VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw"

Transkript

1 VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler Til drift med fyringsolie iht. DIN Til glidende sænket kedelvandstemperatur uden nedre temperaturbegrænsning 4/2007

2 Produktinformation Vitoladens 300-T kondenserende oliekedel-unit monteret på gulvet, en god kombination af pris og ydelse, høj driftssikkerhed og kompakt konstruktion. I ydelsesområdet fra 20,2 til 53,7 kw er Vitoladens 300-T især i forbindelse med modernisering den idelle løsning til udnyttelse af oliebrændværdien. Vitoladens 300-T kan anvendes med alle gængse typer af fyringsolie. Den særlige fordel ved Vitoladens 300-T er den to-trins varmeindvinding vha. kombinationen af den effektive biferrale hedeflade og den efterkoblede og korrosionsbestandige Inox-radial-varmeveksler i rustfrit stål. Dette princip sørger for, at forbrænding og kondensering sker rumligt adskilt fra hinanden. Uundgåelige forbrændingsrester bliver i det rengøringsvenlige brændkammer, så forbrændingsgasserne i den efterkoblede Inox-radial-varmeveksler kan kondenseres uden aflejringer. Desuden sørger Vitoflame 300 unit-blåbrænder for en særdeles miljøvenlig og effektiv forbrænding. Om nødvendigt er det muligt med balanceret aftræk både med koaksialt balanceret aftræk og parallel rørføring. En kort oversigt over fordelene Den mest solgte kondenserende kedel i verden. Normnyttegrad: op til 97% (H s )/103% (H i ). Miljøvenlig forbrænding: Grænseværdierne ligger betydeligt under miljømærket lauer Engel og den schweiziske emissionsforordning. Millionvis af afprøvede biferrale hedeflader. Korrosionsbestandig inox-radial-varmeveksler i rustfrit stål til optimal udnyttelse af brændværdien. Målrettet vandføring (modstrømsprincip) til den størst mulige udnyttelse af lave returtemperaturer. Der kan anvendes alle gængse fyringsolier. Lydsvag blåbrænderdrift vha. integreret lyddæmper i brændkammer. Der kan anvendes et røggassystem af kunststof til en fordelagtig pris og balanceret aftræk er muligt. Stor kedelvandvolumen til høj driftssikkerhed særligt egnet til modernisering og i anlæg, hvor hydraulikken er kompliceret. Varmevekslerne er let tilgængelige i forbindelse med rengøring. A Højeffektiv isolering Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål C Lyddæmper D iferral hedeflade E Vitotronic-regulering intelligent, montage- og betjeningsvenlig samt let at vedligeholde F Vitoflame 300 unit-oliebrænder kontrolleret i varm tilstand med et computerprogram og afstemt iht. kedelydelsen 2 VIESMANN VITOLADENS 300-T

3 Tekniske data Tekniske data Nominel varmeydelse T V /T R = 50/30 C kw 20,2 24,6 28,9 35,4 42,8 53,7 T V /T R = 80/60 C kw 18,8 22,9 27,0 33,0 40,0 50,0 Produkt-ID-nummer CE-0645 O Dimensioner kedelblok Længde g mm redde d mm Højde k mm Ydre mål Totallængde h inkl. Røggasvarmeveksler mm Total bredde e mm Total højde b (drift) mm Højde a (regulering i betjeningsposition) mm Højde f (regulering i serviceposition) mm Højde sokkel *1 mm Højde s (understillet varmtvandsbeholder) Indhold 130 til 200 l mm Indhold 350 l mm Vægtkedelblok kg Total vægt kg Kedel med kabinet, varmeveksler, brænder og kedelkredsregulering Indhold kedelvand l (kedel og varmeveksler) Tilladt driftstryk bar Tilslutninger på kedlen Kedelfremløb og -retur G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ Tømning R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Røggaskendetal *2 Temperatur ved 30 C returtemperatur C ved 60 C returtemperatur C Massestrøm ved fyringsolie kg/h Normnyttegrad % 97 (H s )/103 (H i ) ved opvarmningssystemtemp. 50/30 C Røggastilslutning Ø mm Frisklufttilslutning Ø mm Gasindhold kedel l Disponibelt træk *3 Pa mbar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 *1 Ved drift med neutraliseringsanlæg skal soklen også bestilles med. *2 eregningsværdier til dimensionering af røggassystemet iht. EN baseret på 13 % CO 2 ved fyringsolie. Røggastemperaturer som gennemsnitlige bruttoværdier iht. EN 304 ved 20 C forbrændingslufttemperatur. *3 Skal tages i betragtning ved skorstensdimensioneringen. VITOLADENS 300-T VIESMANN 3

4 l m b a c 55 g h 139 k f i Tekniske data (fortsat) KTS SA KV 120 AGA KR A d e 393 E KOA RLU 250 n A Sokkel AGA Røggasaftræk E Tømning og tilslutning tryk-ekspansionsbeholder KOA Kondensvandafløb KR Kedelretur KTS Kedeltemperaturføler KV RLU SA Kedelfremløb Frisklufttilslutning til balanceret aftræk. Varmeveksleren kan monteres således, at venstre eller højre studs til KR og KV kan anvendes. Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) l m KV/KR RLU p q r o s Vitocell 100-H eller Vitocell 300-H (tekniske data, se separate datablade i register 17) KR Kedelretur KV Kedelfremløb RLU Frisklufttilslutning til balanceret aftræk. Varmeveksleren kan monteres således, at venstre eller højre studs til KR og KV kan anvendes. 4 VIESMANN VITOLADENS 300-T

5 Tekniske data (fortsat) Måltabel Nominel varmeydelse (T V /T R =50/30 C) kw 20,2 24,6 28,9 35,4 42,8 53,7 a mm b mm c mm d mm e mm f mm g mm h mm i mm k mm l mm m mm n mm Med understillet liter 130 til 130 til 130 til og varmtvandsbeholder o mm p mm q mm r mm s mm Gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden 300 Vitoladens 300-T er kun egnet til lukkede anlæg med pumpedrift. 200 Gennemstrømningsmodstand i mbar , Flow i m³/h VITOLADENS 300-T VIESMANN 5

6 Tekniske data (fortsat) Opstilling Minimumafstande c Nominel varmeydelse (T V /T R =50/30 C) kw 20,2 24,6 28,9 35,4 42,8 53,7 a mm b mm c mm d mm a b d Mål a: Denne længde skal være til rådighed foran kedlen, så brændkammeret med lyddæmperen kan afmonteres. Mål c: Uden understillet varmtvandsbeholder. Mål d: Med understillet varmtvandsbeholder (350 liter volumen). A rændkammer Kedel C Varmtvandsbeholder D Følerlomme varmtvandsbeholder (kun ved 350 liter) Opstilling Ingen luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. indeholdt i spraydåser, maling, opløsnings- og rengøringsmidler) Ingen kraftig støvforurening Ingen høj luftfugtighed Frostsikret og godt ventileret Hvis ovenstående forhold ikke foreligger, kan der opstå fejl og skader på anlægget. I rum, hvor der er risiko for luftforurening pga. CFC-gasser, må kedlen kun anvendes med balanceret aftræk. Afstand til brændstofbeholder Ved denne fyringsenhed overskrides en maks. overfladetemperatur på 40 C ikke. Det er derfor tilstrækkeligt med en min. afstand på 0,1 m mellem fyringsenhed og brændstofbeholder. Leveringstilstand Kedelblok med kedeldør 1 kasse med kabinet 1 kasse med kedelkredsregulering og 1 pose med teknisk informationsmateriale 1 kasse med Vitoflame 300 olie-blåbrænder 1 kasse med tilbehør til balanceret aftræk med Vitoflame 300 olieblåbrænder (alt efter bestilling) 1 kasse med kedeltilslutningssæt (på røggassiden, alt efter bestilling) 1 kasse med varmeveksler 1 kasse med brænderkappe 1 Rensebørste 1 produktvedlæg (kodningsstik og teknisk informationsmateriale) Reguleringstyper Vitotronic 200 (type KW2) til glidende sænket kedelvandstemperatur, med eller uden blandeventilregulering Vitotronic 300 (type KW3) til glidende sænket kedelvandstemperatur, med blandeventilregulering til maks. 2 varmekredse med blandeventil 6 VIESMANN VITOLADENS 300-T

7 Tilbehør til Vitoladens 300-T Neutraliseringsanlæg A med neutraliseringsgranulat og aktivkulfilter est.-nr C D 275 A Tilførsel (DN 20) Afløb (DN 20) C Aktivkulfilter D Neutraliseringsgranulat Servicesæt neutralisering bestående af neutraliseringsgranulat og aktivkulfilter. est.-nr Aktivkulfilter A est.-nr A Tilførsel (DN 20) Afløb (DN 20) C Aktivkulfilter Servicesæt aktivkulfilter bestående af indsats til aktivkulfilter. est.-nr Planlægningsvejledning Røggassystemer Røggasrøret af kunststof skal have en byggeteknisk tilladelse fra Deutsches Institut für autechnik (DIt) (rumluftafhængig drift). Røggasrøret skal tilsluttes iht. direktivet om godkendelse af røggassystemer for røggasser med lave temperaturer. Ved Vitoladens 300- T drejer det sig om røggasrør af typegruppen (maks. tilladt røggastemperatur 120 C). Valg af den nominelle varmeydelse Vælg den kedel, der svarer til det nødvendige varmebehov inkl. brugsvandsopvarmning. Ved lavtemperaturkedler, kondenserende kedler og flerkedelanlæg kan varmeydelsen være større end det udregnede varmebehov for bygningen. Nyttegraden for lavtemperaturkedler er stabil i en stor del af kedlens udnyttelsesområde. VITOLADENS 300-T VIESMANN 7

8 Planlægningsvejledning (fortsat) rændstof Vitoladens 300-T kan anvendes med alle gængse typer af fyringsolie. Det er ikke tilladt at anvende fyringsolieadditiver og forbrændingsforbedrende midler, som efterlader rester. Dimensionering af anlægget Kedelvandstemperaturen er begrænset til 75 C. For at holde fordelingstabet så lavt som muligt anbefaler vi, at varmefordelingsanlægget dimensioneres til en fremløbstemperatur på maks. 70 C. Opstillingen af en kondenserende kedel skal anmeldes iht. de nationale forskrifter. På grund af de lave returtemperaturer, der er nødvendige til udnyttelse af brændværdien, bør der kun monteres egnede blandeventiler i varmekredsen. Hvis blandeventiler er nødvendige, f.eks. ved flerkredssystemer eller gulvvarmeanlæg, bør der kun monteres 3-vejsblandeventiler. Montering af Modul-Divicon varmekredsfordeler A A A Modul-Divicon varmekredsfordeler Tilslutningssæt til Modul-Divicon, best.-nr A Modul-Divicon varmekredsfordeler Frem- og returløbs-veksler, best.-nr Tilslutning af forbrugsenheder Frem- og returrørene kan monteres til højre eller venstre på kedlen med varmevekslertilslutningen. Alle forbrugsenheder skal derefter tilsluttes, så varmeveksleren gennemstrømmes af kedelvand i hver driftssituation. Sikkerhedsteknisk udstyr Kedlerne skal iht. EN for varmtvandsvarmeanlæg have en sikkerhedstemperatur på maks. 110 C samt udstyres med en typegodkendt sikkerhedsventil. Varmekredse Til varmeanlæg med kunststofrør anbefaler vi anvendelse af diffusionstætte rør for at forhindre diffundering af ilt gennem rørgodset. I varmeanlæg med ikke-ilttætte kunststofrør (DIN 4726) skal der foretages en systemadskillelse. Til dette formål leverer vi separate varmevekslere. Gulvvarmeanlæg og varmekredse med meget stort vandindhold skal tilsluttes til kedlen via en 3-vejs-ventil, se planlægningsvejledning Regulering af gulvvarmeanlæg. I gulvvarmekredsens fremløb skal der monteres en termostat til maksimaltemperaturbegrænsning. DIN skal overholdes. 8 VIESMANN VITOLADENS 300-T

9 Planlægningsvejledning (fortsat) Kunststofrørsystemer til radiatorer Også ved kunststofrørsystemer til varmekredse med radiatorer anbefaler vi, at der anvendes en termostat til maksimaltemperaturbegrænsning. Vandmangelsikring Disse kedler er udstyret med typegodkendte termostater og overkogstermostater. Tests har påvist, at der ved eventuel vandmangel som følge af lækager på varmeanlægget og samtidig brænderdrift sker en frakobling af brænderen uden supplerende foranstaltninger, før der opstår en utilladelig høj opvarmning af kedlen og røggassystemet. Vandkvalitet/frostsikring Uegnet påfyldnings- og suppleringsvand fremmer aflejringer samt korrosionsdannelse og kan give skader på kedlen. Skyl varmeanlægget grundigt før påfyldningen. Påfyld kun vand med drikkevandskvalitet. Påfyldningsvand med en hårdhed over 16,8 dh (3,0 mol/m 3 ) skal afhærdes, f.eks. med det lille afhærdningsanlæg til kedelvand (se Viessmann prislisten til Vitoset). Påfyldningsvandet kan tilføres et frostbeskyttelsesmiddel, der er specielt egnet til varmeanlæg. Egnetheden skal dokumenteres af producenten af frostbeskyttelsesmidlet. Yderligere oplysninger kan findes i VdTÜV-informationsblad I forbindelse med første opvarmning og anlægsvolumen over 20 liter/kw skal bestemmelserne i VDI 2035 og planlægningsvejledningen Vejledende værdier for vandkvaliteten overholdes. Udførelse med Vitoflame 300 til balanceret aftræk Forbrændingsluften tilføres direkte til brænderen. En friskluftsåbning til opstillingsrummet er ikke nødvendig. Den kan udføres lufttæt iht. "Småhusreglementet". Den permanente afkøling af opstillingsrummet bliver forhindret. Kravene i henhold til EN (pren 15035:2005), især til tætheden af forbrændingsgaskredsen, skal overholdes. Følgende krav skal overholdes (røggas/friskluft parallel): Friskluftrør: 7 80 mm (tilbehør til 20,2 til 35,4 kw) Friskluftrør: mm (tilbehør til 42,8 og 53,7 kw) Friskluftrørets maks. længde fra kedlens bagkant: 14 m maks. antal bøjninger 90 : 4 stk. Maks. tryktab: 35 Pa Forbrændingslufttemperatur på brænderen: Min. 5 C/maks. 30 C Der skal evt. foretages en korrektion af CO 2 -værdien (se servicevejledningen til brænderen). alanceret aftræk med koaksialt røggas-/friskluftsystem er ligeledes muligt (se prislisten og planlægningsvejledningen). Anmeldelsespligt Inden idrifttagningen af fyringsanlægget er brugeren forpligtet til at tilmelde dette til rette myndighed. Kondensatmængde og neutralisering Se Planlægningsvejledning til Vitoladens. Planlægningsvejledning Yderligere anvisninger til planlægning og dimensionering, se Planlægningsvejledning til Vitoladens. Kontrolleret kvalitet VDE-EMV-mærke for reguleringer og kedler. CE-mærket iht. de gældende EF-direktiver. Østrigsk kontrolmærke til påvisning af den elektrotekniske sikkerhed. VITOLADENS 300-T VIESMANN 9

10 Trykt på miljøvenligt, klorfrit bleget papir Der tages forbehold for tekniske ændringer! Viessmann A/S 2640 Hedehusene Telefon: Telefax: VIESMANN VITOLADENS 300-T

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W VIESMNN VITOVENT oligventilationssystemer med varmegenvinding Planlægningsvejledning Centrale boligventilationssystemer med varmegenvinding til behovsorienteret boligventilation med renset og opvarmet

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning Kondenserende oliekedel Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning icovit exclusiv icovit exclusiv Med icovit oliekedlen opnår du på varmeregningen store besparelser Ideer

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere