Grundskole UU Erhvervsskole - samarbejde der virker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundskole UU Erhvervsskole - samarbejde der virker"

Transkript

1 UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning Konferencen: Det der virker torsdag d. 25/ Grundskole UU Erhvervsskole - samarbejde der virker Per D. Kristensen, UU Aalborg Ole Ervolder, Tech College Aalborg

2 Disposition for Workshop 8 Indledning 1) Styrkelse af erhvervsskolekulturen i grundskolen en del af et regionalt udviklingsprojekt med Nordjyske Erhvervsskoler eksempler på de konkrete projekter 2) Ungestrategien i Aalborg Kommune behov for nytænkning i samarbejdet mellem grund- og erhvervsskoler 3) Hvad kan grundskolen: Intro, brobygning, valgfag supplerende brobygning kan vi udnytte lovgivningen endnu mere? 4) Hvorfor er det interessant for begge parter at lave mere samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler 5) Samarbejde om valgfag konkrete pilotforsøg og udbud af valgfag 6) Gruppearbejdet hvordan kan vi forbinde de 12 EUD indgange med indhold, didaktik og pædagogik i grundskolen muligheder og barrierer 7) Afrunding

3 Hvordan ser det ud i dag? Indledning Fakta fra vejledningsloven om brobygning: 8.kl.: 1 stk 3.: Eleverne skal introduceres til flere ungdomsuddannelsesmuligheder. 1 stk 4.: Introduktionskurserne strækker sig over HØJST 5 dage. Kan afvikles samlet eller spredt hen over skoleåret. I tilknytning til særlige undervisningsforløb jf. folkeskolelovens 9 stk 4 og 33 stk 4 og 5, kan introduktionskurserne forlænges til, at udgøre I ALT 4 uger

4 9.kl. Indledning 5.: Elever i folkeskolen, som i 9. klasse er UAFKLAREDE om uddannelsesvalget efter 9. klasse, skal tilbydes brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage, hvis skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse. 5 Stk. 2.: I tilknytning til særlige undervisningsforløb på 9. klassetrin, jf. folkeskolelovens 9, stk. 4, og 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende forløb i frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. folkeskolelovens 33, stk. 2, kan brobygning forlænges og udgøre op til I ALT 4 uger, jf. 9.

5 Meget godt at sige om det nuværende system: Indledning Mange UU-vejledere med meget viden og positiv holdning til EUD Grundskolerne vil gerne samarbejde om oplevelser Godt med intro og oblig. brobygning i 8. og 10. Men Mange udfordres ikke i 9.(uafklarede???) Læringssynet i FS retter sig mod gym. Overgangsaktiviteter ikke klasse/holdbaserede

6 De konkrete udviklingsprojekter under UIU 12 konkrete samarbejdsprojekter som del af et stort projekt Unge i uddannelse 12 undervisningsforløb

7 De konkrete udviklingsprojekter under UIU

8 Projektets fokus med at lave 12 mindre udviklingsprojekter: Skabe samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler i Nordjylland således at uddannelseskulturen i grundskolen i højere grad understøtter en naturlig sammenhængskraft mellem grundskole og erhvervsskole. En kultur der understøtter erhvervsskolerne som et attraktivt uddannelsesvalg efter grundskolen Rekrutteringsmæssigt formål Pædagogisk udviklingsformål De konkrete udviklingsprojekter under UIU

9 Titel Skil en ko/gris ad. Tjek på den gode borddækning - hjemkundskab i praksis og teori Mål-gruppe Formål Valgfag (8. klasse) I forbindelse med valgfaget Hjemkundskab anvendes en lang række kødprodukter, men hvordan er forarbejdningen af disse samt sammenhængen mellem produkt, udskæring, kvalitet og anvendelse. Denne sammenhæng søges via projektet. At knytte an mellem valgfaget og evt. valg af kommende uddannelse arbejde med overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Grundsko le Arden Skole EUD Indgang "Mad til mennesker" Food College, Aalborg Design - fra får til fashion 8. og 9. årgang At give eleverne øget forståelse for arbejdet med og forløbet omkring design i såvel et produktionsmæssigt, et handelsmæssigt samt et kulturelt perspektiv. At knytte an mellem valgfaget og evt. valg af kommende uddannelse arbejde med overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Arden Skole "Design og beklædning" HTX Aalborg Motorlære - fra fusk til forretning Valghold i motorlære At eleverne får sat en mulig horisont på det, der for manges vedkommende er en hobby i forhold til lysten til at arbejde med knallerter. At eleverne op- lever sammenhængen mellem det praktiske arbejde på skolen og erhvervsskolens måde at kombinere det praktiske, det teoretiske og uddannelse. Arden Skole Indgang "Bil, fly og andre transportmidler" Tech College Mariagerfjord

10 Fra far til fyrtårn De konkrete udviklingsprojekter under UIU Deltagere er tre 8. klasser, både drenge og piger, 5 folkeskolelærere, 11 fædre til børnene i de tre klasser, foregår over 2 uger, mandag- onsdag den første uge og man fred den anden uge. Fagene er Bygge og anlæg, Construction College Arden skole i Nordjylland Indhold: Mandag: ½ hold: Introduktion med teori om byggeri og sikkerhedsadfærd på byggepladser. Introduktion til de materialer der skulle bruges i byggeriet. Byggeriets faser med murer tømrer og VVS. ½ hold: Fysisk matematik: beregning af areal rumfang så det kunne overføres til at beregne mængden af materialer. Det foregik som aktiv måling af boldbane og cirkler der skulle tegnes og måles. Tirsdag: Her starter byggeriet der laves fundament og mures Onsdag: Der fortsættes med byggeriet og tømmerarbejdet med taget startes. Torsdag: Der fortsættes med spær og lægter Fredag: der opsættes tagrender vvs arbejde efterfølgende er der rejsegilde og forældre og søskende er inviteret til grill og rejse Fra tirsdag til fredag deltager nogen af elevernes fædre i bygningen af tårnet.

11 De konkrete udviklingsprojekter under UIU

12 Fra far til fyrtårn De konkrete udviklingsprojekter under UIU Formål med projektet At inddrage forældregruppen i et tværfagligt projekt mellem Arden Skole og Construction i Ålborg. At arbejde med forældrestøtte som et vigtigt led i overgangen i en ungdomsuddannelse. At inddrage specielt fædrene i en overgangsproces, da forskningen viser, at fædrenes inddragelse er afgørende for fastholdelse i og færdiggørelse af en ungdomsuddannelse. At knytte joberfaringer (erhvervsrettede) i forældregruppen sammen med et konkret håndværksmæssigt forløb på skolen. Via et fælles afslutningsarrangement at inddrage relationsarbejde som del i projektet, da forskningen viser, at dette er et kardinalpunkt for god undervisning. At skabe sammenhæng mellem dette konkrete projekt samt skolens deltagelse i KL-forløbet I skolens lykkes alle børn.

13 Fra far til fyrtårn - evaluering De konkrete udviklingsprojekter under UIU Eleverne fra folkeskolen har fået kendskab til Tech College, her til både murer tømrer og VVS linjerne. De har prøvet at mure, lave tømmerarbejde og VVS-arbejde. De har prøvet noget praktisk arbejde på et område som Tech College uddanner til, som de syntes var spændende og sjovt. Det har været udbytterigt, at eleverne har set fædre fra forældregruppen som aktive håndværkere. De børn, hvis fædre deltog, var stolte over, at de deltog, og ros fra færderne var af stor værdi for alle eleverne. Eleverne har fået mulighed for at vurdere om det at tage en erhvervsfaglig uddannelse kunne være et valg for dem. Især de som var ved at beslutte sig for en erhvervsfaglig uddannelse havde mulighed for at blive be- eller afkræftet i deres kommende valg. Undervisere fra folkeskolen har set og fået kendskab til Tech College. Der er opstået mulighed for netværk mellem folkeskolen og Tech College. Der er kommet personligt kendskab mellem underviserne fra Tech College og folkeskolen.

14 De konkrete udviklingsprojekter under UIU 4 antagelser der skulle evalueres Konklusioner fra rapporten: Evaluering af Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever, UCN/CEPRA oktober 2011 De afviklede udviklingsforløb giver grundskolerne samt eleverne en øget indsigt i og viden om Erhvervsskolernes særlige pædagogiske og didaktiske tilgang, veksel ml. teori og praksis De enkelte erhvervsuddannelser de er i kontakt med Stort set alle elever er engagerede og aktive i de enkelte forløb. De lytter og spørger aktivt ind og går med stor interesse i gang med de praktiske opgaver de stilles overfor. Eleverne oplever større frihed i undervisningsforløbene og oplever større tillid til deres evner samt mere ligeværdighed i lærer-elev relationen. Eleverne får mulighed for at vise hvad de kan Det virker frigørende og motiverende at få overladt ansvaret for produktet til en selv Konklusion: Eleverne oplever læringsmiljøet som frit og ligeværdigt, de føler sig inddraget, taget alvorligt og dermed at de lærer mere. Godt at teorien forholdes til konkrete fagrelaterede problemer Alle har fået større viden om erhvervsuddannelserne, og fundet ud af at EUD ikke bare er for restgruppen, der ikke kan klare gymnasiet. Dette dog meget afhængig af alderstrin.

15 De konkrete udviklingsprojekter under UIU 4 antagelser der skulle evalueres Konklusioner fra rapporten: Evaluering af Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever, UCN/CEPRA oktober 2011 Grundskolelærerne bliver inspireret til forandringer af grundskoledidaktikken Både elever og lærere er enige om at erhvervsskolepædagogikken virker men kan erfaringerne overføres til grundskolen. Det var rigtig godt med mesterlæren, jeg vil arbejde mere med mesterlæreprincippet i husgerning lærerne har fået idéer om nye metoder, f.eks. også hvordan man på nye måder kan gennemgå matematikken på. Lærerne har det dog stadig svært med den arbejdsform det er at bruge hænderne. Vi har skrappe planer for hvad vi skal igennem af stof, og det kommer til at styre den undervisningsform vi vælger som en lærer udtrykker det. Vi mangler rammer, lokaler mv. til at kunne de samme ting som handelsskolen og Teknisk skole Grundskolens skolastiske tradition tænker viden på anden måde end mesterlære-tankegangen og vekseludd. princippet skolen er isoleret fra arbejdslivets produktionsprocesser. EUD er kendetegnet ved at det lærte ofte sker i sammenhæng med hvor det lærte skal bruges. Konklusionen er: De elementer, som direkte kan overføres, er de konkrete idéer og tips lærerne har opsnappet undervejs, mens de store forandringer i grundskoledidaktikken må konstateres at være længere tid undervejs. Dette hænger i høj grad sammen med grundskolernes og erhvervsskolernes forskellige traditioner i forhold til videns-, lærings-, og kompetencebegrebet

16 De konkrete udviklingsprojekter under UIU 4 antagelser der skulle evalueres Konklusioner fra rapporten: Evaluering af Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever, UCN/CEPRA oktober 2011 Udviklingsprojekterne bidrager til aktivt at skabe en positiv holdningsændring hos grundskoleelever og lærere i forhold til EUD, således at erhvervsuddannelser i højere grad bliver et attraktivt valg til andre ungdomsuddannelser Det er generelt de færreste elever, der på forhold ytrer meget negative holdninger til Tech College, men flere konstaterer efter besøget, at det var spændende og at de godt kunne forestille sig at søge ind det pågældende sted. For de flestes vedkommende gælder dette dog for elever, der i forvejen havde en erhvervsuddannelse i tankerne. Grundskolelærer: Jeg er kommet af med mine forestillinger om at HTX kun er for tekniske nørder. og at det kan være en relevant retning for mange af vores elever det er godt at komme ud og se mulighederne så kan vi bedre snakke med eleverne om, at det måske er noget for dem. Man er jo tilbøjelig til at anbefale det man selv har gået på det almene gymnasium. Risiko for at nogen elever får et for simpelt indtryk af uddannelsernes krav det er for dem der ikke gider læse bøger. Det er vanskeligt at sige og dokumentere at der er sket en signifikant positiv holdningsændring.

17 De konkrete udviklingsprojekter under UIU 4 antagelser der skulle evalueres Konklusioner fra rapporten: Evaluering af Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever, UCN/CEPRA oktober 2011 Der dannes netværk mellem grundskolelærerne og erhvervsskolelærere som følge af samarbejdet om udviklingsprojekterne Økonomien i skolerne besværliggør tværfaglige projekter og samarbejder, men ønskes et fremtidigt samarbejde og brug af netværket må dette ses som en faktor, der skal tages i betragtning, når der planlægges, og ikke som en bremseklods for fremtidig udvikling på dette område. Hvordan skal vi finde økonomien, hvordan finde timerne osv Der er en stor vilje til at fortsætte samarbejdet i en eller anden form

18 Ungeindsatsen i Aalborg Kommune - anbefalinger Lidt om ungeindsatsen og behovet for yderligere brobygning Lidt om ungeindsatsen og behovet for yderligere brobygning Ungestrategiens ledergruppe har sat fokus på begrebet udvidede brobygningsaktiviteter som et tema. Dette har givet anledning til forespørgsler om hvorledes brobygningslovgivningen kan bruges i forbindelse med afviklingen af sådanne forløb. Tech College Aalborg har ønsket at indgå en dialog om forløb rettet mod 8. 9.kl. i grundskolen. Flere områder(colleger) vil gerne afholde nye former for intro/brobygning/uea forløb for skolerne. Disse forløb foregår på de enkelte colleger, som en klassevis/ holdvis aktivitet.

19 What dælen do we do?

20 Kan vi bruge hinanden til endnu mere. - vi krydser 2 regelsæt: Kan vi udnytte lovgivningen endnu bedre? Reglerne om den supplerende introduktion og brobygning Reglerne om valgfagsundervisning i grundskolen Kræver opbakning fra UU center, Folkeskole og erhvervsskole

21 Folkeskoleloven 9 Kan vi udnytte lovgivningen endnu bedre? 9. Ud over den undervisning, som skal tilbydes efter 5, 7 og 7 a, kan der tilbydes eleverne på 8. og 9. klassetrin undervisning i følgende fag og emner (valgfag): 9 Stk. 7. Eleverne på 8. og 9. klassetrin skal vælge mindst et valgfag eller tilbudsfag. Der skal tilbydes eleverne valgfag i et omfang svarende til mindst 120 undervisningstimer årligt.

22 Valgfagsrække i folkeskoleloven 1) Fransk, 2) tekstbehandling, 3) teknologi, 4) medier, 5) billedkunst, 6) fotolære, 7) filmkundskab, 8) drama, 9) musik, 10) håndarbejde, 11) sløjd, 12) hjemkundskab, 13) motorlære, 14) andre værkstedsfag og 15) arbejdskendskab. Kan vi udnytte lovgivningen endnu bedre?

23 Kommentarer i folkeskoleloven Kan vi udnytte lovgivningen endnu bedre? Som led i decentraliseringen af kompetence kan kommunerne selv godkende, hvilke andre praktiske eller kunstneriske fag eller emner der skal tilbydes som valgfag.

24 Den supplerende intro og brobyg Folkeskoleloven: Kan vi udnytte lovgivningen endnu bedre? 9 Stk. 3: Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 8. og 9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner. 9 Stk. 4. Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. Forløbene kan kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, som kan have en varighed af op til 4 uger pr. år, inklusive den i 7 a nævnte introduktion og brobygning, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Deltagelse i undervisningsforløb efter denne bestemmelse kan kun finde sted efter aftale med eleven og forældrene, jf. 54.

25 Hvad vil vi så bruge disse erfaringer til: Kan vi udnytte lovgivningen endnu bedre? Forsøg med at lave valgfag for grundskolen på TCAA på baggrund af erfaringer fra UIU projektet Vi har haft et ønske om at byde ind på, og samarbejde med folkeskolerne om tilrettelæggelse og afholdelse af deres valgfag for (7.) 9. klasse Vi har faglokaler og faglærere. Grundskolerne har ofte svært ved at udbyde en bred fagrække og have de rigtige professionelle rammer.

26 Muligheder Kan vi udnytte lovgivningen endnu bedre? Større indsigt i erhvervsuddannelserne, elev & lærer Styrkelse af UEA i grundskolen Eleven kvalificerer sit valg af ungdomsuddannelse Grundskolelæren opkvalificeres på viden om erhvervsuddannelserne Vejlederne oplever en mere kvalificeret drøftelse med de unge om valg af ungdomsuddannelse. Forhindringer Økonomi, transport, kulturer osv.

27 Konkrete pilotprojekter - valgfag

28 Konkrete pilotprojekter - valgfag Valgfag for Vestbjerg Skole 2012 som beskrivelsen kom til at se ud: 12 gange á 4 timer og 2 dage med 8 timer, enten som en lørdag eller en dag med 8 timer fra middag og dagen ud. indhold: Opstart: Præsentation af udbuddet af erhvervsuddannelser samt en gennemgang af indholdet i forløbet. Det kunne foregå enten på Vestbjerg Skole, eller på Auto College med efterfølgende rundvisning.(4 timer)1*3 timer Sikkerhedskursus med opsætning af biler på støttebukke og lift, kontrol af motor, batteri mm. Hvor er der øjenskyllere, ildslukkere, brandudgange osv. (4 timer)1*3 timer Følg en lærling: Følge en Personvognslærling og/eller en Lastvognslærling en eftermiddag.(4 timer)1*3 timer (få noget at se frem til) Besøg på Metal College og Skolepraktikken: Besøge smedeskolen og skolepraktikken og bl.a. se deres folkeracere.(4 timer)1*4 timer, med afgang fra Vestbjerg Skole (Se at skolepraktikken er en vej til uddannelsesgaranti) Bremseopgave: Løse en Bil-opgave på værkstedet. Kunne være en bremseopgave, hvor vi også vil lave lidt bremseberegning og finde ud af hvor lange bremselængderne er for bl.a. en scooter og en bil.(4 timer)1*3 timer (evt. 2*3 timer) (matematik i praksis)

29 Konkrete pilotprojekter - valgfag Valgfag for Vestbjerg Skole 2012 som beskrivelsen kom til at se ud: Motoropgave: Løse en Motor-opgave på værkstedet. Kunne være udskiftning/kontrol af termostat og kontrol af kølervæske. Der kunne være kontrol af væskens PH værdi samt frysepunkt. Naturligvis også opstart af motoren sammen med læreren.(4 timer)1*3 timer Metalarbejde: Løse en opgave med Metalarbejde og evt. prøve at svejse.(4 timer)1*3 timer El-opgave: Løse en El-opgave med fx spændingstab til en forlygte. Hvorhen og hvorfor forsvinder noget af spændingen på vej fra batteri til lygten. Brug af multimeter til udmålingen. Hvordan bruger mekanikeren Ohms lov i hverdagen?(4 timer)1*3 timer(evt. 2*3 timer)(teori og praksis) Bilklargøring: Klargøring af en bil til kunden(eftersyn af lys, dæk, visker, vasker osv.)(4 timer)1*3 timer Vask og rengøring: Vask og rengøring af bil. Det at vaske en bil korrekt er ikke så let. (skolens, evt. lærerens eller forældrenes)(4 timer)1*3 timer Hjul og dæk: Løse en Dæk- opgave med bl.a. koderne på et dæk, dæktryk samt afbalancering af hjul(4 timer) 1*3 timer

30 Konkrete pilotprojekter - valgfag Valgfag for Vestbjerg Skole 2012 som beskrivelsen kom til at se ud: Virksomhedsbesøg: Besøg hos fx Peugeot Erik Maibom (se værkstedet og få noget at vide og hvad der kræves for at komme i lære på et værksted)(4 timer) 1*3 timer med afgang fra Vestbjerg Skole Folkeræs: Besøge Nysumbanen og se folkerace(8 timer en lørdag eller søndag)1*8 timer med afgang fra Vestbjerg Skole Til alle opgaver på værkstedet vil der være lidt teorioplæg. Det vil ca. være 30 min. pr. opgave. Jeg tænker at det kunne være en god ide hvis eleverne dokumenterer det de laver med fx foto med deres mobiltelefon. Disse fotos samt de opgaver de løser, kunne samles i en port folio så eleverne har noget dokumentation med fra forløbet. Le Mans i Svenstrup - Gokart Sml. med 2 dage på Bil, fly og andre transportmidler som intro eller brobygning. Meget mere end oplevelse og kun det festlige.

31

32

33 Konkrete pilotprojekter - valgfag Refleksioner fra Vestbjerg Skole Vestbjerg Skole har indledt et samarbejde med Auto College Aalborg for at give eleverne et bedre udgangspunkt for uddannelsesvalget Hvad stiller man op, når det altid er gymnasiet, der står øverst på forældrenes ønskeseddel for den videre vej for folkeskolens elever. Gymnasiet er blevet en masseuddannelse, der optager mere end 60 procent af en årgang men er der virkelig brug for så mange studenter? Vestbjerg Skole forsøger at ændre ved dette nærmest automatiske valg ved at give eleverne et bedre indblik i alternativerne og dermed også bedre muligheder for at vælge den rette hylde. Derfor har skolen gjort Auto College Aalborg til en del af udbuddet af valgfag. For os er spørgsmålet: Hvordan kan vi rekruttere flere elever til de erhvervsfaglige uddannelser, fastslår Ib Korsgaard, der er viceskoleinspektør på Vestbjerg Skole. Gymnasiet er ikke altid det bedste valg. Mange ville kunne få mere ud af en anden uddannelse. Derfor har vi har vi indledt et samarbejde med Auto College Aalborg, så vi kan udbyde dette valgfag. Og vi har set, at det er det helt rigtige.

34 Konkrete pilotprojekter - valgfag Lærer at bruge hænderne Værkstedstimerne indledes ofte med at eleverne lige skal have lidt teori inden de slippes løs. Det kan knibe med koncentrationen, for de sidder kun og venter på at komme ud i værkstedet. Det er meget fint, at de lærer, hvad det vil sige, at de kan noget med deres hænder. Men vi er godt klar over, at her er vi ofte oppe mod forældre, der mener, at gymnasiet er det bedste, konstaterer Ib Korsgaard. Vestbjerg Skole tanker op på Auto College Aalborg Så lærte de noget uden, at de opdagede det, bemærker Ib Korsgaard. De kan nogle andre ting i de rigtige omgivelser. Og så viser de en helt anden indsats end den, man ser, når de har tre timer med dansk. Dette er et pilotprojekt, som vi bagefter skal evaluere. Men der er allerede stor interesse også fra UU-vejlederne.

35 Konkrete pilotprojekter - valgfag Oktan i blodet Der bliver også dage, hvor eleverne fra Vestbjerg skal følge en lærling på hovedforløbet for henholdsvis personbil og lastbil. De kommer til at gå sammen med en under uddannelse og får på den måde en helt anden fornemmelse af, hvad uddannelsen indebærer. Det er også meget nemmere at spørge om tingene, når man er på tomandshånd, fortæller Uffe Holdgaard. Så mon ikke der er nogle, som får nye ideer om, hvad der kunne blive deres uddannelse. Vi planlægger at præsentere noget af det, som eleverne har lært ved et arrangement på Vestbjerg Skole senere på foråret. Det bliver noget med kontrol af olie, kølervæske m.m. samt pudse bilruder og støvsuge forældrenes og lærernes kundebiler. (eleverne får vist de kan noget.)

36 Konkrete pilotprojekter - valgfag

37 Hvor tilfreds er du overordnet set med det valgfag du har fulgt på Auto College Aalborg Hvor tilfreds har du været med informationen før og under undervisningsdagene på College Er du tilfreds med den hjælp og støtte du har fået af faglæreren I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn Meget tilfreds Tilfreds Nogenlunde Utilfreds Meget utilfreds Meget tilfreds Tilfreds Nogenlunde Utilfreds Meget utilfreds Meget tilfreds Tilfreds Nogenlunde Utilfreds Meget utilfreds I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 8a Min lærer er motiveret og engageret b 8c 8d Min lærer er god til at forklare emner, så jeg forstår dem Min lærer er god til at forklare emner, så de bliver interessante Jeg har fået den nødvendige hjælp i undervisningstiden Undervisningens sammenhæng Ja altid Ja, for det meste Ca. halvdelen af tiden Nej sjældent Nej, aldrig 9a Er undervisningen spændende b 10 Er der sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og den praktiske undervisning Hvordan har tempoet i undervisningen været 8 8 Alt for hurtig Lidt for hurtig Tilpas Lidt for langsom Alt for langsom

38 Det rigtig stærke ved forløbet Konkrete pilotprojekter - valgfag Alle elever er motiverede det er ikke 3. prioritet. Eleverne får vist hvad de kan overfor forældre og lærere. De ser eleverne i andre roller end de vante. (f.eks. Vi planlægger at præsentere noget af det, som eleverne har lært ved et arrangement på Vestbjerg Skole senere på foråret. Det bliver noget med kontrol af olie, kølervæske m.m. samt pudse bilruder og støvsuge forældrenes og lærernes kundebiler. De når at opleve integrationen af teori og praksis, og kan tage denne erfaring med hjem til de alm. fag.

39 Konkrete pilotprojekter - valgfag

40 Valgfag på Food College, Mad til mennesker Masterchef på Filstedvejens skole

41 MTM - Filstedvejens Skole Masterchef - [IU ] Formålet med brobygningsforløbet er at give valgfagseleverne fra Filstedvejens Skole indsigt i forskellige "Madhåndværk" samt at øge forståelsen og interessen for madfremstilling, råvarekendskab og sundhed. Indhold Holdindgang: Mad til mennesker - se mere om uddannelserne på Undervisningsforløbet vil indeholde elementer som: Maddannelse: Her vil elever opnå indsigt i gode råvarer samt forskellige tilberedningsmuligheder. Sundhed: Her vil eleverne opnå indsigt i en sund livsstil og kostens betydning herfor. Projektet vil desuden indeholde et konkurrenceelement, som vil give eleverne indsigt i de krav der stilles i forbindelse med "madhåndværk". Program: Forløbet foregår over 22 undervisningsforløb i skoleåret 2012/2013, hvoraf de 6 vil finde sted på Food College Aalborg, med undervisning af faglærer herfra. På Food College Aalborg vil der være 3 undervisningsforløb før nytår samt 3 i foråret Mødetid Torsdage fra kl til Transport Filstedvejens Skole står for transporten til de undervisningsforløb der foregår på Food College, Aalborg. Du skal møde den første dag i vores elevområde inden for hovedindgangen, Rørdalsvej 10, hvor en lærer vil modtage dig og orientere dig om, hvornår du skal møde de øvrige dage. Vores elevinformation til venstre for hovedindgangen vil hjælpe dig, hvis du har behov for dette. Eleverne vil få udleveret kittel og skal møde i fornuftigt fodtøj (f.eks. kondisko). Ansvarlig Tanja Pilgaard

42 Fremtidig procedure: En skole eller et netværk af skoler henvender sig til Tech college Aalborg og diskuterer de konkrete muligheder Valgfaget eller dele af valgfaget beskrives i brobygning.net. Aftaler om evt. betaling af del af forløbet (f.eks. for 7. klasses elever og særlige arr.) De elever der vælger det pågældende valgfag i deres grundskole, vælger samtidig aktiviteten i brobygning.net Eleverne indskrives som brobygningselever i EASY

43 Diskussionsspørgsmål i grupper: Del erfaringer i gruppen omkring udvidede brobygningsaktiviteter Hvad tænker I om modellen med grundskolevalgfag sammen med erhvervsskolerne? - Muligheder pædagogisk og rekrutteringsmæssigt - Forhindringer og barrierer Hvilke perspektiver ligger der i modellen for: - Grundskolerne? - Erhvervsskolerne? - UU centrene? Hvad kræves af parterne for at det gode samarbejde lykkes?

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser NNS akademidag mandag d. 10. marts 2014 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser v/ Ole Ervolder Pædagogisk chef Tech College Aalborg Vores netværk i NNS Hernings Vej

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Evaluering af: Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever

Evaluering af: Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever Evaluering af: Styrkelse af erhvervsskolekulturen blandt grundskoleelever Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent Tanja Miller, Videncenterleder Videncenter for evaluering

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Erhvervsskoler er motiverede for mere samarbejde med grundskoler En undersøgelse om erhvervsskolernes samarbejde med grundskoler Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Temaprojekter fælles undervisningsforløb

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

EUD-LINJEN. Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills - TEKNIK OG INNOVATION. et samarbejde mellem

EUD-LINJEN. Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills - TEKNIK OG INNOVATION. et samarbejde mellem EUD-LINJEN - TEKNIK OG INNOVATION et samarbejde mellem Mørkhøj skole, Gladsaxe TEC, Gladsaxe Projektet Young Skills EUD-LINJE - HVORFOR NU DET? 2011: 19 % regionens 18-22-årige er uden igangværende eller

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Nationale mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

INTROKURSER OPLEVELSESINTROKURSER UDDANNELSESPRAKTIK. Elev-/Forældre-/Lærerhæfte

INTROKURSER OPLEVELSESINTROKURSER UDDANNELSESPRAKTIK. Elev-/Forældre-/Lærerhæfte INTROKURSER OPLEVELSESINTROKURSER UDDANNELSESPRAKTIK Elev-/Forældre-/Lærerhæfte Specialklasser 2015/2016 Elevens navn: UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 3. sal, 9000 Aalborg, www.uu-aalborg.dk Informationer

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Uddannelse til alle BAGGRUND OG STATUS ELEVPROFIL/MÅLGRUPPE. Efterskolen Bisnap præsenterer fra august 2015 et nyt tilbud;

Uddannelse til alle BAGGRUND OG STATUS ELEVPROFIL/MÅLGRUPPE. Efterskolen Bisnap præsenterer fra august 2015 et nyt tilbud; 1 Uddannelse til alle Efterskolen Bisnap præsenterer fra august 2015 et nyt tilbud; Uddannelse til alle - Et særligt tilbud til motiverede elever for en uddannelse på erhvervsuddannelserne hovedområde

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt Hvilken hovedforløb er du på? Transport & logistik 478 34,51 % Håndværk & teknik 189 13,65 % Jord til bord 100 7,22 % Teknologi & kommunikation 288 20,79 % Bygge & anlæg 330 23,83 % Hvor gammel er du?

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere