Audit beskrivelser for PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audit beskrivelser for PL"

Transkript

1 3-4-1 V V V V V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser. Ydelser fra processen kan kun anvendes, når acceptgrænserne overholdes. Ydelser kan være produkter, emner eller service. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) udvalgte parametre til overvågning af processen? Punktet er opfyldt, hvis processen overvåges ved, at der regelmæssigt foretages måling for udvalgte parametre med kontrolgrænser. Målingerne kan foretages på udstyret, på emner eller for forsyningen til udstyret. Udstyr omfatter værktøj, udstyr og maskiner. Er der sat mål for stabilisering af processerne i området? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling af processernes stabilitet, og der er et mål for stabiliteten, som over tid viser, at den skal forbedres. Stabilitetsmålingen kan være et nøgletal for processen eller dens anvendelse. Målingen kan for eksempel være for oppetiden, for cyklustiden eller for andelen af brugbare emner. Er der etableret et system til systematisk problemløsning (PDCA)? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der anvendes systematisk problemløsning (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering, som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Er der udarbejdet handlingsplaner for løsning af problemer i A3? Punktet er opfyldt, hvis der er synlige beskrivelser for arbejdet med at løse problemer, og der er vist planlagte aktiviteter i forbindelse med dette arbejde. A3 er et skema, som kan anvendes til at fastholde de væsentlige forhold i arbejdet med at løse et problem efter principperne for systematisk problemløsning PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 1 / 12

2 3-4-1 V V V V V V V12 Er der etableret en regelmæssig opfølgning på handlingsplaner? Punktet er opfyldt, hvis der regelmæssigt foretages en opfølgning på handlingsplanerne. Opfølgningen kan være i forbindelse med et tavlemøde, eller resultatet af opfølgningen kan formidles på et tavlemøde. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der regelmæssigt følges op på handlingsplaner for løsning af problemer? Punktet er opfyldt, hvis der regelmæssigt foretages en opfølgning på de handlingsplaner, som er udarbejdet for løsning af problemer i afdelingen. Opfølgningen kan være i forbindelse med et tavlemøde, eller resultatet af opfølgningen kan formidles på et tavlemøde. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at den grundlæggende årsag til problemer findes? Punktet er opfyldt, hvis problemer analyseres for at finde den grundlæggende årsag til problemet, inden arbejdet med at indføre løsningen igangsættes. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at problemer løses permanent? Punktet er opfyldt, hvis løste problemer ikke opstår igen. Punktet er også opfyldt, hvis det er synligt, at problemløsningen er opdelt i forskellige faser, hvor de første skal holde kunden skadesløs, og de sidste skal fjerne årsagen til problemet. Er der for processerne etableret overvågning af løsningen på et problem i en periode? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der udføres verifikation af en implementeret løsning, inden problemet rapporteres løst. Resultatet af verifikationen kan for eksempel være synlig på oversigten over de problemer, der arbejdes med at løse i området. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at der foretages målinger til verifikation af en ny procedure eller standard? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der foretages målinger på udvalgte parametre, for at verificere at en ny procedure eller standard har den forventede effekt. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at der foretages målinger til verifikation af løsningen? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der foretages målinger på udvalgte parametre, for at verificere at en løsning for et problem har den forventede effekt. Lokale PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 2 / 12

3 3-4-1 V V V V I T01 Er der kontrol af kalibrering? Punktet er opfyldt, hvis det løbende kontrolleres, at tidspunktet for næste kalibrering ikke er overskredet. Punktet er også opfyldt, hvis alle synlige mærkater for kalibrering har en dato, som ikke er overskredet. Er der kontrol af vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis det løbende kontrolleres, at tidspunktet for næste vedligeholdelse ikke er overskredet. Punktet er også opfyldt, hvis alle synlige mærkater for vedligeholdelse har en dato, som ikke er overskredet. Fremgår det af arbejdspladsen, at der ikke er kontrol af emner efter processen? (Sortering til kvalitet) Punktet er opfyldt, hvis der ikke foretages kontrol af emner. Punktet er også opfyldt, hvis der kun foretages kontrol af få emner som verifikation af, at processen forløber som forventet. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) værdien af defekte varer og ydelser? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling for værdien af defekte varer og ydelser. Punktet er også opfyldt, hvis der er en fysisk præsentation af mængden af defekte varer eller ydelser. Fremgår det af arbejdspladsen, at emner og værktøj ikke kan placeres forkert? Punktet er opfyldt, hvis arbejdspladsen er indrettet, så emner og værktøj kun kan placeres på den rigtige måde, når de skal anvendes. Er der etableret en måling, som viser, at antallet af fejl reduceres? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling, som viser, at antallet af fejl er reduceret over tid. Arb.- plads Arb.- plads T T03 Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) en måling for hvor mange problemer, der er løst? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling med et fremadrettet mål for hvor mange problemer, der ønskes løst. Punktet er også opfyldt, hvis det på en oversigt over problemer vises, hvor mange der er løst. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) dokumentation for effekten af løste problemer? Punktet er opfyldt, hvis der udarbejdes en kaizenrapport for alle løste problemer, og de har anført effekten af løsningerne PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 3 / 12

4 Punktet er også opfyldt, hvis der er dokumenter for eller en oversigt over de problemer, der er løst, og effekten for hvert løst problem er anført med en målbar enhed T T T T D S S02 Er der etableret et område på tavlen for afdelingen med handlingsplaner? Punktet er opfyldt, hvis handlingsplaner er synlige på tavlen for afdelingen. Punktet er også opfyldt, hvis tavlen for afdelingen har felter på tavlen, som er reserveret til handlingsplaner. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) handlingsplaner for de involverede medarbejdere? Punktet er opfyldt, hvis handlingsplaner er synlige på tavlen for afdelingen eller området. Punktet er også opfyldt, hvis handlingsplanerne er gjort synlige for de involverede medarbejdere. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) status og fremdrift for handlingsplanerne for de involverede medarbejdere? Punktet er opfyldt, hvis status og fremdrift for handlingsplanerne er gjort synlig for de involverede medarbejdere. Er der etableret en måling for at vise, at en løsning har det forventede resultat? Punktet er opfyldt, hvis der foretages en (midlertidig) måling for at vise effekten af løsningen. Den valgte måling skal kunne vise, om løsningen har det forventede resultat. Er der udarbejdet en standard for proceskontrol? Punktet er opfyldt, hvis proceskontrol udføres på en standardiseret måde. Punktet er også opfyldt, hvis proceskontrollen er en del af det standardiserede arbejde. Er der for processerne kontrol af processer i stedet for af emner? Punktet er opfyldt, hvis processen overvåges ved, at der regelmæssigt foretages måling for udvalgte parametre med kontrolgrænser. Målingerne kan foretages på udstyret, på emner eller for forsyningen. Følger lederen op på, at reklamationerne for sit ansvarsområde bliver behandlet? Punktet er opfyldt, hvis lederen i forbindelse med tavlemødet regelmæssigt gennemgår relevante reklamationer for sit ansvarsområde. Punktet er også opfyldt, hvis lederen på anden vis regelmæssigt og systematisk følger op på de reklamationer, der vedrører lederens ansvarsområde. Lokale PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 4 / 12

5 3-4-1 S S S05 Følger lederen op på, at fejl analyseres, for at finde årsagen til at de opstår? Punktet er opfyldt, hvis lederen spørger ind til analyserne for at finde årsagen til at fejl opstår, inden arbejdet med at fjerne årsagen igangsættes. Gennemgår lederen status for handlingsplaner for forbedring af processer? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt gennemgår status for de handlingsplaner, som skal forbedre processerne. Punktet er også opfyldt, hvis lederen ved tavlemødet behandler status for de handlingsplaner, hvor en aktivitet er afsluttet, eller hvor en dato for en aktivitet er nået (eller overskredet). Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der udføres forsøg? Punktet er opfyldt, hvis resultatet af forsøg er en del af rapporteringen for handlingsplaner S S S S S10 Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der anvendes statistiske metoder? Punktet er opfyldt, hvis arbejdet med at analysere et problem medfører, at der anvendes statistiske værktøjer. Punktet er også opfyldt, hvis der arbejdes med løsning af problemer, hvor fejlraten er mindre end 1 fejl for hver hændelser. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at andelen af procesforløb med fejl reduceres? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig visning af, at fejlraten fra udvalgte processer er faldende. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at kvaliteten er forbedret? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig visning af, at kvaliteten forbedres. Kvaliteten kan måles som reklamationer eller ved egnede interne målinger, som viser, hvor robust varen, ydelsen eller processen er. Sikrer lederen, at problemer løses på lavest mulige organisatoriske niveau? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne bidrager til at løse problemer, som vedrører de processer, de arbejder ved. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne selv løser problemer eller delopgaver i forbindelse med problemløsning. Sikrer lederen, at gode metoder til løsning af problemer deles? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt gennemgår afsluttede kaizenrapporter eller tilsvarende beskrivelser af, hvordan et problem er blevet løst PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 5 / 12

6 3-4-1 S S12 Sikrer lederen, at medarbejderne hurtigt trænes i de forbedrede processer? Punktet er opfyldt, hvis der er en plan for hurtig træning af de medarbejdere, som arbejder ved en proces, som er forbedret. Punktet er også opfyldt, hvis en forbedring af en proces medfører karantæne for dem, som arbejder ved processen, og som ikke har deltaget i udviklingen af den nye proces. Karantænen ophører, når medarbejderen er trænet i den nye standard for processen. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at standarder opdateres? Punktet er opfyldt, hvis standarder opdateres, når en løsning for et problem er indført og verificeret M M M M M M06 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Målet for stabilisering af processerne i området? Punktet er opfyldt, hvis der er en måling for processernes stabilitet med et mål for det niveau, der skal opnås over en periode. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne kender målet for stabilisering af de processer, som de arbejder ved. Inddrages medarbejderne i arbejdet med fastsættelse af forbedringsmål for processerne i området? Punktet er opfyldt, hvis lederen indsamler ideer og forslag fra medarbejderne til forbedring af processerne i området, og medarbejderen har en forventning til effekten af deres forslag. Medarbejderne har mulighed for at komme med forslag til forbedringer af processer? Punktet er opfyldt, hvis der er en procedure for, hvordan medarbejderne kan fremsætte forslag til forbedring af processer. Punktet er også opfyldt, hvis lederen i forbindelse med registrering af problemer også registrerer forslag fra medarbejderne til forbedring af processer. Er der udarbejdet procedure for håndtering af afvigelser? Punktet er opfyldt, hvis der er en instruktion ved arbejdspladsen, som viser, hvordan afvigelser skal håndteres. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne ved, hvad de skal gøre, når der opstår en afvigelse. Er der registrering af data for udvalgte processer? Punktet er opfyldt, hvis der for udvalgte processer foretages en registrering af målinger fra processen, af emner eller for ydelser fra processen. Anvendes analyse af data for at fastlægge, hvorfor fejl opstår? Punktet er opfyldt, hvis arbejdet med at finde årsagen til et problem omfatter en analyse af data. Lokale PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 6 / 12

7 3-4-1 M M M09 Fremgår det af arbejdspladsen, at medarbejderne udfører kontrol for at overvåge processen? Punktet er opfyldt, hvis der som en del af arbejdet bliver foretaget kontrol eller målinger for at overvåge, at processen er i kontrol. Medarbejderne stopper processen, hvis resultatet ikke opfylder kravene? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne bekræfter, at de stopper processen, hvis resultatet ikke opfylder de stillede krav. Vurderingen udføres af medarbejderen ud fra en inspektion eller en måling. Medarbejderne forhindrer, at defekte emner sendes videre? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne bekræfter, at de sorterer defekte emner fra. Arb.- plads M M M M M M15 Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at medarbejderne bidrager med deres observationer ved afvigelser? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne registrerer årsagen til en afvigelse, når den er kendt. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at medarbejderne fremsætter forslag til forbedringer, som de selv kan udføre? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne fremsætter forslag til forbedringer, som de selv kan udføre. Det kan eventuelt fremgå af oversigten for problemer, som ønskes løst. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne har eksempler på, at de eller andre har fremsat forslag til forbedringer, som de efterfølgende selv har udført. Medarbejderne fremsætter forslag til løsning af problemer? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne involveres i løsning af problemer vedrørende de processer, som de arbejder ved. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de eller andre har frembragt forslag til løsning af et problem. Medarbejderne (flere) har fremlagt forslag til løsning af problemer? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at flere medarbejdere har frembragt forslag til løsning af problemer. Medarbejderne tildeles roller og ansvar for delopgaver ved løsning af problemer? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de er direkte involveret i arbejdet med at løse problemer. Medarbejderne forstår metoden for systematisk problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderen kan forklare principperne for systematisk problemløsning (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 7 / 12

8 3-4-1 M M M L L02 Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Medarbejderne er trænet i systematisk problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de er trænet i systematisk problemløsning (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Medarbejderne har lært at finde og fjerne de grundlæggende årsager til problemer? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de har lært at finde de grundlæggende årsager til problemer i forbindelse med deres arbejde, og at det er lykkedes dem at fjerne årsagen. Medarbejderne udfører systematisk problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderen er tildelt opgaver med systematisk problemløsning. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de udfører systematisk problemløsning. Følger lederen op på, at kundeklager afhjælpes hurtigt og effektivt? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at kundeklager afhjælpes hurtigt og effektivt. Opfølgningen kan være i forbindelse med det daglige tavlemøde. Følger lederen op på, at årsagen til kundeklager fjernes? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at årsagen til kundeklager findes og fjernes. Opfølgningen kan være i forbindelse med opfølgningen på løsning af problemer PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 8 / 12

9 3-4-1 L L L L L L08 Følger nærmeste leder op på realisering af målene for stabilisering af processerne i området? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at der er aktiviteter i gang for at forbedre stabiliteten for processerne i området. Punktet er også opfyldt, hvis lederen igangsætter aktiviteter for at forbedre processerne i området. Punktet er også opfyldt, hvis der er en synlig måling af stabiliteten for processerne, som viser en udvikling mod målet. Følger nærmeste leder op på proceskontrollen? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt følger op på resultaterne fra proceskontrollen og reagerer, når de nærmer sig aktionsgrænserne. Kommunikeres status for værdien af defekter regelmæssigt til medarbejderne? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kender størrelsen for værdien af defekter. Følger chefen op på, at lederen selv løser problemer? Punktet er opfyldt, hvis chefen taler med lederen om dennes arbejde med at løse problemer. Punktet er også opfyldt, hvis der på en overordnet tavle er en måling eller opfølgning, som viser, at lederne selv løser problemer. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at lederen løser problemer på en struktureret måde? Punktet er opfyldt, hvis det af lederens arbejde med problemløsning fremgår, at det følger principperne for systematisk problemløsning (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at lederen løser problemer med en ikke kendt årsag på en videnskabelig måde? Punktet er opfyldt, hvis det af lederens arbejde med problemløsning fremgår, at løsningen verificeres, og at lederen forudsiger resultatet for udvalgte parametre til verifikationen. Leder PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 9 / 12

10 3-4-1 L L L L L L14 Anvendes problemløsning til, at ledelsen får indsigt i problemer og deres årsag? Punktet er opfyldt, hvis ledelsen går til de arbejdspladser, hvor de væsentligste problemer er synlige, for at forstå hvordan og under hvilke betingelser problemet er synligt. Lederen anvender mere tid til at undersøge et problem end til at løse det? Punktet er opfyldt, hvis det af (en plan for) lederens arbejde med problemløsning fremgår, at lederen anvender hovedparten af tiden på at undersøge problemet. Deltager nærmeste leder aktivt i vurdering og prioritering af forbedringsforslag fra medarbejderne? Punktet er opfyldt, hvis lederen over for medarbejderne gennemgår indkomne forbedringsforslag og prioriterer dem. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at lederen giver dem en tilbagemelding med en vurdering og en prioritering af deres forbedringsforslag. Sikrer lederen, at problemer løses på det lavest mulige kompetente niveau i organisationen? Punktet er opfyldt, hvis lederen inddrager medarbejderne i arbejdet med at løse problemer. Sikrer lederen, at der anvendes systematiske metoder til at finde og løse afvigelser? Punktet er opfyldt, hvis lederen spørger ind til valget af undersøgelser, som har givet de fakta og data, der er grundlaget for den valgte årsag til problemet. Sikrer lederen, at problemer løses videnskabeligt? Punktet er opfyldt, hvis lederen sikrer sig, at resultatet er forudsagt for de målinger, der skal verificere løsningen. Leder L L16 Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der anvendes statistiske værktøjer til analyse af komplekse problemer? Punktet er opfyldt, hvis der for meget lave fejlrater indsamles data, som analyseres med statistiske værktøjer. Fejlrater anses ofte for lave, når fejlene er mindre end 1 fejl for hver hændelser. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der anvendes statistiske værktøjer til at beregne korrigerende tiltag? Punktet er opfyldt, hvis der for meget lave fejlrater foretages analyser med statistiske værktøjer, for at finde de indstillinger af udvalgte parametre, som holder fejlraten under et ønsket niveau. Fejlrater anses ofte for lave, når fejlene er mindre end 1 fejl for hver hændelser PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 10 / 12

11 3-4-1 L L L L L L22 Deltager nærmeste leder aktivt i opfølgning på handlingsplaner? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt følger op på handlingsplanernes aktiviteter. Punktet er også opfyldt, hvis lederen regelmæssigt udfordrer de udførte aktiviteter i handlingsplanerne. Lederen spørger efter de grundlæggende årsager til problemer? Punktet er opfyldt, hvis lederen spørger ind til arbejdet med at finde de grundlæggende årsager til problemer. Punktet er også opfyldt, hvis lederen spørger ind til de valg og afgrænsninger, der er truffet i forbindelse med undersøgelserne for at finde årsagen til et problem. Sikrer lederen, at medarbejderne er instrueret i at anvende problemløsningsmetoder? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de eller andre er blevet instrueret i at anvende en eller flere metoder til at løse et problem. Sikrer lederen, at medarbejderne arbejder med systematisk problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at medarbejderne anvender systematiske metoder for at finde årsagen til et problem (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Følger nærmeste leder op på etablering af standarder for verificerede løsninger til problemer? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at standarder opdateres, når en løsning er verificeret. Sikrer lederen, at nye standarder følges? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt følger op på, at nye standarder følges PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 11 / 12

12 3-4-1 L L24 Er der udarbejdet en standard for deling af viden om gode metoder til problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne informeres om metoder, som har ført til løsning af et problem. Punktet er også opfyldt, hvis der er en formidling af metoder til løsning af problemer til dem, der arbejder med at løse problemer. Er der udarbejdet en standard for deling af viden om gode løsninger for et problem? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne informeres om løsninger for problemer. Punktet er også opfyldt, hvis der er en formidling af løsninger for problemer til dem, der arbejder med at løse problemer. Punktet er også opfyldt, hvis der er en formidling af løsninger for problemer til dem, der anvender eller betjener tilsvarende processer PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 12 / 12

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform.

For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform. For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform. OM VED-FASEN (SITUATIONSANALYSE) at de involverede parter skal have en fælles oplevelse

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning : LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Problemløsning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Nyhedsbrev Juni Forebyggende handlinger. ISO Consult

Nyhedsbrev Juni Forebyggende handlinger. ISO Consult Nyhedsbrev Juni 2011 Forebyggende handlinger ISO Consult Om forebyggende handlinger.. Sidder på altanen på mit hotel nord for Lissabon og kigger ud over det blå Atlanterhav med et glas af det lokale foran

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Underviser udskriver et eksemplar til hver deltager af eksemplet med "5 x Hvorfor?" og kaizenrapporten. Undervisningen

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Læseprøve. Problemløsning. - værktøjer og teknikker. Redaktion Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen

Læseprøve. Problemløsning. - værktøjer og teknikker. Redaktion Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen Problemløsning - værktøjer og teknikker Redaktion Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen PROBLEMLØSNING - værktøjer og teknikker Redaktion: Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i Århus

Ingeniørhøjskolen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus Vejledning for Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 03. marts 2006 1. INTRODUKTION TIL MUS 1.1 Hvad er en medarbejderudviklingssamtale? 3 1.2 Fordele ved en medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Toyota Kata. Baggrunden. Tankegangen. Forbedrings Kata. Coaching Kata. Kom godt i gang

Toyota Kata. Baggrunden. Tankegangen. Forbedrings Kata. Coaching Kata. Kom godt i gang Toyota Kata Baggrunden Tankegangen Forbedrings Kata Coaching Kata Kom godt i gang Historien Mike Rother, Professor på University of Michigan. ForfaBer Cl Learning to see og Toyota Kata Bogen; Toyota Kata,

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden Toyota Kata Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Hvor langt er du kommet med løbende forbedringer? Lav en selvtest - via internettet

Hvor langt er du kommet med løbende forbedringer? Lav en selvtest - via internettet Hvor langt er du kommet med løbende forbedringer? Få svaret Lav en selvtest - via internettet Løbende forbedringer handler om at aktivere de mange uudnyttede potentialer hos dine medarbejdere. Der ligger

Læs mere