I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen."

Transkript

1 Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark er en udfordring og et tilbud til kommunerne, som har fået hovedansvaret for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Formålet med projektet er bl.a.: - at gøre befolkningen mere fysisk aktiv - at udbrede viden om fysisk aktivitets gavnlige virkninger på vores sundhed - at inspirere til og støtte op om fysisk aktivitet og sundhed Et af mange projekter er at etablere en lang række motionsruter i Danmark. I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Vallensbæk Havn Placering: For enden af Vallensbæk Havnevej Længde: 2 Vallensbæk Sø og Tueholmsøen Placering: For enden af Vallensbækvej ved Spisestedet Mosen Længde: 3 Vallensbæk Strand Placering: Vallensbæk Rådhus - Vallensbæk Stationstorv 100 Længde:6 Vallensbæk Nord søerne Placering: Vallensbæk Idrætscenter, Idræts Allé, Vallensbæk Længde: 9 Vallensbæk Vejleåstien og Havn Placering: Vallensbæk Rådhus, Vallensbæk Stationscentervej 100 Længde: 10

2 Vallensbæk Havn Turen går omkring Ringebæk Sø, som er en af de seks indsøer i Strandparken. Søerne er både et yndet sejlsportsområde og et attraktivt levested for fuglene. Søerne er saltvandsøer, og der ledes vand ind i den ene ende, og ud i den anden, så der til stadighed er cirkulation. Der er indrettet særlige sluser, som automatisk regulerer vandstanden i takt med vandstanden i bugten. Vandet i hele systemet udskiftes på ca. 14 dage. Saltholdigheden er dog ikke den samme som i havet, for der tilføres ferskvand fra en række åudløb og andre udløb langs kysten. Ringebæk Sø er opkaldt efter et å-udløb. Søerne er op til 1,5 meter dybe og langs bredderne gror der rør, som skaber gode gemmesteder for fuglene. Der lever omkring 20 forskellige arter i Strandparkens søer, og flere steder er der bygget særlige fugleøer. Søerne er et af Øresundsregionens vigtigste yngleområder for terner, de er en vigtig rasteplads for troldænder og skalleslugere, og i strandengene lever regionens største ynglebestand af gul vipstjert. Placering: For enden af Vallensbæk Havnevej Længde: 2 Hvordan finder man vej? Start turen ved Vallensbæk Havn. Gå langs på stien ved Vallensbæk Strand. Ved enden af den første sø, Ringebæk Sø, drejes til venstre op ad Grønnesti, og derefter drejes til venstre ved Sivstien. For enden af den drejes til venstre ad Vallensbæk Havnevej. Indberettet af: Vallensbæk kommune > Motionsruteforening > Phønix VI39, Vallensbæk

3

4 Vallensbæk Sø og Tueholmsøen Vallensbæk Mose - et natur- og fritidsområde. Vallensbæk Mose er et menneskeskabt område for oplevelse og rekreation. Området er skabt som led i regionplanlægningen og ejes og drives af fire nabokommuner i fællesskab. Området er karakteriseret ved to store søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø og et landskab, som giver mulighed for rige naturoplevelser og friluftsaktiviteter. Oprindeligt var området åbent landbrugsland i St. Vejleådalen og egnens mosearealer. En dejlig tur for nybegyndere. Jeg kan desuden henvise til Placering: For enden af Vallensbækvej ved Spisestedet Mosen Længde: 3 Hvordan finder man vej? For enden af Vallensbækvej ved Restaurant Mosen kan turen starte. Start med at gå op ad Tueholmstien - ved enden af den drejes til venstre ad Vejleåstien - man følger Vejleåstien under motorvejen - derefter drejer man til venstre ned af Søhomstien - til sidst drejer man til venstre af Mosestien - og går forbi Vallensbæk Vandski klubhus. Indberettet af: Vallensbæk kommune > Motionsruteforening > Phønix VI39, Vallensbæk

5

6 Vallensbæk Strand På denne tur skal vi fra Vallensbæk Rådhus ved Vallensbæk station ned forbi Vallensbæk Strand, som er del af Køge strandpark. En smuk og let rute, lige til at begynde med, hvis man ikke er vant til de længere gåture, men gerne vil ud at prøve det. Ved Vallensbæk Havn kan man blandt andet kan kan se landets elitesejlere tage ud på deres træningsture. Efterfølgende går man omkring Ringebæk sø, som er en af de seks indsøer i Strandparken, og som både udgør et yndet sejlsportsområde og et attraktivt levested for fuglene. Søerne er saltvandsøer, og der ledes vand ind i den ene ende, og ud i den anden, så der til stadighed er cirkulation. Der er indrettet særlige sluser, som automatisk regulerer vandstanden i takt med vandstanden i bugen. Vandet i hele systemet udskiftes på ca. 14 dage. Saltholdigheden er dog ikke den samme som i havet, for der tilføres ferskvand fra en række åudløb og andre udløb langs kysten. Ringebæk Sø er opkaldt efter et å-udløb. Søerne er op til 1,5 meter dybe, og langs brederne gror der rør, som skaber gode gemmesteder for fuglene. Der lever omkring 20 forskellige arter i Strandparkens søer, og flere steder er der bygget særlige fugleøer. Søerne er et af Øresundsregionens vigtigste yngleområder for terner, de er en vigtig rasteplads for troldænder og skalleslugere, og i strandengene lever regionens største ynglebestand af gul vipstjert. Fra besøget i Strandparken, går vi en anden vej hjem til Vallensbæk Rådhus. Placering: Vallensbæk Rådhus - Vallensbæk Stationstorv 100 Længde: 6 Hvordan finder man vej? Vi starter på Vallensbæk Rådhus og går til venstre ad Vallensbæk Centervej, til højre ad Højstrupparken lige igennem en rundkørsel og nedad Sandvejen, som fører ud i en sti. For enden af stien går man til venstre ad Nældestien langs med vandet på højre hånd. Herefter svinges til højre ad Vallensbæk Havnevej, til ventre langs stien ved Vallensbæk Strand. Ved enden af den første sø, Ringebæk Sø, drejes til venstre op ad Grønnesti, derefter drejes til venstre ved Sivstien, og for enden af den drejes til højre ad Tangstien langs Vallensbæk Havnevej, over Gammel Køge Landevej, videre ad Vallensbæk Torvevej, til ventre ad Vallensbæk Centervej og endelig op til Vallensbæk Rådhus. (Turen kan afkortes med to kilometer ved efter turen på Nældestien at vende direkte hjem til venstre ad Krabbestien langs Vallensbæk Havnevej, i stedet for at svinge en tur rundt om Ringebæk Sø). Indberettet af: Vallensbæk kommune > Motionsruteforening > Phønix VI39, Vallensbæk

7

8 Vallensbæk Nord - søerne Ruten går hovedsaligt ad sti fra Vallensbæk Idrætscenter og igennem Vallensbæk Nordmark og drejer derefter ned til Tueholmsøen og forbi Høghsbjerg og ned til Vallensbæk Sø og videre ned til Vallensbæk Landsby forbi Sognegården og kirken ned til Vallensbæk Idrætscenter. Ruten kan bruges til løb og gang. Turen giver et indblik i fritidslivet ved idrætscenteret og ved søen, man passerer på en del af det rige cykelstinet gennem beboelsesområderne i kommunen, og man oplever både naturområdet med sø og det lille bjerg og senere på turen landsbyidyllen i den gamle landsbykerne. Placering: Vallensbæk Idrætscenter, Idræts Allé, Vallensbæk Længde: 9 Hvordan finder man vej? Startstedet er Vallensbæk Idrætscenter, hvorfra man går til højre ud til Vejlegårdsstien, som man følger til venstre under broen og ud på Idræts Allé langs bolbanerne og forbi Vallensbæk skole. Efter skolen holder man til højre af en kort cykelsti, som før frem til Højrupgårdsvej, som man følger til højre med en stor rød lade på sin venstre hånd. Efter laden skimtes det åbne område på venstre hånd, som omgiver byens gadekær. Man passerer Brøndbyvej og kommer ind på cykelstien Horsestien, nu med Vallensbæk kirkegård på sin venstre side. Stien følges, også når den tager et sving ind i en tunnel under Holbækmotorvejen og kort efter endnu en tunnel. Nu er man inde i beboelsesområdet Nordmarken, og først når man når frem til Skolestien ved Pilehaveskolen, drejes til venstre ad Skolestien. Skolestien fører forbi skolen, under endnu en tunnel og ned mod Tueholmsøen, hvor man holder til venstre ad Tueholmstien, indtil man når selve søen og svinger til højre. Dernæst holder man til venstre ad Fuglestien, til venstre ad Vejleåstien (med søen på venstre hånd), for derefter at svinge til højre væk fra søen under Holbækmotorvejen og Vallensbækgrenen, for at komme ud til den anden sø, Vallensbæk Sø. Her holdes til venstre ad Søholmstien. For enden af søen fortsættes lige ud under Vejlegårdsvej, og straks efter tunellen til højre ad stien, til venstre ned forbi Sognegården, til højre ad Kirkebakke Allé, lige over og ind over træbroen i gadekærets område og direkte op ad stien til Gartnerbakken, lidt til højre ad Bygaden og derefter til venstre ad Bygaden mod Vallensbæk skole og videre ad Idræts Allé, som følges til højre, hvorefter man svinger ind ad hovedindkørslen til Vallensbæk Idrætscenter. God tur. Indberettet af: Vallensbæk kommune > Motionsruteforening > Phønix VI39, Vallensbæk

9

10 Vallensbæk Vejleåstien og Havn Efter en introduktion til kommunens rige cykelstinet gennem beboelsesområder, passeres idrætscenteret og dets udenomsfaciliteter, for at blive ført en tur ind igennem det smukke ådalen, som er tidligere egentlige landbrugsarealer, men præges af områder, der er udlagt til forskellige fritidsformål, og hvor man kan møde forskelligt dyrehold. Vejleåstien er grænseområde imellem de to kommuner Vallensbæk og Ishøj. Mod slut runder vi af med turen ned forbi Vallensbæk Havn, hvor man blandt andet kan kan se landets elitesejlere tage ud på deres træningsture. Selv om turen er flad, har den med sin længde og variation en noget udfodrende karakter. Man oplever både eng, å, hav og forskellige beboelsesområder på denne meget varierende og smukke tur med skiftende underlag og vekslen mellem læ og åbne landskaber. Placering: Vallensbæk Rådhus, Vallensbæk Stationscentervej 100 Længde: 10 Hvordan finder man vej? Start ved Vallensbæk Rådhus, gå ad cykel- og gangbroen over Ringvejen og følg Vejlegårdsstien. Drej til venstre ved Vallensbæk Idrætscenter, til højre ud på Idræts Allé, over Vejlegårdsvej og få meter til højre. Herefter svinges til venstre ind ad en natursti, som fører ind i området Vallensbæk Mose. Når stien møder en asfalteret sti, drejes til venstre. Efter et stykke følges en grussti til højre, som fører til en træbro over Vejleåen. Når broen er krydset, drejes til højre og derefter til højre ad Vejleåstien, som vi følger ned til en Vejlebrovej, hvor vi svinger til venstre og passerer Vejleåen for at fortsætte ligeud ad Risingevej. Vi fortsætter lige over Søndre Ringvej og befinder os herefter på Bækkeskovvej, som følges, indtil vi når Højstrupvej, hvor der svinges til venstre for umiddelbart at havne i en rundkørsel, som man skal lige igennem. På den anden side af rundkørslen, går man ad Sandvejen, som munder ud i en sti. For enden af stien, gåes til venstre ad Nældestien langs vandet og herefter igen til venstre ad Krabbestien langs Vallensbæk Havnevej. Man passerer over Gammel Køge Landevej videre ad Vallensbæk Torvevej, til ventre ind på Selsøvej over Engholmvej og videre af Selsøvej, derefter til højre ad Højstrupparken, og til sidst til venstre ind på Vallensbæk Centervej. Indberettet af: Vallensbæk kommune > Motionsruteforening > Phønix VI39, Vallensbæk

11

12

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Mallorca træningstur 9-16. maj.

Mallorca træningstur 9-16. maj. Mallorca træningstur 9-16. maj. Referent: Claus og Bjørn. Onsdag d 9. maj. var dagen hvor vi endelig skulle af sted til forårets træningstur på Mallorca. Vi dvs. Niels og Poul fra Dragør Cykelmotion samt

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

uge 1 Dag Træningsintensitet Kommentarer Skiftevis gå 2 min. og løb 1 min. 6 gange, svarende til at du løber 6 min. og går 12 min.

uge 1 Dag Træningsintensitet Kommentarer Skiftevis gå 2 min. og løb 1 min. 6 gange, svarende til at du løber 6 min. og går 12 min. uge 1 1 Lav til moderat 4 Lav til moderat 6 Skiftevis gå min. og løb 1 min. 6 går 1 min. Skiftevis gå min. og løb 1 min. 6 går 1 min. uge 1 Lav til moderat 4 Lav til moderat 6 Skiftevis gå min. og løb

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

TOUR de TAXA MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015. Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ

TOUR de TAXA MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015. Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ TOUR de TAXA Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015 Kære deltager. Her er vores rejse pris for deltagelse i Tour de Taxa's BIKE CAMP på Mallorca. 5.397,- kr. Det er

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND SKILTET! FOR ALLE Her skal I lægge de ti trafiksskilte ud på gulvet i en rundkreds med ca. en halv meters mellemrum. Alle børn stiller sig ind i midten én er

Læs mere