Takstoversigt Budget Budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015"

Transkript

1 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier 11,425 11,425 promille Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme 5,712 5,712 promille *) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være 14,8 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max 7,20 promille SKORSTENSFEJNING Gebyrerne reguleres i henhold til KL s vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde. De vejledende gebyrer for er ikke meldt ud endnu. 1) For skorstensfejning betales: For første skorsten indtil 10 m. højde 99,52 Afventer kr. For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse) 77,97 Afventer kr. For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere 3,52 Afventer kr. For rensning af: centralkedler 227,21 Afventer kr. brændeovne 113,56 Afventer kr. 2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes foranstående foranstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%. 3) For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. 4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 35x35 cm indvendigt mål, for første meter 52,64 Afventer kr. For efterfølgende påbegyndt meter 25,68 Afventer kr. For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for den første meter 104,97 Afventer kr. For efterfølgende påbegyndt meter 52,64 Afventer kr. For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 99,52 Afventer kr. 12-1

2 SKORSTENSFEJNING (fortsat) 7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes. 377,24 Afventer kr. 9) Påtegning af prøvningsattest 103,48 Afventer kr. Taksterne på området er alle excl. moms. Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understerges, at der er ikke med det foreslåede takstblad mulighed for at opkræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster. SKADEDYRSBEKÆMPELSE Taksten er en beregnet 0 / 00 af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år. 0,040 0,040 0 / 00 Afgiften er ikke momsbelagt. Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren. REDNINGSBEREDSKAB Udrykning til blinde alarmer Ved en blind alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg, forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand. Gebyret opkræves i henhold Beredskabslovens 23 a. Gebyr pr. udrykning udgør 3.995,00 Udgår kr. Beredskabsstyrelsen regulerer beløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb. Gebyret er ikke momsbelagt. Øvrige takster Udkald af indsatsleder 665,00 Udgår kr. Kørselsgodtgørelse 7,83 Udgår kr./km. Taksterne reguleres efter nettoprisindekset pr. juni måned foregående år. Index juni 2013 = 131,4. Index juni 2014 =132,5 (Taksten for udkald af indsatsleder er afrundet). Pr. 1. januar overgår alle beredskabsmæssige opgaver til Beredskab Fyn, der opkræver alle takster. 12-2

3 FAABORG HAVN Faste liggepladser Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013: (Gælder lejekontrakter fra før udfases ved ophør) Årlig leje grundgebyr 1.161, ,28 kr. Pris pr. m 2 af pladsens areal 75,20 77,70 kr./m 2 Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn (Gælder alle nytegninger af pladser) Bådpladser med indskud Årlig leje pladser under 26 m 2, grundgebyr (ny takst fra ) 1.170,28 kr. Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr 2.395, ,38 kr. Pris pr. m 2 af pladsens areal 98,97 99,72 kr./m 2 Indskud 324,00 324,00 kr./m 2 Bådpladser uden indskud Årlig leje pladser under 26 m 2, grundgebyr (ny takst fra ) 1.170,28 kr. Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr 2.395, ,38 kr. Pris pr. m 2 af pladsens areal 107,83 108,64 kr./m 2 Takst vedr. indskud er ikke fremskrevet. Lystfartøjer må normalt ikke benyttes til beboelse. Der kan dog gives tilladelse til, at enkelte fartøjer beboes i en periode på op til 3 måneder. Et fartøj, som har fået tilladelse til beboelse skal ud over den almindelige pladsleje, betale et beløb til vand, kloak og renovation. 278,60 280,70 kr./md. Derudover betales for forbrug af el efter måler. Taksterne er excl. moms. Midlertidige liggepladser Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn): Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis. 215,80 217,43 kr./md. Broen og pontoner i lystbådenhavn og erhvervshavn: I højsæsonen for lystbåde (1. juni august), kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. årslejen for den pågældende pladsstørrelse, divideret med 3,5. Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse. Taksterne er excl. moms. Stadeplads på land Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger: Indtil 17 m 2 i areal (længde x bredde) 280,53 282,65 kr. Fra 17 m² til 24 m² 396,53 399,52 kr. For areal udover 24 m² 16,51 16,63 kr./m 2 Taksterne er excl. moms. Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående. 12-3

4 FAABORG HAVN (fortsat) Stadepladser ved havnekontor 46,60 46,95 kr./m 2 Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. Index juni 2014 = 132,5. Index juni = 133,5. Slæbested For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i). 30,00 30,00 kr. Chipkort med 10 gange (ny takst fra ) 250,00 kr. Chipkort med 25 gange (ny takst fra ) 500,00 kr. Taksterne er inkl. moms. Søsætning/optagning: Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn: Under 8,0 tons 100,00 100,00 kr. Fra 8,0 tons til 12,0 tons 150,00 150,00 kr. Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning. El og vand El pr. kwh. i servicestander 2,75 2,75 kr./kwh. Vand pr. enhed (10 min.) 5,00 5,00 kr. Taksterne er inkl. moms. Gæstepladser For anløb og ophold pr. døgn betales som følger: Fartøjer indtil 8,99 meters længde 125,00 130,00 kr. Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m 140,00 145,00 kr. Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m 165,00 170,00 kr. Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m 185,00 190,00 kr. Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m 210,00 215,00 kr. Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m 285,00 290,00 kr. Fartøjer over 20,00 m 350,00 360,00 kr. Charterskib med over 12 personer 475,00 475,00 kr. Statsskibe, afgift pr. person 60,00 60,00 kr. T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.). Fra er de første 2 døgn gratis. 20,00 20,00 kr. Tillæg for flerskrogsbåde + 50% Taksterne er inkl. moms. 5. dag er gratis. Der er frit anløb mellem kl og uden forbrug af el og vand. Venteliste Engangsbeløb, for at blive skrevet på venteliste. Taksten er inkl. moms. 300,00 300,00 kr. Takster ved brug af automater Bad 2,00 2,00 kr./min. Vaskemaskine 30,00 30,00 kr. Tørretumbler 15,00 15,00 kr. Depositum - cashloader 50,00 50,00 kr. Taksterne er inkl. moms. Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret. 12-4

5 Ø-FÆRGEN Billetter og kort Personbilletter voksen *) 120,00 120,00 kr. Pensionistbillet *) 90,00 90,00 kr. Børn 4-15 år *) 85,00 85,00 kr. Personkort børn - Ø-bobørns gæster *) 45,00 45,00 kr. Arbejdskort pr. måned 650,00 650,00 kr. Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort *) 100,00 100,00 kr. Gruppebillet voksen (min. 10 pers.) 90,00 90,00 kr. Gruppebillet barn (min. 10 pers.) 65,00 65,00 kr. Gruppebillet cykel (min. 10 stk.) 25,00 25,00 kr. Cykel/Barnevogn/Cykelanhænger *) 30,00 30,00 kr. Knallert/EU-scooter *) 80,00 80,00 kr. Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn *) 125,00 125,00 kr. Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) under kg. *) 190,00 190,00 kr. Biler/varebiler (hvide plader + papegøjeplader) over kg. *) 220,00 220,00 kr. Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) under kg. inkl. fører 93,00 93,00 kr. Biler/varebiler (gule plader, kun erhvervskørsel, gods) over kg. inkl. fører 102,00 102,00 kr. Autocampere *) 300,00 300,00 kr. Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (hvide plader) *) 165,00 165,00 kr. Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (gule plader) 66,00 66,00 kr. Ø-boer Biler øboer under kg. *) 160,00 160,00 kr. Biler indtil 5 m. månedskort 1.200, ,00 kr. Ekstrasejladser Øbo, familieære markeringer 2.900, ,00 kr. Ø-foreninger 3.550, ,00 kr. Andre 5.950, ,00 kr. Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. Bestilles ekstrasejladser senere end to måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på kr. på grund af meromkostninger. Traktorer Traktor + vogn indtil kg (egenvægt) inkl. fører 150,00 150,00 kr. Traktor + vogn over kg (egenvægt) inkl. fører 240,00 240,00 kr. Læs på vogn pr kg 9,00 9,00 kr. Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner Indtil kg (egenvægt) 60,00 60,00 kr. Indtil kg (egenvægt) inkl. fører 132,00 132,00 kr. Indtil kg (egenvægt) inkl. fører 203,00 203,00 kr. Fra kg (egenvægt) inkl. fører 304,00 304,00 kr. Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt) 23,00 23,00 kr. Læs på vogn pr kg 9,00 9,00 kr. Busser Minibus 276,00 276,00 kr. Bus under 8 meter 503,00 503,00 kr. Bus over 8 meter 635,00 635,00 kr. 12-5

6 Ø-FÆRGEN (fortsat) Gods, containere m.v. Stykgods Gods indtil 5 kg 7,00 7,00 kr. Gods indtil 20 kg 9,00 9,00 kr. Gods på palle - indtil 100 kg 23,00 23,00 kr. Gods på palle - indtil 500 kg 38,00 38,00 kr. Gods på palle/big-bag < 1000 kg 45,00 45,00 kr. Specielle priser Øl & vand på palle 600 kg 70,00 70,00 kr. Containere små, 400 kg 24,00 24,00 kr. Affaldscontainere, kg 200,00 200,00 kr. Kølebure/frostbokse 23,00 23,00 kr. Frysere (der tilsluttes el) 26,00 26,00 kr. Rederivogn lille incl kg gods (max. 2 ton) 57,00 57,00 kr. Rederivogn stor incl kg gods (max. 2 ton) 66,00 66,00 kr. Læs på rederivogne pr kg 15,00 15,00 kr. Container døde dyr 61,00 61,00 kr. Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført. *) Ved køb af værdikort på minimum kr. opnås en rabat på 25% DAGINSTITUTIONER **) Dagpleje 2.614, ,00 kr./md. Vuggestue 2.831, ,00 kr./md. Børnehave, heltidsplads 1.719, ,00 kr./md. SFO heldags 1.464, ,00 kr./md. SFO morgenmodul 774,00 769,00 kr./md. SFO eftermiddagsmodul 1.253, ,00 kr./md. **) Taksterne opkræves i 11 rater FOREBYGGELSE OG SUNDHED Dagcentre Befording med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud. 38,00 38,00 kr. Tandpleje ***) Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned 40,50 Afventer kr. Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned 149,50 Afventer kr. ***) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Min. for Sundh. og Forebyg. PLEJE OG OMSORG Middagsportioner til personer i eget hjem * Hovedret almindelig portion leveret 47,00 47,00 kr./portion Hovedret almindelig portion uden levering 41,00 42,00 kr./portion Hovedret lille portion leveret 44,00 45,00 kr./portion Hovedret lille portion uden levering 38,00 40,00 kr./portion Biret 10,00 11,00 kr./portion Kold platte 20,00 21,00 kr./portion * Er udregnet ud fra foreløbig satsreguleringsprocent for Plejehjem Døgnkost 3.425, ,00 kr./md. Toiletartikler 69,00 70,00 kr./md. Rengøringsartikler 83,00 84,00 kr./md. Leje og vask af linned 274,00 274,00 kr./md. Vask af personlig tøj 218,00 222,00 kr./md. 12-6

7 PLEJE OG OMSORG (fortsat) Plejehjem Vask af linned og personlig tøj 311,00 316,00 kr./md. Midlertidigt ophold/aflastning Døgnkost 110,00 112,00 kr./døgn Leje og vask af linned 9,00 9,00 kr./døgn Vask af personligt tøj 19,00 19,00 kr./vask Rengøringsartikler og vaskeklude 4,00 4,00 kr./døgn BIBLIOTEK Gebyrer: Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden dage 20,00 20,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 40,00 40,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 80,00 80,00 kr. Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage 230,00 230,00 kr. Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse 230,00 230,00 kr. Børnebiblioteket: Overskridelse af lånetiden dage 10,00 10,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 20,00 20,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 40,00 40,00 kr. Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage 120,00 120,00 kr. Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse 120,00 120,00 kr. Påmindelse: Påmindelser 3 dage før lånetids udløb tilbydes som ekstra service pr. sms eller mail. Dette koster 3 kr. pr. besked. Fotokopier pr. stk.: A4 sort/hvid 1,00 1,00 kr. A3 sort/hvid 2,00 2,00 kr. Farvekopi A4 5,00 5,00 kr. Farvekopi A3 10,00 10,00 kr. Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - sort/hvid 1,00 1,00 kr. Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - farve 5,00 5,00 kr. Afsendt telefax pr. side: Danmark 2,50 2,50 kr. Udlandet 5,00 5,00 kr. Området er ikke momsbelagt MUSIKSKOLE Priser (alle priser er pr. rate). Der er 10 rater i en sæson Instrumentalelever: 20 min. solo 374,00 374,00 kr./md. 25 min. solo 466,00 466,00 kr./md. 30 min. solo 558,00 558,00 kr./md. 45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret) 558,00 558,00 kr./md. Musikværksted 267,00 267,00 kr./md. Voksne (over 25 år) Enkeltundervisning - 20 min. 714,00 714,00 kr./md. Enkeltundervisning - 25 min. 836,00 836,00 kr./md. Enkeltundervisning - 30 min. 909,00 909,00 kr./md. Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 rater) 167,00 167,00 kr./md. Karrusel (opkræves i 4 rater á 667,50 kr) 267,00 267,00 kr./md. 12-7

8 MUSIKSKOLE (fortsat) Musik og bevægelse (opkræves i 4 rater á 417,50) 167,00 167,00 kr./md. Baby musik - 10 ugers mondul (opkræves i 1 rate) 580,00 580,00 kr./md. Priser (alle priser er pr. rate). Der er 10 rater i en sæson Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 580,00 kr.) 1.160, ,00 kr. Instrumentleje (opkræves i 4 rater á 240,00 kr.) 96,00 96,00 kr./md. Administrationsgebyr (betales med første rate) 91,00 91,00 kr. Området er ikke momsbelagt BEVILLINGER VEDR. HYREVOGNSKØRSEL Taksterne pr. 1. januar er reguleret med Danmarks Statistik forbrugerprisindeks for november 2014 Behandling af ansøgning om taxatilladelse 463,00 465,00 kr. Udstedelse af tilladelse 1.521, ,00 kr. Udstedelse af førerkort 112,00 113,00 kr. Påtegning af toldattest 158,00 159,00 kr. Udlevering af trafikbog 41,00 41,00 kr. Gebyr pr. ekspedition for udlevering af trafikbøger 27,00 27,00 kr. Udlevering af bevillingsnummerplade 174,00 175,00 kr. INDTÆGTER I HENHOLD TIL FORSKELLIGE LOVE Udenlandske vielser 500,00 500,00 kr. SYGESIKRING/FOLKEREGISTER Taksterne fastsættes af ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Taksten justeres af Regionen i november Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger). 190,00 Afventer kr. Gebyr for folkeregisteroplysninger 52,00 75,00 kr. Gebyr for nyt personnummerbevis 52,00 75,00 kr. Gebyr for bopælsattester 52,00 75,00 kr. Gebyr for navneattester 52,00 75,00 kr. ID KORT/PASFOTO Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år 150,00 150,00 kr. Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas 135,00 135,00 kr. RYKKERGEBYRER Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret 100,00 100,00 kr. Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret 250,00 250,00 kr. Rykkergebyr for misligholdte afdragsordninger 250,00 250,00 kr. EJENDOMSOPLYSNINGER Gebyr for ejendomsoplysningsskema 400,00 Udgår kr. Gebyr for BBR-meddelelse 70,00 70,00 kr. Gebyr for vurderingsattest 70,00 70,00 kr. Gebyr for ejendomsskatteattest 70,00 70,00 kr. Taksterne på området er ikke momsbelagt. GEBYR VEDR. ANMELDELSESPLIGTIG JORDFORURENING Årligt gebyr pr. ejendom 15,00 15,00 kr. 12-8

9 HEGNSSYN Vederlagstakst for hegnssyn 1.785, ,00 kr. Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven 1.275, ,00 kr. Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsloven samt mark- og vejfredsloven". Vederlagstaksterne er senest ændret pr. 1. januar. Vederlagstaksterne for hegnsynssager og vurderingsforretninger reguleres hvert år den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen gælder for hegnsynssager og vurderingsforretninger der indbringes fra og med denne dato. LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG For første dag betales 2.000, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 1.000, ,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE For første dag betales 2.000, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 1.000, ,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV For første dag betales 1.000, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 500,00 500,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. LEJE AF HAVNEPARKEN For første dag betales For efterfølgende dage betales pr. dag Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt ,00 kr. 500,00 kr. SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD Tilsyn af opholdssted med 0-7 pladser: Tilsyn med døgntilbud ,00 Afventer kr. Ny godkendelse af døgntilbud ,00 Afventer kr. Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse 9.961,00 Afventer kr. Skærpet tilsyn 7.878,00 Afventer kr. Tilsyn af opholdssted med 8-24 pladser: Tilsyn med døgntilbud ,00 Afventer kr. Ny godkendelse af døgntilbud ,00 Afventer kr. Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse ,00 Afventer kr. Skærpet tilsyn 9.454,00 Afventer kr. Tilsyn af opholdssted med pladser: Tilsyn med døgntilbud ,00 Afventer kr. Ny godkendelse af døgntilbud ,00 Afventer kr. Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse ,00 Afventer kr. Skærpet tilsyn ,00 Afventer kr. 12-9

10 SOCIALTILSYN SYD -GODKENDELSE OG TILSYN MED DØGNTILBUD (fortsat) Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser: Tilsyn med døgntilbud ,00 Afventer kr. Ny godkendelse af døgntilbud ,00 Afventer kr. Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse ,00 Afventer kr. Skærpet tilsyn ,00 Afventer kr

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289) TAKSTER FOR 2014 (side 264-289) 264 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2014. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune TAKSTBLAD TIL BUDGET 2015 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. Nogle af taksterne meldes først ud af staten omkring årsskiftet og er derfor

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2015

TAKSTBLAD BUDGET 2015 TAKSTBLAD BUDGET 2015 Borgerrelaterede Godkendt af Kommunalbestyrelsen Borgerrelaterede som godkendes af Kommunalbestyrelsen. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Entreprenørafdelingen Grundpris pr. arb.time/"mandetime")

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Teknik...

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014

Takstoversigt for Haderslev Kommune 2014 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Dagtilbud Dagpleje Heldags, betaling i 11 måneder 2.233 2.268 Deltids, betaling i 11 måneder 1.898 1.928 Daginstitutioner 0-2 årige Heldagspladser, betaling i 11 måneder 2.422

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde INDHOLDSFORTEGNELSE Serviceområde Side 01 Byggemodning 4 04 Grønne områder 5 07 Renovation 6-7 08 Driftsselskaber 8 09 Trafik 9 10 Dagtilbud for børn 10 11 Idræt og Fritid 11-12 12 Folke- og ungdomsskoler

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere