Nye HYTEK-kurser: Bølgelodning, videregående og Box building iht. IPC-A-630

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye HYTEK-kurser: Bølgelodning, videregående og Box building iht. IPC-A-630"

Transkript

1 Center of Research and Technology Nye HYTEK-kurser: Bølgelodning, videregående og Box building iht. IPC-A-630 ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor

2 Velkommen Til kunder og samarbejdspartnere Aalborg, december 2014 Kære kunder og samarbejdspartnere HYTEKs kurser for er nu planlagt, og vi fremsender derfor vedlagte kursuskatalog. Du kan tilmelde dig kurserne via vores hjemmeside på eller på tlf Har du spørgsmål til nogen af kurserne, er du naturligvis også meget velkommen til at kontakte os. I kalenderen på bagsiden af kataloget, kan du se alle kurserne i. De fleste af vores produktionstekniske kurser afholdes én gang årligt. Vores IPC- og ESA-certificeringer og recertificeringer afholdes to gange om året. Nye og opdaterede kurser Vi har opdateret vores kursus, Bølgelodning, så det nu hedder Bølgelodning, grundlæggende (se side 4). Grunden hertil er, at vi har udviklet en overbygning til kurset - Bølgelodning, videregående, hvor der bl.a. fokuseres på kontrol af procesoptimering (se side 5). Endelig har vi udviklet et helt nyt, spændende produktionsteknisk kursus - Box building iht. IPC-A-630 (se side 22). Læs mere om de nye kurser inde i kataloget. Vi ser frem til at byde dig og dine kollegaer velkommen på kurser her hos HYTEK. Med venlig hilsen Annika Greibe Andreasen Office Manager PS. Hvis I ikke længere ønsker at modtage kataloget, eller sendes det til nogen, som ikke længere er ansat i virksomheden, bedes dette gerne meddelt på På forhånd tak. Sofievej 61 DK-9000 Aalborg Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse Om HYTEK Elektronikindustriens sparringspartner side 2 Kurser på højt teknologisk niveau side 3 Produktionstekniske kurser Bølgelodning, grundlæggende side 4 Bølgelodning, videregående side 5 Reflowlodning side 6 Trykketeknik Tinpasta side 7 Processtyring side 8 Chip On Board (COB) side 9 ESD Etablering, styring og dokumentation, DS/EN side 10 ESD - IPC certificering side 11 Blyfri lodning side 12 Implementering af BGA og Flip chip side 13 Renhedskrav for elektronikprodukter side 14 Design for Manufacturability side 15 Auditering af underleverandører i henhold til IPC side 16 Specifikation af PCB side 17 Produktpålidelighed - IPC J-STD-001 side 18 Håndtering af fugtfølsomme komponenter og PCB side 19 Conformal coating side 20 Crimpning i henhold til IPC s krav side 21 IPC/WHMA-A-620A Hands-on training side 22 Box building iht. IPC-A-630 side 23 ESA kurser Certificering og recertificering ESA-certificeringer side 24 Handsoldering, ECSS-Q-ST side 25 Inspector, ECSS-Q-ST / ECSS-Q-ST side 26 Surface Mount Technology, ECSS-Q-ST side 27 Repair and Modification, ECSS-Q-ST side 28 Crimping, ECSS-Q-ST side 29 IPC kurser Certificering og recertificering IPC-standarder side 30 IPC-A-610, Certified Specialist or Trainer side 31 IPC-7711/21, Certified Specialist or Trainer side 32 IPC-A-600, Certified Specialist or Trainer side 33 IPC/J-STD-001, Certified Specialist or Trainer side 34 IPC WHMA-A-620 Certified Specialist or Trainer side 35 IPC PCB Designers Certification side 36 Diverse Praktiske oplysninger side 36 Kursuskalender bagsiden Der tages forbehold for trykfejl. 1

4 Om HYTEK Elektronikindustriens sparringspartner HYTEK er et internationalt anerkendt teknologi- og certificeringscenter, der har specialiseret sig i at tilbyde elektronikindustrien rådgivning, uvildige analyser og kurser på højeste teknologiske niveau. HYTEK er den uvildige og troværdige sparringspartner, når det gælder uddannelse, konsulentbistand, laboratorieundersøgelser og andre aktiviteter, der kan styrke konkurrenceevnen i danske og udenlandske elektronikvirksomheder. Afsættet for HYTEK s aktiviteter er den ekspertise, der er opnået gennem mere end 20 års samarbejde med virksomheder over hele verden. Det brede kontaktnet sikrer, at HYTEK altid besidder den nyeste viden om produkter og teknologier. Hertil kommer, at HYTEK har faciliteter og udstyr, der dækker ethvert behov for undervisning, forskning og forsøg. Konsulentbistand Rådgivning er en central del af HYTEKS s aktiviteter. HYTEK s konsulenter bistår virksomhederne ved problemformulering, optimering af produktionsprocesser, produktionsmodning, indkøb, indførelse af nye teknologier, udvikling af nye produkter, DFM m.v. Konsulenterne rådgiver også om in- og outsourcing og andre ændringer i organisationen. Laboratorieundersøgelser Laboratorieundersøgelser og materialeprøvning er et andet vigtigt arbejdsfelt. Mange virksomheder trækker på HYTEK i deres forskning og i forbindelse med undersøgelser af materialers og produkters pålidelighed. Det er også muligt at leje laboratoriefaciliteterne til forsøg. HYTEK kan f.eks. udføre kvalitetskontrol af komponenter, print og samleprocesser, ligesom der kan udføres mikroslib, metallografi, metallurgi og mikroskopi, røntgenanalyser, loddebarhedstest, renhedstest, pull-test, shear-test, miljø- og klimatest m.v. HYTEK forestår også tredjeparts undersøgelser som uvildig sparringspartner. Forskning HYTEK lægger vægt på altid at være i front. Derfor forskes der kontinuerligt, både internt omkring udvikling af nye teknologier som f.eks. blyfri lodning, og eksternt i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder og institutter. 2

5 Om HYTEK Kurser på højt teknologisk niveau HYTEK udbyder en bred vifte af uddannelser på højt teknisk niveau for primært ledere, produktionsteknikere, ingeniører og udviklingsfolk. Sideløbende gennemføres der hyppigt kurser, der er udviklet til en enkelt virksomhed. Specialudviklede kurser HYTEK s konsulenter udvikler ofte kurser, der er tilpasset til en enkelt virksomheds behov. Kursernes indhold sammensættes i tæt sparring med virksomheden og kan f.eks. tage udgangspunkt i indførelse af nye teknologier, opstart af nye produktioner eller etablering og dokumentation af ESD-programmer og øvrige programmer, der efterlever de europæiske standarder. Kursernes længde og afviklingsform aftales individuelt. Kurserne kan også gennemføres helt eller delvist i virksomheden, når det skønnes mest hensigtsmæssigt. Produktionstekniske kurser HYTEK s kursusprogram omfatter en lang række produktionstekniske kurser, hvoraf flere ikke udbydes andre steder i Danmark. Kurserne sammenkobler teori og praksis, så de ofte vanskelige processer bliver forståelige. Hertil kommer, at deltagerantallet er begrænset, så der er god tid til at instruere. HYTEK lægger vægt på, at kurserne relaterer mest muligt til kursisternes dagligdag, så det indlærte hurtigt kan omsættes til praksis hjemme i virksomheden. ESA kurser Som den eneste uddannelsesinstitution i Skandinavien er HYTEK akkrediteret af European Space Agency - ESA - til at certificere og recertificere medarbejdere, der arbejder med håndtering og kontrol af elektronik til rumfarts- og forsvarsindustrien. Under kurserne eksamineres deltagerne løbende. Når det er dokumenteret, at færdighederne opfylder kravene, udstedes der et toårigt autoriseret ESA certifikat. Kursernes høje standard bevirker, at de ikke kun er interessante for virksomheder, der producerer til rumfartsindustrien. Mange andre elektronikvirksomheder anvender ESA kurserne i deres bestræbelser på at styrke konkurrenceevnen. IPC kurser HYTEK er akkrediteret af den internationalt anerkendte standardiseringssammenslutning IPC til at certificere og recertificere efter deres standarder. På IPC kurserne eksamineres deltagerne løbende. Når de opfylder kravene, udstedes et toårigt autoriseret IPC certifikat. IPC certificeringerne er interessante for alle virksomheder, der har behov for eller ønsker at kunne dokumentere, at de opfylder specifikationerne og kravene i IPC. HYTEK er også autoriseret forhandler af IPC s materialer, herunder den danske udgave af IPC-A-610 Workmanship standard. Kurser i På de følgende sider er kurserne i beskrevet. HYTEK arrangerer gerne ekstra kurser, ligesom der som før nævnt kan tilrettelægges kur ser, der er nøjagtigt tilpasset til den enkelte virk somhed. Kontakt HYTEK for yderligere information. Vi er altid klar til at rådgive! 3

6 Produktionstekniske kurser Bølgelodning, grundlæggende For at sikre pålidelige lodninger og lang levetid på bølgeloddede komponenter er det vigtigt, at operatøren forstår bølgeloddeprocessen og konsekvensen af f.eks. at benytte dårlige print, komponenter, forurenet loddetin eller forkerte maskinparametre. På kurset arbejdes der i teori og praksis med maskinindstilling, rengøring og vedligehold af en bølgeloddemaskine samt kvalitetskontrol på loddeemner. Kurset henvender sig til produktionsmedarbejdere, som skal udføre bølgeloddeprocessen på et grundlæggende niveau. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der sættes bl.a. fokus på: n Loddebarhed på print/komponenter n Loddetin - blyfri/blyholdig n Flus generelt n Bølgeloddeprocessen - herunder: Grundindstilling af maskine Lodderammer Selektiv lodning med paletter Rengøring Vedligehold Grundlæggende kontrol med glas plade og fluxometer n Renhed på PCB efter lodning n Grundlæggende processtyring n Vurdering af kvaliteten iht. IPC-A-610 4

7 Produktionstekniske kurser Bølgelodning, videregående Da bølgeloddeprocessen typisk foregår sidst i produktionsforløbet, er kontrol af procesoptimering vigtigt for at opnå en lav fejlrate. På kurset arbejdes der i teori og praksis med proceskontrol og -styring af kritiske parametre, herunder f.eks. verifikation af flus, temperaturprofil. Kurset henvender sig til produktionsmedarbejdere, som har en grundlæggende forståelse for bølgeloddeprocessen (kurset Bølgelodning, grundlæggende) og har behov for udvidede bølgeloddekompetencer samt til medarbejdere i PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der sættes bl.a. fokus på: n Printdesign leaded/smd n PCB CTE og Tg Loddebarhed IPC J-STD-003 n Komponenter PSL IPC J-STD-075 Loddebarhed IPC J-STD-002 n Flus Flustyper generelt IPC J-STD-004 Flusmængde og dækningsgrad Kontrolmåling af flus Vægtfyldemåling og titrering n Loddetin Typer generelt IPC J-STD-006 Tinanalyse n Temperaturprofil Komponenter (PSL) Termiske forhold i PCB Placering og fastgørelse af følere n Atmosfære med og uden nitrogen Lodning med nitrogen Oxygenniveau (ppm) Nitrogenforbrug Fordele og ulemper ved indførsel af nitrogen n Renhed Renhedstest SIR test n Processtyring iht. IPC-J-STD-001 n Fejlanalyse og korrigerende handlinger 5

8 Reflowlodning Bemærk! Både blyfri og blyholdig proces Produktionstekniske kurser Processerne ved reflowlodning er lige så fejlbehæftede som ved bølgelodning. Forskellen er blot, at fejlene ved reflow er mindre synlige. Laboratorieundersøgelser viser, at forkert håndtering af loddeprocessen og forkert indstillede parametre er skyld i mange latente skader. På kurset arbejdes der i teori og praksis med optimering af produktionen gennem processtyring og materialekontrol. Kurset henvender sig til medarbejdere i produktionen, PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der arbejdes bl.a. med: n Maskintyper som IR, Forced convection, Vapour Phase m.v. n Print - design - leadede/pin in Paste (PiP)/ SMD - blyfri/blyholdig n Komponenter (PSL/MSL) n Loddebarhed n Tinpastatyper - blyfri/blyholdig n Reflowprocessen n Temperaturprofil n Atmosfære - med/uden nitrogen n Loddebarhedstest af print og komponenter n Praktiske forsøg med nitrogen n Renhed n Proceskontrol n Kvalitetskrav i henhold til IPC J-STD-001, IPC-A-610 og andre gældende standarder n Specielle problematikker i forbindelse med blyfri reflowlodning 6

9 Produktionstekniske kurser Trykketeknik Tinpasta Bemærk! Både blyfri og blyholdig proces Undersøgelser har vist, at op mod 70 procent af alle fejl i processerne ved påføring af tinpasta er trykketekniske fejl, som kan henføres til forkert materialevalg, fejl på stencils eller printmaterialer af for ringe kvalitet. På kurset øges kendskabet til trykkeprocesser, materialer og kontrolmetoder, så der banes vej for en optimering af produktionen. Kurset henvender sig til medarbejdere i produktionen, PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Der arbejdes bl.a. med: n Tinpastatyper - blyfri/blyholdig n Stencils/screens n Stencildesign n Rakelsystemer n Trykketeknik n Procesoptimering n Analyse og kontrol af tinpasta, herunder tinpastatest, lagtykkelse og kontrolkort n Kvalitetskrav i henhold til IPC-7527 og andre gældende standarder Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

10 Produktionstekniske kurser Processtyring En overordnet gennemgang af processerne ved elektronikproduktion kan øge overblikket og forståelsen hos både de medarbejdergrupper, der ikke er direkte involverede i teknikkerne bag processerne og dem, der har det daglige ansvar for disse processer. Implementering af IPC J-STD-001 Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies øger processtyring og sporbarhed på slutproduktet, hvilket giver øget pålidelighed samt nedsatte produktionsomkostninger. På kurset arbejdes med praktiske og teoretiske øvelser, som fokuserer på sammenhængene i produktionen og mulighederne for at optimere de enkelte loddeprocesser. Kurset henvender sig til nyansatte, ledere, indkøbere og medarbejdere i produktion, PT- og udviklingsafdeling. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Kurset indeholder bl.a.: n PCB - design - blyfri/blyholdig n Komponenter Mærkning ESD MSL PSL Temperaturprofil n Håndtering og krav til materialer - Loddematerialer Loddematerialer Loddebarhed på PCB Loddebarhed på komponenter Lim n Produktionsprocesser - Tinpastatryk og dispensering Tinpastatryk og dispensering Limdispensering og tryk Montageprocesser Reflowlodning - blyfri/blyholdig Bølgelodning - blyfri/blyholdig Selektiv lodning - blyfri/blyholdig n Produktsikring Proceskontrol Kontrolmetoder Kvalitetskrav i henhold til IPC J-STD-001 og andre gældende standarder 8

11 Produktionstekniske kurser Chip On Board (COB) Chip On Board får elektronikken til at fylde og veje mindre. Teknikken åbner også op for kvalitetsforbedringer, fordi den tætte pakning af komponenterne fx også kan gøre signalvejene kortere. Enkelte virksomheder har allerede indført Chip On Board med succes. Mange andre virksomheder efterspørger viden om teknikken. Kurset giver et godt udgangspunkt for implementering af Chip On Board og for procesoptimering i virksomheder, der anvender teknikken. Der gennemgås bl.a. montage af nøgne halvledere på keramik og glasfiber/epoxysubtrater og anvendelse af ledende lime til montage af SMD-komponenter. De teoretiske og praktiske øvelser omfatter: n Komponenter (dice, SMD m.m.) n Substratmaterialer (PCB, keramik m.m.) n Ledende og ikke-ledende lime n Påføring af lim n Montageproces (die-bonding) n Trådtyper n Wire-bonding n Coating n Proceskontrol Kurset henvender sig til medarbejdere i produktionen, PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra

12 Produktionstekniske kurser ESD Etablering, styring og dokumentation ESD-kursus for koordinatorer og andre ansvarlige for ESD-sikring i virksomheden Mange virksomheder investerer store summer i udstyr, der skal sikre, at produkterne ikke ødelægges af elektrostatiske ladninger. Alligevel kan det være svært at dokumentere, at der er styr på problematikken. Med et ESD-program får virksomheden en fælles standard for indsatsen, så sikringen mod statisk elektricitet bliver overskuelig og dokumenterbar. På kurset får deltagerne kendskab til hvordan et ESDprogram etableres og dokumenteres efter kravene i den europæiske ESD standard DS/EN Deltagerne vejledes også i valget af sikringer, så der ikke ofres ressourcer på køb af unødvendigt udstyr. Kurset kan med fordel gennemføres for alle medarbejdere, da det kan tilpasses problematikkerne i den enkelte virksomhed. Der arbejdes bl.a. med: n Årsager til statisk elektricitet n Materialer, der udvikler ESD n ESD s effekt på komponenter n Identifikation af ESD-relaterede fejl n Emballerings- og håndteringsteknikker n Verifikation af ESD-beskyttede arbejdsområder n Forskellige ESD-standarder, herunder DS/EN n Etablering, dokumentation, vedligeholdelse og auditering af et ESD-program Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl

13 Produktionstekniske kurser ESD - IPC certificering ESD-kursus for produktionspersonale, ledelse, administrativt personale m.m. Hvordan undgår man at beskadige ESD-følsomme komponenter? Nu er det muligt at få en IPC-godkendt ESD-certificering for fx operatører hos HYTEK. Kurset/certificeringen gennemgår alle de problematikker, der er vigtige at have kendskab til, hvis man er en del af et moderne elektronikproduktionsmiljø. Uvidenhed om ESD kan have store omkostninger for en virksomhed, men en stor del af ESD-beskyttelse omhandler også den enkelte medarbejders holdning til sit arbejde og ESD-problematikkerne. Men fakta er, at det kan være svært at have den korrekte holdning, hvis ikke man har den nødvendige viden. Kurset er teoretisk, men der bliver udført praktiske demonstrationer i forhold til de forskellige ESD-problematikker. Kurset afsluttes med en skriftlig test, og der udstedes et IPC-certifikat efter tilfredsstillende udført prøve. For at kunne overholde de forskellige ESD-standarder, hvad enten det er den amerikanske ANSI/ESD S eller den europæiske EN , skal der foreligge dokumentation på, at medarbejdere, som håndterer ESD-følsomme komponenter, har deltaget på et kursus som giver dem den nødvendige viden. Denne viden er indeholdt i dette ESD-kursus. Hvis kurset holdes i virksomheden, kan HYTEK tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Kurset henvender sig til alle som håndterer ESD-følsomme komponenter i produktionen. Pris pr. deltager 3.650,00 kr. inkl. kursusmaterialer, Virksomheder, som har behov for at få alle medarbejdere ESDcertificeret - kontakt HYTEK for et godt tilbud. Varighed: 1 dag. Fra kl Følgende problematikker bliver gennemgået på kurset.: n Hvad er statiske elektricitet? n Hvad er en elektrostatisk afladning? n Hvad er det laveste ESD-niveau, som et menneske kan føle? n Hvad er det laveste ESD-niveau, som kan beskadige en komponent? n Hvordan fremkommer ESD? n Hvad er forskellen mellem ledere, isolatorer og delvis ledende materiale? n Hvordan kan ESD beskadige komponenterne? n Hvad kan der ske, hvis en arbejdsplads ikke er ESD-sikret? n Hvad kan man gøre for at sikre de ESD-følsomme komponenter? n Hvornår bør der anvendes ESD-armbånd/ESD-sko? n Hvorfor og hvordan skal ESD-armbånd/ESD-sko testes? n Hvordan kan privat beklædning give ESD-problemer? n Hvilke emner bør ikke forefindes på en ESD-sikret arbejdsplads? n Hvilke metoder findes der for at eliminere elektrostatiske ladninger? n Hvilke aktiviteter på en arbejdsplads kan frembringe elektrostatiske ladninger? n Hvordan håndteres ESD-følsomme komponenter? n Hvordan transporteres ESD-følsomme komponenter fra et område til et andet? n Hvilken emballering beskytter ESD-følsomme produkter bedst? 11

14 Produktionstekniske kurser Blyfri lodning Mange steder i verden er blyfri lodning allerede en del af dagligdagen. I EU-landene blev blyfri lodning et lovkrav fra 1. juli Der er stadig mange som står overfor blyfri implementation i de kommende år På kurset i blyfri lodning kan virksomhederne hente viden fra diverse forskningsprojekter som vigtig opstart på egne forsøg. Deltagerne får også mulighed for selv at udføre forsøg, der kan hjælpe virksomheden på vej ved implementering af blyfri lodning. Kurset henvender sig bl.a. til medarbejdere i PTafdelingen, udviklingsafdelingen og produktionen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der arbejdes bl.a. med: n Direktiver n Komponenter (PSL, MSL, RoHS) og lovgivning n PCB (RoHS) n PCB design n Loddetin Tinpasta Trådtin n Flus n Blyfri reflowproces n Blyfri bølgeloddeproces n Atmosfære med/uden nitrogen n Håndloddeproces n Inspektion i henhold til IPC-A-610 n Handleplan og implementering af RoHS-kompatibel proces 12

15 Produktionstekniske kurser Implementering af BGA og Flip Chip Nogle virksomheder er allerede begyndt at arbejde med BGA, Flip Chip eller lignende komponenthuse, fordi teknologien får komponenterne til at fylde mindre. Andre virksomheder er usikre på de første skridt, bl.a. fordi de skjulte loddeforbindelser vanskeliggør visuel inspektion. På kurset får deltagerne nyttig viden om den ny teknik, så vejen er banet for indførelse af teknologierne i produktionen. Kurset henvender sig bl.a. til medarbejdere i PTafdelingen, udviklingsafdelingen og produktionen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl Der sættes bl.a. fokus på: n Chip teknologier som BGA, ubga, CSP, Flip Chip og Bare Dies n Håndtering, herunder opbevaring, ESD og fugtfølsomhed n Printlaminater (CTE og Tg) n Printopbygning, vias og fejltyper n Tinpastapåføing og montering n Reflowlodning samt test/kontrol n Ud- og indlodning n Rensning n Komponentfejl n Materiale og procesfejl n Kvalitetskrav til leverandøer n Kvalitetskrav i henhold til IPC og andre gældende standarder 13

16 Renhedskrav for elektronikprodukter Produktionstekniske kurser Mangelfuld specifikation af krav til renhed er en væsentlig årsag til, at der opstår fejl på elektronikprodukter. Problemet er ikke blevet mindre i dag, hvor komponenter og kredsløb bliver stadig mindre. Desuden eksporterer mange af de nordiske elektronikvirksomheder til lande, hvor der er et andet klima, hvilket kan medføre yderligere krav til produkternes renhed for at undgå degenerering af produktet på grund af f.eks. elektromigration. Det er vigtigt, at man som producent er opmærksom på væsentlige faktorer såsom: slutproduktets brugsmiljø (skibe, kontor, biler, vindmøller osv.), produktets forventede levetid, anvendt teknologi (højfrekvens, strømforsyning osv.) og konsekvenser ved fejl. Kurset giver kendskab til de problematikker, der er væsentlige for at kunne specificere kravene til renhed på elektronikprodukter. Som grundlag anvendes standarderne IPC-CH-65, IPC-A-610 samt J-STD-001. Følgende emner gennemgås: n Hvornår er produktet rent eller forurenet? n Hvor rent er det nødvendigt at printkortet er? n Hvordan måles renhed? n Hvornår er en forurening acceptabel eller skadelig? n Pass/Fail grænser n Analytiske testmetoder n Accelereret life test, f.eks. SIR-test n På hvilket stadie af produktionsprocessen skal testen udføres? n Forurenende emballeringsmaterialer n Rester/forureninger efter loddeproces n Kvalitetskrav i henhold til IPC og andre gældende standarder Kurset henvender sig til medarbejdere i produktion, PT- og udviklingsafdeling. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dage. Fra kl

17 Produktionstekniske kurser Design for Manufacturability Kan vores produktudvikling optimeres, så kodeordet for rentabilitet ikke længere er outsourcing? Hvis danske elektronikvirksomheder fortsat vil være med i kampen om at udvikle og producere pålidelige elektronikprodukter til en konkurrencedygtig pris, er det nød vendigt, at designet er producerbart og forberedt for en effektiv produktion. Allerede i de tidligste faser af udviklingen er det nødvendigt at tage hensyn til, at produkter kan produceres effektivt og rentabelt. Kurset henvender sig til medarbejdere i PT- og udviklingsafdeling. Pris pr deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl Udpluk af emner der behandles på kurset: n Valg af sammenføjningsmetoder og processer til produktionen n Produktionsudstyrets kapabilitet n Blyfri loddeprocesser n Reflow lodning af hulmonterede komponenter (Pin in Paste) n Generelle overvejelser i forbindelse med PCB layout n Valg af design og komponenter n Komponenttolerancer n Er der specielle komponenter som kræver eftermontering n Specifikationer på PCB laminat n Specifikationer på loddestopmaske n Overfladefinish, loddeland / komponenter n Design af loddeland n Elektriske og termiske egenskaber (specifikationer) n Panelisering n Routing n Friareal for reparation n Test strategi n IPC-2220 Series 15

18 Produktionstekniske kurser Auditering af underleverandører i henhold til IPC Deltagerne får kendskab til de problematikker, der er væsentlige for styring og auditering af underleverandører, sourcing af nye leverandører samt kendskab til hvilke IPC standarder der vil være relevante til dette formål. Elektronikindustrien benytter sig af underleverandører, hvad enten det er printleverandører, komponentleverandører, leverandører af udstyr eller EMS (Electronic Manufacturing Services). Da samhandelen i dag foregår på verdensplan stiller det endnu større krav til at få udformet de rigtige aftaler, så vi får den forventede kvalitet. Det kræver at man enten selv får opstillet de rigtige krav eller definerer kravene i henhold til relevante IPC standarder. Kurset giver kendskab til de problematikker, der er væsentlige for at opnå den forventede kvalitet samt hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med en auditering. Som grundlag anvendes standarderne IPC-A-600, IPC-6010 Serien, IPC-A-610, IPC J-STD-001, IPC-A-620, IPC-7711/21, IPC-2220 Serien, MIL-STD 883, EN , EN61192 m.m. Kurset henvender sig til medarbejdere i produktion, indkøb, PT- og udviklingsafdeling. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Kursusindhold: n Definition af kvalitetskrav n Klassificering af kvalitetskrav n Standarder IPC IEC DS/EN MIL-STD Space n Tilpasning af standarder til egne behov og krav n Krav til leverandør/underleverandør Komponenter (RoHS, ESD, MSL mm) PCB (RoHS mm) Konnektering (kabler og stik) Udstyr (kalibrering mm) Operatører (uddannelsesniveau mm) Samling (EMS) n Sporbarhed n Auditering generelt (metoder, systematik, afrapportering og opfølgning) n Auditering af processer (SMT, HMT, PCB, mm) n Praktiske hands-on indlæg Varighed: 1 dag. Fra kl

19 Produktionstekniske kurser Specifikation af PCB Hvordan definerer vi de korrekte krav til PCB-producenterne? Handler du print uden for Danmarks grænser? Lever printkvaliteten altid op til dine forventninger? Hvis du overvejer at skifte fra PERFAG s printspecifikationer til IPC s internationalt kendte specifikationer, er det vigtigt at kende indholdet af disse standarder. Desuden er det vigtigt at være bevidst om hvilke krav, der er væsentlige for at opnå den printkvalitet, der er nødvendig i forhold til det produkt, man producerer. Der opstår dagligt uoverensstemmelse imellem printproducenter og kunder, fordi man ikke definerer disse krav helt præcist. Kurset giver kendskab til de problematikker, der er væsentlige for kvalificering af print, endvidere vil der være mulighed for at udarbejde kravspecifikationer i forhold til egne produkter. Som grundlag anvendes standarderne PERFAG 1E, PERFAG 2F, PERFAG 3D, IPC-A-600 serien, IPC-6010 serien, IPC-SM-840 samt IPC Kurset henvender sig til medarbejdere i produktion, PT- og udviklingsafdeling. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Følgende emner gennemgås: n Udføelsesklasse (1, 2 eller 3) n Valg af laminat (Tg, CTE, elektriske egenskaber, etc.) n Valg af loddestopmaske (i henhold til IPC-SM 840) n Valg af overfladefinish (HAL, NiAu, kemisk Sn, kemisk Ag, OSP, etc.) n Loddebarhedstest n Tolerance på lederbane bredde n Tolerancer på afstande mellem lederbaner (x, y, z) n Tolerance på kobbertykkelse n Pletteringskvalitet n Panelisering n Udbøjning n Mekaniske tolerancer (huldiameter) n Mærkning n Eltest n Praktiske opgaver i inspektion n Opbygning af egen PCB - specifikation Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

20 Produktpålidelighed - IPC J-STD-001 Produktionstekniske kurser Stilles der krav til produktets pålidelighed anvendes IPC J-STD-001. Ved implementering af IPC J-STD-001 Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies øges processtyring og sporbarhed på slutproduktet hvilket giver øget pålidelighed samt nedsatte produktionsomkostninger. Kurset henvender sig til medarbejdere i indkøb, indgangskontrol, ledelse, PTA, produktion og udviklingsafdeling. Pris pr deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl Kursusindhold: n Hvilke fordele kan virksomheden opnå ved at anvende IPC J-STD-001? n Hvad er forskellen på klasse 2 og klasse 3 produkter? n Hvordan kan IPC J-STD-001 anvendes? (kunde/underleverandør) n Krav til arbejdspladsens indretning n Krav til medarbejdere n Håndtering og styring af ESD n Håndtering og krav til materialer Komponenter (IPC J-STD-020/033/075) PCB (IPC-A-600) Loddetin (IPC J-STD-006) Flus (IPC J-STD-004) Tinpasta (IPC J-STD-005) n Loddebarhed på komponenter (IPC J-STD-002) og PCB (IPC J-STD-003) n Krav til montage og lodning Krav til udstyr n Krav til renhed på PCB n Processtyring og krav n Krav til sporbarhed n Rework og reparation (IPC-7711/21) n Krav til design (IPC-2220 Series) 18

21 Produktionstekniske kurser Håndtering af fugtfølsomme komponenter og PCB Hvordan specificeres, identificeres og håndteres fugtfølsomme komponenter og PCB? Mange virksomheder har på et eller andet tidspunkt oplevet fejltyper, som man måske ikke i første omgang har forbundet med fugt i materialet. Andre har direkte erfaret, at forkert håndtering har medført defekte komponenter, hvor der eksempelvis er opstået en delaminering mellem plastmaterialet og die eller lead-frame/substrat. For at undgå langvarige og dyre fejlanalyser anbefales det at anvende følgende standarder: IPC J-STD-020 (Klassificering af fugtfølsomme komponenter), IPC J-STD-075 og IPC J-STD-033 (Håndtering af fugtfølsomme komponenter). Disse standarder vil blive gennemgået på kurset. Afhængig af materialevalg kan printkort være mere eller mindre fugtfølsomme. Derfor er det vigtigt at specificere, håndtere og opbevare printkort på korrekt måde. Kurset henvender sig til medarbejdere i lager, produktion, PT- og udviklingsafdeling. Kurset indeholder bl.a.: n Komponenter Komponentspecifikation Håndtering og opbevaringsmetoder Fugtklassificeringsniveauer for komponenter Shelf life Bagning af komponenter Krav til Moisture barrier bag og dry packing Identifikationslabels for fugtfølsomme komponenter Klassificerede reflowprofiler Komponentens peak reflow temperatur Kompatibilitet med blyfri rework Fejlkriterier n Printkort Håndtering og opbevaringsmetoder (IPC-1601) Bagning Loddebarhed Shelf life Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl

22 Conformal coating Produktionstekniske kurser Conformal coating anvendes i forbindelse med monterede printkort for at beskytte mod fugt, støv, kemikalier eller ekstreme temperaturer, der i givet fald ville kunne resultere i fejl, hvis produktet var ubeskyttet. Brugeren af conformal coating bør være opmærksom på de forskellige coating typers egenskaber og deres holdbarhed/levetid i produktets endelige miljø. Typiske spørgsmål vedrørende conformal coating: Hvad skal der beskyttes imod? Hvilke temperaturer vil de elektriske komponenter blive udsat for? Hvad er de fysiske, elektriske og kemiske krav til coating-materialet? Hvor let er det at afrense påført coating-materiale? Hvor hurtigt hærder materialet? Hvilken procestype eller hvilket udstyr er nødvendigt for at opnå den krævede coating-kvalitet? Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl Kurset er et teoretisk kursus og indeholder bl.a.: n Design Design for påføring af conformal coating n Krav til materialer Coating-typer og tykkelse i henhold til IPC-CC-830 Coating-materialernes karakteristikker (f.eks. viskositet, temperaturafhængighed) Kompatibilitet (med flus, rensemidler osv.) Krav til vedhæftning Slutbrugerens miljø Skal der kunne udføres rework og reparation på printkortet? n Påføring Udstyr og påføringsmetoder i henhold til IPC-CC-830 Krav til ucoatede områder (f.eks. elektriske/ mekaniske kontaktflader) Krav til coatede områder (f.eks. hærdet, ensartet, uden voids og revner osv.) Kvalificering og påføring af conformal coating i henhold til IPC-CC-830 Kriterier for påføring af conformal coating i henhold til IPC J-STD-001 Vedligehold/rengøring af udstyr Rework og reparation i henhold til IPC-7711/21 n Kvalitetssikring Visuel inspektion/inspektion med UV lyskilde Kriterier for inspektion i henhold til IPC-A-610 og IPC J-STD-001 Lagtykkelse Miljøtest i henhold til IPC-CC

23 Produktionstekniske kurser Crimpning i henhold til IPC s krav Hvordan udføres, inspiceres og testes en pålidelig crimpning Mange virksomheder benytter i dag crimpteknologien som en del af samleprocessen på forskellige konnektortyper. Dette skyldes, at man kan opnå en høj pålidelighed på disse samlinger, hvis værktøj, konnektorer og ledninger håndteres korrekt. Crimpningen har mange anvendelsesområder og er let at automatisere samt overvåge. Dette crimpekursus giver deltagerne praktiske færdigheder samt den teoretiske viden, der er nødvendig for at kunne udføre crimpeoperationer i henhold til IPC s krav. Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dage. Fra kl Kurset indeholder bl.a.: n Crimpningens udførelse Identificering af faktorer, som påvirker kvalitet, pålidelighed og udførelse af crimp Udvikling af korrekte samle- og testmetoder Krav til værktøj og udstyr - Crimpværktøj i henhold til MIL-DTL Afisoleringsværktøj Compactive og dispersive crimpning Krav til ledninger, kabler og terminaler n Inspektion Gennemgang af godkendelseskrav i henhold til IPC/WHMA-A Præget og formet - åben/lukket cylinder - Maskinbearbejdede konnektorer - Ferrule crimptermineringer - Insulation Displacement Connection (IDC) Compactive og dispersive crimpning n Test Test- og overvågningsudstyr Test af crimpninger i henhold til: - IPC/WHMA-A-620 Requirements and acceptance for cable and wire harness assemblies - Elektrisk test, crimphøjde, trækprøvetest, overvågning af crimptryk - ECSS-Q-ST Crimping of high-reliability of electrical connections n Voltage drop, trækprøvetest og mikroslib Kvalitetssikring/kalibrering Identificering og analyse af fejl, som er forbundet med disse termineringsmetoder 21

24 Produktionstekniske kurser IPC/WHMA-A-620 Hands-on training Nu er det muligt at få praktisk træning i udførelse af forskellige elementer, som er beskrevet i IPC/WHMA- A-620, da den tekniske komité for IPC/WHMA-A-620 har udviklet et 1-dags kursus, som kan tages i sammenhæng med IPC/WHMA-A-620 certificeringen/recertificeringen (side 33). Man kan også deltage på kurset uden at være tilmeldt en certificering. Kurset er udviklet med det formål, at man i sammenhæng med certificeringen kan blive fortrolig med de grundlæggende principper for kabler og wire harness fremstilling. Dette er ikke en IPCcertificering, men der udstedes et HYTEK certifikat. Kurset indeholder bl.a.: n Ledningsmontage og lodning på terminaler Procedurer - Afisolering af ledninger (mekanisk og termisk) - Fortinning af ledninger (tinkar og loddekolbe) - Montage og lodning af ledninger på tårnterminaler, gaffelterminaler, loddespyd og cup-terminaler n Crimpning Procedurer - Afisolering - Crimpprocessen n Coaxialkabel Skærmterminering med crimpet ground ferrule Procedurer - Afisolering af ledninger - Crimpning af ground ferrule Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører. Pris pr. deltager: Hvis kurset tages i sammenhæng med en IPC/WHMA-A-620 certificering/recertificering: kr. inkl. Hvis kurset ikke tages i sammenhæng med en certificering: 3.650,00 kr. inkl. Varighed: 1 dag. Fra kl n IDC (insulation displacement connection Fladkabel Procedurer - Tilpasning af ledningslængde - Placering og crimpning af konnektorsamling n IDC (insulation displacement connection Modular konnektorer (RJ type) Procedurer - Tilpasning af ledningslængde og afisolering af begge ender - Placering og crimpning af konnektorsamling n Sikring af ledningsbundt Kabelbinding og strips Procedurer - Punktbinding og sammenhængende kabelbinding - Håndtering af strips 22

25 Produktionstekniske kurser Box building iht. IPC-A-630 Box building er en kombination af PCBA (Printed Circuit Board Assembly), ledning/wire harness samt andre elektroniske/mekaniske komponenter, som tilsammen udgør en funktionel enhed. På kurset arbejdes der i teori og praksis med krav til materialer og samling. Kurset henvender sig til produktionsmedarbejdere, som arbejder med box building samt til PT-afdelingen og udviklingsafdelingen. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Fra kl Der sættes bl.a. fokus på: n Designovervejelser for box building n Processer for metal/ikke-metal materialer n Processer for kompositmaterialer n Materialer Valg af materialer Overfladefinish n Sammenføjningsteknik Generelt - Valg af korrekt værktøj Svejsning - Valg af svejsemetode Lodning - Valg af loddemetode Nitning - Valg af nitter og metode Skruer - Valg af skruer og metode n Tilspændingsmoment Ledende limning - Valg af lim og metode n Kabel og wire harness-samlinger Valg af konnektorer Valg af ledninger Udlægning af wire harness Valg af korrekt værktøj n Verifikation og validering Standarder Metoder 23

26 ESA kurser ESA-certificeringer I skemaet nedenfor ses opbygningen af de forskellige ESA-certificeringer samt certiciferingsrækkefølgen. Hvis du har spørgsmål til nogen af certificeringerne, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Certificeringstyper n Kategori 1 certificering Certificerede kategori 1 personer er ansvarlige for uddannelse, certificering og recertificering af kategori 2 og 3 personer n Kategori 2 certificering Certificerede kategori 2 personer udfører inspektionsopgaver n Kategori 3 certificering Certificerede kategori 3 personer udfører procesoperationer (f.eks. lodning, crimpning osv.) ESA Training Structure ESA STR-258 (Skill Training Schools) Progression route for certification - Proposal of IFE Opbygning af ESA certificeringer Certificeringsrækkefølge 24

27 ESA kurser Handsoldering ESA Certificering / ECSS-Q-ST På operatørkurset i manuel lodning arbejdes der med de krav, ESA stiller til montage og lodning af elektroniske komponenter, herunder de faktorer, der påvirker kvaliteten og driftssikkerheden ved manuel lodning. Når deltagerne har bestået en praktisk og teoretisk prøve, udstedes et godkendt ESA certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er ESA-specifikation ECSS-Q-ST-70-08: "Manuel soldering of high reliability electrical connection". Der arbejdes bl.a. med: n Kravene i ECSS-Q-ST n Print og design n Lodddebarhed på komponenter og print n Loddemæssige krav n Værktøj og udstyr n Prøveaflæggelse Kurset er interessant for alle, der har behov for eller ønsker at kunne fremvise et dokumenterbart kendskab til manuelle lodde- og montageprocesser. Deltagelse i kurset forudsætter mindst ét års erfaring i håndlodning. Deltagerne skal ligeledes medbringe en anerkendt synstest, der opfylder ESA s krav. Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 5 dage. Mandag-torsdag fra kl og fredag kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Begge dage fra kl

28 ESA kurser Inspector ESA Certificering / ECSS-Q-ST / ECSS-Q-ST Kurset kvalificerer deltagerne til at fortolke specifikationerne i ESA standard ECSS-Q-ST og ECSS-Q-ST-70-38, så de kan kontrollere lodninger efter standarden og træffe de rette beslutninger. Når deltagerne har bestået en praktisk og teoretisk prøve, udstedes et godkendt inspector certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er ESA-specifikation ECSS-Q-ST-70-08, "Manuel soldering of high reliability electrical connection" samt ECSS-Q-ST-70-38, "High reliability for surface-mount and mixed technology printed-circuit boards". Deltagelse i kurset fordrer et gyldigt ESA certifikat i Handsoldering. Deltagerne skal ligeledes medbringe en anerkendt synstest, der opfylder ESA s krav. Kurset indeholder bl.a. en praktisk og teoretisk gennemgang af: n Krav til lodning og montage efter ECSS-Q-ST og ECSS-Q-ST n Identifikation af loddeforbindelsers kvalitet og driftssikkerhed n Identifikation af monteringskvalitet og driftssikkerhed n 100 procent inspektion n Fejlregistrering n Kvalitetssikring n Prøveaflæggelse Kurset henvender sig til kvalitetsingeniører og øvrige medarbejdere, der arbejder med kvalitetssikring. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 3 dage. To første dage fra kl og tredje dag fra kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Første dag fra kl og anden dag fra kl

29 ESA kurser Surface Mount Technology ESA Certificering / ECSS-Q-ST Operatørkurset i overflademontering øger deltagernes teoretiske og praktiske viden om forskellige produktionstekniske metoder til SMT-produktion og de krav, der stilles i ECSS-Q-ST Når deltagerne har bestået en praktisk og teoretisk prøve, udstedes et godkendt ESA certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er ESA-specifikation ECSS-Q-ST-70-38, "High reliability for surface-mount and mixed technology printed-circuit boards". Kursets praktiske del tager udgangspunkt i montage- og loddeudførelsen og de faktorer, der påvirker kvaliteten og driftsikkerheden. Der arbejdes bl.a. med: n Kravene i ECSS-Q-ST n Printlayout n Substrater n Loddemæssige krav n Loddemetoder n Fordele ved SMT n Prøveaflæggelse Deltagerne skal ligeledes medbringe en anerkendt synstest, der opfylder ESA s krav. Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører, der skal eller gerne vil fremvise et dokumenterbart kendskab til SMT. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 4 dage. Hver dag fra kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

30 ESA kurser Repair and Modification ESA Certificering / ECSS-Q-ST Kurset giver deltagerne teoretisk og praktisk viden om forskellige reparations- og modifikationsmetoder og de krav, der stilles til driftssikkerhed, kvalitet og kontrol i ECSS-Q-ST Når deltagerne har bestået en praktisk og teoretisk prøve, udstedes et godkendt ESA certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er ESA-specifikation ECSS-Q-ST-70-28, "The repair and modification of printed-circuit board assemblies for space use". Den praktiske del af kurset fokuserer på at styrke de praktiske færdigheder og teknikker, der er absolut nødvendige for at kunne reparere og modificere elektronisk udstyr og printkort efter ESA s krav. Der arbejdes bl.a. med: n Kravene i ECSS-Q-ST n Loddeteknik n Valg af reparationsudstyr n Printkonstruktion og design n Udførelse af reparationer n Udskiftning af loddeøer og printbaner n Reparation af multilagsprint n Modifikationsteknikker n Prøveaflæggelse Det er en fordel, at deltagerne har loddeerfaring, eventuelt fra ESA kurset i Handsoldering. Deltagerne skal ligeledes medbringe en anerkendt synstest, der opfylder ESA s krav. Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører, der skal eller gerne vil fremvise et dokumenterbart kendskab til reparations- og modifikationsteknikker. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 5 dage. Mandag-torsdag fra kl og fredag kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 2 dage. Første dag fra kl og anden dag fra kl

31 ESA kurser Crimpning ESA Certificering / ECSS-Q-ST Dette ESA-godkendte certificeringskursus giver deltagerne praktiske færdigheder samt den teoretiske viden, der er nødvendig for at kunne udføre crimpoperationer i henhold til ESA s krav. Kurset er også anvendeligt, selv om man ikke producerer i henhold til ESA s krav, fordi det håndværksmæssige ved de forskellige crimpoperationer er ens, hvad enten de udføres i henhold til ESA eller IPC. Kurset er baseret på ECSS-Q-ST Crimping of high-reliability electrical connections. Den praktiske del af kurset fokuserer på at styrke de praktiske færdigheder og teknikker, der er nødvendige for at kunne udføre crimpninger i henhold til ESA s krav Kurset henvender sig til produktionsingeniører, kvalitetsingeniører, konstruktører og operatører, der skal - eller gerne vil - fremvise et dokumenterbart kendskab til crimpning. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Kurset indeholder bl.a.: n Gennemgang af ECSS-Q-ST n Identificering af faktorer som påvirker kvalitet, pålidelighed og udførelse af crimp n Udvikling af korrekte samle- og testmetoder n Identificering og analyse af fejl, som er forbundet med disse termineringsmetoder n Krav til ledninger, kabler og terminaler n Krav til værktøj og udstyr Crimpværktøj i henhold til MIL-DTL Afisoleringsværktøj Test og overvågningsudstyr n Compactive og dispersive crimpning n Workmanship n Testmetoder Voltage drop Tensile strength Mikroslib n Godkendelseskriterier n Kvalitetssikring/kalibrering Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Recertificering Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 1 dag. Fra kl

32 IPC kurser IPC-standarder Alle standarder kan købes direkte hos HYTEK, der er den førende distributør i Skandinavien. HYTEK er en aktiv del af alle IPC s oversættelser til dansk. Kontakt HYTEK for yderligere information. Alt hvad du behøver fra start til slut 30

33 IPC kurser IPC-A Certificering Certified IPC Specialist eller Certified IPC Trainer IPC-A-610 er et teoretisk kursus, der kan styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i en tid, hvor stadig flere kunder kræver, at virksomhedernes produktioner efterlever IPC s internationalt anerkendte standarder. På kurset lærer deltagerne at foretage en objektiv vurdering af godkendelses-, kassations- og procesindikationsgrænser efter IPC klassifikationerne 1, 2 og 3, så de kan bestå den teoretiske test som Certified IPC Specialist og få udstedt et certifikat, der er gyldigt i to år. Grundlaget for kurset er IPC- A-610, "Acceptability of Electronics Assemblies". Kurset henvender sig specielt til produktionsingeniører, kvalitetssikringsingeniører, konstruktører og operatører, der skal eller gerne vil udvise et dokumenterbart kendskab til specifikationerne i IPC-A-610. På kurset arbejdes der med teoretisk gennemgang af: n Kravene i og formålet med IPC-A-610 n Håndtering af elektroniske emner, inkl. ESD n Krav til mekanisk montage n Krav til komponent- og ledningsmontage n Loddekrav n Renhed n Mærkning af PCB n Coatning n Laminatbetingelser n Interne ledningsforbindelser n Overflademonterede komponenter, SMD n Prøveaflæggelse Pris pr. deltager: kr. inkl. Varighed: 3 dage. Hver dag fra kl ca Kurset kan eventuelt opdeles i moduler som tilpasses den enkelte virksomheds behov. Kontakt HYTEK for nærmere oplysninger. Recertificering - Specialist Pris pr. deltager: kr. inkl. Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl ca Dette kursus kan også tages som IPC Trainer: Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer (IPC-A-610, IPC-T-50, instruktørguide med CD-Rom, instruktionshåndbog, eksamineringskit m.v.), Varighed: 5 dage. Hver dag fra kl Recertificering - Trainer Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer (instruktørguide med CD-Rom, instruktionshåndbog, eksamineringskit m.v.), Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

34 IPC-7711/21 - Certificering IPC kurser Rework, reparation og modifikation af bestykkede printkort - Certified IPC Specialist eller Certified IPC Trainer Kurset er interessant for alle virksomheder, der har erkendt, at konkurrenceevnen kan øges markant, når udskiftningen af komponenter forestås af velkvalificerede medarbejdere. Hertil kommer, at virksomhederne får mulighed for at dokumentere sporbarheden ved rework og reparation. Der udstedes et IPC Specialist certifikat efter prøveaflæggelse. Certifikatet er gyldigt i to år. Certificeringskurserne i rework henvender sig til operatører, konstruktører, kvalitetssikringsingeniører m.v. Der er ingen direkte adgangsbetingelser, men deltagerne bør have erfaring med loddeteknikker. Indeholder også praktisk reparation. Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer, Varighed: 5 dage. Hver dag fra kl Kurset kan eventuelt opdeles i moduler som tilpasses den enkelte virksomheds behov. Kontakt HYTEK for nærmere oplysninger. Recertificering - Specialist Pris pr. deltager: kr. inkl. Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl Der arbejdes bl.a. med praktisk og teoretisk gennemgang af: n Produktklassificering, færdighedsniveau, værktøj og materialer n Grundlæggende afmontering af overflademonterede og hulmonterede komponenter n Klargøring af loddeøer og komponentmontage n Primære varmemetoder som kontakt varme og konvektionsvarme n Håndtering af bestykkede printkort n Procedurer for splejsninger af ledninger n Afmontering og montering af hulmonterede komponenter n Procedurer for rework af Chip og MELF komponenter n Rework af SOIC/SOT, PLCC og QFP komponenter n Reparation af kredsløb på print og laminatfejl n Fjernelse af beskyttelseslak Dette kursus kan også tages som IPC Trainer: Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer (IPC-7711 og 7721, instruktørguide med CD-Rom, Trainer student handbook, udstyrsliste, reproducerbare originaler af Operator Proficiency student handbook, eksamineringsopgaver, kopi af IPC-RM-77), Varighed: 5 dage. Hver dag fra kl Recertificering - Trainer Pris pr. deltager: kr. inkl. kursusmaterialer (instruktørguide med CD-Rom, instruktionshåndbog, eksamineringskit m.v.), Varighed: 2 dage. Hver dag fra kl

Center of Research and Technology. 2. halvår. ESA authorised training center. IPC authorised training center & distributor

Center of Research and Technology. 2. halvår. ESA authorised training center. IPC authorised training center & distributor Center of Research and Technology 2011 2. halvår ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor Velkommen Til kunder og samarbejdspartnere Aalborg, juni 2011 Kære kunder og

Læs mere

Rework, modifikation og reparation af elektronikprodukter

Rework, modifikation og reparation af elektronikprodukter IPC-7711B/7721B DK If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence. Rework, modifikation og reparation af elektronikprodukter

Læs mere

Krav til elektriske og elektroniske produkter

Krav til elektriske og elektroniske produkter IPC J-STD-001E DK If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence. I tilfælde af konflikt mellem den danske og den engelske version,

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Certificerende kursus i plastsvejsning Academy GPA kan som de første i Sverige tilbyde kurser i plastsvejsning, hvor deltagerne har mulighed for at blive certificeret af Svejsekommissionen,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Terma indkøb i tal. Varegruppe (Commodity) strategi inkl. Kraljic segmenteringsmodel. Forventninger til fremtiden

Terma indkøb i tal. Varegruppe (Commodity) strategi inkl. Kraljic segmenteringsmodel. Forventninger til fremtiden Præsentation ti af Global l Procurement Terma indkøb i tal Varegruppe (Commodity) strategi inkl. Kraljic segmenteringsmodel g Forventninger til fremtiden Leverandørudvælgelse / krav til kvalitet Agenda

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

APC ApS er et dansk kinesisk outsourcing firma der producerer custom designede komponenter og færdige produkter i Asien:

APC ApS er et dansk kinesisk outsourcing firma der producerer custom designede komponenter og færdige produkter i Asien: Awards: APC ApS er et dansk kinesisk outsourcing firma der producerer custom designede komponenter og færdige produkter i Asien: - Electronic Manufacturing Service (EMS), Box Build (Mekatronik) - Plast,

Læs mere

For mig er det meget vigtigt, at opgaverne bliver løst til tiden og at kvaliteten er mere end 'i orden'.

For mig er det meget vigtigt, at opgaverne bliver løst til tiden og at kvaliteten er mere end 'i orden'. CV for Troels Aaen Troels Aaen Bybækterrasserne 158-B 3520 Farum Tlf.: 29 87 01 24 E-mail: troels_aaen@hotmail.com LinkedIn profil: dk.linkedin.com/in/troelsaaen/ Introduktion: Professionel, pålidelig,

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik SPM-173 Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Helle Rønsberg, DELTA Kim Zachariassen, DELTA Juni 2006 SPM's sekretariat DELTA Dansk

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2013 Danmarks aluminiumsklynge. Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker der udvikling inden for materialet,

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

UDDannelSeSMUlIGHeDer

UDDannelSeSMUlIGHeDer UDDannelSeSMUlIGHeDer Uddannelsesmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de kurser som jeg afholder. Tage listen som et udgangspunkt, da alle kurser tilrettes til det behov som du

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere