Takstoversigt. Budget Budget 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstoversigt. Budget 2011. Budget 2012"

Transkript

1 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 21,85 21,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,05 7,05 promille Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier 10,925 10,925 promille Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme 5,470 5,470 promille *) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være 14,8 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max 7,20 promille SKORSTENSFEJNING Gebyrerne reguleres i henhold til KL s vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde. De vejledende gebyrer er fra til reguleret med 2,67 pct. Dertil kommer en yderligere regulering på 1 pct. til dækning af udgifter i forbindelse med indkøb af sodposer. 1) For skorstensfejning betales: For første skorsten indtil 10 m. højde 91,97 94,42 kr. For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme ejendom (selvstændig bygning med egen postadresse) 72,06 73,99 kr. For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. 3,26 3,35 kr. For rensning af: centralkedler 210,00 215,60 kr. brændeovne 104,97 107,77 kr. 2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150%. 3) For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. 4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil 35x35 cm indvendigt mål: For første meter 48,64 49,94 kr. For efterfølgende påbegyndt meter 23,75 24,38 kr. For rør og kanaler med indvendigt mål over 35x35 cm betales: For første meter 97,02 99,61 kr. For efterfølgende meter 48,64 49,94 kr. For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalerne, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 5) For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 6) For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 91,97 94,42 kr. 1

2 SKORSTENSFEJNING fortsat 7) For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 8) For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes. 348,65 357,96 kr. 9) Påtegning af prøvningsattest 65,65 98,20 kr. Taksterne på området er alle excl. moms. VANDINDVINDINGSTILLADELSER Opkrævning vedrørende vandindvindingstilladelser er overgået til skat. Staten fastsætter taksten. SKADEDYRSBEKÆMPELSE Taksten er en beregnet 0 / 00 af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år. 0,030 0,030 0 / 00 Afgiften er ikke momsbelagt. Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgift betales af ejeren. REDNINGSBEREDSKAB - udrykning til blinde alarmer Ved en blind alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg, forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand. Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr af 7/ Gebyr pr. udrykning udgør 3.630, ,00 kr. Gebyret er ikke momsbelagt. REDNINGSBEREDSKAB - kurser/undervisning Grundlæggende førstehjælp (12 timers kursus) , ,00 kr. Livreddende førstehjælp (6 timers kursus) 6.050, ,00 kr. Repetitionskursus (3 timers kursus) 3.300, ,00 kr. Kombinationskursus (15 timers kursus) , ,00 kr. Elementær brandbekæmpelse (3 timers kursus) 3.825, ,00 kr. Førstehjælp, børn - grundlæggende (8 timers kursus) 7.150, ,00 kr. Førstehjælp, børn - for institutioner (14 timers kursus) , ,00 kr. Gælder for kursister pr. kursus. Priserne er incl. kursusmateriale. Andre kurser og foredrag 625,00 643,00 kr./time Andre kurser og foredrag (efter kl ) 760,00 781,00 kr./time Udkald af indsatsleder 625,00 643,00 kr. Kørselsgodtgørelse 7,35 7,56 kr./km. Taksterne reguleres efter nettoprisindekset pr. juni måned foregående år. Index juni 2010 = 124,6. Index juni =128,1 (Taksterne er afrundet). FAABORG HAVN Faste liggepladser Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn: Årlig leje grundgebyr 1.092, ,94 kr. ( grundgebyr er nedsat p.g.a. nyt el- og vandanlæg) Pris pr. m 2 af pladsens areal 70,71 72,70 kr./m 2 Indskud ved nytegning - pr. m 2 af pladsens areal 118,85 118,85 kr./m 2 2

3 FAABORG HAVN fortsat Nye pladser i lystbådehavnen i forbindelse med udvidelse anno 2005: Årlig leje, grundgebyr 2.252, ,75 kr. Pris pr. m 2 af pladsens areal 93,08 95,69 kr./m 2 Indskud 324,00 324,00 kr./m 2 Takster vedr. indskud er ikke fremskrevet. Lystfartøjer må normalt ikke benyttes til beboelse. Der kan dog gives tilladelse til, at enkelte fartøjer beboes i en periode på op til 3 måneder. Et fartøj, som har fået tilladelse til beboelse skal ud over den almindelige pladsleje, betale et beløb til vand, kloak og renovation. 261,99 269,35 kr./md. Derudover betales for forbrug af el efter måler. Taksterne er excl. moms. Midlertidige liggepladser Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn): Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis. 202,93 208,63 kr./md. Broen og pontoner i lystbådenhavn og erhvervshavn: Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse Taksterne er excl. moms. Stadeplads på land Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger: Indtil 17 m 2 i areal (længde x bredde) 263,81 271,22 kr. Fra 17 m² til 24 m² 372,89 383,36 kr. For areal udover 24 m² 15,52 15,96 kr./m 2 Taksterne er excl. moms. Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående. Stadepladser ved havnekontor 43,82 45,05 kr./m 2 Taksterne for faste og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. Index juni 2010 = 124,6. Index juni = 128,1. Slæbested For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i). Taksten er incl. moms. 30,00 30,00 kr. Søsætning/optagning: Afgift for søsætning/optagning af både samt ligende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn: Under 8,0 tons 100,00 100,00 kr. Fra 8,0 tons til 12,0 tons 150,00 150,00 kr. Over 12,0 tons - Kræver havnens tilladelse og anvisning. 3

4 FAABORG HAVN fortsat El og vand El pr. kwh. i servicestander 2,60 2,60 kr./kwh. Vand pr. enhed (10 min.) 5,00 5,00 kr. Leje af måler. I perioden 1/11-1/4 skal både i vandet som bruger el være tilsluttet måler. 160,00 udgår kr. Taksterne er excl. moms. Gæstepladser For anløb og ophold pr. døgn betales som følger: Fartøjer fra 9,00 m til og med 11,99 m 125,00 Fartøjer fra 12,00 m til og med 15,99 m 150,00 Fartøjer fra 16,00 m til og med 19,99 m 195,00 Fartøjer indtil 8,99 meters længde 110,00 115,00 kr. Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m Ny fra 130,00 kr. Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m Ny fra 150,00 kr. Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m Ny fra 175,00 kr. Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m Ny fra 195,00 kr. Fartøjer fra 17,00 m til og med 19,99 m Ny fra 275,00 kr. Fartøjer over 20,00 m 275,00 325,00 kr. Charterskib med over 12 personer 400,00 450,00 kr. Statsskibe, afgift pr. person 30,00 40,00 kr. T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.) 20,00 20,00 kr. Tillæg for flerskrogsbåde + 50% Taksterne er incl. moms. 5. dag er gratis. Der er frit anløb mellem kl og uden forbrug af el og vand. Venteliste Engangsbeløb, for at blive skrevet på venteliste. Taksten er excl. moms. 240,00 240,00 kr. Takster ved brug af automater Bad 2,00 2,00 kr./min. Vaskemaskine 30,00 30,00 kr. Tørretumbler 15,00 15,00 kr. Depositum - cashloader 50,00 50,00 kr. Taksterne er incl. moms. Der opkræves skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til havnemester Lasse Olsen på telefon ny inddeling fra ny inddeling fra ny inddeling fra DAGINSTITUTIONER * Dagpleje 2.367, ,00 kr./md. Vuggestue 2.629, ,00 kr./md. Børnehave, heltidsplads 1.551, ,00 kr./md. SFO heldags 1.526, ,00 kr./md. SFO morgenmodul 807,00 838,00 kr./md. SFO eftermiddagsmodul 1.306, ,00 kr./md. Fritidsklub Bangsbo 692,00 705,00 kr./md. Klub/SFO Værestedet 510,00 524,00 kr./md. * Taksterne opkræves i 11 rater 4

5 FOREBYGGELSE OG SUNDHED Dagcentre Befording med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud. 35,00 36,00 kr. Tandpleje *) Egenbetaling til Omsorgstandpleje - pris pr. måned 38,00 39,00 kr. Egenbetaling til Den specialiserede Tandpleje - pris pr. måned 140,00 144,00 kr. *) Maximumstaksterne udmeldes centralt fra ISM PLEJE OG OMSORG Middagsportioner til personer i eget hjem Hovedret almindelig portion leveret 46,00 47,00 kr./portion Hovedret almindelig portion uden levering 34,00 35,00 kr./portion Hovedret lille portion leveret 43,00 44,00 kr./portion Hovedret lille portion uden levering 31,00 32,00 kr./portion Biret 10,00 10,00 kr./portion Plejecentre Døgnkost 102,00 105,00 kr./døgn svarende til 3.170, ,00 kr./md. Toiletartikler 67,00 67,00 kr./md. Rengøringsartikler 80,00 80,00 kr./md. Leje og vask af linned 209,00 214,00 kr./md. Vask af personlig tøj inkl. vaskemidler 163,00 167,00 kr./md. Vask af personlig tøj inkl. vaskemidler 19,00 19,00 kr./vask Aflastningsophold (døgnkost og leje/vask af linned) 109,00 112,00 kr./døgn BIBLIOTEK Gebyrer: Voksenafdelingen: Ved overskridelse af lånetiden dage 20,00 20,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 40,00 40,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 80,00 80,00 kr. Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage 230,00 230,00 kr. Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse 230,00 230,00 kr. Børnebiblioteket: Overskridelse af lånetiden dage 10,00 10,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 20,00 20,00 kr. Overskridelse af lånetiden dage 40,00 40,00 kr. Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage 120,00 120,00 kr. Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse 120,00 120,00 kr. Påmindelse: Påmindelser 3 dage før lånetids udløb tilbydes som ekstra service pr. sms eller mail. Dette koster 3 kr. pr. besked. Fotokopier pr. stk.: A4 sort/hvid 1,00 1,00 kr. A3 sort/hvid 2,00 2,00 kr. Farvekopi A4 5,00 5,00 kr. Farvekopi A3 10,00 10,00 kr. Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - sort/hvid 1,00 1,00 kr. Print fra Internet, tekstbehandling m.v. - farve 5,00 5,00 kr. Afsendt telefax pr. side: Danmark 2,50 2,50 kr. Udlandet 5,00 5,00 kr. Området er ikke momsbelagt 5

6 MUSIKSKOLE Priser (alle priser er pr. rate). Der er 10 rater i en sæson Instrumentalelever: 20 min. solo 342,00 363,00 kr./md. 25 min. solo 428,00 453,00 kr./md. 30 min. solo 510,00 541,00 kr./md. 45 min. pr. uge (Talentlinie - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret) 510,00 541,00 kr./md. Voksne (over 25 år) Enkeltundervisning - 20 min. 653,00 693,00 kr./md. Enkeltundervisning - 25 min. 765,00 811,00 kr./md. Enkeltundervisning - 30 min. 831,00 882,00 kr./md. Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 rater) 153,00 162,00 kr./md. Karrusel (opkræves i 4 rater á 622,50 kr) 244,00 259,00 kr./md. Musik og bevægelse (opkræves i 4 rater á 390,00) 153,00 162,00 kr./md. Baby musik - 10 ugers mondul (opkræves i 1 rate á 541,00) 530,00 563,00 kr./md. Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 541,00 kr.) 1.060, ,00 kr./md. Instrumentleje (opkræves i 4 rater á 235,00 kr.) 92,00 94,00 kr./md. Administrationsgebyr (betales med første rate) 87,00 89,00 kr./md. Taksterne for træder først i kraft pr (sæson /2013) Området er ikke momsbelagt KOLLEKTIV TRAFIK / SKOLEBUSKØRSEL Kollektiv trafik er overgået til FynBus. FynBus fastsætter alle takster. BEVILLINGER VEDR. HYREVOGNSKØRSEL Behandling af ansøgning om taxatilladelse 576,00 670,00 kr. Udstedelse af tilladelse 1.260, ,00 kr. Udstedelse af førerkort 85,00 108,00 kr. Påtegning af toldattest 129,00 153,00 kr. Udlevering af trafikbog 71,00 89,00 kr. Udlevering af bevillingsnummerplade 110,00 148,00 kr. INDTÆGTER I HENHOLD TIL FORSKELLIGE LOVE Udenlandske vielser 500,00 500,00 kr. SYGESIKRING/FOLKEREGISTER Taksterne fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Taksten udmeldes af Regionen i november Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af oplysninger). 175,00 175,00 kr. Gebyr for folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 kr. Gebyr for nyt personnummerbevis 52,00 52,00 kr. Gebyr for bopælsattester 52,00 52,00 kr. Gebyr for navneattester 52,00 52,00 kr. ID KORT/PASFOTO Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år 150,00 150,00 kr. Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas 100,00 100,00 kr. RYKKERGEBYRER Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret 100,00 100,00 kr. Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret 250,00 250,00 kr. Rykkergebyr for misligholdte afdragsordninger 250,00 250,00 kr. 6

7 BYGGESAGSGEBYRER Byggesagsgebyrerne fastsættes i henhold til: - Kapitel 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR10) - Byggelovens 28 Kategori 1: Simple konstruktioner: Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse, o. lign. mindre bygninger. Nybyggeri pr. m 2 etageareal 19,00 19,53 kr. Om- og tilbygning: pr. m 2 etageareal 38,00 39,07 kr. Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 990, ,81 kr. Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 990, ,81 kr. Forhåndsgodkendelse af projekt 990, ,81 kr. Afslag på ansøgning eller dispensation 990, ,81 kr. Kategori 2: Enfamiliehuse Kategorien omfatter enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. Nybyggeri pr. m 2 etageareal 26,00 26,73 kr. Om- og tilbygning pr. m2 etageareal 38,00 39,07 kr. Overdækkede arealer, herunder åbne overdækkede arealer, medregnes som etageareal i.f.m. gebyrberegning. Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 990, ,81 kr. Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 990, ,81 kr. Forhåndsgodkendelse af projekt 990, ,81 kr. Afgslag på ansøgning eller dispensation 990, ,81 kr. Kategori 3: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Kategorien omfatter industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger, drivhuse, telte, siloer, tanke og lignende (omfattet er Erhvervs- og byggestyrelsens definition for bygninger med begrænset kompleksitet). Pkt. 1 Nybyggeri pr. m 2 etageareal 26,00 26,73 kr. Om- og tilbygning pr. m2 etageareal 38,00 39,07 kr. Bygningsændringer og ændret anvendelse: Mere omfattende ændringer som pkt. 1 Mindre ændringer (ændring/flytning af skillevæg o.lign.) 990, ,81 kr. Siloer, tanke o.lign. (pr. stk./anlæg/konstruktion) 1.635, ,93 kr. Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 990, ,81 kr. Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 990, ,81 kr. Forhåndsgodkendelse 990, ,81 kr. Afslag på ansøgning eller dispensation 990, ,81 kr. 7

8 BYGGESAGSGEBYRER fortsat Kategori 4: Andre faste konstruktioner m.m. Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2 stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master skiltning, vindmøller, kraner, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning, (pyloner), gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser og lignende. Pr. stk./anlæg/konstruktion (excl. legeredskaber) 1.635, ,93 kr. Legeredskaber: (pr. stk./anlæg/konstruktion) 990, ,81 kr. Forhåndsgodkendelse af projekt 990, ,81 kr. Afslag på ansøgning eller dispensation 990, ,81 kr. Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Kategorien omfatter de bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier. Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, kontorbygninger, hoteller, restauranter, institutioner, skoler, industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger, siloer, tanke og lignende, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrørende alle reglementets bestemmelser. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Pkt. 1 Ved bygninger med en total max. højde på 5 meter, pr. m 2 38,00 39,07 kr. Ved bygninger med en total max. højde på 10 meter, pr. m 2 76,00 78,13 kr. Ved bygninger med en total højde over 10 meter, pr. m 2 108,00 111,03 kr. Bygningsændringer og ændret anvendelse: Mere omfattende ændringer som pkt. 1 som pkt. 1 Mindre ændringer (ændring/flytning af skillevæg o.lign. 990, ,81 kr. Nedrigning af bygninger, der kræver anmeldelse 990, ,81 kr. Minimumsgebyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 990, ,81 kr. Forhåndsgodkendelse af projekt 990, ,81 kr. Afslag på ansøgning eller dispensation 990, ,81 kr. Maks. gebyr pr. byggesag , ,84 kr. Højden måles fra terræn til øverste udvendige punkt af bygning (typisk til kip) Såfremt der er kælder i bygningen måles højden fra overkant af kældergulv til øverste udvendige punkt af bygning Arealet udregnes som bygningens maksimale bredde gange bygningens maksimale længde (Gebyret fastlægges alene ud fra største grundplan og totalhøjden, uafhængigt af hvor mange etager bygningen indeholder). Avls- og driftsbygninger Pkt. 1 Nybyggeri pr. m 2 etageareal 26,00 26,73 kr. Om- og tilbygning pr. m2 etageareal 38,00 39,07 kr. 8

9 BYGGESAGSGEBYRER fortsat Bygningsændringer og ændret anvendelse: Mere omfattende ændringer som pkt. 1 som pkt. 1 Mindre ændringer (ændring/flytning af skillevæg o.lign.) 990, ,81 kr. Nedrivning af bygninger, der kræver anmeldelse 990, ,81 kr. Minimumsgegyr pr. byggesag for tilladelse/anmeldelse 990, ,81 kr. Forhåndsgodkendele af projekt 990, ,81 kr. Afslag på ansøgning eller dispensation 990, ,81 kr. Max. gebyr pr. byggesag , ,84 kr. Pristalsregulering: Gebyrerne pristalsreguleres efter det beregnede nettoprisindeks, med årsgennemsnit for 2000 = 100. Gebyrerne er angivet pr. 1. januar, og svarer til nettoprisindekset pr. den 1. juni = 128,1 Reguleringen foretages hvert årsskifte på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks pr. 1. juni. Gebyrbestemmelser i øvrigt a. Byggesagsgebyr kategori 1-5 forfalder til betaling, når afgørelsen meddeles. Ved anmeldelse forfalder gebyret til betaling umiddelbart efter behandling af anmeldelsen. b. Byggesagsgebyr opkræves hos ejer. c. Byggesagsgebyr kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom, med samme fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter. d. Ved lovliggørelsessager opkræves der samme gebyr, uanset om anmodning om lovliggørelse sker på baggrund af ejers henvendelse, eller fordi kommunen opdager ulovligt opførte bygninger. EJENDOMSOPLYSNINGER Gebyr for ejendomsoplysningsskema 400,00 400,00 kr. Gebyr for BBR-meddelelse 70,00 70,00 kr. Gebyr for vurderingsattest 70,00 70,00 kr. Gebyr for ejendomsskatteattest 70,00 70,00 kr. Taksterne på området er ikke momsbelagt GEBYR VEDR. ANMELDELSESPLIGTIG JORDFORURENING Årligt gebyr pr. ejendom 15,00 15,00 kr. HEGNSSYN Gebyr for hegnssyn dækker honorar/betaling til hegnssynsmand. Gebyret justeres efter bekendtgørelse om hegnssyn, og er pr. 1. januar : 1.125, ,00 kr. LEJE AF CIRKUSPLADSEN, FAABORG For første dag betales 2.500, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 1.250, ,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. 9

10 LEJE AF DYRSKUEPLADSEN I RINGE For første dag betales 2.500, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 1.250, ,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. LEJE AF PLADS VED HALLEN I ÅRSLEV For første dag betales 1.500, ,00 kr. For efterfølgende dage betales pr. dag 750,00 750,00 kr. Beløbene er excl. oprydning på pladsen. Taksterne på området er ikke momsbelagt. GODKENDELSE OG TILSYN AF PRIVATE OPHOLDSSTEDER, SKIBSPROJEKTER, BOTILBUD, KOST- OG EFTERSKOLER Tilsyn af kost- og efterskoler , ,00 kr. Tilsyn af opholdssted med 0-6 pladser , ,00 kr. Tilsyn af opholdssted med 7-12 pladser , ,00 kr. Tilsyn af opholdssted med 13 eller flere pladser , ,00 kr. Godkendelse af nyt opholdssted , ,00 kr. Godkendelse af ændring, som kræver beslutning fra beliggenhedskommune , ,00 kr. Tilsyn med anden aktivitet, der drives af tilbuddet 4.932,00 kr. For tilsyn med skibsprojekter, hvor der kræves tilsyn hver 2. måned og skibe i udenrigsfart aftales en individuel beregnet takst. INTERNE TAKSTER/GRUNDYDELSE FOR BØRNEHUSENE (EKSKL. OVERHEAD) HENHØRENDE UNDER "BUR" Damtoften , ,00 kr./md. Ahornvænget , ,00 kr./md. Eskemosegyden , ,00 kr./md. 10

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010 Taksthæfte SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,30 12,15 0 / 00 Dækningsafgift

Læs mere

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

Takstoversigt Budget 2011

Takstoversigt Budget 2011 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 21,85 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,15 7,05 0 / 00 Dækningsafgift af

Læs mere

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

Takstoversigt. Revideret 6. oktober 2014. Budget 2015. Budget 2014

Takstoversigt. Revideret 6. oktober 2014. Budget 2015. Budget 2014 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 21,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,05 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Afsnit 10 Takstoversigt

Afsnit 10 Takstoversigt Afsnit 10 Takstoversigt Afsnit 10 - side 1 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

Takstoversigt. Budget Budget 2018

Takstoversigt. Budget Budget 2018 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

Afsnit 10 Takstoversigt

Afsnit 10 Takstoversigt Afsnit 10 Takstoversigt Afsnit 10 - side 1 Afsnit 10 - side 2 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille

Læs mere

Takstoversigt. Budget Budget 2014

Takstoversigt. Budget Budget 2014 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 21,85 21,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,05 7,05 promille Dækningsafgift

Læs mere

Takstoversigt Budget Budget 2015

Takstoversigt Budget Budget 2015 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 21,85 21,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,05 7,05 promille Dækningsafgift

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomsligitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

Takstoversigt til brug for budget 2018

Takstoversigt til brug for budget 2018 Daginstitutioner Dagpleje 2.480 Vuggestuer 3.027 Børnehaver 1.693 SFO 1.060 Fritidsklub 501 Frokostordning, vuggestuer 988 Medlemskontingent: Ungdomsklub 0 Søbadeanstalten Voksne, enkelt billet 20 Voksne,

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Teknik og Byg (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner:

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.529 Vuggestuer* 3.018 Børnehaver* 1.741 SFO* 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 491 Frokostordning,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 kr. 2.490,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. måned 1.660,00 kr. 1.690,00 kr. Småbørnsgruppe i

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2012 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016 Bilag 1 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 22. august 2016 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er inkl.

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

BRUGERBETALINGER. 2013 2014

BRUGERBETALINGER. 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget Dyrskuepladsen / ringriderpladser Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer 0,00 0,00 2 Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv 2.150,00 2.179,00 2 Kolonihaver Haveleje

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomslegitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Borgerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 180 Ungdomslegitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014 Bilag 2: 2. behandling af 2014-17. Takstoversigt 1 Takstoversigt til brug for lægning 2014 Dragør Kommuen - Takstblad 2013 2014 Forlig Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016 Takstoversigt til brug for budgetlægning Dragør Kommuen - Takstblad 2012 2013 2014 2015 Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.153 3.138 2.997 2.677 2.822 Vuggestuer 2.924

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.871 2.529 Vuggestuer* 3.299 3.018 Børnehaver* 1.798 1.741 SFO* 1.119 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Kr. (aktuelle års pl)

Kr. (aktuelle års pl) Takstoversigt til brug for budgetlægning 2018 Dragør Kommue - Takstblad 2014 2015 2016 B 2017 BF 2018 Daginstitutioner Dagpleje* ** 2.997 2.677 2.871 2.529 2.580 Vuggestuer* ** 3.151 3.230 3.299 3.018

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen I budgettet for 2010 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.248,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet)

Brugerbetalinger (hele kr. hvis ikke andet er angivet) BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.131 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.371 Frokostordning 892 Børnehaver: Heldags 1.700 Klubber: Fritidsklub (3.- 6.

Læs mere

kl. 09:51 den 01-11-2015 1

kl. 09:51 den 01-11-2015 1 Økonomiudvalgets område: Personskat 24,60% 24,60% Grundskyld 20,1 20,1 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi 10,05 10,05 Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 8,75 Kirkeskat 0,92% 0,92%

Læs mere

ØDC - Økonomistyring 23-10-2013. Dagpleje, heltid 3.023 3.058. Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.023 3.

ØDC - Økonomistyring 23-10-2013. Dagpleje, heltid 3.023 3.058. Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.023 3. NOTAT ØDC - Økonomistyring 23-10- oversigt Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje, heltid 3.023 3.058 Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige,

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Brugerbetalinger / takster 2013

Brugerbetalinger / takster 2013 Brugerbetalinger / takster BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 Frokostordning 888 Børnehaver: Heldags 1.679

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017. TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017. TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: SOLRØD KOMMUNE TAKSTOVERSIGT 2014 2013 2014 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: MÅL OG ØKONOMI FOR 2014-2017 Personskat 24,80 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 22,24 22,17 Landbrugsejendomme

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 RENOVATIONSAFGIFT FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsafgiften er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år inkl. moms Enfamiliebiliger total (100

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-2015

Takstkatalog budget 2012-2015 Takstkatalog -2015 Takstkatalog -2015 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner* Dagpleje, heltid 2.687,00 2.899,00 Dagpleje, deltid 1.923,00 2.074,00 Vuggestue, int. Institutioner,

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.180,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016

Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016 Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016 I det reviderede takstbilag er for alle udvalgsområder angivet takster for både 2015 og 2016 Derudover er taktbilaget revideret for BY's

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 2.510,00 kr. 2.510,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 1.740,00

Læs mere

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: 2015 2016 Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 2015 2016 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje

Læs mere

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed Takstoversigt 2017 Økonomiudvalget Enhed 2016 2017 Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens 28 og bygningsreglement 2010, kap. 1.12. Taksten

Læs mere

Forslag til takster 2010

Forslag til takster 2010 Forslag til takster 2010 Spildevand Foreløbige Område Takster i 2009 takster i 2010* Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 34.132,60 Tilslutningsbidrag: Både regn-og spildevand 56.887,66 Fast afgift 625,00

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Dragør Kommue - Takstblad 2013 2014 2015 2016 BF 2017 Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje* 3.138 2.997 2.677 2.871 2.928

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Udviklingen i brugerbetalingen fra år 2007 til år 2010 med ændringer pr. 1/8-10 Alle takster er i kr. hvis andet ikke er angivet

Udviklingen i brugerbetalingen fra år 2007 til år 2010 med ændringer pr. 1/8-10 Alle takster er i kr. hvis andet ikke er angivet BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Indenfor normal arbejdstid 2.238 2.320 2.710 2.751 Uændret 0,00 % Vuggestuer Heldags 2.793 2.885 3.296 3.426 Uændret 0,00 % Børnehaver:

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125 14. 38 2011 (Kr.) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.226 Vuggestuer 2.903 Børnehaver 1.635 Fritidshjem 1.307 SFO 1.487 Fritidsklub, pr. måned 436 Madtakst vuggestue

Læs mere