklædt spir, og en tilbygning mod nord kom til. I 1980 erne tilføjedes på kirkens nordside 2 lave længer med runde kapeller i moderne stil. Til kirkerummet skabte Knud Lollesgaard i 1960 erne 8 glasmosaikker. Frobenius orgelet på 24 stemmer er fra Strandvejen Bebyggelsen langs med Strandvejen gennem Skovshoved er meget varieret. Midt i det gamle Skovshoved findes der stadig mange små fiskerhuse med tilhørende stejlepladser, hvor fiskerne hængte deres garn. I dag benyttes disse som små haver for beboerne. Når man bevæger sig mod Charlottenlund Skov, bliver 17

20 de små huse gradvist afløst af store villaer og ambassadeboliger. Charlottenlund Strandpark og Fort Strandpark med sandstrand og store græsarealer, populært kaldet fluepapiret. På området findes både badeanstalt, campingplads, sommerrestaurant, offentlige toiletter og kiosker. Strandarealet hørte oprindeligt til Gentofte Dyrehave ved Stranden oprettet i 1622 af Kong Christian IV, senere til Gyldenlund, det nuværende Charlottenlund Slot. Ved anlæggelsen af Charlottenlund Fort overgik den sydlige del af strandarealet til krigsministeriet, og den nordlige del forpagtedes af den senere Kong Frederik VIII, som lod standparken planere og udlægge til køkkenhave. I 1933 overtog Gentofte Kommune vedligeholdelsen og administrationen af hele strandparksområdet (ca. 13 ha.) fra Statsministeriet, efter at køkkenhaven i 1926 og fortet 1932 var åbnet for publikum. I 1950 etablerede kommunen en campingplads i fortets grønnegård. I strandparken ligger Charlottenlund Fort, som blev anlagt i årene som led i Københavns Søbefæstning. Fortet nedlagdes i 1932 og overgik derefter til Gentofte Kommune. Charlottenlund Slotspark og Skov Hvidt renæssanceslot med stor park. Slot og Park ejes af staten og forvaltes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Slottet bruges af Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU AQUA). Riddersalen er åben for publikum i forbindelse med klassiske koncerter. 18

21 Slotshaven indeholder elementer fra flere forskellige havestilarter. Blandt de fine haveelementer er den lange elegante allé, som i dag fører fra Strandvejen til Charlottenlund Slot. Alléen er et eksempel på baroktidens retlinede havekunst. Det engelsk inspirerede haveanlæg rummer flere små bygninger, f.eks. det gamle ishus med udskårne isbjørnefigurer over indgangen. En anden seværdighed er det idylliske gule og stråtækte bindingsværkshus, som gennem tiderne har været brugt som både vaskehus og jagtstue for Livgarden. De to store lærketræer på plænen bag slottet er Danmarks ældste og har dannet grundstammen for hele Danmarks lærketræsbestand. Disse træer er næsten lige så gamle som Charlottenlund Slotshave. Charlottenlund Slot var i mange år beboet af kongefamilien. Gennem ca. 200 år frem til 1930 har de forskellige kongelige beboere præget stedet. Oprindeligt var det et barokslot, men senere blev det ombygget til det franske renæssanceslot, som vi ser i dag. I 1869 flyttede de sidste kongelige ind på slottet. Kronprins Frederik (senere Frederik VIII) og Prinsesse Louisa boede her såedes til deres død i hhv og Under Frederik VIII blev haven til stadighed forskønnet med nye beplantninger og smukt vedligeholdte plæner. Obelisken bag slottet er rejst i 1938 til minde om slottets to sidste kongelige beboere. 19

22 Forstbotanisk Have i Charlottenlund Forstbotanisk Have ejes og administreres af Naturstyrelsen Hovedstaden. De mere end 600 arter af træer og buske, der vokser på det 3,5 ha store areal, er indførte arter (ikke oprindelige danske arter). Flere af dem stammer fra områder med klima og jordbundsforhold, der er meget forskellige fra forholdene i Danmark. Dyrkningen af disse eksotiske arter under danske forhold har været genstand for forskning, der igen har haft betydning for den videre anvendelse af væksterne i haver, parker og landskab. Forstbotanisk Have blev grundlagt i 1838 som en studiesamling for biologi- og skovbrugskandidater. Haven var en enhed under Arboretet i Hørsholm, og tilknyttet Københavns Universitet. Siden 1970 har samlingen af træer i Arboretet i Hørsholm overtaget Forstbotanisk Haves funktion som studiesamling. Ansvaret for havens pleje og vedligeholdelse blev endeligt overdraget fra Københavns Universitet til Skov- og Naturstyrelsen i Der er ingen fast gartner i haven, og plejen er ekstensiv. En gruppe borgere dannede i 2009 støttegruppen Forstbotanisk Haves Venner der bl.a. er aktiv på Facebook. Gruppen arbejder for at Forsthavens træer og buske bevares, bl.a. gennem en bekæmpelse af armensk brombær og andre invasive og konkurrencedygtige arter. Foreningen ønsker mere formidling af havens værdier samt flere aktiviteter i haven alt i samarbejde med Naturstyrelsen. Se mere på 20

23 NOTER 21

24 OVERSIGT OVER SØRUTEN Bernstorff Havekoloni Jægersborg Kirke Søndersø Bernstorff Slotshave Gentofte Kirke og Kirkegård Gentofte Bycenter Gentofte Park Gentofte Sø Gentofte Rende Tuborg Haveby Dyssegårdsparken Vesterdalens rækkehuse Nymosen Vangede Kirke Vangede Batteri Dan Turèlls Plads Vangede Bibliotek Brobæk Mose Gentofte Stadion Jægersborg Kaserne og Hotel Hollænderdammen Hundesømosen 22

25 SØRUTEN Haveforeningen Bernstorff Haveforeningerne Bernstorff (ved Hundesømosen), Solvang og Knæbjerget (begge ved Nybrovej) ligger på kommunalt ejet jord. Foreningerne driver selv forhold omkring udlejning og administration af havelodderne. Ved Gentofte Rende ligger Haveforeningen Tuborg, der er ejet af en privat andelsforening. Jægersborg Kirke Kirken er tegnet i sengotisk stil af P. S. Mathiesen i Indretningen er fra 1965 og udført af arkitekterne Inger og Johannes Exner. Altertavlen er en cirkulær lyskomposition af Mogens Jørgensen. Den ligner en glasmosaik, men består i virkeligheden af ca små elektriske pærer på en fortinnet messingplade. Orglet på vestpulpituret har en smukt udført facade med dekorerede kobberpiber. Det er bygget i 1944 af Marcussen & Søn. Som forbillede har arkitekten haft sengotiske, især sjællandske kirker, og i det ydre fremtræder den da også som en rigtig gammel landsbykirke med kamtakker og blændingsdekorationer på gavlene, støttepiller ved langmurene osv. Denne byggestil var meget populær i perioden Sognegården er tegnet af O. Ramsgaard Thomsen og blev taget i brug i Søndersø Moseområde omgivet af åbne græsarealer og fritstående trægrupper. Som lokalpark udgør Søndersø en kulisse for de omkringliggende villaer og anvendes desuden til kortere ophold, boldspil og leg m.m. 23

26 Området er den sidste rest af den tidligere Jægersborg Sø, almindeligvis kaldet Søndersø. Den dækkede tidligere sammen med Hundesømosen et større område syd, øst og vest for Ibstrup/Jægersborg Slot, der således kom til at ligge som på et næs. Fra omkring 1620 fungerede søen dels som supplement til Københavns drikkevandsforsyning, dels som fiskedam for Jægersborg Slot. Senere indgik den i de oversvømmelsesområder, som var led i Københavns nyere befæstning. I 1920 erhvervede Gentofte Kommune området, og de omkringliggende villakvarterer blev udstykket og bebygget i løbet af 1940 erne og 50 erne. Bernstorff Slotshave Se side 5 Gentofte Kirke og Kirkegård Gentofte Kirke er opført i 1100-tallet og er dermed den ældste kirke i kommunen. Den gamle kirke er som den eneste i kommunen beliggende på en gammel kirkegård; i øvrigt kommunens mindste. Her er en hyggelig landsbystemning, da indretningen er som på en klassisk dansk landsbykirkegård. Kirken er præget af flere senere ombygninger og fremtræder nu i det ydre som en gotisk landsbykirke. Kirken blev opført i Det kamtakkede tårn blev opført omkring år

27 Kongefamilien har i historien deltaget i mange gudstjenester i denne kirke under sommeropholdene på Bernstorff Slot. Maleriet af Jesus ombord i fiskerbåden på Genesaret Sø er malet og skænket til kirken af dronning Louise for ca. 100 år siden, hvor det derefter har været alterbillede indtil Også sølvlysestagerne er i 1871 skænket kirken af kongefamilien. Kirken blev restaureret i Ved denne lejlighed blev gulvet belagt med ølandsfliser, og samtidig fik kirkerummet helt nye farver. I 2008 fik kirken glasmalerier af Per Kirkeby. De 11 vinduer har hver sit motiv fra biblens fortællinger fra syndefald til opstandelsen. Gentofte Bydelscenter Gentoftegade er én af de ældste hovedgader i kommunen. Langs Gentoftegade lå alle gårdene helt frem til 1760 erne, hvor gårdene blev flyttet ud til de små landsbyer, som den dag i dag udgør kommunens bydelscentre. Gentofte Park Ældre parkanlæg, som oprindeligt blev anlagt som en privat lysthave. I 1744 lod Herman Kløcker den gamle Gentoftegård nedrive og opførte i stedet en ret anseelig lystgård, som den nuværende Gl. Salem var en del af. Samtidig blev haven anlagt som de kongelige hauger. Lindealléen, som fører gennem parken ned mod Gentofte Sø, stammer fra denne tid. Kommunen erhvervede i 1918 arealerne ned mod søen (ca m2), samt arealerne fra to syd herfor beliggende ejendomme. 25

28 Gentofte Park har betydning i kraft af sin umiddelbare tilknytning til Gentofte Bymidte, og desuden er området af stor betydning for oplevelsen af Gentofte Sø. Parken danner en smuk og harmonisk overgang mellem by og naturområde. Den nordlige halvdel af Gentofte Park er fredet med en deklarationsfredning fra Stedet er et yndet opholds- og udsigtsareal med gode udsigtsbænke og en meget benyttet kælkebakke om vinteren. Legepladsen indeholder en boldbane og en 5-gynge, hvorfra der er fine kig op i henholdsvis trækronerne og ud over Gentofte Sø. Derudover er der en lille karrusel ved indgangen fra stien mod Gentofte Sø. Gentofte Sø Gentofte Sø udgør sammen med Brobæk Mose et af de mest benyttede grønne områder i Gentofte Kommune. Området er kommunens største sammenhængende vådområde. Gentofte Sø er blandt landets 10 reneste søer over 20 ha, og hele området er udpeget som Natura-2000 område, fordi det rummer flere naturtyper og arter, som er truet i hele EU, og som Danmark derfor er forpligtet til at beskytte. Bl.a. findes der hele 7 arter af vildtvoksende orkidéer i området, heriblandt Priklæbet Gøgeurt; Gentofte Kommunes ansvarsart. Området er samtidig en vigtig fuglelokalitet. Gentofte Sø har siden slutningen af 1500-tallet haft en rolle i Københavns vandforsyning, men siden

29 har søen ikke fungeret som drikkevandsreservoir for København. Siden da har Københavns Kommune forhandlet med Gentofte Kommune om en overdragelse af søen, og i 2012 overtog Gentofte Kommune ejerskabet til søen for en halv million kroner. Rekreativt har området omkring Gentofte Sø haft en stor betydning i mere end 100 år, og Gentofte Kommune har siden 1920 inddraget og plejet arealer langs søen, så den i dag fremstår som et knap 50 ha stort rekreativt område. Stianlægget omkring selve søen er 2,6 km langt, og en del af strækningen gennem rørskoven forløber på en pontonbro. Stierne i og omkring området benyttes flittigt til kondiløb, gå- og cykelture, og stierne udgør endvidere en trafiksikker forbindelse til flere skoler. Et høslætlav har siden 2006 i samarbejde med Gentofte Kommune arrangeret høslæt på et engareal ved søens vestside. Høslættet er til gavn for orkideer og andre vilde planter, der trives bedst under lysåbne og næringsfattige forhold. Dansk Ornitologisk Forenings caretakergruppe for Gentofte Sø iagttager og registrerer løbende fugle, planter, insekter, padder og pattedyr i området. Gruppens registreringer er tilgængelige på og giver et billede af den store artsrigdom i området. Ud for Fiskebakken ligger en bådebro, hvorfra der er udlejning af robåde i sommerhalvåret. Det er tilladt at fiske i Gentofte Sø, hvis man forinden har købt et særligt fisketegn enten hos Kommuneservice på Gentofte Rådhus eller hos Lystfiskeriforeningen, der holder til i det lille hus på Fiskebakken 7. 27

30 Syd for Gentofte Sø er der indrettet en stor legeplads. Legepladsen er et af kommunens BKO områder (Bevægelsesklare Områder) og et yndet udflugtsmål for kvarterets mange børneinstitutioner. Yderligere oplysninger om Gentofte Sø kan du finde i guidebogen Rundt om Gentofte Sø. Den indeholder bl.a. en afmærket rute med tilhørende beskrivelser, som fører den besøgende gennem områdets mest interessante lokaliteter. Bogen kan afhentes på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og på bibliotekerne. Gentofte Rende Fra Gentofte Sø i nord, langs Dyssegårdsparken og frem til Søborghus Rende forløber Gentofte Rende, der er en åben vandrende med tilhørende grønt stiforløb. Oprindeligt blev renden anlagt for at lede drikkevand fra Gentofte Sø til København. I dag har renden stor rekreativ værdi for fodgængere og cyklister. Ved Søslippens vestende findes søens afløb under Lyngbyvej mod syd til Gentofte Rende. Afløbet er reguleret med et stigbord, hvis overkant sidder nøjagtig 16,89 meter over havets overflade. Når søens vandstand overstiger denne højde, kan der løbe vand ud i Gentofte Rende, hvis denne ikke er for vandfyldt i forvejen. Tuborg Haveby Langs med Gentofte Rende ligger kolonihaveforeningen Tuborg Haveby. 28

31 Dyssegårdsparken Parken fremstår som en frodig park med både lukkede skovpartier og åbne arealer, der især benyttes til leg og boldspil. Nogle af skovpartierne er fra parkens anlæggelse, mens de cirkulære skovrondeller er etableret i Det giver publikum muligheder for oplevelse af en varieret natur. Parken er anlagt på et areal af Højsgårdens jord. I 1920 påbegyndtes udstykningen af Højsgårdens jorder af den daværende ejer, handelsgartner Chr. Greiff, fra hvis bo kommunen i 1948 overtog en gammel granplantage og et engdrag, beliggende mellem jernbanen og Gentofte Renden. Opfyldning af engdraget påbegyndtes i overtagelsesåret; granplantagen blev saneret og indgik som et led i parkanlægget, der dengang udgjorde ca. 5.3 ha. Parkarealet er senere blevet reduceret lidt i forbindelse med opførelse af en børneinstitution i den sydlige del af parken. Dyssegårdsparkens legeplads ligger i en lysning i skoven. Der er direkte adgang fra stien parallelt med Gentofte Rende, mens adgangen fra parkens centrale sti forløber ad en natursti gennem skoven. Legepladsen er renoveret i 2011, og den fremstår med klatreredskaber, vipper og gynger. Uden for legepladsen er skoven også meget legevenlig, og der er ryddet naturstier, som inviterer børnene til huleleg og gemmeleg. Desuden rummer parken flere store lysninger, som kan danne ramme for forskellige aktiviteter og lege. 29

32 Vesterdalens Rækkehuse Vesterdalen er en rækkehusbebyggelse fra , tegnet af Kay Fisker, C. F. Møller og Svenn Eske Kristensen. Alle rækkehusene er forskudt af hinanden, med ni huse i ti rækker. Forskydningen giver bebyggelsen et udtryk af bevægelse, og sikrer samtidig privatliv midt i fællesskabet. Nymosen Moseområde, der fremstår både med åbne vandarealer, tæt krat samt lukkede skovpartier. En stor del af mosen er anlagt som boldbaner for den lokale fodboldklub, GVI. Nymosen er anlagt på arealer, der tidligere hørte til gårdene i Vangede, der benyttede mosen til tørveskær. I 1937 påbegyndte Gentofte Kommune anlæggelsen af et parkanlæg i moseområdet, og dette blev afrundet i slutningen af 1950 erne med anlæggelsen af stiforbindelsen til Agertoften. Stisystemet bruges i dag flittigt til gåture, kondiløb og hundeluftning. Legepladsen ligger på et lysåbent areal i mosens nordlige del. 30

33 Vangede Kirke Tager man en lille omvej fra ruten op mod Vangede Bygade, kommer man til Vangede Kirke, som er tegnet af arkitekt Johan Otto von Spreckelsen. Den er fra 1974 og dermed den senest opførte kirke i kommunen. Byggematerialet er håndstrøgne teglsten, vinduerne består af tykke, indmurede glasblokke samt af fire ovenlysvinduer. I loftet ses en kassetteudsmykning, som Spreckelsen også tegnede til sin store triumfbue i Paris. Keramikeren Tue Poulsen har skabt alter, kors, døbefont og prædikestol. Orglet er ligeledes tegnet af von Spreckelsen. Det er indsat i en sort smedejernsramme, og placeringen i kirken leder tanken hen på en altertavle, da alteret er placeret midt i kirkerummet. I kirkens nordlige hjørne står en lille træfigur af Kristus og de fire evangelister. Man mener den er udført af billedhuggeren H.W. Bissen, og at den stammer fra den midlertidige Vangede Kirke. I 1996 fik kirken sit markante, fritstående klokketårn eller kampanile bestående af tre kirkeklokker i en udførelse svarende til kirkens orgel. 31

34 Vangede Batteri Vangede Batteri, der er opført , indgik i den nordvestlige frontlinie af Københavns landbefæstning. Foruden vestvolden bestod denne af en række forter og mindre batterier, som sammen med et oversvømmet område fra Husum over Gentofte og Jægersborg og ud til Øresundskysten ved Hvidøre skulle hindre et angreb på København. Voldanlægget fremstår dækket med græs og spredt bevoksning. Beplantningen på anlægget plejes således, at det stadig er muligt at fornemme arealets fortid som militært anlæg. De gamle terrænformer og bevoksningen gør området til et godt legested. Legepladsen, der hovedsageligt henvender sig til de større børn, er indrettet på det plane græsareal. Der er mange udfordrende og forskellige lege-, klatre- og balancemuligheder i det store legeredskab. Derudover er der monteret små karruseller og balanceringe omkring det store legeredskab. På plænen syd for legepladsen er der placeret små fodboldmål. Dan Turèlls Plads Dan Turrèlls Plads blev navngivet 19. marts 2007, på forfatterens fødselsdag. Pladsen blev fornyet i 2011 i forbindelse med renoveringen af Vangede Bygade, hvor der blandt andet blev opstillet en stor jernskulptur af Kenn André Stilling. Skulpturen er opbygget af alfabetet, og det er lavet som en hyldest til Dan Turéll. 32

35 Vangede Bibliotek og Turèll-samlingen Fra Dan Turèlls Plads kan man ad Vangede Bygade komme til Vangede Bibliotek. Dan Turèll havde i en stor del af sit liv en tæt tilknytning til Vangede. Vangede Bibliotek har derfor påtaget sig den store opgave med at dokumentere forfatterens liv og arbejde gennem Turell-samlingen, der er tilgængelig i biblioteket. Samlingen omfatter forfatterens egne bøger, hans bidrag til antologier, cd- og videoudgivelser, egne pladesamlinger, breve med videre. Blandt samlingens mange kuriositeter finder man et brev til en onkel og tante som den 12-årige Dan har skrevet under et koloniophold i Kulhuse. Indledningen lyder Vejret heroppe er elendigt. Samlingen rummer også bøger, tidsskrifts- og avisartikler om Dan Turèll og hans værker. Turèll-samlingen indeholder i dag små 1000 enheder, foruden en del tekster i fotokopi, og der arbejdes fortsat på at gøre den komplet. Dele af samlingen er tilgængelig fra bibliotekets hjemmeside. 33

36 Brobæk Mose Mosen er fredet og grænser tæt op til Gentofte Sø. Området er ikke egnet for gangbesværede. Tilgroningsmosen, eller kærområdet, består af flere bevoksningstyper: Sø, rørsump, pile- birk- og ellesump, krat og skov. Mosen er flere steder meget tæt bevokset, hvilket kan få én til helt at glemme, at man befinder sig midt i byen. Arealet har i kraft af dets indhold af mange bevoksningstyper stor rekreativ, naturvidenskabelig og pædagogisk værdi. Her findes også den nu tørlagte Vangede Kilde i et lille anlæg med plantede træer, bl.a. en kinesisk vandgran. Kilden er i dag markeret med et gammelt hestevandingstrug. Oprindelig har Brobæk Mose været en del af det søområde, der er opstået i en lavning i morænelandskabet. Tilgroning samt kulturpåvirkningen såsom vandstandsændringer, tørvegravning og tilplantning danner grundlaget for områdets karakter i dag. I en periode blev området brugt af Niels Steensens Hospital til patienternes rekreation, og spor af gamle stier og solgryder findes endnu. Arealet har ligget hen uden væsentlige plejeindgreb i ca. 40 år. Brobæk Mose er et særdeles godt eksempel på, hvorledes et moseområde udvikler sig. Gå på opdagelse i mosen og se på planter og dyr, gerne med guidebogen Rundt om Gentofte Sø. Stadion På Gentofte Stadion kan klubber/foreninger hjemmehørende i Gentofte Kommune låne baner. Øvrige klubber/ foreninger kan leje baner mod betaling. Henvendelser vedrørende baneleje rettes til Gentofte Stadions kontor. 34

37 Jægersborg Kaserne Bygningerne omkring den forhenværende kaserne er iøjefaldende placeret ved Jægersborg Allé og den grønne plæne ved Meutegårdsvej. Jægersborg Slot og De Thuraske Jagtlænger, som det firlængede gule bygningsanlæg kaldes, er opført i af Christian den VI. Da parforcejagten ophørte, overgik anlægget til militære formål. De Thuraske Jagtlænger er nu indrettet til boliger, og på det areal, hvor slottet og senere kasernen lå, indrettes pleje- og ældreboliger til kommunens borgere. Det gamle Jægersborg Hotel ved Ermelundsvej og Jægersborg Allé er opført som slotskro i tilknytning til Jægersborg Slot i midten af 1700-tallet. Slottet blev nedrevet i 1761, da det var skadet efter svenskekrigene. Slotskroen fik af kongen en gavmild bevilling til udskænkning, kaperkørsel, heste- og kvæghold og andet. Siden er bygningen blevet benyttet som kontordomicil af forskellige private virksomheder. Nordvest for kasernen ligger et fredet sprøjtehus, som også kan ses fra Hundesømosen. Hollænderdammen Hollænderdammen hører til Schæffergården. Der er ingen offentlig adgang til området, men der er udsigt til området fra Ermelundsvej. Schæffergården blev oprindeligt opført i 1747 som staldkompleks til Jægersborg Slot. Otte år efter blev anlægget overtaget af hofsnedker Diderich Schæffer, som udvidede byggeriet til beboelse. I dag drives kursusvirsomhed på stedet (Dansk Norsk Forening). 35

38 OVERSIGT OVER PARKRUTEN Kildeskoven og Kildeskovshallen Charlottenlund Strandpark og Fort Charlottenlund Slotspark og Skov Strandlund Hellerup Bycenter Øregård Park Hambros Allé Hovedbiblioteket Hellerup Kirke Hellerup Strandpark og Havn Sundvejene med kig til Øresund Tuborg Nord Hellerup Kirkegård Gentofte Hospital 36

39 PARKRUTEN Kildeskoven og Kildeskovshallen Skovområde som er retableret efter byggeriet af svømmehallen i Svømmehallens arkitektoniske udformning med store glasfacader er valgt på grund af hallens beliggenhed i et skovområde. Skoven danner en grøn kulisse om Kildeskovshallen, og er tillige et lokalt rekreativt areal. I murværket er der anvendt brune profilerede mursten i den nederste etage og i muren omkring Solplænen, således at murene giver indtryk af at gro op af skovens lave bundbeplantning. Kildeskoven ligger på den jord som siden middelalderen har hørt til præstegården. Omkring en lille kilde lod provst Høegh træerne vokse op til en mindre lund. I 1820 solgtes Præstens Kilde og med den lunden til Frederik Julius Kaas på Heslegård. Det blev pålagt den fremtidige ejer at plante et nyt træ for hvert træ, der blev fældet, samt at vedligeholde kilden. Overenskomsten blev stadfæstet ved kongeligt reskript i Oprindelig var kun det nordvestlige hjørne af det, vi i dag kender som Kildeskoven, dækket af skov. Ånden i overenskomsten må siges at være efterkommet til fulde. Det nye svømmeanlæg fra er udviklet i et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Kulturarvstyrelsen, arkitekt Ebbe Clemmesen og brugerne. Svømmehal og idrætshaller samt cafeteria, et fitnesscenter og fysioterapi. Af sportslige aktiviteter kan bl.a. 37

40 nævnes; basketball, bordtennis, gymnastik, dans, hockey, håndbold, kampsport og volley. Charlottenlund Strandpark og Fort Se side 18. Charlottenlund Slotspark og Skov Se side 18. Strandlund Strandpark beliggende ved Charlottenlund Strand. Strandområdet ligger i umiddelbar tilknytning til ældreboligbebyggelsen, hvis udformning i høj grad er bestemt af den attraktive beliggenhed. Området hørte oprindeligt til landsbyen Gentoftes overdrevsjord, men blev udskilt i Sammen med et større areal omkring Strandvejen blev det solgt til tømmerhandler Niels Aagesen, der kaldte sin ejendom Constantia. Strandlund var en del af denne ejendoms strandmark. I 1905 erhvervede fabrikant C. Holmblad grunden og lod det Strandlund opføre, som skibsreder A.P. Møller købte i I 1937 købte A.P.M. også nabogrunden Vennerslund, der havde tilhørt H.N. Andersen, stifteren af Ø.K., hvorfor de to grunde Strandlund og Vennerslund under et kaldes skibsredergrundene. I 1973 købte Gentofte Kommune grundene og lod ældreboligerne Strandlund opføre på den del af området, der er nærmest Strandvejen. Om sommeren er solbadning på plænen populært. 38

41 Hellerup Bydelscenter Omkring Strandvejen i Hellerup finder man kommunens største bydelscenter. Flere af vejtræerne er ginko-træer, eller kinesisk tempeltræ, som de også kaldes. Øregård Park Romantisk have i engelsk landskabsstil. Parken fungerer som nærrekreativt grønt område for kvarterets beboere og har stor havekunstnerisk værdi. Den er et eksempel på en romantisk have med de havearkitektoniske virkemidler, som kendes fra den engelske landskabshave. Parken rummer desuden mange skulpturer. Øregård Museum er oprindeligt opført som landsted for velhaverfamilien Søbøtker fra København i Det hvide hus er tegnet af den franske arkitekt J.J. Ramée i 1806 og har siden 1921 fungeret som udstillingssted. Her vises forskellige kunstrelaterede udstillinger samt den store lokalhistoriske samling. Kommunen erhvervede i 1917 Øregård og i 1918 åbnedes den 5,1 ha store park for offentligheden. I hovedbygningen indrettedes Topografisk Museum, som åbnedes i Bygningen, som blandt andet rummer en værdifuld historisk-topografisk malerisamling, drives som en selvejende institution. I den nordlige del af parken er der under skyggefulde trækroner indrettet en petanquebane, der er i brug året rundt. I den nordøstlige del af parken findes en 39

42 legeplads, hvor inspirationen har været kunsten og de mange skulpturer i parken. Ved legepladsen står bronzefiguren Troldehoved af Poul Agger. Hambros Allé Fra Øregaard kan man kigge ned til sundet ad Hambros Allé. Den høje lindeallé strækker sig i lige linje fra landstedet Øregård i Øregård Park og Strandvejen ned til Øresund. Alléen har en flot monumental virkning, som forstærker perspektivoplevelsen. Hovedbiblioteket Ved Øregårdsparken kan man tage en afstikker op ad Øregårds Allé til Gentofte Kommunes Hovedbibliotek. Bygningen er tegnet af Henning Larsen og opført i Den store hvide bygning er i modernistisk stil og rummer mange fine detaljer og lysindfald. Hovedbiblioteket daner ramme for mange varierende aktiviteter for hele familien. Hellerup Kirke Kirken med det høje tårn kan ses på højre hånd ad Margrethevej fra Strandvejen. Hellerup Kirke er tegnet af Thorvald Jørgensen og opført i 1900 i senromansk stil. Arkitekten har taget udgangspunkt i de gamle romanske stenkirker fra omkring 1100-tallet. Træk fra denne byggestil ses blandt andet i de mange dyre- og frugtbarhedsmotiver, der dekorerer kirkens ydre. Indvendigt kendes den senromanske stil primært på de mange rundbuer. Desuden er arkitekten inspireret af ung-gotikken, hvilket ses på kirkens opadstræbende tårn, som i strid med traditionen ligger mod øst. 40

43 Hellerup Strandpark og Havn Parkområde ved havnen sammensat af strandareal, haveanlæg med rose- og staudehave, tennisbaner, legeplads og lystbådehavn. Anlægget er tegnet af G.N. Brandt. Staudehaven blev indviet i 1912 og bestod på det tidspunkt af en græsplæne kantet med lange bede med stauder. I 2004 blev staudehaven renoveret, og der blev anlagt flere indgangspartier gennem staudebedene til græsplænen. Staudehaven har nu ca. 100 forskellige staudesorter udvalgt ud fra kriterier som robusthed og frodighed. Nær staudehaven ligger rosenhaven vinkelret på Øresund med bænke og udsigtspladser. Rosenhaven blev indviet i Park og Vej har lavet en folder, der nærmere beskriver de forskellige staude- og rosenarter i Hellerup Strandpark. Strandparken og havnen er anlagt på en del af strandengen, som ved udskiftningen blev tillagt Onsgården. I 1907 erhvervede kommunen et areal af strandengen og foretog på strækningen mellem Onsgårdsvej og Strandparksvej en opfyldning og udretning af kystlinien. Derved fremkom en lille vig på den midterste del. Her blev Hellerup Lystbådehavn anlagt, og på det bagvedliggende, opfyldte areal anlagdes Hellerup Strandpark. Hellerup Strandparks internationale anseelse beror netop på, at mange funktioner er samlet i et anlæg, og at parkens udformning stimulerer til samspil mellem anlæggets dele. Anlægget, som er tegnet af G.N. Brandt, regnes for at være Danmarks første park, som bevidst er anlagt ud fra funktionalismens filosofi. I Hellerup Strandpark er der indrettet legeplads nær 41

44 indgangen fra Onsgårdsvej. Legepladsen henvender sig hovedsageligt til de mindre børn. Sundvejene med kig til Øresund Langs med kysten ligger mange små hyggelige villaveje med flere meget karakteristiske villaer fra omkring århundredeskiftet. De fleste steder er adgangen til stranden begrænset, da villaerne ligger helt ned til stranden, men for enden af hver vej er der åbent ned til vandet. Tuborg området For enden af Carolinevej en gang- og cykelsti langs vandet. Følger man stien langs med Tuborg Nord- bebyggelsen, kan man se miljøet omkring bebyggelsen med indre bassiner og marina. Cykler man langs havnen, og kører over broen ved Philip Heymanns Alle, ser man den nyeste udvikling på Tuborg Syd med erhvervsdomiciler og boliger. Hellerup Kirkegård Kirkegården rummer mange fine gamle familiegravsteder. Stedet fungerer som rekreativt grønt område i kvarteret. Kirkegårdsanlægget er præget af den tradition, der var fremherskende frem til midten af 50erne, nemlig den individuelt anlagte familiegrav, hegnet af stedsegrønne hække. Her er en stor rigdom af detaljer i beplantning og monumenter, der sammen med de store træer og hækplantninger giver karakter og stemning. De ændrede begravelsesskikke har gennem de senere år i særlig grad sat sit præg på denne kirkegård. Man vil på sin vandring gennem kirkegården kunne glæde sig 42

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

1560. 1606. 1660-1730 erne. 1682. 1700. 1720. 1765. 1759. 1798-1804. 1800-tallet. 1849. 1970-1990 erne. 1993-1996. 2002. 2004. 2005. 2006. 2013.

1560. 1606. 1660-1730 erne. 1682. 1700. 1720. 1765. 1759. 1798-1804. 1800-tallet. 1849. 1970-1990 erne. 1993-1996. 2002. 2004. 2005. 2006. 2013. Tidslinje 1560. Frederiksborg Slot påbegyndes. Slotshaven anlægges som urtehave og lysthave 1606. Christian d. 4. får bygget Rosenborg Slot og anlagt Kongens Have i renæssancestil 1660-1730 erne. Kongens

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Schæffergården. Møder & konferencer

Schæffergården. Møder & konferencer 2010 Schæffergården Møder & konferencer Velkommen til Schæffergården nordisk hus i Gentofte I hjertet af Jægersborg ved Ermelundsvej danner Schæffergården og Villa Helene sammen med Det Gamle Jægersborg

Læs mere

Nymosen. Udviklingsplan 2012

Nymosen. Udviklingsplan 2012 Nymosen Udviklingsplan 2012 1 FORORD I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Grøn Strukturplan, der er en rammeplan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Denne nye udviklingsplan for Nymosen er et led

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000

Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000 Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000 Foto; Sabroe Media Texaco Tank Arkitekt Arne Jacobsen 1937 Gentofte Kommunes istandsættelsesprojekt

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere