Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser"

Transkript

1 NNS akademidag mandag d. 10. marts 2014 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser v/ Ole Ervolder Pædagogisk chef Tech College Aalborg

2 Vores netværk i NNS Hernings Vej Skole Kongerslev Skole Gl. Lindholm Skole (de øvrige Nr. Sundby skoler) Ung Aalborg Uddannelsescenter alternative overbygningsklasser og erhvervsklasser. (UCN læreruddannelsen)

3 Mange myter om lav rekruttering til EUD UU vejleder kun til gymnasiet alle UU vejledere er jo tidligere folkeskolelærere Folkeskolelærerne som vejleder eleverne hver dag, har aldrig været på en erhvervsskole.de aner ikke hvad der foregår uden for skolen. EUD skal ligne gymnasiet mere, så skal eleverne nok komme. Vi skal ikke dyrke myterne, men gribe i egen barm og indgå nye samarbejder. Rigtig meget kan lade sig gøre - med nuværende lovgivning og vejledningsstruktur.

4 9. og 10. klassernes uddannelsesvalg 2013 opdelt på regioner:

5 9. og 10. klassernes uddannelsesvalg 2013 opdelt på regioner: 9,8 % i ,4 % i ,7 % i ,6 % i ,4 % i ,6 % i 2001

6 Lav rekruttering fra folkeskolen der er naturligvis udfordringer.vores afsæt Læringskulturen der præger folkeskolerne er ofte kendetegnet ved tiltagende abstraktion og ikke praksisintegrerede kompetencer en gymnasieforberedende undervisning. Uddannelses hierakiet. EUD uddannelserne har generelt lav prestige og et dårligt image i uddannelsesbilledet og hos mange elever. Social identitet. Det kræver Styrke at være den ene ud af de 2-3 der vælger noget andet end STX og efter grundforløb være alene med sur mester på Mors. Strukturelle barrierer. En del unge er ikke klar til arbejdsmarkedet, uvished om man kan gøre EUD uddannelsen færdig, praktikpladsproblematikken, det hurtige krav til uddannelsesvalg. STX udsætter valget og der er sikkerhed for at gennemføre.. Fra 3.G til 3 F samfundsproblem.en delvender tilbage til EUD efter STX, en del bruger slet ikke deres STX

7 De etablerede ordninger intro og brobygning mange kender os, og der skabes oplevelser for mange unge Aktiviteten i 2013 antal elever Brobygning fra 9. / 10. á 1 uge 1 dages intro efter 8. 2 dages intro efter 8. 3 dages intro efter 8. Specialklasser - oplevelsesintro TECH 40 erhvervsrettet 10. klassesbrobygning SUM Ca det løse besøg - nogle efterskolehold mv. Men når krydset skal sættes, glemmes de gode oplevelser 7

8 12 konkrete samarbejdsprojekter som pilotprojekter under Unge i uddannelse forløber for et bredere pædagogisk samarbejde med grundskolerne..

9 Konkrete aktiviteter i NNS regi 6. KLASSES oplevelsesintro 3 DAGE VED JULETID: 3 dages brobygning TCAA Erhvervskolen finansierer det selv. Nr.Uttrup Skole, Løvvangsskolen, Skansevejens Skole, Gl. Lindholm Skole, Gandrup Skole. 100 elever på EUD - For at give et alternativ til det almene gymnasium. TALENTUNDERVISNING MED ELEVER FRA 7. KLASSERNE: Alle 7. klasses elever fra de 4 Nr. Sundby Skoler deltager på 9 talenthold, i et omfang svarende til 20 uger á 2 lektioner. Organiseringen kan variere. Fra uge 43 påske. I sæsonen 2013/2014 er følgende valgt: Nr. Sundby Gymnasium: 4 spor. HTX: 2 spor, design og Teknologi Food College: Gastronomi Auto: Mekanik, metal mm. Construction: Byggeri

10

11

12 8-9. klasse KLASSE Mulighed for valg af værkstedsvalgfag på TCAA som del af valgfagstilbuddet på skolerne. Det kunne dreje sig om: - Masterchef (Food) - Auto og metal (Auto) - Toppen af et tårn (BA) - Robotnørd og tekniktalent (Technology) Eleverne oplever rigtige faglokaler, rigtige professioner og jævnaldrende rollemodeller. I valgfag skabes kontakt til virksomheder der kan blive til: 10. KLASSE - TECH 40 Løvvangsskolen og Seminarieskolen. Praktikplads i 9. klasse og aftale om læreplads efter folkeskoler = praktikadgangsvej 6 ugers brobygning på 2 indgange.

13

14 På hvilket grundlag. I kender den obligatoriske Folkeskoleloven: 9 Stk. 3: Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 8. og 9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner. 9 Stk. 4. Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen..

15 Fordele ved de alternative intro- og brobygningsaktiviteter Eleverne oplever andre måder at lære på - og den måde de lærer på accepteres som en ligeværdig læringsform i grundskolen. Grundskolelærerne får set eleverne i andre læringssituationer. Alle elever er motiverede det er ikke 3. prioritet. Eleverne får rollemodeller, møder jævnaldrende der f.eks. er i lære og får vejledning i praksis. Eleverne får vist nye sider af sig selv overfor forældre og lærere. De når at opleve integrationen af teori og praksis, og kan tage denne erfaring med hjem til de alm. fag.

16 Udvikling af nyt fag på læreruddannelsen

17 Kruser for alle folkeskolelærere i introperioder Alle 8. klasses lærere er på ugekursus mens eleverne deltager i Introkurser. De lærer alle ungdomsuddannelserne at kende ca. 100 deltagere over en 8 ugers periode Velkomst og generel orientering om uddannelser på TCAA Struktur, praktikpladser, SKP mv rundvisning på college Ca særligt om EUX mv Ca samarbejde med grundskolen muligheder Ca, Sandwich mm. Ca Særligt om HTX Ca diskussion, spm. og afrunding Slut ca Construction College Aalborg, Øster Uttrup vej 1

18 Elever der ikke profiterer at den alm. intro og brobygning Tema A: Forbedrede overgange til EUD fra grundskoler og produktionsskoler projektnummer For unge der bliver væk i den almindelige klasses introduktion og brobygning. Fokus på to af de korte erhvervsuddannelser, produktør og industrioperatør, hvor de unge satser på en af de korte uddannelser, frem for at knække halsen på en traditionel EUD på 3,5-4 år. Fokus på at samle ungehold til begge uddannelser i samarbejde med Ung Aalborg Uddannelsescenter, ungevejledere fra UU-centre og lærere på produktionsskoler. Udvikling af eksemplarisk model for introduktion og brobygningsaktiviteter i tiden op til uddannelsesstart.

19 Dato Aktivitet Formål Opfølgning Styregruppemøde Planlægning af de fremtidige milepæle, som anført nedenfor Faglærerdag Se program. Netværksdannelse. Håndholdt intro til de korte erhvervsudd? Øge kendskabet til deltagende skoler og deres elevgrundlag(elevforudsætninger). Generel Information vedr. overgangsprojektet. Rekrutterer elever til de korte uddannelser indenfor indgangen produktion og udvikling. MiF Styregruppemedlemmerne følger op i egen organisation dages introforløb til industrioperatørudd dages introforløb til produktøruddannelsen, samt virksomhedsbesøg 1 dag 3 dage i alt dg brobygningsforløb på Tecnology industrioperatør dg brobygningsforløb på Metal College produktør. Introducere elever og lærere til industrioperatøruddannelsen på Technology College Introducere elever og lærere til produktøruddannelsen på Metal College, samt virksomhedsbesøg i virksomheder der varetager praktikdelen af nævnte uddannelser Målrettet brobygning, omhandlende krav og forventninger til industrioperatøruddannelsen, med praktiske opgaver der er relevante for uddannelsen. Målrettet brobygning, omhandlende krav og forventninger til produktøruddannelsen, med praktiske opgaver der er relevante for uddannelsen. Antal tilmeldinger opnået til det planlagte brobygningsforløb i uge styrgruppen Antal tilmeldinger opnået til det planlagte brobygningsforløb i uge styregruppen Måle outcome antal elever tilmeldt grundforløbet med opstart Måle outcome antal elever tilmeldt grundforløbet med opstart

20 Resultater: Faglærerdag med 36 deltagere fra områdets produktionsskoler, UU centre, Ung AUC. Introforløb med ca. 58 elever. D. 6. januar 2014 var 9 produktørelever tilmeldt grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling holdet er nu på 11 elever. Industrioperatøruddannelsen der normalt ikke har henvendt sig til unge under 25, har 9 tilmeldte elever, så ud af de 58 elever der var på introkurserne er der pt tilmeldt 20 elever til nævnte korte uddannelser. Øget samarbejde mellem lærere fra erhvervsskolen og lærere fra de andre institutioner. Hvorfor har det virket? Håndholdt erhvervs introduktion, vil alt andet lige, være mere overskueligt for den enkelte deltager. Samarbejde og tillid mellem afgivende og modtagende institution. At denne elevgruppe har fået tid til den gode overgang.

21 Sommerskole - Tech College I uge 27 byder Tech College på spændende aktiviteter for dig, som elsker at eksperimentere og skabe produkter. Uge 27: "Tekniknørd velkommen" (Ledige pladser) "Tekniknørd" velkommen! Elsker du forsøg, at få ting til at virke, at skille ting ad er dette her noget for dig! På Technology College Aalborg får du mulighed for at eksperimentere og arbejde med f.eks: Bygge og programmere LEGO robotter Lave elektroniske kuglespil. Arbejde med alternativ energi, mini vindmøller, solceller og brændselsceller Arbejde med styring af lys med din mobiltelefon Programmere dine egne spil og meget andet sjovt. Kom og find din indre "Ole Opfinder".

22 Fremtiden? EUD i vækst Nyt samarbejdsprojekt mellem alle de Nordjyske Erhvervsskoler og grundskoler. EUD reformen Ny indgangsstruktur på EUD Ny 10 klasse EUD 10 Ny folkeskolereform Mere praksisnær undervisning Helhedsskolen Åbenhed overfor andre personalegrupper.

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro! Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro! 8. april Bygning 55 DGI-byen Velkommen! Finn Lillelund Christensen, kst. formand for Ungdomsskoleforeningen Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser Et inspirationshæfte fra projektet: Forbedrede overgange fra grundskole og produktionsskole til erhvervsuddannelser. FoU-projekt nr. 135063 VIA University College:

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD)

SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD) SAMARBEJDER MELLEM GRUNDSKOLER OG ERHVERVS- UDDANNELSER (EUD) Inspiration og erfaringer NTS-CENTERET 1 Science-samarbejde med Hotel- og Restaurationsskolen i Viborg om sukkerets betydning. Alfred vil både

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg

Læs mere