Nye HYTEK-kurser: Bølgelodning, videregående og Box building iht. IPC-A-630

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye HYTEK-kurser: Bølgelodning, videregående og Box building iht. IPC-A-630"

Transkript

1 Center of Research and Technology Nye HYTEK-kurser: Bølgelodning, videregående og Box building iht. IPC-A-630 ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor

2 Velkommen Til kunder og samarbejdspartnere Aalborg, december 2014 Kære kunder og samarbejdspartnere HYTEKs kurser for er nu planlagt, og vi fremsender derfor vedlagte kursuskatalog. Du kan tilmelde dig kurserne via vores hjemmeside på eller på tlf Har du spørgsmål til nogen af kurserne, er du naturligvis også meget velkommen til at kontakte os. I kalenderen på bagsiden af kataloget, kan du se alle kurserne i. De fleste af vores produktionstekniske kurser afholdes én gang årligt. Vores IPC- og ESA-certificeringer og recertificeringer afholdes to gange om året. Nye og opdaterede kurser Vi har opdateret vores kursus, Bølgelodning, så det nu hedder Bølgelodning, grundlæggende (se side 4). Grunden hertil er, at vi har udviklet en overbygning til kurset - Bølgelodning, videregående, hvor der bl.a. fokuseres på kontrol af procesoptimering (se side 5). Endelig har vi udviklet et helt nyt, spændende produktionsteknisk kursus - Box building iht. IPC-A-630 (se side 22). Læs mere om de nye kurser inde i kataloget. Vi ser frem til at byde dig og dine kollegaer velkommen på kurser her hos HYTEK. Med venlig hilsen Annika Greibe Andreasen Office Manager PS. Hvis I ikke længere ønsker at modtage kataloget, eller sendes det til nogen, som ikke længere er ansat i virksomheden, bedes dette gerne meddelt på På forhånd tak. Sofievej 61 DK-9000 Aalborg Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse Om HYTEK Elektronikindustriens sparringspartner side 2 Kurser på højt teknologisk niveau side 3 Produktionstekniske kurser Bølgelodning, grundlæggende side 4 Bølgelodning, videregående side 5 Reflowlodning side 6 Trykketeknik Tinpasta side 7 Processtyring side 8 Chip On Board (COB) side 9 ESD Etablering, styring og dokumentation, DS/EN side 10 ESD - IPC certificering side 11 Blyfri lodning side 12 Implementering af BGA og Flip chip side 13 Renhedskrav for elektronikprodukter side 14 Design for Manufacturability side 15 Auditering af underleverandører i henhold til IPC side 16 Specifikation af PCB side 17 Produktpålidelighed - IPC J-STD-001 side 18 Håndtering af fugtfølsomme komponenter og PCB side 19 Conformal coating side 20 Crimpning i henhold til IPC s krav side 21 IPC/WHMA-A-620A Hands-on training side 22 Box building iht. IPC-A-630 side 23 ESA kurser Certificering og recertificering ESA-certificeringer side 24 Handsoldering, ECSS-Q-ST side 25 Inspector, ECSS-Q-ST / ECSS-Q-ST side 26 Surface Mount Technology, ECSS-Q-ST side 27 Repair and Modification, ECSS-Q-ST side 28 Crimping, ECSS-Q-ST side 29 IPC kurser Certificering og recertificering IPC-standarder side 30 IPC-A-610, Certified Specialist or Trainer side 31 IPC-7711/21, Certified Specialist or Trainer side 32 IPC-A-600, Certified Specialist or Trainer side 33 IPC/J-STD-001, Certified Specialist or Trainer side 34 IPC WHMA-A-620 Certified Specialist or Trainer side 35 IPC PCB Designers Certification side 36 Diverse Praktiske oplysninger side 36 Kursuskalender bagsiden Der tages forbehold for trykfejl. 1

4 Om HYTEK Elektronikindustriens sparringspartner HYTEK er et internationalt anerkendt teknologi- og certificeringscenter, der har specialiseret sig i at tilbyde elektronikindustrien rådgivning, uvildige analyser og kurser på højeste teknologiske niveau. HYTEK er den uvildige og troværdige sparringspartner, når det gælder uddannelse, konsulentbistand, laboratorieundersøgelser og andre aktiviteter, der kan styrke konkurrenceevnen i danske og udenlandske elektronikvirksomheder. Afsættet for HYTEK s aktiviteter er den ekspertise, der er opnået gennem mere end 20 års samarbejde med virksomheder over hele verden. Det brede kontaktnet sikrer, at HYTEK altid besidder den nyeste viden om produkter og teknologier. Hertil kommer, at HYTEK har faciliteter og udstyr, der dækker ethvert behov for undervisning, forskning og forsøg. Konsulentbistand Rådgivning er en central del af HYTEKS s aktiviteter. HYTEK s konsulenter bistår virksomhederne ved problemformulering, optimering af produktionsprocesser, produktionsmodning, indkøb, indførelse af nye teknologier, udvikling af nye produkter, DFM m.v. Konsulenterne rådgiver også om in- og outsourcing og andre ændringer i organisationen. Laboratorieundersøgelser Laboratorieundersøgelser og materialeprøvning er et andet vigtigt arbejdsfelt. Mange virksomheder trækker på HYTEK i deres forskning og i forbindelse med undersøgelser af materialers og produkters pålidelighed. Det er også muligt at leje laboratoriefaciliteterne til forsøg. HYTEK kan f.eks. udføre kvalitetskontrol af komponenter, print og samleprocesser, ligesom der kan udføres mikroslib, metallografi, metallurgi og mikroskopi, røntgenanalyser, loddebarhedstest, renhedstest, pull-test, shear-test, miljø- og klimatest m.v. HYTEK forestår også tredjeparts undersøgelser som uvildig sparringspartner. Forskning HYTEK lægger vægt på altid at være i front. Derfor forskes der kontinuerligt, både internt omkring udvikling af nye teknologier som f.eks. blyfri lodning, og eksternt i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder og institutter. 2

5 Om HYTEK Kurser på højt teknologisk niveau HYTEK udbyder en bred vifte af uddannelser på højt teknisk niveau for primært ledere, produktionsteknikere, ingeniører og udviklingsfolk. Sideløbende gennemføres der hyppigt kurser, der er udviklet til en enkelt virksomhed. Specialudviklede kurser HYTEK s konsulenter udvikler ofte kurser, der er tilpasset til en enkelt virksomheds behov. Kursernes indhold sammensættes i tæt sparring med virksomheden og kan f.eks. tage udgangspunkt i indførelse af nye teknologier, opstart af nye produktioner eller etablering og dokumentation af ESD-programmer og øvrige programmer, der efterlever de europæiske standarder. Kursernes længde og afviklingsform aftales individuelt. Kurserne kan også gennemføres helt eller delvist i virksomheden, når det skønnes mest hensigtsmæssigt. Produktionstekniske kurser HYTEK s kursusprogram omfatter en lang række produktionstekniske kurser, hvoraf flere ikke udbydes andre steder i Danmark. Kurserne sammenkobler teori og praksis, så de ofte vanskelige processer bliver forståelige. Hertil kommer, at deltagerantallet er begrænset, så der er god tid til at instruere. HYTEK lægger vægt på, at kurserne relaterer mest muligt til kursisternes dagligdag, så det indlærte hurtigt kan omsættes til praksis hjemme i virksomheden. ESA kurser Som den eneste uddannelsesinstitution i Skandinavien er HYTEK akkrediteret af European Space Agency - ESA - til at certificere og recertificere medarbejdere, der arbejder med håndtering og kontrol af elektronik til rumfarts- og forsvarsindustrien. Under kurserne eksamineres deltagerne løbende. Når det er dokumenteret, at færdighederne opfylder kravene, udstedes der et toårigt autoriseret ESA certifikat. Kursernes høje standard bevirker, at de ikke kun er interessante for virksomheder, der producerer til rumfartsindustrien. Mange andre elektronikvirksomheder anvender ESA kurserne i deres bestræbelser på at styrke konkurrenceevnen. IPC kurser HYTEK er akkrediteret af den internationalt anerkendte standardiseringssammenslutning IPC til at certificere og recertificere efter deres standarder. På IPC kurserne eksamineres deltagerne løbende. Når de opfylder kravene, udstedes et toårigt autoriseret IPC certifikat. IPC certificeringerne er interessante for alle virksomheder, der har behov for eller ønsker at kunne dokumentere, at de opfylder specifikationerne og kravene i IPC. HYTEK er også autoriseret forhandler af IPC s materialer, herunder den danske udgave af IPC-A-610 Workmanship standard. Kurser i På de følgende sider er kurserne i beskrevet. HYTEK arrangerer gerne ekstra kurser, ligesom der som før nævnt kan tilrettelægges kur ser, der er nøjagtigt tilpasset til den enkelte virk somhed. Kontakt HYTEK for yderligere information. Vi er altid klar til at rådgive! 3

6 Produktionstekniske kurser Bølgelodning, grundlæggende For at sikre pålidelige lodninger og lang levetid på bølgeloddede komponenter er det vigtigt, at operatøren forstår bølgeloddeprocessen og konsekvensen af f.eks. at benytte dårlige print, komponenter, forurenet loddetin eller forkerte maskinparametre. På kurset arbejdes der i teori og praksis med maskinindstilling, rengøring og vedligehold af en bølgeloddemaskine samt kvalitetskontrol på loddeemner. Kurset henvender sig til produktionsmedarbejdere, som skal udføre bølgeloddeprocessen på et grundlæggende niveau. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der sættes bl.a. fokus på: n Loddebarhed på print/komponenter n Loddetin - blyfri/blyholdig n Flus generelt n Bølgeloddeprocessen - herunder: Grundindstilling af maskine Lodderammer Selektiv lodning med paletter Rengøring Vedligehold Grundlæggende kontrol med glas plade og fluxometer n Renhed på PCB efter lodning n Grundlæggende processtyring n Vurdering af kvaliteten iht. IPC-A-610 4

7 Produktionstekniske kurser Bølgelodning, videregående Da bølgeloddeprocessen typisk foregår sidst i produktionsforløbet, er kontrol af procesoptimering vigtigt for at opnå en lav fejlrate. På kurset arbejdes der i teori og praksis med proceskontrol og -styring af kritiske parametre, herunder f.eks. verifikation af flus, temperaturprofil. Kurset henvender sig til produktionsmedarbejdere, som har en grundlæggende forståelse for bølgeloddeprocessen (kurset Bølgelodning, grundlæggende) og har behov for udvidede bølgeloddekompetencer samt til medarbejdere i PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der sættes bl.a. fokus på: n Printdesign leaded/smd n PCB CTE og Tg Loddebarhed IPC J-STD-003 n Komponenter PSL IPC J-STD-075 Loddebarhed IPC J-STD-002 n Flus Flustyper generelt IPC J-STD-004 Flusmængde og dækningsgrad Kontrolmåling af flus Vægtfyldemåling og titrering n Loddetin Typer generelt IPC J-STD-006 Tinanalyse n Temperaturprofil Komponenter (PSL) Termiske forhold i PCB Placering og fastgørelse af følere n Atmosfære med og uden nitrogen Lodning med nitrogen Oxygenniveau (ppm) Nitrogenforbrug Fordele og ulemper ved indførsel af nitrogen n Renhed Renhedstest SIR test n Processtyring iht. IPC-J-STD-001 n Fejlanalyse og korrigerende handlinger 5

8 Reflowlodning Bemærk! Både blyfri og blyholdig proces Produktionstekniske kurser Processerne ved reflowlodning er lige så fejlbehæftede som ved bølgelodning. Forskellen er blot, at fejlene ved reflow er mindre synlige. Laboratorieundersøgelser viser, at forkert håndtering af loddeprocessen og forkert indstillede parametre er skyld i mange latente skader. På kurset arbejdes der i teori og praksis med optimering af produktionen gennem processtyring og materialekontrol. Kurset henvender sig til medarbejdere i produktionen, PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der arbejdes bl.a. med: n Maskintyper som IR, Forced convection, Vapour Phase m.v. n Print - design - leadede/pin in Paste (PiP)/ SMD - blyfri/blyholdig n Komponenter (PSL/MSL) n Loddebarhed n Tinpastatyper - blyfri/blyholdig n Reflowprocessen n Temperaturprofil n Atmosfære - med/uden nitrogen n Loddebarhedstest af print og komponenter n Praktiske forsøg med nitrogen n Renhed n Proceskontrol n Kvalitetskrav i henhold til IPC J-STD-001, IPC-A-610 og andre gældende standarder n Specielle problematikker i forbindelse med blyfri reflowlodning 6

9 Produktionstekniske kurser Trykketeknik Tinpasta Bemærk! Både blyfri og blyholdig proces Undersøgelser har vist, at op mod 70 procent af alle fejl i processerne ved påføring af tinpasta er trykketekniske fejl, som kan henføres til forkert materialevalg, fejl på stencils eller printmaterialer af for ringe kvalitet. På kurset øges kendskabet til trykkeprocesser, materialer og kontrolmetoder, så der banes vej for en optimering af produktionen. Kurset henvender sig til medarbejdere i produktionen, PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Der arbejdes bl.a. med: n Tinpastatyper - blyfri/blyholdig n Stencils/screens n Stencildesign n Rakelsystemer n Trykketeknik n Procesoptimering n Analyse og kontrol af tinpasta, herunder tinpastatest, lagtykkelse og kontrolkort n Kvalitetskrav i henhold til IPC-7527 og andre gældende standarder Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

10 Produktionstekniske kurser Processtyring En overordnet gennemgang af processerne ved elektronikproduktion kan øge overblikket og forståelsen hos både de medarbejdergrupper, der ikke er direkte involverede i teknikkerne bag processerne og dem, der har det daglige ansvar for disse processer. Implementering af IPC J-STD-001 Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies øger processtyring og sporbarhed på slutproduktet, hvilket giver øget pålidelighed samt nedsatte produktionsomkostninger. På kurset arbejdes med praktiske og teoretiske øvelser, som fokuserer på sammenhængene i produktionen og mulighederne for at optimere de enkelte loddeprocesser. Kurset henvender sig til nyansatte, ledere, indkøbere og medarbejdere i produktion, PT- og udviklingsafdeling. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Kurset indeholder bl.a.: n PCB - design - blyfri/blyholdig n Komponenter Mærkning ESD MSL PSL Temperaturprofil n Håndtering og krav til materialer - Loddematerialer Loddematerialer Loddebarhed på PCB Loddebarhed på komponenter Lim n Produktionsprocesser - Tinpastatryk og dispensering Tinpastatryk og dispensering Limdispensering og tryk Montageprocesser Reflowlodning - blyfri/blyholdig Bølgelodning - blyfri/blyholdig Selektiv lodning - blyfri/blyholdig n Produktsikring Proceskontrol Kontrolmetoder Kvalitetskrav i henhold til IPC J-STD-001 og andre gældende standarder 8

11 Produktionstekniske kurser Chip On Board (COB) Chip On Board får elektronikken til at fylde og veje mindre. Teknikken åbner også op for kvalitetsforbedringer, fordi den tætte pakning af komponenterne fx også kan gøre signalvejene kortere. Enkelte virksomheder har allerede indført Chip On Board med succes. Mange andre virksomheder efterspørger viden om teknikken. Kurset giver et godt udgangspunkt for implementering af Chip On Board og for procesoptimering i virksomheder, der anvender teknikken. Der gennemgås bl.a. montage af nøgne halvledere på keramik og glasfiber/epoxysubtrater og anvendelse af ledende lime til montage af SMD-komponenter. De teoretiske og praktiske øvelser omfatter: n Komponenter (dice, SMD m.m.) n Substratmaterialer (PCB, keramik m.m.) n Ledende og ikke-ledende lime n Påføring af lim n Montageproces (die-bonding) n Trådtyper n Wire-bonding n Coating n Proceskontrol Kurset henvender sig til medarbejdere i produktionen, PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra

12 Produktionstekniske kurser ESD Etablering, styring og dokumentation ESD-kursus for koordinatorer og andre ansvarlige for ESD-sikring i virksomheden Mange virksomheder investerer store summer i udstyr, der skal sikre, at produkterne ikke ødelægges af elektrostatiske ladninger. Alligevel kan det være svært at dokumentere, at der er styr på problematikken. Med et ESD-program får virksomheden en fælles standard for indsatsen, så sikringen mod statisk elektricitet bliver overskuelig og dokumenterbar. På kurset får deltagerne kendskab til hvordan et ESDprogram etableres og dokumenteres efter kravene i den europæiske ESD standard DS/EN Deltagerne vejledes også i valget af sikringer, så der ikke ofres ressourcer på køb af unødvendigt udstyr. Kurset kan med fordel gennemføres for alle medarbejdere, da det kan tilpasses problematikkerne i den enkelte virksomhed. Der arbejdes bl.a. med: n Årsager til statisk elektricitet n Materialer, der udvikler ESD n ESD s effekt på komponenter n Identifikation af ESD-relaterede fejl n Emballerings- og håndteringsteknikker n Verifikation af ESD-beskyttede arbejdsområder n Forskellige ESD-standarder, herunder DS/EN n Etablering, dokumentation, vedligeholdelse og auditering af et ESD-program Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl

13 Produktionstekniske kurser ESD - IPC certificering ESD-kursus for produktionspersonale, ledelse, administrativt personale m.m. Hvordan undgår man at beskadige ESD-følsomme komponenter? Nu er det muligt at få en IPC-godkendt ESD-certificering for fx operatører hos HYTEK. Kurset/certificeringen gennemgår alle de problematikker, der er vigtige at have kendskab til, hvis man er en del af et moderne elektronikproduktionsmiljø. Uvidenhed om ESD kan have store omkostninger for en virksomhed, men en stor del af ESD-beskyttelse omhandler også den enkelte medarbejders holdning til sit arbejde og ESD-problematikkerne. Men fakta er, at det kan være svært at have den korrekte holdning, hvis ikke man har den nødvendige viden. Kurset er teoretisk, men der bliver udført praktiske demonstrationer i forhold til de forskellige ESD-problematikker. Kurset afsluttes med en skriftlig test, og der udstedes et IPC-certifikat efter tilfredsstillende udført prøve. For at kunne overholde de forskellige ESD-standarder, hvad enten det er den amerikanske ANSI/ESD S eller den europæiske EN , skal der foreligge dokumentation på, at medarbejdere, som håndterer ESD-følsomme komponenter, har deltaget på et kursus som giver dem den nødvendige viden. Denne viden er indeholdt i dette ESD-kursus. Hvis kurset holdes i virksomheden, kan HYTEK tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Kurset henvender sig til alle som håndterer ESD-følsomme komponenter i produktionen. Pris pr. deltager 3.650,00 kr. inkl. kursusmaterialer, Virksomheder, som har behov for at få alle medarbejdere ESDcertificeret - kontakt HYTEK for et godt tilbud. Varighed: 1 dag. Fra kl Følgende problematikker bliver gennemgået på kurset.: n Hvad er statiske elektricitet? n Hvad er en elektrostatisk afladning? n Hvad er det laveste ESD-niveau, som et menneske kan føle? n Hvad er det laveste ESD-niveau, som kan beskadige en komponent? n Hvordan fremkommer ESD? n Hvad er forskellen mellem ledere, isolatorer og delvis ledende materiale? n Hvordan kan ESD beskadige komponenterne? n Hvad kan der ske, hvis en arbejdsplads ikke er ESD-sikret? n Hvad kan man gøre for at sikre de ESD-følsomme komponenter? n Hvornår bør der anvendes ESD-armbånd/ESD-sko? n Hvorfor og hvordan skal ESD-armbånd/ESD-sko testes? n Hvordan kan privat beklædning give ESD-problemer? n Hvilke emner bør ikke forefindes på en ESD-sikret arbejdsplads? n Hvilke metoder findes der for at eliminere elektrostatiske ladninger? n Hvilke aktiviteter på en arbejdsplads kan frembringe elektrostatiske ladninger? n Hvordan håndteres ESD-følsomme komponenter? n Hvordan transporteres ESD-følsomme komponenter fra et område til et andet? n Hvilken emballering beskytter ESD-følsomme produkter bedst? 11

14 Produktionstekniske kurser Blyfri lodning Mange steder i verden er blyfri lodning allerede en del af dagligdagen. I EU-landene blev blyfri lodning et lovkrav fra 1. juli Der er stadig mange som står overfor blyfri implementation i de kommende år På kurset i blyfri lodning kan virksomhederne hente viden fra diverse forskningsprojekter som vigtig opstart på egne forsøg. Deltagerne får også mulighed for selv at udføre forsøg, der kan hjælpe virksomheden på vej ved implementering af blyfri lodning. Kurset henvender sig bl.a. til medarbejdere i PTafdelingen, udviklingsafdelingen og produktionen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der arbejdes bl.a. med: n Direktiver n Komponenter (PSL, MSL, RoHS) og lovgivning n PCB (RoHS) n PCB design n Loddetin Tinpasta Trådtin n Flus n Blyfri reflowproces n Blyfri bølgeloddeproces n Atmosfære med/uden nitrogen n Håndloddeproces n Inspektion i henhold til IPC-A-610 n Handleplan og implementering af RoHS-kompatibel proces 12

15 Produktionstekniske kurser Implementering af BGA og Flip Chip Nogle virksomheder er allerede begyndt at arbejde med BGA, Flip Chip eller lignende komponenthuse, fordi teknologien får komponenterne til at fylde mindre. Andre virksomheder er usikre på de første skridt, bl.a. fordi de skjulte loddeforbindelser vanskeliggør visuel inspektion. På kurset får deltagerne nyttig viden om den ny teknik, så vejen er banet for indførelse af teknologierne i produktionen. Kurset henvender sig bl.a. til medarbejdere i PTafdelingen, udviklingsafdelingen og produktionen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl Der sættes bl.a. fokus på: n Chip teknologier som BGA, ubga, CSP, Flip Chip og Bare Dies n Håndtering, herunder opbevaring, ESD og fugtfølsomhed n Printlaminater (CTE og Tg) n Printopbygning, vias og fejltyper n Tinpastapåføing og montering n Reflowlodning samt test/kontrol n Ud- og indlodning n Rensning n Komponentfejl n Materiale og procesfejl n Kvalitetskrav til leverandøer n Kvalitetskrav i henhold til IPC og andre gældende standarder 13

16 Renhedskrav for elektronikprodukter Produktionstekniske kurser Mangelfuld specifikation af krav til renhed er en væsentlig årsag til, at der opstår fejl på elektronikprodukter. Problemet er ikke blevet mindre i dag, hvor komponenter og kredsløb bliver stadig mindre. Desuden eksporterer mange af de nordiske elektronikvirksomheder til lande, hvor der er et andet klima, hvilket kan medføre yderligere krav til produkternes renhed for at undgå degenerering af produktet på grund af f.eks. elektromigration. Det er vigtigt, at man som producent er opmærksom på væsentlige faktorer såsom: slutproduktets brugsmiljø (skibe, kontor, biler, vindmøller osv.), produktets forventede levetid, anvendt teknologi (højfrekvens, strømforsyning osv.) og konsekvenser ved fejl. Kurset giver kendskab til de problematikker, der er væsentlige for at kunne specificere kravene til renhed på elektronikprodukter. Som grundlag anvendes standarderne IPC-CH-65, IPC-A-610 samt J-STD-001. Følgende emner gennemgås: n Hvornår er produktet rent eller forurenet? n Hvor rent er det nødvendigt at printkortet er? n Hvordan måles renhed? n Hvornår er en forurening acceptabel eller skadelig? n Pass/Fail grænser n Analytiske testmetoder n Accelereret life test, f.eks. SIR-test n På hvilket stadie af produktionsprocessen skal testen udføres? n Forurenende emballeringsmaterialer n Rester/forureninger efter loddeproces n Kvalitetskrav i henhold til IPC og andre gældende standarder Kurset henvender sig til medarbejdere i produktion, PT- og udviklingsafdeling. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dage. Fra kl

17 Produktionstekniske kurser Design for Manufacturability Kan vores produktudvikling optimeres, så kodeordet for rentabilitet ikke længere er outsourcing? Hvis danske elektronikvirksomheder fortsat vil være med i kampen om at udvikle og producere pålidelige elektronikprodukter til en konkurrencedygtig pris, er det nød vendigt, at designet er producerbart og forberedt for en effektiv produktion. Allerede i de tidligste faser af udviklingen er det nødvendigt at tage hensyn til, at produkter kan produceres effektivt og rentabelt. Kurset henvender sig til medarbejdere i PT- og udviklingsafdeling. Pris pr deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl Udpluk af emner der behandles på kurset: n Valg af sammenføjningsmetoder og processer til produktionen n Produktionsudstyrets kapabilitet n Blyfri loddeprocesser n Reflow lodning af hulmonterede komponenter (Pin in Paste) n Generelle overvejelser i forbindelse med PCB layout n Valg af design og komponenter n Komponenttolerancer n Er der specielle komponenter som kræver eftermontering n Specifikationer på PCB laminat n Specifikationer på loddestopmaske n Overfladefinish, loddeland / komponenter n Design af loddeland n Elektriske og termiske egenskaber (specifikationer) n Panelisering n Routing n Friareal for reparation n Test strategi n IPC-2220 Series 15

18 Produktionstekniske kurser Auditering af underleverandører i henhold til IPC Deltagerne får kendskab til de problematikker, der er væsentlige for styring og auditering af underleverandører, sourcing af nye leverandører samt kendskab til hvilke IPC standarder der vil være relevante til dette formål. Elektronikindustrien benytter sig af underleverandører, hvad enten det er printleverandører, komponentleverandører, leverandører af udstyr eller EMS (Electronic Manufacturing Services). Da samhandelen i dag foregår på verdensplan stiller det endnu større krav til at få udformet de rigtige aftaler, så vi får den forventede kvalitet. Det kræver at man enten selv får opstillet de rigtige krav eller definerer kravene i henhold til relevante IPC standarder. Kurset giver kendskab til de problematikker, der er væsentlige for at opnå den forventede kvalitet samt hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med en auditering. Som grundlag anvendes standarderne IPC-A-600, IPC-6010 Serien, IPC-A-610, IPC J-STD-001, IPC-A-620, IPC-7711/21, IPC-2220 Serien, MIL-STD 883, EN , EN61192 m.m. Kurset henvender sig til medarbejdere i produktion, indkøb, PT- og udviklingsafdeling. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Kursusindhold: n Definition af kvalitetskrav n Klassificering af kvalitetskrav n Standarder IPC IEC DS/EN MIL-STD Space n Tilpasning af standarder til egne behov og krav n Krav til leverandør/underleverandør Komponenter (RoHS, ESD, MSL mm) PCB (RoHS mm) Konnektering (kabler og stik) Udstyr (kalibrering mm) Operatører (uddannelsesniveau mm) Samling (EMS) n Sporbarhed n Auditering generelt (metoder, systematik, afrapportering og opfølgning) n Auditering af processer (SMT, HMT, PCB, mm) n Praktiske hands-on indlæg Varighed: 1 dag. Fra kl

19 Produktionstekniske kurser Specifikation af PCB Hvordan definerer vi de korrekte krav til PCB-producenterne? Handler du print uden for Danmarks grænser? Lever printkvaliteten altid op til dine forventninger? Hvis du overvejer at skifte fra PERFAG s printspecifikationer til IPC s internationalt kendte specifikationer, er det vigtigt at kende indholdet af disse standarder. Desuden er det vigtigt at være bevidst om hvilke krav, der er væsentlige for at opnå den printkvalitet, der er nødvendig i forhold til det produkt, man producerer. Der opstår dagligt uoverensstemmelse imellem printproducenter og kunder, fordi man ikke definerer disse krav helt præcist. Kurset giver kendskab til de problematikker, der er væsentlige for kvalificering af print, endvidere vil der være mulighed for at udarbejde kravspecifikationer i forhold til egne produkter. Som grundlag anvendes standarderne PERFAG 1E, PERFAG 2F, PERFAG 3D, IPC-A-600 serien, IPC-6010 serien, IPC-SM-840 samt IPC Kurset henvender sig til medarbejdere i produktion, PT- og udviklingsafdeling. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Følgende emner gennemgås: n Udføelsesklasse (1, 2 eller 3) n Valg af laminat (Tg, CTE, elektriske egenskaber, etc.) n Valg af loddestopmaske (i henhold til IPC-SM 840) n Valg af overfladefinish (HAL, NiAu, kemisk Sn, kemisk Ag, OSP, etc.) n Loddebarhedstest n Tolerance på lederbane bredde n Tolerancer på afstande mellem lederbaner (x, y, z) n Tolerance på kobbertykkelse n Pletteringskvalitet n Panelisering n Udbøjning n Mekaniske tolerancer (huldiameter) n Mærkning n Eltest n Praktiske opgaver i inspektion n Opbygning af egen PCB - specifikation Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

20 Produktpålidelighed - IPC J-STD-001 Produktionstekniske kurser Stilles der krav til produktets pålidelighed anvendes IPC J-STD-001. Ved implementering af IPC J-STD-001 Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies øges processtyring og sporbarhed på slutproduktet hvilket giver øget pålidelighed samt nedsatte produktionsomkostninger. Kurset henvender sig til medarbejdere i indkøb, indgangskontrol, ledelse, PTA, produktion og udviklingsafdeling. Pris pr deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl Kursusindhold: n Hvilke fordele kan virksomheden opnå ved at anvende IPC J-STD-001? n Hvad er forskellen på klasse 2 og klasse 3 produkter? n Hvordan kan IPC J-STD-001 anvendes? (kunde/underleverandør) n Krav til arbejdspladsens indretning n Krav til medarbejdere n Håndtering og styring af ESD n Håndtering og krav til materialer Komponenter (IPC J-STD-020/033/075) PCB (IPC-A-600) Loddetin (IPC J-STD-006) Flus (IPC J-STD-004) Tinpasta (IPC J-STD-005) n Loddebarhed på komponenter (IPC J-STD-002) og PCB (IPC J-STD-003) n Krav til montage og lodning Krav til udstyr n Krav til renhed på PCB n Processtyring og krav n Krav til sporbarhed n Rework og reparation (IPC-7711/21) n Krav til design (IPC-2220 Series) 18

21 Produktionstekniske kurser Håndtering af fugtfølsomme komponenter og PCB Hvordan specificeres, identificeres og håndteres fugtfølsomme komponenter og PCB? Mange virksomheder har på et eller andet tidspunkt oplevet fejltyper, som man måske ikke i første omgang har forbundet med fugt i materialet. Andre har direkte erfaret, at forkert håndtering har medført defekte komponenter, hvor der eksempelvis er opstået en delaminering mellem plastmaterialet og die eller lead-frame/substrat. For at undgå langvarige og dyre fejlanalyser anbefales det at anvende følgende standarder: IPC J-STD-020 (Klassificering af fugtfølsomme komponenter), IPC J-STD-075 og IPC J-STD-033 (Håndtering af fugtfølsomme komponenter). Disse standarder vil blive gennemgået på kurset. Afhængig af materialevalg kan printkort være mere eller mindre fugtfølsomme. Derfor er det vigtigt at specificere, håndtere og opbevare printkort på korrekt måde. Kurset henvender sig til medarbejdere i lager, produktion, PT- og udviklingsafdeling. Kurset indeholder bl.a.: n Komponenter Komponentspecifikation Håndtering og opbevaringsmetoder Fugtklassificeringsniveauer for komponenter Shelf life Bagning af komponenter Krav til Moisture barrier bag og dry packing Identifikationslabels for fugtfølsomme komponenter Klassificerede reflowprofiler Komponentens peak reflow temperatur Kompatibilitet med blyfri rework Fejlkriterier n Printkort Håndtering og opbevaringsmetoder (IPC-1601) Bagning Loddebarhed Shelf life Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl

22 Conformal coating Produktionstekniske kurser Conformal coating anvendes i forbindelse med monterede printkort for at beskytte mod fugt, støv, kemikalier eller ekstreme temperaturer, der i givet fald ville kunne resultere i fejl, hvis produktet var ubeskyttet. Brugeren af conformal coating bør være opmærksom på de forskellige coating typers egenskaber og deres holdbarhed/levetid i produktets endelige miljø. Typiske spørgsmål vedrørende conformal coating: Hvad skal der beskyttes imod? Hvilke temperaturer vil de elektriske komponenter blive udsat for? Hvad er de fysiske, elektriske og kemiske krav til coating-materialet? Hvor let er det at afrense påført coating-materiale? Hvor hurtigt hærder materialet? Hvilken procestype eller hvilket udstyr er nødvendigt for at opnå den krævede coating-kvalitet? Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl Kurset er et teoretisk kursus og indeholder bl.a.: n Design Design for påføring af conformal coating n Krav til materialer Coating-typer og tykkelse i henhold til IPC-CC-830 Coating-materialernes karakteristikker (f.eks. viskositet, temperaturafhængighed) Kompatibilitet (med flus, rensemidler osv.) Krav til vedhæftning Slutbrugerens miljø Skal der kunne udføres rework og reparation på printkortet? n Påføring Udstyr og påføringsmetoder i henhold til IPC-CC-830 Krav til ucoatede områder (f.eks. elektriske/ mekaniske kontaktflader) Krav til coatede områder (f.eks. hærdet, ensartet, uden voids og revner osv.) Kvalificering og påføring af conformal coating i henhold til IPC-CC-830 Kriterier for påføring af conformal coating i henhold til IPC J-STD-001 Vedligehold/rengøring af udstyr Rework og reparation i henhold til IPC-7711/21 n Kvalitetssikring Visuel inspektion/inspektion med UV lyskilde Kriterier for inspektion i henhold til IPC-A-610 og IPC J-STD-001 Lagtykkelse Miljøtest i henhold til IPC-CC

23 Produktionstekniske kurser Crimpning i henhold til IPC s krav Hvordan udføres, inspiceres og testes en pålidelig crimpning Mange virksomheder benytter i dag crimpteknologien som en del af samleprocessen på forskellige konnektortyper. Dette skyldes, at man kan opnå en høj pålidelighed på disse samlinger, hvis værktøj, konnektorer og ledninger håndteres korrekt. Crimpningen har mange anvendelsesområder og er let at automatisere samt overvåge. Dette crimpekursus giver deltagerne praktiske færdigheder samt den teoretiske viden, der er nødvendig for at kunne udføre crimpeoperationer i henhold til IPC s krav. Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dage. Fra kl Kurset indeholder bl.a.: n Crimpningens udførelse Identificering af faktorer, som påvirker kvalitet, pålidelighed og udførelse af crimp Udvikling af korrekte samle- og testmetoder Krav til værktøj og udstyr - Crimpværktøj i henhold til MIL-DTL Afisoleringsværktøj Compactive og dispersive crimpning Krav til ledninger, kabler og terminaler n Inspektion Gennemgang af godkendelseskrav i henhold til IPC/WHMA-A Præget og formet - åben/lukket cylinder - Maskinbearbejdede konnektorer - Ferrule crimptermineringer - Insulation Displacement Connection (IDC) Compactive og dispersive crimpning n Test Test- og overvågningsudstyr Test af crimpninger i henhold til: - IPC/WHMA-A-620 Requirements and acceptance for cable and wire harness assemblies - Elektrisk test, crimphøjde, trækprøvetest, overvågning af crimptryk - ECSS-Q-ST Crimping of high-reliability of electrical connections n Voltage drop, trækprøvetest og mikroslib Kvalitetssikring/kalibrering Identificering og analyse af fejl, som er forbundet med disse termineringsmetoder 21

24 Produktionstekniske kurser IPC/WHMA-A-620 Hands-on training Nu er det muligt at få praktisk træning i udførelse af forskellige elementer, som er beskrevet i IPC/WHMA- A-620, da den tekniske komité for IPC/WHMA-A-620 har udviklet et 1-dags kursus, som kan tages i sammenhæng med IPC/WHMA-A-620 certificeringen/recertificeringen (side 33). Man kan også deltage på kurset uden at være tilmeldt en certificering. Kurset er udviklet med det formål, at man i sammenhæng med certificeringen kan blive fortrolig med de grundlæggende principper for kabler og wire harness fremstilling. Dette er ikke en IPCcertificering, men der udstedes et HYTEK certifikat. Kurset indeholder bl.a.: n Ledningsmontage og lodning på terminaler Procedurer - Afisolering af ledninger (mekanisk og termisk) - Fortinning af ledninger (tinkar og loddekolbe) - Montage og lodning af ledninger på tårnterminaler, gaffelterminaler, loddespyd og cup-terminaler n Crimpning Procedurer - Afisolering - Crimpprocessen n Coaxialkabel Skærmterminering med crimpet ground ferrule Procedurer - Afisolering af ledninger - Crimpning af ground ferrule Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører. Pris pr. deltager: Hvis kurset tages i sammenhæng med en IPC/WHMA-A-620 certificering/recertificering: kr. inkl. Hvis kurset ikke tages i sammenhæng med en certificering: 3.650,00 kr. inkl. Varighed: 1 dag. Fra kl n IDC (insulation displacement connection Fladkabel Procedurer - Tilpasning af ledningslængde - Placering og crimpning af konnektorsamling n IDC (insulation displacement connection Modular konnektorer (RJ type) Procedurer - Tilpasning af ledningslængde og afisolering af begge ender - Placering og crimpning af konnektorsamling n Sikring af ledningsbundt Kabelbinding og strips Procedurer - Punktbinding og sammenhængende kabelbinding - Håndtering af strips 22

25 Produktionstekniske kurser Box building iht. IPC-A-630 Box building er en kombination af PCBA (Printed Circuit Board Assembly), ledning/wire harness samt andre elektroniske/mekaniske komponenter, som tilsammen udgør en funktionel enhed. På kurset arbejdes der i teori og praksis med krav til materialer og samling. Kurset henvender sig til produktionsmedarbejdere, som arbejder med box building samt til PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Fra kl Der sættes bl.a. fokus på: n Designovervejelser for box building n Processer for metal/ikke-metal materialer n Processer for kompositmaterialer n Materialer Valg af materialer Overfladefinish n Sammenføjningsteknik Generelt - Valg af korrekt værktøj Svejsning - Valg af svejsemetode Lodning - Valg af loddemetode Nitning - Valg af nitter og metode Skruer - Valg af skruer og metode n Tilspændingsmoment Ledende limning - Valg af lim og metode n Kabel og wire harness-samlinger Valg af konnektorer Valg af ledninger Udlægning af wire harness Valg af korrekt værktøj n Verifikation og validering Standarder Metoder 23

26 ESA kurser ESA-certificeringer I skemaet nedenfor ses opbygningen af de forskellige ESA-certificeringer samt certiciferingsrækkefølgen. Hvis du har spørgsmål til nogen af certificeringerne, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Certificeringstyper n Kategori 1 certificering Certificerede kategori 1 personer er ansvarlige for uddannelse, certificering og recertificering af kategori 2 og 3 personer n Kategori 2 certificering Certificerede kategori 2 personer udfører inspektionsopgaver n Kategori 3 certificering Certificerede kategori 3 personer udfører procesoperationer (f.eks. lodning, crimpning osv.) ESA Training Structure ESA STR-258 (Skill Training Schools) Progression route for certification - Proposal of IFE Opbygning af ESA certificeringer Certificeringsrækkefølge 24

27 ESA kurser Handsoldering ESA Certificering / ECSS-Q-ST På operatørkurset i manuel lodning arbejdes der med de krav, ESA stiller til montage og lodning af elektroniske komponenter, herunder de faktorer, der påvirker kvaliteten og driftssikkerheden ved manuel lodning. Når deltagerne har bestået en praktisk og teoretisk prøve, udstedes et godkendt ESA certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er ESA-specifikation ECSS-Q-ST-70-08: "Manuel soldering of high reliability electrical connection". Der arbejdes bl.a. med: n Kravene i ECSS-Q-ST n Print og design n Lodddebarhed på komponenter og print n Loddemæssige krav n Værktøj og udstyr n Prøveaflæggelse Kurset er interessant for alle, der har behov for eller ønsker at kunne fremvise et dokumenterbart kendskab til manuelle lodde- og montageprocesser. Deltagelse i kurset forudsætter mindst ét års erfaring i håndlodning. Deltagerne skal ligeledes medbringe en anerkendt synstest, der opfylder ESA s krav. Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 5 dage. Mandag-torsdag fra kl og fredag kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Begge dage fra kl

28 ESA kurser Inspector ESA Certificering / ECSS-Q-ST / ECSS-Q-ST Kurset kvalificerer deltagerne til at fortolke specifikationerne i ESA standard ECSS-Q-ST og ECSS-Q-ST-70-38, så de kan kontrollere lodninger efter standarden og træffe de rette beslutninger. Når deltagerne har bestået en praktisk og teoretisk prøve, udstedes et godkendt inspector certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er ESA-specifikation ECSS-Q-ST-70-08, "Manuel soldering of high reliability electrical connection" samt ECSS-Q-ST-70-38, "High reliability for surface-mount and mixed technology printed-circuit boards". Deltagelse i kurset fordrer et gyldigt ESA certifikat i Handsoldering. Deltagerne skal ligeledes medbringe en anerkendt synstest, der opfylder ESA s krav. Kurset indeholder bl.a. en praktisk og teoretisk gennemgang af: n Krav til lodning og montage efter ECSS-Q-ST og ECSS-Q-ST n Identifikation af loddeforbindelsers kvalitet og driftssikkerhed n Identifikation af monteringskvalitet og driftssikkerhed n 100 procent inspektion n Fejlregistrering n Kvalitetssikring n Prøveaflæggelse Kurset henvender sig til kvalitetsingeniører og øvrige medarbejdere, der arbejder med kvalitetssikring. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 3 dage. To første dage fra kl og tredje dag fra kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Første dag fra kl og anden dag fra kl

29 ESA kurser Surface Mount Technology ESA Certificering / ECSS-Q-ST Operatørkurset i overflademontering øger deltagernes teoretiske og praktiske viden om forskellige produktionstekniske metoder til SMT-produktion og de krav, der stilles i ECSS-Q-ST Når deltagerne har bestået en praktisk og teoretisk prøve, udstedes et godkendt ESA certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er ESA-specifikation ECSS-Q-ST-70-38, "High reliability for surface-mount and mixed technology printed-circuit boards". Kursets praktiske del tager udgangspunkt i montage- og loddeudførelsen og de faktorer, der påvirker kvaliteten og driftsikkerheden. Der arbejdes bl.a. med: n Kravene i ECSS-Q-ST n Printlayout n Substrater n Loddemæssige krav n Loddemetoder n Fordele ved SMT n Prøveaflæggelse Deltagerne skal ligeledes medbringe en anerkendt synstest, der opfylder ESA s krav. Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører, der skal eller gerne vil fremvise et dokumenterbart kendskab til SMT. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 4 dage. Hver dag fra kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

30 ESA kurser Repair and Modification ESA Certificering / ECSS-Q-ST Kurset giver deltagerne teoretisk og praktisk viden om forskellige reparations- og modifikationsmetoder og de krav, der stilles til driftssikkerhed, kvalitet og kontrol i ECSS-Q-ST Når deltagerne har bestået en praktisk og teoretisk prøve, udstedes et godkendt ESA certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er ESA-specifikation ECSS-Q-ST-70-28, "The repair and modification of printed-circuit board assemblies for space use". Den praktiske del af kurset fokuserer på at styrke de praktiske færdigheder og teknikker, der er absolut nødvendige for at kunne reparere og modificere elektronisk udstyr og printkort efter ESA s krav. Der arbejdes bl.a. med: n Kravene i ECSS-Q-ST n Loddeteknik n Valg af reparationsudstyr n Printkonstruktion og design n Udførelse af reparationer n Udskiftning af loddeøer og printbaner n Reparation af multilagsprint n Modifikationsteknikker n Prøveaflæggelse Det er en fordel, at deltagerne har loddeerfaring, eventuelt fra ESA kurset i Handsoldering. Deltagerne skal ligeledes medbringe en anerkendt synstest, der opfylder ESA s krav. Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører, der skal eller gerne vil fremvise et dokumenterbart kendskab til reparations- og modifikationsteknikker. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 5 dage. Mandag-torsdag fra kl og fredag kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Første dag fra kl og anden dag fra kl

31 ESA kurser Crimpning ESA Certificering / ECSS-Q-ST Dette ESA-godkendte certificeringskursus giver deltagerne praktiske færdigheder samt den teoretiske viden, der er nødvendig for at kunne udføre crimpoperationer i henhold til ESA s krav. Kurset er også anvendeligt, selv om man ikke producerer i henhold til ESA s krav, fordi det håndværksmæssige ved de forskellige crimpoperationer er ens, hvad enten de udføres i henhold til ESA eller IPC. Kurset er baseret på ECSS-Q-ST Crimping of high-reliability electrical connections. Den praktiske del af kurset fokuserer på at styrke de praktiske færdigheder og teknikker, der er nødvendige for at kunne udføre crimpninger i henhold til ESA s krav Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører, der skal - eller gerne vil - fremvise et dokumenterbart kendskab til crimpning. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Kurset indeholder bl.a.: n Gennemgang af ECSS-Q-ST n Identificering af faktorer som påvirker kvalitet, pålidelighed og udførelse af crimp n Udvikling af korrekte samle- og testmetoder n Identificering og analyse af fejl, som er forbundet med disse termineringsmetoder n Krav til ledninger, kabler og terminaler n Krav til værktøj og udstyr Crimpværktøj i henhold til MIL-DTL Afisoleringsværktøj Test og overvågningsudstyr n Compactive og dispersive crimpning n Workmanship n Testmetoder Voltage drop Tensile strength Mikroslib n Godkendelseskriterier n Kvalitetssikring/kalibrering Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl

32 IPC kurser IPC-standarder Alle standarder kan købes direkte hos HYTEK, der er den førende distributør i Skandinavien. HYTEK er en aktiv del af alle IPC s oversættelser til dansk. Kontakt HYTEK for yderligere information. Alt hvad du behøver fra start til slut 30

33 IPC kurser IPC-A Certificering Certified IPC Specialist eller Certified IPC Trainer IPC-A-610 er et teoretisk kursus, der kan styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i en tid, hvor stadig flere kunder kræver, at virksomhedernes produktioner efterlever IPC s internationalt anerkendte standarder. På kurset lærer deltagerne at foretage en objektiv vurdering af godkendelses-, kassations- og procesindikationsgrænser efter IPC klassifikationerne 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske test som Certified IPC Specialist og få udstedt et certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er IPC- A-610, "Acceptability of Electronics Assemblies". Kurset henvender sig specielt til produktionsingeniører, kvalitetssikringsingeniører, konstruktører og operatører, der skal eller gerne vil udvise et dokumenterbart kendskab til specifikationerne i IPC-A-610. På kurset arbejdes der med teoretisk gennemgang af: n Kravene i og formålet med IPC-A-610 n Håndtering af elektroniske emner, inkl. ESD n Krav til mekanisk montage n Krav til komponent- og ledningsmontage n Loddekrav n Renhed n Mærkning af PCB n Coatning n Laminatbetingelser n Interne ledningsforbindelser n Overflademonterede komponenter, SMD n Prøveaflæggelse Pris pr. deltager: kr. inkl. Varighed: 3 dage. Hver dag fra kl ca Kurset kan eventuelt opdeles i moduler som tilpasses den enkelte virksomheds behov. Kontakt HYTEK for nærmere oplysninger. Recertificering - Specialist Pris pr. deltager: kr. inkl. Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl ca Dette kursus kan også tages som IPC Trainer: Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer (IPC-A-610, IPC-T-50, instruktørguide med CD-Rom, instruktionshåndbog, eksamineringskit m.v.), Varighed: 5 dage. Hver dag fra kl Recertificering - Trainer Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer (instruktørguide med CD-Rom, instruktionshåndbog, eksamineringskit m.v.), Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

34 IPC-7711/21 - Certificering IPC kurser Rework, reparation og modifikation af bestykkede printkort - Certified IPC Specialist eller Certified IPC Trainer Kurset er interessant for alle virksomheder, der har erkendt, at konkurrenceevnen kan øges markant, når udskiftningen af komponenter forestås af velkvalificerede medarbejdere. Hertil kommer, at virksomhederne får mulighed for at dokumentere sporbarheden ved rework og reparation. Der udstedes et IPC Specialist certifikat efter prøveaflæggelse. Certifikatet er gyldigt i to år. Certificeringskurserne i rework henvender sig til operatører, konstruktører, kvalitetssikringsingeniører m.v. Der er ingen direkte adgangsbetingelser, men deltagerne bør have erfaring med loddeteknikker. Indeholder også praktisk reparation. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 5 dage. Hver dag fra kl Kurset kan eventuelt opdeles i moduler som tilpasses den enkelte virksomheds behov. Kontakt HYTEK for nærmere oplysninger. Recertificering - Specialist Pris pr. deltager: kr. inkl. Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der arbejdes bl.a. med praktisk og teoretisk gennemgang af: n Produktklassificering, færdighedsniveau, værktøj og materialer n Grundlæggende afmontering af overflademonterede og hulmonterede komponenter n Klargøring af loddeøer og komponentmontage n Primære varmemetoder som kontakt varme og konvektionsvarme n Håndtering af bestykkede printkort n Procedurer for splejsninger af ledninger n Afmontering og montering af hulmonterede komponenter n Procedurer for rework af Chip og MELF komponenter n Rework af SOIC/SOT, PLCC og QFP komponenter n Reparation af kredsløb på print og laminatfejl n Fjernelse af beskyttelseslak Dette kursus kan også tages som IPC Trainer: Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer (IPC-7711 og 7721, instruktørguide med CD-Rom, Trainer student handbook, udstyrsliste, reproducerbare originaler af Operator Proficiency student handbook, eksamineringsopgaver, kopi af IPC-RM-77), Varighed: 5 dage. Hver dag fra kl Recertificering - Trainer Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer (instruktørguide med CD-Rom, instruktionshåndbog, eksamineringskit m.v.), Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

1. halvår. Center of Research and Technology. Center of Resear ch and Technology. ESA authorised training center

1. halvår. Center of Research and Technology. Center of Resear ch and Technology. ESA authorised training center Center of Resear ch and Technology Center of Research and Technology 2011 1. halvår ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor Velkommen Til kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

Center of Research and Technology

Center of Research and Technology Center of Research and Technology ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor Velkommen Til kunder og samarbejdspartnere Aalborg, november 2012 Kære kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

Center of Research and Technology

Center of Research and Technology NYHEDER: ESA Crimpning - side 24 Håndtering af fugtfølsomme komponenter og PCB - side 19 Center of Research and Technology ESA-authorised training school IPC-authorised training school & Distributor 2009

Læs mere

Kurser og certificeringer i Norge

Kurser og certificeringer i Norge Center of Research and Technology ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor Velkommen Til vore norske kunder og samarbejdspartnere Kære norske kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

Center of Research and Technology. 2. halvår. ESA authorised training center. IPC authorised training center & distributor

Center of Research and Technology. 2. halvår. ESA authorised training center. IPC authorised training center & distributor Center of Research and Technology 2010 2. halvår ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor Velkommen Til samarbejdspartnere, nuværende og potentielle kunder Aalborg, maj

Læs mere

Center of Research and Technology. 2. halvår. ESA authorised training center. IPC authorised training center & distributor

Center of Research and Technology. 2. halvår. ESA authorised training center. IPC authorised training center & distributor Center of Research and Technology 2011 2. halvår ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor Velkommen Til kunder og samarbejdspartnere Aalborg, juni 2011 Kære kunder og

Læs mere

Grundlæggende. Reworkteknik

Grundlæggende. Reworkteknik Grundlæggende Reworkteknik Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - anvende styklister og placeringstegninger - udføre grundlæggende

Læs mere

Nyt kursus hos HYTEK: IPC-6012 Specialist certificering

Nyt kursus hos HYTEK: IPC-6012 Specialist certificering Center of Research and Technology Nyt kursus hos HYTEK: IPC-6012 Specialist certificering ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor Velkommen Til kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

To nye kurser hos HYTEK: Implementering af robotter i elektronikindustrien ESD for koordinatorer og andre ESD-ansvarlige

To nye kurser hos HYTEK: Implementering af robotter i elektronikindustrien ESD for koordinatorer og andre ESD-ansvarlige Center of Research and Technology To nye kurser hos HYTEK: Implementering af robotter i elektronikindustrien ESD for koordinatorer og andre ESD-ansvarlige ESA authorised training center IPC authorised

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

Afsluttende projektrapport - Serviceeftersyn af målene inden for FKB 2233 Fremstilling af elektronikprodukter og FKB 2234 Fremstilling af hybride

Afsluttende projektrapport - Serviceeftersyn af målene inden for FKB 2233 Fremstilling af elektronikprodukter og FKB 2234 Fremstilling af hybride Afsluttende projektrapport - Serviceeftersyn af målene inden for FKB 2233 Fremstilling af elektronikprodukter og FKB 2234 Fremstilling af hybride print INDHOLDSFORTEGNELSEBaggrund 3 Projektets formål 3

Læs mere

Krav til elektriske og elektroniske produkter

Krav til elektriske og elektroniske produkter IPC J-STD-001E DK If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence. I tilfælde af konflikt mellem den danske og den engelske version,

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Lodning af. SMD komponenter

Lodning af. SMD komponenter Lodning af SMD komponenter Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - anvende placeringstegninger og styklister (BoM) - anvende og

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Avanceret montage- og loddeteknik af hulmonterede komponenter (HMT)

Avanceret montage- og loddeteknik af hulmonterede komponenter (HMT) Q Avanceret montage- og loddeteknik af hulmonterede komponenter (HMT) 1 Kursets mål: Avanceret montage- og loddeteknik af hulmonterede komponenter (HMT) Deltageren kan anvende styklister og placeringstegninger

Læs mere

www.hytekaalborg.dk www.hytek.eu

www.hytekaalborg.dk www.hytek.eu www.hytek.eu IPC standarder 2 Generel anvendelse af IPC standarder 3 IPC-A-600H-2010 Workmanship IPC-A-600 Design IPC-7351 2220-KIT Specifications IPC-6010 series Laminates IPC-4101 Documentation IPC-2510

Læs mere

KURSETS MÅL. - Montage og lodning af SMD komponenter. - Vurdere montage og lodning. - Analysere eget procesforløb. - Kontrol og justering af udstyr

KURSETS MÅL. - Montage og lodning af SMD komponenter. - Vurdere montage og lodning. - Analysere eget procesforløb. - Kontrol og justering af udstyr Q Q-LODNING SMD 1 KURSETS MÅL. - Standardens krav - Montage og lodning af SMD komponenter - Vurdere montage og lodning - Analysere eget procesforløb - Inspektion - Kontrol og justering af udstyr - Kendskab

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Grundlæggende. Box-building

Grundlæggende. Box-building Grundlæggende Box-building Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse Deltageren kan: anvende montagetegninger og styklister anvende workmanship standard

Læs mere

Avanceret lodning SMT

Avanceret lodning SMT Q Avanceret lodning SMT 1 Kursets mål: Avanceret montage- og loddeteknik af overflademonterede komponenter (SMT) Deltageren kan anvende styklister og placeringstegninger samt genkende almene forekommende

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Certificerende kursus i plastsvejsning Academy GPA kan som de første i Sverige tilbyde kurser i plastsvejsning, hvor deltagerne har mulighed for at blive certificeret af Svejsekommissionen,

Læs mere

International Center of Research and Technology * Authorized ESA and IPC Certification Center

International Center of Research and Technology * Authorized ESA and IPC Certification Center International Center of Research and Technology * Authorized ESA and IPC Certification Center Overskrifter Generelt Anvendelige dokumenter Generelle krav og krav til faciliteter Materialer og processer

Læs mere

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM Industriens Kompositlaboratorium 1 Nye muligheder indenfor kompositmaterialer Industriens Kompositlaboratorium (IKL) er et spændende nyt samarbejde mellem FORCE Technology,

Læs mere

SMT Produktionsstyring

SMT Produktionsstyring SMT Indholdsfortegnelse Forside Indholdsfortegnelse..side 2 Revisionsskema..side 3 Præsentation af SMT..side 4 Ledelsens udtalelse..side 5 Mål og politikker..side 6 Organisationsplan..side 7 Ansvars- og

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Af Stefan Meissner, Head of Corporate Communication, ULT AG,

Af Stefan Meissner, Head of Corporate Communication, ULT AG, Af Stefan Meissner, Head of Corporate Communication, ULT AG, meissner@ult.de Lær, hvordan man beskytter sine værdier i elektronikproduktionen ved at anvende teknologi til luftrensning. Værdikæden hvad

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC CRYSBERG BRANCHEOMRÅDER Sparring fra idé til produktudvikling FULL Som samarbejdspartner inden for elektronikudvikling og elektronik design tilbyder vi vores kunder hjælp til at udarbejde færdig kravspecifikation.

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

KURSUSKATALOG. Danmarks aluminiumsklynge. Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal

KURSUSKATALOG. Danmarks aluminiumsklynge. Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal 2011 KURSUSKATALOG Danmarks aluminiumsklynge AluCluster nationalt videncenter for aluminium. Åvedvej 5, 6240 Løgumkloster +45 73743040 www.alucluster.com

Læs mere

Introduktion til montering og lodning af komponenter

Introduktion til montering og lodning af komponenter Introduktion til montering og lodning af komponenter René Gadkjær DTU Elektro 22 01 2016 Loddekolben og det tilhørende værktøj. Hovedformålet med at lodde komponenter sammen, er at sammenføje 2 materialer

Læs mere

CHRIS JENSEN A/S SPECIALISTER I RUSTFRIT STÅL

CHRIS JENSEN A/S SPECIALISTER I RUSTFRIT STÅL CHRIS JENSEN A/S SPECIALISTER I RUSTFRIT STÅL >> Med mere end 40 års erfaring i arbejdet med rustfrit stål, og særdeles veluddannede medarbejdere løser Chris Jensen A/S, både store og små komplekse specialopgaver.

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

SPM-178 GUIDELINE FOR HÅNDTERING AF MSL OG PSL. Håndtering i henhold til IPC-J-STD-001,-020,-033 og -075 HYTEK

SPM-178 GUIDELINE FOR HÅNDTERING AF MSL OG PSL. Håndtering i henhold til IPC-J-STD-001,-020,-033 og -075 HYTEK SPM s sekretariat: DELTA Venlighedsvej 4 DK-2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 spm@delta.dk www.spm-erfa.dk SPM-178 GUIDELINE FOR HÅNDTERING AF MSL OG PSL Håndtering i henhold til IPC-J-STD-001,-020,-033

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser

Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser 13 juni 2017 Indhold 1. Vores arbejdsmiljøindsats i forhold til arbejde med epoxy og isocyanater 2. Forslag til forbedring af den lovpligtige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Nakskov Maskinindustri

Nakskov Maskinindustri Nakskov Maskinindustri NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Lidt om os Velkommen til Nakskov Maskinindustri. Vi er en moderne virksomhed, der er præget af stabilitet og god udvikling. Vi har traditioner og værdier,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

ALPHA-elektronik A/S. Delta - Master Class Den 7. oktober 2016

ALPHA-elektronik A/S. Delta - Master Class Den 7. oktober 2016 ALPHA-elektronik A/S Delta - Master Class Den 7. oktober 2016 Dagsorden Præsentation af virksomheden Ny inden for EMS Hvordan kommer jeg i gang?? Produktion Data og dokumentation nøglen til den første

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

For mig er det meget vigtigt, at opgaverne bliver løst til tiden og at kvaliteten er mere end 'i orden'.

For mig er det meget vigtigt, at opgaverne bliver løst til tiden og at kvaliteten er mere end 'i orden'. CV for Troels Aaen Troels Aaen Bybækterrasserne 158-B 3520 Farum Tlf.: 29 87 01 24 E-mail: troels_aaen@hotmail.com LinkedIn profil: dk.linkedin.com/in/troelsaaen/ Introduktion: Professionel, pålidelig,

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Make it happen. With PPG. Kursusprogram 2015

Make it happen. With PPG. Kursusprogram 2015 Make it happen. With PPG Kursusprogram 05 Make it happen. With PPG Kære kunde, Fra praktiske øvelser til praktisk arbejde ud fra denne devise har vi sammensat kursuspro gram met for 05. Vi mener, at løbende

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

Elektronikoperatør. Lokal undervisningsplan

Elektronikoperatør. Lokal undervisningsplan SIDE 1/28 Elektronikoperatør Lokal undervisningsplan Indholdsfortegnelse: TOC \o "1-2" \h \z \u 1. Generelt for AMU Nordjylland... 3 1.1Praktiske oplysninger... 3 1.2 overordnede pædagogiske og didaktiske

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side Forord 1 Certificering iht. EN 13133 2 Væsentlige parametre 2 Prøvning og acceptkriterier

Side Forord 1 Certificering iht. EN 13133 2 Væsentlige parametre 2 Prøvning og acceptkriterier Nøgle til hårdlodning Certificering af loddeoperatører iht. DS/EN 13133 Forord Kvaliteten af en manuel udført lodning afhænger primært af lodderens håndværksmæssige kvalifikationer og aktuelle træning

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Elektronik-04 kom og besøg os!

Elektronik-04 kom og besøg os! SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 7 Kortmagasiner og ventilation Stilrene kabinetter D-sub til industrimiljø PCB-komponenter til bly-fri lodning TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 5 Elektronik-04 kom

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

SMD 3. Kvalitets- og procesoptimering af SMD-produktion SMD-3. Kvalitetshåndbog. Niveau 1. Kvalitetshåndbog

SMD 3. Kvalitets- og procesoptimering af SMD-produktion SMD-3. Kvalitetshåndbog. Niveau 1. Kvalitetshåndbog Niveau 1 Kvalitets- og procesoptimering af SMD-produktion SMD 3 Indholdsfortegnelse Niveau 1 Indholdsfortegnelse Forside Indholdsfortegnelse Revisionsskema Præsentation af SMD-3 Ledelsens udtalelse Mål

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Kvalitet og kompetence i alle detaljer. Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods

Kvalitet og kompetence i alle detaljer. Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods Kvalitet og kompetence i alle detaljer Gennemtænkte og tidssvarende løsninger i jernstøbegods EN 1563 (SG-jern) EN-GJS-350-22 EN-GJS-400-18 EN-GJS-400-15 EN-GJS-500-7 EN-GJS-600-3 EN-GJS-700-2 EN 1561

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere