Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar ÅRGANG 1

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf Landsgildekansler Søren Silving Stutmestervej 21 C, 3400 Hillerød Tlf Landsgildeskatmester Margit Toxværd Langelandsvej 11, 3. tv., 2000 Frederiksberg Tlf International sekretær Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå Tlf./fax Uddannelsessekretær Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf.: PR-sekretær Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Øvrige landsgildeadresser på side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax: Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax Internet Kontortid man.-tors Kontorleder Kirsten Christensen Arrangementer på landsplan: 25. april 2008 Jubilæumsreception på Københavns Rådhus kl juni 2008 Landsgildets stævne og jubilæumsfest, Houens Odde og Trinity, Fredericia september 2008 Gildemesterstævne på Vingsted 9. november 2008 Dansk Flygtningehjælps landsindsamling juli 2009 Blå Sommer, Stevningshus Internationale arrangementer: august 2008 ISGF Verdenskonference i Wien, Østrig juni 2009 Nordisk-Baltisk træf på Åland Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Læs om What s on internationalt... 4 Gilderne og de andre... 5 Fra gildebror til gildebror Debat Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Prinsesse Benedikte ankommer til Landsgildetinget 2007 Fotograf: Rudi Tobisch Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2

3 Jubilæumsår 2008 Af Margit Toxværd, Landsgildeskatmester I år 2007 fejrede såvel spejdere som gildebrødre spejderbevægelsens 100 års jubilæum med rigtig mange arrangementer både i Danmark og i udlandet. Og i år er det så gildebevægelsens tur til at fejre vort 75 års jubilæum. Allerede i 1925 fødtes tanken om at starte en sammenslutning af voksne, tidligere spejdere i Danmark. Redaktøren af førerbladet Nordisk Spejdersport stillede i en artikel spørgsmålet om, hvad man skulle stille op med alle dem, hvis liv havde været præget af at have været spejdere, og som ikke var fortsat som rovere eller førere. På et bestyrelsesmøde i Det Danske Spejderkorps i marts 1925 blev nedsat et udvalg bestående af rektor Hartvig Møller, pastor Fritz Lerche og aktive førere Jens Hvass og Ove Holm, der skulle arbejde med tanken. I førerbladet Nordisk Spejdersports udgave i januar 1926 præsenteredes et fuldt udarbejdet idegrundlag samt forslag til love og bestemmelser for en sammenslutning, kaldet Sct. Georgs Gildet. Dette idegrundlag og oplæg resulterede i- midlertid ikke til starten af en dansk gildebevægelse. Først i 1933 udsendte 3 tidligere spejdere fra DDS, Frode Heiberg-Jürgensen, Erik Dahl og Erik Sjøqvist i april måned 1933 et opråb til gamle spejdere med opfordring til, i hele landet, at mødes den 23. april kl. 22, efter troppenes Sct. Georgs Parader og lægge grundstenen til et Sct. Georgs Gilde. I København mødtes denne aften mere end 200 spejdere i det gamle Casinos gildesal og det første Sct. Georgs Gilde blev stiftet. Den 12. december 1933 stiftedes det andet gilde i Åbenrå, som et mandsgilde, hvilket blev den direkte årsag til et mere intenst arbejde med at fastlægge rammer og ideer for bevægelsen. Der blev opstillet følgende formålsparagraf: 1. At skabe et samlingssted for tidligere spejdere, hvor de kan vedligeholde forbindelsen med spejdebevægelsen og gamle kammerater 2. At hjælpe unge mennesker i deres stræben efter at blive ansvarsbevidste, hjælpsomme og nyttige borgere samt 3. At virke for spejderbevægelsens og spejderidealernes udbredelse. Tanken fra starten var, at gildebevægelsen skulle stå åben for spejdere fra de fire anerkendte korps, mens spørgsmålet om kvinders optagelse i de enkelte gilder bedømtes forskelligt og kom til at præge de gilder, der fik København og Åbenrå som modergilde. Der oprettedes således såvel blandede gilder som mandsgilder og senere også kvindegilder. Den 30. marts 1934 oprettedes Sct. Georgs Storgildet i Danmark og fabrikant P. E. Andresen blev kåret som den første Storgildemester. Helt naturligt vil vi fejre stiftelsen af gildebevægelsen for 75 år siden. Og det vil, som det kan læses andet steds i bladet, ske ved 3 arrangementer: Modtagelse på Københavns Rådhus den 25. april, Familieskovtur på Houens Odde Spejdercenter den 7. juni og Jubilæumsmiddag på Hotel Trinity den 7. juni, evt. med overnatning og deltagelse i søndagens formiddagsarrangement. 3

4 What s on international Verdenskonferencen Af Niels Rosenbom, Landsgildets internationale sekretær Som meddelt i sidste nummer er konferencen flyttet fra Tunesien til Wien. Baggrunden er nogle interne problemer i Tunesien, som fik verdenskomiteen til at iværksætte en brevafstemning blandt medlemslandene. Resultatet blev et massivt ja til at flytte til Østrig. Vore østrigske venner tilbød værtsskabet i oktober og fik arrangementet overdraget midt i november. Konferencen vil finde sted i Wien i dagene august. Perioden er blandt andet valgt, så den ikke kolliderer med Europamesterskaberne i fodbold eller andre større begivenheder. Twinning Af Anne Marie Hansen, Internationalt udvalg Vores liste med igangværende twinning mellem gilder i Danmark og udlandet trænger til en opdatering. Derfor har vi skrevet ud til alle distrikter og bedt om aktuel status. Vi vil meget gerne høre fra alle, der har samarbejde/twinning med andre - gildevis/gruppevis, og vi hører også meget gerne om projekter, der er stoppet eller sat på vågeblus. Når listen er opdateret vil den blive lagt ud på hjemmesiden til inspiration for alle gildemedlemmer, der er aktive i twinning eller Under normale omstændigheder har et værtsland 3 år til forberedelserne ud over den planlægning, som gennemføres inden stedet vælges. Så det siger sig selv, at østrigerne er under et gevaldigt tidspres. Men også de øvrige forberedelser, herunder forslag til kandidater og eventuelle forslag til resolutioner med videre, bliver forceret. Jeg har dog fuld tillid til, at vi nok skal nå det hele og få en fin konference. I skrivende stund forventer værterne at udsende invitation med tilmeldingsblanket ultimo januar. Så i læsende stund skulle den være landet og også fordelt elektronisk til DIS-kredsen. Alle medlemmer af ISGF kan deltage. Ud over selve konferencen er der også et mere socialt program, hvor du kan møde mange gildemedlemmer fra hele verden. Hvis du er interesseret, kan du rekvirere materialet hos din DIS, landsgildekontoret eller LGIS. Tilmeldingsfristen udløber forventeligt i april. Det er min intention, at alle danske deltagere forud for konferencen bliver forberedt, så vi alle kan medvirke aktivt i seminarer og gruppearbejder. ønsker at tage del i denne inspirerende brobygning. Læs i øvrigt om twinning på vor hjemmeside. 4

5 Gilderne og de andre Hvad har KFUM-Spejderne i Danmark på dagsordenen i 2008 Af Lisbet Lentz, næstformand i KFUM-spejdernes hovedbestyrelse I 2007 var vi optaget af at markere og fejre spejderbevægelsens 100 års jubilæum. Det er jo herligt at have noget at fejre, og jeg bliver stadig varm inden i, ved tanken om Sunrise arrangementet i Gilwell Park nord for London, hvor uniformer i alle farver vidnede om, at spejdere fra mange forskellige lande havde valgt at fejre Sunrise sammen i Gilwell Park. Højdepunktet var, da vi alle aflagde spejderløftet samtidig på hvert sit sprog. Nu skriver vi 2008, og det er tid til for alvor at vende blikket fremmad mod de næste 100 år. Hos KFUM-Spejderne er 2008 et Landsmødeår, og på Landsmødet i maj, skal vi drøfte spejderværdier Hvilke værdier skal styre arbejdet, hvilke mødeformer passer ind i børnefamiliernes og de unges hverdag, og hvilket indhold giver mening for nutidens børn og unge. Vi holdt i 2007 to temadage, hvor fremtidsforskere, ungdomsforskere og politikere gav deres bud på fremtiden, og med inspiration fra disse temadage, udarbejder vi oplægget til landsmødedebatten. I de sidste fem år har vi kørt et samarbejdsprojekt med spejderne i Mongoliet. Vi har holdt gennemført uddannelseskurser for dem, og vi har i to lange perioder haft unge danske spejdere udstationerer på Scout of Mongolians korpskontor, samtidig med at vi har haft mongolske spejdere i praktik på vores spejdercentre, hos vores udviklingskonsulenter og på korpskontoret. Det har været et lærerigt og spændende projekt, som vi nu lukker ned. Men når noget bliver lukket ned, giver det plads til, at noget andet kan lukkes op er for os et internationalt temaår, hvor det er vores mål, at rigtig mange spejdere får internationale oplevelser. Nogle af de internationale oplevelser kan de få ved at deltage i vores nye korpsprojekt. Det nye korpsprojekt består af to delprojekter, der begge har fokus på samarbejde med spejdere i den arabiske region. Hovedprojektet omfatter et samarbejde med spejderne i Tunesien, og et mindre biprojekt, der er målrettet til roverspejdere, gennemføres i samarbejde med spejderne i Jordan. Begge korpsprojekter har til formål: - At fremme den mellemfolkelige del af det internationale område - At give alle medlemmer mulighed for en alderstilpasset international oplevelse - At øge spejdernes interkulturelle forståelse gennem mødet med andre kulturer - At lade spejderne opleve at være en del af en international spejderbevægelse og sætte dem i stand til at forholde sig til verdensspejderbevægelsens grundlag og ideer. Det bliver en spændende og ny udfordring at samarbejde med spejderne i den arabiske region, og vi planlægger at 100 spejdere allerede i år skal beriges med disse oplevelser. Inspireret af det samarbejde, som de fem danske spejderkorps har haft i 2007, har vi besluttet at samle vores hovedbestyrelser og korpsråd til et årsmåde, hvor vi skal drøfte og beslutte kommende samarbejdsprojekter. Årsmødet finder sted på Houens Odde Spejdercenter den 29. februar og 1. marts

6 Spejder-aktiviteter for asylbørn Modtaget fra Dansk Røde Kors Børn, der bor på asylcentre, har brug for sjove aktiviteter i hverdagen. De har brug for at opleve og lære noget, som tager tankerne væk fra den uvisse situation, de lever i sammen med deres forældre. På Røde Kors asylcenter i Jelling er der god plads og grønne områder til at danne en spejderlejr og lave bålplads, og derfor kunne centrets medarbejdere godt tænke sig, at også spejderne vil tage del i den frivillige indsats, der sker på centret med forskellige arrangementer og aktiviteter. De frivillige på centrene er med til at give børnene en bedre og gladere hverdag og gennem fælles aktiviteter på asylcentrene kan spejderne få indsigt i, hvad det vil sige at være asylansøger, siger afdelingsleder på center Jelling Karen Bjørn. Hos Sct. Georgs Gilderne og Det Danske Spejderkorps er der stor interesse for et samarbejde med asylcenter Jelling, og det første møde om et samarbejde har været afholdt. Erfaringer til rygsækken Der satses ikke direkte på at hverve medlemmer blandt beboerne på asylcentrene, men Niels Rosenbom spejder og gildebror - betegner et engagement som et ægte dutyto-others projekt, hvor deltagende spejdere vil opleve at gøre andre glade. De oplevelser og erfaringer, som asylbørnene får med i rygsækken, uanset om de får asyl eller skal vende hjem, kan bruges overalt. Men et vigtigt incitament er bestemt også muligheden for at give spejdere og ledere et objektivt og mere nuanceret billede af asylsøgeres tilværelse end det meget sort-hvide og fortegnede billede, som medierne tegner, siger han. Gilderne har som et af sine mål at gøre livet gladere og lysere for andre. Man vil også blive klogere på asylsøgernes tilværelse. Desuden kan gildebrødrene få en nøglerolle ved at hjælpe forældrene til at forstå spejderiet. Indtil videre har man aftalt forskellige trin for et samarbejde. Det skal starte med mindre arrangementer på selve centrene, så man lærer hinanden at kende. Både børn og forældre skal deltage i begyndelsen, så forældrene bliver introduceret til aktiviteterne. Det kan være simple legeaktiviteter til at begynde med. Når den gensidige accept og tillid er opbygget, og man har talt ud om de kulturelle forskelle, vil man forsøge med spejderture ud af centret. Her vil det være fint, om gilderne kan gennemføre en parallel tur med forældrene, så de er i nærheden og kan se deres børn uden at blande sig, pointerer Niels Rosenbom. Et væsentligt element er også asylsøgernes mulighed for at fortælle om dem selv og deres kultur. Der kan for eksempel arrangeres sangaftener, dans og madlavning. En anden mulighed kan være at vende billedet, så spejdere og gildebrødre bliver asylsøgere for en dag og prøver at miste det sikre fundament for en kort tid. Emnet er på dagsordenen for alle spejderkorps. Projektet vil derfor kunne samle spejderne i lokalområdet uanset uniformsfarve. Det aktuelle projekt er rettet mod Jelling centret, men initiativtagerne håber, at ideen vil brede sig til andre asylcentre og også gerne til områder med mange indvandrere. Ovenstående artikel blev initieret af et gildemøde, hvor 1. og 2. Vejle besøgte Asylcentret i Jelling i november og blev meget klogere på de reelle forhold for asylsøgere. Der er ingen tvivl om, at vi som gildebrødre virkelig kan gøre livet gladere og lysere for asylsøgerne. Sammen med spejderne kan vi nå hele familien. Kontakt mig, hvis I ønsker assistance med at få kontakt til spejdere og / eller asylcentre eller sparring under ide- og planlægningsfasen. Niels, LGIS 6

7 Vi har modtaget et par julehilsner - som hermed viderebringes til alle gildebrødre det første fra vores æresmedlem prinsesse Benedikte Jeg sender Dem mine varmeste hilsner og bedste ønsker for en glædelig jul. Det er mit håb, at 2008 må blive et godt og fremgangsrigt år for Dem og Deres organisation. Fra Benedikte og et fra spejdercheferne i Det Danske Spejderkorps Tak for et godt samarbejde og hyggeligt samvær i året, der er ved at rinde ud. Det har været et meget spændende år i det fælleskorpslige samarbejde i Danmark. Vi har nået meget i det år, der er ved at rinde ud. Vi håber, det vil kunne fortsætte i 2008 og danne et godt fundament for både den nære fremtid, men også for spejderarbejdet på længere sigt. Vi håber, du vil bringe en stor tak til dine nærmeste Sct. Georgs Gilde medlemmer, der har gjort en meget stor indsats for, at fejringen af spejderbevægelsens 100 års jubilæum er gået godt. Der er gildemedlemmer ud over hele landet, der virkelig har ydet en stor indsats for indsamlingen til skoler i Angola og til alle de mange andre praktiske opgaver, der har været stillet i forbindelse med fejringen af de 100 år. Vi har mod på endnu mere sammen! Godt Nytår! Mange spejderhilsener Thomas og Helle 7

8 Frederiksværks og Omegns dagblad - torsdag den 27. december

9 Mentorordningen: Den rette kemi - forskellene til trods har to kvinders mentorforhold på bare tre måneder udviklet sig til et unikt venskab Den ene sætning tager den anden, og øjnene snakker med, når de gang på gang bryder sammen af grin. Vibeke og Samsam er født i hvert sit årti og hver sin verdensdel. Alligevel skulle man tro, at de havde mange år som veninder med sig i bagagen. Det er nu langt fra tilfældet. Mere til fælles end man tror Deres første møde fandt sted for tre måneder siden, da Århus SOSU-skole, hvor Samsam er elev, matchede dem som mentor og mentee. Den unge sosu-elev, der er alenemor til to, kunne godt bruge lidt ekstra hjælp med lektierne og Vibeke, der er folkeskolelærer, blev personligt opfordret til at blive Samsams mentor af en bekendt. Trods de å- benlyse forskelle fandt de to kvinder hurtigt ud af, at de ting, de har til fælles, er i overtal. Vi har samme form for humor, og vi er begge to alenemødre til to børn. Når man går ned ad gaden og ser en flok tilslørede kvinder, tænker man som regel: Det er en verden, som ikke har noget med mig at gøre. Men når først man lærer én at kende, så finder man ud af, hvor meget vi i grunden har til fælles, understreger Vibeke, der ikke har fortrudt, at hun sagde ja til at blive mentor. Lektiehjælp og meget mere Siden det første møde, hvor begge indrømmer, de var lidt nervøse, er det blevet til et par møder om ugen i snit og til meget mere end lektiehjælp: Vi snakker om fordomme, om opdragelse. Hvordan opdrager man et barn i Danmark mellem to kulturer? Hvordan klarer man sig som alenemor?, lyder det fra Samsam, der lige har været oppe til den første eksamen. Som hun for øvrigt aldrig ville have bestået, hvis ikke hendes mentor havde lært hende at lave et mind-map til at strukturere hendes arbejde med. Vibeke supplerer sin mentee: Tit går snakken over i samfundsspørgsmål. Hun kan spørge mig: Hvordan skal jeg være forælder for mit barn i folkeskolen? Hvad forventer de i klassen? Hvordan opdrager man børn i Danmark? Og jeg svarer: Vi synes, at børn skal stimuleres, udfordres, have læst højt, så de bliver bedre til dansk. Og hver gang finder vi den somaliske ordbog frem og slår op: Hvad betyder stimulere, udfordre osv.? Bagefter udvælger vi nogle børnebøger, så hun kan komme i gang med at læse højt, forklarer Vibeke, der også har introduceret Samsam for sin vennekreds, så hun kunne møde nogle flere danskere. Støvsugeren eller lektierne først? Vi har mange spændende snakke om at prioritere. Er det f.eks. vigtigst for mig at støvsuge nu eller at få læst mine lektier til i morgen? I arabisk kultur er det utroligt vigtigt for kvinden at have et pletfrit hjem, mens det herhjemme er vigtigere at få en uddannelse, siger Vibeke og understreger, at mentorrollen har været med til at åbne hendes øjne for, hvor forskellige kulturelle baggrunde kan være. Begge kvinder er enige i, at mentorrelationens succes ikke afhænger af, om mentor og mentee deler en fælles faglig baggrund. Kemien er derimod altafgørende: Jeg kan kun sige, at det har været en fantastisk oplevelse at være mentor for Samsam. Der er nogle, der siger, at det i lige så høj grad er danskerne, der skal integreres i det multikulturelle samfund, som det er indvandrerne, der skal integrere sig. Og jeg kan kun sige, at vi begge er blevet meget mere integrationsmotivere-de, slutter den jyske folkeskolelærer af. Kilde: Integrationsministeriets magasin Nyidanmark 9 Den ene sætning tager den anden, og øjnene snakker med, når de gang på gang

10 Fra gildebror til gildebror Skovtur for gildebrødre med familie og venner Vil I være med til at fejre vores 75 års fødselsdag så kom til Houens Odde Spejdercenter lørdag den 7. juni kl Her holder vi skovtur på en meget smuk plads centralt beliggende i nærheden af Kolding. Som på en rigtig familieskovtur tager vi vores madkurv med. Vi vil hygge os med forskellige spejderlege, de tænksomme vil samle sig i grupper, hvor de kan tale om de gode gamle dage og diskutere, hvordan gildearbejdet ser ud i 2018! Vi glæder os til at mødes med jer. Deltagerpris 30 kr. Tilmelding til Landsgildekontoret senest den 1. april. Program Formiddag Vi mødes til formiddagskaffe. Herefter aktiviteter på jagt efter fortiden 75 år tilbage. Mulighed for diskussions- eller kan-du-huske-grupper. Frokost Her samles vi på en stor grøn eng, hvor vi spiser vores medbragte mad (i tilfælde af snestorm flytter vi indendørs!). Eftermiddag Så går det løs igen. Flere har lyst til at lege nu på sporet af fremtiden! Diskussionsgrupperne udvides, ændres, afsluttes. Nye grupper opstår. Opsamling og afslutning. Yderligere oplysninger i næste nummer af Sct. Georg Hilsen Landsgildeledelsen Sikke en weekend - Skovtur og/eller jubilæumsfest! Nu skal vi til fest - 75 år er værd at fejre. Så er der lagt op til en festlig lørdag aften og en spændende søndag formiddag på Hotel Trinity i Fredericia den 7. og 8. juni Festen starter lørdag kl med gildehal og efterfølges af en 3 retters middag med festlige indslag, og jubilæumsweekenden afsluttes søndag formiddag med et inspirerende arrangement. Bindende tilmelding med betaling til landsgildekontoret senest den 1. april Jubilæumsaften kr. 340 (drikkevarer for egen regning) Overnatning på Hotel Trinity Enkeltværelse kr. 795 Dobbeltværelse kr. 995 Søndagsarrangement - gratis, men tilmelding nødvendig Såfremt vi opnår mængderabat, vil priserne blive reguleret tilsvarende. Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages på landsgildekontoret. Tag festtøjet på, fyld bilerne op og vær med til at fejre os alle sammen på Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Vi glæder os allerede Landsgildeledelsen

11 Sct. Georgs Gilderne i Danmark 75 år Invitation til jubilæumsreception på Københavns Rådhus fredag den 25. april 2008 kl Der er adgang til receptionssalen fra kl til præcis. Programmet vil blandt andet indeholde velkomst kl ved Morten Westergaard, medlem af Københavns Borgerrepræsentation tale af landsgildemester Hanne Borgstrøm taler ved særligt indbudte gæster jubilæumssang Københavns Kommune vil være vært ved et let traktement. Adgangskort til receptionen tildeles efter først-til-mølle princippet. Absolut sidste tilmeldingsfrist er den 10. marts 2008 ved til (eller pr. telefon til kontoret, hvis du ikke har ) På landsgildeledelsens vegne Margit Toxværd, LGS 11

12 Fredslyset 2007 Af Jens Nørgaard, spejderlauget, 2. Gilde Fredericia. I lighed med sidste år afholdt Fredericia Gildernes spejderlaug et arrangement med uddeling af Fredslys. Arrangementet var i forbindelse med, at byens store juletræ på den nye rådshusplads blev tændt med hjælp fra byens julemand, hvilket skete fredag den 23. november kl. 17, altså før toget bragte Fredslyset rundt i landet. Derfor var det nødvendigt, at vi selv afhentede lyset i Roskilde. Ved økonomiske bidrag fra Skilteværkstedet, Brørup Sparekasse, Autoglarmesteren og Danske Bank lykkedes det for os at uddele ca. 800 lys i tidsrummet mellem kl. 16 og 18, medens borgerne i Fredericia deltog i tændingen af byens juletræ. Fredslyset blev uddelt med ordene: Må Sct. Georgs Gilderne forære dig et Fredslys. Samtidig med lyset fik borgerne udleveret en seddel med nedenstående tekst: Fredslyset er: - Et lys for fællesskab - Et lys for forståelse - Et lys for venskab - Et lys for tolerance - Et lys for nødlidende og ensomme - Et lys for aktivt hjælpende - Fredslyset er det, I gør det til! Med ønsket om en Glædelig Jul, Sct. Georgs Gilderne i Fredericia Fredslyset 2007 Af Søren Adeltoft, 4. Sct. Georgs Gilde Odense Tak for mangen dejlig, varm og hektisk oplevelse til alle, jeg har haft kontakt med under mine ture Odense-Frederikshavn de seneste 5 år. Glade og positive modtagere på alle stationer frem til Frederikshavn. Ikke mindst en stor tak til gildebrødre i Frederikshavn, der har stået for arrangementet onsdag aften med andagt i kirken og sammenkomst bagefter. Det har hver gang været en smuk, vedkommende og hyggelig oplevelse - med fredslyset i centrum midt for alteret - at høre en tekst, klart relateret til fredslyset, nogle smukke sange fra Bykoret alt i alt en god tur med en ny god oplevelse. Men for mig blev det i år også en vemodig tur, da jeg har måttet acceptere, at det blev min sidste tur med Fredslyset. Jeg er ikke i stand til at holde til det pres det er i 5 timer med diverse togskift, det at huske alle leveringer og finde hoved og hale i de uforudsete situationer, der uvægerligt opstår i en lidt hektisk, omskiftelig verden. Det er mere end mit mangel på overblik og lidt usikre hjerte kan holde til. Som konsekvens heraf har jeg besluttet at stoppe inden noget går helt galt. Derfor er turen Odense-Frederikshavn ledig fra den 26. november 2008 og fremover. Henvendelse herom kan ske til Kirsten på kontoret eller direkte til Kiss Messmann. 12

13 Midtvejstræf 2008 Fra 5. til 12. juli, ved Amagerhuset i Sørup på Falster Det er 14. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræf ved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et fredeligt område, 4 km fra motorvejsafkørsel 44. Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år hvor der ikke var træf på Rodbjerggaard altså i lige årstal. Træffet er et uformeldt sammenrend af gildefamilier og gildebrødre fra hele landet der kommer med eget telt eller campingvogn. Sir Georgs Inn er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes vel tilberedt varm aftensmad det er også her, der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen. Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samvær veksler med guidede turtilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidt muligt fyldes op. Hver anden aften foregår en aktivitet, som gildehal, lejrbål, ålegilde og den afsluttende bøfspisning med indlagt underholdning i haven hos Sir Georgs Inn. Træffet er fra lørdag den 5. juli kl. 15, (eneste dag hvor der ikke serveres mad i restauranten ) til engang i løbet af dagen lørdag den 12. juli. Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed. Pris: Voksne 35 kr. pr. døgn børn 15 kr. pr. døgn. Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med en opringning eller en mail, til Midtvejslauget, som også kan besvare evt. spørgsmål og er modtagelige for gode ideér og ønsker. På gensyn til Midtvejstræf 2008 Erik Pontoppidan (Pop), Jette Madsen, Lis Henriksen, Ole Simonsen, tlf , 13

14 Tanker om at blive gammel Af Betzy Frederiksen, Sct. Georgs Gildet i Allerød Da jeg sagde ja til min gruppeleders opfordring til at lave 5 minutters Sct. Georg, tænkte jeg, at jeg måtte finde noget, som jeg vidste en lille smule om. Derfor har jeg kaldt mit lille indlæg Tanker om at blive gammel, for i det stykke kunne jeg jo bygge på min egen erfaring. Der er en naturligvis en sandhed i, at man ikke er ældre, end man føler sig, men alligevel, når man er fyldt 80, så er det nok svært at komme udenom, at man er gammel. Det er nemt at finde en masse negative sider ved fremskreden alder. Mange af os får alderdomssymptomer som dårligt syn, dårlig hørelse, nedsat reaktionsevne og mobilitet, balanceproblemer og manglende energi. Det kan også knibe med korttidshukommelsen. Vi kan næsten sige som Storm P: Jeg kan huske en hel del om Frederik den 7., men det er mig komplet umuligt at huske, hvor jeg har lagt mine briller. Alt det er selvfølgelig forskelligt fra menneske til menneske, men selv ved normal aldring slipper vi ikke for i hvert fald nogle af problemerne. Tabet af pårørende og venner undgår vi heller ikke, når vi kommer op i årene, og det er naturligvis noget, der i høj grad indvirker på livskvaliteten. Samfundets syn på den ældre generation er ikke uden betydning for selvrespekten. Myten om det grå guld er tilbøjelig til at blegne, mens udtrykket ældrebyrden springer mere i øjnene. Den næsten hysteriske kamp for at bevare ungdommen er et tydeligt tegn på, hvordan der prioriteres. Der ofres uhyrlige summer på blandt andet skønhedspræparater, ligesom plastikoperationer af enhver art er blevet almindelige, alt sammen for at modvirke tidens tand. Når dette er sagt, kan man spørge: Er der da slet ikke noget positivt ved at blive gammel? Og heldigvis er der da det. Mange oplever det som en befrielse, at man ikke længere behøver at hænge i en klokkestreng i det daglige. Der bliver mere ro over hverdagen, der er tid til eftertanke. Man er sin egen arbejdsgiver og bestemmer selv, hvor meget man vil påtage sig. Mange oplever, at der med livserfaringen ligesom kommer mere perspektiv i tilværelsen. Som en klog person har sagt: Det er som at bestige et bjerg. Man bliver mere og mere forpustet, men udsigten bliver bedre og bedre. Eller sagt med Kirkegårds ord: Livet leves forlæns, men forstås baglæns. Vi vil alle sammen gerne have et godt liv, og kan vi selv gøre noget for at opnå det? Ja, vi mangler ikke informationer om, hvad vi skal gøre for vores helbred: Spise sundt, dyrke motion osv. Også vores psykiske tilstand er der tænkt på med det varierede tilbud om aktiviteter, der findes overalt. I modsætning til forrige generationer behøver ingen ældre i velfærds-danmark at kæmpe for det daglige brød, og vi har frihed til at vælge, hvad hver især har lyst til at beskæftige sig med. Ældre mennesker er jo nøjagtig lige så forskellige som yngre, og der kan derfor ikke opstilles regler for, hvordan man får et godt liv. Den enkelte må ud fra egne forudsætninger prøve at skabe sig en indholdsrig tilværelse. Det er vigtigt at huske at nyde livet, men det at administrere sig selv og sin tid rummer også visse farer. I nogle tilfælde befordrer velfærden mageligheden. Det kan være svært at komme op af lænestolen, når det ikke er helt nødvendigt. Her er det nok nyttigt at huske på, at ligesom yngre mennesker har masser af udfordringer med hensyn til uddannelse og arbejde, så ligger der også udfordringer til os ældre om at blive ved med at sætte os mål i livet, alt efter helbred og interesser, jævnfør gildelov og -løfte. Man kommer ikke langt med unødige beklagelser over for familie og venner, tålmodigheden er som regel kort. 14

15 Ingen behøver at kede sig, og finder man ikke beskæftigelse nok i de nære omgivelser, er der masser af frivilligt arbejde at gøre, og hjælpsomhed mod andre er nok den bedste medicin mod ensomheden. Måske er disse ord slet ikke relevante i en forsamling som denne, der for manges vedkommende endnu ikke har nået støvets år, men tiden løber hurtigt, og derfor vil jeg også slutte nu med et vers, som vi alle sammen kender. Var livet en dans på roser, mon alt da var bedre end nu? Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var da vel jeg og du? Spejderbevægelsens 100 års jubilæum Af Bente Christensen, 3. Frederikssund Gilde Året 2007 stod for rigtig mange spejdere og gildebrødre i spejderjubilæets tegn. Jubilæet blev fejret på rigtig mange måder - Den 22. februar var der rigtig mange spejdere og gildebrødre der bar armbånd - eller en pin, der fortalte om tilknytningen til spejderarbejdet. Dagen blev markeret bl.a. i morgen-tv, hvor Inge Corell og Jes Dorph-Petersen fortalte om spejderbevægelsen og deres oplevelser som spejdere. Der var arrangeret spejderløb i byerne mange steder for at markere jubilæet - og Robert og Olave Baden-Powell er set i disse forbindelser. Der har været arrangeret turneringer rundt omkring i landet Der var verdens jamboree i England Der blev arbejdet med spejderbevægelsens historie via et nyt duelighedstegn. Der var sun-rise arrangementer - hvor spejdere og gildebrødre i fællesskab den 1. august kl mødtes for at fejre jubilæet og for at aflægge spejderløftet. Der var reload i Roskilde. Der er fredsgaven, hvor spejdere igennem hele året har samlet ind til atablering af skoler i Angola. Fredsgaven gøres først endeligt op pr. 1. marts - men på nuværende tidspunkt er der indsamlet kr. - det svarer til, at der kan bygges 23 skoler. Der var - ganske sikkert mange flere måder, som jubilæet blev fejret på. Dejligt var det, at så mange gildebrødre har stillet sig til rådighed for at hjælpe med arrange-mentet - og det har været pragtfuldt at se, at vi har kunnet gøre en forskel. Jubilæet har mange steder givet et større samarbejde de enkelte korps imellem - og større forståelse mellem spejderne i de enkelte korps. Det har skabt nye relationer mellem spejderne og gildebevægelsen - dejligt - pas på dem - bevar dem og udbyg dem - disse relationer er med til at skabe vores fremtid. PS: Og så til landsgildeledelsen: Tusind tak fordi jeg fik lov til at gøre denne opgave færdig - det har været et yderst spændende - og udfordrende projekt. 15

16 Debat Tivoli i Nuuk Af Vagn Dalsgaard, rejseholdsdeltager 2007, gildebror i Nuuk i 3 år I 1984 blev Tivoli i Nuuk pillet ned af en orkan (en piteraq), hvilket gav stødet til, at der fremover skulle hjælp udefra for at få Tivoli op at stå igen. Ideen blev at invitere danske gildebrødre til Nuuk på en 3 ugers arbejdsferie. Det første rejsehold blev udvalgt i foråret 1985, men for at det ikke skulle være en ren fornøjelse, besluttede gildeledelsen, at gildehuset skulle renoveres fra A Z over en 3 årig periode. Det var hårdt arbejde og til tider lange arbejdsdage, men det foregik i samarbejde med lokale gildebrødre i den udstrækning, de kunne afse tid. Jeg deltog i de første 5 års rejsehold og har efterfølgende deltaget i yderligere 4 rejsehold. Selv om det var en arbejdsferie, var der altid indlagt forskellige virksomhedsbesøg og oplevelser såvel i byen som i omegnen, ligesom der blev arrangeret en weekendtur til en af fjordene med overnatning i hytte eller telt. Jeg har været glad for at deltage på rejsehold, men det var anderledes i Lige fra ankomsten kunne jeg mærke, at der var andre boller på suppen, men det var jo også en ny gildemester. Tidligere blev rejseholdet inviteret på en guidet byrundtur i Nuuk, men ikke i Tivoligrejet havde overvintret i containere, men gildet havde mistet indholdsfortegnelserne. Der forelå ikke en revideret plan over, hvordan Tivoli skulle opbygges, men efter nogle dage kom der gang i det, idet en lokal tømrermester kom med en skitse, der havde været anvendt tidligere, ligesom der dukkede en oversigtsplan op fra Rejseholdsdeltagerne blev hurtigt klar over, at gildebrødrene i Nuuk havde en klar opfattelse af, at det var rejseholdets opgave at få Tivoli op at stå uden lokal hjælp, og mere end én gang lød det»det er jer, der skal arbejde, det er derfor I er her«, og det var just ikke den opfattelse, vi havde, for det har altid været noget med at hjælpe gildebrødre i Nuuk med at sætte Tivoli op og få det afviklet. Ved aftenarrangementer i gildehuset med deltagelse af vores værtsfamilier, kom der let en trykket stemning, og ofte brugte ledelsen ukvemsord i alles påhør, så det med gildeånd hørte fortiden til - også ved henvendelse til rejseholdsdeltagere. Jeg besluttede kort efter ankomsten til Nuuk, at dette var mit sidste rejsehold. Der var mange ting, der ikke var som i gamle dage, men der skal selvfølgelig også være plads til forandringer. Virksomhedsbesøgene var reduceret til to plus dem, vi selv arrangerede, og weekendturen var ikke programsat, men da vi rejseholdsdeltagere ikke havde fået et program tilsendt, vidste vi det ikke - så medbragte soveposer fik vi ikke brug for. Da jeg fremover ønsker, at nye rejseholdsdeltagere kan få en god oplevelse, har jeg udarbejdet et forslag til nogle spilleregler, som bør overholdes / sikres af såvel gildet som af Rejseholdsforeningen. Disse kan ses på Rejseholdsforeningens hjemmeside: Sct. Georgs Gildet i Godthåb har fået mulighed for at kommentere Vagn Dalsgaards og Ulla Hansens indlæg til Sct. Georg. Sct. Georgs Gildet i Godthåb kan ikke umiddelbart genkende deres beskrivelser af Tivoli 2007, men kan oplyse, at Vagn Dalsgaard efter Tivoli blev ekskluderet fra Sct. Georgs Gildet i Godthåb. Såfremt der er gildebrødre, som er interesseret i at høre mere om planlægning og afvikling af Tivoli i Nuuk er I meget velkomne til at rette henvendelse til Sct. Georgs Gildet i Godthåb på mail Med venlig hilsen og GODT NYTÅR fra gildeledelsen i Nuuk 16

17 Beretning fra en 1. gangs rejseholdsdeltager Af Ulla Hansen, Årup-gildet, rejseholdsdeltager 2007 Første gang jeg hørte om Nuuk Tivoli var i efteråret To fra mit gilde havde været med, og nu holdt de en Grønlandsaften med video, billeder og ikke mindst grønlandsk mad. Jeg søgte i 2006 og igen i 2007, denne gang lykkedes det. Jeg havde mange forventninger til turen, som vi skulle have mere at vide om på et weekendmøde. Der blev talt om forskellige virksomhedsbesøg og ikke mindst en weekendtur, hvorfor vi skulle have soveposer med. Endelig oprandt dagen, hvor jeg skulle af sted. Billetterne havde jeg først fået et par dage før jeg skulle af sted, og min chef havde rykket for besked om, hvornår jeg ville have ferie. Vi blev afhentet i lufthavnen og kørt til gildehuset. Her var der en velkomstkomite af gildebrødre fra Nuuk, og vi fik hejst flagene. Meget højtideligt. Så troede vi, at arbejdet begyndte, men nej. Jeg følte mig rastløs det gjort vi vist alle, der skulle ske noget, men først efter nogle dage kom vi rigtigt i gang med arbejdet. Vi piger var blevet inddelt i madhold. På skift skulle vi to og to lave mad til mennesker. Vi var 19 rejseholdsdeltagere, men gildebrødrene og deres familier kom også og spiste med. Det var et stort arbejde at planlægge. Der blev også afholdt et informationsmøde, men nogen egentlig plan for opholdet fik vi ikke, kun fik vi at vide, at det var hårdt arbejde, og at det var os der skulle arbejde. Jeg havde en forventning om, at efter arbejdet ville der være fælles hygge, men det var der ikke meget af. Folk gik hver til sit, og de lokale gildebrødre havde travlt med at komme hjem. Der var ikke rigtig no-gen, der vidste, hvordan arbejdet skulle gribes an, idet der ingen tegninger eller beskrivelser var at finde, og ingen vidste, hvad der var i hvilken container, eller hvad vi skulle lave. Det var svært at finde ud af, hvor man gjorde mest gavn, så der var en del spildtid, men ind imellem var vejret rigtig godt, og så nød vi det. Det ville måske have hjulpet, hvis der havde været et par lokale gildebrødre på pladsen, men dem så vi ikke noget til, når der skulle arbejdes. Op kom boderne, men vi fik stadig ingen beskrivelse af, hvordan de skulle indrettes, eller hvilke regler der gjaldt for gevinster osv., så der blev improviseret en del. Bagefter skulle det hele tages ned igen og pakkes i containere. Det gik lettere nu, hvor vi vidste hvordan - og ikke mindst hvor - de forskellige dele skulle være. Weekendturen var annulleret inden vi ankom, det vidste vi bare ikke. Turen svarede ikke helt til det, der var stillet i udsigt. Når det alligevel blev en stor oplevelse, skyldtes det ene og alene den tilfældighed, at vi var to rejseholdsdeltagere, der boede 6-7km fra gildehuset. Min følgesvend var gammel Nuuk borger og kendte byen og omegnen godt og kunne vise og fortælle mange ting - det var mit held. Aalborg Distriktsgilde Aalborg afholder Distriktsgildehal Distriktsgilde med ridderoptagelse torsdag den 6. afholder marts 2008 kl Distriktsgildehal i Helligåndsklosteret med Adelgade, ridderoptagelse 9000 Aalborg Torsdag med d. optagelse 6. marts af 2008 Jørgen kl. Christensen Sct. i Helligåndsklosteret Georgs Gilde i Aalborg Adelgade, Anna-Marie 9000 Pedersen Aalborg 12 Sct. Georgs Gilde i Aalborg med optagelse af Tilmelding til DUS Eva Madsen Jørgen Christensen 1. Sct. tlf. Georgs Gilde i Aalborg Anna-Marie Pedersen Senest 12 lørdag Sct. Georgs d. 1. marts Gilde 2008 i Aalborg kl Menu ca. kr. 100, drikkevarer Tilmelding til sædvanlige til såvel distriktsgildehal Gildeborg priser som den efterfølgende sammenkomst i Gildeborgen til DUS Eva Madsen 17

18 Opslagstavlen Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00 Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 4,00 Minna Sandahl Christensen Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia Tlf Gildeflag til 8 m stang Gildeflag til 14 m stang Bøllehuer, hvide eller blå Kasketter, hvide/blå/grønne Gildetørklæder, hvide Bagtæppe til gildehal Julemærker pr. ark Henvendelse: Anne-Marie Pedersen Gildeskatmester, 12. Aalborg Gilde tlf kr kr. 25 kr. 25 kr. 40 kr kr. 25 kr. Gl. Skagen Dejligt 6 personers sommerhus nær strand, med 3 soveværelser, udlejes hele året. Fra kr./uge For yderligere information tlf Udsendt fra landsgildekontoret til : Til DIS og hjemmesiden DIShåndbog Til alle ledelsesmedlemmer via mail/post og hjemmesiden: Infobrev nr. 1 ( ) Til pigerne Halssmykke med gildeemblem påsat hvid roset kr porto Bestilles hos 2. Sct. Georgs Gilde i Ballerup Frode Grydelund, Dr. Margrethes Vej 124, 3650 Ølstykke, tlf eller Erik Sparrebro, tlf Lejlighed i Sydfrankrig Vor vinterbolig i udkanten af kulturbyen Perpignan med 8 km til den dejlige Canetstrand ved Middelhavet stilles i sommerhalvåret til rådighed for venner herunder medlemmer af Sct. Georgs Gildet. Lejligheden er på 120 kvm og indeholder stor stue, køkken, 4 værelser, 2 badeværelser og 2 toiletter. Herudover 2 sydvendte terrasser den ene med grill med udsigt til Pyrenæerne samt stor garage. Parabol med bl.a. danske TV-programmer. Overnatningsmæssigt er lejligheden baseret på 6 voksne og den er ikke velegnet til mindre børn. Udlejes inkl. el, gas og vand for kr pr. uge eller kr for 14 dage. Kontakt Grethe Lis og Gert Nielsen på telefon frem til 15/4 eller mobil respektive efter 20/4. Brug alternativt mail 18

19 Sct. Georgsgildet i Nordborg Udsigt over Sortehavet Gildemester: Peter Buhl, Kansler: Gerda Sahl, Velindrettet ny 68 m 2 lejlighed Skatmester Kurt Haugaard, værelser med balkon 1. række direkte ved flot sandstrand i hyggelig og rolig, lille by i Bulgarien. Udlejes kr. pr. uge inkl. el, vand og slutrengøring Henv Annonce til Opslagstavlen i Sct. Georg. Gildestævne på Nordborg Slot Torsdag den 10. til søndag den 13. juli 2008 Skynd dig at reservere plads! Tilmeldingsblanket med uddybende beskrivelse af aktiviteter, valgmuligheder og priser sender vi til dig, hvis du ringer på eller sender en mail til Vi gælder os til at møde jer Sct. Georg Gildet i Nordborg Berlin/Dresden august gentages den populære tur. Byrundtur med dansktalende guide og alle de kendte steder i Berlin, Wannsee og museet (Wannseekonferencen), det nye levende DDR museum ved Berliner Dom. På Potsdamer Platz Theater skal vi se den populære musical MAMMA MIA med ABBA-musik. I Dresden byrundtur med Frauenkirche og på Zwinger (Raffaels Engle bl.a.), tid til at nyde den smukke by på egen hånd. Vi bor i Berlin på hotel Gästehaus der Polizei med lækker mad og hyggelige, hjemlig atmosfære med den store terrasse, hvor vi i godt vej indtager vore måltider. Værten har været spejder, nyder vores besøg og laver gerne lejrbål for os. Familie og venner er naturligvis velkomne til at deltage i turen. Dobbeltværelse med helpension (minus 2 x frokost), aftenkaffe, velkomstdrink, rejse i 4- stjernet bus, alle udflugter, entreer og guide samt teaterbilletter til Mamma Mia, Kr ,- (tillæg enkeltværelse kr. 350,-). Tilmelding og oplysninger: Birthe Mikkelsen, Odder Gildet, tlf , Sct. Georgs Gildet Godthaab For 27. gang afholdes Tivoli i Nuuk. Denne gang bliver det den sidste weekend i august i dagene august Rejseholdet forventes at rejse til Nuuk tirsdag den 19. august og retur til Danmark fredag den 5. september. Din egenbetaling for rejsen inkl. kost og logi samt diverse arrangementer vil være kr Har du lyst til en tur til Grønland, hvor vi lover hårdt arbejde krydret med oplevelser i Nuuk og omegn sammen med andre voksne og lokale gildebrødre, så kontakt os på nedenstående mail og vi vil sende dig et ansøgningsskema. Fristen for ansøgning vil være den 1. april 2008, og du vil få svar umiddelbart efter. Vil du vide mere om Tivoli 2008 kontakt os på mail Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Irland Gildetur august Mange har ønsket en tur til Irland for gildebrødre med venner og familie, så vi tager af sted i år. SAS fly fra Kastrup til Dublin og retur. Irsk bus på rundturen i Irland. Dejlige hoteller med toilet/dusche i Dublin, Tralee og Galway. Vi skal bl. a. opleve Sightseeing i Galway og Dublin, Connemare området, besøg i Kylemore Abbey, Burren området, Cliffs of Moher. Udflugt til Ring, Kerry og fårefarm. Udflugt til Dingle Peninsula, Lockes whisky destilleri. o.m.m. Pris i dobbeltværelse kr , for flyrejse, bus i Irland, hotelophold med halvpension, alle udflugter (minus entreer), dansk rejselederassistance og alle afgifter. Turen er arrangeret i samarbejde med Gislev Rejser. Tilmelding og oplysning: Birthe Mikkelsen, Odder Gildet. Tlf e.mail: 19

20 Sommerhuse på Bornholm Dueodde, nær strand og golf oplysninger tlf Se husene Det Danske Spejderkorps gennemfører Blå Spejder Lotteri fra 9. februar til 12. april 2008 Sct. Georgs Gilderne er inviteret til at deltage i Blå Spejder Lotteri, der giver gode muligheder for at tjene penge til gildet og det lokale spejderarbejde. Page 1 of 1 Aalborg Distriktsgilde fejrer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum lørdag den 26. april kl. 17 På Hasseris gymnasium Hasserisvej 300, 9000 Aalborg Kuvertpris 165 kr., hvilket beløb indbetales ved tilmelding til Nørre Sundby Bank kto Tilmelding til Birthe Agerhus tlf eller mail senest den 2/ halvår 2008 Lørdag den 23. februar, Æ Fowlkær - Sandager Lørdag den 29. marts, Augustenborgstien Søndag den 27. april, Stenderupskovene Onsdag den 21. maj, Det smukke Løjtland Onsdag den 18. juni, I biernes dronningerige Henvendelse til Troels Olesen, Felsted Nygade 11, 6200 Aabenraa, tlf se mere på 1. halvår Lørdag den 19. januar, Årsmøde i Paradislejren Søndag den 24. februar, Vandretur i Indelukket og besøg på Jorn Museet, Silkeborg Søndag den 16. marts, Linen Frijsenborg Hinnerup Søndag den 13. april, Grathe Hede Søndag den 18. maj, Vandretur ved Ans Mandag den 19. maj, Planlægningsmøde Søndag den 15. juni - fredag den 20. juni, Rügen Henvendelse til Leif Stilling, Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg, tlf

21 Jubilæer 70 år 65 år 25 år 60 år 50 år 40 år 21

22 Nye gildebrødre 1. Bornholm Gildejubilæer Fiskebæk 25 års jubilæum København 75 års jubilæum Karup 25 års jubilæum Horsens 25 års jubilæum Årup 50 års jubilæum Hadsten 1. Kolding 2. Nykøbing Falster Internationalt udvalg (IU) Formand Niels Rosenbom (LGIS) Anne Marie Hansen Østergade 23, 3. th., 8370 Hadsten Tlf , Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf , Kursusudvalget (KU) Formand Lone Erkmann (LGUS) Bjarne Mortensen Langelinie 34, 5230 Odense M Tlf , Per Hussmann Lindsnakkevej 7, 6200 Aabenraa Tlf PR-udvalget (PR) Formand Kjeld Krabsen (LGPR) Webmaster Kjeld Krabsen (LGPR) Narkolauget Formand Ebbe Bruun Kaysen Birkemosevej 3, 5471 Søndersø Tlf , Margit Toxværd (LGS) 22 Gambia Projekt Formand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø 7790 Thyholm, Tlf Niels Rosenbom (LGIS) Sct. Georgs Fonden Sct. Georgs Fonden, Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde Formand Michael Elvekjær Blokhaven 25, st. tv, 2740 Skovlunde Tlf , mobil Hanne Borgstrøm (LGM) Frimærkebanken Postadresse: Hans Fink Postbox 55, 8310 Tranbjerg Tlf Bankdirektør Nils Liljeberg Tlf Margit Toxværd (LGS)

23 1. Odense 2. Skive 4. Slagelse 1. Taastrup Vojens Good-Turn Mærket Formand Jørn Andersen Søluystvej81, 8600 Silkeborg Tlf Kjeld Krabsen (LGPR) Gildecenter Rodbjerggaard Gildecenter Rodbjerggaard Vorkvej 73, 6040 Egtved Bestyrer Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved Tlf , mobil Søren Silving (LKG) Friluftsrådet Ingvar Frier, Hjortfølgegård, Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup Tlf Lone Erkmann (LGUS) Dansk Flygtningehjælp Hanne Borgstrøm (LGM) Spejderprojekt Østeuropa Niels Rosenbom (LGIS) Bloddonorerne Jørgen Jakobsen, Hobro Søren Silving (LGK) UNICEF Danmark Niels Rosenbom (LGIS) Hartvig Møllers Efterskole Holger Dahl, Hillerød Søren Silving (LGK) SOS-Børnebyerne Landsgildekontoret Danmarks-Samfundet Johan Evensen, Varde Margit Toxværd (LGS) 23

24 NUMMER Pakket Magasinpost ID nr PP Ændring i postomdelingen af Sct. Georg Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen Sct. Georg bliver omdelt til alle gildebrødre med Post Danmark, og herfra har vi modtaget et tilbud om en besparelse i portoudgiften. Fra nr vil Sct. Georg derfor blive omdelt i de omslag, hvor Post Danmark samler reklamer, magasiner og adresseløse forsendelser. Der vil derfor ikke længere være trykt navneoplysninger på bagsiden af Sct. Georg, men på omslaget fra Post Danmark kan I kontrollere, hvilke publikationer omslaget skal indeholde. De gildebrødre, som har skiltet Ingen reklamer, tak, vil modtage et neutralt omslag, hvori kun Sct. Georg er placeret. Så pas på Sct. Georg ikke ender i papirkurven sammen med reklamerne. Den ændrede form for omdeling vil endvidere få den effekt, at selve forsendelsen tager et par dage længere. Derfor har det været nødvendigt at flytte deadline for indlæg til Sct. Georg frem til den 10. i måneden før udgivelsen. MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar ÅRGANG 1 De nye deadlines kan ses på side 2 inde i bladet. Allerede for dette nummer vil dette betyde, at indlæg, der er indleveret efter den 10. januar, ikke automatisk når at komme med, da bladet skal klargøres til trykning og allerede afsendes til trykkeriet den 17. januar. Lad os håbe, det ikke kommer til at gå ud over indlæg, der faktisk overholder den gamle deadline den 15. januar.

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

DEN 2008. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 308. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 308. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 308 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr. 310 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Knuden, igen. For godt 1

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

FREDERICIA - ILULISSAT

FREDERICIA - ILULISSAT 2017 FREDERICIA - ILULISSAT En folder til elever i 3/4/5. klasse og deres forældre om elevbesøg fra Fredericias venskabsby Ilulissat www.fredericia-ilulissat.dk 2 FREDERICIA ILULISSAT Det har siden 1969

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX PETANQUE I FRANKRIG 01. 07. juni 2009 CHÂTEAUROUX Arrangeret af Niels og Birthe Toft Med hjælp af Jean Claude Besnard, UFOLEP DGI s samarbejdspartner UFOLEP i Frankrig har inviteret DGI petanquespillere

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden Nr. 8 September 2010 På en norsk hjemmeside fandt jeg dette stemningsfulde billede af høsten i gamle dage. Der er en verden til forskel på denne idyl og så de kæmpestore maskiner, der i dag larmer og støver

Læs mere