CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte"

Transkript

1 CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

2 Kolofon: Cykelture med Grøn Guide i Gentofte 4. oplag 3. udgave juni 2014 Trykt i 4000 eksemplarer Kilder: Gentofte Kommune, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme m.fl. Udviklet i samarbejde mellem foreningen Grøn Guide Gentofte og Gentofte Kommune Grafisk design og layout: Mette Brix / brixgd.dk Font: DIN Sats og tryk: Nofoprint as Papiret er Svanemærket og er FSC certificeret TRYKSAG Gentoftes Grønne Guide er en lokal miljøvejleder ansat af foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen er sammensat af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling Gentofte, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte, Dansk Cyklistforbund i Gentofte, Gentofte Børnevenner, Friluftsrådet, Miljøbevægelsen NOAH samt Frivilligcenter Gentofte.

3 Om hæftet og ruterne I 2008 udkom den 1. udgave af hæftet Cykelture med Grøn Guide i Gentofte. Hæftet blev udgivet samtidig med etableringen af tre nye cykelruter i kommunen; Skovruten, Søruten og Parkruten. Etablering af de tre ruter og udgivelsen af det første oplag af hæftet blev støttet økonomisk af Trafik- og Miljøpuljen. Denne 4. udgave af cykelrutehæftet adskiller sig fra første udgaven ved et mere informativt kort med flere stednavne. Samtidig er teksten blevet lettere revideret. Revideringen er sket i samarbejde med Park og Vej samt Plan og Byg og med inddragelse af forslag og input fra foreninger og enkeltpersoner. Tak til alle der har bidraget og en særlig tak til Teknik & Miljø, Gentofte Kommune, der har støttet denne udgivelse af cykelrutehæftet økonomisk. Grøn Guide Gentofte 1

4 INTRODUKTION Velkommen til Gentofte Kommune på cykel. De grønne cykelruter forbinder flere af de grønne områder i kommunen og løber gennem skove, parker, naturområder, kirkegårde, ad stisystemer og langs kysten. Vi håber, at ruterne vil indbyde til gode ture og bidrage til en sund hverdag. Hæftets 3 ruter er på km og kobler sig derudover på de regionale cykelruter. Ruterne er udlagt, så de passerer kulturelle og grønne oplevelser. Bagerst i hæftet findes et oversigtskort og en rutebeskrivelse. De seværdigheder, man passerer langs ruten, er beskrevet i hæftet og markeret på oversigtskortet. Selv om ruterne primært følger mindre trafikerede veje, så husk altid at passe på i trafikken og tag hensyn til omgivelserne og hinanden. Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig god tur. Park og Vej Grøn Guide Gentofte 2

5 INDHOLD S Skovruten S Søruten S Parkruten S Rutebeskrivelser Kort SÅDAN FINDER DU VEJ: Udover rutebeskrivelser samt kort bagerst i hæftet er skiltningen af ruterne din hjælp til at finde vej. Den oprindelige skiltning af ruterne er i perioden blevet udskiftet med en mere iøjnefaldende skiltning, der tydeligere angiver ruternes forløb. Det er Park og Vej der har stået for den nye skiltning i samarbejde med foreningen Grøn Guide Gentofte. 3

6 OVERSIGT OVER SKOVRUTEN Femvejen Bernstorff Slotshave Hundesømosen Ermelunden og kilden Dyrehaven Ellemosen Sankt Andreas Kirke Ordrup Kirkegård G. N. Brandts Have Christiansholms Mose Fabritius Allé De Engelske Rækkehuse Dyrehaven og Bakken Bellevue Strandpark Hvidøre Strandpark Emilies Kilde Sølyst Hvidøre Sølystparken Skovshoved Kirke Strandvejen Charlottenlund Strandpark og Fort Charlottenlund Slotspark og Skov Forstbotanisk Have i Charlottenlund 4

7 SKOVRUTEN Femvejen Den store rundkørsel blev anlagt i Obelisken er sat til minde om Kong Christian den IX og Dronning Louise, som havde sommerbolig på Bernstorff Slot fra Bernstorff Slot og Slotshave Bernstorff Slotshave er den største park i kommunen, ejes af staten og forvaltes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Bernstorff Slotshave er kendt for de vidtstrakte områder med store åbne sletter omgivet af bøgeskov. Området omkring Avlsgården indeholder rosenhave, frugthave, drivhuse og Dr. Louises tehus. I gartneriet har en biavlsforening opsat bistader. I rosenhaven dyrkes forskellige højstammede roser af duftende og fyldige sorter. Disse historiske sorter stammer fra perioden , hvor Christian IX s Dronning Louise boede på stedet. Den gule Svenske Villa i Bernstorff Slotshave er et fint eksempel på svensk træbygningskunst. Dronning Louise så villaen på Den Nordiske Industri-Landbrugs og Kunstudstilling i Hun faldt på stedet for villaens særlige stil og charme, købte den og fik den genopstillet som gæstehus i Bernstorff Slotshave. Kong Frederik V ønskede, at hans gode ven og udenrigsminister, Johan Hartvig Ernst Bernstorff skulle have en passende sommerbolig og gav ham i 1752 noget af krongodsets jorder nord for København. Kongens 5

8 franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin tegnede både slot og have. Bernstorff Slot stammer fra 1765, og er blandt de tidligste nyklassisistiske bygninger i Danmark. Det ligger på det højeste sted i Slotshaven med udsigt til Københavns tårne mod syd, Øresund mod øst, Fortunen mod nord og Gentofte Kirke mod vest. Haven er opført i fransk rokokostil. Bernstorff interesserede sig meget for havedyrkning og indførte mange eksotiske frugttræer, urter, prydbuske og træer - flere af dem havde aldrig før været plantet i Danmark. Efterfølgende ejere delte ikke Bernstorffs store interesse for havedyrkning, og da Christian IX som prins overtog haven i 1854, var en stor del af de eksotiske vækster gået ud og anvendt til brænde. Den første kongelige haveinspektør Rudolph Rothe besluttede derfor, at haven skulle bevares som et stykke sjællandsk natur med store græsklædte sletter omgivet af skov. Og netop sådan kender vi parken i dag. Slotshaven blev åbnet for offentligheden i1945. Omkring Avlsgården er etableret hundefrie områder, og mange daginstitutioner og børnefamilier finder herhen med madpakker og picnickurve. Der er planer om yderligere udvikling af slotshaven omkring Avlsgården med henblik på i større omfang at inddrage borgere i aktiviteter i haven. Hundesømosen Området indeholder både mose-, eng- og skovarealer og plejes som naturområde. Her findes både tæt naturskov og store åbne arealer med enggræs, hvor der er mulighed for at se langt og opleve himlen og vejrets skiften. 6

9 Hundesømosen er et spændende naturområde, der byder på stor variation samt gode rammer for rekreation, leg og naturoplevelse. Her er samtidig mulighed for at opleve et varieret dyre- og planteliv. Vegetationen består primært af træer og buske, som hører naturligt hjemme i danske vådområder. I den sydlige del af mosen findes en legeplads med bl.a. vandleg, gynger og legekrat. Her findes også arealer til boldspil, hvor mosen grænser op til Haveforeningen Bernstorff. Derudover har Ordrup Cycle Club samt spejdergruppen 1. Gjentofte DDS klubhuse her. Hundesømosen gennemskæres af en kommunal cykelsti, som indgår i det regionale cykelstinet i hovedstadsregionen. Stien skaber forbindelse til Lyngby i nord, og Husum i syd. (cykelrute nr. 60). Ermelunden Ermelunden og Ermelundsdalen udgør et stærkt kuperet morænelandskab, med dale og høje skrænter. Landskabet er formet under sidste istid ved ismassernes påvirkning af jordlagene samt vandstrømme fra den afsmeltede is. Ermelundsdalen viser de fossile rester af en stenalderfjord, Klampenborgfjorden. I bunden af dalstrøget løber Hvidørebækken. Bækken blev genskabt i 2011 efter at have været rørlagt i en længere årrække. I forbindelse med bækkens fritlægning blev dalen ryddet for opvoksende krat og skov. Indsatsen åbnede et nyt kulturhistorisk landskabsrum med to væsentlige elementer, bækken og den våde eng. Ved store regnvandsskyl fungerer dalen som forsinkelsesbassin (Nordvand projekt). 7

10 Yderligere har indsatsen skabt bedre betingelser for dyre og plantearter, der er knyttet til biotoperne - eng samt fersk rindende vand. I Ermelundsdalen ligger Ermelundsværket, der leverer drikkevand til hovedparten af borgerne i Gentofte Kommune. Ermelundsdalen er en del af Nordre Oversvømmelse, der indgår som den nordlige del af Københavns nyere Befæstning. Strategien med Nordre Oversvømmelse var, at der i krigstid kunne ledes vand fra Furesø via en kunstig gravet fæstningskanal til Ermelundsdalen og de lavtliggende områder i Ordrup og Klampenborg. Derved kunne der skabes en voldgrav i sammenhæng med Vestvolden og de øvrige forsvarsanlæg i fæstningsringen omkring København. Københavns nyere Befæstning blev nedlagt i 1920 som forsvarsanlæg, men opleves som et spændende rekreativt natur og kulturhistorisk område ved Ermelunden. F.eks. er det tildækkede stemmeværk og styrt ved Spærredæmning 1 for enden af Soløsevej i 2010 atter fritlagt. Gennem formidlingstavler, opsatte apps og foldere kan man hente mere viden på stedet. Ermelunden hørte oprindeligt til Ibstrup senere Jægersborg Slot, som lå på det område, hvor Jægersborg Kaserne blev etableret. Søerne på Ermelundssletten er anlagt som slottets karpedamme. Bålpladsen kan frit benyttes. Medbring selv kul eller sank brænde i skovbunden. Husk at slukke ilden, når du forlader bålpladsen. Ridning i Ermelunden og i Dyrehaven er tilladt med et gyldigt rideadgangskort, som kan fås hos Naturstyrelsen Hovedstaden. 8

11 Ellemosen Fra Vilvordevej eller Mosehøjvej kan man tage en afstikker til fods fra ruten og følge stien ned i mosen. Området er ikke egnet for gangbesværede. Ellemosen er en lille mose, som man næppe lægger mærke til, hvis ikke man er stedkendt. Følger man de flisbelagte stier over små træbroer, er det som at komme ind i en anden verden. Mosen er tæt bevokset med rødel, som danner grundlag for et særligt plantesamfund, betinget af ellerøddernes kvælstofbakterieknolde. Mosen er en tilgroningsmose i typisk morænelandskab. Ored Sø, som Ellemosen oprindeligt hed, skar sig ind i Gl. Ordrup Bys overdrev - Oredvang. Den tilhørte oprindeligt kronen, men i 1619 tilskødede Christian IV søen til København. Søen fulgte senere de skiftende ejere af Ordruphøj og ejedes i mange år af familien Berling, og i 1935 overtog Gentofte Kommune Ellemosen. Mosen blev i 1962 fredet som offentligt grønt område. Mosen er fin til små ture og indgår i stiforbindelsen mellem Skovgårdsvej og Vilvordevej. Ordrupgårdsamlingen, hvis park er offentlig tilgængelig, ligger ned til Ellemosen. Her findes bl.a. eksotiske træer, eng, bøgeskov, rosenhave, terrasser og lysthuse. Ordrupgaard er tegnet af arkitekt Gotfred Tvede ( ) og opført i årene , som en eksklusiv bolig med tilhørende galleri. Samtidig blev den store tilhørende park anlagt af stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen ( ). I 2005 fik museet en tilbygning, som er tegnet af den prisvindende, irakiske arkitekt Zaha Hadid. 9

12 Sankt Andreas Kirke Sankt Andreas Kirke i Ordrup blev indviet i maj 1873, som den tredje katolske kirke i Danmark efter reformationen. Kirkens historie involverer både Frederik VII, grevinde Danner og Bismarck. Ved siden af kirken ligger gravhøjen Ordruphøj, der er indrettet som gravkapel for familien Berling. Ordrup Kirkegård Stor og frodig kirkegård, med stor variation i plantevalget. Her findes bl.a. alléer af kirsebærtræer og robinietræer, haverum med fine buede avnbøghække, formklippede stammehække, en lysåben blomstereng samt frodige afsnit indrettet som skovkirkegård. Ordrup Kirkegård blev anlagt som kommunal kirkegård i I de følgende årtier blev den af kommunegartner G. N. Brandt udvidet og udviklet til en havearkitektonisk perle med mange forskelligartede gravstedsafdelinger. G. N. Brandt anlagde kirkegården med landskabselementerne som inspirationskilde: skoven, engen, stengærdet og alléen. Det var de samme ideer, som dannede baggrund for indretningen af G. N. Brandts private have, som ligger umiddelbart op ad Ordrup Kirkegård. Ordrup Kirkegård blev anlagt forud for Mariebjerg Kirkegård, hvor G. N. Brandt valgte at videreudvikle og rendyrke mange af ideerne bag Ordrup Kirkegård. G. N. Brandts gravsted ligger i kastanjelunden på Ordrup Kirkegård. 10

13 G. N. Brandts Have Tidligere privathave for G. N. Brandt ( ), der som kommunegartner og havearkitekt var tilknyttet Gentofte Kommune fra ca til Haven var stedet, hvor Brandt afprøvede planter og plantesammensætninger. I de små haverum, adskilt af hække, finder man f.eks. en opholdshave, inspireret af overdrevet, en blomsterhave inspireret af grøftekanten, samt en skovhave. Brandt interesserede sig for samspillet mellem de enkelte planter og etablerede flere steder plantesamfund af oprindelige arter; f.eks. ses omkring grøftehaven et plantesamfund af fugtighedselskende planter som engkabbeleje, gul iris og engrævehale. Opdelingen af haven i adskilte rum, inddragelsen af landskabselementer og frodige, naturlige plantesamfund, var på den tid nye veje i haveindretningen, lige som det var helt nyt at indrette private haver til ophold. Hidtil blev privathaver normalt indrettet med henblik på præsentation og ikke som et sted til rekreativ udfoldelse. Haveanlægget ejes af Gentofte Kommune, som har ansvaret for havens udvikling og pleje. Den oprindelige terrænregulering og rumopdeling er udført omkring 1915, og er ikke ændret siden. I 2006 blev foreningen Brandts Haves Venner stiftet. Foreningens mål er at sætte fokus på havens herlighedsværdier og i samarbejde med Gentofte Kommune arbejde for at haven drives i Brandts ånd. 11

14 Christiansholms Mose Moseområde med naturkarakter. Mosen ligger som et fredeligt og frodigt naturområde omgivet af villahaver. En naturskov danner rammen om moseområdet, mens de centrale områder plejes som fugtige, lysåbne engarealer. Overfladevand fra mosens randområder ledes ind til de centrale dele af mosen, hvor der udvikles en varieret flora, og hvor der er gode levemuligheder for fugle og padder. Oprindeligt er Christiansholms Mose en del af en gammel havarm med direkte forbindelse til Øresund. I de underliggende jordlag kan man derfor finde skaller fra havdyr som muslinger og snegle. De første bopladser i kommunen er fundet i Christiansholms Mose, og de stammer helt tilbage fra Mulleruptiden ( f.kr.). Christiansholms Mose er fredet ved en deklarationsfredning i I den sydlige ende findes en stor naturlegeplads med bl.a. junglesti, svævebane og boldareal. Legepladsen er indrettet i et tæt samarbejde med elever fra Skovgårdsskolen. Ved mosens nordøstlige ende har Christiansholms Tennisklub og spejdergruppen I. Klampenborg DB til huse. 12

15 Fabritius Allé Alléen blev anlagt i 1925 og er oprindeligt en del af Ordrup Jagtvej. Vejen er i dag kendt for sine fine gamle gas-gadelygter fra Det er den eneste vej i Danmark, som stadig oplyses af gaslygter. Om dagen er lamperne på vågeblus, så der blot kan skrues op for gassen, når mørket falder på. Gaslamperne drives af grundejerne i et fælles gaslaug. Christiansholms Slot Slottet var i 1500-tallet en del af Hvidøre Kongsgård, men da Frederik II nedlagde Hvidøre Len, blev gården i det følgende århundrede administreret fra Københavns Slot. I 1666 blev gården givet i fæste til Vitus Bering. Bering nedrev den gamle kongsgård og genopbyggede den længere mod nord-vest og kaldte sin besiddelse for Christiansholm til ære for Christian V. Det nuværende Christiansholm Slot er opført af Just Fabritius. Hovedbygningen købtes af grev Carl Molkte i I dag ejes slottet af Fritz Schur. De Engelske Rækkehuse De hvide rækkehuse i karréform, opført i 1903, var de første rækkehuse i Gentofte Kommune. De blev bygget efter engelsk forbillede og indrettet med separat indgang til køkken i den høje kælderetage. Den oprindelige plan var, at der skulle bygges i alt ni lukkede karréer. Det blev dog kun til to, da man ikke kunne få tilladelse til at bebygge Nordre Oversvømmelse, som var et led i Københavns nyere befæstning. 13

16 Dyrehaven og Bakken Jægersborg Dyrehave eller blot Dyrehaven blev etableret af Kong Frederik d. III til jagtformål. Dyrehaven ejes af staten og hører under Naturstyrelsen Nordsjælland. Den er beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune. Den er kendt for sine lysåbne sletter, hvor øjet kan vandre frit under trækronerne, hvilket skyldes en større bestand af krondyr, dådyr og sikavildt. Uden de mange store græssere ville de åbne sletter i Dyrehaven gro til. Hjortene færdes i flokke, en fordel for dyrene da mange par øjne og ører kan opdage en fare hurtigere end et par. Sådan kender man hjortene fra hinanden: Krondyr: Kronhjorten er den største af hjortene. Hinder med deres kalve holder mest til i den sydlige del af Dyrehaven, mens hjortene mest holder til i den nordlige del. Dådyr: Dåvildtet færdes ofte i meget store flokke på Eremitagesletten. Dåvildt findes i tre farver, sorte, hvide og røde. Sikaer: Sikavildtet er de mindste hjorte i Dyrehaven. Sommerpelsen er rødbrun med hvidgule pletter. Vinterpelsen er ensfarvet mørkebrun med hvid bagdel. I Dyrehaven ligger den mere end 400 år gamle Dyrehavsbakken, som holder åbent hele sommerhalvåret. Cykling og ridning er tilladt. Kapervognene holder ved Klampenborg Station og Peter Liepsvej. Bellevue Strandpark Strandparken med den populære sandstrand er et af kommunens ældste udflugtsmål for sommergæster fra hele Københavnsområdet. 14

17 Bellevue Strandpark består af en sandstrand og store græsarealer med fritstående træer. De hvide livreddertårne med blå striber står som vartegn for området. Bellevue var oprindeligt en lille ejendom, som blev opført i 1723 på Christianholms jordes nordøstligste hjørne. I 1734 blev Bellevue overtaget af en traktør, og dermed indledte Bellevue sin tilværelse som traktørsted, en epoke, der skulle vare to århundreder. I midten af 1930-erne blev hele området renoveret i forbindelse med Kystvejens anlæg. Landskabsarkitekt C. Th. Sørensen formede parken og arkitekt Arne Jacobsen tegnede strandbadet samt de øvrige bygninger i strandparken. Disse er nu fredede. Området omfatter Bellevueteateret, en offentlig badestrand samt græsarealer til friluftsaktiviteter. Her er desuden offentlige toiletter samt kiosker. Hvidøre Strandpark Solplæne med en del gamle træer, siddepladser under en vin-bevokset pergola og en legeplads til mindre børn. Parken ligger med udsigt til statuen af Knud Rasmussen samt panoramavue over Øresund. Som et led i bestræbelserne på at få gennemført den store regulering af Bellevuebugten erhvervedes Hvidøre Strandpark i 1929 til offentligt formål. Parken blev anlagt som en stor solplæne med enkelte gamle træer. Endvidere etableredes en sandstrand, og mod vest langs Strandvejen opførtes en mur med pergola, tegnet af arkitekt Poul Baumann. Pergolaen var primært et 15

18 havearkitektonisk element, men løste samtidig et terrænproblem mod Strandvejen. Ved anlæggelsen af Kystvejen ( ) blev parken afskåret fra strandarealerne, hvorved dens rekreative værdi reduceredes. Hvidøre Strandpark er i dag et fredfyldt alternativ til det pulserende badeliv ved Bellevue. Legepladsen har form som et øre, der er beklædt med græs. Legepladsen er forsynet med sandkasse, legekrat og vandpost. Emilies Kilde Mindesmærke, som statsminister greve H.E. Schimmelmann rejste for sin kone Emilie, efter hendes død i Støtten er tegnet af N.A. Abildgaard. Hvidøre Landstedet er en markant hvid bygning, tegnet af arkitekt Johannes Schrøder og opført som sommerbolig for legationsråd F.C. Bruun. I 1906 blev den købt af søstrene dronning Alexandra af England og kejserinde Maria Federovena (født Dagmar) af Rusland. Sidstnævnte boede her indtil sin død i Hvidøre ejes i dag af Novo Nordisk. Sølyst Det hvide, træbeklædte landsted er opført i en enkel og klassisk stil ca af Just Fabritius og senere fuldført af hans enke efter hans død. I den sidste halvdel af 1800-tallet var stedet først ejet af Ernest Schimmelmann, senere af etatsråd I.P. Suhr. Hos dem samledes tidens store personligheder, blandt andre Oehlenschläger og familien Heiberg. Siden 1948 har Sølyst 16

19 været ejet af Det Kongelige Danske Skydeselskab, der anvender det som kursuscenter. Sølystparken Ruten tager et sving ind ad villavejen Sølystparken. Her er en lille sø, som ligger centralt som et gadekær mellem husene. Sammen med de åbne forhaver udgør søen et hyggeligt og grønt byrum. Skovshoved Kirke Kirken er bygget i og tegnet af Alfred Brandt. Modsat det normale er kirken orienteret med alteret i vest. Den er opført af håndstrøgne munkesten og dekoreret med rundbuer og andre romanske stiltræk. Alterbilledet Hyrdernes tilbedelse er af Axel Helsted. Inventar og udsmykningen med kirkelige og lokale symboler er også tegnet af Brandt. I 1930 erne blev den oprindelige bikubeformede tårnafslutning erstattet af et kobberbeklædt spir, og en tilbygning mod nord kom til. I 1980 erne tilføjedes på kirkens nordside 2 lave længer med runde kapeller i moderne stil. Til kirkerummet skabte Knud Lollesgaard i 1960 erne 8 glasmosaikker. Frobenius orgelet på 24 stemmer er fra Strandvejen Bebyggelsen langs med Strandvejen gennem Skovshoved er meget varieret. Midt i det gamle Skovshoved findes der stadig mange små fiskerhuse med tilhørende stejlepladser, hvor fiskerne hængte deres garn. I dag benyttes disse som små haver for beboerne. Når man bevæger sig mod Charlottenlund Skov, bliver 17

20 de små huse gradvist afløst af store villaer og ambassadeboliger. Charlottenlund Strandpark og Fort Strandpark med sandstrand og store græsarealer, populært kaldet fluepapiret. På området findes både badeanstalt, campingplads, sommerrestaurant, offentlige toiletter og kiosker. Strandarealet hørte oprindeligt til Gentofte Dyrehave ved Stranden oprettet i 1622 af Kong Christian IV, senere til Gyldenlund, det nuværende Charlottenlund Slot. Ved anlæggelsen af Charlottenlund Fort overgik den sydlige del af strandarealet til krigsministeriet, og den nordlige del forpagtedes af den senere Kong Frederik VIII, som lod standparken planere og udlægge til køkkenhave. I 1933 overtog Gentofte Kommune vedligeholdelsen og administrationen af hele strandparksområdet (ca. 13 ha.) fra Statsministeriet, efter at køkkenhaven i 1926 og fortet 1932 var åbnet for publikum. I 1950 etablerede kommunen en campingplads i fortets grønnegård. I strandparken ligger Charlottenlund Fort, som blev anlagt i årene som led i Københavns Søbefæstning. Fortet nedlagdes i 1932 og overgik derefter til Gentofte Kommune. Charlottenlund Slotspark og Skov Hvidt renæssanceslot med stor park. Slot og Park ejes af staten og forvaltes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Slottet bruges af Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU AQUA). Riddersalen er åben for publikum i forbindelse med klassiske koncerter. 18

21 Slotshaven indeholder elementer fra flere forskellige havestilarter. Blandt de fine haveelementer er den lange elegante allé, som i dag fører fra Strandvejen til Charlottenlund Slot. Alléen er et eksempel på baroktidens retlinede havekunst. Det engelsk inspirerede haveanlæg rummer flere små bygninger, f.eks. det gamle ishus med udskårne isbjørnefigurer over indgangen. En anden seværdighed er det idylliske gule og stråtækte bindingsværkshus, som gennem tiderne har været brugt som både vaskehus og jagtstue for Livgarden. De to store lærketræer på plænen bag slottet er Danmarks ældste og har dannet grundstammen for hele Danmarks lærketræsbestand. Disse træer er næsten lige så gamle som Charlottenlund Slotshave. Charlottenlund Slot var i mange år beboet af kongefamilien. Gennem ca. 200 år frem til 1930 har de forskellige kongelige beboere præget stedet. Oprindeligt var det et barokslot, men senere blev det ombygget til det franske renæssanceslot, som vi ser i dag. I 1869 flyttede de sidste kongelige ind på slottet. Kronprins Frederik (senere Frederik VIII) og Prinsesse Louisa boede her såedes til deres død i hhv og Under Frederik VIII blev haven til stadighed forskønnet med nye beplantninger og smukt vedligeholdte plæner. Obelisken bag slottet er rejst i 1938 til minde om slottets to sidste kongelige beboere. 19

22 Forstbotanisk Have i Charlottenlund Forstbotanisk Have ejes og administreres af Naturstyrelsen Hovedstaden. De mere end 600 arter af træer og buske, der vokser på det 3,5 ha store areal, er indførte arter (ikke oprindelige danske arter). Flere af dem stammer fra områder med klima og jordbundsforhold, der er meget forskellige fra forholdene i Danmark. Dyrkningen af disse eksotiske arter under danske forhold har været genstand for forskning, der igen har haft betydning for den videre anvendelse af væksterne i haver, parker og landskab. Forstbotanisk Have blev grundlagt i 1838 som en studiesamling for biologi- og skovbrugskandidater. Haven var en enhed under Arboretet i Hørsholm, og tilknyttet Københavns Universitet. Siden 1970 har samlingen af træer i Arboretet i Hørsholm overtaget Forstbotanisk Haves funktion som studiesamling. Ansvaret for havens pleje og vedligeholdelse blev endeligt overdraget fra Københavns Universitet til Skov- og Naturstyrelsen i Der er ingen fast gartner i haven, og plejen er ekstensiv. En gruppe borgere dannede i 2009 støttegruppen Forstbotanisk Haves Venner der bl.a. er aktiv på Facebook. Gruppen arbejder for at Forsthavens træer og buske bevares, bl.a. gennem en bekæmpelse af armensk brombær og andre invasive og konkurrencedygtige arter. Foreningen ønsker mere formidling af havens værdier samt flere aktiviteter i haven alt i samarbejde med Naturstyrelsen. Se mere på 20

23 NOTER 21

24 OVERSIGT OVER SØRUTEN Bernstorff Havekoloni Jægersborg Kirke Søndersø Bernstorff Slotshave Gentofte Kirke og Kirkegård Gentofte Bycenter Gentofte Park Gentofte Sø Gentofte Rende Tuborg Haveby Dyssegårdsparken Vesterdalens rækkehuse Nymosen Vangede Kirke Vangede Batteri Dan Turèlls Plads Vangede Bibliotek Brobæk Mose Gentofte Stadion Jægersborg Kaserne og Hotel Hollænderdammen Hundesømosen 22

25 SØRUTEN Haveforeningen Bernstorff Haveforeningerne Bernstorff (ved Hundesømosen), Solvang og Knæbjerget (begge ved Nybrovej) ligger på kommunalt ejet jord. Foreningerne driver selv forhold omkring udlejning og administration af havelodderne. Ved Gentofte Rende ligger Haveforeningen Tuborg, der er ejet af en privat andelsforening. Jægersborg Kirke Kirken er tegnet i sengotisk stil af P. S. Mathiesen i Indretningen er fra 1965 og udført af arkitekterne Inger og Johannes Exner. Altertavlen er en cirkulær lyskomposition af Mogens Jørgensen. Den ligner en glasmosaik, men består i virkeligheden af ca små elektriske pærer på en fortinnet messingplade. Orglet på vestpulpituret har en smukt udført facade med dekorerede kobberpiber. Det er bygget i 1944 af Marcussen & Søn. Som forbillede har arkitekten haft sengotiske, især sjællandske kirker, og i det ydre fremtræder den da også som en rigtig gammel landsbykirke med kamtakker og blændingsdekorationer på gavlene, støttepiller ved langmurene osv. Denne byggestil var meget populær i perioden Sognegården er tegnet af O. Ramsgaard Thomsen og blev taget i brug i Søndersø Moseområde omgivet af åbne græsarealer og fritstående trægrupper. Som lokalpark udgør Søndersø en kulisse for de omkringliggende villaer og anvendes desuden til kortere ophold, boldspil og leg m.m. 23

26 Området er den sidste rest af den tidligere Jægersborg Sø, almindeligvis kaldet Søndersø. Den dækkede tidligere sammen med Hundesømosen et større område syd, øst og vest for Ibstrup/Jægersborg Slot, der således kom til at ligge som på et næs. Fra omkring 1620 fungerede søen dels som supplement til Københavns drikkevandsforsyning, dels som fiskedam for Jægersborg Slot. Senere indgik den i de oversvømmelsesområder, som var led i Københavns nyere befæstning. I 1920 erhvervede Gentofte Kommune området, og de omkringliggende villakvarterer blev udstykket og bebygget i løbet af 1940 erne og 50 erne. Bernstorff Slotshave Se side 5 Gentofte Kirke og Kirkegård Gentofte Kirke er opført i 1100-tallet og er dermed den ældste kirke i kommunen. Den gamle kirke er som den eneste i kommunen beliggende på en gammel kirkegård; i øvrigt kommunens mindste. Her er en hyggelig landsbystemning, da indretningen er som på en klassisk dansk landsbykirkegård. Kirken er præget af flere senere ombygninger og fremtræder nu i det ydre som en gotisk landsbykirke. Kirken blev opført i Det kamtakkede tårn blev opført omkring år

27 Kongefamilien har i historien deltaget i mange gudstjenester i denne kirke under sommeropholdene på Bernstorff Slot. Maleriet af Jesus ombord i fiskerbåden på Genesaret Sø er malet og skænket til kirken af dronning Louise for ca. 100 år siden, hvor det derefter har været alterbillede indtil Også sølvlysestagerne er i 1871 skænket kirken af kongefamilien. Kirken blev restaureret i Ved denne lejlighed blev gulvet belagt med ølandsfliser, og samtidig fik kirkerummet helt nye farver. I 2008 fik kirken glasmalerier af Per Kirkeby. De 11 vinduer har hver sit motiv fra biblens fortællinger fra syndefald til opstandelsen. Gentofte Bydelscenter Gentoftegade er én af de ældste hovedgader i kommunen. Langs Gentoftegade lå alle gårdene helt frem til 1760 erne, hvor gårdene blev flyttet ud til de små landsbyer, som den dag i dag udgør kommunens bydelscentre. Gentofte Park Ældre parkanlæg, som oprindeligt blev anlagt som en privat lysthave. I 1744 lod Herman Kløcker den gamle Gentoftegård nedrive og opførte i stedet en ret anseelig lystgård, som den nuværende Gl. Salem var en del af. Samtidig blev haven anlagt som de kongelige hauger. Lindealléen, som fører gennem parken ned mod Gentofte Sø, stammer fra denne tid. Kommunen erhvervede i 1918 arealerne ned mod søen (ca m2), samt arealerne fra to syd herfor beliggende ejendomme. 25

28 Gentofte Park har betydning i kraft af sin umiddelbare tilknytning til Gentofte Bymidte, og desuden er området af stor betydning for oplevelsen af Gentofte Sø. Parken danner en smuk og harmonisk overgang mellem by og naturområde. Den nordlige halvdel af Gentofte Park er fredet med en deklarationsfredning fra Stedet er et yndet opholds- og udsigtsareal med gode udsigtsbænke og en meget benyttet kælkebakke om vinteren. Legepladsen indeholder en boldbane og en 5-gynge, hvorfra der er fine kig op i henholdsvis trækronerne og ud over Gentofte Sø. Derudover er der en lille karrusel ved indgangen fra stien mod Gentofte Sø. Gentofte Sø Gentofte Sø udgør sammen med Brobæk Mose et af de mest benyttede grønne områder i Gentofte Kommune. Området er kommunens største sammenhængende vådområde. Gentofte Sø er blandt landets 10 reneste søer over 20 ha, og hele området er udpeget som Natura-2000 område, fordi det rummer flere naturtyper og arter, som er truet i hele EU, og som Danmark derfor er forpligtet til at beskytte. Bl.a. findes der hele 7 arter af vildtvoksende orkidéer i området, heriblandt Priklæbet Gøgeurt; Gentofte Kommunes ansvarsart. Området er samtidig en vigtig fuglelokalitet. Gentofte Sø har siden slutningen af 1500-tallet haft en rolle i Københavns vandforsyning, men siden

29 har søen ikke fungeret som drikkevandsreservoir for København. Siden da har Københavns Kommune forhandlet med Gentofte Kommune om en overdragelse af søen, og i 2012 overtog Gentofte Kommune ejerskabet til søen for en halv million kroner. Rekreativt har området omkring Gentofte Sø haft en stor betydning i mere end 100 år, og Gentofte Kommune har siden 1920 inddraget og plejet arealer langs søen, så den i dag fremstår som et knap 50 ha stort rekreativt område. Stianlægget omkring selve søen er 2,6 km langt, og en del af strækningen gennem rørskoven forløber på en pontonbro. Stierne i og omkring området benyttes flittigt til kondiløb, gå- og cykelture, og stierne udgør endvidere en trafiksikker forbindelse til flere skoler. Et høslætlav har siden 2006 i samarbejde med Gentofte Kommune arrangeret høslæt på et engareal ved søens vestside. Høslættet er til gavn for orkideer og andre vilde planter, der trives bedst under lysåbne og næringsfattige forhold. Dansk Ornitologisk Forenings caretakergruppe for Gentofte Sø iagttager og registrerer løbende fugle, planter, insekter, padder og pattedyr i området. Gruppens registreringer er tilgængelige på og giver et billede af den store artsrigdom i området. Ud for Fiskebakken ligger en bådebro, hvorfra der er udlejning af robåde i sommerhalvåret. Det er tilladt at fiske i Gentofte Sø, hvis man forinden har købt et særligt fisketegn enten hos Kommuneservice på Gentofte Rådhus eller hos Lystfiskeriforeningen, der holder til i det lille hus på Fiskebakken 7. 27

30 Syd for Gentofte Sø er der indrettet en stor legeplads. Legepladsen er et af kommunens BKO områder (Bevægelsesklare Områder) og et yndet udflugtsmål for kvarterets mange børneinstitutioner. Yderligere oplysninger om Gentofte Sø kan du finde i guidebogen Rundt om Gentofte Sø. Den indeholder bl.a. en afmærket rute med tilhørende beskrivelser, som fører den besøgende gennem områdets mest interessante lokaliteter. Bogen kan afhentes på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og på bibliotekerne. Gentofte Rende Fra Gentofte Sø i nord, langs Dyssegårdsparken og frem til Søborghus Rende forløber Gentofte Rende, der er en åben vandrende med tilhørende grønt stiforløb. Oprindeligt blev renden anlagt for at lede drikkevand fra Gentofte Sø til København. I dag har renden stor rekreativ værdi for fodgængere og cyklister. Ved Søslippens vestende findes søens afløb under Lyngbyvej mod syd til Gentofte Rende. Afløbet er reguleret med et stigbord, hvis overkant sidder nøjagtig 16,89 meter over havets overflade. Når søens vandstand overstiger denne højde, kan der løbe vand ud i Gentofte Rende, hvis denne ikke er for vandfyldt i forvejen. Tuborg Haveby Langs med Gentofte Rende ligger kolonihaveforeningen Tuborg Haveby. 28

31 Dyssegårdsparken Parken fremstår som en frodig park med både lukkede skovpartier og åbne arealer, der især benyttes til leg og boldspil. Nogle af skovpartierne er fra parkens anlæggelse, mens de cirkulære skovrondeller er etableret i Det giver publikum muligheder for oplevelse af en varieret natur. Parken er anlagt på et areal af Højsgårdens jord. I 1920 påbegyndtes udstykningen af Højsgårdens jorder af den daværende ejer, handelsgartner Chr. Greiff, fra hvis bo kommunen i 1948 overtog en gammel granplantage og et engdrag, beliggende mellem jernbanen og Gentofte Renden. Opfyldning af engdraget påbegyndtes i overtagelsesåret; granplantagen blev saneret og indgik som et led i parkanlægget, der dengang udgjorde ca. 5.3 ha. Parkarealet er senere blevet reduceret lidt i forbindelse med opførelse af en børneinstitution i den sydlige del af parken. Dyssegårdsparkens legeplads ligger i en lysning i skoven. Der er direkte adgang fra stien parallelt med Gentofte Rende, mens adgangen fra parkens centrale sti forløber ad en natursti gennem skoven. Legepladsen er renoveret i 2011, og den fremstår med klatreredskaber, vipper og gynger. Uden for legepladsen er skoven også meget legevenlig, og der er ryddet naturstier, som inviterer børnene til huleleg og gemmeleg. Desuden rummer parken flere store lysninger, som kan danne ramme for forskellige aktiviteter og lege. 29

32 Vesterdalens Rækkehuse Vesterdalen er en rækkehusbebyggelse fra , tegnet af Kay Fisker, C. F. Møller og Svenn Eske Kristensen. Alle rækkehusene er forskudt af hinanden, med ni huse i ti rækker. Forskydningen giver bebyggelsen et udtryk af bevægelse, og sikrer samtidig privatliv midt i fællesskabet. Nymosen Moseområde, der fremstår både med åbne vandarealer, tæt krat samt lukkede skovpartier. En stor del af mosen er anlagt som boldbaner for den lokale fodboldklub, GVI. Nymosen er anlagt på arealer, der tidligere hørte til gårdene i Vangede, der benyttede mosen til tørveskær. I 1937 påbegyndte Gentofte Kommune anlæggelsen af et parkanlæg i moseområdet, og dette blev afrundet i slutningen af 1950 erne med anlæggelsen af stiforbindelsen til Agertoften. Stisystemet bruges i dag flittigt til gåture, kondiløb og hundeluftning. Legepladsen ligger på et lysåbent areal i mosens nordlige del. 30

33 Vangede Kirke Tager man en lille omvej fra ruten op mod Vangede Bygade, kommer man til Vangede Kirke, som er tegnet af arkitekt Johan Otto von Spreckelsen. Den er fra 1974 og dermed den senest opførte kirke i kommunen. Byggematerialet er håndstrøgne teglsten, vinduerne består af tykke, indmurede glasblokke samt af fire ovenlysvinduer. I loftet ses en kassetteudsmykning, som Spreckelsen også tegnede til sin store triumfbue i Paris. Keramikeren Tue Poulsen har skabt alter, kors, døbefont og prædikestol. Orglet er ligeledes tegnet af von Spreckelsen. Det er indsat i en sort smedejernsramme, og placeringen i kirken leder tanken hen på en altertavle, da alteret er placeret midt i kirkerummet. I kirkens nordlige hjørne står en lille træfigur af Kristus og de fire evangelister. Man mener den er udført af billedhuggeren H.W. Bissen, og at den stammer fra den midlertidige Vangede Kirke. I 1996 fik kirken sit markante, fritstående klokketårn eller kampanile bestående af tre kirkeklokker i en udførelse svarende til kirkens orgel. 31

34 Vangede Batteri Vangede Batteri, der er opført , indgik i den nordvestlige frontlinie af Københavns landbefæstning. Foruden vestvolden bestod denne af en række forter og mindre batterier, som sammen med et oversvømmet område fra Husum over Gentofte og Jægersborg og ud til Øresundskysten ved Hvidøre skulle hindre et angreb på København. Voldanlægget fremstår dækket med græs og spredt bevoksning. Beplantningen på anlægget plejes således, at det stadig er muligt at fornemme arealets fortid som militært anlæg. De gamle terrænformer og bevoksningen gør området til et godt legested. Legepladsen, der hovedsageligt henvender sig til de større børn, er indrettet på det plane græsareal. Der er mange udfordrende og forskellige lege-, klatre- og balancemuligheder i det store legeredskab. Derudover er der monteret små karruseller og balanceringe omkring det store legeredskab. På plænen syd for legepladsen er der placeret små fodboldmål. Dan Turèlls Plads Dan Turrèlls Plads blev navngivet 19. marts 2007, på forfatterens fødselsdag. Pladsen blev fornyet i 2011 i forbindelse med renoveringen af Vangede Bygade, hvor der blandt andet blev opstillet en stor jernskulptur af Kenn André Stilling. Skulpturen er opbygget af alfabetet, og det er lavet som en hyldest til Dan Turéll. 32

35 Vangede Bibliotek og Turèll-samlingen Fra Dan Turèlls Plads kan man ad Vangede Bygade komme til Vangede Bibliotek. Dan Turèll havde i en stor del af sit liv en tæt tilknytning til Vangede. Vangede Bibliotek har derfor påtaget sig den store opgave med at dokumentere forfatterens liv og arbejde gennem Turell-samlingen, der er tilgængelig i biblioteket. Samlingen omfatter forfatterens egne bøger, hans bidrag til antologier, cd- og videoudgivelser, egne pladesamlinger, breve med videre. Blandt samlingens mange kuriositeter finder man et brev til en onkel og tante som den 12-årige Dan har skrevet under et koloniophold i Kulhuse. Indledningen lyder Vejret heroppe er elendigt. Samlingen rummer også bøger, tidsskrifts- og avisartikler om Dan Turèll og hans værker. Turèll-samlingen indeholder i dag små 1000 enheder, foruden en del tekster i fotokopi, og der arbejdes fortsat på at gøre den komplet. Dele af samlingen er tilgængelig fra bibliotekets hjemmeside. 33

36 Brobæk Mose Mosen er fredet og grænser tæt op til Gentofte Sø. Området er ikke egnet for gangbesværede. Tilgroningsmosen, eller kærområdet, består af flere bevoksningstyper: Sø, rørsump, pile- birk- og ellesump, krat og skov. Mosen er flere steder meget tæt bevokset, hvilket kan få én til helt at glemme, at man befinder sig midt i byen. Arealet har i kraft af dets indhold af mange bevoksningstyper stor rekreativ, naturvidenskabelig og pædagogisk værdi. Her findes også den nu tørlagte Vangede Kilde i et lille anlæg med plantede træer, bl.a. en kinesisk vandgran. Kilden er i dag markeret med et gammelt hestevandingstrug. Oprindelig har Brobæk Mose været en del af det søområde, der er opstået i en lavning i morænelandskabet. Tilgroning samt kulturpåvirkningen såsom vandstandsændringer, tørvegravning og tilplantning danner grundlaget for områdets karakter i dag. I en periode blev området brugt af Niels Steensens Hospital til patienternes rekreation, og spor af gamle stier og solgryder findes endnu. Arealet har ligget hen uden væsentlige plejeindgreb i ca. 40 år. Brobæk Mose er et særdeles godt eksempel på, hvorledes et moseområde udvikler sig. Gå på opdagelse i mosen og se på planter og dyr, gerne med guidebogen Rundt om Gentofte Sø. Stadion På Gentofte Stadion kan klubber/foreninger hjemmehørende i Gentofte Kommune låne baner. Øvrige klubber/ foreninger kan leje baner mod betaling. Henvendelser vedrørende baneleje rettes til Gentofte Stadions kontor. 34

37 Jægersborg Kaserne Bygningerne omkring den forhenværende kaserne er iøjefaldende placeret ved Jægersborg Allé og den grønne plæne ved Meutegårdsvej. Jægersborg Slot og De Thuraske Jagtlænger, som det firlængede gule bygningsanlæg kaldes, er opført i af Christian den VI. Da parforcejagten ophørte, overgik anlægget til militære formål. De Thuraske Jagtlænger er nu indrettet til boliger, og på det areal, hvor slottet og senere kasernen lå, indrettes pleje- og ældreboliger til kommunens borgere. Det gamle Jægersborg Hotel ved Ermelundsvej og Jægersborg Allé er opført som slotskro i tilknytning til Jægersborg Slot i midten af 1700-tallet. Slottet blev nedrevet i 1761, da det var skadet efter svenskekrigene. Slotskroen fik af kongen en gavmild bevilling til udskænkning, kaperkørsel, heste- og kvæghold og andet. Siden er bygningen blevet benyttet som kontordomicil af forskellige private virksomheder. Nordvest for kasernen ligger et fredet sprøjtehus, som også kan ses fra Hundesømosen. Hollænderdammen Hollænderdammen hører til Schæffergården. Der er ingen offentlig adgang til området, men der er udsigt til området fra Ermelundsvej. Schæffergården blev oprindeligt opført i 1747 som staldkompleks til Jægersborg Slot. Otte år efter blev anlægget overtaget af hofsnedker Diderich Schæffer, som udvidede byggeriet til beboelse. I dag drives kursusvirsomhed på stedet (Dansk Norsk Forening). 35

38 OVERSIGT OVER PARKRUTEN Kildeskoven og Kildeskovshallen Charlottenlund Strandpark og Fort Charlottenlund Slotspark og Skov Strandlund Hellerup Bycenter Øregård Park Hambros Allé Hovedbiblioteket Hellerup Kirke Hellerup Strandpark og Havn Sundvejene med kig til Øresund Tuborg Nord Hellerup Kirkegård Gentofte Hospital 36

39 PARKRUTEN Kildeskoven og Kildeskovshallen Skovområde som er retableret efter byggeriet af svømmehallen i Svømmehallens arkitektoniske udformning med store glasfacader er valgt på grund af hallens beliggenhed i et skovområde. Skoven danner en grøn kulisse om Kildeskovshallen, og er tillige et lokalt rekreativt areal. I murværket er der anvendt brune profilerede mursten i den nederste etage og i muren omkring Solplænen, således at murene giver indtryk af at gro op af skovens lave bundbeplantning. Kildeskoven ligger på den jord som siden middelalderen har hørt til præstegården. Omkring en lille kilde lod provst Høegh træerne vokse op til en mindre lund. I 1820 solgtes Præstens Kilde og med den lunden til Frederik Julius Kaas på Heslegård. Det blev pålagt den fremtidige ejer at plante et nyt træ for hvert træ, der blev fældet, samt at vedligeholde kilden. Overenskomsten blev stadfæstet ved kongeligt reskript i Oprindelig var kun det nordvestlige hjørne af det, vi i dag kender som Kildeskoven, dækket af skov. Ånden i overenskomsten må siges at være efterkommet til fulde. Det nye svømmeanlæg fra er udviklet i et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Kulturarvstyrelsen, arkitekt Ebbe Clemmesen og brugerne. Svømmehal og idrætshaller samt cafeteria, et fitnesscenter og fysioterapi. Af sportslige aktiviteter kan bl.a. 37

40 nævnes; basketball, bordtennis, gymnastik, dans, hockey, håndbold, kampsport og volley. Charlottenlund Strandpark og Fort Se side 18. Charlottenlund Slotspark og Skov Se side 18. Strandlund Strandpark beliggende ved Charlottenlund Strand. Strandområdet ligger i umiddelbar tilknytning til ældreboligbebyggelsen, hvis udformning i høj grad er bestemt af den attraktive beliggenhed. Området hørte oprindeligt til landsbyen Gentoftes overdrevsjord, men blev udskilt i Sammen med et større areal omkring Strandvejen blev det solgt til tømmerhandler Niels Aagesen, der kaldte sin ejendom Constantia. Strandlund var en del af denne ejendoms strandmark. I 1905 erhvervede fabrikant C. Holmblad grunden og lod det Strandlund opføre, som skibsreder A.P. Møller købte i I 1937 købte A.P.M. også nabogrunden Vennerslund, der havde tilhørt H.N. Andersen, stifteren af Ø.K., hvorfor de to grunde Strandlund og Vennerslund under et kaldes skibsredergrundene. I 1973 købte Gentofte Kommune grundene og lod ældreboligerne Strandlund opføre på den del af området, der er nærmest Strandvejen. Om sommeren er solbadning på plænen populært. 38

41 Hellerup Bydelscenter Omkring Strandvejen i Hellerup finder man kommunens største bydelscenter. Flere af vejtræerne er ginko-træer, eller kinesisk tempeltræ, som de også kaldes. Øregård Park Romantisk have i engelsk landskabsstil. Parken fungerer som nærrekreativt grønt område for kvarterets beboere og har stor havekunstnerisk værdi. Den er et eksempel på en romantisk have med de havearkitektoniske virkemidler, som kendes fra den engelske landskabshave. Parken rummer desuden mange skulpturer. Øregård Museum er oprindeligt opført som landsted for velhaverfamilien Søbøtker fra København i Det hvide hus er tegnet af den franske arkitekt J.J. Ramée i 1806 og har siden 1921 fungeret som udstillingssted. Her vises forskellige kunstrelaterede udstillinger samt den store lokalhistoriske samling. Kommunen erhvervede i 1917 Øregård og i 1918 åbnedes den 5,1 ha store park for offentligheden. I hovedbygningen indrettedes Topografisk Museum, som åbnedes i Bygningen, som blandt andet rummer en værdifuld historisk-topografisk malerisamling, drives som en selvejende institution. I den nordlige del af parken er der under skyggefulde trækroner indrettet en petanquebane, der er i brug året rundt. I den nordøstlige del af parken findes en 39

42 legeplads, hvor inspirationen har været kunsten og de mange skulpturer i parken. Ved legepladsen står bronzefiguren Troldehoved af Poul Agger. Hambros Allé Fra Øregaard kan man kigge ned til sundet ad Hambros Allé. Den høje lindeallé strækker sig i lige linje fra landstedet Øregård i Øregård Park og Strandvejen ned til Øresund. Alléen har en flot monumental virkning, som forstærker perspektivoplevelsen. Hovedbiblioteket Ved Øregårdsparken kan man tage en afstikker op ad Øregårds Allé til Gentofte Kommunes Hovedbibliotek. Bygningen er tegnet af Henning Larsen og opført i Den store hvide bygning er i modernistisk stil og rummer mange fine detaljer og lysindfald. Hovedbiblioteket daner ramme for mange varierende aktiviteter for hele familien. Hellerup Kirke Kirken med det høje tårn kan ses på højre hånd ad Margrethevej fra Strandvejen. Hellerup Kirke er tegnet af Thorvald Jørgensen og opført i 1900 i senromansk stil. Arkitekten har taget udgangspunkt i de gamle romanske stenkirker fra omkring 1100-tallet. Træk fra denne byggestil ses blandt andet i de mange dyre- og frugtbarhedsmotiver, der dekorerer kirkens ydre. Indvendigt kendes den senromanske stil primært på de mange rundbuer. Desuden er arkitekten inspireret af ung-gotikken, hvilket ses på kirkens opadstræbende tårn, som i strid med traditionen ligger mod øst. 40

43 Hellerup Strandpark og Havn Parkområde ved havnen sammensat af strandareal, haveanlæg med rose- og staudehave, tennisbaner, legeplads og lystbådehavn. Anlægget er tegnet af G.N. Brandt. Staudehaven blev indviet i 1912 og bestod på det tidspunkt af en græsplæne kantet med lange bede med stauder. I 2004 blev staudehaven renoveret, og der blev anlagt flere indgangspartier gennem staudebedene til græsplænen. Staudehaven har nu ca. 100 forskellige staudesorter udvalgt ud fra kriterier som robusthed og frodighed. Nær staudehaven ligger rosenhaven vinkelret på Øresund med bænke og udsigtspladser. Rosenhaven blev indviet i Park og Vej har lavet en folder, der nærmere beskriver de forskellige staude- og rosenarter i Hellerup Strandpark. Strandparken og havnen er anlagt på en del af strandengen, som ved udskiftningen blev tillagt Onsgården. I 1907 erhvervede kommunen et areal af strandengen og foretog på strækningen mellem Onsgårdsvej og Strandparksvej en opfyldning og udretning af kystlinien. Derved fremkom en lille vig på den midterste del. Her blev Hellerup Lystbådehavn anlagt, og på det bagvedliggende, opfyldte areal anlagdes Hellerup Strandpark. Hellerup Strandparks internationale anseelse beror netop på, at mange funktioner er samlet i et anlæg, og at parkens udformning stimulerer til samspil mellem anlæggets dele. Anlægget, som er tegnet af G.N. Brandt, regnes for at være Danmarks første park, som bevidst er anlagt ud fra funktionalismens filosofi. I Hellerup Strandpark er der indrettet legeplads nær 41

44 indgangen fra Onsgårdsvej. Legepladsen henvender sig hovedsageligt til de mindre børn. Sundvejene med kig til Øresund Langs med kysten ligger mange små hyggelige villaveje med flere meget karakteristiske villaer fra omkring århundredeskiftet. De fleste steder er adgangen til stranden begrænset, da villaerne ligger helt ned til stranden, men for enden af hver vej er der åbent ned til vandet. Tuborg området For enden af Carolinevej en gang- og cykelsti langs vandet. Følger man stien langs med Tuborg Nord- bebyggelsen, kan man se miljøet omkring bebyggelsen med indre bassiner og marina. Cykler man langs havnen, og kører over broen ved Philip Heymanns Alle, ser man den nyeste udvikling på Tuborg Syd med erhvervsdomiciler og boliger. Hellerup Kirkegård Kirkegården rummer mange fine gamle familiegravsteder. Stedet fungerer som rekreativt grønt område i kvarteret. Kirkegårdsanlægget er præget af den tradition, der var fremherskende frem til midten af 50erne, nemlig den individuelt anlagte familiegrav, hegnet af stedsegrønne hække. Her er en stor rigdom af detaljer i beplantning og monumenter, der sammen med de store træer og hækplantninger giver karakter og stemning. De ændrede begravelsesskikke har gennem de senere år i særlig grad sat sit præg på denne kirkegård. Man vil på sin vandring gennem kirkegården kunne glæde sig 42

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

Nordfronten I Gentofte Kommune

Nordfronten I Gentofte Kommune Nordfronten I Gentofte Kommune Indledning Københavns Befæstning bestod, i sidste halvdel af 1800-tallet, af Vestvolden, som ligger langs motorringvejen fra Avedøre til Utterslev Mose, og Nordfronten, som

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Kulturvision Charlottenlund. Kulturkonference Charlottenlund Slot 2015

Kulturvision Charlottenlund. Kulturkonference Charlottenlund Slot 2015 Kulturvision Charlottenlund Kulturkonference Charlottenlund Slot 2015 Charlottenlund Skov Charlottenlund Slot Slotshaven Slotsalléen Kavalergården Garagebygning Akvariet Laboratoriet Mandskabsbygning Vaskehuset

Læs mere

ave ts H rand G.N. B

ave ts H rand G.N. B G.N. Brandts Have G.N. Brandt og hans havekunst G. N. Brandt var ikke blot en stads- og kommunegartner, som satte varige spor på Gentofte kommunes grønne områder, han var også en af Danmarks mest banebrydende

Læs mere

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 2 Bernstorff Slotshave 1850 erne Bernstorff Slotshaves historie Bernstorff Slotshave eller Bernstorffsparken, som den ofte også kaldes

Læs mere

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 Bernstorff Slotshaves historie Bernstorff Slotshave eller Bernstorffsparken, som den ofte også kaldes er en nationalromantisk landskabshave,

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

1560. 1606. 1660-1730 erne. 1682. 1700. 1720. 1765. 1759. 1798-1804. 1800-tallet. 1849. 1970-1990 erne. 1993-1996. 2002. 2004. 2005. 2006. 2013.

1560. 1606. 1660-1730 erne. 1682. 1700. 1720. 1765. 1759. 1798-1804. 1800-tallet. 1849. 1970-1990 erne. 1993-1996. 2002. 2004. 2005. 2006. 2013. Tidslinje 1560. Frederiksborg Slot påbegyndes. Slotshaven anlægges som urtehave og lysthave 1606. Christian d. 4. får bygget Rosenborg Slot og anlagt Kongens Have i renæssancestil 1660-1730 erne. Kongens

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Velkommen til Teglstrupløbet

Velkommen til Teglstrupløbet Teglstrupløbet 2013 Velkommen til Teglstrupløbet Vi er vendt tilbage til Teglstruphegn og den sydlige del. Den sydlige del af Teglstruphegn har ikke været anvendt til politiløb siden Henrik Wiberg, Københavns

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet Indhold Indledning Rekreative forbinlser i områt - Kortlægning Projektområ - Ådalen 1:5.000 - Projektområt 1:1.000 - Biller fra stet Ådalen i fremtin - Collage - Plan - Reference biller 3 Øverst: Orthofoto

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. den enkelte ejendom MAKS. ETAGER 3½ 3½ 3½ 3 3 3 4. den enkelte ejendom

Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. den enkelte ejendom MAKS. ETAGER 3½ 3½ 3½ 3 3 3 4. den enkelte ejendom 1.B1 1.B2 1.B3 1.B4 1.B5 1.B6 1.B7 Bernstorffsparken og Høeghsmindevej Bernstorffsvej og Kildegårdsvej Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej Tranegårdsvej og Gersonsvej Blidahpark

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen Cykeltur ved Tissø Godslandskabet Naturpark Åmosen 12. aug. 2013 Ruterne er ikke afmærkede. De er forslag til, hvordan du kan bruge cyklen til at komme omkring og lære landskabet og dets kulturhistorie

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Strand Emne: Egil Fishers Haveby Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Eigil Fischers

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015]

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015] SKJERNS GRØNNE KORRIDOR [Brugermøde 03_21.06.2015] DAGSORDEN DEN GRØNNE KORRIDOR 14.30 VELKOMST v. Søren Frederiksen (Projektleder, Ringkøbing-Skjern kommune) 14.35 DEN GRØNNE KORRIDOR v. Søren Frederiksen

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE 157 Gentofte 33 Kystbanens stationer LOKALITET

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011 DYSSEGÅRDSPARKEN Udviklingsplan 2011 1 2 FORORD I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Grøn Strukturplan, en rammeplan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Denne nye udviklingsplan for Dyssegårdsparken

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km RICKSHAWTUR: Bygholm Sø og Åbjergskoven RICKSHAWTUR FRA: Ceres Bygholm Sø og Åbjergskoven LÆNGDE: 6,6 km Kør en tur i skoven ved Bygholm Sø. I 1918 blev Bygholm Å opdæmmet for at levere vandkraft til et

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Jomsborgvej September 2011 Formanden skriver Det har været den vådeste sommer i 100 år, og mange medlemmer af grundejerforeningen har haft oversvømmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 2 OVERSIGTSPLAN MÅLESTOK 1:20.000 Landskabsring Billund Lufthavn Stiforbindelse LEGOland Billund Bymidte Lalandia Ankelbo Villaby Ferieby

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Klintholm havn - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn

Klintholm havn - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn Side 1 af 5 Kulturhistoriske værdier på Møn Til oversigt Klintholm havn Alle illustrationer kan forstørres Skemanummer: Betegnelse: Kategori: Registreringsdato: Registrator: 10 Klintholm havn Bebyggelsesmønstre

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Resultaterne af registreringen af bygningernes bevaringsværdi i Hvidovre Kommune 2000 er vist på de følgende kortudsnit over kommunen. Bygningsregistreringen omfatter bygninger

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene Kortlægning af kulturmiljøer 2014 20: Parforcevejene Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Hellerup Kirkegård. Referat af borgermøde den 30. oktober 2014

Hellerup Kirkegård. Referat af borgermøde den 30. oktober 2014 Referat af borgermøde den 30. oktober 2014 Gentofte Kommune har udarbejdet et forslag til en ny plan for Hellerup Kirkegård. Den nye plan skal imødekomme tidens ønsker til gravsteder og skal sikre, at

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby Randers Nordby COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdets afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere